ABOUT THE SPEAKER
Mark Tercek - Environmental leader
Mark Tercek leads a team committed to tackling the world's biggest environmental challenges -- protecting land and water, addressing climate change, providing food and water sustainably, and building healthy cities.

Why you should listen

Mark Tercek is CEO of The Nature Conservancy (TNC), the world's largest conservation organization, and author of the best-seller Nature's Fortune: How Business and Society Thrive by Investing in Nature. After a 24-year career at Goldman Sachs, where he served as a managing director and Partner, Tercek became an "investment banker for nature." He brings deep business experience to his role at TNC, where he leads the organization's efforts to bring together diverse groups to find pragmatic, common-ground solutions to protect nature at scale. He is a champion of the idea of natural capital -- valuing nature for its own sake as well as for the services it provides for people, such as clean air and water, productive soils and a stable climate. Growing up as a city kid in Cleveland, Tercek was a late-bloomer to conservation. It was becoming a parent that sparked his passion for nature. "I want to be able to look my kids in the eye and tell them I did all I could to leave the world a better place," he says.

With support from the Audacious Project at TED, Tercek and his colleagues at TNC are launching a bold plan that could protect 4 million square kilometers of ocean over five years. 

More profile about the speaker
Mark Tercek | Speaker | TED.com
TED2019

Mark Tercek: An ingenious proposal for scaling up marine protection

Mark Tercek: Ambiciozni plan zaštite svjetskih mora

Filmed:
1,702,757 views

Otočne i obalne države trebaju štititi teritorijalne vode kako bi sačuvale zdravlje oceana. Ali one često imaju velik dug i ne mogu dati prednost očuvanju oceana u odnosu na druge potrebe. Mark Tercek i njegov tim u The Nature Conservancy pronašli su način da se to riješi: restrukturirati državni dug, a država bi se u zamjenu obvezala na zaštitu obalnih područja. Saznajte što su "Plave obveznice za očuvanje" i kako i vi možete pomoći stvoriti milijarde dolara za naše oceane. Ovaj ambiciozni plan dio je smjelog projekta (Audacious Project), TED-ove inicijative za globalne promjene. (Izgovara Ladan Wise)
- Environmental leader
Mark Tercek leads a team committed to tackling the world's biggest environmental challenges -- protecting land and water, addressing climate change, providing food and water sustainably, and building healthy cities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
AhAh, earth'szemlja je oceansoceani.
0
125
2518
Zemljini oceani.
00:14
They are beautifullijep,
inspiringinspiriranje, life-sustainingodržava na životu.
1
2667
3208
Prekrasni su, nadahnjuju
i podržavaju život.
00:18
They are alsotakođer, as you're probablyvjerojatno
quitedosta awaresvjestan, more or lessmanje screwedpijan.
2
6250
3750
Oni su, vjerojatno to znate,
više ili manje uništeni.
00:22
In the SeychellesSejšeli, for exampleprimjer,
3
10417
1517
Na Sejšelskim otocima
00:23
humanljudski activitiesdjelatnost and climateklima changepromijeniti
have left coralskoralji bleachedbijeljeni.
4
11958
3476
ljudska aktivnost i klimatske promjene
opustošili su koraljne grebene.
00:27
OverfishingPrelov has causedizazvan
fishriba stockszalihe to plummetmandata.
5
15458
2560
Preveliki izlov je uništio riblji fond.
00:30
BiodiversityBiološke raznolikosti is in perilopasnost.
6
18042
1809
Bioraznolikost je u opasnosti.
00:31
So what can we do?
7
19875
1309
Što možemo učiniti?
00:33
Well, some formoblik of protectionzaštita, obviouslyočito.
8
21208
2643
Očito je potrebna neka zaštita.
00:35
NaturePriroda is very resilientelastičan.
9
23875
1726
Priroda je vrlo otporna.
00:37
When marinemarinac areaspodručja
are strategicallyStrateški protectedzaštićeni,
10
25625
2184
Kad neka morska područja
strateški zaštitimo,
00:39
entirečitav ecosystemsekosustavi can bounceodskočiti back.
11
27833
2435
mogu se oporaviti cijeli ekosustavi.
00:42
HoweverMeđutim, creatingstvaranje marinemarinac
protectedzaštićeni areaspodručja isn't easylako.
12
30292
2934
Ali, stvaranje zaštićenih
morskih područja nije lako.
00:45
First, you have the issueizdanje
of figuringfiguring out where to protectzaštititi.
13
33250
2851
Prvi problem je izabrati lokaciju.
00:48
This coralkoraljni reefgreben overlapspreklapanja with that
internationalmeđunarodna fishingribolov routeput,
14
36125
3101
Ovaj koraljni greben se preklapa
s onom velikom ribarskom rutom
00:51
intersectsukrštava with this fishriba hatcherymrijestilišta.
15
39250
2143
i još presijeca ovo ribogojilište.
00:53
Everything is interconnectedpovezan.
16
41417
1684
Sve je međusobno povezano.
00:55
And marinemarinac protectionzaštita plansplanovi
mustmora take into accountračun
17
43125
2351
Plan zaštite morskog područja
treba uzeti u obzir
00:57
how one areapodručje affectsutječe anotherjoš.
18
45500
1934
utjecaj jednog područja na drugo.
00:59
Then, there's the issueizdanje
of gettinguzimajući everyonesvatko on boardodbor.
19
47458
2518
Drugi problem je kako uključiti
sve članove zajednice.
Glavni dio obalne ekonomije
čine ribarstvo i turizam.
01:02
CoastalObalni economiesekonomija
oftenčesto relyosloniti on fishingribolov and tourismturizam.
20
50000
2809
01:04
If people think they can't do theirnjihov work,
21
52833
2018
Ako ljudi misle
da ne mogu odraditi svoj posao,
01:06
there's no chanceprilika of gettinguzimajući
the locallokalne buy-inkupiti u you need
22
54875
2559
neće se uključiti dovoljno zajednice
01:09
for the areapodručje to be successfuluspješan.
23
57458
1560
da bi područje uspješno štitili.
01:11
MarineMarinac protectedzaštićeni areaspodručja
mustmora alsotakođer be enforcedprovodi.
24
59042
2601
Zaštićena morska područja
treba zakonski proglasiti.
01:13
That meanssredstva the governmentvlada itselfsebe
mustmora be deeplyduboko investeduloženo in the planplan.
25
61667
3517
To znači da se i vlada mora
jako zauzeti za plan.
01:17
TokenToken supportpodrška will not cutrez it.
26
65208
1726
Simbolična podrška neće dati rezultat.
01:18
And finallykonačno, conservationkonzervacija requirestraži moneynovac.
27
66958
2560
Konačno, zaštita okoliša traži novac.
01:21
A lot of it.
28
69542
1267
Puno novca.
Otočne i obalne države možda
žele zaštititi svoja mora,
01:22
GovernmentsVlade in islandotoka and coastalpriobalni nationsnacije
maysvibanj want to protectzaštititi theirnjihov watersvode,
29
70833
3560
ali te države često imaju veliki dug
01:26
but oftenčesto these nationsnacije
have very highvisok debtdug
30
74417
2059
01:28
and can't affordpriuštiti
to prioritizeprvenstvo conservationkonzervacija.
31
76500
2518
i ne mogu sebi priuštiti
da okoliš ima prioritet.
01:31
If we relyosloniti on philanthropicfilantropski dollarsdolara alonesam
to fundfond marinemarinac protectionzaštita,
32
79042
3434
Ako se oslonimo samo
na dobrotvorne donacije,
01:34
we mightmoć get a smallmali
marine-protectedzaštićeni morski areapodručje here,
33
82500
2393
moći ćemo štititi jedno
malo područje ovdje
01:36
anotherjoš little one there.
34
84917
1267
i drugo, opet malo, tamo.
01:38
But we need more
marinemarinac protectedzaštićeni areaspodručja fasterbrže,
35
86208
2601
Ali nama treba više
zaštićenih područja, što brže,
01:40
to have lastingtrajanju impactudar.
36
88833
1643
da bi nastao trajni učinak.
01:42
So what exactlytočno does
smartpametan oceanokean conservationkonzervacija look like?
37
90500
3351
Kako točno izgleda
pametna zaštita oceana?
01:45
How do we get the moneynovac,
governmentvlada supportpodrška and carefulpažljiv planningplaniranje
38
93875
3309
Kako se dobiva novac,
vladina potpora i pažljivo planiranje
01:49
that takes into accountračun
bothoba locallokalne economiesekonomija
39
97208
2476
koje obuhvaća istovremeno
i lokalno gospodarstvo
01:51
and complexkompleks ecosystemsekosustavi?
40
99708
2185
i složenost ekosustava?
01:53
We want to sharePodjeli with you
an audaciousSuludo hrabar ideaideja
41
101917
2267
Podijelit ćemo s vama smionu ideju
01:56
from The NaturePriroda ConservancyConservancy.
42
104208
1601
iz The Nature Conservancy (TNC).
01:57
It seekstraži to addressadresa
all of these things in one fellpao swoopprepad.
43
105833
2768
Ideja obuhvaća sve ove probleme.
02:00
They'veSu realizedshvatio that debtdug heldodržanog
by islandotoka and coastalpriobalni nationsnacije
44
108625
3143
Shvatili su da je dug
otočnih i obalnih naroda
02:03
is the very thing that will enableomogućiti them
to achievepostići theirnjihov conservationkonzervacija goalsciljevi.
45
111792
4017
baš ona stvar koja će im omogućiti
da postignu ciljeve zaštite.
02:07
TNC'sTNC ' s ideaideja is to restructurerestrukturiranje this debtdug,
46
115833
2351
Ideja TNC-a je restrukturiranje duga,
02:10
to generategenerirati the fundsfondovi and politicalpolitički will
47
118208
2185
čime se stvaraju fondovi i politička volja
02:12
to protectzaštititi reefsgrebeni, mangrovesmangrova and fisheriesribarstvo.
48
120417
3267
da se zaštite grebeni, mangrovi i ribolov.
02:15
For exampleprimjer, if you refinancerefinanciranje your housekuća
49
123708
2435
Primjerice, kad vi refinancirate kuću,
02:18
to take advantageprednost
of a better interestinteres ratestopa,
50
126167
2101
uzimate pogodnost niže kamatne stope,
02:20
maybe you use the savingsštednja
to insulateizolirati your atticpotkrovlje.
51
128292
2559
a ušteđenu svotu možda potrošite
na izolaciju tavana.
02:22
That's what BluePlava BondsObveznice for ConservationOčuvanje do
for entirečitav coastalpriobalni countrieszemlje.
52
130875
3851
Plave obveznice za ocean
rade isto to za cijele obalne države.
02:26
RefinanceRefinanciranje the debtdug,
53
134750
1268
Reprogramiraju dug
02:28
then use the savingsštednja
to createstvoriti marinemarinac protectedzaštićeni areaspodručja.
54
136042
3017
pa ušteđeno ulažu u stvaranje
zaštićenih morskih područja.
02:31
Of coursenaravno, sovereignsuveren debtdug restructuringrestrukturiranje
is more complicatedsložen than that,
55
139083
3310
Reprogramiranje nacionalnog duga
je puno složenije od rečenog,
02:34
but you get the basicosnovni ideaideja.
56
142417
1601
ali shvaćate osnovnu ideju.
02:36
If investorsinvestitori put in
40 millionmilijuna dollarsdolara now,
57
144042
2434
Ako investitori danas
ulože 40 milijuna dolara,
02:38
it can unlockotključavanje as much as 1.6 billionmilijardi
for oceanokean conservationkonzervacija.
58
146500
3934
to sutra može osloboditi
1,6 milijardi za zaštitu oceana.
02:42
And this is how the work getsdobiva doneučinio.
59
150458
1726
A taj se posao obavlja ovako.
02:44
StepKorak one: negotiatepregovarati the dealdogovor.
60
152208
2393
Pvi korak: Pregovori
02:46
A coastalpriobalni nationnarod commitsPočini to protectzaštititi
at leastnajmanje 30 percentposto of its oceanokean areaspodručja.
61
154625
4309
Država se prvo obvezuje da će zaštititi
bar 30% svog dijela oceana.
02:50
In exchangerazmjena, The NaturePriroda ConservancyConservancy
bringdonijeti investorsinvestitori, publicjavnost fundersfinancijeri
62
158958
4185
The Nature Conservancy tada dovodi
investitore, javne fondove
02:55
and internationalmeđunarodna
developmentrazvoj organizationsorganizacija
63
163167
2059
i međunarodne razvojne organizacije
02:57
to the tablestol to restructurerestrukturiranje
a portiondio of the nation'snacije debtdug,
64
165250
2809
kako bi restrukturirali
dio nacionalnog duga,
03:00
leadingvodeći to lowerdonji interestinteres ratesstope
and longerviše repaymentotplate periodsrazdoblja.
65
168083
3018
čime se dolazi do nižih kamatnih stopa
i duljih perioda otplate.
03:03
StepKorak two: createstvoriti a marinemarinac planplan.
66
171125
2434
Drugi korak: Stvoriti plan zaštite mora
03:05
SimultaneouslyIstovremeno, The NaturePriroda ConservancyConservancy
worksdjela with marinemarinac scientistsznanstvenici,
67
173583
3685
TNC istovremeno surađuje s biolozima mora,
03:09
governmentvlada leadersčelnici and locallokalne stakeholderssudionici
68
177292
2059
vladom i lokalnim dioničarima
03:11
to createstvoriti a detaileddetaljne conservationkonzervacija planplan
69
179375
2309
na izradi detaljnog plana zaštite
03:13
that integratesintegrira the needspotrebe of the oceanokean
with the needspotrebe of the people.
70
181708
3226
koji integrira potrebe oceana
s potrebama ljudi.
03:16
StepKorak threetri: activateaktiviranje for longevitydugovječnost.
71
184958
2518
Treći korak: Osiguranje trajnosti
03:19
TNCPNS establishesuspostavlja an independentlysamostalno runtrčanje
conservationkonzervacija trustpovjerenje fundfond.
72
187500
3976
TNC pokreće neovisnu
zakladu za zaštitu okoliša.
03:23
The savingsštednja from the debtdug
restructurerestrukturiranje goeside into it
73
191500
2351
Uštede iz restrukturiranja duga
se ulažu u zakladu
03:25
to supportpodrška newnovi marinemarinac protectedzaštićeni areaspodručja.
74
193875
1976
i troše za nova zaštićena morska područja.
03:27
The trustpovjerenje then holdsdrži the governmentvlada
accountableodgovoran for its commitmentsobveze,
75
195875
3226
Zaklada prati ispunjava li vlada
preuzete obveze
03:31
ensuringosiguravanje that the BluePlava BondsObveznice
financefinancije realstvaran protectionzaštita effortsnapori.
76
199125
3059
kako bi se ''Plavim obveznicama''
financirali stvarni napori.
03:34
Could this planplan work?
77
202208
1476
Može li ovaj plan uspjeti?
03:35
It alreadyveć has.
78
203708
1292
Već jest.
03:37
In 2016, TNCPNS helpedpomogao createstvoriti a nationalnacionalna
conservationkonzervacija planplan in the SeychellesSejšeli.
79
205750
4208
2016. TNC je stvorio nacionalni
plan zaštite na Sejšelskim otocima.
03:43
TNCPNS restructuredRestrukturirana 22 millionmilijuna dollarsdolara
of the government'svlade debtdug.
80
211417
3559
U TNC-u su restrukturirali
22 milijuna dolara vladinoga duga.
03:47
And in exchangerazmjena, the governmentvlada agreeddogovoren
to protectzaštititi 30 percentposto of its marinemarinac areaspodručja.
81
215000
4476
A vlada se zauzvrat složila da će
zaštititi 30 posto svog mora.
03:51
TodayDanas, the SeychellesSejšeli is on trackstaza
82
219500
1643
Danas na Sejšelima
planiraju zaštititi još
400 000 km2 oceana.
03:53
to protectzaštititi 400,000
squarekvadrat kilometerskilometara of oceanokean.
83
221167
3351
03:56
That's an areapodručje
roughlygrubo the sizeveličina of GermanyNjemačka.
84
224542
2351
To je područje veličine jedne Njemačke.
03:58
The SeychellesSejšeli
is protectingzaštitu its coralkoraljni reefsgrebeni,
85
226917
2267
Sejšeli štite svoje koraljne grebene,
04:01
it's replenishingnadomještanje its fisheriesribarstvo,
86
229208
1685
obnavljaju riblji fond,
04:02
it's improvingpoboljšanje its resilienceelastičnost
to climateklima changepromijeniti.
87
230917
2851
poboljšavaju otpornost
na klimatske promjene.
04:05
At the sameisti time,
it's strengtheningjačanje its economyEkonomija.
88
233792
3184
Istovremeno jačaju i svoju ekonomiju.
04:09
This successuspjeh is makingizrađivanje
other governmentsvlade take noteBilješka.
89
237000
2684
Druge su zemlje primijetile taj uspjeh.
04:11
ManyMnogi want to be partdio of this.
90
239708
1560
I mnoge se žele priključiti.
04:13
There's an opportunityprilika
to scaleljestvica this up, dramaticallydramatično.
91
241292
2726
To je prilika da se sve ovo
dramatično proširi.
04:16
And fastbrzo.
92
244042
1267
I jako brzo.
04:17
TNCPNS has identifiedidentificirati 20 more nationsnacije
where suchtakav a planplan should be possiblemoguće.
93
245333
4226
U TNC-u su procijenili još 20 zemalja
u kojima je moguć ovakav plan.
04:21
But to executeizvršiti, they need seedsjeme capitalglavni.
94
249583
1893
Ali trebaju početni kapital.
04:23
And to put in placemjesto locallokalne teamstimovi
who can developrazviti conservationkonzervacija plansplanovi,
95
251500
3184
Trebaju i osnovati lokalni tim
koji će razviti plan zaštite,
04:26
work with all the stakeholderssudionici
and structurestruktura the dealsPopularna.
96
254708
2601
pregovarati sa svim dioničarima
i izraditi dogovore.
04:29
If they get the supportpodrška they need
over the nextSljedeći fivepet yearsgodina,
97
257333
3018
Dobiju li nužnu potporu
u idućih pet godina,
mogli bi zaštititi 4 milijuna
kvadratnih kilometara oceana.
04:32
they could protectzaštititi fourčetiri millionmilijuna
squarekvadrat kilometerskilometara of oceanokean.
98
260375
2809
To je deset ukupnih površina Njemačke.
04:35
That's 10 GermaniesNjemačke.
99
263208
1310
04:36
This would increasepovećati
the amountiznos of protectedzaštićeni areaspodručja
100
264542
2309
Tako bi povećali zaštićena područja
04:38
in all of the world'ssvijetu oceansoceani
101
266875
1393
svih svjetskih oceana
04:40
by an incrediblenevjerojatan 15 percentposto.
102
268292
1684
za nevjerojatnih 15 posto.
04:42
It would allowdopustiti vastogroman trackspjesme
of the world'ssvijetu coralkoraljni reefsgrebeni to replenishnapuniti
103
270000
3434
Obnovila bi se prostrana područja
koraljnih grebena
04:45
and give safesef harborluka to countlessnebrojen speciesvrsta.
104
273458
2935
i stvorila utočišta brojnim vrstama.
04:48
This would be trulyuistinu incrediblenevjerojatan.
105
276417
1934
Bilo bi to zaista nevjerojatno.
04:50
And it's really just the beginningpočetak.
106
278375
1726
A to je samo početak.
04:52
Because there aren'tnisu
20 countrieszemlje in the worldsvijet
107
280125
2184
Jer nema u cijelom svijetu samo 20 država
u kojima je moguća ovakva pretvorba duga.
04:54
where this kindljubazan of debtdug
conversionpretvorbe would work.
108
282333
2185
Ima ih oko 100.
04:56
There are almostskoro 100.
109
284542
1267
04:57
With this approachpristup, everyonesvatko winspobjeda.
110
285833
2143
Ovakvim pristupom svatko dobiva.
05:00
GovernmentsVlade, locallokalne citizensgrađani, fundersfinancijeri,
111
288000
3268
Vlade, lokalni građani, investitori,
05:03
and mostnajviše importantlyvažnije, our oceansoceani.
112
291292
2559
i najvažnije, naši oceani.
05:05
So in factčinjenica, we all winpobijediti.
113
293875
1750
Dobivamo, zapravo, svi.
05:08
AhAh, earth'szemlja je oceansoceani.
114
296917
2083
Zemljini oceani.
05:13
[The AudaciousSmiona ProjectProjekt]
115
301792
2083
[The Audacious Project]
Translated by Marino Žarnić
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mark Tercek - Environmental leader
Mark Tercek leads a team committed to tackling the world's biggest environmental challenges -- protecting land and water, addressing climate change, providing food and water sustainably, and building healthy cities.

Why you should listen

Mark Tercek is CEO of The Nature Conservancy (TNC), the world's largest conservation organization, and author of the best-seller Nature's Fortune: How Business and Society Thrive by Investing in Nature. After a 24-year career at Goldman Sachs, where he served as a managing director and Partner, Tercek became an "investment banker for nature." He brings deep business experience to his role at TNC, where he leads the organization's efforts to bring together diverse groups to find pragmatic, common-ground solutions to protect nature at scale. He is a champion of the idea of natural capital -- valuing nature for its own sake as well as for the services it provides for people, such as clean air and water, productive soils and a stable climate. Growing up as a city kid in Cleveland, Tercek was a late-bloomer to conservation. It was becoming a parent that sparked his passion for nature. "I want to be able to look my kids in the eye and tell them I did all I could to leave the world a better place," he says.

With support from the Audacious Project at TED, Tercek and his colleagues at TNC are launching a bold plan that could protect 4 million square kilometers of ocean over five years. 

More profile about the speaker
Mark Tercek | Speaker | TED.com