ABOUT THE SPEAKER
Sabine Doebel - Cognitive scientist
Sabine Doebel studies the developing mind to understand how experience shapes our thinking and executive control skills.

Why you should listen

Sabine Doebel conducts research with children in an effort to understand the nature of the mind, with much of her work focusing on how children develop the cognitive abilities that serve us so well as adults, like controlling impulses, thinking ahead, and staying on task.

Doebel is an incoming assistant professor in the Department of Psychology at George Mason University in Fairfax, Virginia, where she will direct the brand new Developing Minds Lab. She earned her PhD from the Institute of Child Development at the University of Minnesota and subsequently was a postdoctoral fellow at the University of Colorado Boulder. Her research has been funded by the National Institutes of Health and published in Psychological Science, Cognition, Developmental Psychology and Child Development. A full list of her publications can be found here.

Doebel is also a passionate advocate of open science and has received funding from the National Science Foundation to help developmental scientists adopt transparency-enhancing practices that will allow them to build more easily on each other's work.

More profile about the speaker
Sabine Doebel | Speaker | TED.com
TEDxMileHigh

Sabine Doebel: How your brain's executive function works -- and how to improve it

Sabine Doebel: Kaip veikia mūsų smegenų vykdomosios funkcijos, ir kaip jas patobulinti

Filmed:
2,412,954 views

Mes naudojame smegenų vykdomąsias funkcijas kasdien – kai sutelkiame dėmesį, planuojame, kontroliuojame impulsus. Ar galime jas patobulinti? Pasitelkdama svarbiausius vaikų raidos tyrimų atradimus, kognityviųjų mokslų mokslininkė Sabine Doebel tiria veiksnius, turinčius įtakos vykdomosioms funkcijoms, ir kaip galime juos išnaudoti norėdami pakeisti įpročius ir pasiekti tikslus.
- Cognitive scientist
Sabine Doebel studies the developing mind to understand how experience shapes our thinking and executive control skills. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So I have a confessionprisipažinimas to make.
0
708
2851
Turiu prisipažinti –
00:15
I only recentlyneseniai learnedišmoko how to drivevairuoti.
1
3583
2292
tik visai neseniai išmokau
vairuoti automobilį.
00:18
And it was really hardsunku.
2
6750
1542
Buvo tikrai sunku.
00:21
Now, this wasn'tnebuvo an oldervyresni brainsmegenys thing.
3
9125
3059
Ir ne todėl,
kad mano smegenys senesnės.
00:24
Do you rememberPrisiminti what it was like
when you first learnedišmoko how to drivevairuoti?
4
12208
3268
Ar atsimenate kai jūs
pirmą kartą mokėtės vairuoti?
00:27
When everykiekvienas decisionsprendimas you madepagamintas
was so conscioussąmoningas and deliberateapgalvotas?
5
15500
2958
Kai kiekvieną sprendimą priėmete
sąmoningai ir apgalvotai?
00:31
I'd come home from my lessonspamokos
completelyvisiškai wipednuvaloma out mentallyprotiškai.
6
19208
3459
Sugrįždavau iš vairavimo pamokų
visiškai protiškai išsekusi.
00:35
Now, as a cognitivepažintinis scientistmokslininkas
I know that this is because I was usingnaudojant
7
23458
3435
Būdama kognityviųjų mokslų mokslininke,
žinau, kad taip yra todėl,
00:38
a lot of something
calledvadinamas executivevykdomasis functionfunkcija.
8
26917
3791
kad naudojau daugybę vykdomųjų funkcijų.
00:43
ExecutiveVykdomosios functionfunkcija is our amazingnuostabus abilitygebėjimas
to consciouslysąmoningai controlkontrolė our thoughtsmintis,
9
31375
5393
Vykdomosios funkcijos suteikia mums
gebėjimą sąmoningai kontroliuoti
00:48
emotionsemocijos and actionsveiksmai
10
36792
1809
savo mintis, emocijas ir veiksmus,
00:50
in orderįsakymas to achievepasiekti goalstikslai ...
11
38625
2018
siekiant išsikeltų tikslų.
00:52
like learningmokymasis how to drivevairuoti.
12
40667
1583
Kaip kad išmokti vairuoti.
00:55
It's what we use when we need
to breakpertrauka away from habitįprotis,
13
43000
3018
Mes naudojame jas, kai siekiame
pakeisti įpročius, nuslopinti impulsus
00:58
inhibitslopinti our impulsesimpulsus and planplanas aheadpriekyje.
14
46042
2500
ir kai planuojame.
01:01
But we can see it mostlabiausiai clearlyaiškiai
when things go wrongneteisingai.
15
49708
2792
Tačiau geriausiai jas pastebime,
kai padarome ką nors ne taip.
01:05
Like, have you ever accidentallynetyčia
pouredpilamas orangeoranžinė juicesultys on your cerealgrūdų?
16
53250
3393
Pavyzdžiui, ar kada netyčia užpylėte
dribsnius apelsinų sultimis?
01:08
(LaughterJuokas)
17
56667
2059
(Juokas)
01:10
Or, ever startpradėti scrollingslinktis on Facebook"Facebook"
18
58750
1893
Ar kada įnikote į Facebooką,
ir netikėtai suvokėte,
kad pražiopsojote susitikimą?
01:12
and suddenlystaiga realizesuvokti
you've missedpraleistas a meetingsusitikimas?
19
60667
2142
01:14
(LaughterJuokas)
20
62833
1310
(Juokas)
01:16
Or maybe this one'svieni more familiarpažįstamas:
21
64167
1642
Galbūt šis pavyzdys labiau pažįstamas –
01:17
Ever planplanas to stop at the storeparduotuvė
on the way home from work
22
65833
2685
Ar kada suplanavote užsukti į parduotuvę
pakeliui namo,
01:20
and then drivevairuoti all the way home
insteadvietoj to on autopilotAutopilotas?
23
68542
2851
ir tuomet tarsi autopilotu
nuvykote tiesiai namo?
01:23
(LaughterJuokas)
24
71417
2184
(Juokas)
01:25
These things happenatsitikti to everyoneVisi.
25
73625
2393
Šie dalykai nutinka visiems.
01:28
And we usuallypaprastai call it absentmindednessir absentminybės,
26
76042
1934
Dažniausiai tai vadiname išsiblaškymu.
01:30
but what's really happeningvyksta
27
78000
1309
Tačiau kas vyksta iš tikrųjų?
01:31
is we're experiencingišgyvena a lapsegalioja
in executivevykdomasis functionfunkcija.
28
79333
3125
Mūsų vykdomosios funkcijos užsikerta.
01:35
So we use executivevykdomasis functionfunkcija
everykiekvienas day in all aspectsaspektai of our livesgyvena.
29
83625
4393
Mes naudojame vykdomąsias funkcijas
kasdien, visuose savo gyvenimo aspektuose.
01:40
And over the pastpraeitis 30 yearsmetai,
30
88042
1434
Ir per pastaruosius 30 metų
01:41
researchersmokslininkai have foundrasta
that it predictsprognozuoja all kindsrūšys of good things
31
89500
3768
tyrėjai atrado, kad šios funkcijos
gali nuspėti daugybę įdomių dalykų
01:45
in childhoodvaikystę and beyondtoliau,
32
93292
2184
vaikystėje ir vėliau.
01:47
like socialsocialinis skillsįgūdžiai, academicakademinis achievementpasiekimas,
mentalpsichinis and physicalfizinis healthsveikata,
33
95500
4559
Kaip kad socialiniai įgūdžiai, akademiniai
pasiekimai, protinė ir fizinė sveikata,
01:52
makingpriėmimo moneypinigai, savingtaupymas moneypinigai
34
100083
2018
gebėjimas uždirbti, taupyti
01:54
and even stayingbuvimas out of jailkalėjimas.
35
102125
2143
ir netgi išvengti kalėjimo.
01:56
SoundsGarsai great, doesn't it?
36
104292
2017
Skamba puikiai, tiesa?
01:58
So it's no surprisesiurprizas
37
106333
1435
Nenuostabu,
01:59
that researchersmokslininkai like me
are so interestedsuinteresuotas in understandingsuprasti it
38
107792
3434
kad tyrėjai kaip aš nori
suprasti vykdomąsias funkcijas
02:03
and figuringsuprasti out waysbūdai to improvepagerinti it.
39
111250
2208
ir išsiaiškinti kaip galime
jas patobulinti.
02:07
But latelypastaruoju metu, executivevykdomasis functionfunkcija has becometapti
a hugedidelis self-improvementsavęs tobulinimas buzzwordBuzzword.
40
115167
5166
Tačiau pastaruoju metu, vykdomosios
funkcijos tapo itin populiarios
kalbant apie savęs tobulinimą.
02:13
People think you can improvepagerinti it
throughper brain-trainingsmegenų mokymo iPhoneiPhone appsapps
41
121042
3351
Žmonės mano, kad gali jas patobulinti
naudodamiesi iPhone smegenų
treniravimo programėlėmis,
02:16
and computerkompiuteris gamesžaidimai,
42
124417
1434
žaisdami kompiuterinius žaidimus,
02:17
or by practicingpraktikuojantis it in a specifickonkretus way,
like playingžaisti chessŠachmatai.
43
125875
3250
ar treniruodami jas tam tikru būdu,
pavyzdžiui, žaidžiant šachmatais.
02:22
And researchersmokslininkai are tryingbandau
to traintraukinys it in the lablaboratorija
44
130250
3059
Tyrėjai mėgina treniruoti jas
laboratorijose,
02:25
in the hopestikisi of improvingtobulinimas it
and other things relatedsusijęs to it,
45
133333
2935
tikėdamiesi patobulinti ir kitus
su jomis susijusius aspektus,
02:28
like intelligencežvalgyba.
46
136292
1291
pavyzdžiui, intelektą.
02:31
Well, I'm here to tell you
47
139333
1476
Tačiau, esu čia jums pranešti,
02:32
that this way of thinkingmąstymas
about executivevykdomasis functionfunkcija is all wrongneteisingai.
48
140833
3935
kad toks požiūris į vykdomąsias funkcijas
yra visiškai neteisingas.
Smegenų treniravimas nepadės apskritai
patobulinti vykdomųjų funkcijų,
02:36
BrainSmegenų trainingmokymas won'tnebus improvepagerinti
executivevykdomasis functionfunkcija in a broadplatus senseprasme
49
144792
3559
nes smegenys treniruojamos
itin specifiniu būdu,
02:40
because it involvesapima
exercisingnaudojasi it in a narrowsiaura way,
50
148375
3226
02:43
outsidelauke of the real-worldrealus pasaulis contextskontekstuose
in whichkuris we actuallyiš tikrųjų use it.
51
151625
4417
be jokios išorinių veiksnių, tarp kurių
jas ir naudojame, įtakos.
02:48
So you can mastermeistras that executivevykdomasis
functionfunkcija appapp on your phonetelefonas,
52
156875
2851
Taigi, jūs galite įvaldyti tas programėles
savo telefone, tačiau
02:51
but that's not going to help you stop
pouringpilamasis OJOl on your CheeeriosCheeerios- twicedu kartus a weeksavaitę.
53
159750
3774
tai nepadės jums nustoti pilti apelsinų
sultis and dribsnių dukart per savaitę.
02:55
(LaughterJuokas)
54
163538
1105
(Juokas)
02:56
If you really want to improvepagerinti
your executivevykdomasis functionfunkcija
55
164667
2517
Jeigu tikrai norite patobulinti
vykdomąsias funkcijas
taip, kad jos pagerintų gyvenimą,
02:59
in a way that mattersklausimai for your life,
56
167208
2185
būtina suprasti,
kaip jas paveikia kontekstas.
03:01
you have to understandsuprasti
how it's influencedįtakoja by contextkontekstas.
57
169417
3750
Leiskite man parodyti ką turiu omeny.
03:06
Let me showRodyti you what I mean.
58
174083
1601
03:07
There's a great testbandymas
that we use in the lablaboratorija
59
175708
2351
Puikus testas, kurį naudojame
laboratorijoje
03:10
to measurepriemonė executivevykdomasis functionfunkcija
in youngjaunas childrenvaikai
60
178083
2226
matuodami mažų vaikų
vykdomąsias funkcijas
vadinasi „kortelių rūšiavimas
pagal kintančius kriterijus“.
03:12
calledvadinamas the "dimensionalmatmenų changekeisti cardkortelė sortrūšiuoti."
61
180333
2584
03:16
In this taskužduotis, kidsvaikai have to sortrūšiuoti
cardskortelės in one way --
62
184000
3434
Vaikai turi surūšiuoti korteles
pirmiausia vienu būdu – pagal formą,
03:19
like by shapefigūra --
63
187458
1518
vėl ir vėl, kol tai tampa įgūdžiu.
03:21
over and over untiliki they buildstatyti up a habitįprotis.
64
189000
2768
Tuomet mes paprašome juos
surūšiuoti korteles kitu būdu,
03:23
And then they're askedpaklausė to switchperjungti
65
191792
2184
03:26
and sortrūšiuoti the sametas pats cardskortelės in anotherkitas way,
66
194000
2851
03:28
like by colorspalva.
67
196875
1333
pavyzdžiui, pagal spalvą.
03:31
Now, really youngjaunas kidsvaikai strugglekova with this.
68
199083
3226
Labai mažiems vaikams tai per sunku.
Trijų, ketverių metų vaikai dažniausiai
ir toliau rūšiuoja korteles įprastu būdu,
03:34
Three-Trijų and four-year-oldsketverių metų amžiaus will usuallypaprastai
keep sortingrūšiavimas the cardskortelės in the oldsenas way
69
202333
3601
nesvarbu kiek kartų jiems beprimintumę,
kaip jie turėtų rūšiuoti.
03:37
no matterklausimas how manydaug timeslaikai you remindpriminti
them of what they should be doing.
70
205958
3375
(Video) Moteris: Kai kortelė mėlyna,
dėk ją čia. Kai raudona – čia.
03:42
(VideoVideo) WomanMoteris: If it's bluemėlynas, put it here.
If it's redraudona, put it here.
71
210125
3184
Štai mėlyna kortelė.
03:45
Here'sČia yra a bluemėlynas one.
72
213333
1250
Gerai, o dabar žaisime kitą žaidimą.
03:47
OK, so now we're going to playGroti
a differentskiriasi gamežaidimas.
73
215083
2268
Nebežaisime spalvų žaidimo.
03:49
We're not going to playGroti
the colorspalva gamežaidimas anymoredaugiau.
74
217375
2226
Dabar žaisime formų žaidimą.
03:51
Now we're going to playGroti the shapefigūra gamežaidimas,
75
219625
1893
Formų žaidime,
03:53
and in the shapefigūra gamežaidimas,
76
221542
1267
žvaigždes dėk čia, o sunkvežimius čia,
gerai?
03:54
all the starsžvaigždės go here
and all the truckssunkvežimiai go here, OK?
77
222833
3226
Žvaigždes – čia, sunkvežimius – čia.
03:58
StarsŽvaigždės go here, truckssunkvežimiai go here.
78
226083
2060
04:00
Where do the starsžvaigždės go?
79
228167
1291
Kur dedame žvaigždes?
O kur dedame sunkvežimius?
04:02
And where do the truckssunkvežimiai go?
80
230667
1559
Šaunu.
04:04
ExcellentPuikus.
81
232250
1268
Žvaigždes dėk čia, sunkvežimius – čia.
04:05
OK, starsžvaigždės go here, truckssunkvežimiai go here.
82
233542
2309
Štai sunkvežimis.
04:07
Here'sČia yra a trucksunkvežimis.
83
235875
1250
(Juokas)
04:10
(LaughterJuokas)
84
238542
1809
04:12
StarsŽvaigždės go here, truckssunkvežimiai go here.
85
240375
2268
Žvaigždes dėk čia, sunkvežimius – čia.
04:14
Here'sČia yra a staržvaigždė.
86
242667
1250
Štai žvaigždė.
(Juokas)
04:17
(LaughterJuokas)
87
245208
2351
Tikėtina,
04:19
SBSB: So it's really compellingįtikinamų,
88
247583
1893
ir akivaizdu, kai jai vis nepavyksta
panaudoti vykdomųjų funkcijų.
04:21
and it's really obviousaiškus when she failsnepavyksta
to use her executivevykdomasis functionfunkcija.
89
249500
4101
Tačiau, mes galėtume išmokyti
ją šios užduoties,
04:25
But here'sčia yra the thing:
90
253625
1268
04:26
we could traintraukinys her on this taskužduotis
and otherskiti like it
91
254917
2725
ir kitus vaikus kaip ji,
04:29
and eventuallygaliausiai she'dji nori improvepagerinti,
92
257666
2018
ir ilgainiui, ji išmoktų.
04:31
but does that mean
93
259708
1268
Tačiau, ar tai reikštų
04:33
that she would'vetai jau improvedpatobulintas
her executivevykdomasis functionfunkcija outsidelauke of the lablaboratorija?
94
261000
3268
kad ji patobulino savo vykdomąsias
funkcijas už laboratorijos ribų?
04:36
No, because in the realrealus worldpasaulis,
she'llji bus need to use executivevykdomasis functionfunkcija
95
264292
3434
Ne, nes realiame pasaulyje
jai reikėtų naudoti vykdomąsias funkcijas
04:39
to do a lot more than switchingperjungimas
betweentarp shapefigūra and colorspalva.
96
267750
3476
atlikti kur kas daugiau, nei nuo
spalvų pereiti prie formų.
04:43
She'llJi bus need to switchperjungti
from addingpridedant to multiplyingdauginant
97
271250
2976
Jai reikėtų pereiti nuo sudėties
prie dauginimo,
04:46
or from playingžaisti to tidyingišvalyti up
98
274250
2268
nuo žaidimo prie tvarkymosi,
04:48
or from thinkingmąstymas about her ownsavo feelingsjausmai
to thinkingmąstymas about her frienddraugas.
99
276542
3851
nuo galvojimo apie savo jausmus
prie galvojimo apie draugą.
04:52
And successsėkmė in real-worldrealus pasaulis situationssituacijose
dependspriklauso nuo on things
100
280417
2976
Sėkmė realiose situacijose
priklauso nuo to,
04:55
like how motivatedmotyvuoti you are
and what your peersbendraamžių are doing.
101
283417
3809
kiek motyvuoti esate ir ką daro kiti.
04:59
And it alsotaip pat dependspriklauso nuo
on the strategiesstrategijas that you executeįvykdyti
102
287250
3101
Taip pat nuo strategijų, kurias naudojate
05:02
when you're usingnaudojant executivevykdomasis functionfunkcija
in a particularypač situationsituacija.
103
290375
3250
kai naudojate vykdomąsias funkcijas
tam tikrose situacijose.
05:06
So what I'm sayingsakydamas is
that contextkontekstas really mattersklausimai.
104
294667
3708
Ką noriu pasakyti, tai kad kontekstas
– itin svarbus.
05:11
Now let me give you an examplepavyzdys
from my researchtyrimai.
105
299250
2726
Leiskite pateikti pavyzdį
iš mano tyrimų.
05:14
I recentlyneseniai broughtatnešė in a bunchkrūva of kidsvaikai
to do the classicklasikinis marshmallowZefyras testbandymas,
106
302000
4393
Neseniai pasikviečiau krūvą vaikų
atlikti klasikinį zefyrų testą,
05:18
whichkuris is a measurepriemonė
of delaydelsimas of gratificationmalonumas
107
306417
2184
kuriuo matuojame
patenkinimo delsimą.
05:20
that alsotaip pat likelytikėtina requiresreikalauja
a lot of executivevykdomasis functionfunkcija.
108
308625
3125
Tam taip pat naudojame
daugybę vykdomųjų funkcijų.
05:24
So you mayGegužė have heardišgirdo about this testbandymas,
109
312708
1851
Galbūt esate girdėję apie šį tyrimą –
05:26
but basicallyiš esmės, kidsvaikai are givenpateiktas a choicepasirinkimas.
110
314583
2018
vaikams suteikiamas pasirinkimas.
05:28
They can have one marshmallowZefyras right away,
111
316625
2309
Jie gali suvalgyti vieną zefyrą dabar pat,
05:30
or if they can wait for me
to go to the other roomkambarys
112
318958
2393
arba gali palaukti kol aš nueisiu
į kitą kambarį
05:33
and get more marshmallowsZefyrai,
113
321375
1518
ir atnešiu daugiau zefyrų,
05:34
they can have two insteadvietoj to.
114
322917
1791
tuomet jie gali suvalgyti du.
05:37
Now, mostlabiausiai kidsvaikai really want
that secondantra marshmallowZefyras,
115
325417
4017
Dauguma vaikų labai nori antro zefyro,
05:41
but the keyraktas questionklausimas is:
How long can they wait?
116
329458
3226
tačiau klausimas –
kiek ilgai jie gali laukti?
05:44
(LaughterJuokas)
117
332708
1101
(Juokas)
05:45
Now, I addedpridėta a twistTvist
to look at the effectsefektai of contextkontekstas.
118
333833
4000
Norėdama ištirti konteksto poveikį
aš šiek tiek pakeičiau tyrimą.
05:50
I told eachkiekvienas kidvaikas that they were in a groupgrupė,
119
338750
2976
Pasakiau kiekvienam vaikui, kad
jie priklauso grupei,
05:53
like the greenžalia groupgrupė,
120
341750
1643
pavyzdžiui, žaliai grupei
05:55
and I even gavedavė them
a greenžalia T-shirtMarškinėliai to weardėvėti.
121
343417
3142
ir netgi daviau jiems apsivilkti
žalius marškinėlius.
05:58
And I said, "Your groupgrupė
waitedlaukė for two marshmallowsZefyrai,
122
346583
4101
Pasakiau: „Tavo grupė laukė
antro zefyro,
06:02
and this other groupgrupė, the orangeoranžinė groupgrupė,
123
350708
2351
o ši kita grupė, oranžinė grupė,
06:05
did not."
124
353083
1268
nelaukė.“
06:06
Or I said the oppositepriešingas:
125
354375
1476
Arba atvirkščiai:
06:07
"Your groupgrupė didn't wait
for two marshmallowsZefyrai
126
355875
2059
„Tavo grupė nelaukė antro zefyro.
06:09
and this other groupgrupė did."
127
357958
2060
O ši kita grupė – laukė.“
06:12
And then I left the kidvaikas alonevienas in the roomkambarys
128
360042
2309
Tuomet palikau vaikus vienus kambaryje
06:14
and I watchedstebėjo on a webcamkamera
to see how long they waitedlaukė.
129
362375
2833
ir per vaizdo kamerą stebėjau
kiek ilgai jie laukė.
06:17
(LaughterJuokas)
130
365792
4059
(Juokas)
06:21
So what I foundrasta was that kidsvaikai who believedtikėjo
131
369875
3768
Atradau, kad vaikai, kurie tikėjo,
06:25
that their groupgrupė waitedlaukė
for two marshmallowsZefyrai
132
373667
2142
kad jų grupė laukė antro zefyro,
06:27
were themselvespatys more likelytikėtina to wait.
133
375833
2834
patys laukė kur kas dažniau.
06:32
So they were influencedįtakoja by a peerpeer groupgrupė
that they'djie nori never even metsusitiko.
134
380042
4434
Taigi, juos paveikė bendraamžių grupė,
kurios jie net nebuvo sutikę.
06:36
(LaughterJuokas)
135
384500
1393
(Juokas)
06:37
Prettygražu, gražus coolSaunus, isn't it?
136
385917
1684
Šaunu, tiesa?
06:39
Well, so with this resultrezultatas
I still didn't know
137
387625
2601
Tačiau su šiuo rezultatu,
aš vis tiek nežinojau,
06:42
if they were just copyingkopijavimas their groupgrupė
or if it was something deepergiliau than that.
138
390250
4500
ar jie tik kopijavo savo grupę,
ar tai buvo kažkas daugiau.
06:47
So I broughtatnešė in some more kidsvaikai,
139
395333
1685
Taigi, aš pakviečiau dar daugiau vaikų.
06:49
and after the marshmallowZefyras testbandymas,
I showedparodė them picturesnuotraukos of pairsporos of kidsvaikai,
140
397042
5017
ir po zefyrų tyrimo parodžiau jiems
vaikų nuotraukas,
06:54
and I told them, "One of these kidsvaikai
likesmėgsta to have things right away,
141
402083
3685
ir pasakiau: „Vienas iš šių vaikų
mėgsta gauti viską iš karto,
06:57
like cookiesSlapukai and stickerslipdukai.
142
405792
1976
pavyzdžiui sausainius ir lipdukus.
06:59
And the other kidvaikas likesmėgsta to wait
143
407792
1517
O kitas vaikas mėgsta palaukti,
07:01
so that they can have
more of these things."
144
409333
2476
kad galėtų gauti daugiau
sausainių ir lipdukų.“
07:03
And then I askedpaklausė them,
145
411833
1268
Tuomet paklausių jų:
07:05
"WhichKuri one of these two kidsvaikai
do you like more
146
413125
2143
„Kuris iš šių vaikų tau patinka labiau?
07:07
and who would you want to playGroti with?"
147
415292
1791
Ir su kuriuo norėtum žaisti?“
07:09
And what I foundrasta was that kidsvaikai
who believedtikėjo that their groupgrupė waitedlaukė
148
417833
3851
Atradau, kad vaikai, kurie tikėjo,
kad jų grupė laukė,
07:13
tendedpaprastai būdavo to prefernorėčiau other kidsvaikai
who likedpatiko to wait for things.
149
421708
3417
kur kas dažniau rinkosi vaikus,
kurie irgi mėgo laukti.
07:17
So learningmokymasis what their groupgrupė did
madepagamintas them valuevertę waitinglaukiu more.
150
425958
4125
Žinodami ką darė jų grupė, vaikai
vertino laukimą kur kas labiau.
07:22
And not only that,
151
430958
1768
Ir ne tik tai,
07:24
these kidsvaikai likelytikėtina used executivevykdomasis functionfunkcija
152
432750
2309
šie vaikai tikriausiai naudojo
vykdomąsias funkcijas
07:27
to generategeneruoti strategiesstrategijas
to help themselvespatys wait,
153
435083
3060
kurdami strategijas,
padedančias jiems išlaukti.
07:30
like sittingsėdi on their handsrankos
or turningtekinimas away from the marshmallowZefyras
154
438167
3476
Pavyzdžiui, sėdėti ant rankų,
nusisukti nuo zefyro,
07:33
or singingdainuoti a songdaina to distractatitraukti themselvespatys.
155
441667
3101
ar dainuoti, siekiant nukreipti
savo dėmesį.
07:36
(LaughterJuokas)
156
444792
1625
(Juokas)
07:39
So what this all showsparodos
is just how much contextkontekstas mattersklausimai.
157
447500
4559
Tai parodo, kiek daug įtakos
turi kontestas.
07:44
It's not that these kidsvaikai
had good executivevykdomasis functionfunkcija or badblogai,
158
452083
3560
Nesvarbu ar šie vaikai turėjo geras
ar blogas vykdomąsias funkcijas,
07:47
it's that the contextkontekstas
helpedpadėjo them use it better.
159
455667
3000
svarbu, kad kontekstas padėjo jiems
jas geriau panaudoti.
07:52
So what does this mean
for you and for your kidsvaikai?
160
460417
3125
Ką tai reiškia jums ir jūsų vaikams?
07:56
Well, let's say that you want
to learnmokytis SpanishIspanų.
161
464500
2643
Sakykime, norite išmokti ispanų kalbą.
07:59
You could try changingkeičiasi your contextkontekstas
162
467167
1726
Galėtumėte pamėginti
pakeisti kontekstą,
08:00
and surroundingapylinkes yourselfsave
with other people who alsotaip pat want to learnmokytis,
163
468917
3934
ir apsupti save žmonėmis, kurie
irgi nori išmokti kalbą.
08:04
and even better if these are people
that you really like.
164
472875
3018
Dar geriau, jei šie žmonės jums patinka.
08:07
That way you'lltu būsi be more motivatedmotyvuoti
to use executivevykdomasis functionfunkcija.
165
475917
3416
Tokiu būdu jūs būsite labiau motyvuoti
naudoti vykdomąsias funkcijas.
08:12
Or let's say that you want to help
your childvaikas do better on her mathmatematika homeworknamų darbai.
166
480167
4267
Arba, sakykime, norite padėti vaikui
geriau atlikti namų darbus.
08:16
You could teachmokyti her strategiesstrategijas
to use executivevykdomasis functionfunkcija
167
484458
3143
Galite išmokyti vaiką vykdomųjų funkcijų
naudojimo strategijų
08:19
in that particularypač contextkontekstas,
168
487625
1934
tinkančių tam kontekstui,
08:21
like puttingišleisti her phonetelefonas away
before she startsprasideda studyingmokytis
169
489583
3143
pavyzdžiui, prieš pradedant
padėti mobilųjį į šalį.
08:24
or planningplanavimas to rewardatlygis herselfpati
after studyingmokytis for an hourvalandą.
170
492750
3583
Arba suplanuoti kaip save apdovanoti
po valandos mokymosi.
08:29
Now, I don't want to make it soundgarsas
like contextkontekstas is everything.
171
497083
3268
Nenoriu pasakyti, kad kontekstas
yra vienintelis svarbus dalykas.
08:32
ExecutiveVykdomosios functionfunkcija is really complexkompleksas,
and it's shapedformos by numerousgausus factorsfaktoriai.
172
500375
4976
Vykdomosios funkcijos yra sudėtingos,
ir jas paveikia daugybė faktorių.
08:37
But what I want you to rememberPrisiminti
173
505375
1518
Tačiau noriu, kad atmintumėte,
08:38
is if you want to improvepagerinti
your executivevykdomasis functionfunkcija
174
506917
2517
kad norint patobulinti savo
vykdomąsias funkcijas
08:41
in some aspectaspektas of your life,
175
509458
2351
kažkurioje savo gyvenimo srityje,
08:43
don't look for quickgreitas fixespataisymai.
176
511833
2143
nesitikėkite greitų pataisymų.
08:46
Think about the contextkontekstas
177
514000
1268
Pagalvokite apie kontekstą,
08:47
and how you can make
your goalstikslai matterklausimas more to you,
178
515292
2934
ir kaip galėtumėte padėti sau
labiau susitelkti ties savo tikslais,
08:50
and how you can use strategiesstrategijas
179
518250
1476
ir kaip tose situacijose
08:51
to help yourselfsave
in that particularypač situationsituacija.
180
519750
2375
galite naudoti strategijas sau padėti.
08:55
I think the ancientsenovės GreeksGraikai said it bestgeriausia
when they said, "Know thyselfSave."
181
523332
5394
Senovės graikai pasakė tai geriausiai
„Pažink save.“
09:00
And a keyraktas partdalis of this is knowingžinant
how contextkontekstas shapesformos your behaviorelgesys
182
528750
4309
Ir šio žinojimo pagrindas yra žinojimas,
kaip kontekstas paveikia jūsų veiksmus,
09:05
and how you can use that knowledgežinios
to changekeisti for the better.
183
533083
3810
ir kaip galite panaudoti tą žinojimą
teigiamiems pokyčiams.
09:08
Thank you.
184
536917
1267
Ačiū.
09:10
(ApplausePlojimai)
185
538208
3125
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sabine Doebel - Cognitive scientist
Sabine Doebel studies the developing mind to understand how experience shapes our thinking and executive control skills.

Why you should listen

Sabine Doebel conducts research with children in an effort to understand the nature of the mind, with much of her work focusing on how children develop the cognitive abilities that serve us so well as adults, like controlling impulses, thinking ahead, and staying on task.

Doebel is an incoming assistant professor in the Department of Psychology at George Mason University in Fairfax, Virginia, where she will direct the brand new Developing Minds Lab. She earned her PhD from the Institute of Child Development at the University of Minnesota and subsequently was a postdoctoral fellow at the University of Colorado Boulder. Her research has been funded by the National Institutes of Health and published in Psychological Science, Cognition, Developmental Psychology and Child Development. A full list of her publications can be found here.

Doebel is also a passionate advocate of open science and has received funding from the National Science Foundation to help developmental scientists adopt transparency-enhancing practices that will allow them to build more easily on each other's work.

More profile about the speaker
Sabine Doebel | Speaker | TED.com