ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com
TED Studio

Steven Johnson: The playful wonderland behind great inventions

Steven Johnson: Tărâmul ludic din spatele marilor invenții

Filmed:
1,351,401 views

Necesitatea este mama invenției, nu-i așa? Nu întotdeauna. Steven Johnson ne arată cum unele dintre cele mai transformative idei și tehnologii, precum calculatorul, nu au apărut din necesitate, ci din plăcerea jocului. Împărtășiți această explorare ilustrată și captivantă. Se dovedește că veți găsi viitorul oriunde oamenii se distrează.
- Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
(MusicMuzica)
0
801
3895
(Muzică)
00:16
RoughlyAproximativ 43,000 yearsani agoîn urmă,
1
4720
2696
Acum aproximativ 43.000 de ani,
00:19
a youngtineri cavePestera bearurs
dieddecedat in the rollingrulare hillsdealuri
2
7440
2976
un pui de urs a murit în munții
de la granița nord-vestică
a Sloveniei de azi.
00:22
on the northwestNord Vest borderfrontieră
of modernmodern day SloveniaSlovenia.
3
10440
3376
O mie de ani mai târziu,
un mamut a murit
00:25
A thousandmie yearsani latermai tarziu,
a mammothmamut dieddecedat in southernsudic GermanyGermania.
4
13840
4096
în sudul Germaniei.
După câteva secole,
și un vultur a murit
00:29
A fewpuțini centuriessecole after that,
a griffonGriffon vulturevultur alsode asemenea dieddecedat
5
17960
3296
în aceleași împrejurimi.
00:33
in the samela fel vicinityvecinătate.
6
21280
1200
00:35
And we know almostaproape nothing
about how these animalsanimale metîntâlnit theiral lor deathsdecese,
7
23280
4136
Și nu știm aproape nimic
despre moartea acestor animale,
dar aceste creaturi
din locuri și timpuri diferite
00:39
but these differentdiferit creaturescreaturi
disperseddispersate acrosspeste bothambii time and spacespaţiu
8
27440
4056
au împărtășit o soartă deosebită.
00:43
did shareacțiune one remarkableremarcabil fatesoartă.
9
31520
3176
După moartea lor,
un os din fiecare schelet
00:46
After theiral lor deathsdecese,
a boneos from eachfiecare of theiral lor skeletonsschelete
10
34720
3456
a fost transformat de oameni
00:50
was craftedartizanale by humanuman handsmâini
11
38200
2696
într-un flaut.
00:52
into a fluteflaut.
12
40920
1200
00:54
Think about that for a secondal doilea.
13
42920
1456
Imaginează-ți că trăiești
acum 40.000 de ani.
00:56
ImagineImaginaţi-vă you're a cavemanOmul cavernelor,
40,000 yearsani agoîn urmă.
14
44400
2656
00:59
You've masteredstapanit firefoc.
15
47080
1656
Ai descoperit focul.
01:00
You've builtconstruit simplesimplu toolsunelte for huntingvânătoare.
16
48760
2056
Ai unelte simple pentru vânătoare.
01:02
You've learnedînvățat how to craftambarcațiune
garmentsarticole de îmbrăcăminte from animalanimal skinspiei
17
50840
2616
Ai învățat să faci haine
din piele de animale
01:05
to keep yourselftu warmcald in the winteriarnă.
18
53480
2056
să îți țină cald în timpul iernii.
01:07
What would you choosealege to inventinventa nextUrmător →?
19
55560
2736
Ce ai mai inventa?
01:10
It seemspare preposterousabsurd
that you would inventinventa the fluteflaut,
20
58320
3136
Ar părea absurd
să inventezi flautul,
un instrument care creează
vibrații inutile ale aerului.
01:13
a toolinstrument that createdcreată
uselessinutil vibrationsvibratii in airaer moleculesmolecule.
21
61480
3816
01:17
But that is exactlyexact
what our ancestorsstrămoși did.
22
65319
3001
Dar exact asta au făcut
strămoșii noștri.
01:21
Now this turnstransformă out
to be surprisinglysurprinzător commoncomun
23
69200
3416
Acest lucru se dovedește
a fi surprinzător de frecvent
în istoria inovației.
01:24
in the historyistorie of innovationinovaţie.
24
72640
1616
Uneori oamenii inventează lucruri
01:26
SometimesUneori people inventinventa things
25
74280
1936
01:28
because they want to staystau aliveîn viaţă
or feeda hrani theiral lor childrencopii
26
76240
2936
pentru a supraviețui
sau a-și hrăni copiii
01:31
or conquercuceri the villagesat nextUrmător → dooruşă.
27
79200
2136
sau a cuceri satul vecin.
01:33
But just as oftende multe ori,
28
81360
1416
Dar la fel de des,
01:34
newnou ideasidei come into the worldlume
29
82800
1896
apar idei noi
doar pentru că sunt distractive.
01:36
simplypur şi simplu because they're fundistracţie.
30
84720
2040
Uite un lucru foarte ciudat:
01:39
And here'saici e the really strangeciudat thing:
31
87520
2416
multe dintre aceste invenții
aparent frivole
01:41
manymulți of those playfuljucause
but seeminglyaparent frivolousfrivol inventionsinventii
32
89960
3256
au dus la transformări importante
01:45
endedîncheiat up sparkingscântei
momentousmemorabilă transformationstransformări
33
93240
2616
în știință, politică și societate.
01:47
in scienceştiinţă, in politicspolitică and societysocietate.
34
95880
3096
De exemplu, una dintre cele
mai importante invenții moderne:
01:51
Take what mayMai be the mostcel mai
importantimportant inventioninvenţie of modernmodern timesori:
35
99000
3936
calculatoarele programate.
01:54
programmableprogramabile computerscalculatoare.
36
102960
1736
01:56
Now, the standardstandard storypoveste is that computerscalculatoare
descendcoborî from militarymilitar technologytehnologie,
37
104720
4616
Spunem că acestea, calculatoarele,
provin din tehnologia militară,
02:01
sincede cand manymulți of the earlydin timp computerscalculatoare
were designedproiectat specificallyspecific
38
109360
2856
pentru că primele computere
au fost proiectate
pentru a sparge coduri de război
sau pentru a calcula traiectorii.
02:04
to cracksparge wartimedin timpul războiului codescoduri
or calculatecalculati rocketrachetă trajectoriestraiectorii.
39
112240
3456
02:07
But in factfapt, the originsoriginile
of the modernmodern computercomputer
40
115720
3496
Dar, de fapt, originile
calculatorului modern
sunt mult mai distractive,
02:11
are much more playfuljucause,
41
119240
1656
chiar muzicale,
02:12
even musicalmuzical,
42
120920
1296
decât v-ați putea imagina.
02:14
than you mightar putea imagineimagina.
43
122240
1256
02:15
The ideaidee behindin spate the fluteflaut,
44
123520
1256
Ideea din spatele flautului,
02:16
of just pushingîmpingerea airaer throughprin tubestuburi
to make a soundsunet,
45
124800
3096
de a împinge aer prin tuburi
pentru a produce sunete,
a fost modificată
pentru a crea prima orgă
02:19
was eventuallyîn cele din urmă modifiedmodificate
to createcrea the first organorgan
46
127920
2896
acum peste 2.000 de ani.
02:22
more than 2,000 yearsani agoîn urmă.
47
130840
1736
Cineva a avut geniala idee
de a scoate sunete
02:24
SomeoneCineva camea venit up with the brilliantSclipitor ideaidee
of triggeringdeclanşarea soundssunete
48
132600
3296
apăsând mici pârghii cu degetele,
02:27
by pressingpresare smallmic leverspârghii with our fingersdegete,
49
135920
2896
inventând prima tastatură muzicală.
02:30
inventinginventarea the first musicalmuzical keyboardtastatură.
50
138840
2376
02:33
Now, keyboardstastaturi evolvedevoluat
from organsorgane to clavichordsclavichords to harpsichordsclavecine
51
141240
4136
Acum, tastaturile au evoluat
de la orgi, la clavecine
apoi la pian,
02:37
to the pianopian,
52
145400
1336
02:38
untilpana cand the middlemijloc of the 19thlea centurysecol,
53
146760
2656
până la mijlocul sec. XIX,
când niște inventatori
au venit cu ideea
02:41
when a bunchbuchet of inventorsinventatori
finallyin sfarsit hitlovit on the ideaidee
54
149440
2776
de a folosi tastatura
pentru a produce litere, nu sunete.
02:44
of usingutilizând a keyboardtastatură
to triggertrăgaci not soundssunete but lettersscrisori.
55
152240
3896
De fapt, prima mașină de scris
02:48
In factfapt, the very first typewritermaşină de scris
56
156160
2296
02:50
was originallyiniţial calleddenumit
"the writingscris harpsichordclavecin."
57
158480
3160
s-a numit inițial „clavecinul de scris.”
02:55
FlutesFluiere and musicmuzică led
to even more powerfulputernic breakthroughsdescoperiri.
58
163440
3816
Flautele și muzica au dus
la descoperiri și mai importante.
02:59
About a thousandmie yearsani agoîn urmă,
59
167280
1736
Acum aproape 1000 de ani,
la apogeul Renașterii Islamice,
03:01
at the heightînălţime of the IslamicIslamice RenaissanceRenaissance,
60
169040
2216
03:03
threeTrei brothersfrați in BaghdadBagdad
designedproiectat a devicedispozitiv
61
171280
2336
trei frați din Bagdad
au proiectat un dispozitiv
03:05
that was an automatedAutomated organorgan.
62
173640
2496
care era o orgă automată.
Ei au numit-o
„instrumentul care cântă singur.”
03:08
They calleddenumit it "the instrumentinstrument
that playsjoacă itselfîn sine."
63
176160
2880
03:11
Now, the instrumentinstrument
was basicallype scurt a giantgigant musicmuzică boxcutie.
64
179960
3136
Instrumentul era o cutie
muzicală enormă.
03:15
The organorgan could be traineddresat to playa juca
variousvariat songscântece by usingutilizând instructionsinstrucțiuni
65
183120
4336
Orga emitea cântece
conform instrucțiunilor
03:19
encodedcodate by placingplasare pinsAce
on a rotatingrotirea cylindercilindru.
66
187480
3200
codificate plasând ace
pe un cilindru rotativ.
Iar dacă doreai un alt cântec,
03:23
And if you wanted the machinemaşină
to playa juca a differentdiferit songcântec,
67
191440
2616
introduceai un cilindru
cu un cod diferit.
03:26
you just swappedschimbat a newnou cylindercilindru in
with a differentdiferit codecod on it.
68
194080
2960
03:29
This instrumentinstrument was the first of its kinddrăguț.
69
197840
3376
Acest instrument
a fost primul de acest fel.
Era programabil.
03:33
It was programmableprogramabile.
70
201240
1736
03:35
Now, conceptuallyconceptual,
this was a massivemasiv leapsalt forwardredirecţiona.
71
203000
3056
Conceptual, a fost
un mare salt înainte.
03:38
The wholeîntreg ideaidee of hardwarehardware- and softwaresoftware-ul
72
206080
3416
Întreaga idee
de hardware și software
03:41
becomesdevine thinkablethinkable for the first time
with this inventioninvenţie.
73
209520
3216
devine admisibilă pentru prima dată
odată cu această invenție.
03:44
And that incrediblyincredibil powerfulputernic conceptconcept
74
212760
2456
Și acel concept incredibil de puternic
03:47
didn't come to us as an instrumentinstrument
of warrăzboi or of conquestcucerire,
75
215240
3176
nu a apărut ca și un instrument
de război sau de cucerire
03:50
or necessitynecesitatea at all.
76
218440
1696
sau din necesitate.
03:52
It camea venit from the strangeciudat delightîncântare
of watchingvizionarea a machinemaşină playa juca musicmuzică.
77
220160
5136
A apărut din plăcerea ciudată de a urmări
o mașină care produce sunete.
De fapt, ideea de aparate programabile
03:57
In factfapt, the ideaidee of programmableprogramabile machinesmaşini
78
225320
3216
04:00
was exclusivelyexclusiv keptținut aliveîn viaţă by musicmuzică
for about 700 yearsani.
79
228560
4656
a fost susținută de muzică
timp de aproape 700 de ani.
04:05
In the 1700s, music-makingmuzica de luare a machinesmaşini
80
233240
2496
În anii 1700, aparatele
care produceau muzică
04:07
becamea devenit the playthingsjucării
of the ParisianPariziană eliteelită.
81
235760
3576
au devenit jucăriile preferate
ale elitei pariziene.
04:11
ShowmenShowmeni used the samela fel codedcodificate cylinderscilindri
82
239360
3176
Artiștii foloseau
aceiași cilindrii codificați
pentru a controla mișcările
așa-numitelor automate,
04:14
to controlControl the physicalfizic movementsmișcări
of what were calleddenumit automataautomate,
83
242560
3936
04:18
an earlydin timp kinddrăguț of robotrobot.
84
246520
2016
un fel de robot timpuriu.
04:20
One of the mostcel mai famouscelebru of those robotsroboți
85
248560
1936
Unul dintre cei mai faimoși
roboți de acest fel
04:22
was, you guessedghicit it,
an automatedAutomated fluteflaut playerjucător
86
250520
3376
a fost, ați ghicit,
un flaut automat
04:25
designedproiectat by a brilliantSclipitor FrenchFranceză inventorinventator
87
253920
1896
proiectat de Jaques de Vaucanson,
un inventator francez.
04:27
namednumit JacquesJacques dede VaucansonVaucanson.
88
255840
1285
04:30
And as dede VaucansonVaucanson
was designingproiect his robotrobot musicianmuzician,
89
258279
3497
Pe măsură ce de Vaucanson
își proiecta robotul muzical,
04:33
he had anothero alta ideaidee.
90
261800
1936
a adăugat o idee nouă.
04:35
If you could programprogram a machinemaşină
to make pleasingplăcut soundssunete,
91
263760
3976
Dacă puteai programa un aparat
să producă sunete plăcute,
04:39
why not programprogram it to weaveţese
delightfulincantatoare patternsmodele of colorculoare out of clothpânză?
92
267760
4640
de ce nu l-am programa să țeasă
modele de culoare din pânză?
În loc de acele cilindrului,
care reprezintă note muzicale,
04:44
InsteadÎn schimb of usingutilizând the pinsAce of the cylindercilindru
to representreprezinta musicalmuzical notesnotițe,
93
272920
4256
04:49
they would representreprezinta
threadsfire with differentdiferit colorscolorate.
94
277200
3096
acestea vor reprezenta
fire de diferite culori.
04:52
If you wanted a newnou patternmodel
for your fabricțesătură,
95
280320
2496
Dacă voiai un model nou,
doar programai un nou cilindru.
04:54
you just programmedprogramate a newnou cylindercilindru.
96
282840
1680
04:57
This was the first programmableprogramabile loomrazboi de tesut.
97
285200
2640
Acesta a fost primul
război de țesut programabil.
05:00
Now, the cylinderscilindri were too expensivescump
and time-consumingconsumatoare de timp to make,
98
288560
4176
Cilindrii erau prea scumpi
și prea migăloși,
dar o jumătate de secol mai târziu,
05:04
but a halfjumătate centurysecol latermai tarziu,
99
292760
1536
05:06
anothero alta FrenchFranceză inventorinventator namednumit JacquardJacquard
100
294320
2616
Jacquard, un alt inventator francez
05:08
hitlovit uponpe the brilliantSclipitor ideaidee
of usingutilizând paper-punchedlovit de hârtie cardscarduri
101
296960
4696
a venit cu ideea folosirii
cartoanelor perforate
în locul cilindrilor metalici.
05:13
insteadin schimb of metalmetal cylinderscilindri.
102
301680
1776
05:15
PaperHârtie turnedîntoarse out to be
much cheapermai ieftin and more flexibleflexibil
103
303480
3056
Hârtia era mult mai ieftină
și mai flexibilă
05:18
as a way of programmingprogramare the devicedispozitiv.
104
306560
2136
pentru programarea aparatului.
05:20
That punchpumn cardcard systemsistem inspiredinspirat
VictorianVictorian inventorinventator CharlesCharles BabbageBebe beldie
105
308720
4456
Acel sistem de cartoane perforate
l-a inspirat pe Charles Babbage,
un inventator victorian,
05:25
to createcrea his analyticalanalitic enginemotor,
106
313200
2496
să creeze un motor analitic,
05:27
the first trueAdevărat programmableprogramabile computercomputer
107
315720
2616
astfel a fost proiectat
primul calculator programabil.
05:30
ever designedproiectat.
108
318360
1336
05:31
And punchpumn cardscarduri were used
by computercomputer programmersprogramatori
109
319720
2696
Cartoanele perforate
au fost folosite de programatori
05:34
as latetârziu as the 1970s.
110
322440
2080
până în anii 1970.
05:37
So askcere yourselftu this questionîntrebare:
111
325160
2616
Puneți-vă următoarea întrebare:
05:39
what really madefăcut
the modernmodern computercomputer possibleposibil?
112
327800
3496
cum a fost inventat calculatorul modern?
05:43
Yes, the militarymilitar involvementimplicare
is an importantimportant partparte of the storypoveste,
113
331320
4016
Da, armata a jucat
un rol important,
05:47
but inventinginventarea a computercomputer
alsode asemenea requirednecesar other buildingclădire blocksblocuri:
114
335360
3736
dar inventarea unui calculator
necesita și alte lucruri:
05:51
musicmuzică boxescutii,
115
339120
1216
cutii muzicale,
05:52
toyjucărie robotrobot fluteflaut playersjucători,
116
340360
2016
roboței care cântă la flaut,
05:54
harpsichordclavecin keyboardstastaturi,
117
342400
1496
tastaturi de clavecin,
05:55
colorfulcolorat patternsmodele wovențesut into fabricțesătură,
118
343920
2576
modele colorate țesute pe material,
05:58
and that's just a smallmic partparte of the storypoveste.
119
346520
2816
și asta e doar
o mică parte din poveste.
06:01
There's a long listlistă of world-changingSchimbarea lumii
ideasidei and technologiestehnologii
120
349360
2976
E o listă lungă de idei și tehnologii
inventate din joacă,
06:04
that camea venit out of playa juca:
121
352360
1696
care au schimbat lumea:
06:06
publicpublic museumsMuzee, rubbercauciuc,
122
354080
1976
muzeele publice, cauciucul,
teoria probabilității, asigurările
06:08
probabilityprobabilitate theoryteorie, the insuranceasigurare businessAfaceri
123
356080
2336
și multe altele.
06:10
and manymulți more.
124
358440
1216
06:11
NecessityNecesitatea isn't always
the mothermamă of inventioninvenţie.
125
359680
2720
Nu inventăm întotdeauna
din necesitate.
06:15
The playfuljucause statestat of mindminte
is fundamentallyfundamental exploratoryexploratorii,
126
363080
4176
Gândirea ludică
e fundamentală în explorare,
și caută noi posibilități în jurul nostru.
06:19
seekingcăutare out newnou possibilitiesposibilităţi
in the worldlume around us.
127
367280
2960
06:22
And that seekingcăutare
is why so manymulți experiencesexperiențe
128
370920
3496
Și acea căutare reprezintă
motivul pentru care
experiențele începute
din plăcere și amuzament
06:26
that starteda început with simplesimplu
delightîncântare and amusementdistracţii
129
374440
3016
ne-au condus la descoperiri importante.
06:29
eventuallyîn cele din urmă led us
to profoundprofund breakthroughsdescoperiri.
130
377480
2760
06:33
Now, I think this has implicationsimplicații
for how we teacha preda kidscopii in schoolşcoală
131
381040
4216
Asta are implicații în modul
de învățare al copiilor
și cum încurajăm inovația
în mediul nostru de lucru,
06:37
and how we encouragea incuraja innovationinovaţie
in our workspacesspaţii de lucru,
132
385280
2360
06:40
but thinkinggândire about playa juca
and delightîncântare this way
133
388520
3056
dar gândindu-ne la joacă
și voie bună
06:43
alsode asemenea helpsajută us detectdetecta what's comingvenire nextUrmător →.
134
391600
3536
ne ajută să anticipăm ce va urma.
06:47
Think about it: if you were
sittingședință there in 1750
135
395160
2376
Gândiți-vă: dacă ați fi trăit în 1750,
06:49
tryingîncercat to figurefigura out
the bigmare changesschimbări comingvenire to societysocietate
136
397560
3536
încercând să descoperiți
marile schimbări sociale
care vor avea loc
în sec. XIX și XX,
06:53
in the 19thlea, the 20thlea centuriessecole,
137
401120
1896
06:55
automatedAutomated machinesmaşini, computerscalculatoare,
138
403040
2056
mașinile automate, calculatoarele,
06:57
artificialartificial intelligenceinteligență,
139
405120
1936
inteligența artificială,
06:59
a programmableprogramabile fluteflaut
140
407080
1816
flautul programabil
07:00
entertainingdistractiv the ParisianPariziană eliteelită
141
408920
2176
care distra elita pariziană
07:03
would have been as powerfulputernic a cluecheie
as anything elsealtfel at the time.
142
411120
3800
ar fi fost un indiciu important
la acea vreme.
07:07
It seemedpărea like an amusementdistracţii at bestCel mai bun,
143
415840
2536
Părea un amuzament,
07:10
not usefulutil in any seriousserios way,
144
418400
2736
cam nefolositor,
07:13
but it turnedîntoarse out to be
the beginningînceput of a techtech revolutionrevoluţie
145
421160
3856
dar s-a dovedit a fi începutul
unei revoluții tehnologice
care urma să schimbe lumea.
07:17
that would changeSchimbare the worldlume.
146
425040
1856
07:18
You'llVă veţi find the futureviitor
147
426920
1856
O să descoperiți viitorul
07:20
whereveroriunde people are havingavând the mostcel mai fundistracţie.
148
428800
2000
acolo unde oamenii se distrează.
Translated by Ruxandra Almasan
Reviewed by Lorena Ciutacu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Steven Johnson - Writer
Steven Berlin Johnson examines the intersection of science, technology and personal experience.

Why you should listen

Steven Johnson is a leading light of today's interdisciplinary and collaborative approach to innovation. His writings have influenced everything from cutting-edge ideas in urban planning to the battle against 21st-century terrorism. Johnson was chosen by Prospect magazine as one of the top ten brains of the digital future, and The Wall Street Journal calls him "one of the most persuasive advocates for the role of collaboration in innovation."

Johnson's work on the history of innovation inspired the Emmy-nominated six-part series on PBS, "How We Got To Now with Steven Johnson," which aired in the fall of 2014. The book version of How We Got To Now was a finalist for the PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award. His new book, Wonderland: How Play Made the Modern World, revolves around the creative power of play and delight: ideas and innovations that set into motion many momentous changes in science, technology, politics and society. 

Johnson is also the author of the bestselling Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation, one of his many books celebrating progress and innovation. Others include The Invention of Air and The Ghost Map. Everything Bad Is Good For You, one of the most discussed books of 2005, argued that the increasing complexity of modern media is training us to think in more complex ways. Emergence and Future Perfect explore the power of bottom-up intelligence in both nature and contemporary society.

An innovator himself, Johnson has co-created three influential sites: the pioneering online magazine FEED, the Webby-Award-winning community site, Plastic.com, and the hyperlocal media site outside.in, which was acquired by AOL in 2011.

Johnson is a regular contributor to WIRED magazine, as well as the New York Times, The Wall Street Journal and many other periodicals. He has appeared on many high-profile television programs, including "The Charlie Rose Show," "The Daily Show with Jon Stewart" and "The NewsHour with Jim Lehrer."


More profile about the speaker
Steven Johnson | Speaker | TED.com