ABOUT THE SPEAKER
Michael Botticelli - Drug policy expert
As Director of National Drug Control Policy, Michael Botticelli led the Obama Administration’s drug policy efforts to diminish the consequences of substance use through evidence-based prevention, treatment and recovery support services.

Why you should listen

Michael Botticelli was sworn in as Director of National Drug Control Policy at the White House on February 11, 2015, after being unanimously confirmed by the Senate. He joined the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) as Deputy Director in November 2012 and later served as Acting Director. He is currently the Executive Director of the Grayken Center for Addiction Medicine at Boston Medical Center and also a Distinguished Policy Scholar at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.

As Director of National Drug Control Policy, Botticelli led the Obama Administration's drug policy efforts, which are based on a balanced public health and public safety approach. The Administration advanced historic drug policy reforms and innovations in prevention, criminal justice, treatment and recovery.

In response to the national opioid epidemic, Botticelli coordinated actions across the Federal government to reduce prescription drug abuse, heroin use and related overdoses. These include supporting community-based prevention efforts; educating prescribers and the public about preventing prescription drug abuse; expanding use of the life-saving overdose-reversal drug naloxone by law enforcement and other first responders; and increasing access to medication-assisted treatment and recovery support services to help individuals sustain their recovery from opioid use disorders.

Botticelli has more than two decades of experience supporting Americans affected by substance use disorders. Prior to joining ONDCP, he served as Director of the Bureau of Substance Abuse Services at the Massachusetts Department of Public Health, where he successfully expanded innovative and nationally recognized prevention, intervention, treatment and recovery services for the Commonwealth of Massachusetts. He also forged strong partnerships with local, state and Federal law enforcement agencies; state and local health and human service agencies; and stakeholder groups to guide and implement evidence-based programs.

Botticelli has served in a variety of leadership roles for the National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors. He was a member of the Advisory Committee for the Substance Abuse and Mental Health Services Administration's Center for Substance Abuse Prevention and the National Action Alliance for Suicide Prevention. He has also co-authored many peer-reviewed articles that have significantly contributed to the field.

Born in Upstate New York, Botticelli holds a Bachelor of Arts degree from Siena College and a Master of Education degree from St. Lawrence University. He is also in long-term recovery from a substance use disorder, celebrating more than 28 years of recovery.

More profile about the speaker
Michael Botticelli | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Michael Botticelli: Addiction is a disease. We should treat it like one

Michael Botticelli: Závislost je nemoc. Měli bychom s ní tak zacházet.

Filmed:
1,620,936 views

Ve Spojených státech dostane péči potřebnou k léčbě závislosti a k uzdravení z nemoci způsobené užíváním návykových látek jen jeden člověk z devíti. Bývalý ředitel Národního úřadu pro kontrolu drog, Michael Botticelli, se snaží ukončit tuto epidemii a zacházet se závislými s laskavostí, soucítěním a férově. V osobní, hloubavé přednášce povzbuzuje miliony léčících se Američanů k tomu, aby otevřeně vystoupili a čelili stigmatu spojenému s nemocemi způsobenými užíváním návykových látek.
- Drug policy expert
As Director of National Drug Control Policy, Michael Botticelli led the Obama Administration’s drug policy efforts to diminish the consequences of substance use through evidence-based prevention, treatment and recovery support services. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Twenty-eightDvacet osm yearsroky agopřed,
I was a brokenzlomený man.
0
1000
2840
Před dvaceti osmi lety
jsem byl zlomený muž.
00:16
And you probablypravděpodobně wouldn'tby ne be ableschopný
to tell that if you metse setkal me.
1
4760
2880
A kdybyste mě potkali,
asi byste si to ani nepomysleli.
00:20
I had a good jobpráce at a well-respectedrespektovaný
academicakademický institutioninstituce.
2
8240
3880
Měl jsem dobrou práci
na uznávané akademické instituci.
00:24
I dressedoblečený well, of coursechod.
3
12840
1280
Samozřejmě jsem se dobře oblékal.
00:27
But my insidesvnitřnosti were rottinghnilobou away.
4
15760
1720
Ale uvnitř jsem velmi trpěl.
00:30
You see, I grewrostl up in a familyrodina
riddledprolezlý with addictionzávislost,
5
18640
2960
Vyrostl jsem totiž v rodině
plné závislostí
00:34
and as a kiddítě, I alsotaké struggledbojoval
6
22640
1460
a já sám jsem se jako dítě
00:36
with comingpříchod to termspodmínky
with my ownvlastní sexualitysexualita.
7
24124
2772
jen těžko smiřoval
se svou vlastní sexualitou.
00:38
And even thoughačkoli I couldn'tnemohl namenázev it then,
8
26920
2336
A přestože jsem to tehdy
nedokázal pojmenovat,
00:41
growingrostoucí up as a gaygay kiddítě
9
29280
2016
to, že jsem vyrůstal jako gay,
00:43
just compoundedsložené my issuesproblémy
of isolationizolace and insecuritiesnejistoty.
10
31320
3760
se jen přiřadilo k mým dalším problémům
týkajících se odloučení a nejistoty.
00:48
But drinkingpití tookvzal all of that away.
11
36520
1690
Ale pití mi s tím pomáhalo.
00:52
Like manymnoho, I drankpil at an earlybrzy agestáří.
12
40840
3120
Jako mnozí další jsem pil v brzkém věku.
00:56
I continuedpokračovala to drinknapít se
my way throughpřes collegevysoká škola.
13
44840
2200
Propil jsem celou vysokou.
A když jsem v osmdesátých
letech zveřejnil, že jsem gay,
00:59
And when I finallyKonečně did come out
in the earlybrzy 1980s,
14
47840
2816
01:02
about the only placesmísta
to meetsetkat other gaygay people,
15
50680
2816
jediná místa, kde jsem mohl
potkávat další gaye,
01:05
to socializesocializovat,
16
53520
1200
družit se a být sám sebou, byly gay bary.
01:07
to be yourselfvy sám, were gaygay barsbary.
17
55520
1680
01:10
And what do you do in gaygay barsbary?
18
58360
1480
A co se dělá v gay barech?
01:12
You drinknapít se.
19
60480
1576
Pije se tam.
01:14
And I did --
20
62080
1616
A já tam pil – hodně.
01:15
a lot.
21
63720
1200
01:17
My storypříběh is not uniqueunikátní.
22
65760
1360
Můj příběh není ojedinělý.
01:19
Like millionsmiliony of AmericansAmeričané,
my diseasechoroba progressedpostupovala undiagnosednediagnostikované.
23
67960
3680
Jako u milionů dalších Američanů,
i má nemoc se bez diagnózy rozrůstala.
01:24
It tookvzal me to people
and placesmísta and things
24
72400
1976
Dostala mě k lidem, do míst a k věcem,
které bych si byl nikdy nevybral.
01:26
that I never would have chosenvybrané.
25
74400
1480
01:29
It wasn'tnebyl untilaž do
an intersectionprůsečík with the lawzákon
26
77200
2816
Tak to šlo až do té doby,
dokud mi porušení zákona
01:32
gavedal me an "opportunitypříležitost" to get carepéče,
27
80040
3200
nedalo "příležitost" jít se léčit
a zahájit cestu k uzdravení.
01:35
that I beganzačalo my journeycesta of recoveryzotavení.
28
83880
1920
01:39
My journeycesta of recoveryzotavení
has been fillednaplněné with love and with joyradost,
29
87000
4000
Má cesta k uzdravení byla
naplněna láskou a radostí,
ale neobešla se bez bolesti.
01:43
but it hasn'tnení been withoutbez painbolest.
30
91960
1976
Jako řada z vás, i já kvůli této nemoci
ztratil mnoho přátel a rodinu.
01:45
Like manymnoho of you, I've lostztracený too manymnoho
friendspřátelé and familyrodina to this diseasechoroba.
31
93960
3976
01:49
I've heardslyšel too manymnoho
heartbreakingsrdcervoucí storiespříběhy
32
97960
1936
Slyšel jsem mnoho
srdceryvných příběhů o lidech,
01:51
of people who'vekdo má lostztracený
lovedmiloval onesty to addictionzávislost.
33
99920
2160
kteří kvůli závislosti
ztratili své nejbližší.
01:54
And I've alsotaké lostztracený
countlessbezpočet friendspřátelé to HIVHIV and AIDSAIDS.
34
102760
3360
A nespočet mých přátel
také podlehlo HIV a AIDS.
01:59
Our currentaktuální opioidobstipace epidemicepidemie
and the AIDSAIDS epidemicepidemie
35
107160
3536
Naše současná opiová epidemie
a epidemie AIDS
02:02
tragicallytragicky have much in commonběžný.
36
110720
1760
bohužel mají mnohé společného.
02:06
Right now, we are in the midstuprostřed of one
of the greatestnejvětší healthzdraví criseskrize of our time.
37
114040
3840
Momentálně se nacházíme uprostřed jedné
z největších zdravotních krizí této doby.
02:11
DuringBěhem 2014 alonesama, 28,000 people
38
119280
4336
Jen během roku 2014 zemřelo 28 000 lidí
02:15
diedzemřel of druglék overdosespředávkování associatedspojené
with prescriptionpředpis drugsdrogy and heroinheroinu.
39
123640
4440
na předávkování léky
na předpis a heroinem.
02:22
DuringBěhem the 1980s, scoresskóre of people
were dyingumírající from HIVHIV and AIDSAIDS.
40
130160
4600
Během osmdesátých let umíraly
na HIV a AIDS desítky lidí.
02:27
PublicVeřejné officialspředstavitelé ignoredignorováno it.
41
135800
1640
Veřejní činitelé to ignorovali.
02:30
Some wouldn'tby ne even utternaprosté the wordsslova.
42
138520
1920
Pro některé to nestálo ani za řeč.
Nechtěli léčbu.
02:33
They didn't want treatmentléčba.
43
141800
1640
02:36
And tragicallytragicky, there are manymnoho parallelsparalely
with our currentaktuální epidemicepidemie.
44
144280
3280
A s naší současnou epidemií
to má bohužel mnoho společného.
02:40
Some calledvolal it the gaygay plaguemor.
45
148720
1640
Někteří to nazvali morem gayů.
02:43
They calledvolal for quarantinesdo karantény.
46
151520
1560
Požadovali karanténu.
02:46
They wanted to separatesamostatný
the innocentnevinný victimsoběti from the restodpočinek of us.
47
154440
3120
Chtěli nás oddělit od nevinných obětí.
02:52
I was afraidstrach we were losingztrácí this battlebitva
48
160120
2336
Obával jsem se, že tu bitvu prohrajeme,
02:54
because people were
blamingvinu us for beingbytost sicknemocný.
49
162480
2960
protože lidé obviňovali z toho,
že jsme nemocní, nás.
02:58
PublicVeřejné policypolitika was beingbytost helddržený hostagerukojmí
by stigmastigma and fearstrach,
50
166800
3320
Veřejná politika byla rukojmím
stigmatu a strachu
03:03
and alsotaké helddržený hostagerukojmí
51
171880
1256
a rukojmím byly také soucit,
03:05
were compassionsoucit, carepéče,
researchvýzkum, recoveryzotavení and treatmentléčba.
52
173160
5600
péče, výzkum, léčba a uzdravení.
03:11
But we changedzměněna all that.
53
179640
1200
Ale to všechno se nám podařilo změnit.
03:14
Because out of the painbolest of those deathsúmrtí,
54
182480
2576
Protože bolest z těchto úmrtí
03:17
we saw a socialsociální and politicalpolitický movementhnutí.
55
185080
2720
dala vzniknout sociálnímu
a politickému hnutí.
03:20
AIDSAIDS galvanizedocel/pozinkovaná us into actionakce;
56
188800
3360
AIDS nás podnítilo k akci;
ozvat se, mluvit o něm
a říkat věci na rovinu.
03:24
to standvydržet up, to speakmluvit up and to actakt out.
57
192920
4240
03:30
And it alsotaké galvanizedocel/pozinkovaná
the LGBTLGBT movementhnutí.
58
198200
2560
A také to podnítilo hnutí LGBT.
03:34
We knewvěděl we were
in a battlebitva for our livesživoty
59
202520
1936
Věděli jsme, že bojujeme o svůj život,
03:36
because silenceumlčet equaledrovnal deathsmrt,
60
204480
1560
protože mlčet znamenalo smrt,
03:38
but we changedzměněna,
and we madevyrobeno things happenpřihodit se.
61
206960
3000
ale změnili jsme se
a dali jsme věci do pohybu.
03:42
And right now, we have the potentialpotenciál
62
210760
2296
A právě teď máme potenciál k tomu,
03:45
to see the endkonec of HIVHIV/AIDSAIDS
in our lifetimeživot.
63
213080
3000
abychom ještě za svého života
zažili konec HIV a AIDS.
03:50
These changesZměny camepřišel in no smallmalý partčást
64
218480
2816
Na těchto změnách se v nemalé míře
03:53
by the courageousodvážný, yetdosud simplejednoduchý decisionrozhodnutí
65
221320
3120
podílela i odvážná,
byť prostá rozhodnutí lidí,
03:57
for people to come out
66
225160
1440
kteří se přiznali ke své sexualitě
03:59
to theirjejich neighborssousedé,
to theirjejich friendspřátelé, to theirjejich familiesrodiny
67
227440
4920
svým sousedům, přátelům,
rodinám a kolegům.
04:05
and to theirjejich coworkersspolupracovníci.
68
233480
1200
04:08
YearsRoky agopřed, I was a volunteerdobrovolník
for the NamesNázvy ProjectProjekt.
69
236560
2840
Před lety jsem byl dobrovolníkem
v projektu NAMES.
04:12
This was an effortsnaha startedzačal
by CleveCleve JonesJones in SanSan FranciscoFrancisco
70
240200
3376
Nastartoval ho Cleve Jones
v San Franciscu
aby ukázal, že lidé,
kteří zemřeli na AIDS,
04:15
to showshow that people who diedzemřel of AIDSAIDS
71
243600
1976
04:17
had namesnázvy
72
245600
1200
měli jména, tváře
04:19
and facestváře and familiesrodiny
73
247560
2800
a rodiny a blízké, kteří je milovali.
04:23
and people who lovedmiloval them.
74
251320
1480
04:27
I still recallodvolání unfoldingrozvinutí
the AIDSAIDS memorialpamětní quiltpovlečení
75
255120
4839
Stále si vybavuji slavnostní rozvinutí
pamětního quiltu pro AIDS
04:32
on the NationalNárodní MallMall
on a brilliantbrilantní day in OctoberŘíjna, 1988.
76
260920
5560
v parku National Mall
v ten nádherný den v říjnu 1988.
04:43
So fastrychle forwardvpřed to 2015.
77
271440
1680
Ale zpět k roku 2015,
04:46
The SupremeNejvyšší Court'sÚčetního dvora decisionrozhodnutí to strikestávka
down the banzákaz on same-sexstejného pohlaví marriagemanželství.
78
274480
4280
kdy se Nejvyšší soud rozhodl zrušit
zákaz manželství stejného pohlaví.
04:51
My husbandmanžel, DaveDave, and I walkProcházka over
to the stepskroky of the SupremeNejvyšší CourtSoud
79
279760
3176
Můj manžel Dave a já jsme šli
ke schodišti Nejvyššího soudu,
04:54
to celebrateslavit that decisionrozhodnutí
with so manymnoho other people,
80
282960
2936
abychom to rozhodnutí oslavili
společně s mnoha dalšími lidmi
04:57
and I couldn'tnemohl help but think
how fardaleko we camepřišel around LGBTLGBT rightspráva
81
285920
5376
a já myslel jen na to, jak moc jsme
dostali práva LGBT lidí do povědomí
05:03
and yetdosud how fardaleko we neededpotřeboval to go
around issuesproblémy of addictionzávislost.
82
291320
4800
a jak moc bylo ještě potřeba udělat
pro řešení problémů se závislostmi.
Když jsem byl prezidentem
Obamou nominován
05:10
When I was nominatedjmenován
by PresidentPrezident ObamaObama
83
298120
1856
05:12
to be his DirectorŘeditel of DrugDrogy PolicyPolitika,
84
300000
2176
na funkci ředitele pro drogovou politiku,
05:14
I was very openotevřeno about my recoveryzotavení
and about the factskutečnost that I was a gaygay man.
85
302200
3640
byl jsem velmi otevřený ohledně
své léčby a homosexuality.
05:18
And at no pointbod duringběhem
my confirmationpotvrzení processproces --
86
306720
2336
A ani jednou během
mého schvalovacího procesu –
05:21
at leastnejméně that I know of --
87
309080
1536
alespoň pokud vím –
05:22
did the factskutečnost that I was a gaygay man
come to bearmedvěd on my candidacykandidaturu
88
310640
3976
fakt, že jsem gay,
nenarušil mou kandidaturu
05:26
or my fitnessfitness to do this jobpráce.
89
314640
1800
ani způsobilost vykonávat tu práci.
05:29
But my addictionzávislost did.
90
317760
1200
Ale má závislost ano.
05:32
At one pointbod, a congressionalkongresu stafferčlen organizace
said that there was no way
91
320680
3456
Jednou mi člen Kongresu řekl,
že kvůli své minulosti
05:36
that I was going to be confirmedpotvrzeno
by the UnitedVelká StatesStáty SenateSenát
92
324160
2856
nebudu v žádném případě schválen
Senátem Spojených států,
05:39
because of my pastminulost,
93
327040
1576
05:40
despitei přes the factskutečnost that I had been
in recoveryzotavení for over 20 yearsroky,
94
328640
3416
navzdory tomu, že jsem byl čistý
už dvacet let a navzdory tomu,
05:44
and despitei přes the factskutečnost
95
332080
1216
že ta práce vyžaduje mít
nějaké znalosti ohledně závislostí.
05:45
that this jobpráce takes a little bitbit
of knowledgeznalost around addictionzávislost.
96
333320
2976
05:48
(LaughterSmích)
97
336320
1480
(Smích)
05:51
So, you know, this is the stigmastigma
98
339640
2936
A tohle je stigma,
05:54
that people with
substancelátka use disordersporuch
99
342600
2056
kterému lidé s nemocemi z užívání
návykových látek musí čelit každý den;
05:56
facetvář everykaždý singlesingl day,
100
344680
1400
05:58
and you know, I have to tell you
101
346880
1576
a popravdě je to důvodem,
06:00
it's still why I'm more comfortablekomfortní
comingpříchod out as a gaygay man
102
348480
3456
proč je pro mě mnohem snazší přiznat
svou homosexualitu
06:03
than I am as a personosoba
with a historydějiny of addictionzávislost.
103
351960
2520
než dřívější problémy se závislostí.
06:07
NearlyTéměř everykaždý familyrodina in AmericaAmerika
is affectedpostižené by addictionzávislost.
104
355640
3400
Téměř každá rodina v Americe
je poznamenaná závislostí.
06:11
YetPřesto, unfortunatelybohužel, too oftenčasto,
it's not talkedmluvil about openlyotevřeně and honestlyupřímně řečeno.
105
359760
5520
A přesto se o ní bohužel často
nemluví otevřeně a upřímně.
06:18
It's whisperedzašeptal about.
106
366160
1656
Šeptá se o ní.
Setkává se s posměchem a opovržením.
06:19
It's metse setkal with derisionposměch and scornopovržení.
107
367840
2360
06:23
We hearslyšet these storiespříběhy,
time and time again, on TVTV, onlineonline,
108
371320
4640
O podobných příbězích neustále slýcháme:
v televizi, na internetu,
06:28
we hearslyšet it from publicveřejnost officialspředstavitelé,
and we hearslyšet it from familyrodina and friendspřátelé.
109
376760
3440
od veřejných činitelů
i od rodiny a přátel.
06:33
And those of us with an addictionzávislost,
we hearslyšet those voiceshlasy,
110
381720
2800
A my, kteří jsme závislí, slyšíme ty hlasy
06:37
and somehowNějak we believe that we are
lessméně deservingsi zaslouží of carepéče and treatmentléčba.
111
385560
4120
a pak věříme, že si péči a léčbu
tolik nezasloužíme.
06:43
TodayDnes in the UnitedVelká StatesStáty,
only one in ninedevět people
112
391040
3376
Dnes se ve Spojených státech
dostane péče a léčby této nemoci
06:46
get carepéče and treatmentléčba for theirjejich disorderporucha.
113
394440
2536
jen jednomu člověku z devíti.
06:49
One in ninedevět.
114
397000
1576
Jednomu z devíti. Přemýšlejte o tom.
06:50
Think about that.
115
398600
1200
Zpravidla je péče a léčba poskytnuta
lidem s jinými chorobami.
06:52
GenerallyObecně, people with other diseasesnemoci
get carepéče and treatmentléčba.
116
400600
3056
06:55
If you have cancerrakovina, you get treatmentléčba,
117
403680
1976
Kdo má rakovinu, ten je léčen.
06:57
if you have diabetesdiabetes, you get treatmentléčba.
118
405680
2016
Kdo má cukrovku, ten je léčen.
06:59
If you have a heartsrdce attackZáchvat,
119
407720
1336
Kdo má infarkt, dostane první pomoc
a je svěřen do rukou lékařů.
07:01
you get emergencynouzový servicesslužeb,
and you get referreduvedeno to carepéče.
120
409080
2700
07:05
But somehowNějak people with addictionzávislost
have to wait for treatmentléčba
121
413200
3216
Ale lidé se závislostí musí
z nějakého důvodu na léčbu čekat
07:08
or oftenčasto can't get when they need it.
122
416440
2120
a často se jim ani nedostane
potřebné pomoci.
07:11
And left untreatedneléčené, addictionzávislost
has significantvýznamný, direkatastrofální consequencesdůsledky.
123
419800
3960
A bez léčby má závislost
závažné, strašlivé následky.
07:16
And for manymnoho people
that meansprostředek deathsmrt or incarcerationuvěznění.
124
424360
3320
Pro mnoho lidí to znamená smrt či vězení.
07:21
We'veMáme been down that roadsilnice before.
125
429000
1587
To už jsme zažili.
Naše země se příliš dlouho domnívala,
že zatýkáním se tento problém vyřeší.
07:23
For too long our countryzemě feltcítil
126
431400
1416
07:24
like we could arrestzatknout our way
out of this problemproblém.
127
432840
2320
07:27
But we know that we can't.
128
435880
1280
Teď už ale víme, že tomu tak není.
07:30
DecadesDesetiletí of scientificvědecký researchvýzkum has shownzobrazeno
129
438680
2376
Desetiletí vědeckých výzkumů prokázaly,
že se jedná o lékařský problém –
07:33
that this is a medicallékařský issueproblém --
130
441080
2136
07:35
that this is a chronicchronická medicallékařský conditionstav
131
443240
2576
o chronickou nemoc,
kterou lidé dědí nebo se u nich vyvine.
07:37
that people inheritdědit
and that people developrozvíjet.
132
445840
2880
07:42
So the ObamaObama administrationspráva
has takenpřijat a differentodlišný tacksměr on druglék policypolitika.
133
450000
3400
A tak Obamova vláda začala na
drogovou politiku pohlížet z jiného úhlu.
07:46
We'veMáme developedrozvinutý and implementedimplementováno
a comprehensiveobsáhlý planplán
134
454560
2936
Vyvinuli jsme a zavedli komplexní plán
07:49
to expandrozšířit preventionprevence servicesslužeb,
treatmentléčba servicesslužeb,
135
457520
3376
rozšíření prevenčních a léčebných služeb,
07:52
earlybrzy interventionzásah and recoveryzotavení supportPodpěra, podpora.
136
460920
2640
včasné intervence a podpory při léčbě.
Prosadili jsme reformu trestního práva.
07:56
We'veMáme pushedzatlačil criminalzločinec justicespravedlnost reformReforma.
137
464800
1785
07:59
We'veMáme knockedzaklepal down barriersbariéry
to give people seconddruhý chancesšance.
138
467640
2720
Zbourali jsme bariéry
a dali lidem druhou šanci.
08:02
We see publicveřejnost healthzdraví and publicveřejnost safetybezpečnost
officialspředstavitelé workingpracovní handruka in handruka
139
470880
3416
Představitelé veřejného zdravotnictví
a bezpečnosti pracují ruku v ruce
08:06
at the communityspolečenství levelúroveň.
140
474320
1200
na komunitní úrovni.
08:08
We see policepolicie chiefsNáčelníci acrosspřes the countryzemě
guidingvedení people to treatmentléčba
141
476480
3176
Policejní šéfové v celé zemi
vedou lidi k léčbě namísto zavírání.
08:11
insteadmísto toho of jailvězení and incarcerationuvěznění.
142
479680
1640
08:14
We see lawzákon enforcementvynucení
and other first respondersRespondenti
143
482400
2896
Orgány činné v trestním řízení
a další orgány včasné pomoci
08:17
reversingobrácení overdosespředávkování with naloxonenaloxon
to give people a seconddruhý chancešance for carepéče.
144
485320
4840
zmírňují předávkování naloxonem
a dávají tak lidem druhou šanci na péči.
08:23
The AffordableCenově dostupný CarePéče ActZákon
is the biggestnejvětší expansionexpanze
145
491640
2656
Zákon o dostupné péči
je největším rozšířením
léčby nemocí způsobených užíváním
návykových látek za generaci
08:26
of substancelátka use disorderporucha
treatmentléčba in a generationgenerace,
146
494320
3256
08:29
and it alsotaké callsvolání for the integrationintegrace
of treatmentléčba servicesslužeb withinv rámci primaryhlavní carepéče.
147
497600
4040
a také vyžaduje integraci
léčebných služeb v rámci primární péče.
08:36
But fundamentallyzásadně,
all of this work is not enoughdost.
148
504280
4040
Ale v zásadě všechna tato práce nestačí,
08:40
UnlessPokud we changezměna the way
that we viewPohled people with addictionzávislost
149
508840
4016
pokud se nezmění způsob,
jakým ve Spojených státech
nahlížíme na lidi se závislostí.
08:44
in the UnitedVelká StatesStáty.
150
512880
1200
08:47
YearsRoky agopřed when I finallyKonečně
understoodrozuměli that I had a problemproblém
151
515400
3576
Když jsem před lety konečně
pochopil, že mám problém
08:51
and I knewvěděl that I neededpotřeboval help,
152
519000
2135
a že potřebuji pomoc,
příliš jsem se bál o ni požádat.
08:53
I was too afraidstrach to askdotázat se for it.
153
521159
1640
08:56
I feltcítil that people would think
I was stupidhloupý, that I was weak-willedslabou vůli,
154
524320
4200
Cítil jsem, že by si lidé mysleli,
že jsem hloupý,
že mám slabou vůli
a že nemám morální zásady.
09:01
that I was morallymorálně flawedchybné.
155
529520
1730
09:05
But I talk about my recoveryzotavení
because I want to make changezměna.
156
533880
3520
Ale mluvím o své léčbě,
protože chci něco změnit.
09:10
I want us to see that we need to be openotevřeno
and candidupřímný about who we are
157
538240
5936
Chci, abychom viděli, že je třeba
být otevření a upřímní o tom,
kdo jsme a co můžeme udělat.
09:16
and what we can do.
158
544200
1200
09:18
I am publicveřejnost about my ownvlastní recoveryzotavení
159
546320
2376
O svém uzdravení nemluvím proto,
abych si sám blahopřál.
09:20
not to be self-congratulatoryvítězným.
160
548720
1920
09:23
I am openotevřeno about my ownvlastní recoveryzotavení
to changezměna publicveřejnost opinionnázor,
161
551440
3856
Mluvím o něm proto,
abych změnil veřejné mínění,
09:27
to changezměna publicveřejnost policypolitika
162
555320
1896
abych změnil veřejnou politiku
09:29
and to changezměna the coursechod of this epidemicepidemie
and empowerzmocnit the millionsmiliony of AmericansAmeričané
163
557240
3896
a abych zvrátil směřování této epidemie
a povzbudil miliony Američanů,
09:33
who struggleboj with this journeycesta
164
561160
1856
kteří bojují na této cestě
09:35
to be openotevřeno and candidupřímný
about who they are.
165
563040
1960
k otevřenosti a upřímnosti
o tom, kým jsou.
09:38
People are more than theirjejich diseasechoroba.
166
566640
2320
Lidé jsou víc, než jejich nemoc.
09:41
And all of us have the opportunitypříležitost
to changezměna publicveřejnost opinionnázor
167
569880
3296
A každý z nás má příležitost změnit
veřejné mínění a veřejnou politiku.
09:45
and to changezměna publicveřejnost policypolitika.
168
573200
1640
09:48
All of us know someoneněkdo
who has an addictionzávislost,
169
576000
2280
Každý z nás zná někoho se závislostí
09:51
and all of us can do our partčást
170
579280
1936
a každý z nás může přispět
svým dílem ke změně toho,
09:53
to changezměna how we viewPohled people
with addictionzávislost in the UnitedVelká StatesStáty.
171
581240
4160
jak ve Spojených státech
pohlížíme na lidi se závislostí.
09:58
So when you see
someoneněkdo with an addictionzávislost,
172
586400
2416
A tak, když uvidíte někoho závislého,
10:00
don't think of a drunkopilý or a junkiefeťák
or an addictnarkoman or an abusernásilník --
173
588840
5680
nepohlížejte na něho jako na pijana,
feťáka, závislého nebo násilníka –
10:07
see a personosoba;
174
595680
1200
vizte člověka,
10:10
offernabídka them help;
175
598040
1496
nabídněte mu pomoc,
10:11
give them kindnesslaskavost and compassionsoucit.
176
599560
1720
přijměte ho s vřelostí a soucitem.
10:14
And togetherspolu, we can be partčást
177
602360
2216
Společně můžeme být součástí
rostoucího hnutí ve Spojených státech
10:16
of a growingrostoucí movementhnutí
in the UnitedVelká StatesStáty
178
604600
2056
10:18
to changezměna how we viewPohled
people with addictionzávislost.
179
606680
2080
a změnit pohled na lidi se závislostí.
10:21
TogetherSpolečně we can changezměna publicveřejnost policypolitika.
180
609480
2120
Společně můžeme změnit veřejnou politiku.
10:24
We can ensurezajistit that people
get carepéče when they need it,
181
612440
3896
Můžeme zajistit, aby lidem
byla poskytnuta potřebná péče,
stejně jako je tomu u jiných nemocí.
10:28
just like any other diseasechoroba.
182
616360
1680
10:31
We can be partčást of a growingrostoucí,
unstoppablenezastavitelný movementhnutí
183
619040
3696
Můžeme být součástí rostoucího,
nezastavitelného hnutí,
10:34
to have millionsmiliony of AmericansAmeričané
enterzadejte recoveryzotavení,
184
622760
3016
aby miliony Američanů zahájily léčbu
a abychom ukončili tuto epidemii.
10:37
and put an endkonec to this epidemicepidemie.
185
625800
2096
10:39
Thank you very much.
186
627920
1216
Děkuji mnohokrát.
10:41
(ApplausePotlesk)
187
629160
2376
(Potlesk)
Translated by Matěj Polák
Reviewed by Magdalena Schneiderova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael Botticelli - Drug policy expert
As Director of National Drug Control Policy, Michael Botticelli led the Obama Administration’s drug policy efforts to diminish the consequences of substance use through evidence-based prevention, treatment and recovery support services.

Why you should listen

Michael Botticelli was sworn in as Director of National Drug Control Policy at the White House on February 11, 2015, after being unanimously confirmed by the Senate. He joined the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) as Deputy Director in November 2012 and later served as Acting Director. He is currently the Executive Director of the Grayken Center for Addiction Medicine at Boston Medical Center and also a Distinguished Policy Scholar at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.

As Director of National Drug Control Policy, Botticelli led the Obama Administration's drug policy efforts, which are based on a balanced public health and public safety approach. The Administration advanced historic drug policy reforms and innovations in prevention, criminal justice, treatment and recovery.

In response to the national opioid epidemic, Botticelli coordinated actions across the Federal government to reduce prescription drug abuse, heroin use and related overdoses. These include supporting community-based prevention efforts; educating prescribers and the public about preventing prescription drug abuse; expanding use of the life-saving overdose-reversal drug naloxone by law enforcement and other first responders; and increasing access to medication-assisted treatment and recovery support services to help individuals sustain their recovery from opioid use disorders.

Botticelli has more than two decades of experience supporting Americans affected by substance use disorders. Prior to joining ONDCP, he served as Director of the Bureau of Substance Abuse Services at the Massachusetts Department of Public Health, where he successfully expanded innovative and nationally recognized prevention, intervention, treatment and recovery services for the Commonwealth of Massachusetts. He also forged strong partnerships with local, state and Federal law enforcement agencies; state and local health and human service agencies; and stakeholder groups to guide and implement evidence-based programs.

Botticelli has served in a variety of leadership roles for the National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors. He was a member of the Advisory Committee for the Substance Abuse and Mental Health Services Administration's Center for Substance Abuse Prevention and the National Action Alliance for Suicide Prevention. He has also co-authored many peer-reviewed articles that have significantly contributed to the field.

Born in Upstate New York, Botticelli holds a Bachelor of Arts degree from Siena College and a Master of Education degree from St. Lawrence University. He is also in long-term recovery from a substance use disorder, celebrating more than 28 years of recovery.

More profile about the speaker
Michael Botticelli | Speaker | TED.com