ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com
TED2009

Dan Ariely: Our buggy moral code

Dan Ariely o chybách v našej morálke

Filmed:
3,509,395 views

Behaviorálny ekonóm Dan Ariely študuje chyby v našej morálke: skryté dôvody, vďaka ktorým veríme že je v poriadku podvádzať či kradnúť(niekedy). Dômyselná štúdia mu pomáha potvrdiť, že sme predvídateľne iracionálni -- a môžeme byť ovplyvnený spôsobmi, ktoré nechápeme.
- Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I want to talk to you todaydnes a little bittrocha
0
1000
2000
Dnes by som vám chcel povedať niečo
00:18
about predictablepredvídateľný irrationalityiracionality.
1
3000
3000
o predvídateľnej iracionalite.
00:21
And my interestzáujem in irrationaliracionálne behaviorsprávanie
2
6000
4000
A môj záujem o iracionálne správanie
00:25
startedzahájená manyveľa yearsleta agopred in the hospitalnemocnica.
3
10000
3000
začal už pred mnohými rokmi v nemocnici.
00:28
I was burnedhorel very badlyzle.
4
13000
4000
Mal som veľmi vážne popáleniny.
00:32
And if you spendtráviť a lot of time in hospitalnemocnica,
5
17000
3000
A keď strávite veľa času v nemocnici,
00:35
you'llbudete see a lot of typestypy of irrationalitiesirrationalities.
6
20000
3000
všimnete si veľa druhov iracionality.
00:38
And the one that particularlyobzvlášť botheredobťažovať me in the burnhorieť departmentoddelenie
7
23000
5000
Čo mňa konkrétne obťažovalo na oddelení popálenín,
00:43
was the processproces by whichktorý the nursessestry tookzobral the bandageobväz off me.
8
28000
4000
bol spôsob, akým zo mňa sestričky dávali dole obväzy.
00:48
Now, you mustmusieť have all takenzaujatý a Band-AidLeukoplast off at some pointbod,
9
33000
2000
Takže, každý ste určite niekedy odlepovali leukoplast,
00:50
and you mustmusieť have wonderedzaujímalo what's the right approachprístup.
10
35000
3000
a boli ste zvedavý, ktorý prístup je ten správny.
00:53
Do you riproztrhnutiu it off quicklyrýchlo -- shortkrátky durationtrvanie but highvysoký intensityintenzita --
11
38000
4000
Strhnete ho rýchlo -- krátke ale veľmi intenzívne --
00:57
or do you take your Band-AidLeukoplast off slowlypomaly --
12
42000
2000
alebo odlepíte leukoplast pomaly -
00:59
you take a long time, but eachkaždý seconddruhý is not as painfulbolestivý --
13
44000
4000
trvá to dlhšie, ale každá sekunda je menej bolestivá -
01:03
whichktorý one of those is the right approachprístup?
14
48000
3000
ktorý spôsob je ten správny?
01:06
The nursessestry in my departmentoddelenie thought that the right approachprístup
15
51000
4000
Sestričky na mojom oddelení si mysleli, že správny
01:10
was the rippingkopírovanie one, so they would grabuchmatnúť holdvydržať and they would riproztrhnutiu,
16
55000
3000
je ten rýchly, takže náplasť chytili a strhli,
01:13
and they would grabuchmatnúť holdvydržať and they would riproztrhnutiu.
17
58000
2000
chytili a strhli.
01:15
And because I had 70 percentpercento of my bodytelo burnedhorel, it would take about an hourhodina.
18
60000
4000
A keďže popálených som mal 70 percent tela, trvalo to asi hodinu.
01:19
And as you can imaginepredstaviť si,
19
64000
3000
Viete si predstaviť
01:22
I hatednenávidel that momentmoment of rippingkopírovanie with incredibleneuveriteľný intensityintenzita.
20
67000
4000
ako veľmi som nenávidel ten moment trhnutia.
01:26
And I would try to reasondôvod with them and say,
21
71000
2000
Takže som sa snažil s nimi dohodnúť a vravím,
01:28
"Why don't we try something elseinak?
22
73000
1000
„Prečo neskúsime niečo iné?
01:29
Why don't we take it a little longerdlhšie --
23
74000
2000
Prečo to neskúsime pomalšie -
01:31
maybe two hourshodiny insteadnamiesto of an hourhodina -- and have lessmenej of this intensityintenzita?"
24
76000
5000
možno dve hodiny namiesto jednej - a bude to menej drastické?“
01:36
And the nursessestry told me two things.
25
81000
2000
A sestričky mi povedali dve veci.
01:38
They told me that they had the right modelModel of the patientpacient --
26
83000
4000
Povedali, že ony vedia, čo majú s pacientom robiť -
01:42
that they knewvedel what was the right thing to do to minimizeminimalizovať my painbolesť --
27
87000
3000
vedia, ako u pacienta minimalizovať bolesť -
01:45
and they alsotaktiež told me that the wordslovo patientpacient doesn't mean
28
90000
3000
a tiež povedali, že slovo pacient ( patient=trpezlivý ) neznamená
01:48
to make suggestionsnávrhy or to interferezasahovať or ...
29
93000
2000
dávať návrhy alebo inak zasahovať ...
01:50
This is not just in Hebrewhebrejčina, by the way.
30
95000
3000
A to nie len v hebrejčine, mimochodom.
01:53
It's in everykaždý languageJazyk I've had experienceskúsenosť with so farďaleko.
31
98000
3000
Zatiaľ to bolo v každom jazyku, s ktorým som sa stretol.
01:56
And, you know, there's not much -- there wasn'tnebol much I could do,
32
101000
4000
Nuž a, veľmi som si nepomohol -
02:00
and they keptuchovávané on doing what they were doing.
33
105000
3000
a oni pokračovali spôsobom, akým začali.
02:03
And about threetri yearsleta laterneskôr, when I left the hospitalnemocnica,
34
108000
2000
Asi tri roky po tom, čo som odišiel z nemocnice,
02:05
I startedzahájená studyingštudovať at the universityuniverzitnú.
35
110000
3000
začal som študovať na univerzite.
02:08
And one of the mostväčšina interestingzaujímavý lessonsvyučovanie I learnedučený
36
113000
3000
A jedna z najzaujímavejších vecí, ktoré som sa naučil
02:11
was that there is an experimentalexperimentálne methodmetóda
37
116000
2000
bolo, že existuje experimentálny postup,
02:13
that if you have a questionotázka you can createvytvoriť a replicareplika of this questionotázka
38
118000
4000
že ak máte otázku, môžete z nej odvodiť ďalšiu,
02:17
in some abstractabstraktné way, and you can try to examinepreskúmať this questionotázka,
39
122000
4000
abstraktnú, a skúsiť skúmať túto novú otázku,
02:21
maybe learnučiť sa something about the worldsvet.
40
126000
2000
a možno sa naučiť niečo o svete.
02:23
So that's what I did.
41
128000
2000
Takže to som aj spravil.
02:25
I was still interestedzáujem
42
130000
1000
Stále ma zaujímalo,
02:26
in this questionotázka of how do you take bandagesobväzy off burnhorieť patientspacienti.
43
131000
2000
ako odstraňovať popáleným pacientom obväzy.
02:28
So originallypôvodne I didn't have much moneypeniaze,
44
133000
3000
Lenže, na začiatku som nemal veľa peňazí,
02:31
so I wentšiel to a hardwaretechnické vybavenie storesklad and I boughtkúpil a carpenter'stesárske vicezverák.
45
136000
4000
takže som zašiel do železiarstva a kúpil zverák.
02:35
And I would bringpriniesť people to the lablaboratórium and I would put theirich fingerprst in it,
46
140000
4000
No a potom som vodil ľudí do labáku a strčil ich prst do zveráku,
02:39
and I would crunchchrúmať it a little bittrocha.
47
144000
2000
a trochu stlačil.
02:41
(LaughterSmiech)
48
146000
2000
(Smiech)
02:43
And I would crunchchrúmať it for long periodsmenštruácia and shortkrátky periodsmenštruácia,
49
148000
3000
A stláčal som ho na dlhší čas, na kratší čas,
02:46
and painbolesť that wentšiel up and painbolesť that wentšiel down,
50
151000
2000
a bolesť stúpala a klesala,
02:48
and with breaksprestávky and withoutbez breaksprestávky -- all kindsdruhy of versionsverzia of painbolesť.
51
153000
4000
s prestávkami a bez prestávok - všetky druhy bolesti.
02:52
And when I finishedhotový hurtingbolí people a little bittrocha, I would askopýtať sa them,
52
157000
2000
A keď som prestal s týmto ubližovaním, spýtal som sa ich,
02:54
so, how painfulbolestivý was this? Or, how painfulbolestivý was this?
53
159000
2000
tak čo, ako veľmi to bolelo? A toto?
02:56
Or, if you had to choosezvoliť betweenmedzi the last two,
54
161000
2000
Alebo, ak by ste si mali vybrať medzi poslednými dvoma,
02:58
whichktorý one would you choosezvoliť?
55
163000
2000
ktoré by ste si vybrali?
03:00
(LaughterSmiech)
56
165000
3000
(Smiech)
03:03
I keptuchovávané on doing this for a while.
57
168000
3000
Takto som to robil aj naďalej.
03:06
(LaughterSmiech)
58
171000
2000
(Smiech)
03:08
And then, like all good academicakademický projectsprojekty, I got more fundingfinancovania.
59
173000
4000
A potom, ako všetky dobré akademické projekty, dostal som viac financií.
03:12
I movedpohyboval to soundszvuky, electricalelektrický shocksotrasy --
60
177000
2000
Prešiel som k zvukom, elektrickým šokom -
03:14
I even had a painbolesť suitoblek that I could get people to feel much more painbolesť.
61
179000
5000
dokonca som mal špeciálny oblek, ktorý dokázal spôsobiť oveľa väčšiu bolesť.
03:19
But at the endkoniec of this processproces,
62
184000
4000
Ale na konci tohto všetkého,
03:23
what I learnedučený was that the nursessestry were wrongzle.
63
188000
3000
som zistil, že sestričky sa mýlili.
03:26
Here were wonderfulbáječný people with good intentionszámery
64
191000
3000
Boli to úžasní ľudia s dobrým úmyslom
03:29
and plentykopa of experienceskúsenosť, and neverthelessvšak
65
194000
2000
množstvom skúseností, a napriek tomu,
03:31
they were gettingzískavanie things wrongzle predictablypredvídateľne all the time.
66
196000
4000
ľudia, ktorí predvídatelne robia celý čas veci zle.
03:35
It turnszákruty out that because we don't encodekódovať durationtrvanie
67
200000
3000
Ukázalo sa, že keďže trvanie vnímame
03:38
in the way that we encodekódovať intensityintenzita,
68
203000
2000
iným spôsobom ako intenzitu,
03:40
I would have had lessmenej painbolesť if the durationtrvanie would have been longerdlhšie
69
205000
4000
mal by som menej bolesti, ak by náplaste strhávali dlhšie
03:44
and the intensityintenzita was lowerdolná.
70
209000
2000
s menšou intenzitou.
03:46
It turnszákruty out it would have been better to startštart with my facetvár,
71
211000
3000
Ukázalo sa, že by bolo lepšie, ak by začali s tvárou,
03:49
whichktorý was much more painfulbolestivý, and movesťahovať towardk my legsnohy,
72
214000
2000
ktorá bola omnoho bolestivejšia, a prešli k nohám,
03:51
givingdávať me a trendtrend of improvementzlepšenie over time --
73
216000
3000
tak by som mal pocit postupného zlepšenia --
03:54
that would have been alsotaktiež lessmenej painfulbolestivý.
74
219000
1000
a tiež by to bolo menej bolestivé.
03:55
And it alsotaktiež turnszákruty out that it would have been good
75
220000
2000
Takisto sa ukázalo, že by bolo dobré,
03:57
to give me breaksprestávky in the middleprostredný to kinddruh of recuperatezotaviť sa from the painbolesť.
76
222000
2000
ak by počas toho robili prestávky, aby som sa spamätal z bolesti.
03:59
All of these would have been great things to do,
77
224000
2000
Bolo by úžasné postupovať týmto spôsobom,
04:01
and my nursessestry had no ideanápad.
78
226000
3000
no sestričky o tom nemali poňatie.
04:04
And from that pointbod on I startedzahájená thinkingpremýšľanie,
79
229000
1000
A od toho momentu som začal uvažovať,
04:05
are the nursessestry the only people in the worldsvet who get things wrongzle
80
230000
3000
sú to len sestričky, ktoré sa rozhodujú nesprávne
04:08
in this particularkonkrétny decisionrozhodnutie, or is it a more generalvšeobecný casepúzdro?
81
233000
3000
v tomto konkrétnom prípade, alebo to platí všeobecnejšie?
04:11
And it turnszákruty out it's a more generalvšeobecný casepúzdro --
82
236000
2000
Ukázalo sa, že je to všeobecnejšie -
04:13
there's a lot of mistakeschyby we do.
83
238000
3000
dopúšťame sa mnohých chýb.
04:16
And I want to give you one examplepríklad of one of these irrationalitiesirrationalities,
84
241000
5000
A rád by som vám ukázal príklad jednej takejto iracionality,
04:21
and I want to talk to you about cheatingpodvádzanie.
85
246000
3000
a budem rozprávať o podvádzaní.
04:24
And the reasondôvod I pickedvyzdvihnúť cheatingpodvádzanie is because it's interestingzaujímavý,
86
249000
2000
Dôvod, prečo som si zvolil podvádzanie je preto, že je zaujímavé,
04:26
but alsotaktiež it tellshovorí us something, I think,
87
251000
2000
ale tiež nám, podľa môjho názoru, hovorí niečo
04:28
about the stocksklad markettrhové situationsituácia we're in.
88
253000
3000
o súčasnej situácií na burze cenných papierov.
04:31
So, my interestzáujem in cheatingpodvádzanie startedzahájená
89
256000
3000
Môj záujem o podvádzanie začal
04:34
when EnronEnron cameprišiel on the scenescéna, explodedexplodovala all of a suddennáhly,
90
259000
2000
keď prišiel na scénu Enron, z ničoho nič to vybuchlo,
04:36
and I startedzahájená thinkingpremýšľanie about what is happeninghappening here.
91
261000
3000
a ja som sa zamyslel, čo sa to tu deje.
04:39
Is it the casepúzdro that there was kinddruh of
92
264000
1000
Ide o prípad, kde
04:40
a fewmálo applesjablká who are capableschopný of doing these things,
93
265000
3000
je pár čiernych ovcí, ktoré spôsobia tieto veci,
04:43
or are we talkingrozprávanie a more endemicendemické situationsituácia,
94
268000
2000
alebo to je väčšieho rozsahu,
04:45
that manyveľa people are actuallyvlastne capableschopný of behavingchová this way?
95
270000
4000
a mnoho ľudí je skutočne schopných sa takto správať?
04:49
So, like we usuallyzvyčajne do, I decidedrozhodol to do a simpleprostý experimentexperiment.
96
274000
4000
Takže, ako zvyčajne, rozhodol som sa spraviť malý experiment.
04:53
And here'stady how it wentšiel.
97
278000
1000
A vyzeralo takto to.
04:54
If you were in the experimentexperiment, I would passmíňať you a sheetlist of paperpapier
98
279000
3000
Ak by ste boli medzi účastníkmi experimentu, dal by som vám papier
04:57
with 20 simpleprostý mathmatematika problemsproblémy that everybodyvšetci could solvevyriešiť,
99
282000
4000
s 20 jednoduchými matematickými príkladmi, ktoré vyrieši každý,
05:01
but I wouldn'tnie give you enoughdosť time.
100
286000
2000
ale nedal by som vám dosť času.
05:03
When the fivepäť minutesminúty were over, I would say,
101
288000
2000
Po piatich minútach by som povedal,
05:05
"PassPass me the sheetsplechy of paperpapier, and I'll payplatiť you a dollardolár perza questionotázka."
102
290000
3000
„Odovzdajte mi vaše papiere a za každú zodpovedanú otázku vám dám dolár.“
05:08
People did this. I would payplatiť people fourštyri dollarsdolárov for theirich taskúloha --
103
293000
4000
Takto to prebiehalo. Ľuďom som zaplatil za ich úlohu štyri doláre --
05:12
on averagepriemerný people would solvevyriešiť fourštyri problemsproblémy.
104
297000
2000
v priemere každý vyriešil štyri príklady.
05:14
Other people I would temptzvádzať to cheatCheat.
105
299000
3000
Iných som nabádal, aby podvádzali.
05:17
I would passmíňať theirich sheetlist of paperpapier.
106
302000
1000
Rozdal som papiere.
05:18
When the fivepäť minutesminúty were over, I would say,
107
303000
2000
Keď prešlo päť minút, povedal som,
05:20
"Please shredskartovať the piecekus of paperpapier.
108
305000
1000
„Prosím roztrhajte ten papier.
05:21
Put the little pieceskúsky in your pocketvreckový or in your backpackbatoh,
109
306000
3000
Odložte si tie kúsky do vrecka, alebo do batohu,
05:24
and tell me how manyveľa questionsotázky you got correctlysprávne."
110
309000
3000
a povedzte mi, koľko príkladov ste mali správne.“
05:27
People now solvedvyriešené sevensedem questionsotázky on averagepriemerný.
111
312000
3000
Teraz "vyriešili" v priemere sedem príkladov.
05:30
Now, it wasn'tnebol as if there was a fewmálo badzlý applesjablká --
112
315000
5000
A nebolo to tak, že by sa vyskytlo pár čiernych ovcí -
05:35
a fewmálo people cheatedpodvádzal a lot.
113
320000
3000
že by pár ľudí veľmi podvádzalo.
05:38
InsteadNamiesto toho, what we saw is a lot of people who cheatCheat a little bittrocha.
114
323000
3000
Namiesto toho sme zistili, že bolo mnoho ľudí, ktorí podvádzali len málo.
05:41
Now, in economicekonomický theoryteória,
115
326000
3000
V ekonomickej teórií,
05:44
cheatingpodvádzanie is a very simpleprostý cost-benefitcost-benefit analysisanalýza.
116
329000
3000
podvádzanie je veľmi jednoduchou analýzou nákladov a výnosov.
05:47
You say, what's the probabilitypravdepodobnosť of beingbytia caughtchytený?
117
332000
2000
Poviete si, aká je šanca, že mi na to prídu?
05:49
How much do I standstáť to gainzisk from cheatingpodvádzanie?
118
334000
3000
Koľko získam týmto podvodom?
05:52
And how much punishmenttrest would I get if I get caughtchytený?
119
337000
2000
A aký by bol trest, keby ma chytili?
05:54
And you weighvážiť these optionsmožnosti out --
120
339000
2000
A zvážite tieto možnosti -
05:56
you do the simpleprostý cost-benefitcost-benefit analysisanalýza,
121
341000
2000
spravíte jednoduchú analýzu nákladov a výnosov,
05:58
and you deciderozhodnúť whetherči it's worthwhilehodnotný to commitspáchať the crimezločin or not.
122
343000
3000
a rozhodnete sa, či stojí za to spáchať ten zločin, alebo nie.
06:01
So, we try to testtest this.
123
346000
2000
Tak sme to skúsili otestovať.
06:03
For some people, we variedpestrý how much moneypeniaze they could get away with --
124
348000
4000
U niektorých ľudí sme menili množstvo peňazí, s ktorými by odišli -
06:07
how much moneypeniaze they could stealkradnúť.
125
352000
1000
ktoré by mohli ukradnúť.
06:08
We paidzaplatil them 10 centscentov perza correctkorektné questionotázka, 50 centscentov,
126
353000
3000
Zaplatili sme im 10 centov za správnu odpoveď, 50 centov,
06:11
a dollardolár, fivepäť dollarsdolárov, 10 dollarsdolárov perza correctkorektné questionotázka.
127
356000
3000
dolár, päť dolárov, 10 dolárov za správnu odpoveď.
06:14
You would expectočakávať that as the amountčiastka of moneypeniaze on the tablestôl increasesstúpa,
128
359000
4000
Očakávali by ste, že s rastúcou odmenou,
06:18
people would cheatCheat more, but in factskutočnosť it wasn'tnebol the casepúzdro.
129
363000
3000
budú ľudia podvádzať viac, ale v skutočnosti to tak nebolo.
06:21
We got a lot of people cheatingpodvádzanie by stealingkradnúť by a little bittrocha.
130
366000
3000
Bolo mnoho ľudí, ktorí ale podvádzali len málo.
06:24
What about the probabilitypravdepodobnosť of beingbytia caughtchytený?
131
369000
3000
A čo šanca, že budú pristihnutí?
06:27
Some people shreddeddrvené halfpolovičná the sheetlist of paperpapier,
132
372000
2000
Niektorí roztrhali polovicu papiera,
06:29
so there was some evidencedôkaz left.
133
374000
1000
takže ostalo nejaké svedectvo.
06:30
Some people shreddeddrvené the wholecelý sheetlist of paperpapier.
134
375000
2000
Niektorí roztrhali celý papier.
06:32
Some people shreddeddrvené everything, wentšiel out of the roomizba,
135
377000
3000
Niektorí roztrhali všetko, odišli z miestnosti,
06:35
and paidzaplatil themselvessami from the bowlmiska of moneypeniaze that had over 100 dollarsdolárov.
136
380000
3000
a sami sa vyplatili z misky s peniazmi, v ktorej bolo vyše 100 dolárov.
06:38
You would expectočakávať that as the probabilitypravdepodobnosť of beingbytia caughtchytený goeside down,
137
383000
3000
Očakávali by ste, že ako sa znižuje pravdepodobnosť prichytenia,
06:41
people would cheatCheat more, but again, this was not the casepúzdro.
138
386000
3000
ľudia budú podvádzať viac, ale znova, tak to nebolo.
06:44
Again, a lot of people cheatedpodvádzal by just by a little bittrocha,
139
389000
3000
Opäť podvádzalo veľa ludí, ale len o málo,
06:47
and they were insensitivenecitlivé to these economicekonomický incentivesstimuly.
140
392000
3000
a nekonali podľa týchto ekonomických stimulov.
06:50
So we said, "If people are not sensitivecitlivý
141
395000
1000
Zamysleli sme sa, „Ak ľudia nereagujú
06:51
to the economicekonomický rationalracionálne theoryteória explanationsvysvetlenie, to these forcessily,
142
396000
5000
na racionálne ekonomické vysvetlenia, na tieto sily,
06:56
what could be going on?"
143
401000
3000
čím by to mohlo byť?“
06:59
And we thought maybe what is happeninghappening is that there are two forcessily.
144
404000
3000
A prišli sme na to, že by mohlo ísť o dve sily.
07:02
At one handručné, we all want to look at ourselvesmy sami in the mirrorzrkadlo
145
407000
2000
Na jednej strane, všetci sa chceme pozrieť do zrkadla
07:04
and feel good about ourselvesmy sami, so we don't want to cheatCheat.
146
409000
3000
a mať zo seba dobrý pocit, takže nechceme podvádzať.
07:07
On the other handručné, we can cheatCheat a little bittrocha,
147
412000
2000
Na druhej strane, môžeme trochu podvádzať,
07:09
and still feel good about ourselvesmy sami.
148
414000
2000
a stále sa dobre cítiť.
07:11
So, maybe what is happeninghappening is that
149
416000
1000
Takže, možno ide o to,
07:12
there's a levelhladina of cheatingpodvádzanie we can't go over,
150
417000
2000
že existuje nejaká hranica podvádzania, za ktorú už nechceme ísť,
07:14
but we can still benefitvýhoda from cheatingpodvádzanie at a lownízky degreestupeň,
151
419000
4000
ale z malého podvodu môžeme prosperovať,
07:18
as long as it doesn't changezmena our impressionsdojmy about ourselvesmy sami.
152
423000
3000
pokiaľ to nezmení náš názor na seba samého.
07:21
We call this like a personalosobné fudgeFondán factorfaktor.
153
426000
3000
Nazvali sme to "osobný faktor vykrúcania sa"
07:25
Now, how would you testtest a personalosobné fudgeFondán factorfaktor?
154
430000
4000
Lenže, ako by ste tento "osobný faktor vykrúcania" testovali?
07:29
InitiallySpočiatku we said, what can we do to shrinkscvrknúť sa the fudgeFondán factorfaktor?
155
434000
4000
Najprv sme si povedali, ako je možné zmenšiť tento faktor vykrúcania sa?
07:33
So, we got people to the lablaboratórium, and we said,
156
438000
2000
Tak sme priviedli ľudí do laboratória a povedali,
07:35
"We have two tasksúlohy for you todaydnes."
157
440000
2000
„Dnes pre vás máme dve úlohy.“
07:37
First, we askedspýtal halfpolovičná the people
158
442000
1000
Najprv sme polovici ľudí povedali,
07:38
to recallodvolanie eitherbuď 10 booksknihy they readprečítať in highvysoký schoolškolské,
159
443000
2000
aby si spomenuli buď na 10 kníh, ktoré prečítali na strednej škole,
07:40
or to recallodvolanie The TenDesať CommandmentsPrikázaní,
160
445000
3000
alebo aby si spomenuli na Desatoro Božích prikázaní,
07:43
and then we temptedpokušenie them with cheatingpodvádzanie.
161
448000
2000
a potom sme ich zvádzali k podvádzaniu.
07:45
TurnsOtočí out the people who triedskúšal to recallodvolanie The TenDesať CommandmentsPrikázaní --
162
450000
3000
Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sa snažili spomenúť si na Desatoro Božích prikázaní-
07:48
and in our samplevzorka nobodynikto could recallodvolanie all of The TenDesať CommandmentsPrikázaní --
163
453000
2000
a v našej vzorke si na všetky prikázania nespomenul nikto -
07:51
but those people who triedskúšal to recallodvolanie The TenDesať CommandmentsPrikázaní,
164
456000
4000
ale tí, ktorí sa snažili spomenúť si na Desatoro Božích prikázaní,
07:55
givendaný the opportunitypríležitosť to cheatCheat, did not cheatCheat at all.
165
460000
3000
aj keď mali možnosť, vôbec nepodvádzali.
07:58
It wasn'tnebol that the more religiousnáboženský people --
166
463000
2000
A nebolo to tak, že by náboženskejší -
08:00
the people who rememberedpamätal more of the CommandmentsPrikázaní -- cheatedpodvádzal lessmenej,
167
465000
1000
tí, ktorí si spomenuli na viac prikázaní - podvádzali menej,
08:01
and the lessmenej religiousnáboženský people --
168
466000
2000
a tí menej veriaci,
08:03
the people who couldn'tnemohol rememberpamätať almosttakmer any CommandmentsPrikázaní --
169
468000
1000
ktorí si nespomenuli takmer na žiadne prikázanie,
08:04
cheatedpodvádzal more.
170
469000
2000
podvádzali viac.
08:06
The momentmoment people thought about tryingsnažia to recallodvolanie The TenDesať CommandmentsPrikázaní,
171
471000
4000
V momente, ako sa začali pokúšať spomenúť si na Desatoro,
08:10
they stoppedzastavený cheatingpodvádzanie.
172
475000
1000
prestali podvádzať.
08:11
In factskutočnosť, even when we gavedal self-declaredself-vyhlásil atheistsateisti
173
476000
2000
v skutočnosti, aj keď sme dali samozvaným ateistom
08:13
the taskúloha of swearingnadávok on the BibleBiblia and we give them a chancešanca to cheatCheat,
174
478000
4000
za úlohu prisahať na Bibliu a potom šancu podvádzať,
08:17
they don't cheatCheat at all.
175
482000
2000
aj tak vôbec nepodvádzali.
08:21
Now, TenDesať CommandmentsPrikázaní is something that is hardusilovne
176
486000
2000
Lenže, Desatoro je niečo, čo sa ťažko
08:23
to bringpriniesť into the educationvzdelanie systemsystém, so we said,
177
488000
2000
vnáša do systému školstva, tak sme si povedali,
08:25
"Why don't we get people to signznačka the honorčesť codekód?"
178
490000
2000
„Prečo im nedáme podpísať čestné prehlásenie?“
08:27
So, we got people to signznačka,
179
492000
2000
Takže sme im dali podpísať toto,
08:29
"I understandrozumieť that this shortkrátky surveyprehľad fallspády underpod the MITMIT HonorHonor CodeKód."
180
494000
4000
„Uvedomujem si, že tento krátky dotazník spadá pod MIT kódex cti.“
08:33
Then they shreddeddrvené it. No cheatingpodvádzanie whatsoevervôbec.
181
498000
3000
Potom to roztrhali. Vôbec žiadne podvody.
08:36
And this is particularlyobzvlášť interestingzaujímavý,
182
501000
1000
A toto je obzvlášť zaujímavé,
08:37
because MITMIT doesn't have an honorčesť codekód.
183
502000
2000
pretože MIT nemá kódex cti.
08:39
(LaughterSmiech)
184
504000
5000
(Smiech)
08:44
So, all this was about decreasingklesajúci the fudgeFondán factorfaktor.
185
509000
4000
Tak, toto všetko bolo o znižovaní faktora vykrúcania sa.
08:48
What about increasingzvyšujúce sa the fudgeFondán factorfaktor?
186
513000
3000
A čo zvýšiť tento faktor?
08:51
The first experimentexperiment -- I walkedpristúpil around MITMIT
187
516000
2000
Prvý experiment -- prechádzal som sa po MIT
08:53
and I distributeddistribuované six-packsšesť-balenia of CokesKoks in the refrigeratorschladničky --
188
518000
3000
a rozmiestňoval balenia koly do chladničiek -
08:56
these were commonobyčajný refrigeratorschladničky for the undergradsundergrads.
189
521000
2000
boli to chladničky pre študentov.
08:58
And I cameprišiel back to measurezmerať what we technicallytechnicky call
190
523000
3000
A potom som sa vrátil a odmeral, čo technicky nazývame
09:01
the half-lifetimeHalf-lifetime of CokeKoks -- how long does it last in the refrigeratorschladničky?
191
526000
4000
polčas rozpadu koly - ako dlho vydržia v chladničkách?
09:05
As you can expectočakávať it doesn't last very long; people take it.
192
530000
3000
Ako ste mohli predpokladať, netrvalo to dlho. Ľudia si ich vzali.
09:08
In contrastkontrastovať, I tookzobral a platetanier with sixšesť one-dollarOne-dolár billsbankovky,
193
533000
4000
Na rozdiel od toho, zobral som platňu so šiestimi jednodolárovkami,
09:12
and I left those platesdosky in the samerovnaký refrigeratorschladničky.
194
537000
3000
a tieto platne som nechal v rovnakých chladničkách.
09:15
No billzmenka ever disappearedzmizol.
195
540000
1000
Ani jedna bankovka nezmizla.
09:16
Now, this is not a good socialsociálny scienceveda experimentexperiment,
196
541000
3000
Lenže, toto nie je dobrý sociálny experiment,
09:19
so to do it better I did the samerovnaký experimentexperiment
197
544000
3000
takže aby som to vylepšil, spravil som rovnaký pokus,
09:22
as I describedpopísané to you before.
198
547000
2000
ako som opisoval predtým.
09:24
A thirdtretina of the people we passedodovzdaný the sheetlist, they gavedal it back to us.
199
549000
3000
Tretina ľudí, ktorým sme rozdali papier, nám ho vrátila späť.
09:27
A thirdtretina of the people we passedodovzdaný it to, they shreddeddrvené it,
200
552000
3000
Tretina ho roztrhala,
09:30
they cameprišiel to us and said,
201
555000
1000
prišla za nami a povedala,
09:31
"MrPán. ExperimenterExperimentátor, I solvedvyriešené X problemsproblémy. Give me X dollarsdolárov."
202
556000
3000
„Pán experimentátor, vyriešil som X príkladov. Dajte mi X dolárov.“
09:34
A thirdtretina of the people, when they finishedhotový shreddingdrvenie the piecekus of paperpapier,
203
559000
3000
Posledná tretina ľudí, keď roztrhala papier,
09:37
they cameprišiel to us and said,
204
562000
2000
prišla za nami a povedala,
09:39
"MrPán ExperimenterExperimentátor, I solvedvyriešené X problemsproblémy. Give me X tokenstokeny."
205
564000
6000
„Pán experimentátor, vyriešil som X príkladov. Dajte mi X žetónov.“
09:45
We did not payplatiť them with dollarsdolárov; we paidzaplatil them with something elseinak.
206
570000
3000
Neplatili sme ich dolármi. Dávali sme im žetóny.
09:48
And then they tookzobral the something elseinak, they walkedpristúpil 12 feetchodidlá to the sidebočné,
207
573000
3000
A oni potom zobrali žetóny, prešli 3 a pol metra bokom,
09:51
and exchangedvymenené it for dollarsdolárov.
208
576000
2000
a zamenili ich za doláre.
09:53
Think about the followingnasledujúce intuitionintuícia.
209
578000
2000
Zamyslite sa nad týmto:
09:55
How badzlý would you feel about takingprevzatia a pencilceruzka from work home,
210
580000
3000
Ako nepríjemné by vám bolo vziať ceruzku z práce domov,
09:58
comparednákupný to how badzlý would you feel
211
583000
2000
oproti tomu ako by ste sa cítili,
10:00
about takingprevzatia 10 centscentov from a pettydrobný cashpeňažný boxbox?
212
585000
2000
keby ste si vzali 10 centov z pokladničky na drobné?
10:02
These things feel very differentlyodlišne.
213
587000
3000
Je to veľmi odlišný pocit.
10:05
Would beingbytia a stepkrok removedodstránený from cashpeňažný for a fewmálo secondssekundy
214
590000
3000
Je tam nejaký rozdiel, ak ľuďom nezaplatíte
10:08
by beingbytia paidzaplatil by tokentoken make a differencerozdiel?
215
593000
3000
priamo peniazmi, ale najprv - aj keď len na pár sekúnd - žetónmi?
10:11
Our subjectspredmety doubledzdvojnásobil theirich cheatingpodvádzanie.
216
596000
2000
Podvádzanie sa zdvojnásobilo.
10:13
I'll tell you what I think
217
598000
2000
Hneď vám poviem, čo si myslím
10:15
about this and the stocksklad markettrhové in a minuteminúta.
218
600000
2000
o tomto a burze cenných papierov.
10:18
But this did not solvevyriešiť the bigveľký problemproblém I had with EnronEnron yetešte,
219
603000
4000
Ale to ešte nevyriešilo velký problém, ktorý som mal s Enronom,
10:22
because in EnronEnron, there's alsotaktiež a socialsociálny elementelement.
220
607000
3000
pretože v Enrone je aj istý spoločenský prvok.
10:25
People see eachkaždý other behavingchová.
221
610000
1000
Ľudia vidia, ako sa správajú ostatní.
10:26
In factskutočnosť, everykaždý day when we openotvorený the newsnoviny
222
611000
2000
Vlastne, každý deň, keď otvoríme noviny,
10:28
we see examplespríklady of people cheatingpodvádzanie.
223
613000
2000
vidíme príklady toho, ako ľudia podvádzajú.
10:30
What does this causepríčina us?
224
615000
3000
Čo to s nami robí?
10:33
So, we did anotherďalší experimentexperiment.
225
618000
1000
Spravili sme ďalší experiment.
10:34
We got a bigveľký groupskupina of studentsštudentov to be in the experimentexperiment,
226
619000
3000
Vybrali sme veľú skupinu študentov na experiment,
10:37
and we prepaidpredplatené them.
227
622000
1000
a zaplatili sme im dopredu.
10:38
So everybodyvšetci got an envelopeobálka with all the moneypeniaze for the experimentexperiment,
228
623000
3000
Takže každý dostal obálku s peniazmi, ktoré bolo možné zarobiť,
10:41
and we told them that at the endkoniec, we askedspýtal them
229
626000
2000
a povedali sme im, že na konci ich požiadame,
10:43
to payplatiť us back the moneypeniaze they didn't make. OK?
230
628000
4000
aby nám vyplatili späť peniaze, ktoré nezarobili. V poriadku?
10:47
The samerovnaký thing happensdeje.
231
632000
1000
Stalo sa to isté.
10:48
When we give people the opportunitypríležitosť to cheatCheat, they cheatCheat.
232
633000
2000
Keď sme im dali možnosť podvádzať, podvádzali.
10:50
They cheatCheat just by a little bittrocha, all the samerovnaký.
233
635000
3000
Síce podvádzali len málo, ale väčšina.
10:53
But in this experimentexperiment we alsotaktiež hirednajatý an actingherectvo studentštudent.
234
638000
3000
Ale v tomto pokuse sme si najali aj študenta-herca.
10:56
This actingherectvo studentštudent stoodstál up after 30 secondssekundy, and said,
235
641000
4000
Ten po 30 sekundách vstal a povedal,
11:00
"I solvedvyriešené everything. What do I do now?"
236
645000
3000
„Vypočítal som všetko. Čo teraz?“
11:03
And the experimenterexperimentátor said, "If you've finishedhotový everything, go home.
237
648000
4000
A experimentátor povedal, „Nuž, ak ste všetko vyriešili, môžete ísť domov.“
11:07
That's it. The taskúloha is finishedhotový."
238
652000
1000
A bolo. Úloha splnená.
11:08
So, now we had a studentštudent -- an actingherectvo studentštudent --
239
653000
4000
Takže, mali sme študenta - herca -
11:12
that was a partčasť of the groupskupina.
240
657000
2000
ktorý bol členom skupiny.
11:14
NobodyNikto knewvedel it was an actorherec.
241
659000
2000
Nikto nevedel, že ide o herca.
11:16
And they clearlyjasne cheatedpodvádzal in a very, very seriousvážny way.
242
661000
4000
A očividne veľmi vážne podvádzali.
11:20
What would happenstať sa to the other people in the groupskupina?
243
665000
3000
No a ako sa zachovajú ostatní v skupine?
11:23
Will they cheatCheat more, or will they cheatCheat lessmenej?
244
668000
3000
Budú podvádzať viac, alebo menej?
11:26
Here is what happensdeje.
245
671000
2000
Je to takto.
11:28
It turnszákruty out it dependszávisí on what kinddruh of sweatshirtmikina they're wearingnosenie.
246
673000
4000
Ukázalo sa, že to závisí od toho, aký majú na sebe sveter.
11:32
Here is the thing.
247
677000
2000
Pretože...
11:34
We ranbežal this at CarnegieCarnegie MellonMellon and PittsburghPittsburgh.
248
679000
3000
Experiment sme robili v Carnegie Mellon v Pittsburghu.
11:37
And at PittsburghPittsburgh there are two bigveľký universitiesuniverzít,
249
682000
2000
A v Pittsburghu sú dve veľké univerzity,
11:39
CarnegieCarnegie MellonMellon and UniversityUniverzita of PittsburghPittsburgh.
250
684000
3000
Carnegie Mellon a Pittsburghská univerzita.
11:42
All of the subjectspredmety sittingsediaci in the experimentexperiment
251
687000
2000
Všetci účastníci experimentu
11:44
were CarnegieCarnegie MellonMellon studentsštudentov.
252
689000
2000
boli študenti Carnegie Mellon.
11:46
When the actorherec who was gettingzískavanie up was a CarnegieCarnegie MellonMellon studentštudent --
253
691000
4000
Keď hrajúci študent bol študentom Carnegie Mellon --
11:50
he was actuallyvlastne a CarnegieCarnegie MellonMellon studentštudent --
254
695000
2000
aj v skutočnosti bol študentom Carnegie Mellon --
11:52
but he was a partčasť of theirich groupskupina, cheatingpodvádzanie wentšiel up.
255
697000
4000
ale bol členom ich skupiny, podvádzanie sa zvýšilo.
11:56
But when he actuallyvlastne had a UniversityUniverzita of PittsburghPittsburgh sweatshirtmikina,
256
701000
4000
Ale keď si na seba dal sveter Pittsburghskej univerzity,
12:00
cheatingpodvádzanie wentšiel down.
257
705000
2000
podvádzanie kleslo.
12:02
(LaughterSmiech)
258
707000
3000
(Smiech)
12:05
Now, this is importantdôležitý, because rememberpamätať,
259
710000
3000
Hm, toto je dôležité, pretože myslite na to,
12:08
when the momentmoment the studentštudent stoodstál up,
260
713000
2000
že v momente keď študent vstal,
12:10
it madevyrobený it clearjasný to everybodyvšetci that they could get away with cheatingpodvádzanie,
261
715000
3000
bolo každému jasné, že podvádzanie im prejde,
12:13
because the experimenterexperimentátor said,
262
718000
2000
pretože experimentátor povedal,
12:15
"You've finishedhotový everything. Go home," and they wentšiel with the moneypeniaze.
263
720000
2000
„Všetko ste vypočítali. Choďte domov,“ a odišli aj s peniazmi.
12:17
So it wasn'tnebol so much about the probabilitypravdepodobnosť of beingbytia caughtchytený again.
264
722000
3000
Takže už to nebolo o tom, aká je šanca, že vám na to prídu.
12:20
It was about the normsnormy for cheatingpodvádzanie.
265
725000
3000
Bolo to o normách pre podvádzanie.
12:23
If somebodyniekto from our in-groupKontingenčná tabuľka cheatsCheaty and we see them cheatingpodvádzanie,
266
728000
3000
Ak niekto zvnútra našej skupiny podvádza a vidíme to,
12:26
we feel it's more appropriateprimeraný, as a groupskupina, to behavesprávať sa this way.
267
731000
4000
príde nám vhodnejšie, ako skupine, správať sa rovnako.
12:30
But if it's somebodyniekto from anotherďalší groupskupina, these terriblepríšerný people --
268
735000
2000
Ale ak ide o niekoho z inej skupiny, z tých hrozných ľudí -
12:32
I mean, not terriblepríšerný in this --
269
737000
2000
teda, nemyslím hrozných v tomto prípade -
12:34
but somebodyniekto we don't want to associatepriradiť ourselvesmy sami with,
270
739000
2000
ale niekto, s kým nechceme mať nič spoločné,
12:36
from anotherďalší universityuniverzitnú, anotherďalší groupskupina,
271
741000
2000
z inej univerzity, z inej skupiny,
12:38
all of a suddennáhly people'sľudia sa awarenesspovedomie of honestypoctivosť goeside up --
272
743000
3000
z ničoho nič u ľudí stúpne úroveň poctivosti -
12:41
a little bittrocha like The TenDesať CommandmentsPrikázaní experimentexperiment --
273
746000
2000
tak trocha ako pri pokuse s Desatorom -
12:43
and people cheatCheat even lessmenej.
274
748000
4000
a ľudia budú podvádzať ešte menej.
12:47
So, what have we learnedučený from this about cheatingpodvádzanie?
275
752000
4000
Takže, čo sme sa tu naučili o podvádzaní?
12:51
We'veSme learnedučený that a lot of people can cheatCheat.
276
756000
3000
Zistili sme, že veľa ľudí je schopných podvádzať.
12:54
They cheatCheat just by a little bittrocha.
277
759000
3000
Podvádzajú len málo.
12:57
When we remindpripomenúť people about theirich moralitymorálka, they cheatCheat lessmenej.
278
762000
4000
Keď im pripomenieme morálku, podvádzajú menej.
13:01
When we get biggerväčšia distancevzdialenosť from cheatingpodvádzanie,
279
766000
3000
Keď zväčšíme vzdialenosť medzi podvodom
13:04
from the objectobjekt of moneypeniaze, for examplepríklad, people cheatCheat more.
280
769000
4000
a peňažnou odmenou, napr. cez žetóny, ľudia podvádzajú viac.
13:08
And when we see cheatingpodvádzanie around us,
281
773000
2000
A keď vidíme, že sa okolo nás podvádza,
13:10
particularlyobzvlášť if it's a partčasť of our in-groupKontingenčná tabuľka, cheatingpodvádzanie goeside up.
282
775000
4000
obzvlášť, ak ide o člena našej skupiny, podvádzame viac.
13:14
Now, if we think about this in termspodmienky of the stocksklad markettrhové,
283
779000
3000
Teraz, keď si to vezmeme z pohľadu burzy cenných papierov,
13:17
think about what happensdeje.
284
782000
1000
myslite na to, čo sa stane.
13:18
What happensdeje in a situationsituácia when you createvytvoriť something
285
783000
3000
Čo sa stane v situácií, keď vytvoríte niečo,
13:21
where you payplatiť people a lot of moneypeniaze
286
786000
2000
kde ľuďom zaplatíte mnoho peňazí,
13:23
to see realityrealita in a slightlytrochu distortedskreslené way?
287
788000
3000
aby videli realitu mierne skreslenú?
13:26
Would they not be ableschopný to see it this way?
288
791000
3000
Neboli by schopní to takto vidieť?
13:29
Of coursekurz they would.
289
794000
1000
Isteže boli.
13:30
What happensdeje when you do other things,
290
795000
1000
Čo sa stane, ak spravíte niečo iné,
13:31
like you removeodstrániť things from moneypeniaze?
291
796000
2000
napríklad oddelíte veci od peňazí?
13:33
You call them stocksklad, or stocksklad optionsmožnosti, derivativesderiváty,
292
798000
3000
Nazvete ich akcie, opcie, deriváty,
13:36
mortgage-backedhypotekárne záložné securitiescenné papiere.
293
801000
1000
cenné papiere kryté hypotékou.
13:37
Could it be that with those more distantvzdialený things,
294
802000
3000
Môže byť, že s týmito vecami vzdialenejšími od peňazí,
13:40
it's not a tokentoken for one seconddruhý,
295
805000
2000
nie je to žetón na sekundu,
13:42
it's something that is manyveľa stepskroky removedodstránený from moneypeniaze
296
807000
2000
je to niečo mnoho krokov vzdialené od peňazí
13:44
for a much longerdlhšie time -- could it be that people will cheatCheat even more?
297
809000
4000
na oveľa dlhší čas - môže byť, že takto budú ľudia podvádzať ešte viac?
13:48
And what happensdeje to the socialsociálny environmentprostredie
298
813000
2000
A čo spoločenské prostredie,
13:50
when people see other people behavesprávať sa around them?
299
815000
3000
keď ľudia vidia správanie ostatných okolo nich?
13:53
I think all of those forcessily workedpracoval in a very badzlý way
300
818000
4000
Myslím, že všetky tieto sily pôsobia veľmi zlým spôsobom
13:57
in the stocksklad markettrhové.
301
822000
2000
na burze cenných papierov.
13:59
More generallyvšeobecne, I want to tell you something
302
824000
3000
Všeobecne, chcem vám povedať niečo
14:02
about behavioralbehaviorálne economicsekonómie.
303
827000
3000
o behaviorálnej ekonómií.
14:05
We have manyveľa intuitionsintuícia in our life,
304
830000
4000
V živote máme mnoho tušení,
14:09
and the pointbod is that manyveľa of these intuitionsintuícia are wrongzle.
305
834000
3000
a problém je, že mnoho z týchto tušení je nesprávnych.
14:12
The questionotázka is, are we going to testtest those intuitionsintuícia?
306
837000
3000
Otázkou je, budeme si overovať tieto tušenia?
14:15
We can think about how we're going to testtest this intuitionintuícia
307
840000
2000
Vieme si predstaviť, ako budeme testovať tieto tušenia
14:17
in our privatesúkromné life, in our businessobchodné life,
308
842000
2000
v našom osobnom živote, v pracovnom živote,
14:19
and mostväčšina particularlyobzvlášť when it goeside to policypolitika,
309
844000
3000
a hlavne pokiaľ ide o pravidlá,
14:22
when we think about things like No ChildDieťa Left BehindZa,
310
847000
3000
keď myslíme na veci ako No Child Left Behind (norma pre vzdelávanie na školách v USA),
14:25
when you createvytvoriť newNový stocksklad marketstrhy, when you createvytvoriť other policiespostupy --
311
850000
3000
keď vytvárate nové burzy cenných papierov, iné pravidlá -
14:28
taxationzdaňovanie, healthzdravie carestarostlivosť and so on.
312
853000
3000
dane, zdravotnú starostlivosť atď.
14:31
And the difficultyobtiažnosť of testingtestovanie our intuitionintuícia
313
856000
2000
A aké ťažké je overiť si naše tušenia
14:33
was the bigveľký lessonlekcie I learnedučený
314
858000
2000
sa ukázalo,
14:35
when I wentšiel back to the nursessestry to talk to them.
315
860000
2000
keď som sa k sestričkám vrátil porozprávať sa.
14:37
So I wentšiel back to talk to them
316
862000
2000
Tak som šiel späť za nimi
14:39
and tell them what I foundnájdených out about removingodstraňovanie bandagesobväzy.
317
864000
3000
a povedal im, čo som zistil o odstraňovaní obväzov.
14:42
And I learnedučený two interestingzaujímavý things.
318
867000
2000
A naučil som sa dve zaujímavé veci.
14:44
One was that my favoritenajobľúbenejšie nursezdravotná sestra, EttieEttie,
319
869000
2000
Jednou bolo, že moja obľúbená sestrička, Ettie,
14:46
told me that I did not take her painbolesť into considerationúvaha.
320
871000
4000
mi povedala, že som nevzal do úvahy jej bolesť.
14:50
She said, "Of coursekurz, you know, it was very painfulbolestivý for you.
321
875000
2000
Povedala, „Samozrejme, že pre vás to bolo veľmi bolestivé.
14:52
But think about me as a nursezdravotná sestra,
322
877000
2000
Ale myslite na mňa ako sestričku,
14:54
takingprevzatia, removingodstraňovanie the bandagesobväzy of somebodyniekto I likedpáčilo,
323
879000
2000
dávať dole obväzy niekomu, koho som mala rada,
14:56
and had to do it repeatedlyopakovane over a long periodperióda of time.
324
881000
3000
a musieť to robiť opakovane a dlhšiu dobu.
14:59
CreatingVytvorenie so much torturemučenia was not something that was good for me, too."
325
884000
3000
Takéto mučenie nebolo niečo, čo by mi práve prospievalo.“
15:02
And she said maybe partčasť of the reasondôvod was it was difficultnáročný for her.
326
887000
5000
Povedala, že jedným z dôvodov mohlo byť, že to bolo ťažké pre ňu.
15:07
But it was actuallyvlastne more interestingzaujímavý than that, because she said,
327
892000
3000
Ale v skutočnosti to bolo ešte zaujímavejšie, pretože povedala,
15:10
"I did not think that your intuitionintuícia was right.
328
895000
5000
„Nemala som pocit, že by vaša intuícia bola správna.
15:15
I feltplsť my intuitionintuícia was correctkorektné."
329
900000
1000
Cítila som, že správna je tá moja.“
15:16
So, if you think about all of your intuitionsintuícia,
330
901000
2000
Keď sa zamyslíte nad vašimi intuíciami,
15:18
it's very hardusilovne to believe that your intuitionintuícia is wrongzle.
331
903000
4000
je veľmi ťažké uveriť, že by mohli byť nesprávne.
15:22
And she said, "GivenVzhľadom na the factskutočnosť that I thought my intuitionintuícia was right ..." --
332
907000
3000
A povedala, „Keďže som si myslela, že moja intuícia ma neklame...“ -
15:25
she thought her intuitionintuícia was right --
333
910000
2000
verila, že jej intuícia je správna -
15:27
it was very difficultnáročný for her to acceptsúhlasiť doing a difficultnáročný experimentexperiment
334
912000
5000
bolo pre ňu veľmi ťažké podujať sa na zložitý pokus,
15:32
to try and checkskontrolovať whetherči she was wrongzle.
335
917000
2000
aby si overila, či sa mýli alebo nie.
15:34
But in factskutočnosť, this is the situationsituácia we're all in all the time.
336
919000
4000
Lenže v skutočnosti je toto situácia, v ktorej sme po celý čas.
15:38
We have very strongsilný intuitionsintuícia about all kindsdruhy of things --
337
923000
3000
Máme silné tušenia o rôznych veciach -
15:41
our ownvlastný abilityschopnosť, how the economyhospodárstvo workspráce,
338
926000
3000
o našich schopnostiach, o tom ako funguje ekonomika,
15:44
how we should payplatiť schoolškolské teachersučitelia.
339
929000
2000
ako by mali byť platení učitelia.
15:46
But unlesspokiaľ we startštart testingtestovanie those intuitionsintuícia,
340
931000
3000
Ale pokiaľ si nezačneme overovať tieto intuície,
15:49
we're not going to do better.
341
934000
2000
nebudeme na tom lepšie.
15:51
And just think about how better my life would have been
342
936000
2000
A len si pomyslite, o koľko by bol môj život lepší,
15:53
if these nursessestry would have been willingochotný to checkskontrolovať theirich intuitionintuícia,
343
938000
2000
keby tamtie sestričky boli ochotné overiť si ich intuíciu,
15:55
and how everything would have been better
344
940000
1000
a ako by bolo všetko lepšie,
15:56
if we just startštart doing more systematicsystematické experimentationexperimentovanie of our intuitionsintuícia.
345
941000
5000
keby sme jednoducho začali viac systematicky overovať naše intuície.
16:01
Thank you very much.
346
946000
2000
Ďakujem vám veľmi pekne.
Translated by Andrej Soušek
Reviewed by Lenka Mihalkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dan Ariely - Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.

Why you should listen

Dan Ariely is a professor of psychology and behavioral economics at Duke University and a founding member of the Center for Advanced Hindsight. He is the author of the bestsellers Predictably IrrationalThe Upside of Irrationality, and The Honest Truth About Dishonesty -- as well as the TED Book Payoff: The Hidden Logic that Shapes Our Motivations.

Through his research and his (often amusing and unorthodox) experiments, he questions the forces that influence human behavior and the irrational ways in which we often all behave.

More profile about the speaker
Dan Ariely | Speaker | TED.com