ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Sunitha Krishnan: The fight against sex slavery

De strijd van Sunitha Krishnan tegen seksuele slavernij

Filmed:
4,294,386 views

Sunitha Krishnan heeft haar leven gewijd aan het bevrijden van vrouwen en kinderen uit seksuele slavernij, een wereldwijde markt van vele miljoenen dollars. In deze moedige voordracht vertelt ze drie indrukwekkende verhalen, evenals haar eigen verhaal, en doet ze een oproep voor een menselijkere benadering bij het helpen van deze jonge slachtoffers met het opnieuw opbouwen van hun leven.
- Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I'm talkingpratend to you about
0
1000
2000
Ik ga het hebben over
00:18
the worstslechtst formformulier of humanmenselijk rightsrechten violationschending,
1
3000
4000
de ergste vorm van schending van de mensenrechten,
00:22
the third-largestderde grootste organizedgeorganiseerd crimemisdrijf,
2
7000
4000
de op twee na grootste georganiseerde misdaad,
00:26
a $10 billionmiljard industryindustrie.
3
11000
3000
een industrie van 10 miljard dollar.
00:29
I'm talkingpratend to you about modern-daymodern-day slaveryslavernij.
4
14000
5000
Ik ga het hebben over slavernij in deze tijd.
00:34
I'd like to tell you the storyverhaal
5
19000
2000
Ik wil u het verhaal vertellen
00:36
of these threedrie childrenkinderen,
6
21000
2000
van deze drie kinderen:
00:38
PranithaPranitha, ShaheenShaheen and AnjaliAnjali.
7
23000
3000
Pranitha, Shaheen en Anjali.
00:41
Pranitha'sPranitha van mothermoeder was a womanvrouw in prostitutionprostitutie,
8
26000
5000
De moeder van Pranitha was een vrouw in de prostitutie,
00:46
a prostitutedprostituted personpersoon.
9
31000
2000
een prostituee.
00:48
She got infectedbesmet with HIVHIV,
10
33000
3000
Ze raakte besmet met hiv,
00:51
and towardsnaar the endeinde of her life,
11
36000
2000
en tegen het eind van haar leven,
00:53
when she was in the finallaatste stagesstadia of AIDSAIDS,
12
38000
3000
in de laatste stadia van aids,
00:56
she could not prostituteprostituee,
13
41000
3000
kon ze zich niet prostitueren,
00:59
so she solduitverkocht four-year-oldvier-jarige PranithaPranitha to a brokerMakelaar.
14
44000
7000
en verkocht ze de vier jaar oude Pranitha aan een handelaar.
01:06
By the time we got the informationinformatie, we reachedbereikte there,
15
51000
3000
Tegen de tijd dat wij de informatie kregen en daar aankwamen,
01:09
PranithaPranitha was alreadynu al rapedverkracht by threedrie menmannen.
16
54000
5000
was Pranitha al verkracht door drie mannen.
01:14
Shaheen'sShaheen de backgroundachtergrond I don't even know.
17
59000
3000
De achtergrond van Shaheen weet ik niet eens.
01:17
We foundgevonden her in a railwayspoorwegen trackspoor,
18
62000
5000
We vonden haar op een spoorbaan,
01:22
rapedverkracht by manyveel, manyveel menmannen, I don't know manyveel.
19
67000
3000
en ze was door ik weet niet hoe veel mannen verkracht.
01:25
But the indicationsaanduidingen of that on her bodylichaam was
20
70000
3000
Maar de aanwijzingen werden door haar lichaam gegeven:
01:28
that her intestinedarm was outsidebuiten her bodylichaam.
21
73000
4000
haar ingewanden waren buiten haar lichaam.
01:32
And when we tooknam her to the hospitalziekenhuis
22
77000
2000
En toen we haar naar het ziekenhuis brachten
01:34
she needednodig 32 stitchessteken to put back her intestinedarm into her bodylichaam.
23
79000
5000
waren er 32 hechtingen nodig om haar ingewanden terug in haar lichaam te plaatsen.
01:39
We still don't know who her parentsouders are, who she is.
24
84000
3000
We weten nog steeds niet wie haar ouders zijn, wie ze is.
01:42
All that we know that hundredshonderden of menmannen
25
87000
2000
Alles wat we weten is dat honderden mannen
01:44
had used her brutallybrutaal.
26
89000
4000
haar beestachtig hebben gebruikt.
01:48
Anjali'sAnjali fathervader, a drunkarddronkaard,
27
93000
4000
De vader van Anjali, een alcoholist,
01:52
solduitverkocht his childkind for pornographypornografie.
28
97000
4000
heeft zijn kind verkocht voor pornografie.
01:56
You're seeingziend here imagesafbeeldingen of
29
101000
2000
U ziet hier beelden van
01:58
threedrie yearsjaar, four-year-oldsvier-jarigen, and five-year-oldFive-year-old childrenkinderen
30
103000
5000
drie-, vier-, vijfjarige kinderen,
02:03
who have been traffickedverhandelde for commercialcommercieel sexualseksueel exploitationexploitatie.
31
108000
6000
die verhandeld zijn voor commerciële seksuele uitbuiting.
02:09
In this countryland, and acrossaan de overkant the globewereldbol,
32
114000
3000
In dit land [India], en in de hele wereld,
02:12
hundredshonderden and thousandsduizenden of childrenkinderen,
33
117000
2000
worden honderden, duizenden kinderen
02:14
as youngjong as threedrie, as youngjong as fourvier,
34
119000
3000
op de jonge leeftijd van drie, vier
02:17
are solduitverkocht into sexualseksueel slaveryslavernij.
35
122000
3000
verkocht voor seksuele slavernij.
02:20
But that's not the only purposedoel that humanmenselijk beingswezens are solduitverkocht for.
36
125000
3000
Maar dat is het niet enige doel waarvoor mensen worden verkocht.
02:23
They are solduitverkocht in the namenaam of adoptionadoptie.
37
128000
2000
Ze worden verkocht voor adoptie.
02:25
They are solduitverkocht in the namenaam of organorgaan tradehandel.
38
130000
3000
Ze worden verkocht voor orgaanhandel.
02:28
They are solduitverkocht in the namenaam of forcedgedwongen laborarbeid,
39
133000
2000
Ze worden verkocht voor dwangarbeid,
02:30
camelCamel jockeyingmanipuleren, anything, everything.
40
135000
4000
voor het berijden van kamelen, voor alles.
02:34
I work on the issuekwestie of commercialcommercieel sexualseksueel exploitationexploitatie.
41
139000
3000
Ik werk aan het probleem van de commerciële seksuele uitbuiting.
02:37
And I tell you storiesverhalen from there.
42
142000
2000
En daar vertel ik u verhalen over.
02:39
My owneigen journeyreis to work with these childrenkinderen
43
144000
4000
Mijn eigen verhaal over dit werk
02:43
startedbegonnen as a teenagertiener.
44
148000
2000
begon toen ik een tiener was.
02:45
I was 15 when I was gang-rapedVerkracht by eightacht menmannen.
45
150000
6000
Ik was 15 toen ik door een groep van acht mannen werd verkracht.
02:51
I don't rememberonthouden the rapeverkrachting partdeel of it so much
46
156000
4000
De verkrachtig zelf herinner ik me minder goed
02:55
as much as the angerboosheid partdeel of it.
47
160000
6000
dan de woede erover.
03:01
Yes, there were eightacht menmannen who defiledverontreinigd me, rapedverkracht me,
48
166000
3000
Ja, er waren acht mannen die me onteerden en verkrachtten,
03:04
but that didn't go into my consciousnessbewustzijn.
49
169000
2000
maar dat bleef niet in mijn bewustzijn hangen.
03:06
I never feltvoelde like a victimslachtoffer, then or now.
50
171000
3000
Ik heb me nooit een slachtoffer gevoeld, toen niet en nu niet.
03:09
But what lingeredblijven hangen from then tilltot now -- I am 40 todayvandaag --
51
174000
5000
Maar wat is blijven hangen tot op de dag van vandaag (ik ben nu 40)
03:14
is this hugereusachtig outrageousschandelijk angerboosheid.
52
179000
4000
is extreme woede.
03:18
Two yearsjaar, I was ostracizedverstoten, I was stigmatizedgestigmatiseerd, I was isolatedgeïsoleerd,
53
183000
6000
Twee jaar werd ik gemeden, gestigmatiseerd en was ik geïsoleerd,
03:24
because I was a victimslachtoffer.
54
189000
3000
omdat ik een slachtoffer was.
03:27
And that's what we do to all trafficverkeer survivorsoverlevenden.
55
192000
4000
Dat is wat we doen met overlevenden van mensenhandel.
03:31
We, as a societymaatschappij, we have PhDsDoctoraten
56
196000
4000
Wij, als maatschappij, zijn erg goed in
03:35
in victimizingleeghaalt a victimslachtoffer.
57
200000
3000
het tot slachtoffer maken van een slachtoffer.
03:38
Right from the ageleeftijd of 15,
58
203000
3000
Meteen vanaf de leeftijd van 15,
03:41
when I startedbegonnen looking around me,
59
206000
2000
toen ik om me heen begon te kijken,
03:43
I startedbegonnen seeingziend hundredshonderden and thousandsduizenden of womenvrouw and childrenkinderen
60
208000
4000
zag ik honderden, duizenden vrouwen en kinderen,
03:47
who are left in sexualseksueel slavery-likeslavernij-achtige practicespraktijken,
61
212000
4000
die in situaties van seksuele slavernij worden achtergelaten,
03:51
but have absolutelyAbsoluut no respiterespijt,
62
216000
3000
maar die totaal geen uitweg hebben,
03:54
because we don't allowtoestaan them to come in.
63
219000
4000
omdat wij ze niet toelaten.
03:58
Where does theirhun journeyreis beginbeginnen?
64
223000
2000
Waar begint hun verhaal?
04:00
MostDe meeste of them come from very optionlessoptionless familiesgezinnen,
65
225000
4000
De meesten komen uit goede gezinnen,
04:04
not just poorarm.
66
229000
2000
niet alleen uit arme gezinnen.
04:06
You have even the middlemidden- classklasse sometimessoms gettingkrijgen traffickedverhandelde.
67
231000
3000
Soms komt mensenhandel zelfs voor in de middenklassen.
04:09
I had this I.S. officer'sofficier daughterdochter,
68
234000
3000
Ik had eens een dochter van een politieagent,
04:12
who is 14 yearsjaar oldoud, studyingaan het studeren in ninthnegende standardstandaard-,
69
237000
5000
14 jaar oud, schoolgaand,
04:17
who was rapedverkracht chattingchatten with one individualindividu,
70
242000
4000
die verkracht werd door iemand met wie ze aan de praat was geraakt,
04:21
and ranrende away from home because she wanted to becomeworden a heroineheldin,
71
246000
3000
en wegliep van huis omdat ze een heldin wilde worden.
04:24
who was traffickedverhandelde.
72
249000
2000
Maar ze werd slachtoffer van mensenhandel.
04:26
I have hundredshonderden and thousandsduizenden of storiesverhalen of very very well-to-dowell-to-do familiesgezinnen,
73
251000
5000
Ik ken honderden, duizenden verhalen van zeer rijke families,
04:31
and childrenkinderen from well-to-dowell-to-do familiesgezinnen,
74
256000
2000
en de kinderen van rijke families,
04:33
who are gettingkrijgen traffickedverhandelde.
75
258000
2000
die slachtoffer worden van mensenhandel.
04:35
These people are deceivedbedrogen, forcedgedwongen.
76
260000
4000
Deze mensen worden bedrogen en gedwongen.
04:39
99.9 percentprocent of them
77
264000
2000
99.9 procent van hen
04:41
resistweerstand bieden beingwezen inductedingewijd into prostitutionprostitutie.
78
266000
4000
verzet zich tegen introductie in de prostitutie.
04:45
Some paybetalen the priceprijs for it.
79
270000
3000
Sommigen betalen er een prijs voor.
04:48
They're killedgedood; we don't even hearhoren about them.
80
273000
4000
Ze worden vermoord; over hen horen we al helemáál niets.
04:52
They are voicelessStemloze, [unclearniet helder],
81
277000
2000
Zij hebben geen stem
04:54
namelessnaamloos people.
82
279000
2000
en hebben geen naam.
04:56
But the restrust uit, who succumbbezwijken into it,
83
281000
4000
Maar de rest, die zich overgeeft,
05:00
go throughdoor everydayelke dag torturemartelen.
84
285000
4000
gaat dagelijks door een marteling.
05:04
Because the menmannen who come to them are not menmannen who want to make you your girlfriendsvriendinnen,
85
289000
3000
Omdat de mannen die naar ze toe komen, niet de mannen zijn die jou als vriendin willen,
05:07
or who want to have a familyfamilie with you.
86
292000
4000
of een gezin met je willen opbouwen.
05:11
These are menmannen who buykopen you for an houruur, for a day,
87
296000
3000
Het zijn mannen die je kopen voor een uur of een dag,
05:14
and use you, throwGooi you.
88
299000
3000
je gebruiken, en je weggooien.
05:17
EachElke of the girlsmeisjes that I have rescuedgered --
89
302000
2000
Elk meisje dat ik heb gered,
05:19
I have rescuedgered more than 3,200 girlsmeisjes --
90
304000
3000
en dat zijn er meer dan 3200,
05:22
eachelk of them tell me one storyverhaal in commongemeenschappelijk ...
91
307000
3000
vertelt me hetzelfde verhaal…
05:25
(ApplauseApplaus)
92
310000
2000
(Applaus)
05:27
one storyverhaal about one man, at leastminst,
93
312000
3000
een verhaal over ten minste één man
05:30
puttingzetten chiliChili powderpoeder in her vaginavagina,
94
315000
3000
die chilipoeder in haar vagina heeft gebracht,
05:33
one man takingnemen a cigarettesigaret and burningbrandend her,
95
318000
3000
één man die haar met een sigaret heeft gebrand,
05:36
one man whippingzweepslagen her.
96
321000
2000
één man die haar heeft geslagen.
05:38
We are livingleven amongtussen those menmannen: they're our brothersbroers, fathersvaders,
97
323000
3000
Wij leven samen met deze mannen: het zijn onze broers, vaders,
05:41
unclesooms, cousinsneven en nichten, all around us.
98
326000
3000
ooms, neven, ze zijn overal in onze omgeving.
05:44
And we are silentstil about them.
99
329000
2000
En we zwijgen over hen.
05:46
We think it is easygemakkelijk moneygeld.
100
331000
2000
We denken dat het makkelijk geld verdienen is.
05:48
We think it is shortcutkortere weg.
101
333000
2000
We denken dat het de snelle route is.
05:50
We think the personpersoon likessympathieën to do what she's doing.
102
335000
4000
We denken dat de persoon het leuk vindt om te doen.
05:54
But the extraextra bonusesbonussen that she getskrijgt
103
339000
3000
Maar ze krijgt er gratis van alles bij:
05:57
is variousdivers infectionsinfecties, sexuallyseksueel transmittedverzonden infectionsinfecties,
104
342000
3000
diverse infectieziektes, geslachtsziektes,
06:00
HIVHIV, AIDSAIDS, syphilissyfilis, gonorrheagonorroe, you namenaam it,
105
345000
3000
hiv, aids, syfilis, gonorroe,
06:03
substancestof abusemisbruik, drugsdrugs, everything underonder the sunzon.
106
348000
4000
drugs- en alcoholmisbruik, alles wat er maar bestaat.
06:07
And one day she givesgeeft up on you and me,
107
352000
2000
En op een bepaald moment heeft ze geen hoop meer op u of mij,
06:09
because we have no optionsopties for her.
108
354000
3000
want wij kunnen haar niet helpen.
06:12
And thereforedaarom she startsstarts normalizingnormaliseren this exploitationexploitatie.
109
357000
3000
En dan begint ze deze uitbuiting normaal te vinden.
06:15
She believesgelooft, "Yes, this is it, this is what my destinylotsbestemming is about."
110
360000
5000
Ze denkt: dit zal mijn lot zijn.
06:20
And this is normalnormaal, to get rapedverkracht by 100 menmannen a day.
111
365000
4000
Dit is normaal, door 100 mannen op een dag verkracht worden.
06:24
And it's abnormalabnormale to liveleven in a shelterschuilplaats.
112
369000
3000
En het is niet normaal om in een opvanghuis te wonen.
06:27
It's abnormalabnormale to get rehabilitatedgerehabiliteerd.
113
372000
3000
Of om hier uit te komen en in eer te herstellen.
06:30
It's in that contextcontext that I work.
114
375000
2000
In deze context werk ik.
06:32
It's in that contextcontext that I rescueredden childrenkinderen.
115
377000
4000
In deze context red ik kinderen.
06:36
I've rescuedgered childrenkinderen as youngjong as threedrie yearsjaar,
116
381000
2000
Ik heb kinderen gered met de jonge leeftijd van drie jaar
06:38
and I've rescuedgered womenvrouw as oldoud as 40 yearsjaar.
117
383000
6000
en vrouwen met de oudere leeftijd van 40.
06:44
When I rescuedgered them, one of the biggestgrootste challengesuitdagingen I had
118
389000
3000
Nadat ik ze gered had, was een van de grootste uitdagingen
06:47
was where do I beginbeginnen.
119
392000
4000
waar ik moest beginnen.
06:51
Because I had lots of them
120
396000
4000
Omdat ik er heel wat had
06:55
who were alreadynu al HIVHIV infectedbesmet.
121
400000
4000
die al met hiv besmet waren.
06:59
One thirdderde of the people I rescueredden
122
404000
2000
Een derde van de mensen die ik red
07:01
are HIVHIV positivepositief.
123
406000
3000
is hiv-positief.
07:04
And thereforedaarom my challengeuitdaging was to
124
409000
3000
En daarom was mijn uitdaging
07:07
understandbegrijpen how can I get out
125
412000
3000
te leren hoe ik uit de grip
07:10
the powermacht from this painpijn.
126
415000
3000
van deze pijn kon komen.
07:13
And for me, I was my greatestbeste experienceervaring.
127
418000
4000
En voor mij persoonlijk was ikzelf mijn belangrijkste ervaring.
07:17
UnderstandingBegrip my owneigen selfzelf,
128
422000
3000
Het begrijpen van mijzelf,
07:20
understandingbegrip my owneigen painpijn,
129
425000
2000
mijn eigen pijn,
07:22
my owneigen isolationisolatie,
130
427000
3000
mijn isolatie,
07:25
was my greatestbeste teacherleraar.
131
430000
2000
was mijn beste leraar.
07:27
Because what we did with these girlsmeisjes
132
432000
2000
Wat we met deze meisjes gedaan hebben,
07:29
is to understandbegrijpen theirhun potentialpotentieel.
133
434000
3000
is hun potentieel zien.
07:32
You see a girlmeisje here who is trainedgetraind as a welderlasser.
134
437000
5000
U ziet hier een meisje dat als lasser is opgeleid.
07:37
She workswerken for a very biggroot companybedrijf,
135
442000
3000
Ze werkt voor een groot bedrijf,
07:40
a workshopwerkplaats in HyderabadHyderabad,
136
445000
2000
een werkplaats in Hyderabad,
07:42
makingmaking furnituresmeubels.
137
447000
2000
waar meubels worden gemaakt.
07:44
She earnsverdient around 12,000 rupeesNepalese roepie.
138
449000
3000
Ze verdient ongeveer 12.000 roepies.
07:47
She is an illiterateanalfabeet girlmeisje,
139
452000
2000
Ze is analfabeet,
07:49
trainedgetraind, skilledgeschoold as a welderlasser.
140
454000
3000
opgeleid en bekwaam als lasser.
07:52
Why weldinglassen and why not computerscomputers?
141
457000
5000
Waarom lassen en niet computers?
07:57
We feltvoelde, one of the things that these girlsmeisjes had
142
462000
5000
We zagen dat deze meisjes onder andere
08:02
is immenseonmetelijk amountbedrag of couragemoed.
143
467000
4000
ongelooflijk moedig waren.
08:06
They did not have any pardaspardas insidebinnen theirhun bodylichaam,
144
471000
4000
Ze hadden geen parda of hijab
08:10
hijabshijabs insidebinnen themselveszich;
145
475000
3000
[lichaams- of hoofdbedekking] in hun lichaam;
08:13
they'veze hebben crossedgekruiste the barrierbarrière of it.
146
478000
2000
ze zijn door die barrière heen gegaan.
08:15
And thereforedaarom they could fightstrijd in a male-dominatedmannen gedomineerde worldwereld-,
147
480000
4000
En daarom konden ze in een mannenwereld vechten,
08:19
very easilygemakkelijk, and not feel very shyverlegen about it.
148
484000
4000
met gemak en onbedeesd.
08:23
We have trainedgetraind girlsmeisjes as carpenterstimmerlieden,
149
488000
3000
We hebben meisjes opgeleid tot timmerlieden,
08:26
as masonsvrijmetselaars,
150
491000
2000
metselaars,
08:28
as securityveiligheid guardsbewakers, as cabtaxi driversstuurprogramma 's.
151
493000
3000
veiligheidsagenten en taxichauffeurs.
08:31
And eachelk one of them are excellingexcellente
152
496000
4000
En ze blinken allemaal uit in hun
08:35
in theirhun chosenuitgekozen fieldveld-,
153
500000
2000
zelf gekozen vakgebieden.
08:37
gainingwint confidencevertrouwen, restoringherstellen dignitywaardigheid,
154
502000
4000
Ze krijgen vertrouwen, herstellen hun waardigheid,
08:41
and buildinggebouw hopeshoop in theirhun owneigen liveslevens.
155
506000
3000
en bouwen aan hoop in hun eigen leven.
08:44
These girlsmeisjes are alsoook workingwerkend in biggroot constructionbouw companiesbedrijven
156
509000
4000
Deze meisjes werken ook bij grote bouwbedrijven,
08:48
like Ram-kiRAM-ki constructionbouw, as masonsvrijmetselaars, full-timefull time masonsvrijmetselaars.
157
513000
6000
zoals Ram-ki, als fulltime metselaars.
08:54
What has been my challengeuitdaging?
158
519000
4000
Wat was mijn uitdaging?
08:58
My challengeuitdaging has not been the traffickershandelaars who beatovertreffen me up.
159
523000
5000
Mijn uitdaging was niet de handelaars die me in elkaar hebben geslagen.
09:03
I've been beatengeslagen up more than 14 timestijden in my life.
160
528000
4000
Ik ben meer dan 14 keer in mijn leven in elkaar geslagen.
09:07
I can't hearhoren from my right earoor.
161
532000
4000
Met mijn rechteroor hoor ik niets.
09:11
I've lostde weg kwijt a staffpersoneel of minede mijne who was murderedvermoord
162
536000
2000
Ik ben een personeelslid kwijtgeraakt die vermoord werd
09:13
while on a rescueredden.
163
538000
3000
tijdens een reddingsmissie.
09:16
My biggestgrootste challengeuitdaging
164
541000
2000
Mijn grootste uitdaging
09:18
is societymaatschappij.
165
543000
2000
is de maatschappij.
09:20
It's you and me.
166
545000
3000
Het zijn u en ik.
09:23
My biggestgrootste challengeuitdaging is your blocksblokken to acceptaccepteren these victimsslachtoffers
167
548000
4000
Mijn grootste uitdaging is uw weigering om deze slachtoffers te accepteren
09:27
as our owneigen.
168
552000
3000
als onze eigen slachtoffers.
09:30
A very supportiveondersteunende friendvriend of minede mijne,
169
555000
3000
Een vriendin die me steunt
09:33
a well-wishergoed wisher of minede mijne,
170
558000
3000
en het beste met me voor heeft
09:36
used to give me everyelk monthmaand, 2,000 rupeesNepalese roepie for vegetablesgroenten.
171
561000
4000
gaf me vroeger elke maand 2000 roepies voor groente.
09:40
When her mothermoeder fellviel sickziek she said,
172
565000
2000
Toen haar moeder ziek werd zei ze:
09:42
"SunithaSunitha, you have so much of contactscontacten.
173
567000
2000
“Sunitha, jij hebt zo veel contacten.
09:44
Can you get somebodyiemand in my househuis to work,
174
569000
3000
Weet je iemand die in mijn huis kan komen werken,
09:47
so that she can look after my mothermoeder?"
175
572000
2000
zodat zij voor mijn moeder kan zorgen? "
09:49
And there is a long pausepauze.
176
574000
2000
Dan is ze een tijd stil.
09:51
And then she sayszegt, "Not one of our girlsmeisjes."
177
576000
4000
En dan zegt ze: "Niet één van onze meisjes."
09:55
It's very fashionablemodieus to talk about humanmenselijk traffickingmensenhandel,
178
580000
3000
Het is erg trendy om over mensenhandel te praten,
09:58
in this fantasticfantastisch A-CA-C hallhal.
179
583000
3000
in deze mooie zaal met airconditioning.
10:01
It's very niceleuk for discussiondiscussie, discourseredevoering,
180
586000
4000
Het is erg interessant voor een discussie, een verhandeling,
10:05
makingmaking filmsfilms and everything.
181
590000
2000
een filmopname en dergelijke.
10:07
But it is not niceleuk to bringbrengen them to our homeshuizen.
182
592000
4000
Maar het is niet interessant om ze in onze huizen te halen.
10:11
It's not niceleuk to give them employmentwerk in our factoriesfabrieken, our companiesbedrijven.
183
596000
6000
Het is niet interessant om hen banen te geven in onze fabrieken en bedrijven.
10:17
It's not niceleuk for our childrenkinderen to studystudie with theirhun childrenkinderen.
184
602000
4000
Het is niet interessant voor onze kinderen om samen met hun kinderen naar school te gaan.
10:21
There it endsloopt af.
185
606000
2000
Daar houdt het op.
10:23
That's my biggestgrootste challengeuitdaging.
186
608000
2000
En dat is mijn grootste uitdaging.
10:25
If I'm here todayvandaag, I'm here not only as SunithaSunitha KrishnanKrisjna.
187
610000
4000
Nu ik hier zo sta, is dat niet alleen als Sunitha Krishnan.
10:29
I'm here as a voicestem of the victimsslachtoffers and survivorsoverlevenden of humanmenselijk traffickingmensenhandel.
188
614000
5000
Ik spreek hier namens de slachtoffers en de overlevenden van de mensenhandel.
10:34
They need your compassionmededogen.
189
619000
3000
Zij hebben uw medeleven nodig.
10:37
They need your empathyempathie.
190
622000
2000
Zij hebben uw empathie nodig.
10:39
They need, much more than anything elseanders,
191
624000
2000
En ze hebben boven alles
10:41
your acceptanceaanvaarding.
192
626000
4000
uw acceptatie nodig.
10:45
ManyVeel timestijden when I talk to people,
193
630000
2000
Vaak als ik met mensen praat,
10:47
I keep tellingvertellen them one thing:
194
632000
2000
benadruk ik één ding:
10:49
don't tell me hundredhonderd waysmanieren
195
634000
3000
vertel me niet de honderden manieren
10:52
how you cannotkan niet respondreageren to this problemprobleem.
196
637000
3000
waarop je dit probleem niét aan moet pakken.
10:55
Can you plylgs your mindgeest for that one way
197
640000
3000
Kunt u uzelf uitdagen om een manier
10:58
that you can respondreageren to the problemprobleem?
198
643000
3000
te vinden die wél helpt?
11:01
And that's what I'm here for,
199
646000
2000
En daarom ben ik hier,
11:03
askingvragen for your supportondersteuning,
200
648000
2000
om uw steun te vragen,
11:05
demandingveeleisende for your supportondersteuning,
201
650000
2000
uw steun te eisen,
11:07
requestingaanvragen for your supportondersteuning.
202
652000
2000
u om steun te verzoeken.
11:09
Can you breakbreken your culturecultuur of silencestilte?
203
654000
3000
Wilt u uw cultuur van het stilzwijgen doorbreken?
11:12
Can you speakspreken to at leastminst two personspersonen about this storyverhaal?
204
657000
4000
Wilt u met ten minste twee anderen over dit verhaal praten?
11:16
Tell them this storyverhaal. ConvinceOvertuigen them to tell the storyverhaal to anothereen ander two personspersonen.
205
661000
5000
Vertel hen dit verhaal. En overtuig hen om dit verhaal aan nog eens twee anderen te vertellen.
11:21
I'm not askingvragen you all to becomeworden MahatmaMahatma GandhisGandhis
206
666000
2000
Ik vraag u echt niet dat u allemaal een Mahatma Gandhi,
11:23
or MartinMartin LutherLuther KingsKings, or MedhaMedha PatkarsPatkars,
207
668000
2000
Martin Luther King of Medha Patkar wordt,
11:25
or something like that.
208
670000
2000
of zoiets.
11:27
I'm askingvragen you, in your limitedbeperkt worldwereld-,
209
672000
3000
Ik vraag u: kunt u, in uw eigen kleine wereld,
11:30
can you openOpen your mindsgeesten? Can you openOpen your heartsharten?
210
675000
3000
uw geest open stellen? Kunt u uw hart open stellen?
11:33
Can you just encompassomgeven these people too?
211
678000
4000
Kunt u ook deze mensen in uw hart sluiten?
11:37
Because they are alsoook a partdeel of us.
212
682000
3000
Omdat zij ook een deel van ons zijn.
11:40
They are alsoook partdeel of this worldwereld-.
213
685000
2000
Zij zijn ook deel van deze wereld.
11:42
I'm askingvragen you, for these childrenkinderen,
214
687000
4000
Ik vraag het u uit naam van deze kinderen,
11:46
whosewaarvan facesgezichten you see, they're no more.
215
691000
2000
van wie u hier het gezicht ziet, en die er niet meer zijn.
11:48
They diedging dood of AIDSAIDS last yearjaar.
216
693000
3000
Ze zijn vorig jaar gestorven als gevolg van aids.
11:51
I'm askingvragen you to help them,
217
696000
4000
Ik vraag u om hen te helpen,
11:55
acceptaccepteren as humanmenselijk beingswezens --
218
700000
3000
te accepteren als mensen,
11:58
not as philanthropyfilantropie, not as charitygoed doel,
219
703000
3000
niet uit liefdadigheid,
12:01
but as humanmenselijk beingswezens who deserveverdienen all our supportondersteuning.
220
706000
4000
maar omdat het mensen zijn die al onze steun verdienen.
12:05
I'm askingvragen you this because no childkind, no humanmenselijk beingwezen,
221
710000
4000
Ik vraag u dit omdat geen enkel kind, geen enkel mens,
12:09
deservesverdient what these childrenkinderen have goneweg throughdoor.
222
714000
3000
verdient te doorstaan wat deze kinderen hebben doorstaan.
12:12
Thank you.
223
717000
2000
Dank u.
12:14
(ApplauseApplaus)
224
719000
21000
(Applaus)
Translated by Claudia Vlaar
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sunitha Krishnan - Anti-trafficking crusader
Sunitha Krishnan is galvanizing India’s battle against sexual slavery by uniting government, corporations and NGOs to end human trafficking.

Why you should listen

Each year, some two million women and children, many younger than 10 years old, are bought and sold around the globe. Impassioned by the silence surrounding the sex-trafficking epidemic, Sunitha Krishnan co-founded Prajwala, or "eternal flame," a group in Hyderabad that rescues women from brothels and educates their children to prevent second-generation prostitution. Prajwala runs 17 schools throughout Hyderabad for 5,000 children and has rescued more than 2,500 women from prostitution, 1,500 of whom Krishnan personally liberated. At its Asha Niketan center, Prajwala helps young victims prepare for a self-sufficient future.

Krishnan has sparked India's anti-trafficking movement by coordinating government, corporations and NGOs. She forged NGO-corporate partnerships with companies like Amul India, Taj Group of Hotels and Heritage Hospitals to find jobs for rehabilitated women. In collaboration with UN agencies and other NGOs, she established printing and furniture shops that have rehabilitated some 300 survivors. Krishnan works closely with the government to define anti-trafficking policy, and her recommendations for rehabilitating sex victims have been passed into state legislation.

More profile about the speaker
Sunitha Krishnan | Speaker | TED.com