ABOUT THE SPEAKER
George Monbiot - Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into."

Why you should listen

As a young man, George Monbiot spent six years working as an investigative journalist in West Papua, Brazil and East Africa, during which time he was shot at, shipwrecked, beaten up, stung into a poisoned coma by hornets, became lost for days in a rainforest, where he ate rats and insects to avert starvation and was (incorrectly) pronounced clinically dead in a hospital in northern Kenya. Today, he leads a less adventurous life as an author, columnist for the Guardian newspaper and environmental campaigner. Among his books and projects are Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life; The Age of Consent and Heat: How to Stop the Planet from Burning, as well as the concept album Breaking the Spell of Loneliness. His latest book is Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis. He has made a number of viral videos. One of them, How Wolves Change Rivers, has been watched 30m times on YouTube. 

More profile about the speaker
George Monbiot | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

George Monbiot: The new political story that could change everything

George Monbiot: Nova politička priča koja bi mogla promijeniti sve

Filmed:
2,187,433 views

Da bismo se izvukli iz nereda u kojem se nalazimo, potrebna nam je nova priča koja objašnjava sadašnjost i vodi u budućnost, kaže pisac George Monbiot. Koristeći se uvidima iz psihologije, neuroznanosti i evolucijske biologije, nudi nam novu viziju za društvo sagrađeno oko naše temeljne sposobnosti za činjenje dobra i suradnju. Ovaj zarazno optimističan govor potaknut će vas da ponovo razmislite o mogućnostima za našu zajedničku budućnost.
- Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you feel trappedzarobljena
0
958
1685
Osjećate li se zarobljenima
00:14
in a brokenslomljen economicekonomski modelmodel?
1
2667
2392
u urušenom ekonomskom modelu?
00:17
A modelmodel that's trashingodbacivanje the livingživot worldsvijet
2
5083
2643
Modelu koji uništava živi svijet
00:19
and threatensprijeti the livesživot
of our descendantspotomci?
3
7750
3976
i prijeti životima naših potomaka?
00:23
A modelmodel that excludesisključuje billionsmilijarde of people
4
11750
3934
Modelu koji isključuje milijarde ljudi,
00:27
while makingizrađivanje a handfulrukovet unimaginablynezamislivo richbogat?
5
15708
3976
istodobno čineći šačicu
nezamislivo bogatima?
00:31
That sortsvrste us into winnerspobjednici and losersgubitnici,
6
19708
3143
Koji nas svrstava u
pobjednike i gubitnike,
00:34
and then blameskrivi the losersgubitnici
for theirnjihov misfortunenesreća?
7
22875
4518
a zatim krivi gubitnike
za njihovu nesreću?
00:39
WelcomeDobrodošli to neoliberalismNeoliberalizam,
8
27417
2559
Dobrodošli u neoliberalizam,
00:42
the zombiezombi doctrinedoktrina
that never seemsčini se to dieumrijeti,
9
30000
3476
zombijevsko učenje koje
nikako da izumre,
00:45
howevermeđutim comprehensivelysveobuhvatno it is discrediteddiskreditira.
10
33500
3851
koliko god detaljno bilo raskrinkavano.
00:49
Now you mightmoć have imaginedzamislio
that the financialfinancijska crisiskriza of 2008
11
37375
5518
Možda ste zamišljali kako će
financijska kriza 2008. godine
00:54
would have led to the collapsekolaps
of neoliberalismNeoliberalizam.
12
42917
3017
dovesti do kraha neoliberalizma.
00:57
After all, it exposedizložen
its centralsredišnji featuresznačajke,
13
45958
3560
Konačno, pokazao je kako su
njegove glavne osobine,
01:01
whichkoji were deregulatingderegulaciji
businessPoslovni and financefinancije,
14
49542
4726
a to su deregulacija
biznisa i financiranja,
01:06
tearingcijepanje down publicjavnost protectionszaštite,
15
54292
2517
odstranjivanje javnih zaštita,
01:08
throwingbacanje us into extremekrajnost
competitionkonkurencija with eachsvaki other,
16
56833
3143
tjeranje ljudi u ekstremno
međusobno natjecanje,
01:12
as, well, just a little bitbit flawedmanjkav.
17
60000
3643
pa, recimo, malo manjkave.
01:15
And intellectuallyintelektualno, it did collapsekolaps.
18
63667
3208
Intelektualno se doista jest srušio.
01:19
But still, it dominatesdominira our livesživot.
19
67792
4351
Ali i dalje upravlja našim životima.
01:24
Why?
20
72167
1809
Zašto?
01:26
Well, I believe the answerodgovor
is that we have not yetjoš producedizrađen
21
74000
4143
Mislim da je odgovor
da još nismo proizveli
01:30
a newnovi storypriča with whichkoji to replacezamijeniti it.
22
78167
3750
novu priču kojom bismo ga zamijenili.
01:35
StoriesPriče are the meanssredstva
by whichkoji we navigateploviti the worldsvijet.
23
83125
4018
Priče su sredstva kojima se
krećemo kroz svijet.
01:39
They allowdopustiti us to interpretinterpretirati
its complexkompleks and contradictorykontradiktornih signalssignali.
24
87167
4934
One nam omogućuju da tumačimo
kompleksne i kontradiktorne znakove.
Ako želimo naći smisao nečega,
01:44
When we want to make senseosjećaj of something,
25
92125
3684
01:47
the senseosjećaj we seektražiti is not scientificznanstvena senseosjećaj
26
95833
4226
smisao koji tražimo
nije znanstveni smisao,
01:52
but narrativepripovijest fidelityvjernost.
27
100083
2893
nego vjerodostojnost priče.
01:55
Does what we are hearingsluh reflectodraziti the way
28
103000
3184
Odražava li ono što čujemo način
01:58
that we expectočekivati humansljudi
and the worldsvijet to behaveponašati?
29
106208
4143
na koji očekujemo da se ljudi
i svijet ponašaju?
02:02
Does it hangobjesiti togetherzajedno?
30
110375
2101
Da li je to dosljedno?
02:04
Does it progressnapredak
31
112500
1643
Napreduje li onako
02:06
as a storypriča should progressnapredak?
32
114167
2750
kako bi priča trebala napredovati?
02:10
Now, we are creaturesstvorenja of narrativepripovijest,
33
118458
3060
Mi smo narativna stvorenja,
02:13
and a stringniz of factsčinjenicama and figuresfigure,
howevermeđutim importantvažno factsčinjenicama and figuresfigure are --
34
121542
6017
a niz činjenica i brojki,
koliko god činjenice i brojke bile važne,
02:19
and, you know, I'm an empiricistcarstvo,
I believe in factsčinjenicama and figuresfigure --
35
127583
3185
znate, ja sam empiričar, ja
vjerujem u činjenice i brojke,
02:22
but those factsčinjenicama and figuresfigure have no powervlast
to displacepremjestiti a persuasiveuvjerljiv storypriča.
36
130792
6208
ali one nemaju moć da
nadomjeste uvjerljivu priču.
02:29
The only thing that can replacezamijeniti a storypriča
37
137833
3125
Jedina stvar koja može zamijeniti priču
02:34
is a storypriča.
38
142583
1685
jest priča.
02:36
You cannotNe možete take away someone'snetko storypriča
39
144292
2476
Ne možete nekome oduzeti priču
02:38
withoutbez givingdavanje them a newnovi one.
40
146792
3059
a da mu ne ponudite novu.
02:41
And it's not just storiespriče in generalgeneral
that we are attunedusklađeni to,
41
149875
4434
A nisu samo priče općenito
ono na što smo navikli,
02:46
but particularposebno narrativepripovijest structuresstrukture.
42
154333
3518
već i određene narativne strukture.
02:49
There are a numberbroj of basicosnovni plotsparcele
that we use again and again,
43
157875
5393
Postoji određen broj osnovnih zapleta
koje uvijek iznova koristimo,
02:55
and in politicspolitika there is one basicosnovni plotzemljište
44
163292
4601
a u politici postoji jedan osnovni zaplet
02:59
whichkoji turnsokreti out to be
tremendouslystrahovito powerfulsnažan,
45
167917
4184
koji se pokazuje iznimno moćnim,
03:04
and I call this "the restorationobnova storypriča."
46
172125
2958
zovem ga "priča o obnovi".
03:08
It goeside as followsslijedi.
47
176000
1333
Ide ovako.
03:11
DisorderPoremećaj afflictspogađa the landzemljište,
48
179000
2518
Nered zahvaća zemlju,
03:13
causedizazvan by powerfulsnažan and nefariouszao forcessnaga
49
181542
3684
uzrokovan moćnim i zlim silama
03:17
workingrad againstprotiv the interestsinteresi of humanityčovječanstvo.
50
185250
2934
koje rade protiv interesa čovječanstva.
03:20
But the herojunak will revoltpobuna
againstprotiv this disorderporemećaj,
51
188208
3893
Ali junak će se pobuniti
protiv tog nereda,
03:24
fightborba those powerfulsnažan forcessnaga,
52
192125
2143
boriti se protiv tih moćnih sila,
03:26
againstprotiv the oddsizgledi overthrowrušenja them
53
194292
2726
pobijediti ih usprkos svemu
03:29
and restorevratiti harmonysklad to the landzemljište.
54
197042
3041
i obnoviti sklad zemlje.
03:33
You've heardčuo this storypriča before.
55
201167
1791
Čuli ste već tu priču.
03:35
It's the BibleBiblija storypriča.
56
203750
1601
To je Biblija.
03:37
It's the "HarryHarry PotterLončar" storypriča.
57
205375
2101
To je Harry Potter.
03:39
It's the "LordGospodin of the RingsPrstenje" storypriča.
58
207500
2476
To je Gospodar prstenova.
03:42
It's the "NarniaNarnia" storypriča.
59
210000
1833
To je Narnija.
03:44
But it's alsotakođer the storypriča
60
212583
2393
Ali to je također
priča koja je pratila gotovo svaku
političku i vjersku transformaciju
03:47
that has accompanieduz almostskoro everysvaki
politicalpolitički and religiousvjerski transformationtransformacija
61
215000
5351
03:52
going back millenniatisućljeća.
62
220375
1726
već tisućljećima unatrag.
03:54
In factčinjenica, we could go as fardaleko as to say
63
222125
2768
Zapravo, možemo tvrditi
03:56
that withoutbez a powerfulsnažan
newnovi restorationobnova storypriča,
64
224917
5184
da bez moćne nove priče o obnovi,
04:02
a politicalpolitički and religiousvjerski transformationtransformacija
65
230125
2934
nijedna politička
ili vjerska transformacija
04:05
mightmoć not be ableu stanju to happendogoditi se.
66
233083
1709
ne bi se možda mogla dogoditi.
04:07
It's that importantvažno.
67
235625
1500
Toliko je važna priča.
04:10
After laissez-fairelaissez economicsekonomija
triggeredpotaknuta the Great DepressionDepresija,
68
238250
4934
Nakon što je "laissez-faire" ekonomija
dovela do Velike depresije,
04:15
JohnJohn MaynardMaynard KeynesKeynes
satsat down to writepisati a newnovi economicsekonomija,
69
243208
5435
John Maynard Keynes sjeo je i
napisao novu ekonomiju,
04:20
and what he did was to tell
a restorationobnova storypriča,
70
248667
3892
učinio je to pričajući priču o obnovi,
04:24
and it wentotišao something like this.
71
252583
1667
a ona je išla otprilike ovako:
04:27
DisorderPoremećaj afflictspogađa the landzemljište!
72
255750
2434
Nered zahvaća zemlju!
04:30
(LaughterSmijeh)
73
258208
1268
(Smijeh)
04:31
CausedUzrokovalo by the powerfulsnažan and nefariouszao
forcessnaga of the economicekonomski eliteelita,
74
259500
4684
Izazivaju ga moćne i zle sile
ekonomske elite,
04:36
whichkoji have captureduhvaćen the world'ssvijetu wealthbogatstvo.
75
264208
2917
koje su zarobile bogatstvo svijeta.
04:39
But the herojunak of the storypriča,
76
267833
2351
Ali junak priče,
04:42
the enablingomogućujući statedržava, supportedpodržan
by workingrad classklasa and middlesrednji classklasa people,
77
270208
5685
sposobna država, koju podržavaju
radnička i srednja klasa,
04:47
will contestNatjecanje that disorderporemećaj,
78
275917
2059
suprotstavit će se tom neredu,
04:50
will fightborba those powerfulsnažan forcessnaga
by redistributingpreraspodjela wealthbogatstvo,
79
278000
4559
oduprijet će se tim moćnim silama
preraspodjelom bogatstva,
04:54
and throughkroz spendingtrošenje
publicjavnost moneynovac on publicjavnost goodsroba
80
282583
3685
a putem trošenja javnog novca
na javnu dobrobit
04:58
will generategenerirati incomeprihod and jobsposlovi,
81
286292
3142
stvorit će dohodak i radna mjesta,
05:01
restoringvraćajući u prethodno stanje harmonysklad to the landzemljište.
82
289458
3643
obnavljajući sklad zemlje.
05:05
Now like all good restorationobnova storiespriče,
83
293125
2351
Baš poput svake dobre priče o obnovi,
05:07
this one resonatedrezonira
acrosspreko the politicalpolitički spectrumspektar.
84
295500
3518
ova je odjeknula širom političkog spektra.
05:11
DemocratsDemokrati and RepublicansRepublikanci,
laborrad and conservativeskonzervativci,
85
299042
3892
Demokrati i republikanci,
laburisti i konzervativci,
05:14
left and right all becamepostao,
broadlyširoko, KeynesianKejnzijanske.
86
302958
3709
lijevi i desni, svi su, u širem smislu,
postali Keynesijanci.
05:19
Then, when KeynesianismKejnzijanizam ranran into troublenevolja
87
307708
2518
A onda, kada je Keynesijanizam
zapao u probleme
05:22
in the 1970s,
88
310250
2059
1970-ih godina,
05:24
the neoliberalsneoliberals, people like
FriedrichFriedrich HayekHayek and MiltonMilton FriedmanFriedman,
89
312333
4351
neoliberalisti, ljudi poput
Friedricha Hayeka i Miltona Friedmana,
05:28
camedošao forwardnaprijed with
theirnjihov newnovi restorationobnova storypriča,
90
316708
3351
pojavili su se sa svojom
novom pričom o obnovi,
05:32
and it wentotišao something like this.
91
320083
1542
a ona je išla otprilike ovako:
- nikada nećete pogoditi što slijedi -
05:34
You'llVi ćete never guessnagađati what's comingdolazak.
92
322917
1601
05:36
(LaughterSmijeh)
93
324542
1267
(Smijeh)
05:37
DisorderPoremećaj afflictspogađa the landzemljište!
94
325833
2810
Nered zahvaća zemlju!
05:40
CausedUzrokovalo by the powerfulsnažan
and nefariouszao forcessnaga
95
328667
4517
Uzrokuju ga moćne i zle sile
05:45
of the overmightypremoćni statedržava,
96
333208
2476
svemoćne države,
05:47
whosečije collectivizingkolekcionarstvo tendenciestendencije
crushsimpatija freedomsloboda and individualismindividualizam
97
335708
4726
čije težnje za kolektivizacijom
slamaju slobodu, individualnost
05:52
and opportunityprilika.
98
340458
1643
i prilike.
05:54
But the herojunak of the storypriča,
the entrepreneurpoduzetnik,
99
342125
3184
Ali junak priče, poduzetnik,
05:57
will fightborba those powerfulsnažan forcessnaga,
100
345333
3268
suprotstavit će se tim moćnim silama,
06:00
rollsvitak back the statedržava,
101
348625
1684
reducirati državu,
06:02
and throughkroz creatingstvaranje
wealthbogatstvo and opportunityprilika,
102
350333
3268
i stvaranjem bogatstva i prilika
06:05
restorevratiti harmonysklad to the landzemljište.
103
353625
3268
vratiti sklad zemlji.
06:08
And that storypriča alsotakođer resonatedrezonira
acrosspreko the politicalpolitički spectrumspektar.
104
356917
4601
I ova priča je odjeknula
diljem političkog spektra.
06:13
RepublicansRepublikanci and DemocratsDemokrati,
conservativeskonzervativci and laborrad,
105
361542
3059
Republikanci i demokrati,
konzervativci i laburisti,
06:16
they all becamepostao, broadlyširoko, neoliberalneoliberal.
106
364625
3458
svi su postali, u širem smislu,
neoliberali.
06:22
OppositeSuprotnom storiespriče
107
370583
1584
Suprotne priče
06:25
with an identicalidentičan narrativepripovijest structurestruktura.
108
373333
3209
s istom narativnom strukturom.
06:29
Then, in 2008,
109
377917
2976
Zatim, 2008. godine,
06:32
the neoliberalneoliberal storypriča fellpao apartosim,
110
380917
2309
neoliberalna priča se raspala,
06:35
and its opponentsprotivnici camedošao forwardnaprijed with ...
111
383250
2458
a njezini protivnici donijeli su nam...
06:41
nothing.
112
389083
1560
ništa.
06:42
No newnovi restorationobnova storypriča!
113
390667
2767
Nema nove priče o obnovi!
06:45
The bestnajbolje they had to offerponuda
was a watered-downzali-dolje neoliberalismNeoliberalizam
114
393458
3476
Sve što su mogli ponuditi bio je
razvodnjeni neoliberalizam
06:48
or a microwavedmikrovalnoj KeynesianismKejnzijanizam.
115
396958
2584
ili podgrijani Keynesijanizam.
06:53
And that is why we're stucku škripcu.
116
401125
3393
I zato smo zapeli.
06:56
WithoutBez that newnovi storypriča,
117
404542
2101
Bez te nove priče,
06:58
we are stucku škripcu with the oldstar failedneuspjeh storypriča
118
406667
3267
zapeli smo u staroj propaloj priči
07:01
that keepsčuva on failingnedostatak.
119
409958
1667
koja i dalje propada.
07:04
DespairOčaja is the statedržava we fallpad into
120
412833
3643
Očaj je stanje u koje padamo
07:08
when our imaginationmašta failsne.
121
416500
2976
kada naša mašta zakaže.
07:11
When we have no storypriča
that explainsobjašnjava the presentpredstaviti
122
419500
4143
Kada nemamo priču koja
objašnjava sadašnjost
07:15
and describesopisuje the futurebudućnost,
123
423667
2392
i opisuje budućnost,
07:18
hopenada evaporatesisparava.
124
426083
2976
nada iščezava.
07:21
PoliticalPolitičke failureneuspjeh is at heartsrce
125
429083
2976
Politički neuspjeh je u suštini
07:24
a failureneuspjeh of imaginationmašta.
126
432083
2792
neuspjeh mašte.
07:27
WithoutBez a restorationobnova storypriča
127
435792
3059
Bez priče o obnovi,
07:30
that can tell us where we need to go,
128
438875
2893
koja nam može reći kamo trebamo ići,
07:33
nothing is going to changepromijeniti,
129
441792
2059
ništa se neće promijeniti.
07:35
but with suchtakav a restorationobnova storypriča,
130
443875
2809
No, s takvom pričom o obnovi
07:38
almostskoro everything can changepromijeniti.
131
446708
2875
gotovo sve se može promijeniti.
07:42
The storypriča we need to tell
132
450917
2726
Priča koju trebamo ispričati
07:45
is a storypriča whichkoji will appealapel
to as wideširok a rangeopseg of people as possiblemoguće,
133
453667
3642
je priča koja će doprijeti
do što većeg broja ljudi,
07:49
crossingprijelaz politicalpolitički faultgreška lineslinije.
134
457333
2476
prelazeći političke razdjelnice.
07:51
It should resonaterezonirati
with deepduboko needspotrebe and desiresželje.
135
459833
3560
Ona treba oslikavati naše
duboke potrebe i čežnje.
07:55
It should be simplejednostavan and intelligiblerazumljiv,
136
463417
3184
Mora biti jednostavna i razumljiva
07:58
and it should be groundedosnovan in realitystvarnost.
137
466625
2768
i mora biti utemeljena na stvarnosti.
08:01
Now, I admitpriznati that all of this soundszvukovi
like a bitbit of a tallvisok ordernarudžba.
138
469417
4333
Priznajem da sve ovo zvuči
malo previše zahtjevno.
08:06
But I believe that in WesternZapadni nationsnacije,
139
474542
1851
Ali vjerujem da u zapadnim zemljama
08:08
there is actuallyzapravo a storypriča like this
140
476417
3351
zapravo postoji takva priča
08:11
waitingčekanje to be told.
141
479792
1333
koja čeka da bude ispričana.
Tijekom zadnjih nekoliko godina,
08:14
Over the pastprošlost fewnekoliko yearsgodina,
142
482833
1310
08:16
there's been a fascinatingfascinantan
convergencekonvergencija of findingsnalaza
143
484167
3434
došlo je da zapanjujućeg
gomilanja otkrića
08:19
in severalnekoliko differentdrugačiji sciencesznanosti,
144
487625
1643
u nekoliko različitih znanosti,
08:21
in psychologyPsihologija and anthropologyantropologija
and neuroscienceneuroznanost and evolutionaryevolucioni biologybiologija,
145
489292
5059
u psihologiji i antropologiji,
u neuroznanosti i evolucijskoj biologiji,
08:26
and they all tell us
something prettyprilično amazingnevjerojatan:
146
494375
3684
i sve one nam govore nešto
prilično zadivljujuće:
08:30
that humanljudski beingsbića have got
this massivemasivan capacitykapacitet for altruismaltruizam.
147
498083
5268
da ljudska bića imaju ogromnu
sposobnost za altruizam.
08:35
Sure, we all have a bitbit of selfishnesssebičnost
and greedpohlepa insideiznutra us,
148
503375
4018
Naravno, svi imamo pomalo sebičnosti
i pohlepe u sebi,
08:39
but in mostnajviše people,
those are not our dominantdominantan valuesvrijednosti.
149
507417
4333
ali kod većine ljudi to
nisu prevladavajuće vrijednosti.
08:44
And we alsotakođer turnskretanje out to be
the supremevrhovni cooperatorssuradnike.
150
512417
4226
Pokazalo se i da smo izvrsni suradnici.
08:48
We survivedpreživio the AfricanAfrička savannassavanama,
151
516667
2101
Preživjeli smo afričke savane,
unatoč tome što smo bili slabiji i sporiji
od predatora i većine našeg plijena,
08:50
despitebez obzira na beingbiće weakerslabiji and slowersporije
than our predatorspredatori and mostnajviše of our preyplijen,
152
518792
5601
08:56
by an amazingnevjerojatan abilitysposobnost
to engageangažirati in mutualzajednički aidpomoć,
153
524417
5267
pomoću iznimne sposobnosti
da se upustimo u međusobno pomaganje.
09:01
and that urgetjerati to cooperatesurađivati
has been hardwiredožičenoj into our mindsmisli
154
529708
5185
A ta potreba za suradnjom
ugrađena je u naše umove
09:06
throughkroz naturalprirodni selectionizbor.
155
534917
2017
putem prirodne selekcije.
09:08
These are the centralsredišnji,
crucialpresudan factsčinjenicama about humankindčovječanstvo:
156
536958
4851
To su središnje, presudne
činjenice o ljudskoj vrsti:
09:13
our amazingnevjerojatan altruismaltruizam and cooperationsuradnja.
157
541833
3792
naš nevjerojatan altruizam i suradnja.
09:18
But something has goneotišao horriblyužasno wrongpogrešno.
158
546708
3643
Ali nešto je pošlo jako po zlu:
09:22
DisorderPoremećaj afflictspogađa the landzemljište.
159
550375
2226
Nered zahvaća zemlju.
09:24
(LaughterSmijeh)
160
552625
2601
(Smijeh)
09:27
Our good naturepriroda has been thwartedspriječen
by severalnekoliko forcessnaga,
161
555250
3059
Naša dobra priroda prigušena je
različitim silama,
09:30
but I think the mostnajviše powerfulsnažan of them
is the dominantdominantan politicalpolitički narrativepripovijest
162
558333
4268
ali mislim da je najjača od njih
prevladavajući politički narativ
09:34
of our timesputa,
163
562625
1726
našeg vremena,
09:36
whichkoji tellsgovori us that we should liveživjeti
in extremekrajnost individualismindividualizam
164
564375
6268
koji nam govori kako bismo trebali
živjeti u ekstremnom individualizmu
09:42
and competitionkonkurencija with eachsvaki other.
165
570667
2517
i međusobnom natjecanju.
09:45
It pushesgura us to fightborba eachsvaki other,
to fearstrah and mistrustnepovjerenje eachsvaki other.
166
573208
5601
Tjera nas da se borimo jedni protiv drugih,
da se bojimo i ne vjerujemo jedni drugima.
09:50
It atomizesatomizira societydruštvo.
167
578833
1685
Rascjepkava naše društvo.
09:52
It weakensslabi the socialsocijalni bondsokovi
that make our livesživot worthvrijedan livingživot.
168
580542
5476
Oslabljuje društvene veze koje čine
naš život vrijednim življenja.
09:58
And into that vacuumvakuum
169
586042
2976
A u tom vakuumu
10:01
growrasti these violentnasilan, intolerantNe podnose forcessnaga.
170
589042
5101
rastu te nasilne, netrpeljive sile.
10:06
We are a societydruštvo of altruistsaltruists,
171
594167
2125
Mi jesmo društvo altruista,
10:10
but we are governedupravlja by psychopathspsihopati.
172
598042
2184
ali nama upravljaju psihopati.
10:12
(ApplausePljesak)
173
600250
4417
(Pljesak)
10:21
But it doesn't have to be like this.
174
609125
1851
Ali ne mora biti tako.
10:23
It really doesn't,
175
611000
1309
Doista ne mora
10:24
because we have this incrediblenevjerojatan capacitykapacitet
for togethernesszajedništvo and belongingpripadnosti,
176
612333
4435
jer imamo tu nevjerojatnu sposobnost
za zajedništvo i pripadanje,
10:28
and by invokingzazivajući that capacitykapacitet,
177
616792
1934
i prizivanjem te sposobnosti,
10:30
we can recoveroporavak those amazingnevjerojatan
componentskomponente of our humanityčovječanstvo:
178
618750
5143
možemo povratiti te sjajne
osobine naše ljudskosti:
10:35
our altruismaltruizam and cooperationsuradnja.
179
623917
3142
naš altruizam i suradnju.
10:39
Where there is atomizationatomiziranja,
we can buildizgraditi a thrivinguspješan civicgrađanski life
180
627083
5143
Tamo gdje je rascjepkanost,
možemo izgraditi bogat građanski život
10:44
with a richbogat participatoryparticipativne cultureKultura.
181
632250
2976
bogate kulture sudjelovanja.
10:47
Where we find ourselvessebe crushedzgnječen
betweenizmeđu markettržište and statedržava,
182
635250
4059
Ondje gdje smo se našli pritiješnjeni
između tržišta i države,
10:51
we can buildizgraditi an economicsekonomija
that respectspoštovanje bothoba people and planetplaneta.
183
639333
5851
možemo izgraditi ekonomiju koja
poštuje i ljude i planet.
10:57
And we can createstvoriti this economicsekonomija
around that great neglectedzanemaren spheresfera,
184
645208
5351
I možemo izgraditi tu ekonomiju
oko te velike zanemarene sfere,
zajedničkog ili javnog dobra.
11:02
the commonszajednička.
185
650583
1351
11:03
The commonszajednička is neitherni markettržište norni statedržava,
capitalismkapitalizam norni communismkomunizam,
186
651958
4435
Zajedničko dobro nije ni tržište
niti država, ni kapitalizam niti komunizam,
11:08
but it consistssastoji se of threetri mainglavni elementselementi:
187
656417
2392
već se sastoji od tri glavna elementa:
11:10
a particularposebno resourceresurs;
188
658833
1851
određeni resurs,
11:12
a particularposebno communityzajednica
that managesupravlja that resourceresurs;
189
660708
3185
određena zajednica
koja upravlja tim resursom
11:15
and the rulespravila and negotiationspregovori
the communityzajednica developsrazvija to manageupravljati it.
190
663917
5226
te pravila i dogovori koje zajednica
donosi kako bi upravljala njime.
11:21
Think of communityzajednica broadbandširokopojasni
or communityzajednica energyenergija cooperativesZadruge
191
669167
4267
Sjetite se javnog širokopojasnog interneta
ili lokalnih energetskih zadruga,
11:25
or the sharedpodijeljen landzemljište
for growingrastući fruitvoće and vegetablespovrće
192
673458
3185
ili zajedničkog zemljišta
za uzgoj voća i povrća
11:28
that in BritainBritanija we call allotmentsDodjela.
193
676667
2767
koje u Britaniji zovemo
alokacije - dodijeljene parcele.
11:31
A commonzajednička can't be soldprodan,
it can't be givendan away,
194
679458
3018
Zajedničko dobro se ne može prodati,
ne može se pokloniti,
11:34
and its benefitsprednosti are sharedpodijeljen equallyjednako
amongmeđu the membersčlanovi of the communityzajednica.
195
682500
4583
a njegove dobrobiti se ravnomjerno
dijele između članova zajednice.
11:40
Where we have been ignoredzanemarena and exploitediskoristiti,
196
688000
3643
Ondje gdje smo ignorirani i iskorištavani,
11:43
we can reviveoživjeti our politicspolitika.
197
691667
1934
možemo oživjeti našu politiku.
11:45
We can recoveroporavak democracydemokratija
from the people who have captureduhvaćen it.
198
693625
4518
Možemo povratiti demokraciju
od ljudi koji su je zarobili.
11:50
We can use newnovi rulespravila
and methodsmetode of electionsizbori
199
698167
3351
Možemo koristiti nova pravila
i metode izbora
11:53
to ensureosigurati that financialfinancijska powervlast
never trumpsadut democraticdemokratski powervlast again.
200
701542
6142
kako bismo osigurali da financijska moć
više nikada ne nadjača demokratsku moć.
11:59
(ApplausePljesak)
201
707708
3167
(Pljesak)
12:06
RepresentativePredstavnik democracydemokratija should
be temperedkaljeno by participatoryparticipativne democracydemokratija
202
714417
4976
Zastupnička demokracija treba biti
obogaćena participatornom demokracijom
12:11
so that we can refinepročišćavanje
our politicalpolitički choicesizbori,
203
719417
2851
kako bismo poboljšali
naše političke izbore.
12:14
and that choiceizbor should be exercisedvršio
as much as possiblemoguće at the locallokalne levelnivo.
204
722292
5142
A taj izbor treba ostvarivati što je
više moguće na lokalnoj razini.
12:19
If something can be decidedodlučio locallylokalno,
it shouldn'tne treba be determinedodlučan nationallyna nacionalnoj razini.
205
727458
5459
Ono o čemu se može odlučivati lokalno,
ne bi se smjelo određivati nacionalno.
12:26
And I call all this
the politicspolitika of belongingpripadnosti.
206
734125
4583
Sve to ja nazivam politikom pripadanja.
12:31
Now, I think this has got
the potentialpotencijal to appealapel
207
739358
3618
Mislim da ona ima mogućnost doprijeti
12:35
acrosspreko quitedosta a wideširok rangeopseg of people,
208
743000
2643
do širokog raspona ljudi.
12:37
and the reasonrazlog for this
is that amongmeđu the very fewnekoliko valuesvrijednosti
209
745667
3601
A razlog za to je da su među
onim malobrojnim vrijednostima,
12:41
that bothoba left and right sharePodjeli
210
749292
3017
koje dijele i ljevičari i desničari,
12:44
are belongingpripadnosti and communityzajednica.
211
752333
3351
pripadanje i zajednica.
12:47
And we mightmoć mean
slightlymalo differentdrugačiji things by them,
212
755708
2476
Pod tim možemo podrazumijevati
pomalo različite stvari,
12:50
but at leastnajmanje we startpočetak
with some languagejezik in commonzajednička.
213
758208
3018
ali barem započinjemo
od nekog zajedničkog jezika.
12:53
In factčinjenica, you can see a lot of politicspolitika
as beingbiće a searchtraži for belongingpripadnosti.
214
761250
5101
Zapravo, mnoge politike možemo promatrati
kao potragu za pripadnošću.
12:58
Even fascistsfašisti seektražiti communityzajednica,
215
766375
3184
Čak i fašisti teže zajednici,
13:01
albeitiako a frighteninglyzastrašujuće
homogenoushomogeno communityzajednica
216
769583
3060
doduše zastrašujuće homogenoj zajednici
13:04
where everyonesvatko looksizgled the sameisti
and wearsnosi the sameisti uniformuniforma
217
772667
2642
gdje svatko izgleda jednako,
nosi istu uniformu
13:07
and chantsnapjevi the sameisti slogansslogani.
218
775333
2560
i pjevuši iste slogane.
13:09
What we need to createstvoriti
is a communityzajednica basedzasnovan on bridgingpremošćivanje networksmreže,
219
777917
4434
Trebamo stvoriti zajednicu zasnovanu
na mrežama koje premošćuju,
13:14
not bondingvezivanje networksmreže.
220
782375
1476
a ne mrežama koje vezuju.
13:15
Now a bondingvezivanje networkmreža bringsdonosi togetherzajedno
people from a homogenoushomogeno groupskupina,
221
783875
4393
Mreža koja vezuje
okuplja ljude iz homogene skupine,
13:20
whereasdok a bridgingpremošćivanje networkmreža bringsdonosi togetherzajedno
people from differentdrugačiji groupsgrupe.
222
788292
4517
dok mreža koja premošćuje
okuplja ljude iz različitih skupina.
13:24
And my beliefvjerovanje is that if we createstvoriti
223
792833
1976
Vjerujem, ako stvorimo
13:26
sufficientlydovoljno richbogat and vibranttreperav
bridgingpremošćivanje communitieszajednice,
224
794833
4685
dovoljno bogate i živahne
zajednice koje premošćuju,
13:31
we can thwartosujetiti the urgetjerati
for people to burrowRiti into the securitysigurnosti
225
799542
4934
možemo odvratiti ljude od
ukopavanja u sigurnost
13:36
of a homogenoushomogeno bondingvezivanje communityzajednica
226
804500
2476
homogene vezivne zajednice
koja se brani od svih ostalih.
13:39
defendingu obrani themselvesse againstprotiv the other.
227
807000
2458
13:43
So in summarySažetak,
228
811583
1976
Sažetak naše nove priče
13:45
our newnovi storypriča could go
something like this.
229
813583
3167
mogao bi ići ovako:
13:50
DisorderPoremećaj afflictspogađa the landzemljište!
230
818667
2392
Nered zahvaća zemlju!
13:53
(LaughterSmijeh)
231
821083
1018
(Smijeh)
13:54
CausedUzrokovalo by the powerfulsnažan
and nefariouszao forcessnaga
232
822125
2351
Izazvan moćnim i zlim silama
13:56
of people who say
there's no suchtakav thing as societydruštvo,
233
824500
4018
ljudi koji tvrde da ne postoji društvo,
14:00
who tell us that
our highestnajviši purposesvrha in life
234
828542
3351
koji tvrde da je naša najviša
svrha u životu
14:03
is to fightborba like straylutalica dogspsi
over a dustbinsmeće.
235
831917
3458
boriti se poput pasa lutalica
oko kante za smeće.
14:08
But the heroesheroji of the storypriča, us,
236
836708
3018
Ali junaci priče, mi,
14:11
we'lldobro revoltpobuna againstprotiv this disorderporemećaj.
237
839750
2684
oduprijet ćemo se tom neredu.
14:14
We will fightborba those nefariouszao forcessnaga
by buildingzgrada richbogat, engagingprivlačan,
238
842458
5601
Odbit ćemo te zle sile gradeći
bogate, poduzetne,
uključive i velikodušne zajednice,
14:20
inclusiveuključujući and generousvelikodušan communitieszajednice,
239
848083
2685
14:22
and, in doing so,
240
850792
1601
i čineći to
14:24
we will restorevratiti harmonysklad to the landzemljište.
241
852417
2684
povratit ćemo sklad zemlji.
14:27
(ApplausePljesak)
242
855125
3625
(Pljesak)
14:34
Now whetherda li or not
you feel this is the right storypriča,
243
862625
3559
Bez obzira mislite li
da je ovo ona prava priča,
14:38
I hopenada you'llvi ćete agreesložiti that we need one.
244
866208
2393
nadam se da ćete se složiti
da nam je priča potrebna.
14:40
We need a newnovi restorationobnova storypriča,
245
868625
2351
Trebamo novu priču o obnovi,
14:43
whichkoji is going to guidevodič us
out of the messnered we're in,
246
871000
4101
koja će nas izvesti iz
nereda u kojem se nalazimo,
14:47
whichkoji tellsgovori us why we're in the messnered
and tellsgovori us how to get out of that messnered.
247
875125
4750
koja će nam reći zašto smo u neredu
i kako da se izvučemo iz njega.
14:52
And that storypriča, if we tell it right,
248
880542
3101
A ta priča,
ako je ispričamo na pravi način,
14:55
will infectzaraziti the mindsmisli of people
acrosspreko the politicalpolitički spectrumspektar.
249
883667
4208
zarazit će umove ljudi
cijelog političkog spektra.
15:00
Our taskzadatak is to tell the storypriča
that lightssvjetla the pathstaza to a better worldsvijet.
250
888667
5767
Naš zadatak je ispričati priču koja
rasvjetljava put ka boljem svijetu.
15:06
Thank you.
251
894458
1268
Hvala.
15:07
(ApplausePljesak)
252
895750
3625
(Pljesak)
Translated by Martina Peraic
Reviewed by Djurdjica Ercegovac

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
George Monbiot - Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into."

Why you should listen

As a young man, George Monbiot spent six years working as an investigative journalist in West Papua, Brazil and East Africa, during which time he was shot at, shipwrecked, beaten up, stung into a poisoned coma by hornets, became lost for days in a rainforest, where he ate rats and insects to avert starvation and was (incorrectly) pronounced clinically dead in a hospital in northern Kenya. Today, he leads a less adventurous life as an author, columnist for the Guardian newspaper and environmental campaigner. Among his books and projects are Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life; The Age of Consent and Heat: How to Stop the Planet from Burning, as well as the concept album Breaking the Spell of Loneliness. His latest book is Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis. He has made a number of viral videos. One of them, How Wolves Change Rivers, has been watched 30m times on YouTube. 

More profile about the speaker
George Monbiot | Speaker | TED.com