ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: Podivuhodný původ geniálních vynálezů

Filmed:
1,351,401 views

Říkává se, že „nouze naučila Dalibora housti“. Neplatí to ale vždycky. Steven Johnson mluví o tom, jak některé z přelomových nápadů a technologií, jako jsou třeba počítače, nevznikly vůbec z nutnosti, ale pro ten zvláštní požitek, který přináší hra a zábava. Sdílejte tento fascinující animovaný přehled dějin vynálezů. Zdá se, že budoucnost najdete všude tam, kde se lidé nejvíc baví.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

(Hudba)
00:12
(MusicHudba)
0
801
3895
Zhruba před 43 tisíci lety
00:16
RoughlyZhruba 43,000 yearsroky agopřed,
1
4720
2696
00:19
a youngmladý cavejeskyně bearmedvěd
diedzemřel in the rollingválcování hillskopce
2
7440
2976
v horách na severozápadní hranici
dnešního Slovinska
00:22
on the northwestSeverozápad borderokraj
of modernmoderní day SloveniaSlovinsko.
3
10440
3376
uhynul mladý jeskynní medvěd.
00:25
A thousandtisíc yearsroky laterpozději,
a mammothMamut diedzemřel in southernjižní GermanyNěmecko.
4
13840
4096
O tisíc let později na jihu Německa
uhynul mamut.
00:29
A fewpár centuriesstoletí after that,
a griffonSup bělohlavý vultureSUP alsotaké diedzemřel
5
17960
3296
Uplynulo pár století a nedaleko odsud
00:33
in the samestejný vicinityokolí.
6
21280
1200
uhynul sup bělohlavý.
00:35
And we know almosttéměř nothing
about how these animalszvířata metse setkal theirjejich deathsúmrtí,
7
23280
4136
Nevíme téměř nic o tom,
jak tato zvířata uhynula.
00:39
but these differentodlišný creaturesstvoření
dispersedrozptýlené acrosspřes bothoba time and spaceprostor
8
27440
4056
Přesto osud těchto stvoření
lišících se oblastí i obdobím,
00:43
did sharepodíl one remarkablepozoruhodný fateosud.
9
31520
3176
má jedno společné.
00:46
After theirjejich deathsúmrtí,
a bonekost from eachkaždý of theirjejich skeletonskostry
10
34720
3456
Poté, co uhynula,
z kosti z každého z nich
00:50
was craftedřemeslně by humančlověk handsruce
11
38200
2696
člověk vyrobil flétnu.
00:52
into a fluteflétna.
12
40920
1200
Chvilku nad tím popřemýšlejte.
00:54
Think about that for a seconddruhý.
13
42920
1456
00:56
ImaginePředstavte si you're a cavemanCaveman,
40,000 yearsroky agopřed.
14
44400
2656
Představte si, že jste jeskynní člověk
před 40 000 lety.
00:59
You've masteredzvládl fireoheň.
15
47080
1656
Umíte zacházet s ohněm.
01:00
You've builtpostavený simplejednoduchý toolsnástroje for huntinglov.
16
48760
2056
Vyrábíte jednoduché lovecké nástroje.
01:02
You've learnednaučil se how to craftřemeslo
garmentsoděvy from animalzvíře skinsvzhledy
17
50840
2616
Naučili jste se vyrobit si
oděv z kůže zvířat,
01:05
to keep yourselfvy sám warmteplý in the winterzima.
18
53480
2056
abyste se chránili před zimou.
01:07
What would you chooseVybrat to inventvymyslet nextdalší?
19
55560
2736
Co byste chtěli vynalézt dál?
01:10
It seemszdá se preposterousabsurdní
that you would inventvymyslet the fluteflétna,
20
58320
3136
Zdá se absurdní,
že byste vymysleli flétnu,
01:13
a toolnástroj that createdvytvořeno
uselessZbytečný vibrationsvibrace in airvzduch moleculesmolekul.
21
61480
3816
nástroj k bezúčelnému rozkmitávání
molekul vzduchu.
01:17
But that is exactlypřesně
what our ancestorspředci did.
22
65319
3001
Ale přesně to naši předkové udělali.
S překvapením zjišťujeme,
že v dějinách průkopnictví
01:21
Now this turnsotočí out
to be surprisinglypřekvapivě commonběžný
23
69200
3416
01:24
in the historydějiny of innovationinovace.
24
72640
1616
nejde o nic výjimečného.
01:26
SometimesNěkdy people inventvymyslet things
25
74280
1936
Lidé občas vymyslí věci,
01:28
because they want to staypobyt alivenaživu
or feedkrmivo theirjejich childrenděti
26
76240
2936
protože chtějí přežít
nebo nakrmit své děti
01:31
or conquerdobýt the villagevesnice nextdalší doordveře.
27
79200
2136
nebo si podrobit vedlejší vesnici.
01:33
But just as oftenčasto,
28
81360
1416
Ale stejně tak často
01:34
newNový ideasnápady come into the worldsvět
29
82800
1896
nové nápady přicházejí na svět
01:36
simplyjednoduše because they're funzábava.
30
84720
2040
jednoduše proto, že jsou zábavné.
A co je skutečně zvláštní:
01:39
And here'stady je the really strangepodivný thing:
31
87520
2416
01:41
manymnoho of those playfulhravý
but seeminglyzdánlivě frivolousfrivolní inventionsvynálezů
32
89960
3256
spousta z těch laškovných a
zdánlivě zbytečných vynálezů
01:45
endedskončil up sparkingjiskření
momentouszávažné transformationstransformací
33
93240
2616
podnítila významné proměny
01:47
in scienceVěda, in politicspolitika and societyspolečnost.
34
95880
3096
ve vědě, v politice i ve společnosti.
01:51
Take what maysmět be the mostvětšina
importantdůležité inventionvynález of modernmoderní timesčasy:
35
99000
3936
Vezměte si, co je asi tím nejdůležitějším
výtvorem současnosti:
01:54
programmableprogramovatelné computerspočítačů.
36
102960
1736
programovatelné počítače.
01:56
Now, the standardStandard storypříběh is that computerspočítačů
descendsestoupit from militaryválečný technologytechnika,
37
104720
4616
Obvykle se tvrdí, že počítače
mají svůj původ ve vojenské technologii.
02:01
sinceod té doby manymnoho of the earlybrzy computerspočítačů
were designednavrženo specificallykonkrétně
38
109360
2856
Mnohé z prvních počítačů
totiž byly sestaveny
02:04
to crackcrack wartimeválečné codeskódy
or calculatevypočítat rocketraketa trajectoriestrajektorií.
39
112240
3456
k rozluštění šifer během války nebo
k vypočítání balistické křivky.
02:07
But in factskutečnost, the originspůvodů
of the modernmoderní computerpočítač
40
115720
3496
Ve skutečnosti je ale původ
moderního počítače
02:11
are much more playfulhravý,
41
119240
1656
mnohem zábavnější,
02:12
even musicalhudební,
42
120920
1296
dokonce muzikálnější,
02:14
than you mightmohl imaginepředstav si.
43
122240
1256
než by vás asi napadlo.
02:15
The ideaidea behindza the fluteflétna,
44
123520
1256
Princip rozezvučení trubic
02:16
of just pushingtlačení airvzduch throughpřes tubestrubky
to make a soundzvuk,
45
124800
3096
pouhým foukáním,
na němž je flétna založena,
02:19
was eventuallynakonec modifiedzměněno
to createvytvořit the first organorgán
46
127920
2896
byl později upraven
a před více než 2 tisíci lety
02:22
more than 2,000 yearsroky agopřed.
47
130840
1736
tak vznikly první varhany.
02:24
SomeoneNěkdo camepřišel up with the brilliantbrilantní ideaidea
of triggeringspuštění soundszvuky
48
132600
3296
Kdosi přišel s geniálním nápadem
rozezvučit nástroj
02:27
by pressingstisknutím tlačítka smallmalý leverspáky with our fingersprsty,
49
135920
2896
mačkáním páček pomocí prstů,
02:30
inventingvynalézání the first musicalhudební keyboardklávesnice.
50
138840
2376
a vynalezl tak první klaviaturu.
02:33
Now, keyboardsklávesnice evolvedvyvíjeno
from organsorgány to clavichordsklavichordů to harpsichordscembala
51
141240
4136
Klávesové nástroje se vyvinuly z varhan,
přes klavichord a cembalo
02:37
to the pianoklavír,
52
145400
1336
až ke klavíru.
02:38
untilaž do the middlestřední of the 19thth centurystoletí,
53
146760
2656
A pak v polovině 19. století
02:41
when a bunchchomáč of inventorsvynálezcům
finallyKonečně hitudeřil on the ideaidea
54
149440
2776
parta vynálezců konečně přišla s nápadem
02:44
of usingpoužitím a keyboardklávesnice
to triggerspoušť not soundszvuky but letterspísmena.
55
152240
3896
použít klávesy nikoliv k vydávání zvuku,
ale k psaní písmen.
02:48
In factskutečnost, the very first typewriterpsací stroj
56
156160
2296
Úplně první psací stroj
02:50
was originallypůvodně calledvolal
"the writingpsaní harpsichordcembalo."
57
158480
3160
se dokonce původně nazýval
"psací cembalo".
Flétny a hudba vedly ještě
k významnějším průlomům.
02:55
FlutesPříčné flétny and musichudba led
to even more powerfulsilný breakthroughsprůlomů.
58
163440
3816
02:59
About a thousandtisíc yearsroky agopřed,
59
167280
1736
Před zhruba tisíci lety,
03:01
at the heightvýška of the IslamicIslámské RenaissanceRenesance,
60
169040
2216
na vrcholu islámské renesance,
03:03
threetři brothersbratři in BaghdadBagdád
designednavrženo a devicepřístroj
61
171280
2336
sestavili tři bratři v Bagdádu zařízení,
03:05
that was an automatedAutomatizovaný organorgán.
62
173640
2496
automatické varhany.
03:08
They calledvolal it "the instrumentnástroj
that playshraje itselfsám."
63
176160
2880
Nazvali je "samohrající nástroj".
03:11
Now, the instrumentnástroj
was basicallyv podstatě a giantobří musichudba boxbox.
64
179960
3136
Šlo v podstatě o obří hudební skříň.
03:15
The organorgán could be trainedvyškolení to playhrát si
variousrozličný songspísně by usingpoužitím instructionsinstrukce
65
183120
4336
Varhany bylo možné nařídit tak,
aby hrály různou melodii,
03:19
encodedkódování by placingumístění pinskódy PIN
on a rotatingrotační cylinderválec.
66
187480
3200
pomocí pokynů zakódovaných v umístění
kolíků na otáčejícím se válci.
Když jste chtěli, aby skříň hrála
jinou písničku,
03:23
And if you wanted the machinestroj
to playhrát si a differentodlišný songpíseň,
67
191440
2616
03:26
you just swappedvyměnit a newNový cylinderválec in
with a differentodlišný codekód on it.
68
194080
2960
stačilo vyměnit válec za nový
s odlišným kódem.
Tento nástroj byl první svého druhu.
03:29
This instrumentnástroj was the first of its kinddruh.
69
197840
3376
03:33
It was programmableprogramovatelné.
70
201240
1736
Byl programovatelný.
03:35
Now, conceptuallykoncepčně,
this was a massivemasivní leapskok forwardvpřed.
71
203000
3056
Koncepčně šlo o obrovský skok kupředu.
03:38
The wholeCelý ideaidea of hardwareHardware and softwaresoftware
72
206080
3416
S tímto vynálezem přichází poprvé
myšlenka hardwaru a softwaru.
03:41
becomesstává se thinkablemyslitelný for the first time
with this inventionvynález.
73
209520
3216
03:44
And that incrediblyneuvěřitelně powerfulsilný conceptpojem
74
212760
2456
Tento neuvěřitelně významný koncept
03:47
didn't come to us as an instrumentnástroj
of warválka or of conquestdobytí,
75
215240
3176
k nám nedorazil jako nástroj určený
k válečným účelům,
03:50
or necessitynutnost at all.
76
218440
1696
k dobývání nebo z nutnosti.
03:52
It camepřišel from the strangepodivný delightrozkoš
of watchingsledování a machinestroj playhrát si musichudba.
77
220160
5136
Vzešel z toho zvláštního požitku při
sledování stroje hrajícího hudbu.
03:57
In factskutečnost, the ideaidea of programmableprogramovatelné machinesstrojů
78
225320
3216
Co víc, myšlenka programovatelných strojů
04:00
was exclusivelyvýhradně keptudržováno alivenaživu by musichudba
for about 700 yearsroky.
79
228560
4656
přežila zhruba 700 let jen díky hudbě.
04:05
In the 1700s, music-makingmuzicírování machinesstrojů
80
233240
2496
Na začátku 18. století se hrací strojky
04:07
becamestal se the playthingshračky
of the ParisianPařížské eliteelita.
81
235760
3576
staly hračičkami pařížské smetánky.
04:11
ShowmenHerci used the samestejný codedkódované cylindersválce
82
239360
3176
Komedianti používali
ty stejné válce s kódem
04:14
to controlřízení the physicalfyzický movementspohyby
of what were calledvolal automataautomaty,
83
242560
3936
k ovládání pohybů takzvaných automatů,
04:18
an earlybrzy kinddruh of robotrobot.
84
246520
2016
prototypů robota.
04:20
One of the mostvětšina famousslavný of those robotsroboty
85
248560
1936
Jedním z nejslavnějších byl,
04:22
was, you guesseduhodl it,
an automatedAutomatizovaný fluteflétna playerhráč
86
250520
3376
ano, uhádli jste, automatický flétnista,
kterého vytvořil geniální
francouzský vynálezce
04:25
designednavrženo by a brilliantbrilantní FrenchFrancouzština inventorvynálezce
87
253920
1896
04:27
namedpojmenovaný JacquesJacques dede VaucansonVaucanson.
88
255840
1285
Jacques de Vaucanson.
04:30
And as dede VaucansonVaucanson
was designingnavrhování his robotrobot musicianhudebník,
89
258279
3497
Během práce na svém hudebním robotovi
04:33
he had anotherdalší ideaidea.
90
261800
1936
dostal další nápad.
04:35
If you could programprogram a machinestroj
to make pleasingpříjemný soundszvuky,
91
263760
3976
Když lze naprogramovat stroj,
aby vyluzoval příjemný zvuk
04:39
why not programprogram it to weavevazba
delightfulrozkošné patternsvzory of colorbarva out of clothhadříkem?
92
267760
4640
proč jej nenaprogramovat tak, aby tkal
látku s nádhernými barevnými vzory.
04:44
InsteadMísto toho of usingpoužitím the pinskódy PIN of the cylinderválec
to representzastupovat musicalhudební notespoznámky,
93
272920
4256
Místo kolíků představujících na válci
různé tóny,
04:49
they would representzastupovat
threadsvlákna with differentodlišný colorsbarvy.
94
277200
3096
budou kolíky představovat vlákna
různých barev.
04:52
If you wanted a newNový patternvzor
for your fabrictkanina,
95
280320
2496
Když jste chtěli pro svou látku nový vzor,
04:54
you just programmedprogramován a newNový cylinderválec.
96
282840
1680
stačilo nastavit nový válec.
Tak vznikl první programovatelný
tkalcovský stav.
04:57
This was the first programmableprogramovatelné loomtkalcovský stav.
97
285200
2640
Výroba těchto válců byla časově náročná
a příliš nákladná,
05:00
Now, the cylindersválce were too expensivedrahý
and time-consumingčasově náročné to make,
98
288560
4176
05:04
but a halfpolovina centurystoletí laterpozději,
99
292760
1536
ovšem o půl století později
05:06
anotherdalší FrenchFrancouzština inventorvynálezce namedpojmenovaný JacquardJacquard
100
294320
2616
jiný francouzský vynálezce jménem Jacquard
05:08
hitudeřil uponna the brilliantbrilantní ideaidea
of usingpoužitím paper-punchedděrování papíru cardskarty
101
296960
4696
přišel s geniálním nápadem použít místo
kovových válců
děrné štítky z papíru.
05:13
insteadmísto toho of metalkov cylindersválce.
102
301680
1776
Papír byl mnohem levnějším
a pružnějším způsobem,
05:15
PaperPapíru turnedobrátil se out to be
much cheaperlevnější and more flexibleflexibilní
103
303480
3056
05:18
as a way of programmingprogramování the devicepřístroj.
104
306560
2136
jak stroj naprogramovat.
05:20
That punchpunč cardkarta systemSystém inspiredinspirovaný
VictorianViktoriánské inventorvynálezce CharlesKarel BabbageBabbage
105
308720
4456
Systém děrných štítků podnítil
viktoriánského vynálezce Charlese Babbage
05:25
to createvytvořit his analyticalanalytická enginemotor,
106
313200
2496
k vytvoření analytického stroje,
05:27
the first trueskutečný programmableprogramovatelné computerpočítač
107
315720
2616
prvního skutečného
programovatelného počítače,
05:30
ever designednavrženo.
108
318360
1336
který byl kdy navržen.
05:31
And punchpunč cardskarty were used
by computerpočítač programmersprogramátory
109
319720
2696
Počítačoví programátoři používali
děrné štítky
05:34
as latepozdě as the 1970s.
110
322440
2080
až do 70. let 20. století.
05:37
So askdotázat se yourselfvy sám this questionotázka:
111
325160
2616
Položte si tedy tuto otázku:
05:39
what really madevyrobeno
the modernmoderní computerpočítač possiblemožný?
112
327800
3496
co skutečně umožnilo vznik
moderních počítačů?
05:43
Yes, the militaryválečný involvementúčast
is an importantdůležité partčást of the storypříběh,
113
331320
4016
Ano, vojenská účast je důležitou
součástí tohoto příběhu,
05:47
but inventingvynalézání a computerpočítač
alsotaké requiredPovinný other buildingbudova blocksbloků:
114
335360
3736
ale vynalezení počítače vyžadovalo
další stavební kameny:
05:51
musichudba boxeskrabice,
115
339120
1216
hrací skříňky,
05:52
toyhračka robotrobot fluteflétna playershráči,
116
340360
2016
mechanické figurky flétnistů,
05:54
harpsichordcembalo keyboardsklávesnice,
117
342400
1496
cembalové klaviatury,
05:55
colorfulbarvitý patternsvzory woventkaný into fabrictkanina,
118
343920
2576
pestrobarevně vzorované tkaniny,
05:58
and that's just a smallmalý partčást of the storypříběh.
119
346520
2816
a to zdaleka není celý příběh.
06:01
There's a long listseznam of world-changingsvětové změny
ideasnápady and technologiestechnologií
120
349360
2976
Máme dlouhý seznam světově převratných
nápadů a technologií,
06:04
that camepřišel out of playhrát si:
121
352360
1696
které začaly hrou:
06:06
publicveřejnost museumsmuzea, rubberguma,
122
354080
1976
veřejná muzea, guma,
06:08
probabilitypravděpodobnost theoryteorie, the insurancepojištění businesspodnikání
123
356080
2336
teorie pravděpodobnosti, pojišťovnictví
06:10
and manymnoho more.
124
358440
1216
a mnoho dalších.
06:11
NecessityNutnost isn't always
the mothermatka of inventionvynález.
125
359680
2720
K vynalézavosti není vždy potřeba nouze.
06:15
The playfulhravý stateStát of mindmysl
is fundamentallyzásadně exploratoryprůzkumné,
126
363080
4176
Podstatou hravé mysli je její zvídavost,
06:19
seekinghledání out newNový possibilitiesmožností
in the worldsvět around us.
127
367280
2960
hledání nových možností
ve světě kolem nás.
06:22
And that seekinghledání
is why so manymnoho experienceszkušenosti
128
370920
3496
Tato bádavost je důvodem,
proč tolik zážitků,
06:26
that startedzačal with simplejednoduchý
delightrozkoš and amusementzábavní
129
374440
3016
které začaly jen pro potěšení a zábavu,
06:29
eventuallynakonec led us
to profoundhluboký breakthroughsprůlomů.
130
377480
2760
nás nakonec vedlo k zásadním průlomům.
06:33
Now, I think this has implicationsDopady
for how we teachučit kidsděti in schoolškola
131
381040
4216
Myslím si, že by to mělo ovlivnit to,
jak učíme děti ve škole,
06:37
and how we encouragepodporovat innovationinovace
in our workspacespracovní prostory,
132
385280
2360
jak podporujeme inovaci
na našich pracovištích.
06:40
but thinkingmyslící about playhrát si
and delightrozkoš this way
133
388520
3056
Tento způsob myšlení o hře a požitku
06:43
alsotaké helpspomáhá us detectdetekovat what's comingpříchod nextdalší.
134
391600
3536
nám ale také pomůže zjistit,
co přijde dál.
06:47
Think about it: if you were
sittingsedící there in 1750
135
395160
2376
Jen si to představte:
kdybyste žili v roce 1750
06:49
tryingzkoušet to figurepostava out
the bigvelký changesZměny comingpříchod to societyspolečnost
136
397560
3536
a snažili si představit ty obrovské změny,
které se objeví v 19. a 20. století:
06:53
in the 19thth, the 20thth centuriesstoletí,
137
401120
1896
06:55
automatedAutomatizovaný machinesstrojů, computerspočítačů,
138
403040
2056
automatické stroje, počítače,
06:57
artificialumělý intelligenceinteligence,
139
405120
1936
umělá inteligence.
Programovatelná flétna
06:59
a programmableprogramovatelné fluteflétna
140
407080
1816
07:00
entertainingzábavný the ParisianPařížské eliteelita
141
408920
2176
bavící pařížskou smetánku
07:03
would have been as powerfulsilný a cluevodítko
as anything elsejiný at the time.
142
411120
3800
by jim tehdy napověděla asi tolik,
jako cokoliv jiného.
Přinejlepším jim to připadalo
jako cosi zábavného,
07:07
It seemedzdálo se like an amusementzábavní at bestnejlepší,
143
415840
2536
nevyužitelného pro cokoliv seriózního.
07:10
not usefulužitečný in any seriousvážně way,
144
418400
2736
Ukázalo se, že to byl počátek
technologické revoluce,
07:13
but it turnedobrátil se out to be
the beginningzačátek of a techtech revolutionrevoluce
145
421160
3856
07:17
that would changezměna the worldsvět.
146
425040
1856
která změní svět.
07:18
You'llYou'll find the futurebudoucnost
147
426920
1856
Budoucnost najdete všude tam,
07:20
whereverkdekoli people are havingmít the mostvětšina funzábava.
148
428800
2000
kde se lidé nejvíc baví.
Translated by Anna Zahorska
Reviewed by Hana Stejskalová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com