ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: Det lekne eventyrlandet bak store oppfinnelser

Filmed:
1,351,401 views

Nødvendighet er oppfinnelsens mor, ikke sant? Vel, ikke alltid. Steven Johnson viser oss at noen av de mest transformative ideene og teknologiene, som datamaskinen, ikke kom av nødvendighet i det hele tatt men i stedet fra den rare gleden av lek. Del denne fengslende, illustrerte utforskningen av oppfinnelsens historie. Det viser seg at du finner fremtiden der folk har det mest moro.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(MusicMusikk)
0
801
3895
(Musikk)
00:16
RoughlyOmtrent 43,000 yearsår agosiden,
1
4720
2696
For omtrent 43 000 år siden
00:19
a youngung cavehulen bearBjørn
dieddøde in the rollingrullende hillsbakker
2
7440
2976
døde en ung hulebjørn i de bølgende åsene
00:22
on the northwestnordvest bordergrense
of modernmoderne day SloveniaSlovenia.
3
10440
3376
på den nordvestlige grensen
av dagens Slovenia.
00:25
A thousandtusen yearsår laterseinere,
a mammothMammoth dieddøde in southernsør- GermanyTyskland.
4
13840
4096
Tusen år senere dør
en mammut i Sør-Tyskland.
00:29
A few centuriesårhundrer after that,
a griffonGriffon vulturegribb alsoogså dieddøde
5
17960
3296
Noen få århundrer senere
dør en gåsegribb også
00:33
in the samesamme vicinitynærhet.
6
21280
1200
i det samme området.
00:35
And we know almostnesten nothing
about how these animalsdyr metmøtte theirderes deathsdødsfall,
7
23280
4136
Og vi vet nesten ingenting
om hvordan disse dyrene møtte sin død,
00:39
but these differentannerledes creaturesskapninger
dispersedspredt acrosspå tvers bothbåde time and spacerom
8
27440
4056
men disse forskjellige skapningene
spredd over både tid og sted
00:43
did sharedele one remarkablebemerkelsesverdig fateskjebne.
9
31520
3176
delte en bemerkelsesverdig skjebne.
00:46
After theirderes deathsdødsfall,
a bonebein from eachHver of theirderes skeletonsskjeletter
10
34720
3456
Etter at de døde ble en knokel
fra hver av deres skjelett
00:50
was craftedlaget by humanmenneskelig handshender
11
38200
2696
utformet av menneskehender
00:52
into a flutefløyte.
12
40920
1200
til en fløyte.
00:54
Think about that for a secondsekund.
13
42920
1456
Tenk på det et øyeblikk.
00:56
ImagineTenk you're a cavemanCaveman,
40,000 yearsår agosiden.
14
44400
2656
Tenk at du er en huleboer
for 40 000 år siden.
00:59
You've masteredmastret fireBrann.
15
47080
1656
Du har mestret ild.
01:00
You've builtbygget simpleenkel toolsverktøy for huntingjakt.
16
48760
2056
Du har bygget enkle jaktverktøy.
01:02
You've learnedlært how to crafthåndverket
garmentsklær from animaldyr skinsskinn
17
50840
2616
Du har lært å lage
klær av dyreskinn
01:05
to keep yourselfdeg selv warmvarm in the wintervinter.
18
53480
2056
for å holde deg varm om vinteren.
01:07
What would you choosevelge to inventfinne opp nextneste?
19
55560
2736
Hva ville du valgt å finne opp nå?
01:10
It seemsvirker preposterousabsurd
that you would inventfinne opp the flutefløyte,
20
58320
3136
Det virker absurd at du
ville finne opp fløyten,
01:13
a toolverktøy that createdopprettet
uselessubrukelig vibrationsvibrasjoner in airluft moleculesmolekyler.
21
61480
3816
et redskap som lagde
ubrukelige vibrasjoner i luftmolekyler.
01:17
But that is exactlynøyaktig
what our ancestorsforfedre did.
22
65319
3001
Men det er akkurat det
våre forfedre gjorde.
01:21
Now this turnssvinger out
to be surprisinglyoverraskende commonfelles
23
69200
3416
Dette viser seg å være
overraskende vanlig
01:24
in the historyhistorie of innovationinnovasjon.
24
72640
1616
gjennom innovasjonens historie.
01:26
SometimesNoen ganger people inventfinne opp things
25
74280
1936
Noen ganger blir ting oppfunnet
01:28
because they want to stayoppholde seg alivei live
or feedmate theirderes childrenbarn
26
76240
2936
fordi de vil holde seg i live
eller mate barna
01:31
or conquererobre the villagelandsby nextneste doordør.
27
79200
2136
eller erobre landsbyen ved siden av.
01:33
But just as oftenofte,
28
81360
1416
Men like ofte
01:34
newny ideasideer come into the worldverden
29
82800
1896
kommer nye ideer frem
01:36
simplyganske enkelt because they're funmoro.
30
84720
2040
simpelthen fordi de er moro.
01:39
And here'sher er the really strangerar thing:
31
87520
2416
Og her er det virkelig rare:
01:41
manymange of those playfullek
but seeminglytilsynelatende frivolouslettsindig inventionsoppfinnelser
32
89960
3256
mange av de lekne men tilsynelatende
betydningsløse oppfinnelsene
01:45
endedendte up sparkingsparking
momentousbetydningsfulle transformationstransformasjoner
33
93240
2616
endte opp med å starte
betydningsfulle forvandlinger
01:47
in sciencevitenskap, in politicspolitikk and societysamfunn.
34
95880
3096
i vitenskap, i politikk og samfunn.
01:51
Take what maykan be the mostmest
importantviktig inventionoppfinnelse of modernmoderne timesganger:
35
99000
3936
Ta det som kan være den
viktigste oppfinnelsen i moderne tider:
01:54
programmableprogrammerbar computersdatamaskiner.
36
102960
1736
programmerbare datamaskiner.
01:56
Now, the standardstandard storyhistorie is that computersdatamaskiner
descendstige from militarymilitær technologyteknologi,
37
104720
4616
Den vanlige historien er at datamaskiner
stammer fra militær teknologi,
02:01
sincesiden manymange of the earlytidlig computersdatamaskiner
were designedutformet specificallynærmere bestemt
38
109360
2856
siden mange av de tidlige datamaskinene
var utformet spesielt
02:04
to cracksprekk wartimekrigstid codeskoder
or calculateregne ut rocketrakett trajectoriesbaner.
39
112240
3456
for å knekke krigskoder
eller beregne rakettbaner.
02:07
But in factfaktum, the originsopprinnelse
of the modernmoderne computerdatamaskin
40
115720
3496
Men faktisk er opprinnelsen
av den moderne datamaskinen
02:11
are much more playfullek,
41
119240
1656
mye mer leken,
02:12
even musicalmusikalsk,
42
120920
1296
til og med musikalsk,
02:14
than you mightkanskje imagineForestill deg.
43
122240
1256
enn du kanskje tenker.
02:15
The ideaidé behindbak the flutefløyte,
44
123520
1256
Ideen bak fløyten
02:16
of just pushingskyve airluft throughgjennom tubesrørene
to make a soundlyd,
45
124800
3096
om å presse luft gjennom tuber
for å lage lyd,
02:19
was eventuallyetter hvert modifiedendret
to createskape the first organorgan
46
127920
2896
ble etter hvert modifisert
til å lage det første orgelet
02:22
more than 2,000 yearsår agosiden.
47
130840
1736
for mer enn 2000 år siden.
02:24
SomeoneNoen camekom up with the brilliantstrålende ideaidé
of triggeringutløser soundslyder
48
132600
3296
Noen fikk den strålende ideen
om å utløse lyder
02:27
by pressingpressing smallliten leversspaker with our fingersfingre,
49
135920
2896
ved å trykke på små spaker med fingrene,
02:30
inventingoppfinne the first musicalmusikalsk keyboardtastatur.
50
138840
2376
og fant dermed opp det første
musikalske tastaturet.
02:33
Now, keyboardstastaturer evolvedutviklet seg
from organsorganer to clavichordsclavichords to harpsichordsharpsichords
51
141240
4136
Keyboard har utviklet seg
fra orgel til klavikord til cembalo
02:37
to the pianopiano,
52
145400
1336
til pianoet,
02:38
untilfør the middlemidten of the 19thth centuryårhundre,
53
146760
2656
frem til midten av det 19. århundret
02:41
when a bunchgjeng of inventorsoppfinnere
finallyendelig hittruffet on the ideaidé
54
149440
2776
da en gruppe oppfinnere
endelig kom på ideen
02:44
of usingved hjelp av a keyboardtastatur
to triggeravtrekker not soundslyder but lettersbokstaver.
55
152240
3896
om å bruke tastaturet for å utløse
bokstaver i stedet for lyd.
02:48
In factfaktum, the very first typewriterskrivemaskin
56
156160
2296
Den aller første skrivemaskinen
02:50
was originallyopprinnelig calledkalt
"the writingskriving harpsichordcembalo."
57
158480
3160
var faktisk opprinnelig kalt
"den skrivende cembalo."
02:55
FlutesFløyter and musicmusikk led
to even more powerfulkraftig breakthroughsgjennombrudd.
58
163440
3816
Fløyter og musikk ledet
til enda kraftigere gjennombrudd.
02:59
About a thousandtusen yearsår agosiden,
59
167280
1736
For omtrent tusen år siden,
03:01
at the heighthøyde of the IslamicIslamske RenaissanceRenessansen,
60
169040
2216
på høyden av den islamske renessansen,
03:03
threetre brothersbrødrene in BaghdadBagdad
designedutformet a deviceenhet
61
171280
2336
utformet tre brødre i Baghdad
en innretning
03:05
that was an automatedautomatisert organorgan.
62
173640
2496
som var et automatisk orgel.
03:08
They calledkalt it "the instrumentinstrument
that playsspiller itselfseg selv."
63
176160
2880
De kalte det "instrumentet
som spiller seg selv."
03:11
Now, the instrumentinstrument
was basicallyi utgangspunktet a giantkjempe musicmusikk boxeske.
64
179960
3136
Instrumentet var i grunnen
en gigangtisk musikkboks.
03:15
The organorgan could be trainedtrent to playspille
variousdiverse songssanger by usingved hjelp av instructionsbruksanvisning
65
183120
4336
Orgelet kunne læres å spille
diverse sanger gjennom instruksjoner
03:19
encodedkodet by placingplassering pinspins
on a rotatingroterende cylindersylinder.
66
187480
3200
kodet ved å plassere pinner
på en roterende sylinder.
03:23
And if you wanted the machinemaskin
to playspille a differentannerledes songsang,
67
191440
2616
Og hvis du ville at maskinen
spilte en annen sang,
03:26
you just swappedbyttet a newny cylindersylinder in
with a differentannerledes codekode on it.
68
194080
2960
byttet du til en ny sylinder
med en annen kode.
03:29
This instrumentinstrument was the first of its kindsnill.
69
197840
3376
Dette instrumentet var
det første av sitt slag.
03:33
It was programmableprogrammerbar.
70
201240
1736
Det var programmerbart.
03:35
Now, conceptuallykonseptuelt,
this was a massivemassiv leaphoppe forwardframover.
71
203000
3056
Konseptuelt var dette
et massivt steg fremover.
03:38
The wholehel ideaidé of hardwaremaskinvare and softwareprogramvare
72
206080
3416
Hele ideen om maskinvare og programvare
03:41
becomesblir thinkabletenkelige for the first time
with this inventionoppfinnelse.
73
209520
3216
blir tenkelig for første gang
med denne oppfinnelsen.
03:44
And that incrediblyutrolig powerfulkraftig conceptkonsept
74
212760
2456
Og det utrolig sterke konseptet
03:47
didn't come to us as an instrumentinstrument
of warkrig or of conquesterobring,
75
215240
3176
kom ikke som et instrument
av krig eller erobring,
03:50
or necessitynødvendighet at all.
76
218440
1696
eller nødvendighet i det hele tatt.
03:52
It camekom from the strangerar delightglede
of watchingse a machinemaskin playspille musicmusikk.
77
220160
5136
Det kom fra den rare gleden
av å se en maskin spille musikk.
03:57
In factfaktum, the ideaidé of programmableprogrammerbar machinesmaskiner
78
225320
3216
Ideen om programmerbare
maskiner ble faktisk
04:00
was exclusivelyutelukkende keptholdt alivei live by musicmusikk
for about 700 yearsår.
79
228560
4656
holdt i live utelukkende
av musikk i omtrent 700 år.
04:05
In the 1700s, music-makingmusisering machinesmaskiner
80
233240
2496
På 1700-tallet ble maskiner
som laget musikm
04:07
becameble til the playthingsplaythings
of the ParisianParisiske eliteelite.
81
235760
3576
til leketøy for eliten i Paris.
04:11
ShowmenShowmen used the samesamme codedkodet cylinderssylindere
82
239360
3176
Underholdere brukte
de samme kodede syliderne
04:14
to controlkontroll the physicalfysisk movementsbevegelser
of what were calledkalt automataautomata,
83
242560
3936
for å kontrollere de fysiske bevegelsene
på hva de kalte automata,
04:18
an earlytidlig kindsnill of robotrobot.
84
246520
2016
en tidlig type robot.
04:20
One of the mostmest famousberømt of those robotsroboter
85
248560
1936
En av de mest kjente av disse robotene
04:22
was, you guessedgjettet it,
an automatedautomatisert flutefløyte playerspiller
86
250520
3376
var, du gjettet det,
en automatisk fløytespiller
04:25
designedutformet by a brilliantstrålende FrenchFransk inventoroppfinner
87
253920
1896
designet av en
briljant fransk oppfinner
04:27
namedoppkalt JacquesJacques dede VaucansonVaucanson.
88
255840
1285
kalt Jacques de Vaucanson.
04:30
And as dede VaucansonVaucanson
was designingutforme his robotrobot musicianmusiker,
89
258279
3497
Og mens de Vaucanson
designet robot-musikeren sin,
04:33
he had anotheren annen ideaidé.
90
261800
1936
fikk han en annen idé.
04:35
If you could programprogram a machinemaskin
to make pleasinghyggelig soundslyder,
91
263760
3976
Hvis du kunne programmere en maskin
til å lage behagelige lyder,
04:39
why not programprogram it to weaveveve
delightfulherlig patternsmønstre of colorfarge out of clothklut?
92
267760
4640
hvorfor ikke programmere den til å veve
vakre fargemønstre av stoff?
04:44
InsteadI stedet of usingved hjelp av the pinspins of the cylindersylinder
to representrepresentere musicalmusikalsk notesnotater,
93
272920
4256
I stedet for å bruke pinnene på sylinderen
til å representere musikknoter,
04:49
they would representrepresentere
threadstråder with differentannerledes colorsfarger.
94
277200
3096
representerte de tråder
i forskjellige farger.
04:52
If you wanted a newny patternmønster
for your fabricstoff,
95
280320
2496
Hvis du ønsket et nytt mønster
på stoffet ditt,
04:54
you just programmedprogrammert a newny cylindersylinder.
96
282840
1680
programmerte du bare
en ny sylinder.
04:57
This was the first programmableprogrammerbar loomvevstol.
97
285200
2640
Dette var den første programmerbare veven.
05:00
Now, the cylinderssylindere were too expensivedyrt
and time-consumingtidkrevende to make,
98
288560
4176
Sylindrene var for kostbare
og tidkrevende å lage,
05:04
but a halfhalv centuryårhundre laterseinere,
99
292760
1536
men et halvt århundre senere
05:06
anotheren annen FrenchFransk inventoroppfinner namedoppkalt JacquardJacquard
100
294320
2616
fikk en annen fransk oppfinner kalt Jacquard
05:08
hittruffet upon the brilliantstrålende ideaidé
of usingved hjelp av paper-punchedpapir slo cardskort
101
296960
4696
den strålende ideen om
å bruke stemplingskort av papir
05:13
insteadi stedet of metalmetall cylinderssylindere.
102
301680
1776
i stedet for metall-sylindre.
05:15
PaperPapir turnedslått out to be
much cheaperbilligere and more flexiblefleksibel
103
303480
3056
Papir viste seg å være
mye billigere og mer fleksibelt
05:18
as a way of programmingprogrammering the deviceenhet.
104
306560
2136
for å programmere innretningen.
05:20
That punchpunch cardkort systemsystem inspiredinspirert
VictorianViktoriansk inventoroppfinner CharlesCharles BabbageBabbage
105
308720
4456
Dette stemplingkortsystemet inspirerte den
viktorianske oppfinneren Charles Babbage
05:25
to createskape his analyticalanalytisk enginemotor,
106
313200
2496
til å lage sin analytiske motor,
05:27
the first trueekte programmableprogrammerbar computerdatamaskin
107
315720
2616
den første ekte
programmerbare datamaskinen
05:30
ever designedutformet.
108
318360
1336
noensinne laget.
05:31
And punchpunch cardskort were used
by computerdatamaskin programmersprogrammerere
109
319720
2696
Og stemplingskort ble brukt
av programmerere
05:34
as latesent as the 1970s.
110
322440
2080
så sent som på 1970-tallet.
05:37
So askspørre yourselfdeg selv this questionspørsmål:
111
325160
2616
Så still deg selv dette spørsmålet:
05:39
what really madelaget
the modernmoderne computerdatamaskin possiblemulig?
112
327800
3496
Hva var det som virkelig muliggjorde
den moderne datamaskinen?
05:43
Yes, the militarymilitær involvementinvolvering
is an importantviktig partdel of the storyhistorie,
113
331320
4016
Ja, militært engasjement
er en viktig del av historien,
05:47
but inventingoppfinne a computerdatamaskin
alsoogså requirednødvendig other buildingbygning blocksblokker:
114
335360
3736
men oppfinnelsen av datamaskinen
trengte også andre byggesteiner:
05:51
musicmusikk boxesesker,
115
339120
1216
musikkbokser,
05:52
toyleketøy robotrobot flutefløyte playersspillere,
116
340360
2016
leke-robotfløytespillere,
05:54
harpsichordcembalo keyboardstastaturer,
117
342400
1496
cembalo-tastaturer,
05:55
colorfulfargerik patternsmønstre wovenwoven into fabricstoff,
118
343920
2576
fargerike mønstre vevd inn i stoff,
05:58
and that's just a smallliten partdel of the storyhistorie.
119
346520
2816
og det er bare en liten del av historien.
06:01
There's a long listliste of world-changingverden i endring
ideasideer and technologiesteknologier
120
349360
2976
Det fins en lang liste med
verdensomveltende ideer og teknologier
06:04
that camekom out of playspille:
121
352360
1696
som fant sitt opphav i leken:
06:06
publicoffentlig museumsmuseer, rubbergummi,
122
354080
1976
offentlige museer, gummi,
06:08
probabilitysannsynlighet theoryteori, the insuranceforsikring businessvirksomhet
123
356080
2336
sannsynlighetsteorien,
forsikringsvirksomheten
06:10
and manymange more.
124
358440
1216
og mange fler.
06:11
NecessityNødvendighet isn't always
the mothermor of inventionoppfinnelse.
125
359680
2720
Nødvendighet er ikke alltid
oppfinnelsens mor.
06:15
The playfullek statestat of mindsinn
is fundamentallyfundamentalt exploratoryutforskende,
126
363080
4176
Den lekne sinnstilstanden
er fundamentalt utforskende,
06:19
seekingsøker out newny possibilitiesmuligheter
in the worldverden around us.
127
367280
2960
på søken etter nye muligheter
i verden rundt oss.
06:22
And that seekingsøker
is why so manymange experienceserfaringer
128
370920
3496
Og den søken er grunnen
til at så mange opplevelser
06:26
that startedstartet with simpleenkel
delightglede and amusementfornøyelsespark
129
374440
3016
som begynte med enkel
hygge og fornøyelse
06:29
eventuallyetter hvert led us
to profounddyp breakthroughsgjennombrudd.
130
377480
2760
etter hvert ledet oss
til store gjennombrudd.
06:33
Now, I think this has implicationsimplikasjoner
for how we teachlære bort kidsbarn in schoolskole
131
381040
4216
Jeg tror dette påvirker
hvordan vi underviser skolebarn
06:37
and how we encourageoppmuntre innovationinnovasjon
in our workspacesarbeidsområder,
132
385280
2360
og hvordan vi oppmuntrer
innovasjon på jobb.
06:40
but thinkingtenker about playspille
and delightglede this way
133
388520
3056
Men å tenke på lek
og hygge på denne måten
06:43
alsoogså helpshjelper us detectoppdage what's comingkommer nextneste.
134
391600
3536
hjelper oss også med å oppdage
hva som blir neste.
06:47
Think about it: if you were
sittingsitter there in 1750
135
395160
2376
Tenk på det: Hvis du
satt der i 1750
06:49
tryingprøver to figurefigur out
the bigstor changesEndringer comingkommer to societysamfunn
136
397560
3536
og prøvde å finne ut
de store forandringene i samfunnet
06:53
in the 19thth, the 20thth centuriesårhundrer,
137
401120
1896
i det 19. og 20. århundre,
06:55
automatedautomatisert machinesmaskiner, computersdatamaskiner,
138
403040
2056
automatiske maskiner, datamaskiner,
06:57
artificialkunstig intelligenceintelligens,
139
405120
1936
kunstig intelligens,
06:59
a programmableprogrammerbar flutefløyte
140
407080
1816
en programmerbar fløyte
07:00
entertainingunderhold the ParisianParisiske eliteelite
141
408920
2176
som underholdte eliten i Paris
07:03
would have been as powerfulkraftig a clueanelse
as anything elseellers at the time.
142
411120
3800
ville vært et like sterkt hint
som noe annet på den tiden.
07:07
It seemedsyntes like an amusementfornøyelsespark at bestbeste,
143
415840
2536
Det virket som fornøyelse i beste fall,
07:10
not usefulnyttig in any seriousseriøs way,
144
418400
2736
ikke nyttig på noen seriøs måte,
07:13
but it turnedslått out to be
the beginningbegynnelse of a techtech revolutionrevolusjon
145
421160
3856
men det viste seg å være
begynnelsen på en teknisk revolusjon
07:17
that would changeendring the worldverden.
146
425040
1856
som ville endre verden.
07:18
You'llDu vil find the futureframtid
147
426920
1856
Du vil finne fremtiden
07:20
whereverhvor enn people are havingha the mostmest funmoro.
148
428800
2000
der folk har det mest moro.
Translated by Ronja Dahl
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com