ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely despre codul nostru moral defect

Filmed:
3,509,395 views

Economistul comportamental Dan Ariely studiază defectele din codul nostru moral: motivele ascunse pentru care (câteodată) credem că e în regulă să trişăm sau să furăm. Studii ingenioase îl ajută să demonstreze că suntem iraţionali în mod previzibil -- şi putem fi influenţati în feluri pe care nu le putem sesiza.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todayastăzi a little bitpic
0
1000
2000
Vreau să vă vorbesc astăzi puţin
00:18
about predictablepredictibil irrationalityiraţionalitate.
1
3000
3000
despre iraţionalitatea previzibilă.
00:21
And my interestinteres in irrationaliraţional behaviorcomportament
2
6000
4000
Interesul meu faţă de comportamentul iraţional
00:25
starteda început manymulți yearsani agoîn urmă in the hospitalspital.
3
10000
3000
a început cu mulţi ani în urmă, în spital.
00:28
I was burnedars very badlyprost.
4
13000
4000
Am suferit arsuri foarte grave.
00:32
And if you spendpetrece a lot of time in hospitalspital,
5
17000
3000
Iar când petreci mult timp în spital
00:35
you'llveți see a lot of typestipuri of irrationalitiesiraţionalităţi.
6
20000
3000
vezi multe feluri de comportamente iraţionale.
00:38
And the one that particularlyîn special botheredderanjat me in the burna arde departmentdepartament
7
23000
5000
Comportamentul care mă supăra cel mai mult în secţia de arşi
00:43
was the processproces by whichcare the nursesasistente medicale tooka luat the bandagebandaj off me.
8
28000
4000
era felul în care asistentele îmi scoteau pansamentul.
00:48
Now, you musttrebuie sa have all takenluate a Band-AidTrupa-ajutor off at some pointpunct,
9
33000
2000
Fiecare dintre voi şi-a dat jos măcar o dată un plasture
00:50
and you musttrebuie sa have wonderedse întreba what's the right approachabordare.
10
35000
3000
şi probabil v-aţi întrebat care e cel mai bun mod de a o face.
00:53
Do you ripRIP it off quicklyrepede -- shortmic de statura durationdurată but highînalt intensityintensitate --
11
38000
4000
Să îl rupi brusc -- durată scurtă dar intensitate mare --
00:57
or do you take your Band-AidTrupa-ajutor off slowlyîncet --
12
42000
2000
sau să îl desfaci încetişor --
00:59
you take a long time, but eachfiecare secondal doilea is not as painfuldureros --
13
44000
4000
durează mult, dar fiecare secundă nu e atât de dureroasă --
01:03
whichcare one of those is the right approachabordare?
14
48000
3000
care e abordarea corectă?
01:06
The nursesasistente medicale in my departmentdepartament thought that the right approachabordare
15
51000
4000
Asistentele din secţia mea credeau că abordarea corectă
01:10
was the rippinggrozav one, so they would grabapuca holddeține and they would ripRIP,
16
55000
3000
era ruperea, aşa că apucau bandajul şi-l rupeau,
01:13
and they would grabapuca holddeține and they would ripRIP.
17
58000
2000
şi iar apucau şi iar rupeau.
01:15
And because I had 70 percentla sută of my bodycorp burnedars, it would take about an hourora.
18
60000
4000
Şi pentru că aveam arsuri pe 70% din corp, dura cam o oră.
01:19
And as you can imagineimagina,
19
64000
3000
Aşa cum vă imaginaţi,
01:22
I hatedurât that momentmoment of rippinggrozav with incredibleincredibil intensityintensitate.
20
67000
4000
uram acel moment al ruperii cu o intensitate incredibilă.
01:26
And I would try to reasonmotiv with them and say,
21
71000
2000
Încercam să discut cu ele şi le spuneam
01:28
"Why don't we try something elsealtfel?
22
73000
1000
"De ce să nu încercăm altceva?
01:29
Why don't we take it a little longermai lung --
23
74000
2000
De ce să nu mergem mai încet --
01:31
maybe two hoursore insteadin schimb of an hourora -- and have lessMai puțin of this intensityintensitate?"
24
76000
5000
să zicem două ore în loc de una -- astfel încât intensitatea durerii să fie mai mică?"
01:36
And the nursesasistente medicale told me two things.
25
81000
2000
Iar asistentele mi-au spus două lucruri.
01:38
They told me that they had the right modelmodel of the patientrabdator --
26
83000
4000
Mi-au spus că ele au modelul corect al pacientului
01:42
that they knewștiut what was the right thing to do to minimizeminimaliza my paindurere --
27
87000
3000
că ele ştiau ce trebuie să facă pentru a-mi reduce durerea la minimum --
01:45
and they alsode asemenea told me that the wordcuvânt patientrabdator doesn't mean
28
90000
3000
şi mi-au mai spus că "pacient" este un cuvânt care nu inseamnă
01:48
to make suggestionssugestii or to interfereinterfera or ...
29
93000
2000
cineva care face sugestii sau se amestecă sau...
01:50
This is not just in HebrewEbraică, by the way.
30
95000
3000
Şi asta nu numai în ebraică,
01:53
It's in everyfiecare languagelimba I've had experienceexperienţă with so fardeparte.
31
98000
3000
ci în fiecare limbă de care ştiu.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tnu a fost much I could do,
32
101000
4000
Şi, ştiţi, nu prea e -- nu prea aveam ce să fac,
02:00
and they keptținut on doing what they were doing.
33
105000
3000
iar ele au continuat să-şi facă treaba.
02:03
And about threeTrei yearsani latermai tarziu, when I left the hospitalspital,
34
108000
2000
Dupa vreo trei ani, când am ieşit din spital
02:05
I starteda început studyingstudiu at the universityuniversitate.
35
110000
3000
am intrat la facultate.
02:08
And one of the mostcel mai interestinginteresant lessonslecții I learnedînvățat
36
113000
3000
Şi una din lecţiile cele mai interesante pe care le-am învăţat
02:11
was that there is an experimentalexperimental methodmetodă
37
116000
2000
a fost existenţa metodei experimentale,
02:13
that if you have a questionîntrebare you can createcrea a replicareplica of this questionîntrebare
38
118000
4000
că dacă ai o întrebare o poţi replica în mod abstract
02:17
in some abstractabstract way, and you can try to examineexamina this questionîntrebare,
39
122000
4000
şi poţi încerca să examinezi întrebarea
02:21
maybe learnînvăța something about the worldlume.
40
126000
2000
şi poate să afli ceva despre lume.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
Aşa că asta am şi făcut.
02:25
I was still interestedinteresat
42
130000
1000
Eram în continuare interesat
02:26
in this questionîntrebare of how do you take bandagesbandaje off burna arde patientspacienți.
43
131000
2000
de întrebarea cum să scoţi pansamentele de pe pacienţii arşi.
02:28
So originallyiniţial I didn't have much moneybani,
44
133000
3000
Iniţial nu prea aveam bani,
02:31
so I wenta mers to a hardwarehardware- storemagazin and I boughtcumparat a carpenter'scornel pe viceviciu.
45
136000
4000
aşa că m-am dus la un magazin şi am cumpărat o menghină de tâmplărie.
02:35
And I would bringaduce people to the lablaborator and I would put theiral lor fingerdeget in it,
46
140000
4000
Aduceam oameni în laborator şi le puneam degetul în menghină
02:39
and I would crunchronțăit it a little bitpic.
47
144000
2000
şi îl strângeam puţin.
02:41
(LaughterRâs)
48
146000
2000
(Râsete)
02:43
And I would crunchronțăit it for long periodsperioadele and shortmic de statura periodsperioadele,
49
148000
3000
Îl strângeam pentru o durată mai lungă sau mai scurtă,
02:46
and paindurere that wenta mers up and paindurere that wenta mers down,
50
151000
2000
cu durere crescândă sau descrescândă,
02:48
and with breakspauze and withoutfără breakspauze -- all kindstipuri of versionsversiuni of paindurere.
51
153000
4000
cu pauze sau fără pauze -- tot felul de variante de durere.
02:52
And when I finishedterminat hurtingdoare people a little bitpic, I would askcere them,
52
157000
2000
Iar când îi terminam de chinuit puţin, îi întrebam
02:54
so, how painfuldureros was this? Or, how painfuldureros was this?
53
159000
2000
deci, cât de dureros a fost de data asta? Dar de data asta?
02:56
Or, if you had to choosealege betweenîntre the last two,
54
161000
2000
Sau, dacă ar fi să alegi între ultimele două,
02:58
whichcare one would you choosealege?
55
163000
2000
pe care ai alege-o?
03:00
(LaughterRâs)
56
165000
3000
(Râsete)
03:03
I keptținut on doing this for a while.
57
168000
3000
Am făcut asta pentru o vreme.
03:06
(LaughterRâs)
58
171000
2000
(Râsete)
03:08
And then, like all good academicacademic projectsproiecte, I got more fundingfinanțarea.
59
173000
4000
Şi apoi, ca orice proiect academic bun, am primit mai multe fonduri.
03:12
I movedmutat to soundssunete, electricalelectric shocksşocuri --
60
177000
2000
Am trecut la sunete, şocuri electrice --
03:14
I even had a paindurere suitcostum that I could get people to feel much more paindurere.
61
179000
5000
Am avut pâna şi un costum special care îi face pe oameni să simtă mai multă durere.
03:19
But at the endSfârşit of this processproces,
62
184000
4000
Dar la sfârşitul acestui proces
03:23
what I learnedînvățat was that the nursesasistente medicale were wronggresit.
63
188000
3000
ceea ce am aflat a fost că asistentele au greşit.
03:26
Here were wonderfulminunat people with good intentionsintenţiile
64
191000
3000
Oameni minunaţi şi bine intentionaţi
03:29
and plentymulțime of experienceexperienţă, and neverthelesscu toate acestea
65
194000
2000
cu multă experienţă, şi totuşi
03:31
they were gettingobtinerea things wronggresit predictablyprevizibil all the time.
66
196000
4000
greşeau tot timpul într-un mod previzibil.
03:35
It turnstransformă out that because we don't encodecodifica durationdurată
67
200000
3000
Se dovedeşte că, deoarece nu percepem durata
03:38
in the way that we encodecodifica intensityintensitate,
68
203000
2000
în acelaşi mod în care percepem intensitatea,
03:40
I would have had lessMai puțin paindurere if the durationdurată would have been longermai lung
69
205000
4000
m-ar fi durut mai puţin dacă durata ar fi fost mai mare
03:44
and the intensityintensitate was lowerinferior.
70
209000
2000
iar intensitatea mai mică.
03:46
It turnstransformă out it would have been better to startstart with my facefață,
71
211000
3000
Se dovedeşte că ar fi fost mai bine să înceapă cu faţa,
03:49
whichcare was much more painfuldureros, and movemișcare towardspre my legspicioare,
72
214000
2000
care era mult mai dureroasă, şi să se îndrepte spre picioare,
03:51
givingoferindu- me a trendtendinţă of improvementîmbunătăţire over time --
73
216000
3000
oferindu-mi o continuă îmbunătăţire --
03:54
that would have been alsode asemenea lessMai puțin painfuldureros.
74
219000
1000
asta ar fi fost mai puţin dureros.
03:55
And it alsode asemenea turnstransformă out that it would have been good
75
220000
2000
Şi se mai dovedeşte că ar fi fost bine
03:57
to give me breakspauze in the middlemijloc to kinddrăguț of recuperatese vindeca from the paindurere.
76
222000
2000
să-mi dea pauze din timp în timp, pentru a-mi reveni un pic din suferinţă.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
Toate astea ar fi fost lucruri foarte bine de făcut,
04:01
and my nursesasistente medicale had no ideaidee.
78
226000
3000
iar asistentele mele habar nu aveau.
04:04
And from that pointpunct on I starteda început thinkinggândire,
79
229000
1000
Din acel moment am început să mă gândesc
04:05
are the nursesasistente medicale the only people in the worldlume who get things wronggresit
80
230000
3000
dacă asistentele sunt singurele din lume care greşesc
04:08
in this particularspecial decisiondecizie, or is it a more generalgeneral casecaz?
81
233000
3000
în această decizie, sau există un caz mai general?
04:11
And it turnstransformă out it's a more generalgeneral casecaz --
82
236000
2000
Şi se dovedeşte că e un caz mai general --
04:13
there's a lot of mistakesgreșeli we do.
83
238000
3000
facem o mulţime de greşeli.
04:16
And I want to give you one exampleexemplu of one of these irrationalitiesiraţionalităţi,
84
241000
5000
Vreau să vă dau un exemplu de astfel de comportamente iraţionale
04:21
and I want to talk to you about cheatinginseala.
85
246000
3000
şi vreau să vă vorbesc despre înşelăciune.
04:24
And the reasonmotiv I pickedales cheatinginseala is because it's interestinginteresant,
86
249000
2000
Iar motivul pentru care am ales înşelăciunea e pentru că e un subiect interesant,
04:26
but alsode asemenea it tellsspune us something, I think,
87
251000
2000
dar şi pentru că ne spune câte ceva, cred,
04:28
about the stockstoc marketpiaţă situationsituatie we're in.
88
253000
3000
despre actuala situaţie cu bursa.
04:31
So, my interestinteres in cheatinginseala starteda început
89
256000
3000
Deci, interesul meu faţă de înşelăciune a început
04:34
when EnronEnron camea venit on the scenescenă, explodeda explodat all of a suddenbrusc,
90
259000
2000
când Enron a intrat în scenă, şi a explodat deodată,
04:36
and I starteda început thinkinggândire about what is happeninglucru here.
91
261000
3000
şi am început să mă gândesc oare ce se întâmplă.
04:39
Is it the casecaz that there was kinddrăguț of
92
264000
1000
E vorba de o situaţie în care sunt
04:40
a fewpuțini applesmere who are capablecapabil of doing these things,
93
265000
3000
câteva elemente izolate care sunt capabile de astfel de lucruri,
04:43
or are we talkingvorbind a more endemicendemice situationsituatie,
94
268000
2000
sau e vorba de o situaţie endemică,
04:45
that manymulți people are actuallyde fapt capablecapabil of behavingcomportă this way?
95
270000
4000
unde mulţi oameni sunt de fapt capabili de un asemenea comportament?
04:49
So, like we usuallyde obicei do, I decideda decis to do a simplesimplu experimentexperiment.
96
274000
4000
Aşa că, aşa cum fac de obicei, am hotărât să fac un experiment simplu.
04:53
And here'saici e how it wenta mers.
97
278000
1000
Şi iată cum s-a desfăşurat.
04:54
If you were in the experimentexperiment, I would passtrece you a sheetfoaie of paperhârtie
98
279000
3000
Dacă participai la experiment îţi dădeam o foaie de hârtie
04:57
with 20 simplesimplu mathmatematica problemsProbleme that everybodytoata lumea could solverezolva,
99
282000
4000
cu 20 de probleme simple de matematică pe care oricine le poate rezolva,
05:01
but I wouldn'tnu ar fi give you enoughdestul time.
100
286000
2000
dar nu îţi dădeam timp destul.
05:03
When the fivecinci minutesminute were over, I would say,
101
288000
2000
La sfârşitul celor cinci minute spuneam
05:05
"PassTrece me the sheetsfoi of paperhârtie, and I'll paya plati you a dollardolar perpe questionîntrebare."
102
290000
3000
"Daţi-mi foile şi vă voi plăti un dolar pe întrebare."
05:08
People did this. I would paya plati people fourpatru dollarsdolari for theiral lor tasksarcină --
103
293000
4000
Oamenii făceau ce li s-a cerut. Îi plăteam patru dolari pentru treabă --
05:12
on averagein medie people would solverezolva fourpatru problemsProbleme.
104
297000
2000
oamenii rezolvau în medie patru probleme.
05:14
Other people I would tempttenta to cheatieftin.
105
299000
3000
Pe alţii îi tentam să trişeze.
05:17
I would passtrece theiral lor sheetfoaie of paperhârtie.
106
302000
1000
Le dădeam foaia de hârtie.
05:18
When the fivecinci minutesminute were over, I would say,
107
303000
2000
La sfârşitul celor cinci minute spuneam
05:20
"Please shredpetic the piecebucată of paperhârtie.
108
305000
1000
"Distrugeţi, vă rog, foaia de hârtie.
05:21
Put the little piecesbucăți in your pocketbuzunar or in your backpackrucsac,
109
306000
3000
Puneţi bucăţelele în buzunar sau în geantă
05:24
and tell me how manymulți questionsîntrebări you got correctlycorect."
110
309000
3000
şi spuneţi-mi câte răspunsuri corecte aţi avut."
05:27
People now solvedrezolvat sevenȘapte questionsîntrebări on averagein medie.
111
312000
3000
Oamenii rezolvau acum în medie şapte întrebări.
05:30
Now, it wasn'tnu a fost as if there was a fewpuțini badrău applesmere --
112
315000
5000
Acum, nu se întampla să fie doar câteva cazuri izolate --
05:35
a fewpuțini people cheatedînșelat a lot.
113
320000
3000
câţiva oameni care să trişeze mult.
05:38
InsteadÎn schimb, what we saw is a lot of people who cheatieftin a little bitpic.
114
323000
3000
Ci aveam de-a face cu mulţi oameni care trişau puţin.
05:41
Now, in economiceconomic theoryteorie,
115
326000
3000
În teoria economică
05:44
cheatinginseala is a very simplesimplu cost-benefitcost-beneficiu analysisanaliză.
116
329000
3000
înşelăciunea e o simplă analiză a costurilor şi beneficiiilor.
05:47
You say, what's the probabilityprobabilitate of beingfiind caughtprins?
117
332000
2000
Îţi spui "Care e probabilitatea de a fi prins?
05:49
How much do I standstand to gaincâştig from cheatinginseala?
118
334000
3000
Cât de mult am de câştigat înşelând?
05:52
And how much punishmentpedeapsă would I get if I get caughtprins?
119
337000
2000
Şi cât de mare e pedeapsa dacă sunt prins?”
05:54
And you weighcântări these optionsOpțiuni out --
120
339000
2000
Pui opţiunile în balanţă --
05:56
you do the simplesimplu cost-benefitcost-beneficiu analysisanaliză,
121
341000
2000
faci o simplă analiză a costurilor şi beneficiilor
05:58
and you decidea decide whetherdacă it's worthwhilemerită to commitcomite the crimecrimă or not.
122
343000
3000
şi decizi dacă merită sau nu să comiţi înşelăciunea.
06:01
So, we try to testTest this.
123
346000
2000
Aşa că am încercat să testăm acest lucru.
06:03
For some people, we variedvariat how much moneybani they could get away with --
124
348000
4000
Pentru unii oameni am variat cu cât de mulţi bani puteau trece neobservaţi --
06:07
how much moneybani they could stealfura.
125
352000
1000
cât de mulţi bani puteau să fure.
06:08
We paidplătit them 10 centscenți perpe correctcorect questionîntrebare, 50 centscenți,
126
353000
3000
Îi plăteam 10 cenţi pentru un răspuns corect, 50 de cenţi,
06:11
a dollardolar, fivecinci dollarsdolari, 10 dollarsdolari perpe correctcorect questionîntrebare.
127
356000
3000
un dolar, cinci dolari, zece dolari pentru o întrebare corectă.
06:14
You would expectaştepta that as the amountCantitate of moneybani on the tablemasa increasescreșteri,
128
359000
4000
Te-ai aştepta ca pe masură ce suma de bani disponibilă creşte
06:18
people would cheatieftin more, but in factfapt it wasn'tnu a fost the casecaz.
129
363000
3000
oamenii vor trişa mai mult, dar nu a fost aşa.
06:21
We got a lot of people cheatinginseala by stealingfurtul by a little bitpic.
130
366000
3000
Ce am obţinut au fost mulţi oameni care au înşelat furând doar câte puţin.
06:24
What about the probabilityprobabilitate of beingfiind caughtprins?
131
369000
3000
Dar probabilitatea de a fi prins?
06:27
Some people shreddedmărunţită halfjumătate the sheetfoaie of paperhârtie,
132
372000
2000
Unii oameni rupeau în două foaia de hârtie,
06:29
so there was some evidenceevidență left.
133
374000
1000
aşa că ramânea o dovadă.
06:30
Some people shreddedmărunţită the wholeîntreg sheetfoaie of paperhârtie.
134
375000
2000
Alţi oameni distrugeau foaia în întregime.
06:32
Some people shreddedmărunţită everything, wenta mers out of the roomcameră,
135
377000
3000
Unii oameni distrugeau întreaga foaie, ieşeau din cameră,
06:35
and paidplătit themselvesînșiși from the bowlcastron of moneybani that had over 100 dollarsdolari.
136
380000
3000
şi îşi luau singuri banii dintr-un vas care conţinea peste 100 de dolari.
06:38
You would expectaştepta that as the probabilityprobabilitate of beingfiind caughtprins goesmerge down,
137
383000
3000
Te-ai aştepta ca pe măsură ce probabilitatea de a fi prins scade,
06:41
people would cheatieftin more, but again, this was not the casecaz.
138
386000
3000
oamenii vor trişa mai mult, dar, din nou, nu s-a întâmplat aşa.
06:44
Again, a lot of people cheatedînșelat by just by a little bitpic,
139
389000
3000
Din nou, mulţi oameni au trişat doar câte puţin,
06:47
and they were insensitiveinsensibil to these economiceconomic incentivesstimulente.
140
392000
3000
şi au fost insensibili la stimulentele economice.
06:50
So we said, "If people are not sensitivesensibil
141
395000
1000
Aşa că am zis: "Dacă oamenii nu sunt sensibili
06:51
to the economiceconomic rationalraţional theoryteorie explanationsexplicații, to these forcesforţele,
142
396000
5000
la explicaţiile teoriei economice raţionale, la aceste forţe,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
oare ce se petrece?
06:59
And we thought maybe what is happeninglucru is that there are two forcesforţele.
144
404000
3000
Şi ne-am gândit că poate ceea ce se întâmplă e că există două forţe.
07:02
At one handmână, we all want to look at ourselvesnoi insine in the mirroroglindă
145
407000
2000
Pe de o parte, cu toţii vrem să ne putem privi în oglindă
07:04
and feel good about ourselvesnoi insine, so we don't want to cheatieftin.
146
409000
3000
şi să ne simţim bine faţă de noi înşine, deci nu vrem să trişăm.
07:07
On the other handmână, we can cheatieftin a little bitpic,
147
412000
2000
Pe de altă parte, putem să trişăm câte puţin,
07:09
and still feel good about ourselvesnoi insine.
148
414000
2000
şi tot să ne simţim bine faţă de noi înşine.
07:11
So, maybe what is happeninglucru is that
149
416000
1000
Deci poate ceea ce se întâmplă e că
07:12
there's a levelnivel of cheatinginseala we can't go over,
150
417000
2000
există un nivel de înşelăciune peste care nu putem trece,
07:14
but we can still benefitbeneficiu from cheatinginseala at a lowscăzut degreegrad,
151
419000
4000
dar tot putem să beneficiem de pe urma unei înşelăciuni mai mici,
07:18
as long as it doesn't changeSchimbare our impressionsafișări about ourselvesnoi insine.
152
423000
3000
atâta vreme cât nu ne schimbă părerea despre noi înşine.
07:21
We call this like a personalpersonal fudgenăscoci factorfactor.
153
426000
3000
Lucrul acesta l-am numit factor de corecţie personal.
07:25
Now, how would you testTest a personalpersonal fudgenăscoci factorfactor?
154
430000
4000
Acum, cum să testezi un factor de corecţie personal?
07:29
InitiallyIniţial we said, what can we do to shrinkse contracta the fudgenăscoci factorfactor?
155
434000
4000
La început am spus, ce putem face ca să reducem factorul de corecţie?
07:33
So, we got people to the lablaborator, and we said,
156
438000
2000
Am adus oameni în laborator şi le-am spus
07:35
"We have two taskssarcini for you todayastăzi."
157
440000
2000
"Avem două sarcini pentru voi astăzi."
07:37
First, we askedîntrebă halfjumătate the people
158
442000
1000
Mai întâi am cerut unei jumătăţi dintre ei
07:38
to recallrechemare eitherfie 10 bookscărți they readcitit in highînalt schoolşcoală,
159
443000
2000
să-şi amintească fie 10 cărţi pe care le-au citit în liceu,
07:40
or to recallrechemare The TenZece CommandmentsPoruncile,
160
445000
3000
fie să-şi amintească Cele Zece Porunci.
07:43
and then we temptedispitit them with cheatinginseala.
161
448000
2000
şi apoi i-am tentat să trişeze.
07:45
TurnsSe transformă out the people who triedîncercat to recallrechemare The TenZece CommandmentsPoruncile --
162
450000
3000
S-a dovedit că cei care au încercat să-şi amintească Cele Zece Porunci --
07:48
and in our sampleprobă nobodynimeni could recallrechemare all of The TenZece CommandmentsPoruncile --
163
453000
2000
şi în grupul nostru nimeni nu şi-a putut aminti toate Cele Zece Porunci --
07:51
but those people who triedîncercat to recallrechemare The TenZece CommandmentsPoruncile,
164
456000
4000
dar cei care au încercat să-şi amintească Cele Zece Porunci
07:55
givendat the opportunityoportunitate to cheatieftin, did not cheatieftin at all.
165
460000
3000
având ocazia să trişeze, nu au trişat deloc.
07:58
It wasn'tnu a fost that the more religiousreligios people --
166
463000
2000
Nu că oamenii mai religioşi,
08:00
the people who rememberedamintit more of the CommandmentsPoruncile -- cheatedînșelat lessMai puțin,
167
465000
1000
cei care şi-au amintit mai multe Porunci - au trişat mai puţin,
08:01
and the lessMai puțin religiousreligios people --
168
466000
2000
iar cei mai puţin religioşi,
08:03
the people who couldn'tnu a putut remembertine minte almostaproape any CommandmentsPoruncile --
169
468000
1000
cei care nu şi-au amintit aproape nicio Poruncă,
08:04
cheatedînșelat more.
170
469000
2000
au trişat mai mult.
08:06
The momentmoment people thought about tryingîncercat to recallrechemare The TenZece CommandmentsPoruncile,
171
471000
4000
În momentul în care oamenii s-au gândit să încerce să-şi amintească Cele Zece Porunci
08:10
they stoppedoprit cheatinginseala.
172
475000
1000
au încetat să trişeze.
08:11
In factfapt, even when we gavea dat self-declaredauto-declarat atheistsatei
173
476000
2000
De fapt, chiar şi când am pus atei marturisiţi
08:13
the tasksarcină of swearinginjura on the BibleBiblia and we give them a chanceşansă to cheatieftin,
174
478000
4000
să jure pe Biblie şi le-am dat ocazia să trişeze
08:17
they don't cheatieftin at all.
175
482000
2000
nu au trişat deloc.
08:21
Now, TenZece CommandmentsPoruncile is something that is hardgreu
176
486000
2000
E greu să introduci Cele Zece Porunci
08:23
to bringaduce into the educationeducaţie systemsistem, so we said,
177
488000
2000
în sistemul educaţional, aşa că am spus,
08:25
"Why don't we get people to signsemn the honoronora codecod?"
178
490000
2000
"De ce să nu-i punem pe oameni să semneze codul de onoare?"
08:27
So, we got people to signsemn,
179
492000
2000
Aşa că i-am pus pe oameni să semneze
08:29
"I understanda intelege that this shortmic de statura surveystudiu fallsFalls undersub the MITMIT HonorOnoare CodeCod."
180
494000
4000
"Înţeleg că acest scurt chestionar este sub egida Codului de onoare al MIT."
08:33
Then they shreddedmărunţită it. No cheatinginseala whatsoeveroricare.
181
498000
3000
Apoi au distrus foaia. Niciun fel de trişare.
08:36
And this is particularlyîn special interestinginteresant,
182
501000
1000
Şi ceea ce e cel mai interesant
08:37
because MITMIT doesn't have an honoronora codecod.
183
502000
2000
e că MIT nici nu are un cod de onoare.
08:39
(LaughterRâs)
184
504000
5000
(Râsete)
08:44
So, all this was about decreasingin scadere the fudgenăscoci factorfactor.
185
509000
4000
Deci toate acestea erau pentru a reduce factorul de corecţie.
08:48
What about increasingcrescând the fudgenăscoci factorfactor?
186
513000
3000
Dar pentru a creşte factorul de corecţie?
08:51
The first experimentexperiment -- I walkedumblat around MITMIT
187
516000
2000
Primul experiment - am mers prin MIT
08:53
and I distributeddistribuite six-packsSix-Packs of CokesCokes in the refrigeratorsfrigidere --
188
518000
3000
şi am pus câte 6 cutii de Coca Cola în frigidere --
08:56
these were commoncomun refrigeratorsfrigidere for the undergradsundergrads.
189
521000
2000
în frigiderele comune ale studenţilor.
08:58
And I camea venit back to measuremăsura what we technicallytehnic call
190
523000
3000
Şi m-am întors ca să măsor ceea ce în termeni tehnici se numeşte
09:01
the half-lifetimejumătate-viaţă of CokeCoca Cola -- how long does it last in the refrigeratorsfrigidere?
191
526000
4000
timpul de înjumătăţire al băuturii -- cât timp rămâne în frigidere?
09:05
As you can expectaştepta it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Dupa cum vă aşteptaţi, Coca Cola n-a rămas acolo pentru mult timp. Oamenii o iau.
09:08
In contrastcontrast, I tooka luat a platefarfurie with sixşase one-dollarUnul dolar billsbancnote,
193
533000
4000
Din contră, am luat o farfurie cu şase bancnote de câte un dolar
09:12
and I left those platesplăci in the samela fel refrigeratorsfrigidere.
194
537000
3000
şi am lăsat acele farfurii în aceleaşi frigidere.
09:15
No billfactură ever disappeareddispărut.
195
540000
1000
Nicio bancnotă nu a dispărut, niciodată.
09:16
Now, this is not a good socialsocial scienceştiinţă experimentexperiment,
196
541000
3000
Acesta nu e un bun experiment de ştiinţe sociale,
09:19
so to do it better I did the samela fel experimentexperiment
197
544000
3000
aşa că pentru a-l îmbunătăţi am făcut acelaşi experiment
09:22
as I describeddescris to you before.
198
547000
2000
pe care vi l-am descris mai înainte.
09:24
A thirdal treilea of the people we passeda trecut the sheetfoaie, they gavea dat it back to us.
199
549000
3000
O treime din persoanele cărora le-am dat chestionarele ni le-au dat înapoi.
09:27
A thirdal treilea of the people we passeda trecut it to, they shreddedmărunţită it,
200
552000
3000
O treime din persoane le-au distrus,
09:30
they camea venit to us and said,
201
555000
1000
au venit la noi şi ne-au spus
09:31
"MrDomnul. ExperimenterExperimentator, I solvedrezolvat X problemsProbleme. Give me X dollarsdolari."
202
556000
3000
D-le experimentator, am rezolvat X probleme. Dă-mi X dolari.
09:34
A thirdal treilea of the people, when they finishedterminat shreddingradere the piecebucată of paperhârtie,
203
559000
3000
O treime din oameni când au terminat de distrus foile de hârtie
09:37
they camea venit to us and said,
204
562000
2000
au venit la noi şi ne-au spus
09:39
"MrDomnul ExperimenterExperimentator, I solvedrezolvat X problemsProbleme. Give me X tokenstoken-uri."
205
564000
6000
D-le experimentator, am rezolvat X probleme. Dă-mi X fise.
09:45
We did not paya plati them with dollarsdolari; we paidplătit them with something elsealtfel.
206
570000
3000
Nu i-am plătit cu bani. I-am plătit cu altceva.
09:48
And then they tooka luat the something elsealtfel, they walkedumblat 12 feetpicioare to the sidelatură,
207
573000
3000
Iar ei au luat acel ceva, au mers 4 metri într-o parte
09:51
and exchangedschimbate it for dollarsdolari.
208
576000
2000
şi l-au schimbat în dolari.
09:53
Think about the followingca urmare a intuitionintuiţie.
209
578000
2000
Gândiţi-vă la ce ştim intuitiv.
09:55
How badrău would you feel about takingluare a pencilcreion from work home,
210
580000
3000
Cât de prost v-aţi simţi luând acasă un creion de la birou,
09:58
comparedcomparativ to how badrău would you feel
211
583000
2000
comparativ cu cât de prost v-aţi simţi
10:00
about takingluare 10 centscenți from a pettymic cashbani gheata boxcutie?
212
585000
2000
luând 10 cenţi din cutia cu banii pentru cheltuieli mărunte de la birou?
10:02
These things feel very differentlydiferit.
213
587000
3000
Percepem foarte diferit aceste două lucruri.
10:05
Would beingfiind a stepEtapa removedîndepărtat from cashbani gheata for a fewpuțini secondssecunde
214
590000
3000
Contează că pentru câteva secunde eşti la o oarecare distanţă de bani
10:08
by beingfiind paidplătit by tokentoken-ul make a differencediferență?
215
593000
3000
pentru că eşti plătit în fise?
10:11
Our subjectssubiecți doubleddublat theiral lor cheatinginseala.
216
596000
2000
Subiecţii noştri au trişat de două ori mai mult.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Vă voi spune în câteva minute
10:15
about this and the stockstoc marketpiaţă in a minuteminut.
218
600000
2000
părerea mea despre acest lucru şi Bursă.
10:18
But this did not solverezolva the bigmare problemproblemă I had with EnronEnron yetinca,
219
603000
4000
Dar aceasta nu explică încă marea mea problemă cu Enron,
10:22
because in EnronEnron, there's alsode asemenea a socialsocial elementelement.
220
607000
3000
fiindcă la Enron e vorba şi de elementul social.
10:25
People see eachfiecare other behavingcomportă.
221
610000
1000
Oamenii observă comportamentul celorlalţi.
10:26
In factfapt, everyfiecare day when we opendeschis the newsștiri
222
611000
2000
De fapt, în fiecare zi la ştiri
10:28
we see examplesexemple of people cheatinginseala.
223
613000
2000
vedem exemple de oameni care trişează.
10:30
What does this causecauza us?
224
615000
3000
Ce efect produce acest lucru asupra noastră?
10:33
So, we did anothero alta experimentexperiment.
225
618000
1000
Aşa că am făcut un alt experiment.
10:34
We got a bigmare groupgrup of studentselevi to be in the experimentexperiment,
226
619000
3000
Am luat un grup mare de studenţi pentru a participa la experiment,
10:37
and we prepaidplata în avans them.
227
622000
1000
şi i-am plătit dinainte.
10:38
So everybodytoata lumea got an envelopeplic with all the moneybani for the experimentexperiment,
228
623000
3000
Aşă că fiecare a primit un plic cu toată plata pentru experiment
10:41
and we told them that at the endSfârşit, we askedîntrebă them
229
626000
2000
şi le-am spus că la sfârşitul experimentului le cerem
10:43
to paya plati us back the moneybani they didn't make. OK?
230
628000
4000
să ne înapoieze banii nemeritaţi.
10:47
The samela fel thing happensse întâmplă.
231
632000
1000
S-a întimplat la fel.
10:48
When we give people the opportunityoportunitate to cheatieftin, they cheatieftin.
232
633000
2000
Când oamenii au ocazia să trişeze, trişează.
10:50
They cheatieftin just by a little bitpic, all the samela fel.
233
635000
3000
Trişează numai puţin, dar totuşi o fac.
10:53
But in this experimentexperiment we alsode asemenea hiredangajat an actingactorie studentstudent.
234
638000
3000
Dar în acest experiment am angajat şi un student la actorie.
10:56
This actingactorie studentstudent stooda stat up after 30 secondssecunde, and said,
235
641000
4000
Studentul la actorie s-a ridicat în picioare după 30 de secunde şi a spus
11:00
"I solvedrezolvat everything. What do I do now?"
236
645000
3000
"Am rezolvat toate problemele. Acum ce fac?"
11:03
And the experimenterexperimentator said, "If you've finishedterminat everything, go home.
237
648000
4000
Iar experimentatorul i-a spus: "Dacă ai terminat totul poţi pleca acasă."
11:07
That's it. The tasksarcină is finishedterminat."
238
652000
1000
Asta e. Ţi-ai terminat treaba.
11:08
So, now we had a studentstudent -- an actingactorie studentstudent --
239
653000
4000
Deci acum am avut un student -- un student la actorie --
11:12
that was a partparte of the groupgrup.
240
657000
2000
care făcea parte din grup.
11:14
NobodyNimeni nu knewștiut it was an actoractor.
241
659000
2000
Nimeni nu ştia că era actor.
11:16
And they clearlyclar cheatedînșelat in a very, very seriousserios way.
242
661000
4000
Şi clar a trişat în mod foarte, foarte serios.
11:20
What would happenîntâmpla to the other people in the groupgrup?
243
665000
3000
Ce se va întâmpla cu ceilalţi membri ai grupului?
11:23
Will they cheatieftin more, or will they cheatieftin lessMai puțin?
244
668000
3000
Vor trişa mai mult, sau mai puţin?
11:26
Here is what happensse întâmplă.
245
671000
2000
Iată ce se întâmpla.
11:28
It turnstransformă out it dependsdepinde on what kinddrăguț of sweatshirttricoul they're wearingpurtare.
246
673000
4000
Se dovedeşte că aceasta depinde de puloverul pe care-l poartă.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Iată despre ce e vorba.
11:34
We rana fugit this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Am făcut experimentul la Carnegie Mellon şi la Pittsburgh.
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two bigmare universitiesuniversități,
249
682000
2000
Iar la Pittsburgh sunt două universităţi mari.
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversityUniversitatea of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Carnegie Mellon şi Universitatea din Pittsburgh.
11:42
All of the subjectssubiecți sittingședință in the experimentexperiment
251
687000
2000
Toţi subiecţii experimentului
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentselevi.
252
689000
2000
erau studenţi la Carnegie Mellon.
11:46
When the actoractor who was gettingobtinerea up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudent --
253
691000
4000
Când actorul care se ridica în picioare era student la Carnegie Mellon --
11:50
he was actuallyde fapt a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudent --
254
695000
2000
el chiar era student la Carnegie Mellon --
11:52
but he was a partparte of theiral lor groupgrup, cheatinginseala wenta mers up.
255
697000
4000
dar când făcea parte din grupul lor, trişarea creştea.
11:56
But when he actuallyde fapt had a UniversityUniversitatea of PittsburghPittsburgh sweatshirttricoul,
256
701000
4000
Dar atunci când purta un pulover al Universităţii din Pittsburgh
12:00
cheatinginseala wenta mers down.
257
705000
2000
trişarea scădea.
12:02
(LaughterRâs)
258
707000
3000
(Râsete)
12:05
Now, this is importantimportant, because remembertine minte,
259
710000
3000
Lucrul acesta e important pentru că, ţineţi minte,
12:08
when the momentmoment the studentstudent stooda stat up,
260
713000
2000
atunci când studentul s-a ridicat în picioare,
12:10
it madefăcut it clearclar to everybodytoata lumea that they could get away with cheatinginseala,
261
715000
3000
a devenit foarte clar pentru toată lumea că trişarea rămânea nepedepsită,
12:13
because the experimenterexperimentator said,
262
718000
2000
pentru că experimentatorul a spus
12:15
"You've finishedterminat everything. Go home," and they wenta mers with the moneybani.
263
720000
2000
"Ai terminat totul. Du-te acasă," iar el a plecat cu banii.
12:17
So it wasn'tnu a fost so much about the probabilityprobabilitate of beingfiind caughtprins again.
264
722000
3000
Deci nu era atât vorba de probabilitatea de a fi prins.
12:20
It was about the normsnorme for cheatinginseala.
265
725000
3000
Era vorba de regulile pentru trişare.
12:23
If somebodycineva from our in-groupin-Group cheatsieftin and we see them cheatinginseala,
266
728000
3000
Dacă un membru al grupului nostru trişează şi îl vedem trişând
12:26
we feel it's more appropriateadecvat, as a groupgrup, to behavecomporta this way.
267
731000
4000
ni se pare că e potrivit, ca grup, să ne purtăm aşa.
12:30
But if it's somebodycineva from anothero alta groupgrup, these terribleteribil people --
268
735000
2000
Dar dacă cineva din alt grup, oamenii aceia îngrozitori --
12:32
I mean, not terribleteribil in this --
269
737000
2000
vreau să zic, nu chiar îngrozitori,
12:34
but somebodycineva we don't want to associateasociat ourselvesnoi insine with,
270
739000
2000
dar cineva cu care nu vrem să fim puşi laolaltă,
12:36
from anothero alta universityuniversitate, anothero alta groupgrup,
271
741000
2000
de la o altă universitate, alt grup,
12:38
all of a suddenbrusc people'soamenii lui awarenessconștientizare of honestyonestitate goesmerge up --
272
743000
3000
dintr-o dată percepţia oamenilor asupra onestităţii creşte,
12:41
a little bitpic like The TenZece CommandmentsPoruncile experimentexperiment --
273
746000
2000
cam ca şi în experimentul cu Cele Zece Porunci,
12:43
and people cheatieftin even lessMai puțin.
274
748000
4000
iar oamenii trişează şi mai puţin.
12:47
So, what have we learnedînvățat from this about cheatinginseala?
275
752000
4000
Deci, ce am aflat de aici despre trişare?
12:51
We'veNe-am learnedînvățat that a lot of people can cheatieftin.
276
756000
3000
Am aflat că mulţi oameni pot să trişeze.
12:54
They cheatieftin just by a little bitpic.
277
759000
3000
Trişează doar câte puţin.
12:57
When we remindreaminti people about theiral lor moralitymoralitate, they cheatieftin lessMai puțin.
278
762000
4000
Când le amintim oamenilor despre moralitate, trişează mai puţin.
13:01
When we get biggermai mare distancedistanţă from cheatinginseala,
279
766000
3000
Când distanţa faţă de trişare creşte,
13:04
from the objectobiect of moneybani, for exampleexemplu, people cheatieftin more.
280
769000
4000
faţă de bani, de exemplu, oamenii trişează mai mult.
13:08
And when we see cheatinginseala around us,
281
773000
2000
Iar când vedem alţi oameni trişând în jurul nostru,
13:10
particularlyîn special if it's a partparte of our in-groupin-Group, cheatinginseala goesmerge up.
282
775000
4000
în special dacă fac parte din grupul nostru, trişarea se intensifică.
13:14
Now, if we think about this in termstermeni of the stockstoc marketpiaţă,
283
779000
3000
Dacă ne gândim la acest lucru în termenii bursei,
13:17
think about what happensse întâmplă.
284
782000
1000
gândiţi-vă ce se întâmplă.
13:18
What happensse întâmplă in a situationsituatie when you createcrea something
285
783000
3000
Ce se întâmplă într-o situaţie în care creezi ceva,
13:21
where you paya plati people a lot of moneybani
286
786000
2000
în care plăteşti oamenii cu o mulţime de bani
13:23
to see realityrealitate in a slightlypuțin distorteddistorsionate way?
287
788000
3000
ca să vadă realitatea puţin deformat?
13:26
Would they not be ablecapabil to see it this way?
288
791000
3000
Nu vor fi ei capabili să o vadă astfel?
13:29
Of coursecurs they would.
289
794000
1000
Bineînţeles că vor fi.
13:30
What happensse întâmplă when you do other things,
290
795000
1000
Ce se întâmplă când faci alte lucruri,
13:31
like you removeelimina things from moneybani?
291
796000
2000
de exemplu distanţezi lucrurile faţă de bani?
13:33
You call them stockstoc, or stockstoc optionsOpțiuni, derivativesderivați de,
292
798000
3000
Le numeşti fonduri sau acţiuni la bursă, sau derivative,
13:36
mortgage-backedipotecare securitiesvalorilor mobiliare.
293
801000
1000
titluri de valoare ipotecare.
13:37
Could it be that with those more distantîndepărtat things,
294
802000
3000
E oare posibil ca aceste lucruri mai îndepărtate,
13:40
it's not a tokentoken-ul for one secondal doilea,
295
805000
2000
nu o fisă pentru o secundă,
13:42
it's something that is manymulți stepspași removedîndepărtat from moneybani
296
807000
2000
ci ceva care e la mulţi paşi distanţă faţă de bani
13:44
for a much longermai lung time -- could it be that people will cheatieftin even more?
297
809000
4000
pentru un timp mult mai îndelungat -- poate oamenii vor trişa atunci şi mai mult?
13:48
And what happensse întâmplă to the socialsocial environmentmediu inconjurator
298
813000
2000
Şi ce se întâmplă cu mediul social
13:50
when people see other people behavecomporta around them?
299
815000
3000
atunci când oamenii observă comportamentul celor din jur?
13:53
I think all of those forcesforţele workeda lucrat in a very badrău way
300
818000
4000
Cred că toate aceste forţe acţionează într-un mod foarte dăunator
13:57
in the stockstoc marketpiaţă.
301
822000
2000
la bursă.
13:59
More generallyîn general, I want to tell you something
302
824000
3000
Mai general, vreau să vă spun ceva
14:02
about behavioralcomportamentale economicseconomie.
303
827000
3000
despre economia comportamentală.
14:05
We have manymulți intuitionsintuiții in our life,
304
830000
4000
În viaţă ştim multe lucruri intuitiv,
14:09
and the pointpunct is that manymulți of these intuitionsintuiții are wronggresit.
305
834000
3000
şi cheia e că multe dintre aceste convingeri sunt greşite.
14:12
The questionîntrebare is, are we going to testTest those intuitionsintuiții?
306
837000
3000
Întrebarea e, avem de gând să verificăm aceste convingeri?
14:15
We can think about how we're going to testTest this intuitionintuiţie
307
840000
2000
Putem să ne gândim la cum vom testa această convingere
14:17
in our privateprivat life, in our businessAfaceri life,
308
842000
2000
în viaţa noastră particulară, în viaţa de afaceri,
14:19
and mostcel mai particularlyîn special when it goesmerge to policypolitică,
309
844000
3000
şi mai ales în ceea ce priveşte politicile,
14:22
when we think about things like No ChildCopil Left BehindÎn spatele,
310
847000
3000
când e vorba de lucruri ca legea "Niciun copil lăsat în urmă" (No Child Left Behind)
14:25
when you createcrea newnou stockstoc marketspiețe, when you createcrea other policiespolitici --
311
850000
3000
când se crează noi burse, când se crează alte politici --
14:28
taxationimpozitare, healthsănătate careîngrijire and so on.
312
853000
3000
taxe, sănătate, şi aşa mai departe.
14:31
And the difficultydificultate of testingTestarea our intuitionintuiţie
313
856000
2000
Iar dificultatea de a verifica lucrurile pe care le ştim intuitiv
14:33
was the bigmare lessonlecţie I learnedînvățat
314
858000
2000
este cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o
14:35
when I wenta mers back to the nursesasistente medicale to talk to them.
315
860000
2000
când m-am întors la asistentele medicale ca să discut cu ele.
14:37
So I wenta mers back to talk to them
316
862000
2000
Deci, m-am întors să discut cu ele
14:39
and tell them what I foundgăsite out about removingeliminarea bandagesbandaje.
317
864000
3000
şi să le spun ce am aflat despre scosul pansamentelor.
14:42
And I learnedînvățat two interestinginteresant things.
318
867000
2000
Şi am aflat două lucruri interesante.
14:44
One was that my favoritefavorit nurseasistent medical, EttieSilviu,
319
869000
2000
Unul a fost că asistenta mea preferată, Ettie,
14:46
told me that I did not take her paindurere into considerationconsiderare.
320
871000
4000
mi-a spus că n-am luat în calcul suferinţa ei.
14:50
She said, "Of coursecurs, you know, it was very painfuldureros for you.
321
875000
2000
Mi-a spus, "Bineînţeles, era foarte dureros pentru tine.
14:52
But think about me as a nurseasistent medical,
322
877000
2000
Dar gândeşte-te la mine ca asistentă,
14:54
takingluare, removingeliminarea the bandagesbandaje of somebodycineva I likedplăcut,
323
879000
2000
luând, scoţând bandajele de pe cineva de care îmi plăcea,
14:56
and had to do it repeatedlyrepetat over a long periodperioadă of time.
324
881000
3000
şi trebuia să fac asta în mod repetat, pentru o lungă perioadă de timp.
14:59
CreatingCrearea so much torturetortura was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Să provoc atâta tortură nu era un lucru bun nici pentru mine."
15:02
And she said maybe partparte of the reasonmotiv was it was difficultdificil for her.
326
887000
5000
Şi a spus, poate că în parte era motivul pentru care era greu pentru ea.
15:07
But it was actuallyde fapt more interestinginteresant than that, because she said,
327
892000
3000
Dar a fost de fapt şi mai interesant, fiindcă mi-a spus
15:10
"I did not think that your intuitionintuiţie was right.
328
895000
5000
"N-am crezut că intuiţia ta era corectă.
15:15
I feltsimțit my intuitionintuiţie was correctcorect."
329
900000
1000
Am simţit că intuiţia mea era corectă.”
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuiții,
330
901000
2000
Aşa că dacă te gândeşti la toate intuiţiile tale,
15:18
it's very hardgreu to believe that your intuitionintuiţie is wronggresit.
331
903000
4000
e foarte greu de crezut că intuiţia ta e greşită.
15:22
And she said, "GivenAvând în vedere the factfapt that I thought my intuitionintuiţie was right ..." --
332
907000
3000
Şi mi-a spus, odată ce eu am crezut că intuiţia mea era corectă,
15:25
she thought her intuitionintuiţie was right --
333
910000
2000
ea a crezut că intuiţia ei era corectă --
15:27
it was very difficultdificil for her to acceptAccept doing a difficultdificil experimentexperiment
334
912000
5000
era foarte greu pentru ea să accepte să facă un experiment dificil
15:32
to try and checkVerifica whetherdacă she was wronggresit.
335
917000
2000
pentru a încerca să verifice dacă nu avea dreptate.
15:34
But in factfapt, this is the situationsituatie we're all in all the time.
336
919000
4000
Dar de fapt suntem în această situaţie tot timpul.
15:38
We have very strongputernic intuitionsintuiții about all kindstipuri of things --
337
923000
3000
Avem convingeri foarte puternice despre tot felul de lucruri --
15:41
our ownpropriu abilityabilitate, how the economyeconomie workslucrări,
338
926000
3000
aptitudinile noastre, cum funcţionează economia,
15:44
how we should paya plati schoolşcoală teachersprofesori.
339
929000
2000
cât ar trebui să fie plătiţi profesorii.
15:46
But unlessdacă nu we startstart testingTestarea those intuitionsintuiții,
340
931000
3000
Dar dacă nu începem să verificăm aceste convingeri
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
nu vom progresa.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
Şi gândiţi-vă doar cu cât mai bine mi-ar fi fost
15:53
if these nursesasistente medicale would have been willingdispus to checkVerifica theiral lor intuitionintuiţie,
343
938000
2000
dacă acele asistente ar fi fost de acord să-şi verifice convingerile
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
şi cum totul ar fi mai bine
15:56
if we just startstart doing more systematicsistematică experimentationExperimentarea of our intuitionsintuiții.
345
941000
5000
dacă am începe să experimentăm sistematic cu convingerile noastre.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Vă mulţumesc frumos.
Translated by Mihaela Geaman
Reviewed by Anca Astalus

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com