ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely apie skylėtas mūsų moralės normas.

Filmed:
3,509,395 views

Elgsenos ekonomikos atstovas Dan Ariely studijuoja mūsų moralės normų klaidas: slaptas priežastis, kurios mums leidžia sukčiauti ar vogti (kartais). Sumanios studijos padeda įrodyti jo teiginį, kad esame nuspėjamai iracionalūs ir mus galima paveikti būdais, kurių patys nesuvokiame.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todayšiandien a little bitšiek tiek
0
1000
2000
Šiandien norėčiau šiek tiek papasakoti
00:18
about predictablenuspėjamas irrationalityiracionalumas.
1
3000
3000
apie nuspėjamą iracionalumą.
00:21
And my interestpalūkanos in irrationalneracionalus behaviorelgesys
2
6000
4000
Mano susidomėjimas iracionaliu elgesiu
00:25
startedprasidėjo manydaug yearsmetai agoprieš in the hospitalligoninė.
3
10000
3000
prasidėjo prieš daugelį metų ligoninėje.
00:28
I was burnedsudegino very badlyblogai.
4
13000
4000
Aš labai stipriai nudegiau.
00:32
And if you spendpraleisti a lot of time in hospitalligoninė,
5
17000
3000
Ir kai praleidi daug laiko ligoninėje,
00:35
you'lltu būsi see a lot of typestipai of irrationalitiesirrationalities.
6
20000
3000
matai daugybę iracionalumo variantų.
00:38
And the one that particularlyypač botheredbaiminosi me in the burndeginti departmentdepartamentas
7
23000
5000
Nudegimų skyriuje vienas iš jų mane itin vargino -
00:43
was the processprocesas by whichkuris the nursesslaugytojos tookpaėmė the bandagetvarstis off me.
8
28000
4000
tai procesas, kurio metu slaugės man nuimdavo tvarsčius.
00:48
Now, you mustprivalo have all takenimtasi a Band-AidBand pagalba off at some pointtaškas,
9
33000
2000
Ko gero kiekvienam yra tekę nusilupti pleistrą,
00:50
and you mustprivalo have wonderedįdomu what's the right approachpožiūris.
10
35000
3000
ir turbūt svarstėte, kuris būdas yra geriausias.
00:53
Do you ripsupjaustyti it off quicklygreitai -- shorttrumpas durationtrukmė but highaukštas intensityintensyvumas --
11
38000
4000
Ar jį nuplėšti greitai - nedidelė trukmė, bet didelis intensyvumas -
00:57
or do you take your Band-AidBand pagalba off slowlylėtai --
12
42000
2000
ar pleistrą lupti lėtai -
00:59
you take a long time, but eachkiekvienas secondantra is not as painfulskausmingas --
13
44000
4000
tai užtrunka ilgai, bet kiekviena sekundė ne tokia skausminga -
01:03
whichkuris one of those is the right approachpožiūris?
14
48000
3000
kuris iš šių būdų yra tinkamesnis?
01:06
The nursesslaugytojos in my departmentdepartamentas thought that the right approachpožiūris
15
51000
4000
Mano skyriaus slaugės manė, kad teisingas būdas
01:10
was the rippingkarpymas one, so they would grabpatraukti holdlaikykite and they would ripsupjaustyti,
16
55000
3000
yra staigusis, taigi jos sugriebdavo ir nuplėšdavo,
01:13
and they would grabpatraukti holdlaikykite and they would ripsupjaustyti.
17
58000
2000
sugriebdavo ir nuplėšdavo.
01:15
And because I had 70 percentproc of my bodykūnas burnedsudegino, it would take about an hourvalandą.
18
60000
4000
Ir kadangi 70 procentų mano kūno buvo nudegę, tai užtrukdavo apie valandą.
01:19
And as you can imagineįsivaizduok,
19
64000
3000
Kaip ir galite įsivaizduoti,
01:22
I hatednekenčia that momentmomentas of rippingkarpymas with incredibleneįtikėtinas intensityintensyvumas.
20
67000
4000
Negalėjau pakęst to staigaus plėšimo momentų.
01:26
And I would try to reasonpriežastis with them and say,
21
71000
2000
Ir mėginau jas įtikinti, sakydamas:
01:28
"Why don't we try something elseKitas?
22
73000
1000
"Kodėl neišbandžius kito būdo?
01:29
Why don't we take it a little longerilgiau --
23
74000
2000
Kodėl neužtrukus kiek ilgiau -
01:31
maybe two hoursvalandos insteadvietoj to of an hourvalandą -- and have lessmažiau of this intensityintensyvumas?"
24
76000
5000
galbūt dvi valandas vietoj vienos - bet neplėšti taip staigiai?
01:36
And the nursesslaugytojos told me two things.
25
81000
2000
Ir slaugės pasakė du dalykus.
01:38
They told me that they had the right modelmodelis of the patientpacientas --
26
83000
4000
Sakė, kad žino kuris metodas geriausias pacientui -
01:42
that they knewžinojau what was the right thing to do to minimizesumažinti iki minimumo my painskausmas --
27
87000
3000
kad žino, ką reikia daryti, kad iki minimumo sumažintų mano skausmą -
01:45
and they alsotaip pat told me that the wordžodis patientpacientas doesn't mean
28
90000
3000
ir jos taip pat sakė, kad žodis "pacientas" nereiškia,
01:48
to make suggestionspasiūlymai or to interferekištis or ...
29
93000
2000
kad galima teikti pasiūlymus ar kištis ar ...
01:50
This is not just in HebrewHebrajų, by the way.
30
95000
3000
Tai būdinga ne tik hebrajų kalbai, beje.
01:53
It's in everykiekvienas languagekalba I've had experiencepatirtis with so fartoli.
31
98000
3000
Tai būdinga kiekvienai kalbai, su kuria iki šiol teko susidurti.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tnebuvo much I could do,
32
101000
4000
Ir, žinote, nelabai ką galėjau padaryti,
02:00
and they keptlaikomas on doing what they were doing.
33
105000
3000
ir jos toliau darė, kaip dariusios.
02:03
And about threetrys yearsmetai latervėliau, when I left the hospitalligoninė,
34
108000
2000
Po maždaug trejų metų, kai palikau ligoninę,
02:05
I startedprasidėjo studyingmokytis at the universityuniversitetas.
35
110000
3000
pradėjau mokytis universitete.
02:08
And one of the mostlabiausiai interestingįdomus lessonspamokos I learnedišmoko
36
113000
3000
Viena įdomiausių pamokų, kurias išmokau, buvo ta,
02:11
was that there is an experimentaleksperimentinis methodmetodas
37
116000
2000
kad yra eksperimentinis metodas,
02:13
that if you have a questionklausimas you can createsukurti a replicareplika of this questionklausimas
38
118000
4000
kad jei turite klausimą, galite sukurti tam tikrą abstrakčią jo kopiją
02:17
in some abstractabstraktus way, and you can try to examineišnagrinėti this questionklausimas,
39
122000
4000
ir bandyti išanalizuoti tą klausimą,
02:21
maybe learnmokytis something about the worldpasaulis.
40
126000
2000
galbūt kažką išmokti apie pasaulį.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
Aš taip ir padariau.
02:25
I was still interestedsuinteresuotas
42
130000
1000
Mane vis dar domino klausimas,
02:26
in this questionklausimas of how do you take bandagesbintai off burndeginti patientspacientai.
43
131000
2000
kaip geriau nuimti tvarsčius nuo apdegusių pacientų.
02:28
So originallyiš pradžių I didn't have much moneypinigai,
44
133000
3000
Iš pradžių neturėjau daug pinigų,
02:31
so I wentnuėjo to a hardwaretechninė įranga storeparduotuvė and I boughtnusipirkau a carpenter'sDailidės viceviceprezidentas.
45
136000
4000
taigi nuėjau į įrankių parduotuvę ir nusipirkau staliaus spaustuvą.
02:35
And I would bringatnešk people to the lablaboratorija and I would put their fingerpirštu in it,
46
140000
4000
Atsivesdavau į laboratoriją žmones ir įdėdavau jų pirštą į spaustuva,
02:39
and I would crunchkrizė it a little bitšiek tiek.
47
144000
2000
ir šiek tiek suspausdavau.
02:41
(LaughterJuokas)
48
146000
2000
(Juokas)
02:43
And I would crunchkrizė it for long periodslaikotarpiai and shorttrumpas periodslaikotarpiai,
49
148000
3000
Laikydavau suspaudęs ilgus laiko tarpus ir trumpus,
02:46
and painskausmas that wentnuėjo up and painskausmas that wentnuėjo down,
50
151000
2000
sukeldavau kylantį ir slūgstantį skausmą,
02:48
and with breakspertraukos and withoutbe breakspertraukos -- all kindsrūšys of versionsversijos of painskausmas.
51
153000
4000
su pertraukomis ir be jų - visokias skausmo versijas.
02:52
And when I finishedbaigtas hurtingkenkia people a little bitšiek tiek, I would askpaklausk them,
52
157000
2000
Kai baigdavau, klausdavau jų:
02:54
so, how painfulskausmingas was this? Or, how painfulskausmingas was this?
53
159000
2000
"Kiek skausminga tai buvo?" Ar: "Kiek skausminga šitai?
02:56
Or, if you had to choosepasirinkti betweentarp the last two,
54
161000
2000
Arba: "Jei reikėtų rinktis tarp dviejų paskutinių,
02:58
whichkuris one would you choosepasirinkti?
55
163000
2000
kurį pasirinktumėte?"
03:00
(LaughterJuokas)
56
165000
3000
(Juokas)
03:03
I keptlaikomas on doing this for a while.
57
168000
3000
Tuo užsiiminėjau kurį laiką.
03:06
(LaughterJuokas)
58
171000
2000
(Juokas)
03:08
And then, like all good academicakademinis projectsprojektai, I got more fundingfinansavimas.
59
173000
4000
Tada, kaip nutinka visiems geriems projektams, gavau daugiau finansavimo.
03:12
I movedpersikėlė to soundsgarsai, electricalelektrinis shockssukrėtimų --
60
177000
2000
Perėjau prie garsų, elektros šokų,
03:14
I even had a painskausmas suitkostiumas that I could get people to feel much more painskausmas.
61
179000
5000
netgi turėjau "skausmo kostiumą", kuris teikdavo daugiau skausmo.
03:19
But at the endgalas of this processprocesas,
62
184000
4000
Bet šio proceso pabaigoje
03:23
what I learnedišmoko was that the nursesslaugytojos were wrongneteisingai.
63
188000
3000
sužinojau, kad slaugės buvo neteisios.
03:26
Here were wonderfulnuostabus people with good intentionsketinimai
64
191000
3000
Jos buvo nuostabios moterys su gerais ketinimais
03:29
and plentydaug of experiencepatirtis, and neverthelessvis tiek
65
194000
2000
ir didele patirtimi, ir vis tiek
03:31
they were gettinggauti things wrongneteisingai predictablykaip ir tikėtasi all the time.
66
196000
4000
jos kiekvieną kartą neišvengiamai klydo.
03:35
It turnspasisuka out that because we don't encodekoduoti durationtrukmė
67
200000
3000
Pasirodo, kadangi mes trukmę vertiname
03:38
in the way that we encodekoduoti intensityintensyvumas,
68
203000
2000
kitaip negu intensyvumą,
03:40
I would have had lessmažiau painskausmas if the durationtrukmė would have been longerilgiau
69
205000
4000
aš būčiau mažiau kentėjęs, jei trukmė būtų buvusi ilgesnė,
03:44
and the intensityintensyvumas was lowermažesnis.
70
209000
2000
o intensyvumas mažesnis.
03:46
It turnspasisuka out it would have been better to startpradėti with my faceveidas,
71
211000
3000
Pasirodo, kad būtų buvę geriau pradėti nuo veido,
03:49
whichkuris was much more painfulskausmingas, and movejudėti towardlink my legskojos,
72
214000
2000
kuris yra gerokai jautresnis, ir judėti link kojų,
03:51
givingduoti me a trendtendencija of improvementtobulinimas over time --
73
216000
3000
palaispsniui lengvinant mano kančią
03:54
that would have been alsotaip pat lessmažiau painfulskausmingas.
74
219000
1000
tuo pačiu sumažinant skausmą.
03:55
And it alsotaip pat turnspasisuka out that it would have been good
75
220000
2000
Taip pat pasirodo, kad būtų buvę neblogai
03:57
to give me breakspertraukos in the middleviduryje to kindmalonus of recuperateatgauti from the painskausmas.
76
222000
2000
daryti pertraukas vidury procedūros, leidžiant atsigauti nuo skausmo.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
Visa tai būtų labai padėję,
04:01
and my nursesslaugytojos had no ideaidėja.
78
226000
3000
bet mano slaugės to nežinojo.
04:04
And from that pointtaškas on I startedprasidėjo thinkingmąstymas,
79
229000
1000
Nuo tada pradėjau galvoti,
04:05
are the nursesslaugytojos the only people in the worldpasaulis who get things wrongneteisingai
80
230000
3000
ar slaugės yra vieninteliai žmonės pasaulyje, kurie klysta
04:08
in this particularypač decisionsprendimas, or is it a more generalapskritai caseatvejis?
81
233000
3000
šiuo konkrečiu klausimu, ar tai yra visuotinė klaida?
04:11
And it turnspasisuka out it's a more generalapskritai caseatvejis --
82
236000
2000
Ir pasirodo, kad tai bendresnis atvejis -
04:13
there's a lot of mistakesklaidos we do.
83
238000
3000
mes darome daugybę klaidų.
04:16
And I want to give you one examplepavyzdys of one of these irrationalitiesirrationalities,
84
241000
5000
Norėčiau pateikti dar vieną tokio iracionalaus elgesio pavyzdį,
04:21
and I want to talk to you about cheatingsukčiavimas.
85
246000
3000
ir norėčiau papasakoti apie sukčiavimą.
04:24
And the reasonpriežastis I pickedpaimtas cheatingsukčiavimas is because it's interestingįdomus,
86
249000
2000
Sukčiavimą pasirinkau todėl, kad tai yra įdomu,
04:26
but alsotaip pat it tellspasakoja us something, I think,
87
251000
2000
bet taip pat todėl, kad tai, manau, paaiškina
04:28
about the stockatsargos marketturgus situationsituacija we're in.
88
253000
3000
situaciją akcijų rinkose, į kurią dabar patekome.
04:31
So, my interestpalūkanos in cheatingsukčiavimas startedprasidėjo
89
256000
3000
Taigi sukčiavimu susidomėjau
04:34
when Enron"Enron" cameatėjo on the scenescena, explodedsprogo all of a suddenstaiga,
90
259000
2000
kai "Enron" išgarsėjo savo staigiu žlugimu.
04:36
and I startedprasidėjo thinkingmąstymas about what is happeningvyksta here.
91
261000
3000
Ėmiau mąstyti, kas čia vyksta.
04:39
Is it the caseatvejis that there was kindmalonus of
92
264000
1000
Ar tai tebuvo keli
04:40
a fewnedaug applesobuoliai who are capablegalingas of doing these things,
93
265000
3000
"supuvę obuoliai", kurie sugebėjo šitaip pakenkti,
04:43
or are we talkingkalbėti a more endemicendeminės. situationsituacija,
94
268000
2000
ar ši situacija labiau paplitusi
04:45
that manydaug people are actuallyiš tikrųjų capablegalingas of behavingelgiasi this way?
95
270000
4000
ir daugybė žmonių gali šitaip elgtis.
04:49
So, like we usuallypaprastai do, I decidednusprendė to do a simplepaprasta experimenteksperimentas.
96
274000
4000
Taigi, kaip visada, nusprendžiau atlikti paprastą eksperimentą.
04:53
And here'sčia yra how it wentnuėjo.
97
278000
1000
Štai kaip tai vyko.
04:54
If you were in the experimenteksperimentas, I would passpraeiti you a sheetlapas of paperpopierius
98
279000
3000
Jei dalyvautumėte eksperimente, jums duočiau popieriaus lapą
04:57
with 20 simplepaprasta mathmatematika problemsproblemos that everybodyvisi could solveišspręsk,
99
282000
4000
su 20 paprastų matematinių problemų, kurias kiekvienas gali išspręsti,
05:01
but I wouldn'tnebūtų give you enoughpakankamai time.
100
286000
2000
bet neduočiau pakankamai laiko.
05:03
When the fivepenki minutesminutės were over, I would say,
101
288000
2000
Po penkių minučių pasakyčiau:
05:05
"PassPerduoti me the sheetslakštai of paperpopierius, and I'll paysumokėti you a dollardoleris per questionklausimas."
102
290000
3000
"Atiduokite lapus ir aš jums sumokėsiu po dolerį už klausimą."
05:08
People did this. I would paysumokėti people fourketuri dollarsdoleriai for their taskužduotis --
103
293000
4000
Žmonės tai atliko. Aš sumokėdavau 4 dolerius už atliktas užduotis -
05:12
on averagevidurkis people would solveišspręsk fourketuri problemsproblemos.
104
297000
2000
jie vidutiniškai išspręsdavo 4 problemas.
05:14
Other people I would temptvilioja to cheatapgauti.
105
299000
3000
Kitus žmones gundydavau sukčiauti.
05:17
I would passpraeiti their sheetlapas of paperpopierius.
106
302000
1000
Duodavau jiems popieriaus lapą.
05:18
When the fivepenki minutesminutės were over, I would say,
107
303000
2000
Prabėgus 5 minutėms pasakydavau:
05:20
"Please shredkapoti the piecegabalas of paperpopierius.
108
305000
1000
"Suplėšykit tą popieriaus lapą.
05:21
Put the little piecesvienetai in your pocketkišenė or in your backpackkuprinė,
109
306000
3000
Susidėkite skiautes į kišenę ar kuprinę
05:24
and tell me how manydaug questionsklausimai you got correctlyteisingai."
110
309000
3000
ir pasakykite, kiek klausimų atsakėte teisingai."
05:27
People now solvedišspręsta sevenseptyni questionsklausimai on averagevidurkis.
111
312000
3000
Dabar žmonės vidutiniškai "išspręsdavo" 7 klausimus.
05:30
Now, it wasn'tnebuvo as if there was a fewnedaug badblogai applesobuoliai --
112
315000
5000
Tai nebuvo tik keli "supuvę obuoliai" -
05:35
a fewnedaug people cheatedapgauti a lot.
113
320000
3000
keli stipriai sukčiavę žmonės.
05:38
InsteadVietoj to, what we saw is a lot of people who cheatapgauti a little bitšiek tiek.
114
323000
3000
Užtat pamatėme, kad daugybė žmonių truputėlį sukčiavo.
05:41
Now, in economicekonominis theoryteorija,
115
326000
3000
Teorinėje ekonomikoje
05:44
cheatingsukčiavimas is a very simplepaprasta cost-benefitkainos privalumas analysisanalizė.
116
329000
3000
sukčiavimas yra paprasta kaštų-naudos analizė.
05:47
You say, what's the probabilitytikimybė of beingesamas caughtsugauti?
117
332000
2000
Paklausiate: "Kokia tikimybė būti sugautam?
05:49
How much do I standstovėti to gainpelnas from cheatingsukčiavimas?
118
334000
3000
Kiek galėčiau laimėti sukčiaudamas?
05:52
And how much punishmentbausmė would I get if I get caughtsugauti?
119
337000
2000
Ir kokią bausmę gaučiau, jei būčiau sugautas?"
05:54
And you weighpasverti these optionsnustatymai out --
120
339000
2000
Įvertinate šiuos variantus -
05:56
you do the simplepaprasta cost-benefitkainos privalumas analysisanalizė,
121
341000
2000
atliekate paprastą kaštų-naudos analizę,
05:58
and you decidenuspręsti whetherar it's worthwhileverta to commitįsipareigoti the crimenusikaltimas or not.
122
343000
3000
ir nusprendžiate, ar verta nusikalsti, ar ne.
06:01
So, we try to testbandymas this.
123
346000
2000
Taigi, mėginome tai patikrinti.
06:03
For some people, we variedįvairus how much moneypinigai they could get away with --
124
348000
4000
Nustatėme skirtingas pinigų sumas, kurias žmonės galėjo pasiimti -
06:07
how much moneypinigai they could stealpavogti.
125
352000
1000
kurias jie galėjo pavogti.
06:08
We paidmokama them 10 centscentai per correctteisingai questionklausimas, 50 centscentai,
126
353000
3000
Už teisingą atsakymą mokėdavome 10 centų, 50 centų,
06:11
a dollardoleris, fivepenki dollarsdoleriai, 10 dollarsdoleriai per correctteisingai questionklausimas.
127
356000
3000
dolerį, 5 dolerius, 10 dolerių.
06:14
You would expecttikėtis that as the amountsuma of moneypinigai on the tablestalas increasesdidėja,
128
359000
4000
Galėtum tikėtis, kad augant siūlomų pinigų kiekiui
06:18
people would cheatapgauti more, but in factfaktas it wasn'tnebuvo the caseatvejis.
129
363000
3000
žmonės sukčiaus labiau, tačiau to nebuvo.
06:21
We got a lot of people cheatingsukčiavimas by stealingvagystė by a little bitšiek tiek.
130
366000
3000
Matėme daug sukčiavusių žmonių, vogusių nedaug.
06:24
What about the probabilitytikimybė of beingesamas caughtsugauti?
131
369000
3000
Kaipgi apie tikimybę būti sugautiems?
06:27
Some people shreddedsusmulkinti halfpusė the sheetlapas of paperpopierius,
132
372000
2000
Dalis žmonių suplėšė pusę popieriaus lapo,
06:29
so there was some evidenceįrodymai left.
133
374000
1000
taigi liko įrodymų.
06:30
Some people shreddedsusmulkinti the wholevisa sheetlapas of paperpopierius.
134
375000
2000
Dalis žmonių suplėšė visą popieriaus lapą.
06:32
Some people shreddedsusmulkinti everything, wentnuėjo out of the roomkambarys,
135
377000
3000
Dalis žmonių suplėšė viską, išėjo iš kambario
06:35
and paidmokama themselvespatys from the bowldubuo of moneypinigai that had over 100 dollarsdoleriai.
136
380000
3000
ir patys pasiėmė pinigus iš dubens, kuriame buvo virš 100 dolerių.
06:38
You would expecttikėtis that as the probabilitytikimybė of beingesamas caughtsugauti goeseina down,
137
383000
3000
Galima tikėtis, kad mažėjant tikimybei būti sugautam
06:41
people would cheatapgauti more, but again, this was not the caseatvejis.
138
386000
3000
žmonės sukčiaus labiau, bet taip vėlgi neįvyko.
06:44
Again, a lot of people cheatedapgauti by just by a little bitšiek tiek,
139
389000
3000
Vėlgi - daugybė žmonių sukčiavo tik šiek tiek
06:47
and they were insensitivenejautrus to these economicekonominis incentivespaskatos.
140
392000
3000
ir jie nereagavo į šias ekonomines paskatas.
06:50
So we said, "If people are not sensitivejautrus
141
395000
1000
Sakome sau: "Jei žmonės nereaguoja
06:51
to the economicekonominis rationalracionalus theoryteorija explanationspaaiškinimai, to these forcesjėgos,
142
396000
5000
į racionalios ekonomikos teorijos paaiškinimus, į šias jėgas,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
tai kas gi yra?"
06:59
And we thought maybe what is happeningvyksta is that there are two forcesjėgos.
144
404000
3000
Ir pagalvojome, kad ko gero yra dvi jėgos.
07:02
At one handranka, we all want to look at ourselvesmes patys in the mirrorveidrodis
145
407000
2000
Iš vienos pusės, mes visi norime pažvelgti į save veidrodyje
07:04
and feel good about ourselvesmes patys, so we don't want to cheatapgauti.
146
409000
3000
ir save vertinti gerai, todėl nenorime sukčiauti..
07:07
On the other handranka, we can cheatapgauti a little bitšiek tiek,
147
412000
2000
Iš kitos pusės, galime šiek tiek sukčiauti
07:09
and still feel good about ourselvesmes patys.
148
414000
2000
ir vis tiek gerai save vertinti.
07:11
So, maybe what is happeningvyksta is that
149
416000
1000
Taigi galbūt yra taip, kad yra
07:12
there's a levellygis of cheatingsukčiavimas we can't go over,
150
417000
2000
tam tikras sukčiavimo lygis, kurio negalime viršyti,
07:14
but we can still benefitnauda from cheatingsukčiavimas at a lowžemas degreelaipsnis,
151
419000
4000
bet galime gauti naudos ir šiek tiek sukčiaudami,
07:18
as long as it doesn't changekeisti our impressionsįspūdžiai about ourselvesmes patys.
152
423000
3000
kol tai nepakeičia mūsų nuomonės apie save.
07:21
We call this like a personalasmeninis fudgeapgaulė factorfaktorius.
153
426000
3000
Mes tai vadiname asmeniniu klastos faktoriumi.
07:25
Now, how would you testbandymas a personalasmeninis fudgeapgaulė factorfaktorius?
154
430000
4000
Taigi kaip galima patikrinti asmeninį klastos faktorių?
07:29
InitiallyIš pradžių we said, what can we do to shrinksusitraukti the fudgeapgaulė factorfaktorius?
155
434000
4000
Iš pradžių mąstėme, kaip galėtume sumažinti klastos faktorių.
07:33
So, we got people to the lablaboratorija, and we said,
156
438000
2000
Taigi pasikvietėme žmonių į laboratoriją ir pasakėme:
07:35
"We have two tasksužduotys for you todayšiandien."
157
440000
2000
"Šiandien jums turime dvi užduotis."
07:37
First, we askedpaklausė halfpusė the people
158
442000
1000
Pirmiausiai paprašėme pusės žmonių
07:38
to recallprisiminti eitherarba 10 booksknygos they readskaityti in highaukštas schoolmokykla,
159
443000
2000
arba prisiminti 10 knygų, kurias jie skaitė mokykloje,
07:40
or to recallprisiminti The TenDešimt CommandmentsĮsakymų,
160
445000
3000
arba prisiminti 10 Dievo įsakymų,
07:43
and then we temptedpagunda them with cheatingsukčiavimas.
161
448000
2000
ir tuomet juos provokavome sukčiauti.
07:45
TurnsPaverčia out the people who triedbandė to recallprisiminti The TenDešimt CommandmentsĮsakymų --
162
450000
3000
Pasirodė, kad žmonės, mėginę prisiminti 10 Dievo įsakymų, --
07:48
and in our samplepavyzdys nobodyniekas could recallprisiminti all of The TenDešimt CommandmentsĮsakymų --
163
453000
2000
ir mūsų atveju, nei vienas nesugebėjo prisiminti visų 10 Dievo įsakymų --
07:51
but those people who triedbandė to recallprisiminti The TenDešimt CommandmentsĮsakymų,
164
456000
4000
bet tie, kurie mėgino prisiminti 10 Dievo įsakymų,
07:55
givenpateiktas the opportunitygalimybė to cheatapgauti, did not cheatapgauti at all.
165
460000
3000
turėdami galimybę sukčiauti, visiškai nesukčiavo.
07:58
It wasn'tnebuvo that the more religiousreliginis people --
166
463000
2000
Ir ne todėl, kad labiau religingi žmonės --
08:00
the people who rememberedprisiminti more of the CommandmentsĮsakymų -- cheatedapgauti lessmažiau,
167
465000
1000
žmonės, prisiminę daugiau įsakymų -- sukčiavo mažiau,
08:01
and the lessmažiau religiousreliginis people --
168
466000
2000
o mažiau religingi --
08:03
the people who couldn'tnegalėjo rememberPrisiminti almostbeveik any CommandmentsĮsakymų --
169
468000
1000
tie, kurie negalėjo atsiminti beveik nė vieno įsakymo, --
08:04
cheatedapgauti more.
170
469000
2000
sukčiavo daugiau.
08:06
The momentmomentas people thought about tryingbandau to recallprisiminti The TenDešimt CommandmentsĮsakymų,
171
471000
4000
Kai tik žmonės pagalvodavo bandydami atsiminti 10 Dievo įsakymų,
08:10
they stoppedsustojo cheatingsukčiavimas.
172
475000
1000
jis nustodavo sukčiauti.
08:11
In factfaktas, even when we gavedavė self-declaredsavarankiškai paskelbti atheistsateistai
173
476000
2000
Tiesą sakant, kai žmonėms, kurie skelbėsi ateistais,
08:13
the taskužduotis of swearingdavimo on the BibleBiblija and we give them a chancetikimybė to cheatapgauti,
174
478000
4000
davėme užduotį prisiekti Biblija ir tuomet suteikėme galimybę sukčiauti,
08:17
they don't cheatapgauti at all.
175
482000
2000
jie visiškai nesukčiavo.
08:21
Now, TenDešimt CommandmentsĮsakymų is something that is hardsunku
176
486000
2000
10 Dievo įstatymų yra tai, ką būtų sudėtinga
08:23
to bringatnešk into the educationšvietimas systemsistema, so we said,
177
488000
2000
įvesti į švietimo sistemą, taigi nutarėme:
08:25
"Why don't we get people to signpasirašyti the honorgarbė codekodas?"
178
490000
2000
"Kodėl nepaprašius žmonių pasirašyti garbės kodeksą?"
08:27
So, we got people to signpasirašyti,
179
492000
2000
Taigi, paprašėme žmonių pasirašyti:
08:29
"I understandsuprasti that this shorttrumpas surveyapklausa fallskrenta underpagal the MITMIT HonorGarbės CodeKodas."
180
494000
4000
Aš sutinku, kad atlikdamas testą laikysiuosi MIT (Masetčiuseto technologijų instituto) garbės kodekso.
08:33
Then they shreddedsusmulkinti it. No cheatingsukčiavimas whatsoeverviskas.
181
498000
3000
Tada lapas suplėšomas. Jokio sukčiavimo.
08:36
And this is particularlyypač interestingįdomus,
182
501000
1000
Ir tai yra ypač įdomu,
08:37
because MITMIT doesn't have an honorgarbė codekodas.
183
502000
2000
nes institutas neturi garbės kodekso.
08:39
(LaughterJuokas)
184
504000
5000
(Juokas)
08:44
So, all this was about decreasingmažėja the fudgeapgaulė factorfaktorius.
185
509000
4000
Taigi papasakojau apie klastos faktoriaus mažinimą.
08:48
What about increasingdidėja the fudgeapgaulė factorfaktorius?
186
513000
3000
O kas bus padidinus klastos faktorių?
08:51
The first experimenteksperimentas -- I walkedvaikščiojo around MITMIT
187
516000
2000
Pirmasis eksperimentas -- pavaikščiojau po institutą
08:53
and I distributedplatinamas six-packsšešių pakuočių of CokesKoksą in the refrigeratorsšaldytuvai --
188
518000
3000
ir išdėliojau kolos pakuotes po 6 skardines visuose šaldytuvuose --
08:56
these were commonbendras refrigeratorsšaldytuvai for the undergradsundergrads.
189
521000
2000
tai buvo bendri studentų šaldytuvai.
08:58
And I cameatėjo back to measurepriemonė what we technicallytechniškai call
190
523000
3000
Ir grįžęs išmatavau tai, ką mes formaliai vadiname
09:01
the half-lifetimepusė-visą gyvenimą of CokeKoksas -- how long does it last in the refrigeratorsšaldytuvai?
191
526000
4000
kolos pusamžiu -- kaip ilgai skardinės išbus šaldytuvuose?
09:05
As you can expecttikėtis it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Kaip ir galima buvo tikėtis, neišbuvo labai ilgai. Žmonės jas ėmė.
09:08
In contrastkontrastas, I tookpaėmė a plateplokštė with sixšeši one-dollarvienas doleris billssąskaitos,
193
533000
4000
Kita vertus, paėmiau ir pridėliojau lėkštėse po 6 vieno dolerio banknotus
09:12
and I left those platesplokštės in the sametas pats refrigeratorsšaldytuvai.
194
537000
3000
ir palikau šias lėkštes tuose pačiuose šaldytuvuose.
09:15
No billsąskaitą ever disappearedpradingo.
195
540000
1000
Nė vienas banknotas nedingo.
09:16
Now, this is not a good socialsocialinis sciencemokslas experimenteksperimentas,
196
541000
3000
Tai nėra geras socialinių mokslų eksperimentas,
09:19
so to do it better I did the sametas pats experimenteksperimentas
197
544000
3000
taigi norėdamas jį patobulinti atlikau tą patį eksperimentą,
09:22
as I describedaprašyta to you before.
198
547000
2000
kurį apibūdinau anksčiau.
09:24
A thirdtrečias of the people we passedpraėjo the sheetlapas, they gavedavė it back to us.
199
549000
3000
Trečdaliui žmonių išdalinome lapus, jie juos grąžino.
09:27
A thirdtrečias of the people we passedpraėjo it to, they shreddedsusmulkinti it,
200
552000
3000
Trečdalis lapus gavusių žmonių juos suplėšė,
09:30
they cameatėjo to us and said,
201
555000
1000
atėjo pas mus ir pasakė:
09:31
"MrJ.. ExperimenterBandytojas, I solvedišspręsta X problemsproblemos. Give me X dollarsdoleriai."
202
556000
3000
"Pone Eksperimentatoriau, išsprendžiau X problemų. Duokite X dolerių."
09:34
A thirdtrečias of the people, when they finishedbaigtas shreddingsmulkinimo the piecegabalas of paperpopierius,
203
559000
3000
Trečdalis žmonių baigę plėšyti lapus
09:37
they cameatėjo to us and said,
204
562000
2000
atėjo pas mus ir pasakė:
09:39
"MrJ. ExperimenterBandytojas, I solvedišspręsta X problemsproblemos. Give me X tokensatpažinimo ženklai."
205
564000
6000
"Pone Eksperimentatoriau, išsprendžiau X problemų. Duokite X žetonų."
09:45
We did not paysumokėti them with dollarsdoleriai; we paidmokama them with something elseKitas.
206
570000
3000
Mes jiems nemokėjome doleriais. Mes jiems mokėjome kažkuo kitu.
09:48
And then they tookpaėmė the something elseKitas, they walkedvaikščiojo 12 feetpėdos to the sidepusė,
207
573000
3000
Ir jie ėmė tą kažką kitą, paėjo 4 metrus į šoną
09:51
and exchangedkeičiamasi it for dollarsdoleriai.
208
576000
2000
ir keitė žetonus į dolerius.
09:53
Think about the followingtoliau intuitionintuicija.
209
578000
2000
Pagalvokite apie šią intuiciją.
09:55
How badblogai would you feel about takingpasiimti a pencilpieštukas from work home,
210
580000
3000
Kaip prastai jaustumėtės parsinešę iš darbo pieštuką,
09:58
comparedpalyginti to how badblogai would you feel
211
583000
2000
lyginant su tuo, kaip prastai jaustumėtes
10:00
about takingpasiimti 10 centscentai from a pettymažas cashpinigai boxdėžė?
212
585000
2000
pasiėmę 10 centų iš smulkių išlaidų dėžutės?
10:02
These things feel very differentlyskirtingai.
213
587000
3000
Šie veiksmai jaučiami labai skirtingai.
10:05
Would beingesamas a stepžingsnis removedpašalintas from cashpinigai for a fewnedaug secondssekundes
214
590000
3000
Ar buvimas vienu žingsniu toliau nuo pinigų, vos keliomis sekundėmis
10:08
by beingesamas paidmokama by tokenatpažinimo ženklas make a differenceskirtumas?
215
593000
3000
gaunant užmokestį žetonu turės įtakos?
10:11
Our subjectsdalykai doubledpadvigubintas their cheatingsukčiavimas.
216
596000
2000
Mūsų dalyviai dvigubai daugiau sukčiavo.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Tuoj papasakosiu, ką manau
10:15
about this and the stockatsargos marketturgus in a minuteminutė.
218
600000
2000
apie tai ir akcijų rinką.
10:18
But this did not solveišspręsk the bigdidelis problemproblema I had with Enron"Enron" yetvis dar,
219
603000
4000
Bet tai dar neatsako į svarbiausią klausimą apie Enron
10:22
because in Enron"Enron", there's alsotaip pat a socialsocialinis elementelementas.
220
607000
3000
nes Enron atveju dar yra ir socialinis elementas.
10:25
People see eachkiekvienas other behavingelgiasi.
221
610000
1000
Žmonės mato vienas kito elgesį.
10:26
In factfaktas, everykiekvienas day when we openatviras the newsnaujienos
222
611000
2000
Tiesą sakant, kasdien atsivertę naujienas
10:28
we see examplespavyzdžiai of people cheatingsukčiavimas.
223
613000
2000
matome sukčiaujančių žmonių pavyzdžius.
10:30
What does this causepriežastis us?
224
615000
3000
Kokią įtaką tai daro mums?
10:33
So, we did anotherkitas experimenteksperimentas.
225
618000
1000
Taigi atlikome dar vieną eksperimentą.
10:34
We got a bigdidelis groupgrupė of studentsstudentai to be in the experimenteksperimentas,
226
619000
3000
Į eksperimentą surinkome didelę studentų grupę,
10:37
and we prepaidiš anksto apmokėtos them.
227
622000
1000
ir jiems iš anksto užmokėjome.
10:38
So everybodyvisi got an envelopevokas with all the moneypinigai for the experimenteksperimentas,
228
623000
3000
Taigi kiekvienas gavo voką su visais pinigais, skirtais eksperimentui,
10:41
and we told them that at the endgalas, we askedpaklausė them
229
626000
2000
ir jiems pasakėme, kad pabaigoje jų prašome
10:43
to paysumokėti us back the moneypinigai they didn't make. OK?
230
628000
4000
grąžinti pinigus, kurių jie neuždirbo. Aišku?
10:47
The sametas pats thing happensatsitinka.
231
632000
1000
Nutinka tas pats.
10:48
When we give people the opportunitygalimybė to cheatapgauti, they cheatapgauti.
232
633000
2000
Suteikus žmonėms galimybę sukčiauti, jie sukčiauja.
10:50
They cheatapgauti just by a little bitšiek tiek, all the sametas pats.
233
635000
3000
Jie sukčiauja tik šiek tiek - viskas taip pat.
10:53
But in this experimenteksperimentas we alsotaip pat hiredpasamdytas an actingvaidyba studentstudentas.
234
638000
3000
Bet eksperimentui mes taip pat pasamdėme aktorių.
10:56
This actingvaidyba studentstudentas stoodstovėjo up after 30 secondssekundes, and said,
235
641000
4000
Šis aktorius po 30 sekundžių atsistojo ir pasakė:
11:00
"I solvedišspręsta everything. What do I do now?"
236
645000
3000
"Viską išsprendžiau. Ką daryti dabar?"
11:03
And the experimentereksperimentas said, "If you've finishedbaigtas everything, go home.
237
648000
4000
Ir eksperimentatorius atsakė: "Jei viską išsprendėte, eikite namo".
11:07
That's it. The taskužduotis is finishedbaigtas."
238
652000
1000
Viskas. Užduotis baigta.
11:08
So, now we had a studentstudentas -- an actingvaidyba studentstudentas --
239
653000
4000
Taigi turėjome studentą-aktorių,
11:12
that was a partdalis of the groupgrupė.
240
657000
2000
kuris dalyvavo grupės eksperimente.
11:14
NobodyNiekas knewžinojau it was an actoraktorius.
241
659000
2000
Niekas nežinojo, kad jis aktorius.
11:16
And they clearlyaiškiai cheatedapgauti in a very, very seriousrimtas way.
242
661000
4000
Ir jis akivaizdžiai sukčiavo labai, labai aiškiai.
11:20
What would happenatsitikti to the other people in the groupgrupė?
243
665000
3000
Kas nutiks kitiems žmonėms grupėje?
11:23
Will they cheatapgauti more, or will they cheatapgauti lessmažiau?
244
668000
3000
Ar jie sukčiaus labiau, ar sukčiaus mažiau?
11:26
Here is what happensatsitinka.
245
671000
2000
Nutinka štai kas:
11:28
It turnspasisuka out it dependspriklauso nuo on what kindmalonus of sweatshirtpalaidinukė they're wearingdėvėti.
246
673000
4000
Pasirodo, kad tai priklauso nuo to, kokius marškinėlius jie dėvi.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Štai kaip.
11:34
We ranbėgo this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Mes tai vykdėme Carnegie Mellon ir Pitsburge.
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two bigdidelis universitiesuniversitetai,
249
682000
2000
Pitsburge yra du dideli universitetai,
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversityUniversitetas of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Carnegie Mellon ir Pitsburgo universitetas.
11:42
All of the subjectsdalykai sittingsėdi in the experimenteksperimentas
251
687000
2000
Visi eksperimento dalyviai
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentsstudentai.
252
689000
2000
buvo Carnegie Mellon studentai.
11:46
When the actoraktorius who was gettinggauti up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudentas --
253
691000
4000
Studentas - aktorius buvo Carnegie Mellon studentas --
11:50
he was actuallyiš tikrųjų a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudentas --
254
695000
2000
jis iš tiesų buvo Carnegie Mellon studentas --
11:52
but he was a partdalis of their groupgrupė, cheatingsukčiavimas wentnuėjo up.
255
697000
4000
bet kai jis buvo jų grupės dalimi, sukčiavimas išaugo.
11:56
But when he actuallyiš tikrųjų had a UniversityUniversitetas of PittsburghPittsburgh sweatshirtpalaidinukė,
256
701000
4000
Bet kai jis dėvėjo Pitsburgo universiteto marškinėlius,
12:00
cheatingsukčiavimas wentnuėjo down.
257
705000
2000
sukčiavimas sumažėjo.
12:02
(LaughterJuokas)
258
707000
3000
(Juokas)
12:05
Now, this is importantsvarbu, because rememberPrisiminti,
259
710000
3000
Tai yra svarbu, nes, prisiminkite,
12:08
when the momentmomentas the studentstudentas stoodstovėjo up,
260
713000
2000
kai studentas atsistojo,
12:10
it madepagamintas it clearaišku to everybodyvisi that they could get away with cheatingsukčiavimas,
261
715000
3000
visiems pasidarė aišku, kad jie gali išsisukti sukčiaudami,
12:13
because the experimentereksperimentas said,
262
718000
2000
nes eksperimentatorius pasakė:
12:15
"You've finishedbaigtas everything. Go home," and they wentnuėjo with the moneypinigai.
263
720000
2000
"Jūs viską pabaigėte. Eikite namo," ir jie išėjo su pinigais.
12:17
So it wasn'tnebuvo so much about the probabilitytikimybė of beingesamas caughtsugauti again.
264
722000
3000
Taigi tai vėl nebuvo susiję su tikimybe būti sugautam.
12:20
It was about the normsnormos for cheatingsukčiavimas.
265
725000
3000
Tai susiję su sukčiavimo normomis.
12:23
If somebodykažkas from our in-grouptikrinimas cheatskodai and we see them cheatingsukčiavimas,
266
728000
3000
Jei kažkas iš mūsų grupės sukčiauja ir mes matome juos sukčiaujant,
12:26
we feel it's more appropriatetinkamas, as a groupgrupė, to behaveelgtis this way.
267
731000
4000
mes manome, kad mums, kaip grupei, taip elgtis priimtina.
12:30
But if it's somebodykažkas from anotherkitas groupgrupė, these terriblebaisi people --
268
735000
2000
Bet jei tai kažkas iš kitos grupės, tie baisūs žmonės --
12:32
I mean, not terriblebaisi in this --
269
737000
2000
turiu omeny ne baisūs ta prasme --
12:34
but somebodykažkas we don't want to associateasocijuotos įmonės ourselvesmes patys with,
270
739000
2000
bet tie, su kuriais mes nenorime būti siejami,
12:36
from anotherkitas universityuniversitetas, anotherkitas groupgrupė,
271
741000
2000
iš kito universiteto, kitos grupės,
12:38
all of a suddenstaiga people'sžmonių awarenesssąmoningumas of honestysąžiningumas goeseina up --
272
743000
3000
staiga žmonių sąžiningumo suvokimas išauga --
12:41
a little bitšiek tiek like The TenDešimt CommandmentsĮsakymų experimenteksperimentas --
273
746000
2000
panašiai kaip 10 Dievo įsakymų eksperimente --
12:43
and people cheatapgauti even lessmažiau.
274
748000
4000
ir žmonės sukčiauja netgi mažiau.
12:47
So, what have we learnedišmoko from this about cheatingsukčiavimas?
275
752000
4000
Taigi ką mes išmokome apie sukčiavimą?
12:51
We'veMes jau learnedišmoko that a lot of people can cheatapgauti.
276
756000
3000
Išmokome, kad daugybė žmonių gali sukčiauti.
12:54
They cheatapgauti just by a little bitšiek tiek.
277
759000
3000
Jie sukčiauja tik šiek tiek.
12:57
When we remindpriminti people about their moralitymoralė, they cheatapgauti lessmažiau.
278
762000
4000
Kai žmonėms primename apie jų moralę, jie sukčiauja mažiau.
13:01
When we get biggerdidesnis distanceatstumas from cheatingsukčiavimas,
279
766000
3000
Kai padidiname atstumą nuo sukčiavimo,
13:04
from the objectobjektas of moneypinigai, for examplepavyzdys, people cheatapgauti more.
280
769000
4000
pavyzdžiui, nuo pinigų, žmonės sukčiauja labiau.
13:08
And when we see cheatingsukčiavimas around us,
281
773000
2000
Ir kai matome sukčiavimą apilinkui,
13:10
particularlyypač if it's a partdalis of our in-grouptikrinimas, cheatingsukčiavimas goeseina up.
282
775000
4000
ypač jei tai vyksta savame rate, sukčiavimas išauga.
13:14
Now, if we think about this in termsterminai of the stockatsargos marketturgus,
283
779000
3000
Taigi jei apie tai mąstysime akcijų rinkos atveju,
13:17
think about what happensatsitinka.
284
782000
1000
pagalvokite, kas nutiks.
13:18
What happensatsitinka in a situationsituacija when you createsukurti something
285
783000
3000
Kas nutinka situacijoje, kai sukuriate kažką,
13:21
where you paysumokėti people a lot of moneypinigai
286
786000
2000
kur žmonėms mokate daugybę pinigų
13:23
to see realitytikrovė in a slightlyLengvai distortediškreiptas way?
287
788000
3000
tam, kad jie matytų šiek tiek iškreiptą realybę?
13:26
Would they not be ablegalingas to see it this way?
288
791000
3000
Ar jie galėtų matyti kitaip?
13:29
Of coursežinoma they would.
289
794000
1000
Žinoma, kad galėtų.
13:30
What happensatsitinka when you do other things,
290
795000
1000
Kas nutinka kai darote kitus dalykus,
13:31
like you removepašalinti things from moneypinigai?
291
796000
2000
pavyzdžiui, atskiriate daiktus nuo pinigų?
13:33
You call them stockatsargos, or stockatsargos optionsnustatymai, derivativesišvestinės priemonės,
292
798000
3000
Pavadinate juos akcijomis, akcijų opcionais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis,
13:36
mortgage-backedhipoteka securitiesvertybinių popierių.
293
801000
1000
paskolomis dengtais vertybiniais popieriais.
13:37
Could it be that with those more distanttoli things,
294
802000
3000
Ar gali būti, kad su šiais dar labiau nutolusiais dalykais -
13:40
it's not a tokenatpažinimo ženklas for one secondantra,
295
805000
2000
tai nėra trumpam gauti žetonai,
13:42
it's something that is manydaug stepsžingsniai removedpašalintas from moneypinigai
296
807000
2000
tai kažkas, daugeliu pakopų atskirta nuo pinigų
13:44
for a much longerilgiau time -- could it be that people will cheatapgauti even more?
297
809000
4000
gerokai ilgesniam laiko tarpui -- ar gali būti, kad žmonės sukčiaus dar daugiau?
13:48
And what happensatsitinka to the socialsocialinis environmentaplinka
298
813000
2000
Ir kas nutinka socialinei aplinkai,
13:50
when people see other people behaveelgtis around them?
299
815000
3000
kai žmonės mato aplinkinius taip elgiantis?
13:53
I think all of those forcesjėgos workeddirbo in a very badblogai way
300
818000
4000
Manau, kad visos šios jėgos labai kenkia
13:57
in the stockatsargos marketturgus.
301
822000
2000
akcijų rinkai.
13:59
More generallyapskritai, I want to tell you something
302
824000
3000
Labiau apibendrinant, norėčiau papasakoti
14:02
about behavioralelgsenos economicsekonomika.
303
827000
3000
apie elgsenos ekonomiką.
14:05
We have manydaug intuitionsintuicijos in our life,
304
830000
4000
Gyvenime turime daugybę intuicijų,
14:09
and the pointtaškas is that manydaug of these intuitionsintuicijos are wrongneteisingai.
305
834000
3000
ir esmė ta, kad daugybė šių intuicijų yra klaidingos.
14:12
The questionklausimas is, are we going to testbandymas those intuitionsintuicijos?
306
837000
3000
Kyla klausimas -- ar mes patikrinsime šias intuicijas?
14:15
We can think about how we're going to testbandymas this intuitionintuicija
307
840000
2000
Galime galvoti, kaip patikrinsime šią intuiciją
14:17
in our privateprivatus life, in our businessverslas life,
308
842000
2000
savo asmeniame gyvenime, verslo reikaluose,
14:19
and mostlabiausiai particularlyypač when it goeseina to policypolitika,
309
844000
3000
ir ypač šnekant apie veiklos kryptis,
14:22
when we think about things like No ChildVaikas Left Behind,
310
847000
3000
kai galvojame apie dalykus kaip "Nepalikime vaikų",
14:25
when you createsukurti newnaujas stockatsargos marketsrinkose, when you createsukurti other policiespolitika --
311
850000
3000
kai kuriate naujas akcijų rinkas, kai kuriate kitas strategijas --
14:28
taxationapmokestinimo, healthsveikata carepriežiūra and so on.
312
853000
3000
mokesčius, sveikatos apsaugą ir t.t.
14:31
And the difficultysunku of testingbandymai our intuitionintuicija
313
856000
2000
Sunkumai norint patikrinti intuiciją
14:33
was the bigdidelis lessonpamoka I learnedišmoko
314
858000
2000
buvo didžioji pamoka, kurią išmokau,
14:35
when I wentnuėjo back to the nursesslaugytojos to talk to them.
315
860000
2000
kai grįžau pasišnekėti su slaugėmis.
14:37
So I wentnuėjo back to talk to them
316
862000
2000
Taigi grįžau su jomis pasišnekėti
14:39
and tell them what I foundrasta out about removingpašalinti bandagesbintai.
317
864000
3000
ir papasakoti, ką išsiaiškinau apie tvarsčių nuėmimą.
14:42
And I learnedišmoko two interestingįdomus things.
318
867000
2000
Ir sužinojau du įdomius dalykus.
14:44
One was that my favoritemėgstamiausia nurseslaugytoja, EttieEttie,
319
869000
2000
Vienas buvo kad mano mėgstamiausia slaugė, Ettie,
14:46
told me that I did not take her painskausmas into considerationsvarstymas.
320
871000
4000
pasakė, kad aš neatsižvelgiau į jos skausmą.
14:50
She said, "Of coursežinoma, you know, it was very painfulskausmingas for you.
321
875000
2000
Ji pasakė: "Žinoma, jums tai buvo labai skausminga.
14:52
But think about me as a nurseslaugytoja,
322
877000
2000
Bet pagalvokite apie mane, slaugę,
14:54
takingpasiimti, removingpašalinti the bandagesbintai of somebodykažkas I likedpatiko,
323
879000
2000
nuiminėjančią tvarsčius mėgstamiems žmonėms,
14:56
and had to do it repeatedlypakartotinai over a long periodlaikotarpis of time.
324
881000
3000
ir turėjau daryti tą patį ilgą laiko tarpą.
14:59
CreatingSukurti so much torturekankinimas was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Sukelti tiek daug skausmo man taip pat nebuvo lengva."
15:02
And she said maybe partdalis of the reasonpriežastis was it was difficultsunku for her.
326
887000
5000
Ir ji pasakė, kad galbūt iš dalies taip nutiko, nes jai tai buvo sunku.
15:07
But it was actuallyiš tikrųjų more interestingįdomus than that, because she said,
327
892000
3000
Bet iš tiesų buvo dar įdomiau, nes ji pasakė:
15:10
"I did not think that your intuitionintuicija was right.
328
895000
5000
"Aš negalvojau, kad jūsų intuicija teisinga.
15:15
I feltjaučiamas my intuitionintuicija was correctteisingai."
329
900000
1000
Aš jaučiau, kad mano intuicija teisinga."
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuicijos,
330
901000
2000
Taigi jei pamąstysite apie visas savo intuicijas,
15:18
it's very hardsunku to believe that your intuitionintuicija is wrongneteisingai.
331
903000
4000
labai sunku patikėti, kad jūsų intuicija yra klaidinga.
15:22
And she said, "GivenAtsižvelgiant į the factfaktas that I thought my intuitionintuicija was right ..." --
332
907000
3000
Ir ji pasakė: "Atsižvelgiant į tai, kad maniau, jog mano intuicija teisinga ..." --
15:25
she thought her intuitionintuicija was right --
333
910000
2000
ji manė, kad jos intuicija buvo teisinga --
15:27
it was very difficultsunku for her to acceptpriimti doing a difficultsunku experimenteksperimentas
334
912000
5000
jai buvo labai sunku sutikti atlikti sudėtingą eksperimentą
15:32
to try and checkTikrinti whetherar she was wrongneteisingai.
335
917000
2000
ir pamėginti patikrinti, ar ji neklydo.
15:34
But in factfaktas, this is the situationsituacija we're all in all the time.
336
919000
4000
Bet iš tiesų tai yra situacija, į kurią visi nuolat patenkame.
15:38
We have very strongstiprus intuitionsintuicijos about all kindsrūšys of things --
337
923000
3000
Turime labai stiprias intuicijas apie įvairiausius dalykus --
15:41
our ownsavo abilitygebėjimas, how the economyekonomika worksdarbai,
338
926000
3000
savo kompetenciją apie tai, kaip veikia ekonomika,
15:44
how we should paysumokėti schoolmokykla teachersmokytojai.
339
929000
2000
kaip turėtume mokėti mokytojams.
15:46
But unlessnebent we startpradėti testingbandymai those intuitionsintuicijos,
340
931000
3000
Bet jei nepradėsime tikrinti šių intuicijų,
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
geriau nebus.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
Ir tik pagalvokite, kiek geresnis būtų buvęs mano gyvenimas,
15:53
if these nursesslaugytojos would have been willingnori to checkTikrinti their intuitionintuicija,
343
938000
2000
jei slaugės būtų norėjusios patikrinti savo intuicijas,
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
ir kaip viskas būtų geriau,
15:56
if we just startpradėti doing more systematicsistemingai experimentationeksperimentų of our intuitionsintuicijos.
345
941000
5000
jei pradėtume sistematiškiau eksperimentuoti su savo intuicijomis.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Labai ačiū.
Translated by Aidas Masiliunas
Reviewed by Rita Kosma

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com