ABOUT THE SPEAKER
Liv Boeree - Science communicator, games specialist
Liv Boeree investigates how we make better decisions in an uncertain world.

Why you should listen

Liv Boeree is a science communicator and games specialist. A former professional poker player, she has won multiple championship titles on the international poker circuit and was the #1 ranked female player in 2016. Previously, she studied astrophysics and became fascinated with applying scientific thinking to everyday life. This introduced her to effective altruism: a philosophical movement that uses evidence and reason to identify and mitigate the world's most pressing problems. In 2014, she co-founded Raising for Effective Giving, a non-profit that fundraises for the most globally impactful charities and research organizations.

More profile about the speaker
Liv Boeree | Speaker | TED.com
TED2018

Liv Boeree: 3 lessons on decision-making from a poker champion

Liv Boeree: 3 pokerio čempionės sprendimų priėmimo pamokos

Filmed:
2,960,494 views

Kas geriau – sėkmė ar geri įgūdžiai? Kuo turėtume pasikliauti, kai reikia priimti svarbų sprendimą – vidiniu balsu ar tikimybe ir atidžia analize? Šioje trumpoje kalboje profesionali pokerio žaidėja Liv Boeree kalba apie tris strategijas, kurių ji išmoko žaisdama pokerį, ir jų pritaikymo galimybes kasdieniame gyvenime.
- Science communicator, games specialist
Liv Boeree investigates how we make better decisions in an uncertain world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So I'm a professionalprofesionalus pokerpokerio playeržaidėjas,
0
944
2374
Esu profesionali pokerio žaidėja
00:15
and todayšiandien, I want to talk about
threetrys things that the gamežaidimas has taughtmokė me
1
3342
5270
ir šiandien noriu pakalbėti apie
tris dalykus, kurių išmokau žaisdama.
00:20
around decision-makingsprendimų priėmimas
that I find applytaikyti to everydaykiekvieną dieną life.
2
8636
3828
Tai susiję su sprendimų priėmimu
kasdienėse situacijose.
00:25
Now the first of these things
is about lucksėkmė.
3
13061
2791
Pirmiausia kalbėsiu apie sėkmę.
00:27
Now, like pokerpokerio, life is alsotaip pat
a gamežaidimas of skillįgūdis and lucksėkmė,
4
15876
4838
Kaip ir pokeris, gyvenimas yra įgūdžių
ir sėkmės žaidimas.
00:32
and when it comesateina
to the biggestdidžiausias things we carepriežiūra about --
5
20738
2678
Ir kai kalbame apie mums
svarbiausius dalykus –
00:35
healthsveikata, wealthturtas and relationshipssantykiai --
6
23440
2777
sveikatą, finansinę gerovę ir santykius –
00:38
these outcomesrezultatai don't only dependpriklauso nuo
on the qualitykokybė of our decision-makingsprendimų priėmimas,
7
26241
3834
mūsų sėkmė priklauso ne tik
nuo priimamų sprendimų kokybės,
00:42
but alsotaip pat the rollritinys of life'sgyvenimas dicekauliukai.
8
30099
1745
bet ir nuo gyvenimo kauliuko viražų.
00:43
For examplepavyzdys, we can be
perfectlypuikiai health-conscioussveikata besirūpinančių
9
31868
2987
Pavyzdžiui, galime gyventi
visiškai sveikai,
00:46
and still get unluckynelaimingas
with something like cancervėžys.
10
34879
3370
bet, nepaisant to, susirgti vėžiu.
00:50
Or we can smokedūmai 20 a day
and livegyventi to a ripeprinokę oldsenas ageamžius,
11
38273
3119
Arba rūkyti 20 cigarečių per dieną
ir nugyventi ilgą gyvenimą.
00:53
and this kindmalonus of ambiguitydviprasmiškumas
can make it hardsunku for us to know
12
41416
3523
Tokie prieštaravimai gali trukdyti
mums suvokti,
00:56
how good our strategiesstrategijas are, sometimeskartais,
13
44963
2596
ar geri yra mūsų priimami sprendimai,
00:59
especiallyypač when we're
experiencingišgyvena a lot of successsėkmė.
14
47583
2888
ypač kai patiriame didžiulę sėkmę.
01:03
For examplepavyzdys, back in 2010,
15
51043
1834
Štai 2010 m.
01:04
I wonlaimėjo a really bigdidelis pokerpokerio tournamentturnyras
knownžinomas as the EuropeanEuropos PokerPokerio TourKelionė.
16
52901
3984
laimėjau labai didelį pokerio turnyrą,
garsųjį „Europos pokerio turą“.
01:08
And because I'd only been playingžaisti
full-timepilnas laikas for about a yearmetai,
17
56909
3342
Ir tik todėl, kad maždaug metus vien tik
ir žaidžiau pokerį,
01:12
when I wonlaimėjo, I assumeddaryti prielaidą
I mustprivalo be rathergreičiau brilliantpuikus.
18
60275
2895
laimėjusi padariau išvadą,
kad turbūt esu be galo sumani.
01:16
In factfaktas, I thought I was so brilliantpuikus
19
64106
1842
O išties maniau esanti tokia sumani,
01:17
that I not only got rathergreičiau lazytingus
with studyingmokytis the gamežaidimas,
20
65972
3444
kad ne tik aptingau mokydamasi žaidimo,
01:21
but I alsotaip pat got more riskyrizikingas,
21
69440
1650
bet ir ėmiau daugiau rizikuoti,
01:23
startedprasidėjo playingžaisti in
the biggestdidžiausias tournamentsturnyrai I could
22
71114
3008
pradėjau žaisti didžiausiuose turnyruose
01:26
againstprieš the very bestgeriausia in the worldpasaulis.
23
74146
2515
prieš pačius geriausius pasaulio žaidėjus.
01:28
And then my profitpelnas graphgrafikas wentnuėjo
from a thing of beautygrožis
24
76685
3492
Ir tuomet mano pelno kreivė prarado
visą savo grožį,
01:32
to something kindmalonus of sadliūdnas,
25
80201
2412
liūdnai nulinko
01:34
with this worryingnerimas
downhillnuokalnė trendtendencija for a long time,
26
82637
2360
ir ilgą laiką kėlė nerimą
leisdamasi žemyn,
01:37
untiliki I finallypagaliau realizedsupratau
that I was overestimatingpervertinti my skillįgūdis levellygis,
27
85021
3465
kol pagaliau suvokiau,
kad pervertinau savo gebėjimus.
01:40
and got my actveikti togetherkartu.
28
88510
1491
Supratau, kad turiu keistis.
01:42
And this kindmalonus of remindsprimena me
of what we'vemes turime been seeingpamatyti
29
90525
2517
Tai man iš dalies primena tai,
ką stebėjome
01:45
in the cryptocurrencykrypto valiutos spaceerdvė,
at leastmažiausiai in 2017,
30
93066
2746
kriptovaliutų erdvėje,
bent jau 2017 m.,
01:47
where the only thing that's been going up
fastergreičiau than the marketsrinkose themselvespatys
31
95836
3589
kai vienintelis rodiklis, didėjęs
greičiau nei pačios rinkos,
01:51
is the numbernumeris of "seniorvyresnysis
investmentinvesticijos specialistsspecialistai"
32
99449
2477
buvo „vyresniųjų investavimo specialistų“
skaičius.
01:53
who have been appearingpasirodo out of nowhereniekur.
33
101950
2388
Tie specialistai rasdavosi iš niekur.
01:56
Now I'm not sayingsakydamas it's not possiblegalimas
to have a strategicstrateginis edgekraštas,
34
104362
2966
Nesakau, kad neįmanoma
strategiškai pirmauti.
01:59
but at the sametas pats time,
it's very easylengva to feel like a geniusgenijus
35
107352
3080
Sakau, kad labai lengva pasijusti genijumi
02:02
when you're in a marketturgus
that's going up so fastgreitai
36
110456
2412
rinkoje, kuri taip greitai kyla,
kad net ir
02:04
that even the worstblogiausia strategiesstrategijas
are makingpriėmimo a profitpelnas.
37
112892
2406
blogiausi strateginiai sprendimai
neša pelną.
02:07
So when we're experiencingišgyvena successsėkmė,
38
115322
2309
Tad kai mus ištinka sėkmė,
02:09
it's importantsvarbu to take a momentmomentas
to really askpaklausk ourselvesmes patys
39
117655
2857
svarbu minutėlei sustoti
ir savęs paklausti,
02:12
how much of it is trulynuoširdžiai down to us,
40
120536
2632
kiek iš tiesų tai mūsų nuopelnas,
02:15
because our egosego love to downplaysumenkinti
the lucksėkmė factorfaktorius when we're winninglaimėti.
41
123192
4492
nes mūsų ego linkęs nuvertinti
sėkmės faktorių, kai laimim.
02:21
Now, a secondantra thing pokerpokerio taughtmokė me
42
129058
2181
Antrasis dalykas, kurio išmokė pokeris,
02:23
is the importancesvarba
of quantifyingdydžio nustatymas my thinkingmąstymas.
43
131263
3343
yra suvokimas, kaip svarbu
mąstyti skaičiais.
02:26
When you're playingžaisti,
you can't just get away with going,
44
134630
2899
Žaisdama negali
vadovautis tik spėjimu
02:29
"EhEh, they're probablytikriausiai bluffingblefuoja."
45
137553
1679
„A, jie tikriausiai blefuoja.“
02:31
That's just going to loseprarasti you
a bunchkrūva of moneypinigai,
46
139256
2224
Taip tik praloši daugybę pinigų,
02:33
because pokerpokerio is a gamežaidimas
of probabilitiestikimybių and precisiontikslumas,
47
141504
3199
nes pokeris –
tikimybių ir tikslumo žaidimas.
02:36
and so you have to traintraukinys yourselfsave
to think in numbersnumeriai.
48
144727
3496
Tad turi ugdyti gebėjimą
mąstyti skaičiais.
02:40
So now, wheneverkada I catchgaudyti myselfsave
49
148247
2182
Šiandien, vos tik pagavusi save
02:42
thinkingmąstymas vaguelyneaiškiai about something
really importantsvarbu, like,
50
150453
3549
mąstančią nekonkrečiai apie
man svarbius dalykus, pavyzdžiui,
02:46
"It's unlikelymažai tikėtina I'll forgetpamiršk
what I want to say in my TEDTED Talk,"
51
154026
3225
„Mažai tikėtina, kad kalbėdama pamiršiu,
ką noriu pasakyti TED“,
02:49
I now try to estimateapskaičiuoti it numericallypagal skaičių.
52
157275
2691
stengiuosi įvertinti tai skaičiais.
02:52
(LaughterJuokas)
53
160819
1001
(Juokas.)
02:53
TrustPasitikėti me, it helpspadeda a lot
with the planningplanavimas processprocesas.
54
161844
2474
Patikėkit manim, tai
labai padeda planuojant veiklą.
02:56
And the thing is, almostbeveik anything
that could possiblygalbūt happenatsitikti here todayšiandien,
55
164342
3420
Ir tiesa yra tai, kad bet kas,
kas gali šiandien čia nutikti,
02:59
or at any pointtaškas in the futureateitis,
56
167786
1555
arba bet kuriuo momentu ateity,
03:01
can alsotaip pat be expressedišreikštas
as a probabilitytikimybė, too.
57
169365
2296
gali būti išreikšta tikimybės skaičiais.
03:04
(LaughterJuokas)
58
172333
2715
(Juokas.)
03:07
So now I alsotaip pat try to speakkalbėk
in numbersnumeriai as well.
59
175072
3405
Tad ir dabar stengiuosi kalbėti skaičiais.
03:10
So if someonekas nors asksklausia me,
60
178501
1151
Jeigu manęs kas klaustų:
03:11
"Hey, LivLiv, do you think you're going
to come alongkartu to that thing tonightšįvakar?"
61
179676
3515
„Ei, Liv, ar ketinti eiti šįvakar
į tą renginį?“,
03:15
insteadvietoj to of just sayingsakydamas to them,
"Yeah, probablytikriausiai,"
62
183215
2317
vietoj to, kad atsakyčiau
„Taip, tikriausiai“,
03:17
I actuallyiš tikrųjų give them my bestgeriausia estimateapskaičiuoti --
63
185556
1828
jam atsakau tiksliais skaičiais.
03:19
say, 60 percentproc.
64
187408
1842
Pavyzdžiui, 60 procentų.
03:21
Because -- I know that soundsgarsai
a little oddkeista --
65
189274
2103
Nes, nors ir žinau, kad skamba keistai,
03:23
but the thing is, I ranbėgo a pollapklausa on TwitterŚwiergotać
66
191401
3072
bet esmė čia tai, kad,
atlikau apklausą tviteryje
03:26
of what people understandsuprasti
the wordžodis "probablytikriausiai" to mean,
67
194497
2564
apie tai, ką, žmonių manymu,
reiškia žodis „galbūt“.
03:29
and this was the spreadskleisti of answersatsakymai.
68
197085
1748
Dauguma sakė, kad 60 procentų.
03:30
EnormousMilžiniškas!
69
198857
1151
Ir tai labai svarbu!
03:32
So apparentlymatyt, it's absolutelyvisiškai uselessnenaudingas
70
200032
1833
Tad akivaizdu, kad žodis „galbūt“
03:33
at actuallyiš tikrųjų conveyingperteikimą
any realrealus informationinformacija.
71
201889
2695
iš esmės neperteikia
jokios tikros informacijos.
03:36
So if you guys catchgaudyti yourselvespatys
usingnaudojant these vagueneaiškus wordsžodžiai,
72
204608
3641
Tad jeigu pastebėsite, kad dažnokai
vartojate miglotus žodžius,
03:40
like "probablytikriausiai" or "sometimeskartais,"
73
208273
2896
pavyzdžiui, „galbūt“ ar „kartais“,
03:43
try, insteadvietoj to, usingnaudojant numbersnumeriai,
because when we speakkalbėk in numbersnumeriai,
74
211193
3199
pabandykite vietoj jų kalbėti skaičiais,
nes kalbėdami skaičiais
03:46
we know what landsžemių
in the other person'sasmens brainsmegenys.
75
214416
2396
žinome, ką pasakome kitam žmogui.
03:50
Now, the thirdtrečias thing I want
to touchpaliesti on todayšiandien is intuitionintuicija.
76
218092
3690
Na o trečiasis dalykas, apie kurį
noriu pakalbėti šiandien, yra intuicija.
03:55
How oftendažnai have you seenmatė
these kindsrūšys of inspirationalįkvepiantis memesmemes
77
223410
3516
Kaip dažnai matote šiuos
įkvepiančius memus
03:58
in your Facebook"Facebook" feedmaitinti?
78
226950
1483
fesibuko žinučių sraute?
04:01
[Always trustpasitikėjimas your gutžarnynas feelingjausmas
and never second-guessantros atspėti.]
79
229018
2723
[Visada pasitikėkite vidiniu balsu
ir juo neabejokite.]
04:03
They're nicegražus, right?
80
231765
1261
Gražu, tiesa?
04:05
It's lovelymielas. Yes. "TrustPasitikėti your soulsiela."
81
233726
2625
Puikumėlis. Taigi. „Pasitikėkite vidumi.“
04:09
Well, they're terriblebaisi advicepatarimas.
82
237030
1873
Tiesą sakant, tai prasti patarimai.
04:11
These are some of the bestgeriausia
pokerpokerio playersžaidėjai in the worldpasaulis right now.
83
239292
3470
Šiandien jie – vieni geriausių
pokerio žaidėjų pasaulyje.
04:14
Do they look like people who livegyventi
purelygrynai off feelingsjausmai and intuitionsintuicijos?
84
242786
4461
Ar jie panašūs į žmones, vedamus
tik savo jausmų ir nuojautos?
04:19
(LaughterJuokas)
85
247271
1001
(Juokas.)
04:20
Look at them!
86
248296
1649
Pažiūrėkit atidžiau!
04:21
ObviouslyAkivaizdžiai, these guys
are about slowlėtas, carefulatsargiai analysisanalizė,
87
249969
4580
Akivaizdu, jie lėtai ir įtemptai mąsto.
04:26
and that's because the gamežaidimas
has outgrownperaugo the daysdienos
88
254573
2507
Taip yra todėl, kad šiame žaidime
jau nebepakanka
04:29
where puregrynas streetgatvė smartsprotas
and people-readingžmonės-skaitymo
89
257104
3008
būti tik šiaip sumaniu ar pastabiu
kasdieniame gyvenime,
04:32
can get you to the topviršuje.
90
260136
1821
kad pasiektum aukštumų.
04:33
And that's because our intuitionsintuicijos
aren'tnėra nearlybeveik as perfectpuikus
91
261981
3302
Ir taip yra todėl, kad mūsų nuojauta
nėra tokia jau tobula,
04:37
as we'dmes norime like to believe.
92
265307
1270
kaip norėtųsi tikėti.
04:38
I mean, it'dtai norėčiau be great,
wheneverkada we're in a toughkietas spotvieta,
93
266601
2542
Žinoma, būtų puiku, vos tik
susidūrus su sunkumais,
04:41
to just have an answeratsakyti appearatsiras to us
from some magicalstebuklinga sourcešaltinis of inspirationįkvėpimas.
94
269167
4006
rasti atsakymą, lyg mums padėtų
koks magiškas vidinis įkvėpimo šaltinis.
04:45
But in realitytikrovė, our gutžarnynas
is extremelylabai vulnerablepažeidžiamas
95
273197
3398
Bet juk iš tiesų
mūsų vidiniam balsui
04:48
to all kindsrūšys of wishfulpageidaujamas
thinkingmąstymas and biasesnukrypimai.
96
276619
3435
vadovauja mūsų troškimai
ir šališkas mąstymas.
04:52
So then, what is our gutžarnynas good for?
97
280905
2199
Tad kokia mums nauda iš
vidinio balso?
04:55
Well, all the studiesstudijos I've readskaityti
98
283128
2072
Visuose tyrimuose, kuriais domėjausi,
04:57
concludesudaryti that it's best-suitedgeriausiai tinka
for everydaykiekvieną dieną things
99
285224
3947
daroma išvada, kad jis labiausiai tinka
kasdienėse situacijose,
05:01
that we have lots
and lots of experiencepatirtis in,
100
289195
2389
kur mūsų patirtis didžiulė.
05:03
like how we just know
that our frienddraugas is madpiktas at us
101
291608
2730
Pavyzdžiui, kai mes tiesiog žinome,
kad draugas ant mūsų pyksta,
05:06
before we'vemes turime even said anything to them,
102
294362
2047
jam dar nieko nepasakius,
05:08
or whetherar we can fittinka our carautomobilis
into a tightankštus parkingautomobilių stovėjimo aikštelė spotvieta.
103
296433
3152
arba, kai žinome, ar automobilis
tilps į labai siaurą tarpą.
05:11
But when it comesateina to the really bigdidelis stuffdaiktai,
104
299609
2088
Bet kai kalbame apie
svarbius dalykus,
05:13
like what's our careerkarjera pathkelias going to be
105
301721
2524
pavyzdžiui, kokią karjerą rinktis
05:16
or who should we marrytuoktis,
106
304269
1682
ar už ko tekėti,
05:17
why should we assumeprisiimkite that our intuitionsintuicijos
107
305975
3525
kodėl turėtume manyti,
kad nuojauta
05:21
are better calibratedkalibruotas for these
than slowlėtas, propertinkamai analysisanalizė?
108
309524
3702
tokiu atveju yra labiau tinkama
nei lėta gili analizė?
05:25
I mean, they don't have
any dataduomenys to be basedpagrįstas off.
109
313250
2460
Juk nuojauta nesiremia
konkrečiais įrodymais.
05:28
So my thirdtrečias lessonpamoka is,
while we shouldn'tneturėtų ignoreignoruoti our intuitionsintuicijos,
110
316528
3778
Tad trečias dalykas, ko išmokau –
intuicijos nereikia ignoruoti,
05:32
we shouldn'tneturėtų overprivilegeoverprivilege them eitherarba.
111
320330
2373
bet nereikia jos ir pervertinti.
05:34
And I'd like to summarizeapibendrinti
these threetrys lessonspamokos todayšiandien
112
322727
2428
Norėčiau pateikti tokią šių trijų
pamokų santrauką.
05:37
with my ownsavo setnustatyti of memesmemes,
113
325179
1628
Tai mano pačios sukurti memai,
05:38
with more of a poker-playerpokerio žaidėjas twistTvist.
114
326831
2055
įkvėpti pokerio žaidėjos mąstymo.
05:41
"SuccessSėkmės is sweetestsaldžiausias when you achievepasiekti it
acrossvisoje a largedidelis samplepavyzdys sizedydis."
115
329957
4135
„Sėkmė tuo saldesnė,
kuo didesnė duomenų imtis.“
05:46
(LaughterJuokas)
116
334116
1738
(Juokas.)
05:47
"Your gutžarnynas is your frienddraugas
and so is a cost-benefitkainos privalumas analysisanalizė.
117
335878
4420
„Vidinis balsas – tavo draugas,
kaip ir ekonominės naudos analizė.“
05:52
(LaughterJuokas)
118
340322
1233
(Juokas.)
05:53
"The futureateitis is unknownnežinomas, but you can
damnprakeiktas well try and estimateapskaičiuoti it."
119
341579
4643
„Ateitis nežinoma, bet kodėl nepabandžius
jos apskaičiuoti.“
05:58
Thank you.
120
346246
1151
Ačiū.
05:59
(ApplausePlojimai)
121
347421
6666
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Liv Boeree - Science communicator, games specialist
Liv Boeree investigates how we make better decisions in an uncertain world.

Why you should listen

Liv Boeree is a science communicator and games specialist. A former professional poker player, she has won multiple championship titles on the international poker circuit and was the #1 ranked female player in 2016. Previously, she studied astrophysics and became fascinated with applying scientific thinking to everyday life. This introduced her to effective altruism: a philosophical movement that uses evidence and reason to identify and mitigate the world's most pressing problems. In 2014, she co-founded Raising for Effective Giving, a non-profit that fundraises for the most globally impactful charities and research organizations.

More profile about the speaker
Liv Boeree | Speaker | TED.com