ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: Det lekfulla underlandet bakom stora uppfinningar

Filmed:
1,351,401 views

Nödvändighet är innovationens moder, eller hur? Tja, inte alltid. Steven Johnson visar oss hur några av de mest banbrytande idéerna och teknikerna, som datorn, inte alls framkom av nödvändighet, utan istället av den underliga glädjen i spel. Lyssna på denna fängslande, illustrerade utforskning av innovationens historia. Det visar sig att du hittar framtiden där människor har som roligast.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(MusicMusik)
0
801
3895
(Musik)
00:16
RoughlyUngefär 43,000 yearsår agosedan,
1
4720
2696
För omkring 43 000 år sedan
00:19
a youngung caveCave bearBjörn
dieddog in the rollingrullande hillskullar
2
7440
2976
dog en ung grottbjörn
bland de böljande kullarna
00:22
on the northwestnordväst bordergräns
of modernmodern day SloveniaSlovenien.
3
10440
3376
på nutida Sloveniens nordvästra gräns.
00:25
A thousandtusen yearsår latersenare,
a mammothmammut dieddog in southernsydlig GermanyTyskland.
4
13840
4096
Tusen år senare dog en mammut
i södra Tyskland.
00:29
A few centuriesårhundraden after that,
a griffonGriffon vulturegam alsoockså dieddog
5
17960
3296
Några århundraden efter det,
dog även en gåsgam
00:33
in the samesamma vicinitynärhet.
6
21280
1200
i samma trakt.
00:35
And we know almostnästan nothing
about how these animalsdjur metuppfyllda theirderas deathsdödsfall,
7
23280
4136
Och vi vet nästan ingenting
om hur de här djuren dog,
00:39
but these differentannorlunda creaturesvarelser
dispersedspridda acrosstvärs över bothbåde time and spacerymden
8
27440
4056
men de olika djuren,
som var spridda över både tid och rum
00:43
did sharedela med sig one remarkableanmärkningsvärd fateöde.
9
31520
3176
hade ett gemensamt öde.
00:46
After theirderas deathsdödsfall,
a boneben from eachvarje of theirderas skeletonsskelett
10
34720
3456
Efter deras död
blev ett ben från varje skelett
00:50
was craftedskapad by humanmänsklig handshänder
11
38200
2696
bearbetat av mänskliga händer
00:52
into a fluteflöjt.
12
40920
1200
till en flöjt.
00:54
Think about that for a secondandra.
13
42920
1456
Tänk på det en sekund.
00:56
ImagineFöreställ dig you're a cavemangrottman,
40,000 yearsår agosedan.
14
44400
2656
Tänk att du är en grottmänniska,
för 40 000 år sedan.
00:59
You've masteredbehärskar firebrand.
15
47080
1656
Du har bemästrat elden.
01:00
You've builtbyggd simpleenkel toolsverktyg for huntingjakt.
16
48760
2056
Du har byggt enkla jaktverktyg.
01:02
You've learnedlärt mig how to crafthantverk
garmentsplagg from animaldjur- skinsskinn
17
50840
2616
Du har lärt dig
att tillverka klädplagg av djurhudar
för att hålla dig varm om vintern.
01:05
to keep yourselfsjälv warmvärma in the wintervinter-.
18
53480
2056
01:07
What would you choosevälja to inventuppfinna nextNästa?
19
55560
2736
Vad skulle du uppfinna härnäst?
01:10
It seemsverkar preposterousbefängt
that you would inventuppfinna the fluteflöjt,
20
58320
3136
Det verkar orimligt
att du skulle uppfinna flöjten,
01:13
a toolverktyg that createdskapad
uselessonyttig vibrationsvibrationer in airluft moleculesmolekyler.
21
61480
3816
ett verktyg som skapar
värdelösa vibrationer i luftmolekyler.
01:17
But that is exactlyexakt
what our ancestorsförfäder did.
22
65319
3001
Men det är precis det
som våra anfäder gjorde.
01:21
Now this turnsvarv out
to be surprisinglyförvånande commonallmänning
23
69200
3416
Det visar sig vara överraskande vanligt
01:24
in the historyhistoria of innovationinnovation.
24
72640
1616
i innovationens historia.
01:26
SometimesIbland people inventuppfinna things
25
74280
1936
Ibland uppfinner folk saker
01:28
because they want to staystanna kvar aliveLevande
or feedutfodra theirderas childrenbarn
26
76240
2936
för att de vill överleva
eller mata sina barn
01:31
or conquererövra the villageby nextNästa doordörr.
27
79200
2136
eller erövra byn intill.
01:33
But just as oftenofta,
28
81360
1416
Men lika ofta
01:34
newny ideasidéer come into the worldvärld
29
82800
1896
kommer nya idéer till världen
01:36
simplyhelt enkelt because they're funroligt.
30
84720
2040
bara för att de är kul.
01:39
And here'shär är the really strangekonstig thing:
31
87520
2416
Och till den riktigt konstiga saken:
01:41
manymånga of those playfullekfull
but seeminglytill synes frivolousoseriöst inventionsuppfinningar
32
89960
3256
Många av de lekfulla
men till synes lättsinniga uppfinningarna
01:45
endedslutade up sparkinggnistbildning
momentousbetydelsefulla transformationstransformationer
33
93240
2616
startade till slut
betydelsefulla transformationer
01:47
in sciencevetenskap, in politicspolitik and societysamhälle.
34
95880
3096
i vetenskap, i politik och i samhället.
01:51
Take what mayMaj be the mostmest
importantViktig inventionuppfinning of modernmodern timesgånger:
35
99000
3936
Ta till exempel vad som kan vara
den viktigaste uppfinningen i modern tid:
01:54
programmableprogrammerbar computersdatorer.
36
102960
1736
programmerbara datorer.
01:56
Now, the standardstandard- storyberättelse is that computersdatorer
descendstiga ned from militarymilitär- technologyteknologi,
37
104720
4616
Den vanliga historien är att datorer
härstammar från militär teknik,
02:01
sincesedan manymånga of the earlytidigt computersdatorer
were designeddesignat specificallyspecifikt
38
109360
2856
eftersom många av de tidiga datorerna
utformades specifikt
02:04
to crackspricka wartimekrigstid codeskoder
or calculateBeräkna rocketraket trajectoriesbanor.
39
112240
3456
för att knäcka krigstidskoder
eller för att beräkna raketbanor.
02:07
But in factfaktum, the originsursprung
of the modernmodern computerdator
40
115720
3496
Men i själva verket är ursprunget
till den moderna datorn
02:11
are much more playfullekfull,
41
119240
1656
mycket mer lekfullt,
02:12
even musicalmusikalisk,
42
120920
1296
mer musikaliskt,
02:14
than you mightmakt imaginetänka.
43
122240
1256
än du kan föreställa dig.
02:15
The ideaaning behindBakom the fluteflöjt,
44
123520
1256
Idén bakom flöjten,
02:16
of just pushingatt trycka airluft throughgenom tubesrör
to make a soundljud,
45
124800
3096
att bara trycka luft genom rör
för att skapa ljud,
02:19
was eventuallyså småningom modifiedModified
to createskapa the first organorgan
46
127920
2896
modifierades så småningom
för att skapa den första orgeln
02:22
more than 2,000 yearsår agosedan.
47
130840
1736
för mer än 2000 år sedan.
02:24
SomeoneNågon camekom up with the brilliantlysande ideaaning
of triggeringutlöser soundsljud
48
132600
3296
Någon kom på den briljanta idén
att skapa ljud
02:27
by pressingbrådskande smallsmå leversspakar with our fingersfingrar,
49
135920
2896
genom att trycka
på små hävstångar med fingrarna,
02:30
inventinguppfinna the first musicalmusikalisk keyboardtangentbord.
50
138840
2376
och uppfann det första
musikaliska tangentbordet.
02:33
Now, keyboardstangentbord evolvedutvecklats
from organsorgan to clavichordsclavichords to harpsichordscembali
51
141240
4136
Tangentbord utvecklades
från orglar till klavikord till cembalor
02:37
to the pianopiano,
52
145400
1336
till pianot
02:38
untilfram tills the middlemitten of the 19thth centuryårhundrade,
53
146760
2656
fram till mitten av 1800-talet
02:41
when a bunchknippa of inventorsuppfinnare
finallytill sist hitträffa on the ideaaning
54
149440
2776
när en grupp uppfinnare
slutligen kläckte idén
02:44
of usinganvänder sig av a keyboardtangentbord
to triggeravtryckare not soundsljud but lettersbrev.
55
152240
3896
att använda ett tangentbord
för att skapa bokstäver istället för ljud.
02:48
In factfaktum, the very first typewriterskrivmaskin
56
156160
2296
Faktiskt så hade
den första skrivmaskinen
02:50
was originallyursprungligen calledkallad
"the writingskrift harpsichordcembalo."
57
158480
3160
smeknamnet "den skrivande cembalon."
02:55
FlutesFlöjter and musicmusik led
to even more powerfulkraftfull breakthroughsgenombrott.
58
163440
3816
Flöjter och musik ledde till
ännu kraftigare genomslag.
02:59
About a thousandtusen yearsår agosedan,
59
167280
1736
För omkring tusen år sedan,
03:01
at the heighthöjd of the IslamicIslamiska RenaissanceRenässansen,
60
169040
2216
vid höjdpunkten
för den islamiska renässansen,
03:03
threetre brothersbröder in BaghdadBagdad
designeddesignat a deviceanordning
61
171280
2336
utformade tre bröder i Bagdad en apparat
03:05
that was an automatedautomatiserad organorgan.
62
173640
2496
som var en automatiserad orgel.
03:08
They calledkallad it "the instrumentinstrument
that playspjäser itselfsig."
63
176160
2880
De kallade den för "instrumentet
som spelar på sig själv."
03:11
Now, the instrumentinstrument
was basicallyi grund och botten a giantjätte musicmusik boxlåda.
64
179960
3136
Instrumentet var i princip
en gigantisk speldosa.
03:15
The organorgan could be trainedtränad to playspela
variousolika songslåtar by usinganvänder sig av instructionsinstruktioner
65
183120
4336
Man kunde lära orgeln
att spela olika låtar
genom att använda instruktioner
03:19
encodedkodade by placingplacering pinsPins
on a rotatingroterande cylindercylinder.
66
187480
3200
som kodades genom att placera nålar
på en roterande cylinder.
Och om man ville att maskinen
skulle spela en annan låt
03:23
And if you wanted the machinemaskin
to playspela a differentannorlunda songlåt,
67
191440
2616
bytte man bara till en ny cylinder
med en annan kod på.
03:26
you just swappedbytte a newny cylindercylinder in
with a differentannorlunda codekoda on it.
68
194080
2960
03:29
This instrumentinstrument was the first of its kindsnäll.
69
197840
3376
Instrumentet var det första i sitt slag.
03:33
It was programmableprogrammerbar.
70
201240
1736
Den kunde programmeras.
03:35
Now, conceptuallybegreppsmässigt,
this was a massivemassiv leaphoppa forwardfram-.
71
203000
3056
Konceptuellt, var detta
ett enormt steg framåt.
03:38
The wholehela ideaaning of hardwarehårdvara and softwareprogramvara
72
206080
3416
Idén om hårdvara och mjukvara
03:41
becomesblir thinkabletänkbara for the first time
with this inventionuppfinning.
73
209520
3216
blir tänkbar för första gången
med denna uppfinning.
03:44
And that incrediblyoerhört powerfulkraftfull conceptbegrepp
74
212760
2456
Och det otroligt kraftfulla konceptet
03:47
didn't come to us as an instrumentinstrument
of warkrig or of conquesterövring,
75
215240
3176
kom inte till oss som ett krigs-
eller erörvringsinstrument
03:50
or necessitynödvändighet at all.
76
218440
1696
eller som ett behov alls.
03:52
It camekom from the strangekonstig delightglädje
of watchingtittar på a machinemaskin playspela musicmusik.
77
220160
5136
Det kom från det underliga behaget
att titta på en musikspelande maskin.
03:57
In factfaktum, the ideaaning of programmableprogrammerbar machinesmaskiner
78
225320
3216
Faktum är att idéen
om programmerbara maskiner
04:00
was exclusivelyuteslutande kepthålls aliveLevande by musicmusik
for about 700 yearsår.
79
228560
4656
uteslutande hölls vid liv
genom musik i cirka 700 år.
04:05
In the 1700s, music-makingmusicerande machinesmaskiner
80
233240
2496
På 1700-talet blev musikskapande maskiner
04:07
becameblev the playthingsleksaker
of the ParisianParisiska eliteelit.
81
235760
3576
parisarnas leksaker.
04:11
ShowmenShowmen used the samesamma codedkodade cylinderscylindrar
82
239360
3176
Underhållare använde samma
kodade cylinder
04:14
to controlkontrollera the physicalfysisk movementsrörelser
of what were calledkallad automataautomater,
83
242560
3936
för att kontrollera de fysiska rörelserna
av vad som kallades "automata"
04:18
an earlytidigt kindsnäll of robotrobot.
84
246520
2016
en tidig typ av robot.
04:20
One of the mostmest famouskänd of those robotsrobotar
85
248560
1936
En av de mest kända av de robotarna
04:22
was, you guessedgissat it,
an automatedautomatiserad fluteflöjt playerspelare
86
250520
3376
var, ni gissade rätt,
en automatiserad flöjtspelare
utformad av den briljanta
franska uppfinnaren
04:25
designeddesignat by a brilliantlysande FrenchFranska inventoruppfinnare
87
253920
1896
04:27
namedsom heter JacquesJacques dede VaucansonVaucanson.
88
255840
1285
Jacques de Vaucanson.
04:30
And as dede VaucansonVaucanson
was designingdesign his robotrobot musicianmusiker,
89
258279
3497
Och medan de Vaucanson
utformade sin robotmusiker
04:33
he had anotherannan ideaaning.
90
261800
1936
fick han en annan idé.
04:35
If you could programprogram a machinemaskin
to make pleasingbehaglig soundsljud,
91
263760
3976
Om man nu kunde programmera
en maskin att skapa behagliga ljud
04:39
why not programprogram it to weaveväva
delightfulhärlig patternsmönster of colorFärg out of clothtrasa?
92
267760
4640
varför inte programmera den
att väva underbara färgmönster av tyg?
04:44
InsteadIstället of usinganvänder sig av the pinsPins of the cylindercylinder
to representrepresentera musicalmusikalisk notesanteckningar,
93
272920
4256
Istället för att använda cylindernålarna
för att representera noter
04:49
they would representrepresentera
threadstrådar with differentannorlunda colorsfärger.
94
277200
3096
skulle de representera trådar
med olika färger.
04:52
If you wanted a newny patternmönster
for your fabrictyg,
95
280320
2496
Om man ville ha
ett nytt mönster till sitt tyg
04:54
you just programmedprogrammerad a newny cylindercylinder.
96
282840
1680
programmerade man en ny cylinder.
04:57
This was the first programmableprogrammerbar loomvävstol.
97
285200
2640
Detta var den första
programmerbara vävstolen.
05:00
Now, the cylinderscylindrar were too expensivedyr
and time-consumingtidskrävande to make,
98
288560
4176
Cylindrarna var för dyra
och tidskrävande att tillverka
men ett halvsekel senare
var det en annan fransk uppfinnare,
05:04
but a halfhalv centuryårhundrade latersenare,
99
292760
1536
05:06
anotherannan FrenchFranska inventoruppfinnare namedsom heter JacquardJacquard
100
294320
2616
Jacquard,
05:08
hitträffa upon the brilliantlysande ideaaning
of usinganvänder sig av paper-punchedpapper stansade cardskort
101
296960
4696
som kom på den briljanta idéen
att använda papp-hålkort
05:13
insteadistället of metalmetall cylinderscylindrar.
102
301680
1776
istället för metallcylindrar.
05:15
PaperPapper turnedvände out to be
much cheaperbilligare and more flexibleflexibel
103
303480
3056
Papper visade sig vara
ett mycket billigare
och mer flexibelt sätt
05:18
as a way of programmingprogrammering the deviceanordning.
104
306560
2136
att programmera apparaten.
05:20
That punchPunch cardkort systemsystemet inspiredinspirerad
VictorianViktorianska inventoruppfinnare CharlesCharles BabbageBabbage
105
308720
4456
Hålkortssystemet inspirerade
den viktorianska uppfinnaren
Charles Babbage
05:25
to createskapa his analyticalanalytisk enginemotor,
106
313200
2496
att skapa sin analytiska maskin,
05:27
the first truesann programmableprogrammerbar computerdator
107
315720
2616
den första, sant programmerbara datorn
05:30
ever designeddesignat.
108
318360
1336
som någonsin skapats.
05:31
And punchPunch cardskort were used
by computerdator programmersprogrammerare
109
319720
2696
Och hålkort användes
av datorprogrammerare
05:34
as latesent as the 1970s.
110
322440
2080
så sent som på 70-talet.
05:37
So askfråga yourselfsjälv this questionfråga:
111
325160
2616
Fråga dig själv:
05:39
what really madegjord
the modernmodern computerdator possiblemöjlig?
112
327800
3496
Vad var det som gjorde
den första moderna datorn möjlig?
05:43
Yes, the militarymilitär- involvementmedverkan
is an importantViktig partdel of the storyberättelse,
113
331320
4016
Ja, den militära inblandningen
är en viktig del av historian
05:47
but inventinguppfinna a computerdator
alsoockså requirednödvändig other buildingbyggnad blocksblock:
114
335360
3736
men att uppfinna en dator
krävde också andra byggstenar:
05:51
musicmusik boxeslådor,
115
339120
1216
speldosor
05:52
toyleksak robotrobot fluteflöjt playersspelare,
116
340360
2016
leksaks-robotflöjtspelare
05:54
harpsichordcembalo keyboardstangentbord,
117
342400
1496
cembalo-tangentbord
05:55
colorfulfärgrik patternsmönster wovenvävd into fabrictyg,
118
343920
2576
färgglada mönster vävda i tyg,
05:58
and that's just a smallsmå partdel of the storyberättelse.
119
346520
2816
och det är bara en liten del av historien.
06:01
There's a long listlista of world-changingvärlden förändras
ideasidéer and technologiesteknik
120
349360
2976
Det finns en lång lista
över världsförändrande idéer och teknik
06:04
that camekom out of playspela:
121
352360
1696
som skapades genom lek:
06:06
publicoffentlig museumsmuseer, rubbergummi-,
122
354080
1976
offentliga museer, gummi
06:08
probabilitysannolikhet theoryteori, the insuranceförsäkring businessföretag
123
356080
2336
sannolikhetsteori, försäkringsbranschen
06:10
and manymånga more.
124
358440
1216
och mycket mer.
06:11
NecessityNödvändighet isn't always
the mothermor of inventionuppfinning.
125
359680
2720
Nödvändighet är inte alltid
uppfinningens moder.
06:15
The playfullekfull statestat of mindsinne
is fundamentallyfundamentalt exploratoryförberedande,
126
363080
4176
Den lekfulla sinnestillståndet
är i grunden undersökande
06:19
seekingsökande out newny possibilitiesmöjligheter
in the worldvärld around us.
127
367280
2960
och söker upp nya möjligheter
i världen runt omkring oss.
06:22
And that seekingsökande
is why so manymånga experiencesupplevelser
128
370920
3496
Och det sökandet
ledde till att så många upplevelser
06:26
that startedsatte igång with simpleenkel
delightglädje and amusementnöjesparken
129
374440
3016
som startade som enkel glädje och nöje
06:29
eventuallyså småningom led us
to profounddjupgående breakthroughsgenombrott.
130
377480
2760
så småningom ledde oss
till djupgående genombrott.
06:33
Now, I think this has implicationsimplikationer
for how we teachlära kidsbarn in schoolskola
131
381040
4216
Jag tror att detta påverkar
hur vi undervisar barn i skolan
06:37
and how we encourageuppmuntra innovationinnovation
in our workspacesarbetsytor,
132
385280
2360
och hur vi uppmuntrar till innovation
på våra arbetsplatser
06:40
but thinkingtänkande about playspela
and delightglädje this way
133
388520
3056
men att tänka på spel
och nöje så här
06:43
alsoockså helpshjälper us detectupptäcka, detektera what's comingkommande nextNästa.
134
391600
3536
hjälper oss också att upptäcka
vad som kommer härnäst.
06:47
Think about it: if you were
sittingSammanträde there in 1750
135
395160
2376
Tänk på det: Om du
skulle sitta där, år 1750
06:49
tryingpåfrestande to figurefigur out
the bigstor changesförändringar comingkommande to societysamhälle
136
397560
3536
och försöka lista ut
de stora samhällsförändringarna
som var i antågande
06:53
in the 19thth, the 20thth centuriesårhundraden,
137
401120
1896
under 1800- och 1900-talet -
06:55
automatedautomatiserad machinesmaskiner, computersdatorer,
138
403040
2056
automatiserade maskiner, datorer
06:57
artificialartificiell intelligenceintelligens,
139
405120
1936
artificiell intelligens,
06:59
a programmableprogrammerbar fluteflöjt
140
407080
1816
skulle en programmerbar flöjt
07:00
entertainingunderhållande the ParisianParisiska eliteelit
141
408920
2176
som roar den parisiska eliten
07:03
would have been as powerfulkraftfull a clueledtråd
as anything elseannan at the time.
142
411120
3800
vara en lika kraftfull ledtråd
som något annat på den tiden.
07:07
It seemedverkade like an amusementnöjesparken at bestbäst,
143
415840
2536
Den verkade vara ett nöje i bästa fall,
07:10
not usefulanvändbar in any seriousallvarlig way,
144
418400
2736
inte särskilt användbar,
07:13
but it turnedvände out to be
the beginningbörjan of a techtech revolutionrotation
145
421160
3856
men den visade sig vara
början på en teknisk revolution
07:17
that would changeByta the worldvärld.
146
425040
1856
som skulle förändra hela världen.
07:18
You'llDu kommer find the futureframtida
147
426920
1856
Du hittar framtiden
07:20
wherevervart som helst people are havinghar the mostmest funroligt.
148
428800
2000
där människor har som allra roligast.
Translated by Nina Lindholm
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com