ABOUT THE SPEAKER
Chip Colwell - Archaeologist, museum curator
Chip Colwell is an archaeologist who tries to answer the tangled question: Who owns the past?

Why you should listen

Chip Colwell is an archaeologist and museum curator who has published 11 books that invite us to rethink how Native American history is told. His essays have appeared in The Atlantic, The Guardian and TIME, while his research has been highlighted in the New York Times, BBC, Forbes and elsewhere. Most recently, he wrote Plundered Skulls and Stolen Spirits: Inside the Fight to Reclaim Native America’s Culture, which The Wall Street Journal dubbed "a careful and intelligent chronicle" and won a 2018 Colorado Book Award.

In 1990, Colwell fell in love with archaeology. Still in high school, he decided to make a life for himself discovering ancient windswept ruins across the American Southwest. But in college he discovered that archaeologists have not always treated Native Americans with respect. In museums were thousands of Native American skeletons, grave goods and sacred objects -- taken with the consent of Native communities. Disheartened, he planned to leave the field he revered. But an epiphany struck that instead he should help develop a new movement in archaeology and museums based on the dignity and rights of Native Americans.

When Colwell was hired as a curator at the Denver Museum of Nature & Science, he had the chance to address the dark legacies of museum collecting. He and his colleagues began consulting with hundreds of tribes about the return of skeletons and sacred objects. In this work, Colwell realized, too, there was an important story to share that explored vital questions. Why do museums collect so many things? Why is it offensive to some that museums exhibit human remains and religious items? What are the legal rights of museums -- and the moral claims of tribes? What do we lose when artifacts go home? And what do we gain?

More profile about the speaker
Chip Colwell | Speaker | TED.com
TEDxMileHigh

Chip Colwell: Why museums are returning cultural treasures

Chip Colwell: Kodėl muziejai grąžina kultūrines vertybes

Filmed:
1,453,223 views

Archeologas ir kuratorius Chip Colwell renka artefaktus savo muziejui, bet taip pat grąžina juos ten, iš kur jie kilę. Susimąstyti skatinančioje kalboje jis pasakoja, kaip kai kurie muziejai susiduria su vogtų dvasinių objektų ir senų kapaviečių plėšimo paveldu, ir kaip jie mažina atskirtį su bendruomenėmis, reikalaujančiomis, kad jų kultūrinės vertybės būtų grąžintos.
- Archaeologist, museum curator
Chip Colwell is an archaeologist who tries to answer the tangled question: Who owns the past? Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
A confessionprisipažinimas:
0
1992
1818
Prisipažįstu:
00:15
I am an archaeologistarcheologas
and a museummuziejus curatorkuratorius,
1
3834
2973
Esu archeologas ir muziejaus kuratorius,
00:18
but a paradoxicalParadoksalu one.
2
6831
2189
bet paradoksalus.
00:21
For my museummuziejus, I collectrinkti things,
3
9637
2631
Savo muziejui aš renku objektus,
00:24
but I alsotaip pat returngrįžti things
back to where they cameatėjo from.
4
12292
3408
bet ir grąžinu juos ten,
iš kur jie kilę.
00:28
I love museumsMuziejai because
they're socialsocialinis and educationalšvietimo,
5
16815
4556
Man patinka muziejai, nes jie
atlieka socialinę ir edukacinę funkciją,
00:33
but I'm mostlabiausiai drawntraukiamas to them
because of the magicmagija of objectsobjektai:
6
21395
3730
bet labiausiai mane prie jų traukia
objektų magiškumas:
00:37
a one-million-year-oldvieno milijono metų amžiaus handranka axekirvis,
7
25814
2478
milijono metų senumo rėžtukas,
00:40
a totemtotemas polepole, an impressionistimpresionistų paintingtapyba
8
28316
2954
totemo stulpas,
impresionistinis paveikslas,
00:43
all take us beyondtoliau our ownsavo imaginationsvaizduotės.
9
31294
2925
visi šie objektai neša mus
už vaizduotės ribų.
00:47
In museumsMuziejai, we pausePauzė to musemuse,
to gazežvilgsnis uponpo our humanžmogus empireimperija of things
10
35228
6430
Muziejuose mes stabtelime pamąstyti,
pažvelgti į žmonių daiktų imperiją
00:53
in meditationMeditacija and wonderstebuklas.
11
41682
2047
su susikaupimu ir nuostaba.
00:57
I understandsuprasti why US museumsMuziejai alonevienas
12
45315
2234
Suprantu, kodėl vien JAV muziejai
00:59
hostpriimančioji more than 850 millionmln
visitsapsilankymai eachkiekvienas yearmetai.
13
47573
4365
kasmet pritraukia daugiau nei 850 milijonų
apsilankymų.
01:05
YetDar, in recentneseniai yearsmetai, museumsMuziejai
have becometapti a battlegroundmūšio laukas.
14
53390
3690
Vis dėlto, pastaraisiais metais
muziejai tapo mūšio lauku.
01:09
CommunitiesBendrijų around the worldpasaulis
don't want to see their culturekultūra
15
57564
2864
Bendruomenės visame pasaulyje nenori
matyti savo kultūros
01:12
in distanttoli institutionsinstitucijos
whichkuris they have no controlkontrolė over.
16
60452
3735
tolimose institucijose,
kurių negali kontroliuoti.
01:16
They want to see their culturalkultūrinis treasureslobiai
17
64783
2141
Jos nori matyti savo kultūrines vertybes
01:18
repatriatedrepatrijuojamas, returnedgrįžo
to their placesvietos of originkilmė.
18
66948
3718
grąžinamas į jų kilmės vietas.
01:23
GreeceGraikija seekssiekia the returngrįžti
of the ParthenonPartenonas MarblesRutuliukai,
19
71679
2786
Graikija siekia, kad būtų grąžintas
Partenono marmuras,
01:26
a collectionkolekcija of classicalKlasikinė sculpturesskulptūros
heldsurengtas by the BritishDidžiosios Britanijos MuseumMuziejus.
20
74489
4182
klasikinių skulptūrų rinkinys,
esantis Britų muziejuje.
01:31
EgyptEgiptas demandsporeikiai antiquitiessenovėje from GermanyVokietija.
21
79425
2785
Egiptas reikalauja, kad Vokietija
grąžintų senienas.
01:35
NewNaujas Zealand'sZelandijos MaoriMaorių want to see returnedgrįžo
22
83187
2796
Naujosios Zelandijos maorių tauta nori,
kad būtų grąžintos
01:38
ancestralprotėvių tattooedtatuiruotę headsgalvos
from museumsMuziejai everywherevisur.
23
86007
4349
tatuiruotos jų protėvių galvos,
laikomos įvairiuose muziejuose.
01:43
YetDar these claimspretenzijos paleblyškus in comparisonpalyginimas
to those madepagamintas by NativeGimtoji AmericansAmerikiečiai.
24
91197
4888
Tačiau šie reikalavimai nublanksta
prieš tuos, kuriuos pateikė indėnai.
01:48
AlreadyJau, US museumsMuziejai have returnedgrįžo
more than one millionmln artifactsartefaktus
25
96857
3913
JAV muziejai jau grąžino
daugiau nei milijoną artefaktų
01:52
and 50,000 setsrinkiniai
of NativeGimtoji AmericanAmerikos skeletonsskeletas.
26
100794
3974
ir 50 000 indėnų griaučių.
01:58
To illustrateiliustruoti what's at stakeakcija,
let's startpradėti with the WarKaro GodsDievų.
27
106891
3697
Kad parodyčiau situacijos rimtumą,
pradėsiu nuo Karo Dievų.
02:03
This is a woodmediena carvingdrožyba
28
111461
1850
Tai iš medžio išdrožta skulptūra,
02:05
madepagamintas by membersnariai
of the ZuniLoreta tribegentis in NewNaujas MexicoMeksika.
29
113335
3391
pagaminta Naujojo Meksiko
zunių genties narių.
02:09
In the 1880s, anthropologistsantropologai
beganprasidėjo to collectrinkti them
30
117399
3199
Devintajame 19a. dešimtmetyje
antropologai pradėjo jas rinkti
02:12
as evidenceįrodymai of AmericanAmerikos IndianIndijos religionreligija.
31
120622
2387
kaip indėnų religijos įrodymą.
02:16
They cameatėjo to be seenmatė as beautifulgrazus,
32
124040
3059
Į jas žiūrėta kaip į gražias
02:19
the precursorPrekursorius to the starkakivaizdus sculpturesskulptūros
of PicassoPicasso and PaulPaulius KleeKlee,
33
127123
4973
didžių Pikaso ir Polio Klė
skulptūrų pirmtakes,
02:24
helpingpadedant to usherVirgilijus in
the modernmodernus artmenas movementjudėjimas.
34
132120
3523
padedančias įsitraukti
į modernaus meno judėjimą.
02:28
From one viewpointpožiūriu, the museummuziejus
did exactlytiksliai as it's supposedtariamas to
35
136559
4247
Iš vienos pusės, muziejus su Karo Dievu
pasielgė taip,
02:32
with the WarKaro God.
36
140830
1420
kaip turėjo pasielgti.
02:34
It helpedpadėjo introducesupažindinti
a little-knownmažai žinoma artmenas formforma
37
142274
2419
Jis padėjo pristatyti mažai žinomą
meno formą
02:36
for the worldpasaulis to appreciatevertiname.
38
144717
1866
pasauliui, kad šis galėtų ją įvertinti.
02:40
But from anotherkitas pointtaškas of viewvaizdas,
39
148200
1517
Bet iš kitos pusės,
02:41
the museummuziejus had committedpadaryta
a terriblebaisi crimenusikaltimas of culturalkultūrinis violencesmurtas.
40
149741
4443
muziejus padarė siaubingą
kultūrinį nusikaltimą.
02:47
For ZunisZunis, the WarKaro God
is not a piecegabalas of artmenas,
41
155589
4031
Zuniai Karo Dievo
nelaiko nei meno kūriniu,
02:51
it is not even a thing.
42
159644
1969
nei apskritai daiktu.
02:53
It is a beingesamas.
43
161637
1499
Jie jį laiko būtybe.
02:57
For ZunisZunis, everykiekvienas yearmetai,
44
165521
2676
Zunių dvasininkai kasmet
03:00
priestskunigai rituallyrituališkai carveiškirpti newnaujas WarKaro GodsDievų,
45
168221
2222
ritualo metu išdrožia naujus Karo Dievus,
03:02
the AhayuAhayu:dada,
46
170467
1492
Ahayu'da,
03:03
breathingkvėpavimas life into them
in a long ceremonyceremonija.
47
171983
2603
įkvėpdami jiems gyvybę
ilgos ceremonijos metu.
03:07
They are placedpateiktas on sacredšventas shrinesšventyklos
48
175408
1972
Juos padeda ant šventyklos,
03:09
where they livegyventi to protectapsaugoti the ZuniLoreta people
49
177404
3241
kur jie gyvena saugodami
zunių genties žmones
03:12
and keep the universevisata in balancebalansas.
50
180669
2314
ir palaikydami visatos pusiausvyrą.
03:15
No one can ownsavo or sellparduoti a WarKaro God.
51
183856
2302
Niekam nevalia turėti Karo Dievą
ar jį parduoti.
03:18
They belongpriklausyti only to the earthžemė.
52
186182
2197
Jie priklauso tik Žemei.
03:21
And so ZunisZunis want them back from museumsMuziejai
53
189443
3167
Todėl zuniai nori atgauti juos iš muziejų,
03:24
so they can go to their shrinešventykla. homesnamus
54
192634
2110
kad jie galėtų grįžti į savo
namus šventyklose
03:28
to fulfillįvykdyti their spiritualdvasinis purposetikslas.
55
196531
2261
ir įgyvendinti savo dvasinę paskirtį.
03:32
What is a curatorkuratorius to do?
56
200451
2333
Ką daryti kuratoriui?
03:35
I believe that the WarKaro GodsDievų
should be returnedgrįžo.
57
203461
3595
Aš manau, kad Karo Dievus
reikėtų grąžinti.
03:40
This mightgali be a startlingstulbinantis answeratsakyti.
58
208694
1627
Šis atsakymas gali pritrenkti.
03:42
After all, my conclusionišvadą
contradictsprieštarauja the refrainsusilaikyti
59
210345
2579
Juk mano išvada prieštarauja
03:44
of the world'spasaulis mostlabiausiai famousgarsus archaeologistarcheologas:
60
212948
2547
žymiausio archeologo pasaulyje žodžiams:
03:48
"That belongspriklauso in a museummuziejus!"
61
216174
1554
„Tai turėtų būti muziejuje!“
03:49
(LaughterJuokas)
62
217752
2936
(Juokas)
03:52
is what IndianaIndiana JonesJones said,
not just to drivevairuoti moviefilmas plotssklypai,
63
220712
4024
Tai pasakė Indiana Džounsas, siekdamas
ne tik vystyti filmo siužetą,
03:56
but to drivevairuoti home the unquestionableneabejotinai good
of museumsMuziejai for societyvisuomenė.
64
224760
4758
bet ir pristatyti visuomenei neginčijamą
muziejų naudą.
04:03
I did not come to my viewvaizdas easilylengvai.
65
231052
2492
Prieiti prie tokios išvados nebuvo lengva.
04:05
I grewaugo up in TucsonTucson, ArizonaArizona,
66
233926
2451
Užaugau Tuksone, Arizonoje,
04:08
and fellnukrito in love
with the SonoranSonoran Desert'sDykuma 's pastpraeitis.
67
236401
2809
ir pamilau Sonoros dykumos praeitį.
04:12
I was amazednustebintas that beneathpo žeme
the city'smiestas blandnuobodus stripjuostelė mallsprekybos centrai
68
240037
3981
Mane žavėjo mintis, kad po nykiais miesto
prekybos centrais
04:16
was 12,000 yearsmetai of historyistorija
just waitinglaukiu to be discoveredatrado.
69
244042
3873
slypi 12 000 metų istorija, kuri
tik ir laukia, kad ją kas nors atrastų.
04:20
When I was 16 yearsmetai oldsenas,
I startedprasidėjo takingpasiimti archaeologyarcheologija classesklasių
70
248983
3267
Kai man buvo šešiolika,
pradėjau lankyti archeologijos pamokas
04:24
and going out on digskasinėjimai.
71
252274
1785
ir vykti į kasinėjimus.
04:26
A highaukštas schoolmokykla teachermokytojas of minemano
even helpedpadėjo me setnustatyti up my ownsavo laboratorylaboratorija
72
254896
3272
Vienas vidurinės mokytojas man net padėjo
įrengti nuosavą laboratoriją,
04:30
to studystudijuoti animalgyvūnas boneskaulai.
73
258192
1577
kad galėčiau tyrinėti gyvūnų kaulus.
04:33
But in collegekolegija,
74
261061
1150
Tačiau koledže
04:35
I cameatėjo to learnmokytis that my futureateitis careerkarjera
had a darktamsi historyistorija.
75
263125
4355
sužinojau, kad mano būsima profesija
turi tamsią praeitį.
04:40
StartingPradedant in the 1860s,
76
268372
2731
Pradedant septintuoju 19 a. dešimtmečiu,
04:43
NativeGimtoji AmericanAmerikos skeletonsskeletas
becametapo a toolįrankis for sciencemokslas,
77
271127
4127
indėnų griaučiai tapo moksliniu įrankiu,
04:47
collectedsurinkta in the thousandstūkstančiai
78
275278
1858
tūkstančiai jų buvo renkami,
04:49
to proveįrodyti newnaujas theoriesteorijos
of socialsocialinis and racialrasinis hierarchieshierarchijas.
79
277160
4284
siekiant įrodyti naujas teorijas
apie socialines ir rasines hierarchijas.
04:54
NativeGimtoji AmericanAmerikos humanžmogus remainslieka
were plunderedapiplėšė from graveskapai,
80
282735
4508
Indėnų palaikai buvo grobiami
iš kapaviečių,
04:59
even takenimtasi freshšviežias from battlefieldsmūšiai.
81
287267
2666
netgi imami tiesiai iš mūšio laukų.
05:04
When archaeologistsarcheologai
cameatėjo acrossvisoje whitebalta graveskapai,
82
292370
2453
Kai archeologai atrasdavo baltųjų kapus,
05:06
the skeletonskeletas was oftendažnai quicklygreitai reburiedreburied,
83
294847
2436
griaučius dažnai greitai perlaidodavo,
05:09
while NativeGimtoji boneskaulai were depositedsaugoti
as specimensegzemplioriai on museummuziejus shelveslentynos.
84
297307
5019
o tuo tarpu indėnų kaulus patalpino
kaip pavyzdžius ant muziejų lentynų.
05:15
In the wakepabusti of warkaras, stolenpavogtas landžemė,
boardingįlaipinimas schoolsmokyklos,
85
303380
3325
Po karo, kai žemės buvo pavogtos,
įkurtos internatinės mokyklos,
05:18
lawsįstatymai banninguždrausti religionreligija,
86
306729
1787
o religija buvo draudžiama įstatymais,
05:20
anthropologistsantropologai collectedsurinkta sacredšventas objectsobjektai
87
308540
2102
antropologai rinko šventus objektus,
05:22
in the belieftikėjimas that NativeGimtoji peoplestautos
were on the cuspcusp of extinctionišnykimas.
88
310666
3991
tikėdami, kad indėnams gresia išnykimas.
05:28
You can call it racismrasizmas or colonialismKolonializmas,
but the labelsetiketės don't matterklausimas
89
316162
4383
Galite tai vadinti rasizmu ar kolonializmu,
bet etiketės nėra tokios svarbios,
05:32
as much as the factfaktas
that over the last centuryamžius,
90
320569
2808
kaip faktas, kad per praėjusį amžių
05:35
NativeGimtoji AmericanAmerikos rightsteises and culturekultūra
were takenimtasi from them.
91
323401
3610
iš indėnų buvo atimtos jų teisės
ir kultūra.
05:40
In 1990, after yearsmetai of NativeGimtoji protestsprotestai,
92
328039
3211
1990, po metų metus trukusių
indėnų protestų,
05:43
the US governmentvyriausybė,
throughper the US CongressKongresas,
93
331274
2433
JAV vyriausybė per JAV Kongresą
05:45
finallypagaliau passedpraėjo a lawteisė that allowedleidžiama
NativeGimtoji AmericansAmerikiečiai to reclaimsusigrąžinti
94
333731
4350
galiausiai išleido įstatymą, leidusį
indėnams reikalauti sugrąžinti
05:50
culturalkultūrinis itemsdaiktai, sacredšventas objectsobjektai
and humanžmogus remainslieka from museumsMuziejai.
95
338105
3594
kultūrinius bei šventus objektus ir
žmonių palaikus iš muziejų.
05:54
ManyDaug archaeologistsarcheologai were panickedpaniką.
96
342854
2604
Daugelį archeologų apėmė panika.
05:58
For scientistsmokslininkai,
97
346713
1174
Mokslininkams
05:59
it can be hardsunku to fullyvisiškai graspsuvokti
how a piecegabalas of woodmediena can be a livinggyvenimas god
98
347911
6240
gali būti sunku pilnai suvokti, kaip
medžio gabalas gali būti gyvu dievu,
06:06
or how spiritsspiritai surroundapsupti boneskaulai.
99
354175
2228
ar kaip dvasios supa kaulus.
06:08
And they knewžinojau that modernmodernus sciencemokslas,
especiallyypač with DNADNR,
100
356427
3802
Jie taip pat žinojo, kad modernus mokslas,
ypač DNR pagalba,
06:12
can providenumatyti luminousšviesos insightsĮžvalgos
into the pastpraeitis.
101
360253
3539
gali duoti ryškių įžvalgų į praeitį.
06:17
As the anthropologistantropologas
FrankFrank NorwickNorwick declareddeklaruota,
102
365155
2559
Kaip pareiškė
antropologas Frankas Norwickas:
06:19
"We are doing importantsvarbu work
that benefitsnaudos all of mankindžmonijos.
103
367738
4131
„Atliekame svarbų darbą, duodantį naudos
visai žmonijai.
06:23
We are not returninggrįžta anything to anyonekas nors."
104
371893
3027
Nieko niekam negrąžinsime.“
06:29
As a collegekolegija studentstudentas,
all of this was an enigmaminigma
105
377381
2977
Man, kaip koledžo studentui, visa tai buvo
06:32
that was hardsunku to decipheriššifruoti.
106
380382
2395
sunkiai įmenama mįslė.
06:35
Why did NativeGimtoji AmericansAmerikiečiai
want their heritagepaveldo back
107
383409
2993
Kodėl indėnai norėjo atgauti savo paveldą
06:38
from the very placesvietos preservingIšsaugoti it?
108
386426
2380
iš tų vietų, kuriose jis buvo saugomas?
06:41
And how could scientistsmokslininkai
spendpraleisti their entirevisa livesgyvena
109
389849
3222
Ir kaip mokslininkai gali praleisti
visą gyvenimą,
06:45
studyingmokytis deadmiręs IndiansIndai
110
393095
1491
studijuodami mirusius indėnus,
06:46
but seematrodo to carepriežiūra so little
about livinggyvenimas onesvieni?
111
394610
3077
kai gyvieji, atrodo, jiems
taip mažai rūpi.
06:52
I graduatedbaigė but wasn'tnebuvo sure
what to do nextKitas,
112
400221
3191
Baigiau koledžą, bet nebuvau tikras,
ką veikti toliau,
06:55
so I traveledkeliavo.
113
403436
1658
tad keliavau.
06:58
One day, in SouthPietų AfricaAfrika,
114
406897
1699
Vieną dieną Pietų Afrikoje
07:00
I visitedaplankė NelsonNelson Mandela'sMandela
formerbuvęs prisonkalėjimas cellląstelė on RobbenRobben IslandSala.
115
408620
3459
Aplankiau Nelsono Mandelos buvusią
kalėjimo vienutę Robeno saloje.
07:05
I had an epiphanyepifanija.
116
413160
1317
Patyriau nušvitimą.
07:07
Here was a man who helpedpadėjo
a countryŠalis bridgetiltas vastdidelis dividesdalybos
117
415590
4184
Štai žmogus, padėjęs šaliai
įveikti didelius skirtumus
07:11
to seekIeškoti, howevertačiau imperfectlynetobula,
reconciliationSusitaikymas.
118
419798
2897
ir surasti, nors ir netobulą,
būdą susitaikyti.
07:16
I'm no MandelaMandela, but I askpaklausk myselfsave:
119
424120
2709
Aš joks Mandela, bet paklausiau savęs:
07:18
Could I, too, plantaugalas seedssėklos of hopetikiuosi
in the ruinsgriuvėsiai of the pastpraeitis?
120
426853
3960
Ar ir aš galėčiau pasėti vilties sėklą
praeities griuvėsiuose?
07:23
In 2007, I was hiredpasamdytas as a curatorkuratorius
121
431586
2369
2007-aisiais,
buvau pasamdytas kaip kuratorius
07:25
at the DenverDenver MuseumMuziejus
of NatureGamta and ScienceMokslas.
122
433979
2798
Denverio gamtos ir mokslo muziejuje.
07:28
Our teamkomanda agreedsusitarta that unlikeskirtingai
manydaug other institutionsinstitucijos,
123
436801
3212
Mūsų komanda susitarė, kad kitaip
nei kitos institucijos,
07:32
we neededreikia to proactivelyaktyviai confrontpriešintis
the legacypalikimas of museummuziejus collectingrinkti.
124
440037
4550
turėtume aktyviai ieškoti konfrontacijos
su muziejaus kolekcionavimo palikimu.
07:37
We startedprasidėjo with
the skeletonsskeletas in our closetspinta,
125
445850
3215
Pradėjome nuo skeletų spintoje,
07:41
100 of them.
126
449089
1387
visų 100.
07:43
After monthsmėnesių and then yearsmetai,
we metsusitiko with dozenstuzinai of tribesgentys
127
451035
2747
Per mėnesius, o vėliau metus, susitikome
su dešimtimis genčių,
07:45
to figurefigūra out how to get
these remainslieka home.
128
453806
2276
kad išsiaiškintume, kaip pargabenti
šiuos palaikus namo.
07:48
And this is hardsunku work.
129
456840
1358
O tai sunki užduotis.
07:50
It involvesapima negotiatingderybos
who will receivegaukite the remainslieka,
130
458222
4079
Ji apima derybas apie tai, kas priims
palaikus,
07:54
how to respectfullyPagarbiai transferperduoti them,
131
462325
1928
kaip juos pagarbiai perkelti,
07:56
where will they go.
132
464277
1730
kur juos gabenti.
07:58
NativeGimtoji AmericanAmerikos leaderslyderiai
becometapti undertakerslaidojimo,
133
466734
3607
Indėnai tampa organizatoriais,
08:02
planningplanavimas funeralslaidotuves for deadmiręs relativesgiminaičiai
they had never wanted unearthedatkasė.
134
470365
4579
jie planuoja mirusių giminaičių
laidotuves,
nors niekada nenorėjo,
kad jų palaikus iškastų.
08:09
A decadedešimtmetis latervėliau, the DenverDenver MuseumMuziejus
and our NativeGimtoji partnersPartneriai
135
477106
2710
Per dešimt metų Denverio muziejus ir mūsų
partneriai indėnai
08:11
have reburiedreburied nearlybeveik all
of the humanžmogus remainslieka in the collectionkolekcija.
136
479840
3766
perlaidojo beveik visus žmonių palaikus,
buvusius kolekcijoje.
08:16
We have returnedgrįžo
hundredsšimtai of sacredšventas objectsobjektai.
137
484098
2579
Grąžinome šimtus šventų objektų.
08:19
But I've come to see
that these battlesmūšiai are endlessbegalinis.
138
487600
3164
Tačiau aš supratau,
kad šiems mūšiams nėra galo.
08:23
RepatriationRepatriacija is now a permanentnuolatinis featurefunkcija
of the museummuziejus worldpasaulis.
139
491837
3761
Repatriacija yra nuolatinis bruožas
muziejų pasaulyje.
08:29
HundredsŠimtai of tribesgentys are waitinglaukiu their turnpasukti.
140
497310
2238
Šimtai genčių laukia savo eilės.
08:32
There are always
more museumsMuziejai with more stuffdaiktai.
141
500668
3173
Visada atsiras daugiau muziejų su
daugiau objektų.
08:36
EveryKiekvienas cataloguedskatalogowany WarKaro God
in an AmericanAmerikos publicvisuomenė museummuziejus
142
504766
2913
Visi Karo Dievai, įtraukti į
Amerikos valstybinio muziejaus sąrašą,
08:39
has now been returnedgrįžo -- 106, so fartoli --
143
507703
4230
jau grąžinti, iki dabar jų yra 106,
08:43
but there are more
beyondtoliau the reachpasiekti of US lawteisė,
144
511957
3040
bet yra daugiau tokių, kurių JAV
įstatymais neįmanoma pasiekti,
08:47
in privateprivatus collectionskolekcijos
and outsidelauke our borderssienos.
145
515021
2967
privačiose kolekcijose
ar už mūsų valstybės sienų.
08:51
In 2014, I had the chancetikimybė to travelkelionė
with a respectedgerbiamas religiousreliginis leaderlyderis
146
519225
5104
2014-aisiais turėjau galimybę
su gerbiamu zunių religiniu lyderiu,
08:56
from the ZuniLoreta tribegentis
namedpavadintas OctaviusArunas SeowtewaSeowtewa
147
524353
3842
Octavius Seowtewa,
09:00
to visitaplankyti fivepenki museumsMuziejai
in EuropeEuropoje with WarKaro GodsDievų.
148
528219
2689
aplankyti penkis muziejus Europoje,
turinčius Karo Dievų.
09:03
At the EthnologicalEthnological MuseumMuziejus of BerlinBerlynas,
149
531680
2659
Berlyno etnologijos muziejuje
09:06
we saw a WarKaro God
with a historyistorija of dubiousabejotinas carepriežiūra.
150
534363
3729
pamatėme Karo Dievą,
kurio priežiūra kėlė abejonių.
09:10
An overlyper daug enthusiasticentuziastingai curatorkuratorius
had addedpridėta chickenvištiena feathersplunksnos to it.
151
538443
3619
Pernelyg entuziastingas kuratorius
jį papuošė viščiuko plunksnomis.
09:14
Its necklacekaroliai had oncekartą been stolenpavogtas.
152
542922
2100
Kadaise buvo pavogtas jo kaklo papuošalas.
09:18
At the MusModestasée dudu quaiQuai BranlyBranly in ParisParyžius,
153
546267
2049
Paryžiaus Musée du quai Branly
09:20
an officialpareigūnas told us that the WarKaro God there
is now statevalstija propertynuosavybė
154
548340
3333
pareigūnas mums pasakė, kad ten esantis
Karo Dievas dabar
09:23
with no provisionsnuostatos for repatriationrepatriacija.
155
551697
2833
priklauso valstybei,
ir nėra jokių repatriacijos nuostatų.
09:26
He insistedprimygtinai reikalavo that the WarKaro God
no longerilgiau servedtarnavo ZunisZunis
156
554554
2912
Jis tvirtino, kad dabar Karo Dievas
tarnauja nebe zuniams,
09:29
but museummuziejus visitorslankytojai.
157
557490
1317
o muziejaus lankytojams.
09:31
He said, "We give all
of the objectsobjektai to the worldpasaulis."
158
559238
3180
Jis tarė: „Mes duodame
visus objektus pasauliui.“
09:35
At the BritishDidžiosios Britanijos MuseumMuziejus,
159
563487
1452
Britų Muziejuje
09:36
we were warnedįspėti that the ZuniLoreta caseatvejis
would establishnustatyti a dangerouspavojingas precedentprecedentas
160
564963
4008
mus perspėjo, kad zunių problema pakurstys
09:40
for biggerdidesnis disputesginčų sprendimas,
161
568995
1445
didesnius ginčus,
09:42
suchtoks as the ParthenonPartenonas MarblesRutuliukai,
claimedteigė by GreeceGraikija.
162
570464
3554
pavyzdžiui, dėl Partenono Marmuro, kurio
reikalauja Graikija.
09:46
After visitingaplankyti the fivepenki museumsMuziejai,
163
574574
2469
Aplankęs penkis muziejus,
09:49
OctaviusArunas returnedgrįžo home
to his people empty-handedtuščiomis rankomis.
164
577067
3800
Octavius grįžo pas savo žmones
tuščiomis rankomis.
09:54
He latervėliau told me,
165
582284
1310
Vėliau jis man pasakė:
09:55
"It hurtsskauda my heartširdis to see
the AhayuAhayu:dada so fartoli away.
166
583618
3301
„Man skauda širdį
matant Ahayu'da taip toli“.
09:58
They all belongpriklausyti togetherkartu.
167
586943
1674
Jiems visiems lemta būti kartu.
10:01
It's like a familyšeima membernarys
that's missingdingęs from a familyšeima dinnervakarienė.
168
589066
4278
Tai lyg šeimos narys, nedalyvaujantis
bendroje vakarienėje.
10:06
When one is gonedingo,
their strengthjėga is brokensunaikintas."
169
594292
3424
Kai vieno nario nėra, stiprybė palaužta.
10:10
I wishnoras that my colleagueskolegos
in EuropeEuropoje and beyondtoliau
170
598848
2814
Norėčiau, kad mano kolegos Europoje
ir už jos ribų
10:13
could see that the WarKaro GodsDievų
do not representatstovauti the endgalas of museumsMuziejai
171
601686
3477
pamatytų, kad Karo Dievai reiškia
ne muziejų pabaigą,
10:17
but the chancetikimybė for a newnaujas beginningpradedant.
172
605187
2197
o galimybę naujai pradžiai.
10:20
When you walkvaikščioti the hallssalės of a museummuziejus,
173
608861
2596
Vaikščiodami muziejaus salėse
10:23
you're likelytikėtina just seeingpamatyti
about one percentproc
174
611481
2769
greičiausiai matote tik 1%
10:26
of the totališ viso collectionskolekcijos.
175
614274
1219
visų kolekcijų.
10:27
The restpoilsis is in storagesaugojimas.
176
615517
1994
Likusi dalis saugykloje.
10:29
Even after returninggrįžta
500 culturalkultūrinis itemsdaiktai and skeletonsskeletas,
177
617535
3787
Net grąžinęs 500 kultūrinių objektų
ir griaučių,
10:33
my museummuziejus still retainsišlaiko 99.999 percentproc
of its totališ viso collectionskolekcijos.
178
621346
5872
mano muziejus vis dar turi
99,999 % visos savo kolekcijos.
10:39
ThoughNors we no longerilgiau have WarKaro GodsDievų,
179
627987
1660
Nors ir nebeliko Karo Dievų,
10:41
we have ZuniLoreta traditionaltradicinis potterykeramika,
180
629671
2380
turime tradicinių zunių
keramikos dirbinių,
10:44
jewelrypapuošalai, toolsįrankiai, clothingapranga and artsmenas.
181
632075
3412
papuošalų, įrankių, drabužių bei
meno kūrinių.
10:48
And even more preciousbrangioji than these objectsobjektai
182
636461
2827
O dar brangesni nei šie objektai
10:51
are the relationshipssantykiai that we formedsuformuotas
with NativeGimtoji AmericansAmerikiečiai
183
639312
3333
yra santykiai, kuriuos užmezgėme
su indėnais
10:54
throughper the processprocesas of repatriationrepatriacija.
184
642669
2626
repatriacijos proceso metu.
10:58
Now, we can askpaklausk ZunisZunis
to sharepasidalinti their culturekultūra with us.
185
646673
4674
Dabar galime prašyti zunių
pasidalinti savo kultūra su mumis.
11:04
Not long agoprieš, I had the chancetikimybė
to visitaplankyti the returnedgrįžo WarKaro GodsDievų.
186
652810
3659
Neseniai turėjau galimybę aplankyti
grąžintus Karo Dievus.
11:09
A shrinešventykla. sitssėdi up highaukštas atopatop a mesaMesa
overlookingsu vaizdu į beautifulgrazus ZuniLoreta homelandtėvynė.
187
657263
5528
Aukštai ant stalkalnio yra šventykla
su vaizdu į nuostabią zunių tėvynę.
11:16
The shrinešventykla. is encloseduždara
by a rooflessBESTOGIAI stoneakmuo buildingpastatas
188
664466
4215
Ši šventykla atitverta akmeniniu pastatu
be stogo
11:20
threadedgijos at the topviršuje with barbedSpygliuota wireviela
189
668705
2428
su viršuje pritvirtinta spygliuota viela,
11:23
to ensureužtikrinti that they're not stolenpavogtas again.
190
671157
1936
siekiant užtikrinti, kad jų vėl nepavogs.
11:26
And there they are, insideviduje,
191
674553
2341
Ir štai jie, viduje,
11:28
the AhayuAhayu:dada,
192
676918
1204
Ahayu'da
11:30
106 WarKaro GodsDievų amidskambant offeringsaukos
of turquoiseturkio sp., cornmealkukurūzų miltai, shellapvalkalas,
193
678146
5411
106 Karo Dievai apsupti aukų turkio,
kukurūzų miltų, kriauklių pavidale,
11:35
even T-shirtsMarškinėliai ...
194
683581
1206
net marškinėlių...
11:38
a modernmodernus giftdovana to ancientsenovės beingsbūtybės.
195
686149
1948
tai lyg moderni dovana senovės būtybėms.
11:41
And standingstovintis there,
196
689306
1715
Ir stovėdamas ten
11:43
I got a glimpsežvilgsnis at the WarKaro Gods'Dievų'
truetiesa purposetikslas in the worldpasaulis.
197
691045
3443
aš pamačiau Karo Dievų tikrąjį tikslą
šiame pasaulyje.
11:47
And it occurredįvyko to me then
198
695518
1643
Ir tuomet supratau,
11:49
that we do not get to choosepasirinkti
the historiesistorijos that we inheritpaveldėti.
199
697185
4055
kad mes negalime pasirinkti istorijų,
kurias paveldime.
11:54
MuseumMuziejus curatorskuratoriai todayšiandien
did not pillageplėšikavimas ancientsenovės graveskapai
200
702043
3135
Šiandienos muziejų kuratoriai neplėšė
senų kapaviečių
11:57
or stealpavogti spiritualdvasinis objectsobjektai,
201
705202
1786
ir nevogė dvasinių objektų,
11:59
but we can acceptpriimti responsibilityatsakomybė
for correctingtaisymas pastpraeitis mistakesklaidos.
202
707012
4262
bet mes galime prisiimti atsakomybę
ir ištaisyti praeities klaidas.
12:04
We can help restoreatkurti dignityorumas,
203
712232
2240
Gallime padėti indėnams atkurti orumą,
12:06
hopetikiuosi and humanityžmonija to NativeGimtoji AmericansAmerikiečiai,
204
714496
3437
viltį ir žmogiškumą,
12:09
the very people who were oncekartą
the voicelessduslus objectsobjektai of our curiositysmalsumas.
205
717957
3817
tiems, kurie kažkada buvo bebalsiai
mūsų smalsumo objektai.
12:14
And this doesn't even requirereikalauti us
to fullyvisiškai understandsuprasti others'kitų asmenų beliefsįsitikinimai,
206
722400
5081
Ir net nėra būtina pilnai suprasti
kitų įsitikinimus,
12:19
only that we respectpagarba them.
207
727505
2093
svarbu juos tiesiog gerbti.
12:22
MuseumsMuziejai are templesšventyklos to things pastpraeitis.
208
730732
2725
Muziejai yra praeities šventovės.
12:26
Now they mustprivalo alsotaip pat becometapti
placesvietos for livinggyvenimas cultureskultūros.
209
734406
3872
Dabar juose turi atsirasti vietos ir
dabartinėms kultūroms.
12:32
As I turnedPaaiškėjo to walkvaikščioti away from the shrinešventykla.,
210
740466
2270
Nusisukęs nuo šventovės,
12:34
I drankgirdi in the warmšiltas summervasara airoras,
211
742760
2374
įkvėpiau šilto vasaros oro
12:37
and I watchedstebėjo an eagleerelis
turnpasukti lazytingus circlesapskritimai highaukštas aboveaukščiau.
212
745158
3081
ir stebėjau erelį, tingiai
sukantį ratus aukštai virš manęs.
12:41
I thought of the ZunisZunis,
213
749483
1453
Pagalvojau apie zunius,
12:42
whosekurio offeringsaukos ensureužtikrinti
that their culturekultūra is not deadmiręs and gonedingo
214
750960
4195
kurių aukos užtikrina,
kad jų kultūra nėra mirusi,
12:47
but alivegyvas and well,
215
755179
1642
o gyva ir sveika,
12:49
and I could think of no better placevieta
for the WarKaro GodsDievų to be.
216
757970
3420
ir negalėjau įsivaizduoti geresnės vietos,
kur galėtų būti Karo Dievai.
12:54
Thank you.
217
762069
1151
Ačiū.
12:55
(ApplausePlojimai)
218
763244
5256
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chip Colwell - Archaeologist, museum curator
Chip Colwell is an archaeologist who tries to answer the tangled question: Who owns the past?

Why you should listen

Chip Colwell is an archaeologist and museum curator who has published 11 books that invite us to rethink how Native American history is told. His essays have appeared in The Atlantic, The Guardian and TIME, while his research has been highlighted in the New York Times, BBC, Forbes and elsewhere. Most recently, he wrote Plundered Skulls and Stolen Spirits: Inside the Fight to Reclaim Native America’s Culture, which The Wall Street Journal dubbed "a careful and intelligent chronicle" and won a 2018 Colorado Book Award.

In 1990, Colwell fell in love with archaeology. Still in high school, he decided to make a life for himself discovering ancient windswept ruins across the American Southwest. But in college he discovered that archaeologists have not always treated Native Americans with respect. In museums were thousands of Native American skeletons, grave goods and sacred objects -- taken with the consent of Native communities. Disheartened, he planned to leave the field he revered. But an epiphany struck that instead he should help develop a new movement in archaeology and museums based on the dignity and rights of Native Americans.

When Colwell was hired as a curator at the Denver Museum of Nature & Science, he had the chance to address the dark legacies of museum collecting. He and his colleagues began consulting with hundreds of tribes about the return of skeletons and sacred objects. In this work, Colwell realized, too, there was an important story to share that explored vital questions. Why do museums collect so many things? Why is it offensive to some that museums exhibit human remains and religious items? What are the legal rights of museums -- and the moral claims of tribes? What do we lose when artifacts go home? And what do we gain?

More profile about the speaker
Chip Colwell | Speaker | TED.com