ABOUT THE SPEAKER
Anjan Chatterjee - Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping?

Why you should listen

In his recent book, The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, cognitive neuroscientist Anjan Chatterjee investigates neural responses to beauty, explaining that the faces and places we find aesthetically pleasing may promote evolutionary success.

With numerous publications to his name in areas such as attention, spatial cognition and neuroethics, Chatterjee is the former president of the Behavioral and Cognitive Neurology Society and the International Association of Empirical Aesthetics, and he is also a founding member of the Board of Governors of the Neuroethics Society. In 2016, Chatterjee was awarded the Rudolph Arnheim Award for contributions to psychology and the arts. Currently at the Center for Cognitive Neuroscience at the University of Pennsylvania, Chatterjee's cutting edge work in neuroaesthetics bridges art and neuroscience in complex and fascinating ways.

More profile about the speaker
Anjan Chatterjee | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Anjan Chatterjee: How your brain decides what is beautiful

Anjan Chatterjee: Mit tart szépnek az agyunk?

Filmed:
2,701,069 views

Anjan Chatterjee az evolúciós pszichológia és a kognitív neurológia eszközeivel tanulmányozza a természet egyik legizgalmasabb fogalmát: a szépséget. Nézzünk mélyen az agyunkba, és többet tudhatunk meg arról, hogy miért bűvölnek el bizonyos vonal-, szín- és formaelrendezések.
- Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It's 1878.
0
1869
1967
1878-at írunk.
00:16
SirSir FrancisFrancis GaltonGalton
givesad a remarkablefigyelemre méltó talk.
1
4969
3278
Sir Francis Galton
emlékezetes előadást tart
00:21
He's speakingbeszélő to the anthropologicanthropologic
instituteintézet of Great BritainNagy-Britannia and IrelandÍrország.
2
9318
4138
Nagy-Britannia és Írország
antropológiai intézetében.
Galton ragyogó polihisztor,
00:26
KnownIsmert for his pioneeringúttörő work
in humanemberi intelligenceintelligencia,
3
14170
4026
korszakalkotó művet írt
az emberi intelligenciáról.
00:30
GaltonGalton is a brilliantragyogó polymathpolihisztor.
4
18220
1988
00:33
He's an explorerExplorer,
5
21716
1554
Feltaláló volt,
00:35
an anthropologistantropológus,
6
23294
1753
antropológus,
00:37
a sociologistszociológus,
7
25071
1530
szociológus,
00:38
a psychologistpszichológus
8
26625
1569
pszichológus
00:40
and a statisticianstatisztikus.
9
28218
1474
és statisztikus.
00:43
He's alsois a eugenisteugenist.
10
31387
2282
Eugenetikus is volt.
00:46
In this talk,
11
34600
1246
Előadásában
00:48
he presentsbemutatja a newúj techniquetechnika
by whichmelyik he can combinekombájn photographsfényképeket
12
36807
4753
új technikát mutatott be,
melyben fotók kombinálásával
00:53
and producegyárt compositeösszetett portraitsportrék.
13
41584
2259
ún. kompozit portrékat állított elő.
00:56
This techniquetechnika could be used
to characterizejellemző differentkülönböző typestípusok of people.
14
44663
5014
Ezzel a technikával különböző
embertípusokat tudott jellemezni.
01:02
GaltonGalton thinksazt hiszi that if he combineskombájnok
photographsfényképeket of violenterőszakos criminalsa bűnözők,
15
50702
5349
Úgy gondolta, ha erőszakos
bűnözők fotóit kombinálja,
01:08
he will discoverfelfedez the facearc of criminalitya bűnözés.
16
56075
3126
képes lesz felfedezni a bűnözés arcát.
01:12
But to his surprisemeglepetés,
17
60253
1987
Ám meglepetésére
01:14
the compositeösszetett portraitportré that he producestermel
18
62264
2864
az így előállított kompozit portré
01:17
is beautifulszép.
19
65951
1256
gyönyörű lett.
01:22
Galton'sGalton surprisingmeglepő findinglelet
raisesemelés deepmély questionskérdések:
20
70026
3028
Galton meglepő felfedezése
mélyenszántó kérdéseket vet fel.
01:25
What is beautyszépség?
21
73515
1585
Mi a szépség?
01:28
Why do certainbizonyos configurationskonfigurációk of linevonal
and colorszín and formforma exciteizgat us so?
22
76070
6819
Miért bűvölnek el bizonyos vonal-,
szín- és formaelrendezések?
01:36
For mosta legtöbb of humanemberi historytörténelem,
23
84372
1528
Az emberiség története során
01:37
these questionskérdések have been approachedmegközelítette
usinghasználva logiclogika and speculationspekuláció.
24
85924
5555
e kérdéseket főleg logikai
és spekulációs módon közelítették meg.
01:44
But in the last fewkevés decadesévtizedekben,
25
92115
1517
Az elmúlt évtizedekben viszont
01:45
scientiststudósok have addressedcímzett
the questionkérdés of beautyszépség
26
93656
2878
a szépség kérdését
az evolúciós pszichológia
01:48
usinghasználva ideasötletek from evolutionaryevolúciós psychologypszichológia
and toolsszerszámok of neuroscienceidegtudomány.
27
96558
5069
és a neurológia eszközeivel
vizsgálják a kutatók.
01:54
We're beginningkezdet to glimpsemegpillant
the why and the how of beautyszépség,
28
102502
3863
Kezdjük kapiskálni
a szépség miértjét és hogyanját,
01:58
at leastlegkevésbé in termsfeltételek of what it meanseszközök
for the humanemberi facearc and formforma.
29
106945
3324
legalábbis az emberi arc és forma
jelentésének értelmében.
02:03
And in the processfolyamat,
30
111201
1556
És a folyamat során
02:04
we're stumblingbotladozó uponesetén some surprisesmeglepetés.
31
112781
2352
újabb meglepetések bukkannak elő.
02:08
When it comesjön to seeinglátás
beautyszépség in eachminden egyes other,
32
116160
2808
Amikor meglátjuk egymásban a szépséget,
02:11
while this decisiondöntés is certainlybiztosan
subjectiveszubjektív for the individualEgyedi,
33
119749
4355
bár ez a döntés bizonyosan
szubjektív az egyén számára,
02:16
it's sculptedkifaragott by factorstényezők that contributehozzájárul
to the survivaltúlélés of the groupcsoport.
34
124128
4183
mégis a csoport túléléséhez
hozzájáruló tényezők alakítják.
02:20
ManySok experimentskísérletek have shownLátható
35
128810
2648
Számos kísérlet kimutatta,
02:23
that a fewkevés basicalapvető parametersparaméterek contributehozzájárul
to what makesgyártmányú a facearc attractivevonzó.
36
131482
4001
hogy néhány alapvető paramétertől függ,
mi tesz vonzóvá egy arcot.
02:28
These includetartalmaz averagingátlagosan, symmetryszimmetria
and the effectshatások of hormoneshormonok.
37
136315
5676
Többek közt az átlagosság,
a szimmetria és a hormonhatások.
02:34
Let's take eachminden egyes one of these in turnfordulat.
38
142015
2410
Nézzük ezeket sorjában.
02:38
Galton'sGalton findinglelet
39
146531
1474
Galton felfedezése,
02:40
that compositeösszetett or averageátlagos facesarcok
are typicallyjellemzően more attractivevonzó
40
148029
5283
hogy a kompozit vagy átlagos arcok
tipikusan vonzóbbak,
02:45
than eachminden egyes individualEgyedi facearc
that contributeshozzájárul to the averageátlagos
41
153336
3557
mint az egyedi arcok,
amik sokszor ismétlődve
02:48
has been replicatedreplikált manysok timesalkalommal.
42
156917
1929
alkotják az átlagot.
02:51
This laboratorylaboratórium findinglelet fitsgörcsök
with manysok people'semberek intuitionsmegérzések.
43
159933
4189
Ez a laboratóriumi felfedezés
egybevág sokak intuíciójával.
02:56
AverageÁtlagos facesarcok representképvisel
the centralközponti tendenciestendenciák of a groupcsoport.
44
164754
4211
Az átlagos arcok egy csoport
központi irányzatát fejezik ki.
03:01
People with mixedvegyes featuresjellemzők
representképvisel differentkülönböző populationspopulációk,
45
169724
4319
A kevert tulajdonságok
eltérő populációkat képviselnek,
03:06
and presumablyfeltehetőleg harborkikötő
greaternagyobb geneticgenetikai diversitysokféleség
46
174067
3348
és feltehetően nagyobb
genetikai eltéréseket,
03:09
and adaptabilityalkalmazkodóképesség to the environmentkörnyezet.
47
177439
2198
valamint környezeti alkalmazkodást
tartanak fenn.
03:12
ManySok people find mixed-racevegyes verseny
individualsegyének attractivevonzó
48
180337
4404
Sokan a kevert fajtájú egyéneket
tartják vonzónak,
03:16
and inbredbeltenyésztett familiescsaládok lessKevésbé so.
49
184765
2174
a belterjes családokat pedig kevésbé.
03:20
The secondmásodik factortényező that contributeshozzájárul
to beautyszépség is symmetryszimmetria.
50
188627
4183
A második szépség-meghatározó
tényező a szimmetria.
03:25
People generallyáltalában find symmetricszimmetrikus facesarcok
more attractivevonzó than asymmetricaszimmetrikus onesazok.
51
193474
4326
Általában mindenki vonzóbbnak tartja
a szimmetrikus arcot az aszimmetrikusnál.
03:30
DevelopmentalFejlődési abnormalitiesrendellenességek
are oftengyakran associatedtársult with asymmetriesaszimmetria.
52
198758
5252
Az aszimmetriát gyakran fejlődési
rendellenességekkel társítják.
03:36
And in plantsnövények, animalsállatok and humansemberek,
53
204034
3265
A növények, állatok és emberek világában
03:39
asymmetriesaszimmetria oftengyakran arisefelmerülhet
from parasiticparazita infectionsfertőzések.
54
207323
3306
az aszimmetriát többnyire
parazita-fertőzések okozzák.
03:43
SymmetrySzimmetria, it turnsmenetek out,
55
211373
2218
A szimmetria ellenben
03:45
is alsois an indicatorindikátor of healthEgészség.
56
213615
3503
az egészséget is jelzi.
03:50
In the 1930s,
57
218469
1594
Az 1930-as években
03:52
a man namednevezett MaksymilianMaksymilian FaktorowiczFaktorowicz
58
220779
2900
egy bizonyos Maximilian Faktorowicz
03:55
recognizedelismert the importancefontosság
of symmetryszimmetria for beautyszépség
59
223703
3177
felismerte a szimmetria fontosságát
a szépség területén,
03:58
when he designedtervezett the beautyszépség micrometerMikrométer.
60
226904
2155
amikor tökéletesítette
a szépség-mikrométert.
04:02
With this deviceeszköz,
61
230297
1151
Ezzel a szerkezettel mérni tudta
04:03
he could measuremérték minorkisebb asymmetricaszimmetrikus flawshibái
62
231472
3055
a kisebb aszimmetrikus hibákat,
04:06
whichmelyik he could then make up for
with productsTermékek he soldeladott from his companyvállalat,
63
234551
4549
amiket aztán saját kozmetikai
cégének termékeivel korrigált,
04:11
namednevezett brilliantlyragyogóan
after himselfsaját maga, MaxMax FactorTényező,
64
239124
3824
a cég az ő nevét viselte: Max Factor,
04:14
whichmelyik, as you know,
is one of the world'svilág mosta legtöbb famoushíres brandsmárkák
65
242972
3011
ami, mint tudják,
ma az egyik leghíresebb márkanév
04:18
for "make up."
66
246007
1168
a sminkelés világában.
04:20
The thirdharmadik factortényező that contributeshozzájárul
to facialarc attractivenessvonzerejének növelése
67
248515
3958
A harmadik tényező az arc
vonzerejének meghatározásában
04:24
is the effecthatás of hormoneshormonok.
68
252497
1713
a hormonhatás.
04:27
And here, I need to apologizebocsánatot kér
for confiningelszigetelésére my commentsHozzászólások
69
255533
4054
És itt hadd kérjek elnézést,
amiért megjegyzéseim kizárólag
04:32
to heterosexualheteroszexuális normsnormák.
70
260282
1567
a heteroszexuális normákra
szorítkoznak.
04:35
But estrogenösztrogén and testosteronetesztoszteron
playjáték importantfontos rolesszerepek
71
263618
4470
Az ösztrogén és a tesztoszteron
fontos szerepet játszanak
04:40
in shapingformálás featuresjellemzők
that we find attractivevonzó.
72
268112
2598
a vonzónak tartott formák kialakításában.
04:43
EstrogenÖsztrogén producestermel featuresjellemzők
that signaljel fertilitytermékenység.
73
271643
3857
Az ösztrogén termékenységet
sejtető külsőt nyújt.
04:48
MenFérfiak typicallyjellemzően find womennők attractivevonzó
74
276334
2950
A férfiak általában olyan nőket
tartanak vonzónak,
04:51
who have elementselemek
of bothmindkét youthifjúság and maturityérettség.
75
279308
4301
akik egyszerre tűnnek
fiatalnak és érettnek.
04:56
A facearc that's too baby-likebaba-szeret mightesetleg
mean that the girllány is not yetmég fertiletermékeny,
76
284183
3973
A túlzott babaarc azt sugallhatja,
hogy a lány még nem termékeny,
05:01
so menférfiak find womennők attractivevonzó
77
289119
1973
ezért a férfiak vonzóbbnak tartják
05:03
who have largenagy eyesszemek,
fullteljes lipsajkak and narrowkeskeny chinsPalatinus Róbert
78
291116
4236
a nagyszemű, telt ajkú,
keskeny állú nőket,
05:07
as indicatorsmutatók of youthifjúság,
79
295376
1509
mert ezek fiatalságra utaló jelek,
05:09
and highmagas cheekbonesarccsont
as an indicatorindikátor of maturityérettség.
80
297700
3383
a magas arccsont pedig érettségre utal.
05:14
TestosteroneTesztoszteron producestermel featuresjellemzők
that we regardtekintet as typicallyjellemzően masculineférfias.
81
302564
5283
A tesztoszteron olyan külsőt nyújt,
amit tipikusan férfiasnak tartunk.
05:20
These includetartalmaz heaviernehezebb browsszemöldöke,
82
308777
2020
Sűrűbb szemöldök,
05:22
thinnervékonyabb cheeksarca
83
310821
1305
erőteljesebb arccsont,
05:24
and biggernagyobb, squared-offnégyzet-off jawspofák.
84
312150
2252
és nagyobb, szögletes állcsont.
05:26
But here'sitt a fascinatingelbűvölő ironyirónia.
85
314426
1790
De itt egy káprázatos irónia.
05:29
In manysok speciesfaj,
86
317695
1151
Számos fajon belül
05:30
if anything,
87
318870
1381
épp a tesztoszteron az,
05:32
testosteronetesztoszteron suppresseselnyomja a the immuneimmúnis systemrendszer.
88
320275
3692
ami gátolja az immunrendszer működését.
05:37
So the ideaötlet that testosterone-infusedtesztoszteron-beadásra
featuresjellemzők are a fitnessfitness indicatorindikátor
89
325002
4174
Így az a hit, hogy a tesztoszteronra utaló
jelek kiváló állóképességre utalnának,
05:41
doesn't really make a wholeegész lot of senseérzék.
90
329200
2225
teljességgel értelmetlen.
05:44
Here, the logiclogika is turnedfordult on its headfej.
91
332183
2499
Itt tótágast áll a logika.
05:47
InsteadEhelyett of a fitnessfitness indicatorindikátor,
92
335658
2149
A kutatók inkább hátrányosnak tartják,
05:49
scientiststudósok invokehivatkozhat a handicaphátrány principleelv.
93
337831
3407
szó sincs kiváló állóképességről.
05:54
The mosta legtöbb commonlyáltalában citedidézett
examplepélda of a handicaphátrány
94
342789
3532
A hátrány leggyakrabban idézett példája
05:58
is the peacock'spáva barátait tailfarok.
95
346345
1491
a páva farka.
06:00
This beautifulszép but cumbersomenehézkes tailfarok
doesn't exactlypontosan help the peacockpáva
96
348542
4396
Ez a gyönyörű, ámde ormótlan farok
megnehezíti, hogy a pávakakas elmeneküljön
06:04
avoidelkerül predatorsragadozók
97
352962
1262
a ragadozók elől,
06:06
and approachmegközelítés peahenspeahens.
98
354910
1457
és hogy megközelítse a tojót.
06:09
Why should suchilyen an extravagantextravagáns
appendagefüggelék evolvefejlődik?
99
357188
3452
Miért kellett ilyen extravagáns
függeléknek kifejlődnie?
06:13
Even CharlesCharles DarwinDarwin,
100
361947
1595
Még Charles Darwin is azt írta
06:16
in an 1860 letterlevél to AsaASA GraySzürke wroteírt
101
364408
3399
1860-as levelében Asa Graynek,
06:19
that the sightlátás of the peacock'spáva barátait tailfarok
madekészült him physicallyfizikailag illbeteg.
102
367831
3772
hogy fizikailag rosszul van,
ha pávafarkat lát.
06:24
He couldn'tnem tudott explainmegmagyarázni it
with his theoryelmélet of naturaltermészetes selectionkiválasztás,
103
372144
2898
Nem tudta megmagyarázni
a természetes szelekció elméletével,
06:27
and out of this frustrationcsalódottság,
104
375066
1899
és ebből adódó frusztrációja miatt
06:28
he developedfejlett the theoryelmélet
of sexualszexuális selectionkiválasztás.
105
376989
3184
kidolgozta a szexuális
szelekció elméletét.
06:33
On this accountszámla,
106
381501
1150
Ebben levezette,
06:34
the displaykijelző of the peacock'spáva barátait tailfarok
is about sexualszexuális enticementcsábítás,
107
382675
4383
hogy a pávakakas farkának kinézete
szexuális csábításra szolgál,
06:39
and this enticementcsábítás meanseszközök
it's more likelyvalószínűleg the peacockpáva will mateMáté
108
387082
6222
és ez a csábítás azt jelenti,
hogy a páva nagyobb valószínűséggel
06:45
and have offspringutódok.
109
393328
1334
párosodik és hoz utódokat.
06:47
Now, the modernmodern twistcsavar
on this displaykijelző argumentérv
110
395818
2989
Az érvelés modern változata szerint
a pávakakas megjelenésével
06:51
is that the peacockpáva is alsois
advertisinghirdető its healthEgészség to the peahenpeahen.
111
399472
4970
kicsattanó egészségét is
hirdeti a tojónak.
06:58
Only especiallykülönösen fitillő organismsszervezetek
can affordengedheti meg magának, to divertátirányít resourceserőforrások
112
406001
5127
Csak különösen egészséges szervezet
fordíthat külön energiát arra,
07:03
to maintainingfenntartása suchilyen
an extravagantextravagáns appendagefüggelék.
113
411152
2698
hogy ennyire extravagáns
függeléket tartson fenn.
07:06
Only especiallykülönösen fitillő menférfiak can affordengedheti meg magának,
the priceár that testosteronetesztoszteron leviesilletékek
114
414592
4893
Csak különösen fitt férfiak fizethetik meg
azt az árat, amit immunrendszerükön
07:11
on theirazok immuneimmúnis systemrendszer.
115
419509
1269
behajt a tesztoszteron.
07:13
And by analogyanalógia, think of the facttény
116
421560
2658
Összehasonlításképpen:
07:16
that only very richgazdag menférfiak can affordengedheti meg magának,
to payfizetés more than $10,000 for a watch
117
424242
6965
csak milliomosok engedhetik meg maguknak,
hogy tízezer dolláros órát vegyenek,
07:23
as a displaykijelző of theirazok financialpénzügyi fitnessfitness.
118
431231
2250
hogy ezzel fitogtassák gazdagságukat.
07:27
Now, manysok people hearhall these kindsféle
of evolutionaryevolúciós claimskövetelések
119
435113
2802
Sokan az efféle evolúciós
állításokat úgy értelmezik,
07:29
and think they mean that we somehowvalahogy
are unconsciouslyöntudatlanul seekingkeres matestárs
120
437939
5730
hogy valahogy tudat alatt
olyan társat keresünk,
07:35
who are healthyegészséges.
121
443693
1915
aki egészséges.
07:37
And I think this ideaötlet
is probablyvalószínűleg not right.
122
445632
2943
Szerintem valószínűleg
nem igaz ez az elképzelés.
07:42
TeenagersTinédzserek and youngfiatal adultsfelnőttek are not exactlypontosan
knownismert for makinggyártás decisionsdöntések
123
450269
4862
A tinik és a fiatal felnőttek nem éppen
olyan döntéseikről híresek,
07:47
that are predicatedáldás on healthEgészség concernsaggodalmak.
124
455155
2188
amiket egészségi megfontolásból hoznak.
07:50
But they don't have to be,
125
458544
1601
De erre nincs is szükség,
07:52
and let me explainmegmagyarázni why.
126
460169
1483
hadd fejtsem ki, miért.
07:55
ImagineKépzeld el a populationnépesség
127
463151
1351
Vegyünk egy populációt,
07:57
in whichmelyik people have threehárom differentkülönböző
kindsféle of preferencesbeállítások:
128
465208
4178
melyben az emberek háromféle
preferenciával rendelkeznek:
08:01
for greenzöld, for orangenarancs and for redpiros.
129
469410
3325
a zöldnek, narancsszínűnek
és a vörösnek szólóval.
08:05
From theirazok pointpont of viewKilátás,
130
473922
1191
Az ő szemszögükből nézve
08:07
these preferencesbeállítások have
nothing to do with healthEgészség;
131
475137
2363
ezeknek semmi köze az egészséghez,
08:09
they just like what they like.
132
477524
1492
csak olyanok, amilyenek.
08:12
But if it were alsois the caseügy
that these preferencesbeállítások are associatedtársult
133
480128
4041
De ha elő is fordulna, hogy ezeket
a preferenciákat az utódnemzés
08:16
with the differentkülönböző likelihoodvalószínűség
of producingtermelő offspringutódok --
134
484193
2998
különféle valószínűségeihez társítjuk:
08:19
let's say in a ratioarány of 3:2:1 --
135
487215
2862
mondjuk, 3:2:1 arányban,
08:23
then in the first generationgeneráció,
136
491060
1444
akkor az első generációban
08:24
there would be 3 greensZöldek
to 2 orangesnarancs to 1 redpiros,
137
492528
3272
lenne három zöld,
két narancsszínű és egy vörös,
08:27
and in eachminden egyes subsequentkésőbbi generationgeneráció,
138
495824
2186
és minden következő generációban
08:30
the proportionarány of greensZöldek increasenövekedés,
139
498034
2706
növekedne a zöldek aránya,
08:34
so that in 10 generationsgenerációk,
140
502067
1711
így tíz generáción belül
08:35
98 percentszázalék of this populationnépesség
has a greenzöld preferencepreferencia.
141
503802
3773
a népesség 98 százalékában
a zöld élvezne előnyt.
08:39
Now, a scientisttudós comingeljövetel in
and samplingmintavétel this populationnépesség
142
507963
3121
Ekkor jön egy kutató,
és mintát vesz ebből a népességből,
08:43
discoversfelfedezi that greenzöld
preferencesbeállítások are universalegyetemes.
143
511108
3649
kimutatja, hogy a zöld preferencia
egyetemes érvényű.
08:47
So the pointpont about this little
abstractabsztrakt examplepélda
144
515606
3872
Kis elvont példám lényege tehát,
08:51
is that while preferencesbeállítások
for specifickülönleges physicalfizikai featuresjellemzők
145
519502
4660
hogy míg a különleges külső
megjelenés preferenciái
08:56
can be arbitraryönkényes for the individualEgyedi,
146
524186
2563
önkényesek lehetnek az egyént illetően,
09:00
if those featuresjellemzők are heritableöröklődő
147
528090
1770
ha azok a külső jegyek örökölhetők,
09:05
and they are associatedtársult
with a reproductivereprodukciós advantageelőny,
148
533232
4159
és a szaporodóképességhez társítják,
09:09
over time,
149
537415
1214
a csoportban idővel
09:10
they becomeválik universalegyetemes for the groupcsoport.
150
538653
1927
egyetemes érvényűek lesznek.
09:15
So what happensmegtörténik in the brainagy
when we see beautifulszép people?
151
543172
5201
Mi történik tehát az agyban,
amikor szép embereket látunk meg?
09:22
AttractiveVonzó facesarcok activateaktiválása
partsalkatrészek of our visualvizuális cortexkéreg
152
550520
4028
A vonzó arcok látókérgünk
egy részét aktiválják
09:26
in the back of the brainagy,
153
554572
1945
az agy hátsó részében,
09:28
an areaterület calledhívott the fusiformfusiform gyrusgyrus,
154
556541
1942
az ún. fusiform arcterületen,
09:30
that is especiallykülönösen tunedhangolt
to processingfeldolgozás facesarcok,
155
558507
2802
ami elsősorban
arcfelismerésre szakosodott,
09:33
and an adjacentszomszédos areaterület calledhívott
the lateraloldalsó occipitaloccipitalis complexösszetett,
156
561333
4014
és egy szomszédos területen,
az ún. laterális okcipitális komplexumban,
09:37
that is especiallykülönösen attunedráhangolva
to processingfeldolgozás objectstárgyak.
157
565371
2756
ami elsősorban tárgyak
felismerésére szakosodott.
09:40
In additionkiegészítés,
158
568700
1396
Ezenkívül
09:42
attractivevonzó facesarcok activateaktiválása partsalkatrészek
of our rewardjutalom and pleasureöröm centersközpontok
159
570120
5078
a vonzó arcok aktiválják az agy
jutalmazó és örömközpontjait
09:47
in the frontelülső and deepmély in the brainagy,
160
575222
2265
az agy elülső és középső részén,
09:50
and these includetartalmaz areasnak
that have complicatedbonyolult namesnevek,
161
578179
3124
és ezen belül
bonyolult nevű régiókat:
09:53
like the ventralventrális striatumstriatum,
162
581327
1864
például a ventrális striátumot,
09:55
the orbitofrontalorbitofrontal cortexkéreg
163
583215
1919
orbitofrontális kérget,
09:57
and the ventromedialventromedial prefrontalprefrontális cortexkéreg.
164
585158
2594
és a ventromediális prefrontális kérget.
10:00
Our visualvizuális brainagy that is tunedhangolt
to processingfeldolgozás facesarcok
165
588732
3984
Látó agyunk arra szakosodott,
hogy az arcfelismerést összekösse
10:04
interactskölcsönhatásban with our pleasureöröm centersközpontok
166
592740
2637
örömközpontunkkal,
10:07
to underpinalátámasztó the experiencetapasztalat of beautyszépség.
167
595401
2447
ezzel alátámasztja a szépség
megtapasztalását.
10:11
AmazinglyBámulatosan, while we all
engagerészt with beautyszépség,
168
599719
4092
Csodálatos, hogy miközben
mind a szépség lekötelezettjei vagyunk,
10:15
withoutnélkül our knowledgetudás,
169
603835
1597
anélkül, hogy tudatában lennénk,
10:17
beautyszépség alsois engagesfolytat us.
170
605456
1758
a szépség nekünk kötelezte el magát.
10:20
Our brainsagyvelő respondreagál to attractivevonzó facesarcok
171
608478
2499
Agyunk akkor is reagál a vonzó arcokra,
10:23
even when we're not thinkinggondolkodás about beautyszépség.
172
611001
2354
ha nem is gondolunk a szépségre.
10:26
We conductedlefolytatott an experimentkísérlet
in whichmelyik people saw a seriessorozat of facesarcok,
173
614637
4289
Lefolytattunk egy kísérletet, melyben
arcok sorozatát nézték a résztvevők,
10:30
and in one conditionfeltétel,
174
618950
1703
és az egyik helyzetben
10:32
they had to decidedöntsd el if a pairpár of facesarcok
were the sameazonos or a differentkülönböző personszemély.
175
620677
5576
dönteniük kellett két képről:
ugyanaz a személy vagy két különböző?
10:39
Even in this conditionfeltétel,
176
627907
2493
A vonzó arcok még ebben a helyzetben is
10:42
attractivevonzó facesarcok drovehajtott, vezetett neuralideg- activitytevékenység
robustlyerőteljesen in theirazok visualvizuális cortexkéreg,
177
630424
6142
erőteljes idegi aktivitást
fejtettek ki a látókéregre,
10:48
despiteannak ellenére the facttény that they were thinkinggondolkodás
about a person'sszemély identityidentitás
178
636590
3513
holott a résztvevők csak
a személyazonosításra koncentráltak,
10:52
and not theirazok beautyszépség.
179
640127
1301
nem figyeltek a szépségre.
10:55
AnotherEgy másik groupcsoport similarlyhasonlóképpen foundtalál
automaticautomatikus responsesVálasz to beautyszépség
180
643127
4311
Egy másik csoport hasonlóképp
automatikusan reagált a szépségre
10:59
withinbelül our pleasureöröm centersközpontok.
181
647462
2163
örömközpontunkon belül.
11:02
TakenHozott togetheregyütt, these studiestanulmányok suggestjavasol
182
650551
2789
A két tanulmány együttesen azt sugallja,
11:06
that our brainagy automaticallyautomatikusan
respondsválaszol to beautyszépség
183
654033
4511
hogy agyunk automatikusan
reagál a szépségre,
11:10
by linkingösszekapcsolása visionlátomás and pleasureöröm.
184
658568
2015
a látás és az öröm összekapcsolásával.
11:13
These beautyszépség detectorsérzékelők, it seemsÚgy tűnik,,
185
661854
2380
Úgy tűnik, ezek a szépségdetektorok
11:16
pingping everyminden time we see beautyszépség,
186
664258
1838
mindig jeleznek, ha szépet látunk,
11:18
regardlesstekintet nélkül of whatevertök mindegy elsemás
we mightesetleg be thinkinggondolkodás.
187
666120
2694
függetlenül attól,
hogy mire gondolunk közben.
11:23
We alsois have a "beautyszépség is good"
stereotypesztereotípia embeddedbeágyazott in the brainagy.
188
671022
5489
Agyunk mélyére égetett sztereotípia
az is, hogy "ami szép, az jó".
11:29
WithinBelül the orbitofrontalorbitofrontal cortexkéreg,
189
677712
2227
Az orbitofrontális kérgen belül
11:31
there's overlappingátfedés neuralideg- activitytevékenység
190
679963
1775
átfedő idegi tevékenység reagál
11:33
in responseválasz to beautyszépség and to goodnessjóság,
191
681762
3784
a szépségre és a jóságra,
11:39
and this happensmegtörténik even when people
aren'tnem explicitlykifejezetten thinkinggondolkodás
192
687185
3522
és ez akkor is megtörténik, ha az emberek
nem gondolnak kifejezetten
11:42
about beautyszépség or goodnessjóság.
193
690731
1603
sem szépségre, sem jóságra.
11:45
Our brainsagyvelő seemlátszik to reflexivelyreflexszerűen
associatetársult beautyszépség and good.
194
693906
3959
Úgy tűnik, agyunk reflexszerűen
társítja a szépet és a jót.
11:50
And this reflexivereflexív associationEgyesület
maylehet be the biologicbiológiai triggerravasz
195
698690
3978
És ez a társítás lehet a szépség
oly sok szociális hatásának
11:54
for the manysok socialtársadalmi effectshatások of beautyszépség.
196
702692
2682
biológiai kiváltó oka.
11:58
AttractiveVonzó people receivekap
all kindsféle of advantageselőnyök in life.
197
706057
4394
A vonzó emberek mindenféle
előnyt élveznek az életben.
12:03
They're regardedtekinteni as more intelligentintelligens,
198
711556
2754
Intelligensebbnek tartják őket,
12:06
more trustworthymegbízható,
199
714334
1603
megbízhatóbbnak,
12:07
they're givenadott highermagasabb payfizetés
and lesserkisebb punishmentsbüntetések,
200
715961
3545
magasabb fizetést kapnak,
kevesebb büntetést,
12:11
even when suchilyen judgmentsértékelések
are not warrantedindokolt.
201
719530
2722
még akkor is, ha ez indokolatlan.
12:15
These kindsféle of observationsmegfigyelések
revealfelfed beauty'sBeauty uglycsúnya sideoldal.
202
723572
3340
Ezek a megfigyelések feltárják
a szépség csúnya oldalát.
12:19
In my lablabor, we recentlymostanában foundtalál
203
727796
2073
Laboromban gyakran tapasztaljuk,
12:21
that people with minorkisebb facialarc
anomaliesanomáliák and disfigurementsdisfigurements
204
729893
4922
hogy az arc kisebb rendellenességei
és enyhe torzulása miatt
12:26
are regardedtekinteni as lessKevésbé good, lessKevésbé kindkedves,
205
734839
3784
kevésbé jónak, kevésbé kedvesnek,
12:30
lessKevésbé intelligentintelligens, lessKevésbé competentilletékes
and lessKevésbé hardworkingszorgalmas.
206
738647
4431
butábbnak, hasznavehetetlenebbnek
és lustábbnak tartanak embereket.
12:35
UnfortunatelySajnos, we alsois have
a "disfiguredeltorzított is badrossz" stereotypesztereotípia.
207
743854
5284
Sajnos, működik az
"ami torz, az rossz" sztereotípia is.
12:42
This stereotypesztereotípia is probablyvalószínűleg
exploitedkihasználják and magnifiednagyított
208
750398
6658
Valószínűleg ezt hasznája ki, és ráerősít
12:49
by imagesképek in popularnépszerű mediamédia,
209
757080
2413
a populáris média által sugallt kép is,
12:51
in whichmelyik facialarc disfigurementelcsúfítás
is oftengyakran used as a shorthandGyorsírás
210
759517
3896
melyben torz arcvonásokkal
többnyire valamiféle
12:55
to depictábrázolják someonevalaki of villainousaljas characterkarakter.
211
763437
2658
aljas karaktert vázolnak fel.
12:59
We need to understandmegért
these kindsféle of implicitimplicit biasestorzítások
212
767378
3454
Meg kell értenünk
ezeket a rejtett előítéleteket,
13:02
if we are to overcomeleküzdése them
213
770856
1737
ha le akarjuk győzni őket,
13:04
and aimcél for a societytársadalom
in whichmelyik we treatcsemege people fairlymeglehetősen,
214
772617
3681
és ha olyan társadalmat akarunk,
melyben tisztességesen bánunk mindenkivel,
13:08
basedszékhelyű on theirazok behaviorviselkedés and not
on the happenstancevéletlenül of theirazok looksúgy néz ki,.
215
776322
4415
és nem kinézet, hanem viselkedés alapján
ítélve, amiről senki nem tehet.
13:16
Let me leaveszabadság you with one finalvégső thought.
216
784758
3245
Hadd mondjak el még egy gondolatot.
13:21
BeautySzépség is a work in progressHaladás.
217
789044
2048
A szépség folyamatban lévő munka.
13:24
The so-calledúgynevezett universalegyetemes
attributesattribútumok of beautyszépség
218
792527
3207
A szépség ún. univerzális jellemzői
13:27
were selectedkiválasztott for duringalatt the almostmajdnem
two millionmillió yearsévek of the PleistocenePleisztocén.
219
795758
5488
a pleisztocén kor mintegy
kétmillió éve alatt alakultak ki.
13:33
Life was nastycsúnya, brutishkegyetlen
and a very long time agoezelőtt.
220
801944
4892
Az élet durva volt, állatias,
és mindez nagyon régen történt.
13:40
The selectionkiválasztás criteriakritériumok
for reproductivereprodukciós successsiker from that time
221
808014
5324
Az őskori szaporodási siker
szelekciós elvei
13:45
doesn't really applyalkalmaz todayMa.
222
813362
1865
nem igazán alkalmazhatók manapság.
13:47
For examplepélda,
223
815966
1490
Manapság például
13:49
deathhalál by parasiteparazita is not one
of the topfelső waysmódokon that people diemeghal,
224
817480
4067
nem vezető halálozási ok
parazitától meghalni,
13:53
at leastlegkevésbé not in the technologicallytechnológiailag
developedfejlett worldvilág.
225
821571
2891
legalábbis a technológiailag
fejlett világban.
13:57
From antibioticsantibiotikumok to surgerysebészet,
226
825997
2360
Antibiotikum, sebészet,
14:00
birthszületés controlellenőrzés to in vitroin vitro fertilizationmegtermékenyítés,
227
828381
3492
születésszabályozás,
mesterséges megtermékenyítés,
14:03
the filtersszűrők for reproductivereprodukciós successsiker
are beinglény relaxednyugodt.
228
831897
3390
mind-mind megkönnyítik
az utódnemzés sikerét.
14:07
And underalatt these relaxednyugodt conditionskörülmények,
229
835956
2655
És ilyen lazább feltételek mellett
14:10
preferencepreferencia and traittulajdonság combinationskombinációk
are freeingyenes to driftsodródás
230
838635
4234
a preferencia és jelleg kombinációi
szabadon sodródhatnak,
14:14
and becomeválik more variableváltozó.
231
842893
1769
és egyre változatosabbak lehetnek.
14:17
Even as we are profoundlymélységesen
affectingérintő our environmentkörnyezet,
232
845416
4186
Még ha mélyen
befolyásoljuk is környezetünket,
14:22
modernmodern medicinegyógyszer
and technologicaltechnikai innovationinnováció
233
850985
3313
a korszerű orvostudomány
és a technológiai újítások
14:26
is profoundlymélységesen affectingérintő
234
854322
1753
mélyen befolyásolják a lényeget,
14:28
the very essencelényeg of what it meanseszközök
to look beautifulszép.
235
856099
3722
hogy mit jelent szépnek lenni.
14:33
The universalegyetemes naturetermészet of beautyszépség is changingváltozó
236
861197
2550
A szépség univerzális természete változó,
14:35
even as we're changingváltozó the universevilágegyetem.
237
863771
2921
még ha meg is változtatjuk az univerzumot.
14:40
Thank you.
238
868863
1185
Köszönöm.
14:42
(ApplauseTaps)
239
870072
3586
(Taps)
Translated by Andrea Vida
Reviewed by Tímea Hegyessy

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anjan Chatterjee - Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping?

Why you should listen

In his recent book, The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, cognitive neuroscientist Anjan Chatterjee investigates neural responses to beauty, explaining that the faces and places we find aesthetically pleasing may promote evolutionary success.

With numerous publications to his name in areas such as attention, spatial cognition and neuroethics, Chatterjee is the former president of the Behavioral and Cognitive Neurology Society and the International Association of Empirical Aesthetics, and he is also a founding member of the Board of Governors of the Neuroethics Society. In 2016, Chatterjee was awarded the Rudolph Arnheim Award for contributions to psychology and the arts. Currently at the Center for Cognitive Neuroscience at the University of Pennsylvania, Chatterjee's cutting edge work in neuroaesthetics bridges art and neuroscience in complex and fascinating ways.

More profile about the speaker
Anjan Chatterjee | Speaker | TED.com