ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Sunitha Krishnan: The fight against sex slavery

Sunitha Krishnan luptă împotriva sclaviei sexuale

Filmed:
4,294,386 views

Sunitha Krishnan și-a dedicat viața salvării femeilor și copiilor care au căzut victime sclaviei sexuale, o piață de milioane de dolari. În această curajoasă prezentare, ea relatează trei povești puternice, pe lângă cea proprie, și solicită o abordare mai umană pentru a ajuta aceste victime tinere să-și reconstruiască viețile.
- Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm talkingvorbind to you about
0
1000
2000
Vă voi vorbi despre
00:18
the worstcel mai rău formformă of humanuman rightsdrepturile violationîncălcare,
1
3000
4000
cea mai gravă formă de încălcare a drepturilor omului,
00:22
the third-largesttreia mare organizedorganizat crimecrimă,
2
7000
4000
a treia formă de crimă organizată ca importanță,
00:26
a $10 billionmiliard industryindustrie.
3
11000
3000
o industrie în valoare de 10 miliarde de dolari.
00:29
I'm talkingvorbind to you about modern-dayZi moderna slaveryrobie.
4
14000
5000
Voi vorbi despre sclavia timpurilor noastre.
00:34
I'd like to tell you the storypoveste
5
19000
2000
Aș vrea să vă spun povestea
00:36
of these threeTrei childrencopii,
6
21000
2000
acestor trei copii,
00:38
PranithaOnel, ShaheenAurel and AnjaliAnjali.
7
23000
3000
Pranitha, Shaheen și Anjali.
00:41
Pranitha'sOnel pe mothermamă was a womanfemeie in prostitutionprostituţie,
8
26000
5000
Mama Pranithei s-a dedat prostituției,
00:46
a prostitutedprostituat personpersoană.
9
31000
2000
era prostituată.
00:48
She got infectedinfectate with HIVHIV,
10
33000
3000
A fost infectată cu HIV,
00:51
and towardscătre the endSfârşit of her life,
11
36000
2000
iar spre sfârșitul vieții,
00:53
when she was in the finalfinal stagesetape of AIDSSIDA,
12
38000
3000
în faza terminală a bolii (SIDA)
00:56
she could not prostituteprostituată,
13
41000
3000
nu s-a mai putut prostitua,
00:59
so she soldvândut four-year-oldîn vârstă de patru ani PranithaOnel to a brokerbroker.
14
44000
7000
astfel că a vândut-o pe Pranitha, în vâstă de 4 ani, unui traficant.
01:06
By the time we got the informationinformație, we reachedatins there,
15
51000
3000
Până să primim informația și să ajungem acolo,
01:09
PranithaOnel was alreadydeja rapedviolat by threeTrei menbărbați.
16
54000
5000
Pranitha fusese deja violată de trei bărbați.
01:14
Shaheen'sAurel pe backgroundfundal I don't even know.
17
59000
3000
Despre Shaheen nu știm nimic.
01:17
We foundgăsite her in a railwaycale ferată trackurmări,
18
62000
5000
Am găsit-o pe o șină de cale ferată,
01:22
rapedviolat by manymulți, manymulți menbărbați, I don't know manymulți.
19
67000
3000
violată de foarte mulți bărbați, nu știu câți.
01:25
But the indicationsindicatii of that on her bodycorp was
20
70000
3000
Semnele, însă, se vedeu pe corpul ei:
01:28
that her intestineintestin was outsidein afara her bodycorp.
21
73000
4000
intestinul său era ieșit în afară.
01:32
And when we tooka luat her to the hospitalspital
22
77000
2000
Când am dus-o la spital,
01:34
she neededNecesar 32 stitchescusaturi to put back her intestineintestin into her bodycorp.
23
79000
5000
a avut nevoie de 32 de copci pentru a i se reintroduce intestinul în corp.
01:39
We still don't know who her parentspărinţi are, who she is.
24
84000
3000
Nici acum nu știm cine sunt părinții ei, nu știm cine este.
01:42
All that we know that hundredssute of menbărbați
25
87000
2000
Tot ceea ce știm este că sute de bărbți
01:44
had used her brutallybrutal.
26
89000
4000
au abuzat de ea într-un mod brutal.
01:48
Anjali'sIoana pe fatherTată, a drunkardbeţiv,
27
93000
4000
Tatăl lui Anjali, un bețiv,
01:52
soldvândut his childcopil for pornographypornografie.
28
97000
4000
și-a vândut fiica pentru pornografie.
01:56
You're seeingvedere here imagesimagini of
29
101000
2000
Puteți vedea acum imagini
01:58
threeTrei yearsani, four-year-oldscopii de patru ani, and five-year-oldcinci de ani childrencopii
30
103000
5000
ale unor copii de 3, 4 și 5 ani
02:03
who have been traffickedvictime ale traficului for commercialcomercial sexualsexual exploitationexploatare.
31
108000
6000
care au căzut victime traficului pentru exploatare sexuală comercială.
02:09
In this countryțară, and acrosspeste the globeglob,
32
114000
3000
În această țară și peste tot în lume,
02:12
hundredssute and thousandsmii of childrencopii,
33
117000
2000
sute și mii de copii,
02:14
as youngtineri as threeTrei, as youngtineri as fourpatru,
34
119000
3000
cu vârste chiar și de 3, 4 ani,
02:17
are soldvândut into sexualsexual slaveryrobie.
35
122000
3000
sunt vânduți petru sex.
02:20
But that's not the only purposescop that humanuman beingsființe are soldvândut for.
36
125000
3000
Acesta, însă, nu este singurul motiv pentru care ființele umane sunt vândute.
02:23
They are soldvândut in the nameNume of adoptionadopţie.
37
128000
2000
Sunt vândute pe piața adopțiilor.
02:25
They are soldvândut in the nameNume of organorgan tradecomerț.
38
130000
3000
Sunt vândute pe piața traficului de organe.
02:28
They are soldvândut in the nameNume of forcedforţat labormuncă,
39
133000
2000
Sunt vândute pentru exploatare laborală,
02:30
camelcămilă jockeyingjockeying, anything, everything.
40
135000
4000
pentru a deveni jochei de cămile, pentru orice.
02:34
I work on the issueproblema of commercialcomercial sexualsexual exploitationexploatare.
41
139000
3000
Eu m-am dedicat problemei exploatării sexuale comerciale.
02:37
And I tell you storiespovestiri from there.
42
142000
2000
Iar poveștile pe care vi le spun se referă la această lume.
02:39
My ownpropriu journeycălătorie to work with these childrencopii
43
144000
4000
Drumul parcurs până a începe să lucrez cu acești copii,
02:43
starteda început as a teenageradolescent.
44
148000
2000
a început când eram adolescentă.
02:45
I was 15 when I was gang-raped-Banda violată by eightopt menbărbați.
45
150000
6000
Aveam 15 ani când am fost violată de un grup de 8 bărbați.
02:51
I don't remembertine minte the rapeviol partparte of it so much
46
156000
4000
Nu îmi amintesc partea violului în sine atât de mult
02:55
as much as the angerfurie partparte of it.
47
160000
6000
pe cât îmi amintesc furia pe care am simțit-o.
03:01
Yes, there were eightopt menbărbați who defiledspurcat me, rapedviolat me,
48
166000
3000
Da, 8 bărbați m-au pângărit, m-au violat,
03:04
but that didn't go into my consciousnessconstiinta.
49
169000
2000
însă acest lucru nu s-a infiltrat în conștiința mea.
03:06
I never feltsimțit like a victimvictimă, then or now.
50
171000
3000
Nu m-am simțit niciodată ca o victimă, nici atunci nici acum.
03:09
But what lingeredrămas from then tillpână now -- I am 40 todayastăzi --
51
174000
5000
Dar ceea ce mi-a rămas de atunci până acum – am 40 de ani astăzi –
03:14
is this hugeimens outrageousscandalos angerfurie.
52
179000
4000
este aceast imens sentiment de furie insuportabilă.
03:18
Two yearsani, I was ostracizedostracizat, I was stigmatizedstigmatizați, I was isolatedizolat,
53
183000
6000
Timp de doi ani am fost ostracizată, am fost stigmatizată, am fost izolată
03:24
because I was a victimvictimă.
54
189000
3000
pentru că am fost o victimă.
03:27
And that's what we do to all traffictrafic survivorssupraviețuitori.
55
192000
4000
Asta le facem noi tuturor supraviețuitorilor.
03:31
We, as a societysocietate, we have PhDsDoctorate
56
196000
4000
Noi, ca societate, avem doctorate
03:35
in victimizingvictimizarea a victimvictimă.
57
200000
3000
în victimizarea unei victime.
03:38
Right from the agevârstă of 15,
58
203000
3000
De la vârsta de 15 ani,
03:41
when I starteda început looking around me,
59
206000
2000
când am început să mă uit în jurul meu,
03:43
I starteda început seeingvedere hundredssute and thousandsmii of womenfemei and childrencopii
60
208000
4000
când am început să mă uit în jurul meu,
03:47
who are left in sexualsexual slavery-likesclavie-ca practicespractici,
61
212000
4000
lăsați pradă practicilor sclaviei sexuale,
03:51
but have absolutelyabsolut no respiterăgaz,
62
216000
3000
care nu au nici un pic de răgaz
03:54
because we don't allowpermite them to come in.
63
219000
4000
pentru că nu le permitem.
03:58
Where does theiral lor journeycălătorie beginÎNCEPE?
64
223000
2000
Unde începe călătoria lor?
04:00
MostCele mai multe of them come from very optionlessoptionless familiesfamilii,
65
225000
4000
Majoritatea provin din familii cu diferite posibilităţi,
04:04
not just poorsărac.
66
229000
2000
nu numai familii sărace.
04:06
You have even the middlemijloc classclasă sometimesuneori gettingobtinerea traffickedvictime ale traficului.
67
231000
3000
Există cazuri de trafic și în clasa mijlocie.
04:09
I had this I.S. officer'sofiţer daughterfiică,
68
234000
3000
Fiica unui ofițer de poliție,
04:12
who is 14 yearsani oldvechi, studyingstudiu in ninthnouălea standardstandard,
69
237000
5000
care are 14 ani și este în clasa a 9-a,
04:17
who was rapedviolat chattingchat with one individualindividual,
70
242000
4000
a fost violată de un individ după ce a vorbit cu el pe internet;
04:21
and rana fugit away from home because she wanted to becomedeveni a heroineeroina,
71
246000
3000
şi a fugit de acasă pentru că vrea să devină o eroină;
04:24
who was traffickedvictime ale traficului.
72
249000
2000
şi care a fost traficată.
04:26
I have hundredssute and thousandsmii of storiespovestiri of very very well-to-doînstăriţi familiesfamilii,
73
251000
5000
Știu sute, mii de povești despre familii foarte înstărite,
04:31
and childrencopii from well-to-doînstăriţi familiesfamilii,
74
256000
2000
despre copii care provin din familii înstărite,
04:33
who are gettingobtinerea traffickedvictime ale traficului.
75
258000
2000
și care cad pradă traficului de persoane.
04:35
These people are deceivedînşelat, forcedforţat.
76
260000
4000
Aceste persoane sunt abuzate, forțate.
04:39
99.9 percentla sută of them
77
264000
2000
99,9% din ele
04:41
resista rezista beingfiind inductedinaugurat into prostitutionprostituţie.
78
266000
4000
se opun practicării forțate a prostituției.
04:45
Some paya plati the pricePreț for it.
79
270000
3000
Unele plătesc un preț pentru aceasta.
04:48
They're killeducis; we don't even hearauzi about them.
80
273000
4000
Sunt omorâte, nici măcar nu auzim de ele.
04:52
They are voicelessConsoană oclusivă, [unclearneclar],
81
277000
2000
Nu au voce, [neclar],
04:54
namelessfără nume people.
82
279000
2000
nu au nume.
04:56
But the restodihnă, who succumbceda into it,
83
281000
4000
Restul, cele care nu se pot opune,
05:00
go throughprin everydayin fiecare zi torturetortura.
84
285000
4000
sunt torturate zilnic.
05:04
Because the menbărbați who come to them are not menbărbați who want to make you your girlfriendsprietenele,
85
289000
3000
Asta pentru că bărbații care se apropie de ele, nu sunt bărbați care vor să le fie iubiți
05:07
or who want to have a familyfamilie with you.
86
292000
4000
sau care își doresc să întemeieze o familie.
05:11
These are menbărbați who buya cumpara you for an hourora, for a day,
87
296000
3000
Aceștia sunt bărbați care te cumpără pentru o oră sau o zi,
05:14
and use you, throwarunca you.
88
299000
3000
te folosesc și apoi te aruncă.
05:17
EachFiecare of the girlsfete that I have rescuedSalvat --
89
302000
2000
Fiecare din fetele pe care le-am salvat --
05:19
I have rescuedSalvat more than 3,200 girlsfete --
90
304000
3000
am salvat mai mult de 3.200 de fete --
05:22
eachfiecare of them tell me one storypoveste in commoncomun ...
91
307000
3000
fiecare îmi spune același lucru...
05:25
(ApplauseAplauze)
92
310000
2000
(Aplauze)
05:27
one storypoveste about one man, at leastcel mai puţin,
93
312000
3000
o poveste despre un bărbat, cel puțin,
05:30
puttingpunând chiliChili powderpudra in her vaginavagin,
94
315000
3000
care i-a pus praf de chili în vagin,
05:33
one man takingluare a cigaretteţigară and burningardere her,
95
318000
3000
un bărbat care a ars-o cu țigara,
05:36
one man whippingbiciuire her.
96
321000
2000
un bărbat care a violat-o.
05:38
We are livingviaţă amongprintre those menbărbați: they're our brothersfrați, fatherstați,
97
323000
3000
Trăim printre acești bărbați: ei ne sunt frați, tați,
05:41
unclesunchii, cousinsveri, all around us.
98
326000
3000
unchi, veri, sunt peste tot în jurul nostru.
05:44
And we are silenttăcut about them.
99
329000
2000
Și nu spunem nimic.
05:46
We think it is easyuşor moneybani.
100
331000
2000
Credem că aceste fete o fac pentru că se câștigă bani ușor.
05:48
We think it is shortcutscurtătură.
101
333000
2000
Credem că este o scurtătură.
05:50
We think the personpersoană likesîi place to do what she's doing.
102
335000
4000
Credem că unei astfel de persoane îi place ceea ce face.
05:54
But the extrasuplimentar bonusesbonusuri that she getsdevine
103
339000
3000
Însă bonusurile obținute
05:57
is variousvariat infectionsinfecții, sexuallysexual transmittedtransmis infectionsinfecții,
104
342000
3000
sunt tot tipul de infecții, infecții cu transmitere pe cale sexuală,
06:00
HIVHIV, AIDSSIDA, syphilissifilis, gonorrheagonoree, you nameNume it,
105
345000
3000
HIV, SIDA, sifilis, gonoree, etc.
06:03
substancesubstanţă abuseabuz, drugsdroguri, everything undersub the sunsoare.
106
348000
4000
abuz de substanțe, droguri, tot ce se poate consuma.
06:07
And one day she gives up on you and me,
107
352000
2000
Și într-o zi renunță să mai aibă încredere în tine și în mine
06:09
because we have no optionsOpțiuni for her.
108
354000
3000
pentru că nu avem alternative pentru ele.
06:12
And thereforeprin urmare she startsîncepe normalizingnormalizarea this exploitationexploatare.
109
357000
3000
Și atunci ea începe să creadă că această exploatare este normală.
06:15
She believescrede, "Yes, this is it, this is what my destinydestin is about."
110
360000
5000
Își spune: ”Da, acesta este destinul meu!”
06:20
And this is normalnormal, to get rapedviolat by 100 menbărbați a day.
111
365000
4000
și să fii violată de 100 de bărbați pe zi este normal.
06:24
And it's abnormalanormale to livetrăi in a shelteradapost.
112
369000
3000
Este anormal să trăiești într-un mediu protejat.
06:27
It's abnormalanormale to get rehabilitatedreabilitate.
113
372000
3000
Este anormal să te reabilitezi.
06:30
It's in that contextcontext that I work.
114
375000
2000
Acesta este contextul în care eu lucrez.
06:32
It's in that contextcontext that I rescuesalvare childrencopii.
115
377000
4000
Acesta este contextul în care vin în ajutorul copiilor.
06:36
I've rescuedSalvat childrencopii as youngtineri as threeTrei yearsani,
116
381000
2000
Am salvat copii chiar de 3 sau 4 ani,
06:38
and I've rescuedSalvat womenfemei as oldvechi as 40 yearsani.
117
383000
6000
până la femei de 40 de ani.
06:44
When I rescuedSalvat them, one of the biggestCea mai mare challengesprovocări I had
118
389000
3000
Când le veneam în ajutor, una din provocările cu care mă confruntam
06:47
was where do I beginÎNCEPE.
119
392000
4000
era să-mi dau seama de unde trebuie să încep.
06:51
Because I had lots of them
120
396000
4000
Pentru că mulți dintre ei
06:55
who were alreadydeja HIVHIV infectedinfectate.
121
400000
4000
erau deja infectați cu HIV.
06:59
One thirdal treilea of the people I rescuesalvare
122
404000
2000
O treime din persoanele salvate de mine
07:01
are HIVHIV positivepozitiv.
123
406000
3000
sunt deja seropozitivi.
07:04
And thereforeprin urmare my challengeprovocare was to
124
409000
3000
Astfel că provocarea era
07:07
understanda intelege how can I get out
125
412000
3000
să înțeleg cum pot să recuperez
07:10
the powerputere from this paindurere.
126
415000
3000
puterea din această durere.
07:13
And for me, I was my greatestcea mai mare experienceexperienţă.
127
418000
4000
În ceea ce mă privește, eu însămi am fost cea mai bună experiență.
07:17
UnderstandingÎnţelegerea my ownpropriu selfde sine,
128
422000
3000
Să mă înțeleg pe mine însămi,
07:20
understandingînţelegere my ownpropriu paindurere,
129
425000
2000
să-mi înțeleg durerea,
07:22
my ownpropriu isolationizolarea,
130
427000
3000
să-mi înțeleg singurătatea;
07:25
was my greatestcea mai mare teacherprofesor.
131
430000
2000
iată ceea ce mi-a fost cel mai bun sfătuitor.
07:27
Because what we did with these girlsfete
132
432000
2000
Pentru că ceea ce am făcut cu aceste fete
07:29
is to understanda intelege theiral lor potentialpotenţial.
133
434000
3000
a fost să le înțelegem potențialul.
07:32
You see a girlfată here who is traineddresat as a weldersudor.
134
437000
5000
Puteți vedea aici o tânără care a fost calificată ca sudor.
07:37
She workslucrări for a very bigmare companycompanie,
135
442000
3000
Lucrează pentru o companie foarte mare,
07:40
a workshopatelier in HyderabadHyderabad,
136
445000
2000
într-un atelier din Hyderabad
07:42
makingluare furnituresmobilier.
137
447000
2000
care produce mobilă.
07:44
She earnscâştigă around 12,000 rupeesrupii.
138
449000
3000
Câștigă în jur de 12.000 de rupii.
07:47
She is an illiterateanalfabet girlfată,
139
452000
2000
Este analfabetă,
07:49
traineddresat, skilledcalificat as a weldersudor.
140
454000
3000
instruită, calificată ca sudor.
07:52
Why weldingde sudare and why not computerscalculatoare?
141
457000
5000
De ce sudură și nu informatică?
07:57
We feltsimțit, one of the things that these girlsfete had
142
462000
5000
Am simțit că unul din lucrurile pe care le au aceste fete
08:02
is immenseimens amountCantitate of couragecuraj.
143
467000
4000
este curajul enorm.
08:06
They did not have any pardaspardas insideinterior theiral lor bodycorp,
144
471000
4000
Nu exista nici un văl în ființa lor,
08:10
hijabsHijab de insideinterior themselvesînșiși;
145
475000
3000
nici un hijab;
08:13
they'vele-au crossedtraversat the barrierbarieră of it.
146
478000
2000
au depășit această barieră.
08:15
And thereforeprin urmare they could fightluptă in a male-dominateddominată de bărbaţi worldlume,
147
480000
4000
Astfel, au fost capabile să lupte într-o lume dominată de bărbați
08:19
very easilyuşor, and not feel very shytimid about it.
148
484000
4000
cu ușurință și fără timiditate.
08:23
We have traineddresat girlsfete as carpentersdulgheri,
149
488000
3000
Am instruit aceste fete pentru a lucra în tâmplărie,
08:26
as masonsMasonii,
150
491000
2000
zidărie,
08:28
as securitySecuritate guardsPoliţiştii, as cabtaxi driversdrivere.
151
493000
3000
pază, taximetrie.
08:31
And eachfiecare one of them are excellingexceland
152
496000
4000
Și fiecare din ele excelează
08:35
in theiral lor chosenales fieldcamp,
153
500000
2000
în domeniul ales;
08:37
gainingcâștigând confidenceîncredere, restoringrestaurarea dignitydemnitate,
154
502000
4000
au devenit mai încrezătoare, și-au recăpătat demnitatea,
08:41
and buildingclădire hopessperanțe in theiral lor ownpropriu livesvieți.
155
506000
3000
și și-au contruit speranțe pentru viețile lor.
08:44
These girlsfete are alsode asemenea workinglucru in bigmare constructionconstructie companiescompanii
156
509000
4000
Aceste fete lucrează, de asemenea, în cadrul unor firme mari de construcții
08:48
like Ram-kiBerbec-ki constructionconstructie, as masonsMasonii, full-timecu normă întreagă masonsMasonii.
157
513000
6000
ca Ram-Ki, ocupând posturi de zidari cu normă întregă.
08:54
What has been my challengeprovocare?
158
519000
4000
Care a fost provocarea pentru mine?
08:58
My challengeprovocare has not been the traffickerstraficanţi who beatbate me up.
159
523000
5000
Provocarea nu au fost traficanții care m-au bătut.
09:03
I've been beatenbătut up more than 14 timesori in my life.
160
528000
4000
Am fost bătută de mai mult de 14 ori până acum.
09:07
I can't hearauzi from my right earureche.
161
532000
4000
Nu aud cu urechea dreaptă.
09:11
I've lostpierdut a staffpersonal of mineA mea who was murdereducis
162
536000
2000
Am pierdut un membru al echipei mele – a fost omorât
09:13
while on a rescuesalvare.
163
538000
3000
în timpul unei acțiuni de salvare.
09:16
My biggestCea mai mare challengeprovocare
164
541000
2000
Cea mai mare provocare pentru mine
09:18
is societysocietate.
165
543000
2000
este societatea.
09:20
It's you and me.
166
545000
3000
Suntem tu și eu.
09:23
My biggestCea mai mare challengeprovocare is your blocksblocuri to acceptAccept these victimsvictime
167
548000
4000
Cea mai mare provocare pentru mine este refuzul vostru de a accepta aceste victime
09:27
as our ownpropriu.
168
552000
3000
ca parte din noi.
09:30
A very supportivede susținere friendprieten of mineA mea,
169
555000
3000
O prietenă care mă susține foarte mult,
09:33
a well-wisherBine binevoitor of mineA mea,
170
558000
3000
binevoitoare,
09:36
used to give me everyfiecare monthlună, 2,000 rupeesrupii for vegetableslegume.
171
561000
4000
obișnuia să ne dea, în fiecare lună, 2.000 de rupii pentru legume.
09:40
When her mothermamă fellcăzut sickbolnav she said,
172
565000
2000
Când s-a îmbolnăvit mama sa, mi-a spus:
09:42
"SunithaMagdalena, you have so much of contactscontacte.
173
567000
2000
”Sunitha, tu cunoști multă lume.
09:44
Can you get somebodycineva in my housecasă to work,
174
569000
3000
Ai putea găsi pe cineva care să lucreze la mine acasă
09:47
so that she can look after my mothermamă?"
175
572000
2000
pentru a o îngriji pe mama mea?”
09:49
And there is a long pausepauză.
176
574000
2000
A făcut o pauză lungă
09:51
And then she saysspune, "Not one of our girlsfete."
177
576000
4000
și apoi a adăugat: ”Nu una din fetele noastre”
09:55
It's very fashionableMonden to talk about humanuman traffickingtrafic,
178
580000
3000
Este la modă să vorbim despre traficul de persoane
09:58
in this fantasticfantastic A-CA-C hallhol.
179
583000
3000
în această sală superbă de conferințe.
10:01
It's very nicefrumos for discussiondiscuţie, discoursediscuție,
180
586000
4000
Este un bun subiect de conversație, pentru discursuri,
10:05
makingluare filmsfilme and everything.
181
590000
2000
filme și toate astea.
10:07
But it is not nicefrumos to bringaduce them to our homescase.
182
592000
4000
Dar nu este un lucru bun să le aducem în casele noastre.
10:11
It's not nicefrumos to give them employmentocuparea forței de muncă in our factoriesfabrici, our companiescompanii.
183
596000
6000
Nu prea este bine să le dăm de lucru în fabricile și companiile noastre.
10:17
It's not nicefrumos for our childrencopii to studystudiu with theiral lor childrencopii.
184
602000
4000
Și nici să studieze alături de copiii noștri.
10:21
There it endscapete.
185
606000
2000
Aici se termină totul.
10:23
That's my biggestCea mai mare challengeprovocare.
186
608000
2000
Asta este marea mea provocare.
10:25
If I'm here todayastăzi, I'm here not only as SunithaMagdalena KrishnanFlorin.
187
610000
4000
Dacă sunt astăzi aici, nu sunt numai ca Sunitha Krishnan.
10:29
I'm here as a voicevoce of the victimsvictime and survivorssupraviețuitori of humanuman traffickingtrafic.
188
614000
5000
Sunt aici ca să reprezint vocile victimelor și supraviețuitorilor traficului de persoane.
10:34
They need your compassioncompasiune.
189
619000
3000
Au nevoie de compasiunea voastră.
10:37
They need your empathyempatie.
190
622000
2000
Au nevoie de înțelegerea voastră.
10:39
They need, much more than anything elsealtfel,
191
624000
2000
Au nevoie, mai mult decât orice,
10:41
your acceptanceacceptarea.
192
626000
4000
de acceptarea voastră.
10:45
ManyMulte timesori when I talk to people,
193
630000
2000
De multe ori, când vorbesc cu oameni,
10:47
I keep tellingspune them one thing:
194
632000
2000
le spun un singur lucru:
10:49
don't tell me hundredsută waysmoduri
195
634000
3000
nu-mi dați sute de modalități
10:52
how you cannotnu poti respondrăspunde to this problemproblemă.
196
637000
3000
în care nu se poate reacționa în fața acestei probleme.
10:55
Can you plystraturi your mindminte for that one way
197
640000
3000
Ați putea să vă concentrați spre acea cale
10:58
that you can respondrăspunde to the problemproblemă?
198
643000
3000
care vă permite să găsiți un răspuns pentru această problemă?
11:01
And that's what I'm here for,
199
646000
2000
De aceea sunt aici,
11:03
askingcer for your supporta sustine,
200
648000
2000
să vă cer ajutorul,
11:05
demandingcerând for your supporta sustine,
201
650000
2000
pentru a vă solicita ajutorul,
11:07
requestingsolicită for your supporta sustine.
202
652000
2000
pentru a apela la voi.
11:09
Can you breakpauză your culturecultură of silencetăcere?
203
654000
3000
Puteți renunța la această cultură a tăcerii?
11:12
Can you speakvorbi to at leastcel mai puţin two personspersoane about this storypoveste?
204
657000
4000
Puteți vorbi despre aceste lucruri altor 2 persoane?
11:16
Tell them this storypoveste. ConvinceConvinge them to tell the storypoveste to anothero alta two personspersoane.
205
661000
5000
Spuneți-le această poveste. Convingeți-i să spună și ei povestea altor 2 persoane.
11:21
I'm not askingcer you all to becomedeveni MahatmaMirica GandhisGandhis
206
666000
2000
Nu vă cer să deveniți Mahatma Ganghi
11:23
or MartinMartin LutherLuther KingsRegii, or MedhaBiank PatkarsPatkars,
207
668000
2000
sau Martin Luther King sau Medha Patkar,
11:25
or something like that.
208
670000
2000
nimic de acest gen.
11:27
I'm askingcer you, in your limitedlimitat worldlume,
209
672000
3000
Vă întreb dacă, în lumea lumea vostră limitată,
11:30
can you opendeschis your mindsminți? Can you opendeschis your heartsinimă?
210
675000
3000
sunteți capabili să vă deschideți mintea? Sunteți capabili să vă deschideți inimile?
11:33
Can you just encompassînconjura these people too?
211
678000
4000
Puteți să-i includeți și pe acești oameni în viețile voastre?
11:37
Because they are alsode asemenea a partparte of us.
212
682000
3000
Pentru că și ei sunt o parte din noi.
11:40
They are alsode asemenea partparte of this worldlume.
213
685000
2000
Și ei sunt o parte din lumea asta.
11:42
I'm askingcer you, for these childrencopii,
214
687000
4000
Vă cer asta pentru acești copii,
11:46
whosea caror facesfețe you see, they're no more.
215
691000
2000
ale căror fețe le priviţi și care acum nu mai sunt.
11:48
They dieddecedat of AIDSSIDA last yearan.
216
693000
3000
Au murit de SIDA anul trecut.
11:51
I'm askingcer you to help them,
217
696000
4000
Vă cer să-i ajutați,
11:55
acceptAccept as humanuman beingsființe --
218
700000
3000
să-i acceptați ca ființe umane,
11:58
not as philanthropyfilantropie, not as charitycaritate,
219
703000
3000
nu filantropic, nu caritabil,
12:01
but as humanuman beingsființe who deservemerita all our supporta sustine.
220
706000
4000
ci ca pe ființe umane care merită tot sprijinul nostru.
12:05
I'm askingcer you this because no childcopil, no humanuman beingfiind,
221
710000
4000
Vă cer asta pentu că nici un copil, nici o ființă umană
12:09
deservesmerită what these childrencopii have goneplecat throughprin.
222
714000
3000
nu merită să treacă prin ceea ce au trecut acești copii.
12:12
Thank you.
223
717000
2000
Vă multumesc.
12:14
(ApplauseAplauze)
224
719000
21000
(Aplauze)
Translated by Mihaela Zguma
Reviewed by Dragos Mitrica

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com