ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Стівен Джонсон: Грайлива країна чудес, що стоїть за величними винаходами

Filmed:
1,351,401 views

Необхідність - мати винаходів, чи не так? Що ж, не завжди. Стівен Джонсон показує нам, як деякі ідеї та технології, здатні до найбільших перетворень, як-от комп'ютер, з'явилися не через необхідність, а через дивне задоволення від гри. Розділіть з нами це чарівне, всипане прикладами пізнання історії винаходу. Виходить, що там, де люди розважаються на повну, можна знайти майбутнє.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(MusicМузика)
0
801
3895
(Музика)
00:16
RoughlyПриблизно 43,000 yearsроків agoтому назад,
1
4720
2696
Близько 43 000 років тому
00:19
a youngмолодий caveПечера bearведмедя
diedпомер in the rollingпрокат hillsпагорби
2
7440
2976
молодий печерний ведмідь
загинув серед горбистої місцевості
00:22
on the northwestпівнічний захід borderкордон
of modernсучасний day SloveniaСловенія.
3
10440
3376
на північно-західному кордоні
території сучасної Словенії.
00:25
A thousandтисяча yearsроків laterпізніше,
a mammothмамонт diedпомер in southernпівдень GermanyНімеччина.
4
13840
4096
Тисячу років пізніше
на півдні Німеччини помер мамонт.
00:29
A fewмало хто centuriesстоліття after that,
a griffonБілоголовий vultureСтерв'ятник alsoтакож diedпомер
5
17960
3296
Ще кілька століть потому
білоголовий сип теж пішов з життя
00:33
in the sameтой же vicinityблизькості.
6
21280
1200
у тій самій місцевості.
00:35
And we know almostмайже nothing
about how these animalsтварини metзустрілися theirїх deathsсмерть,
7
23280
4136
Нам майже нічого не відомо про те,
що спричинило їхню смерть,
00:39
but these differentінший creaturesістоти
dispersedдисперсійні acrossпоперек bothобидва time and spaceпростір
8
27440
4056
однак усі ці різні створіння,
віддалені в часі та просторі,
00:43
did shareподілитися one remarkableчудовий fateдоля.
9
31520
3176
розділили одне й те саме,
варте уваги майбутнє.
00:46
After theirїх deathsсмерть,
a boneкістка from eachкожен of theirїх skeletonsскелети
10
34720
3456
Після смерті
кістку зі скелету кожної з тварин
00:50
was craftedстворений by humanлюдина handsруки
11
38200
2696
людські руки перетворили
00:52
into a fluteфлейти.
12
40920
1200
на флейту.
00:54
Think about that for a secondдругий.
13
42920
1456
Задумайтесь на мить.
00:56
ImagineУявіть собі you're a cavemanпечерна людина,
40,000 yearsроків agoтому назад.
14
44400
2656
Уявіть себе печерною людиною,
40 000 років тому.
00:59
You've masteredмастеринг fireвогонь.
15
47080
1656
Ви підкорили вогонь.
01:00
You've builtпобудований simpleпростий toolsінструменти for huntingполювання.
16
48760
2056
Ви створили примітивні знаряддя полювання.
01:02
You've learnedнавчився how to craftремесло
garmentsодягу from animalтварина skinsшкури
17
50840
2616
Ви знаєте, як кроїти
одяг із шкур тварин,
01:05
to keep yourselfсамі warmтеплий in the winterзима.
18
53480
2056
щоб тримати себе в теплі взимку.
01:07
What would you chooseвибирай to inventвинаходити nextдалі?
19
55560
2736
Що б ви винайшли наступним?
01:10
It seemsздається preposterousбезглузді
that you would inventвинаходити the fluteфлейти,
20
58320
3136
Здається абсурдною ідея,
що цим кроком стане флейта —
01:13
a toolінструмент that createdстворений
uselessмарно vibrationsколивання in airповітря moleculesмолекули.
21
61480
3816
інструмент, що створює
непотрібні коливання молекул повітря.
01:17
But that is exactlyточно
what our ancestorsпредки did.
22
65319
3001
Проте саме так наші предки і зробили.
01:21
Now this turnsвиявляється out
to be surprisinglyдивно commonзагальний
23
69200
3416
Виявляється, це
напрочуд часто зустрічається
01:24
in the historyісторія of innovationінновації.
24
72640
1616
в історії новацій.
01:26
SometimesІноді people inventвинаходити things
25
74280
1936
Часом люди винаходять речі
01:28
because they want to stayзалишитися aliveживий
or feedгодувати theirїх childrenдіти
26
76240
2936
з прагнення вижити чи
прогодувати власних дітей,
01:31
or conquerпідкорити the villageсело nextдалі doorдвері.
27
79200
2136
або ж завоювати сусіднє селище.
01:33
But just as oftenчасто,
28
81360
1416
Але так само часто
01:34
newновий ideasідеї come into the worldсвіт
29
82800
1896
нові ідеї народжуються на світ
01:36
simplyпросто because they're funвесело.
30
84720
2040
лише тому, що вони веселі.
01:39
And here'sось тут the really strangeдивно thing:
31
87520
2416
І що найдивніше —
01:41
manyбагато хто of those playfulграйливий
but seeminglyздавалося б frivolousЛегковажна inventionsвинаходи
32
89960
3256
більшість із цих грайливих та
легковажних, на перший погляд, вигадок
01:45
endedзакінчився up sparkingіскріння
momentousзнакова transformationsперетворення
33
93240
2616
приводили до блискучих
та значущих змін
01:47
in scienceнаука, in politicsполітика and societyсуспільство.
34
95880
3096
в науці, політиці та суспільстві.
01:51
Take what mayможе be the mostнайбільше
importantважливо inventionвинахід of modernсучасний timesразів:
35
99000
3936
Розглянемо чи не
найважливіший винахід сучасності:
01:54
programmableпрограмований computersкомп'ютери.
36
102960
1736
програмовні комп'ютери.
01:56
Now, the standardстандарт storyісторія is that computersкомп'ютери
descendспуск from militaryвійськовий technologyтехнологія,
37
104720
4616
Зазвичай їхнє походження
пов'язують із воєнними технологіями,
02:01
sinceз manyбагато хто of the earlyрано computersкомп'ютери
were designedрозроблений specificallyконкретно
38
109360
2856
оскільки багато ранніх комп'ютерів
створили спеціально
02:04
to crackтріщина wartimeвоєнний час codesкоди
or calculateрозрахувати rocketракета trajectoriesтраєкторії.
39
112240
3456
для злому воєнних шифрів чи
обрахунків траєкторій польоту ракет.
02:07
But in factфакт, the originsвитоки
of the modernсучасний computerкомп'ютер
40
115720
3496
Проте насправді виникнення
сучасного комп'ютера
02:11
are much more playfulграйливий,
41
119240
1656
набагато грайливіша,
02:12
even musicalмузичний,
42
120920
1296
ба навіть музичніша затія,
02:14
than you mightможе imagineуявіть собі.
43
122240
1256
ніж можна собі уявити.
02:15
The ideaідея behindпозаду the fluteфлейти,
44
123520
1256
Ідею, що породила флейту —
02:16
of just pushingнатисканням airповітря throughчерез tubesтрубки
to make a soundзвук,
45
124800
3096
просте видування повітря через отвори,
що створює звук,
02:19
was eventuallyврешті-решт modifiedзмінено
to createстворити the first organорган
46
127920
2896
з часом переробили,
і так з'явився перший орган,
02:22
more than 2,000 yearsроків agoтому назад.
47
130840
1736
більше ніж 2 000 років тому.
02:24
SomeoneХтось cameприйшов up with the brilliantблискучий ideaідея
of triggeringЗапуск soundsзвуки
48
132600
3296
Комусь прийшла у голову блискуча ідея
видобувати звуки,
02:27
by pressingнатискання smallмаленький leversважелі with our fingersпальці,
49
135920
2896
натискуючи пальцями на невеличкі важелі.
02:30
inventingвинахід the first musicalмузичний keyboardклавіатура.
50
138840
2376
Так була створена
перша музикальна клавіатура.
02:33
Now, keyboardsклавішні evolvedрозвинувся
from organsоргани to clavichordsклавикордах to harpsichordsклавесинів
51
141240
4136
Далі клавіатура розвивалась
від органу до клавікорда та клавесина,
02:37
to the pianoфортепіано,
52
145400
1336
до фортепіано,
02:38
untilдо the middleсередній of the 19thго centuryстоліття,
53
146760
2656
допоки в середині XIX століття
02:41
when a bunchпучок of inventorsвинахідники
finallyнарешті hitхіт on the ideaідея
54
149440
2776
група винахідників, врешті-решт,
не дійшла до ідеї
02:44
of usingвикористовуючи a keyboardклавіатура
to triggerтригер not soundsзвуки but lettersлисти.
55
152240
3896
використовувати клавіатуру для
видобування не звуків, а літер.
02:48
In factфакт, the very first typewriterпишуча машинка
56
156160
2296
Власне, найперша друкарка
02:50
was originallyспочатку calledназивається
"the writingписати harpsichordклавесина."
57
158480
3160
в оригіналі мала назву
"пишучий клавесин".
02:55
FlutesФлейти and musicмузика led
to even more powerfulпотужний breakthroughsпрориви.
58
163440
3816
Флейти та музика призвели до
ще суттєвіших проривів.
02:59
About a thousandтисяча yearsроків agoтому назад,
59
167280
1736
Приблизно тисячу років тому
03:01
at the heightвисота of the IslamicІсламська Renaissance"Відродження",
60
169040
2216
у розквіті Золотого сторіччя ісламу,
03:03
threeтри brothersбрати in BaghdadБагдад
designedрозроблений a deviceпристрій
61
171280
2336
троє братів із Багдаду
сконструювали пристрій,
03:05
that was an automatedавтоматизований organорган.
62
173640
2496
який був автоматичним органом.
03:08
They calledназивається it "the instrumentінструмент
that playsграє itselfсама по собі."
63
176160
2880
Вони назвали пристрій
"інструментом, що грає сам по собі".
03:11
Now, the instrumentінструмент
was basicallyв основному a giantгігант musicмузика boxкоробка.
64
179960
3136
По суті, це була
гігантська музична скринька.
03:15
The organорган could be trainedнавчений to playграти
variousрізноманітні songsпісні by usingвикористовуючи instructionsвказівки
65
183120
4336
Орган можна було навчити грати
різні пісні, використовуючи інструкції,
03:19
encodedзакодовано by placingрозміщення pinsPIN-коди
on a rotatingобертові cylinderциліндр.
66
187480
3200
закодовані в розташуванні штифтів
на циліндрі, що обертався.
03:23
And if you wanted the machineмашина
to playграти a differentінший songпісня,
67
191440
2616
І якщо ви хотіли, щоб машина
відтворювала іншу пісню,
03:26
you just swappedпомінялися місцями a newновий cylinderциліндр in
with a differentінший codeкод on it.
68
194080
2960
треба було лише замінити циліндр
на новий, з іншим кодом.
03:29
This instrumentінструмент was the first of its kindдоброзичливий.
69
197840
3376
Це був перший такий інструмент.
03:33
It was programmableпрограмований.
70
201240
1736
Його можна було програмувати.
03:35
Now, conceptuallyконцептуально,
this was a massiveмасивний leapстрибок forwardвперед.
71
203000
3056
У концептуальному плані
це був гігантський крок уперед.
03:38
The wholeцілий ideaідея of hardwareапаратне забезпечення and softwareпрограмне забезпечення
72
206080
3416
Сама ідея апаратури та
програмного забезпечення
03:41
becomesстає thinkableмислимо for the first time
with this inventionвинахід.
73
209520
3216
вперше стала реальною
завдяки цьому винаходу.
03:44
And that incrediblyнеймовірно powerfulпотужний conceptконцепція
74
212760
2456
І ця неймовірно потужна концепція
03:47
didn't come to us as an instrumentінструмент
of warвійна or of conquestзавоювання,
75
215240
3176
прийшла до нас не як інструмент
війни чи завойовування
03:50
or necessityнеобхідність at all.
76
218440
1696
і не внаслідок необхідності.
03:52
It cameприйшов from the strangeдивно delightрадість
of watchingдивитися a machineмашина playграти musicмузика.
77
220160
5136
Вона прийшла від дивної насолоди,
що її викликав механізм, який грає музику.
03:57
In factфакт, the ideaідея of programmableпрограмований machinesмашини
78
225320
3216
Сама ідея програмованих механізмів
04:00
was exclusivelyвиключно keptзбережений aliveживий by musicмузика
for about 700 yearsроків.
79
228560
4656
існувала лише в музиці
протягом 700 років.
04:05
In the 1700s, music-makingмузикування machinesмашини
80
233240
2496
У 1700-х роках
механічні музикальні інструменти
04:07
becameстає the playthingsіграшками
of the ParisianПаризький eliteеліта.
81
235760
3576
стали найулюбленішою
забавою паризької еліти.
04:11
ShowmenШоумени used the sameтой же codedзакодовані cylindersциліндри
82
239360
3176
Постановники використовували
ті самі кодовані циліндри
04:14
to controlКОНТРОЛЬ the physicalфізичний movementsрухи
of what were calledназивається automataАвтомати,
83
242560
3936
при управлінні рухами
так званих автоматів —
04:18
an earlyрано kindдоброзичливий of robotробот.
84
246520
2016
далеких попередників роботів.
04:20
One of the mostнайбільше famousзнаменитий of those robotsроботів
85
248560
1936
Один із найвідоміших таких роботів
04:22
was, you guessedздогадалися it,
an automatedавтоматизований fluteфлейти playerгравець
86
250520
3376
був — так, ви вгадали! —
автоматичний флейтист.
04:25
designedрозроблений by a brilliantблискучий Frenchфранцузька inventorвинахідник
87
253920
1896
Його автор — винахідник із Франції
04:27
namedназваний JacquesЖак deде VaucansonVaucanson.
88
255840
1285
Жак де Вокансон.
04:30
And as deде VaucansonVaucanson
was designingпроектування his robotробот musicianмузикант,
89
258279
3497
А поки де Вакансон
створював свого робота-музиканта,
04:33
he had anotherінший ideaідея.
90
261800
1936
у нього з'явилась інша ідея.
04:35
If you could programпрограма a machineмашина
to make pleasingприємний soundsзвуки,
91
263760
3976
Якщо можна запрограмувати машину
на створення приємних звуків,
04:39
why not programпрограма it to weaveпереплетення
delightfulчудовий patternsвізерунки of colorколір out of clothТканини?
92
267760
4640
чому б не запрограмувати її
ткати чудові візерунки на одязі?
04:44
InsteadЗамість цього of usingвикористовуючи the pinsPIN-коди of the cylinderциліндр
to representпредставляти musicalмузичний notesзамітки,
93
272920
4256
Замість відтворювати ноти,
штифти циліндра
04:49
they would representпредставляти
threadsнитки with differentінший colorsкольори.
94
277200
3096
відтворювали б нитки різного кольору.
04:52
If you wanted a newновий patternвізерунок
for your fabricтканина,
95
280320
2496
Якщо ви хочете новий візерунок,
04:54
you just programmedзапрограмований a newновий cylinderциліндр.
96
282840
1680
ви просто програмуєте новий циліндр.
04:57
This was the first programmableпрограмований loomТкацький верстат.
97
285200
2640
Це був перший
програмований ткацький верстат.
05:00
Now, the cylindersциліндри were too expensiveдорогий
and time-consumingбагато часу to make,
98
288560
4176
Циліндри були задорогими
і виготовлялись задовго,
05:04
but a halfполовина centuryстоліття laterпізніше,
99
292760
1536
але піввіку потому
05:06
anotherінший Frenchфранцузька inventorвинахідник namedназваний JacquardЖакардові
100
294320
2616
іншому французькому винахіднику
на ім'я Жаккар
05:08
hitхіт uponна the brilliantблискучий ideaідея
of usingвикористовуючи paper-punchedПапір перфоровані cardsкартки
101
296960
4696
прийшла геніальна ідея:
використовувати перфоровані картки
05:13
insteadзамість цього of metalметал cylindersциліндри.
102
301680
1776
замість металевих циліндрів.
05:15
PaperПапір turnedобернувся out to be
much cheaperдешевше and more flexibleгнучкий
103
303480
3056
Папір виявився набагато
дешевшим і гнучкішим
05:18
as a way of programmingпрограмування the deviceпристрій.
104
306560
2136
в якості інструмента для програмування.
05:20
That punchPunch cardкарта systemсистема inspiredнатхненний
VictorianВікторіанський inventorвинахідник CharlesЧарльз BabbageБеббідж
105
308720
4456
Ця система карток надихнула
вікторіанського винахідника
05:25
to createстворити his analyticalаналітичний engineдвигун,
106
313200
2496
Чарлза Беббіджа створити
свій обчислюваний апарат —
05:27
the first trueправда programmableпрограмований computerкомп'ютер
107
315720
2616
перший в історії
05:30
ever designedрозроблений.
108
318360
1336
програмований комп'ютер.
05:31
And punchPunch cardsкартки were used
by computerкомп'ютер programmersпрограмісти
109
319720
2696
А перфокарти використовувались
програмістами
05:34
as lateпізно as the 1970s.
110
322440
2080
аж до кінця 1970-х років.
05:37
So askзапитай yourselfсамі this questionпитання:
111
325160
2616
Тож задайте собі питання:
05:39
what really madeзроблений
the modernсучасний computerкомп'ютер possibleможливий?
112
327800
3496
що насправді уможливило
сучасний комп'ютер?
05:43
Yes, the militaryвійськовий involvementзалучення
is an importantважливо partчастина of the storyісторія,
113
331320
4016
Так, військове втручання —
важлива частина цієї історії,
05:47
but inventingвинахід a computerкомп'ютер
alsoтакож requiredвимагається other buildingбудівля blocksблоки:
114
335360
3736
але винаходження комп'ютера
потребувало інших складових:
05:51
musicмузика boxesкоробки,
115
339120
1216
музикальних скриньок,
05:52
toyіграшка robotробот fluteфлейти playersгравці,
116
340360
2016
роботів-флейтистів,
05:54
harpsichordклавесина keyboardsклавішні,
117
342400
1496
клавесинної клавіатури,
05:55
colorfulбарвистий patternsвізерунки wovenсплетений into fabricтканина,
118
343920
2576
різнокольорових витканих візерунків —
05:58
and that's just a smallмаленький partчастина of the storyісторія.
119
346520
2816
і це лише невеличка частина історії.
06:01
There's a long listсписок of world-changingзміна світу
ideasідеї and technologiesтехнології
120
349360
2976
Довжелезний список ідей і технологій,
що змінили світ,
06:04
that cameприйшов out of playграти:
121
352360
1696
виник через гру:
06:06
publicгромадськість museumsмузеї, rubberгума,
122
354080
1976
загальнодоступні музеї, гума,
06:08
probabilityймовірність theoryтеорія, the insuranceстрахування businessбізнес
123
356080
2336
теорія імовірностей, страховий бізнес
06:10
and manyбагато хто more.
124
358440
1216
і багато іншого.
06:11
NecessityНеобхідність isn't always
the motherмама of inventionвинахід.
125
359680
2720
Необхідність не завжди матір винаходів.
06:15
The playfulграйливий stateдержава of mindрозум
is fundamentallyпринципово exploratoryрозвідувальні,
126
363080
4176
Грайливий стан розуму
по суті дослідний,
06:19
seekingшукає out newновий possibilitiesможливості
in the worldсвіт around us.
127
367280
2960
він шукає нові можливості
в навколишньому світі.
06:22
And that seekingшукає
is why so manyбагато хто experiencesдосвід
128
370920
3496
І цей пошук — причина того,
чому стільки цікавинок,
06:26
that startedпочався with simpleпростий
delightрадість and amusementрозваг
129
374440
3016
які починались як
проста гра і задоволення,
06:29
eventuallyврешті-решт led us
to profoundглибокий breakthroughsпрориви.
130
377480
2760
поступово привели нас
до визначних відкриттів.
06:33
Now, I think this has implicationsнаслідки
for how we teachвчити kidsдіти in schoolшкола
131
381040
4216
З цим пов'язано те,
як ми вчимо дітей в школі
06:37
and how we encourageзаохочувати innovationінновації
in our workspacesробочі області,
132
385280
2360
і як заохочуємо новаторство
в робочому середовищі,
06:40
but thinkingмислення about playграти
and delightрадість this way
133
388520
3056
але роздуми про гру
і задоволення в цьому напрямі
06:43
alsoтакож helpsдопомагає us detectвиявити what's comingприходить nextдалі.
134
391600
3536
також допомагають нам зазирнути далі.
06:47
Think about it: if you were
sittingсидячи there in 1750
135
395160
2376
Подумайте: якби ви сиділи там,
у 1750 році,
06:49
tryingнамагаюся to figureфігура out
the bigвеликий changesзміни comingприходить to societyсуспільство
136
397560
3536
намагаючись зрозуміти великі зміни,
що прийдуть у суспільство
06:53
in the 19thго, the 20thго centuriesстоліття,
137
401120
1896
в ХІХ-ХХ століттях:
06:55
automatedавтоматизований machinesмашини, computersкомп'ютери,
138
403040
2056
автоматичні механізми, комп'ютери,
06:57
artificialштучний intelligenceрозвідка,
139
405120
1936
штучний інтелект,
06:59
a programmableпрограмований fluteфлейти
140
407080
1816
то програмована флейта,
07:00
entertainingрозважальний the ParisianПаризький eliteеліта
141
408920
2176
яка розважає паризьку еліту,
07:03
would have been as powerfulпотужний a clueключ
as anything elseінакше at the time.
142
411120
3800
була б такою ж вагомою причиною,
як і все інше в ті часи.
07:07
It seemedздавалося like an amusementрозваг at bestнайкраще,
143
415840
2536
Те, що здавалось
в найкращому випадку розвагою,
07:10
not usefulкорисний in any seriousсерйозно way,
144
418400
2736
непридатною ні до чого серйозного,
07:13
but it turnedобернувся out to be
the beginningпочаток of a techТехнологія revolutionреволюція
145
421160
3856
виявилось початком технічної революції,
07:17
that would changeзмінити the worldсвіт.
146
425040
1856
яка змінила світ.
07:18
You'llВи будете find the futureмайбутнє
147
426920
1856
Ви знайдете майбутнє там,
07:20
whereverскрізь people are havingмаючи the mostнайбільше funвесело.
148
428800
2000
де люди найбільше веселяться.
Translated by Daria Mitusova
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com