ABOUT THE SPEAKER
Brittany Packnett - Activist, educator, writer
An activist, educator and writer, Brittany Packnett uses every platform she has to teach truth that provokes people to action -- for the sake of freedom and justice.

Why you should listen

In her own words, Brittany Packnett is "a disciple of radical, productive candor. I found, through prayer and practice, that truth provokes change like nothing else ever will. We owe truth our fiercest loyalty.” 

Packnett cohosts the award-winning Pod Save The People and has penned her first book, We Are Like Those Who Dream, due to be published in spring 2020. She writes for Teen Vogue and other publications, speaks to live and television audiences across the world, and coleads Campaign Zero. Everyday, she uses platforms on and offline to activate people toward action and equip them with the skills and mindsets to make disciplined social change.

More profile about the speaker
Brittany Packnett | Speaker | TED.com
TED2019

Brittany Packnett: How to build your confidence -- and spark it in others

Brittany Packnett: Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi ir kaip to įkvėpti kitus.

Filmed:
3,454,341 views

„Pasitikėjimas savimi yra būtina kibirkštis prieš viską,“ sako švietėja ir aktyvistė Brittany Packnett. Įkvėpiančioje kalboje ji pasidalina trimis būdais, kaip galima geriau pasitikėti savimi, ir savo svajonę apie pasaulį, kuriame pasitikėjimas savimi padeda didžiausias svajones paversti realybe.
- Activist, educator, writer
An activist, educator and writer, Brittany Packnett uses every platform she has to teach truth that provokes people to action -- for the sake of freedom and justice. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So when I was a little girlmergaitė,
0
708
1851
Kai aš buvau maža mergaitė
ant stalo, mūsų svetainėje, gulėjo knyga,
00:14
a bookknyga satsat on the coffeekava tablestalas
in our livinggyvenimas roomkambarys,
1
2583
3310
00:17
just stepsžingsniai from our frontpriekyje doordurys.
2
5917
2017
keli žingsniai nuo durų.
00:19
And the livinggyvenimas roomkambarys is a first impressionįspūdis.
3
7958
2518
Ir ta svetainė yra pirmasis įspūdis.
00:22
OursMūsų had whitebalta carpetkilimas
4
10500
1601
Mūsų svetainė turėjo baltą kilimą
00:24
and a curioRetai of my mother'smotinos
mostlabiausiai treasuredbranginamas collectiblesKolekcionuojami.
5
12125
4042
ir neįprastą mano mamos
brangenybių kolekciją.
Tas kambarys simbolizavo
visas praėjusių kartų aukas,
00:28
That roomkambarys representedsudarė the sacrificesaukos
of generationskartos gonedingo by
6
16875
4559
00:33
who, by povertyskurdas or by policypolitika,
7
21458
2976
kurios dėl skurdo negalėjo įpirkti
00:36
couldn'tnegalėjo affordsau leisti a curioRetai of collectiblesKolekcionuojami
8
24458
2518
visų šitų dalykų,
00:39
let alonevienas a middleviduryje classklasė housenamas
to put them in.
9
27000
3268
ką jau kalbėti apie vidurinės klasės
namą, kur būtų galima juos padėti.
00:42
That roomkambarys had to staylikti perfectpuikus.
10
30292
2684
Tas kambarys turėjo išlikti tobulas.
00:45
But I would riskrizika messingmaitinimu up
that perfectpuikus roomkambarys everykiekvienas day
11
33000
3768
Bet aš kiekvieną dieną rizikuodavau
suversti tą tobulą kambarį,
00:48
just to see that bookknyga.
12
36792
2892
kad galėčiau pamatyti tą knygą.
00:51
On the coverpadengti satsat a womanmoteris
namedpavadintas SeptimaSeptima ClarkClark.
13
39708
3476
Ant knygos viršelio sėdėjo moteris
vardu Septima Clark.
00:55
She satsat in perfectpuikus profileVartotojo profilis
with her faceveidas raisedpakeltas to the skydangus.
14
43208
4893
Ji sėdėjo puikiu profiliu
su pakelta galva.
01:00
She had perfectpuikus salt-and-pepperdruska ir pipirai cornrowscornrows
15
48125
2601
Ji turėjo gražią šukuoseną
iš standžiai supintų kaselių,
01:02
plattedplatted down the sidespusės of her headgalva,
16
50750
1809
kurios buvo nutįsusios jai ant veido,
01:04
and pridepasididžiavimas and wisdomišmintis
just emanatedišsiskyrė from her darktamsi skinoda.
17
52583
4893
ir savigarba ir išmintis tasi sklido
iš jos tamsios odos.
01:09
SeptimaSeptima ClarkClark was an activistaktyvistas
and an educatorpedagogas,
18
57500
2684
Septima Clark buvo aktyvistė ir švietėja,
01:12
a womanmoteris after whomkam I'd eventuallygaliausiai
modelmodelis my ownsavo careerkarjera.
19
60208
4560
moteris, pagal kurią
galutinai susikūriau savo karjerą.
01:16
But more than all the wordsžodžiai
she ever spokekalbėjo,
20
64792
2476
Bet iš visų žodžių, kuriuos ji
kada nors buvo pasakius,
01:19
that singlevienišas portraitportretas of SeptimaSeptima ClarkClark,
21
67292
3017
tas Septimos Clark portretas
01:22
it definedapibrėžta confidencepasitikėjimas for me
22
70333
2476
apibūdino man pasitikėjimo savimi sąvoką
01:24
before I ever even knewžinojau the wordžodis.
23
72833
2726
dar prieš sužinant patį žodį.
01:27
It mayGegužė soundgarsas simplepaprasta,
24
75583
1310
Tai gali skambėti paprastai,
01:28
but confidencepasitikėjimas is something
that we underestimatenepakankamai įvertintas the importancesvarba of.
25
76917
4851
bet mes visi nuvertiname
pasitikėjimo savimi svarbą.
01:33
We treatgydyk it like a nice-to-havemalonu turėti
insteadvietoj to of a must-haveprivalo turėti.
26
81792
3476
Galvojame, kad tai tik šiaip naudinga,
bet iš tikrųjų tai nepakeičiama.
01:37
We placevieta valuevertę on knowledgežinios and resourcesištekliai
27
85292
3476
Mes vertiname žinias ir įgūdžius
01:40
aboveaukščiau what we deemNuomone to be
the softminkštas skillįgūdis of confidencepasitikėjimas.
28
88792
4351
kur kas labiau, nei pasitikėjimą savimi.
01:45
But by mostlabiausiai measurespriemonės,
we have more knowledgežinios
29
93167
2684
Bet pagal daugybę skaičiavimų
mes turime daugiau žinių
01:47
and more resourcesištekliai now
than at any other pointtaškas in historyistorija,
30
95875
3184
ir daugiau įgūdžių
nei bet kada istorijoje,
01:51
and still injusticeneteisinga aboundsGausu
and challengesiššūkiai persistišlieka.
31
99083
5084
bet aplink vis dar daug
neteisingumo ir iššūkių.
01:56
If knowledgežinios and resourcesištekliai
were all that we neededreikia,
32
104667
2934
Jei žinios ir įgūdžiai būtų viskas
ko mums reikia,
01:59
we wouldn'tnebūtų still be here.
33
107625
2309
viso to jau nebebūtų.
02:01
And I believe that confidencepasitikėjimas
is one of the mainpagrindinis things
34
109958
2643
Ir aš tikiu, kad pasitikėjimas savimi
yra vienas iš pagrindinių dalykų,
02:04
missingdingęs from the equationlygtis.
35
112625
1667
kurių mums trūksta.
02:07
I'm completelyvisiškai obsessedapsėstas with confidencepasitikėjimas.
36
115208
2768
Aš visiškai apsėsta pasitikėjimu savimi.
02:10
It's been the mostlabiausiai importantsvarbu
journeykelionė of my life,
37
118000
2268
Tai buvo svarbiausia kelionė
mano gyvenime,
02:12
a journeykelionė that,
to be honestnuoširdus, I'm still on.
38
120292
3142
kelionė, kurioje, tiesą sakant,
aš vis dar esu.
02:15
ConfidencePasitikėjimą is the necessarybūtina sparkkibirkštis
before everything that followstaip.
39
123458
5685
Pasitikėjimas savimi yra ta žiežirba,
kurios reikia, kad viskas prasidėtų.
02:21
ConfidencePasitikėjimą is the differenceskirtumas
betweentarp beingesamas inspiredĮkvėptas
40
129167
3476
Pastikėjimas savimi yra skirtumas
tarp įkvėpimo
02:24
and actuallyiš tikrųjų gettinggauti startedprasidėjo,
41
132667
2434
ir tarp kažko pradėjimo,
02:27
betweentarp tryingbandau and doing untiliki it's donepadaryta.
42
135125
4018
tarp bandymų ir darymo iki galo.
02:31
ConfidencePasitikėjimą helpspadeda us keep going
even when we failednepavyko.
43
139167
3708
Pasitikėjimas savimi padeda nesustoti,
net kai mums nepasiseka.
02:36
The namevardas of the bookknyga on that coffeekava tablestalas
was "I DreamSvajonė A WorldPasaulyje,"
44
144125
4934
Tos knygos pavadinimas buvo
„Aš svajoju apie pasaulį“,
02:41
and todayšiandien I dreamsvajoti a worldpasaulis
where revolutionaryrevoliucinis confidencepasitikėjimas
45
149083
4518
ir šiandien aš svajoju apie pasaulį,
kur revoliuciškas pasitikėjimas savimi
02:45
helpspadeda bringatnešk about our
mostlabiausiai ambitiousplataus užmojo dreamssvajones into realitytikrovė.
46
153625
5309
padeda mums paversti
didžiausias svajones realybe.
02:50
That's exactlytiksliai the kindmalonus of worldpasaulis
that I wanted to createsukurti in my classroomklasė
47
158958
3435
Būtent toks buvo pasaulis,
kurį norėjau sukurti savo klasėje,
02:54
when I was a teachermokytojas,
48
162417
1309
kai buvau mokytoja,
02:55
like a WillyWilly WonkaWonka worldpasaulis
of puregrynas imaginationvaizduotė,
49
163750
2684
lyg Vilio Vonkos
visiškos vaizduotės pasaulis,
02:58
but make it scholarlyMokslo.
50
166458
1250
bet labiau akademiškas.
03:01
All of my studentsstudentai were blackjuoda or brownruda.
51
169083
3268
Visi mano mokiniai buvo tamsiaodžiai.
03:04
All of them were growingauga up
in a low-incomemažos pajamos circumstanceaplinkybė.
52
172375
2708
Jie visi augo mažų atlyginimų sąlygomis.
03:08
Some of them were immigrantsimigrantai,
some of them were disabledišjungtas,
53
176167
3017
Dalis jų buvo imigrantai,
dalis jų buvo neįgalūs,
03:11
but all of them were the very last people
54
179208
2976
bet jie buvo paskutiniai žmonės,
03:14
this worldpasaulis inviteskviečia to be confidentįsitikinęs.
55
182208
2792
kuriuos pasaulis kvietė
būti pasitikinčiais savimi.
03:17
That's why it was so importantsvarbu
that my classroomklasė be a placevieta
56
185875
3434
Tai buvo priežastis, kodėl mano klasė
turėjo būti vieta,
03:21
where my studentsstudentai could buildstatyti
the muscleraumenys of confidencepasitikėjimas,
57
189333
3393
kur mano mokiniai galėtų
šią savybę ugdyti,
03:24
where they could learnmokytis to faceveidas eachkiekvienas day
with the confidencepasitikėjimas you need
58
192750
3434
kur jie galėtų išmokti atlaikyti dieną
su visu reikalingu pasitikėjimu,
03:28
to redesignpertvarkyti the worldpasaulis
in the imagevaizdas of your ownsavo dreamssvajones.
59
196208
4143
kad būtų įmanoma pertvarkyti pasaulį
pagal savo svajones.
03:32
After all, what are academicakademinis skillsįgūdžiai
withoutbe the confidencepasitikėjimas to use those skillsįgūdžiai
60
200375
4976
Ko verti akademiniai sugebėjimai
be pasitikėjimo savimi,
03:37
to go out and changekeisti the worldpasaulis.
61
205375
1958
kuris leistų juos panaudoti
pasauliui pakeisti.
03:40
Now is when I should tell you about
two of my studentsstudentai, JamalGražina and ReginaRegina.
62
208208
3851
Dabar geras metas papasakoti
apie du mano mokinius, Jamal ir Regina.
03:44
Now, I've changedpasikeitė their namesvardai,
but their storiesistorijos remainlikti the sametas pats.
63
212083
3768
Aš pakeičiau jų vardus,
bet istorija yra ta pati.
03:47
JamalGražina was brilliantpuikus, but unfocusednenuoseklus.
64
215875
3476
Jamal buvo nuostabus,
bet nemokėjo susikoncentruoti.
03:51
He would squirmmuistytis in his chairkėdė
duringper independentnepriklausomas work,
65
219375
2768
Jis rangydavosi savo kėdėje,
kai reikėdavo dirbti savarankiškai,
03:54
and he would never staylikti still
for more than threetrys or fourketuri minutesminutės.
66
222167
4017
ir niekad negalėdavo išlikti ramus
daugiau nei 3 ar 4 minutes.
03:58
StudentsStudentams like JamalGražina
can perplexsugluminti brandprekės ženklas newnaujas teachersmokytojai
67
226208
2643
Mokiniai, kaip Jamal gali būti
labai sunkus atvejis naujiems mokytojams,
04:00
because they're not quitegana sure
how to supportparama youngjaunas people like him.
68
228875
3958
nes jie nežino kaip padėti tokiems
jauniems žmonėms.
04:06
I tookpaėmė a directtiesioginis approachpožiūris.
69
234000
1434
Aš ėmiausi tiesioginio metodo.
04:07
I negotiatedDerybų with JamalGražina.
70
235458
2893
Aš derėjausi su Jamal.
04:10
If he could give me focusedsutelktas work,
71
238375
1601
Jei jis galėdavo
susikoncentruoti į užduotį,
04:12
then he could do it
from anywherebet kur in the classroomklasė,
72
240000
2434
aš jam leisdavau mokytis
iš bet kurios vietos klasėje,
04:14
from our classroomklasė rugkilimas,
from behindatsilieka my deskstalas,
73
242458
2601
nuo klasės kilimo, iš už mano stalo,
04:17
from insideviduje his classroomklasė lockerspintelė,
whichkuris turnedPaaiškėjo out to be his favoritemėgstamiausia placevieta.
74
245083
4042
iš jo rūbų spintelės, kuri, pasirodo,
buvo jo mėgstamiausia vieta.
04:22
Jamal'sJamal ' s leastmažiausiai favoritemėgstamiausia
subjectdalykas was writingraštu,
75
250458
2518
Jamal nemėgstamiausias dalykas
buvo rašyti
04:25
and he never wanted to readskaityti
what he had writtenparašyta out loudgarsiai in classklasė,
76
253000
3601
ir jis niekada nenorėdavo garsiai
prieš klasę skaityti to, ką parašė,
04:28
but we were still makingpriėmimo progressprogresas.
77
256625
2392
bet mes vis tiek judėjome į priekį.
04:31
One day, I decidednusprendė to hostpriimančioji
a mockišdidus 2008 presidentialPrezidento electionrinkimai
78
259041
4102
Vieną dieną, aš nusprendžiau surengti
mokomuosius 2008 metų prezidento rinkimus.
04:35
in my classroomklasė.
79
263167
1309
04:36
My thirdtrečias gradersgreideriai had to researchtyrimai
and writeparašyk a stumpkelmas speechkalba
80
264500
3476
Mano trečiokai turėjo rasti informaciją
ir parašyti politinę kalbą
04:40
for their chosenpasirinkta candidatekandidatas:
81
268000
1393
apie kandidatą kurį pasirinko:
04:41
BarackBarack ObamaObama, HillaryHillary ClintonClinton
or JohnJohn McCainMcCain.
82
269417
3851
Barack Obama, Hillary Clinton
ar John McCain.
04:45
The heavysunkus favoritesParankiniai were obviousaiškus,
83
273292
1976
Favoritai buvo akivaizdūs,
04:47
but one studentstudentas chosepasirinkote JohnJohn McCainMcCain.
84
275292
3059
bet vienas mokinys pasirinko
John McCain.
04:50
It was JamalGražina.
85
278375
1250
Tai buvo Jamal.
04:52
JamalGražina finallypagaliau decidednusprendė to readskaityti something
that he had writtenparašyta out loudgarsiai in classklasė,
86
280583
4768
Jamal pagaliau nusprendė perskaityti
ką parašė prieš klasę
04:57
and sure enoughpakankamai, JamalGražina stunnedapsvaiginamos
all of us with his brillianceblizgesį.
87
285375
3851
ir žinomą, Jamal mus visus pribloškė
savo talentingumu.
05:01
Just like Jamal'sJamal ' s dadtėtis,
JohnJohn McCainMcCain was a veteranveteranas,
88
289250
4059
Taip kaip ir jo tėtis,
John McCain buvo veteranas,
05:05
and just like Jamal'sJamal ' s dadtėtis protectedapsaugoti him,
89
293333
2268
ir taip kaip John tėtis gynė jį,
05:07
JamalGražina believedtikėjo that JohnJohn McCainMcCain
would protectapsaugoti the entirevisa countryŠalis.
90
295625
4143
Jamal tikėjo, jog John McCain
apsaugos visą šalį.
05:11
And he wasn'tnebuvo my candidatekandidatas of choicepasirinkimas,
but it didn't matterklausimas,
91
299792
2809
Tai nebuvo mano kandidatas, kurį aš
būčiau rinkusi, bet tai buvo nesvarbu,
05:14
because the entirevisa classklasė
eruptedišsiveržė into applauseplojimai,
92
302625
4143
nes visa klasė išsiveržė plojimais,
05:18
a standingstovintis ovationovacija
for our bravedrąsus frienddraugas JamalGražina
93
306792
2851
visi stojosi savo drąsiam draugui Jamal,
05:21
who finallypagaliau showedparodė up
as his mostlabiausiai confidentįsitikinęs selfsavarankiškai
94
309667
3476
kuris pagaliau pirmąkart parodė
savo pasitikėjimą savimi.
05:25
for the first time that yearmetai.
95
313167
1833
05:28
And then there was ReginaRegina.
96
316208
2351
Tada dar buvo ir Regina.
05:30
ReginaRegina was equallylygiai taip pat
as brilliantpuikus, but activeaktyvus.
97
318583
2851
Regina buvo tiek pat protinga,
bet energinga.
05:33
She'dJi būtų inevitablyneišvengiamai finishbaigti her work earlyanksti,
98
321458
2560
Ji neišvengiamai pabaigdavo
savo darbą anksčiau
05:36
and then she'dji nori get on about the businessverslas
of distractingblaško other studentsstudentai.
99
324042
3767
ir tada ji sugalvodavo, kad būtų gerai
patrukdyti kitiems.
05:39
(LaughterJuokas)
100
327833
1310
(Juokas)
05:41
WalkingĖjimo, talkingkalbėti,
101
329167
2267
Vaikščiojimas, kalbėjimas,
05:43
passingpraeiti those notesPastabos
that teachersmokytojai hatenekenčiu but kidsvaikai love.
102
331458
2518
raštelių siuntinėjimas, kurių nekentė
mokytojai, bet mėgo vaikai.
05:46
You look like you passedpraėjo a lot of them.
103
334000
1893
Atrodo, kad jūs jų siuntinėdavote daug.
05:47
(LaughterJuokas)
104
335917
1351
(Juokas)
05:49
DespiteNepaisant to my highaukštas idealsidealus for our classroomklasė,
105
337292
3392
Nepaisant mano didelių siekių mūsų klasei,
05:52
I would too oftendažnai defaultNumatytasis
to my baserbaser instinctsinstinktai,
106
340708
3476
aš taip pat dažnai nusirisdavau
iki savo žemesnių instinktų
05:56
and I would choosepasirinkti
complianceatitikties over confidencepasitikėjimas.
107
344208
3643
ir pasirinkdavau taisyklių laikymąsį,
vietoje pasitikėjimo savimi.
05:59
ReginaRegina was a glitchGlitch in my intendednumatytas systemsistema.
108
347875
3851
Regina buvo trukdis
mano siektoje sistemoje.
06:03
A good teachermokytojas can correctteisingai misbehaviorblogas elgesys
109
351750
2643
Geras mokytojas gali ištaisyti
blogą elgesį,
06:06
but still remainlikti a student'sstudento championčempionas.
110
354417
1851
bet vis tiek išlikti to mokinio draugu.
06:08
But on one day in particularypač,
111
356292
2142
Bet tam tikrą dieną,
06:10
I just plainpaprastas oldsenas chosepasirinkote controlkontrolė.
112
358458
2685
aš tiesiog pasirinkau naudoti kontrolę.
06:13
I snappedištrauktas,
113
361167
1684
Aš palūžau
06:14
and my approachpožiūris
didn't communicatebendrauti to ReginaRegina
114
362875
2559
ir mano metodas neleido Reginai suprasti,
06:17
that she was beingesamas a distractionišsiblaškymas.
115
365458
2601
kad jos elgesys trukdė kitiems.
06:20
My approachpožiūris communicatedpranešta to ReginaRegina
that she herselfpati was a distractionišsiblaškymas.
116
368083
4917
Ji suprato, kad ji pati yra trukdytoja.
06:26
I watchedstebėjo the lightšviesa go out from her eyesakys,
117
374042
2226
Aš mačiau kaip nustojo spindėti jos akys,
06:28
and that lightšviesa sparkediškvėpė joydžiaugsmas
in our classroomklasė.
118
376292
3559
o tas spindesys džiugindavo visą klasę.
06:31
I had just extinguishedIšnyksta it.
119
379875
2143
Aš ką tik nuslopinau visų džiaugsmą.
06:34
The entirevisa classklasė becametapo irritableirzlus,
120
382042
2642
Visa klasė pasirdarė irzli
06:36
and we didn't recoversusigrąžinti
for the restpoilsis of the day.
121
384708
2584
ir mes visi išlikome tokie
visą likusią dieną.
06:40
I think about the day oftendažnai,
122
388250
2434
Aš dažnai galvoju apie tą dieną
06:42
and I have literallypažodžiui prayedgirdi
that I did not do irreparableNepataisoma harmžala,
123
390708
4518
ir aš meldžiausi, kad nebūčiau padariusi
jokios nepataisomos žalos,
06:47
because as a womanmoteris who used to be
a little girlmergaitė just like ReginaRegina,
124
395250
5559
nes kaip moteris, kuri kadaise buvo
tokia pat maža mergaitė kaip Regina,
06:52
I know that I could have startedprasidėjo
the processprocesas of killingžudymas her confidencepasitikėjimas
125
400833
4101
aš žinau, kad galėjau pradėti
savęs pasitikėjimo naikinimą
06:56
foreveramžinai.
126
404958
1250
visam laikui.
06:58
A lacktrūksta of confidencepasitikėjimas
pullstraukia us down from the bottomapačioje
127
406833
3143
Pasitikėjimo stoka iškelia mus iš apačios
07:02
and weighssveria us down from the topviršuje,
128
410000
1976
ir nuleidžia mus iš viršaus
07:04
crushingsmulkinimo us betweentarp a flurrysujudimas
of can'tss ' TS, won'tsir ' t and impossibles"impossibles".
129
412000
5184
suspaudžia mus tarp blaškymosi,
negalimo ir neįmanomo.
07:09
WithoutBe confidencepasitikėjimas, we get stuckįstrigo,
130
417208
2601
Be pasitikėjimo, mes užstringame,
07:11
and when we get stuckįstrigo,
we can't even get startedprasidėjo.
131
419833
3250
ir kai mes užstringame,
mes net negalime pradėti.
Vietoj to kad pasiduotume
tam, kas pasitaiko mūsų kelyje,
07:16
InsteadVietoj to of gettinggauti miredmišrūs
in what can get in our way,
132
424083
2560
07:18
confidencepasitikėjimas inviteskviečia us
to performatlikti with certaintytikrumas.
133
426667
4017
pasitikėjimas mus kviečia
viską atlikti su užtikrintumu.
07:22
We all operatedirbti a little differentlyskirtingai
when we're sure we can winlaimėk
134
430708
3060
Mes visi dirbame kiek kitaip,
kai žinome, kad galime laimėti
07:25
versusprieš if we just hopetikiuosi we will.
135
433792
2726
nei tada, kai tik tikimės laimėti.
07:28
Now, this can be a helpfulnaudinga checkTikrinti.
136
436542
1976
Tai gali būti labai naudinga.
07:30
If you don't have enoughpakankamai confidencepasitikėjimas,
137
438542
1767
Jei neturite didelio pasitikėjimo,
07:32
it could be because you need
to readjustpareguliuoti your goaltikslas.
138
440333
2726
tai gali būti, kad jūs turite
pakeisti savo tikslą.
07:35
If you have too much confidencepasitikėjimas,
139
443083
1560
Jei turite per didelį pasitikėjimą,
07:36
it could be because
you're not rootedįsišaknijusi in something realrealus.
140
444667
4142
tai gali būti,
kad neturite tvirto pagrindo.
07:40
Not everyoneVisi lackstrūksta confidencepasitikėjimas.
141
448833
2601
Ne visiems trūksta pasitikėjimo.
07:43
We make it easierlengviau in this societyvisuomenė
for some people to gainpelnas confidencepasitikėjimas
142
451458
4518
Šioje visuomenėje mes leidžiame lengviau
įgyti pasitikėjimo žmonėms,
07:48
because they fittinka our preferredpageidautina
archetypearchetipas of leadershipvadovavimas.
143
456000
3958
kurie atitinka mūsų pageidaujamą
lyderystės archetipą.
07:52
We rewardatlygis confidencepasitikėjimas in some people
144
460833
2518
Mes apdovanojame pasitikėjimą
kai kuriuose žmonėse
07:55
and we punishnubausti confidencepasitikėjimas in otherskiti,
145
463375
2476
ir baudžiame pasitikėjimą kituose,
07:57
and all the while fartoli too manydaug people
146
465875
2518
bet bėgant laikui, dauguma žmonių
08:00
are walkingvaikščioti around
everykiekvienas singlevienišas day withoutbe it.
147
468417
3392
kiekvieną dieną vaikšto aplink be jo.
08:03
For some of us,
148
471833
2393
Bet kai kuriems iš mūsų
08:06
confidencepasitikėjimas is a revolutionaryrevoliucinis choicepasirinkimas,
149
474250
2667
pastikėjimas yra revoliucinis pasirinkimas
08:09
and it would be our greatestdidžiausias shamegėda
150
477833
2310
ir manau tai būtų
didžiausias mūsų nusivylimas
08:12
to see our bestgeriausia ideasidėjos go unrealizedNerealizuotas
151
480167
3101
matyti geriausias idejas nerealizuotas
08:15
and our brightestryškiausias dreamssvajones go unreachednepasiektas
152
483292
2476
ir didžiausias svajones nepasiektas,
08:17
all because we lackedtrūko
the enginevariklis of confidencepasitikėjimas.
153
485792
3851
vien todėl, kad neturime
pakankamai pasitikėjimo.
08:21
That's not a riskrizika I'm willingnori to take.
154
489667
2166
Tai nėra rizika, kurią
esu pasiruošusi priimti.
08:24
So how do we crackkrekas the codekodas on confidencepasitikėjimas?
155
492792
2059
Tai kaip mus rasti kelią į pasitikėjimą?
08:26
In my estimationvertinimas,
it takes at leastmažiausiai threetrys things:
156
494875
3518
Mano nuomonę, reikia bent trijų dalykų:
08:30
permissionleidimas, communitybendruomenė and curiositysmalsumas.
157
498417
3416
leidimo, bendruomenės ir smalsumo.
08:34
PermissionLeidimo birthstai: confidencepasitikėjimas,
158
502625
1893
Iš leidimo gimsta pasitikėjimas,
08:36
communitybendruomenė nurturesNurtures it
159
504542
2517
bendruomenė ją puoselėja
08:39
and curiositysmalsumas affirmsPatvirtina it.
160
507083
1834
ir smalsumas jį patvirtina.
08:41
In educationšvietimas, we'vemes turime got a sayingsakydamas,
161
509833
1768
Moksle, mes turime tokį posakį,
08:43
that you can't be what you can't see.
162
511625
2726
kad tu negali būti tuo, ko nematai.
08:46
When I was a little girlmergaitė,
I couldn'tnegalėjo showRodyti confidencepasitikėjimas
163
514375
2643
Kai aš buvau maža mergaitė,
aš nemokėjau rodyti pasitikėjimo,
08:49
untiliki someonekas nors showedparodė me.
164
517042
2141
kol kas nors man jį parodė.
08:51
My familyšeima used to do everything togetherkartu,
165
519207
1976
Mano šeima buvo įpratusi
daryti viską kartu,
08:53
includingįskaitant the mundanepasaulietinis things,
like buyingpirkti a newnaujas carautomobilis,
166
521207
2686
įskaitant kasdieninius dalykus,
pavyzdžiui, pirkti naują automobilį,
08:55
and everykiekvienas time we did this,
167
523917
1517
ir kievieną karta tai darant,
08:57
I'd watch my parentstėvai
put on the exacttiksliai sametas pats performancenašumas.
168
525458
4268
aš stebėdavau savo tėvus
atliekant tą patį pasirodymą.
09:01
We'dMes būtų enterįveskite the dealershipPlatinimo,
169
529750
1434
Mes įeidavome į automobilių saloną,
09:03
and my dadtėtis would sitsėdėti
170
531208
2768
mano tėtis atsisėsdavo,
09:06
while my mommama shoppedShopped.
171
534000
2143
kol mano mama apsipirkinėdavo.
Kai mano mama rasdavo automobilį,
kuris jai patiko,
09:08
When my mommama foundrasta a carautomobilis that she likedpatiko,
172
536167
2642
jie iš karto eidavo susitikti su pardavėju
09:10
they'djie nori go in and meetsusitikti with the dealerprekiautojas,
173
538833
2185
ir neišvengiamai, kiekvieną kartą
pardavėjas nukreipdavo dėmesį
09:13
and inevitablyneišvengiamai, everykiekvienas time
the dealerprekiautojas would turnpasukti his attentiondėmesio
174
541042
3851
ir savo kūną į mano tėvą,
09:16
and his bodykūnas to my dadtėtis,
175
544917
3017
darydamas prielaidą,
kad jis valdo pinigus,
09:19
assumingdarant prielaidą that he
controlledkontroliuojama the pursepiniginė stringsstygos
176
547958
2351
09:22
and thereforetodėl this negotiationderybos.
177
550333
1976
o taip pat ir šias derybas.
09:24
"RevRev. PacknettPacknett," they'djie nori say,
"how do we get you into this carautomobilis todayšiandien?"
178
552333
4500
„Rev. Packnett“, jie sakydavo,
„Kaip mes šiandien
galime jus įsodinti šią mašiną?“
09:29
My dadtėtis would inevitablyneišvengiamai
respondatsakyti the sametas pats way.
179
557833
3893
Mano tėtis neišvengiamai
reaguodavo taip pat.
09:33
He'dJis būtų slowlylėtai and silentlytyliai
gesturegestas towardlink my mothermotina
180
561750
4851
Jis lėtai ir tyliai
parodydavo gestu mano motinos link
09:38
and then put his handsrankos
right back in his lapratas.
181
566625
2143
ir tada padėdavo rankas
atgal ant savo kelių.
09:40
It mightgali have been the completebaigti shockšokas
182
568792
1934
Tai galėjo būti visiškas šokas
09:42
of negotiatingderybos financesfinansai
with a blackjuoda womanmoteris in the '80s,
183
570750
2851
derėtis dėl finansų su
juodaode moterimi 80-aisiais,
09:45
but whateverNesvarbu it was,
184
573625
1309
bet kas tai bebūtų buve,
09:46
I'd watch my mothermotina
work these carautomobilis dealersprekiautojai over
185
574958
3476
aš stebėdavau savo mamą
derantis su šiais automobilių pardavėjais
09:50
untiliki they were basicallyiš esmės
givingduoti the carautomobilis away for freenemokamai.
186
578458
2601
kol jie atiduodavo mašiną
kone nemokamai.
09:53
(LaughterJuokas)
187
581083
1310
(Juokas)
09:54
She would never crackkrekas a smilešypsena.
188
582417
1458
Ji niekada nenusišypsodavo.
09:56
She would never be afraidišsigandęs to walkvaikščioti away.
189
584958
2334
Ji niekada nebijojo nueiti.
10:00
I know my mommama just thought
she was gettinggauti a good dealspręsti on a minivanmikroautobusų,
190
588333
3893
Aš žinau, kad mano mama galvojo, kad
ji gavo tik gerą mikroautobuso sandorį,
10:04
but what she was actuallyiš tikrųjų doing
191
592250
2143
bet ką ji iš tikrųjų darė,
10:06
was givingduoti me permissionleidimas
to defyiššaukti expectationslūkesčius
192
594417
4642
tai davė man leidimą nepaisyti lūkesčių
10:11
and to showRodyti up confidentlyįsitikinęs in my skillįgūdis
no matterklausimas who doubtsabejonės me.
193
599083
3625
ir pasitikėti savo įgūdžiais
nepaisant, kas manimi abejoja.
10:15
ConfidencePasitikėjimą needsporeikiai permissionleidimas to existegzistuoja
194
603750
3559
Pasitikėjimui reikia leidimo egzistuoti
10:19
and communitybendruomenė is the safestsaugiausia placevieta
to try confidencepasitikėjimas on.
195
607333
4268
ir bendruomenė yra saugiausia vieta
išbandyti pasitikėjimą.
10:23
I traveledkeliavo to KenyaKenija this yearmetai
to learnmokytis about women'smoterų empowermentįgaliojimas
196
611625
3059
Šiais metais keliavau į Keniją
sužinoti apie moterų įgalinimą
10:26
amongtarp MaasaiMaasai womenmoterys.
197
614708
1685
tarp Massai moterų.
10:28
There I metsusitiko a groupgrupė of youngjaunas womenmoterys
198
616417
2059
Ten aš sutikau grupę jaunų moterų
10:30
calledvadinamas TeamKomanda LionessLiūtės,
199
618500
1684
pavadintų „Team Lioness“ ,
10:32
amongtarp Kenya'sKenijos first all-femalevisos moterys
communitybendruomenė rangerRanger groupsgrupes.
200
620208
4393
vieną pirmųjų Kenijos vien moterų
bendruomenės reindžerių grupių.
10:36
These eightaštuoni bravedrąsus youngjaunas womenmoterys
were makingpriėmimo historyistorija
201
624625
3143
Šios aštuonios drąsios jaunos moterys
kūrė istoriją
10:39
in just their teenagepaauglys yearsmetai,
202
627792
1517
jau savo pauglystės metais,
10:41
and I askedpaklausė PurityGrynumo, the mostlabiausiai verboseKalbantys
youngjaunas rangerRanger amongtarp them,
203
629333
4226
ir aš paklausiau Purity, kalbančios
daugiausiai kalbų tarp jaunųjų raindžerių:
10:45
"Do you ever get scaredišsigandusi?"
204
633583
1935
„Ar jūs kada nors bijote?“
10:47
I swearprisiekti to you, I want to tattootatuiruotė
her responseatsakymas all over my entirevisa bodykūnas.
205
635542
4267
Aš prisiekiu jums, noriu išsitatuiruoti
visą savo kūną jos atsakymu.
10:51
She said, "Of coursežinoma I do,
206
639833
2768
Ji pasakė: „Žinoma aš bijau,
10:54
but I call on my sistersseserys.
207
642625
2309
bet visada pasikviečiu seses.
10:56
They remindpriminti me that we
will be better than these menvyrai
208
644958
3518
Jos man primena, kad mes
būsime geresnės nei tie vyrai
11:00
and that we will not failnepavyks."
209
648500
1542
ir mes nesusikirsime“.
11:03
Purity'sGrynumas confidencepasitikėjimas to chaseVytis down
lionsliūtai and catchgaudyti poachersbrakonierių,
210
651125
3601
Purity pasitikėjimas persekioti liūtus
ir gaudyti brakonierius
11:06
it didn't come from her athleticsportininko abilitygebėjimas
or even just her faithtikėjimas.
211
654750
4351
nekilo iš jos sportinių sugebėjimų
ar tiesiog tikėjimo.
11:11
Her confidencepasitikėjimas was
proppedparemiami up by sisterhoodseserija,
212
659125
3684
Jos pasitikėjimas rėmėsi seserija,
11:14
by communitybendruomenė.
213
662833
1768
bendruomene.
11:16
What she was basicallyiš esmės sayingsakydamas
was that if I am ever in doubtabejonių,
214
664625
3934
Ką ji iš esmės sakė
tai, jei aš kada nors abejoju,
11:20
I need you to be there
215
668583
2310
man reikia tavęs čia
11:22
to restoreatkurti my hopetikiuosi
216
670917
1892
atgaivinti mavo viltį
11:24
and to rebuildatstatyti my certaintytikrumas.
217
672833
2935
ir atkurti mano užtikrintumą.
11:27
In communitybendruomenė, I can find my confidencepasitikėjimas
218
675792
4559
Bendruomenėje, aš galiu rasti
savo pasitikėjimą
11:32
and your curiositysmalsumas can affirmpatvirtinti it.
219
680375
3226
ir jūsų smalsumas gali tai patvirtinti.
11:35
EarlyAnksti in my careerkarjera,
I led a large-scaledidelio masto eventįvykis
220
683625
2518
Savo karjeros pradžioje
vadovavau didelio masto renginiui,
11:38
that did not go exactlytiksliai as plannedsuplanuotas.
221
686167
2226
ir jis nevyko tiksliai taip,
kaip buvo planuota.
11:40
I'm lyingmelas to you. It was terriblebaisi.
222
688417
2726
Aš meluoju. Jis buvo siaubingas.
11:43
And when I debriefedinformuota the eventįvykis
with my managervadybininkas,
223
691167
2392
Ir kai aptariau renginį su savo vadove,
11:45
I just knewžinojau that she
was going to runpaleisti down the listsąrašas
224
693583
2810
aš tiesiog žinojau, kad ji pateiks sąrašą
11:48
of everykiekvienas mistakeklaida I had ever madepagamintas,
225
696417
2309
kiekvienos klaidos,
kurią kada būčiau padariusi,
11:50
probablytikriausiai from birthGimdymas.
226
698750
1476
turbūt nuo gimimo.
11:52
But insteadvietoj to, she openedatidarytas with a questionklausimas:
227
700250
4184
Bet užuot, ji pradėjo klausimu:
11:56
What was your intentionketinimas?
228
704458
1709
„Koks buvo tavo ketinimas?“
11:59
I was surprisedsiurprizas but relievedatleistas.
229
707500
2893
Aš nustebau, bet man palengvėjo.
12:02
She knewžinojau that I was alreadyjau
beatingplakimas myselfsave up,
230
710417
2892
Ji žinojo kad jau pati save griaužiau,
12:05
and that questionklausimas invitedpakviesti me
to learnmokytis from my ownsavo mistakesklaidos
231
713333
4476
ir tas klausimas paskatino mane
mokytis iš savo klaidų
12:09
insteadvietoj to of damagežala
my alreadyjau fragiletrapi confidencepasitikėjimas.
232
717833
3893
vietoj to, kad toliau žaločiau
savo trapų pasitikėjimą.
12:13
CuriositySmalsumas inviteskviečia people
to be in chargemokestis of their ownsavo learningmokymasis.
233
721750
5101
Smalsumas kviečia žmones
būti atsakingais už savo mokymąsi.
12:18
That exchangekeistis, it helpedpadėjo me
approachpožiūris my nextKitas projectprojektas
234
726875
3809
Šis pakeitimasis padėjo man
imtis kito projekto
12:22
with the expectationlūkesčių of successsėkmė.
235
730708
2584
su sekmės lūkesčiu.
12:26
PermissionLeidimo, communitybendruomenė, curiositysmalsumas:
236
734750
3375
Leidimas, bendruomenė, smalsumas:
12:31
all of these are the things that we
will need to breedveislė the confidencepasitikėjimas
237
739042
4476
Visa tai yra ko reikia
užsiauginti pasitikėjimą,
12:35
that we'llmes absolutelyvisiškai need
to solveišspręsk our greatestdidžiausias challengesiššūkiai
238
743542
4059
kurio mums tikrai reikės spręndžiant
didžiausius įššiūkius
12:39
and to buildstatyti the worldpasaulis we dreamsvajoti,
239
747625
2601
ir kuriant pasaulį, apie kurį svajojame,
12:42
a worldpasaulis where inequityNelygybė is endedbaigėsi
and where justiceteisingumas is realrealus,
240
750250
5101
pasaulį, kuriame nebėra nelygybės
ir kur teisingumas yra realus,
12:47
a worldpasaulis where we can be freenemokamai
on the outsidelauke and freenemokamai on the insideviduje
241
755375
3226
pasaulį, kuriame mes galime būti laisvi
iš išorės ir viduje
12:50
because we know that nonenė vienas of us are freenemokamai
untiliki all of us are freenemokamai.
242
758625
4559
nes žinome, kad niekas iš mūsų
nėra laisvas, kol mes visi nesame laisvi.
12:55
A worldpasaulis that isn't
intimidatedbauginami by confidencepasitikėjimas
243
763208
2726
Pasaulį, kuris nebijo pasitikėjimo
12:57
when it showsparodos up as a womanmoteris
244
765958
1935
kai jis pasirodo kaip moteris
12:59
or in blackjuoda skinoda
245
767917
1267
ar juodoje odoje,
13:01
or in anything other than
our preferredpageidautina archetypesArchetipai of leadershipvadovavimas.
246
769208
4560
ar dar kitaip nei mūsų
pageidaujami lyderystės archetipai.
13:05
A worldpasaulis that knowsžino
that that kindmalonus of confidencepasitikėjimas
247
773792
2559
Pasaulį, kuris žino,
kad toks pasitikėjimas
13:08
is exactlytiksliai the keyraktas we need
to unlockatrakinti the futureateitis that we want.
248
776375
4625
yra būtinas raktas
atrakinti norimą ateitį.
13:14
I have enoughpakankamai confidencepasitikėjimas
to believe that that worldpasaulis
249
782042
2892
Aš turiu pakankamai pasitikėjimo
tikėti, kad tas pasaulis
13:16
will indeediš tikrųjų come to passpraeiti,
250
784958
2310
iš tikrųjų ateis,
13:19
and that we are the onesvieni to make it so.
251
787292
3267
ir kad mes esame tie, kurie tai padarys.
13:22
Thank you so much.
252
790583
1310
Labai jums ačiū.
(Plojimai)
13:23
(ApplausePlojimai)
253
791917
3416
Translated by Kristina Urbonienė
Reviewed by Adele Mikoliunaite

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brittany Packnett - Activist, educator, writer
An activist, educator and writer, Brittany Packnett uses every platform she has to teach truth that provokes people to action -- for the sake of freedom and justice.

Why you should listen

In her own words, Brittany Packnett is "a disciple of radical, productive candor. I found, through prayer and practice, that truth provokes change like nothing else ever will. We owe truth our fiercest loyalty.” 

Packnett cohosts the award-winning Pod Save The People and has penned her first book, We Are Like Those Who Dream, due to be published in spring 2020. She writes for Teen Vogue and other publications, speaks to live and television audiences across the world, and coleads Campaign Zero. Everyday, she uses platforms on and offline to activate people toward action and equip them with the skills and mindsets to make disciplined social change.

More profile about the speaker
Brittany Packnett | Speaker | TED.com