ABOUT THE SPEAKER
Michael Botticelli - Drug policy expert
As Director of National Drug Control Policy, Michael Botticelli led the Obama Administration’s drug policy efforts to diminish the consequences of substance use through evidence-based prevention, treatment and recovery support services.

Why you should listen

Michael Botticelli was sworn in as Director of National Drug Control Policy at the White House on February 11, 2015, after being unanimously confirmed by the Senate. He joined the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) as Deputy Director in November 2012 and later served as Acting Director. He is currently the Executive Director of the Grayken Center for Addiction Medicine at Boston Medical Center and also a Distinguished Policy Scholar at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.

As Director of National Drug Control Policy, Botticelli led the Obama Administration's drug policy efforts, which are based on a balanced public health and public safety approach. The Administration advanced historic drug policy reforms and innovations in prevention, criminal justice, treatment and recovery.

In response to the national opioid epidemic, Botticelli coordinated actions across the Federal government to reduce prescription drug abuse, heroin use and related overdoses. These include supporting community-based prevention efforts; educating prescribers and the public about preventing prescription drug abuse; expanding use of the life-saving overdose-reversal drug naloxone by law enforcement and other first responders; and increasing access to medication-assisted treatment and recovery support services to help individuals sustain their recovery from opioid use disorders.

Botticelli has more than two decades of experience supporting Americans affected by substance use disorders. Prior to joining ONDCP, he served as Director of the Bureau of Substance Abuse Services at the Massachusetts Department of Public Health, where he successfully expanded innovative and nationally recognized prevention, intervention, treatment and recovery services for the Commonwealth of Massachusetts. He also forged strong partnerships with local, state and Federal law enforcement agencies; state and local health and human service agencies; and stakeholder groups to guide and implement evidence-based programs.

Botticelli has served in a variety of leadership roles for the National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors. He was a member of the Advisory Committee for the Substance Abuse and Mental Health Services Administration's Center for Substance Abuse Prevention and the National Action Alliance for Suicide Prevention. He has also co-authored many peer-reviewed articles that have significantly contributed to the field.

Born in Upstate New York, Botticelli holds a Bachelor of Arts degree from Siena College and a Master of Education degree from St. Lawrence University. He is also in long-term recovery from a substance use disorder, celebrating more than 28 years of recovery.

More profile about the speaker
Michael Botticelli | Speaker | TED.com
TEDxMidAtlantic

Michael Botticelli: Addiction is a disease. We should treat it like one

Michael Botticelli: Verslaving is een ziekte. Zo moeten we ze ook behandelen

Filmed:
1,620,936 views

Slechts één op de negen mensen in de Verenigde Staten krijgt de zorg en behandeling voor verslaving en drugsmisbruik die hij/zij nodig heeft. Als voormalig directeur van de National Drug Control Policy is Michael Botticelli bezig om deze epidemie te beëindigen en mensen met een verslaving met vriendelijkheid, mededogen en eerlijkheid te behandelen. In een persoonlijke, bedachtzame talk moedigt hij de miljoenen Amerikanen die vandaag in herstel zijn om hun stem te laten horen en de stigmatisering van aandoeningen in verband met middelengebruik aan de kaak te stellen.
- Drug policy expert
As Director of National Drug Control Policy, Michael Botticelli led the Obama Administration’s drug policy efforts to diminish the consequences of substance use through evidence-based prevention, treatment and recovery support services. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Twenty-eightAchtentwintig yearsjaar agogeleden,
I was a brokengebroken man.
0
1000
2840
Achtentwintig jaar geleden
was ik een gebroken man.
00:16
And you probablywaarschijnlijk wouldn'tzou het niet be ablein staat
to tell that if you metleerde kennen me.
1
4760
2880
Je had het waarschijnlijk niet
aan me gezien als je me tegenkwam.
00:20
I had a good jobbaan at a well-respectedzeer gerespecteerde
academicacademische institutioninstelling.
2
8240
3880
Ik had een goede baan bij een
gerespecteerde academische instelling.
00:24
I dressedgekleed well, of courseCursus.
3
12840
1280
Ik kleedde me goed, natuurlijk.
00:27
But my insidesbinnenkant were rottingRot away.
4
15760
1720
Maar mijn binnenkant
was weg aan het rotten.
00:30
You see, I grewgroeide up in a familyfamilie
riddleddoorzeefd with addictionverslaving,
5
18640
2960
Ik groeide namelijk op
in een gezin met verslavingsproblemen.
00:34
and as a kidkind, I alsoook struggledworstelde
6
22640
1460
Als kind worstelde ik ook
00:36
with comingkomt eraan to termstermen
with my owneigen sexualityseksualiteit.
7
24124
2772
om in het reine te komen
met mijn eigen seksualiteit.
00:38
And even thoughhoewel I couldn'tkon het niet namenaam it then,
8
26920
2336
Hoewel ik het toen niet kon benoemen,
00:41
growinggroeiend up as a gayhomoseksueel kidkind
9
29280
2016
verergerde opgroeien als homo-kind
00:43
just compoundedverergerd my issueskwesties
of isolationisolatie and insecuritiesonzekerheden.
10
31320
3760
mijn isolement en onzekerheid alleen maar.
00:48
But drinkingdrinken tooknam all of that away.
11
36520
1690
Maar drinken nam dat allemaal weg.
00:52
Like manyveel, I drankdronken at an earlyvroeg ageleeftijd.
12
40840
3120
Zoals velen begon ik al vroeg met drinken.
00:56
I continuedvervolgd to drinkdrinken
my way throughdoor collegecollege.
13
44840
2200
Ik dronk mij door de universiteit.
00:59
And when I finallyTenslotte did come out
in the earlyvroeg 1980s,
14
47840
2816
Toen ik in de vroege jaren 1980
eindelijk uit de kast kwam,
01:02
about the only placesplaatsen
to meetontmoeten other gayhomoseksueel people,
15
50680
2816
waren de enige plaatsen om andere
homoseksuele mensen te ontmoeten,
01:05
to socializesocialiseren,
16
53520
1200
te socialiseren,
01:07
to be yourselfjezelf, were gayhomoseksueel barsbars.
17
55520
1680
om jezelf te zijn, de homobars.
01:10
And what do you do in gayhomoseksueel barsbars?
18
58360
1480
Wat doe je in homobars?
01:12
You drinkdrinken.
19
60480
1576
Je drinkt.
01:14
And I did --
20
62080
1616
Dat deed ik --
01:15
a lot.
21
63720
1200
en veel.
01:17
My storyverhaal is not uniqueuniek.
22
65760
1360
Mijn verhaal is niet uniek.
01:19
Like millionsmiljoenen of AmericansAmerikanen,
my diseaseziekte progressedgevorderd undiagnosedgediagnosticeerd.
23
67960
3680
Net als bij miljoenen Amerikanen
vorderde mijn ziekte ongediagnosticeerd.
01:24
It tooknam me to people
and placesplaatsen and things
24
72400
1976
Het bracht me bij mensen,
plaatsen en dingen
01:26
that I never would have chosenuitgekozen.
25
74400
1480
die ik nooit zou hebben gekozen.
01:29
It wasn'twas niet untiltot
an intersectionkruispunt with the lawwet
26
77200
2816
Pas een aanraking met de wet
01:32
gavegaf me an "opportunitykans" to get carezorg,
27
80040
3200
gaf me een ‘kans’ om zorg te krijgen.
01:35
that I beganbegon my journeyreis of recoveryherstel.
28
83880
1920
Toen begon mijn reis naar herstel.
01:39
My journeyreis of recoveryherstel
has been filledgevulde with love and with joyvreugde,
29
87000
4000
Mijn reis naar herstel was er een
van liefde en vreugde,
01:43
but it hasn'theeft niet been withoutzonder painpijn.
30
91960
1976
maar ze was niet zonder pijn.
Zoals velen onder jullie
zag ik te veel vrienden en familie
01:45
Like manyveel of you, I've lostde weg kwijt too manyveel
friendsvrienden and familyfamilie to this diseaseziekte.
31
93960
3976
ten onder gaan aan deze ziekte.
Ik hoorde te veel
hartverscheurende verhalen
01:49
I've heardgehoord too manyveel
heartbreakinghartverscheurend storiesverhalen
32
97960
1936
01:51
of people who'vedie hebben lostde weg kwijt
lovedgeliefde onesdegenen to addictionverslaving.
33
99920
2160
van mensen die dierbaren
verloren door verslaving.
01:54
And I've alsoook lostde weg kwijt
countlessontelbaar friendsvrienden to HIVHIV and AIDSAIDS.
34
102760
3360
Ik verloor ook talloze vrienden
door hiv en aids.
01:59
Our currentactueel opioidopioïden epidemicepidemie
and the AIDSAIDS epidemicepidemie
35
107160
3536
Onze huidige opioïde-epidemie
en de aids-epidemie
02:02
tragicallytragisch have much in commongemeenschappelijk.
36
110720
1760
hebben tragisch genoeg veel gemeen.
02:06
Right now, we are in the midstmidden of one
of the greatestbeste healthGezondheid crisescrises of our time.
37
114040
3840
Op dit moment maken we
een van de grootste
gezondheidscrises van deze tijd door.
02:11
DuringTijdens 2014 alonealleen, 28,000 people
38
119280
4336
Alleen al in 2014 stierven 28.000 mensen
02:15
diedging dood of drugdrug overdosesoverdosis associatedgeassocieerd
with prescriptionvoorschrift drugsdrugs and heroinheroïne.
39
123640
4440
aan overdoses van geneesmiddelen
op recept en van heroïne.
02:22
DuringTijdens the 1980s, scoresscores of people
were dyingsterven from HIVHIV and AIDSAIDS.
40
130160
4600
Tijdens de jaren 1980 stierven
tientallen mensen aan hiv en aids.
02:27
PublicPubliek officialsambtenaren ignoredbuiten beschouwing gelaten it.
41
135800
1640
Ambtenaren negeerden het.
02:30
Some wouldn'tzou het niet even uttervolslagen the wordstekst.
42
138520
1920
Sommigen wilden zelfs de woorden
niet in de mond nemen.
02:33
They didn't want treatmentbehandeling.
43
141800
1640
Ze wilden geen behandeling.
02:36
And tragicallytragisch, there are manyveel parallelsparallellen
with our currentactueel epidemicepidemie.
44
144280
3280
En tragisch genoeg zijn er veel
parallellen met onze huidige epidemie.
02:40
Some calledriep it the gayhomoseksueel plaguePest.
45
148720
1640
Sommigen noemden het de homopest.
02:43
They calledriep for quarantinesquarantaine.
46
151520
1560
Zij riepen op tot quarantaine.
02:46
They wanted to separatescheiden
the innocentonschuldig victimsslachtoffers from the restrust uit of us.
47
154440
3120
Ze wilden de onschuldige slachtoffers
scheiden van de rest.
02:52
I was afraidbang we were losingverliezen this battlestrijd
48
160120
2336
Ik was bang dat we deze slag
gingen verliezen,
02:54
because people were
blamingde schuld te geven us for beingwezen sickziek.
49
162480
2960
omdat mensen ons de schuld
gaven voor de ziekte.
02:58
PublicPubliek policyhet beleid was beingwezen heldheld hostagegijzelaar
by stigmastigma and fearangst,
50
166800
3320
De politiek werd gegijzeld
door stigma en angst,
03:03
and alsoook heldheld hostagegijzelaar
51
171880
1256
maar ook gegijzeld werden medeleven,
03:05
were compassionmededogen, carezorg,
researchOnderzoek, recoveryherstel and treatmentbehandeling.
52
173160
5600
zorg, onderzoek, herstel en behandeling.
03:11
But we changedveranderd all that.
53
179640
1200
Maar we hebben dat allemaal veranderd.
03:14
Because out of the painpijn of those deathssterfgevallen,
54
182480
2576
Omdat uit de pijn van die sterfgevallen
03:17
we saw a socialsociaal and politicalpolitiek movementbeweging.
55
185080
2720
zagen we een sociale
en politieke beweging ontstaan.
03:20
AIDSAIDS galvanizedgegalvaniseerd us into actionactie;
56
188800
3360
Aids dwong ons tot actie
03:24
to standstand up, to speakspreken up and to acthandelen out.
57
192920
4240
om op te staan,
te spreken en te handelen.
03:30
And it alsoook galvanizedgegalvaniseerd
the LGBTLGBT movementbeweging.
58
198200
2560
En het bracht ook
de LGBT-beweging op gang.
03:34
We knewwist we were
in a battlestrijd for our liveslevens
59
202520
1936
We wisten dat we streden om onze levens,
03:36
because silencestilte equaledgeëvenaard deathdood,
60
204480
1560
omdat stilte gelijk stond met dood.
03:38
but we changedveranderd,
and we madegemaakt things happengebeuren.
61
206960
3000
Maar we veranderden
en we lieten dingen gebeuren.
03:42
And right now, we have the potentialpotentieel
62
210760
2296
Nu gaan we het misschien meemaken
03:45
to see the endeinde of HIVHIV/AIDSAIDS
in our lifetimelevenslang.
63
213080
3000
hiv/aids tijdens ons leven
te zien verdwijnen.
03:50
These changesveranderingen camekwam in no smallklein partdeel
64
218480
2816
Deze veranderingen waren niet
in het minst te wijten
03:53
by the courageousmoedige, yetnog simpleeenvoudig decisionbesluit
65
221320
3120
aan de moedige, maar simpele beslissing
03:57
for people to come out
66
225160
1440
voor mensen om ervoor uit te komen
03:59
to theirhun neighborsburen,
to theirhun friendsvrienden, to theirhun familiesgezinnen
67
227440
4920
bij hun buren, hun vrienden, hun families
04:05
and to theirhun coworkerscollega 's.
68
233480
1200
en hun collega's.
04:08
YearsJaar agogeleden, I was a volunteervrijwilliger
for the NamesNamen ProjectProject.
69
236560
2840
Jaren geleden was ik vrijwilliger
bij het 'Names Project'.
04:12
This was an effortinspanning startedbegonnen
by CleveCleve JonesJones in SanSan FranciscoFrancisco
70
240200
3376
Dit werd opgestart
door Cleve Jones in San Francisco
om te laten zien dat de mensen
die aan aids overleden
04:15
to showtonen that people who diedging dood of AIDSAIDS
71
243600
1976
04:17
had namesnamen
72
245600
1200
namen hadden,
04:19
and facesgezichten and familiesgezinnen
73
247560
2800
en gezichten,
en gezinnen,
04:23
and people who lovedgeliefde them.
74
251320
1480
en mensen die van hen hielden.
04:27
I still recallterugroepen unfoldingontvouwen
the AIDSAIDS memorialgedenkteken quiltquilt
75
255120
4839
Ik herinner me nog steeds het uitvouwen
van de 'AIDS memorial quilt'
04:32
on the NationalNationale MallWinkelcentrum
on a brilliantbriljant day in OctoberOktober, 1988.
76
260920
5560
op de National Mall
op een schitterende dag in oktober 1988.
04:43
So fastsnel forwardvooruit to 2015.
77
271440
1680
Nu snel vooruit naar 2015:
04:46
The SupremeOpperste Court'sVoorhof decisionbesluit to strikestaking
down the banban on same-sexpersonen van hetzelfde geslacht marriagehuwelijk.
78
274480
4280
de beslissing van het Hooggerechtshof
om het verbod op het
homohuwelijk te schrappen.
04:51
My husbandman, DaveDave, and I walklopen over
to the stepsstappen of the SupremeOpperste CourtHof
79
279760
3176
Mijn man, Dave, en ik liepen
naar de trappen van het Hooggerechtshof
04:54
to celebratevieren that decisionbesluit
with so manyveel other people,
80
282960
2936
om die beslissing met zo veel
andere mensen te vieren
04:57
and I couldn'tkon het niet help but think
how farver we camekwam around LGBTLGBT rightsrechten
81
285920
5376
en ik moest denken
hoe ver we waren gekomen
met de LGBT-rechten
05:03
and yetnog how farver we needednodig to go
around issueskwesties of addictionverslaving.
82
291320
4800
en hoe ver we nog moesten gaan
rond vraagstukken van verslaving.
Toen ik werd genomineerd
door President Obama
05:10
When I was nominatedgenomineerd
by PresidentDe Voorzitter ObamaObama
83
298120
1856
om zijn directeur
van de Drug Policy te zijn,
05:12
to be his DirectorDirecteur of DrugDrug PolicyBeleid,
84
300000
2176
05:14
I was very openOpen about my recoveryherstel
and about the factfeit that I was a gayhomoseksueel man.
85
302200
3640
was ik heel open over mijn herstel
en over het feit dat ik homoseksueel ben.
Op geen enkel moment
tijdens mijn aanstellingsproces --
05:18
And at no pointpunt duringgedurende
my confirmationbevestiging processwerkwijze --
86
306720
2336
05:21
at leastminst that I know of --
87
309080
1536
tenminste voor zover ik weet --
05:22
did the factfeit that I was a gayhomoseksueel man
come to bearbeer on my candidacykandidatuur
88
310640
3976
had het feit dat ik homoseksueel was
enige invloed op mijn kandidatuur
05:26
or my fitnessFitness to do this jobbaan.
89
314640
1800
of mijn geschiktheid voor dit werk.
05:29
But my addictionverslaving did.
90
317760
1200
Maar mijn verslaving wel.
Op een gegeven moment
zei een congresmedewerker
05:32
At one pointpunt, a congressionalCongres stafferstaflid
said that there was no way
91
320680
3456
dat ik op geen enkele manier
05:36
that I was going to be confirmedbevestigd
by the UnitedVerenigd StatesStaten SenateSenaat
92
324160
2856
kon worden aangesteld
door de Senaat van de Verenigde Staten
05:39
because of my pastverleden,
93
327040
1576
vanwege mijn verleden,
05:40
despiteondanks the factfeit that I had been
in recoveryherstel for over 20 yearsjaar,
94
328640
3416
ondanks het feit dat ik al meer
dan 20 jaar in herstel was
05:44
and despiteondanks the factfeit
95
332080
1216
en ondanks het feit dat je voor deze baan
wat kennis over verslaving nodig hebt.
05:45
that this jobbaan takes a little bitbeetje
of knowledgekennis around addictionverslaving.
96
333320
2976
05:48
(LaughterGelach)
97
336320
1480
(Gelach)
05:51
So, you know, this is the stigmastigma
98
339640
2936
Dit is het stigma
05:54
that people with
substancestof use disordersaandoeningen
99
342600
2056
waar mensen met problemen
met middelengebruik
05:56
facegezicht everyelk singlesingle day,
100
344680
1400
elke dag mee worden geconfronteerd
05:58
and you know, I have to tell you
101
346880
1576
en ik moet jullie zeggen
06:00
it's still why I'm more comfortablecomfortabel
comingkomt eraan out as a gayhomoseksueel man
102
348480
3456
dat ik er daarom nog steeds
makkelijker voor uitkom dat ik homo ben
06:03
than I am as a personpersoon
with a historygeschiedenis of addictionverslaving.
103
351960
2520
dan als iemand
met een verslavingsgeschiedenis.
06:07
NearlyBijna everyelk familyfamilie in AmericaAmerika
is affectedgetroffen by addictionverslaving.
104
355640
3400
Bijna elke familie in Amerika
krijgt te maken met verslaving.
06:11
YetNog, unfortunatelyhelaas, too oftenvaak,
it's not talkedgesproken about openlyopenlijk and honestlyeerlijk.
105
359760
5520
Maar, helaas, wordt er maar al te vaak
niet open en eerlijk over gepraat.
06:18
It's whisperedfluisterde about.
106
366160
1656
Het wordt gefluisterd.
06:19
It's metleerde kennen with derisionSpot and scornminachting.
107
367840
2360
Je krijgt te maken met spot en hoon.
06:23
We hearhoren these storiesverhalen,
time and time again, on TVTV, onlineonline,
108
371320
4640
We horen deze verhalen
keer op keer op tv, online,
06:28
we hearhoren it from publicopenbaar officialsambtenaren,
and we hearhoren it from familyfamilie and friendsvrienden.
109
376760
3440
we horen ze van ambtenaren,
van familie en vrienden.
06:33
And those of us with an addictionverslaving,
we hearhoren those voicesstemmen,
110
381720
2800
En wie van ons een verslaving heeft,
hoort die stemmen
06:37
and somehowhoe dan ook we believe that we are
lessminder deservingverdienen of carezorg and treatmentbehandeling.
111
385560
4120
en denkt dat hij minder recht heeft
op zorg en behandeling.
06:43
TodayVandaag in the UnitedVerenigd StatesStaten,
only one in ninenegen people
112
391040
3376
Vandaag krijgt in de Verenigde Staten
slechts één op de negen mensen
06:46
get carezorg and treatmentbehandeling for theirhun disorderwanorde.
113
394440
2536
zorg en behandeling voor hun aandoening.
06:49
One in ninenegen.
114
397000
1576
Eén op de negen.
06:50
Think about that.
115
398600
1200
Denk daar eens over na.
Over het algemeen krijgen mensen
met andere ziekten zorg en behandeling.
06:52
GenerallyIn het algemeen, people with other diseasesziekten
get carezorg and treatmentbehandeling.
116
400600
3056
06:55
If you have cancerkanker, you get treatmentbehandeling,
117
403680
1976
Als je kanker hebt, krijg je behandeling,
als je diabetes hebt,
krijg je behandeling.
06:57
if you have diabetessuikerziekte, you get treatmentbehandeling.
118
405680
2016
06:59
If you have a hearthart- attackaanval,
119
407720
1336
Als je een hartaanval krijgt,
07:01
you get emergencynoodgeval servicesdiensten,
and you get referredgenoemd to carezorg.
120
409080
2700
komen de hulpdiensten
en krijg je de nodige zorg.
Maar op een of andere manier
07:05
But somehowhoe dan ook people with addictionverslaving
have to wait for treatmentbehandeling
121
413200
3216
moeten mensen met een verslaving
wachten op behandeling
07:08
or oftenvaak can't get when they need it.
122
416440
2120
of kunnen ze die vaak
niet krijgen indien nodig.
07:11
And left untreatedonbehandeld, addictionverslaving
has significantsignificant, direDire consequencesgevolgen.
123
419800
3960
Onbehandeld heeft verslaving
belangrijke, ernstige gevolgen.
07:16
And for manyveel people
that meansmiddelen deathdood or incarcerationopsluiting.
124
424360
3320
Voor veel mensen betekent dit
de dood of opsluiting.
07:21
We'veWe hebben been down that roadweg before.
125
429000
1587
Dat hebben we al te lang gedaan.
07:23
For too long our countryland feltvoelde
126
431400
1416
Te lang dacht ons land
07:24
like we could arrestarresteren our way
out of this problemprobleem.
127
432840
2320
dat we dit probleem konden
oplossen door arrestaties.
07:27
But we know that we can't.
128
435880
1280
Maar we weten dat we dat niet kunnen.
Tientallen jaren van wetenschappelijk
onderzoek hebben aangetoond
07:30
DecadesDecennia of scientificwetenschappelijk researchOnderzoek has showngetoond
129
438680
2376
07:33
that this is a medicalmedisch issuekwestie --
130
441080
2136
dat dit een medisch probleem is --
07:35
that this is a chronicchronische medicalmedisch conditionstaat
131
443240
2576
een chronische aandoening
07:37
that people inheriterven
and that people developontwikkelen.
132
445840
2880
die mensen erven en ontwikkelen.
07:42
So the ObamaObama administrationadministratie
has takeningenomen a differentverschillend tacktack on drugdrug policyhet beleid.
133
450000
3400
Dus heeft de regering Obama het over
een andere boeg gegooid qua drugsbeleid.
07:46
We'veWe hebben developedontwikkelde and implementedgeïmplementeerd
a comprehensiveuitgebreid planplan
134
454560
2936
We hebben een alomvattend plan
ontwikkeld en geïmplementeerd
07:49
to expanduitbreiden preventionhet voorkomen servicesdiensten,
treatmentbehandeling servicesdiensten,
135
457520
3376
door preventieve diensten
en behandelingen uit te breiden,
07:52
earlyvroeg interventioninterventie and recoveryherstel supportondersteuning.
136
460920
2640
vroegtijdige interventie
en herstel te ondersteunen.
We hebben de hervorming
van het strafrecht erdoor gekregen.
07:56
We'veWe hebben pushedgeduwd criminalcrimineel justicegerechtigheid reformhervorming.
137
464800
1785
07:59
We'veWe hebben knockedklopte down barriersbelemmeringen
to give people secondtweede chanceskansen.
138
467640
2720
We hebben belemmeringen weggehaald
om mensen een tweede kans te geven.
08:02
We see publicopenbaar healthGezondheid and publicopenbaar safetyveiligheid
officialsambtenaren workingwerkend handhand- in handhand-
139
470880
3416
We zien dat volksgezondheid en ambtenaren
van openbare veiligheid samenwerken
08:06
at the communitygemeenschap levelniveau.
140
474320
1200
op gemeenschapsniveau.
08:08
We see policePolitie chiefsChiefs acrossaan de overkant the countryland
guidingleidend people to treatmentbehandeling
141
476480
3176
We zien politiechefs in het hele land
behandeling voor mensen suggereren
08:11
insteadin plaats daarvan of jailgevangenis and incarcerationopsluiting.
142
479680
1640
in plaats van ze
in de gevangenis te steken.
08:14
We see lawwet enforcementhandhaving
and other first respondersresponders
143
482400
2896
We zien de rechtshandhaving
en andere eerstehulpverleners
08:17
reversingomkeren overdosesoverdosis with naloxonenaloxon
to give people a secondtweede chancekans for carezorg.
144
485320
4840
overdoses tegengaan met naloxon om mensen
een tweede kans voor zorg te geven.
08:23
The AffordableBetaalbare CareZorg ActWet
is the biggestgrootste expansionuitbreiding
145
491640
2656
De Affordable Care Act
is de grootste uitbreiding
08:26
of substancestof use disorderwanorde
treatmentbehandeling in a generationgeneratie,
146
494320
3256
in behandeling van
druggebruiksstoornis in een generatie
08:29
and it alsoook callscalls for the integrationintegratie
of treatmentbehandeling servicesdiensten withinbinnen primaryprimair carezorg.
147
497600
4040
en het roept ook op tot integratie
van de behandelingsdiensten
met de eerstelijns gezondheidszorg.
08:36
But fundamentallyfundamenteel,
all of this work is not enoughgenoeg.
148
504280
4040
Maar fundamenteel
schiet al dit werk tekort,
08:40
UnlessTenzij we changeverandering the way
that we viewuitzicht people with addictionverslaving
149
508840
4016
tenzij we in de Verenigde Staten
anders gaan kijken
naar mensen met een verslaving.
08:44
in the UnitedVerenigd StatesStaten.
150
512880
1200
08:47
YearsJaar agogeleden when I finallyTenslotte
understoodbegrijpelijk that I had a problemprobleem
151
515400
3576
Jaren geleden, toen ik eindelijk
begreep dat ik een probleem had
08:51
and I knewwist that I needednodig help,
152
519000
2135
en doorhad dat ik hulp nodig had,
08:53
I was too afraidbang to askvragen for it.
153
521159
1640
was ik te bang om ernaar te vragen.
08:56
I feltvoelde that people would think
I was stupiddom, that I was weak-willedzwakke-gewild,
154
524320
4200
Ik dacht dat de mensen zouden denken
dat ik stom was, een zwakke wil had,
09:01
that I was morallymoreel flawedgebrekkig.
155
529520
1730
dat ik moreel tekortschoot.
09:05
But I talk about my recoveryherstel
because I want to make changeverandering.
156
533880
3520
Maar ik praat over mijn herstel,
want ik wil iets veranderen.
09:10
I want us to see that we need to be openOpen
and candidcandid about who we are
157
538240
5936
Ik wil dat we zien dat we open
en eerlijk moeten zijn over wie we zijn
09:16
and what we can do.
158
544200
1200
en wat we kunnen doen.
09:18
I am publicopenbaar about my owneigen recoveryherstel
159
546320
2376
Ik ben niet open over mijn eigen herstel
om zelfgenoegzaam te zijn.
09:20
not to be self-congratulatoryzelfgenoegzaam.
160
548720
1920
09:23
I am openOpen about my owneigen recoveryherstel
to changeverandering publicopenbaar opinionmening,
161
551440
3856
Ik sta open over mijn herstel
om de publieke opinie te veranderen,
09:27
to changeverandering publicopenbaar policyhet beleid
162
555320
1896
de politieke aanpak te wijzigen,
het verloop van deze
epidemie te veranderen
09:29
and to changeverandering the courseCursus of this epidemicepidemie
and empowermachtigen the millionsmiljoenen of AmericansAmerikanen
163
557240
3896
en de miljoenen Amerikanen
die hiermee worstelen
09:33
who struggleworstelen with this journeyreis
164
561160
1856
een hart onder de riem te steken
09:35
to be openOpen and candidcandid
about who they are.
165
563040
1960
om open en eerlijk te zijn
over wie ze zijn.
09:38
People are more than theirhun diseaseziekte.
166
566640
2320
Mensen zijn meer dan hun ziekte.
09:41
And all of us have the opportunitykans
to changeverandering publicopenbaar opinionmening
167
569880
3296
Ieder van ons heeft de mogelijkheid
om de publieke opinie
en de politiek te veranderen.
09:45
and to changeverandering publicopenbaar policyhet beleid.
168
573200
1640
09:48
All of us know someoneiemand
who has an addictionverslaving,
169
576000
2280
Ieder van ons kent wel
iemand met een verslaving
09:51
and all of us can do our partdeel
170
579280
1936
en ieder van ons kan zijn deel doen
09:53
to changeverandering how we viewuitzicht people
with addictionverslaving in the UnitedVerenigd StatesStaten.
171
581240
4160
om te veranderen hoe we
in de Verenigde Staten aankijken
tegen mensen met een verslaving.
09:58
So when you see
someoneiemand with an addictionverslaving,
172
586400
2416
Als je dus iemand ziet met een verslaving,
10:00
don't think of a drunkdronken or a junkiejunkie
or an addictverslaafde or an abusermisbruiker --
173
588840
5680
denk niet aan een dronkaard, een junkie,
een verslaafde of een misbruiker --
10:07
see a personpersoon;
174
595680
1200
zie een persoon,
10:10
offeraanbod them help;
175
598040
1496
bied hulp,
10:11
give them kindnessvriendelijkheid and compassionmededogen.
176
599560
1720
geef ze vriendelijkheid en mededogen.
10:14
And togethersamen, we can be partdeel
177
602360
2216
Samen kunnen we deel uitmaken
van een groeiende beweging
in de Verenigde Staten
10:16
of a growinggroeiend movementbeweging
in the UnitedVerenigd StatesStaten
178
604600
2056
10:18
to changeverandering how we viewuitzicht
people with addictionverslaving.
179
606680
2080
om te veranderen hoe we mensen
met een verslaving zien.
10:21
TogetherSamen we can changeverandering publicopenbaar policyhet beleid.
180
609480
2120
Samen kunnen we de politiek veranderen.
10:24
We can ensureervoor zorgen that people
get carezorg when they need it,
181
612440
3896
Wij kunnen ervoor zorgen dat mensen
hulp krijgen als ze het nodig hebben,
10:28
just like any other diseaseziekte.
182
616360
1680
net als voor elke andere ziekte.
10:31
We can be partdeel of a growinggroeiend,
unstoppableniet te stuiten movementbeweging
183
619040
3696
We kunnen deel uitmaken van een
groeiende, niet te stuiten beweging
10:34
to have millionsmiljoenen of AmericansAmerikanen
enterinvoeren recoveryherstel,
184
622760
3016
om miljoenen Amerikanen
te laten herstellen
10:37
and put an endeinde to this epidemicepidemie.
185
625800
2096
en een einde maken aan deze epidemie.
10:39
Thank you very much.
186
627920
1216
Veel dank.
10:41
(ApplauseApplaus)
187
629160
2376
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael Botticelli - Drug policy expert
As Director of National Drug Control Policy, Michael Botticelli led the Obama Administration’s drug policy efforts to diminish the consequences of substance use through evidence-based prevention, treatment and recovery support services.

Why you should listen

Michael Botticelli was sworn in as Director of National Drug Control Policy at the White House on February 11, 2015, after being unanimously confirmed by the Senate. He joined the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP) as Deputy Director in November 2012 and later served as Acting Director. He is currently the Executive Director of the Grayken Center for Addiction Medicine at Boston Medical Center and also a Distinguished Policy Scholar at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore.

As Director of National Drug Control Policy, Botticelli led the Obama Administration's drug policy efforts, which are based on a balanced public health and public safety approach. The Administration advanced historic drug policy reforms and innovations in prevention, criminal justice, treatment and recovery.

In response to the national opioid epidemic, Botticelli coordinated actions across the Federal government to reduce prescription drug abuse, heroin use and related overdoses. These include supporting community-based prevention efforts; educating prescribers and the public about preventing prescription drug abuse; expanding use of the life-saving overdose-reversal drug naloxone by law enforcement and other first responders; and increasing access to medication-assisted treatment and recovery support services to help individuals sustain their recovery from opioid use disorders.

Botticelli has more than two decades of experience supporting Americans affected by substance use disorders. Prior to joining ONDCP, he served as Director of the Bureau of Substance Abuse Services at the Massachusetts Department of Public Health, where he successfully expanded innovative and nationally recognized prevention, intervention, treatment and recovery services for the Commonwealth of Massachusetts. He also forged strong partnerships with local, state and Federal law enforcement agencies; state and local health and human service agencies; and stakeholder groups to guide and implement evidence-based programs.

Botticelli has served in a variety of leadership roles for the National Association of State Alcohol and Drug Abuse Directors. He was a member of the Advisory Committee for the Substance Abuse and Mental Health Services Administration's Center for Substance Abuse Prevention and the National Action Alliance for Suicide Prevention. He has also co-authored many peer-reviewed articles that have significantly contributed to the field.

Born in Upstate New York, Botticelli holds a Bachelor of Arts degree from Siena College and a Master of Education degree from St. Lawrence University. He is also in long-term recovery from a substance use disorder, celebrating more than 28 years of recovery.

More profile about the speaker
Michael Botticelli | Speaker | TED.com