ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Sunitha Krishnan: The fight against sex slavery

Sunitha Krishnan u borbi protiv seksualnog ropstva

Filmed:
4,294,386 views

Sunitha Krishnan posvetila je svoj život spašavanju žena i djece od seksualnog ropstva, multimilijunske globalne tržnice. U ovom odvažnom govoru, priča nam 3 snažne priče, kao i svoju i apelira na humaniji pristup pomaganju ovim mladim žrtvama da ponovno obnove svoje živote.
- Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm talkingkoji govori to you about
0
1000
2000
Govorim vam o
00:18
the worstnajgori formoblik of humanljudski rightsprava violationpovreda,
1
3000
4000
najgorem obliku kršenja ljudskih prava,
00:22
the third-largesttreća po veličini organizedorganizirani crimekriminal,
2
7000
4000
trećem najvećem organiziranom kriminalu u svijetu,
00:26
a $10 billionmilijardi industryindustrija.
3
11000
3000
industriji vrijednoj 10 milijardi dolara.
00:29
I'm talkingkoji govori to you about modern-daysavremen slaveryropstvo.
4
14000
5000
Govorim vam o ropstvu modernog društva.
00:34
I'd like to tell you the storypriča
5
19000
2000
Željela bih vam ispričati priču
00:36
of these threetri childrendjeca,
6
21000
2000
o ovo troje djece,
00:38
PranithaPranitha, ShaheenPerzijski vladar and AnjaliAnja.
7
23000
3000
Pranithi, Shaheen i Anjali.
00:41
Pranitha'sPranitha je mothermajka was a womanžena in prostitutionprostitucija,
8
26000
5000
Pranithina majka bila je žena koja se bavila prostitucijom,
00:46
a prostitutedzabranjivali personosoba.
9
31000
2000
prostituirana osoba.
00:48
She got infectedzaražen with HIVHIV-A,
10
33000
3000
Inficirala se HIV-om
00:51
and towardsza the endkraj of her life,
11
36000
2000
i kako se bližio kraj njenog života,
00:53
when she was in the finalkonačni stagesfaze of AIDSAIDS-A,
12
38000
3000
u krajnjim stadijima AIDS-a,
00:56
she could not prostituteprostitutka,
13
41000
3000
više se nije mogla prostituirati,
00:59
so she soldprodan four-year-oldčetiri-godišnjak PranithaPranitha to a brokerbrokera.
14
44000
7000
pa je prodala četverogodišnju Pranithu trgovačkom posredniku.
01:06
By the time we got the informationinformacija, we reachedpostignut there,
15
51000
3000
Kada smo dobili tu informaciju, došli smo tamo,
01:09
PranithaPranitha was alreadyveć rapedsilovan by threetri menmuškarci.
16
54000
5000
a Pranithu su već silovala tri muškarca.
01:14
Shaheen'sMarijofil 's backgroundpozadina I don't even know.
17
59000
3000
Shaheeninu pozadinu čak ni ne znam.
01:17
We foundpronađeno her in a railwayŽeljeznički trackstaza,
18
62000
5000
Našli smo je na željezničkoj pruzi,
01:22
rapedsilovan by manymnogi, manymnogi menmuškarci, I don't know manymnogi.
19
67000
3000
silovalo ju je mnogo, mnogo muškaraca, ne znam koliko.
01:25
But the indicationsindikacije of that on her bodytijelo was
20
70000
3000
Ali pokazatelji toga bili su ti
01:28
that her intestinecrijevo was outsideizvan her bodytijelo.
21
73000
4000
da su joj crijeva bila izvan tijela.
01:32
And when we tookuzeo her to the hospitalbolnica
22
77000
2000
I kada smo je odveli u bolnicu
01:34
she neededpotreban 32 stitchesšavova to put back her intestinecrijevo into her bodytijelo.
23
79000
5000
trebalo je 32 šava ne bi li joj mogli vratiti crijeva unutar tijela.
01:39
We still don't know who her parentsroditelji are, who she is.
24
84000
3000
Još uvijek ne znamo tko su joj roditelji, ni tko je ona.
01:42
All that we know that hundredsstotine of menmuškarci
25
87000
2000
Sve što znamo je to da ju je stotine muškaraca
01:44
had used her brutallybrutalno.
26
89000
4000
brutalno iskoristilo.
01:48
Anjali'sAnja 's fatherotac, a drunkardpijanica,
27
93000
4000
Anjalin otac, alkoholičar,
01:52
soldprodan his childdijete for pornographypornografija.
28
97000
4000
prodao je svoje dijete zbog pornografije.
01:56
You're seeingvidim here imagesslika of
29
101000
2000
Ovdje vidite slike djece
01:58
threetri yearsgodina, four-year-oldsčetiri-godišnjaka, and five-year-oldpet godina childrendjeca
30
103000
5000
od tri, četiri i pet godina
02:03
who have been traffickedtrguje for commercialtrgovački sexualseksualan exploitationeksploatacija.
31
108000
6000
koja su bila žrtve trgovine ljudima zbog komercijalne seksualne eksploatacije.
02:09
In this countryzemlja, and acrosspreko the globeGlobus,
32
114000
3000
U ovoj zemlji i širom svijeta
02:12
hundredsstotine and thousandstisuća of childrendjeca,
33
117000
2000
stotine i tisuće djece
02:14
as youngmladi as threetri, as youngmladi as fourčetiri,
34
119000
3000
stare tri ili četiri godine
02:17
are soldprodan into sexualseksualan slaveryropstvo.
35
122000
3000
prodane su kao seksualno roblje.
02:20
But that's not the only purposesvrha that humanljudski beingsbića are soldprodan for.
36
125000
3000
Ali to nije jedina namjena za prodaju ljudskih bića.
02:23
They are soldprodan in the nameime of adoptionposvajanje.
37
128000
2000
Prodaju se zbog posvajanja.
02:25
They are soldprodan in the nameime of organorgulje tradetrgovina.
38
130000
3000
Prodaju se zbog trgovine organima.
02:28
They are soldprodan in the nameime of forcedprisiljeni laborrad,
39
133000
2000
Prodaju se zbog prisilnog rada,
02:30
camelDeva jockeyingjockeying, anything, everything.
40
135000
4000
utrka na devama, zbog bilo čega, ma svega.
02:34
I work on the issueizdanje of commercialtrgovački sexualseksualan exploitationeksploatacija.
41
139000
3000
Radim na predmetu komercijalne seksualne eksploatacije.
02:37
And I tell you storiespriče from there.
42
142000
2000
I govorim vam priče koje sam čula tamo.
02:39
My ownvlastiti journeyputovanje to work with these childrendjeca
43
144000
4000
Moj vlastiti put do rada s ovakvom djecom
02:43
startedpočeo as a teenagertinejdžer.
44
148000
2000
započeo je još dok sam bila tinejdžerica.
02:45
I was 15 when I was gang-rapedbande silovanja by eightosam menmuškarci.
45
150000
6000
Imala sam 15 godina i silovala me skupina od osam muškaraca.
02:51
I don't rememberzapamtiti the rapesilovanje partdio of it so much
46
156000
4000
Ne sjećam se toliko samog silovanja
02:55
as much as the angerbijes partdio of it.
47
160000
6000
koliko se sjećam bijesa.
03:01
Yes, there were eightosam menmuškarci who defiledoskvrnuo me, rapedsilovan me,
48
166000
3000
Da, to je bilo osam muškaraca koji su me oskvrnuli, silovali,
03:04
but that didn't go into my consciousnesssvijest.
49
169000
2000
ali toga nisam bila svjesna.
03:06
I never feltosjećala like a victimžrtva, then or now.
50
171000
3000
Nikada se nisam osjećala kao žrtva, ni tada ni sada.
03:09
But what lingeredzastao from then tilldo now -- I am 40 todaydanas --
51
174000
5000
Ali ono što je ostalo od tada do sada – sada imam 40 godina –
03:14
is this hugeogroman outrageouspretjeran angerbijes.
52
179000
4000
je taj veliki, nečuveni bijes.
03:18
Two yearsgodina, I was ostracizedkleli, I was stigmatizedstigmatizirana, I was isolatedizolirani,
53
183000
6000
Dvije godine sam bila prognana, obilježena, izolirana,
03:24
because I was a victimžrtva.
54
189000
3000
zato što sam bila žrtva.
03:27
And that's what we do to all trafficpromet survivorspreživjeli.
55
192000
4000
I to je ono što mi radimo svim žrtvama trgovine ljudima.
03:31
We, as a societydruštvo, we have PhDsDoktora znanosti
56
196000
4000
Mi, kao zajednica, imamo doktorate
03:35
in victimizingvictimizing a victimžrtva.
57
200000
3000
o žrtvovanju žrtava.
03:38
Right from the agedob of 15,
58
203000
3000
Sve od petnaeste godine,
03:41
when I startedpočeo looking around me,
59
206000
2000
kad sam počela gledati oko sebe,
03:43
I startedpočeo seeingvidim hundredsstotine and thousandstisuća of womenžene and childrendjeca
60
208000
4000
vidjela sam stotine i tisuće žena i djece
03:47
who are left in sexualseksualan slavery-likeropstvo, kao practicesprakse,
61
212000
4000
koji su ostavljeni u seksualne odnose slične ropstvu,
03:51
but have absolutelyapsolutno no respitepredah,
62
216000
3000
ali nemaju predaha
03:54
because we don't allowdopustiti them to come in.
63
219000
4000
jer im ne dozvoljavamo da dođu.
03:58
Where does theirnjihov journeyputovanje beginpočeti?
64
223000
2000
Gdje počinje njihovo putovanje?
04:00
MostVećina of them come from very optionlessoptionless familiesobitelji,
65
225000
4000
Većina njih dolazi iz veoma različitih obitelji,
04:04
not just poorsiromašan.
66
229000
2000
ne samo siromašnih.
04:06
You have even the middlesrednji classklasa sometimesponekad gettinguzimajući traffickedtrguje.
67
231000
3000
Žrtve trgovine ljudima su ponekad čak iz srednje klase.
04:09
I had this I.S. officer'sčasnika daughterkći,
68
234000
3000
Imala sam kćer časnice indijske administrativne službe
04:12
who is 14 yearsgodina oldstar, studyingučenje in ninthdeveti standardstandard,
69
237000
5000
koja je imala 14 godina, išla u 1. razred srednje škole
04:17
who was rapedsilovan chattingrazgovor with one individualpojedinac,
70
242000
4000
i silovana je razgovarajući s jednom osobom
04:21
and ranran away from home because she wanted to becomepostati a heroinejunakinja,
71
246000
3000
te pobjegla od kuće jer je željela postati junakinja,
04:24
who was traffickedtrguje.
72
249000
2000
koja je bila žrtvom trgovine ljudima.
04:26
I have hundredsstotine and thousandstisuća of storiespriče of very very well-to-dobogataše familiesobitelji,
73
251000
5000
Imam stotine i tisuće priča o dobrostojećim obiteljima
04:31
and childrendjeca from well-to-dobogataše familiesobitelji,
74
256000
2000
i djeci iz dobrostojećih obitelji
04:33
who are gettinguzimajući traffickedtrguje.
75
258000
2000
koje su žrtve trgovanja ljudima.
04:35
These people are deceivedPrevario, forcedprisiljeni.
76
260000
4000
Ovi ljudi su prevareni, prisiljeni.
04:39
99.9 percentposto of them
77
264000
2000
99,9 posto njih
04:41
resistodoljeti beingbiće inductedprimljen into prostitutionprostitucija.
78
266000
4000
opire se tome da budu uvedeni u prostituciju.
04:45
Some payplatiti the pricecijena for it.
79
270000
3000
Neki za to i plate.
04:48
They're killedubijen; we don't even hearčuti about them.
80
273000
4000
Ubijeni su, čak ni ne čujemo za njih.
04:52
They are voicelessBezvučni, [unclearnejasan],
81
277000
2000
To su nijemi,
04:54
namelessbezimen people.
82
279000
2000
bezimeni ljudi.
04:56
But the restodmor, who succumbmoju sestru into it,
83
281000
4000
Ali ostali, koji podlegnu tome,
05:00
go throughkroz everydaysvaki dan torturemučenje.
84
285000
4000
prolaze kroz svakodnevnu muku.
05:04
Because the menmuškarci who come to them are not menmuškarci who want to make you your girlfriendsdjevojke,
85
289000
3000
Zato što muškarci koji im dolaze nisu muškarci koji vas žele za djevojku
05:07
or who want to have a familyobitelj with you.
86
292000
4000
i ne žele stvoriti obitelj s vama.
05:11
These are menmuškarci who buykupiti you for an hoursat, for a day,
87
296000
3000
To su muškarci koji vas kupe na sat ili dan
05:14
and use you, throwbacanje you.
88
299000
3000
i iskoriste vas, bace vas.
05:17
EachSvaki of the girlsdjevojke that I have rescuedspašeni --
89
302000
2000
Svaka od djevojaka koju sam spasila -
05:19
I have rescuedspašeni more than 3,200 girlsdjevojke --
90
304000
3000
a spasila sam više od 3.200 djevojaka -
05:22
eachsvaki of them tell me one storypriča in commonzajednička ...
91
307000
3000
svaka od njih mi priča jednu zajedničku priču ...
05:25
(ApplausePljesak)
92
310000
2000
(Pljesak)
05:27
one storypriča about one man, at leastnajmanje,
93
312000
3000
Priču o najmanje jednom muškarcu
05:30
puttingstavljanje chiličili powderpuder in her vaginavagina,
94
315000
3000
koji im stavlja čili u vaginu,
05:33
one man takinguzimanje a cigarettecigareta and burningspaljivanje her,
95
318000
3000
o jednom koji je ožari cigaretom,
05:36
one man whippingvrhnje za her.
96
321000
2000
o jednom koji je bičuje.
05:38
We are livingživot amongmeđu those menmuškarci: they're our brothersbraća, fathersoci,
97
323000
3000
Mi živimo među tim muškarcima: oni su naša braća, naši očevi,
05:41
unclesstričevi, cousinsrođaci, all around us.
98
326000
3000
ujaci, bratići, svuda oko nas.
05:44
And we are silentnijem about them.
99
329000
2000
I šutimo o njima.
05:46
We think it is easylako moneynovac.
100
331000
2000
Mi mislimo da je to laka zarada.
05:48
We think it is shortcutprečac.
101
333000
2000
Mislimo da je to prečica.
05:50
We think the personosoba likessviđa to do what she's doing.
102
335000
4000
Mislimo da osoba voli to što radi.
05:54
But the extraekstra bonusesbonusi that she getsdobiva
103
339000
3000
Ali „dodaci“ koje ona „osvaja“ su
05:57
is variousraznovrstan infectionsinfekcije, sexuallyseksualno transmittedprenose infectionsinfekcije,
104
342000
3000
razne infekcije, spolno prenosive bolesti,
06:00
HIVHIV-A, AIDSAIDS-A, syphilissifilis, gonorrheagonoreja, you nameime it,
105
345000
3000
HIV, AIDS, sifilis, gonoreja, što god vam padne na pamet,
06:03
substancesupstanca abusezlostavljanje, drugslijekovi, everything underpod the sunsunce.
106
348000
4000
ovisnosti, droge, sve što se može naći pod kapom nebeskom.
06:07
And one day she givesdaje up on you and me,
107
352000
2000
I jednog dana, ona odustane od vas i od mene
06:09
because we have no optionsopcije for her.
108
354000
3000
zato što joj ne damo izbor.
06:12
And thereforestoga she startspočinje normalizingnormalizira this exploitationeksploatacija.
109
357000
3000
I zato to iskorištavanje počinje smatrati normalnim.
06:15
She believesvjeruje, "Yes, this is it, this is what my destinysudbina is about."
110
360000
5000
Vjeruje, „ Da, to je to, to je moja sudbina“.
06:20
And this is normalnormalan, to get rapedsilovan by 100 menmuškarci a day.
111
365000
4000
Normalno je da ju siluje sto muškaraca na dan,
06:24
And it's abnormalnenormalan to liveživjeti in a sheltersklonište.
112
369000
3000
a nenormalno je živjeti u prihvatilištu.
06:27
It's abnormalnenormalan to get rehabilitatedrehabilitiran.
113
372000
3000
Nenormalno je ići na odvikavanje.
06:30
It's in that contextkontekst that I work.
114
375000
2000
U takvom okruženju ja radim.
06:32
It's in that contextkontekst that I rescuespasiti childrendjeca.
115
377000
4000
U takvom okruženju ja spašavam djecu.
06:36
I've rescuedspašeni childrendjeca as youngmladi as threetri yearsgodina,
116
381000
2000
Spasila sam djecu staru samo tri godine,
06:38
and I've rescuedspašeni womenžene as oldstar as 40 yearsgodina.
117
383000
6000
ali spasila sam i ženu staru 40 godina.
06:44
When I rescuedspašeni them, one of the biggestnajveći challengesizazovi I had
118
389000
3000
Kad sam ih spasila, jedan od najvećih izazova s kojim sam se trebala suočiti
06:47
was where do I beginpočeti.
119
392000
4000
bio je gdje početi.
06:51
Because I had lots of them
120
396000
4000
Imala sam mnogo njih
06:55
who were alreadyveć HIVHIV-A infectedzaražen.
121
400000
4000
koji su već bili zaraženi HIV-om.
06:59
One thirdtreći of the people I rescuespasiti
122
404000
2000
Trećina ljudi koje sam spasila
07:01
are HIVHIV-A positivepozitivan.
123
406000
3000
bili su zaraženi HIV-om.
07:04
And thereforestoga my challengeizazov was to
124
409000
3000
I stoga je moj izazov bio
07:07
understandrazumjeti how can I get out
125
412000
3000
shvatiti kako izvojevati
07:10
the powervlast from this painbol.
126
415000
3000
pobjedu iz tolike boli.
07:13
And for me, I was my greatestnajveći experienceiskustvo.
127
418000
4000
Što se mene ticalo, sama sam si bila najveći izvor iskustva.
07:17
UnderstandingRazumijevanje my ownvlastiti selfsam,
128
422000
3000
Razumjeti samu sebe,
07:20
understandingrazumijevanje my ownvlastiti painbol,
129
425000
2000
razumjeti svoju vlastitu bol,
07:22
my ownvlastiti isolationizolacija,
130
427000
3000
vlastitu izolaciju,
07:25
was my greatestnajveći teacheručitelj, nastavnik, profesor.
131
430000
2000
bilo je moj najveći učitelj.
07:27
Because what we did with these girlsdjevojke
132
432000
2000
Jer ono što smo mi pokušali s djevojkama
07:29
is to understandrazumjeti theirnjihov potentialpotencijal.
133
434000
3000
jest shvatiti njihov potencijal.
07:32
You see a girldjevojka here who is trainedobučen as a welderzavarivač.
134
437000
5000
Ovdje vidimo djevojku koja je obučena za zavarivačicu.
07:37
She worksdjela for a very bigvelika companydruštvo,
135
442000
3000
Radi za vrlo veliku tvrtku,
07:40
a workshopradionica in HyderabadHyderabad,
136
445000
2000
u radionici u Hyderabadu,
07:42
makingizrađivanje furnituresnamještaja.
137
447000
2000
gdje izrađuje namještaj.
07:44
She earnszaradi around 12,000 rupeesrupija.
138
449000
3000
Zarađuje oko 12.000 rupija.
07:47
She is an illiteratenepismen girldjevojka,
139
452000
2000
Ta djevojka je nepismena,
07:49
trainedobučen, skilledvješt as a welderzavarivač.
140
454000
3000
ali prošla je obuku da može biti zavarivačica.
07:52
Why weldingzavarivanje and why not computersračunala?
141
457000
5000
Zašto varenje, a ne rad na kompjuteru?
07:57
We feltosjećala, one of the things that these girlsdjevojke had
142
462000
5000
Smatrali smo da je jedna od stvari koju te djevojke posjeduju
08:02
is immenseneizmjeran amountiznos of couragehrabrost.
143
467000
4000
neizmjerna hrabrost.
08:06
They did not have any pardaspardas insideiznutra theirnjihov bodytijelo,
144
471000
4000
One nisu u sebi imale razvijen osjećaj pripadnosti klasama,
08:10
hijabshijabs insideiznutra themselvesse;
145
475000
3000
nit osjećaj postojanja rodnih razlika;
08:13
they'vešto ga do crossedprešao the barrierprepreka of it.
146
478000
2000
prešle su granice tih rodnih i klasnih razlika.
08:15
And thereforestoga they could fightborba in a male-dominateddominiraju worldsvijet,
147
480000
4000
Stoga se vrlo lako mogu boriti u „muškom svijetu“
08:19
very easilylako, and not feel very shystidljiv about it.
148
484000
4000
bez osjećaja stida.
08:23
We have trainedobučen girlsdjevojke as carpentersstolari,
149
488000
3000
Djevojke su prošle obuke za stolare,
08:26
as masonszidara,
150
491000
2000
zidare,
08:28
as securitysigurnosti guardsČuvari, as cabtaksi driversupravljački programi.
151
493000
3000
zaštitare, vozače taksija.
08:31
And eachsvaki one of them are excellingodlikuje
152
496000
4000
I svaka od njih napreduje
08:35
in theirnjihov chosenodabran fieldpolje,
153
500000
2000
u svojoj odabranoj domeni,
08:37
gainingdobivanjem confidencepovjerenje, restoringvraćajući u prethodno stanje dignitydostojanstvo,
154
502000
4000
razvija samopouzdanje, jača osjećaj dostojanstva
08:41
and buildingzgrada hopesnade in theirnjihov ownvlastiti livesživot.
155
506000
3000
i ponovno gradi nadu u vlastiti život.
08:44
These girlsdjevojke are alsotakođer workingrad in bigvelika constructionizgradnja companiestvrtke
156
509000
4000
Te djevojke također rade u velikim građevinskim tvrtkama,
08:48
like Ram-kiOvan-ki constructionizgradnja, as masonszidara, full-timepuno vrijeme masonszidara.
157
513000
6000
kao što je Ram-ki građevinska tvrtka, kao zidari i to puno radno vrijeme.
08:54
What has been my challengeizazov?
158
519000
4000
Što je bio moj izazov?
08:58
My challengeizazov has not been the traffickerstrgovaca ljudima who beatpobijediti me up.
159
523000
5000
Moj izazov nisu bili trgovci ljudima koji su me premlaćivali.
09:03
I've been beatentučen up more than 14 timesputa in my life.
160
528000
4000
Do sada sam pretučena više od 14 puta.
09:07
I can't hearčuti from my right earuho.
161
532000
4000
Ne čujem na desno uho.
09:11
I've lostizgubljen a staffosoblje of minerudnik who was murderedubijen
162
536000
2000
Jedan od mojih zaposlenika ubijen je
09:13
while on a rescuespasiti.
163
538000
3000
za vrijeme spašavanja.
09:16
My biggestnajveći challengeizazov
164
541000
2000
Moj je najveći izazov
09:18
is societydruštvo.
165
543000
2000
društvo.
09:20
It's you and me.
166
545000
3000
To smo vi i ja.
09:23
My biggestnajveći challengeizazov is your blocksblokovi to acceptprihvatiti these victimsžrtve
167
548000
4000
Moj najveći izazov vaše je neprihvaćanje ovih žrtava
09:27
as our ownvlastiti.
168
552000
3000
u društvo.
09:30
A very supportivepodržavaju friendprijatelj of minerudnik,
169
555000
3000
Jedna moja prijateljica koja mi pruža veliku podršku,
09:33
a well-wisherDobro privrženik of minerudnik,
170
558000
3000
moja odana prijateljica,
09:36
used to give me everysvaki monthmjesec, 2,000 rupeesrupija for vegetablespovrće.
171
561000
4000
svaki mi je mjesec davala 2.000 rupija za povrće.
09:40
When her mothermajka fellpao sickbolestan she said,
172
565000
2000
Kad joj se majka razboljela rekla mi je,
09:42
"SunithaŠtefan, you have so much of contactskontakti.
173
567000
2000
„Sunitha, ti poznaješ mnogo ljudi.
09:44
Can you get somebodyneko in my housekuća to work,
174
569000
3000
Možeš li pronaći nekoga da radi kod mene u kući
09:47
so that she can look after my mothermajka?"
175
572000
2000
i brine za moju majku?“
09:49
And there is a long pausepauza.
176
574000
2000
Nakon toga uslijedila je duga stanka.
09:51
And then she sayskaže, "Not one of our girlsdjevojke."
177
576000
4000
I ona je tada rekla: „Ne neku od naših djevojaka."
09:55
It's very fashionablemoderan to talk about humanljudski traffickingtrgovina,
178
580000
3000
Vrlo je pomodno govoriti o trgovanju ljudima
09:58
in this fantasticfantastičan A-CA-C halldvorana.
179
583000
3000
u ovom predivnom klimatiziranom prostoru.
10:01
It's very nicelijepo for discussionrasprava, discoursediskurs,
180
586000
4000
Tema je vrlo zahvalna za rasprave, razgovore,
10:05
makingizrađivanje filmsfilmovi and everything.
181
590000
2000
snimanje filmova i slično.
10:07
But it is not nicelijepo to bringdonijeti them to our homeskuća.
182
592000
4000
Ali nije prihvatljivo dovesti žrtve trgovine ljudima u svoj dom.
10:11
It's not nicelijepo to give them employmentzapošljavanje in our factoriestvornice, our companiestvrtke.
183
596000
6000
Nije više zanimljivo kada ih treba zaposliti u našim tvornicama i tvrtkama.
10:17
It's not nicelijepo for our childrendjeca to studystudija with theirnjihov childrendjeca.
184
602000
4000
Ne prihvaćamo da naša djeca uče s njihovom djecom.
10:21
There it endskrajevi.
185
606000
2000
Tu priča staje.
10:23
That's my biggestnajveći challengeizazov.
186
608000
2000
To je moj najveći izazov.
10:25
If I'm here todaydanas, I'm here not only as SunithaŠtefan KrishnanBrankica.
187
610000
4000
Ako sam ja ovdje danas, nisam samo Sunitha Krishnan.
10:29
I'm here as a voiceglas of the victimsžrtve and survivorspreživjeli of humanljudski traffickingtrgovina.
188
614000
5000
Ja sam ovdje glas svih žrtava trgovine ljudima i onih koji su preživjeli.
10:34
They need your compassionsamilost.
189
619000
3000
Oni trebaju vaše sažaljenje.
10:37
They need your empathysuosjecanje.
190
622000
2000
Oni trebaju vaše suosjećanje.
10:39
They need, much more than anything elsedrugo,
191
624000
2000
Oni trebaju, više od svega,
10:41
your acceptanceprihvaćanje.
192
626000
4000
vaše prihvaćanje.
10:45
ManyMnogi timesputa when I talk to people,
193
630000
2000
Često kada razgovaram s ljudima,
10:47
I keep tellingreći them one thing:
194
632000
2000
kažem im jednu stvar:
10:49
don't tell me hundredstotina waysnačine
195
634000
3000
nemojte mi reći stotinu načina
10:52
how you cannotNe možete respondodgovarati to this problemproblem.
196
637000
3000
što ne možete učiniti u vezi tog problema.
10:55
Can you plypregib your mindum for that one way
197
640000
3000
Možete li usmjeriti svoj um na onaj jedan način
10:58
that you can respondodgovarati to the problemproblem?
198
643000
3000
što možete učiniti da se problem riješi?
11:01
And that's what I'm here for,
199
646000
2000
I zato sam ja tu,
11:03
askingtraži for your supportpodrška,
200
648000
2000
molim vašu potporu,
11:05
demandingzahtjevan for your supportpodrška,
201
650000
2000
zahtijevam vašu potporu,
11:07
requestingtraži for your supportpodrška.
202
652000
2000
tražim vašu potporu.
11:09
Can you breakpauza your cultureKultura of silencetišina?
203
654000
3000
Možete li prekinuti politiku šutnje?
11:12
Can you speakgovoriti to at leastnajmanje two personsosobe about this storypriča?
204
657000
4000
Možete li razgovarati s barem dvije osobe o toj priči?
11:16
Tell them this storypriča. ConvinceUvjeriti them to tell the storypriča to anotherjoš two personsosobe.
205
661000
5000
Ispričajte im tu priču. Uvjerite ih da ju ispričaju dvjema drugim osobama.
11:21
I'm not askingtraži you all to becomepostati MahatmaMahatma GandhisĆelavcu
206
666000
2000
Ne tražim od vas da postanete Mahatma Gandhi,
11:23
or MartinMartin LutherLuther KingsKraljevi, or MedhaSeverina PatkarsPatkars,
207
668000
2000
Martin Luther King, ili Medha Patkar,
11:25
or something like that.
208
670000
2000
ili tkogod slično.
11:27
I'm askingtraži you, in your limitedograničen worldsvijet,
209
672000
3000
Tražim od vas da u svom ograničenom svijetu
11:30
can you openotvoren your mindsmisli? Can you openotvoren your heartssrca?
210
675000
3000
otvorite svoje umove. Možete li otvoriti svoja srca?
11:33
Can you just encompassobuhvatiti these people too?
211
678000
4000
Možete li prihvatiti te ljude?
11:37
Because they are alsotakođer a partdio of us.
212
682000
3000
Jer oni su dio nas.
11:40
They are alsotakođer partdio of this worldsvijet.
213
685000
2000
Oni su također dio ovoga svijeta.
11:42
I'm askingtraži you, for these childrendjeca,
214
687000
4000
Tražim to od vas zbog ove djece,
11:46
whosečije faceslica you see, they're no more.
215
691000
2000
čije slike gledate, koja više nisu s nama.
11:48
They diedumro of AIDSAIDS-A last yeargodina.
216
693000
3000
Umrli su od AIDS-a prošle godine.
11:51
I'm askingtraži you to help them,
217
696000
4000
Molim vas da im pomognete,
11:55
acceptprihvatiti as humanljudski beingsbića --
218
700000
3000
da ih prihvatite kao ljudska bića,
11:58
not as philanthropyfilantropije, not as charitymilosrđe,
219
703000
3000
ne zbog čovjekoljublja ili milosrđa,
12:01
but as humanljudski beingsbića who deservezaslužiti all our supportpodrška.
220
706000
4000
već zbog toga što su ljudska bića koja zaslužuju svu našu potporu.
12:05
I'm askingtraži you this because no childdijete, no humanljudski beingbiće,
221
710000
4000
Tražim to od vas jer nijedno dijete, nijedno ljudsko biće
12:09
deserveszaslužuje what these childrendjeca have goneotišao throughkroz.
222
714000
3000
ne zaslužuje ono što su ova djeca prošla.
12:12
Thank you.
223
717000
2000
Hvala vam.
12:14
(ApplausePljesak)
224
719000
21000
(Pljesak)
Translated by Senzos Osijek
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com