ABOUT THE SPEAKER
Anjan Chatterjee - Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping?

Why you should listen

In his recent book, The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, cognitive neuroscientist Anjan Chatterjee investigates neural responses to beauty, explaining that the faces and places we find aesthetically pleasing may promote evolutionary success.

With numerous publications to his name in areas such as attention, spatial cognition and neuroethics, Chatterjee is the former president of the Behavioral and Cognitive Neurology Society and the International Association of Empirical Aesthetics, and he is also a founding member of the Board of Governors of the Neuroethics Society. In 2016, Chatterjee was awarded the Rudolph Arnheim Award for contributions to psychology and the arts. Currently at the Center for Cognitive Neuroscience at the University of Pennsylvania, Chatterjee's cutting edge work in neuroaesthetics bridges art and neuroscience in complex and fascinating ways.

More profile about the speaker
Anjan Chatterjee | Speaker | TED.com
TEDMED 2016

Anjan Chatterjee: How your brain decides what is beautiful

Анджан Чаттерджі: Як мозок вирішує, що для нього прекрасне

Filmed:
2,701,069 views

Анджан Чаттерджі використовує методи еволюційної психології та когнітивної нейронауки, щоб дослідити одне з найбільш таємничих понять у природі - красу. Як наука пояснює, чому певне поєднання ліній, кольорів та форм так сильно хвилює нас, - дізнайтесь у цій захоплюючій подорожі до глибин мозку.
- Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It's 1878.
0
1869
1967
1878 року
00:16
SirСер FrancisФренсіс GaltonGalton
givesдає a remarkableчудовий talk.
1
4969
3278
сер Френсіс Гальтон
підготував незвичайну доповідь
00:21
He's speakingкажучи to the anthropologicanthropologic
instituteінститут of Great BritainВеликобританія and IrelandІрландія.
2
9318
4138
для виступу в Антропологічному інституті
Великої Британії та Ірландії.
00:26
KnownВідомий for his pioneeringноваторський work
in humanлюдина intelligenceрозвідка,
3
14170
4026
Відомий новаторськими дослідженнями
людського розуму,
00:30
GaltonGalton is a brilliantблискучий polymathЕрудит.
4
18220
1988
Гальтон був блискучим ерудитом.
00:33
He's an explorerдослідник,
5
21716
1554
Він був першовідкривачем,
00:35
an anthropologistантрополог,
6
23294
1753
антропологом,
00:37
a sociologistсоціолог,
7
25071
1530
соціологом,
00:38
a psychologistпсихолог
8
26625
1569
психологом
00:40
and a statisticianстатистик.
9
28218
1474
та cтатистиком.
00:43
He's alsoтакож a eugenisteugenist.
10
31387
2282
Окрім того, він займався євгенікою.
00:46
In this talk,
11
34600
1246
У своїй доповіді
00:48
he presentsподарунки a newновий techniqueтехніка
by whichкотрий he can combineкомбінувати photographsфотографії
12
36807
4753
Гальтон презентує нову техніку
створення комбінованих портретів
00:53
and produceвиробляти compositeкомпозитний portraitsпортрети.
13
41584
2259
шляхом поєднання фотографій.
00:56
This techniqueтехніка could be used
to characterizeхарактеризують differentінший typesтипи of people.
14
44663
5014
Ця техніка могла б виокреслити
характерні риси різних типів людей.
01:02
GaltonGalton thinksдумає that if he combinesкомбінує
photographsфотографії of violentнасильницький criminalsзлочинців,
15
50702
5349
На думку Гальтона, якщо скласти разом
знімки найбільших лиходіїв,
01:08
he will discoverвідкрити the faceобличчя of criminalityкримінал, злочинність.
16
56075
3126
можна побачити справжнє
обличчя злочинності.
01:12
But to his surpriseздивування,
17
60253
1987
Та на його подив,
01:14
the compositeкомпозитний portraitпортрет that he producesвипускає
18
62264
2864
складений ним портрет
01:17
is beautifulгарний.
19
65951
1256
виявився прекрасним.
01:22
Galton'sGalton готелю surprisingдивним findingзнахідка
raisesпіднімається deepглибоко questionsпитання:
20
70026
3028
Несподіване відкриття дослідника
порушує глибокі питання:
01:25
What is beautyкрасуня?
21
73515
1585
Що таке краса?
01:28
Why do certainпевний configurationsконфігурації of lineлінія
and colorколір and formформа exciteзбуджуйся us so?
22
76070
6819
Чому ті чи інші поєднання ліній,
кольорів та форм так захоплюють нас?
01:36
For mostнайбільше of humanлюдина historyісторія,
23
84372
1528
Впродовж свого існування
01:37
these questionsпитання have been approachedпідійшов
usingвикористовуючи logicлогіка and speculationспекуляції.
24
85924
5555
людство шукало логічні пояснення
і губилося в здогадках.
01:44
But in the last fewмало хто decadesдесятиліття,
25
92115
1517
Проте останні кілька десятиліть
01:45
scientistsвчені have addressedадресований
the questionпитання of beautyкрасуня
26
93656
2878
науковці досліджують феномен краси,
01:48
usingвикористовуючи ideasідеї from evolutionaryеволюційний psychologyпсихологія
and toolsінструменти of neuroscienceневрологія.
27
96558
5069
оперуючи ідеями еволюційної психології
та інструментами нейронауки.
01:54
We're beginningпочаток to glimpseперегляд
the why and the how of beautyкрасуня,
28
102502
3863
Ми починаємо піднімати таємничу завісу
над "чому" та "як" царини прекрасного,
01:58
at leastнайменше in termsтерміни of what it meansзасоби
for the humanлюдина faceобличчя and formформа.
29
106945
3324
принаймні cтосовно
людського обличчя та тіла.
02:03
And in the processпроцес,
30
111201
1556
У цьому процесі
02:04
we're stumblingспотикаючись uponна some surprisesсюрпризи.
31
112781
2352
ми стикаємося з несподіванками.
02:08
When it comesприходить to seeingбачачи
beautyкрасуня in eachкожен other,
32
116160
2808
Як ми бачимо красиве одне в одному?
02:11
while this decisionрішення is certainlyзвичайно
subjectiveсуб'єктивний for the individualіндивідуальний,
33
119749
4355
Це бачення, звісно, суб'єктивне
для кожної окремої людини,
02:16
it's sculptedскульптурний by factorsфактори that contributeвнесок
to the survivalвиживання of the groupгрупа.
34
124128
4183
але воно будується на факторах,
вагомих для колективного виживання.
02:20
ManyБагато experimentsексперименти have shownпоказано
35
128810
2648
Численні експерименти показали,
02:23
that a fewмало хто basicосновний parametersпараметри contributeвнесок
to what makesробить a faceобличчя attractiveпривабливий.
36
131482
4001
що лише кілька основних параметрів
зумовлюють привабливість обличчя.
02:28
These includeвключати averagingусереднення, symmetryСиметрія
and the effectsефекти of hormonesгормони.
37
136315
5676
Це "середнє арифметичне" із різних облич,
симетрія та вплив гормонів.
02:34
Let's take eachкожен one of these in turnповорот.
38
142015
2410
Давайте розглянемо їх по черзі.
02:38
Galton'sGalton готелю findingзнахідка
39
146531
1474
Гальтон побачив,
02:40
that compositeкомпозитний or averageсередній facesобличчя
are typicallyзазвичай more attractiveпривабливий
40
148029
5283
що обличчя, "складене" з кількох інших,
зазвичай привабливіше,
02:45
than eachкожен individualіндивідуальний faceобличчя
that contributesсприяє to the averageсередній
41
153336
3557
ніж ці кілька складових облич,
якщо взяти кожне окремо.
02:48
has been replicatedвідтворена manyбагато хто timesразів.
42
156917
1929
Цей висновок підтверджено
неодноразово,
02:51
This laboratoryлабораторія findingзнахідка fitsпідходить
with manyбагато хто people'sнародний intuitionsінтуїції.
43
159933
4189
і з ним погоджується внутрішнє чуття
багатьох людей.
02:56
AverageСереднє facesобличчя representпредставляти
the centralцентральний tendenciesтенденції of a groupгрупа.
44
164754
4211
Комбіновані обличчя відображають
основні тенденції суспільства.
03:01
People with mixedзмішаний featuresособливості
representпредставляти differentінший populationsпопуляції,
45
169724
4319
Люди зі змішаними рисами
репрезентують різні народності.
03:06
and presumablyмабуть harborгавань
greaterбільший geneticгенетичний diversityрізноманітність
46
174067
3348
Вважається, що в них закладено
більше генетичного розмаїття
03:09
and adaptabilityтехнологічність to the environmentнавколишнє середовище.
47
177439
2198
і вони краще пристосовуюься до середовища.
03:12
ManyБагато people find mixed-raceзмішаної раси
individualsособистості attractiveпривабливий
48
180337
4404
Багатьом представники мішаних рас
видаються привабливими,
03:16
and inbredінбредних familiesсім'ї lessменше so.
49
184765
2174
на противагу представникам інбридингу.
03:20
The secondдругий factorфактор that contributesсприяє
to beautyкрасуня is symmetryСиметрія.
50
188627
4183
Наступний фактор краси -
це симетрія.
03:25
People generallyвзагалі find symmetricсиметрична facesобличчя
more attractiveпривабливий than asymmetricАсиметрична onesті, хто.
51
193474
4326
Зазвичай симетричні обличчя
привабливіші за асиметричні.
03:30
DevelopmentalРозвитку abnormalitiesаномалії
are oftenчасто associatedасоційований with asymmetriesасиметрія.
52
198758
5252
З асиметричністю нерідко асоціюють
аномалії розвитку.
03:36
And in plantsрослини, animalsтварини and humansлюди,
53
204034
3265
Асиметрія у рослин, тварин та людей
03:39
asymmetriesасиметрія oftenчасто ariseвиникати
from parasiticпаразитарні infectionsінфекції.
54
207323
3306
часто виникає в результаті
паразитарних інфекцій.
03:43
SymmetryСиметрія, it turnsвиявляється out,
55
211373
2218
Симетрія, як виявилося,
03:45
is alsoтакож an indicatorіндикатор of healthздоров'я.
56
213615
3503
є ще й індикатором хорошого здоров'я.
03:50
In the 1930s,
57
218469
1594
У 1930-х роках
03:52
a man namedназваний MaksymilianMaksymilian FaktorowiczFaktorowicz
58
220779
2900
чоловік на ім'я Максиміліан Факторович
03:55
recognizedвизнаний the importanceважливість
of symmetryСиметрія for beautyкрасуня
59
223703
3177
зрозумів, яку важливу роль
відіграє симетрія,
03:58
when he designedрозроблений the beautyкрасуня micrometerмікрометр.
60
226904
2155
коли проектував свій мікрометр краси.
04:02
With this deviceпристрій,
61
230297
1151
Цим приладом
04:03
he could measureміра minorнеповнолітній asymmetricАсиметрична flawsнедоліки
62
231472
3055
він міг виміряти навіть незначні
асиметричності
04:06
whichкотрий he could then make up for
with productsпродукти he soldпродано from his companyкомпанія,
63
234551
4549
та замаскувати їх косметикою,
яку пропонувала його компанія,
04:11
namedназваний brilliantlyблискуче
after himselfсам, MaxМакс FactorФактор,
64
239124
3824
блискуче названа на його честь,
Макс Фактор.
04:14
whichкотрий, as you know,
is one of the world'sсвітовий mostнайбільше famousзнаменитий brandsбренди
65
242972
3011
Як вам відомо, ця компанія є
одним з найвідоміших брендів
04:18
for "make up."
66
246007
1168
у світі косметики.
04:20
The thirdтретій factorфактор that contributesсприяє
to facialДогляд за шкірою обличчя attractivenessпривабливість
67
248515
3958
Третій чинник, що зумовлює
привабливість обличчя, -
04:24
is the effectефект of hormonesгормони.
68
252497
1713
це ефект гормонів.
04:27
And here, I need to apologizeвибачитися
for confiningобмежившись my commentsкоментарі
69
255533
4054
До слова, мушу вибачитись за те,
що мої коментарі стосуються
04:32
to heterosexualгетеросексуальними normsнорми.
70
260282
1567
суто гетеросексуальних норм.
04:35
But estrogenестроген and testosteroneТестостерон
playграти importantважливо rolesролі
71
263618
4470
Естроген та тестостерон
мають вагомий вплив
04:40
in shapingформування featuresособливості
that we find attractiveпривабливий.
72
268112
2598
на формування рис,
які ми вважаємо привабливими.
04:43
EstrogenЕстроген producesвипускає featuresособливості
that signalсигнал fertilityфертильність.
73
271643
3857
Естроген формує риси,
які сигналізують про фертильність.
04:48
MenЧоловіки typicallyзазвичай find womenжінки attractiveпривабливий
74
276334
2950
Чоловіків в основному приваблюють жінки,
04:51
who have elementsелементи
of bothобидва youthмолодь and maturityзрілість.
75
279308
4301
тіло яких говорить
про молодість та зрілість водночас.
04:56
A faceобличчя that's too baby-likeдитина, як mightможе
mean that the girlдівчина is not yetвсе-таки fertileродючий,
76
284183
3973
Дитяче обличчя означає, що дівчина
ще не готова народжувати.
05:01
so menчоловіки find womenжінки attractiveпривабливий
77
289119
1973
Отже, чоловікам подобаються жінки
05:03
who have largeвеликий eyesочі,
fullповний lipsгуби and narrowвузький chinsпідборіддя
78
291116
4236
з великими очима, повними губами
та вузьким підборіддям,
05:07
as indicatorsпоказники of youthмолодь,
79
295376
1509
бо це вказує на молодість,
05:09
and highвисокий cheekbonesвилиці
as an indicatorіндикатор of maturityзрілість.
80
297700
3383
та з високими вилицями,
які вказують на зрілість.
05:14
TestosteroneТестостерон producesвипускає featuresособливості
that we regardвважають as typicallyзазвичай masculineчоловічий.
81
302564
5283
Тестостерон формує риси,
які ми вважаємо типово чоловічими,
05:20
These includeвключати heavierважче browsброви,
82
308777
2020
а саме, важкі брови,
05:22
thinnerтонше cheeksщоки
83
310821
1305
тонші щоки
05:24
and biggerбільший, squared-offквадратним jawsщелепи.
84
312150
2252
та грубші, ніби квадратні, щелепи.
05:26
But here'sось тут a fascinatingзахоплююче ironyіронія.
85
314426
1790
Проте ось яка вражаюча іронія:
05:29
In manyбагато хто speciesвидів,
86
317695
1151
у багатьох видів,
05:30
if anything,
87
318870
1381
якщо вже на те пішло,
05:32
testosteroneТестостерон suppressesпригнічує the immuneімунний systemсистема.
88
320275
3692
тестостерон пригнічує імунну систему.
05:37
So the ideaідея that testosterone-infusedТестостерон infused
featuresособливості are a fitnessфітнес indicatorіндикатор
89
325002
4174
Тому ідея, буцімто тестостеронні риси
вказують на хороший фізичний стан,
05:41
doesn't really make a wholeцілий lot of senseсенс.
90
329200
2225
є доволі безглуздою.
05:44
Here, the logicлогіка is turnedобернувся on its headголова.
91
332183
2499
Логіка перевернута догори дригом.
05:47
InsteadЗамість цього of a fitnessфітнес indicatorіндикатор,
92
335658
2149
Натомість
05:49
scientistsвчені invokeвикликати a handicapгандикап principleпринцип.
93
337831
3407
вчені посилаються на принцип гандикапу.
05:54
The mostнайбільше commonlyзазвичай citedцитується
exampleприклад of a handicapгандикап
94
342789
3532
Найвідоміший приклад гандикапу -
05:58
is the peacock'sПавич tailхвіст.
95
346345
1491
це хвіст павича.
06:00
This beautifulгарний but cumbersomeгроміздка tailхвіст
doesn't exactlyточно help the peacockпавич
96
348542
4396
Він прекрасний, але обтяжливий
і аж ніяк не допомагає птахові
06:04
avoidуникати predatorsхижаки
97
352962
1262
втікати від хижаків
06:06
and approachпідхід peahenspeahens.
98
354910
1457
чи зближуватися із самицями.
06:09
Why should suchтакий an extravagantекстравагантні
appendageпридаток evolveрозвиватися?
99
357188
3452
Навіщо такий клопіткий тягар?
06:13
Even CharlesЧарльз DarwinДарвін,
100
361947
1595
Навіть Чарльз Дарвін
06:16
in an 1860 letterлист to AsaASA GrayСірий wroteписав
101
364408
3399
написав у листі до Ейси Грея,
датованому 1860 роком,
06:19
that the sightвидовище of the peacock'sПавич tailхвіст
madeзроблений him physicallyфізично illхворий.
102
367831
3772
що від побаченого павичевого хвоста
йому стало зле.
06:24
He couldn'tне міг explainпояснити it
with his theoryтеорія of naturalприродний selectionвибір,
103
372144
2898
Він ніяк не міг пояснити цей хвіст
теорією природного відбору.
06:27
and out of this frustrationрозчарування,
104
375066
1899
У розпачі
06:28
he developedрозроблений the theoryтеорія
of sexualсексуальний selectionвибір.
105
376989
3184
Дарвін вивів теорію
статевого відбору.
06:33
On this accountрахунок,
106
381501
1150
Згідно з нею,
06:34
the displayдисплей of the peacock'sПавич tailхвіст
is about sexualсексуальний enticementзваблювання,
107
382675
4383
павич розчепірює хвіст
щоб звабити протилежну стать,
06:39
and this enticementзваблювання meansзасоби
it's more likelyшвидше за все the peacockпавич will mateМате
108
387082
6222
а це означає більшу ймовірність того,
що відбудеться парування
06:45
and have offspringпотомство.
109
393328
1334
і птах матиме потомство.
06:47
Now, the modernсучасний twistтвіст
on this displayдисплей argumentаргумент
110
395818
2989
Сучасна наука додала
до цього аргументу,
06:51
is that the peacockпавич is alsoтакож
advertisingреклама its healthздоров'я to the peahenплюмажу.
111
399472
4970
що павич також використовує хвіст,
аби похизуватися здоров'ям перед павою.
06:58
Only especiallyособливо fitпридатний organismsорганізмів
can affordдозволити собі to divertПереадресація resourcesресурси
112
406001
5127
Лише винятково сильний організм
може дозволити собі таку розкіш -
07:03
to maintainingпідтримка suchтакий
an extravagantекстравагантні appendageпридаток.
113
411152
2698
витрачати свої ресурси на утримання
чудернацької цяцьки.
07:06
Only especiallyособливо fitпридатний menчоловіки can affordдозволити собі
the priceціна that testosteroneТестостерон leviesзбори
114
414592
4893
Лише винятково міцні чоловіки
можуть не зважати на збитки імунітету,
07:11
on theirїх immuneімунний systemсистема.
115
419509
1269
завдані тестостероном.
07:13
And by analogyаналогія, think of the factфакт
116
421560
2658
За аналогією, згадайте про те,
07:16
that only very richбагатий menчоловіки can affordдозволити собі
to payплатити more than $10,000 for a watch
117
424242
6965
що лише дуже багаті чоловіки можуть
витратити понад $10,000 на годинник,
07:23
as a displayдисплей of theirїх financialфінансовий fitnessфітнес.
118
431231
2250
щоб показати свою фінансову міць.
07:27
Now, manyбагато хто people hearпочуй these kindsвидів
of evolutionaryеволюційний claimsпретензії
119
435113
2802
Усі ці твердження стосовно еволюції
схиляють до висновку,
07:29
and think they mean that we somehowяк-то
are unconsciouslyнесвідомо seekingшукає matesтовариші
120
437939
5730
ніби ми підсвідомо
шукаємо здорових партнерів
07:35
who are healthyздоровий.
121
443693
1915
для розмноження.
07:37
And I think this ideaідея
is probablyймовірно not right.
122
445632
2943
Я вважаю, ця думка,
скоріш за все, невірна.
07:42
TeenagersПідлітки and youngмолодий adultsдорослі are not exactlyточно
knownвідомий for makingвиготовлення decisionsрішення
123
450269
4862
Не часто побачиш молодь,
що керується у прийнятті рішень
07:47
that are predicatedпідстава on healthздоров'я concernsстурбованість.
124
455155
2188
турботами про здоров'я.
07:50
But they don't have to be,
125
458544
1601
Однак вони й не повинні,
07:52
and let me explainпояснити why.
126
460169
1483
і ось чому.
07:55
ImagineУявіть собі a populationнаселення
127
463151
1351
Уявіть світ, в якому люди
07:57
in whichкотрий people have threeтри differentінший
kindsвидів of preferencesналаштування:
128
465208
4178
надають перевагу одному з трьох кольорів:
08:01
for greenзелений, for orangeапельсин and for redчервоний.
129
469410
3325
зеленому, помаранчевому чи червоному.
08:05
From theirїх pointточка of viewвид,
130
473922
1191
З їхньої точки зору,
08:07
these preferencesналаштування have
nothing to do with healthздоров'я;
131
475137
2363
їхній вибір не спирається
на критерій здоров'я;
08:09
they just like what they like.
132
477524
1492
їм просто подобається колір.
08:12
But if it were alsoтакож the caseсправа
that these preferencesналаштування are associatedасоційований
133
480128
4041
Але якби ці кольори вказували
08:16
with the differentінший likelihoodймовірність
of producingвиробництво offspringпотомство --
134
484193
2998
на різні рівні ймовірності
мати нащадків -
08:19
let's say in a ratioспіввідношення of 3:2:1 --
135
487215
2862
скажімо, у співвідношенні 3:2:1,
08:23
then in the first generationпокоління,
136
491060
1444
3 до зеленого,
08:24
there would be 3 greensзелені
to 2 orangesапельсини to 1 redчервоний,
137
492528
3272
2 до помаранчевого та 1 до червоного,
для першого покоління -
08:27
and in eachкожен subsequentНаступні generationпокоління,
138
495824
2186
у кожному наступному поколінні
08:30
the proportionпропорція of greensзелені increaseзбільшити,
139
498034
2706
пропорція зеленого збільшувалася б.
08:34
so that in 10 generationsпокоління,
140
502067
1711
Тоді через 10 поколінь
08:35
98 percentвідсоток of this populationнаселення
has a greenзелений preferenceпереваги.
141
503802
3773
тенденція обирати зелений
поширилася би на 98% населення.
08:39
Now, a scientistвчений comingприходить in
and samplingвибірка this populationнаселення
142
507963
3121
Науковці, які б аналізували
таку популяцію,
08:43
discoversвиявляє that greenзелений
preferencesналаштування are universalуніверсальний.
143
511108
3649
сказали б, що любов до зеленого -
це універсальна характеристика.
08:47
So the pointточка about this little
abstractабстрактний exampleприклад
144
515606
3872
Суть цього маленького
абстрактного прикладу в тому,
08:51
is that while preferencesналаштування
for specificконкретний physicalфізичний featuresособливості
145
519502
4660
що хоча ті чи інші фізичні риси
приваблюють кожну окрему людину
08:56
can be arbitraryдовільне for the individualіндивідуальний,
146
524186
2563
довільно,
09:00
if those featuresособливості are heritableспадкові
147
528090
1770
якщо такі риси передаються у спадок
09:05
and they are associatedасоційований
with a reproductiveрепродуктивного advantageПеревага,
148
533232
4159
і при цьому є домінантними,
09:09
over time,
149
537415
1214
тоді з часом
09:10
they becomeстати universalуніверсальний for the groupгрупа.
150
538653
1927
цих рис набуває вся популяція.
09:15
So what happensбуває in the brainмозок
when we see beautifulгарний people?
151
543172
5201
Що ж відбувається у мозку,
коли ми бачимо гарних людей?
09:22
AttractiveПривабливі facesобличчя activateактивувати
partsчастин of our visualвізуальний cortexкора
152
550520
4028
Привабливі обличчя активують
області зорової кори
09:26
in the back of the brainмозок,
153
554572
1945
у задній частині мозку,
09:28
an areaплоща calledназивається the fusiformверетеноподібної gyrusзвивина,
154
556541
1942
а саме - веретеноподібну звивину,
09:30
that is especiallyособливо tunedналаштований
to processingобробка facesобличчя,
155
558507
2802
яка спеціалізується на сприйманні облич,
09:33
and an adjacentсусідні areaплоща calledназивається
the lateralбічний occipitalпотилична complexкомплекс,
156
561333
4014
та прилеглу ділянку, що зветься
латеральний екстрастріарний комплекс,
09:37
that is especiallyособливо attunedпристосовані
to processingобробка objectsоб'єкти.
157
565371
2756
яка спеціалізується
на сприйманні об'єктів.
09:40
In additionКрім того,
158
568700
1396
На додачу,
09:42
attractiveпривабливий facesобличчя activateактивувати partsчастин
of our rewardнагорода and pleasureзадоволення centersцентри
159
570120
5078
привабливі обличчя активують
центри винагород і задоволення
09:47
in the frontфронт and deepглибоко in the brainмозок,
160
575222
2265
у передній частині та в глибині мозку,
09:50
and these includeвключати areasрайони
that have complicatedускладнений namesімена,
161
578179
3124
ділянки яких мають складні назви,
09:53
like the ventralвентральної striatumСмугасте тіло,
162
581327
1864
такі як вентральний стріатум,
09:55
the orbitofrontalorbitofrontal cortexкора
163
583215
1919
орбітофронтальна кора
09:57
and the ventromedialвентромедіального prefrontalпрефронтальної cortexкора.
164
585158
2594
та вентромедіальна префронтальна кора.
10:00
Our visualвізуальний brainмозок that is tunedналаштований
to processingобробка facesобличчя
165
588732
3984
Частини мозку, що задіяні
у візуальному сприйнятті облич,
10:04
interactsвзаємодіє with our pleasureзадоволення centersцентри
166
592740
2637
взаємодіють з центрами задоволення,
10:07
to underpinпідтримку взаємної the experienceдосвід of beautyкрасуня.
167
595401
2447
щоб підкреслити красу спостереженого.
10:11
AmazinglyДивно, while we all
engageзайматися with beautyкрасуня,
168
599719
4092
Дивовижно: доки ми уважно
захоплюємося чарівністю краси,
10:15
withoutбез our knowledgeзнання,
169
603835
1597
її чари захоплюють розум
10:17
beautyкрасуня alsoтакож engagesзаймається us.
170
605456
1758
наівть без нашого усвідомлення.
10:20
Our brainsмозок respondвідповісти to attractiveпривабливий facesобличчя
171
608478
2499
Не обов'язково
зосереджувати на ній увагу,
10:23
even when we're not thinkingмислення about beautyкрасуня.
172
611001
2354
щоб мозок миттю відреагував.
10:26
We conductedпроводиться an experimentексперимент
in whichкотрий people saw a seriesсерія of facesобличчя,
173
614637
4289
Під час експерименту ми продемонстрували
групі людей ряд облич.
10:30
and in one conditionумова,
174
618950
1703
Їх попросили вказати,
10:32
they had to decideвирішувати if a pairпара of facesобличчя
were the sameтой же or a differentінший personлюдина.
175
620677
5576
чи зображено на двох знімках
одне й те саме обличчя.
10:39
Even in this conditionумова,
176
627907
2493
Навіть при конкретному завданні
10:42
attractiveпривабливий facesобличчя droveїхав neuralнейронний activityдіяльність
robustlyміцно in theirїх visualвізуальний cortexкора,
177
630424
6142
привабливі обличчя викликали
бурхливу активність нейронів зорової кори,
10:48
despiteне дивлячись the factфакт that they were thinkingмислення
about a person'sлюдина identityідентичність
178
636590
3513
хоча піддослідні були зосереджені
на встановленні особи,
10:52
and not theirїх beautyкрасуня.
179
640127
1301
а не на красі облич.
10:55
AnotherІнший groupгрупа similarlyаналогічно foundзнайдено
automaticавтоматичні responsesвідповіді to beautyкрасуня
180
643127
4311
У іншій групі також спостерігалися
автоматичні реакції на красу
10:59
withinв межах our pleasureзадоволення centersцентри.
181
647462
2163
в центрах задоволення.
11:02
TakenПрийняті togetherразом, these studiesнавчання suggestзапропонувати
182
650551
2789
У підсумку, ці дослідження
говорять про те,
11:06
that our brainмозок automaticallyавтоматично
respondsвідповідає to beautyкрасуня
183
654033
4511
що наш мозок автоматично
реагує на красу, пов'язуючи
11:10
by linkingзв'язування visionбачення and pleasureзадоволення.
184
658568
2015
зорове сприйняття та задоволення.
11:13
These beautyкрасуня detectorsдетектори, it seemsздається,
185
661854
2380
Схоже, ці детектори
подають свої сигнали щоразу,
11:16
pingпінг everyкожен time we see beautyкрасуня,
186
664258
1838
коли ми бачимо щось прекрасне,
11:18
regardlessнезалежно of whateverщо б не було elseінакше
we mightможе be thinkingмислення.
187
666120
2694
чим би не була зайнята наша свідомість.
11:23
We alsoтакож have a "beautyкрасуня is good"
stereotypeстереотип embeddedвбудований in the brainмозок.
188
671022
5489
А ще у нашому мозку
закарбувався стереотип "краса - це добре".
11:29
WithinВ рамках the orbitofrontalorbitofrontal cortexкора,
189
677712
2227
У межах орбітофронтальної кори
11:31
there's overlappingдублювання neuralнейронний activityдіяльність
190
679963
1775
нервова активність просто зашкалює
11:33
in responseвідповідь to beautyкрасуня and to goodnessдоброчесність,
191
681762
3784
у відповідь на прекарсне та хороше.
11:39
and this happensбуває even when people
aren'tні explicitlyявно thinkingмислення
192
687185
3522
Тут не важлива наявність
безпосередніх розмірковувань
11:42
about beautyкрасуня or goodnessдоброчесність.
193
690731
1603
про красу та добро.
11:45
Our brainsмозок seemздається to reflexivelyрефлекторно
associateюрист beautyкрасуня and good.
194
693906
3959
Приписування красі якостей добра
працює як рефлекс у мозку.
11:50
And this reflexiveРефлексивне associationасоціація
mayможе be the biologicбіологічні triggerтригер
195
698690
3978
Ймовірно, ця рефлексивна асоціація
є біологічним чинником,
11:54
for the manyбагато хто socialсоціальний effectsефекти of beautyкрасуня.
196
702692
2682
відповідальним за те, як краса
керує суспільством.
11:58
AttractiveПривабливі people receiveотримувати
all kindsвидів of advantagesпереваги in life.
197
706057
4394
Привабливі люди користуються
різноманітними перевагами у житті.
12:03
They're regardedрозглянутий as more intelligentрозумний,
198
711556
2754
Їх вважають за інтелектуалів,
12:06
more trustworthyнадійним,
199
714334
1603
їм більше довіряють,
12:07
they're givenдано higherвище payплатити
and lesserменшою punishmentsпокарання,
200
715961
3545
їм охоче підвищують платню
та пробачають провини,
12:11
even when suchтакий judgmentsсудження
are not warrantedвиправдано.
201
719530
2722
навіть коли для таких рішень
немає вагомих підстав.
12:15
These kindsвидів of observationsспостереження
revealрозкрий beauty'sBeauty uglyпотворний sideсторона.
202
723572
3340
Подібні спостереження викривають
потворну сторону вроди.
12:19
In my labлабораторія, we recentlyнещодавно foundзнайдено
203
727796
2073
У моїй лабораторії дослідили,
12:21
that people with minorнеповнолітній facialДогляд за шкірою обличчя
anomaliesаномалії and disfigurementsкалічити годованих
204
729893
4922
що людей з деформованими рисами обличчя
та відхиленнями від стандартів
12:26
are regardedрозглянутий as lessменше good, lessменше kindдоброзичливий,
205
734839
3784
вважають гіршими, менш добросердними,
12:30
lessменше intelligentрозумний, lessменше competentкомпетентний
and lessменше hardworkingпрацьовиті.
206
738647
4431
менш розумними, менш компетентними
та менш старанними.
12:35
UnfortunatelyНа жаль, we alsoтакож have
a "disfiguredзнівечили is badпоганий" stereotypeстереотип.
207
743854
5284
На жаль, у нас також побутує стереотип
"некрасиве - це погане".
12:42
This stereotypeстереотип is probablyймовірно
exploitedексплуатується and magnifiedзбільшені
208
750398
6658
Цим стереотипом зловживають
та роздувають його
12:49
by imagesзображення in popularпопулярний mediaЗМІ,
209
757080
2413
у популярних медіа,
12:51
in whichкотрий facialДогляд за шкірою обличчя disfigurementспотворення жорстоке
is oftenчасто used as a shorthandскорочення
210
759517
3896
де викривлення часто використовують
як характерні риси
12:55
to depictзобразити someoneхтось of villainousЛиходійський characterхарактер.
211
763437
2658
зловмисних персонажів.
12:59
We need to understandзрозуміти
these kindsвидів of implicitнеявне biasesупередження
212
767378
3454
Нам слід звернути свідому увагу
на ці непрозорі упередження,
13:02
if we are to overcomeподолати them
213
770856
1737
якщо ми хочемо покласти їм край
13:04
and aimмета for a societyсуспільство
in whichкотрий we treatлікувати people fairlyсправедливо,
214
772617
3681
та бажаємо жити в суспільстві
із справедливим ставленням до людей,
13:08
basedна основі on theirїх behaviorповедінка and not
on the happenstanceвипадковість of theirїх looksвиглядає.
215
776322
4415
що враховує обрану ними поведінку,
а не кинутий долею жереб.
13:16
Let me leaveзалишати you with one finalфінал thought.
216
784758
3245
Я хотів би залишити вам наостанок
наступну думку.
13:21
BeautyКраса is a work in progressпрогрес.
217
789044
2048
Краса - це річ, що змінюється без упину.
13:24
The so-calledтак званий universalуніверсальний
attributesатрибути of beautyкрасуня
218
792527
3207
Так звані універсальні атрибути краси
13:27
were selectedвибраний for duringпід час the almostмайже
two millionмільйон yearsроків of the PleistoceneПлейстоцену.
219
795758
5488
були обрані в епоху плейстоцену,
що тривала майже два мільйони років.
13:33
Life was nastyнеприємні, brutishжорстокої
and a very long time agoтому назад.
220
801944
4892
Життя було мерзенним і диким,
і було це дуже давно.
13:40
The selectionвибір criteriaкритерії
for reproductiveрепродуктивного successуспіх from that time
221
808014
5324
Вирішальним критерієм в питаннях вибору
було успішне розмноження,
13:45
doesn't really applyзастосовувати todayсьогодні.
222
813362
1865
що не вписується в рамки сьогодення.
13:47
For exampleприклад,
223
815966
1490
Наприклад,
13:49
deathсмерть by parasiteпаразит is not one
of the topвершина waysшляхи that people dieвмирати,
224
817480
4067
паразити вже не є
однією з основних причин смерті,
13:53
at leastнайменше not in the technologicallyтехнологічно
developedрозроблений worldсвіт.
225
821571
2891
принаймні не у світі,
де панують високі технології.
13:57
From antibioticsантибіотики to surgeryхірургія,
226
825997
2360
У світі антибіотиків та хірургії,
14:00
birthнародження controlКОНТРОЛЬ to in vitroекстракорпоральне fertilizationзапліднення,
227
828381
3492
контрацепції та штучного запліднення
14:03
the filtersфільтри for reproductiveрепродуктивного successуспіх
are beingбуття relaxedв розслабленому стані.
228
831897
3390
потреба в розмноженні заради виживання
вже не керує нашим життям.
14:07
And underпід these relaxedв розслабленому стані conditionsумови,
229
835956
2655
Тепер ми вільні,
14:10
preferenceпереваги and traitриса combinationsкомбінації
are freeбезкоштовно to driftдрейф
230
838635
4234
вільні від колишніх стандартів,
вільні розширити межі
14:14
and becomeстати more variableЗмінна.
231
842893
1769
сприйняття прекрасного.
14:17
Even as we are profoundlyглибоко
affectingвпливає our environmentнавколишнє середовище,
232
845416
4186
Ми вносимо докорінні зміни
в навколишнє середовище,
14:22
modernсучасний medicineмедицина
and technologicalтехнологічний innovationінновації
233
850985
3313
і при цьому сучасна медицина
та технологічні інновації
14:26
is profoundlyглибоко affectingвпливає
234
854322
1753
докорінно змінюють
14:28
the very essenceсутність of what it meansзасоби
to look beautifulгарний.
235
856099
3722
саме значення поняття,
"бути красивим".
14:33
The universalуніверсальний natureприрода of beautyкрасуня is changingзмінюється
236
861197
2550
Універсальне визначення краси
14:35
even as we're changingзмінюється the universeвсесвіт.
237
863771
2921
змінюється в той час,
як ми змінюємо наш універсум.
14:40
Thank you.
238
868863
1185
Дякую.
14:42
(ApplauseОплески)
239
870072
3586
(Оплески)
Translated by Yuliia Poliakova
Reviewed by Olena Gapak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anjan Chatterjee - Cognitive neuroscientist
Anjan Chatterjee seeks to answer a tantalizing question: Why is beauty so gripping?

Why you should listen

In his recent book, The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art, cognitive neuroscientist Anjan Chatterjee investigates neural responses to beauty, explaining that the faces and places we find aesthetically pleasing may promote evolutionary success.

With numerous publications to his name in areas such as attention, spatial cognition and neuroethics, Chatterjee is the former president of the Behavioral and Cognitive Neurology Society and the International Association of Empirical Aesthetics, and he is also a founding member of the Board of Governors of the Neuroethics Society. In 2016, Chatterjee was awarded the Rudolph Arnheim Award for contributions to psychology and the arts. Currently at the Center for Cognitive Neuroscience at the University of Pennsylvania, Chatterjee's cutting edge work in neuroaesthetics bridges art and neuroscience in complex and fascinating ways.

More profile about the speaker
Anjan Chatterjee | Speaker | TED.com