ABOUT THE SPEAKER
Anjan Chatterjee - Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping?

Why you should listen

In his recent book, The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, cognitive neuroscientist Anjan Chatterjee investigates neural responses to beauty, explaining that the faces and places we find aesthetically pleasing may promote evolutionary success.

With numerous publications to his name in areas such as attention, spatial cognition and neuroethics, Chatterjee is the former president of the Behavioral and Cognitive Neurology Society and the International Association of Empirical Aesthetics, and he is also a founding member of the Board of Governors of the Neuroethics Society. In 2016, Chatterjee was awarded the Rudolph Arnheim Award for contributions to psychology and the arts. Currently at the Center for Cognitive Neuroscience at the University of Pennsylvania, Chatterjee's cutting edge work in neuroaesthetics bridges art and neuroscience in complex and fascinating ways.

More profile about the speaker
Anjan Chatterjee | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Anjan Chatterjee: How your brain decides what is beautiful

Anjan Chatterjee: Cum decide creierul ce este frumos

Filmed:
2,701,069 views

Anjan Chatterjee folosește instrumente din psihologia evoluționistă și din neuroștiința cognitivă pentru a studia unul din cele mai captivante concepte din natură: frumusețea. Aflați mai multe despre știința care ne spune de ce ne captivează anumite configurații de linii, forme și culori, în această fascinantă călătorie în adâncul creierului nostru.
- Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It's 1878.
0
1869
1967
Este anul 1878.
00:16
SirDomnule FrancisFrancisc GaltonGiurgiu
gives a remarkableremarcabil talk.
1
4969
3278
Sir Francis Galton
ține un discurs remarcabil.
00:21
He's speakingvorbitor to the anthropologicAntropologic
instituteinstitut of Great BritainMarea Britanie and IrelandIrlanda.
2
9318
4138
Vorbește la Institutul antropologic
din Marea Britanie și Irlanda.
00:26
KnownCunoscut for his pioneeringde pionierat work
in humanuman intelligenceinteligență,
3
14170
4026
Cunoscut pentru munca de pionierat
în domeniul inteligenței umane,
00:30
GaltonGiurgiu is a brilliantSclipitor polymathom de știință.
4
18220
1988
Galton este un polimat.
00:33
He's an explorerExplorer,
5
21716
1554
Este explorator,
00:35
an anthropologistantropolog,
6
23294
1753
antropolog,
00:37
a sociologistsociolog,
7
25071
1530
sociolog,
00:38
a psychologistpsiholog
8
26625
1569
psiholog
00:40
and a statisticianstatistician.
9
28218
1474
și statistician.
00:43
He's alsode asemenea a eugenisteugenist.
10
31387
2282
Este de asemenea eugenist.
00:46
In this talk,
11
34600
1246
În acest discurs,
00:48
he presentscadouri a newnou techniquetehnică
by whichcare he can combinecombina photographsfotografii
12
36807
4753
el prezintă o nouă tehnică
prin care poate combina fotografii
00:53
and producelegume şi fructe compositecompozit portraitsportrete.
13
41584
2259
și produce portrete compuse.
00:56
This techniquetehnică could be used
to characterizecaracterizează differentdiferit typestipuri of people.
14
44663
5014
Această tehnică poate caracteriza
diferite tipuri de oameni.
01:02
GaltonGiurgiu thinkscrede that if he combinescombine
photographsfotografii of violentviolent criminalscriminali,
15
50702
5349
Galton crede că, prin combinarea
fotografiilor unor criminali violenți,
01:08
he will discoverdescoperi the facefață of criminalitycriminalitate.
16
56075
3126
va descoperi fața criminalității.
01:12
But to his surprisesurprinde,
17
60253
1987
Dar spre surpriza lui,
01:14
the compositecompozit portraitportret that he producesproduce
18
62264
2864
portretul compus pe care l-a produs
01:17
is beautifulfrumoasa.
19
65951
1256
este frumos.
01:22
Galton'sGiurgiu pe surprisingsurprinzător findingdescoperire
raisesridică deepadâncime questionsîntrebări:
20
70026
3028
Surprinzătoarea descoperire a lui Galton
naște întrebări adânci:
01:25
What is beautyfrumuseţe?
21
73515
1585
Ce este frumusețea?
01:28
Why do certainanumit configurationsconfiguraţiile of linelinia
and colorculoare and formformă exciteexcita us so?
22
76070
6819
De ce unele asocieri de linii,
forme și culori ne încântă atât?
01:36
For mostcel mai of humanuman historyistorie,
23
84372
1528
În toată istoria omenirii,
01:37
these questionsîntrebări have been approachedabordat
usingutilizând logiclogică and speculationspeculație.
24
85924
5555
aceste întrebări au fost abordate
pe baza logicii și speculațiilor.
01:44
But in the last fewpuțini decadesdecenii,
25
92115
1517
Dar în ultimele câteva decenii,
01:45
scientistsoamenii de știință have addressedadresat
the questionîntrebare of beautyfrumuseţe
26
93656
2878
oamenii de știință
au abordat chestiunea frumuseții
01:48
usingutilizând ideasidei from evolutionaryevolutiv psychologyPsihologie
and toolsunelte of neuroscienceneurostiintele.
27
96558
5069
folosind idei din psihologia evoluționistă
și instrumente din neuroștiință.
01:54
We're beginningînceput to glimpselicărire
the why and the how of beautyfrumuseţe,
28
102502
3863
Începem să zărim acel de ce
și acel cum al frumuseții,
01:58
at leastcel mai puţin in termstermeni of what it meansmijloace
for the humanuman facefață and formformă.
29
106945
3324
cel puțin despre ce înseamnă ea
pentru forma și fața umană.
02:03
And in the processproces,
30
111201
1556
Și în acest proces,
02:04
we're stumblingpoticnire uponpe some surprisessurprize.
31
112781
2352
dăm peste niște surprize.
02:08
When it comesvine to seeingvedere
beautyfrumuseţe in eachfiecare other,
32
116160
2808
Când vine vorba
să vedem frumusețea celorlalți,
02:11
while this decisiondecizie is certainlycu siguranță
subjectivesubiectiv for the individualindividual,
33
119749
4355
deși această decizie este cu siguranță
subiectivă pentru individ,
02:16
it's sculptedsculptat by factorsfactori that contributea contribui
to the survivalsupravieţuire of the groupgrup.
34
124128
4183
ea este reprezentată de factori
ce contribuie la supraviețuirea grupului.
02:20
ManyMulte experimentsexperimente have shownafișate
35
128810
2648
Multe experimente au arătat
02:23
that a fewpuțini basicde bază parametersparametrii contributea contribui
to what makesmărci a facefață attractiveatractiv.
36
131482
4001
că sunt câțiva parametri care contribuie
la atractivitatea unei fețe.
02:28
These includeinclude averagingîn medie, symmetrysimetrie
and the effectsefecte of hormoneshormoni.
37
136315
5676
Aceștia includ media, simetria
și efectele hormonilor.
02:34
Let's take eachfiecare one of these in turnviraj.
38
142015
2410
Haideți să le luăm pe rând.
02:38
Galton'sGiurgiu pe findingdescoperire
39
146531
1474
Constatarea lui Galton
02:40
that compositecompozit or averagein medie facesfețe
are typicallytipic more attractiveatractiv
40
148029
5283
că fețele compuse sau medii
sunt de obicei mai atractive
02:45
than eachfiecare individualindividual facefață
that contributescontribuie to the averagein medie
41
153336
3557
decât fiecare față individuală
care contribuie la medie
02:48
has been replicatedreproducere manymulți timesori.
42
156917
1929
a fost reprodusă de multe ori.
02:51
This laboratorylaborator findingdescoperire fitsse potrivește
with manymulți people'soamenii lui intuitionsintuiții.
43
159933
4189
Această constatare de laborator
se potrivește cu intuiția multor oameni.
02:56
AverageMedie facesfețe representreprezinta
the centralcentral tendenciestendințe of a groupgrup.
44
164754
4211
Fețele obișnuite reprezintă
tendința centrală a unui grup.
03:01
People with mixedamestecat featurescaracteristici
representreprezinta differentdiferit populationspopulații,
45
169724
4319
Oamenii cu trăsături mixte
reprezintă diferite populații
03:06
and presumablyprobabil harborport
greatermai mare geneticgenetic diversitydiversitate
46
174067
3348
și probabil dețin
o diversitate genetică mai mare
03:09
and adaptabilityadaptabilitate to the environmentmediu inconjurator.
47
177439
2198
și adaptabilitate la mediul înconjurător.
03:12
ManyMulte people find mixed-raceamestecat-cursa
individualspersoane fizice attractiveatractiv
48
180337
4404
Mulți oameni consideră
indivizii din rase mixte atrăgători
03:16
and inbredconsangvinizate familiesfamilii lessMai puțin so.
49
184765
2174
și familiile consangvine mai puțin.
03:20
The secondal doilea factorfactor that contributescontribuie
to beautyfrumuseţe is symmetrysimetrie.
50
188627
4183
Al doilea factor
care contribuie la frumusețe e simetria.
03:25
People generallyîn general find symmetricsimetrice facesfețe
more attractiveatractiv than asymmetricasimetrice onescele.
51
193474
4326
Oamenii cred că fețele simetrice
sunt mai atractive decât cele asimetrice.
03:30
DevelopmentalDezvoltare abnormalitiesanomalii
are oftende multe ori associatedasociate with asymmetriesasimetrii.
52
198758
5252
Anomaliile de dezvoltare
sunt adesea asociate cu asimetria.
03:36
And in plantsplante, animalsanimale and humansoameni,
53
204034
3265
Iar la plante, animale și oameni,
03:39
asymmetriesasimetrii oftende multe ori ariseapărea
from parasiticparazitare infectionsinfecții.
54
207323
3306
asimetriile apar adesea
de la infecțiile cu paraziți.
03:43
SymmetrySimetrie, it turnstransformă out,
55
211373
2218
Simetria, se pare,
03:45
is alsode asemenea an indicatorindicator of healthsănătate.
56
213615
3503
este un indicator al sănătății.
03:50
In the 1930s,
57
218469
1594
În anii 1930,
03:52
a man namednumit MaksymilianMaksymilian FaktorowiczFaktorowicz
58
220779
2900
un om pe nume Maksymilian Faktorowicz
03:55
recognizedrecunoscut the importanceimportanţă
of symmetrysimetrie for beautyfrumuseţe
59
223703
3177
a recunoscut
importanța simetriei pentru frumusețe
03:58
when he designedproiectat the beautyfrumuseţe micrometerMicrometru.
60
226904
2155
când a proiectat micrometrul de frumusețe.
04:02
With this devicedispozitiv,
61
230297
1151
Cu acest instrument
04:03
he could measuremăsura minorminor asymmetricasimetrice flawsdefecte
62
231472
3055
putea să măsoare
defecte asimetrice minore,
04:06
whichcare he could then make up for
with productsproduse he soldvândut from his companycompanie,
63
234551
4549
pe care apoi le putea retușa
cu produsele vândute de compania lui,
04:11
namednumit brilliantlystrălucit
after himselfse, MaxMax FactorFactorul de,
64
239124
3824
numită în mod strălucit după el,
Max Factor,
04:14
whichcare, as you know,
is one of the world'slume mostcel mai famouscelebru brandsbranduri
65
242972
3011
care, după cum știți, e printre
cele mai faimoase mărci din lume
04:18
for "make up."
66
246007
1168
pentru ,,retușare".
04:20
The thirdal treilea factorfactor that contributescontribuie
to facialtratament facial attractivenessatractivitatea
67
248515
3958
Al treilea factor
care contribuie la atractivitatea facială
04:24
is the effectefect of hormoneshormoni.
68
252497
1713
este efectul hormonilor.
04:27
And here, I need to apologizescuza
for confininglimitarea my commentscomentarii
69
255533
4054
Iar aici, trebuie să mă scuzați
pentru încadrarea comentariilor
04:32
to heterosexualheterosexual normsnorme.
70
260282
1567
în normele heterosexuale.
04:35
But estrogenestrogen and testosteronetestosteron
playa juca importantimportant rolesrolurile
71
263618
4470
Dar estrogenul și testosteronul
joacă roluri importante
04:40
in shapingmodelarea featurescaracteristici
that we find attractiveatractiv.
72
268112
2598
în formarea trăsăturilor
pe care le găsim atractive.
04:43
EstrogenEstrogen producesproduce featurescaracteristici
that signalsemnal fertilityfertilitate.
73
271643
3857
Estrogenul produce trăsături
care semnifică fertilitate.
04:48
MenBărbaţi typicallytipic find womenfemei attractiveatractiv
74
276334
2950
Bărbații sunt în special atrași de femeile
04:51
who have elementselement
of bothambii youthtineret and maturitymaturitate.
75
279308
4301
care au atât elemente de tinerețe,
cât și de maturitate.
04:56
A facefață that's too baby-likecopil-ca mightar putea
mean that the girlfată is not yetinca fertilefertil,
76
284183
3973
O față care este prea copilăroasă
poate însemna că fata încă nu e fertilă,
05:01
so menbărbați find womenfemei attractiveatractiv
77
289119
1973
așa că bărbații le găsesc atractive
05:03
who have largemare eyesochi,
fulldeplin lipsbuze and narrowîngust chinsNora
78
291116
4236
pe femeile cu ochi mari,
buze pline și bărbii înguste
05:07
as indicatorsIndicatorii of youthtineret,
79
295376
1509
ca indicatori ai tinereții,
05:09
and highînalt cheekbonespometi
as an indicatorindicator of maturitymaturitate.
80
297700
3383
și pomeți înalți
ca indicatori ai maturității.
05:14
TestosteroneTestosteron producesproduce featurescaracteristici
that we regardprivință as typicallytipic masculinemasculin.
81
302564
5283
Testosteronul produce trăsături pe care
le considerăm tipic masculine.
05:20
These includeinclude heaviermai grele browssprâncenele,
82
308777
2020
Acestea includ sprâncene mai groase,
05:22
thinnermai subţire cheeksobrajii
83
310821
1305
obraji mai subțiri
05:24
and biggermai mare, squared-offpătrat-off jawsfălci.
84
312150
2252
și maxilare mari, pătrate.
05:26
But here'saici e a fascinatingfascinant ironyironie.
85
314426
1790
Dar iată o ironie fascinantă.
05:29
In manymulți speciesspecie,
86
317695
1151
La multe specii,
05:30
if anything,
87
318870
1381
probabil,
05:32
testosteronetestosteron suppressessuprima the immuneimun systemsistem.
88
320275
3692
testosteronul suprimă sistemul imunitar.
05:37
So the ideaidee that testosterone-infusedinfuzat de testosteron
featurescaracteristici are a fitnessfitness indicatorindicator
89
325002
4174
Așa că ideea că infuzia de testosteron
te face să pari în formă
05:41
doesn't really make a wholeîntreg lot of sensesens.
90
329200
2225
nu prea are sens.
05:44
Here, the logiclogică is turnedîntoarse on its headcap.
91
332183
2499
Aici, logica este dată peste cap.
05:47
InsteadÎn schimb of a fitnessfitness indicatorindicator,
92
335658
2149
În loc de condiție fizică bună,
05:49
scientistsoamenii de știință invokeinvoca a handicaphandicapul principleprincipiu.
93
337831
3407
oamenii de știință invocă un handicap.
05:54
The mostcel mai commonlyîn mod obișnuit citedcitate
exampleexemplu of a handicaphandicapul
94
342789
3532
Cel mai citat exemplu de handicap
05:58
is the peacock'spăun pe tailcoadă.
95
346345
1491
este coada păunului.
06:00
This beautifulfrumoasa but cumbersomegreoaie tailcoadă
doesn't exactlyexact help the peacockpăun
96
348542
4396
Această coadă frumoasă, dar greoaie,
nu prea îl ajută pe păun
06:04
avoidevita predatorsprădători
97
352962
1262
să evite prădătorii
06:06
and approachabordare peahenspeahens.
98
354910
1457
și să se apropie de păunițe.
06:09
Why should suchastfel de an extravagantextravagante
appendageapendice evolveevolua?
99
357188
3452
De ce ar evolua
un accesoriu așa extravagant?
06:13
Even CharlesCharles DarwinDarwin,
100
361947
1595
Chiar și Charles Darwin,
06:16
in an 1860 letterscrisoare to AsaAsa GrayGri wrotea scris
101
364408
3399
într-o scrisoare din 1860 către Asa Gray,
06:19
that the sightvedere of the peacock'spăun pe tailcoadă
madefăcut him physicallyfizic illbolnav.
102
367831
3772
scria că vederea cozii unui păun
îl îmbolnăvea fizic.
06:24
He couldn'tnu a putut explainexplica it
with his theoryteorie of naturalnatural selectionselecţie,
103
372144
2898
El nu o putea explica
prin teoria selecției naturale,
06:27
and out of this frustrationfrustrare,
104
375066
1899
și din această frustrare
06:28
he developeddezvoltat the theoryteorie
of sexualsexual selectionselecţie.
105
376989
3184
a dezvoltat teoria selecției sexuale.
06:33
On this accountcont,
106
381501
1150
După părerea lui,
06:34
the displayafişa of the peacock'spăun pe tailcoadă
is about sexualsexual enticementAdemenire,
107
382675
4383
etalarea cozii de păun
este o seducție sexuală,
06:39
and this enticementAdemenire meansmijloace
it's more likelyprobabil the peacockpăun will matemate
108
387082
6222
și această seducție înseamnă
că este mai probabil să se împerecheze
06:45
and have offspringdescendenți.
109
393328
1334
și să facă pui.
06:47
Now, the modernmodern twistTwist
on this displayafişa argumentargument
110
395818
2989
Acum, varianta modernă
a acestui raționament
06:51
is that the peacockpăun is alsode asemenea
advertisingreclamă its healthsănătate to the peahenpeahen.
111
399472
4970
este că păunul își expune de asemenea
și sănătatea în fața păuniței.
06:58
Only especiallyin mod deosebit fitpotrivi organismsorganisme
can affordpermite to divertdeviere resourcesresurse
112
406001
5127
Doar organismele care sunt în formă
își permit să-și folosească resursele
07:03
to maintainingmentine suchastfel de
an extravagantextravagante appendageapendice.
113
411152
2698
pentru a menține un accesoriu
așa extravagant.
07:06
Only especiallyin mod deosebit fitpotrivi menbărbați can affordpermite
the pricePreț that testosteronetestosteron leviestaxe
114
414592
4893
Doar bărbații foarte în formă își permit
prețul perceput de testosteron
07:11
on theiral lor immuneimun systemsistem.
115
419509
1269
pe sistemul lor imunitar.
07:13
And by analogyanalogie, think of the factfapt
116
421560
2658
Și prin analogie, gândiți-vă la faptul că
07:16
that only very richbogat menbărbați can affordpermite
to paya plati more than $10,000 for a watch
117
424242
6965
doar bărbații foarte bogați își permit
să plătească peste 10,000 $ pe un ceas
07:23
as a displayafişa of theiral lor financialfinanciar fitnessfitness.
118
431231
2250
ca etalon al bunăstării financiare.
07:27
Now, manymulți people hearauzi these kindstipuri
of evolutionaryevolutiv claimscreanțe
119
435113
2802
Acum, mulți oameni aud acest tip
de pretenții evoluționare
07:29
and think they mean that we somehowoarecum
are unconsciouslyinconştient seekingcăutare matescolegii
120
437939
5730
și cred că ele înseamnă că, într-un fel,
ne căutăm în mod inconștient
07:35
who are healthysănătos.
121
443693
1915
parteneri care sunt sănătoși.
07:37
And I think this ideaidee
is probablyprobabil not right.
122
445632
2943
Iar eu cred că această idee
este probabil greșită.
07:42
TeenagersAdolescenti and youngtineri adultsadulți are not exactlyexact
knowncunoscut for makingluare decisionsdeciziile
123
450269
4862
Adolescenții și adulții tineri
nu sunt tocmai recunoscuți pentru decizii
07:47
that are predicatedpredicata on healthsănătate concernspreocupările.
124
455155
2188
bazate pe aspecte legate de sănătate.
07:50
But they don't have to be,
125
458544
1601
Dar nici nu trebuie să fie așa
07:52
and let me explainexplica why.
126
460169
1483
și o să vă explic de ce.
07:55
ImagineImaginaţi-vă a populationpopulație
127
463151
1351
Imaginați-vă o populație
07:57
in whichcare people have threeTrei differentdiferit
kindstipuri of preferencesPreferinţe:
128
465208
4178
în care oamenii
au trei tipuri de preferințe:
08:01
for greenverde, for orangeportocale and for redroșu.
129
469410
3325
pentru verde, portocaliu și roșu.
08:05
From theiral lor pointpunct of viewvedere,
130
473922
1191
După părerea lor,
08:07
these preferencesPreferinţe have
nothing to do with healthsănătate;
131
475137
2363
aceste preferințe
nu au de-a face cu sănătatea;
08:09
they just like what they like.
132
477524
1492
le place ceea ce le place.
08:12
But if it were alsode asemenea the casecaz
that these preferencesPreferinţe are associatedasociate
133
480128
4041
Dar dacă ar fi cazul
ca aceste preferințe să fie asociate
08:16
with the differentdiferit likelihoodprobabilitate
of producingproducând offspringdescendenți --
134
484193
2998
cu diferite posibilități
de a produce urmași -
08:19
let's say in a ratioraportul of 3:2:1 --
135
487215
2862
să spunem la o rată de 3:2:1 -
08:23
then in the first generationgeneraţie,
136
491060
1444
atunci în prima generație,
08:24
there would be 3 greensGrupul Verzilor
to 2 orangesportocale to 1 redroșu,
137
492528
3272
ar fi 3 verzi la 2 portocalii la 1 roșu,
08:27
and in eachfiecare subsequentulterioare generationgeneraţie,
138
495824
2186
și în fiecare generație următoare,
08:30
the proportionproporţie of greensGrupul Verzilor increasecrește,
139
498034
2706
proporția de verde ar crește,
08:34
so that in 10 generationsgenerații,
140
502067
1711
astfel că în 10 generații,
08:35
98 percentla sută of this populationpopulație
has a greenverde preferencepreferinţă.
141
503802
3773
98% din această populație
ar avea preferință pentru verde.
08:39
Now, a scientistom de stiinta comingvenire in
and samplingprelevarea de probe this populationpopulație
142
507963
3121
Acum, un om de știință care vine
și testează această populație
08:43
discoversDescoperă that greenverde
preferencesPreferinţe are universaluniversal.
143
511108
3649
descoperă că preferința pentru verde
este universală.
08:47
So the pointpunct about this little
abstractabstract exampleexemplu
144
515606
3872
Deci ideea acestui mic exemplu abstract
08:51
is that while preferencesPreferinţe
for specificspecific physicalfizic featurescaracteristici
145
519502
4660
este că, în timp ce preferințele
pentru trăsături fizice specifice
08:56
can be arbitraryarbitrar for the individualindividual,
146
524186
2563
pot fi arbitrare pentru individ,
09:00
if those featurescaracteristici are heritableereditare
147
528090
1770
dacă aceste trăsături se moștenesc
09:05
and they are associatedasociate
with a reproductivereproducere advantageavantaj,
148
533232
4159
și sunt asociate
cu un avantaj reproductiv,
09:09
over time,
149
537415
1214
de-a lungul timpului,
09:10
they becomedeveni universaluniversal for the groupgrup.
150
538653
1927
ele devin universale pentru grup.
09:15
So what happensse întâmplă in the braincreier
when we see beautifulfrumoasa people?
151
543172
5201
Deci ce se întâmplă în creier
când vedem oameni frumoși?
09:22
AttractiveAtractive facesfețe activateactiva
partspărți of our visualvizual cortexcortex
152
550520
4028
Fețele atractive activează
părți din cortexul nostru vizual
09:26
in the back of the braincreier,
153
554572
1945
din spatele creierului,
09:28
an areazonă calleddenumit the fusiformfusiform gyrusgirusul,
154
556541
1942
o zonă numită girusul fusiform,
09:30
that is especiallyin mod deosebit tunedreglate
to processingprelucrare facesfețe,
155
558507
2802
care este special ajustată
să analizeze fețe,
09:33
and an adjacentadiacent areazonă calleddenumit
the laterallateral occipitaloccipital complexcomplex,
156
561333
4014
și o zonă adiacentă
numită complexul lateral occipital,
09:37
that is especiallyin mod deosebit attunedîn armonie
to processingprelucrare objectsobiecte.
157
565371
2756
care este special ajustată
să analizeze obiecte.
09:40
In additionplus,
158
568700
1396
În plus,
09:42
attractiveatractiv facesfețe activateactiva partspărți
of our rewardrecompensă and pleasureplăcere centerscentre
159
570120
5078
fețele atractive activează
zone din centrii recompensei și plăcerii
09:47
in the frontfață and deepadâncime in the braincreier,
160
575222
2265
din fața și din adâncul creierului,
09:50
and these includeinclude areaszone
that have complicatedcomplicat namesnumele,
161
578179
3124
iar acestea includ zone cu nume complicate
09:53
like the ventralventral striatumstriatum,
162
581327
1864
ca striatum ventral,
09:55
the orbitofrontalorbitofrontal cortexcortex
163
583215
1919
cortex orbitofrontal
09:57
and the ventromedialventromedial prefrontalprefrontal cortexcortex.
164
585158
2594
și cortex prefrontal ventromedial.
10:00
Our visualvizual braincreier that is tunedreglate
to processingprelucrare facesfețe
165
588732
3984
Creierul nostru vizual
care este ajustat să analizeze fețe
10:04
interactsinteracţionează with our pleasureplăcere centerscentre
166
592740
2637
interacționează cu centrii plăcerii
10:07
to underpinstau la baza the experienceexperienţă of beautyfrumuseţe.
167
595401
2447
care susțin experiența frumuseții.
10:11
AmazinglyUimitor, while we all
engageangaja with beautyfrumuseţe,
168
599719
4092
Uimitor, în timp ce noi toți
suntem captivați de frumusețe
10:15
withoutfără our knowledgecunoştinţe,
169
603835
1597
fără știrea noastră,
10:17
beautyfrumuseţe alsode asemenea engagesse angajează us.
170
605456
1758
și frumusețea este captivată de noi.
10:20
Our brainscreier respondrăspunde to attractiveatractiv facesfețe
171
608478
2499
Creierul nostru
reacționează la fețe frumoase
10:23
even when we're not thinkinggândire about beautyfrumuseţe.
172
611001
2354
chiar dacă nu ne gândim la frumusețe.
10:26
We conductedefectuat an experimentexperiment
in whichcare people saw a seriesserie of facesfețe,
173
614637
4289
Am făcut un experiment
în care oamenii au văzut o serie de fețe,
10:30
and in one conditioncondiție,
174
618950
1703
și la un moment dat,
10:32
they had to decidea decide if a pairpereche of facesfețe
were the samela fel or a differentdiferit personpersoană.
175
620677
5576
au trebuit să decidă dacă două fețe
erau la fel sau erau persoane diferite.
10:39
Even in this conditioncondiție,
176
627907
2493
Chiar și în această situație,
10:42
attractiveatractiv facesfețe drovea condus neuralneural activityactivitate
robustlyrobust in theiral lor visualvizual cortexcortex,
177
630424
6142
fețele atractive au generat
activitate intensă în cortexul vizual,
10:48
despitein ciuda the factfapt that they were thinkinggândire
about a person'spersoane identityidentitate
178
636590
3513
cu toate că ei se gândeau
la identitatea persoanei
10:52
and not theiral lor beautyfrumuseţe.
179
640127
1301
și nu la frumusețea acesteia.
10:55
AnotherUn alt groupgrup similarlyasemănător foundgăsite
automaticautomată responsesrăspunsuri to beautyfrumuseţe
180
643127
4311
Un alt grup a găsit în mod similar
răspunsuri automate la frumusețe
10:59
withinîn our pleasureplăcere centerscentre.
181
647462
2163
în centrii noștri de plăcere.
11:02
TakenLuate togetherîmpreună, these studiesstudiu suggestsugera
182
650551
2789
Luate împreună, aceste studii sugerează
11:06
that our braincreier automaticallyautomat
respondsrăspunde to beautyfrumuseţe
183
654033
4511
că creierul nostru reacționează automat
la frumusețe
11:10
by linkingcare leagă visionviziune and pleasureplăcere.
184
658568
2015
legând vizualul de plăcere.
11:13
These beautyfrumuseţe detectorsdetectoare, it seemspare,
185
661854
2380
Acești detectori de frumusețe, se pare,
11:16
pingping everyfiecare time we see beautyfrumuseţe,
186
664258
1838
sună mereu când vedem frumusețea,
11:18
regardlessfără deosebire of whateverindiferent de elsealtfel
we mightar putea be thinkinggândire.
187
666120
2694
indiferent la ce ne gândim.
11:23
We alsode asemenea have a "beautyfrumuseţe is good"
stereotypestereotip embeddedîncorporat in the braincreier.
188
671022
5489
Avem de asemenea fixat în creier
stereotipul ,,frumos înseamnă bun".
11:29
WithinÎn cadrul the orbitofrontalorbitofrontal cortexcortex,
189
677712
2227
Prin cortexul orbitofrontal,
11:31
there's overlappingsuprapunere neuralneural activityactivitate
190
679963
1775
se suprapune activitatea neurală
11:33
in responseraspuns to beautyfrumuseţe and to goodnessbunătate,
191
681762
3784
ca răspuns la frumusețe și bunătate,
11:39
and this happensse întâmplă even when people
aren'tnu sunt explicitlyexplicit thinkinggândire
192
687185
3522
și asta se întâmplă chiar și când
oamenii nu se gândesc în mod explicit
11:42
about beautyfrumuseţe or goodnessbunătate.
193
690731
1603
la frumusețe sau bunătate.
11:45
Our brainscreier seempărea to reflexivelynăscuţii
associateasociat beautyfrumuseţe and good.
194
693906
3959
Din reflex, creierul nostru
pare să asocieze frumusețea cu binele.
11:50
And this reflexivereflexiv associationasociere
mayMai be the biologicbiologic triggertrăgaci
195
698690
3978
Și această asociere reflexă
poate fi factorul biologic
11:54
for the manymulți socialsocial effectsefecte of beautyfrumuseţe.
196
702692
2682
pentru efectele sociale ale frumuseții.
11:58
AttractiveAtractive people receivea primi
all kindstipuri of advantagesavantaje in life.
197
706057
4394
Oamenii atractivi
primesc tot felul de avantaje în viață.
12:03
They're regardedconsiderate as more intelligentinteligent,
198
711556
2754
Ei sunt considerați mai inteligenți,
12:06
more trustworthydemn de încredere,
199
714334
1603
mai de încredere,
12:07
they're givendat highersuperior paya plati
and lessermai mică punishmentspedepse,
200
715961
3545
sunt plătiți mai bine
și pedepsiți mai puțin,
12:11
even when suchastfel de judgmentsjudecăți
are not warrantedgarantat.
201
719530
2722
chiar și atunci când
astfel de aprecieri nu se justifică.
12:15
These kindstipuri of observationsobservații
revealdezvălui beauty'sfrumusete pe uglyurât sidelatură.
202
723572
3340
Acest gen de observații
ne arată partea urâtă a frumuseții.
12:19
In my lablaborator, we recentlyrecent foundgăsite
203
727796
2073
În laboratorul meu, am descoperit recent
12:21
that people with minorminor facialtratament facial
anomaliesanomaliile and disfigurementsdisfigurements
204
729893
4922
că oamenii cu anomalii faciale minore
și cu diformități
12:26
are regardedconsiderate as lessMai puțin good, lessMai puțin kinddrăguț,
205
734839
3784
sunt considerați mai puțin buni,
mai puțin amabili,
12:30
lessMai puțin intelligentinteligent, lessMai puțin competentcompetent
and lessMai puțin hardworkingharnici.
206
738647
4431
mai puțin inteligenți,
mai puțin competenți și muncitori.
12:35
UnfortunatelyDin păcate, we alsode asemenea have
a "disfigureddesfigurat is badrău" stereotypestereotip.
207
743854
5284
Din nefericire, avem și un stereotip:
,,diform înseamnă rău".
12:42
This stereotypestereotip is probablyprobabil
exploitedexploatate and magnifiedmărită
208
750398
6658
Acest stereotip este probabil
exploatat și amplificat
12:49
by imagesimagini in popularpopular mediamass-media,
209
757080
2413
de imagini din cultura populară,
12:51
in whichcare facialtratament facial disfigurementmutilare
is oftende multe ori used as a shorthandprescurtare
210
759517
3896
în care diformitățile faciale
sunt adesea folosite drept modele
12:55
to depictdescrie someonecineva of villainousmizerabil charactercaracter.
211
763437
2658
pentru a descrie
o persoană cu caracter reprobabil.
12:59
We need to understanda intelege
these kindstipuri of implicitimplicite biasesdistorsiunilor
212
767378
3454
Trebuie să înțelegem
acest tip de prejudecăți implicite
13:02
if we are to overcomea depasi them
213
770856
1737
dacă vrem să le depășim
13:04
and aimscop for a societysocietate
in whichcare we treattrata people fairlydestul de,
214
772617
3681
și să ne îndreptăm spre o societate
în care tratăm oamenii corect,
13:08
basedbazat on theiral lor behaviorcomportament and not
on the happenstanceîntâmplare of theiral lor looksarată.
215
776322
4415
pe baza comportamentului lor
și nu a felului cum arată din întâmplare.
13:16
Let me leavepărăsi you with one finalfinal thought.
216
784758
3245
Vreau să vă las cu un ultim gând.
13:21
BeautyFrumusete is a work in progressprogres.
217
789044
2048
Frumusețea e o producție neterminată.
13:24
The so-calledașa-zisul universaluniversal
attributesatribute of beautyfrumuseţe
218
792527
3207
Așa-numitele atribute universale
ale frumuseții
13:27
were selectedselectat for duringpe parcursul the almostaproape
two millionmilion yearsani of the PleistocenePleistocen.
219
795758
5488
au fost selectate în cei aproape
două milioane de ani din Pleistocen
13:33
Life was nastyurât, brutishbestial
and a very long time agoîn urmă.
220
801944
4892
Viața era dezgustătoare, bestială,
în urmă cu foarte mult timp.
13:40
The selectionselecţie criteriacriterii
for reproductivereproducere successsucces from that time
221
808014
5324
Criteriile de selecție
pentru succesul reproductiv de atunci
13:45
doesn't really applyaplica todayastăzi.
222
813362
1865
nu mai sunt valabile astăzi.
13:47
For exampleexemplu,
223
815966
1490
De exemplu,
13:49
deathmoarte by parasiteparazit is not one
of the toptop waysmoduri that people diea muri,
224
817480
4067
paraziții nu mai reprezintă
o cauză principală a morții oamenilor,
13:53
at leastcel mai puţin not in the technologicallytehnologic
developeddezvoltat worldlume.
225
821571
2891
cel puțin nu în lumea
dezvoltată tehnologic.
13:57
From antibioticsantibiotice to surgeryinterventie chirurgicala,
226
825997
2360
De la antibiotice la chirurgie,
14:00
birthnaștere controlControl to in vitroin vitro fertilizationfertilizare,
227
828381
3492
de la contracepție
la fertilizare in vitro,
14:03
the filtersfiltre for reproductivereproducere successsucces
are beingfiind relaxedrelaxat.
228
831897
3390
filtrele pentru succesul reproductiv
s-au relaxat.
14:07
And undersub these relaxedrelaxat conditionscondiţii,
229
835956
2655
Și în aceste condiții relaxate,
14:10
preferencepreferinţă and traittrăsătură combinationscombinaţii
are freegratuit to driftderivă
230
838635
4234
preferințele și combinațiile trăsăturilor
sunt libere să devieze
14:14
and becomedeveni more variablevariabila.
231
842893
1769
și să devină mai variate.
14:17
Even as we are profoundlyprofund
affectingcare afectează our environmentmediu inconjurator,
232
845416
4186
Chiar dacă afectăm profund
mediul înconjurător,
14:22
modernmodern medicinemedicament
and technologicaltehnologic innovationinovaţie
233
850985
3313
medicina modernă și inovația tehnologică
14:26
is profoundlyprofund affectingcare afectează
234
854322
1753
afectează profund
14:28
the very essenceesență of what it meansmijloace
to look beautifulfrumoasa.
235
856099
3722
însăși esența a ceea ce înseamnă
să fii frumos.
14:33
The universaluniversal naturenatură of beautyfrumuseţe is changingschimbare
236
861197
2550
Natura universală a frumuseții se schimbă
14:35
even as we're changingschimbare the universeunivers.
237
863771
2921
chiar în timp ce noi schimbăm universul.
14:40
Thank you.
238
868863
1185
Mulțumesc.
14:42
(ApplauseAplauze)
239
870072
3586
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anjan Chatterjee - Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping?

Why you should listen

In his recent book, The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, cognitive neuroscientist Anjan Chatterjee investigates neural responses to beauty, explaining that the faces and places we find aesthetically pleasing may promote evolutionary success.

With numerous publications to his name in areas such as attention, spatial cognition and neuroethics, Chatterjee is the former president of the Behavioral and Cognitive Neurology Society and the International Association of Empirical Aesthetics, and he is also a founding member of the Board of Governors of the Neuroethics Society. In 2016, Chatterjee was awarded the Rudolph Arnheim Award for contributions to psychology and the arts. Currently at the Center for Cognitive Neuroscience at the University of Pennsylvania, Chatterjee's cutting edge work in neuroaesthetics bridges art and neuroscience in complex and fascinating ways.

More profile about the speaker
Anjan Chatterjee | Speaker | TED.com