ABOUT THE SPEAKER
Kandice Sumner - Educator
Kandice Sumner thinks we've been looking at the "achievement gap" in education all wrong.

Why you should listen

Kandice A. Sumner, M.Ed. teaches humanities (a combination of history and English) for the Boston Public Schools and is a Doctoral student in Urban Educational Policy. Sumner created and facilitates a professional development curriculum entitled R.A.C.E. (race, achievement, culture and equity) to engage professionals of all ages on how to conduct courageous critical conversations concerning race for the betterment of today’s youth. As the subject of the documentary film Far From Home, Kandice speaks publicly and consults with organizations on facilitating difficult conversations about race and education.

Born and raised in urban Boston, Kandice graduated from a suburban school system through a voluntary desegregation program (METCO). She then matriculated Spelman College (a historically Black liberal arts college) and graduated Phi Beta Kappa. From being one of a few Blacks in her school to learning at a historically Black college to teaching in the underserved and predominately Black and Latino neighborhoods of Boston, Sumner has spent a lifetime traversing the lines of race, class and gender.

More profile about the speaker
Kandice Sumner | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Kandice Sumner: How America's public schools keep kids in poverty

Kandice Summer: Cómo a escola pública americana mantén aos nenos na pobreza.

Filmed:
1,614,819 views

Por que unha boa educación debería ser exclusiva para os nenos ricos? Nas escolas de barrios con poucos recursos o largo de EE.UU., e en especial nas comunidades de cor, existe unha falta de materiais que nas escolas con maiores ingresos son considerados como o máis básico. Entre eles atopamos instrumentos musicais, libros novos, comidas saudables e mesmo campos de fútbol; todos eles teñen unha importante repercusión no desenvolvemento do potencial dos alumnos. Kandice Summer observa esta disparidade na súa aula de Boston todos os días. Nesta inspiradora charla, pídenos que afrontemos os feitos, e que os cambiemos.
- Educator
Kandice Sumner thinks we've been looking at the "achievement gap" in education all wrong. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I want to talk to you about my kids.
0
826
2578
Quero falarvos dos meus nenos.
00:15
Now, I know everyone thinks
that their kid is the most fantastic,
1
3743
4648
Agora, xa sei que todo o mundo
pensa que o seu neno é o mellor,
e máis guapo que xamais existiu.
00:20
the most beautiful kid that ever lived.
2
8415
2075
Pero os meus sono de verdade.
00:23
But mine really are.
3
11352
1249
(Risas)
00:24
(Laughter)
4
12625
1307
00:25
I have 696 kids,
5
13956
2374
Teño 696 nenos
e son os máis intelixentes,
inventivos, innovadores...
00:28
and they are the most intelligent,
inventive, innovative,
6
16354
4452
os nenos máis brillantes e poderosos
que xamais coñecerás.
00:32
brilliant and powerful kids
that you'll ever meet.
7
20830
3846
Cada un dos estudantes aos que tiven
o honor de ensinar é o meu neno.
00:37
Any student I've had the honor of teaching
in my classroom is my kid.
8
25263
4823
Porén, dado que os seus
"verdadeiros" pais non son ricos
00:42
However, because their "real"
parents aren't rich
9
30702
3819
e, tendo en conta que,
como a maioría son de cor,
00:46
and, I argue, because they
are mostly of color,
10
34545
2876
rara vez serán quen de verse en sí mesmos
00:49
they will seldom get to see in themselves
11
37445
2506
00:51
the awesomeness that I see in them.
12
39975
2416
a xenialidad que eu vexo neles.
00:54
Because what I see in them is myself --
13
42839
2514
Porque eu véxome reflectida neles
00:57
or what would have been myself.
14
45896
2440
ou no que eu podería ter sido.
01:01
I am the daughter of two hardworking,
15
49645
2393
Son filla de dous pais traballadores,
01:04
college-educated, African-American parents
16
52062
2618
ambos con carreiras universitarias,
afroamericanos,
que elixiron carreiras como
funcionarios públicos:
01:06
who chose careers as public servants:
17
54704
2714
meu pai, ministro;
miña nai, profesora.
01:09
my father, a minister;
my mother, an educator.
18
57442
3612
A riqueza non era unha prioridade
na nosa casa.
01:13
Wealth was never the primary
ambition in our house.
19
61078
3536
01:16
Because of this lack of wealth,
20
64981
1756
Debido a esta inexistente riqueza,
viviamos nun barrio
onde a riqueza non existía,
01:18
we lived in a neighborhood
that lacked wealth,
21
66761
2210
e consecuentemente, nun sistema educativo
que carecía da mesma.
01:20
and henceforth a school system
that lacked wealth.
22
68995
2843
Non obstante, e afortunadamente, tocounos
a lotería a nivel educativo
01:24
Luckily, however, we struck
the educational jackpot
23
72307
3840
nun programa voluntario de eliminación
da segregación racial
01:28
in a voluntary desegregation program
24
76171
2371
01:30
that buses inner-city kids --
black and brown --
25
78566
3368
que leva en bus a nenos procedentes
de barrios pobres, nenos de cor,
ás escolas preto das cidades,
ricas e brancas.
01:33
out to suburban schools -- rich and white.
26
81958
2654
01:37
At five years old, I had to take
an hour-long bus ride
27
85288
3761
Cando tiña cinco años, tiven que facer
unha viaxe dunha hora en autobús
ata un lugar afastado
01:41
to a faraway place
28
89073
2061
para conseguir unha mellor educación.
01:43
to get a better education.
29
91158
1797
01:45
At five years old, I thought
everyone had a life just like mine.
30
93522
4614
Con cinco anos, pensaba que todo o mundo
tiña unha vida coma a miña.
01:50
I thought everyone went to school
31
98621
2030
Pensaba que todo o mundo ía á escola
e que eramos os únicos que empregaban
as ceras marróns
01:52
and were the only ones
using the brown crayons
32
100675
2359
01:55
to color in their family portraits,
33
103058
1668
para colorear os retratos que
facíamos das nosas familias,
01:56
while everyone else was using
the peach-colored ones.
34
104750
3081
mentres que os demais empregaban
as cores carne.
02:00
At five years old, I thought
everyone was just like me.
35
108559
3615
Con cinco anos, pensaba que
todo o mundo era coma min.
Mais cando medrei, comecei a percibir
cousas como:
02:04
But as I got older, I started
noticing things, like:
36
112792
3319
02:08
How come my neighborhood friend
don't have to wake up
37
116948
2562
Como é que que o meu amigo do barrio
non ten que se erguer ás cinco da mañá
02:11
at five o'clock in the morning,
38
119534
1538
e ir á escola que está
a unha hora de camiño?
02:13
and go to a school that's an hour away?
39
121096
2511
02:16
How come I'm learning to play the violin
40
124278
2250
Como pode ser que eu aprenda
a tocar o violín
mentres os meus amigos nin
sequera teñen clase de música?
02:18
while my neighborhood friends
don't even have a music class?
41
126552
3708
Por que os meus amigos estaban
aprendendo e lendo materia
02:23
Why were my neighborhood friends
learning and reading material
42
131040
3544
que eu xa dera dous ou tres anos antes?
02:26
that I had done two to three years prior?
43
134608
2428
02:29
See, as I got older,
44
137882
2098
Como ven, a medida que medraba,
02:32
I started to have
this unlawful feeling in my belly,
45
140762
3929
comecei a ter esta sensación
contradictoria no ventre
como se estivese facendo
algo que non debera;
02:36
like I was doing something
that I wasn't supposed to be doing;
46
144715
3908
collendo algo que non era meu;
02:40
taking something that wasn't mine;
47
148647
2711
02:43
receiving a gift,
48
151819
1290
recibindo un agasallo,
02:45
but with someone else's name on it.
49
153544
2027
mais co nome doutra persoa escrito nel.
02:47
All these amazing things
that I was being exposed to
50
155929
3504
Todas aquelas cousas marabillosas
que estaba descubrindo e experimentando...
02:51
and experiencing,
51
159457
1698
sentía coma se realmente non debera telas.
02:53
I felt I wasn't really supposed to have.
52
161179
3275
Como se non debese ter unha biblioteca,
instalacións deportivas ben equipadas
02:57
I wasn't supposed to have a library,
fully equipped athletic facilities,
53
165189
4027
ou patios seguros nos que xogar
03:01
or safe fields to play in.
54
169240
2472
03:04
I wasn't supposed to have
theatre departments
55
172208
2247
Como se non debese ter
departamentos de teatro
03:06
with seasonal plays and concerts --
56
174479
2365
con concertos e obras cada temporada;
artes dixitais, visuais, escénicas...
03:08
digital, visual, performing arts.
57
176868
2237
03:11
I wasn't supposed to have
fully resourced biology or chemistry labs,
58
179603
4656
Como se non debese ter laboratorios
de bioloxía ou química ben equipados,
autobuses escolares
que me levasen ata a porta,
03:16
school buses that brought me door-to-door,
59
184283
2802
almorzos preparados no momento
03:19
freshly prepared school lunches
60
187109
2428
ou incluso aire acondicionado.
03:21
or even air conditioning.
61
189561
1744
03:24
These are things my kids don't get.
62
192127
1930
Esas son cousas que os meus nenos non teñen.
03:26
You see, as I got older,
63
194661
1537
Como ven, mentres medraba,
ao tempo que estaba agradecida por esta
marabillosa oportunidade que recibira,
03:28
while I was grateful
for this amazing opportunity
64
196222
3017
03:31
that I was being given,
65
199263
1646
sempre sentía esta intensa punzada:
03:32
there was this ever-present pang of:
66
200933
2728
03:36
But what about everyone else?
67
204210
2419
Pero, que pasa cos demais?
Hai miles de nenos coma min
que tamén merecen isto.
03:39
There are thousands
of other kids just like me,
68
207137
3370
03:42
who deserve this, too.
69
210531
1736
03:44
Why doesn't everyone get this?
70
212291
2138
Por que non todo o mundo o consegue?
03:46
Why is a high-quality education
only exclusive to the rich?
71
214453
4340
Por que a educación de calidad está
soamente reservada aos ricos?
03:51
It was like I had some sort
of survivor's remorse.
72
219634
3564
Era como se eu tivese algún tipo
de remorso de supervivencia.
Todos os meus amigos estaban a
experimentar
03:55
All of my neighborhood friends
were experiencing
73
223222
2732
un desastre educacional
03:57
an educational train wreck
74
225978
1825
do que eu me salvara grazas a
unha viaxe en autobús.
03:59
that I was saved from through a bus ride.
75
227827
3689
04:04
I was like an educational Moses screaming,
76
232067
2494
Eu era coma un Moisés educativo berrando:
"Deixade ir aos meus
a unha escola de calidade!"
04:06
"Let my people go ...
77
234585
1609
04:08
to high-quality schools!"
78
236218
1837
(Risas)
04:10
(Laughter)
79
238079
1417
Vin de primeira man como a outra metade
era tratada e educada.
04:11
I'd seen firsthand how the other half
was being treated and educated.
80
239520
4560
Vin a terra prometida da educación
04:16
I'd seen the educational promised land,
81
244104
2939
e non teño forma algunha de xustificar a
disparidade.
04:19
and I could not for the life of me
justify the disparity.
82
247067
4239
Agora ensino no mesmo sistema educativo
do que me quería refuxiar.
04:25
I now teach in the very same school system
from which I sought refuge.
83
253550
4742
04:30
I know firsthand the tools
that were given to me as a student,
84
258870
4537
Sei de primeira man as ferramentas
que me deran como estudante,
e agora, como profesora, non teño
acceso a esas mesmas ferramentas
04:35
and now as a teacher, I don't have
access to those same tools
85
263431
3923
para darllas aos meus alumnos.
04:39
to give my students.
86
267378
1564
Foron incontables as noites nas que
chorei de frustración,
04:41
There have been countless nights
when I've cried in frustration,
87
269451
4575
indignación
04:46
anger
88
274050
1276
e tristeza,
04:47
and sorrow,
89
275350
1391
porque non podo ensinar aos meus nenos
do mesmo xeito no que eu fun educada
04:48
because I can't teach my kids
the way that I was taught,
90
276765
3291
04:52
because I don't have access
to the same resources or tools
91
280581
4191
porque non teño acceso aos mesmos
recursos ou ferramentas
que foron empregados para ensinarme.
04:56
that were used to teach me.
92
284796
1890
Os meus nenos merecen algo moito mellor.
04:59
My kids deserve so much better.
93
287393
2171
05:02
We sit and we keep banging
our heads again this term:
94
290270
2863
Sentámonos e seguimos golpeándonos
as cabezas contra o termo:
"Brecha educacional, brecha educacional!"
05:05
"Achievement gap, achievement gap!"
95
293157
2565
05:08
Is it really that hard to understand
96
296462
2932
É tan difícil de entender
porque estes nenos se desenvolven ben e
estes outros non?
05:11
why these kids perform well
and these kids don't?
97
299418
3225
05:14
I mean, really.
98
302667
1425
Quero decir, en serio.
05:16
I think we've got it all wrong.
99
304664
2267
Creo que nos equivocamos en todo.
05:18
I think we,
100
306955
1161
Creo que nós,
como Gloria Ladson-Billings di,
05:20
as Gloria Ladson-Billings says,
101
308140
2082
debemos darlle a volta ao noso paradigma e
idioma e chamalo polo seu nome.
05:22
should flip our paradigm and our language
and call it was it really is.
102
310246
4742
05:27
It's not an achievement gap;
103
315516
1619
Non é unha brecha educacional
05:29
it's an education debt,
104
317878
1928
É unha débeda educacional,
por todos os recursos escolares pasados
nos que nunca se investiu
05:32
for all of the foregone schooling
resources that were never invested
105
320417
5278
para educación dos nenos de cor
ao longo do tempo.
05:37
in the education of the black
and brown child over time.
106
325719
3845
05:42
A little-known secret in American history
107
330820
3026
Un segredo pouco coñecido
da historia americana
é que a única institución americana creada
especificamente para a xente de cor
05:45
is that the only American institution
created specifically for people of color
108
333870
5053
é a trata de escravos
05:51
is the American slave trade --
109
339714
1566
Algúns debatirían sobre
o sistema penitenciario
05:53
and some would argue the prison system,
110
341866
1949
05:55
but that's another topic
for another TED Talk.
111
343839
2226
pero iso sería tema para
outra charla TED.
(Risas)
05:58
(Laughter)
112
346089
1150
05:59
The public school system of this country
was built, bought and paid for
113
347654
4293
O sistema de escola pública deste país foi
construído, mercado e pagado
empregando o comercio xerado na trata e
labor de esctravos.
06:03
using commerce generated
from the slave trade and slave labor.
114
351971
4287
06:08
While African-Americans were enslaved
and prohibited from schooling,
115
356651
3963
Mentres os afroamericanos eran
escravizados e se lles prohibía estudar,
a súa labor construía a mesma institución
da que foron excluídos.
06:12
their labor established
the very institution
116
360638
3159
06:15
from which they were excluded.
117
363821
1688
06:18
Ever since then, every court case,
educational policy, reform,
118
366042
5079
Desde entón, cada caso xudicial,
cada política educativa, cada reforma,
foi un intento de modernizar o deseño,
06:23
has been an attempt
to retrofit the design,
119
371145
3254
mais ca de deterse e admitir:
06:26
rather than just stopping
and acknowledging:
120
374423
2660
fixémolo todo mal dende o principio.
06:29
we've had it all wrong from the beginning.
121
377107
2608
06:33
An oversimplification
of American educational history.
122
381243
4043
Unha simplificación excesiva da historia
da educación americana.
Ben, teñan paciencia comigo.
06:37
All right, just bear with me.
123
385310
1512
06:39
Blacks were kept out -- you know,
the whole slavery thing.
124
387681
3077
Os negros foron afastados, xa sabedes
todo o tema da escravitude
Grazas á axuda de humanitarios brancos,
06:43
With the help
of philanthropic white people,
125
391256
2077
construíron as súas propias escolas.
06:45
they built their own schools.
126
393357
1554
Separatista pero igualitario estaba BEN.
06:46
Separate but equal was OK.
127
394935
2334
06:49
But while we all know
things were indeed separate,
128
397729
2730
Pero aínda que saibamos de certo
que existía esta separación,
de ningún xeito era igualitaria.
06:52
they were in no ways equal.
129
400483
1656
Segundo o caso Brown contra
o Consello de Educación de Topeka,
06:54
Enter Brown v. the Board of Education
of Topeka, Kansas in 1954;
130
402571
5165
Kansas, 1954
06:59
legal separation of the races
is now illegal.
131
407760
3231
a separación de razas
é agora ilegal.
07:03
But very few people pay attention
to all of the court cases since then,
132
411900
6229
Pero moi poucas persoas prestaron atención
a todos os casos xudiciais desde entón,
que arruinaron a educación
prometida para cada neno
07:10
that have undone the educational
promised land for every child
133
418153
5273
que pretendía Brown contra o Consello.
07:15
that Brown v. Board intended.
134
423450
2964
07:18
Some argue that today our schools
are now more segregated
135
426438
3718
Algúns argumentan que hoxe
as nosas escolas están máis segregadas
do que estaban antes de que
se intentasen cambiar nun primeiro momento
07:22
than they ever were before we tried
to desegregate them in the first place.
136
430180
4736
Ensinar aos meus nenos sobre
desegregación, os nove de Little Rock,
07:27
Teaching my kids about desegregation,
the Little Rock Nine,
137
435963
3593
o movemento polos dereitos civís
07:31
the Civil Rights Movement,
138
439580
1303
é un momento moi incómodo da miña clase
07:32
is a real awkward moment in my classroom,
139
440907
3330
cando teño que escoitar
a voz dun neno preguntando,
07:36
when I have to hear
the voice of a child ask,
140
444261
2701
07:39
"If schools were desegregated in 1954,
141
447940
3303
"Se as escolas foron desegregadas en 1954,
por que non hai nenos brancos aquí?"
07:43
how come there are no white kids here?"
142
451267
2297
(Risas)
07:45
(Laughter)
143
453588
1460
07:47
These kids aren't dumb.
144
455072
1356
Estes nenos non son tontos.
Saben perfectamente o que
está pasando
07:49
They know exactly what's happening,
145
457292
1724
e o que non
07:51
and what's not.
146
459542
1347
07:53
They know that when it comes to schooling,
147
461526
2234
Saben que cando se trata da educación,
07:56
black lives don't matter
148
464670
1590
as vidas da xente negra non importan
nin nunca o fixeron.
07:59
and they never have.
149
467081
1412
08:02
For years, I tried desperately
to cultivate in my kids a love of reading.
150
470316
6515
Durante anos, tratei desesperadamente de
cultivar nos meus nenos
o amor pola lectura
08:09
I'd amassed a modest classroom library
151
477416
2864
Acumulara unha modesta biblioteca de clase
con libros que conseguira de
tendas de segunda man, de trasteiros...
08:12
of books I'd accumulated
from secondhand shops,
152
480304
3297
08:15
thrift stores, attics -- you know.
153
483625
2463
Mais cando decía
aquelas terribles palabras:
08:18
But whenever I said those dreadful words,
154
486112
2460
"Colle un libro e le"
08:20
"Take out a book and read,"
155
488596
2196
Pensariades que acabara de
declarar a guerra.
08:22
you'd think I'd just declared war.
156
490816
2433
Era unha tortura.
08:25
It was torture.
157
493273
1693
08:27
One day,
158
495693
1164
Un día,
despois de que escoitara sobre
unha páxina web chamada
08:29
after I'd heard about this website
called DonorsChoose,
159
497184
3130
DonorsChoose, onde profesores
fan listas de material
08:32
where classroom teachers create wish lists
160
500338
2316
08:34
of items they need for their classroom
161
502678
2104
que precisan para as súas clases
e doantes anónimos llos facilitaban,
08:36
and anonymous donors fulfill them,
162
504806
2527
decidín aventurarme e facer
tamén unha lista
08:39
I figured I'd go out on a limb
and just make a wish list
163
507357
4001
da biblioteca soñada dun adolescente.
08:43
of the teenager's dream library.
164
511382
3213
Máis de 200 libros novos foron enviados á
miña clase un por un.
08:47
Over 200 brand-new books
were sent to my room piece by piece.
165
515698
4192
08:52
Every day there were new deliveries
and my kids would exclaim with glee,
166
520672
4573
Cada día había novas entregas e os meus
alumnos exclamaban con xúbilo,
"Semella Nadal!"
08:57
"This feels like Christmas!"
167
525269
1957
(Risas)
08:59
(Laughter)
168
527250
1080
Despois decían,
09:00
Then they'd say,
169
528354
1165
"Señorita Summer, de onde veñen
estes libros?"
09:01
"Ms. Sumner, where did
these books come from?"
170
529543
2872
09:04
And then I'd reply,
171
532439
1216
Entón eu respondíalles,
"Persoas descoñecidas de todo o país
quixeron que os tiverades."
09:05
"Strangers from all over the country
wanted you to have these."
172
533679
3976
09:10
And then they'd say, almost suspiciously,
173
538274
2677
Entón eles decían, con sospeita,
09:14
"But they're brand-new."
174
542474
1727
"Pero son novos".
(Risas)
09:16
(Laughter)
175
544225
1002
Ao que eu respondía:
09:17
To which I'd reply,
176
545251
1579
"Merecedes libros novos."
09:18
"You deserve brand-new books."
177
546854
1780
09:22
The whole experience hit home
for me when one of my girls,
178
550137
3423
Toda esta experiencia tocoume no máis
fondo cando unha das nenas díxome,
09:25
as she peeled open a crisp paperback said,
179
553584
3070
mentres abría un fráxil libro de bolsillo,
09:29
"Ms. Sumner -- you know,
I figured you bought these books,
180
557582
4378
"Señorita Summer, pensaba que
ti mercaras estes libros,
porque vós os profesores sempre estades
mercándonos cousas
09:33
'cause you teachers
are always buying us stuff.
181
561984
2738
09:37
But to know that a stranger,
someone I don't even know,
182
565158
4029
Mais, o feito de saber que un estraño,
que alguén que non coñezo,
09:41
cares this much about me
183
569211
1699
preocúpase tanto por min
09:43
is pretty cool."
184
571480
1455
é xenial."
09:45
Knowing that strangers
will take care of you
185
573870
2625
Saber que descoñecidos coidarán de ti
é un privilexio que os meus nenos
non poden permitirse.
09:48
is a privilege my kids aren't afforded.
186
576519
2026
09:52
Ever since the donation,
187
580342
1442
Dende a doazón,
09:53
there has been a steady stream of kids
signing out books to take home,
188
581808
3858
houbo un fluxo constante de nenos
collendo libros prestados
e logo devolvéndoos exclamando:
09:57
and then returning them
with the exclamation,
189
585690
2660
"Este libro estivo ben!"
10:00
"This one was good!"
190
588374
1588
(Risas)
10:01
(Laughter)
191
589986
1048
10:03
Now when I say,
"Take out a book and read,"
192
591058
2302
Agora, cando digo "Colle un libro e le",
os nenos corren á miña biblioteca.
10:05
kids rush to my library.
193
593384
2219
10:08
It wasn't that they didn't want to read,
194
596849
2047
Non era que non quixeran ler,
senón que estarían encantados de facelo,
se tivesen os recursos.
10:10
but instead, they'd gladly read
if the resources were there.
195
598920
4550
Institucionalmente falando,
10:17
Institutionally speaking,
196
605579
1652
o noso sistema de escola pública nunca foi
xusto cos nenos de cor.
10:19
our public school system has never
done right by the black and brown child.
197
607255
4352
10:24
We keep focusing on the end results
198
612068
2548
Seguimos concentrándonos
nos resultados finais
ou nos resultados dos exames,
10:26
or test results,
199
614640
1365
10:28
and getting frustrated.
200
616029
1846
e frustrándonos.
10:29
We get to a catastrophe and we wonder,
201
617899
2137
Chegamos a unha catástrofe e
preguntámonos,
"Como puido acabar tan mal?
Como chegamos aquí?"
10:32
"How did it get so bad?
How did we get here?"
202
620060
2837
10:35
Really?
203
623890
1155
En serio?
10:37
If you neglect a child long enough,
204
625439
2075
Se desatendes a un neno
durante moito tempo
10:39
you no longer have
the right to be surprised
205
627538
3090
deixas de ter o dereito de sorprenderte
cando as cousas non saen ben.
10:42
when things don't turn out well.
206
630652
1831
Deixade de sentirvos perplexos
10:45
Stop being perplexed
207
633319
1734
ou confusos
10:47
or confused
208
635077
1626
ou desconcertados
10:48
or befuddled
209
636727
1476
10:50
by the achievement gap,
210
638680
1926
polas diferenzas de rendemento escolar,
diferenza de ingresos,
10:52
the income gap,
211
640630
1223
os índices de encarceramento,
10:53
the incarceration rates,\
212
641877
1619
ou calquera disparidade económica que sexa
o termo "de moda" do momento.
10:55
or whatever socioeconomic disparity
is the new "it" term for the moment.
213
643520
5047
11:01
The problems we have as a country
214
649248
2442
Os problemas que temos como país
son problemas que creamos como país.
11:03
are the problems we created as a country.
215
651714
2083
11:06
The quality of your education
is directly proportionate
216
654740
3538
A calidade da túa educación é
directamente proporcional
á posibilidade de acceso á universidade,
11:10
to your access to college,
217
658302
1858
11:12
your access to jobs,
218
660184
1728
ao acceso a un traballo,
ao acceso ao futuro.
11:13
your access to the future.
219
661936
1708
11:17
Until we live in a world where every kid
can get a high-quality education
220
665594
5270
Ata que vivamos nun mundo onde cada neno
poida ter unha educación de calidade
independentemente de onde resida
11:22
no matter where they live,
221
670888
1536
11:24
or the color of their skin,
222
672448
1880
ou da cor da súa pel,
hai cousas que podemos facer a
gran escala.
11:26
there are things we can do
on a macro level.
223
674352
4060
11:31
School funding should not
be decided by property taxes
224
679389
3564
A financiación de escolas non debería
decidirse en base a impostos sobre
a propiedade ou algunha
novedosa ecuación económica
11:34
or some funky economic equation
225
682977
2231
onde os nenos ricos seguen
beneficiándose das axudas do Estado
11:37
where rich kids continue
to benefit from state aid,
226
685232
3036
mentres que aos pobres se lles
está a quitar continuamente
11:40
while poor kids are continuously
having food and resources
227
688292
4085
comida e recursos.
11:44
taken from their mouths.
228
692401
1593
11:46
Governors, senators, mayors,
city council members --
229
694750
3761
Gobernadores, senadores, alcaldes,
membros do concello,
se vamos chamar á educacion pública
educación pública,
11:50
if we're going to call
public education public education,
230
698535
2864
entón debería ser precisamente iso.
11:53
then it should be just that.
231
701423
1583
11:55
Otherwise, we should
call it what it really is:
232
703555
2983
Senón, deberiamos chamalo polo seu nome:
unha forma de manter a pobreza.
11:58
poverty insurance.
233
706562
1565
"Educación pública:
12:01
"Public education:
234
709211
1442
mantendo aos nenos pobres
na probreza dende 1954."
12:02
keeping poor kids poor since 1954."
235
710677
3088
(Risas)
12:05
(Laughter)
236
713789
1452
12:08
If we really, as a country, believe
that education is the "great equalizer,"
237
716733
5098
Se realmente, coma país, cremos que a
educación é a "gran igualadora,"
entón debería ser xustamente iso:
imparcial e equitativa.
12:13
then it should be just that:
equal and equitable.
238
721855
3831
12:18
Until then, there's no democracy
in our democratic education.
239
726158
4343
Ata entón, non haberá democracia na nosa
educación democrática.
12:23
On a mezzo level:
240
731493
1507
Nun nivel intermedio:
12:25
historically speaking, the education
of the black and brown child
241
733640
3202
historicamente falando,
a educación dos nenos de cor
12:28
has always depended
on the philanthropy of others.
242
736866
3471
sempre dependeu da caridade doutros.
E, desafortunadamente,
hoxe segue sendo así.
12:32
And unfortunately, today it still does.
243
740361
2794
12:35
If your son or daughter or niece
or nephew or neighbor
244
743770
4365
Se o teu fillo, filla,
sobriña, sobriño, ou veciño,
ou o pequeno Timmy que vive na mesma rúa
e que vai a unha escola rica,
12:40
or little Timmy down the street
245
748159
1563
12:42
goes to an affluent school,
246
750253
2303
12:44
challenge your school committee
to adopt an impoverished school
247
752580
3174
desafía ao comité escolar para asumir
ao seu cargo unha escola empobrecida
ou a unha clase
nesas condicións de pobreza
12:47
or an impoverished classroom.
248
755778
2039
12:49
Close the divide by engaging
in communication
249
757841
3397
Pecha as divisións dedicándote á
comunicación
e ás relacións que si importan.
12:53
and relationships that matter.
250
761262
2197
12:56
When resources are shared,
251
764050
1954
Cando se comparten os recursos,
non se dividen;
12:58
they're not divided;
252
766028
1692
se multiplican.
12:59
they're multiplied.
253
767744
1457
13:01
And on a micro level:
254
769871
1839
E a pequena escala:
se es un ser humano,
13:03
if you're a human being,
255
771734
1820
13:05
donate.
256
773985
1166
doa.
13:07
Time, money, resources, opportunities --
257
775524
4063
Tempo, diñeiro, recursos, oportunidades...
o que sexa que teñas no corazón.
13:11
whatever is in your heart.
258
779611
2363
13:14
There are websites like DonorsChoose
259
782847
2204
Hai páxinas web coma DonorsChoose
que detectan esta disparidade
13:17
that recognize the disparity
260
785075
2054
e realmente queren facer algo por
cambiala.
13:19
and actually want
to do something about it.
261
787153
2495
13:23
What is a carpenter with no tools?
262
791748
2204
Que é un carpinteiro sen ferramentas?
13:26
What is an actress with no stage?
263
794350
2322
Que é unha actriz sen escenario?
13:28
What is a scientist with no laboratory?
264
796990
2457
Que é un científico sen laboratorio?
13:31
What is a doctor with no equipment?
265
799859
2727
Que é un doutor sen equipamento?
13:35
I'll tell you:
266
803270
1245
Eu dígovolo:
13:36
they're my kids.
267
804970
1464
son os meus nenos.
13:39
Shouldn't they be your kids, too?
268
807219
1816
Non deberían ser os vosos, tamén?
Grazas.
13:41
Thank you.
269
809893
1151
(Aplausos)
13:43
(Applause)
270
811068
6205
Translated by Enara Caride
Reviewed by Belén García Penerbosa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kandice Sumner - Educator
Kandice Sumner thinks we've been looking at the "achievement gap" in education all wrong.

Why you should listen

Kandice A. Sumner, M.Ed. teaches humanities (a combination of history and English) for the Boston Public Schools and is a Doctoral student in Urban Educational Policy. Sumner created and facilitates a professional development curriculum entitled R.A.C.E. (race, achievement, culture and equity) to engage professionals of all ages on how to conduct courageous critical conversations concerning race for the betterment of today’s youth. As the subject of the documentary film Far From Home, Kandice speaks publicly and consults with organizations on facilitating difficult conversations about race and education.

Born and raised in urban Boston, Kandice graduated from a suburban school system through a voluntary desegregation program (METCO). She then matriculated Spelman College (a historically Black liberal arts college) and graduated Phi Beta Kappa. From being one of a few Blacks in her school to learning at a historically Black college to teaching in the underserved and predominately Black and Latino neighborhoods of Boston, Sumner has spent a lifetime traversing the lines of race, class and gender.

More profile about the speaker
Kandice Sumner | Speaker | TED.com