ABOUT THE SPEAKER
Chad Frischmann - Systems strategist, coalition-builder
Chad Frischmann is working to get humanity to "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

Why you should listen

Chad Frischmann developed the methodology and models underpinning the New York Times best-seller Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming (Penguin, 2017). Drawdown was the number one best-selling environmental book of 2017 and is currently being translated into more than ten languages. In collaboration with a global team of researchers, Frischmann designed integrated global models to assess the world's most effective climate solutions and determine if, when and how the world can reach "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

With an interdisciplinary background in public policy, human rights, sustainable development, and environmental conservation, Frischmann works as a systems strategist to build a new, regenerative future with cascading benefits to the environment and to human well-being. As head of research and technology since Project Drawdown's inception, he is a key spokesperson and coalition-builder dedicated to sharing the message and model of Drawdown with the world.

Frischmann provides a systems-based, action-orientated approach to research and strategic leadership. Previously, as the Senior Program Officer at The Europaeum, an association of leading European universities, Frischmann worked to further international collaboration through academic mobility and exchange between students, researchers and those working in the public and private sectors. He taught at the University of Oxford and the University of California at Berkeley and worked as a consultant and researcher for numerous organizations, from small grassroots non-profits to international agencies such as UNESCO and the International Fund for Agricultural Development.

More profile about the speaker
Chad Frischmann | Speaker | TED.com
We the Future

Chad Frischmann: 100 solutions to reverse global warming

Chad Frischmann: 100 sprendimų kaip atgal atsukti globalų atšilimą

Filmed:
2,009,406 views

Kas būtų jei galėtume iš atmosferos išimti daugiau šiltnamio dujų, nei išmetame? Strategas Chad Frischmann sako, kad toks hipotetinis scenarijus, kuris vadinasi „drawdown“, yra vientelė mūsų viltis sulaikyti klimato katastrofą. Savo, į ateitį žiūrinčioje paskaitoje, Chad’as pristato jau šiandien egzistuojančius klimato kaitos sprendimus: nuo įprastos perėjimo prie atsinaujinančių energijos šaltinių taktikos ir geresnio žemės valdymo, iki mažiau žinomų siūlymų pakeisti maisto gamybą, geriau planuoti šeimos gyvenimą ir skatinti mergaičių švietimą. Sužinokite kaip galime atsukti klimato kaitos keliamą grėsmę ir tuo pačiu sukurti pasaulį, kuriame vyrauja atgimimas, ne destrukcija.
- Systems strategist, coalition-builder
Chad Frischmann is working to get humanity to "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hellolabas.
0
1359
1497
Sveiki
00:14
I'd like to introducesupažindinti you to a wordžodis
you mayGegužė never have heardišgirdo before,
1
2880
3736
Noriu jus supažindinti su žodžiu,
kurio galbūt nesate dar girdėję
00:18
but you oughtreikia to know:
2
6640
1616
bet turėtumėte žinoti
00:20
drawdownlėšų išmokėjimo.
3
8280
1240
„drawdown“.
00:22
DrawdownLėšų išmokėjimo is a newnaujas way of thinkingmąstymas about
and actingvaidyba on globalpasaulinis warmingatšilimas.
4
10760
4120
„Drawdown“ yra nauja mąstymo forma
apie veiksmus prieš klimato atšilima.
00:27
It's a goaltikslas for a futureateitis that we want,
5
15840
3336
Tai norimos ateities siekinys,
00:31
a futureateitis where reversingatbulinės eigos
globalpasaulinis warmingatšilimas is possiblegalimas.
6
19200
3840
ateities, kurioje atitaisyti klimato
atšilimo sukeltą žalą būtų įmanoma.
00:36
DrawdownLėšų išmokėjimo is that pointtaškas in time
7
24440
2216
„Drawdown“ yra tas momentas,
00:38
when atmosphericatmosfera concentrationskoncentracijos
of greenhousešiltnamyje gasesdujos beginprasideda to declinenuosmukis
8
26680
4416
kada atmosferoje esančių šiltnamio
dujų kiekis pradeda mažėti
00:43
on a year-to-yearkiekvienais metais basispagrindas.
9
31120
1400
kasmet.
00:45
More simplytiesiog, it's that pointtaškas
10
33400
2016
Dar paprasčiau, tai kada
00:47
when we take out more greenhousešiltnamyje gasesdujos
than we put into Earth'sŽemės atmosphereatmosfera.
11
35440
5240
mes pradedame išimti daugiau šiltnamio
dujų nei paleidžiame į atmosferą.
00:54
Now, I know we're all concernedsusijusi
about climateklimatas changekeisti,
12
42040
3840
Žinau, kad mums visiems klimato kaita
kelia nerimą,
00:58
but climateklimatas changekeisti is not the problemproblema.
13
46800
2936
bet klimato kaita tai nėra pati problema.
01:01
ClimateKlimatas changekeisti is
the expressionišraiška of the problemproblema.
14
49760
3696
Klimato kaita yra tikrosios problemos
išraiška
01:05
It's the feedbackatsiliepimai of the systemsistema
of the planetplaneta tellingsakydamas us what's going on.
15
53480
5720
Tai mūsų planetos atsokomoji reakcija
įspėjanti mus kas vyksta.
01:12
The problemproblema is globalpasaulinis warmingatšilimas,
16
60360
2696
Problema yra globalinis šilimas,
01:15
provokedišprovokavo by the increasingdidėja
concentrationskoncentracijos of greenhousešiltnamyje gasesdujos
17
63080
4296
kurį išprovokavo kylantys šiltnamio
dujų kiekiai atmosferoje atsiradę dėl
01:19
causedsukelia by humanžmogus activityveikla.
18
67400
1640
žmonių veiklos.
01:21
So how do we solveišspręsk the problemproblema?
19
69880
1576
Kaip išspręsti šią problemą?
01:23
How do we beginprasideda the processprocesas
of reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas?
20
71480
4240
Kaip pradėti globalinio šilimo
atgręžimo procesą?
01:29
The only way we know how is to drawatkreipti down,
21
77120
3776
Vienintelis mums žinomas
būdas yra „drawdown“ –
01:32
to avoidvengti puttingišleisti greenhousešiltnamyje gasesdujos up
22
80920
2536
vengti šiltnamio dujų
išmetimo į atmosferą,
01:35
and to pulltraukti down what's alreadyjau there.
23
83480
1960
ir išimti jau esančias šiltnamio dujas.
01:39
I know.
24
87080
1256
Žinau.
01:40
GivenAtsižvelgiant į the currentdabartinis situationsituacija,
it soundsgarsai impossibleneįmanomas,
25
88360
3200
Atrodo šiandieninėje situacijoje
tai neįmanoma,
01:44
but humanityžmonija alreadyjau knowsžino what to do.
26
92960
2920
bet žmonija jau žino ką reikia padaryti.
01:49
We have realrealus, workableveiksmingas
technologiestechnologijas and practicespraktika
27
97160
3576
Mes jau turime realias, dirbančias
technologijas ir praktiką,
01:52
that can achievepasiekti drawdownlėšų išmokėjimo.
28
100760
1440
kuriomis galime pasiekti „drawdown“.
01:55
And it's alreadyjau happeningvyksta.
29
103480
1286
Ir tai vyksta jau dabar.
01:57
What we need is
to acceleratepaspartinti implementationįgyvendinimas
30
105760
4096
Mums tereikia paspartinti
įgyvendinimą ir
02:01
and to changekeisti the discoursediskursas
31
109880
2016
iškeisti baimės ir
painiavos pilnas kalbas
02:03
from one of fearbaimė and confusionsumišimas,
whichkuris only leadsveda to apathyapatija,
32
111920
4480
kurios sukelia tik apatiją,
02:09
to one of understandingsuprasti and possibilitygalimybė,
33
117720
3616
į pokalbius apie supratimą ir galimumą
02:13
and, thereforetodėl, opportunitygalimybė.
34
121360
1800
t.y. apie šitą šansą.
Aš dirbu organizacijai
pavadinimu „Project Drawdown“.
02:16
I work for an organizationorganizacija
calledvadinamas ProjectProjektas DrawdownLėšų išmokėjimo.
35
124560
2400
Per paskutinius ketverius metus
02:19
And for the last fourketuri yearsmetai,
36
127880
1415
02:21
togetherkartu with a teamkomanda of researchersmokslininkai
and writersrašytojai from all over the worldpasaulis,
37
129320
3856
kartu su mokslininkų ir rašytojų komanda
iš viso pasaulio
02:25
we have mappedsusieti, measuredmatuojamas and detailedišsamios
38
133200
3376
mes išmatavome ir sužymėjome žemėlapyje
02:28
100 solutionssprendimai to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas.
39
136600
3200
100 būdų kaip
panaikinti globalinį atšilimą.
02:32
EightyAštuoniasdešimt alreadyjau existegzistuoja todayšiandien,
40
140920
2536
80 iš jų jau šiandien egzistuoja, ir
įvykdžius visus kartu,
02:35
and when takenimtasi togetherkartu,
those 80 can achievepasiekti drawdownlėšų išmokėjimo.
41
143480
3840
šie 80 veiksmų pasiektų „drawdown“
ir panaikintų globalinį atšilimą.
02:40
And 20 are comingartėja attractionsAtrakcionai,
solutionssprendimai on the pipelinedujotiekis,
42
148240
3536
Likę 20 yra dar vystomos technologijos
02:43
and when they come onlineprisijungęs,
43
151800
1936
kurioms atėjus į rinką,
02:45
will speedgreitis up our progressprogresas.
44
153760
1760
mūsų progresas ženkliai pagreitės.
02:48
These are solutionssprendimai
45
156880
1776
Šie sprendimo būdai yra
02:50
that are viablegyvybingas, scalablekeičiamo dydžio
and financiallyfinansiškai feasibleįmanoma.
46
158680
4936
įgyvendinami, galimi naudoti
dideliu mastu,ir finansiškai prieinami.
02:55
And they do one or more of threetrys things:
47
163640
2120
Kiekvienas iš jų atlieka
bent vieną iš šių funkcijų:
02:58
replacepakeisti existingesamos fossiliškastinis fuel-basedkuro pagrindu energyenergija
generationkarta with cleanšvarus, renewableatsinaujinanti sourcesšaltiniai;
48
166760
6376
pakeičia esamą iškastinio kuro energiją
į energiją iš atsinaujinančių resursų;
03:05
reducesumažinti consumptionvartojimas
throughper technologicaltechnologinis efficiencyefektyvumas
49
173160
3456
sumažina energijos vartojimą per
perėjimą prie efektyvesnių technologijų
03:08
and behaviorelgesys changekeisti;
50
176640
1240
ir pakeičia mūsų įpročius;
03:10
and to biosequesterbisequestas carbonanglis
in our plants'augalų biomassbiomasė and soildirvožemis
51
178760
4376
sekvestruoja anglį augalinėje
biomasėje ir dirvožemyje pasitelkiant
03:15
throughper a processprocesas
we all learnmokytis in gradeklasė schoolmokykla,
52
183160
2376
stebuklingąjį fotosintezės procesą,
su kuriuo susipažįstame dar mokykloje.
03:17
the magicmagija of photosynthesisfotosintezė.
53
185560
1680
03:19
It's throughper a combinationderinys
of these threetrys mechanismsmechanizmai
54
187920
3096
Šių trijų mechanizmų kombinacija
03:23
that drawdownlėšų išmokėjimo becomestampa possiblegalimas.
55
191040
2760
mums leidžia pasiekti „drawdown“.
03:26
So how do we get there?
56
194680
1200
Kaip mums ten patekti?
03:28
Well, here'sčia yra the shorttrumpas answeratsakyti.
57
196480
2000
Štai trumpas atsakymas.
03:31
This is a listsąrašas of the topviršuje 20 solutionssprendimai
to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas.
58
199480
4456
Sąrašas su 20 efektyviausių sprendimų
globalaus atšilimo panaikinimui.
03:35
Now, I'll go into some detailišsamiai,
59
203960
1456
Aš jums papasakosiu detaliau,
03:37
but take a fewnedaug secondssekundes
to look over the listsąrašas.
60
205440
2560
bet per keletą sekundžių
apžiūrėkime šitą sąrašą.
03:45
It's eclecticeklektiškas, I know,
61
213000
2096
Jis gana eklektiškas, žinau,
03:47
from onshoresausumoje windvėjas turbinesturbinos
to educatingšvietimas girlsmerginos,
62
215120
3296
nuo vėjo malūnų jūroje iki
švietimo mergaitėms
03:50
from plant-richaugalų turtingas dietsdietos
to rooftopant stogo solarsaulės energija technologytechnologija.
63
218440
3560
nuo augalinės mitybos iki
saulės baterijų technologijos ant stogo.
03:54
So let's breakpertrauka it down a little bitšiek tiek.
64
222680
1736
Todėl truputėlį išskirstykime viską.
03:56
To the right of the slideskaidrę,
you'lltu būsi see figuresskaičiai in gigatonsgigatonų,
65
224440
3136
Dešinėje matysite skaičiavimus
gigatonomis,
03:59
or billionsmilijardai of tonstonų.
66
227600
2456
t.y. milijardais tonų.
Tas skaičius rodo kiek anglies dvideginio
bus sumažėję atmosferoje jei
04:02
That representsatstovauja the totališ viso
equivalentlygiavertis carbonanglis dioxidedioksidas
67
230080
3296
04:05
reducedsumažintas from the atmosphereatmosfera
68
233400
1736
tas sprendimas bus vykdomas
04:07
when the solutiontirpalas is implementedįgyvendintas
globallyvisame pasaulyje over a 30-year-metu periodlaikotarpis.
69
235160
3920
globaliai, trisdešimties metų periodu.
04:11
Now, when we think
about climateklimatas solutionssprendimai,
70
239840
3376
Kai galvojame apie sprendimus
klimato kaitai
04:15
we oftendažnai think about
electricityelektra generationkarta.
71
243240
2936
dažnai mintis pasisuka link
elektros gamybos.
04:18
We think of renewableatsinaujinanti energyenergija
as the mostlabiausiai importantsvarbu setnustatyti of solutionssprendimai,
72
246200
3936
Mes manome, kad atsinaujinančių šaltinių
energija yra svarbiausias sprendimas
04:22
and they are incrediblyneįtikėtinai importantsvarbu.
73
250160
2656
ir tai žinoma yra labai svarbu.
04:24
But the first thing
to noticepastebėti about this listsąrašas
74
252840
2496
Bet noriu atkrepti jūsų dėmesį, kad
šiame sąraše tik
04:27
is that only fivepenki of the topviršuje 20 solutionssprendimai
relatesusiję to electricityelektra.
75
255360
3440
penki sprendimai iš dvidešimt
susiję su elektra.
04:32
What surprisedsiurprizas us, honestlysąžiningai,
76
260399
2657
Mus nuoširdžiai nustebino tai,
04:35
was that eightaštuoni of the topviršuje 20
relatesusiję to the foodmaistas systemsistema.
77
263080
3560
kad net aštuoni iš dvidešimt yra susiję su
maistu.
04:40
The climateklimatas impactpoveikis of foodmaistas
mayGegužė come as a surprisesiurprizas to manydaug people,
78
268400
4096
Maisto įtaka klimatui, turbūt nustebintų
daugelį,
04:44
but what these resultsrezultatai showRodyti
is that the decisionssprendimai we make everykiekvienas day
79
272520
4056
ir mūsų rezultatai parodo, kad
kasdieniai mūsų sprendimai apie tai
04:48
about the foodmaistas we producepagaminti,
purchasepirkti and consumevartoti
80
276600
3416
kokį maistą mes gaminame, perkame
ir vartojame
04:52
are perhapsgalbūt the mostlabiausiai
importantsvarbu contributionsįmokos
81
280040
2816
yra turbūt svarbiausias indėlis
kuriuo
04:54
everykiekvienas individualindividualus can make
to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas.
82
282880
3200
kiekvienas asmeniškai galime prisidėti
prie globalinio atšilimo stabdymo.
04:59
And how we managetvarkyti landžemė
is alsotaip pat very importantsvarbu.
83
287200
3856
Kaip mes naudojame žemę
taip pat yra labai svarbu.
05:03
ProtectingApsaugoti forestsmiškai and wetlandspelkių
84
291080
3016
Apsaugodami miškus ir pelkes
05:06
safeguardsapsaugos priemonės, expandsišplečia
and createssukuria newnaujas carbonanglis sinkskriauklės
85
294120
4296
mes apsaugome, išplečiame ir sukuriame
„kriauklę“ tiesioginiam anglies
05:10
that directlytiesiogiai drawatkreipti down carbonanglis.
86
298440
3016
nutekėjimui iš atmosferos.
05:13
This is how drawdownlėšų išmokėjimo can happenatsitikti.
87
301480
1760
Taip galime įvykdyti „drawdown“.
05:16
And when we take foodmaistas
and landžemė managementvaldymas togetherkartu,
88
304480
3776
Kartu paėmus, maisto pramonę ir
žemės naudojimą,
05:20
12 of the topviršuje 20 solutionssprendimai
relatesusiję to how and why we use landžemė.
89
308280
6456
pasirodo kad 12 iš 20 sprendimų yra susiję
su tuo kodėl ir kaip mes naudojame žemę.
05:26
This fundamentallyiš esmės shiftspamainomis
traditionaltradicinis thinkingmąstymas on climateklimatas solutionssprendimai.
90
314760
5400
Tai iš esmės pakeičia tradicinį mastymą
apie sprendimus klimato kaitos stabdymui.
05:33
But let's go to the topviršuje of the listsąrašas,
91
321360
1736
Bet sugrįžkime į sąrašo pradžią,
05:35
because I think what's there
mayGegužė alsotaip pat surprisesiurprizas you.
92
323120
2936
nes manau kad tai kas yra ten
jus taip pat gali nustebinti.
05:38
The singlevienišas mostlabiausiai impactfulImpactful solutiontirpalas,
93
326080
2480
Didžiausią poveikį turintis sprendimas
05:41
accordingpagal to this analysisanalizė,
would be refrigerationšaldymas managementvaldymas,
94
329560
3256
pagal mūsų analizę būtų
šaldytuvų valdymas,
05:44
or properlytinkamai managingvaldymas and disposingšalinimo of
hydrofluorocarbonshidrofluorangliavandeniliai, alsotaip pat knownžinomas as HFCsHFCs,
95
332840
4696
arba tinkamas tvarkymas ir atsikratymas
chlorfluorangliavandenių, trumpiau CFA,
05:49
whichkuris are used by refrigeratorsšaldytuvai
and airoras conditionersKondicionieriai to coolSaunus the airoras.
96
337560
4880
šios medžiagos naudojamos oro atšaldymui
šaldytuvuose ir oro kondicionieriuose.
Mes puikiai padirbėjome,
ir su Montrealio protokolu
05:55
We did a great jobdarbas
with the MontrealMonrealio ProtocolProtokolas
97
343640
2336
05:58
to limitriba the productiongamyba
of chlorofluorocarbonschlorfluorangliavandenilių, CFCsCFC,
98
346000
3256
sumažindami CFA medžiagų gamybą,
06:01
because of their effectefektas
on the ozoneozono layersluoksnis.
99
349280
2016
dėl jų neigiamo efekto ozono sluoksniui.
06:03
But they were replacedpakeistas by HFCsHFCs,
100
351320
2576
Bet CFA pakeitė HFCs
(hidrofluorangliavandeniliai),
06:05
whichkuris are hundredsšimtai to thousandstūkstančiai of timeslaikai
more potentstiprus a greenhousešiltnamyje gasdujos
101
353920
4176
kurie yra šimtais ar tūkstančiais kartų
galingesnės šiltnamio dujos
06:10
than carbonanglis dioxidedioksidas.
102
358120
1200
nei angllies dvideginis.
06:12
And that 90 gigatonsgigatonų reducedsumažintas
is a conservativekonservatyvus figurefigūra.
103
360120
4400
Ir tas sumažėjimas 90-čia gigatonų
yra konservatyvus įvertis.
06:17
If we were to accountsąskaita for the impactpoveikis
of the KigaliKigali agreementsusitarimas of 2016,
104
365480
4416
Paskaičiavus 2016 metų Kigali
susitarimo poveikį, kuriuo
06:21
whichkuris callsskambučiai for the phaseoutir phaseout
of hydrofluorocarbonshidrofluorangliavandeniliai
105
369920
2936
reikalaujama laipsniškas
hidrofluorangliavandenilių
06:24
and replacepakeisti them with
naturalnatūralus refrigerantsaušalų, whichkuris existegzistuoja todayšiandien,
106
372880
3520
pakeitimas natūraliais, ir jau
šiandien egzistuojančiais aušikliais,
06:29
this numbernumeris could increasepadidinti to 120,
to nearlybeveik 200 gigatonsgigatonų
107
377880
4896
išvengtume nuo 120 iki beveik 200
gigatonų
06:34
of avoidedišvengti greenhousešiltnamyje gasesdujos.
108
382800
2216
šiltnamio dujų.
06:37
Maybe you're surprisedsiurprizas, as we were.
109
385040
1800
Galbūt jūs panašiai nustebote kaip mes.
06:40
Now, before going into some detailsdetalės
of specifickonkretus solutionssprendimai,
110
388160
3216
Prieš pradedant gilintis į konkrečius
sprendimus
06:43
you mayGegužė be wonderingįdomu
how we cameatėjo to these calculationsskaičiavimai.
111
391400
2600
galbūt jus domina kaip
mes atlikome šiuos skaičiavimus.
06:47
Well, first of all,
we collectedsurinkta a lot of dataduomenys,
112
395040
3016
Pirmiausia, mes surinkome daugybę
faktų ir informacijos
06:50
and we used statisticalstatistinis analysisanalizė
to createsukurti rangesdiapazonai
113
398080
3416
ir naudodami statistinę analizę
sukūrėme intervalus,
06:53
that allowleisti us to choosepasirinkti reasonablepagrįstas choicespasirinkimai
114
401520
2976
kuriais galime pagrįstai parinkti
06:56
for everykiekvienas inputįvestis used
throughoutvisoje the modelsmodeliai.
115
404520
2360
vertes modelio parametrams.
07:00
And we chosepasirinkote a conservativekonservatyvus approachpožiūris,
whichkuris underliesgrindžiamos the entirevisa projectprojektas.
116
408160
4000
Šiame visame projekte mes pasirinkome
konservatyvų duomenų traktavimą.
07:05
All that dataduomenys is enteredįvesta in the modelmodelis,
117
413120
2016
Visa informacija yra sukeliama į modelį,
07:07
ambitiouslyambicingai but plausiblyįtikinamai
projectedsuplanuotas into the futureateitis,
118
415160
3136
kuris ambicingai, bet realistiškai
rodo kaip ateityje mūsų pasirinkimai
07:10
and comparedpalyginti againstprieš
what we would have to do anywayvistiek.
119
418320
2477
galėtų lygintis su nepasikeitusiu
mūsų elgesiu.
07:13
The 84 gigatonsgigatonų reducedsumažintas
from onshoresausumoje windvėjas turbinesturbinos, for examplepavyzdys,
120
421680
4576
Pavyzdžiui, CO2 sumažėjimas
84 gigatonomis dėl vėjo malūnų jūroje,
gaunamas iš energijos, pagamintos
vėjo turbinomis,
07:18
resultsrezultatai from the electricityelektra
generatedsugeneruotas from windvėjas farmsūkiai
121
426280
3016
07:21
that would otherwisekitaip be producedpagamintas
from coalanglis or gas-fireddujomis kūrenama plantsaugalai.
122
429320
3960
kurią kitu atveju gamintų anglies
ir dujų elektrinės.
07:26
We calculateapskaičiuoti all the costsišlaidos
to buildstatyti and to operatedirbti the plantsaugalai
123
434040
6216
Mes apskaičiuojame kiek kainuotų
pastatyti ir eksplotuoti tokias elektrines
07:32
and all the emissionsemisijos generatedsugeneruotas.
124
440280
1560
ir kiek šiltnamio dujų būtų išleista.
07:34
The sametas pats processprocesas is used
to comparepalyginti recyclingperdirbimas versusprieš landfillingšalinimo sąvartynuose,
125
442960
3680
Tokiu pačiu būdu mes palyginame ir
atliekų perdirbimą su jų užkasimu,
07:39
regenerativeregeneracinės versusprieš
industrialpramoninis agricultureŽemdirbystė,
126
447560
2616
bioįvairovei palankų
ir intensyvų industrinį ūkininkavimus,
07:42
protectingapsauga versusprieš
cuttingpjaustymas down our forestsmiškai.
127
450200
3080
miškų apsaugojimą ir kirtimą.
07:46
The resultsrezultatai are then integratedintegruotas
withinper and acrossvisoje systemssistemos
128
454880
4056
Tada visi mūsų rezultatai yra
integruojami per visas sistemas, kad
07:50
to avoidvengti double-countingdvigubas skaičiavimas
129
458960
1576
kad gautume teisingą rezultatą.
07:52
and addpapildyti it up to see
if we actuallyiš tikrųjų get to drawdownlėšų išmokėjimo.
130
460560
3360
Viską sudėjus žiūrime ar
iš tikrųjų pasiekiame „drawdown“.
07:57
OK, let's go into some specifickonkretus solutionssprendimai.
131
465720
3240
Gerai, pažiūrėkime į
konkrečius sprendimus.
08:02
RooftopAnt stogo solarsaulės energija comesateina in rankedreitingą numbernumeris 10.
132
470040
3120
Saulės jėgainės ant
stogo yra 10-toje vietoje.
08:06
When we picturenuotrauka rooftopant stogo solarsaulės energija in our mindsprotai
133
474560
2576
Kai galvojame apie Saulės baterijas
08:09
we oftendažnai envisionįsivaizduoti a warehousesandėlis in MiamiMajamis
coveredpadengtas in solarsaulės energija panelsplokštės.
134
477160
6040
dažniausiai įsivaizduojame sandėlį
Majamyje padengtą saulės elementais.
08:16
But these are solutionssprendimai that are relevantAktualus
in urbanmiesto and ruralkaimas settingsparametrai,
135
484080
4376
Bet šie sprendimai yra aktualūs
miesto ir kaimo vietovėse,
08:20
highaukštas and low-incomemažos pajamos countriesšalyse,
136
488480
2016
aukšto ir žemo pragyvenimo lygio šalyse,
08:22
and they have cascadingpakopinis benefitsnaudos.
137
490520
1640
ir duoda naudos kiekvienoje pakopoje.
08:25
This is a familyšeima
on a strawšiaudai islandsala in LakeEžeras TiticacaTiticaca
138
493360
4736
Čia yra šeima gyvenanti šiaudų saloje
Titikakos ežere,
08:30
receivinggavimo their first solarsaulės energija panelskydas.
139
498120
2256
ir jie priima pirmą saulės bateriją.
08:32
Before, kerosenežibalas was used
for cookingvirimo and lightingapšvietimas,
140
500400
3496
Prieš tai jie naudojo žibalą
valgio gaminimui ir šviesai;
08:35
kerosenežibalas on a strawšiaudai islandsala.
141
503920
1520
žibalas šiaudų saloje.
08:38
So by installingdiegimas solarsaulės energija, this familyšeima
is not only helpingpadedant to reducesumažinti emissionsemisijos,
142
506200
4856
Taigi įvesdami saulės baterijas, ši
šeima ne tik sumažina šiltnamio dujų kiekį
08:43
but providingteikimas safetysaugumas
and securitysaugumas for their householdnamų ūkis.
143
511080
2640
bet ir pasirūpina saugumu ir
patikimumu savo namų ūkyje.
08:46
And tropicalatogrąžų forestsmiškai tell their ownsavo storyistorija.
144
514760
2039
Tropiniai miškai
patys byloja savo istoriją.
08:49
ProtectingApsaugoti currentlyšiuo metu degradednevisavertis
landžemė in the tropicstropikuose
145
517679
4057
Sprendimas apsaugoti šiai dienai
sumenkintą žemę tropikuose
08:53
and allowingleisti naturalnatūralus regenerationregeneracija to occuratsirasti
146
521760
2576
ir leisti jai natūraliai atsikurti
08:56
is the numbernumeris fivepenki solutiontirpalas
to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas.
147
524360
3240
yra 5-toje vietoje tarp būdų kaip
sustabdyti globalinį atšilimą.
09:00
We can think of treesmedžiai
as giantmilžinas stickslazdos of carbonanglis.
148
528760
2760
Medžiai yra lyg didžiuiliai
anglies gabalai.
09:04
This is drawdownlėšų išmokėjimo in actionveiksmas everykiekvienas yearmetai,
149
532680
3696
Tai kasmet vykstantis „drawdown“ procesas
09:08
as carbonanglis is removedpašalintas from
the atmosphereatmosfera throughper photosynthesisfotosintezė,
150
536400
3640
anglis yra paimama iš
amtosferos fotosintezės metu –
09:12
whichkuris convertskonvertuoja carbonanglis dioxidedioksidas to plants'augalų
biomassbiomasė and soildirvožemis organicekologiškas carbonanglis.
151
540880
4920
anglies dvideginis yra paverčiamas į orga-
ninę augalo biomasę ir grąžinamas į žemę.
09:19
And we need to rethinkpermąstyti
how we producepagaminti our foodmaistas
152
547240
2856
Ir mums reikia pergalvoti kaip
mes gaminame maistą, kad jis
09:22
to make it more regenerativeregeneracinės.
153
550120
1880
taptų palankus bioįvairovei.
09:24
There are manydaug waysbūdai to do this,
and we researchedtyrinėjo over 13 of them,
154
552720
3696
Yra daug variantų kaip tai atlikti,
mes išnagrinėjome daugiau nei 13,
09:28
but these aren'tnėra newnaujas waysbūdai
of producinggaminti foodmaistas.
155
556440
2216
ir tai nėra įnovatyvūs maisto
gamybos būdai.
09:30
They have been practicedpraktikuojama
for centuriesšimtmečius, for generationskartos.
156
558680
3560
Šiuos būdus mes naudojome
šimtmečiais, per daugybę kartų.
09:35
But they are increasinglyvis labiau displacedperkeltos
by modernmodernus agricultureŽemdirbystė,
157
563640
3416
Tačiau, vis dažniau, šie būdai
yra pakeičiami moderniu žemės ūkiu
09:39
whichkuris promotesskatina tillagedirbimas, monocroppingmonocropping
158
567080
3376
kuriuo skatinima arimas,
monokultūriškumas,
09:42
and the use of syntheticsintetinis fertilizerstrąšos
and pesticidespesticidai whichkuris degradepabloginti the landžemė
159
570480
5296
sintetinių trąšų ir pesticidų naudojimas,
kuris gadina ir paverčia žemę
09:47
and turnpasukti it into a netneto emitterspinduolis
of greenhousešiltnamyje gasesdujos.
160
575800
2800
šiltnamio dujų skleidėja.
09:51
RegenerativeRegeneracinės agricultureŽemdirbystė,
on the other handranka,
161
579360
2816
Tuo tarpu bioįvairovei palankus žemės ūkis
09:54
restoresatkuria soildirvožemis healthsveikata and productivitynašumas,
162
582200
2696
sugrąžina produktyvumą
ir derėjimą dirvožemiui
09:56
increasesdidėja yieldderlius,
163
584920
1856
padidina našumą,
09:58
improvespagerėja watervanduo retentionsaugojimo,
164
586800
1696
pagerina vandens užlaikymą,
10:00
benefitsnaudos smallholderSmulkiems farmersūkininkai
and largedidelis farmingūkininkavimas operationsoperacijas alikepanašiai
165
588520
3936
neša naudą mažiems ir dideliems
ūkiams, taip pat
10:04
and bringsatneša carbonanglis back to the landžemė.
166
592480
1960
sugrąžina anglį atgal į dirvožemį.
10:07
It's a win-win-win-win-winWin-laimi-win-win-win.
167
595480
4296
Taip laimi visi visi.
10:11
(LaughterJuokas)
168
599800
2160
(Juokas)
10:15
And it's not just how we producepagaminti foodmaistas,
169
603040
1920
Ir svarbu ne tik kaip gaminame maistą,
10:17
but what we consumevartoti
170
605920
1496
bet ir kaip jį vartojame –
10:19
that has a massivemasyvi impactpoveikis
on globalpasaulinis warmingatšilimas.
171
607440
2520
tai turi didelį poveikį
klimato atšilimui.
10:22
A plant-richaugalų turtingas dietdieta is not
a veganvegan or a vegetarianVegetariška dietdieta,
172
610600
2576
Augalinė mityba nėra
veganiška ar vegetariška dieta,
10:25
thoughnors I applaudploti any
who make those choicespasirinkimai.
173
613200
2080
nors aš sveikinu visus, kurie
tai pasirenka.
10:28
It's a healthysveikas dietdieta
in termsterminai of how much we consumevartoti,
174
616240
3296
Tai yra sveika mityba,
atkreipiant dėmesį į suvartojamo
10:31
and particularlyypač
how much meatmėsa is consumedSuvartojo.
175
619560
2720
maisto kiekį, ir ypač
į suvalgomos mėsos kiekį.
10:35
In the richerturtingesnis partsdalys of the worldpasaulis,
176
623160
1616
Turtingesnėse pasaulio dalyse,
10:36
we overconsumepereikvoti.
177
624800
1200
mes suvartojame per daug.
10:38
HoweverTačiau, low-incomemažos pajamos countriesšalyse
178
626800
2536
Tačiau, vargingesnėse šalyse,
10:41
showRodyti an insufficientnepakankamas
calorickaloringumas and proteinbaltymas intakeįsiurbimo.
179
629360
3536
suvartojama per mažai
kalorijų ir baltymų.
10:44
That needsporeikiai rebalancingSubalansavimo,
180
632920
1696
Reikia atstatyti pusiausvyrą
10:46
and it's in the rebalancingSubalansavimo
181
634640
2096
ir šis subalansavimas
10:48
that a plant-richaugalų turtingas dietdieta
becomestampa the numbernumeris fourketuri solutiontirpalas
182
636760
2616
reiškia, kad augalinė mityba
stoja į 4-tą vietą globalinio atšilimo
10:51
to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas.
183
639400
1360
sustabdymo sprendimų sąraše.
10:54
MoreoverBe to, approximatelymaždaug a thirdtrečias
of all foodmaistas producedpagamintas is not eatenvalgyti,
184
642600
4320
Be to, maždaug trečdalis
viso pagaminto maisto yra nesuvalgoma,
10:59
and wastedšvaistomi foodmaistas emitsskleidžia an astoundingstulbinantis
eightaštuoni percentproc of globalpasaulinis greenhousešiltnamyje gasesdujos.
185
647920
4920
o iššvaistytas maistas išskleidžia
neįtikėtiną 80% šiltnamio dujų.
Turime peržiūrėti visą
tiekimo grandinę, kurioje
11:06
We need to look
where acrossvisoje the supplytiekimas chaingrandinė
186
654320
2576
11:08
these lossesnuostoliai and wastageNuostoliai occursatsiranda.
187
656920
1720
jos dalyje patiriami nuostoliai.
Mažas pajamas turinčiose šalyse,
po to kai maistas palieka ūkius,
11:11
In low-incomemažos pajamos countriesšalyse,
after foodmaistas leaveslapai the farmūkis,
188
659240
2936
11:14
mostlabiausiai foodmaistas is wastedšvaistomi
earlyanksti in the supplytiekimas chaingrandinė
189
662200
2656
didelė dalis maisto yra
prarandama gana anskti,
11:16
duedėl to to infrastructureinfrastruktūra
and storagesaugojimas challengesiššūkiai.
190
664880
2240
nes trūksta infrastruktūros ir
sunku produktus sandėliuoti.
11:19
FoodMaisto is not wastedšvaistomi by consumersvartotojai
in low-incomemažos pajamos countriesšalyse
191
667920
2896
Mažų pajamų šalyse, patys
vartotojai maisto nešvaisto,
11:22
whichkuris strugglekova to feedmaitinti their populationgyventojai.
192
670840
1920
nes ir taip patiria sunkumus
bandydami išmaitinti savo šeimas.
11:26
In the developedišsivysčiusios worldpasaulis, insteadvietoj to,
after foodmaistas leaveslapai the farmūkis,
193
674080
2856
Tuo tarpu, Išsivysčiusiose šalyse,
kai maistas palieka ūkius,
11:28
mostlabiausiai foodmaistas is wastedšvaistomi
at the endgalas of the supplytiekimas chaingrandinė
194
676960
2376
didžiąją dalį iššvaisto
paskutinės grandys –
11:31
by marketsrinkose and consumersvartotojai,
195
679360
1456
parduotuvės ir vartotojai,
11:32
and wastedšvaistomi foodmaistas endsbaigiasi up in the landfillsąvartyno
196
680840
2136
maistas patenka į sąvartynus,
11:35
where it emitsskleidžia methanemetanas
197
683000
1200
kur jam pūnant išsiskiria
11:37
as it decomposessuyra.
198
685720
1400
metano dujos.
11:40
This is a consumervartotojas choicepasirinkimas problemproblema.
199
688760
1960
Tai vartotojų pasirinkimo problema.
11:43
It's not a technologytechnologija issueklausimas.
200
691520
1360
Tai nėra technologinė problema.
11:46
PreventingUžkirsti kelią foodmaistas wasteatliekos from the beginningpradedant
201
694360
2296
Užkirsti kelią maisto eikvojimui
11:48
is the numbernumeris threetrys solutiontirpalas.
202
696680
1400
yra sprendimas numeris trys.
11:51
But here'sčia yra the interestingįdomus thing.
203
699760
2256
Bet štai įdomus dalykas.
11:54
When we look at the foodmaistas systemsistema as a wholevisa
204
702040
2376
Pažiūrėjus į visą maisto sistemą kartu,
11:56
and we implementįgyvendinti
all the productiongamyba solutionssprendimai
205
704440
2456
ir įgyvendinus
visus produkcijos sprendimus:
11:58
like regenerativeregeneracinės agricultureŽemdirbystė,
206
706920
1440
biologinei įvairovei palankūs ūkiai,
12:01
and we adoptpriimti a plant-richaugalų turtingas dietdieta,
207
709200
2176
augalinė mityba,
12:03
and we reducesumažinti foodmaistas wasteatliekos,
208
711400
1896
maisto atliekų mažinimas,
12:05
our researchtyrimai showsparodos that we would producepagaminti
enoughpakankamai foodmaistas on currentdabartinis farmlandžemės ūkio naudmenų
209
713320
5856
mūsų tyrimai parodo, kad
pagamintumėm užtektinai maisto
12:11
to feedmaitinti the world'spasaulis growingauga populationgyventojai
a healthysveikas, nutrient-richmaistinių medžiagų turtingi dietdieta
210
719200
4016
jau esančioje dirbamoje žemėje
ir pamaitintumėm pasaulio populiaciją
12:15
now untiliki 2050 and beyondtoliau.
211
723240
2160
sveiku, maistingu
maistu iki 2050 ir vėliau.
12:18
That meansreiškia we don't need
to cutsupjaustyti down forestsmiškai for foodmaistas productiongamyba.
212
726720
3640
Tai reiškia, kad nereikia kirsti miškų
kad užaugintumėm užtektinai maisto.
12:23
The solutionssprendimai to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas
are the sametas pats solutionssprendimai to foodmaistas insecuritynesaugumas.
213
731320
4560
Atsakymai yra tie patys globalinio atšili-
mo sustabdymui ir maisto saugumui.
12:29
Now, a solutiontirpalas that oftendažnai
does not get talkedkalbėjo enoughpakankamai about,
214
737640
3760
Dar vienas sprendimas, apie kurį mažai
kas kalba –
12:34
familyšeima planningplanavimas.
215
742720
1200
šeimos planavimas.
12:36
By providingteikimas menvyrai and womenmoterys
the right to choosepasirinkti
216
744760
2576
Leisdami ir padėdami
moterims ir vyrams rinktis
12:39
when, how and if to raisepakelti a familyšeima
217
747360
4016
kaip ir kada auginti šeimą,
12:43
throughper reproductivereprodukcijos
healthsveikata clinicsklinikos and educationšvietimas,
218
751400
3136
per reprodukcinės sveikatos
klinikas ir šsilavinimą,
12:46
accessprieiga to contraceptionKontracepcijos
219
754560
2856
didindami priėjimą prie
kontraceptinių priemonių
12:49
and freedomlaisvė devoidsusiformavusį of persecutionpersekiojimas
220
757440
2360
ir užtikrindamį laisvę nuo persekiojimo,
galime sumažinti numatomą
žmonijos populiaciją iki 2050 metų.
12:52
can reducesumažinti the estimatedapskaičiuotas
globalpasaulinis populationgyventojai by 2050.
221
760680
4040
Mažesnė populiaciją reiškia
mažesnį poreikį
12:57
That reducedsumažintas populationgyventojai
meansreiškia reducedsumažintas demandpaklausa
222
765960
2096
13:00
for electricityelektra, foodmaistas, travelkelionė, buildingspastatai
and all other resourcesištekliai.
223
768080
5280
elektrai, maistui, kelionėms, pastatams
ir visiems kitiems resursams.
13:06
All the energyenergija and emissionsemisijos
224
774560
1376
Visa energija ir emisijos,
13:07
that are used to producepagaminti
that higherdidesnis demandpaklausa
225
775960
2416
kurios reikalingos patenkinti
tą didelį poreikį,
13:10
is reducedsumažintas by providingteikimas
the basicpagrindinis humanžmogus right
226
778400
3536
būtų sumažintos, pasirūpinant
pagrindine žmogaus teise –
13:13
to choosepasirinkti when, how
and if to raisepakelti a familyšeima.
227
781960
3680
pasirinkti kada, kaip ir ar
auginti šeimą.
13:18
But familyšeima planningplanavimas cannotnegaliu happenatsitikti
withoutbe equallygus qualitykokybė of educationšvietimas
228
786680
4400
Bet šeimos planavimos negalimas
be vienodos kokybės išsilavinimo
13:24
to girlsmerginos currentlyšiuo metu beingesamas deniedatmesta accessprieiga.
229
792160
2160
mergaitėms,
kurioms dabar tai yra uždrausta.
13:27
Now, we'vemes turime takenimtasi a smallmažas libertylaisvė here,
230
795320
2256
Mes čia sau davėme šiek tiek laisvės
13:29
because the impactpoveikis of universalUniversalus educationšvietimas
231
797600
4456
nes universalaus išsilavinimo poveikis
13:34
and familyšeima planningplanavimas resourcesištekliai
232
802080
1976
ir šeimos planavimo resursai
13:36
are so inextricablyneatsiejamai intertwinedglaudžiai susijusi
233
804080
2936
yra neatskiriamai sujungti
13:39
that we chosepasirinkote to cutsupjaustyti it
right down the middleviduryje.
234
807040
2160
kad mums teko viską padalinti per vidurį.
13:42
But takenimtasi togetherkartu,
educatingšvietimas girlsmerginos and familyšeima planningplanavimas
235
810360
4616
Bendrai mergaičių švietimas
ir šeimos planavimas
13:47
is the numbernumeris one solutiontirpalas
to reversingatbulinės eigos globalpasaulinis warmingatšilimas,
236
815000
3256
yra numeris vienas atsakymas
globalinio atšilimo sustabdymui,
13:50
reducingsumažinti approximatelymaždaug 120 billionmlrd tonstonų
of greenhousešiltnamyje gasesdujos.
237
818280
4600
šiltnamio dujų sumažėtų maždaug
120 miljardų tonų.
13:58
So is drawdownlėšų išmokėjimo possiblegalimas?
238
826120
1200
Taigi, ar „drawdown“ įmanoma?
14:00
The answeratsakyti is yes, it is possiblegalimas,
239
828240
3416
Atsakymas yra taip, įmanoma,
14:03
but we need all 80 solutionssprendimai.
240
831680
1720
bet mums reikalingi visi 80 sprendimų.
14:06
There are no silversidabras bulletskulkos
or a subsetpogrupis of solutionssprendimai
241
834480
2496
Nėra sidabrinių kulkų ar tik keleto
sprendimų
14:09
that are going to get us there.
242
837000
1480
kurie mums leis tai pasiekti.
14:11
The topviršuje solutionssprendimai would take us
fartoli alongkartu the pathwaykelias,
243
839480
2576
Didžiausi sprendimai mus
nuvestų didelę kelio dalį,
14:14
but there's no suchtoks thing
as a smallmažas solutiontirpalas.
244
842080
2200
bet tokio dalyko kaip mažas sprendimas
nėra.
14:17
We need all 80.
245
845080
1200
Mums reikia visų 80.
14:19
But here'sčia yra the great thing.
246
847080
1286
O čia pasirodo puikus dalykas.
14:21
We would want to implementįgyvendinti these solutionssprendimai
247
849240
3336
Mes norėtumėme įgyvendinti
šituos sprendimus
14:24
whetherar or not globalpasaulinis warmingatšilimas
was even a problemproblema,
248
852600
2320
net jei globalinis atšilimas
nebūtų problema, nes
14:28
because they have cascadingpakopinis benefitsnaudos
to humanžmogus and planetaryplanetinis well-beinggerovė.
249
856120
4720
šie sprendimai neša naudą kiekvienoje pa-
kopoje visai žmonijos ir planetos gerovei.
14:34
RenewableAtsinaujinančios electricityelektra resultsrezultatai in cleanšvarus,
abundantgausu accessprieiga to energyenergija for all.
250
862360
5160
Energija iš atsinaujinančių šaltinių –
tai švari ir visiems prieinama energija.
14:41
A plant-richaugalų turtingas dietdieta, reducedsumažintas foodmaistas wasteatliekos
251
869760
2776
Augalinė mityba, sumažina maisto atliekas,
14:44
resultsrezultatai in a healthysveikas globalpasaulinis populationgyventojai
with enoughpakankamai foodmaistas and sustenancemaistingumas.
252
872560
4320
ir užtikrina sveiką ir sočią žmonių
populiaciją visame pasaulyje.
14:50
FamilyŠeima planningplanavimas and educatingšvietimas girlsmerginos?
253
878040
1920
Šeimos planavimas ir mergaičių švietimas?
14:53
This is about humanžmogus rightsteises,
254
881200
2616
Tai žmonių teisės,
14:55
about genderLytis equalitylygybė.
255
883840
1560
apie lyčių lygybė.
14:58
This is about economicekonominis improvementtobulinimas
and the freedomlaisvė of choicepasirinkimas.
256
886800
3896
Tai ekonominis vystymasis
ir laisvė rinktis.
15:02
It's about justiceteisingumas.
257
890720
1200
Tai teisingumas.
15:05
RegenerativeRegeneracinės agricultureŽemdirbystė, managedvaldomas grazingganymas,
agroforestryagrarinės miškininkystės, silvopasturesilvoganykla
258
893680
4296
Biologinei įvairovei palankūs ūkiai,
ganyklos, medžius sauganti žedirbystė,
15:10
restoresatkuria soildirvožemis healthsveikata, benefitsnaudos farmersūkininkai
259
898000
3936
atstato dirvožemius, neša naudą ūkininkams
15:13
and bringsatneša carbonanglis back to the landžemė.
260
901960
2200
ir sugrąžina anglį atgal į žemę.
15:17
ProtectingApsaugoti our ecosystemsekosistemos
alsotaip pat protectsapsaugo biodiversitybiologinės įvairovės
261
905320
3896
Ekosistemų apsaugojimas, apsaugo
ir biologinę įvairovę
15:21
and safeguardsapsaugos priemonės planetaryplanetinis healthsveikata
262
909240
1640
taip pat garantuoja planetos
sveikatą
15:23
and the oxygendeguonis that we breathekvėpuoti.
263
911840
1520
ir deguonį, kuriuo kvėpuojame.
15:26
Its tangiblematerialus benefitsnaudos
to all speciesrūšis are incalculableneprognozuojamų.
264
914720
3240
Akivaizdi nauda visoms gyvybės rūšims
yra nesuskaičiuojama.
15:31
But one last pointtaškas, because
I know it's probablytikriausiai on everybody'svisi yra mindprotas;
265
919240
4056
Bet pabaigai, nes turbūt visiems tai rūpi,
15:35
how much is this going to costkaina?
266
923320
1800
kiek visa tai kainutų?
15:38
Well, we estimateapskaičiuoti
that to implementįgyvendinti all 80 solutionssprendimai
267
926520
4896
Mes įvertinome kad visų 80-ties
sprendimų įgyvendinimas
15:43
would costkaina about 29 trilliontrilijonas
dollarsdoleriai over 30 yearsmetai.
268
931440
4016
kainuotų apie 29 trilijonus
dolerių per ateinančius 30 metų.
15:47
That's just about a trilliontrilijonas a yearmetai.
269
935480
1976
Tai maždaug trilijonas per metus.
15:49
Now, I know that soundsgarsai like a lot,
270
937480
2936
Ir galbūt tai skamba kaip didelė suma,
15:52
but we have to rememberPrisiminti that
globalpasaulinis GDPBVP is over 80 trilliontrilijonas everykiekvienas yearmetai,
271
940440
4120
bet prisiminkime, kad globalus BVP yra
daugiau nei 80 trilijonų per metus,
15:57
and the estimatedapskaičiuotas savingstaupymas
from implementingįgyvendinimas these solutionssprendimai
272
945480
3576
o numatoma nauda įgyvendinus
šiuos pasiūlymus
16:01
is 74 trilliontrilijonas dollarsdoleriai,
over doubledvigubai the costsišlaidos.
273
949080
3616
būtų 74 trilijonai sutaupytų dolerių –
beveik dvigubai daugiau nei jų kaina.
16:04
That's a netneto savingstaupymas
of 44 trilliontrilijonas dollarsdoleriai.
274
952720
3680
Reiškia, kad iš viso sutaupome
44 trilijonus dolerių.
16:11
So drawdownlėšų išmokėjimo is possiblegalimas.
275
959000
1320
Taigi „drawdown“ yra įmanoma.
16:13
We can do it if we want to.
276
961320
1880
Jeigu norime, tai padaryti galime.
16:16
It's not going to costkaina that much,
and the returngrįžti on that investmentinvesticijos is hugedidelis.
277
964200
5560
Tai kainuotų ne tiek daug, o investicijos
sugrįžtų su kaupu.
16:23
Here'sČia yra the welcomeSveiki atvykę surprisesiurprizas.
278
971520
1360
Štai malonus siurprizas.
16:26
When we implementįgyvendinti these solutionssprendimai,
279
974280
1920
Kai įgyvendiname šiuos sprendimus,
16:29
we shiftpamainą the way we do businessverslas
280
977200
2496
mes pakeičiame esamą verslo metodą,
16:31
from a systemsistema that is inherentlyiš esmės
exploitativeišnaudojamo and extractivegavybinis
281
979720
4896
nuo sistemos, kuri išnaudoja
ir užsiima gavyba,
16:36
to a newnaujas normalnormalus that is by naturegamta
restorativeAtkuriamasis and regenerativeregeneracinės.
282
984640
4560
į naują sistemą, kuri iš esmės yra
grąžinanti ir atsikurianti.
16:43
We need to rethinkpermąstyti our globalpasaulinis goalstikslai,
283
991280
3856
Mums reikia pergalvoti globalius tikslus,
16:47
to movejudėti beyondtoliau sustainabilitytvarumas
284
995160
2616
kad pajudėtumėm už ekologinės pusiausvyros
16:49
towardslink regenerationregeneracija,
285
997800
2136
link regeneracijos,
16:51
and alongkartu the way reverseatvirkštinis globalpasaulinis warmingatšilimas.
286
999960
2680
ir pakeliui sustabdysime
globalinį atšilimą.
16:55
Thank you.
287
1003440
1216
Ačiū jums.
16:56
(ApplausePlojimai)
288
1004680
4160
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chad Frischmann - Systems strategist, coalition-builder
Chad Frischmann is working to get humanity to "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

Why you should listen

Chad Frischmann developed the methodology and models underpinning the New York Times best-seller Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming (Penguin, 2017). Drawdown was the number one best-selling environmental book of 2017 and is currently being translated into more than ten languages. In collaboration with a global team of researchers, Frischmann designed integrated global models to assess the world's most effective climate solutions and determine if, when and how the world can reach "drawdown," the point in time when the concentration of atmospheric greenhouse gases begins to decline on a year-to-year basis.

With an interdisciplinary background in public policy, human rights, sustainable development, and environmental conservation, Frischmann works as a systems strategist to build a new, regenerative future with cascading benefits to the environment and to human well-being. As head of research and technology since Project Drawdown's inception, he is a key spokesperson and coalition-builder dedicated to sharing the message and model of Drawdown with the world.

Frischmann provides a systems-based, action-orientated approach to research and strategic leadership. Previously, as the Senior Program Officer at The Europaeum, an association of leading European universities, Frischmann worked to further international collaboration through academic mobility and exchange between students, researchers and those working in the public and private sectors. He taught at the University of Oxford and the University of California at Berkeley and worked as a consultant and researcher for numerous organizations, from small grassroots non-profits to international agencies such as UNESCO and the International Fund for Agricultural Development.

More profile about the speaker
Chad Frischmann | Speaker | TED.com