ABOUT THE SPEAKER
George Monbiot - Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into."

Why you should listen

As a young man, George Monbiot spent six years working as an investigative journalist in West Papua, Brazil and East Africa, during which time he was shot at, shipwrecked, beaten up, stung into a poisoned coma by hornets, became lost for days in a rainforest, where he ate rats and insects to avert starvation and was (incorrectly) pronounced clinically dead in a hospital in northern Kenya. Today, he leads a less adventurous life as an author, columnist for the Guardian newspaper and environmental campaigner. Among his books and projects are Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life; The Age of Consent and Heat: How to Stop the Planet from Burning, as well as the concept album Breaking the Spell of Loneliness. His latest book is Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis. He has made a number of viral videos. One of them, How Wolves Change Rivers, has been watched 30m times on YouTube. 

More profile about the speaker
George Monbiot | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

George Monbiot: The new political story that could change everything

George Monbiot: A mindent megváltoztató új politikai történet

Filmed:
2,187,433 views

Új helyreállító történet kell, amely kivezet bennünket a zűrzavarból, megmagyarázza a jelent, és utat mutat a jövőbe – figyelmeztet George Monbiot. A pszichológiában, az idegtudományban, régészetben és a fejlődésbiológiában elért eredményekre építve Monbiot a bennünk alapvetően meglévő önzetlenség és együttműködés hatalmas képességére alapozott új látásmódot kínál a társadalomnak. A magával ragadóan optimista előadás közös jövőnk újragondolására késztet bennünket.
- Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you feel trappedcsapdába
0
958
1685
Úgy érzik,
00:14
in a brokentörött economicgazdasági modelmodell?
1
2667
2392
hogy rossz gazdasági modell
csapdájában vergődnek?
00:17
A modelmodell that's trashingkukába dobása the livingélő worldvilág
2
5083
2643
Amely tönkreteszi élővilágunkat,
00:19
and threatensfenyeget the liveséletét
of our descendantsleszármazottak?
3
7750
3976
és utódaink életét veszélyezteti?
00:23
A modelmodell that excludeskizárja a billionsmilliárdokat of people
4
11750
3934
Amely milliárdnyi embert taszít ki,
00:27
while makinggyártás a handfulmaroknyi unimaginablyelképzelhetetlenül richgazdag?
5
15708
3976
s közben maroknyi embert
elképzelhetetlenül gazdaggá tesz.
00:31
That sortsfajta us into winnersnyertesek and losersvesztesek,
6
19708
3143
Amely győztesekre
és vesztesekre oszt minket,
00:34
and then blameshibáztatja the losersvesztesek
for theirazok misfortuneszerencsétlenség?
7
22875
4518
aztán balsorsukért
a veszteseket hibáztatja?
00:39
Welcomeüdvözlet to neoliberalismNeoliberalizmus,
8
27417
2559
Üdvözlöm önöket a neoliberalizmusban,
00:42
the zombiezombi doctrineelmélet
that never seemsÚgy tűnik, to diemeghal,
9
30000
3476
a láthatólag örök életű zombi doktrínában,
00:45
howeverazonban comprehensivelyátfogóan it is discreditedhitelét.
10
33500
3851
bármennyire lejáratódott is.
00:49
Now you mightesetleg have imaginedképzelt
that the financialpénzügyi crisisválság of 2008
11
37375
5518
Azt képzelhették volna,
hogy a 2008-as pénzügyi válság
00:54
would have led to the collapseösszeomlás
of neoliberalismNeoliberalizmus.
12
42917
3017
a neoliberalizmus összeomlásához
vezethetett volna.
00:57
After all, it exposedkitett
its centralközponti featuresjellemzők,
13
45958
3560
Ám ehelyett rávilágított lényegi vonására:
01:01
whichmelyik were deregulatingliberalizálódó
businessüzleti and financepénzügy,
14
49542
4726
az üzleti és pénzügyi
szabályozottság csökkenésére,
01:06
tearingkínzó down publicnyilvános protectionsvédelem,
15
54292
2517
az állami védelem leépítésére,
01:08
throwingdobás us into extremeszélső
competitionverseny with eachminden egyes other,
16
56833
3143
hogy kiélezett versenyre
késztet bennünket egymással,
01:12
as, well, just a little bitbit flawedhibás.
17
60000
3643
szóval, vannak némi hibái.
01:15
And intellectuallyintellektuális, it did collapseösszeomlás.
18
63667
3208
Viszont intellektuálisan összeomlott.
01:19
But still, it dominatesuralja our liveséletét.
19
67792
4351
De még mindig uralja életünket.
01:24
Why?
20
72167
1809
Miért?
01:26
Well, I believe the answerválasz
is that we have not yetmég producedelőállított
21
74000
4143
Azt hiszem, erre a válasz,
hogy helyette még nem
találtunk ki új történetet.
01:30
a newúj storysztori with whichmelyik to replacecserélje it.
22
78167
3750
01:35
StoriesTörténetek are the meanseszközök
by whichmelyik we navigatehajózik the worldvilág.
23
83125
4018
A világban történetekkel
szoktunk eligazodni.
01:39
They allowlehetővé teszi us to interpretértelmezése
its complexösszetett and contradictoryellentmondásos signalsjelek.
24
87167
4934
Segítségükkel értelmezzük
a sokrétű és ellentmondásos jeleket.
01:44
When we want to make senseérzék of something,
25
92125
3684
Amikor értelmet akarunk adni valaminek,
01:47
the senseérzék we seektörekszik is not scientifictudományos senseérzék
26
95833
4226
nem tudományos értelmet keresünk,
01:52
but narrativeelbeszélés fidelityhűség.
27
100083
2893
hanem a történet hitelességét.
01:55
Does what we are hearingmeghallgatás reflecttükrözik the way
28
103000
3184
Amit hallunk, tükrözi-e azt,
01:58
that we expectelvár humansemberek
and the worldvilág to behaveviselkedik?
29
106208
4143
amit az emberek és a világ
viselkedésétől elvárunk?
02:02
Does it hanglóg togetheregyütt?
30
110375
2101
Összefér?
02:04
Does it progressHaladás
31
112500
1643
Úgy fejlődik,
02:06
as a storysztori should progressHaladás?
32
114167
2750
ahogy a történetnek fejlődnie kell?
02:10
Now, we are creatureslények of narrativeelbeszélés,
33
118458
3060
Mind narratíva teremtményei vagyunk,
02:13
and a stringhúr of factstények and figuresszámadatok,
howeverazonban importantfontos factstények and figuresszámadatok are --
34
121542
6017
és tények s számok láncolata,
bármilyen fontosak legyenek is, –
02:19
and, you know, I'm an empiricistempirista,
I believe in factstények and figuresszámadatok --
35
127583
3185
empirista vagyok, tényeknek
és számoknak hiszek, –
02:22
but those factstények and figuresszámadatok have no powererő
to displacekiszorítják a persuasivemeggyőző storysztori.
36
130792
6208
de a tényeknek s számoknak nincs hatalmuk
meggyőző történet helyébe lépniük.
02:29
The only thing that can replacecserélje a storysztori
37
137833
3125
Egy történet helyébe
02:34
is a storysztori.
38
142583
1685
csak egy másik történet léphet.
02:36
You cannotnem tud take away someone'svalaki storysztori
39
144292
2476
Senkit sem foszthatunk meg a történetétől,
02:38
withoutnélkül givingígy them a newúj one.
40
146792
3059
csak ha másikat nyújtunk helyette.
02:41
And it's not just storiestörténetek in generalTábornok
that we are attunedráhangolva to,
41
149875
4434
Nemcsak általában történeteket,
melyekre már rá vagyunk hangolódva,
02:46
but particularkülönös narrativeelbeszélés structuresszerkezetek.
42
154333
3518
hanem konkrét narratív szerkezeteket.
02:49
There are a numberszám of basicalapvető plotsparcellákon
that we use again and again,
43
157875
5393
Van jó pár alapsztori,
amelyeket minduntalan használunk.
02:55
and in politicspolitika there is one basicalapvető plotcselekmény
44
163292
4601
A politikában egy alapsztori van,
02:59
whichmelyik turnsmenetek out to be
tremendouslyborzasztóan powerfulerős,
45
167917
4184
amely elképesztően hatásos,
03:04
and I call this "the restorationfelújítás storysztori."
46
172125
2958
ez pedig a "helyreállító történet".
03:08
It goesmegy as followskövetkezik.
47
176000
1333
A következőképpen működik.
03:11
DisorderZavar afflictssújtja the landföld,
48
179000
2518
Az emberiség érdekei ellen fellépő
03:13
causedokozott by powerfulerős and nefariousaljas forceserők
49
181542
3684
hatalmas és gonosz erők hatására
03:17
workingdolgozó againstellen the interestsérdekek of humanityemberiség.
50
185250
2934
súlyos csapás éri a földet.
03:20
But the herohős will revoltlázadás
againstellen this disorderrendellenesség,
51
188208
3893
Ám a hős felkel ellene,
03:24
fightharc those powerfulerős forceserők,
52
192125
2143
megküzd a hatalmas erőkkel,
03:26
againstellen the oddsesély overthrowmegdöntésére them
53
194292
2726
esélytelensége dacára legyőzi őket,
03:29
and restorevisszaállítás harmonyharmónia to the landföld.
54
197042
3041
és helyreállítja a föld harmóniáját.
03:33
You've heardhallott this storysztori before.
55
201167
1791
Hallották már ezt a történetet.
03:35
It's the BibleBiblia storysztori.
56
203750
1601
Bibliai történet.
03:37
It's the "HarryHarry PotterPotter" storysztori.
57
205375
2101
Harry Potter története.
03:39
It's the "LordÚr of the RingsGyűrűk" storysztori.
58
207500
2476
A Gyűrűk ura története.
03:42
It's the "NarniaNarnia" storysztori.
59
210000
1833
A Narnia krónikái.
03:44
But it's alsois the storysztori
60
212583
2393
De ez a történet végigkísért
03:47
that has accompaniedegyütt almostmajdnem everyminden
politicalpolitikai and religiousvallási transformationátalakítás
61
215000
5351
majd minden politikai
és vallási átalakulást
03:52
going back millenniaévezredek.
62
220375
1726
évezredekre visszamenőleg.
03:54
In facttény, we could go as farmessze as to say
63
222125
2768
Megkockáztathatjuk,
03:56
that withoutnélkül a powerfulerős
newúj restorationfelújítás storysztori,
64
224917
5184
hogy új helyreállító történet nélkül
04:02
a politicalpolitikai and religiousvallási transformationátalakítás
65
230125
2934
egyetlen politikai és vallási átalakulás
04:05
mightesetleg not be ableképes to happentörténik.
66
233083
1709
sem mehetne végbe.
04:07
It's that importantfontos.
67
235625
1500
Ennyire lényeges.
04:10
After laissez-fairelaissez-faire szálláshelyről economicsközgazdaságtan
triggeredváltott the Great DepressionDepresszió,
68
238250
4934
A nagy gazdasági világválságot kiváltó
laissez-faire közgazdaság korszaka után
04:15
JohnJohn MaynardMaynard KeynesKeynes
satült down to writeír a newúj economicsközgazdaságtan,
69
243208
5435
John Maynard Keynes új gazdaságtant írt,
04:20
and what he did was to tell
a restorationfelújítás storysztori,
70
248667
3892
és helyreállító történetet mesélt.
04:24
and it wentment something like this.
71
252583
1667
Körülbelül így hangzott.
04:27
DisorderZavar afflictssújtja the landföld!
72
255750
2434
Súlyos csapás éri a földet.
04:30
(LaughterNevetés)
73
258208
1268
(Nevetés)
04:31
CausedOkozott by the powerfulerős and nefariousaljas
forceserők of the economicgazdasági eliteelit,
74
259500
4684
A gazdasági elit hatalmas és gonosz erői
04:36
whichmelyik have capturedelfogott the world'svilág wealthjólét.
75
264208
2917
megkaparintották a világ vagyonát.
04:39
But the herohős of the storysztori,
76
267833
2351
De a történet hőse,
04:42
the enablinglehetővé téve stateállapot, supportedtámogatott
by workingdolgozó classosztály and middleközépső classosztály people,
77
270208
5685
a munkásosztály és középosztály
támogatta hatékony állam
04:47
will contestverseny that disorderrendellenesség,
78
275917
2059
megküzd a bajjal,
04:50
will fightharc those powerfulerős forceserők
by redistributingújraelosztása wealthjólét,
79
278000
4559
a gazdagságuk újraosztásával
04:54
and throughkeresztül spendingkiadások
publicnyilvános moneypénz on publicnyilvános goodsáruk
80
282583
3685
és a közpénzek közjóra költésével
megvív velük,
04:58
will generategenerál incomejövedelem and jobsmunkahelyek,
81
286292
3142
jövedelmet és munkahelyeket teremtve
05:01
restoringvisszaállítása harmonyharmónia to the landföld.
82
289458
3643
helyreállítja a föld harmóniáját.
05:05
Now like all good restorationfelújítás storiestörténetek,
83
293125
2351
Mint minden jó helyreállító történet,
05:07
this one resonatedrezonál
acrossát the politicalpolitikai spectrumszínkép.
84
295500
3518
ez is végigvisszhangzott
a politikai spektrumon.
05:11
DemocratsDemokraták and RepublicansRepublikánusok,
labormunkaerő and conservativeskonzervatívok,
85
299042
3892
Demokraták és republikánusok,
munkáspártiak és konzervatívok,
05:14
left and right all becamelett,
broadlynagyjából, KeynesianKeynesi.
86
302958
3709
baloldaliak és jobboldaliak széles
értelemben vett keynesianisták lettek.
05:19
Then, when KeynesianismLondonban ranfutott into troublebaj
87
307708
2518
Amikor a keynesianizmus
az 1970-es években válságba került,
05:22
in the 1970s,
88
310250
2059
05:24
the neoliberalsneoliberális, people like
FriedrichFriedrich HayekHayek and MiltonMilton FriedmanFriedman,
89
312333
4351
a neoliberálisok, pl. Friedrich Hayek
és Milton Friedman,
05:28
camejött forwardelőre with
theirazok newúj restorationfelújítás storysztori,
90
316708
3351
új helyreállító történettel rukkoltak elő.
05:32
and it wentment something like this.
91
320083
1542
Körülbelül így hangzott.
05:34
You'llYou'll never guessTaláld ki what's comingeljövetel.
92
322917
1601
Úgysem találják el, mi jön most.
05:36
(LaughterNevetés)
93
324542
1267
(Nevetés)
05:37
DisorderZavar afflictssújtja the landföld!
94
325833
2810
Súlyos csapás éri a földet.
05:40
CausedOkozott by the powerfulerős
and nefariousaljas forceserők
95
328667
4517
A túlhatalmú állam hatalmas és gonosz erői
05:45
of the overmightytúlerős stateállapot,
96
333208
2476
kollektivizáló tendenciájukkal
05:47
whoseakinek collectivizingkollektivizálás tendenciestendenciák
crushCrush freedomszabadság and individualismindividualizmus
97
335708
4726
fölmorzsolják a gazdaságban a szabadságot,
individualizmust és a lehetőségeket.
05:52
and opportunitylehetőség.
98
340458
1643
05:54
But the herohős of the storysztori,
the entrepreneurvállalkozó,
99
342125
3184
Ám a történet hőse, a vállalkozó,
05:57
will fightharc those powerfulerős forceserők,
100
345333
3268
megküzd a hatalmas erőkkel,
06:00
rolltekercs back the stateállapot,
101
348625
1684
visszaszorítja az államot,
06:02
and throughkeresztül creatinglétrehozása
wealthjólét and opportunitylehetőség,
102
350333
3268
gazdagság és lehetőségek megteremtésével
06:05
restorevisszaállítás harmonyharmónia to the landföld.
103
353625
3268
helyreállítja a föld harmóniáját.
06:08
And that storysztori alsois resonatedrezonál
acrossát the politicalpolitikai spectrumszínkép.
104
356917
4601
E történet is végigvisszhangzott
a politikai spektrumon.
06:13
RepublicansRepublikánusok and DemocratsDemokraták,
conservativeskonzervatívok and labormunkaerő,
105
361542
3059
Demokraták és republikánusok,
konzervatívok és munkáspártiak,
06:16
they all becamelett, broadlynagyjából, neoliberalneoliberális.
106
364625
3458
széles értelemben véve
neoliberálisok lettek.
06:22
OppositeEllenkező storiestörténetek
107
370583
1584
Egymásnak homlokegyenest ellentmondó,
06:25
with an identicalazonos narrativeelbeszélés structureszerkezet.
108
373333
3209
de azonos narratív szerkezetű történetek.
06:29
Then, in 2008,
109
377917
2976
Aztán 2008-ban
06:32
the neoliberalneoliberális storysztori fellesett aparteltekintve,
110
380917
2309
a neoliberális sztori darabjaira hullott,
06:35
and its opponentsellenfelek camejött forwardelőre with ...
111
383250
2458
és ellenzői előjöttek a...
06:41
nothing.
112
389083
1560
semmivel.
06:42
No newúj restorationfelújítás storysztori!
113
390667
2767
Nincs új helyreállító történet!
06:45
The bestlegjobb they had to offerajánlat
was a watered-downfelhígított neoliberalismNeoliberalizmus
114
393458
3476
Legjobbként csak
a fölvizezett neoliberalizmust
06:48
or a microwavedMikrózott KeynesianismLondonban.
115
396958
2584
vagy a megmikrózott
keynesianizmust ajánlgatták.
06:53
And that is why we're stuckmegragadt.
116
401125
3393
Ezért feneklettünk meg.
06:56
WithoutNélkül that newúj storysztori,
117
404542
2101
Új történet nélkül
06:58
we are stuckmegragadt with the oldrégi failednem sikerült storysztori
118
406667
3267
a kudarcot vallott régi sztoriba
vagyunk beleragadva,
07:01
that keepstartja on failinghiányában.
119
409958
1667
amely továbbra is hamis.
07:04
DespairKétségbeesés is the stateállapot we fallesik into
120
412833
3643
Kétségbe esünk,
07:08
when our imaginationképzelet failsnem sikerül.
121
416500
2976
mikor képzelőtehetségünk cserben hagy.
07:11
When we have no storysztori
that explainsmagyarázza the presentajándék
122
419500
4143
Mikor nincs sztorink a jelen magyarázatára
07:15
and describeskörülír the futurejövő,
123
423667
2392
és a jövő leírására,
07:18
hoperemény evaporateselpárolog.
124
426083
2976
a remény szertefoszlik.
07:21
PoliticalPolitikai failurehiba is at heartszív
125
429083
2976
A politikai kudarc alapjában véve
07:24
a failurehiba of imaginationképzelet.
126
432083
2792
a képzelőtehetség kudarca.
07:27
WithoutNélkül a restorationfelújítás storysztori
127
435792
3059
Helyreállító történet nélkül,
07:30
that can tell us where we need to go,
128
438875
2893
amely megszabhatná a követendő irányt,
07:33
nothing is going to changeváltozás,
129
441792
2059
semmi sem fog változni,
07:35
but with suchilyen a restorationfelújítás storysztori,
130
443875
2809
de ilyen helyreállító történettel
07:38
almostmajdnem everything can changeváltozás.
131
446708
2875
majdnem minden megváltozhat.
07:42
The storysztori we need to tell
132
450917
2726
Olyan történetet kell elmondanunk,
07:45
is a storysztori whichmelyik will appealfellebbezés
to as wideszéles a rangehatótávolság of people as possiblelehetséges,
133
453667
3642
amely az emberek lehető
legszélesebb köréhez folyamodik,
07:49
crossingátkelés politicalpolitikai faulthiba linesvonalak.
134
457333
2476
átlépi a politikai törésvonalakat.
07:51
It should resonaterezonál
with deepmély needsigények and desiresvágyak.
135
459833
3560
Tükröznie kell a mélyreható
igényeket és vágyakat.
07:55
It should be simpleegyszerű and intelligibleérthető,
136
463417
3184
Egyszerűnek és érthetőnek kell lennie,
07:58
and it should be groundedföldelt in realityvalóság.
137
466625
2768
és a valóságon kell alapulnia.
08:01
Now, I admitbeismerni that all of this soundshangok
like a bitbit of a tallmagas ordersorrend.
138
469417
4333
Elismerem, hogy nehéz feladatnak hangzik.
08:06
But I believe that in WesternWestern nationsnemzetek,
139
474542
1851
De meggyőződésem,
hogy a nyugati népeknek van ilyen,
08:08
there is actuallytulajdonképpen a storysztori like this
140
476417
3351
csupán elmondásra váró történetük.
08:11
waitingvárakozás to be told.
141
479792
1333
08:14
Over the pastmúlt fewkevés yearsévek,
142
482833
1310
Az utóbbi évek alatt
08:16
there's been a fascinatingelbűvölő
convergencekonvergencia of findingsmegállapítások
143
484167
3434
a fölfedezések elképesztő módon
egyfelé mutatnak sok tudományágban:
08:19
in severalszámos differentkülönböző sciencestudományok,
144
487625
1643
08:21
in psychologypszichológia and anthropologyembertan
and neuroscienceidegtudomány and evolutionaryevolúciós biologybiológia,
145
489292
5059
a pszichológiában, az idegtudományban,
régészetben és a fejlődésbiológiában,
08:26
and they all tell us
something prettyszép amazingelképesztő:
146
494375
3684
és mindegyikük valami elképesztőt közöl:
08:30
that humanemberi beingslények have got
this massivetömeges capacitykapacitás for altruismönzetlenség.
147
498083
5268
az emberi lényben megvan
az önzetlenség hatalmas képessége.
08:35
Sure, we all have a bitbit of selfishnessönzés
and greedkapzsiság insidebelül us,
148
503375
4018
Biztos, hogy mindannyiunkban van
egy kis önzés és kapzsiság,
08:39
but in mosta legtöbb people,
those are not our dominanturalkodó valuesértékeket.
149
507417
4333
de legtöbbünk nem ezt
vallja uralkodó értékének.
08:44
And we alsois turnfordulat out to be
the supremelegfőbb cooperatorsegyüttműködők.
150
512417
4226
Sőt, páratlan együttműködőnek
is bizonyulunk.
Túléltük az afrikai szavannákat,
08:48
We survivedtúlélte the AfricanAfrikai savannasszavanna,
151
516667
2101
08:50
despiteannak ellenére beinglény weakergyengébb and slowerlassabb
than our predatorsragadozók and mosta legtöbb of our preyáldozat,
152
518792
5601
noha gyengébbek és lassabbak vagyunk
a ragadozóknál és legtöbb zsákmányunknál,
08:56
by an amazingelképesztő abilityképesség
to engagerészt in mutualkölcsönös aidtámogatás,
153
524417
5267
tanúságot téve egymás iránti
bámulatos segítőkészségünkről,
09:01
and that urgesürgesse to cooperateegyüttműködnek
has been hardwiredvezetékes into our mindselmék
154
529708
5185
és az együttműködés parancsa
a természetes kiválasztódással
agyunkba vésődött.
09:06
throughkeresztül naturaltermészetes selectionkiválasztás.
155
534917
2017
09:08
These are the centralközponti,
crucialalapvető factstények about humankindemberiség:
156
536958
4851
Ezek az alapvető és sorsdöntő
tények az emberiségről:
09:13
our amazingelképesztő altruismönzetlenség and cooperationegyüttműködés.
157
541833
3792
bámulatos önzetlenségünk
és együttműködési készségünk.
09:18
But something has goneelmúlt horriblyszörnyen wrongrossz.
158
546708
3643
De valami szörnyű dolog történik.
09:22
DisorderZavar afflictssújtja the landföld.
159
550375
2226
Súlyos csapás éri a földet.
09:24
(LaughterNevetés)
160
552625
2601
(Nevetés)
09:27
Our good naturetermészet has been thwartedmeghiúsult
by severalszámos forceserők,
161
555250
3059
Jó természetünk megnyilvánulását
számos erő akadályozza,
09:30
but I think the mosta legtöbb powerfulerős of them
is the dominanturalkodó politicalpolitikai narrativeelbeszélés
162
558333
4268
de korunkra legjellemzőbb,
uralkodó politikai narratíva azt sugallja,
09:34
of our timesalkalommal,
163
562625
1726
09:36
whichmelyik tellsmegmondja us that we should liveélő
in extremeszélső individualismindividualizmus
164
564375
6268
hogy szélsőséges individualizmusban
09:42
and competitionverseny with eachminden egyes other.
165
570667
2517
és egymással való versenyben kell élnünk.
09:45
It pusheskitolja us to fightharc eachminden egyes other,
to fearfélelem and mistrustbizalmatlanság eachminden egyes other.
166
573208
5601
Egymással való harcba, egymástól való
félelembe és bizalmatlanságba hajszol.
09:50
It atomizesaz atomizes societytársadalom.
167
578833
1685
Atomizálja a társadalmat.
09:52
It weakensgyengíti the socialtársadalmi bondskötvények
that make our liveséletét worthérdemes livingélő.
168
580542
5476
Gyengíti a társadalmi kötődéseket,
amelyek kedvéért pedig élni érdemes.
09:58
And into that vacuumvákuum
169
586042
2976
Ebbe a légüres térbe nőnek bele
10:01
grow these violenterőszakos, intolerantintoleráns forceserők.
170
589042
5101
ezek a kegyetlen, érzéketlen erők.
10:06
We are a societytársadalom of altruistsaltruists,
171
594167
2125
Önzetlenek társadalma vagyunk,
10:10
but we are governedszabályozott by psychopathsa pszichopaták.
172
598042
2184
de pszichopaták kormányoznak minket.
10:12
(ApplauseTaps)
173
600250
4417
(Taps)
10:21
But it doesn't have to be like this.
174
609125
1851
De nem kéne ennek így lennie.
10:23
It really doesn't,
175
611000
1309
Tényleg nem,
10:24
because we have this incrediblehihetetlen capacitykapacitás
for togethernessösszetartozás and belongingtartozó,
176
612333
4435
mert elképesztő a képességünk a valahová
tartozásra és az összetartozásra.
10:28
and by invokingmeghívása that capacitykapacitás,
177
616792
1934
E képességünk mozgósításával
10:30
we can recovervisszaszerez those amazingelképesztő
componentsalkatrészek of our humanityemberiség:
178
618750
5143
helyreállíthatjuk emberiességünk
csodálatos alkotóelemeit:
10:35
our altruismönzetlenség and cooperationegyüttműködés.
179
623917
3142
önzetlenségünket
és együttműködési készségünket.
10:39
Where there is atomizationatomizálás,
we can buildépít a thrivingvirágzó civicpolgári life
180
627083
5143
Atomizáltság helyébe gazdag
részvételen alapuló kultúrájú
10:44
with a richgazdag participatoryrészvételi culturekultúra.
181
632250
2976
virágzó polgári létet építhetünk.
10:47
Where we find ourselvesminket crushedszétzúzott
betweenközött marketpiac and stateállapot,
182
635250
4059
Ahelyett, hogy a piac
és az állam közt őrlődnénk,
10:51
we can buildépít an economicsközgazdaságtan
that respectstekintetben bothmindkét people and planetbolygó.
183
639333
5851
az embert és a bolygót is tisztelő
közgazdaságot hozhatunk létre.
10:57
And we can createteremt this economicsközgazdaságtan
around that great neglectedelhanyagolt spheregömb,
184
645208
5351
Közgazdaságot teremthetünk
az óriási elhanyagolt terület,
11:02
the commonsköznép.
185
650583
1351
a köztulajdon köré.
11:03
The commonsköznép is neitherse marketpiac norsem stateállapot,
capitalismkapitalizmus norsem communismkommunizmus,
186
651958
4435
A köztulajdon sem piaci, sem állami,
nem kapitalizmus és nem kommunizmus,
11:08
but it consistsáll of threehárom mainfő- elementselemek:
187
656417
2392
hanem három fő elemből áll:
11:10
a particularkülönös resourceforrás;
188
658833
1851
bizonyos forrás,
11:12
a particularkülönös communityközösség
that manageskezeli that resourceforrás;
189
660708
3185
a forrást kezelő bizonyos közösség
11:15
and the rulesszabályok and negotiationstárgyalások
the communityközösség developsfejleszt to managekezel it.
190
663917
5226
a közösség által a források kezelésére
kialakított szabályok és alkuk.
11:21
Think of communityközösség broadbandszélessávú
or communityközösség energyenergia cooperativesszövetkezetek
191
669167
4267
Gondoljunk a közösségi szélessávra
vagy a közösségi energiaszövetkezetekre,
11:25
or the sharedmegosztott landföld
for growingnövekvő fruitgyümölcs and vegetableszöldségek
192
673458
3185
vagy a gyümölcs- és zöldségtermesztésre
használt közös földekre,
11:28
that in BritainNagy-Britannia we call allotmentslekötéssel.
193
676667
2767
melyet a britek konyhakertnek hívnak.
11:31
A commonközös can't be soldeladott,
it can't be givenadott away,
194
679458
3018
A köztulajdon nem adható el,
nem ajándékozható el,
11:34
and its benefitselőnyök are sharedmegosztott equallyegyaránt
amongközött the memberstagjai of the communityközösség.
195
682500
4583
jótéteményeit a közösség tagjai
egyenlő mértékben élvezik.
11:40
Where we have been ignoredfigyelmen kívül hagyja and exploitedkihasználják,
196
688000
3643
Ahol semmibe vettek
és kizsákmányoltak minket,
11:43
we can reviveújraéleszteni our politicspolitika.
197
691667
1934
felvirágoztathatjuk politikánkat.
11:45
We can recovervisszaszerez democracydemokrácia
from the people who have capturedelfogott it.
198
693625
4518
Visszaszerezhetjük a demokráciát
azoktól, akik elorozták tőlünk.
11:50
We can use newúj rulesszabályok
and methodsmód of electionsválasztások
199
698167
3351
Új választási szabályokat
és módszereket alkalmazhatunk,
11:53
to ensurebiztosít that financialpénzügyi powererő
never trumpsAdu democraticdemokratikus powererő again.
200
701542
6142
hogy pénzügyi hatalom ne játszhassa ki
ellenünk a demokratikus hatalmat.
11:59
(ApplauseTaps)
201
707708
3167
(Taps)
12:06
RepresentativeKépviselője democracydemokrácia should
be temperededzett by participatoryrészvételi democracydemokrácia
202
714417
4976
A képviseleti demokráciát részvételi
demokráciával kell mérsékelni,
12:11
so that we can refinefinomítás
our politicalpolitikai choicesválasztás,
203
719417
2851
hogy politikai döntéseinket finomíthassuk,
12:14
and that choiceválasztás should be exercisedgyakorolni
as much as possiblelehetséges at the localhelyi levelszint.
204
722292
5142
és minél inkább helyben dönthessünk.
12:19
If something can be decidedhatározott locallyhelyileg,
it shouldn'tne be determinedeltökélt nationallyországosan.
205
727458
5459
Ha valamiről helyben dönthetünk,
azt nem szabad országosan megszabni.
12:26
And I call all this
the politicspolitika of belongingtartozó.
206
734125
4583
Ezt az odatartozás politikájának hívom.
12:31
Now, I think this has got
the potentiallehetséges to appealfellebbezés
207
739358
3618
Úgy vélem, ebben megvan a lehetőség,
12:35
acrossát quiteegészen a wideszéles rangehatótávolság of people,
208
743000
2643
hogy széles körhöz szóljon,
12:37
and the reasonok for this
is that amongközött the very fewkevés valuesértékeket
209
745667
3601
és ennek oka,
hogy a bal- és jobboldal
kevés közös értéke között
12:41
that bothmindkét left and right shareOssza meg
210
749292
3017
12:44
are belongingtartozó and communityközösség.
211
752333
3351
az odatartozás és a közösség szerepel.
12:47
And we mightesetleg mean
slightlynémileg differentkülönböző things by them,
212
755708
2476
Talán kissé másként értelmezzük őket,
12:50
but at leastlegkevésbé we startRajt
with some languagenyelv in commonközös.
213
758208
3018
de legalább közös nyelven kezdjük.
12:53
In facttény, you can see a lot of politicspolitika
as beinglény a searchKeresés for belongingtartozó.
214
761250
5101
Sok politika az odatartozást keresi.
12:58
Even fascistsfasiszták seektörekszik communityközösség,
215
766375
3184
Még a fasiszták is közösséget keresnek,
13:01
albeithabár a frighteninglyFélelmetesen
homogenoushomogén communityközösség
216
769583
3060
jóllehet ijesztően homogént,
amelyben mindenki ugyanúgy néz ki,
ugyanazt az egyenruhát hordja,
13:04
where everyonemindenki looksúgy néz ki, the sameazonos
and wearsvisel the sameazonos uniformegyenruha
217
772667
2642
13:07
and chantsÉnekek the sameazonos slogansszlogenek.
218
775333
2560
és ugyanazokat a jelszavakat szajkózza.
Áthidaló hálózatokon alapuló közösségre,
13:09
What we need to createteremt
is a communityközösség basedszékhelyű on bridgingáthidaló networkshálózatok,
219
777917
4434
és nem köteléken alapuló
közösségre van szükség.
13:14
not bondingkötés networkshálózatok.
220
782375
1476
13:15
Now a bondingkötés networkhálózat bringshoz togetheregyütt
people from a homogenoushomogén groupcsoport,
221
783875
4393
A köteléken alapuló hálózat csupán
homogén csoport tagjait köti össze,
13:20
whereasmivel a bridgingáthidaló networkhálózat bringshoz togetheregyütt
people from differentkülönböző groupscsoportok.
222
788292
4517
míg az áthidaló hálózat
más-más csoportok tagjait fogja össze.
13:24
And my beliefhit is that if we createteremt
223
792833
1976
Hiszem, hogy ha elég gazdag
13:26
sufficientlykellően richgazdag and vibrantvibráló
bridgingáthidaló communitiesközösségek,
224
794833
4685
s élénk áthidaló hálózatokat hozunk létre,
13:31
we can thwartkeresztben the urgesürgesse
for people to burrowás into the securityBiztonság
225
799542
4934
meggátolhatjuk, hogy az emberek
13:36
of a homogenoushomogén bondingkötés communityközösség
226
804500
2476
homogén köteléken alapuló
közösségbe ássák be magukat
13:39
defendingvédekezés themselvesmaguk againstellen the other.
227
807000
2458
az egymástól való védelem reményében.
13:43
So in summaryÖsszefoglaló,
228
811583
1976
Összegezve:
13:45
our newúj storysztori could go
something like this.
229
813583
3167
új történetünk valami ilyesmi lehet.
13:50
DisorderZavar afflictssújtja the landföld!
230
818667
2392
Súlyos csapás éri a földet.
13:53
(LaughterNevetés)
231
821083
1018
(Nevetés)
13:54
CausedOkozott by the powerfulerős
and nefariousaljas forceserők
232
822125
2351
Hatalmas és gonosz emberi erők,
13:56
of people who say
there's no suchilyen thing as societytársadalom,
233
824500
4018
amelyek azt hajtogatják,
hogy társadalom nem létezik,
14:00
who tell us that
our highestlegmagasabb purposecélja in life
234
828542
3351
azt mondogatják, hogy legfőbb
életcélunk a küzdelem,
14:03
is to fightharc like strayKóbor dogskutyák
over a dustbinszemetes.
235
831917
3458
mint ahogy kóbor ebek
harcolnak szemetesedény körül.
14:08
But the heroeshősök of the storysztori, us,
236
836708
3018
Ám a történet hősei: mi,
14:11
we'lljól revoltlázadás againstellen this disorderrendellenesség.
237
839750
2684
felkelünk ellene.
14:14
We will fightharc those nefariousaljas forceserők
by buildingépület richgazdag, engagingmegnyerő,
238
842458
5601
Úgy küzdünk a gonosz erők ellen,
hogy gazdag, vonzó, befogadó
14:20
inclusiveinclusive and generousnagylelkű communitiesközösségek,
239
848083
2685
és nagylelkű közösségeket építünk,
14:22
and, in doing so,
240
850792
1601
és íly módon
14:24
we will restorevisszaállítás harmonyharmónia to the landföld.
241
852417
2684
újra megteremtjük a föld harmóniáját.
14:27
(ApplauseTaps)
242
855125
3625
(Taps)
14:34
Now whetherakár or not
you feel this is the right storysztori,
243
862625
3559
Akár helyesnek vagy helytelennek
tartják ezt a történetet, remélem,
14:38
I hoperemény you'llazt is megtudhatod agreeegyetért that we need one.
244
866208
2393
egyetértünk, hogy szükségünk van rá.
14:40
We need a newúj restorationfelújítás storysztori,
245
868625
2351
Új helyreállító történet kell,
14:43
whichmelyik is going to guideútmutató us
out of the messrendetlenség we're in,
246
871000
4101
amely kivezet bennünket a zűrzavarból,
14:47
whichmelyik tellsmegmondja us why we're in the messrendetlenség
and tellsmegmondja us how to get out of that messrendetlenség.
247
875125
4750
amely megmondja, miért vagyunk benne,
és azt is, hogyan evickéljünk ki belőle.
14:52
And that storysztori, if we tell it right,
248
880542
3101
Amennyiben helyesen meséljük el,
14:55
will infectfertőz the mindselmék of people
acrossát the politicalpolitikai spectrumszínkép.
249
883667
4208
megfertőzi a politikai spektrum minden
részében helyet foglalók elméjét.
15:00
Our taskfeladat is to tell the storysztori
that lightsLámpák the pathpálya to a better worldvilág.
250
888667
5767
A dolgunk: jobb jövő felé vezető utat
megvilágító történetet mesélni.
15:06
Thank you.
251
894458
1268
Köszönöm.
(Taps)
15:07
(ApplauseTaps)
252
895750
3625
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Reka Lorinczy

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
George Monbiot - Rewilding campaigner
As George Monbiot puts it: "I spend my life looking for ways to untangle the terrible mess we’ve got ourselves into."

Why you should listen

As a young man, George Monbiot spent six years working as an investigative journalist in West Papua, Brazil and East Africa, during which time he was shot at, shipwrecked, beaten up, stung into a poisoned coma by hornets, became lost for days in a rainforest, where he ate rats and insects to avert starvation and was (incorrectly) pronounced clinically dead in a hospital in northern Kenya. Today, he leads a less adventurous life as an author, columnist for the Guardian newspaper and environmental campaigner. Among his books and projects are Feral: Rewilding the Land, the Sea and Human Life; The Age of Consent and Heat: How to Stop the Planet from Burning, as well as the concept album Breaking the Spell of Loneliness. His latest book is Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis. He has made a number of viral videos. One of them, How Wolves Change Rivers, has been watched 30m times on YouTube. 

More profile about the speaker
George Monbiot | Speaker | TED.com