ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Sunitha Krishnan: The fight against sex slavery

Walka Sunithy Krishnan z handlem ludźmi

Filmed:
4,294,386 views

Sunitha Krishnan poświęciła swoje życie ratowaniu kobiet i dzieci od handlu ludźmi o podłożu seksualnym, który jest rynkiem o wielomilionowych obrotach. W tym odważnym przemówieniu przedstawia trzy szokujące historie - w tym swoją - oraz wzywa, aby bardziej ludzko podejść do zagadnienia pomocy tym młodym ofiarom w powrocie do normalnego życia.
- Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm talkingmówić to you about
0
1000
2000
Chciałabym opowiedzieć
00:18
the worstnajgorszy formformularz of humanczłowiek rightsprawa violationnaruszenie,
1
3000
4000
o najgorszej formie pogwałcenia praw człowieka,
00:22
the third-largesttrzecim co do wielkości organizedzorganizowany crimeprzestępstwo,
2
7000
4000
o trzeciej co do wielkości formie przestępczości zorganizowanej,
00:26
a $10 billionmiliard industryprzemysł.
3
11000
3000
o rynku wartym 10 miliardów dolarów.
00:29
I'm talkingmówić to you about modern-daynowoczesny dzień slaveryniewolnictwo.
4
14000
5000
Mówię o współczesnym niewolnictwie.
00:34
I'd like to tell you the storyfabuła
5
19000
2000
Chciałabym opowiedzieć wam historię
00:36
of these threetrzy childrendzieci,
6
21000
2000
tej trójki dzieci:
00:38
PranithaPranitha, ShaheenShaheen and AnjaliAnjali.
7
23000
3000
Pranithy, Shaheen i Anjalii
00:41
Pranitha'sPranitha's mothermama was a womankobieta in prostitutionprostytucja,
8
26000
5000
Matka Pranithy była prostytutką,
00:46
a prostituteduprawiające prostytucję personosoba.
9
31000
2000
sprzedawała się.
00:48
She got infectedzarażony with HIVHIV,
10
33000
3000
Została zarażona wirusem HIV
00:51
and towardsw kierunku the endkoniec of her life,
11
36000
2000
i pod koniec swojego życia,
00:53
when she was in the finalfinał stagesgradacja of AIDSAIDS,
12
38000
3000
kiedy była w ostatniej fazie AIDS
00:56
she could not prostituteprostytutka,
13
41000
3000
i nie mogła się już prostytułować,
00:59
so she soldsprzedany four-year-oldczterolatek PranithaPranitha to a brokerBroker.
14
44000
7000
sprzedała czteroletnią Pranithę handlarzowi.
01:06
By the time we got the informationInformacja, we reachedosiągnięty there,
15
51000
3000
Zanim dostaliśmy tę informację i zdołaliśmy do niej dotrzeć,
01:09
PranithaPranitha was alreadyjuż rapedzgwałcony by threetrzy menmężczyźni.
16
54000
5000
Pranitha została zgwałcona przez trzech mężczyzn.
01:14
Shaheen'sShaheen's backgroundtło I don't even know.
17
59000
3000
Przeszłości Shaheen nawet nie znam.
01:17
We founduznany her in a railwaykolejowe tracktor,
18
62000
5000
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych,
01:22
rapedzgwałcony by manywiele, manywiele menmężczyźni, I don't know manywiele.
19
67000
3000
zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
01:25
But the indicationswskazania of that on her bodyciało was
20
70000
3000
Ale śladem tego było
01:28
that her intestinejelito was outsidena zewnątrz her bodyciało.
21
73000
4000
jej jelito znajdujące się na zewnątrz jej ciała.
01:32
And when we tookwziął her to the hospitalszpital
22
77000
2000
Więc zabraliśmy ją do szpitala.
01:34
she neededpotrzebne 32 stitchesszwy to put back her intestinejelito into her bodyciało.
23
79000
5000
Potrzebowała 32 szwów, aby umieścić jej jelito na miejscu.
01:39
We still don't know who her parentsrodzice are, who she is.
24
84000
3000
Wciąż nie wiemy kim są jej rodzice, kim ona jest.
01:42
All that we know that hundredssetki of menmężczyźni
25
87000
2000
Wiemy tylko to, że setki mężczyzn
01:44
had used her brutallybrutalnie.
26
89000
4000
brutalnie ją wykorzystało.
01:48
Anjali'sAnjali fatherojciec, a drunkardpijak,
27
93000
4000
Ojciec Anjalii, pijak,
01:52
soldsprzedany his childdziecko for pornographyPornografia.
28
97000
4000
sprzedał swoje dziecko przemysłowi pornograficznemu.
01:56
You're seeingwidzenie here imagesobrazy of
29
101000
2000
Widzicie tu zdjęcia
01:58
threetrzy yearslat, four-year-oldsczterolatki, and five-year-oldFive-year-old childrendzieci
30
103000
5000
trzy-, cztero- i pięcioletnich dzieci,
02:03
who have been traffickedbędące przedmiotem handlu ludźmi for commercialReklama w telewizji sexualseksualny exploitationeksploatacja.
31
108000
6000
które zostały sprzedane do seks-przemysłu.
02:09
In this countrykraj, and acrossprzez the globeglob,
32
114000
3000
W tym kraju i na całym świecie
02:12
hundredssetki and thousandstysiące of childrendzieci,
33
117000
2000
setki, tysiące dzieci,
02:14
as youngmłody as threetrzy, as youngmłody as fourcztery,
34
119000
3000
nawet trzy-, czteroletnie
02:17
are soldsprzedany into sexualseksualny slaveryniewolnictwo.
35
122000
3000
są sprzedawane jako niewolnicy seksualni.
02:20
But that's not the only purposecel, powód that humanczłowiek beingsIstoty are soldsprzedany for.
36
125000
3000
Ale to nie jedyny cel sprzedawania ludzi.
02:23
They are soldsprzedany in the nameNazwa of adoptionprzyjęcie.
37
128000
2000
Są sprzedawane do adopcji.
02:25
They are soldsprzedany in the nameNazwa of organorgan tradehandel.
38
130000
3000
Są sprzedawane w celu handlu organami.
02:28
They are soldsprzedany in the nameNazwa of forcedwymuszony laborpraca,
39
133000
2000
Są sprzedawane jako przymusowa siła robocza,
02:30
camelwielbłąd jockeyingbezpodstawnie, anything, everything.
40
135000
4000
do ujeżdżania wielbłądów, do czegokolwiek, do wszystkiego.
02:34
I work on the issuekwestia of commercialReklama w telewizji sexualseksualny exploitationeksploatacja.
41
139000
3000
Pracuję nad problemem seks-przemysłu.
02:37
And I tell you storieshistorie from there.
42
142000
2000
I o tym chciałbym opowiedzieć.
02:39
My ownwłasny journeypodróż to work with these childrendzieci
43
144000
4000
Moja podróż do pracy z tymi dziećmi
02:43
startedRozpoczęty as a teenagernastolatek.
44
148000
2000
zaczęła się, kiedy byłam nastolatką.
02:45
I was 15 when I was gang-rapedzgwałcona przez gang by eightosiem menmężczyźni.
45
150000
6000
Kiedy miałam 15 lat zostałam zgwałcona przez ośmiu mężczyzn.
02:51
I don't rememberZapamiętaj the raperzepak partczęść of it so much
46
156000
4000
Słabo pamiętam sam akt gwałtu,
02:55
as much as the angergniew partczęść of it.
47
160000
6000
za to pamiętam złość.
03:01
Yes, there were eightosiem menmężczyźni who defiledzhańbiony me, rapedzgwałcony me,
48
166000
3000
Tak, ośmiu mężczyzn mnie splugawiło, zgwałciło,
03:04
but that didn't go into my consciousnessświadomość.
49
169000
2000
ale to nie dotarło do mojej świadomości.
03:06
I never feltczułem like a victimofiara, then or now.
50
171000
3000
Nigdy nie czułam się ofiarą. Ani nie czuję się nią teraz.
03:09
But what lingeredzwlekał from then tilldo now -- I am 40 todaydzisiaj --
51
174000
5000
Ale przetrwał aż do teraz - a mam dziś 40 lat -
03:14
is this hugeolbrzymi outrageousskandaliczny angergniew.
52
179000
4000
ogromny, niepohamowany gniew.
03:18
Two yearslat, I was ostracizedodrzuceni, I was stigmatizedstygmatyzowany, I was isolatedodosobniony,
53
183000
6000
Przez dwa lata byłam odrzucona, byłam naznaczona, byłam odizolowana,
03:24
because I was a victimofiara.
54
189000
3000
ponieważ byłam ofiarą.
03:27
And that's what we do to all trafficruch drogowy survivorsktórzy przeżyli.
55
192000
4000
I tak właśnie traktujemy wszystkie ofiary handlu ludźmi.
03:31
We, as a societyspołeczeństwo, we have PhDsDoktorów
56
196000
4000
My, jako społeczeństwo, mamy doktoraty
03:35
in victimizingvictimizing a victimofiara.
57
200000
3000
z wiktymizacji ofiar.
03:38
Right from the agewiek of 15,
58
203000
3000
W wieku 15 lat,
03:41
when I startedRozpoczęty looking around me,
59
206000
2000
kiedy zaczęłam się rozglądać,
03:43
I startedRozpoczęty seeingwidzenie hundredssetki and thousandstysiące of womenkobiety and childrendzieci
60
208000
4000
zaczęłam zauważać setki, tysiące kobiet i dzieci,
03:47
who are left in sexualseksualny slavery-likeniewolnictwo jak practicespraktyki,
61
212000
4000
które, tkwią w seksualnym niewolnictwie,
03:51
but have absolutelyabsolutnie no respitewytchnienia,
62
216000
3000
nie mają chwili oddechu,
03:54
because we don't allowdopuszczać them to come in.
63
219000
4000
ponieważ nie pozwalamy im wrócić do społeczeństwa.
03:58
Where does theirich journeypodróż beginzaczynać?
64
223000
2000
Gdzie zaczyna się ich podróż?
04:00
MostWiększość of them come from very optionlessoptionless familiesrodziny,
65
225000
4000
Większość z nich pochodzi z rodzin, które mają perspektywy,
04:04
not just poorubogi.
66
229000
2000
nie tylko z biednych.
04:06
You have even the middleśrodkowy classklasa sometimesczasami gettinguzyskiwanie traffickedbędące przedmiotem handlu ludźmi.
67
231000
3000
Czasem nawet ludzie ze średniej klasy są sprzedawani.
04:09
I had this I.S. officer'sOficerski daughtercórka,
68
234000
3000
Była córka urzędnika państwowego
04:12
who is 14 yearslat oldstary, studyingstudiować in ninthdziewiąty standardstandard,
69
237000
5000
ma teraz 14 lat, uczy się w dziewiątej klasie,
04:17
who was rapedzgwałcony chattingna czacie with one individualindywidualny,
70
242000
4000
została zgwałcona kiedy rozmawiała z kimś,
04:21
and ranpobiegł away from home because she wanted to becomestają się a heroinebohaterka,
71
246000
3000
uciekła z domu, bo chciała zostać bohaterką,
04:24
who was traffickedbędące przedmiotem handlu ludźmi.
72
249000
2000
i została sprzedana.
04:26
I have hundredssetki and thousandstysiące of storieshistorie of very very well-to-dodobrze sytuowanych familiesrodziny,
73
251000
5000
Znam setki, tysiące historii o dobrze sytuowanych rodzinach,
04:31
and childrendzieci from well-to-dodobrze sytuowanych familiesrodziny,
74
256000
2000
i o dzieciach z dobrze sytuowanych rodzin,
04:33
who are gettinguzyskiwanie traffickedbędące przedmiotem handlu ludźmi.
75
258000
2000
które zostały sprzedane.
04:35
These people are deceivedoszukał, forcedwymuszony.
76
260000
4000
Ci ludzie są oszukiwani, przymuszani.
04:39
99.9 percentprocent of them
77
264000
2000
99.9 procent tych ludzi
04:41
resistopierać się beingistota inductedwpisany into prostitutionprostytucja.
78
266000
4000
opiera się prostytucji.
04:45
Some payzapłacić the pricecena for it.
79
270000
3000
Niektórzy muszą za to zapłacić.
04:48
They're killedzabity; we don't even hearsłyszeć about them.
80
273000
4000
Zostają zabici. O nich nawet nie słyszymy.
04:52
They are voicelessSpółgłoska, [unclearniejasny],
81
277000
2000
To są ludzie pozbawieni głosu
04:54
namelessbezimienny people.
82
279000
2000
i imion.
04:56
But the restodpoczynek, who succumbpoddawał into it,
83
281000
4000
Ale reszta, która się poddaje,
05:00
go throughprzez everydaycodziennie torturetorturować.
84
285000
4000
codziennie przechodzi tortury.
05:04
Because the menmężczyźni who come to them are not menmężczyźni who want to make you your girlfriendsGirlfriends,
85
289000
3000
Bo mężczyźni, którzy do nich przychodzą, nie szukają dla siebie partnerek,
05:07
or who want to have a familyrodzina with you.
86
292000
4000
nie chcą zakładać z nimi rodziny.
05:11
These are menmężczyźni who buykupować you for an hourgodzina, for a day,
87
296000
3000
Ci mężczyźni kupują je na godzinę, na dzień,
05:14
and use you, throwrzucać you.
88
299000
3000
używają i wyrzucają.
05:17
EachKażdy of the girlsdziewczyny that I have rescueduratowany --
89
302000
2000
Każda dziewczyna, którą uratowałam
05:19
I have rescueduratowany more than 3,200 girlsdziewczyny --
90
304000
3000
- było ich ponad 3200 -
05:22
eachkażdy of them tell me one storyfabuła in commonpospolity ...
91
307000
3000
opowiada tą samą historię...
05:25
(ApplauseAplauz)
92
310000
2000
(Oklaski)
05:27
one storyfabuła about one man, at leastnajmniej,
93
312000
3000
...że przynajmniej jeden mężczyzna
05:30
puttingwprowadzenie chiliChili powderproszek in her vaginapochwa,
94
315000
3000
wkładał jej sproszkowane chili do pochwy,
05:33
one man takingnabierający a cigarettepapieros and burningpalenie her,
95
318000
3000
że przynajmniej jeden mężczyzna przypalał ją papierosem,
05:36
one man whippingBiczowanie her.
96
321000
2000
że przynajmniej jeden mężczyzna chłostał ją.
05:38
We are livingżycie amongpośród those menmężczyźni: they're our brothersbracia, fathersojcowie,
97
323000
3000
Żyjemy pośród tych mężczyzn. To są nasi bracia, ojcowie,
05:41
uncleswujkowie, cousinskuzyni, all around us.
98
326000
3000
wujowie, kuzyni, wszyscy dookoła.
05:44
And we are silentcichy about them.
99
329000
2000
A my milczymy na ich temat.
05:46
We think it is easyłatwo moneypieniądze.
100
331000
2000
Wydaje nam się, że to są łatwe pieniądze.
05:48
We think it is shortcutskrót.
101
333000
2000
Wydaje nam się, że to droga na skróty.
05:50
We think the personosoba likeslubi to do what she's doing.
102
335000
4000
Wydaje nam się, że ta osoba lubi to, co robi.
05:54
But the extradodatkowy bonusesbonusy that she getsdostaje
103
339000
3000
A ona dostaje "premie"
05:57
is variousróżnorodny infectionsinfekcje, sexuallyseksualnie transmittedprzekazywane infectionsinfekcje,
104
342000
3000
w postaci różnych infekcji, chorób przenoszonych drogą płciową,
06:00
HIVHIV, AIDSAIDS, syphilisKiła, gonorrhearzeżączka, you nameNazwa it,
105
345000
3000
HIV, AIDS, syfilisu, rzeżączki i co jeszcze przyjdzie nam do głowy,
06:03
substancesubstancja abusenadużycie, drugsleki, everything underpod the sunsłońce.
106
348000
4000
w postaci narkotyków, leków i wszystkiego pod słońcem.
06:07
And one day she givesdaje up on you and me,
107
352000
2000
I pewego dnia ona skreśla ciebie i mnie,
06:09
because we have no optionsopcje for her.
108
354000
3000
bo nie mamy dla niej żadnych opcji.
06:12
And thereforew związku z tym she startszaczyna się normalizingnormalizowanie this exploitationeksploatacja.
109
357000
3000
I dlatego zaczyna racjonalizować to wykorzystywanie.
06:15
She believeswierzy, "Yes, this is it, this is what my destinyprzeznaczenie is about."
110
360000
5000
Wierzy, że "to już jest to, takie jest moje przeznaczenie".
06:20
And this is normalnormalna, to get rapedzgwałcony by 100 menmężczyźni a day.
111
365000
4000
I że normalne jest bycie gwałconą przez stu mężczyzn dziennie.
06:24
And it's abnormalnieprawidłowe to liverelacja na żywo in a shelterschron.
112
369000
3000
I że to nienormalne, żeby mieszkać w schronisku.
06:27
It's abnormalnieprawidłowe to get rehabilitatedzrehabilitowany.
113
372000
3000
Że rehabilitacja jest nienormalna.
06:30
It's in that contextkontekst that I work.
114
375000
2000
W takim otoczeniu pracuję.
06:32
It's in that contextkontekst that I rescueratować childrendzieci.
115
377000
4000
W takim otoczeniu ratuję dzieci.
06:36
I've rescueduratowany childrendzieci as youngmłody as threetrzy yearslat,
116
381000
2000
Ratowałam nawet trzylatki,
06:38
and I've rescueduratowany womenkobiety as oldstary as 40 yearslat.
117
383000
6000
i kobiety, które miały po 40 lat.
06:44
When I rescueduratowany them, one of the biggestnajwiększy challengeswyzwania I had
118
389000
3000
I jednym z największych wyzwań było
06:47
was where do I beginzaczynać.
119
392000
4000
ustalenie, gdzie zacząć.
06:51
Because I had lots of them
120
396000
4000
Bo wiele z nich
06:55
who were alreadyjuż HIVHIV infectedzarażony.
121
400000
4000
było już zarażone HIV.
06:59
One thirdtrzeci of the people I rescueratować
122
404000
2000
Jedna trzecia ludzi, których ratuję,
07:01
are HIVHIV positivepozytywny.
123
406000
3000
jest zarażona HIV.
07:04
And thereforew związku z tym my challengewyzwanie was to
124
409000
3000
I dlatego moim wyzwaniem było
07:07
understandzrozumieć how can I get out
125
412000
3000
zrozumienie jak mogę
07:10
the powermoc from this painból.
126
415000
3000
czerpać siłę z tego bólu.
07:13
And for me, I was my greatestnajwiększy experiencedoświadczenie.
127
418000
4000
I było to dla mnie najwspanialsze doświadczenie.
07:17
UnderstandingZrozumienie my ownwłasny selfsamego siebie,
128
422000
3000
Zrozumienie samej siebie,
07:20
understandingzrozumienie my ownwłasny painból,
129
425000
2000
zrozumienie mojego własnego bólu,
07:22
my ownwłasny isolationizolacji,
130
427000
3000
mojego osamotnienia,
07:25
was my greatestnajwiększy teachernauczyciel.
131
430000
2000
nauczyło mnie najwięcej.
07:27
Because what we did with these girlsdziewczyny
132
432000
2000
Bo my
07:29
is to understandzrozumieć theirich potentialpotencjał.
133
434000
3000
zrozumieliśmy potencjał tych dziewcząt.
07:32
You see a girldziewczyna here who is trainedprzeszkolony as a welderSpawacz.
134
437000
5000
Widzicie dziewczynę przeszkoloną do spawania.
07:37
She worksPrace for a very bigduży companyfirma,
135
442000
3000
Pracuje dla bardzo dużej firmy -
07:40
a workshopwarsztat in HyderabadHyderabad,
136
445000
2000
warsztatu w Hyderabad -
07:42
makingzrobienie furnituresmeble.
137
447000
2000
robiąc meble.
07:44
She earnszarabia around 12,000 rupeesrupii.
138
449000
3000
Zarabia około 12000 rupii.
07:47
She is an illiterateanalfabeta girldziewczyna,
139
452000
2000
Jest niepiśmienna,
07:49
trainedprzeszkolony, skilledwykwalifikowany as a welderSpawacz.
140
454000
3000
przeszkolona jako spawacz.
07:52
Why weldingdo spawania and why not computerskomputery?
141
457000
5000
Dlaczego spawanie, a nie komputery?
07:57
We feltczułem, one of the things that these girlsdziewczyny had
142
462000
5000
Czuliśmy, że to, co te dziewczyny miały,
08:02
is immenseogromny amountilość of courageodwaga.
143
467000
4000
to ogromna odwaga.
08:06
They did not have any pardaspardas insidewewnątrz theirich bodyciało,
144
471000
4000
Nie miały w sobie żadnej pardy,
08:10
hijabshijabs insidewewnątrz themselvessami;
145
475000
3000
żadnych hidżabów,
08:13
they'veoni crossedskrzyżowany the barrierbariera of it.
146
478000
2000
przekroczyły tę barierę.
08:15
And thereforew związku z tym they could fightwalka in a male-dominatedzdominowanych przez mężczyzn worldświat,
147
480000
4000
I dlatego z łatwością mogły walczyć w zdominowanym
08:19
very easilyz łatwością, and not feel very shynieśmiały about it.
148
484000
4000
przez mężczyzn świecie bez strachu.
08:23
We have trainedprzeszkolony girlsdziewczyny as carpentersstolarze,
149
488000
3000
Wyszkoliliśmy te dziewczyny na stolarzy,
08:26
as masonsmurarzy,
150
491000
2000
kamieniarzy,
08:28
as securitybezpieczeństwo guardsosłony, as cabtaksówka driversSterowniki.
151
493000
3000
ochroniarzy, taksówkarzy.
08:31
And eachkażdy one of them are excellingdoskonali się
152
496000
4000
I każda z nich jest wybitna
08:35
in theirich chosenwybrany fieldpole,
153
500000
2000
w wybranej dziedzinie,
08:37
gainingzyskuje confidencepewność siebie, restoringPrzywracanie dignitygodność,
154
502000
4000
zyskując pewność siebie, odzyskując godność,
08:41
and buildingbudynek hopesnadzieje in theirich ownwłasny liveszyje.
155
506000
3000
i budując nadzieję w swoim życiu.
08:44
These girlsdziewczyny are alsorównież workingpracujący in bigduży constructionbudowa companiesfirmy
156
509000
4000
Te dziewczęta pracują również dla dużych firm budowlanych
08:48
like Ram-kiRAM-ki constructionbudowa, as masonsmurarzy, full-timepełny etat masonsmurarzy.
157
513000
6000
jak Ram-ki, jako kamieniarze na pełnym etacie.
08:54
What has been my challengewyzwanie?
158
519000
4000
Co było moim wyzwaniem?
08:58
My challengewyzwanie has not been the traffickersHandlarze who beatbić me up.
159
523000
5000
Moim wyzwaniem nie byli handlarze, którzy mnie pobili.
09:03
I've been beatenbity up more than 14 timesczasy in my life.
160
528000
4000
Zostałam pobita więcej niż 14 razy w życiu.
09:07
I can't hearsłyszeć from my right earucho.
161
532000
4000
Nie słyszę na prawe ucho.
09:11
I've lostStracony a staffpersonel of minekopalnia who was murderedzamordowany
162
536000
2000
Straciłam współpracownika - został zamordowany
09:13
while on a rescueratować.
163
538000
3000
w trakcie udzielania pomocy.
09:16
My biggestnajwiększy challengewyzwanie
164
541000
2000
Moim największym wyzwaniem
09:18
is societyspołeczeństwo.
165
543000
2000
jest społeczeństwo.
09:20
It's you and me.
166
545000
3000
To ty i ja.
09:23
My biggestnajwiększy challengewyzwanie is your blocksBloki to acceptzaakceptować these victimsofiary
167
548000
4000
Moim największym wyzwaniem jest przełamać wasze blokady
09:27
as our ownwłasny.
168
552000
3000
przed uznaniem tych ofiar za jedne z was.
09:30
A very supportivewspierający friendprzyjaciel of minekopalnia,
169
555000
3000
Moja przyjaciółka, która mnie bardzo wspierała,
09:33
a well-wisherdobrze sympatyk of minekopalnia,
170
558000
3000
i dobrze mi życzyła,
09:36
used to give me everykażdy monthmiesiąc, 2,000 rupeesrupii for vegetableswarzywa.
171
561000
4000
dawał mi kiedyś 2000 rupii miesięcznie na warzywa.
09:40
When her mothermama fellspadł sickchory she said,
172
565000
2000
Kiedy jej matka zachorowała, powiedziała do mnie:
09:42
"SunithaSunitha, you have so much of contactsłączność.
173
567000
2000
"Sunitha, masz tyle kontaktów,
09:44
Can you get somebodyktoś in my housedom to work,
174
569000
3000
czy mogłabyś załatwić mi kogoś,
09:47
so that she can look after my mothermama?"
175
572000
2000
kto mógłby się zajmować moją matka?"
09:49
And there is a long pausepauza.
176
574000
2000
Nastąpiła długa pauza.
09:51
And then she saysmówi, "Not one of our girlsdziewczyny."
177
576000
4000
I dodała: "Ale nie jedną z naszych dziewcząt."
09:55
It's very fashionablemodne to talk about humanczłowiek traffickingtrafficking,
178
580000
3000
To bardzo modne, mówić o handlu ludźmi
09:58
in this fantasticfantastyczny A-CA-C hallhol.
179
583000
3000
w tej fantastycznej sali A-C.
10:01
It's very nicemiły for discussiondyskusja, discourserozprawiać,
180
586000
4000
To bardzo ładnie wygląda w dyskusji, elaboratach,
10:05
makingzrobienie filmsfilmy and everything.
181
590000
2000
filmach i tak dalej.
10:07
But it is not nicemiły to bringprzynieść them to our homesdomy.
182
592000
4000
Ale nie jest fajne przyprowadzanie ich do naszych domów.
10:11
It's not nicemiły to give them employmentzatrudnienie in our factoriesfabryki, our companiesfirmy.
183
596000
6000
Nie wygląda ładnie zatrudnianie ich w naszych fabrykach, firmach.
10:17
It's not nicemiły for our childrendzieci to studybadanie with theirich childrendzieci.
184
602000
4000
Nie jest fajne, gdy ich dzieci uczą się z naszymi dziećmi.
10:21
There it endskończy się.
185
606000
2000
Tu to się kończy.
10:23
That's my biggestnajwiększy challengewyzwanie.
186
608000
2000
To jest moim największym wyzwaniem.
10:25
If I'm here todaydzisiaj, I'm here not only as SunithaSunitha KrishnanKrishnan.
187
610000
4000
Kiedy tu jestem dziś, to nie tylko jako Sunitha Krishnan.
10:29
I'm here as a voicegłos of the victimsofiary and survivorsktórzy przeżyli of humanczłowiek traffickingtrafficking.
188
614000
5000
Jestem tu głosem ofiar handlu ludźmi i tych uratowanych.
10:34
They need your compassionwspółczucie.
189
619000
3000
Oni potrzebują waszego współczucia.
10:37
They need your empathyempatia.
190
622000
2000
Oni potrzebują waszej empatii.
10:39
They need, much more than anything elsejeszcze,
191
624000
2000
Bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują
10:41
your acceptanceAkceptacja.
192
626000
4000
waszej akceptacji.
10:45
ManyWiele timesczasy when I talk to people,
193
630000
2000
Wielokrotnie rozmawiając z ludźmi
10:47
I keep tellingwymowny them one thing:
194
632000
2000
powtarzam im:
10:49
don't tell me hundredsto wayssposoby
195
634000
3000
nie opowiadaj mi o stu przeszkodach
10:52
how you cannotnie może respondodpowiadać to this problemproblem.
196
637000
3000
które uniemożliwiają rozwiązanie tego problemu.
10:55
Can you plyPLY your mindumysł for that one way
197
640000
3000
Czy możesz wysilić umysł i wymyślić jeden sposób,
10:58
that you can respondodpowiadać to the problemproblem?
198
643000
3000
jak go rozwiązać?
11:01
And that's what I'm here for,
199
646000
2000
A jestem tu po to,
11:03
askingpytając for your supportwsparcie,
200
648000
2000
prosząc o wasze wsparcie,
11:05
demandingwymagające for your supportwsparcie,
201
650000
2000
żądając waszego wsparcia,
11:07
requestingprośbą o for your supportwsparcie.
202
652000
2000
wymagając waszego wsparcia.
11:09
Can you breakprzerwa your culturekultura of silencecisza?
203
654000
3000
Czy możecie przerwać zmowę milczenia?
11:12
Can you speakmówić to at leastnajmniej two personsosoby about this storyfabuła?
204
657000
4000
Czy możecie opowiedzieć te historie przynajmniej dwum osobom?
11:16
Tell them this storyfabuła. ConvincePrzekonać them to tell the storyfabuła to anotherinne two personsosoby.
205
661000
5000
Opowiedz im te historie. Przekonajcie ich, aby opowiedzieli to dwum kolejnym osobom.
11:21
I'm not askingpytając you all to becomestają się MahatmaMahatma GandhisGandhis
206
666000
2000
Nie proszę was, abyście zostali Mahatmą Gandhim,
11:23
or MartinMartin LutherLuter KingsKings, or MedhaMedha PatkarsZostali,
207
668000
2000
ani Martinem Lutherem Kingiem, ani Medhą Patkar,
11:25
or something like that.
208
670000
2000
ani nikim takim.
11:27
I'm askingpytając you, in your limitedograniczony worldświat,
209
672000
3000
Pytam, czy w waszym małym światku
11:30
can you openotwarty your mindsumysły? Can you openotwarty your heartskiery?
210
675000
3000
możecie otworzyć swoje umysły? Czy możecie otworzyć wasze serca?
11:33
Can you just encompassobjąć these people too?
211
678000
4000
Czy możecie przyjąć tych ludzi?
11:37
Because they are alsorównież a partczęść of us.
212
682000
3000
Bo oni też są częścią nas.
11:40
They are alsorównież partczęść of this worldświat.
213
685000
2000
Też są częścią tego świata.
11:42
I'm askingpytając you, for these childrendzieci,
214
687000
4000
Proszę was w imieniu tych dzieci,
11:46
whosektórego facestwarze you see, they're no more.
215
691000
2000
których twarze tu widzicie, a których już nie ma.
11:48
They diedzmarły of AIDSAIDS last yearrok.
216
693000
3000
Zmarły na AIDS w zeszłym roku.
11:51
I'm askingpytając you to help them,
217
696000
4000
Proszę abyście im pomogli,
11:55
acceptzaakceptować as humanczłowiek beingsIstoty --
218
700000
3000
zaakceptowali jako istoty ludzkie,
11:58
not as philanthropyfilantropia, not as charitydobroczynność,
219
703000
3000
nie jako cel filantropii, dobroczynności,
12:01
but as humanczłowiek beingsIstoty who deservezasłużyć all our supportwsparcie.
220
706000
4000
ale jako ludzi, którzy zasługują na nasze wsparcie.
12:05
I'm askingpytając you this because no childdziecko, no humanczłowiek beingistota,
221
710000
4000
Proszę was, bo żadne dziecko, żadna ludzka istota,
12:09
deserveszasługuje na what these childrendzieci have goneodszedł throughprzez.
222
714000
3000
nie zasługuje na to, przez co przeszły te dzieci.
12:12
Thank you.
223
717000
2000
Dziękuję.
12:14
(ApplauseAplauz)
224
719000
21000
(Oklaski)
Translated by Ewelina Rogala
Reviewed by Karina Wieczorek

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com