ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely o našem ludom moralnom kodu

Filmed:
3,509,395 views

Bihevioristički ekonomist Dan Ariely proučava greške u našem moralnom kodu: skrivene razloge zašto mislimo da je OK varati i krasti (ponekad). Pametno koncipirane studije pomažu mu kako bi dokazao da smo predvidljivo iracionalni – i da se na nas može utjecati na načine koje ne možemo dokučiti.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todaydanas a little bitbit
0
1000
2000
Danas bih vam htio malo govoriti
00:18
about predictablepredvidiv irrationalityiracionalnost.
1
3000
3000
o predvidljivoj iracionalnosti.
00:21
And my interestinteres in irrationaliracionalan behaviorponašanje
2
6000
4000
Moj interes za iracionalno ponašanje
00:25
startedpočeo manymnogi yearsgodina agoprije in the hospitalbolnica.
3
10000
3000
počeo je prije mnogo godina u bolnici.
00:28
I was burnedspaljen very badlyLoše.
4
13000
4000
Imao sam teške opekline.
00:32
And if you spendprovesti a lot of time in hospitalbolnica,
5
17000
3000
I ako provedete mnogo vremena u bolnici,
00:35
you'llvi ćete see a lot of typesvrste of irrationalitiesirrationalities.
6
20000
3000
vidjet ćete mnogo vrsta iracionalnosti.
00:38
And the one that particularlynaročito botheredsmeta me in the burnspaliti departmentodjel
7
23000
5000
Jedan koji me osobito smetao u Odjelu za opekline
00:43
was the processpostupak by whichkoji the nursesmedicinske sestre tookuzeo the bandagezavoj off me.
8
28000
4000
bio je proces kojim su sestre skidale zavoje s mene.
00:48
Now, you mustmora have all takenpoduzete a Band-AidFlaster off at some pointtočka,
9
33000
2000
Svi ste jednom skidali flaster
00:50
and you mustmora have wonderedpitala what's the right approachpristup.
10
35000
3000
i pitali ste se koji je pravi pristup.
00:53
Do you ripPočivao u miru it off quicklybrzo -- shortkratak durationtrajanje but highvisok intensityintenzitet --
11
38000
4000
Želite li ga otrgnuti brzo – kratko trajanje uz intenzivnu bol –
00:57
or do you take your Band-AidFlaster off slowlypolako --
12
42000
2000
ili ga želite skinuti sporo –
00:59
you take a long time, but eachsvaki seconddrugi is not as painfulbolan --
13
44000
4000
dugo trajanje, ali svaka sekunda nije toliko bolna –
01:03
whichkoji one of those is the right approachpristup?
14
48000
3000
– koji od ta dva pristupa je pravi?
01:06
The nursesmedicinske sestre in my departmentodjel thought that the right approachpristup
15
51000
4000
Sestre na mom odjelu mislile su da je pravi pristup
01:10
was the rippingizvrsno one, so they would grabzgrabiti holddržati and they would ripPočivao u miru,
16
55000
3000
brzog skidanja zavoja, tako bi ga one zgrabile i naglo otkinule,
01:13
and they would grabzgrabiti holddržati and they would ripPočivao u miru.
17
58000
2000
i zgrabile bi i otkinule.
01:15
And because I had 70 percentposto of my bodytijelo burnedspaljen, it would take about an hoursat.
18
60000
4000
S obzirom da sam ima 70% tijela opečeno, to bi trajalo negdje oko sat vremena.
01:19
And as you can imaginezamisliti,
19
64000
3000
Možete zamisliti,
01:22
I hatedomrznut that momenttrenutak of rippingizvrsno with incrediblenevjerojatan intensityintenzitet.
20
67000
4000
mrzio sam taj trenutak skidanja zavoja uz nevjerojatni intenzitet.
01:26
And I would try to reasonrazlog with them and say,
21
71000
2000
Pokušao sam ih urazumiti i rekao,
01:28
"Why don't we try something elsedrugo?
22
73000
1000
"Zašto ne pokušamo nešto drugo?
01:29
Why don't we take it a little longerviše --
23
74000
2000
Zašto ne bi trajalo malo duže –
01:31
maybe two hourssati insteadumjesto of an hoursat -- and have lessmanje of this intensityintenzitet?"
24
76000
5000
možda dva sata umjesto jednog – i bilo manjeg intenziteta boli?"
01:36
And the nursesmedicinske sestre told me two things.
25
81000
2000
Sestre su mi rekle dvije stvari.
01:38
They told me that they had the right modelmodel of the patientpacijent --
26
83000
4000
Rekle su mi da imaju pravi model za pacijenta –
01:42
that they knewznao what was the right thing to do to minimizeumanjiti my painbol --
27
87000
3000
da znaju što treba učiniti kako bi umanjile bol –
01:45
and they alsotakođer told me that the wordriječ patientpacijent doesn't mean
28
90000
3000
također su mi rekle da termin pacijent (strpljiv) ne znači
01:48
to make suggestionsPrijedlozi or to interfereumiješati se or ...
29
93000
2000
da mogu davati prijedloge ili ometati ili...
01:50
This is not just in Hebrewhebrejski, by the way.
30
95000
3000
I to ne samo na hebrejskom.
01:53
It's in everysvaki languagejezik I've had experienceiskustvo with so fardaleko.
31
98000
3000
Već na svakom jeziku kojeg sam iskusio do sada.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tnije much I could do,
32
101000
4000
Znate, nema puno – nije bilo puno toga što sam mogao napraviti
02:00
and they keptčuva on doing what they were doing.
33
105000
3000
i one bi nastavljale raditi po starom modelu.
02:03
And about threetri yearsgodina laterkasnije, when I left the hospitalbolnica,
34
108000
2000
Poslije tri godine, kada sam izašao iz bolnice,
02:05
I startedpočeo studyingučenje at the universitysveučilište.
35
110000
3000
počeo sam studirati na sveučilištu.
02:08
And one of the mostnajviše interestingzanimljiv lessonslekcije I learnednaučeno
36
113000
3000
Jedna od najzanimljivijih lekcija koje sam naučio
02:11
was that there is an experimentaleksperimentalan methodnačin
37
116000
2000
je ta da postoji eksperimentalna metoda
02:13
that if you have a questionpitanje you can createstvoriti a replicareplika of this questionpitanje
38
118000
4000
kojom ako imate pitanje, možete napraviti repliku tog pitanja
02:17
in some abstractsažetak way, and you can try to examineispitati this questionpitanje,
39
122000
4000
na neki apstraktni način i možete ispitati to pitanje,
02:21
maybe learnnaučiti something about the worldsvijet.
40
126000
2000
možda naučite nešto o svijetu.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
To sam i napravio.
02:25
I was still interestedzainteresiran
42
130000
1000
Još uvijek sam bio zainteresiran
02:26
in this questionpitanje of how do you take bandagesZavoji off burnspaliti patientspacijenti.
43
131000
2000
pitanjem kako skinuti zavoje sa opečenih pacijenata.
02:28
So originallyizvorno I didn't have much moneynovac,
44
133000
3000
Prvotno, nisam imao mnogo novca,
02:31
so I wentotišao to a hardwarehardver storedućan and I boughtkupio a carpenter'sstolarski vicezamjenik.
45
136000
4000
tako sam otišao u željezariju i kupio škripac.
02:35
And I would bringdonijeti people to the lablaboratorija and I would put theirnjihov fingerprst in it,
46
140000
4000
Dovodio bih ljude u laboratorij i stavljao njihove prste u to,
02:39
and I would crunchškripanje it a little bitbit.
47
144000
2000
i onda bi ih malo drobio.
02:41
(LaughterSmijeh)
48
146000
2000
(Smijeh)
02:43
And I would crunchškripanje it for long periodsrazdoblja and shortkratak periodsrazdoblja,
49
148000
3000
Drobio bih ih kroz duge i kratke periode,
02:46
and painbol that wentotišao up and painbol that wentotišao down,
50
151000
2000
i uz pojačavanje boli i uz smanjivanje boli,
02:48
and with breakspauze and withoutbez breakspauze -- all kindsvrste of versionsverzije of painbol.
51
153000
4000
uz pauze i bez pauza – svakakve verzije boli.
02:52
And when I finishedgotov hurtingranjavanje people a little bitbit, I would askpitati them,
52
157000
2000
Kada sam završio ranjavati ljude, pitao bih ih,
02:54
so, how painfulbolan was this? Or, how painfulbolan was this?
53
159000
2000
koliko bolno je bilo? Ili, koliko bolno je bilo ovo?
02:56
Or, if you had to chooseizabrati betweenizmeđu the last two,
54
161000
2000
Ili, ako biste mogli birati između zadnja dva,
02:58
whichkoji one would you chooseizabrati?
55
163000
2000
koje biste izabrali?
03:00
(LaughterSmijeh)
56
165000
3000
(Smijeh)
03:03
I keptčuva on doing this for a while.
57
168000
3000
Radio sam to neko vrijeme.
03:06
(LaughterSmijeh)
58
171000
2000
(Smijeh)
03:08
And then, like all good academicakademski projectsprojekti, I got more fundingfinanciranje.
59
173000
4000
Tada, kao i svi dobri akademski projekt, dobio sam više sredstava.
03:12
I movedpomaknuto to soundszvukovi, electricalelektrična shocksšokova --
60
177000
2000
Prešao sam na zvukove, elektrošokove –
03:14
I even had a painbol suitodijelo that I could get people to feel much more painbol.
61
179000
5000
imao sam čak i odijelo boli u kojem su ljudi osjećali mnogo više boli.
03:19
But at the endkraj of this processpostupak,
62
184000
4000
Ali na kraju procesa,
03:23
what I learnednaučeno was that the nursesmedicinske sestre were wrongpogrešno.
63
188000
3000
naučio sam da su sestre bile u krivu.
03:26
Here were wonderfulpredivan people with good intentionsnamjere
64
191000
3000
Bili su to prekrasni ljudi sa dobrim namjerama
03:29
and plentymnogo of experienceiskustvo, and neverthelessŠtoviše
65
194000
2000
i sa puno iskustva, ali ipak
03:31
they were gettinguzimajući things wrongpogrešno predictablypredvidivo all the time.
66
196000
4000
predvidljivo su griješili cijelo vrijeme.
03:35
It turnsokreti out that because we don't encodekodiranje durationtrajanje
67
200000
3000
Tako je ispalo jer ne kodiramo trajanje
03:38
in the way that we encodekodiranje intensityintenzitet,
68
203000
2000
na način na koji kodiramo intenzitet,
03:40
I would have had lessmanje painbol if the durationtrajanje would have been longerviše
69
205000
4000
bilo bi mi manje bolno da je trajanje bilo duže,
03:44
and the intensityintenzitet was lowerdonji.
70
209000
2000
a intenzitet manji.
03:46
It turnsokreti out it would have been better to startpočetak with my facelice,
71
211000
3000
Ispalo je da bi bilo bolje početi s mojim licem,
03:49
whichkoji was much more painfulbolan, and movepotez towardprema my legsnoge,
72
214000
2000
koje je bilo najbolnije, i kretati se prema mojim nogama,
03:51
givingdavanje me a trendtrend of improvementpoboljšanje over time --
73
216000
3000
dajući mi osjećaj napretka tijekom vremena –
03:54
that would have been alsotakođer lessmanje painfulbolan.
74
219000
1000
što bi također bilo manje bolno.
03:55
And it alsotakođer turnsokreti out that it would have been good
75
220000
2000
Ispada da bi bilo dobro
03:57
to give me breakspauze in the middlesrednji to kindljubazan of recuperateoporavak from the painbol.
76
222000
2000
davati mi pauze u sredini procesa kako bih se malo oporavio od boli.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
To bi sve bilo jako dobro za napraviti,
04:01
and my nursesmedicinske sestre had no ideaideja.
78
226000
3000
a moje sestre nisu imale ideju o tome.
04:04
And from that pointtočka on I startedpočeo thinkingmišljenje,
79
229000
1000
Tada sam počeo razmišljati,
04:05
are the nursesmedicinske sestre the only people in the worldsvijet who get things wrongpogrešno
80
230000
3000
jesu li medicinske sestre jedini ljudi na svijetu koji pogrešno odlučuju,
04:08
in this particularposebno decisionodluka, or is it a more generalgeneral casespis?
81
233000
3000
ili je to općenitiji slučaj?
04:11
And it turnsokreti out it's a more generalgeneral casespis --
82
236000
2000
Ispada da je to općenitiji slučaj –
04:13
there's a lot of mistakesgreške we do.
83
238000
3000
radimo puno grešaka.
04:16
And I want to give you one exampleprimjer of one of these irrationalitiesirrationalities,
84
241000
5000
Htio bih vam dati primjer jedne od tih iracionalnosti,
04:21
and I want to talk to you about cheatingvaranje.
85
246000
3000
htio bih vam govoriti i o varanju.
04:24
And the reasonrazlog I pickedizabran cheatingvaranje is because it's interestingzanimljiv,
86
249000
2000
Razlog zbog kojeg sam izabrao varanje je zato što je zanimljivo,
04:26
but alsotakođer it tellsgovori us something, I think,
87
251000
2000
ali nam u isto vrijeme i govori nešto, mislim,
04:28
about the stockzaliha markettržište situationsituacija we're in.
88
253000
3000
o situaciji stanja dionica na tržištu u kojoj se nalazimo.
04:31
So, my interestinteres in cheatingvaranje startedpočeo
89
256000
3000
tako je moj interes za varanje je počeo
04:34
when EnronEnron camedošao on the scenescena, explodedeksplodirao all of a suddennaglo,
90
259000
2000
kada je Enron došao na scenu i iznenada eksplodirao,
04:36
and I startedpočeo thinkingmišljenje about what is happeningdogađa here.
91
261000
3000
počeo sam razmišljati što se tamo događa.
04:39
Is it the casespis that there was kindljubazan of
92
264000
1000
Postoji li tamo samo nekoliko
04:40
a fewnekoliko applesjabuke who are capablesposoban of doing these things,
93
265000
3000
pokvarenih jabuka koje su u stanju učiniti te stvari
04:43
or are we talkingkoji govori a more endemicendem situationsituacija,
94
268000
2000
ili govorimo o endemskoj situaciji
04:45
that manymnogi people are actuallyzapravo capablesposoban of behavingse ponašaju this way?
95
270000
4000
gdje su mnogi ljudi u stanju ponašati se na taj način?
04:49
So, like we usuallyobično do, I decidedodlučio to do a simplejednostavan experimenteksperiment.
96
274000
4000
Kao što inače radimo, odlučio sam napraviti jednostavan eksperiment.
04:53
And here'sevo how it wentotišao.
97
278000
1000
Evo što sam napravio.
04:54
If you were in the experimenteksperiment, I would passproći you a sheetlist of paperpapir
98
279000
3000
Da ste u eksperimentu, dao bih vam list papira
04:57
with 20 simplejednostavan mathmatematika problemsproblemi that everybodysvi could solveriješiti,
99
282000
4000
sa 20 jednostavnih matematičkih problema koje svatko može riješiti,
05:01
but I wouldn'tne bi give you enoughdovoljno time.
100
286000
2000
ali ne bih vam dao dovoljno vremena.
05:03
When the fivepet minutesminuta were over, I would say,
101
288000
2000
Kada bi 5 minuta završilo, rekao bih,
05:05
"PassProći me the sheetslistovi of paperpapir, and I'll payplatiti you a dollardolar perpo questionpitanje."
102
290000
3000
"Dodajte mi list papira i platit ću vam dolar po odgovorenom pitanju."
05:08
People did this. I would payplatiti people fourčetiri dollarsdolara for theirnjihov taskzadatak --
103
293000
4000
Ljudi bi to napravili a ja bih platio 4 dolara za njihov zadatak –
05:12
on averageprosječan people would solveriješiti fourčetiri problemsproblemi.
104
297000
2000
prosječno bi ljudi riješili 4 problema.
05:14
Other people I would temptiskušati to cheatvarati.
105
299000
3000
Druge ljude bih namamio da varaju.
05:17
I would passproći theirnjihov sheetlist of paperpapir.
106
302000
1000
Dodao bih im list papira.
05:18
When the fivepet minutesminuta were over, I would say,
107
303000
2000
Kada bi 5 minuta završilo, rekao bih,
05:20
"Please shrednikakav the piecekomad of paperpapir.
108
305000
1000
"Molim vas potrgajte papir na komadiće.
05:21
Put the little pieceskomada in your pocketdžep or in your backpackruksak,
109
306000
3000
Stavite komadiće u džepove ili u ruksak,
05:24
and tell me how manymnogi questionspitanja you got correctlyispravno."
110
309000
3000
i recite mi koliko ste pitanja riješili točno."
05:27
People now solvedriješen sevensedam questionspitanja on averageprosječan.
111
312000
3000
Ljudi su sada „riješili” 7 pitanja prosječno.
05:30
Now, it wasn'tnije as if there was a fewnekoliko badloše applesjabuke --
112
315000
5000
Nije tu bilo nekoliko pokvarenih jabuka –
05:35
a fewnekoliko people cheatedprevaren a lot.
113
320000
3000
nekoliko ljudi koji su varali puno.
05:38
InsteadUmjesto toga, what we saw is a lot of people who cheatvarati a little bitbit.
114
323000
3000
Umjesto toga, uvidjeli smo da je puno ljudi varalo malo.
05:41
Now, in economicekonomski theoryteorija,
115
326000
3000
U ekonomskoj teoriji,
05:44
cheatingvaranje is a very simplejednostavan cost-benefittroškova i koristi analysisanaliza.
116
329000
3000
varanje je vrlo jednostavna analiza troškova i koristi.
05:47
You say, what's the probabilityvjerojatnost of beingbiće caughtzatečen?
117
332000
2000
Razmislite, koja je vjerojatnost da budete uhvaćeni?
05:49
How much do I standstajati to gaindobit from cheatingvaranje?
118
334000
3000
Koliko ću dobiti zbog varanja?
05:52
And how much punishmentkazna would I get if I get caughtzatečen?
119
337000
2000
Koliku kaznu ću dobiti ako me uhvate?
05:54
And you weighvagati these optionsopcije out --
120
339000
2000
Izvažete te opcije –
05:56
you do the simplejednostavan cost-benefittroškova i koristi analysisanaliza,
121
341000
2000
napravite jednostavnu analizu troškova i koristi,
05:58
and you decideodlučiti whetherda li it's worthwhilevrijedan truda to commitpočiniti the crimekriminal or not.
122
343000
3000
odlučite isplati li se počiniti zločin ili ne.
06:01
So, we try to testtest this.
123
346000
2000
Tako smo se odlučili ispitati i to.
06:03
For some people, we variedraznolik how much moneynovac they could get away with --
124
348000
4000
Nekim ljudima mijenjali smo iznos novca koji bi dobili –
06:07
how much moneynovac they could stealukrasti.
125
352000
1000
odnosno koliko novca mogu ukrasti.
06:08
We paidplaćen them 10 centscenti perpo correctispravan questionpitanje, 50 centscenti,
126
353000
3000
Platili bismo im 10 centi za točno pitanje, 50 centi,
06:11
a dollardolar, fivepet dollarsdolara, 10 dollarsdolara perpo correctispravan questionpitanje.
127
356000
3000
dolar, pet dolara, 10 dolara za točno pitanje.
06:14
You would expectočekivati that as the amountiznos of moneynovac on the tablestol increasespovećava,
128
359000
4000
Očekivali biste da dok se količina ponuđenog novca povećava,
06:18
people would cheatvarati more, but in factčinjenica it wasn'tnije the casespis.
129
363000
3000
ljudi će varati više, ali to nije bio slučaj.
06:21
We got a lot of people cheatingvaranje by stealingkrađa by a little bitbit.
130
366000
3000
Dobili smo puno ljudi koji su varali tako što bi ukrali jako malo.
06:24
What about the probabilityvjerojatnost of beingbiće caughtzatečen?
131
369000
3000
Što je s vjerojatnošću da budu uhvaćeni?
06:27
Some people shreddedisjeckan halfpola the sheetlist of paperpapir,
132
372000
2000
Neki ljudi su poderali pola lista papira,
06:29
so there was some evidencedokaz left.
133
374000
1000
tako da je ostao neki dokaz.
06:30
Some people shreddedisjeckan the wholečitav sheetlist of paperpapir.
134
375000
2000
Neki ljudi su poderali cijeli papir.
06:32
Some people shreddedisjeckan everything, wentotišao out of the roomsoba,
135
377000
3000
Neki ljudi su poderali sve, otišli iz sobe
06:35
and paidplaćen themselvesse from the bowlzdjela of moneynovac that had over 100 dollarsdolara.
136
380000
3000
i isplatili sebe iz zdjele u kojoj je bilo više od 100 dolara.
06:38
You would expectočekivati that as the probabilityvjerojatnost of beingbiće caughtzatečen goeside down,
137
383000
3000
Očekivali biste da dok se vjerojatnost da budete uhvaćeni smanjuje
06:41
people would cheatvarati more, but again, this was not the casespis.
138
386000
3000
ljudi će varati više, ali opet, to nije bio slučaj.
06:44
Again, a lot of people cheatedprevaren by just by a little bitbit,
139
389000
3000
Opet, mnogo ljudi je varalo malo
06:47
and they were insensitiveneosjetljiv to these economicekonomski incentivespoticaji.
140
392000
3000
i oni su bili neosjetljivi na te ekonomske poticaje.
06:50
So we said, "If people are not sensitiveosjetljiv
141
395000
1000
Rekli smo, “Ako ljudi nisu osjetljivi
06:51
to the economicekonomski rationalracionalan theoryteorija explanationsobjašnjenja, to these forcessnaga,
142
396000
5000
na racionalna ekonomska teorijska objašnjenja, na te sile,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
što se događalo?”
06:59
And we thought maybe what is happeningdogađa is that there are two forcessnaga.
144
404000
3000
Možda se događalo to da su postojale dvije sile.
07:02
At one handruka, we all want to look at ourselvessebe in the mirrorogledalo
145
407000
2000
U jednu ruku, svi želimo sebe pogledati u ogledalu
07:04
and feel good about ourselvessebe, so we don't want to cheatvarati.
146
409000
3000
i osjećati se dobro sami sa sobom, pa ne želimo varati.
07:07
On the other handruka, we can cheatvarati a little bitbit,
147
412000
2000
U drugu ruku, možemo varati malo
07:09
and still feel good about ourselvessebe.
148
414000
2000
i time ne narušiti osjećaj zadovoljstva samih sobom.
07:11
So, maybe what is happeningdogađa is that
149
416000
1000
Možda se događalo to da
07:12
there's a levelnivo of cheatingvaranje we can't go over,
150
417000
2000
postoji razina varanja koju ne možemo prijeći,
07:14
but we can still benefitkorist from cheatingvaranje at a lownizak degreestupanj,
151
419000
4000
dakle varanje nam može koristiti na nekom nižem stupnju,
07:18
as long as it doesn't changepromijeniti our impressionsdojmovi about ourselvessebe.
152
423000
3000
dokle god to ne mijenjamo naše utiske o nama samima.
07:21
We call this like a personalosobni fudgebudalaština factorfaktor.
153
426000
3000
Zovemo to nešto kao osobni čimbenik gluposti.
07:25
Now, how would you testtest a personalosobni fudgebudalaština factorfaktor?
154
430000
4000
Sada, kako biste testirali osobno čimbenik gluposti?
07:29
InitiallyU početku we said, what can we do to shrinkse smanjiti the fudgebudalaština factorfaktor?
155
434000
4000
Inicijalno smo rekli, što možemo učiniti da smanjimo čimbenik gluposti?
07:33
So, we got people to the lablaboratorija, and we said,
156
438000
2000
Doveli smo ljude u laboratorij i rekli,
07:35
"We have two taskszadaci for you todaydanas."
157
440000
2000
“Danas imamo dva zadatka za vas.”
07:37
First, we askedpitao halfpola the people
158
442000
1000
Prvo, smo pitali pola ljudi
07:38
to recallpodsjetiti eitherili 10 booksknjige they readčitati in highvisok schoolškola,
159
443000
2000
da se sjete 10 knjiga koje su pročitali u srednjoj školi
07:40
or to recallpodsjetiti The TenDeset CommandmentsZapovijedi,
160
445000
3000
ili da se sjete 10 Božjih zapovjedi,
07:43
and then we temptediskušenje them with cheatingvaranje.
161
448000
2000
i tada smo ih namamili na varanje.
07:45
TurnsPretvara out the people who triedpokušala to recallpodsjetiti The TenDeset CommandmentsZapovijedi --
162
450000
3000
Ispada kako ljudi koji su se pokušali sjetiti 10 zapovjedi –
07:48
and in our sampleuzorak nobodynitko could recallpodsjetiti all of The TenDeset CommandmentsZapovijedi --
163
453000
2000
u našem uzorku se nitko nije mogao sjetiti svih 10 zapovjedi –
07:51
but those people who triedpokušala to recallpodsjetiti The TenDeset CommandmentsZapovijedi,
164
456000
4000
ali tim ljudima koji su se pokušali sjetiti 10 zapovjedi
07:55
givendan the opportunityprilika to cheatvarati, did not cheatvarati at all.
165
460000
3000
dana je prilika da varaju i oni nisu uopće varali.
07:58
It wasn'tnije that the more religiousvjerski people --
166
463000
2000
Nije da su religiozniji ljudi –
08:00
the people who rememberedsjetio more of the CommandmentsZapovijedi -- cheatedprevaren lessmanje,
167
465000
1000
oni ljudi koji su se sjetili više zapovjedi – varali manje,
08:01
and the lessmanje religiousvjerski people --
168
466000
2000
a da su manje religiozni ljudi –
08:03
the people who couldn'tne mogu rememberzapamtiti almostskoro any CommandmentsZapovijedi --
169
468000
1000
ljudi koji se nisu mogli sjetiti skoro nijedne zapovjedi –
08:04
cheatedprevaren more.
170
469000
2000
varali više.
08:06
The momenttrenutak people thought about tryingtežak to recallpodsjetiti The TenDeset CommandmentsZapovijedi,
171
471000
4000
U trenutku kada su se ljudi pokušali sjetiti 10 zapovjedi,
08:10
they stoppedprestao cheatingvaranje.
172
475000
1000
prestali bi varati.
08:11
In factčinjenica, even when we gavedali self-declaredsamoproglašeni atheistsateisti
173
476000
2000
U stvari, čak i kada smo dali samo-prozvanim ateistima
08:13
the taskzadatak of swearingpsovanje on the BibleBiblija and we give them a chanceprilika to cheatvarati,
174
478000
4000
zadatak da se zakunu na Bibliju i dali im priliku da varaju,
08:17
they don't cheatvarati at all.
175
482000
2000
nisu varali uopće.
08:21
Now, TenDeset CommandmentsZapovijedi is something that is hardteško
176
486000
2000
10 zapovjedi je nešto što je jako teško
08:23
to bringdonijeti into the educationobrazovanje systemsistem, so we said,
177
488000
2000
unijeti u obrazovni sustav, pa smo rekli,
08:25
"Why don't we get people to signznak the honorčast codekodirati?"
178
490000
2000
“Zašto ne bismo rekli ljudima da potpišu kodeks časti?”
08:27
So, we got people to signznak,
179
492000
2000
Doveli smo ljude na potpišu,
08:29
"I understandrazumjeti that this shortkratak surveypregled fallsSlapovi underpod the MITMIT HonorČast CodeKod."
180
494000
4000
“Razumijem da ova kratka anketa spada u MIT kodeks časti.”
08:33
Then they shreddedisjeckan it. No cheatingvaranje whatsoevergod.
181
498000
3000
Tada bi poderali tu izjavu. I dalje nije bilo varanja.
08:36
And this is particularlynaročito interestingzanimljiv,
182
501000
1000
To je posebno zanimljivo,
08:37
because MITMIT doesn't have an honorčast codekodirati.
183
502000
2000
zato što MIT nema kodeks časti.
08:39
(LaughterSmijeh)
184
504000
5000
(Smijeh)
08:44
So, all this was about decreasingsmanjuje the fudgebudalaština factorfaktor.
185
509000
4000
Sve smo to napravili samo da bismo smanjili čimbenik gluposti.
08:48
What about increasingpovećavajući the fudgebudalaština factorfaktor?
186
513000
3000
Što je s povećanjem čimbenika gluposti?
08:51
The first experimenteksperiment -- I walkedhodao around MITMIT
187
516000
2000
Prvi eksperiment – hodao sam po MIT-u
08:53
and I distributeddistribuiran six-packssix-packu of CokesKoIe in the refrigeratorshladnjaci --
188
518000
3000
i raspodijelio pakiranja Cole od po 6 limenki po hladnjacima –
08:56
these were commonzajednička refrigeratorshladnjaci for the undergradsstudenata.
189
521000
2000
to su bili obični hladnjaci za prodaju pića na fakultetima.
08:58
And I camedošao back to measuremjera what we technicallytehnički call
190
523000
3000
I došao sam izmjeriti nešto što tehnički nazivamo
09:01
the half-lifetimepola-život of CokeKolu -- how long does it last in the refrigeratorshladnjaci?
191
526000
4000
poluživot Cole, odnosno koliko je ostala u hladnjaku?
09:05
As you can expectočekivati it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Kao što možete pretpostaviti nije ostala jako dugo. Ljudi su ih uzimali.
09:08
In contrastkontrast, I tookuzeo a plateploča with sixšest one-dollar1 billsnovčanice,
193
533000
4000
Za razliku, uzeo sam tanjur sa šest novčanica od jednog dolara
09:12
and I left those platesploče in the sameisti refrigeratorshladnjaci.
194
537000
3000
i ostavio te tanjure u istim hladnjacima.
09:15
No billračun ever disappearednestao.
195
540000
1000
Niti jedna novčanica nije nestala.
09:16
Now, this is not a good socialsocijalni scienceznanost experimenteksperiment,
196
541000
3000
To nije dobar eksperiment društvenih znanosti,
09:19
so to do it better I did the sameisti experimenteksperiment
197
544000
3000
pa kako bih to bolje napravio učinio sam isti eksperiment
09:22
as I describedopisan to you before.
198
547000
2000
na način koji sam vam opisao ranije.
09:24
A thirdtreći of the people we passedprošao the sheetlist, they gavedali it back to us.
199
549000
3000
Prvoj trećini ljudi smo dali papir, koji su nam vratili.
09:27
A thirdtreći of the people we passedprošao it to, they shreddedisjeckan it,
200
552000
3000
Drugoj trećini ljudi smo dali papir i nakon što su ga poderali,
09:30
they camedošao to us and said,
201
555000
1000
došli su do nas i rekli
09:31
"MrG.. ExperimenterEksperimentator, I solvedriješen X problemsproblemi. Give me X dollarsdolara."
202
556000
3000
"Gospodine Eksperimentatoru, riješio sam X problema. Dajte mi X dolara."
09:34
A thirdtreći of the people, when they finishedgotov shreddingusitnjavanje the piecekomad of paperpapir,
203
559000
3000
Zadnja trećina ljudi, kada bi poderala papir,
09:37
they camedošao to us and said,
204
562000
2000
došla bi do nas i rekla,
09:39
"MrG. ExperimenterEksperimentator, I solvedriješen X problemsproblemi. Give me X tokenstokeni."
205
564000
6000
"Gospodine Eksperimentatoru, riješio sam X problema. Dajte mi X žetona."
09:45
We did not payplatiti them with dollarsdolara; we paidplaćen them with something elsedrugo.
206
570000
3000
Tim ljudima nismo platili u dolarima. Platili smo im s nečim drugim.
09:48
And then they tookuzeo the something elsedrugo, they walkedhodao 12 feetnoge to the sidestrana,
207
573000
3000
I oni bi uzeli te žetone, odšetali se 3,5 metra u stranu
09:51
and exchangedrazmjenjuju it for dollarsdolara.
208
576000
2000
i razmijenili žetone za dolare.
09:53
Think about the followingsljedeći intuitionintuicija.
209
578000
2000
Razmišljajte o sljedećoj intuiciji.
09:55
How badloše would you feel about takinguzimanje a pencilolovka from work home,
210
580000
3000
Koliko biste se loše osjećali kada biste ponijeli doma olovku s posla,
09:58
comparedu odnosu to how badloše would you feel
211
583000
2000
uspoređujući koliko biste se loše osjećali
10:00
about takinguzimanje 10 centscenti from a pettysitničav cashunovčiti boxkutija?
212
585000
2000
kada biste uzeli 10 centi iz blagajne?
10:02
These things feel very differentlyrazličito.
213
587000
3000
Te stvari se osjećaju bitno drugačije.
10:05
Would beingbiće a stepkorak removedukloniti from cashunovčiti for a fewnekoliko secondssekundi
214
590000
3000
Bi li to što ste udaljeni od gotovine nekoliko sekundi
10:08
by beingbiće paidplaćen by tokenznak make a differencerazlika?
215
593000
3000
time što ste plaćeni žetonom, napravilo razliku?
10:11
Our subjectsteme doubledudvostručio theirnjihov cheatingvaranje.
216
596000
2000
Naši subjekti su udvostručili njihovo varanje.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Za minutu ću vam reći što mislim
10:15
about this and the stockzaliha markettržište in a minuteminuta.
218
600000
2000
o ovom i o tržištu dionica.
10:18
But this did not solveriješiti the bigvelika problemproblem I had with EnronEnron yetjoš,
219
603000
4000
Ali ovo nije riješilo veliki problem koji sam imao s Enronom,
10:22
because in EnronEnron, there's alsotakođer a socialsocijalni elementelement.
220
607000
3000
zato jer u Enronu postoji i društveni element.
10:25
People see eachsvaki other behavingse ponašaju.
221
610000
1000
Ljudi vide jedni druge kako se ponašaju.
10:26
In factčinjenica, everysvaki day when we openotvoren the newsvijesti
222
611000
2000
U stvari, svaki dan kada otvorimo novine
10:28
we see examplesprimjeri of people cheatingvaranje.
223
613000
2000
vidimo primjere ljudskog varanja.
10:30
What does this causeuzrok us?
224
615000
3000
Što to uzrokuje u nama?
10:33
So, we did anotherjoš experimenteksperiment.
225
618000
1000
Napravili smo eksperiment.
10:34
We got a bigvelika groupskupina of studentsstudenti to be in the experimenteksperiment,
226
619000
3000
Veliku grupa studenata je sudjelovala u tom eksperimentu
10:37
and we prepaidprepaid them.
227
622000
1000
i platili smo im unaprijed.
10:38
So everybodysvi got an envelopeomotnica with all the moneynovac for the experimenteksperiment,
228
623000
3000
Svatko je dobio omotnicu s novcem za eksperiment,
10:41
and we told them that at the endkraj, we askedpitao them
229
626000
2000
rekli smo im da nam na kraju
10:43
to payplatiti us back the moneynovac they didn't make. OK?
230
628000
4000
vrate novac koji nisu zaradili. OK?
10:47
The sameisti thing happensdogađa se.
231
632000
1000
Ista se stvar dogodila.
10:48
When we give people the opportunityprilika to cheatvarati, they cheatvarati.
232
633000
2000
Kada damo ljudima priliku da varaju, oni varaju.
10:50
They cheatvarati just by a little bitbit, all the sameisti.
233
635000
3000
Varali su malo, ali varali su.
10:53
But in this experimenteksperiment we alsotakođer hiredzaposlen an actinggluma studentstudent.
234
638000
3000
U ovom eksperimentu unajmili smo studenta glumca.
10:56
This actinggluma studentstudent stoodstajao up after 30 secondssekundi, and said,
235
641000
4000
Taj student glumac je ustao nakon 30 sekundi i rekao,
11:00
"I solvedriješen everything. What do I do now?"
236
645000
3000
“Ja sam riješio sve. Što da sada radim?”
11:03
And the experimenterosoba koja vrši eksperimente said, "If you've finishedgotov everything, go home.
237
648000
4000
Čovjek koji je vršio eksperiment rekao je, “Ako ste sve završili, idite kući.”
11:07
That's it. The taskzadatak is finishedgotov."
238
652000
1000
To je to. Zadatak je završen.
11:08
So, now we had a studentstudent -- an actinggluma studentstudent --
239
653000
4000
Tamo smo imali studenta koji je glumio
11:12
that was a partdio of the groupskupina.
240
657000
2000
da je dio grupe.
11:14
NobodyNitko ne knewznao it was an actorglumac.
241
659000
2000
Nitko nije znao da je to glumac.
11:16
And they clearlyjasno cheatedprevaren in a very, very seriousozbiljan way.
242
661000
4000
I očito je varao jako, jako ozbiljno.
11:20
What would happendogoditi se to the other people in the groupskupina?
243
665000
3000
Što će se dogoditi ostalim ljudima u grupi?
11:23
Will they cheatvarati more, or will they cheatvarati lessmanje?
244
668000
3000
Hoće li pod utjecaj glumca varati više ili će varati manje?
11:26
Here is what happensdogađa se.
245
671000
2000
Evo što se dogodilo.
11:28
It turnsokreti out it dependsovisi on what kindljubazan of sweatshirtmajica they're wearingnošenje.
246
673000
4000
Ispada da ovisi o tome kakvu su majicu glumci nosili.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Evo u čemu je stvar.
11:34
We ranran this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Eksperiment smo obavljali na Carnegie Mellonu i Pittsburghu.
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two bigvelika universitiessveučilišta,
249
682000
2000
I na Pittsburghu su dva velika sveučilišta,
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversitySveučilište of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Carnegie Mellon i Sveučilište Pittsburgh.
11:42
All of the subjectsteme sittingsjedenje in the experimenteksperiment
251
687000
2000
Svi sudionici eksperimenta su bili
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentsstudenti.
252
689000
2000
studenti s Carnegie Mellona.
11:46
When the actorglumac who was gettinguzimajući up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudent --
253
691000
4000
Kada je glumac koji se ustao bio student Carnegie Mellon –
11:50
he was actuallyzapravo a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudent --
254
695000
2000
zapravo i jest bio Carnegie Mellon student –
11:52
but he was a partdio of theirnjihov groupskupina, cheatingvaranje wentotišao up.
255
697000
4000
a bio je dio njihove grupe, varanje se povećalo.
11:56
But when he actuallyzapravo had a UniversitySveučilište of PittsburghPittsburgh sweatshirtmajica,
256
701000
4000
Ali kada je glumac imao majicu Sveučilišta Pittsburgh,
12:00
cheatingvaranje wentotišao down.
257
705000
2000
varanje se smanjilo.
12:02
(LaughterSmijeh)
258
707000
3000
(Smijeh)
12:05
Now, this is importantvažno, because rememberzapamtiti,
259
710000
3000
Ovo je važno, zapamtite,
12:08
when the momenttrenutak the studentstudent stoodstajao up,
260
713000
2000
trenutak u kojem se student ustao,
12:10
it madenapravljen it clearčisto to everybodysvi that they could get away with cheatingvaranje,
261
715000
3000
postalo je svima jasno da će se izvući s varanjem,
12:13
because the experimenterosoba koja vrši eksperimente said,
262
718000
2000
zašto što je čovjek koji vrši eksperimente rekao,
12:15
"You've finishedgotov everything. Go home," and they wentotišao with the moneynovac.
263
720000
2000
“Sve ste završili. Idite kući,” i otišli su sa svojim novcem.
12:17
So it wasn'tnije so much about the probabilityvjerojatnost of beingbiće caughtzatečen again.
264
722000
3000
Nije se više radilo o tome koliko je vjerojatno da ih uhvate.
12:20
It was about the normsnorme for cheatingvaranje.
265
725000
3000
Radilo se o pravilima varanja.
12:23
If somebodyneko from our in-groupgrupe kontrola pogrešaka cheatstrikovi and we see them cheatingvaranje,
266
728000
3000
Ako netko iz naše grupe vara i vidimo ga da vara,
12:26
we feel it's more appropriateprikladan, as a groupskupina, to behaveponašati this way.
267
731000
4000
te mislimo kako je to prikladno onda se i mi kao grupa ponašamo isto tako.
12:30
But if it's somebodyneko from anotherjoš groupskupina, these terribleužasan people --
268
735000
2000
Ali ako vara netko iz druge grupe, ti grozni ljudi --
12:32
I mean, not terribleužasan in this --
269
737000
2000
mislim, nisu oni grozni --
12:34
but somebodyneko we don't want to associatesuradnik ourselvessebe with,
270
739000
2000
ali netko vara s kim se ne želimo povezati,
12:36
from anotherjoš universitysveučilište, anotherjoš groupskupina,
271
741000
2000
netko sa drugog sveučilišta, iz druge grupe,
12:38
all of a suddennaglo people'snarodno awarenesssvijest of honestyiskrenost goeside up --
272
743000
3000
odjednom nam se povisi svijest o poštenju –
12:41
a little bitbit like The TenDeset CommandmentsZapovijedi experimenteksperiment --
273
746000
2000
nešto slično kao eksperiment sa 10 zapovijedi –
12:43
and people cheatvarati even lessmanje.
274
748000
4000
ljudi varaju čak i manje.
12:47
So, what have we learnednaučeno from this about cheatingvaranje?
275
752000
4000
Što smo naučili iz ovoga o varanju?
12:51
We'veMoramo learnednaučeno that a lot of people can cheatvarati.
276
756000
3000
Naučili smo da mnogo ljudi može varati.
12:54
They cheatvarati just by a little bitbit.
277
759000
3000
Oni varaju samo malo.
12:57
When we remindpodsjetiti people about theirnjihov moralitymoralnost, they cheatvarati lessmanje.
278
762000
4000
Kada podsjetimo ljude o njihovoj moralnosti, oni varaju manje.
13:01
When we get biggerveći distanceudaljenost from cheatingvaranje,
279
766000
3000
Kada se napravimo veću distancu od varanja,
13:04
from the objectobjekt of moneynovac, for exampleprimjer, people cheatvarati more.
280
769000
4000
od objekta novca na primjer, ljudi varaju više.
13:08
And when we see cheatingvaranje around us,
281
773000
2000
I kada vidimo varanje oko nas,
13:10
particularlynaročito if it's a partdio of our in-groupgrupe kontrola pogrešaka, cheatingvaranje goeside up.
282
775000
4000
osobito u našoj grupi, varanje se povećava.
13:14
Now, if we think about this in termsUvjeti of the stockzaliha markettržište,
283
779000
3000
Kada razmislimo o ovom u okviru tržišta dionica,
13:17
think about what happensdogađa se.
284
782000
1000
razmislite što se dogodi.
13:18
What happensdogađa se in a situationsituacija when you createstvoriti something
285
783000
3000
Što se dogodi u situaciji kada kreirate nešto
13:21
where you payplatiti people a lot of moneynovac
286
786000
2000
gdje ljudima platite puno novca
13:23
to see realitystvarnost in a slightlymalo distortediskrivljene way?
287
788000
3000
kako bi vidjeli stvarnost na neznatno iskrivljen način?
13:26
Would they not be ableu stanju to see it this way?
288
791000
3000
Neće li oni biti u mogućnosti vidjeti stvari na isti način?
13:29
Of coursenaravno they would.
289
794000
1000
Naravno da bi mogli.
13:30
What happensdogađa se when you do other things,
290
795000
1000
Što se dogodi kada radite druge stvari,
13:31
like you removeukloniti things from moneynovac?
291
796000
2000
poput toga da odvojite stvari od novca?
13:33
You call them stockzaliha, or stockzaliha optionsopcije, derivativesderivati,
292
798000
3000
Zovete ih dionice, ili opcije, derivati,
13:36
mortgage-backedhipoteka-podlogom securitiesvrijednosnih papira.
293
801000
1000
vrijednosnice.
13:37
Could it be that with those more distantudaljen things,
294
802000
3000
Može li biti da će uz te udaljene stvari,
13:40
it's not a tokenznak for one seconddrugi,
295
805000
2000
nisu to žetoni na sekundu,
13:42
it's something that is manymnogi stepskoraci removedukloniti from moneynovac
296
807000
2000
to je nešto što je mnogo koraka odvojeno od novca
13:44
for a much longerviše time -- could it be that people will cheatvarati even more?
297
809000
4000
u duljem vremenu – može li biti da će ljudi varati još više?
13:48
And what happensdogađa se to the socialsocijalni environmentokolina
298
813000
2000
I što se događa sa društvenim okruženjem
13:50
when people see other people behaveponašati around them?
299
815000
3000
kada ljudi vide druge ljude kako se ponašaju?
13:53
I think all of those forcessnaga workedradio in a very badloše way
300
818000
4000
Mislim kako sve te sile zajedno djeluju na jako loš način
13:57
in the stockzaliha markettržište.
301
822000
2000
na tržište dionica.
13:59
More generallyobično, I want to tell you something
302
824000
3000
Općenitije, želim vam nešto reći
14:02
about behavioralponašanja economicsekonomija.
303
827000
3000
o biheviorističkoj ekonomiji.
14:05
We have manymnogi intuitionsintuicije in our life,
304
830000
4000
Imamo mnogo intuicija u životu
14:09
and the pointtočka is that manymnogi of these intuitionsintuicije are wrongpogrešno.
305
834000
3000
i stvar je u tome da je velik broj tih intuicija krivo.
14:12
The questionpitanje is, are we going to testtest those intuitionsintuicije?
306
837000
3000
Pitanje je, hoćemo li testirati te intuicije?
14:15
We can think about how we're going to testtest this intuitionintuicija
307
840000
2000
Možemo razmisliti o tome kako ćemo testirati te intuicije
14:17
in our privateprivatna life, in our businessPoslovni life,
308
842000
2000
u našem privatnom i poslovnom životu,
14:19
and mostnajviše particularlynaročito when it goeside to policypolitika,
309
844000
3000
a osobito kada razmišljamo o poslovnim politikama,
14:22
when we think about things like No ChildDijete Left BehindIza,
310
847000
3000
kada se sjetimo akcija poput "Nijedno dijete neće biti ostavljeno",
14:25
when you createstvoriti newnovi stockzaliha marketstržišta, when you createstvoriti other policiespolitika --
311
850000
3000
kada stvarate nova tržišta dionica, kada stvarate druge politike poput
14:28
taxationoporezivanje, healthzdravlje carebriga and so on.
312
853000
3000
porezne, zdravstvene skrbi i tako dalje.
14:31
And the difficultyteškoća of testingtestiranje our intuitionintuicija
313
856000
2000
Teškoća u testiranju vlastite intuicije
14:33
was the bigvelika lessonlekcija I learnednaučeno
314
858000
2000
bila je velika lekcija koju sam naučio
14:35
when I wentotišao back to the nursesmedicinske sestre to talk to them.
315
860000
2000
kada sam se vratio razgovarati s medicinskim sestrama.
14:37
So I wentotišao back to talk to them
316
862000
2000
Vratio sam se razgovarati s njima
14:39
and tell them what I foundpronađeno out about removinguklanjanje bandagesZavoji.
317
864000
3000
i rekao im što sam saznao o skidanju zavoja.
14:42
And I learnednaučeno two interestingzanimljiv things.
318
867000
2000
Naučio sam dvije zanimljive stvari.
14:44
One was that my favoriteljubimac nursemedicinska sestra, EttieEttie,
319
869000
2000
Kao prvo moja omiljena sestra, Ettie,
14:46
told me that I did not take her painbol into considerationobzir.
320
871000
4000
mi je rekla kako nisam stavio u razmatranje i njezinu bol.
14:50
She said, "Of coursenaravno, you know, it was very painfulbolan for you.
321
875000
2000
Rekla je, “Naravno, znaš, bilo je veoma bolno za tebe.
14:52
But think about me as a nursemedicinska sestra,
322
877000
2000
Ali misli na mene kao sestru,
14:54
takinguzimanje, removinguklanjanje the bandagesZavoji of somebodyneko I likedvolio,
323
879000
2000
koja kida zavoje nekome tko joj je drag,
14:56
and had to do it repeatedlyu više navrata over a long periodrazdoblje of time.
324
881000
3000
i mora to stalno raditi kroz duži period.
14:59
CreatingStvaranje so much torturemučenje was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Spoznaja da uzrokujem bol nije niti dobra za mene.”
15:02
And she said maybe partdio of the reasonrazlog was it was difficulttežak for her.
326
887000
5000
I rekla je, možda je dio razloga bio činjenica što je to teško i za nju.
15:07
But it was actuallyzapravo more interestingzanimljiv than that, because she said,
327
892000
3000
Međutim bilo je zanimljivije od toga, jer je rekla,
15:10
"I did not think that your intuitionintuicija was right.
328
895000
5000
"Nisam mislila da je tvoja intuicija prava.
15:15
I feltosjećala my intuitionintuicija was correctispravan."
329
900000
1000
Osjećala sam kako je moja intuicija točna."
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuicije,
330
901000
2000
Ako razmislite o svim svojim intuicijama,
15:18
it's very hardteško to believe that your intuitionintuicija is wrongpogrešno.
331
903000
4000
teško je povjerovati da je vaša intuicija loša.
15:22
And she said, "GivenS obzirom na the factčinjenica that I thought my intuitionintuicija was right ..." --
332
907000
3000
Rekla je, "Uzimajući u obzir kako sam mislila da je moja intuicija točna..." –
15:25
she thought her intuitionintuicija was right --
333
910000
2000
mislila je da je njena intuicija točna i
15:27
it was very difficulttežak for her to acceptprihvatiti doing a difficulttežak experimenteksperiment
334
912000
5000
bilo joj je jako teško napraviti teški eksperiment
15:32
to try and checkprovjeriti whetherda li she was wrongpogrešno.
335
917000
2000
kako bi provjerila je li u krivu.
15:34
But in factčinjenica, this is the situationsituacija we're all in all the time.
336
919000
4000
U stvari, ovo je situacija u kojoj smo svi mi cijelo vrijeme.
15:38
We have very strongjak intuitionsintuicije about all kindsvrste of things --
337
923000
3000
Imamo vrlo snažne intuicije o svim stvarima –
15:41
our ownvlastiti abilitysposobnost, how the economyEkonomija worksdjela,
338
926000
3000
našoj sposobnosti, kako ekonomija radi,
15:44
how we should payplatiti schoolškola teachersučitelji.
339
929000
2000
kako bismo platili učitelje u školi.
15:46
But unlessosim ako we startpočetak testingtestiranje those intuitionsintuicije,
340
931000
3000
Ali dok ne počnemo testirati te intuicije,
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
nećemo početi bolje raditi.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
Razmislite samo kako bi moj život bio bolji samo
15:53
if these nursesmedicinske sestre would have been willingspreman to checkprovjeriti theirnjihov intuitionintuicija,
343
938000
2000
da su sestre htjele ispitati svoju intuiciju
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
i kako bi sve bilo bolje da
15:56
if we just startpočetak doing more systematicsustavno experimentationeksperimentiranje of our intuitionsintuicije.
345
941000
5000
počnemo raditi sustavnije eksperimente naše intuicije.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Hvala vam puno.

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com