English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

Brian Little: Who are you, really? The puzzle of personality

Brian Little: Kes oled sa tegelikult? Isiksuse mõistatus

Filmed:
6,359,935 views

Mis teeb sinust just sinu? Psühholoogidele meeldib rääkida iseloomujoontest või väljakujunenud seadumustest, mis teevad meist just need, kes me oleme. Brian Little’it huvitavad rohkem episoodid, mil me oma põhiloomusest kõrvale kaldume - vahel nõuab meilt seda meie sotsiaalne keskkond ja vahel nõuame me seda endalt ise. Professor Little kutsub kaasamõtlema ja märkama ootamatuid erinevusi introvertide ja ekstravertide vahel ning selgitab, miks inimeste isiksus on ehk mitmetahulisemgi, kui seda ise arvata osatakse.

- Personality researcher
Cambridge research professor Brian Little analyzes and redefines the threads of our personalities -- and suggests ways we can transform ourselves. Full bio

What an intriguingintrigeeriv
groupGrupp of individualsüksikisikud you are ...
Te olete üks väga põnev grupp inimesi...
00:13
to a psychologistpsühholoog.
psühholoogi jaoks.
00:17
(LaughterNaer)
(Naer)
00:18
I've had the opportunityvõimalus
over the last couplepaar of dayspäeva
Mul on siin paari päeva
jooksul olnud võimalus
00:20
of listeningkuulates in on some
of your conversationsvestlused
kuulata pealt teie jutuajamisi
00:23
and watchingvaadates you interactsuhelda with eachiga other.
ja vaadata, kuidas te üksteisega suhtlete.
00:26
And I think it's fairõiglane to say, alreadyjuba,
Ja ma võin juba praegu öelda,
00:29
that there are 47 people in this audiencevaatajaskond,
et siin publiku hulgas on 47 inimest,
00:31
at this momenthetk,
nüüd ja praegu,
00:37
displayingkuvamine psychologicalpsühholoogiline symptomssümptomid
I would like to discussarutama todaytäna.
kel esineb just selliseid
psühholoogilisi sümptomeid,
00:39
(LaughterNaer)
millest ma täna tahaksin rääkida.
00:43
And I thought you mightvõib-olla
like to know who you are.
(Naer)
00:44
(LaughterNaer)
Mõtlesin, et ehk on huvitav teada,
kes meil siin konkreetselt on.
00:47
But insteadselle asemel of pointingsuunatud at you,
(Naer)
00:49
whichmis would be gratuitousTasuta and intrusivepealetükkiv,
Aga selle asemel, et teile näpuga osutada,
00:51
I thought I would tell you
a fewvähe factsfaktid and storieslugusid,
mis oleks ehk asjatult pealetükkiv,
00:54
in whichmis you mayvõib catchsaak
a glimpsepilguheit of yourselfise.
mõtlesin, et räägin teile
parem üht-teist sellist,
00:57
I'm in the fieldvaldkonnas of researchuuringud
knownteatud as personalityiseloom psychologyPsühholoogia,
milles võite ära tunda natukene iseennast.
01:02
whichmis is partosaliselt of a largersuurem
personalityiseloom scienceteadus
Minu uurimisvaldkond
on isikusepsühholoogia
01:06
whichmis spansulatub the fulltäis spectrumspekter,
from neuronsneuronid to narrativesnarratiivid.
mis on osa laiemast indiviidi
uurivast teadusvaldkonnast,
01:09
And what we try to do,
hõlmates tervet spektrit
närvirakkudest kuni narratiivideni.
01:15
in our ownoma way,
Ja me püüame omal moel jõuda selleni,
01:17
is to make sensemeel of how eachiga of us --
et saaksime aru, kuidas igaüks meist -
01:19
eachiga of you --
igaüks teist -
01:22
is, in certainteatud respectsaustust,
on mõnes mõttes samasugune
01:24
like all other people,
nagu kõik teised inimesed,
01:26
like some other people
nagu mõned teised inimesed,
01:28
and like no other personinimene.
aga samas nagu mitte keegi teine.
01:31
Now, alreadyjuba you mayvõib
be sayingöeldes of yourselfise,
Võib-olla te juba ütlete endamisi:
01:34
"I'm not intriguingintrigeeriv.
“Ma pole üldse huvitav.
01:37
I am the 46thth mostkõige rohkem boringigav personinimene
in the WesternWestern HemispherePoolkera."
Olen 46. kõige igavam inimene
läänepoolkeral."
01:41
Or you mayvõib say of yourselfise,
Või ehk ütlete endamisi:
01:47
"I am intriguingintrigeeriv,
“Ma olen huvitav inimene,
01:50
even if I am regardedpidada by mostkõige rohkem people
as a great, thunderingtoreda twitidioot."
isegi kui enamik peab
mind täiesti napakaks.”
01:53
(LaughterNaer)
(Naer)
01:57
But it is your self-diagnosedfüüsilisest isikust diagnoositud boringnessboringness
and your inherentomane "twitinesstwitiness"
Aga just see enesehinnanguline igavus
või sünnipärane napakus ongi see,
01:58
that makesteeb me, as a psychologistpsühholoog,
really fascinatedlummatud by you.
mis mind kui psühholoogi,
teie juures kõige rohkem köidab.
02:04
So let me explainseletama why this is so.
Las ma selgitan, miks see nii on.
02:09
One of the mostkõige rohkem influentialmõjukas approacheslähenemisviisid
in personalityiseloom scienceteadus
Üks kõige mõjukamaid teooriaid
isiksuse teaduslikus kirjeldamises
02:12
is knownteatud as traitiseloomujoon psychologyPsühholoogia,
on iseloomuomaduste psühholoogia,
02:16
and it alignsJoondab you alongmööda fiveviis dimensionsmõõtmed
whichmis are normallytavaliselt distributedjaotatud,
mis määrab isiksuse tüübi viie
peamise iseloomuomaduse lõikes,
02:18
and that describekirjeldage universallyuniversaalselt heldkäeshoitav aspectsaspekte
of differencevahe betweenvahel people.
kirjeldades universaalseid loomuomadusi,
mis inimesi eristavad.
02:23
They spellõigekirja out the acronymlühend OCEANOCEAN.
Nende loomuomaduste esitähtedest
moodustub sõna OCEAN.
02:31
So, "O" standsseisab for "openavatud to experiencekogemus,"
"O" tähendab "avatust kogemusele,"
02:34
versusversus those who are more closedsuletud.
vastandudes nendele,
kes on rohkem kinnised.
02:37
"C" standsseisab for "conscientiousnesskohusetundlikkus,"
"C" tähendab "meelekindlust,"
02:39
in contrastkontrast to those with a more
lackadaisicaltülpinud approachlähenemine to life.
vastandina siis lõdvemale ellusuhtumisele.
02:42
"E" -- "extroversionextroversion," in contrastkontrast
to more introvertedintroverts people.
"E" - ekstraverdid", vastandina
pigem introvertsetele inimestele.
02:46
"A" -- "agreeableMeeldiv individualsüksikisikud,"
"A" - "sotsiaalsus,"
02:51
in contrastkontrast to those
decidedlyotsustavalt not agreeableMeeldiv.
vastandina neile, kes teadlikult
eelistavad olla vähemsotsiaalsed.
02:53
And "N" -- "neuroticneurootilised individualsüksikisikud,"
Ja "N" - "neurootlisus,"
02:57
in contrastkontrast to those who are more stablestabiilne.
vastandudes suuremale stabiilsusele.
03:00
All of these dimensionsmõõtmed have
implicationsmõjud for our well-beingheaolu,
Kõik need loomuomadused
mõjutavad meie heaolu
03:04
for how our life goesläheb.
ja meie elukäiku.
03:07
And so we know that, for examplenäide,
Näiteks on teada, et
avatus ja kohusetunne
03:10
opennessavatus and conscientiousnesskohusetundlikkus
are very good predictorsaitavad prognoosida of life successedu,
on heaks eelduseks elus läbilöömisel,
03:13
but the openavatud people achievesaavutama that successedu
throughläbi beingolemine audacioushulljulge
kuid avatud inimesed saavutavad edu
tänu oma hulljulgusele
03:18
and, occasionallyaeg-ajalt, oddkummaline.
ja vahel ka tänu oma veidrustele.
03:23
The conscientiouskohusetundlik people
achievesaavutama it throughläbi stickingkleepimine to deadlinestähtajad,
Meelekindlad inimesed saavutavad edu
tänu tähtaegadest kinnipidamisele
03:26
to perseveringpüsiv, as well as
havingvõttes some passionkirg.
nad on järjekindlad ja sageli pühendunud.
03:30
ExtroversionExtroversion and agreeablenessmeeldivus
are bothmõlemad conducivesoodustav
Ekstravertsus ja sotsiaalsus soodustavad
03:35
to workingtöötav well with people.
teiste inimestega koostöö head laabumist.
03:39
ExtrovertsExtroverts, for examplenäide,
I find intriguingintrigeeriv.
Ekstraverdid on minu jaoks
äärmiselt põnevad.
03:42
With my classesklassid, I sometimesmõnikord
give them a basicpõhiline factfakt
Loengutes esitan neile mõne lihtsa väite,
03:45
that mightvõib-olla be revealingpaljastav
with respectaustama to theiroma personalityiseloom:
mis aitaks välja tuua nende loomuomadusi.
03:48
I tell them that it is virtuallypraktiliselt
impossiblevõimatu for adultstäiskasvanutele
Ütlen neile näiteks, et täiskasvanutel
on peaaegu võimatu
03:52
to licklakkuda the outsideväljaspool of theiroma ownoma elbowküünarnukk.
puudutada keelega oma
küünarnuki väliskülge.
03:57
(LaughterNaer)
(Naer)
04:01
Did you know that?
Kas teadsite seda?
04:02
AlreadyJuba, some of you have triedproovis
to licklakkuda the outsideväljaspool of your ownoma elbowküünarnukk.
Juba ongi mitmed siin üritanud
oma küünarnukki limpsida.
04:05
But extrovertsextroverts amongstseas you
Aga ekstraverdid on teie hulgas
04:09
are probablytõenäoliselt those
who have not only triedproovis,
on tõenäoliselt need, kes mitte
ainult korraks ei proovinud,
04:11
but they have successfullyedukalt
lickedlicked the elbowküünarnukk
vaid ongi juba tublisti
lisaks oma küünarnukile
04:14
of the personinimene sittingistudes nextjärgmine to them.
ka kõrvalistuja küünarnukki lakkunud.
04:16
(LaughterNaer)
(Naer)
04:18
Those are the extrovertsextroverts.
Nemad on siis ekstraverdid.
04:19
Let me dealtegelema in a bitnatuke more detailüksikasjalikult
with extroversionextroversion,
Ma räägiksin ekstravertidest lähemalt,
04:21
because it's consequentialotseste
and it's intriguingintrigeeriv,
sest see on äärmiselt oluline ja huvitav
04:24
and it helpsaitab us understandmõista
what I call our threekolm naturesolemus.
ja see aitab meil mõista,
meie kolmest olemust.
04:27
First, our biogenicbiogeensed natureloodus --
our neurophysiologyneurofüsioloogia.
Esimesena, meie biogeneetiline olemus,
meie neurofüsioloogia
04:31
SecondTeine, our sociogenicsociogenic or secondteine natureloodus,
Teiseks, meie sotsiaalgeneetiline olemus,
04:34
whichmis has to do with the culturalkultuuriline
and socialsotsiaalne aspectsaspekte of our liveselab.
mis hõlmab meie elu
kultuurilisi ja sotsiaalseid apekte.
04:38
And thirdkolmas, what makesteeb you
individuallyeraldi you -- idiosyncraticisikupärane --
Ja kolmandaks see, mis teeb igast
inimesest omanäolise, tema isikupära.
04:42
what I call your "idiogenicidiogenic" natureloodus.
Nimetan seda isiksuslikuks olemuseks.
04:50
Let me explainseletama.
Las ma selgitan.
04:53
One of the things that characterizesiseloomustab
extrovertsextroverts is they need stimulationstimulatsioon.
Üks ekstraverte iseloomustav omadus
on vajadus stimulatsiooni järele.
04:56
And that stimulationstimulatsioon can be achievedsaavutatud
by findingleidmine things that are excitingpõnev:
Ja seda stimulatsiooni
leiab sealt, kus on põnev:
05:00
loudvaljusti noisesmürad, partiesosapooled
and socialsotsiaalne eventsüritused here at TEDTED --
vali heli, peod ja koosviibimised
nagu siin TED-il.
05:05
you see the extrovertsextroverts
formingmoodustades a magneticmagnetiline coretuum.
Ekstraverdid moodustavad
nii öelda magneetilise tuuma.
05:09
They all gatherkoguma togetherkoos.
Nad kogunevad kokku,
05:13
And I've seennähtud you.
olen teid siin märganud.
05:14
The introvertsintroverts are more likelytõenäoliselt
to spendkulutama time in the quietvaikne spacestühikud
Intraverdid veedavad oma aega
pigem vaiksemates kohtades
05:16
up on the secondteine floorkorrus,
kuskil teisel korrusel,
05:19
where they are ablevõimeline
to reducevähendada stimulationstimulatsioon --
kus on võimalik stiimuleid vähendada
05:21
and mayvõib be misconstruedei mõistnud
as beingolemine antisocialantisotsiaalse,
ja seda tõlgendatakse
kui mitte-sotsiaalsust,
05:25
but you're not necessarilytingimata antisocialantisotsiaalse.
aga te pole tingimata mitte-sotsiaalsed.
05:29
It mayvõib be that you simplylihtsalt realizemõistma
that you do better
Võimalik, et te olete lihtsalt mõistnud,
et saate paremini hakkama,
05:33
when you have a chancevõimalus
to lowermadalam that leveltasemel of stimulationstimulatsioon.
kui stimulatsiooni on võimalik vähendada.
05:37
SometimesMõnikord it's an internalsisemine
stimulantstimulantide, from your bodykeha.
Vahel on tegemist sisemise stiimuliga,
mis tuleb organismist seespoolt.
05:42
CaffeineKofeiin, for examplenäide, workstöötab much better
with extrovertsextroverts than it does introvertsintroverts.
Näiteks kofeiin mõjub ekstravertidele
palju positiivsemalt kui introvertidele.
05:47
When extrovertsextroverts come into the officekontoris
at nineüheksa o'clockkellaaeg in the morninghommikul
Kui ekstraverdid jõuavad
hommikul kell 9 kontorisse
05:52
and say, "I really need a cuptassi of coffeekohvi,"
ja ütlevad, et vajavad kohe tassi kohvi,
05:55
they're not kiddingnalja --
siis on neil tõsi taga,
05:58
they really do.
nad vajavad seda päriselt ka.
05:59
IntrovertsIntroverts do not do as well,
Introvertidele see sama hästi mõju,
06:01
particularlyeriti if the tasksülesanded
they're engagedtööle võetud in --
eriti, kui nad peavad töötama peale seda,
06:03
and they'venad on had some coffeekohvi --
kui nad on joonud tassi kohvi,
06:06
if those tasksülesanded are speededveelgi,
kui ollakse ajalise surve all
ja tööd on palju
06:08
and if they're quantitativekvantitatiivne,
Introverdid võivad jätta mulje,
et neil ei ole eriti midagi käsil,
06:10
introvertsintroverts mayvõib give the appearancevälimus
of not beingolemine particularlyeriti quantitativekvantitatiivne.
aga see mulje on petlik.
06:12
But it's a misconstrualmisconstrual.
See, mis selgub, on päris intrigeeriv:
06:17
So here are the consequencestagajärjed
that are really quiteüsna intriguingintrigeeriv:
me polegi alati need,
kellena väljast paistame
06:19
we're not always what seemtundub to be,
ja see viib mind järgmise asjani.
06:22
and that takes me to my nextjärgmine pointpunkt.
Võiksin ehk rääkida enne,
kui järgmise asja juurde läheme
06:24
I should say, before gettingsaada to this,
midagi seksuaalvahekordade kohta,
06:28
something about sexualseksuaalne intercoursesuhete,
aga mul vist pole selleks aega.
06:30
althoughkuigi I mayvõib not have time.
Nii et kui te tahaksite, et ma...
06:33
And so, if you would like me to --
Jah, te soovite?
06:35
yes, you would?
Selge.
06:38
OK.
(Naer)
06:39
(LaughterNaer)
On tehtud uurimusi
06:40
There are studiesuuringud donelõpetatud
abieluliste vahekordade sageduse kohta,
06:41
on the frequencysagedus with whichmis
individualsüksikisikud engagehaarama in the conjugalühise acttegutsema,
kogudes andmeid nii meeste kui naiste,
nii introvertide kui ekstravertide lõikes.
06:43
as brokenkatki down by malemeessoost, femalenaine;
introvertintrovert, extrovertekstravert.
Küsingi nüüd teilt:
06:49
So I askküsi you:
mitu korda ühes minutis...
06:53
How manypalju timeskorda perper minuteminut --
vabandust, see oli hoopis
rottidega tehtud uuring.
06:54
oh, I'm sorry, that was a ratrott studyUuring --
(Naer)
06:57
(LaughterNaer)
Mitu korda ühes kuus
06:59
How manypalju timeskorda perper monthkuus
astuvad introvertsed mehed vahekorda?
07:02
do introvertedintroverts menmehed engagehaarama in the acttegutsema?
3.0
07:06
3.0.
Ekstravertsed mehed?
07:10
ExtrovertedExtroverted menmehed?
Rohkem või vähem?
07:11
More or lessvähem?
Jah, rohkem.
07:13
Yes, more.
5.5 ehk peaaegu kaks korda rohkem.
07:15
5.5 -- almostpeaaegu twicekaks korda as much.
Introverstsed naised: 3.1
07:17
IntrovertedIntrovertne womennaised: 3.1.
Ekstravertsed naised?
07:21
ExtrovertedExtroverted womennaised?
Ausalt öeldes,
introvertse mehe pilgu läbi,
07:23
FranklyAusalt öeldes, speakingrääkides as an introvertedintroverts malemeessoost,
mida ma selgitan hiljem,
07:25
whichmis I will explainseletama laterhiljem --
on nad lausa kangelased.
07:28
they are heroickangelaslik.
7.5
07:30
7.5.
Nad saavad hakkama
kõikide meesoost ekstravertidega,
07:32
They not only handlekäepide
all the malemeessoost extrovertsextroverts,
vaid korjavad peale ka
hea hulga introverte.
07:35
they pickkorjama up a fewvähe introvertsintroverts as well.
(Naer)
07:38
(LaughterNaer)
(Aplaus)
07:40
(ApplauseAplaus)
Ekstraverdid ja introverdid
väljendavad ennast erinevalt.
07:42
We communicatesuhelda differentlyerinevalt,
extrovertsextroverts and introvertsintroverts.
Ekstraverdid tahavad suheldes
07:48
ExtrovertsExtroverts, when they interactsuhelda,
võimalikult palju sotsiaalseid kontakte
ja väikest distantsi.
07:54
want to have lots of socialsotsiaalne encounterkohtumine
punctuatedkirjavahemärgid by closenesslähedus.
Nad eelistavad suhtlemisel
olla teisele lähedal.
07:56
They'dNad oleksid like to standseisma closeSulge
for comfortablemugav communicationsuhtlemine.
Neile meeldib hoida tugevat pilkkontakti
08:00
They like to have a lot of eyesilma contactkontakt,
ja üksteisele silma vaadata.
08:04
or mutualvastastikune gazepilku.
Uurimustes on leitud,
08:06
We foundleitud in some researchuuringud
et nad kasutavad rohkem hellitusnimesid,
08:09
that they use more diminutivePisike termstingimustel
when they meetkohtuma somebodykeegi.
kui kellegiga tuttavaks saadakse.
08:10
So when an extrovertekstravert meetsvastab a CharlesCharles,
Seega, kui ekstravert saab
tuttavaks Charlesiga,
08:13
it rapidlykiiresti becomesmuutub "CharlieCharlie,"
and then "ChuckChuck,"
saab sellest kiirelt Charlie ja siis Chuck
08:16
and then "ChucklesMuigeid BabyBaby."
ja siis Chuck-poiss.
08:19
(LaughterNaer)
(Naer)
08:21
WhereasArvestades, et for introvertsintroverts,
Introvertidele aga jääb ta Charlesiks,
08:23
it remainsjäänused "CharlesCharles," untilkuni he's givenantakse
a passüle andma to be more intimateintiimne
seniks kuni vestluspartner ise
08:24
by the personinimene he's talkingräägime to.
pole andnud luba olla intiimsem.
08:29
We speakräägi differentlyerinevalt.
Me räägime erinevalt.
08:32
ExtrovertsExtroverts prefereelistavad black-and-whitemust ja valge,
concretebetoon, simplelihtne languagekeel.
Ekstraverdid eelistavad must-valget,
konkreetset ja lihtsat keelt.
08:36
IntrovertsIntroverts prefereelistavad --
and I mustpeab again tell you
Introverdid eelistavad,
ja ma pean taaskord toonitama,
08:43
that I am as extremeäärmuslik an introvertintrovert
as you could possiblytõenäoliselt imaginekujutan ette --
et olen kõige hullem introvert
keda suudate eales ette kujutada,
08:47
we speakräägi differentlyerinevalt.
me räägime väga erinevalt.
08:52
We prefereelistavad contextuallykontekstiliselt complexkeeruline,
Me eelistame sisutihedaid,
08:54
contingenttingimuslike,
keerulisi,
08:58
weasel-wordnirk-sõna sentenceslauseid --
targalt kõlavaid lauseid.
09:00
(LaughterNaer)
(Naer)
09:02
More or lessvähem.
Enam vähem nii see on.
09:03
(LaughterNaer)
(Naer)
09:05
As it were.
Mitte otses mõttes.
09:06
(LaughterNaer)
(Naer)
09:08
Not to put too fine a pointpunkt uponpärast it --
Ilma pikemalt keerutamata,
09:09
like that.
umbes selliseid.
09:11
When we talk,
Kui me omavahel räägime,
09:13
we sometimesmõnikord talk pastminevik eachiga other.
siis vahel räägime
üksteisest täiesti mööda.
09:15
I had a consultingnõustamine contractleping
I sharedjagatud with a colleaguekolleeg
Mul oli kunagi koos ühe
kolleegiga nõustamisleping,
09:17
who'skes on as differenterinevad from me
as two people can possiblytõenäoliselt be.
ta oli minust nii erinev,
kui üldse saab olla.
09:20
First, his namenimi is TomTom.
Esiteks, tema nimi oli Tom.
09:23
MineMinu oma isn't.
Minul nimi see pole.
09:26
(LaughterNaer)
(Naer)
09:27
SecondlyTeiseks, he's sixkuus footsuu fiveviis.
Teiseks, ta on 2 meetrit pikk.
09:29
I have a tendencytendents not to be.
Mina ilmselt pigem mitte.
09:30
(LaughterNaer)
(Naer)
09:32
And thirdlykolmandaks, he's as extrovertedekstverteerunud
a personinimene as you could find.
Ja kolmandaks, oli ta kõige ekstravertsem
inimene kes üldse olemas on.
09:34
I am seriouslytõsiselt introvertedintroverts.
Ja mina olen tugevalt introvertne.
09:37
I overloadülekoormus so much,
Ma koorman ennast nii üle,
09:40
I can't even have a cuptassi of coffeekohvi
after threekolm in the afternoonpärastlõunal
et ei saa peale kella kolme
isegi kohvi juua,
09:42
and expectoota to sleepmagama in the eveningõhtul.
kui tahan õhtul magama jääda.
09:47
We had secondedlähetatud to this projectprojekt
a fellowkolleeg calledkutsutud MichaelMichael.
Me olime sinna projekti kaasanud
veel ühe mehe nimega Michael.
09:50
And MichaelMichael almostpeaaegu broughttõi kaasa
the projectprojekt to a crashingkrahh haltpeatada.
Ja Michael oleks äärepealt
kogu projekti tuksi keeranud.
09:55
So the personinimene who secondedlähetatud him
askedküsisin TomTom and me,
Seega inimene, kes teda meile
soovitas, küsis Tomilt ja minult:
10:00
"What do you make of MichaelMichael?"
"Mis the Michaelist arvate?"
10:05
Well, I'll tell you
what TomTom said in a minuteminut.
No ma kohe ütlen teile, mis Tom ütles.
10:06
He spokerääkis in classicklassikaline "extrovert-eseekstravert-ese."
Ta rääkis nagu tüüpiline ekstravert.
10:09
And here is how extrovertedekstverteerunud earskõrvad
heardkuulnud what I said,
Ja nii kuulsid ekstravertide kõrvad seda,
mis ütlesin mina
10:11
whichmis is actuallytegelikult prettyilus accuratetäpne.
ja see oli tegelikult üpris täpne.
10:15
I said, "Well MichaelMichael does have
a tendencytendents at timeskorda
Ma ütlesin: “Michaelil on kohati kalduvus
10:17
of behavingkäituvad in a way
that some of us mightvõib-olla see
käituda nii, et võib tekkida mulje,
10:22
as perhapsehk more assertiveveenev
than is normallytavaliselt calledkutsutud for."
et on tegemist keskmisest enam
ennast kehtestava inimesega.”
10:26
(LaughterNaer)
(Naer)
10:30
TomTom rolledvaltsitud his eyessilmad and he said,
Tom pööritas silmi ja ütles:
10:33
"BrianBrian, that's what I said:
"Brian, see on täpselt sama,
mis mina ütlesin,
10:35
he's an assholesitapea!"
ta on täielik sitapea!”
10:38
(LaughterNaer)
(Naer)
10:40
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
10:42
Now, as an introvertintrovert,
Introverdina võin ma ju õrnalt vihjata
mõnele “sitapeale" omasele joonele
10:45
I mightvõib-olla gentlyõrnalt alludevihjavad to certainteatud
"assholicassholic" qualitiesomadused
selle mehe käitumises,
10:46
in this man'smees behaviorkäitumine,
aga ma ei torma solvaguid pilduma.
10:52
but I'm not going to lungeLunge for the a-wordsõna.
(Naer)
10:53
(LaughterNaer)
Aga ekstravert ütleb:
10:56
But the extrovertekstravert saysütleb,
“Kui ta käitub ja räägib nagu
sitapea, siis see ta ongi.”
10:59
"If he walkskõnnib like one, if he talkskõnelused
like one, I call him one."
Ja nii me räägimegi üksteisest mööda.
11:00
And we go pastminevik eachiga other.
Kas see peaks tähelepanelikuks tegema?
11:03
Now is this something
that we should be heedfulheedful of?
Muidugi.
11:05
Of coursemuidugi.
Seda on oluline endale teadvustada.
11:09
It's importantoluline that we know this.
Kas see ongi kõik, mis me oleme?
11:10
Is that all we are?
Kas me oleme lihtsalt hunnik iseloomujooni?
11:12
Are we just a bunchkamp of traitsomadused?
Ei, seda me ei ole.
11:14
No, we're not.
Pea meeles, sa oled nagu mõned teised
11:17
RememberPea meeles, you're like some other people
ja samas mitte kellegi teise moodi.
11:20
and like no other personinimene.
Kuidas on selle isikupärase sinaga?
11:23
How about that idiosyncraticisikupärane you?
Sa võid olla Elizabeth või George,
11:25
As ElizabethElizabeth or as GeorgeGeorge,
teil võivad mõlemal olla ekstraverdi
või neurootilisuse tunnused.
11:28
you mayvõib sharejagada your extroversionextroversion
or your neuroticismneuroticism.
Aga kas on mingid kindlad Elizabethile
omased jooned sinu käitumises
11:31
But are there some distinctivelysilmatorkavalt
ElizabethanKuninganna Elizabeth I'n featuresOmadused of your behaviorkäitumine,
või Georgile omased sinu käitumises,
11:36
or GeorgianGruusia of yourssinu oma,
mis aitavad teid paremini mõista,
kui lihtsalt iseloomujoonte rägastikku?
11:40
that make us understandmõista you
better than just a bunchkamp of traitsomadused?
Mis panevad teid armastama?
11:43
That make us love you?
Mitte lihtsalt sellepärast, et olete
mingit konkreetset tüüpi inimene.
11:48
Not just because you're
a certainteatud typetüüp of personinimene.
Minu jaoks on kuidagi imelik
lahterdada inimesi kategooriatesse.
11:51
I'm uncomfortableebamugav puttinglaskmine
people in pigeonholespigeonholes.
Isegi tuvisid peaks kastidesse lahterdama!
11:55
I don't even think pigeonstuvid
belongkuuluma in pigeonholespigeonholes.
Seega mis on see asi, mis meid eristab?
11:59
So what is it that makesteeb us differenterinevad?
See on see, mida me elus teeme.
12:03
It's the doingstegemistest that we have
in our life -- the personalisiklik projectsprojektid.
Meie isiklikud ettevõtmised.
12:06
You have a personalisiklik projectprojekt right now,
Teil kõigil on ajada mingi oma asi,
12:11
but nobodykeegi ei mayvõib know it here.
aga keegi teine ei pruugi seda teada.
12:13
It relateson seotud to your kidpoiss --
See asi võib olla seotud su lapsega.
12:17
you've been back threekolm timeskorda
to the hospitalhaigla,
Oled juba kolm korda haiglas käinud,
12:19
and they still don't know what's wrongvalesti.
aga ikka ei osata öelda, mis viga on.
12:21
Or it could be your momema.
Või on midagi lahti su emaga.
12:25
And you'dsa tahad been actingtegutsedes out of characteriseloomu.
Ja seetõttu oled viimasel
ajal käitunud teistmoodi.
12:28
These are freetasuta traitsomadused.
Need on kinnistumata iseloomujooned.
12:30
You're very agreeableMeeldiv,
but you acttegutsema disagreeablydisagreeably
Sa võid olla väga meeldiv inimene,
kuid käituda ebameeldivalt,
12:33
in ordertellida to breakmurda down those barrierstõkked
of administrativeadministratiivne torportardumus
selleks, et murda haiglas
läbi administratiivse rägastiku,
12:36
in the hospitalhaigla,
et teha midagi oma ema või lapse heaks.
12:40
to get something
for your momema or your childlaps.
Mis need kinnistumata iseloomujooned on?
12:41
What are these freetasuta traitsomadused?
Nad on justkui stsenaarium,
mida me järgime,
12:45
They're where were enactkehtestada a scriptskripti
et saaksime paremini asjada asja,
mis on meile elus oluline.
12:47
in ordertellida to advanceeelnevalt
a coretuum projectprojekt in our liveselab.
Need kinnistamata jooned
on need, mis tegelikult loevad.
12:49
And they are what mattersasju.
Ära küsi kelleltki,
mis tüüpi inimene nad on,
12:53
Don't askküsi people what typetüüp you are;
küsi: “Mis on sinu jaoks
kõige olulisemad asjad?”
12:55
askküsi them, "What are your coretuum
projectsprojektid in your life?"
Meie käitumine põhineb
kinnistamata loomuomadustel.
12:58
And we enactkehtestada those freetasuta traitsomadused.
Mina olen introvert,
13:01
I'm an introvertintrovert,
aga mu elu eesmärgiks
on õpetatada.
13:03
but I have a coretuum projectprojekt,
whichmis is to professprofessionaalsel.
Ma olen õppejõud.
13:04
I'm a professorprofessor.
Ja ma jumaldan oma üliõpilasi,
13:09
And I adorejumaldan my studentsõpilased,
ja ma jumaldan oma eriala.
13:11
and I adorejumaldan my fieldvaldkonnas.
Ja ma ei jõua ära oodata, millal ma saan
13:15
And I can't wait to tell them
about what's newuus, what's excitingpõnev,
neile rääkida kõigest uuest ja põnevast,
13:16
what I can't wait to tell them about.
ma lihtsalt tahan nendega seda jagada.
13:23
And so I acttegutsema in an extrovertedekstverteerunud way,
Ja sel juhul käitun ma nagu ekstravert,
13:25
because at eightkaheksa in the morninghommikul,
sest kell 8 hommikul
13:27
the studentsõpilased need a little bitnatuke of humorhuumor,
vajavad üliõpilased veidi huumorit,
13:29
a little bitnatuke of engagementkaasamine
to keep them going
midagi, mis neid kaasa haaraks,
13:31
in arduousraske dayspäeva of studyUuring.
kuigi õppekoormus on niigi suur.
13:34
But we need to be very carefulettevaatlik
Aga peame olema ettevaatlikud,
13:36
when we acttegutsema protractedlyprotractedly out of characteriseloomu.
kui käitume pikemat aega
oma loomusele mittevastavalt.
13:38
SometimesMõnikord we mayvõib find
that we don't take carehooli of ourselvesiseennast.
Vahel märkame, et me ei kanna
enda eest piisavalt hoolt.
13:42
I find, for examplenäide, after a periodperiood
of pseudo-extrovertedpseudo extroverted behaviorkäitumine,
Mina tunnen, et peale
pseudo-ekstravertse käitumise perioodi,
13:49
I need to repairremont somewherekusagil on my ownoma.
pean sellest kusagil omaette taastuma.
13:53
As SusanSusan CainKain said in her "QuietVaikne" bookraamat,
Nagu Susan Cain ütles
oma raamatus “Vaikus",
13:57
in a chapterpeatükk that featuredSoovitatavad
the strangekummaline CanadianKanada professorprofessor
peatükis, mis rääkis ühest
veidrast Kanada professorist,
14:01
who was teachingõpetamine at the time at HarvardHarvardi,
kes sellel ajal õpetas Harvardis,
14:04
I sometimesmõnikord go to the men'smeestega roomtuba
et teinekord läheb ta meeste tualetti,
14:07
to escapepõgeneda the slingstropid and arrowsnooled
of outrageousennekuulmatu extrovertsextroverts.
et pääseda märatsevate ekstravertide
noolerahe eest.
14:08
(LaughterNaer)
(Naer)
14:13
I remembermäleta one particulareriti day
when I was retiredpensionil to a cubiclekabiin,
Ma mäletan selgelt seda päeva,
kui olin eraldunud ühte kabiini
14:14
tryingproovin to avoidvältima overstimulationülestimulatsiooni.
üritades vältida liigset stimulatsiooni.
14:20
And a realreaalne extrovertekstravert cametuli
in besidekõrval me -- not right in my cubiclekabiin,
Ja üks tõeline ekstrovert
tuli minu kõrvale.
14:23
but in the nextjärgmine cubiclekabiin over --
Mitte minu kabiini,
vaid minu kõrvalkabiini.
14:28
and I could hearkuule variouserinevad
evacuatoryevacuatory noisesmürad,
Ja ma kuulsin mitmeid
soolestikku puhastavaid helisid,
14:30
whichmis we hatevihkan -- even our ownoma,
mida me kõik vihkame,
isegi oma enda omasid,
14:32
that's why we flushloputage
duringajal as well as after.
selle pärast tõmbame vett nii
peale lõpetamist kui ka poole peal.
14:35
(LaughterNaer)
(Naer)
14:37
And then I heardkuulnud
this gravellygravelly voicehääl sayingöeldes,
Ja siis ma kuulsin
üht ragisevat häält küsimas:
14:40
"Hey, is that DrDr. Little?"
"Kas see on Dr Little?"
14:44
(LaughterNaer)
(Naer)
14:47
If anything is guaranteedgaranteeritud
to constipateargpüks poeg an introvertintrovert for sixkuus monthskuud,
Kui miski suudab tekitada
introverdil kuueks kuuks kõhukinnisuse,
14:50
it's talkingräägime on the johnjohn.
siis on see poti peal vestlemine.
14:57
(LaughterNaer)
(Naer)
14:58
That's where I'm going now.
Sinna lähen ma ka praegu.
15:00
Don't followjärgige me.
Ärge tulge mulle järgi.
15:02
Thank you.
Aitäh.
15:04
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
15:05
Translated by Erik Aarna
Reviewed by Aari Lemmik

▲Back to top

About the speaker:

Brian Little - Personality researcher
Cambridge research professor Brian Little analyzes and redefines the threads of our personalities -- and suggests ways we can transform ourselves.

Why you should listen

Brian Little is an unapologetic introvert -- but in front of a classroom or a lecture hall, he delivers impassioned and witty explorations of contemporary personality psychology. In Little's view, we are as driven by spontaneous, "out of character" moments (and the projects we are passionate about) as we are by innate and learned traits.

Little's book Me, Myself and Us not only beautifully outlines Little's personality theories, but also imparts potentially life-changing advice for readers, while it warns of the hidden costs of hiding your true personality.

More profile about the speaker
Brian Little | Speaker | TED.com