ABOUT THE SPEAKER
Daniel Lismore - Artist
Inspired by art in all its forms, Daniel Lismore combines multiple inspirations from around the world into vibrant expressions of cultural appreciation.

Why you should listen

Daniel Lismore is known for living his life as art. His elaborate and extravagant ensembles brilliantly combine haute couture with vintage fabrics, found objects, chainmail, ethnic jewellery, millinery and more in an expression of eccentric, creative energy.

Lismore has been named by Vogue as England's most eccentric dresser. A prominent fixture on the London fashion and art circuits, he is both a tastemaker and friend to artists ranging from Stephen Fry and Debbie Harry to Boy George and Edward Enninful. In 2016, he was the face of H&M's "Close the Loop" Campaign to help encourage recycling of clothes. Lismore's personal wardrobe archive highlight his commitment to sustainable fashion.

Lismore is the author of Be Yourself, Everyone Else Is Already Taken.

More profile about the speaker
Daniel Lismore | Speaker | TED.com
TED2019

Daniel Lismore: My life as a work of art

Даниел Лисмор: Мојот живот како уметничко дело

Filmed:
376,941 views

Плакарот на Даниел Лисмор е веројатно малку поразличен од вашиот -- неговите алишта се изработени од необични материјали, од лименки пиво и пластични кристали, па се’ до дијаманти, кралска свила и Римски прстени коишто се стари 2000 години. Во овој впечатлив говор Лисмор ја споделува визијата што лежи во основата на неговите сложени костими и анализира како е да се живее животот како уметничко дело. "Секој е способен да си создаде сопствено ремек дело," вели тој. "Треба некогаш да пробате."
- Artist
Inspired by art in all its forms, Daniel Lismore combines multiple inspirations from around the world into vibrant expressions of cultural appreciation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
My day starts just like yours.
0
1224
3274
Мојот ден почнува исто како и вашиот.
00:17
(Laughter)
1
5581
4965
(смеење)
00:22
When I wake up in the morning,
2
10570
2016
Кога се будам наутро,
00:24
I check my phone,
3
12610
2188
го проверувам мојот телефон,
00:26
and then I have a cup of coffee.
4
14822
1662
и потоа пијам кафе.
00:29
But then my day truly starts.
5
17512
2489
Но потоа, мојот ден навистина започнува.
00:33
It may not be like yours,
because I live my life as an artwork.
6
21154
5179
Можеби не е како вашиот,
бидејќи јас го живеам животот
како уметничко дело
00:40
Picture yourself in a giant jewelry box
7
28289
4323
Замислете се во една огромна кутија накит
00:44
with all the beautiful things
that you have ever seen in your life.
8
32636
3341
со сите прекрасни работи
што ги имате видено во вашиот живот.
00:49
Then imagine that your body is a canvas.
9
37336
3850
Потоа замислете дека
вашето тело е платно.
00:54
And on that canvas,
10
42568
1743
И на тоа платно,
00:56
you have a mission to create a masterpiece
11
44335
5062
вие имате мисија
да создадете едно ремек дело
01:01
using the contents
of your giant jewelry box.
12
49421
2791
користејќи ја содржината
на вашата огромна кутија накит.
01:05
Once you've created your masterpiece,
13
53757
3009
Откога ќе го создадете вашето ремек дело,
01:08
you might think, "Wow, I created that.
14
56790
3508
можеби ќе си помислите,
"Леле, јас го создадов тоа.
01:12
This is who I am today."
15
60322
1676
Ова сум јас денес".
Потоа ќе ги земете клучевите
од вашиот дом,
01:14
Then you would pick up your house keys,
16
62736
1955
01:16
walk out the door into the real world,
17
64715
2246
ќе излезете надвор во вистинскиот свет,
01:18
maybe take public transport
to the center of the town ...
18
66985
3386
можеби ќе користите јавен превоз
за да стигнете до центарот на градот.
01:23
Possibly walk along the streets
or even go shopping.
19
71709
3204
Можеби и ќе се прошетате по улиците
или пак ќе одите на шопинг.
01:27
That's my life, every day.
20
75731
1727
Тоа е мојот живот, секој ден.
01:30
When I walk out the door,
21
78686
1393
Кога излегувам од вратата,
01:32
these artworks are me.
22
80103
1596
уметничките дела ме претставуваат
01:34
I am art.
23
82281
2096
- јас сум уметност.
01:38
I have lived as art my entire adult life.
24
86408
3164
Цел мој живот како возрасен
го живеам како уметност.
01:42
Living as art is how I became myself.
25
90324
2691
Се открив себеси кога почнав
да живеам како уметност.
01:46
I was brought up in a small village
called Fillongley, in England,
26
94401
4090
Израснав во мало село кое што се вика
Филонгли, во Англија,
последен пат спомнато во
„Книга за страшниот суд“
01:50
and it was last mentioned
in the "Domesday Book,"
27
98515
2287
01:52
so that's the mentality.
28
100826
1635
така што менталитетот е таков.
01:54
(Laughter)
29
102485
1151
(смеење)
01:55
I was raised by my grandparents,
30
103660
2322
Ме израснаа баба ми и дедо ми.
01:58
and they were antiques dealers,
31
106006
1774
тие продаваа антиквитети
01:59
so I grew up surrounded
by history and beautiful things.
32
107804
4305
така што бев опкружен со историја
и прекрасни предмети додека растев.
02:04
I had the most amazing dress-up box.
33
112621
1877
Имав неверојатната кутија за костими
02:07
So as you can imagine, it started then.
34
115309
3031
така што како што можете да замислите,
тогаш започна сé.
02:13
I moved to London when I was 17
to become a model.
35
121817
2638
Се преселив во Лондон на 17 години
за да станам модел.
02:17
And then I went to study photography.
36
125718
1892
Тогаш почнав да студирам и фотографија.
02:20
I wasn't really happy
with myself at the time,
37
128995
2369
Не бев среќен самиот со себе
во тој период,
02:23
so I was always looking for escapism.
38
131388
1781
па сакав да избегам од реалноста.
02:25
I studied the works of David LaChapelle
39
133884
2632
Ги проучував изработките на Давид ЛаШапел
02:28
and Steven Arnold,
40
136540
1286
и Стивен Арнолд,
02:29
photographers who both curated
and created worlds
41
137850
3624
фотографи кои издигнаа
и изградија светови
02:33
that were mind-blowing to me.
42
141498
2098
кои што мене ми беа
посебно импресивни.
02:36
So I decided one day to cross over
from the superficial fashion world
43
144038
5849
Еден ден решив да преминам од
површинскиот свет на модата
02:41
to the superficial art world.
44
149911
1659
до површинскиот свет на уметноста.
02:43
(Laughter)
45
151594
1373
(смеење)
02:44
I decided to live my life
as a work of art.
46
152991
3435
Се одлучив да го живеам животот
како едно уметничко дело.
02:50
I spend hours, sometimes
months, making things.
47
158178
2893
Работам со саати, понекогаш и
со месеци изработувајќи нешто.
02:53
My go-to tool is a safety pin,
like this --
48
161807
3389
Мојата најчесто користена алатка
е безопасната игла, еве вака некако --
02:57
(Laughter)
49
165220
1006
(смеење)
02:58
They're never big enough.
50
166250
1228
Не се доволно големи.
02:59
(Laughter)
51
167502
1107
(смеење)
03:00
And I use my fabrics time and time again,
52
168633
2524
И ги користам истите ткаенини одново,
03:03
so I recycle everything that I use.
53
171181
1873
така што рециклирам сé што користам.
03:06
When I get dressed I'm guided
by color, texture and shape.
54
174580
3010
Кога се облекувам,
бојата, формата и текстурата ме водат.
03:10
I rarely have a theme.
55
178848
1355
Ретко имам некоја тема.
03:12
I find beautiful objects
from all over the world,
56
180865
2304
Наоѓам прекрасни предмети
од цел светот,
03:15
and I curate them into 3-D tapestries
57
183183
2838
и ги оформувам
во тридимензионални таписерии
03:18
over a base layer that covers
my whole body shape ...
58
186045
2660
врз една постава што ја покрива
формата на моето тело.
03:20
because I'm not very happy with my body.
59
188729
1941
зашто не сум задоволен со своето тело.
03:22
(Laughs)
60
190694
1150
(смеење)
03:24
I ask myself, "Should I take something off
61
192177
2000
Се прашувам, "Да соблечам нешто
03:26
or should I put something on?
62
194201
2194
или да облечам уште нешто?
03:28
100 pieces, maybe?"
63
196419
1173
100 парчиња, можеби?"
03:29
And sometimes, I do that.
64
197616
1446
Некогаш, го правам токму тоа.
03:32
I promise you it's not
too uncomfortable --
65
200963
2804
Ветувам, не е премногу
неудобно--
03:35
well, just a little --
66
203791
1542
добро, можеби е малку--
03:37
(Laughter)
67
205357
1080
(смеење)
03:38
I might have a safety pin
poking at me sometimes
68
206461
2239
Moжеби понекогаш ме
боцка некоја безопасна игла
03:40
when I'm having a conversation with you,
69
208724
1905
додека разговарам со вас,
03:42
so I'll kind of go off --
70
210653
1542
па малку ќе се занесам--
03:44
(Laughter)
71
212219
1424
(смеење)
03:47
It usually takes me
about 20 minutes to get ready,
72
215091
3475
Вообичаено ми требаат околу
20 минути за да се спремам,
03:50
which nobody ever believes.
73
218590
2102
но никој не верува во тоа.
03:53
It's true --
74
221828
1150
Вистина е--
03:55
sometimes.
75
223002
1150
понекогаш.
03:56
So, it's my version
of a t-shirt and jeans.
76
224942
2735
Тоа е една моја верзија на
облекување маичка и фармерки.
03:59
(Laughter)
77
227701
2224
(смеење)
04:01
When I get dressed,
I build like an architect.
78
229949
2155
Кога се облекувам се
изградувам како архитект.
04:04
I carefully place things
till I feel they belong.
79
232892
2654
Нежно поставувам работи
за да чувствувам дека припаѓаат.
04:08
Then, I get a lot of my ideas
from lucid dreaming.
80
236157
2634
Всушност, дел од моите идеи
доаѓаат од луцидно сонување.
04:11
I actually go to sleep
to come up with my ideas,
81
239180
2586
Всушност, спијам за да ги
добијам тие идеи,
04:13
and I've taught myself to wake up
to write them down.
82
241790
2529
и се имам научено да се будам
за да ги запишам.
04:18
I wear things till they fall apart,
83
246002
1993
Ги носам работите додека не се распаднат,
04:20
and then, I give them a new life.
84
248019
2181
и потоа, им давам нов живот.
04:22
The gold outfit, for example --
85
250686
1737
На пример, златниот костим--
04:24
it was the outfit that I wore
to the Houses of Parliament in London.
86
252447
4039
тоа беше костимот што го носев
во Палатата на парламентот во Лондон.
04:29
It's made of armor,
sequins and broken jewelry,
87
257411
2833
Изработен е од оклоп,
циркони и скршен накит.
04:32
and I was the first person
to wear armor to Parliament
88
260268
2747
Јас бев првиот човек кој носеше
оклоп во Парламентот
04:35
since Oliver Cromwell
banned it in the 17th century.
89
263039
2680
откога Оливер Кромвел го
забрани во 17-от век.
04:38
Things don't need
to be expensive to be beautiful.
90
266889
2666
Работите не треба да се скапи
за да се прекрасни.
04:42
Try making outfits out of bin liners
or trash you found out on the streets.
91
270335
4785
Пробајте да направите костими од кеси за
ѓубре или нешто што ќе најдете на улица.
04:47
You never know,
92
275144
1151
Од каде знаете,
04:48
they might end up on the pages of "Vogue."
93
276319
2341
можеби тоа ќе заврши
во списанието "Vouge".
04:51
There's over 6,000 pieces
in my collection,
94
279932
2224
Во мојата колекција има
повеќе од 6000 парчиња-
04:54
ranging from 2,000-year-old Roman rings
to ancient Buddhist artifacts.
95
282180
4306
-од Римски прстени кои се стари 2000
години па до будистички артефакти.
04:59
I believe in sharing what I do
and what I have with others,
96
287066
3018
Верувам во споделување на она што
го правам со други,
05:02
so I decided to create an art exhibition,
97
290108
2938
па се одлучив да направам
уметничка изложба,
05:05
which is currently traveling
to museums around the world.
98
293070
2928
што мометално низ музеите
ширум светот.
05:09
It contains an army of me --
99
297080
2225
Содржи една армија од мене--
05:11
life-size sculptures
as you can see behind me,
100
299329
2149
скулптура со реална големина,
како што гледате
05:13
they're here --
101
301502
1151
зад мене, тука се--
05:14
they are my life, really.
102
302677
1217
тие се мојот живот.
05:15
They're kind of like 3-D tapestries
of my existence as living as art.
103
303918
3234
Тие се како 3Д таписерии од
моето постоење како едно уметничко дело.
05:19
They contain plastic crystals
mixed with diamonds,
104
307176
2476
Содржат пластични кристали
помешано со дијаманти,
05:21
beer cans and royal silks all in one look.
105
309676
2591
лименки за пиво и кралска свила
заедно во еден костим.
05:24
I like the fact that the viewer
can never make the assumption
106
312639
2869
Ми се допаѓа фактот што гледачот
никогаш не може да замисли
05:27
about what's real and what's fake.
107
315532
1659
што е вистинско, а што е лажно.
05:29
I find it important to explore and share
cultures through my works.
108
317599
4791
Сметам дека е важно да истражувам
и споделувам култури преку моите дела.
05:35
I use clothing as a means to investigate
109
323746
2410
Ја користам облеката како
алатка за истражување
05:38
and appreciate people
from all over the world.
110
326180
2456
и ценам луѓе од секој крај на светот.
05:41
Sometimes, people think
I'm a performer or a drag queen.
111
329557
5154
Понекогаш, луѓето мислат дека сум
уметнички изведувач или транвестит.
05:47
I'm not.
112
335704
1421
Не сум.
05:49
Although my life appears
to be a performance,
113
337149
3576
Иако навидум мојот живот
изгледа како перформанс,
05:52
it's not.
114
340749
1376
не е.
05:54
It's very real.
115
342149
1695
Многу е реален.
05:56
People respond to me as they would
any other type of artwork.
116
344791
3041
Луѓето реагираат на мене исто како
и на други уметнички дела.
06:00
Many people are fascinated and engaged.
117
348272
2892
Многу луѓе се фасцинирани
и заинтересирани.
06:03
Some people walk around me,
staring, shy at first.
118
351536
3038
Некои пак се вртат околу мене,
ме зјапаат, се срамат отпрвин.
06:07
Then they come up to me and they say
they love or absolutely hate what I do.
119
355024
4422
Но ќе ми пријдат и ќе ми кажат дали
им се допаѓа или не она што го правам.
06:12
I sometimes respond, and other times
I let the art talk for itself.
120
360242
3744
Понекогаш им одговарам, понекогаш
ја оставам уметноста да им одговори.
06:18
The most annoying thing in the world
is when people want to touch the artwork.
121
366187
3777
Најиритантното нешто на свет е кога
тие сакат да го допрат уметничкото дело.
06:22
But I understand.
122
370550
1310
Но ги разбирам.
06:24
But like a lot of contemporary art,
123
372822
1709
Како и голем дел современата уметност
06:26
many people are dismissive.
124
374555
1480
многу луѓе се негативни.
06:28
Some people are critical,
125
376059
1907
Некои се критични,
06:29
others are abusive.
126
377990
1352
но други навредуваат.
06:31
I think it comes from
the fear of the different --
127
379918
2891
Мислам дека тоа доаѓа од
стравот за нешто различно--
06:34
the unknown.
128
382833
1337
нешто непознато.
06:36
There are so many reactions to what I do,
129
384194
2477
Има толку многу реакции
за тоа што го правам,
06:38
and I've just learned
not to take them personally.
130
386695
3034
што се научив да не ги сфаќам лично.
06:42
I've never lived
as Daniel Lismore, the person.
131
390803
2533
Никогаш не сум живеел како
Даниел Лисмор, личноста,
06:45
I've lived as Daniel Lismore, the artwork.
132
393360
2094
туку како Даниел Лисмор, уметничкото дело.
06:48
And I've faced every
obstacle as an artwork.
133
396174
2587
Сум се соочил со секоја пречка
како уметничко дело.
06:52
It can be hard ...
134
400402
1892
Знае да биде и многу тешко...
06:54
especially if your wardrobe
takes up a 40-foot container,
135
402318
4141
особено ако вашите алишта зафаќаат простор
на контејнер со големина 12 метри,
06:58
three storage units
and 30 boxes from IKEA --
136
406483
2914
3 сандаци за складирање
и 30 кутии од ИКЕА--
07:01
(Laughter)
137
409421
1515
(смеење)
07:02
and sometimes, it can be
very difficult, getting into cars,
138
410960
4008
Понекогаш ми е многу тешко
да влезам во кола
07:06
and sometimes --
139
414992
1226
и некогаш--
07:08
well, this morning I didn't fit
through my bathroom door,
140
416242
2668
на пример, утрово не ме собра
во сопственото WC
07:10
so that was a problem.
141
418934
1243
така што тоа беше проблем.
07:12
(Laughter)
142
420201
1647
(смеење)
07:13
What does it mean to be yourself?
143
421872
1975
Што значи тоа да бидеш свој?
07:16
People say it all the time,
144
424313
1869
Луѓето го велат тоа постојано,
07:18
but what does it truly mean,
145
426206
1690
но што значи тоа навистина,
07:19
and why does it matter?
146
427920
1426
зошто е толку важно?
07:22
How does life change when you choose
to be unapologetically yourself?
147
430257
4208
Како се менува животот кога ќе изберете
да бидете безрезервно свои?
07:28
I've had to face struggles
and triumphs whilst living my life as art.
148
436560
3906
Сум се соочувал со маки и
победи додека живеам живот како уметност.
07:32
I've been put on private jets
149
440490
2240
Сум летал со приватни авиони
07:34
and flown around the world.
150
442754
1575
насекаде околу светот.
07:36
My work's been displayed
in prestigious museums,
151
444724
2233
Моите дела биле изложени
во престижни музеи,
07:38
and I've had the opportunity --
152
446971
1477
и сум ја имал приликата--
07:40
that is my grandparents, by the way,
153
448472
2732
инаку, тоа се моите баба и дедо,
07:43
they're the people that raised me,
154
451228
1715
луѓето кои ме израснаа,
07:44
and there I am --
155
452967
1356
а еве ме мене--
07:46
(Laughs)
156
454347
1001
(смеење)
07:47
(Applause)
157
455372
5462
(аплауз)
07:52
So I've been put on private jets,
flown around the world,
158
460858
2753
Значи сум летал со приватни авиони
насекаде околу светот,
07:55
and yet, it's not been that easy
159
463635
2065
и сепак, не ми било секогаш лесно
07:57
because at times, I've been homeless,
160
465724
3072
бидејќи имало времиња
каде што сум бил бездомник,
08:00
I've been spat at,
161
468820
1362
плукале по мене,
08:02
I've been abused, sometimes daily,
162
470206
1890
ме злоупотребувале,некогаш и секој ден,
08:04
bullied my entire life,
163
472120
1888
ме навредувале цел живот,
08:06
rejected by countless individuals,
164
474032
2462
сум бил отфрлен од многу поединци,
08:08
and I've been stabbed.
165
476518
1886
сум бил и прободен.
08:10
But what hurt the most
166
478428
1906
Но она што ме болело најмногу беше тоа
08:12
was being put on the "Worst Dressed" list.
167
480358
2159
што бев ставен на листа за
најлошо облечени.
08:14
(Laughter)
168
482541
3210
(смеење)
08:17
It can be hard, being yourself,
169
485775
2331
Да бидете свои
може да биде многу тешко, но
08:20
but I've found it's the best way.
170
488130
1773
научив дека тоа е најдобриот начин.
08:21
There's the "Worst Dressed."
171
489927
1357
Еве го "најлошо облечениот".
08:23
(Laughs)
172
491308
1546
(смеење)
08:25
As the quote goes,
"Everyone else is already taken."
173
493768
2603
Како што се вели,
"Секој друг е веќе зафатен".
08:29
I've come to realize that confidence
is a concept you can choose.
174
497128
3287
Сум сфатил дека самодовербата е
концепт кој што сами го избирате.
08:32
I've come to realize that authenticity
is necessary, and it's powerful.
175
500991
4130
Сум сфатил дека автентичноста
е потребна, и е моќна.
08:38
I've tried to spend time
being like other people.
176
506206
3038
Сум пробал да бидам како
други луѓе извесно време.
08:41
It didn't work.
177
509741
1240
Не функционираше.
08:43
It's a lot of hard work,
not being yourself.
178
511362
2343
Да не си свој е напорна работа.
08:47
I have a few questions for you all.
179
515600
1740
Имам неколку прашања за сите вас.
08:50
Who are you?
180
518612
1150
Кои сте вие?
08:53
How many versions of you are there?
181
521074
1804
Колку многу верзии од вас постојат?
08:55
And I have one final question:
182
523850
2422
И имам уште едно финално прашање:
08:59
Are you using them all to your advantage?
183
527031
3009
Дали ги користите сите
тие верзии во ваша полза?
09:03
In reality, everyone is capable
of creating their own masterpiece.
184
531503
3660
Во реалноста, секој е способен да
создаде едно свое уметничко дело.
09:07
You should try it sometime.
185
535847
1781
Треба да пробате некогаш.
09:09
It's quite fun.
186
537652
1150
Забавно е.
09:11
Thank you.
187
539453
1151
Ви благодарам.
09:12
(Applause and cheers)
188
540628
5213
(аплауз)
Translated by Matea Shtrkovska
Reviewed by Julia Kalaputi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Daniel Lismore - Artist
Inspired by art in all its forms, Daniel Lismore combines multiple inspirations from around the world into vibrant expressions of cultural appreciation.

Why you should listen

Daniel Lismore is known for living his life as art. His elaborate and extravagant ensembles brilliantly combine haute couture with vintage fabrics, found objects, chainmail, ethnic jewellery, millinery and more in an expression of eccentric, creative energy.

Lismore has been named by Vogue as England's most eccentric dresser. A prominent fixture on the London fashion and art circuits, he is both a tastemaker and friend to artists ranging from Stephen Fry and Debbie Harry to Boy George and Edward Enninful. In 2016, he was the face of H&M's "Close the Loop" Campaign to help encourage recycling of clothes. Lismore's personal wardrobe archive highlight his commitment to sustainable fashion.

Lismore is the author of Be Yourself, Everyone Else Is Already Taken.

More profile about the speaker
Daniel Lismore | Speaker | TED.com