ABOUT THE SPEAKER
Anna Rosling Rönnlund - Visualizer, lecturer
Anna Rosling Rönnlund's personal mission: to make it easy for anyone to understand the world visually.

Why you should listen

Always with the end consumer at heart, Anna Rosling Rönnlund spends her days making sure that Gapminder -- a foundation she co-founded with Hans and Ola Rosling to promote a fact-based Worldview that everyone can understand -- provides the world with useful and meaningful data about the world. Passionate about the visual side of data, she invented the project Dollar Street, where she uses photos as data to show how people really live on different income levels, beyond country stereotypes. Dollar Street explores a lot of items in homes like, for instance, how people brush their teeth.

More profile about the speaker
Anna Rosling Rönnlund | Speaker | TED.com
TED2017

Anna Rosling Rönnlund: See how the rest of the world lives, organized by income

Anna Roslinga Renlunda: Kā dzīvo pārējā pasaule, sakārtota pēc ienākumiem

Filmed:
1,744,449 views

Kā izskatās zobu tīrīšana Zviedrijā vai gultas klāšana Ruandā? Anna Roslinga Renlunda vēlas mums to parādīt. Viņa ir nosūtījusi fotogrāfus uz 264 mājām 50 valstīs (un turpina to darīt!) plīšu, gultu, tualešu, rotaļlietu un daudz kā cita dokumentēšanai mājsaimniecībās no visu ienākumu līmeņu ģimenēm visā pasaulē. Ieraugiet, kā ģimenes dzīvo Latvijā, Burkinafaso vai Peru, kamēr Roslinga Renlunda skaidro datu vizualizācijas spēku labākai pasaules izpratnei.
- Visualizer, lecturer
Anna Rosling Rönnlund's personal mission: to make it easy for anyone to understand the world visually. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What imagesattēli do we see
from the restatpūsties of the worldpasaule?
0
1309
2913
Kādus attēlus no pārējās
pasaules mēs redzam?
00:16
We see naturaldabisks disasterskatastrofas,
1
4714
2400
Mēs redzam dabas katastrofas,
00:19
warkarš, terrorterors.
2
7138
1874
karus, teroru.
00:21
We see refugeesbēgļi,
3
9036
1334
Mēs redzam bēgļus
00:22
and we see horriblebriesmīgs diseasesslimības.
4
10833
1468
un briesmīgas slimības.
00:24
Right?
5
12325
1151
Mēs redzam skaistas pludmales,
00:25
We see beautifulskaists beachespludmales,
6
13500
1643
00:27
cutepiemīlīgs animalsdzīvnieki,
7
15167
1283
piemīlīgus dzīvniekus,
00:28
beautifulskaists naturedaba,
8
16474
1342
skaistu dabu,
00:29
culturalkultūras ritesrituāli and stuffstuff.
9
17840
1954
kultūras paražas un tamlīdzīgi.
00:32
And then we're supposeddomājams to make
the connectionsavienojums in our headgalva
10
20557
3323
Un tad mums pašiem jāizdara secinājumi,
00:35
and createizveidot a worldviewpasaules skatījums out of this.
11
23904
1753
un no tā jāizveido pasaules aina.
00:37
And how is that possibleiespējams?
12
25681
1777
Bet kā tas ir iespējams?
00:39
I mean, the worldpasaule seemsšķiet so strangedīvaini.
13
27482
3011
Pasaule šķiet tik dīvaina,
00:42
And I don't think it is.
14
30517
1596
taču, manuprāt, tā nav.
00:44
I don't think the worldpasaule
is that strangedīvaini, actuallyfaktiski.
15
32137
2680
Manuprāt, pasaule patiesībā
nav nemaz tik dīvaina.
00:47
I've got an ideaideja.
16
35236
1488
Man radās ideja.
00:48
So, imagineiedomājieties the worldpasaule as a streetiela,
17
36748
2643
Iedomājieties pasauli kā ielu,
00:52
where the poorestnabadzīgākais livedzīvot on one endbeigas
and the richestbagātākais on the other,
18
40146
3806
kur nabadzīgākie dzīvo vienā galā,
bet bagātākie – otrā.
00:55
and everyonevisi in the worldpasaule
livesdzīvo on this streetiela.
19
43976
2741
Uz šīs ielas dzīvo visa pasaule.
00:58
You livedzīvot there, I livedzīvot there,
20
46741
2276
Tur dzīvojat jūs, tur dzīvoju es,
01:01
and the neighborskaimiņi we have
are the onestiem with the samepats incomeienākumi.
21
49041
3765
un kaimiņiem ir līdzīgs ienākumu līmenis.
01:04
People that livedzīvot in the samepats blockbloķēt as me,
22
52830
2924
Tie, kuri dzīvo vienā kvartālā ar mani,
01:07
they are from other countriesvalstīm,
other cultureskultūrām, other religionsreliģijas.
23
55778
5038
ir no dažādām valstīm,
citām kultūrām un reliģijām.
01:13
The streetiela mightvarētu look something like this.
24
61202
2389
Iela varētu izskatīties apmēram šādi.
01:15
And I was curiousziņkārīgs.
25
63615
1578
Es gribēju noskaidrot –
01:17
In SwedenZviedrija where I livedzīvot,
26
65652
1930
Zviedrijā, kur dzīvoju es,
01:19
I've been meetingtikšanās quitediezgan a lot of studentsstudenti.
27
67606
2535
esmu satikusi diezgan daudzus studentus.
01:22
And I wanted to know,
28
70165
1370
Es gribēju zināt, kur, viņuprāt,
01:23
where would they think
they belongpieder on a streetiela like this?
29
71559
3093
uz šādas ielas atrodas viņi?
01:26
So we changedmainījies these housesmājas into people.
30
74676
3504
Mēs nomainījām namus pret cilvēkiem.
01:30
This is the sevenseptiņi billionmiljardi people
that livedzīvot in the worldpasaule.
31
78204
3711
Lūk, pasaulē dzīvojošie
septiņi miljardi cilvēku.
01:33
And just by livingdzīvo in SwedenZviedrija,
mostlielākā daļa likelyiespējams you belongpieder there,
32
81939
3939
Jau tikai dzīvojot Zviedrijā,
jūs visticamāk atrodaties šeit,
01:37
whichkas is the richestbagātākais groupgrupa.
33
85902
1457
bagātākajā grupā.
01:39
But the studentsstudenti, when you askjautājiet them,
34
87788
2234
Bet studenti uzskatīja,
01:42
they think they are in the middlevidū.
35
90046
1807
ka atrodas pa vidu.
01:44
And how can you understandsaprast the worldpasaule
36
92599
2230
Kā gan var saprast pasauli,
01:46
when you see all these scarybiedējošu
imagesattēli from the worldpasaule,
37
94853
3403
ja, redzot biedējošus attēlus no ārzemēm,
01:50
and you think you livedzīvot in the middlevidū,
while you're actuallyfaktiski atopuz augšu?
38
98280
3357
domājat, ka dzīvojat pa vidu,
kaut gan īstenībā atrodaties virsotnē?
01:54
Not very easyviegli.
39
102183
1223
Nav diez ko viegli.
01:55
So I sentnosūtīts out photographersfotogrāfi
40
103881
2019
Tāpēc es aizsūtīju fotogrāfus
01:57
to 264 homesmājas in 50 countriesvalstīm --
so fartālu, still countingskaitīšana --
41
105924
5156
uz 264 mājām 50 valstīs,
un šis skaits joprojām aug.
02:03
and in eachkatrs home, the photographersfotogrāfi
take the samepats setiestatīt of photosfotogrāfijas.
42
111104
4427
Katrā mājā fotogrāfi uzņēma
to pašu fotoattēlu kopumu:
02:07
They take the bedgulta,
43
115555
1636
gultu,
02:09
the stoveplīts,
44
117215
1197
plīti,
02:10
the toysrotaļlietas
45
118436
1243
rotaļlietas
02:11
and about 135 other things.
46
119703
2352
un aptuveni 135 citas lietas.
02:14
So we have 40,000 imagesattēli
or something at the momentbrīdi,
47
122577
3108
Šobrīd mums ir aptuveni 40 000 attēlu.
02:17
and it looksizskatās something like this.
48
125709
1987
Tie izskatās apmēram šādi.
02:20
Here we see, it sayssaka on the toptops,
49
128890
1876
Šeit mēs redzam, ka augšā rakstīts
02:22
"FamiliesĢimenēm in the worldpasaule by incomeienākumi,"
50
130790
2017
„Pasaules ģimenes pēc ienākumiem”,
02:24
and we have the streetiela representedveidoja
just beneathzem tā it, you can see.
51
132831
3534
ko atspoguļo zem tā esošā Dolāru iela.
02:28
And then we see some
of the familiesģimenes we have visitedapmeklēja.
52
136389
2636
Un tad redzamas dažas
no mūsu apmeklētajām ģimenēm.
02:31
We have the poorersliktāku to the left,
the richerbagātāks to the right,
53
139049
2736
Nabadzīgākās ir pa kreisi,
bagātākās – pa labi,
02:33
and everybodyvisi elsecits in betweenstarp,
as the conceptjēdziens sayssaka.
54
141809
2810
un visi pārējie pa vidu,
kā teikts konceptā.
02:37
We can go down and see the differentatšķirīgs
familiesģimenes we have been to so fartālu.
55
145030
4137
Varam nobraukt lejā un ieraudzīt dažādās
ģimenes, ko līdz šim esam apmeklējuši.
02:41
Here, for instancepiemērs, we have
a familyģimene in ZimbabweZimbabve,
56
149191
2387
Lūk, piemēram, ģimene no Zimbabves,
02:43
one in IndiaIndija, one in RussiaKrievija,
and one in MexicoMeksika, for instancepiemērs.
57
151602
3566
Indijas, Krievijas un Meksikas.
02:47
So we can go around and look
at the familiesģimenes this way.
58
155192
2603
Šādi varam apskatīt
jebkuru ģimeni datubāzē.
02:49
But of courseprotams, we can chooseizvēlēties
if we want to see some certainnoteikti countriesvalstīm
59
157819
3312
Protams, iespējams atlasīt
un salīdzināt pēc valsts,
02:53
and comparesalīdzināt them,
60
161155
1162
reģioniem vai citām lietām.
02:54
or regionsreģioni, or if we want,
to see other things.
61
162341
2282
02:56
So let's go to the frontpriekšā doorsdurvis
62
164647
2139
Sāksim ar ārdurvīm
02:58
and see what they look like.
63
166810
1485
un apskatīsimies, kā tās izskatās.
03:00
Go here, and this is the worldpasaule
by frontpriekšā doorsdurvis, orderedpasūtīts by incomeienākumi.
64
168778
4691
Tā izskatās pasaules ārdurvis,
sakārtotas pēc ienākumiem.
03:06
And we can see the bigliels differencestarpība
65
174231
2181
Ir redzama liela atšķirība
03:08
from IndiaIndija, PhilippinesFilipīnas, ChinaĶīna,
UkraineUkraina, in these examplespiemēri, for instancepiemērs.
66
176436
4256
starp Indiju, Filipīnām, Ķīnu, Ukrainu.
03:13
What if we go into the home?
67
181323
1885
Ieiesim mājā.
03:15
We can look at bedsgultas.
68
183811
1397
Varam apskatīt gultas.
03:19
This is what bedsgultas can look like.
69
187073
1790
Tā var izskatīties gultas.
03:21
Doesn't look like the glossyglancēts magazinesžurnāli.
70
189318
2110
Neizskatās kā glancētos žurnālos.
03:23
Doesn't look like
the scarybiedējošu imagesattēli in the mediaplašsaziņas līdzekļi.
71
191452
2790
Neizskatās arī kā biedējošie attēli
plašsaziņas līdzekļos.
03:26
So rememberatceries that the studentsstudenti in SwedenZviedrija,
72
194266
2623
Atceraties, ka Zviedrijas studenti
03:28
they thought they were in the middlevidū
of the worldpasaule incomeienākumi.
73
196913
2710
uzskatīja, ka pasaules ienākumu ielā
atrodas pa vidu?
03:31
So let's go there.
74
199647
1379
Salīdzināsim.
03:33
We zoomtālummaiņa in here by filteringfiltrēšana
the streetiela to the middlevidū,
75
201050
4279
Nofiltrēsim attēlus līdz ielas vidum.
03:38
like this,
76
206736
1292
03:40
and then I askjautājiet the studentsstudenti:
77
208052
1715
Tad es jautāju studentiem:
03:41
Is this what your bedroomguļamistaba looksizskatās like?
78
209791
2173
vai tā izskatās jūsu guļamistaba?
03:43
And they would actuallyfaktiski
not feel very at home.
79
211988
3555
Neviens īsti nejutās kā mājās.
03:47
So we go down and see,
do they feel more at home here?
80
215567
3688
Dodamies zemāk –
vai tas vairāk izskatās kā mājās?
03:51
And they would say,
81
219279
1151
Viņu atbilde ir nē,
tā neizskatās tipiska zviedru guļamistaba.
03:52
no, this is not what a SwedishZviedru
typicaltipisks bedroomguļamistaba looksizskatās like.
82
220454
2821
03:55
We go up here,
83
223299
1448
Ejam augstāk.
03:57
and suddenlypēkšņi, they feel sortkārtot of at home.
84
225748
3207
Pēkšņi viņi sāk justies kā mājās.
04:00
And we can see here in this imageattēls,
85
228979
1771
Šajos attēlos
04:02
we see bedroomsguļamistabas in ChinaĶīna, NetherlandsNīderlande,
86
230774
2771
redzamas guļamistabas Ķīnā, Nīderlandē,
04:05
SouthSouth KoreaKoreja, FranceFrancija
and the UnitedApvienotā StatesValstis, for instancepiemērs.
87
233569
3772
Dienvidkorejā, Francijā un ASV.
04:09
So we can clickklikšķis here.
88
237365
1168
Varam noklikšķināt šeit,
04:10
If we want to know more about the familyģimene,
the home in whichkas this bedgulta standsstendi,
89
238557
4449
lai uzzinātu vairāk par ģimeni
un māju, kur šī gulta atrodas.
04:15
we can just clickklikšķis it and go to the familyģimene,
90
243030
3043
Noklikšķinot šeit,
varam doties tieši pie ģimenes
04:18
and we can see all the imagesattēli
from that familyģimene.
91
246097
2919
un redzēt visus tās attēlus.
04:21
We can go this way, too.
92
249445
1651
04:23
And of courseprotams, this is freebez maksas
for anyonekāds to use.
93
251120
2272
Protams, ikviens to var brīvi lietot.
04:25
So just go here, and please
addpievieno more imagesattēli, of courseprotams.
94
253416
3785
Tā ka ienāciet šeit un, lūdzu,
pievienojiet vēl attēlus.
04:29
My personalpersonīgi favoritemīļākais that everyonevisi
always triesmēģina to make me not showparādīt,
95
257225
3709
Mana mīļākā sadaļa,
ko visi parasti lūdz nerādīt
04:32
I'm going to showparādīt you now,
and that's toiletstualetes,
96
260958
2175
un ko es parādīšu: tualetes.
Parasti nav īsti atļauts
apskatīt cilvēku tualetes,
04:35
because you're not really allowedatļauts
to look at people'scilvēku toiletstualetes,
97
263157
2950
bet tagad mēs to varam, vai ne?
04:38
but now we can just do it, right?
98
266131
1644
04:39
So here (LaughterSmiekli)
we have a lot of toiletstualetes.
99
267799
2413
Tātad, lūk, mums ir daudz tualešu.
(Smiekli)
04:42
They look prettyskaista much
as we're used to, right?
100
270236
2347
Izskatās gluži ierasti.
04:44
And they are in ChinaĶīna, NetherlandsNīderlande,
UnitedApvienotā StatesValstis, NepalNepāla and so forthtālāk,
101
272607
3416
Tās ir Ķīnā, Nīderlandē,
ASV, Nepālā un tā tālāk,
04:48
UkraineUkraina, FranceFrancija.
102
276047
1491
Ukrainā, Francijā.
04:49
And they look prettyskaista similarlīdzīgs, right?
103
277935
1805
Tās izskatās diezgan līdzīgas.
04:51
But rememberatceries, we are in the toptops.
104
279764
2622
Bet atcerieties – mēs esam virsotnē.
04:54
So what about checkingpārbaude all the toiletstualetes?
105
282410
3301
Pārbaudīsim visas tualetes.
04:59
Now it looksizskatās a bitmazliet differentatšķirīgs, doesn't it?
106
287457
2482
Tagad izskatās nedaudz citādāk, ne tā?
05:01
So this way we can visuallyvizuāli browsePārlūkot
throughcauri categorieskategorijas of imageryattēli,
107
289963
5891
Tā mēs varam pārlūkot attēlu kategorijas,
05:07
usingizmantojot photosfotogrāfijas as datadatus.
108
295878
1645
izmantojot fotoattēlus kā datus.
05:09
But not everything worksdarbi as a photofoto.
109
297908
3229
Bet ne viss darbojas kā fotoattēls.
05:13
SometimesDažreiz it's easiervieglāk
to understandsaprast what people do,
110
301161
3236
Dažreiz ir vieglāk saprast,
aplūkojot cilvēku darbības.
05:16
so we alsoarī do videovideo snippetsfragmenti
of everydaykatru dienu activitiesaktivitātes,
111
304421
3671
Tāpēc mēs arī uzņemam
ikdienas darbību videoklipus.
05:20
suchtāds as washingmazgāšana handsrokas, doing laundryVeļas mazgātava,
112
308116
2442
Piemēram, roku, veļas mazgāšanu,
05:22
brushingsuku teethzobi, and so on.
113
310582
1642
zobu tīrīšanu un tā tālāk.
05:24
And I'm going to showparādīt you
a shortīss snippetfragmentu of tooth-brushingzobu suku,
114
312248
2844
Parādīšu īsu video ar zobu tīrīšanu.
05:27
and we’renogulumu going to startsākt at the toptops.
115
315116
1908
Sāksim no augšas.
05:31
So we see people brushingsuku theirviņu teethzobi.
116
319861
2548
Mēs redzam, kā cilvēki tīra zobus.
05:34
Prettyglīts interestinginteresanti to see
117
322996
2219
Diezgan interesanti redzēt,
05:37
the samepats typetips of plasticplastmasa toothbrushzobu suka
is beingbūt used in all these placesvietas
118
325239
4604
ka visur lieto tādu pašu
plastmasas zobu suku
05:41
in the samepats way, right?
119
329867
1575
tādā pašā veidā.
05:44
Some are more seriousnopietns than othersciti --
120
332740
1760
Daži ir nopietnāki par citiem.
05:46
(LaughterSmiekli)
121
334524
1006
(Smiekli)
05:47
but still, the toothbrushzobu suka is there.
122
335554
1703
Bet joprojām ir zobu suka.
05:49
And then, comingnāk down to this poorersliktāku endbeigas,
123
337281
2653
Nokļūstot lejā pie nabadzīgākā gala,
05:51
then we will see people
startsākt usingizmantojot sticksnūjas,
124
339958
2676
redzēsim, ka cilvēki sāk lietot kociņus.
05:55
and they will sometimesdažreiz use theirviņu fingerpirksts
to brushsuka theirviņu teethzobi.
125
343768
3714
Dažreiz viņi zobu tīrīšanai
izmanto arī savu pirkstu.
06:00
So this particularīpaši womansieviete in MalawiMalāvija,
126
348016
2473
Šī sieviete no Malāvijas,
06:02
when she brushessukas her teethzobi,
127
350513
1592
tīrot zobus,
06:04
she scrapesskrambām some muddubļi off from her wallsiena
128
352129
2103
nokasa no sienas dubļus,
06:06
and she mixesmaisījumi it with waterūdens,
and then she's brushingsuku.
129
354256
2904
sajauc tos ar ūdeni un tad sāk tīrīt.
06:09
ThereforeTādēļ, in the DollarDolārs StreetIela materialmateriāls,
130
357184
2770
Līdz ar to Dolāru ielas materiālos
06:11
we have taggedatzīmēti this imageattēls
131
359978
2110
šo attēlu esam atzīmējuši
06:14
not only as her wallsiena, whichkas it is,
132
362112
2372
ne tikai kā sienu, kas tā arī ir,
06:16
but alsoarī as her toothpastezobu pasta,
133
364508
2427
bet arī kā zobu pastu.
06:18
because that is alsoarī what she useslietojumi it for.
134
366959
2744
Jo tieši tā viņa to izmanto.
06:22
So we can say, in the poorersliktāku
endbeigas of the streetiela,
135
370489
2683
Varam apgalvot,
ka nabadzīgākajā ielas galā
06:25
you will use a sticknūju or your fingerpirksts,
136
373196
2452
izmanto kociņu vai pirkstu.
06:27
you come to the middlevidū,
you will startsākt usingizmantojot a toothbrushzobu suka,
137
375672
3143
Tuvojoties vidum,
sāk lietot vienu zobu suku.
06:30
and then you come up to the toptops,
138
378839
1649
Augšā
06:32
and you will startsākt usingizmantojot one eachkatrs.
139
380512
1815
katrs lieto savu.
06:34
Prettyglīts nicejauki, not sharingdalīšanās
a toothbrushzobu suka with your grandmavecmāmiņa.
140
382351
2903
Diezgan jauki, ja nevajag dalīt
zobu suku ar vecmāmiņu.
06:37
And you can alsoarī look at some countriesvalstīm.
141
385278
2846
Varam arī apskatīt dažādas valstis.
06:40
Here, we have the incomeienākumi
distributionizplatīšana withiniekšpusē the US,
142
388148
2857
Lūk, ienākumu sadalījums ASV,
06:43
mostlielākā daļa people in the middlevidū.
143
391029
1694
vairums cilvēku ir vidū.
06:44
We have a familyģimene we visitedapmeklēja
in the richerbagātāks endbeigas, the HowardsHowards.
144
392747
3959
Mēs apmeklējām ģimeni
no bagātākā gala, Hauardus.
06:48
We can see theirviņu home here.
145
396730
1747
Lūk, viņu māja.
06:50
And we alsoarī visitedapmeklēja a familyģimene
in the poorersliktāku endbeigas, down here.
146
398501
3499
Un apmeklējām arī ģimeni
no nabadzīgākā gala.
06:54
And then what we can do now
is we can do instanttūlītēja comparisonssalīdzinājumi
147
402024
3566
Tagad varam vienlaicīgi salīdzināt
06:57
of things in theirviņu homesmājas.
148
405614
1624
māju iekārtojumu.
06:59
Let's look in theirviņu cutlerygalda piederumi draweratvilktne.
149
407262
2504
Sāksim ar galda piederumu atvilktni.
07:01
So, observenovērot the HadleysHadleys:
150
409790
2078
Aplūkojiet Hadlijus:
07:03
they have all theirviņu cutlerygalda piederumi
in a greenzaļš plasticplastmasa boxkaste.
151
411892
3566
viņiem visi galda piederumi
atrodas zaļā plastmasas kastē.
07:07
and they have a fewmaz differentatšķirīgs typestipi
and some of them are plasticplastmasa,
152
415482
3929
Tiem ir atšķirīgs dizains,
kaut kas ir no plastmasas.
07:11
while the HowardsHowards,
they have this woodenkoka draweratvilktne
153
419435
3177
Tikmēr Hauardiem ir koka atvilktne
07:14
with smallmazs woodenkoka compartmentsnodalījumi in it
154
422636
2176
ar maziem koka nodalījumiem tajā
07:16
and a sectionsadaļa for eachkatrs typetips of cutlerygalda piederumi.
155
424836
2729
katram galda piederumu veidam.
07:20
We can addpievieno more familiesģimenes,
156
428392
1873
Varam pievienot vēl ģimenes
07:22
and we can see kitchenvirtuve sinksizlietnes,
157
430289
2540
un apskatīt virtuves izlietnes
07:24
or maybe livingdzīvo roomsistabas.
158
432853
2002
vai varbūt dzīvojamās istabas.
07:27
Of courseprotams, we can do
the samepats in other countriesvalstīm.
159
435416
2405
Protams, to pašu var darīt
arī ar citām valstīm.
07:29
So we go to ChinaĶīna, we pickizvēlēties threetrīs familiesģimenes.
160
437845
2974
Dosimies uz Ķīnu.
Esam izvēlējušies trīs ģimenes.
07:33
we look at theirviņu housesmājas,
161
441434
1687
Varam apskatīt viņu namus,
07:35
we can look at theirviņu sofasdīvāni,
162
443145
1836
dīvānus,
07:37
we can look at theirviņu stoveskrāsnis.
163
445005
1870
plītis.
07:38
And when you see these stoveskrāsnis,
164
446899
1860
Redzot šīs plītis,
07:40
I think it's obviousacīmredzams
that it's a stupidstulba thing
165
448783
2812
acīmredzami ir muļķīgi,
07:43
that usuallyparasti, when we think
about other countriesvalstīm,
166
451619
3192
domājot par citām valstīm,
07:46
we think they have
a certainnoteikti way of doing things.
167
454835
2528
uzskatīt, ka viņi rīkojas noteiktā veidā.
07:49
But look at these stoveskrāsnis.
168
457387
1392
Paskatieties uz šīm krāsnīm.
07:50
Very differentatšķirīgs, right,
169
458803
1476
Ļoti atšķirīgas, vai ne?
07:52
because it dependsatkarīgs
on what incomeienākumi levellīmenis you have,
170
460303
2321
Jo ēdiena gatavošana
ir atkarīga no ienākumu līmeņa.
07:54
how you're going to cookgatavot your foodēdiens.
171
462648
1861
07:56
But the coolatdzesē thing is when we startsākt
comparingsalīdzinot acrosspāri countriesvalstīm.
172
464533
4034
Interesantākais sākas,
kad salīdzinām dažādas valstis.
08:00
So here we have ChinaĶīna and the US.
173
468591
2723
Lūk, Ķīna un ASV.
08:03
See the bigliels overlappārklājas betweenstarp these two.
174
471338
3205
Pievērsiet uzmanību
lielajam pārklājumam starp tām.
08:06
So we pickedpacēla the two homesmājas
we have alreadyjau seenredzējis in these countriesvalstīm,
175
474970
3877
Esam izvēlējušies divas
jau redzētas ģimenes no šīm valstīm –
08:10
the WusAktuālākā and the HowardsHowards.
176
478871
1732
Vu un Hauardus.
08:13
StandingPastāvīgā in theirviņu bedroomguļamistaba,
177
481380
1380
Stāvot guļamistabās,
08:14
prettyskaista hardgrūti to tell whichkas one is ChinaĶīna
and whichkas one is the US, right?
178
482784
3984
diezgan grūti pateikt,
kura ir Ķīna un kura – ASV?
08:18
BothGan have brownbrūna leatherāda sofasdīvāni,
179
486792
2291
Abās ir brūns ādas dīvāns
08:21
and they have similarlīdzīgs playspēlēt structuresstruktūras.
180
489107
2080
un līdzīgi spēļu laukumi.
08:23
MostLielākā daļa likelyiespējams bothabi are madeizgatavots in ChinaĶīna,
181
491211
1756
Visticamāk abi ir ražoti Ķīnā.
08:24
so, I mean, that's not very strangedīvaini --
182
492991
1833
Tāpēc nav dīvaini,
08:26
(LaughterSmiekli)
183
494848
1111
(Smiekli)
08:27
but that is similarlīdzīgs.
184
495983
1313
ka viss ir līdzīgs.
08:29
We can of courseprotams go down
to the other endbeigas of the streetiela,
185
497320
2759
Varam, protams, doties uz otru ielas galu,
08:32
addingpievienojot NigeriaNigērija.
186
500103
1609
pievienojot Nigēriju.
08:33
So let's comparesalīdzināt two homesmājas
in ChinaĶīna and NigeriaNigērija.
187
501736
3929
Salīdzinām divas mājas Ķīnā un Nigērijā.
08:37
Looking at the familyģimene photosfotogrāfijas,
188
505689
1816
Aplūkojot ģimeņu fotoattēlus,
08:39
they do not look like they have
a lot in commonkopīgs, do they?
189
507529
3135
neizskatās, ka tām būtu
daudz kopīga, vai ne?
08:42
But startsākt seeingredzēt theirviņu ceilinggriesti.
190
510688
2026
Bet apskatīsim griestus.
08:44
They have a plasticplastmasa shieldvairogs and grasszāle.
191
512738
2138
Abiem ir plastmasas karkass un zāle.
08:47
They have the samepats kindlaipns of sofadīvāns,
192
515512
2355
Tāda paša veida dīvāni.
08:49
they storeveikals theirviņu graingrauds in similarlīdzīgs waysceļi,
193
517891
2830
Abi līdzīgā veidā glabā graudus,
08:53
they're going to have fishzivis for dinnervakariņas,
194
521243
1852
ēdīs zivis vakariņās
08:55
and they're boilingviršanas temperatūra theirviņu waterūdens
in identicalidentisks waysceļi.
195
523119
3328
un identiski vāra ūdeni.
08:58
So if we would visitapmeklējums any of these homesmājas,
196
526471
2883
Tātad, apmeklējot kādu no šīm mājām,
09:01
there's a hugemilzīgs riskrisks
that we would say we know anything
197
529378
3740
mēs droši vien pārliecinātos,
ka neko nezinām
09:05
about the specificīpašs way you do things
in ChinaĶīna or NigeriaNigērija,
198
533142
4316
par to, kā cilvēki dzīvo
Ķīnā vai Nigērijā.
09:09
while, looking at this,
it's quitediezgan obviousacīmredzams --
199
537482
2605
Bet, aplūkojot šos attēlus, ir skaidrs –
09:12
this is how you do things
on this incomeienākumi levellīmenis.
200
540111
2254
tā jūs rīkojaties šajā ienākumu līmenī.
09:14
That is what you can see when you go
throughcauri the imageryattēli in DollarDolārs StreetIela.
201
542389
4361
Tas redzams, caurskatot
Dolāru ielas attēlus.
09:18
So going back to the figuresskaitļi,
202
546774
2184
Atgriežoties pie skaitļiem,
09:20
the sevenseptiņi billionmiljardi people of the worldpasaule,
203
548982
2196
septiņiem miljardiem pasaules iedzīvotāju.
09:23
now we're going to do a quickātri recapatgādinājums.
204
551202
1944
Izdarīsim ātru kopsavilkumu.
09:25
We're going to look at comparisonssalīdzinājumi
of things in the poorestnabadzīgākais groupgrupa:
205
553170
3912
Nabadzīgākajās grupās salīdzināsim
09:29
bedsgultas,
206
557106
1319
gultas,
09:30
roofsjumti,
207
558449
1287
jumtus,
09:32
cookingēdiena gatavošana.
208
560569
1213
ēdiena gatavošanu.
09:33
And observenovērot, in all these comparisonssalīdzinājumi,
209
561806
2213
Pievērsiet uzmanību,
09:36
theirviņu homesmājas are chosenizvēlēts
210
564043
1750
ka visas mājas tika izvēlētas
09:37
so they are in completelypilnīgi
differentatšķirīgs placesvietas of the worldpasaule.
211
565817
2700
no pilnīgi dažādām vietām pasaulē.
09:40
But what we see is prettyskaista identicalidentisks.
212
568541
2163
Bet redzamais ir diezgan identisks.
09:42
So the poorestnabadzīgākais billionmiljardi cookingēdiena gatavošana
213
570728
1741
Ēdiena gatavošana
nabadzīgākajam miljardam
09:44
would look somewhatnedaudz
the samepats in these two placesvietas;
214
572493
2974
abās vietās izskatīsies aptuveni vienādi.
09:47
you mightvarētu not have shoeskurpes;
215
575491
1719
Jums var nebūt kurpes
09:49
eatingēst, if you don't have a spoonkaroti;
216
577234
1880
vai karotes ēšanai.
09:51
storinguzglabāšana saltsāls would be similarlīdzīgs
whethervai you're in AsiaĀzija or in AfricaĀfrika;
217
579667
3920
Sāls uzglabāšana
ir līdzīga Āzijā un Āfrikā.
09:55
and going to the toilettualete would be
prettyskaista much the samepats experiencepieredze
218
583611
3206
Pat tualetes apmeklējums
būtu apmēram tāds pats
09:58
whethervai you're in NigeriaNigērija or NepalNepāla.
219
586841
1993
Nigērijā un Nepālā.
10:00
In the middlevidū, we have
a hugemilzīgs groupgrupa of fivepieci billionmiljardi,
220
588858
3448
Pa vidu ir piecu miljardu liela grupa.
10:04
but here we can see you will have
electricelektrisks lightgaisma, mostlielākā daļa likelyiespējams;
221
592330
3346
Tajā visticamāk būtu
elektriskais apgaismojums.
10:07
you will no longerilgāk sleepGulēt on the floorgrīda;
222
595700
1952
Jūs vairs negulēsiet uz grīdas.
10:09
you will storeveikals your saltsāls in a containerkonteiners;
223
597676
2344
Uzglabāsiet sāli traukā.
10:12
you will have more than one spoonkaroti;
224
600044
1819
Jums būs vairāk nekā viena karote,
10:13
you will have more than one penpildspalva;
225
601887
2216
vairāk nekā viena pildspalva.
10:16
the ceilinggriesti is no longerilgāk
leakingnoplūde that much;
226
604127
2646
Griesti vairs tik ļoti nepilēs.
10:18
you will have shoeskurpes;
227
606797
1565
Jums būs kurpes,
10:20
you mightvarētu have a phonetālrunis,
228
608386
1299
varbūt telefons,
10:22
toysrotaļlietas,
229
610131
1154
rotaļlietas,
10:23
and produceražot wasteatkritumi.
230
611309
1508
un jūs radīsiet atkritumus.
10:24
ComingTuvojas to our groupgrupa up here,
231
612841
2289
Pievēršoties mūsu grupai šeit:
10:27
similarlīdzīgs shoeskurpes, JordanJordānija, US.
232
615154
2863
līdzīgas kurpes Jordānijā, ASV.
10:30
We have sofasdīvāni, fruitsaugļi, hairbrushesmatu,
233
618041
3983
Ir dīvāni, augļi, matu sukas,
10:34
bookshelvesgrāmatplaukti,
234
622048
1182
grāmatu plaukti,
10:35
toilettualete paperpapīrs in TanzaniaTanzānija, PalestinePalestīna,
235
623254
2864
tualetes papīrs Tanzānijā, Palestīnā.
10:38
hardgrūti to distinguishatšķirt
236
626142
1200
Grūti atšķirt, vai sēžam
10:39
if we would sitsēdēt in US, PalestinePalestīna
or TanzaniaTanzānija from this one.
237
627366
4373
ASV, Palestīnā vai Tanzānijā.
10:43
VietnamVjetnama, KenyaKenija:
238
631763
1779
Vjetnama, Kenija:
10:45
wardrobesskapji, lampslampas,
blackmelns dogssuņi, floorsgrīdas, soapziepes,
239
633566
4988
skapji, lampas,
melni suņi, grīdas, ziepes,
10:50
laundryVeļas mazgātava, clockspulksteņi, computersdatori,
240
638578
2558
veļa, pulksteņi, datori,
10:53
phonestelefoni, and so on, right?
241
641160
2156
telefoni un tā tālāk.
10:55
So we have a lot of similaritieslīdzības
all over the worldpasaule,
242
643340
3243
Visā pasaulē ir daudz līdzības.
10:58
and the imagesattēli we see in the mediaplašsaziņas līdzekļi,
243
646607
2374
Plašsaziņas līdzekļos redzamie attēli
11:01
they showparādīt us the worldpasaule
is a very, very strangedīvaini placevietu.
244
649005
3973
rāda pasauli kā ļoti, ļoti dīvainu vietu.
11:05
But when we look
at the DollarDolārs StreetIela imagesattēli,
245
653002
2287
Bet, apskatot Dolāru ielas attēlus,
11:07
they do not look like that.
246
655313
1389
tā vairs tāda neizskatās.
11:09
So usingizmantojot DollarDolārs StreetIela,
247
657230
2277
Izmantojot Dolāru ielu,
11:11
we can use photosfotogrāfijas as datadatus,
248
659531
2303
mēs varam izmantot fotogrāfijas kā datus,
11:13
and countryvalsts stereotypesstereotipi --
249
661858
1683
un stereotipi par valstīm
11:15
they simplyvienkārši fallkritums apartatsevišķi.
250
663565
2104
vienkārši sabrūk.
11:18
So the personpersona staringskatās back at us
from the other sidepusē of the worldpasaule
251
666294
3641
Cilvēks, kas raugās
no otras pasaules malas,
11:21
actuallyfaktiski looksizskatās quitediezgan a lot like you.
252
669959
2268
īstenībā izskatās diezgan līdzīgs jums.
11:24
And that impliesnozīmē, ka bothabi a call to actionrīcība
253
672804
3718
Tas ietver gan aicinājumu rīkoties,
11:28
and a reasoniemesls for hopeceru.
254
676546
1485
gan iemeslu cerībai.
11:30
Thank you.
255
678693
1167
Paldies.
11:31
(ApplauseAplausi)
256
679884
6778
(Aplausi)
Translated by Igor Shepelev
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anna Rosling Rönnlund - Visualizer, lecturer
Anna Rosling Rönnlund's personal mission: to make it easy for anyone to understand the world visually.

Why you should listen

Always with the end consumer at heart, Anna Rosling Rönnlund spends her days making sure that Gapminder -- a foundation she co-founded with Hans and Ola Rosling to promote a fact-based Worldview that everyone can understand -- provides the world with useful and meaningful data about the world. Passionate about the visual side of data, she invented the project Dollar Street, where she uses photos as data to show how people really live on different income levels, beyond country stereotypes. Dollar Street explores a lot of items in homes like, for instance, how people brush their teeth.

More profile about the speaker
Anna Rosling Rönnlund | Speaker | TED.com