ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely om buggarna i människans moralkod

Filmed:
3,509,395 views

Beteendeekonomen Dan Ariely studerar buggarna i människors moral: de dolda små anledningarna till att vi tycker att det är OK att fuska eller stjäla ibland. Smarta experiment stödjer hans poäng att vi är förutsägbart irrationella -- och påverkas på sätt vi inte hade en aning om.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todayi dag a little bitbit
0
1000
2000
Idag vill jag prata lite med er
00:18
about predictableförutsägbar irrationalityirrationalitet.
1
3000
3000
om förutsägbar irrationalitet
00:21
And my interestintressera in irrationalirrationell behaviorbeteende
2
6000
4000
Mitt intresse av irrationellt beteende
00:25
startedsatte igång manymånga yearsår agosedan in the hospitalsjukhus.
3
10000
3000
började för många år sedan på sjukhuset.
00:28
I was burnedbränt very badlydåligt.
4
13000
4000
Jag var väldigt svårt brännskadad.
00:32
And if you spendspendera a lot of time in hospitalsjukhus,
5
17000
3000
Om du spenderar en längre tid på sjukhus,
00:35
you'lldu kommer see a lot of typestyper of irrationalitiesirrationaliteter.
6
20000
3000
kommer du stöta på många typer av irrationellt beteende.
00:38
And the one that particularlysärskilt botheredbesväras me in the burnbränna departmentavdelning
7
23000
5000
Och något som verkligen störde mig på brännskadeavdelningen
00:43
was the processbearbeta by whichsom the nursessjuksköterskor tooktog the bandagebandage off me.
8
28000
4000
var metoden med vilken sjuksköterskorna tog bort mina bandage.
00:48
Now, you mustmåste have all takentagen a Band-AidPlåster off at some pointpunkt,
9
33000
2000
Ni måste alla ha tagit av ett plåster någon gång,
00:50
and you mustmåste have wonderedundrade what's the right approachnärma sig.
10
35000
3000
och ni måste frågat er vilket som är det bästa tillvägagångssättet.
00:53
Do you ripvila i frid it off quicklysnabbt -- shortkort durationvaraktighet but highhög intensityintensitet --
11
38000
4000
River du bort det snabbt -- kort tid men med kraftig smärta --
00:57
or do you take your Band-AidPlåster off slowlylångsamt --
12
42000
2000
eller drar du bort ditt plåster långsamt --
00:59
you take a long time, but eachvarje secondandra is not as painfulsmärtsam --
13
44000
4000
det tar längre tid, men varje sekund är inte lika smärtsam --
01:03
whichsom one of those is the right approachnärma sig?
14
48000
3000
vilket av dessa tillvägagångssätt är bäst?
01:06
The nursessjuksköterskor in my departmentavdelning thought that the right approachnärma sig
15
51000
4000
Sjuksköterskorna på min avdelning ansåg att rätt tillvägagångssätt
01:10
was the rippingripping one, so they would grabhugg holdhåll and they would ripvila i frid,
16
55000
3000
var att riva bort det snabbt, så de tog tag och de rev,
01:13
and they would grabhugg holdhåll and they would ripvila i frid.
17
58000
2000
och de tog tag och rev,
01:15
And because I had 70 percentprocent of my bodykropp burnedbränt, it would take about an hourtimme.
18
60000
4000
Och eftersom jag var brännskadad på 70% av min kropp så tog det ungefär en timme.
01:19
And as you can imaginetänka,
19
64000
3000
Som ni säkert kan föreställa er,
01:22
I hatedhatade that momentögonblick of rippingripping with incredibleotrolig intensityintensitet.
20
67000
4000
så hatade jag den timmen otroligt mycket.
01:26
And I would try to reasonanledning with them and say,
21
71000
2000
Jag försökte resonera med dem och sa,
01:28
"Why don't we try something elseannan?
22
73000
1000
"Varför prövar vi inte något nytt?
01:29
Why don't we take it a little longerlängre --
23
74000
2000
Varför låter vi det inte ta lite längre tid --
01:31
maybe two hourstimmar insteadistället of an hourtimme -- and have lessmindre of this intensityintensitet?"
24
76000
5000
kanske två timmar istället för en timme -- och slipper den värsta smärtan?"
01:36
And the nursessjuksköterskor told me two things.
25
81000
2000
Då förklarade sjuksköterskorna två saker för mig.
01:38
They told me that they had the right modelmodell of the patientpatient --
26
83000
4000
De förklarade för mig att de hade den rätta metoden --
01:42
that they knewvisste what was the right thing to do to minimizeminimera my painsmärta --
27
87000
3000
att de visste vilket som var det bästa sättet att minimera min smärta --
01:45
and they alsoockså told me that the wordord patientpatient doesn't mean
28
90000
3000
och de berättade också att ordet patient inte betyder
01:48
to make suggestionsförslag or to interfereblanda sig i or ...
29
93000
2000
"att ge förslag" eller "att lägga sig i" eller...
01:50
This is not just in HebrewHebreiska, by the way.
30
95000
3000
Detta gäller förövrigt inte bara Hebreiska,
01:53
It's in everyvarje languagespråk I've had experienceerfarenhet with so farlångt.
31
98000
3000
Utan i varje språk jag träffat på hittils.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tvar inte much I could do,
32
101000
4000
Och, som ni förstår, fanns det inte mycket -- det var inte mycket jag kunde göra,
02:00
and they kepthålls on doing what they were doing.
33
105000
3000
och de fortsatte göra på det sätt de gjorde saker.
02:03
And about threetre yearsår latersenare, when I left the hospitalsjukhus,
34
108000
2000
Cirka tre år senare, när jag lämnat sjukhuset,
02:05
I startedsatte igång studyingstuderar at the universityuniversitet.
35
110000
3000
började jag studera på universitetet.
02:08
And one of the mostmest interestingintressant lessonslektioner I learnedlärt mig
36
113000
3000
Och en av de mest intressanta saker jag lärde mig
02:11
was that there is an experimentalexperimentell methodmetod
37
116000
2000
var att det finns en experimentell metod
02:13
that if you have a questionfråga you can createskapa a replicareplika of this questionfråga
38
118000
4000
att om man har en fråga så kan man skapa en liktydig fråga
02:17
in some abstractabstrakt way, and you can try to examinegranska this questionfråga,
39
122000
4000
på något abstrakt sätt, och du kan försöka undersöka denna fråga,
02:21
maybe learnlära sig something about the worldvärld.
40
126000
2000
och kanske lära dig någonting om världen.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
Så det är vad jag gjorde.
02:25
I was still interestedintresserad
42
130000
1000
Jag var fortfarande intresserad
02:26
in this questionfråga of how do you take bandagesbandage off burnbränna patientspatienter.
43
131000
2000
av frågan hur man bör ta bort bandage från brännskadepatienter.
02:28
So originallyursprungligen I didn't have much moneypengar,
44
133000
3000
Så, till en början hade jag inte mycket pengar,
02:31
so I wentåkte to a hardwarehårdvara storeLagra and I boughtköpt a carpenter'ssnickarens vicevice.
45
136000
4000
så jag gick till en järnhandel och köpte ett skruvstäd.
02:35
And I would bringföra people to the lablabb and I would put theirderas fingerfinger in it,
46
140000
4000
Och så tog jag människor till laboratoriet och placerade deras finger i det,
02:39
and I would crunchknastrande it a little bitbit.
47
144000
2000
och så drog jag åt det lite.
02:41
(LaughterSkratt)
48
146000
2000
(skratt)
02:43
And I would crunchknastrande it for long periodsperioder and shortkort periodsperioder,
49
148000
3000
Jag drog åt det under lång tid och under kort tid,
02:46
and painsmärta that wentåkte up and painsmärta that wentåkte down,
50
151000
2000
och smärtan blev kraftigare och smärtan blev svagare,
02:48
and with breaksraster and withoututan breaksraster -- all kindsslag of versionsversioner of painsmärta.
51
153000
4000
med avbroo och utan avbrott -- alla olika typer av smärta.
02:52
And when I finishedfärdiga hurtingskada people a little bitbit, I would askfråga them,
52
157000
2000
Efter att jag blivit klar med att göra folk lite illa, så frågade jag dem,
02:54
so, how painfulsmärtsam was this? Or, how painfulsmärtsam was this?
53
159000
2000
så, hur smärtsamt var det här? Eller, hur smärtsamt var det här?
02:56
Or, if you had to choosevälja betweenmellan the last two,
54
161000
2000
Eller, om du fick välja mellan de två senaste,
02:58
whichsom one would you choosevälja?
55
163000
2000
vilken skulle du välja?
03:00
(LaughterSkratt)
56
165000
3000
(skratt)
03:03
I kepthålls on doing this for a while.
57
168000
3000
Jag fortsatte med det här ett tag.
03:06
(LaughterSkratt)
58
171000
2000
(skratt)
03:08
And then, like all good academicakademisk projectsprojekt, I got more fundingfinansiering.
59
173000
4000
Och med tiden, som med alla bra akademiska projekt, fick jag mer pengar.
03:12
I movedrörd to soundsljud, electricalelektrisk shockschocker --
60
177000
2000
I gick över till ljud, elchocker --
03:14
I even had a painsmärta suitkostym that I could get people to feel much more painsmärta.
61
179000
5000
Jag hade till och med en smärtdräkt som kunde få människor att känna ännu mera smärta.
03:19
But at the endslutet of this processbearbeta,
62
184000
4000
Men vid slutet av den här processen,
03:23
what I learnedlärt mig was that the nursessjuksköterskor were wrongfel.
63
188000
3000
lärde jag mig att sjuksköterskorna hade fel.
03:26
Here were wonderfulunderbar people with good intentionsavsikter
64
191000
3000
Här var underbara människor med goda avsikter
03:29
and plentymassor of experienceerfarenhet, and neverthelessändå
65
194000
2000
och gott om erfarenhet, men trots det
03:31
they were getting things wrongfel predictablyförutsägbart all the time.
66
196000
4000
hade de fel om saker förutsägbart hela tiden.
03:35
It turnsvarv out that because we don't encodekoda durationvaraktighet
67
200000
3000
Det visade sig att eftersom vi inte avläser tid
03:38
in the way that we encodekoda intensityintensitet,
68
203000
2000
på samma sätt som vi avläser smärta,
03:40
I would have had lessmindre painsmärta if the durationvaraktighet would have been longerlängre
69
205000
4000
skulle jag ha haft mindre ont om smärtan varat längre
03:44
and the intensityintensitet was lowerlägre.
70
209000
2000
och intensiteten varit lägre.
03:46
It turnsvarv out it would have been better to startStart with my faceansikte,
71
211000
3000
Det visade sig att det hade varit bättre att börja med mitt ansikte,
03:49
whichsom was much more painfulsmärtsam, and moveflytta towardmot my legsben,
72
214000
2000
vilket var mycket mer smärtsamt, och fortsätta mot mina ben,
03:51
givingger me a trendtrend of improvementförbättring over time --
73
216000
3000
vilket skulle gett en utveckling av förbättring över tid,
03:54
that would have been alsoockså lessmindre painfulsmärtsam.
74
219000
1000
och också hade varit mindre smärtsamt.
03:55
And it alsoockså turnsvarv out that it would have been good
75
220000
2000
Det visade sig också att det hade varit bra
03:57
to give me breaksraster in the middlemitten to kindsnäll of recuperateåterhämta dig from the painsmärta.
76
222000
2000
att stanna upp för en paus i mitten för att låta mig återhämta mig från smärtan.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
Alla dessa saker hade varit bra att göra,
04:01
and my nursessjuksköterskor had no ideaaning.
78
226000
3000
och sjuksköterskorna hade ingen aning.
04:04
And from that pointpunkt on I startedsatte igång thinkingtänkande,
79
229000
1000
Från och med den stunden började jag tänka,
04:05
are the nursessjuksköterskor the only people in the worldvärld who get things wrongfel
80
230000
3000
är sjuksköterskor de enda människorna i världen som får det fel
04:08
in this particularsärskild decisionbeslut, or is it a more generalallmän casefall?
81
233000
3000
när de ställs inför sådana här val, eller är det mera av ett generellt problem?
04:11
And it turnsvarv out it's a more generalallmän casefall --
82
236000
2000
Och det visade sig att det är ett mer generellt problem --
04:13
there's a lot of mistakesmisstag we do.
83
238000
3000
det finns massor av misstag som vi gör.
04:16
And I want to give you one exampleexempel of one of these irrationalitiesirrationaliteter,
84
241000
5000
Och jag vill ge er ett exempel på en av dessa irrationella beslut,
04:21
and I want to talk to you about cheatingotrogen.
85
246000
3000
jag vill prata med er om fusk.
04:24
And the reasonanledning I pickedplockade cheatingotrogen is because it's interestingintressant,
86
249000
2000
Och anledningen till att jag valde fusk är för att det är intressant,
04:26
but alsoockså it tellsberättar us something, I think,
87
251000
2000
men också för att jag tror att det berättar något för oss,
04:28
about the stockstock marketmarknadsföra situationsituation we're in.
88
253000
3000
om situationen på aktiemarknaden just nu.
04:31
So, my interestintressera in cheatingotrogen startedsatte igång
89
256000
3000
Så, mitt intresse för fusk började
04:34
when EnronEnron camekom on the scenescen, explodedexploderad all of a suddenplötslig,
90
259000
2000
när Enronaffären, helt plötsligt exploderade,
04:36
and I startedsatte igång thinkingtänkande about what is happeninghappening here.
91
261000
3000
och jag började fundera på vad det var som hände.
04:39
Is it the casefall that there was kindsnäll of
92
264000
1000
Är det frågan om att
04:40
a few applesäpplen who are capablekapabel of doing these things,
93
265000
3000
några få ruttna äpplen är kapabla till sådana här saker,
04:43
or are we talkingtalande a more endemicingår i släktet situationsituation,
94
268000
2000
eller pratar vi om en mer spridd företeelse,
04:45
that manymånga people are actuallyfaktiskt capablekapabel of behavingbeter sig this way?
95
270000
4000
att många människor faktiskt är kapabla att bete sig på detta sätt?
04:49
So, like we usuallyvanligtvis do, I decidedbestämt to do a simpleenkel experimentexperimentera.
96
274000
4000
Så, som vi vanligtvis gör, jag valde att utföra ett enkelt experiment.
04:53
And here'shär är how it wentåkte.
97
278000
1000
Och så här gick det till.
04:54
If you were in the experimentexperimentera, I would passpassera you a sheetark of paperpapper
98
279000
3000
Om du deltog i experimentet så skulle jag ge dig en bit papper
04:57
with 20 simpleenkel mathmatematik problemsproblem that everybodyalla could solvelösa,
99
282000
4000
med 20 enkla matematikproblem som vem som helst kan lösa,
05:01
but I wouldn'tskulle inte give you enoughtillräckligt time.
100
286000
2000
men jag skulle inte ge dig tillräckligt med tid.
05:03
When the fivefem minutesminuter were over, I would say,
101
288000
2000
Efter fem minuter så skulle jag säga,
05:05
"PassPassera me the sheetsark of paperpapper, and I'll paybetala you a dollardollar perper questionfråga."
102
290000
3000
"Ge mig pappret, och jag betalar er en dollar per fråga."
05:08
People did this. I would paybetala people fourfyra dollarsdollar for theirderas taskuppgift --
103
293000
4000
Folk gjorde detta. Och jag brukade ge dem fyra dollar för uppgiften --
05:12
on averagegenomsnitt people would solvelösa fourfyra problemsproblem.
104
297000
2000
i snitt löste de flesta fyra problem.
05:14
Other people I would temptfresta to cheatfuska.
105
299000
3000
Andra personer försökte jag locka att fuska.
05:17
I would passpassera theirderas sheetark of paperpapper.
106
302000
1000
Jag gav dem deras papper.
05:18
When the fivefem minutesminuter were over, I would say,
107
303000
2000
Efter fem minuter så sa jag,
05:20
"Please shredstrimla the piecebit of paperpapper.
108
305000
1000
"Var snäll och riv sönder pappret.
05:21
Put the little piecesbitar in your pocketficka or in your backpackryggsäck,
109
306000
3000
Lägg småbitarna i fickan eller i din ryggsäck,
05:24
and tell me how manymånga questionsfrågor you got correctlykorrekt."
110
309000
3000
och berätta för mig hur många frågor du klarade."
05:27
People now solvedlöst sevensju questionsfrågor on averagegenomsnitt.
111
312000
3000
Nu "löste" folk i genomsnitt sju frågor.
05:30
Now, it wasn'tvar inte as if there was a few baddålig applesäpplen --
112
315000
5000
Det var inte så att det var frågan om några få ruttna äpplen --
05:35
a few people cheatedfuskat a lot.
113
320000
3000
att några få fuskade mycket.
05:38
InsteadIstället, what we saw is a lot of people who cheatfuska a little bitbit.
114
323000
3000
Det vi såg, var istället många människor som fuskade lite grann.
05:41
Now, in economicekonomisk theoryteori,
115
326000
3000
I ekonomisk teori,
05:44
cheatingotrogen is a very simpleenkel cost-benefitkostnads-nytto analysisanalys.
116
329000
3000
är fusk en mycket enkel kostnad nyttoanalys.
05:47
You say, what's the probabilitysannolikhet of beingvarelse caughtfångad?
117
332000
2000
Du frågar dig, vad är risken att bli upptäckt?
05:49
How much do I standstå to gain from cheatingotrogen?
118
334000
3000
Hur mycket tjänar jag på att fuska?
05:52
And how much punishmentbestraffning would I get if I get caughtfångad?
119
337000
2000
och hur stort blir straffet om jag blir upptäckt?
05:54
And you weighväga these optionsalternativ out --
120
339000
2000
Och så väger du dessa emot varandra
05:56
you do the simpleenkel cost-benefitkostnads-nytto analysisanalys,
121
341000
2000
och gör en enkel kostnad nyttoanalys,
05:58
and you decidebesluta whetherhuruvida it's worthwhilevärt to commitbegå the crimebrottslighet or not.
122
343000
3000
och bestämmer dig om det är värt att begå brottet eller inte.
06:01
So, we try to testtesta this.
123
346000
2000
Så vi försökte testa detta.
06:03
For some people, we variedvarierande how much moneypengar they could get away with --
124
348000
4000
För vissa förändrade vi hur mycket pengar de kunde komma undan med --
06:07
how much moneypengar they could stealstjäla.
125
352000
1000
hur mycket pengar de kunde stjäla.
06:08
We paidbetald them 10 centscent perper correctRätta questionfråga, 50 centscent,
126
353000
3000
Vi betalade 10 cent för varje korrekt fråga, 50 cent,
06:11
a dollardollar, fivefem dollarsdollar, 10 dollarsdollar perper correctRätta questionfråga.
127
356000
3000
en dollar, fem dollar, 10 dollar för varje korrekt fråga.
06:14
You would expectförvänta that as the amountmängd of moneypengar on the tabletabell increasesökar,
128
359000
4000
Man hade väntat sig att när mängden pengar på bordet ökade,
06:18
people would cheatfuska more, but in factfaktum it wasn'tvar inte the casefall.
129
363000
3000
skulle människor fuska mer, men det visade sig inte stämma.
06:21
We got a lot of people cheatingotrogen by stealingstjäla by a little bitbit.
130
366000
3000
Det var många som fuskade genom att bara stjäla lite.
06:24
What about the probabilitysannolikhet of beingvarelse caughtfångad?
131
369000
3000
Hur är det med sannorlikheten att bli upptäckt?
06:27
Some people shreddedstrimlad halfhalv the sheetark of paperpapper,
132
372000
2000
Vissa rev sönder halva pappret,
06:29
so there was some evidencebevis left.
133
374000
1000
så att det fanns lite bevis kvar.
06:30
Some people shreddedstrimlad the wholehela sheetark of paperpapper.
134
375000
2000
Några rev sönder hela pappret.
06:32
Some people shreddedstrimlad everything, wentåkte out of the roomrum,
135
377000
3000
Några rev sönder allt, gick ut ur rummet
06:35
and paidbetald themselvessig själva from the bowlskål of moneypengar that had over 100 dollarsdollar.
136
380000
3000
och betalade sig själva från en skål med pengar som innehåll mer än 100 dollar.
06:38
You would expectförvänta that as the probabilitysannolikhet of beingvarelse caughtfångad goesgår down,
137
383000
3000
Man skulle förvänta sig att allt eftersom sannorlikheten att bli upptäckt minskade,
06:41
people would cheatfuska more, but again, this was not the casefall.
138
386000
3000
skulle människor fuska mer, men återigen, stämde det inte.
06:44
Again, a lot of people cheatedfuskat by just by a little bitbit,
139
389000
3000
Återigen, många fuskade bara lite grann,
06:47
and they were insensitiveokänsliga to these economicekonomisk incentivesincitament.
140
392000
3000
och de var oberörda av ekonomiska incitament.
06:50
So we said, "If people are not sensitivekänslig
141
395000
1000
Vi frågade oss, "Om människor inte påverkas
06:51
to the economicekonomisk rationalrationell theoryteori explanationsförklaringar, to these forceskrafter,
142
396000
5000
enligt den ekonomiska teorins rationella förklaringar, enligt dessa krafter,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
vad är det då som är i görningen?"
06:59
And we thought maybe what is happeninghappening is that there are two forceskrafter.
144
404000
3000
Vi tänkte att det som kanske sker är att det finns två krafter.
07:02
At one handhand, we all want to look at ourselvesoss själva in the mirrorspegel
145
407000
2000
Å ena sidan vill vi alla kunna titta oss själva i spegeln
07:04
and feel good about ourselvesoss själva, so we don't want to cheatfuska.
146
409000
3000
och känna oss nöjda med oss själva, så vi vill inte fuska.
07:07
On the other handhand, we can cheatfuska a little bitbit,
147
412000
2000
Å andra sidan, kan vi fuska lite
07:09
and still feel good about ourselvesoss själva.
148
414000
2000
och fortfarande kännas oss nöjda med oss själva.
07:11
So, maybe what is happeninghappening is that
149
416000
1000
Kanske är det så att
07:12
there's a levelnivå of cheatingotrogen we can't go over,
150
417000
2000
det finns en gräns av fusk som vi inte kan passera
07:14
but we can still benefitdra nytta from cheatingotrogen at a lowlåg degreegrad,
151
419000
4000
men vi kan fortfarande dra nytta av att fuska lite grann,
07:18
as long as it doesn't changeByta our impressionsvisningar about ourselvesoss själva.
152
423000
3000
så länge det inte förändrar vår uppfattning av oss själva.
07:21
We call this like a personalpersonlig fudgefudge factorfaktor.
153
426000
3000
Vi kallar detta för vår personliga fiffelfaktor.
07:25
Now, how would you testtesta a personalpersonlig fudgefudge factorfaktor?
154
430000
4000
Nå, hur gör man för att testa en personlig fiffelfaktor?
07:29
InitiallyInledningsvis we said, what can we do to shrinkkrympa the fudgefudge factorfaktor?
155
434000
4000
Till att börja med, vad kan vi göra för att minska fiffelfaktorn?
07:33
So, we got people to the lablabb, and we said,
156
438000
2000
Vi tog människor i laboratoriet och sa,
07:35
"We have two tasksuppgifter for you todayi dag."
157
440000
2000
"Vi har två uppgifter för er idag."
07:37
First, we askedfrågade halfhalv the people
158
442000
1000
Först bad vi hälften av personerna
07:38
to recallåterkallelse eitherantingen 10 booksböcker they readläsa in highhög schoolskola,
159
443000
2000
återge antingen 10 böcker som de läst i grundskolan,
07:40
or to recallåterkallelse The TenTio CommandmentsBudorden,
160
445000
3000
eller återge de tio budorden, och
07:43
and then we temptedfrestad them with cheatingotrogen.
161
448000
2000
sen så lockade vi dem att fuska.
07:45
TurnsVänder out the people who triedförsökte to recallåterkallelse The TenTio CommandmentsBudorden --
162
450000
3000
Det visade sig att människor som försökte återge de tio budorden,
07:48
and in our sampleprov nobodyingen could recallåterkallelse all of The TenTio CommandmentsBudorden --
163
453000
2000
och i vår försöksgrupp klarade ingen att återge alla de tio budorden --
07:51
but those people who triedförsökte to recallåterkallelse The TenTio CommandmentsBudorden,
164
456000
4000
men de personer som försökte återge de tio budorden,
07:55
givengiven the opportunitymöjlighet to cheatfuska, did not cheatfuska at all.
165
460000
3000
när de fick möjligheten, valde att inte fuska överhuvudtaget.
07:58
It wasn'tvar inte that the more religiousreligiös people --
166
463000
2000
Det var inte så att mer religiösa människor --
08:00
the people who rememberedihåg more of the CommandmentsBudorden -- cheatedfuskat lessmindre,
167
465000
1000
de personer som bäst kom igår de tio budorden -- fuskade mindre,
08:01
and the lessmindre religiousreligiös people --
168
466000
2000
och mindre religiösa människor --
08:03
the people who couldn'tkunde inte rememberkom ihåg almostnästan any CommandmentsBudorden --
169
468000
1000
de personer som knappt kom ihåg några alls av de tiobudorden --
08:04
cheatedfuskat more.
170
469000
2000
fuskade mer.
08:06
The momentögonblick people thought about tryingpåfrestande to recallåterkallelse The TenTio CommandmentsBudorden,
171
471000
4000
Ögonblicket då folk tänkte på att försöka minnas de tio budorden,
08:10
they stoppedstoppad cheatingotrogen.
172
475000
1000
slutade de fuska.
08:11
In factfaktum, even when we gavegav self-declaredsjälv förklarade atheistsateister
173
476000
2000
Det var faktiskt så att även när vi gav ateister
08:13
the taskuppgift of swearingsvordomar on the BibleBibeln and we give them a chancechans to cheatfuska,
174
478000
4000
uppgiften att svära på Bibeln och gav dem möjlighet att fuska,
08:17
they don't cheatfuska at all.
175
482000
2000
fuskade de inte alls.
08:21
Now, TenTio CommandmentsBudorden is something that is hardhård
176
486000
2000
De tio budorden är något som är svårt
08:23
to bringföra into the educationutbildning systemsystemet, so we said,
177
488000
2000
att få in i utbildningssystemet, så vi sa,
08:25
"Why don't we get people to signskylt the honorära codekoda?"
178
490000
2000
"Varför låter vi inte folk skriva under en hederskodex?"
08:27
So, we got people to signskylt,
179
492000
2000
Så de fick skriva under,
08:29
"I understandförstå that this shortkort surveyundersökning fallsfalls underunder the MITMIT HonorÄra CodeKoden."
180
494000
4000
"Jag förstå att denna enkät gäller under MIT hederskodex."
08:33
Then they shreddedstrimlad it. No cheatingotrogen whatsoeverhelst.
181
498000
3000
Sen rev de pappret. Inget fuskande överhuvudtaget.
08:36
And this is particularlysärskilt interestingintressant,
182
501000
1000
Och detta är extra intressant,
08:37
because MITMIT doesn't have an honorära codekoda.
183
502000
2000
eftersom MIT inte har en hederskodex.
08:39
(LaughterSkratt)
184
504000
5000
(skratt)
08:44
So, all this was about decreasingminskande the fudgefudge factorfaktor.
185
509000
4000
Så, allt detta handlade om att minska fiffelfaktorn.
08:48
What about increasingökande the fudgefudge factorfaktor?
186
513000
3000
Hur är det med ökande av fiffelfaktorn?
08:51
The first experimentexperimentera -- I walkedpromenerade around MITMIT
187
516000
2000
Det första experimentet -- Jag gick runt på MIT
08:53
and I distributeddistribuerad six-packs7.500.000 of CokesCokes in the refrigeratorskylskåp --
188
518000
3000
och placerade ut sexpack med Coca-Cola i kylskåpen --
08:56
these were commonallmänning refrigeratorskylskåp for the undergradsundergrads.
189
521000
2000
detta var gemensamma kylskåp för kandidatstudenter.
08:58
And I camekom back to measuremäta what we technicallytekniskt call
190
523000
3000
Och jag kom tillbaka för att mäta vad vi på teknikspråk kallar
09:01
the half-lifetimehalv-livstid of CokeCoke -- how long does it last in the refrigeratorskylskåp?
191
526000
4000
halveringstiden för Coca-Cola -- hur länge finns den kvar i kylskåpen?
09:05
As you can expectförvänta it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Och som väntat så finns de inte kvar särskilt länge. Folk tar dem.
09:08
In contrastkontrast, I tooktog a platetallrik with sixsex one-dollaren dollar billssedlar,
193
533000
4000
Som kontrast, jag tog en tallrik med sex en-dollars sedlar,
09:12
and I left those platestallrikar in the samesamma refrigeratorskylskåp.
194
537000
3000
och lämnade i samma kylskåp.
09:15
No billräkningen ever disappearedförsvunnit.
195
540000
1000
Inte en enda sedel försvann.
09:16
Now, this is not a good socialsocial sciencevetenskap experimentexperimentera,
196
541000
3000
OK, detta är inget bra samhällsvetenskapligt experiment,
09:19
so to do it better I did the samesamma experimentexperimentera
197
544000
3000
så för att göra det bättre utförde jag samma experiment
09:22
as I describedbeskriven to you before.
198
547000
2000
som jag beskrev för er tidigare.
09:24
A thirdtredje of the people we passedpasserade the sheetark, they gavegav it back to us.
199
549000
3000
En tredjedel av testpersonerna fick pappret och gav tillbaka det till oss.
09:27
A thirdtredje of the people we passedpasserade it to, they shreddedstrimlad it,
200
552000
3000
En tredjedel fick pappret och rev sönder det
09:30
they camekom to us and said,
201
555000
1000
kom till oss och sa
09:31
"MrHerr. ExperimenterFörsöksledaren, I solvedlöst X problemsproblem. Give me X dollarsdollar."
202
556000
3000
"Herr försöksledare, jag löste X problem. Ge mig X dollar."
09:34
A thirdtredje of the people, when they finishedfärdiga shreddingfragmentering the piecebit of paperpapper,
203
559000
3000
En tredjedel, efter att de rivit sönder pappret,
09:37
they camekom to us and said,
204
562000
2000
kom till oss och sa,
09:39
"MrHerr ExperimenterFörsöksledaren, I solvedlöst X problemsproblem. Give me X tokenstokens."
205
564000
6000
"Herr försöksledare, jag löste X problem. Ge mig X polletter."
09:45
We did not paybetala them with dollarsdollar; we paidbetald them with something elseannan.
206
570000
3000
Vi betalade dem inte i dollar. Vi betalade dem med något annat.
09:48
And then they tooktog the something elseannan, they walkedpromenerade 12 feetfötter to the sidesida,
207
573000
3000
Sedan tog de det de fick, gick 4 meter till sidan,
09:51
and exchangedutbyts it for dollarsdollar.
208
576000
2000
och växlade in dem mot dollar.
09:53
Think about the followingföljande intuitionintuition.
209
578000
2000
Tänk på följande uppfattning.
09:55
How baddålig would you feel about takingtar a pencilpenna from work home,
210
580000
3000
Hur dåligt skulle du må av att ta en penna från jobbet,
09:58
comparedjämfört to how baddålig would you feel
211
583000
2000
jämfört med hur du skulle må
10:00
about takingtar 10 centscent from a pettyringa cashkontanter boxlåda?
212
585000
2000
av att ta 10 cent från ett kassaskrin?
10:02
These things feel very differentlyannorlunda.
213
587000
3000
Dessa saker känns väldigt olika.
10:05
Would beingvarelse a stepsteg removedtog bort from cashkontanter for a few secondssekunder
214
590000
3000
Skulle avsaknaden av pengar för ett ögonblick
10:08
by beingvarelse paidbetald by tokentoken make a differenceskillnad?
215
593000
3000
genom att bli betalad i polletter göra skillnad?
10:11
Our subjectsämnen doubledfördubblats theirderas cheatingotrogen.
216
596000
2000
Våra försökspersoner dubblerade sitt fuskande.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Jag ska snart berätta vad
10:15
about this and the stockstock marketmarknadsföra in a minuteminut.
218
600000
2000
jag tror om detta och aktiemarknaden.
10:18
But this did not solvelösa the bigstor problemproblem I had with EnronEnron yetän,
219
603000
4000
Men detta löste inte mitt stora problem med Enron ännu,
10:22
because in EnronEnron, there's alsoockså a socialsocial elementelement.
220
607000
3000
för i Enronaffären fanns det också en social faktor.
10:25
People see eachvarje other behavingbeter sig.
221
610000
1000
Människor ser andras beteende.
10:26
In factfaktum, everyvarje day when we openöppen the newsNyheter
222
611000
2000
Varje dag när vi slår upp tidningen
10:28
we see examplesexempel of people cheatingotrogen.
223
613000
2000
ser vi exempel på människor som fuskar.
10:30
What does this causeorsak us?
224
615000
3000
Hur påverkar det oss?
10:33
So, we did anotherannan experimentexperimentera.
225
618000
1000
Så, vi gjorde ett annat experiment.
10:34
We got a bigstor groupgrupp of studentsstudenter to be in the experimentexperimentera,
226
619000
3000
Vi samlade en stor grupp studenter att vara med i experimentet
10:37
and we prepaidFörutbetalda them.
227
622000
1000
och betalade dem i förväg.
10:38
So everybodyalla got an envelopekuvert with all the moneypengar for the experimentexperimentera,
228
623000
3000
De fick ett kuvert som innehöll alla experimentets pengar,
10:41
and we told them that at the endslutet, we askedfrågade them
229
626000
2000
och sa till dem att i slutet, kommer vi be dem
10:43
to paybetala us back the moneypengar they didn't make. OK?
230
628000
4000
att betala tillbaka pengarna som de inte skulle få. OK?
10:47
The samesamma thing happenshänder.
231
632000
1000
Samma sak hände.
10:48
When we give people the opportunitymöjlighet to cheatfuska, they cheatfuska.
232
633000
2000
När vi ger folk möjligheten att fuska, så fuskar de.
10:50
They cheatfuska just by a little bitbit, all the samesamma.
233
635000
3000
De fuskar bara lite grann, men fuskar fortfarande.
10:53
But in this experimentexperimentera we alsoockså hiredanlitade an actingverkande studentstuderande.
234
638000
3000
Men i detta experiment anställde vi också en dramastudent.
10:56
This actingverkande studentstuderande stoodstod up after 30 secondssekunder, and said,
235
641000
4000
Efter 30 sekunder ställde sig studenten upp och sa,
11:00
"I solvedlöst everything. What do I do now?"
236
645000
3000
"Jag har löst allt. Vad gör jag nu?"
11:03
And the experimenterexperimentator said, "If you've finishedfärdiga everything, go home.
237
648000
4000
Och vi svarade, "Om du är klar kan du gå hem."
11:07
That's it. The taskuppgift is finishedfärdiga."
238
652000
1000
Det är allt. Uppgiften är klar.
11:08
So, now we had a studentstuderande -- an actingverkande studentstuderande --
239
653000
4000
Så, nu hade vi alltså en student -- en dramastudent --
11:12
that was a partdel of the groupgrupp.
240
657000
2000
som var en del av gruppen.
11:14
NobodyIngen knewvisste it was an actorskådespelare.
241
659000
2000
Ingen visste att det var en skådespelare.
11:16
And they clearlyklart cheatedfuskat in a very, very seriousallvarlig way.
242
661000
4000
Som uppenbart fuskade, på ett väldigt allvarligt sätt.
11:20
What would happenhända to the other people in the groupgrupp?
243
665000
3000
Vad händer med de andra personerna i gruppen?
11:23
Will they cheatfuska more, or will they cheatfuska lessmindre?
244
668000
3000
Kommer de fuska mer, eller kommer de fuska mindre?
11:26
Here is what happenshänder.
245
671000
2000
Det här är vad som hände.
11:28
It turnsvarv out it dependsberor on what kindsnäll of sweatshirttröja they're wearingbär.
246
673000
4000
Det visar sig, att det beror på vilken tröja de har på sig.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Det här är grejen.
11:34
We ransprang this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Vi gjorde detta på Carnegie Mellon och Pittsburgh.
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two bigstor universitiesuniversitet,
249
682000
2000
Och i Pittsburgh finns det två stora universitet,
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversityUniversitet of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Carnegie Mellon och University of Pittsburgh.
11:42
All of the subjectsämnen sittingSammanträde in the experimentexperimentera
251
687000
2000
Alla studenter i experimentet
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentsstudenter.
252
689000
2000
var från Carnegie Mellon.
11:46
When the actorskådespelare who was getting up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstuderande --
253
691000
4000
När skådespelaren som ställde sig upp var från Carnegie Mellon --
11:50
he was actuallyfaktiskt a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstuderande --
254
695000
2000
han var faktiskt verkligen från Carnegie Mellon --
11:52
but he was a partdel of theirderas groupgrupp, cheatingotrogen wentåkte up.
255
697000
4000
men han var en del av deras grupp, fusket ökade.
11:56
But when he actuallyfaktiskt had a UniversityUniversitet of PittsburghPittsburgh sweatshirttröja,
256
701000
4000
Men när han hade en tröja från University of Pittsburgh,
12:00
cheatingotrogen wentåkte down.
257
705000
2000
minskade fusket.
12:02
(LaughterSkratt)
258
707000
3000
(skratt)
12:05
Now, this is importantViktig, because rememberkom ihåg,
259
710000
3000
Detta är viktigt eftersom, kom ihåg,
12:08
when the momentögonblick the studentstuderande stoodstod up,
260
713000
2000
när studenten ställde sig upp
12:10
it madegjord it clearklar to everybodyalla that they could get away with cheatingotrogen,
261
715000
3000
blev det klart för alla att de kunde komma undan med fusk
12:13
because the experimenterexperimentator said,
262
718000
2000
eftersom försöksledaren sa,
12:15
"You've finishedfärdiga everything. Go home," and they wentåkte with the moneypengar.
263
720000
2000
"Du är klar med allt. Gå hem," och han gick iväg med sina pengar.
12:17
So it wasn'tvar inte so much about the probabilitysannolikhet of beingvarelse caughtfångad again.
264
722000
3000
Så det handlade inte om sannolikheten att bli påkommen.
12:20
It was about the normsnormer for cheatingotrogen.
265
725000
3000
Utan om normerna för fuskande.
12:23
If somebodynågon from our in-groupinnegänget cheatsfusk and we see them cheatingotrogen,
266
728000
3000
Om någon från våran grupp fuskar och vi ser dem fuska,
12:26
we feel it's more appropriatelämplig, as a groupgrupp, to behavebete sig this way.
267
731000
4000
känns det mer legitimt, som en grupp, att bete sig på det sättet.
12:30
But if it's somebodynågon from anotherannan groupgrupp, these terriblefruktansvärd people --
268
735000
2000
Men om någon från en annan grupp, dessa hemska människor --
12:32
I mean, not terriblefruktansvärd in this --
269
737000
2000
jag menar inte hemska så --
12:34
but somebodynågon we don't want to associateassociera ourselvesoss själva with,
270
739000
2000
men någon vi inte vill associera oss med,
12:36
from anotherannan universityuniversitet, anotherannan groupgrupp,
271
741000
2000
från ett annat universitet, en annan grupp,
12:38
all of a suddenplötslig people'smänniskors awarenessmedvetenhet of honestyärlighet goesgår up --
272
743000
3000
helt plötsligt ökar folks medvetenhet om deras ärlighet --
12:41
a little bitbit like The TenTio CommandmentsBudorden experimentexperimentera --
273
746000
2000
lite som med de tio budorden --
12:43
and people cheatfuska even lessmindre.
274
748000
4000
och människor fuskade mindre.
12:47
So, what have we learnedlärt mig from this about cheatingotrogen?
275
752000
4000
Så vad har vi lärt oss från det här om fusk?
12:51
We'veVi har learnedlärt mig that a lot of people can cheatfuska.
276
756000
3000
Vi har lärt oss att många människor kan fuska.
12:54
They cheatfuska just by a little bitbit.
277
759000
3000
De fuskar bara lite grann.
12:57
When we remindpåminna people about theirderas moralitymoral, they cheatfuska lessmindre.
278
762000
4000
När vi påminner människor om deras moral, fuskar de mindre.
13:01
When we get biggerstörre distancedistans from cheatingotrogen,
279
766000
3000
När vi får större distans till själva fusket,
13:04
from the objectobjekt of moneypengar, for exampleexempel, people cheatfuska more.
280
769000
4000
från pengar som objekt, till exempel, fuskas det mer.
13:08
And when we see cheatingotrogen around us,
281
773000
2000
Och när vi ser fuskande runt omkring oss,
13:10
particularlysärskilt if it's a partdel of our in-groupinnegänget, cheatingotrogen goesgår up.
282
775000
4000
speciellt om det är från någon i vår grupp, fuskas det mer.
13:14
Now, if we think about this in termsvillkor of the stockstock marketmarknadsföra,
283
779000
3000
Om vi nu tänker på detta i förhållande till aktiemarknaden,
13:17
think about what happenshänder.
284
782000
1000
tänk på vad som händer
13:18
What happenshänder in a situationsituation when you createskapa something
285
783000
3000
Vad händer när du skapar en situation där
13:21
where you paybetala people a lot of moneypengar
286
786000
2000
du betalar människor mycket pengar
13:23
to see realityverklighet in a slightlylite distortedförvrängd way?
287
788000
3000
för att se verkligheten på ett lite förvanskat sätt?
13:26
Would they not be ablestånd to see it this way?
288
791000
3000
Skulle de inte kunna se det på det sättet?
13:29
Of coursekurs they would.
289
794000
1000
Såklart de skulle.
13:30
What happenshänder when you do other things,
290
795000
1000
Vad händer när du gör andra saker,
13:31
like you removeavlägsna things from moneypengar?
291
796000
2000
som att ta bort saker från pengar?
13:33
You call them stockstock, or stockstock optionsalternativ, derivativesderivat,
292
798000
3000
Du kallar det för aktier, optioner, derivat,
13:36
mortgage-backedbolånebaserade securitiesvärdepapper.
293
801000
1000
bostadslånskrediter.
13:37
Could it be that with those more distantavlägsen things,
294
802000
3000
Kan det vara så att med dessa mer distanserade saker,
13:40
it's not a tokentoken for one secondandra,
295
805000
2000
det är inte något så enkelt som en pollett
13:42
it's something that is manymånga stepssteg removedtog bort from moneypengar
296
807000
2000
där är något som är många steg avlägsnat från pengar
13:44
for a much longerlängre time -- could it be that people will cheatfuska even more?
297
809000
4000
under en mycket längre tid -- kan det vara så att människor fuskar mer?
13:48
And what happenshänder to the socialsocial environmentmiljö
298
813000
2000
Och vad händer med den sociala faktorn
13:50
when people see other people behavebete sig around them?
299
815000
3000
när människor ser hur folk runt omkring beter sig?
13:53
I think all of those forceskrafter workedarbetade in a very baddålig way
300
818000
4000
Jag tror att alla dessa krafter arbetar på ett mycket dåligt sätt
13:57
in the stockstock marketmarknadsföra.
301
822000
2000
på aktiemarknaden.
13:59
More generallyallmänt, I want to tell you something
302
824000
3000
Mer allmänt vill jag berätta något för er
14:02
about behavioralbeteendemässiga economicsekonomi.
303
827000
3000
om beteendeekonomi.
14:05
We have manymånga intuitionsintuitioner in our life,
304
830000
4000
Vi har många föreställningar i våra liv,
14:09
and the pointpunkt is that manymånga of these intuitionsintuitioner are wrongfel.
305
834000
3000
och poängen är att många av dessa föreställningar är fel.
14:12
The questionfråga is, are we going to testtesta those intuitionsintuitioner?
306
837000
3000
Frågan är, kommer vi att testa dessa intuitioner?
14:15
We can think about how we're going to testtesta this intuitionintuition
307
840000
2000
Vi kan fundera på hur vi ska testa dem
14:17
in our privateprivat life, in our businessföretag life,
308
842000
2000
i vårt privatliv, i vårt yrkesliv,
14:19
and mostmest particularlysärskilt when it goesgår to policypolitik,
309
844000
3000
och speciellt när det gäller policybeslut,
14:22
when we think about things like No ChildBarn Left BehindBakom,
310
847000
3000
när vi tänker på saker som No Child Left Behind,
14:25
when you createskapa newny stockstock marketsmarknader, when you createskapa other policiespolitik --
311
850000
3000
när vi skapar nya aktiemarknader, när vi fattar andra beslut --
14:28
taxationbeskattning, healthhälsa carevård and so on.
312
853000
3000
skatter, sjukvård och så vidare.
14:31
And the difficultysvårighet of testingtestning our intuitionintuition
313
856000
2000
Svårigheten med att testa våra föreställningar
14:33
was the bigstor lessonlektion I learnedlärt mig
314
858000
2000
var den stora läxan jag lärde mig,
14:35
when I wentåkte back to the nursessjuksköterskor to talk to them.
315
860000
2000
när jag gick tillbaka till sjuksköterskorna för att prata.
14:37
So I wentåkte back to talk to them
316
862000
2000
Jag gick tillbaka för att prata med dem
14:39
and tell them what I foundhittades out about removingavlägsnande bandagesbandage.
317
864000
3000
och för att berätta vad jag lärt mig om att ta bort bandage.
14:42
And I learnedlärt mig two interestingintressant things.
318
867000
2000
Och lärde mig två intressanta saker.
14:44
One was that my favoritefavorit- nursesjuksköterska, EttieEttie,
319
869000
2000
Den ena var att en av mina favoritsköterskor, Ettie,
14:46
told me that I did not take her painsmärta into considerationhänsyn.
320
871000
4000
sa att jag inte tog hennes egen smärta i beaktande.
14:50
She said, "Of coursekurs, you know, it was very painfulsmärtsam for you.
321
875000
2000
Hon sa, "Självklart var det väldigt smärtsamt för dig.
14:52
But think about me as a nursesjuksköterska,
322
877000
2000
Men tänk på mig som sjuksköterska,
14:54
takingtar, removingavlägsnande the bandagesbandage of somebodynågon I likedtyckte om,
323
879000
2000
ta bort bandage från någon jag gillar
14:56
and had to do it repeatedlyupprepat over a long periodperiod of time.
324
881000
3000
och tvingas göra det upprepade gånger under en lång tidsperiod.
14:59
CreatingAtt skapa so much torturetortyr was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Att skapa så mycket tortyr var inte bra för mig heller"
15:02
And she said maybe partdel of the reasonanledning was it was difficultsvår for her.
326
887000
5000
Och hon sa, kanske var detta en del av varför det var svårt för henne.
15:07
But it was actuallyfaktiskt more interestingintressant than that, because she said,
327
892000
3000
Men det var faktisk mer intressant än så, för hon sa,
15:10
"I did not think that your intuitionintuition was right.
328
895000
5000
"Jag trodde inte att din intuition var riktigt.
15:15
I feltkänt my intuitionintuition was correctRätta."
329
900000
1000
jag kände att min var korrekt."
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuitioner,
330
901000
2000
Så, om du tänker på alla dina föreställningar,
15:18
it's very hardhård to believe that your intuitionintuition is wrongfel.
331
903000
4000
det är väldigt svårt att tro att din intuition är fel.
15:22
And she said, "GivenMed tanke på the factfaktum that I thought my intuitionintuition was right ..." --
332
907000
3000
Och hon sa, "Givet att jag trodde att min intuition hade rätt..." --
15:25
she thought her intuitionintuition was right --
333
910000
2000
hon trodde att hennes intuition var rätt --
15:27
it was very difficultsvår for her to acceptacceptera doing a difficultsvår experimentexperimentera
334
912000
5000
var det svårt för henne att gå med på att göra ett svårt experiment
15:32
to try and checkkolla upp whetherhuruvida she was wrongfel.
335
917000
2000
för att testa huruvida hon hade fel.
15:34
But in factfaktum, this is the situationsituation we're all in all the time.
336
919000
4000
Men faktum är att det här är den situation vi är i hela tiden.
15:38
We have very strongstark intuitionsintuitioner about all kindsslag of things --
337
923000
3000
Vi har väldigt starka föreställningar om allt möjligt --
15:41
our ownegen abilityförmåga, how the economyekonomi worksArbetar,
338
926000
3000
vår egna förmåga, hur ekonomin fungerar,
15:44
how we should paybetala schoolskola teacherslärare.
339
929000
2000
hur vi ska betala lärare.
15:46
But unlesssåvida inte we startStart testingtestning those intuitionsintuitioner,
340
931000
3000
Men om vi inte börjar testa de föreställningarna
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
kommer vi inte bli bättre.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
Och tänk bara hur mycket bättre mitt liv hade varit
15:53
if these nursessjuksköterskor would have been willingvillig to checkkolla upp theirderas intuitionintuition,
343
938000
2000
om sjuksköterskorna hade varit beredda att testa sina föreställningar,
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
och hur allting skulle bli bättre
15:56
if we just startStart doing more systematicsystematisk experimentationexperimenterande of our intuitionsintuitioner.
345
941000
5000
om vi bara började experimentera mer systematiskt med våra föreställningar.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Tack så mycket.
Translated by Henrik Nilsson
Reviewed by Matti Jääaro

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com