ABOUT THE SPEAKER
Allan Savory - Grassland ecosystem pioneer
Allan Savory works to promote holistic management in the grasslands of the world.

Why you should listen

Desertification of the world's grasslands, Allan Savory suggests, is the immediate cause of poverty, social breakdown, violence, cultural genocide -- and a significent contribution to climate change. In the 1960s, while working in Africa on the interrelated problems of increasing poverty and disappearing wildlife, Savory made a significant breakthrough in understanding the degradation and desertification of grassland ecosystems. After decades of study and collaboration, thousands of managers of land, livestock and wildlife on five continents today follow the methodology he calls "Holistic Management."

In 1992, Savory and his wife, Jody Butterfield, formed the Africa Centre for Holistic Management in Zimbabwe, a learning site for people all over Africa. In 2010, the Centre won the Buckminster Fuller Challenge for its work in reversing desertification. In that same year he and his wife, with others, founded the Savory Institute in Boulder, Colorado, to promote large-scale restoration of the world's grasslands.

Intrigued by this talk? Read Savory's papers and other publications »

More profile about the speaker
Allan Savory | Speaker | TED.com
TED2013

Allan Savory: How to fight desertification and reverse climate change

Allan Savory: Hvordan ørkendannelse bekæmpes og klimaændringen vendes

Filmed:
6,549,112 views

"Ørkendannelse sker når områder forvandles til ørken," siger Allan Savory i sin rolige men kraftfulde tale. Det skræmmende er, at det sker på omkring 2/3 af verdens græsarealer, fremskynder klimaændringen og betyder at traditionelle græsnings-baserede samfund synker ned i socialt kaos. Savory har viet sit liv til at stoppe dette. Han mener nu - og det viser hans arbejde - at en overraskende faktor, kan beskytte græsarealerne og endda gendanne dem fra ørken.
- Grassland ecosystem pioneer
Allan Savory works to promote holistic management in the grasslands of the world. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:17
The mostmest massivemassiv
0
1488
3569
En meget omfattende
00:20
tsunamitsunamien perfectperfektionere stormstorm
1
5057
4935
perfekt tsunami storm
00:25
is bearingleje down upon us.
2
9992
3879
er på vej mod os.
00:29
This perfectperfektionere stormstorm
3
13871
3246
Denne perfekte storm
00:33
is mountingmontering a grimbarsk realityvirkelighed, increasinglyi stigende grad grimbarsk realityvirkelighed,
4
17117
5168
tegner en stadig mere barsk virkelighed,
00:38
and we are facingover that realityvirkelighed
5
22285
4950
som vi imødeser
00:43
with the fullfuld belieftro
6
27235
1381
i den overbevisning
00:44
that we can solveløse our problemsproblemer with technologyteknologi,
7
28616
2556
at vi kan løse vore problemer med teknologi.
00:47
and that's very understandableforståelig.
8
31172
2296
Og det er forståeligt.
00:49
Now, this perfectperfektionere stormstorm that we are facingover
9
33468
4207
Se, den kommende storm,
00:53
is the resultresultat of our risingstigende populationbefolkning,
10
37675
3510
er resultatet af befolkningstilvækst,
00:57
risingstigende towardshen imod 10 billionmilliard people,
11
41185
2804
der vokser med op mod
10 milliarder mennesker,
00:59
landjord that is turningdreje to desertørken,
12
43989
2644
områder som forvandles til ørken,
01:02
and, of courseRute, climateklima changelave om.
13
46633
3108
og klimaforandring.
01:05
Now there's no questionspørgsmål about it at all:
14
49741
2661
Der hersker ingen tvivl om
01:08
we will only solveløse the problemproblem
15
52402
1811
at vi kun kan løse problemet
01:10
of replacingerstatte fossilfossil fuelsbrændstoffer with technologyteknologi.
16
54213
3512
ved at erstatte fossilt brændstof,
med teknologi.
01:13
But fossilfossil fuelsbrændstoffer, carbonkulstof -- coalkul and gasgas --
17
57725
3128
Men fossilt brændstof -- kul og gas --
01:16
are by no meansmidler the only thing
18
60853
2121
er langt fra det eneste
01:18
that is causingforårsager climateklima changelave om.
19
62974
4118
som forårsager klimaforandring.
01:22
DesertificationØrkendannelse
20
67092
1883
Ørkendannelse
01:24
is a fancyfancy wordord for landjord that is turningdreje to desertørken,
21
68975
5326
betyder at områder
forvandles til ørken.
01:30
and this happenssker only when
22
74301
2301
Og det sker kun når
01:32
we createskab too much barebar groundjord.
23
76602
2009
vi skaber for store
ubevoksede områder.
01:34
There's no other causeårsag.
24
78611
2006
Det er den eneste årsag.
01:36
And I intendhensigt to focusfokus
25
80617
2018
Og jeg vil nu fokusere
01:38
on mostmest of the world'sVerdens landjord that is turningdreje to desertørken.
26
82635
4906
på de områder i verden,
som forvandles til ørken.
01:43
But I have for you a very simpleenkel messagebesked
27
87541
5293
Men jeg har et meget enkelt budskab,
01:48
that offerstilbud more hopehåber than you can imagineforestille.
28
92834
4196
som udtrykker mere håb,
end du kan forestille dig.
01:52
We have environmentsmiljøer
29
97030
2068
Der er steder
01:54
where humidityfugtighed is guaranteedgaranteret throughouthele vejen igennem the yearår.
30
99098
3244
hvor der er fugtigt hele året
01:58
On those, it is almostnæsten impossibleumulig
31
102342
2504
Disse steder, er det næsten umuligt
02:00
to createskab vastlangt areasområder of barebar groundjord.
32
104846
2789
at lave store golde områder.
02:03
No matterstof what you do, naturenatur coversdæksler it up so quicklyhurtigt.
33
107635
3622
Naturen dækker den bare jord igen.
02:07
And we have environmentsmiljøer
34
111257
1747
Og der er steder
02:08
where we have monthsmåneder of humidityfugtighed
35
113004
2693
hvor vi har nogle måneder med fugtighed
02:11
followedefterfulgt by monthsmåneder of drynesstørhed,
36
115697
1778
efterfulgt af måneder med tørke,
02:13
and that is where desertificationørkendannelse is occurringforekommende.
37
117475
3478
og der sker ørkendannelsen.
02:16
FortunatelyHeldigvis, with spaceplads technologyteknologi now,
38
120953
2056
Heldigvis, kan vi med rum-teknologien
02:18
we can look at it from spaceplads,
39
123009
1677
se det fra rummet.
02:20
and when we do, you can see the proportionsproportioner fairlytemmelig well.
40
124686
4264
Og når man gør det,
ser man proportionerne ret tydeligt.
02:24
GenerallyGenerelt, what you see in greengrøn
41
128950
1623
Generelt set, så er de grønne områder
02:26
is not desertifyingdesertifying,
42
130573
1855
ikke i fare for ørkendannelse.
02:28
and what you see in brownBrun is,
43
132428
2306
Det brune I ser,
02:30
and these are by farlangt the greateststørst areasområder of the EarthJorden.
44
134734
4372
og det er langt de største
områder på jorden,
02:35
About two thirdstredjedele, I would guessgætte, of the worldverden is desertifyingdesertifying.
45
139106
4785
Omkring to-trediedele af jorden,
tror jeg, er ved at blive ørken.
02:39
I tooktog this picturebillede in the TihamahTihamah DesertØrken
46
143891
2924
Jeg tog dette billede i Tihamah Ørkenen
02:42
while 25 millimetersmillimeter -- that's an inchinch of rainregn -- was fallingfaldende.
47
146815
3704
mens der faldt 25 millimeter regn.
02:46
Think of it in termsbetingelser of drumstrommer of watervand,
48
150519
2712
Se det som vandtønder
02:49
eachhver containingindeholdende 200 litersliter.
49
153231
2672
hver på 200 liter.
02:51
Over 1,000 drumstrommer of watervand fellfaldt on everyhver hectareha
50
155903
4600
Der faldt over 1000 tønder på hver hektar
02:56
of that landjord that day.
51
160503
2874
på det område den dag.
02:59
The nextNæste day, the landjord lookedkigget like this.
52
163377
2384
Dagen efter, så jorden sådan ud.
03:01
Where had that watervand gonevæk?
53
165761
2823
Hvor blev vandet af?
03:04
Some of it ranløb off as floodingoversvømmelser,
54
168584
2397
Noget forsvandt som oversvømmelse,
03:06
but mostmest of the watervand that soakedgennemblødt into the soiljord
55
170981
2947
men det meste, sank ned i jorden,
03:09
simplyganske enkelt evaporatedfordampet out again,
56
173928
2281
og fordampede ganske enkelt igen,
03:12
exactlyNemlig as it does in your gardenhave
57
176209
2369
præcis som det gør i jeres haver
03:14
if you leaveforlade the soiljord uncoveredafdækket.
58
178578
3015
hvis jorden er udækket.
03:17
Now, because the fateskæbne of watervand and carbonkulstof
59
181593
3466
Da vand og kulstof
03:20
are tiedbundet to soiljord organicorganisk matterstof,
60
185059
3558
er bundet til jordens organiske materiale,
03:24
when we damageskade soilsjordbund, you give off carbonkulstof.
61
188617
3927
frigives kulstoffet,
når vi ødelægger jorden.
03:28
CarbonCarbon goesgår back to the atmosphereatmosfære.
62
192544
2826
Kulstoffet stiger op i atmosfæren,
03:31
Now you're told over and over, repeatedlygentagne gange,
63
195370
4105
I har gentagne gange fået af vide
03:35
that desertificationørkendannelse is only occurringforekommende
64
199475
3000
at ørkendannelse kun sker
03:38
in aridtørre and semi-aridhalvtørre areasområder of the worldverden,
65
202475
3649
i regnfattige dele af verden,
03:42
and that tallhøj grasslandsgræsland like this one
66
206124
3975
og at store græsområder, som dette her,
03:45
in highhøj rainfallRegn are of no consequencefølge.
67
210099
3632
med stor regnmængde, ikke er berørt.
03:49
But if you do not look at grasslandsgræsland but look down into them,
68
213731
4577
Men hvis man ikke kigger på græsset,
men kigger ned i det,
03:54
you find that mostmest of the soiljord in that grasslandgræsarealer
69
218308
2711
ser man,
at det meste af jorden i det område,
03:56
that you've just seenset is barebar and covereddækket with a crustskorpe of algaealger,
70
221019
4291
som I lige har set,
er bart og dækket med en skorpe af alger
04:01
leadingførende to increasedøget runoffafstrømning and evaporationfordampning.
71
225310
3118
som fører til
en øget bortledning og fordampning.
04:04
That is the cancerKræft of desertificationørkendannelse
72
228428
3986
Dette er kræften i ørkendannelsen,
04:08
that we do not recognizegenkende tillindtil its terminalTerminal formform.
73
232414
4536
som vi ikke erkender før det er for sent.
04:12
Now we know that desertificationørkendannelse is causedforårsaget by livestockhusdyr,
74
236950
5312
Vi ved at ørkendannelse
forårsages af husdyr,
04:18
mostlyfor det meste cattlekvæg, sheepfår and goatsgeder,
75
242262
2784
hovedsagelig kvæg, får og geder,
04:20
overgrazingovergræsning the plantsplanter,
76
245046
2817
som overgræsser planterne,
04:23
leavingforlader the soiljord barebar and givinggiver off methanemetan.
77
247863
4119
efterlader jorden bar,
og afgiver metan.
04:27
AlmostNæsten everybodyalle knowskender this,
78
251982
2240
Det ved næsten alle,
04:30
from nobelnobel laureatesprismodtagere to golfgolf caddiescaddies,
79
254222
2835
lige fra Nobel-pristagere til golf-caddies,
04:32
or was taughtundervist it, as I was.
80
257057
2631
eller var blevet belært, at sådan var det.
04:35
Now, the environmentsmiljøer like you see here,
81
259688
3470
De områder, som du ser her,
04:39
dustystøvede environmentsmiljøer in AfricaAfrika where I grewvoksede up,
82
263158
2864
støvede omgivelser i Afrika,
hvor jeg var barn
04:41
and I lovedelskede wildlifeWildlife,
83
266022
2920
og jeg elskede det vilde dyreliv
04:44
and so I grewvoksede up hatinghade livestockhusdyr
84
268942
3392
og derfor hadede jeg husdyr,
04:48
because of the damageskade they were doing.
85
272334
2028
for den ødelæggelse de forårsagede.
04:50
And then my universityuniversitet educationuddannelse as an ecologistøkolog
86
274362
3284
Min uddannelse på universitetet som økolog
04:53
reinforcedforstærket my beliefsoverbevisninger.
87
277646
3088
forstærkede min tro.
04:56
Well, I have newsnyheder for you.
88
280734
5276
Godt. Jeg har nyheder til jer.
05:01
We were onceenkelt gang just as certainbestemte
89
286010
3284
Vi var engang overbevist om
05:05
that the worldverden was flatflad.
90
289294
2280
at jorden var flad.
05:07
We were wrongforkert then, and we are wrongforkert again.
91
291574
3945
Vi tog fejl dengang,
og vi tager fejl igen.
05:11
And I want to inviteinvitere you now
92
295519
2175
Og nu vil jeg gerne invitere jer
05:13
to come alonghen ad on my journeyrejse of reeducationgenoptræning and discoveryopdagelse.
93
297694
6254
på en rejse gennem
min videreuddannelse og opdagelser.
05:19
When I was a youngung man,
94
303948
2571
Da jeg var en ung mand
05:22
a youngung biologistbiolog in AfricaAfrika,
95
306519
2895
en ung biolog i Afrika,
05:25
I was involvedinvolveret in settingindstilling asidetil side marvelousvidunderlig areasområder
96
309414
4417
var jeg beskæftiget med
at reservere vidunderlige områder
05:29
as futurefremtid nationalnational parksparker.
97
313831
2519
til fremtidige nationalparker.
05:32
Now no soonerfør — this was in the 1950s —
98
316350
3427
Ikke så snart -- det var i 50'erne --
05:35
and no soonerfør did we removefjerne the huntingjagt,
99
319777
3168
kort efter fjernede vi de jagende
05:38
drum-beatingtromle-slå people to protectbeskytte the animalsdyr,
100
322945
3481
og trommende folk, for at beskytte dyrene,
05:42
than the landjord beganbegyndte to deteriorateforværres,
101
326426
1893
så begyndte jorden at forringes,
05:44
as you see in this parkparkere that we formeddannet.
102
328319
4246
som I ser i denne park, som vi skabte.
05:48
Now, no livestockhusdyr were involvedinvolveret,
103
332565
2323
Nu var der ingen husdyr,
05:50
but suspectingmistanke om that we had too manymange elephantselefanter now,
104
334888
3632
men da vi troede,
at vi havde for mange elefanter nu,
05:54
I did the researchforskning and I provedbevist we had too manymange,
105
338520
4265
lavede jeg research der viste,
at vi havde for mange,
05:58
and I recommendedAnbefalet that we would have to reducereducere theirderes numbersnumre
106
342785
3584
og jeg anbefalede,
at vi skulle reducere deres antal,
06:02
and bringtage med them down to a levelniveau that the landjord could sustainopretholde.
107
346369
4052
og bringe det ned til et nivau,
som jorden kunne bære.
06:06
Now, that was a terribleforfærdeligt decisionafgørelse for me to have to make,
108
350421
3784
Det var en frygtelig beslutning for mig
06:10
and it was politicalpolitisk dynamitedynamit, franklyærligt talt.
109
354205
2859
og det var ærligt talt politisk dynamit.
06:12
So our governmentregering formeddannet a teamhold of expertseksperter
110
357064
3125
Så vores regering nedsatte
et hold eksperter
06:16
to evaluatevurdere my researchforskning.
111
360189
2641
som skulle evaluere min research.
06:18
They did. They agreedaftalt with me,
112
362830
2407
Det gjorde de. De var enige med mig
06:21
and over the followingfølge yearsflere år,
113
365237
1911
og i de følgende år
06:23
we shotskud 40,000 elephantselefanter to try to stop the damageskade.
114
367148
5891
skød vi 40.000 elefanter,
for at stoppe skaden.
06:28
And it got worseværre, not better.
115
373039
3740
Og det blev værre, ikke bedre.
06:32
LovingKærlig elephantselefanter as I do,
116
376779
2499
Da jeg elsker elefanter
06:35
that was the saddestsørgeligste and greateststørst blunderbommert of my life,
117
379278
3606
var dette den sørgeligste og
største fejl i mit liv,
06:38
and I will carrybære that to my gravegrav.
118
382884
2728
som vil tynge mig resten af livet.
06:41
One good thing did come out of it.
119
385612
2472
Een ting kom dog ud af det.
06:43
It madelavet me absolutelyabsolut determinedfast besluttet
120
388084
3376
Jeg blev fast besluttet på
06:47
to devotehellige my life to findingfund solutionsløsninger.
121
391460
5480
at vie mit liv til at finde løsningen.
06:52
When I camekom to the UnitedUnited StatesStater, I got a shockchok,
122
396940
4085
Da jeg kom til USA, fik jeg et chok
06:56
to find nationalnational parksparker like this one
123
401025
2468
da jeg så en national park som denne her
06:59
desertifyingdesertifying as badlydårligt as anything in AfricaAfrika.
124
403493
4231
som forfaldt til ørken,
lige så slemt som i Afrika.
07:03
And there'ddet røde been no livestockhusdyr on this landjord
125
407724
2004
Og der havde ikke været husdyr
på dette område
07:05
for over 70 yearsflere år.
126
409728
2724
i over 70 år.
07:08
And I foundfundet that AmericanAmerikansk scientistsforskere
127
412452
1926
Og amerikanske forskere
07:10
had no explanationforklaring for this
128
414378
2914
havde ingen anden forklaring,
07:13
exceptundtagen that it is aridtørre and naturalnaturlig.
129
417292
2960
end at der var naturligt tørt.
07:16
So I then beganbegyndte looking
130
420252
3360
Så jeg begyndte at se på
07:19
at all the researchforskning plotsplots I could
131
423612
3251
de forsknings-områder
07:22
over the wholehel of the WesternWestern UnitedUnited StatesStater
132
426863
2703
i det vestlige USA
07:25
where cattlekvæg had been removedfjernet
133
429566
2201
hvor kvæg var blevet fjernet,
07:27
to provebevise that it would stop desertificationørkendannelse,
134
431767
2872
for at bevise,
at det ville standse ørkendannelsen.
07:30
but I foundfundet the oppositemodsat,
135
434639
1833
Men jeg fandt det modsatte,
07:32
as we see on this researchforskning stationstation,
136
436472
2822
som vi ser på denne forsøgsstation,
07:35
where this grasslandgræsarealer that was greengrøn in 1961,
137
439294
3724
hvor området, som var grønt i 1961
07:38
by 2002 had changedændret to that situationsituation.
138
443018
5013
så sådan ud i 2002.
07:43
And the authorsforfattere of the positionposition paperpapir on climateklima changelave om
139
448031
4719
Og forfatterne til rapporten
om klimaændring,
07:48
from whichhvilken I obtainedopnåede these picturesbilleder
140
452750
2553
fra hvem jeg fik disse billeder
07:51
attributeattribut this changelave om to "unknownUkendt processesprocesser."
141
455303
5819
tilskriver denne forandring
en "ukendt proces".
07:57
ClearlyKlart, we have never understoodforstået
142
461122
3994
Vi har åbenbart aldrig forstået,
08:01
what is causingforårsager desertificationørkendannelse,
143
465116
2684
hvad der forårsager ørkendannelse,
08:03
whichhvilken has destroyedødelagt manymange civilizationscivilisationer
144
467800
3048
som har ødelagt mange civilisationer
08:06
and now threatenstruer us globallyglobalt.
145
470848
2692
og nu truer os globalt.
08:09
We have never understoodforstået it.
146
473540
2453
Vi har aldrig forstået det.
08:11
Take one squarefirkant metermåler of soiljord
147
475993
2119
Tag en kvadratmeter jord
08:14
and make it barebar like this is down here,
148
478112
2703
og gør den bar som den her,
08:16
and I promiseløfte you, you will find it much colderkoldere at dawndaggry
149
480815
3179
og jeg lover jer, at I vil finde den
meget koldere om morgenen
08:19
and much hottervarmere at middaymiddag
150
483994
2804
og meget varmere ved middagstid,
08:22
than that samesamme piecestykke of groundjord if it's just covereddækket with litterkuld,
151
486798
3670
end det samme stykke jord,
dækket med en smule affald,
08:26
plantplante litterkuld.
152
490468
1614
planteaffald.
08:27
You have changedændret the microclimatemikroklima.
153
492082
3037
Mikroklimaet er ændret.
08:31
Now, by the time you are doing that
154
495119
2099
Når man har gjort det
08:33
and increasingstigende greatlyi høj grad the percentageprocent of barebar groundjord
155
497218
5588
og hele tiden øger graden af bar jord
08:38
on more than halfhalvt the world'sVerdens landjord,
156
502806
4025
over mere end halvdelen af kloden,
08:42
you are changingskiftende macroclimatemacroclimate.
157
506831
3230
så ændrer man makroklimaet.
08:45
But we have just simplyganske enkelt not understoodforstået
158
510061
2589
Men vi har bare ikke forstået
08:48
why was it beginningstarten to happenske 10,000 yearsflere år agosiden?
159
512650
3986
hvorfor begyndte det at ske
for 10.000 år siden?
08:52
Why has it acceleratedaccelereret latelypå det sidste?
160
516636
2650
Hvorfor er det først
accelleret for nylig?
08:55
We had no understandingforståelse of that.
161
519286
1967
Vi vidste det ikke.
08:57
What we had failedmislykkedes to understandforstå
162
521253
3425
Det vi ikke forstod var,
09:00
was that these seasonalårstidens humidityfugtighed environmentsmiljøer of the worldverden,
163
524678
3823
at de sæson-fugtige områder på kloden,
09:04
the soiljord and the vegetationvegetation
164
528501
2896
jorden og vegetationen
09:07
developedudviklede sig with very largestor numbersnumre of grazinggræsning animalsdyr,
165
531397
5792
udvikledes med et meget stort
antal græssende dyr,
09:13
and that these grazinggræsning animalsdyr
166
537189
2624
og at disse græssende dyr,
09:15
developedudviklede sig with ferociousglubsk pack-huntingPack-jagt predatorsrovdyr.
167
539813
5392
udvikledes sammen med kobler
af glubske rovdyr.
09:21
Now, the mainvigtigste defenseforsvar againstmod pack-huntingPack-jagt predatorsrovdyr
168
545205
3892
Det væsentligste forsvar
mod glubske rovdyr
09:24
is to get into herdsbesætninger,
169
549097
2341
er at danne flokke.
09:27
and the largerstørre the herdflok, the safersikrere the individualsindivider.
170
551438
3992
Jo større flok, jo sikrere er individerne.
09:31
Now, largestor herdsbesætninger dungmøg and urinatetisse all over theirderes ownegen foodmad,
171
555430
4831
Men store flokke skider og tisser over
al deres føde
09:36
and they have to keep movingbevæger sig,
172
560261
3000
så de er nødt til at flytte sig hele tiden.
09:39
and it was that movementbevægelse
173
563261
1917
og det var denne bevægelse
09:41
that preventedforhindret the overgrazingovergræsning of plantsplanter,
174
565178
2804
der hindrede overgræsning
09:43
while the periodicperiodisk tramplingtramper
175
567982
2399
mens den regelmæssige trampen
09:46
ensuredsikret good coverdække over of the soiljord,
176
570381
2520
sikrede god dækning af jorden
09:48
as we see where a herdflok has passedbestået.
177
572901
3112
som vi ser når en flok har passeret.
09:51
This picturebillede is a typicaltypisk seasonalårstidens grasslandgræsarealer.
178
576013
6228
Dette billede er et typisk sæson-græsområde.
09:58
It has just come throughigennem fourfire monthsmåneder of rainregn,
179
582241
2792
Det har regnet i fire måneder,
10:00
and it's now going into eightotte monthsmåneder of drytør seasonsæson.
180
585033
3682
og nu er det ottende tørkemåned.
10:04
And watch the changelave om as it goesgår into this long drytør seasonsæson.
181
588715
3468
Bemærk ændringen når tørken starter
10:08
Now, all of that grassgræs you see abovegroundoverjordiske
182
592183
3076
Alt græsset ovenpå jorden
10:11
has to decayhenfald biologicallybiologisk
183
595259
3748
skal visne biologisk
10:14
before the nextNæste growingvoksende seasonsæson, and if it doesn't,
184
599007
3524
før den næste vækstsæson.
Og hvis den ikke gør det,
10:18
the grasslandgræsarealer and the soiljord beginbegynde to die.
185
602531
4193
vil græsområdet og jorden begynde at dø.
10:22
Now, if it does not decayhenfald biologicallybiologisk,
186
606724
3195
Hvis det ikke visner biologisk,
10:25
it shiftsskift to oxidationoxidation, whichhvilken is a very slowlangsom processbehandle,
187
609919
5139
skifter det til oxidering,
som er en meget langsom proces,
10:30
and this smotherskvæler and killsdrab grassesgræsser,
188
615058
2955
og dette kvæler og dræber græs,
10:33
leadingførende to a shiftflytte to woodytræagtig vegetationvegetation
189
618013
3109
hvilket fører til et skift
til træagtig vegetation
10:37
and barebar soiljord, releasingfrigive carbonkulstof.
190
621122
3420
og bar jord, som frigiver kulstof.
10:40
To preventforhindre that, we have traditionallytraditionelt used firebrand.
191
624542
5104
For at undgå det,
har man almindeligvis brugt ild.
10:45
But firebrand alsoogså leavesblade the soiljord barebar, releasingfrigive carbonkulstof,
192
629646
5849
Men ild efterlader også jorden bar,
og frigiver også kulstof.
10:51
and worseværre than that,
193
635495
2391
Og værre end det,
10:53
burningbrænding one hectareha of grasslandgræsarealer
194
637886
2680
afbrænding af en hektar græs
10:56
givesgiver off more, and more damagingbeskadige, pollutantsforurenende stoffer
195
640566
3160
afgiver mere og flere
skadelige forurenende stoffer
10:59
than 6,000 carsbiler.
196
643726
2914
end 6.000 biler.
11:02
And we are burningbrænding in AfricaAfrika, everyhver singleenkelt yearår,
197
646640
4393
Og i Afrika afbrændes
- hvert eneste år -
11:06
more than one billionmilliard hectaresha of grasslandsgræsland,
198
651033
4639
mere end een milliard hektar græsområder.
11:11
and almostnæsten nobodyingen is talkingtaler about it.
199
655672
3626
Og næsten ingen taler om det.
11:15
We justifyretfærdiggøre the burningbrænding, as scientistsforskere,
200
659298
4339
Som forskere, retfærdiggør vi afbrændingen,
11:19
because it does removefjerne the deaddød materialmateriale
201
663637
2913
fordi det fjerner dødt materiale
11:22
and it allowstillader the plantsplanter to growdyrke.
202
666550
3303
og tillader planterne at vokse.
11:25
Now, looking at this grasslandgræsarealer of oursvores that has gonevæk drytør,
203
669853
3096
Når vi ser vores græsområder udtørre,
11:28
what could we do to keep that healthysund og rask?
204
672949
2696
hvad kan vi så gøre,
for at bevare det sundt?
11:31
And bearbjørn in mindsind, I'm talkingtaler of mostmest of the world'sVerdens landjord now.
205
675645
3024
Husk, jeg taler om
størstedelen af kloden nu.
11:34
Okay? We cannotkan ikke reducereducere animaldyr numbersnumre to resthvile it more
206
678669
4688
Man kan ikke reducere antallet af dyr
for at skåne det,
11:39
withoutuden causingforårsager desertificationørkendannelse and climateklima changelave om.
207
683357
3616
uden at forårsage ørkendannelse
og klimaændring.
11:42
We cannotkan ikke burnbrænde it withoutuden causingforårsager
208
686973
3137
Vi kan ikke afbrænde det uden at forårsage
11:46
desertificationørkendannelse and climateklima changelave om.
209
690110
2265
ørkendannelse og klimaændring.
11:48
What are we going to do?
210
692375
3985
Hvad skal vi så gøre?
11:54
There is only one optionmulighed,
211
698420
2390
Der er kun een mulighed.
11:56
I'll repeatgentage to you, only one optionmulighed
212
700810
2861
Jeg gentager, kun een mulighed
11:59
left to climatologistsklimatologer and scientistsforskere,
213
703671
2719
for klimatologerne og forskerne
12:02
and that is to do the unthinkableutænkelig,
214
706390
2928
og det er at gøre det utænkelige.
12:05
and to use livestockhusdyr,
215
709318
2736
Og det er at bruge husdyr
12:07
bunchedbundter and movingbevæger sig,
216
712054
2955
klumpet sammen og i bevægelse,
12:10
as a proxyproxy for formertidligere herdsbesætninger and predatorsrovdyr,
217
715009
3389
som erstatning for
tidligere flokdyr og rovdyr,
12:14
and mimicefterligne naturenatur.
218
718398
1744
og således efterligne naturen.
12:16
There is no other alternativealternativ left to mankindmenneskeheden.
219
720142
4504
Der er ikke noget andet alternativ for os.
12:20
So let's do that.
220
724646
2448
Så lad os gøre det.
12:22
So on this bitbit of grasslandgræsarealer, we'llgodt do it, but just in the foregroundforgrunden.
221
727094
3370
På dette lille stykke jord vil vi gøre det,
men kun i forgrunden.
12:26
We'llVi vil impactpåvirkning it very heavilystærkt with cattlekvæg to mimicefterligne naturenatur,
222
730464
3238
Vi vil påvirke det stærkt for
at efterligne naturen,
12:29
and we'vevi har doneFærdig so, and look at that.
223
733702
2824
og vi har gjort det, og se.
12:32
All of that grassgræs is now coveringder dækker the soiljord
224
736526
3360
Al græsset dækker nu jorden.
12:35
as dungmøg, urineurin and litterkuld or mulchbarkflis,
225
739886
3970
såvel som lort, urin, affald eller flis,
12:39
as everyhver one of the gardenersgartnere amongstblandt you would understandforstå,
226
743856
3280
som enhver haveejer blandt jer vil forstå
12:43
and that soiljord is readyparat to absorbabsorbere and holdholde the rainregn,
227
747136
4361
Og denne jord er rede til at
absorbere og fastholde regnen,
12:47
to storebutik carbonkulstof, and to breakpause down methanemetan.
228
751497
5007
og lagre kulstof og nedbryde metan.
12:52
And we did that,
229
756504
2230
Og vi gjorde det
12:54
withoutuden usingved brug af firebrand to damageskade the soiljord,
230
758734
2770
uden at bruge ild til at skade jorden
12:57
and the plantsplanter are freegratis to growdyrke.
231
761504
3136
og planterne kan vokse frit.
13:00
When I first realizedgik op for
232
764640
2264
Da jeg først indså
13:02
that we had no optionmulighed as scientistsforskere
233
766904
2482
at vi ikke havde nogen anden mulighed
som forskere
13:05
but to use much-vilifiedmeget bagvasket livestockhusdyr
234
769386
2760
end at bruge de stærkt kritiserede husdyr
13:08
to addressadresse climateklima changelave om and desertificationørkendannelse,
235
772146
5247
til at gøre noget ved klimaændringen
og ørkendannelsen,
13:13
I was facedkonfronteret with a realægte dilemmadilemma.
236
777393
2235
stod jeg overfor et dilemma.
13:15
How were we to do it?
237
779628
1725
Hvordan skulle vi gøre det?
13:17
We'dVi ønsker had 10,000 yearsflere år of extremelyekstremt knowledgeablevidende pastoralistsKvægnomaderne
238
781353
4564
Vi har haft 10.000 år med
ekstremt vidende dyreavlere,
13:21
bunchingbunching and movingbevæger sig theirderes animalsdyr,
239
785917
1948
som drev deres dyr i flokke,
13:23
but they had createdskabt the great manmademenneskeskabte desertsørkener of the worldverden.
240
787865
3667
men de var årsagen til de store
menneskeskabte ørkener i verden.
13:27
Then we'dvi ville had 100 yearsflere år of modernmoderne rainregn sciencevidenskab,
241
791532
3879
Så har vi haft 100 år med
moderne videnskab om regn
13:31
and that had acceleratedaccelereret desertificationørkendannelse,
242
795411
3259
og det har accellereret ørkendannelsen,
13:34
as we first discoveredopdaget in AfricaAfrika
243
798670
2173
som vi først så i Afrika.
13:36
and then confirmedbekræftet in the UnitedUnited StatesStater,
244
800843
2664
Og så bekræftede i USA,
13:39
and as you see in this picturebillede
245
803507
2119
som I ser på dette billede
13:41
of landjord managedlykkedes by the federalføderale governmentregering.
246
805626
3361
med områder styret af
den føderale regering.
13:44
ClearlyKlart more was neededhavde brug for
247
808987
1901
Der var helt klart brug for mere
13:46
than bunchingbunching and movingbevæger sig the animalsdyr,
248
810888
2089
end at flytte dyr rundt i flokke,
13:48
and humansmennesker, over thousandstusinder of yearsflere år,
249
812977
3570
og mennesker, gennem tusinder af år,
13:52
had never been ablei stand to dealdel with nature'snaturens complexitykompleksitet.
250
816547
4386
har aldrig magtet
naturens kompleksitet.
13:56
But we biologistsbiologer and ecologistsøkologer
251
820933
2384
Men vi biologer og økologer
13:59
had never tackledfat anything as complexkompleks as this.
252
823317
2969
har aldrig tacklet noget så
komplekst som dette.
14:02
So ratherhellere than reinventgenopfinde the wheelhjul,
253
826286
2639
Så snarere end at genopfinde hjulet,
14:04
I beganbegyndte studyingstudere other professionserhverv to see if anybodynogen had.
254
828925
4136
studerede jeg andre professioner,
for at se om nogen havde.
14:08
And I foundfundet there were planningplanlægning techniquesteknikker
255
833061
2472
Og jeg fandt, at der var
planlægnings-teknikker
14:11
that I could take and adapttilpasse to our biologicalbiologisk need,
256
835533
3772
som jeg kunne bruge til
vore biologiske behov,
14:15
and from those I developedudviklede sig what we call
257
839305
2697
og ud fra disse udviklede jeg,
hvad vi kalder
14:17
holisticholistisk managementledelse and plannedplanlagt grazinggræsning,
258
842002
3310
holistisk ledelse og planlagt græsning.
14:21
a planningplanlægning processbehandle,
259
845312
1799
En proces som planlægges.
14:23
and that does addressadresse all of nature'snaturens complexitykompleksitet
260
847111
3695
Og den adresserer alle
naturens kompleksiteter
14:26
and our socialsocial, environmentalmiljømæssige, economicøkonomisk complexitykompleksitet.
261
850806
5249
og vore sociale, miljømæssige,
økonomiske kompleksiteter.
14:31
TodayI dag, we have youngung womenKvinder like this one
262
856055
2664
Idag har vi unge kvinder, som hende her
14:34
teachingundervisning villageslandsbyer in AfricaAfrika
263
858719
2368
som underviser landsbyboere i Afrika,
14:36
how to put theirderes animalsdyr togethersammen into largerstørre herdsbesætninger,
264
861087
2936
i at samle dyrene i større flokke,
14:39
planplan theirderes grazinggræsning to mimicefterligne naturenatur,
265
864023
2704
i at planlægge deres græsning,
og efterligne naturen
14:42
and where we have them holdholde theirderes animalsdyr overnightnatten over --
266
866727
4041
og placering om natten.
14:46
we runløb them in a predator-friendlyPredator-venlige mannermåde,
267
870768
2259
De overnatter på en "rovdyr-venlig" måde,
14:48
because we have a lot of landslander, and so on --
268
873027
2322
fordi vi har store landområder.
14:51
and where they do this and holdholde them overnightnatten over
269
875349
2194
Og hvor dette princip følges
14:53
to prepareforberede the cropafgrøde fieldsfelter,
270
877543
1805
og markerne forberedes,
14:55
we are getting very great increasesstiger in cropafgrøde yieldudbytte as well.
271
879348
3984
får vi i tilgift en væsentlig
forøgelse afgrøden.
14:59
Let's look at some resultsresultater.
272
883332
1617
Lad os se på nogle resultater.
15:00
This is landjord closetæt to landjord that we managestyre in ZimbabweZimbabwe.
273
884949
4224
Dette område er tæt på
det vi håndterer i Zimbabwe.
15:05
It has just come throughigennem fourfire monthsmåneder of very good rainsregnskyl
274
889173
3544
Det har været godt med nedbør
de seneste fire måneder
15:08
it got that yearår, and it's going into the long drytør seasonsæson.
275
892717
3510
og nu kommer en lang tørkeperiode.
15:12
But as you can see, all of that rainregn, almostnæsten of all it,
276
896227
3035
Men som I kan se, så er næsten al regnen
15:15
has evaporatedfordampet from the soiljord surfaceoverflade.
277
899262
3107
fordampet fra jordens overflade.
15:18
TheirDeres riverflod is drytør despitepå trods af the rainregn just havingat have endedsluttede,
278
902369
3802
Floden er tør, trods det at
regnen lige er stoppet,
15:22
and we have 150,000 people
279
906171
3520
og vi har 150.000 mennesker
15:25
on almostnæsten permanentpermanent foodmad aidhjælpe.
280
909691
3750
på - stort set - permanent fødevarehjælp.
15:29
Now let's go to our landjord nearbyi nærheden on the samesamme day,
281
913441
4496
Lad os nu gå til vores nærliggende
landområde den samme dag,
15:33
with the samesamme rainfallRegn, and look at that.
282
917937
2840
med den samme regnmængde, og se på det.
15:36
Our riverflod is flowingflyder and healthysund og rask and cleanren.
283
920777
2705
Vores flod flyder og er sund og ren.
15:39
It's fine.
284
923482
2487
Det er fint.
15:41
The productionproduktion of grassgræs, shrubsbuske, treestræer, wildlifeWildlife,
285
925969
5318
Produktionen af græs,
buske, træer, dyreliv,
15:47
everything is now more productiveproduktiv,
286
931287
2856
alt er nu mere produktivt,
15:50
and we have virtuallystort set no fearfrygt of drytør yearsflere år.
287
934143
4105
og vi frygter ikke år med tørke.
15:54
And we did that by increasingstigende the cattlekvæg and goatsgeder
288
938248
5495
Og vi gjorde dette ved at
forøge antallet af kvæg og geder
15:59
400 percentprocent,
289
943743
1925
med 400 procent,
16:01
planningplanlægning the grazinggræsning to mimicefterligne naturenatur
290
945668
3130
ved at planlægge græsningen
til at efterligne naturen
16:04
and integrateintegrere them with all the elephantselefanter, buffalobøffel,
291
948798
2421
og ved at integrere dem med
alle de elefanter, bøfler,
16:07
giraffegiraf and other animalsdyr that we have.
292
951219
3587
giraffer og andre dyr, som vi har.
16:10
But before we beganbegyndte, our landjord lookedkigget like that.
293
954806
5722
Men før vi begyndte,
så vores land sådan ud.
16:16
This sitewebsted was barebar and erodingeroderende for over 30 yearsflere år
294
960528
5417
Stedet var bart og eroderende i over 30 år
16:21
regardlessuanset of what rainregn we got.
295
965945
2769
ligemeget hvor meget regn vi fik.
16:24
Okay? Watch the markedmarkeret treetræ and see the changelave om
296
968714
3618
Se det markerede træ og se så ændringen
16:28
as we use livestockhusdyr to mimicefterligne naturenatur.
297
972332
3653
når vi bruger husdyr til at
efterligne naturen.
16:31
This was anotheren anden sitewebsted
298
975985
1462
Dette var et andet sted
16:33
where it had been barebar and erodingeroderende,
299
977447
2378
hvor det var bart og eroderende,
16:35
and at the basegrundlag of the markedmarkeret smalllille treetræ,
300
979825
2704
og ved foden på det markerede lille træ,
16:38
we had lostfaret vild over 30 centimeterscentimeter of soiljord. Okay?
301
982529
4288
havde vi mistet over 30 cm muld.
16:42
And again, watch the changelave om
302
986817
1609
Og se igen, den ændring
16:44
just usingved brug af livestockhusdyr to mimicefterligne naturenatur.
303
988426
2850
bare ved at bruge husdyr til at
efterligne naturen.
16:47
And there are fallenFallen treestræer in there now,
304
991276
2131
Og der er væltede træer derinde nu,
16:49
because the better landjord is now attractingtiltrække elephantselefanter, etcetc.
305
993407
4957
fordi forbedringen,
tiltrækker elefanter m.m.
16:54
This landjord in MexicoMexico was in terribleforfærdeligt conditiontilstand,
306
998364
3656
Dette område i Mexico var i
en skrækkelig tilstand,
16:57
and I've had to markmærke the hillbakke
307
1002020
1954
og jeg er nødt til at markere bakken,
16:59
because the changelave om is so profounddybtgående.
308
1003974
4187
fordi ændringen er så stor.
17:04
(ApplauseBifald)
309
1008161
5725
(applaus)
17:11
I beganbegyndte helpinghjælpe a familyfamilie in the KarooKaroo DesertØrken in the 1970s
310
1015721
4937
Jeg hjalp en familie i
Karoo ørkenen i 1970'erne
17:16
turntur the desertørken that you see on the right there
311
1020658
2968
med at forandre den ørken som I ser til højre
17:19
back to grasslandgræsarealer,
312
1023626
1934
tilbage til græsområde,
17:21
and thankfullyheldigvis, now theirderes grandchildrenbørnebørn are on the landjord
313
1025560
3522
og nu er deres børnebørn på jorden,
17:24
with hopehåber for the futurefremtid.
314
1029082
1843
med et håb for fremtiden.
17:26
And look at the amazingfantastiske changelave om in this one,
315
1030925
2797
Og se den forbløffende
forandring på det her,
17:29
where that gullyhulvej has completelyfuldstændig healedhelbredt
316
1033722
2712
hvor denne hulvej er fuldstændig helbredt,
17:32
usingved brug af nothing but livestockhusdyr mimickingefterligne naturenatur,
317
1036434
4579
blot ved at bruge husdyr og
efterligne naturen.
17:36
and onceenkelt gang more, we have the thirdtredje generationgeneration of that familyfamilie
318
1041013
4225
Og igen har vi den tredie generation
17:41
on that landjord with theirderes flagflag still flyingflyvende.
319
1045238
3280
på dette land.
17:44
The vastlangt grasslandsgræsland of PatagoniaPatagonia
320
1048518
2568
De enorme græsområder i Patagonien
17:46
are turningdreje to desertørken as you see here.
321
1051086
2076
er ved at blive ørken, som I kan se her.
17:49
The man in the middlemidten is an ArgentinianArgentinske researcherforsker,
322
1053162
3060
Manden i midten er en Argentisk forsker,
17:52
and he has documenteddokumenteret the steadysteady declinenedgang of that landjord
323
1056222
3644
og han har dokumenteret
jordens stadige forfald
17:55
over the yearsflere år as they keptholdt reducingreduktion sheepfår numbersnumre.
324
1059866
3476
over årene, mens man løbende
reducerede antallet af får.
17:59
They put 25,000 sheepfår in one flockflok,
325
1063342
4848
Man satte 25.000 får i een flok,
18:04
really mimickingefterligne naturenatur now with plannedplanlagt grazinggræsning,
326
1068190
3949
og efterlignede naturen,
nu med planlagt græsning,
18:08
and they have documenteddokumenteret a 50-percent-procent increaseøge
327
1072139
4343
og man har dokumenteret
50 procents forøgelse
18:12
in the productionproduktion of the landjord in the first yearår.
328
1076482
3468
i landområdets produktion det første år.
18:15
We now have in the violentvoldsom HornHorn of AfricaAfrika
329
1079950
3040
Vi har nu i Afrikas voldelige horn
18:18
pastoralistsKvægnomaderne planningplanlægning theirderes grazinggræsning to mimicefterligne naturenatur
330
1082990
3456
kvægavlere, som planlægger græsning
og kopierer naturen
18:22
and openlyåbent sayingordsprog it is the only hopehåber they have
331
1086446
3496
Det er, helt ærligt, deres eneste håb
18:25
of savingbesparelse theirderes familiesfamilier and savingbesparelse theirderes culturekultur.
332
1089942
3168
for at redde deres familier
og deres kultur.
18:29
Ninety-fiveNinety-fem percentprocent of that landjord
333
1093110
2076
95 procent af landet
18:31
can only feedfoder people from animalsdyr.
334
1095186
3660
kan kun føde mennesker via dyr.
18:34
I remindminde om you that I am talkingtaler about
335
1098846
2111
Jeg minder jer om, at dette omhandler
18:36
mostmest of the world'sVerdens landjord here that controlskontroller our fateskæbne,
336
1100957
4441
det meste af verden, og det
gælder vores skæbne.
18:41
includinginklusive the mostmest violentvoldsom regionområde of the worldverden,
337
1105398
3056
også i de mest barske områder,
18:44
where only animalsdyr can feedfoder people
338
1108454
2952
hvor kun dyr kan føde mennesker,
18:47
from about 95 percentprocent of the landjord.
339
1111406
3304
med omkring 95 procent af jorden.
18:50
What we are doing globallyglobalt is causingforårsager climateklima changelave om
340
1114710
5134
Det vi gør globalt, er at
forårsage klimaændring,
18:55
as much as, I believe, fossilfossil fuelsbrændstoffer,
341
1119844
3296
i samme målestok som
fossile brændstoffer.
18:59
and maybe more than fossilfossil fuelsbrændstoffer.
342
1123140
3536
Og måske endda mere.
19:02
But worseværre than that, it is causingforårsager hungersult, povertyfattigdom,
343
1126676
3675
Men værre end det.
Det forårsager sult, fattigdom,
19:06
violencevold, socialsocial breakdownopdeling and warkrig,
344
1130351
2997
vold, social sammenbrud og krig.
19:09
and as I am talkingtaler to you,
345
1133348
2408
Og i dette øjeblik,
19:11
millionsmillioner of menherrer, womenKvinder and childrenbørn
346
1135756
3150
lider og dør millioner
19:14
are sufferinglidelse and dyingdøende.
347
1138906
2402
af mænd, kvinder og børn.
19:17
And if this continuesfortsætter,
348
1141308
2712
Og hvis dette fortsætter
19:19
we are unlikelyusandsynlig to be ablei stand to stop the climateklima changingskiftende,
349
1144020
3794
kan vi sikkert ikke stoppe klimaændringen,
19:23
even after we have eliminatedelimineret the use of fossilfossil fuelsbrændstoffer.
350
1147814
5047
selv efter vi har elimineret
de fossile brændstoffer.
19:28
I believe I've shownvist you how we can work with naturenatur
351
1152861
4236
Jeg mener at have vist jer, hvordan
man kan arbejde med naturen,
19:32
at very lowlav costkoste
352
1157097
2456
og med få udgifter,
19:35
to reversebagside all this.
353
1159553
2496
vende udviklingen.
19:37
We are alreadyallerede doing so
354
1162049
2432
Vi gør det allerede
19:40
on about 15 millionmillion hectaresha
355
1164481
3996
på omkring 15 millioner hektar
19:44
on fivefem continentskontinenter,
356
1168477
2632
på fem kontinenter
19:47
and people who understandforstå
357
1171109
1627
og folk, som forstår
19:48
farlangt more about carbonkulstof than I do
358
1172736
2290
meget mere om kulstof end jeg gør,
19:50
calculateBeregn that, for illustrativeillustrative purposesformål,
359
1175026
3058
har beregnet, som eksempel,
19:53
if we do what I am showingviser you here,
360
1178084
2794
at hvis vi gør det, som jeg har vist,
19:56
we can take enoughnok carbonkulstof out of the atmosphereatmosfære
361
1180878
4025
så kan vi fjerne nok kulstof fra atmosfæren
20:00
and safelysikkert storebutik it in the grasslandgræsarealer soilsjordbund
362
1184903
3334
og lagre tusinder af års kulstof,
20:04
for thousandstusinder of yearsflere år,
363
1188237
1626
sikkert i græsområder.
20:05
and if we just do that on about halfhalvt the world'sVerdens grasslandsgræsland
364
1189863
4996
Og hvis vi gør det på blot halvdelen
af verdens græsarealer,
20:10
that I've shownvist you,
365
1194859
1354
som jeg fortalte
20:12
we can take us back to pre-industrialfør industriel levelsniveauer,
366
1196213
3700
kan vi komme tilbage til
niveauet før industrien,
20:15
while feedingfodring people.
367
1199913
1641
og samtidig føde folk.
20:17
I can think of almostnæsten nothing
368
1201554
2772
Jeg kan ikke forestille mig noget,
20:20
that offerstilbud more hopehåber for our planetplanet,
369
1204326
3525
der betyder mere håb for vores planet,
20:23
for your childrenbørn,
370
1207851
2248
for jeres børn,
20:25
and theirderes childrenbørn, and all of humanitymenneskelighed.
371
1210099
2656
deres børn og hele meneskeheden.
20:28
Thank you.
372
1212755
3305
Tak.
20:31
(ApplauseBifald)
373
1216060
8112
(applaus)
20:40
Thank you. (ApplauseBifald)
374
1224172
4988
Tak (applaus)
20:53
Thank you, ChrisChris.
375
1237521
1720
Tak Chris.
20:55
ChrisChris AndersonAnderson: Thank you. I have,
376
1239241
3346
Chris Anderson: Tak. Jeg har
20:58
and I'm sure everyonealle sammen here has,
377
1242587
2097
og jeg er sikker på at alle her,
21:00
A) a hundredhundrede questionsspørgsmål, B) wants to hugknus you.
378
1244684
3728
A) har et hundrede spørgsmål,
B) ønsker at kramme dig.
21:04
I'm just going to askSpørg you one quickhurtig questionspørgsmål.
379
1248412
1759
Jeg vil bare stille et spørgsmål.
21:06
When you first startStart this and you bringtage med in a flockflok of animalsdyr,
380
1250171
3684
Når man starter dette,
og bringer en flok dyr ind.
21:09
it's desertørken. What do they eatspise? How does that parten del work?
381
1253855
3376
Det er ørken. Hvad spiser de?
Hvordan gøres det?
21:13
How do you startStart?
382
1257231
991
Hvordan begynder man?
21:14
AllanAllan SavoryKrydrede: Well, we have doneFærdig this for a long time,
383
1258222
1639
Allan Savory: Vi har gjort det i lang tid,
21:15
and the only time we have ever had to providegive any feedfoder
384
1259861
3618
og det eneste tidspunkt
hvor vi har fodret dyr
21:19
is duringi løbet af minemine reclamationgenvinding,
385
1263479
1769
var efter en mine-oprydning,
21:21
where it's 100 percentprocent barebar.
386
1265248
2314
hvor det er 100 procent bart.
21:23
But manymange yearsflere år agosiden, we tooktog the worstværst landjord in ZimbabweZimbabwe,
387
1267562
4356
Men for mange år siden,
tog vi det væste land i Zimbabwe,
21:27
where I offeredtilbydes a £5 noteBemærk
388
1271918
3094
hvor jeg tilbød 5 pund
21:30
in a hundred-milehundrede-mile drivekøre
389
1275012
2019
på en 100-mils strækning,
21:32
if somebodyen eller anden could find one grassgræs
390
1277031
2120
hvis nogen kunne finde eet græsstrå,
21:35
in a hundred-milehundrede-mile drivekøre,
391
1279151
1990
over 100 mil.
21:37
and on that, we trebledtredoblet the stockingstrømpe ratesats,
392
1281141
2786
Og på det, tredoblede vi
21:39
the numbernummer of animalsdyr, in the first yearår with no feedingfodring,
393
1283927
3776
antallet af dyr det første år,
uden fodring,
21:43
just by the movementbevægelse, mimickingefterligne naturenatur,
394
1287703
2656
bare ved flytning
og efterligning af naturen,
21:46
and usingved brug af a sigmoidsigmoid curvekurve, that principleprincip.
395
1290359
4775
og anvende en sigmoid kurve.
21:51
It's a little bitbit technicalteknisk to explainforklare here, but just that.
396
1295134
2471
Det er lidt teknisk,
men egentlig bare det.
21:53
CACA: Well, I would love to -- I mean, this suchsådan an interestinginteressant and importantvigtig ideaide.
397
1297605
3712
CA: Det er så interessant
og så vigtigt en ide.
21:57
The bestbedst people on our blogblog are going to come and talk to you
398
1301317
1992
De bedste bloggere vil
tale med dig
21:59
and try and -- I want to get more on this
399
1303309
2632
jeg vil have mere om det,
22:01
that we could sharedel alonghen ad with the talk.AS: WonderfulVidunderligt.
400
1305941
2952
som vi kan dele med talen. AS: Glimrende
22:04
CACA: That is an astonishingforbavsende talk, trulyvirkelig an astonishingforbavsende talk,
401
1308893
3536
CA: Det er en forbavsende,
rigtig forbavsende tale,
22:08
and I think you heardhørt that we all are cheeringhepper you on your way.
402
1312429
2776
og jeg tror du hørte,
at vi alle ønsker dig held og lykke.
22:11
Thank you so much.AS: Well, thank you. Thank you. Thank you, ChrisChris.
403
1315205
2992
Tak. AS: Tak. Tak. Tak Chris.
22:14
(ApplauseBifald)
404
1318197
1230
(applaus)
Translated by Niels Justus
Reviewed by Jette Thrane

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Allan Savory - Grassland ecosystem pioneer
Allan Savory works to promote holistic management in the grasslands of the world.

Why you should listen

Desertification of the world's grasslands, Allan Savory suggests, is the immediate cause of poverty, social breakdown, violence, cultural genocide -- and a significent contribution to climate change. In the 1960s, while working in Africa on the interrelated problems of increasing poverty and disappearing wildlife, Savory made a significant breakthrough in understanding the degradation and desertification of grassland ecosystems. After decades of study and collaboration, thousands of managers of land, livestock and wildlife on five continents today follow the methodology he calls "Holistic Management."

In 1992, Savory and his wife, Jody Butterfield, formed the Africa Centre for Holistic Management in Zimbabwe, a learning site for people all over Africa. In 2010, the Centre won the Buckminster Fuller Challenge for its work in reversing desertification. In that same year he and his wife, with others, founded the Savory Institute in Boulder, Colorado, to promote large-scale restoration of the world's grasslands.

Intrigued by this talk? Read Savory's papers and other publications »

More profile about the speaker
Allan Savory | Speaker | TED.com