ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely o chybách v našem morálním kodexu

Filmed:
3,509,395 views

Ekonom chování Dan Ariely studuje chyby v našem morálním kodexu. Skryté důvody, proč si myslíme, že je (občas) v pořádku podvádět nebo i krást. Chytře navržené experimenty mu pomáhají ukázat, že jsme předvídatelně iracionální a je možné nás ovlivnit způsoby, které si ani neuvědomujeme.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todaydnes a little bitbit
0
1000
2000
Chtěl bych vám dnes říct něco
00:18
about predictablepředvídatelný irrationalityiracionalita.
1
3000
3000
o předvídatelné iracionalitě.
00:21
And my interestzájem in irrationaliracionální behaviorchování
2
6000
4000
A můj zájem o iracionální chování
00:25
startedzačal manymnoho yearsroky agopřed in the hospitalNEMOCNICE.
3
10000
3000
začal před mnoha lety v nemocnici.
00:28
I was burnedspálil very badlyšpatně.
4
13000
4000
Byl jsem velice ošklivě popálen
00:32
And if you spendstrávit a lot of time in hospitalNEMOCNICE,
5
17000
3000
a pokud strávíte tolik času v nemocnici,
00:35
you'llBudete see a lot of typestypy of irrationalitiesiracionalitám.
6
20000
3000
stanete se svědky mnoha takových iracionalit.
00:38
And the one that particularlyzejména botheredobtěžoval me in the burnhořet departmentoddělení
7
23000
5000
A jedna z takových iracionalit mě obzvlášť znepokojovala na oddělení popálenin.
00:43
was the processproces by whichkterý the nurseszdravotní sestry tookvzal the bandageobvaz off me.
8
28000
4000
Byl to postup, který sestřičky používaly při sundavání obvazů.
00:48
Now, you mustmusí have all takenpřijat a Band-AidNáplast off at some pointbod,
9
33000
2000
Takže, každý z vás si musel někdy sundavat náplast
00:50
and you mustmusí have wonderedpřemýšlel what's the right approachpřístup.
10
35000
3000
a určitě jste museli přemýšlet, jaký je na to nejlepší postup.
00:53
Do you riprip it off quicklyrychle -- shortkrátký durationdoba trvání but highvysoký intensityintenzita --
11
38000
4000
Strhnout náplast rychle – krátká, zato intenzivní bolest –
00:57
or do you take your Band-AidNáplast off slowlypomalu --
12
42000
2000
nebo jí pomalu odlepovat
00:59
you take a long time, but eachkaždý seconddruhý is not as painfulbolestivý --
13
44000
4000
– trvá to déle, ale každá vteřina je méně bolestivá.
01:03
whichkterý one of those is the right approachpřístup?
14
48000
3000
Který z těchto dvou postupů je lepší?
01:06
The nurseszdravotní sestry in my departmentoddělení thought that the right approachpřístup
15
51000
4000
Sestřičky na mém oddělení si myslely, že správný je
01:10
was the rippingripování one, so they would graburvat holddržet and they would riprip,
16
55000
3000
ten rychlý postup. Takže náplast chytly a strhnuly,
01:13
and they would graburvat holddržet and they would riprip.
17
58000
2000
a pak znovu chytly a strhnuly.
01:15
And because I had 70 percentprocent of my bodytělo burnedspálil, it would take about an hourhodina.
18
60000
4000
A protože sem měl popálených 70 procent těla, zabralo to asi tak hodinu.
01:19
And as you can imaginepředstav si,
19
64000
3000
A jak si asi dokážete představit,
01:22
I hatednenáviděný that momentmoment of rippingripování with incredibleneuvěřitelný intensityintenzita.
20
67000
4000
jak strašně moc jsem nesnášel to trhnutí.
01:26
And I would try to reasondůvod with them and say,
21
71000
2000
A tak jsem se zkoušel s nimi domluvit a říkal jsem:
01:28
"Why don't we try something elsejiný?
22
73000
1000
"Proč to nezkusíme trochu jinak?
01:29
Why don't we take it a little longerdelší --
23
74000
2000
Proč to nezkusíme pomaleji
01:31
maybe two hourshodin insteadmísto toho of an hourhodina -- and have lessméně of this intensityintenzita?"
24
76000
5000
– možná radši dvě hodiny místo jedné – a tím to nebude tak hrozné?"
01:36
And the nurseszdravotní sestry told me two things.
25
81000
2000
A sestřičky mi řekly dvě věci.
01:38
They told me that they had the right modelmodel of the patienttrpěliví --
26
83000
4000
Řekly mi, že ony nejlépě vědí co mají s pacientem dělat.
01:42
that they knewvěděl what was the right thing to do to minimizeminimalizujte my painbolest --
27
87000
3000
Že ony nejlépe vědí, jak u pacienta minimalizovat bolest.
01:45
and they alsotaké told me that the wordslovo patienttrpěliví doesn't mean
28
90000
3000
A také mi řekly, že být pacient (lat. "trpělivý") neznamená,
01:48
to make suggestionsnávrhy or to interferezasahovat or ...
29
93000
2000
že jim budu dávat svoje rady a rozumy.
01:50
This is not just in HebrewHebrejština, by the way.
30
95000
3000
Tohle není jenom v hebrejštině, mimochodem.
01:53
It's in everykaždý languageJazyk I've had experienceZkusenosti with so fardaleko.
31
98000
3000
Zatím to bylo v každém jazyce, se kterým jsem se setkal.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tnebyl much I could do,
32
101000
4000
A víte, není moc co se dá dělat – tedy co jsem mohl tehdy udělat.
02:00
and they keptudržováno on doing what they were doing.
33
105000
3000
A tak pokračovaly tak, jak to dělaly doposud.
02:03
And about threetři yearsroky laterpozději, when I left the hospitalNEMOCNICE,
34
108000
2000
A asi po třech letech, když jsem opustil nemocnici,
02:05
I startedzačal studyingstudovat at the universityuniverzita.
35
110000
3000
jsem začal studovat na univerzitě.
02:08
And one of the mostvětšina interestingzajímavý lessonslekce I learnednaučil se
36
113000
3000
A jedna z nejzajímavějších lekcí, co jsem se naučil,
02:11
was that there is an experimentalexperimentální methodmetoda
37
116000
2000
byla, že existuje experimentální postup,
02:13
that if you have a questionotázka you can createvytvořit a replicareplika of this questionotázka
38
118000
4000
kterým, když máte otázku, můžete vytvořit otázku odvozenou,
02:17
in some abstractabstraktní way, and you can try to examineZkontrolujte this questionotázka,
39
122000
4000
– abstraktním způsobem, a tu můžete zkusit podrobit zkoumání,
02:21
maybe learnUčit se something about the worldsvět.
40
126000
2000
a možná se i naučit něco nového o světě kolem.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
Takže to jsem i udělal.
02:25
I was still interestedzájem
42
130000
1000
Pořád mě zajímala
02:26
in this questionotázka of how do you take bandagesobvazy off burnhořet patientspacientů.
43
131000
2000
i ta otázka, jak nejlépe sundat obvazy u popálených pacientů.
02:28
So originallypůvodně I didn't have much moneypeníze,
44
133000
3000
Ze začátku jsem neměl moc peněz,
02:31
so I wentšel to a hardwareHardware storeobchod and I boughtkoupil a carpenter'sCarpenter vicesvěrák.
45
136000
4000
takže jsem šel železářství a koupil si tam svěrák.
02:35
And I would bringpřinést people to the lablaboratoř and I would put theirjejich fingerprst in it,
46
140000
4000
A pak jsem vodil do své laboratorě lidi a strkal jsem jim prst do svěráku
02:39
and I would crunchkrize it a little bitbit.
47
144000
2000
a trochu jsem jim ho drtil.
02:41
(LaughterSmích)
48
146000
2000
(Smích)
02:43
And I would crunchkrize it for long periodsobdobí and shortkrátký periodsobdobí,
49
148000
3000
A zkoušel jsem ho drtit dlouze i krátce,
02:46
and painbolest that wentšel up and painbolest that wentšel down,
50
151000
2000
a bolest stoupala a klesala,
02:48
and with breakspřestávky and withoutbez breakspřestávky -- all kindsdruhy of versionsverze of painbolest.
51
153000
4000
s přestávkami i bez přestávek – prostě všechny možné druhy bolesti.
02:52
And when I finisheddokončeno hurtingbolí people a little bitbit, I would askdotázat se them,
52
157000
2000
A vždy, když jsem skončil se ubližováním, zeptal jsem se jich:
02:54
so, how painfulbolestivý was this? Or, how painfulbolestivý was this?
53
159000
2000
"Tak, jak bolelo tamto?" nebo "Jak bolelo tohle?"
02:56
Or, if you had to chooseVybrat betweenmezi the last two,
54
161000
2000
nebo "Kdybyste si mohl vybrat mezi dvěma posledními,
02:58
whichkterý one would you chooseVybrat?
55
163000
2000
kterou bolest byste si vybral?"
03:00
(LaughterSmích)
56
165000
3000
(Smích)
03:03
I keptudržováno on doing this for a while.
57
168000
3000
A tak jsem v tom pokračoval po nějakou dobu.
03:06
(LaughterSmích)
58
171000
2000
(Smích)
03:08
And then, like all good academicakademický projectsprojektů, I got more fundingfinancování.
59
173000
4000
A pak, jako u všech správných akademický projektů, jsem na to dostal více financí.
03:12
I movedpřestěhoval to soundszvuky, electricalelektrický shocksšoky --
60
177000
2000
Takže jsem se přesunul ke zvuku, elektrickým šokům
03:14
I even had a painbolest suitoblek that I could get people to feel much more painbolest.
61
179000
5000
– dokonce jsem měl speciální oblek na bolest, který dokázal způsobit lidem ještě více bolesti.
03:19
But at the endkonec of this processproces,
62
184000
4000
Ale na konci tohoto procesu,
03:23
what I learnednaučil se was that the nurseszdravotní sestry were wrongšpatně.
63
188000
3000
jsem došel k závěru, že sestřičky se mýlily.
03:26
Here were wonderfulBáječné people with good intentionszáměry
64
191000
3000
Byli to obdivuhodní lidé s dobrými úmysly
03:29
and plentyspousta of experienceZkusenosti, and neverthelessnicméně
65
194000
2000
a se spoustou zkušeností – nicméně –
03:31
they were gettingdostat things wrongšpatně predictablyJak se dalo čekat all the time.
66
196000
4000
lidé, kteří dělají věci předvídatelně špatně po celou dobu.
03:35
It turnsotočí out that because we don't encodekódování durationdoba trvání
67
200000
3000
Ukázalo se, že jenom proto, že nejsme schopni vnímat dobu trvání
03:38
in the way that we encodekódování intensityintenzita,
68
203000
2000
stejným způsobem, jako dokážeme vnímat intenzitu.
03:40
I would have had lessméně painbolest if the durationdoba trvání would have been longerdelší
69
205000
4000
Mohl jsem zažít méně bolesti, kdyby trvání bylo delší
03:44
and the intensityintenzita was lowerdolní.
70
209000
2000
a intenzita menší.
03:46
It turnsotočí out it would have been better to startStart with my facetvář,
71
211000
3000
Ukázalo se, že by bylo lepší začít od mého obličeje,
03:49
whichkterý was much more painfulbolestivý, and movehýbat se towardk my legsnohy,
72
214000
2000
který byl nejbolestivější, a pokračovat směrem dolů k nohám,
03:51
givingposkytující me a trendtrend of improvementzlepšení over time --
73
216000
3000
čímž bych měl pocit zlepšení během času
03:54
that would have been alsotaké lessméně painfulbolestivý.
74
219000
1000
a zároveň by to bylo i méně bolestivé.
03:55
And it alsotaké turnsotočí out that it would have been good
75
220000
2000
Dále se také ukázalo, že by bylo dobré,
03:57
to give me breakspřestávky in the middlestřední to kinddruh of recuperatezotavit se from the painbolest.
76
222000
2000
kdyby se během toho dělaly přestávky, které by mi umožnily se vzpamatovat z bolesti.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
Všechno tohle by bývaly byly dobré nápady,
04:01
and my nurseszdravotní sestry had no ideaidea.
78
226000
3000
ale setřičky o tomhle neměly tušení.
04:04
And from that pointbod on I startedzačal thinkingmyslící,
79
229000
1000
A od té chvíle jsem začal přemýšlet,
04:05
are the nurseszdravotní sestry the only people in the worldsvět who get things wrongšpatně
80
230000
3000
jestli jsou sestřičky jediní lidé na světě, kteří dělají chybu
04:08
in this particularkonkrétní decisionrozhodnutí, or is it a more generalVšeobecné casepouzdro?
81
233000
3000
v tomto konkrétním případě, nebo je to obecnější záležitost?
04:11
And it turnsotočí out it's a more generalVšeobecné casepouzdro --
82
236000
2000
A ukazuje se, že je to spíše obecný jev,
04:13
there's a lot of mistakeschyby we do.
83
238000
3000
že je tu mnoho chyb, které děláme.
04:16
And I want to give you one examplepříklad of one of these irrationalitiesiracionalitám,
84
241000
5000
A já bych vám chtěl ukázat jeden příklad z těchto iracionalit.
04:21
and I want to talk to you about cheatingpodvádění.
85
246000
3000
Chtěl bych s vámi mluvit o podvádění.
04:24
And the reasondůvod I pickedvybral cheatingpodvádění is because it's interestingzajímavý,
86
249000
2000
A důvod, proč jsem si vybral podvádění, je, že je to zajímavé,
04:26
but alsotaké it tellsvypráví us something, I think,
87
251000
2000
ale také to něco myslím vypovídá
04:28
about the stockskladem markettrh situationsituace we're in.
88
253000
3000
o současné situaci na burze.
04:31
So, my interestzájem in cheatingpodvádění startedzačal
89
256000
3000
Takže, můj zájem o podvádění začal
04:34
when EnronEnron camepřišel on the scenescéna, explodedexplodoval all of a suddennáhlý,
90
259000
2000
když přišel na scénu Enron, když to vše najednou bouchlo
04:36
and I startedzačal thinkingmyslící about what is happeninghappening here.
91
261000
3000
a já začal přemýšlet, co se tu vlastně děje.
04:39
Is it the casepouzdro that there was kinddruh of
92
264000
1000
Byl to spíše případ,
04:40
a fewpár applesjablka who are capableschopný of doing these things,
93
265000
3000
způsobený párem černých ovcí, které jsou takových věcí schopny,
04:43
or are we talkingmluvící a more endemicendemické situationsituace,
94
268000
2000
nebo tu mluvíme o širší situaci,
04:45
that manymnoho people are actuallyvlastně capableschopný of behavingchovají this way?
95
270000
4000
kdy se takto chová větší množství lidí?
04:49
So, like we usuallyobvykle do, I decidedrozhodl to do a simplejednoduchý experimentexperiment.
96
274000
4000
Tak jsem se rozhodl, jak je zvykem, udělat jednoduchý pokus.
04:53
And here'stady je how it wentšel.
97
278000
1000
A proběhl takto.
04:54
If you were in the experimentexperiment, I would passsložit you a sheetlist of paperpapír
98
279000
3000
Pokud jste byli součástí pokusu, rozdal jsem vám čistý papír
04:57
with 20 simplejednoduchý mathmatematika problemsproblémy that everybodyvšichni could solveřešit,
99
282000
4000
s 20 jednoduchými matematickými úlohami, které umí vyřešit každý,
05:01
but I wouldn'tby ne give you enoughdost time.
100
286000
2000
ale nedal jsem na to dost času.
05:03
When the fivePět minutesminut were over, I would say,
101
288000
2000
Když uplynulo pět minut, řekl jsem:
05:05
"PassPass me the sheetspovlečení na postel of paperpapír, and I'll payplatit you a dollardolar perza questionotázka."
102
290000
3000
"Pošlete mi svoje papíry a já vám zaplatím dolar za každou otázku."
05:08
People did this. I would payplatit people fourčtyři dollarsdolarů for theirjejich taskúkol --
103
293000
4000
Lidi to udělali. Já jim za to zaplatil čtyři dolary
05:12
on averageprůměrný people would solveřešit fourčtyři problemsproblémy.
104
297000
2000
– v průměru totiž lidi vyřešili čtyři úlohy.
05:14
Other people I would temptsvádět to cheatpodvádět.
105
299000
3000
Jiné lidi jsem sváděl k podvádění.
05:17
I would passsložit theirjejich sheetlist of paperpapír.
106
302000
1000
Rozdal jsem jim čistý papír
05:18
When the fivePět minutesminut were over, I would say,
107
303000
2000
a když uplynulo pět minut, řekl jsem:
05:20
"Please shredskartovat the piecekus of paperpapír.
108
305000
1000
"Prosím, teď roztrhejte váš kus papíru,
05:21
Put the little pieceskousky in your pocketkapsa or in your backpackbatoh,
109
306000
3000
ty malé kousky si dejte do kapsy nebo do batohu
05:24
and tell me how manymnoho questionsotázky you got correctlysprávně."
110
309000
3000
a řekněte mi, kolik otázek jste měli správně."
05:27
People now solvedvyřešeno sevensedm questionsotázky on averageprůměrný.
111
312000
3000
Najednou teď lidé vyřešili v průměru sedm otázek.
05:30
Now, it wasn'tnebyl as if there was a fewpár badšpatný applesjablka --
112
315000
5000
Aby bylo jasno, nebylo to tak, že tam bylo pár černých ovcí
05:35
a fewpár people cheatedpodvedeno a lot.
113
320000
3000
a tato hrstka lidí hodně podváděla.
05:38
InsteadMísto toho, what we saw is a lot of people who cheatpodvádět a little bitbit.
114
323000
3000
Místo toho jsme viděli, že hodně lidí podvádělo, každý pouze trošku.
05:41
Now, in economichospodářský theoryteorie,
115
326000
3000
Teď, v ekonomické teorii
05:44
cheatingpodvádění is a very simplejednoduchý cost-benefitnákladů a přínosů analysisanalýza.
116
329000
3000
je podvádění velice jednoduchá analýza nákladů a výnosů (cost-benfit).
05:47
You say, what's the probabilitypravděpodobnost of beingbytost caughtchycen?
117
332000
2000
Řeknete si: jaká je pravděpodobnost, že mě chytí?
05:49
How much do I standvydržet to gainzískat from cheatingpodvádění?
118
334000
3000
Kolik toho můžu tím podváděním získat?
05:52
And how much punishmenttrest would I get if I get caughtchycen?
119
337000
2000
Jak velký bude trest, když mě chytí?
05:54
And you weighvážit these optionsmožnosti out --
120
339000
2000
A když zvážíte všechny tyto složky,
05:56
you do the simplejednoduchý cost-benefitnákladů a přínosů analysisanalýza,
121
341000
2000
dostanete výsledek nákladově-výnosové analýzy,
05:58
and you deciderozhodni se whetherzda it's worthwhileužitečné to commitspáchat the crimezločin or not.
122
343000
3000
a můžete podle toho rozhodnout, jestli stojí za to spáchat zločin nebo ne.
06:01
So, we try to testtest this.
123
346000
2000
Takže my jsme se to pokusili otestovat.
06:03
For some people, we variedpestrý how much moneypeníze they could get away with --
124
348000
4000
U některých lidí jsme zkoušeli, s jakým množstvím peněz jim to projde –
06:07
how much moneypeníze they could stealukrást.
125
352000
1000
kolik peněz můžou ukrást.
06:08
We paidzaplaceno them 10 centscen perza correctopravit questionotázka, 50 centscen,
126
353000
3000
Zkoušeli jsme platit 10 centů za správnou otázku, padesát centů,
06:11
a dollardolar, fivePět dollarsdolarů, 10 dollarsdolarů perza correctopravit questionotázka.
127
356000
3000
dolar, pět dolarů i 10 dolarů za správnou otázku.
06:14
You would expectočekávat that as the amountmnožství of moneypeníze on the tablestůl increaseszvyšuje,
128
359000
4000
Dalo by se očekávat, že jak se suma peněz na stole zvyšovala,
06:18
people would cheatpodvádět more, but in factskutečnost it wasn'tnebyl the casepouzdro.
129
363000
3000
lidé budou podvádět více, ale ve skutečnosti se to nestalo.
06:21
We got a lot of people cheatingpodvádění by stealingkrást by a little bitbit.
130
366000
3000
Měli jsme zde hodně lidí, kteří podváděli jenom tím, že kradli trošku.
06:24
What about the probabilitypravděpodobnost of beingbytost caughtchycen?
131
369000
3000
A co pravděpodobnost, že budete chyceni ?
06:27
Some people shreddedskartovány halfpolovina the sheetlist of paperpapír,
132
372000
2000
Někteří lidé roztrhali pouze půlku svého papíru,
06:29
so there was some evidencedůkaz left.
133
374000
1000
aby na zbytku zůstal nějaký důkaz.
06:30
Some people shreddedskartovány the wholeCelý sheetlist of paperpapír.
134
375000
2000
Jiní lidé roztrhali celou stránku papíru.
06:32
Some people shreddedskartovány everything, wentšel out of the roompokoj, místnost,
135
377000
3000
Někteří roztrhali vše, odešli z místnosti
06:35
and paidzaplaceno themselvesoni sami from the bowlmiska of moneypeníze that had over 100 dollarsdolarů.
136
380000
3000
a sami si zaplatili z mísy plné peněz, která v sobě měla přes 100 dolarů.
06:38
You would expectočekávat that as the probabilitypravděpodobnost of beingbytost caughtchycen goesjde down,
137
383000
3000
Dalo by se očekávat, že když se sníží pravděpodobnost toho, že budete chyceni,
06:41
people would cheatpodvádět more, but again, this was not the casepouzdro.
138
386000
3000
lidé budou podvádět více, ale to se opět nepotvrdilo.
06:44
Again, a lot of people cheatedpodvedeno by just by a little bitbit,
139
389000
3000
Opět hodně lidí podvádělo pouze trochu
06:47
and they were insensitivemalá a velká písmena to these economichospodářský incentivespobídky.
140
392000
3000
a ignorovalo ekonomické motivace.
06:50
So we said, "If people are not sensitivecitlivý
141
395000
1000
Tak jsme si řekli: "Když se lidé vzpírají
06:51
to the economichospodářský rationalRacionální theoryteorie explanationsvysvětlení, to these forcessil,
142
396000
5000
vysvětlení podle ekonomických racionálních teorií, těmto silám,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
co se tak může dít?"
06:59
And we thought maybe what is happeninghappening is that there are two forcessil.
144
404000
3000
A napadlo nás, že možná se děje toto: že jsou tu ve hře dvě síly.
07:02
At one handruka, we all want to look at ourselvessebe in the mirrorzrcadlo
145
407000
2000
Na jednu stranu všichni chceme být schopni podívat se na sebe do zrcadla
07:04
and feel good about ourselvessebe, so we don't want to cheatpodvádět.
146
409000
3000
a mít ze sebe dobrý pocit, a proto tedy nepodvádíme.
07:07
On the other handruka, we can cheatpodvádět a little bitbit,
147
412000
2000
Na druhou stranu můžeme podvádět jen trochu
07:09
and still feel good about ourselvessebe.
148
414000
2000
a ještě se pořád cítit sami se sebou spokojeni.
07:11
So, maybe what is happeninghappening is that
149
416000
1000
Tedy možná se děje to,
07:12
there's a levelúroveň of cheatingpodvádění we can't go over,
150
417000
2000
že jsou tu hranice podvádění, za které nejsme ochotni jít,
07:14
but we can still benefitvýhoda from cheatingpodvádění at a lownízký degreestupeň,
151
419000
4000
ale i tak můžeme stále profitovat z drobného podvádění,
07:18
as long as it doesn't changezměna our impressionszobrazení about ourselvessebe.
152
423000
3000
pokud to nezmění náš obraz o nás samotných.
07:21
We call this like a personalosobní fudgefondán factorfaktor.
153
426000
3000
My jsme to nazvali osobní faktor švindlování.
07:25
Now, how would you testtest a personalosobní fudgefondán factorfaktor?
154
430000
4000
A teď: jak by se dal tento osobní faktor švindlování otestovat?
07:29
InitiallyZpočátku we said, what can we do to shrinksmršťovat the fudgefondán factorfaktor?
155
434000
4000
Zpočátku jsme si řekli: co by se dalo udělat pro to, aby se tento faktor snížil?
07:33
So, we got people to the lablaboratoř, and we said,
156
438000
2000
Takže jsme nahnali lidi do laboratoře a řekli jsme:
07:35
"We have two tasksúkoly for you todaydnes."
157
440000
2000
"Máme pro vás dneska dva úkoly."
07:37
First, we askedzeptal se halfpolovina the people
158
442000
1000
Nejprve jsme se zeptali poloviny lidí
07:38
to recallodvolání eitherbuď 10 booksknihy they readčíst in highvysoký schoolškola,
159
443000
2000
aby si vzpomněli na 10 knih, které četli na střední škole,
07:40
or to recallodvolání The TenDeset CommandmentsPřikázání,
160
445000
3000
a druhé polovině, aby si vzpomněla na desatero přikázání.
07:43
and then we temptedv pokušení them with cheatingpodvádění.
161
448000
2000
A pak jsme je začali svádět k podvádění.
07:45
TurnsZapne out the people who triedpokusil se to recallodvolání The TenDeset CommandmentsPřikázání --
162
450000
3000
Ukázalo se, že lidé, kteří si měli zkusit vybavit desatero přikázání
07:48
and in our samplevzorek nobodynikdo could recallodvolání all of The TenDeset CommandmentsPřikázání --
163
453000
2000
- a v našem vzorku lidí si nikdo nevybavil všechna přikázání,
07:51
but those people who triedpokusil se to recallodvolání The TenDeset CommandmentsPřikázání,
164
456000
4000
ale z těch, kteří si je vybavit zkusili
07:55
givendané the opportunitypříležitost to cheatpodvádět, did not cheatpodvádět at all.
165
460000
3000
a dostali příležitost podvádět, to nikdo neudělal.
07:58
It wasn'tnebyl that the more religiousnáboženský people --
166
463000
2000
Nebylo to tak, že více nábožensky zaměření lidé
08:00
the people who rememberedvzpomněl si more of the CommandmentsPřikázání -- cheatedpodvedeno lessméně,
167
465000
1000
- lidé, kteří si vybavili více přikázání - podváděli méně
08:01
and the lessméně religiousnáboženský people --
168
466000
2000
a méně nábožensky zaměření lidé
08:03
the people who couldn'tnemohl rememberpamatovat almosttéměř any CommandmentsPřikázání --
169
468000
1000
- lidé, kteří si nevybavili téměř žádné přikázání -
08:04
cheatedpodvedeno more.
170
469000
2000
podváděli více.
08:06
The momentmoment people thought about tryingzkoušet to recallodvolání The TenDeset CommandmentsPřikázání,
171
471000
4000
Prostě v tom momentu, kdy se snažili vybavit si desatero přikázání,
08:10
they stoppedzastavil cheatingpodvádění.
172
475000
1000
lidé přestali podvádět.
08:11
In factskutečnost, even when we gavedal self-declaredself-prohlásil atheistsateisté
173
476000
2000
Ve skutečnosti, když jsme lidem, kteří se označili za ateisty,
08:13
the taskúkol of swearingnadávky on the BibleBible and we give them a chancešance to cheatpodvádět,
174
478000
4000
zadali úkol přísahat na Bibli a posléze jim dali šanci podvádět,
08:17
they don't cheatpodvádět at all.
175
482000
2000
oni také vůbec nepodváděli.
08:21
Now, TenDeset CommandmentsPřikázání is something that is hardtvrdý
176
486000
2000
Tedy, desatero přikázání je zrovna něco,
08:23
to bringpřinést into the educationvzdělání systemSystém, so we said,
177
488000
2000
co je opravdu těžké spojit se systémem výuky, takže jsme si řekli:
08:25
"Why don't we get people to signpodepsat the honorčest codekód?"
178
490000
2000
"Proč nenechat lidi podepsat čestné prohlášení?"
08:27
So, we got people to signpodepsat,
179
492000
2000
Takže jsme nechali lidi podepsat:
08:29
"I understandrozumět that this shortkrátký surveyprůzkum fallspadá underpod the MITMIT HonorČest CodeKód."
180
494000
4000
"Souhlasím, že tento krátký průzkum spadá pod kodex cti univerzity MIT."
08:33
Then they shreddedskartovány it. No cheatingpodvádění whatsoevervůbec.
181
498000
3000
Potom to roztrhali. A nebylo žádné podvádění.
08:36
And this is particularlyzejména interestingzajímavý,
182
501000
1000
A tohle je opravdu zajímavé,
08:37
because MITMIT doesn't have an honorčest codekód.
183
502000
2000
protože MIT nemá žádný kodex cti.
08:39
(LaughterSmích)
184
504000
5000
(Smích)
08:44
So, all this was about decreasingklesající the fudgefondán factorfaktor.
185
509000
4000
Tak, tohle vše bylo o snížení faktoru švindlování.
08:48
What about increasingvzrůstající the fudgefondán factorfaktor?
186
513000
3000
Co takhle zvýšení tohoto faktoru?
08:51
The first experimentexperiment -- I walkedchodil around MITMIT
187
516000
2000
První experiment – prošel jsem prostory MIT
08:53
and I distributeddistribuováno six-packsamerické of CokesKoly in the refrigeratorschladničky --
188
518000
3000
a dal do ledniček velká balení koly.
08:56
these were commonběžný refrigeratorschladničky for the undergradsundergrads.
189
521000
2000
Šlo o společné ledničky studentů.
08:58
And I camepřišel back to measureopatření what we technicallytechnicky call
190
523000
3000
A po té jsem se vrátil, abych mohl změřit to, co by se dalo technicky nazvat
09:01
the half-lifetimeHalf život of CokeKoks -- how long does it last in the refrigeratorschladničky?
191
526000
4000
"poločas rozkradu koly" – tedy jak dlouho v ledničce vydržely.
09:05
As you can expectočekávat it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Správně předpokládáte, že nevydrží moc dlouho. Lidé si je rozeberou.
09:08
In contrastkontrast, I tookvzal a platetalíř with sixšest one-dollarjeden dolar billsúčty,
193
533000
4000
Pak jsem naopak vzal talíře se šesti jednodolarovým bankovkami
09:12
and I left those platesdesky in the samestejný refrigeratorschladničky.
194
537000
3000
a nechal je v těch samých ledničkách.
09:15
No billúčtovat ever disappearedzmizel.
195
540000
1000
Ani jedna bankovka nikdy nezmizela.
09:16
Now, this is not a good socialsociální scienceVěda experimentexperiment,
196
541000
3000
Tedy, toto není zrovna sociální experiment provedený čistě vědecky,
09:19
so to do it better I did the samestejný experimentexperiment
197
544000
3000
takže jsem provedl ten samý experiment,
09:22
as I describedpopsáno to you before.
198
547000
2000
který jsem popsal předtím.
09:24
A thirdTřetí of the people we passedprošel the sheetlist, they gavedal it back to us.
199
549000
3000
Třetina lidí, kterým jsme ho poslali, nám papír vrátila.
09:27
A thirdTřetí of the people we passedprošel it to, they shreddedskartovány it,
200
552000
3000
Třetina lidí ho měla roztrhat
09:30
they camepřišel to us and said,
201
555000
1000
a přijít za námi a říct:
09:31
"MrMr. ExperimenterExperimentátor, I solvedvyřešeno X problemsproblémy. Give me X dollarsdolarů."
202
556000
3000
"Pane experimentátore, vyřešil jsem X problémů. Dejte mi X dolarů."
09:34
A thirdTřetí of the people, when they finisheddokončeno shreddingSkartace the piecekus of paperpapír,
203
559000
3000
A poslední třetina lidí, když rozthali svůj papír,
09:37
they camepřišel to us and said,
204
562000
2000
za námi měla přijít a říct:
09:39
"MrMr ExperimenterExperimentátor, I solvedvyřešeno X problemsproblémy. Give me X tokenstokeny."
205
564000
6000
"Pane experimentátore, vyřešil jsem X problémů. Dejte mi X fantů."
09:45
We did not payplatit them with dollarsdolarů; we paidzaplaceno them with something elsejiný.
206
570000
3000
Neplatili jsme je v dolarech. Platili jsme je v něčem jiném,
09:48
And then they tookvzal the something elsejiný, they walkedchodil 12 feetnohy to the sideboční,
207
573000
3000
a oni si to něco vzali, ušli 4 metry do ústraní
09:51
and exchangedVýměna it for dollarsdolarů.
208
576000
2000
a teprve tam to proměnili za dolary.
09:53
Think about the followingNásledující intuitionintuice.
209
578000
2000
Zkuste se zamyslet nad následujícím:
09:55
How badšpatný would you feel about takingpřijmout a penciltužka from work home,
210
580000
3000
Jak špatně byste se cítili vzít si domů z práce tužku,
09:58
comparedv porovnání to how badšpatný would you feel
211
583000
2000
v porovnání s tím, jak špatně byste se cítili,
10:00
about takingpřijmout 10 centscen from a pettymalý cashhotovost boxbox?
212
585000
2000
kdybyste vzali 10 centů z pokladničky na drobné?
10:02
These things feel very differentlyjinak.
213
587000
3000
Z obou věcí máte výrazně jiný pocit.
10:05
Would beingbytost a stepkrok removedodstraněno from cashhotovost for a fewpár secondssekundy
214
590000
3000
Bude nějaký rozdíl, když lidé nebudou přímo placeni v penězích,
10:08
by beingbytost paidzaplaceno by tokentoken make a differencerozdíl?
215
593000
3000
ale dostanou – i když jen na pár vteřin – zástupnou věc?
10:11
Our subjectspředmětů doubledzdvojnásobil theirjejich cheatingpodvádění.
216
596000
2000
Podvádění u našich subjektů se zdvojnásobilo.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Za chvíli vám řeknu, co si myslím
10:15
about this and the stockskladem markettrh in a minuteminuta.
218
600000
2000
a burzách s cennými papíry.
10:18
But this did not solveřešit the bigvelký problemproblém I had with EnronEnron yetdosud,
219
603000
4000
Ale tohle ješte nevysvětlilo můj problém s Enronem,
10:22
because in EnronEnron, there's alsotaké a socialsociální elementživel.
220
607000
3000
protože v připadě Enronu tu byl ještě společenský prvek.
10:25
People see eachkaždý other behavingchovají.
221
610000
1000
Lidé sledují i chování ostatních.
10:26
In factskutečnost, everykaždý day when we openotevřeno the newszprávy
222
611000
2000
Ve skutečnosti, pokaždé když otevřeme noviny,
10:28
we see examplespříklady of people cheatingpodvádění.
223
613000
2000
můžeme vidět příklady lidí, kteří podvádí.
10:30
What does this causezpůsobit us?
224
615000
3000
Jak tohle na nás působí ?
10:33
So, we did anotherdalší experimentexperiment.
225
618000
1000
Takže jsme udělali další experiment.
10:34
We got a bigvelký groupskupina of studentsstudentů to be in the experimentexperiment,
226
619000
3000
Při experimentu jsme měli velkou skupinu studentů
10:37
and we prepaidplatba předem them.
227
622000
1000
a předplatili jsme si je.
10:38
So everybodyvšichni got an envelopeobálka with all the moneypeníze for the experimentexperiment,
228
623000
3000
Tedy každý dostal předem obálku s penězmi za účast v experimentu
10:41
and we told them that at the endkonec, we askedzeptal se them
229
626000
2000
a řekli jsme jim, že na konci je požádáme
10:43
to payplatit us back the moneypeníze they didn't make. OK?
230
628000
4000
o vrácení peněz, které nevydělali. OK?
10:47
The samestejný thing happensse děje.
231
632000
1000
A zase se vše opakovalo.
10:48
When we give people the opportunitypříležitost to cheatpodvádět, they cheatpodvádět.
232
633000
2000
Když dáme lidem šanci podvádět, tak podvádějí.
10:50
They cheatpodvádět just by a little bitbit, all the samestejný.
233
635000
3000
Podvádí jenom trošku, ale všichni stejně.
10:53
But in this experimentexperiment we alsotaké hirednajatý an actingherectví studentstudent.
234
638000
3000
Ale v tomto experimentu jsme také najali herce, co hrál studenta.
10:56
This actingherectví studentstudent stoodstál up after 30 secondssekundy, and said,
235
641000
4000
Tento falešný student si po 30 vteřinách stoupnul a řekl:
11:00
"I solvedvyřešeno everything. What do I do now?"
236
645000
3000
"Všechno mám vyřešené. Co mám teď dělat?"
11:03
And the experimenterexperimentátor said, "If you've finisheddokončeno everything, go home.
237
648000
4000
A experimentátor řekl: "Pokud jsi vše dokončil, můžeš jít domů."
11:07
That's it. The taskúkol is finisheddokončeno."
238
652000
1000
To bylo vše. Úkol je splněn.
11:08
So, now we had a studentstudent -- an actingherectví studentstudent --
239
653000
4000
Takže teď zde byl student – falešný student,
11:12
that was a partčást of the groupskupina.
240
657000
2000
který byl součástí skupiny.
11:14
NobodyNikdo knewvěděl it was an actorherec.
241
659000
2000
Nikdo nevěděl, že je to herec
11:16
And they clearlyjasně cheatedpodvedeno in a very, very seriousvážně way.
242
661000
4000
a bylo jasné, že velmi, velmi vážně podváděl.
11:20
What would happenpřihodit se to the other people in the groupskupina?
243
665000
3000
Co to udělá s ostatními lidmi ze skupiny?
11:23
Will they cheatpodvádět more, or will they cheatpodvádět lessméně?
244
668000
3000
Budou podvádět více nebo méně?
11:26
Here is what happensse děje.
245
671000
2000
Stalo se toto.
11:28
It turnsotočí out it dependszávisí on what kinddruh of sweatshirtMikina they're wearingnošení.
246
673000
4000
Ukázalo se, že záleží na tom, jaké nosí tričko.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Jde o následující věc:
11:34
We ranběžel this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Tento experiment jsme prováděli na Carnegie Mellon a Pittsburgh –
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two bigvelký universitiesvysoké školy,
249
682000
2000
v Pittsburghu jsou dvě velké univerzity,
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversityUniverzita of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Univerzita Carnegie Mellon a Pittsburghská univerzita.
11:42
All of the subjectspředmětů sittingsedící in the experimentexperiment
251
687000
2000
Všichni studenti, kteří se účastnili experimentu,
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentsstudentů.
252
689000
2000
byly z univerzity Carnegie Mellon.
11:46
When the actorherec who was gettingdostat up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudent --
253
691000
4000
Pokud herec, který se zvednul první, byl student Carnegie Mellon –
11:50
he was actuallyvlastně a CarnegieCarnegie MellonMellon studentstudent --
254
695000
2000
on byl ve skutečnosti opravdu student z Carnegie Mellon,
11:52
but he was a partčást of theirjejich groupskupina, cheatingpodvádění wentšel up.
255
697000
4000
a byl tedy součástí jejich skupiny, podvádění se zvýšilo.
11:56
But when he actuallyvlastně had a UniversityUniverzita of PittsburghPittsburgh sweatshirtMikina,
256
701000
4000
Ale pokud měl na sobě tričko Pittsburghské univerzity,
12:00
cheatingpodvádění wentšel down.
257
705000
2000
úroveň podvádění se snížila.
12:02
(LaughterSmích)
258
707000
3000
(Smích)
12:05
Now, this is importantdůležité, because rememberpamatovat,
259
710000
3000
Tohle je důležité, protože nezapomeňte,
12:08
when the momentmoment the studentstudent stoodstál up,
260
713000
2000
že ve chvíli, kdy se student zvedl,
12:10
it madevyrobeno it clearPrůhledná to everybodyvšichni that they could get away with cheatingpodvádění,
261
715000
3000
bylo každému jasné, že jim podvádění projde,
12:13
because the experimenterexperimentátor said,
262
718000
2000
protože experimentátor řekl:
12:15
"You've finisheddokončeno everything. Go home," and they wentšel with the moneypeníze.
263
720000
2000
"Vše jsi dokončil. Můžeš jít domů." A oni odešli s penězi.
12:17
So it wasn'tnebyl so much about the probabilitypravděpodobnost of beingbytost caughtchycen again.
264
722000
3000
Takže to moc nebylo o pravděpodobnosti, že vás chytí.
12:20
It was about the normsnorem for cheatingpodvádění.
265
725000
3000
Bylo to o normách pro podvádění.
12:23
If somebodyněkdo from our in-groupchyb cheatspodvádí and we see them cheatingpodvádění,
266
728000
3000
Pokud někdo "z našich" podvádí a my to vidíme,
12:26
we feel it's more appropriateodpovídající, as a groupskupina, to behavechovat se this way.
267
731000
4000
cítíme, že je celkem v pořádku, jako skupina se takto chovat.
12:30
But if it's somebodyněkdo from anotherdalší groupskupina, these terriblehrozný people --
268
735000
2000
Ale pokud se jedná o někoho z jiné skupiny, z těch hrozných lidí –
12:32
I mean, not terriblehrozný in this --
269
737000
2000
– tedy, nechci říct v tomto případě –
12:34
but somebodyněkdo we don't want to associatespolupracovník ourselvessebe with,
270
739000
2000
ale někoho, s kým nechceme být spojováni,
12:36
from anotherdalší universityuniverzita, anotherdalší groupskupina,
271
741000
2000
někoho z jiné univerzity, jiné skupiny.
12:38
all of a suddennáhlý people'slidí awarenesspovědomí of honestypoctivost goesjde up --
272
743000
3000
Najednou u všech ostatních stoupne úroveň poctivosti.
12:41
a little bitbit like The TenDeset CommandmentsPřikázání experimentexperiment --
273
746000
2000
Trochu jako u experimentu s desaterem přikázání –
12:43
and people cheatpodvádět even lessméně.
274
748000
4000
a lidé podvádějí dokonce ještě méně.
12:47
So, what have we learnednaučil se from this about cheatingpodvádění?
275
752000
4000
Takže co jsme se díky tomuto naučili o podvádění?
12:51
We'veMáme learnednaučil se that a lot of people can cheatpodvádět.
276
756000
3000
Zjistili jsme, že hodně lidí je ochotno podvádět.
12:54
They cheatpodvádět just by a little bitbit.
277
759000
3000
Podvádějí ale pouze po troškách.
12:57
When we remindpřipomenout people about theirjejich moralitymorálka, they cheatpodvádět lessméně.
278
762000
4000
Pokud jsme lidem připomněli morálku, podváděli méně.
13:01
When we get biggervětší distancevzdálenost from cheatingpodvádění,
279
766000
3000
Pokud zvýšíme vzdálenost od objektu podvádění,
13:04
from the objectobjekt of moneypeníze, for examplepříklad, people cheatpodvádět more.
280
769000
4000
například od peněz, lidé podvádějí více.
13:08
And when we see cheatingpodvádění around us,
281
773000
2000
A když vidíme podvádění kolem nás,
13:10
particularlyzejména if it's a partčást of our in-groupchyb, cheatingpodvádění goesjde up.
282
775000
4000
obzvlášt uvnitř lidí z nejbližší skupiny, podvádí se více.
13:14
Now, if we think about this in termspodmínky of the stockskladem markettrh,
283
779000
3000
Takže když se nad tím zamyslíme v kontextu burzy,
13:17
think about what happensse děje.
284
782000
1000
přemýšlejte, co se stane.
13:18
What happensse děje in a situationsituace when you createvytvořit something
285
783000
3000
Co se stane v situaci, kdy vytvoříte něco,
13:21
where you payplatit people a lot of moneypeníze
286
786000
2000
kde platíte lidem velké peníze za to,
13:23
to see realityrealita in a slightlymírně distortedzkreslený way?
287
788000
3000
že vidí realitu v trochu pokřiveném světle?
13:26
Would they not be ableschopný to see it this way?
288
791000
3000
Nebyli by schopní to vidět tímto způsobem?
13:29
Of coursechod they would.
289
794000
1000
Samozřejmě, že by mohli.
13:30
What happensse děje when you do other things,
290
795000
1000
Co se stane, když zkusíte další metody,
13:31
like you removeodstranit things from moneypeníze?
291
796000
2000
jako nahradít peníze zástupnými věcmi?
13:33
You call them stockskladem, or stockskladem optionsmožnosti, derivativesderiváty,
292
798000
3000
Nazvete je akcie, opce, deriváty,
13:36
mortgage-backedhypotékou securitiescenné papíry.
293
801000
1000
obligace kryté hypotékou.
13:37
Could it be that with those more distantvzdálený things,
294
802000
3000
Může být, že se všemi těmito vzdálenými věcmi
13:40
it's not a tokentoken for one seconddruhý,
295
805000
2000
– a není to zástupná věc a není to na jednu vteřinu,
13:42
it's something that is manymnoho stepskroky removedodstraněno from moneypeníze
296
807000
2000
je to něco, kde je mezi penězi a vámi hodně mezistupňů
13:44
for a much longerdelší time -- could it be that people will cheatpodvádět even more?
297
809000
4000
a po mnohem delší dobu – může se tedy stát, že lidé budou podvádět ještě více?
13:48
And what happensse děje to the socialsociální environmentživotní prostředí
298
813000
2000
A co se stane s okolním společenským prostředím,
13:50
when people see other people behavechovat se around them?
299
815000
3000
když lidé uvidí, jak se chovají lidé kolem nich?
13:53
I think all of those forcessil workedpracoval in a very badšpatný way
300
818000
4000
Já myslím, že všechno toto se na burze
13:57
in the stockskladem markettrh.
301
822000
2000
stáva velmi špatným vlivem.
13:59
More generallyobvykle, I want to tell you something
302
824000
3000
Obecněji. Chci vám říct něco
14:02
about behavioralbehaviorální economicsekonomika.
303
827000
3000
o ekonomice chování.
14:05
We have manymnoho intuitionsintuice in our life,
304
830000
4000
V našem životě je hodně intuicí
14:09
and the pointbod is that manymnoho of these intuitionsintuice are wrongšpatně.
305
834000
3000
a pointa je, že mnoho z nich je špatných.
14:12
The questionotázka is, are we going to testtest those intuitionsintuice?
306
837000
3000
Otázka zní. Podrobíme tyto intuice testování?
14:15
We can think about how we're going to testtest this intuitionintuice
307
840000
2000
Můžeme přemýšlet nad tím, jak budeme testovat intuice
14:17
in our privatesoukromé life, in our businesspodnikání life,
308
842000
2000
v našem soukromém životě, v profesním životě
14:19
and mostvětšina particularlyzejména when it goesjde to policypolitika,
309
844000
3000
a asi nejvíce, pokud dojde na pravidla.
14:22
when we think about things like No ChildDítě Left BehindZa,
310
847000
3000
Třeba jako No Child Left Behind (zákon o standardech školní výuky),
14:25
when you createvytvořit newNový stockskladem marketstrzích, when you createvytvořit other policiespolitiky --
311
850000
3000
nebo když vytváříte nové burzovní trhy, když vytváříte jiná pravidla
14:28
taxationdaně, healthzdraví carepéče and so on.
312
853000
3000
daně, systém zdravotnictví a tak dále.
14:31
And the difficultyobtížnost of testingtestování our intuitionintuice
313
856000
2000
A o potížích s testováním naší intuice
14:33
was the bigvelký lessonlekce I learnednaučil se
314
858000
2000
jsem se nejvíce poučil,
14:35
when I wentšel back to the nurseszdravotní sestry to talk to them.
315
860000
2000
když jsem se vrátil k sestřičkám, abych si s nimi popovídal.
14:37
So I wentšel back to talk to them
316
862000
2000
Takže jsem za nimi zašel,
14:39
and tell them what I foundnalezeno out about removingodstranění bandagesobvazy.
317
864000
3000
abych jim oznámil, co jsem zjistil o odstraňování obvazů.
14:42
And I learnednaučil se two interestingzajímavý things.
318
867000
2000
A zjistil jsem dvě zajímavé věci.
14:44
One was that my favoriteoblíbený nursezdravotní sestřička, EttieEttie,
319
869000
2000
Jedna je, že moje oblíbená sestřička Ettie
14:46
told me that I did not take her painbolest into considerationúvahy.
320
871000
4000
mi řekla, že jsem nevzal v potaz i její bolest.
14:50
She said, "Of coursechod, you know, it was very painfulbolestivý for you.
321
875000
2000
Řekla: "Samozřejmě, víš, pro tebe to bylo velmi bolestivé.
14:52
But think about me as a nursezdravotní sestřička,
322
877000
2000
Ale zamysli se nade mnou, nad sestřičkou.
14:54
takingpřijmout, removingodstranění the bandagesobvazy of somebodyněkdo I likedLíbí se mi,
323
879000
2000
Odebírání, odstraňování obvazů u někoho, koho jsem měla ráda
14:56
and had to do it repeatedlyopakovaně over a long perioddoba of time.
324
881000
3000
a to opakovaně během dlouhého časového období.
14:59
CreatingVytváření so much torturemučení was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Působení tolik bolesti pro mně není také nic lehkého."
15:02
And she said maybe partčást of the reasondůvod was it was difficultobtížný for her.
326
887000
5000
A pak ještě řekla další důvod, proč to bylo pro ni tak těžké.
15:07
But it was actuallyvlastně more interestingzajímavý than that, because she said,
327
892000
3000
Ale ve skutečnosti to bylo ještě zajímavější. Řekla:
15:10
"I did not think that your intuitionintuice was right.
328
895000
5000
"Myslela jsem si, že tvoje intuice není správná.
15:15
I feltcítil my intuitionintuice was correctopravit."
329
900000
1000
Cítila jsem, že správná byla ta moje."
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuice,
330
901000
2000
Takže, když se zamyslíte nad všemi vašemi intuicemi,
15:18
it's very hardtvrdý to believe that your intuitionintuice is wrongšpatně.
331
903000
4000
je velmi těžké uvěřit, že ta vaše je špatná.
15:22
And she said, "GivenVzhledem k the factskutečnost that I thought my intuitionintuice was right ..." --
332
907000
3000
A říkala, že vzhledem k tomu, že já myslel, že moje intuice je správná
15:25
she thought her intuitionintuice was right --
333
910000
2000
a ona myslela, že ta její je správná,
15:27
it was very difficultobtížný for her to acceptakceptovat doing a difficultobtížný experimentexperiment
334
912000
5000
bylo pro ní velmi těžké pokusit se provést složitý pokus
15:32
to try and checkkontrola whetherzda she was wrongšpatně.
335
917000
2000
a zjistit, zda se mýlí.
15:34
But in factskutečnost, this is the situationsituace we're all in all the time.
336
919000
4000
Ve skutečnosti, toto je situace, ve které se nacházíme každý den.
15:38
We have very strongsilný intuitionsintuice about all kindsdruhy of things --
337
923000
3000
Máme velmi silnou intuici o všech možných věcech –
15:41
our ownvlastní abilityschopnost, how the economyekonomika workspráce,
338
926000
3000
o naší schopnosti, jak funguje ekonomika
15:44
how we should payplatit schoolškola teachersučitelů.
339
929000
2000
a jestli bychom měli platit školné.
15:46
But unlesspokud není we startStart testingtestování those intuitionsintuice,
340
931000
3000
Ale dokud nezačneme testovat tyto intuice,
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
nebudeme na tom lépe.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
A jenom si představte, o kolik by byl můj život lepší,
15:53
if these nurseszdravotní sestry would have been willingochotný to checkkontrola theirjejich intuitionintuice,
343
938000
2000
kdyby ty sestřičky byly ochotné ověřit svojí intuici
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
a jak vše mohlo být lepší,
15:56
if we just startStart doing more systematicsystematické experimentationexperimenty of our intuitionsintuice.
345
941000
5000
kdybychom začali více systematicky experimentovat se svými intuicemi.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Děkuji vám mnohokrát.
Translated by Kateina Drahokoupilová
Reviewed by Samuel Titera

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com