ABOUT THE SPEAKER
Poppy Crum - Neuroscientist, technologist
Poppy Crum builds technologies that best leverage human physiology to enhance our experiences and how we interact with the world.

Why you should listen

Poppy Crum is dedicated to the development of immersive technologies that leverage human physiology and perceptual realities to enhance our experiences and interactions in the world. She has advanced a mission to democratize the way people of all abilities benefit from sensory technologies -- and how effectively technology communicates back to each of us. She believes the power of intelligent technologies is only realized with dynamic optimization and learning of as much of our personal and contextual data as possible.

Crum is chief scientist at Dolby Laboratories, leading the company's integration of neuroscience and sensory data science into its entertainment, communication and future technologies. She is also adjunct professor at Stanford University, where her work focuses on the impact and feedback potential of gaming and immersive environments, such as augmented and virtual reality, on neuroplasticity and learning. She has been recognized with the Advanced Imaging Society's Distinguished Leadership Award and the Consumer Technology Association's Technology and Standards Achievement Award for work towards the introduction of affordable, over-the-counter hearing-aid devices, and she is a fellow of the Audio Engineering Society. She has also been named to Billboard Magazine's 100 most influential female executives in the music industry. Prior to joining Dolby Laboratories, Crum was Research Faculty in the Department of Biomedical Engineering at Johns Hopkins School of Medicine.

More profile about the speaker
Poppy Crum | Speaker | TED.com
TED2018

Poppy Crum: Technology that knows what you're feeling

Poppy Crum: Technologie die weet wat je voelt

Filmed:
1,622,785 views

Wat gebeurt er wanneer technologie meer over ons weet dan wij? Poppy Crum bestudeert hoe we emoties uitdrukken -- en suggereert dat het eind van de pokerface nabij is, omdat nieuwe technologie het makkelijk maakt om signalen op te vangen die onthullen hoe we ons voelen. In een demonstratie van spraak en technologie laat ze zien hoe 'empathische technologie' fysieke signalen zoals lichaamstemperatuur en chemische samenstelling van onze adem kan opvangen, om informatie te winnen over onze emotionele staat. In voor- en tegenspoed. "Als we de kracht van technologische empathie erkennen, krijgen we de kans om technologie de emotionele en cognitieve kloof te laten overbruggen", zegt Crum.
- Neuroscientist, technologist
Poppy Crum builds technologies that best leverage human physiology to enhance our experiences and how we interact with the world. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:12
What happensgebeurt when technologytechnologie
knowsweet more about us than we do?
0
881
4456
Wat gebeurt er als technologie meer weet
over ons dan wijzelf?
00:17
A computercomputer now can detectopsporen
our slightestgeringste facialFacial microexpressionsmicroexpressions
1
5992
3672
Een computer kan nu onze kleinste
gezichtsuitdrukkingen bespeuren,
00:21
and be ablein staat to tell the differenceverschil
betweentussen a realecht smileglimlach and a fakenep one.
2
9688
3611
en het verschil zien tussen een echte
en een neppe glimlach.
00:25
That's only the beginningbegin.
3
13323
1734
Dat is pas het begin.
00:27
TechnologyTechnologie has becomeworden
incrediblyongelooflijk intelligentintelligent
4
15466
2865
Technologie is ontzettend slim geworden
00:30
and alreadynu al knowsweet a lot
about our internalintern statesstaten.
5
18355
3400
en weet al veel over
onze innerlijke gesteldheid.
00:34
And whetherof we like it or not,
6
22085
2286
Of we het leuk vinden of niet,
00:36
we alreadynu al are sharingdelen
partsonderdelen of our innerbinnenste liveslevens
7
24395
3499
we delen al onderdelen
van onze innerlijke levens,
00:39
that's out of our controlcontrole.
8
27918
1733
wat buiten onze macht ligt.
Dat lijkt een probleem,
00:43
That seemslijkt like a problemprobleem,
9
31413
1421
omdat velen van ons graag
wat zich vanbinnen afspeelt
00:44
because a lot of us like to keep
what's going on insidebinnen
10
32858
3246
gescheiden houden
van wat zichtbaar is.
00:48
from what people actuallywerkelijk see.
11
36128
1647
00:50
We want to have agencyagentschap
over what we sharedelen and what we don't.
12
38323
4420
We willen kunnen bepalen
wat we delen en wat niet.
00:55
We all like to have a pokerPoker facegezicht.
13
43473
2321
We willen allemaal een pokerface hebben.
00:59
But I'm here to tell you
that I think that's a thing of the pastverleden.
14
47584
3346
Maar ik ben hier om te vertellen
dat ik dat achterhaald vind.
01:03
And while that mightmacht soundgeluid scaryeng,
it's not necessarilynodig a badslecht thing.
15
51347
4770
En ook al klinkt dat eng,
het is niet per se iets slechts.
Ik heb veel tijd besteed aan het
bestuderen van hersencircuits
01:09
I've spentdoorgebracht a lot of time
studyingaan het studeren the circuitscircuits in the brainhersenen
16
57030
2770
01:11
that createcreëren the uniqueuniek perceptualperceptuele
realitiesrealiteiten that we eachelk have.
17
59824
3693
die de unieke waarnemingen
van onze realiteit creëren.
01:16
And now I bringbrengen that togethersamen
18
64110
1405
En nu breng ik dat samen
01:17
with the capabilitiesmogelijkheden
of currentactueel technologytechnologie
19
65539
2062
met de mogelijkheden
van huidige technologie
01:19
to createcreëren newnieuwe technologytechnologie
that does make us better,
20
67625
2537
om nieuwe technologie te creëren,
die ons beter maakt,
01:22
feel more, connectaansluiten more.
21
70186
1600
meer laat voelen, meer verbindt.
01:24
And I believe to do that,
22
72482
1786
En ik geloof dat we daarvoor
moeten accepteren dat we
deels onze macht te verliezen.
01:26
we have to be OK
losingverliezen some of our agencyagentschap.
23
74292
2749
01:30
With some animalsdieren, it's really amazingverbazingwekkend,
24
78149
2523
Met sommige dieren --
het is echt fantastisch --
01:32
and we get to see into
theirhun internalintern experienceservaringen.
25
80696
3474
krijgen wij inzicht tot hun
innerlijke ervaringen.
01:36
We get this upfrontupfront look
at the mechanisticmechanistisch interactionwisselwerking
26
84649
3722
We krijgen inzicht in de
mechanische wisselwerking
01:40
betweentussen how they respondreageren
to the worldwereld- around them
27
88395
2817
tussen de reactie op hun omgeving
01:43
and the statestaat of theirhun biologicalbiologisch systemssystemen.
28
91236
2008
en de staat van hun
biologische systemen.
01:45
This is where evolutionaryevolutionaire pressuresdruk
like eatingaan het eten, matingparing
29
93268
3809
Dit is waar evolutionaire dwang,
zoals eten, paren, en zorgen
dat we niet worden opgegeten,
01:49
and makingmaking sure we don't get eatengegeten
30
97101
1762
01:50
driverijden deterministicdeterministische behavioralgedrags responsesReacties
to informationinformatie in the worldwereld-.
31
98887
4157
deterministische gedragsreacties
omgevingsinformatie aanstuurt.
01:55
And we get to see into this windowvenster,
32
103806
2794
En wij krijgen inzicht in dit beeld,
01:58
into theirhun internalintern statesstaten
and theirhun biologicalbiologisch experienceservaringen.
33
106624
3636
in hun innerlijke staten en
biologische ervaringen.
02:02
It's really prettymooi coolkoel.
34
110284
1642
Het is echt best cool.
02:03
Now, stayverblijf with me for a momentmoment --
I'm a violinistviolist, not a singerzanger.
35
111950
4103
Nou, moet je luisteren,
ik ben een violist, geen zangeres.
02:08
But the spider'sSpider's alreadynu al
givengegeven me a criticalkritisch reviewbeoordeling.
36
116077
3590
Maar de spin heeft me al een
kritische beoordeling gegeven.
02:16
(VideoVideo) (SingingZingen in a lowlaag pitchtoonhoogte)
37
124907
2060
(Video) (Gezang op lage toon)
02:19
(SingingZingen in a middlemidden- pitchtoonhoogte)
38
127868
2888
(Gezang op middelhoge toon)
02:23
(SingingZingen in a highhoog pitchtoonhoogte)
39
131800
2505
(Gezang op hoge toon)
02:27
(SingingZingen in a lowlaag pitchtoonhoogte)
40
135069
1421
(Gezang op lage toon)
02:29
(SingingZingen in a middlemidden- pitchtoonhoogte)
41
137236
1600
(Gezang op middelhoge toon)
02:31
(SingingZingen in a highhoog pitchtoonhoogte)
42
139403
1777
(Gezang op hoge toon)
02:33
(LaughterGelach)
43
141204
1150
(Gelach)
02:36
PoppyPapaver CrumCrum: It turnsbochten out, some spidersspinnen
tuneTune theirhun websWebs like violinsviolen
44
144387
3198
Blijkbaar stemmen spinnen
hun web zoals violen
02:39
to resonateresoneren with certainzeker soundsklanken.
45
147609
2158
zodat ze resoneren op
bepaalde geluiden.
02:41
And likelywaarschijnlijk, the harmonicsharmonischen
of my voicestem as it wentgegaan higherhoger
46
149791
2771
En waarschijnlijk leek
de stijgende toon van mijn stem,
02:44
coupledcombinatie with how loudluid I was singinghet zingen
47
152586
1730
gekoppeld aan hoe luid ik zong
02:46
recreatedopnieuw eithereen van beide the predatoryroofzuchtige call
of an echolocatingecholocating batknuppel or a birdvogel,
48
154340
4467
op de klank van
een jagende vleermuis of vogel,
en de spin deed
wat hij zou moeten doen.
02:50
and the spiderspin did what it should.
49
158831
1881
Met voorspellende blik
vertelde hij me af te taaien.
02:53
It predictivelypredictively told me to bugkever off.
50
161300
2817
02:56
I love this.
51
164824
1150
Ik vind dit geweldig.
02:58
The spider'sSpider's respondingreageert
to its externalextern worldwereld-
52
166546
3309
De spin reageert op zijn externe wereld
op zo'n manier dat we zien en begrijpen
wat er gebeurt in zijn innerlijke wereld.
03:01
in a way that we get to see and know
what's happeninggebeurtenis to its internalintern worldwereld-.
53
169879
4350
03:07
BiologyBiologie is controllinghet controleren
the spider'sSpider's responseantwoord;
54
175069
2206
Biologie bepaalt de reactie van de spin;
03:09
it's wearingvervelend its internalintern
statestaat on its sleevemouw.
55
177299
2776
zijn innerlijke gesteldheid is
als een open boek.
03:13
But us, humansmensen --
56
181768
1655
Maar wij, mensen --
03:16
we're differentverschillend.
57
184184
1150
wij zijn anders.
03:17
We like to think we have cognitivecognitieve controlcontrole
over what people see, know and understandbegrijpen
58
185899
5735
Wij hebben graag cognitieve controle
over wat anderen zien, weten en begrijpen
over onze innerlijke staat --
03:23
about our internalintern statesstaten --
59
191658
1409
03:25
our emotionsemoties, our insecuritiesonzekerheden,
our bluffsBluffs, our trialstrials and tribulationsbeproevingen --
60
193091
4303
onze emoties, onze onzekerheden,
ons gebluf, onze beproevingen --
03:29
and how we respondreageren.
61
197418
1267
en hoe wij reageren.
03:31
We get to have our pokerPoker facegezicht.
62
199927
2282
We kunnen een pokerface opzetten.
Of misschien toch niet.
03:35
Or maybe we don't.
63
203799
1200
Probeer even het volgende.
03:37
Try this with me.
64
205728
1182
03:38
Your eyeoog respondsreageert
to how hardhard your brainhersenen is workingwerkend.
65
206934
2690
Je oog reageert op hoe hard
je hersenen werken.
03:42
The responseantwoord you're about to see
is drivenaangedreven entirelygeheel by mentalgeestelijk effortinspanning
66
210363
3230
De reactie die je ziet is geheel
ontstaan door mentale inspanning
03:45
and has nothing to do
with changesveranderingen in lightingverlichting.
67
213617
2635
en heeft niets te maken met
licht veranderingen.
03:48
We know this from neuroscienceneurowetenschappen.
68
216276
1650
We weten dit door neurowetenschap.
03:49
I promisebelofte, your eyesogen are doing
the samedezelfde thing as the subjectonderwerpen in our lablaboratorium,
69
217950
4560
Ik beloof, je ogen doen hetzelfde als
het proefpersoon in ons lab,
03:54
whetherof you want them to or not.
70
222534
1734
of je dat nu wilt of niet.
03:56
At first, you'llje zult hearhoren some voicesstemmen.
71
224292
2173
In het begin hoor je wat stemmen.
03:58
Try and understandbegrijpen them
and keep watchingkijken the eyeoog in frontvoorkant of you.
72
226489
3278
Probeer ze te verstaan
en blijf kijken naar het oog.
Het begint moeilijk,
04:01
It's going to be hardhard at first,
73
229791
1498
dan valt er één weg
en het wordt makkelijk.
04:03
one should droplaten vallen out,
and it should get really easygemakkelijk.
74
231313
2391
Je ziet het verschil in inspanning
in de diameter van de pupil.
04:05
You're going to see the changeverandering in effortinspanning
in the diameterdiameter of the pupilleerling.
75
233728
3325
04:10
(VideoVideo) (Two overlappingoverlapping voicesstemmen talkingpratend)
76
238140
2567
(Video) (Twee overlappende stemmen praten)
04:12
(SingleEnkele voicestem) IntelligentIntelligente technologytechnologie
dependshangt af on personalpersoonlijk datagegevens.
77
240731
2963
(Eén stem) Slimme technologie hangt af van
persoonlijke data.
04:15
(Two overlappingoverlapping voicesstemmen talkingpratend)
78
243718
2446
(Twee overlappende stemmen praten)
04:18
(SingleEnkele voicestem) IntelligentIntelligente technologytechnologie
dependshangt af on personalpersoonlijk datagegevens.
79
246188
2976
(Eén stem) Slimme technologie hangt af van
persoonlijke data.
04:21
PCPC: Your pupilleerling doesn't lieliggen.
80
249680
1326
PC: Je pupil liegt niet.
04:23
Your eyeoog givesgeeft away your pokerPoker facegezicht.
81
251030
2400
Je oog onthult je poker face.
04:25
When your brain'shersenen havingmet to work harderharder,
82
253990
1913
Als je hersenen harder moeten werken,
04:27
your autonomicautonome nervousnerveus systemsysteem
drivesdrives your pupilleerling to dilateverwijden.
83
255927
2785
maakt je autonome zenuwstelsel
je pupillen groter.
Zo niet, dan worden ze kleiner.
04:30
When it's not, it contractscontracten.
84
258736
1555
04:32
When I take away one of the voicesstemmen,
85
260680
1691
Als ik één van de stemmen weghaal,
04:34
the cognitivecognitieve effortinspanning
to understandbegrijpen the talkerspraters
86
262395
2262
wordt de inspanning
om de sprekers te begrijpen
04:36
getskrijgt a lot easiergemakkelijker.
87
264681
1158
een stuk minder.
04:37
I could have put the two voicesstemmen
in differentverschillend spatialruimtelijke locationslocaties,
88
265863
3000
Ik had de stemmen
op verschillende plekken kunnen zetten,
of er één luider kunnen maken.
04:40
I could have madegemaakt one louderluider.
89
268887
1666
04:42
You would have seengezien the samedezelfde thing.
90
270577
1738
Je had hetzelfde gezien.
04:45
We mightmacht think we have more agencyagentschap
over the revealonthullen of our internalintern statestaat
91
273006
4786
We mogen denken dat we meer controle
hebben over de onthulling van onze staat,
04:49
than that spiderspin,
92
277816
1579
dan die spin,
maar misschien toch niet.
04:51
but maybe we don't.
93
279419
1266
04:53
Today'sHedendaagse technologytechnologie is startingbeginnend
to make it really easygemakkelijk
94
281021
2969
Moderne technologie
maakt het erg makkelijk
04:56
to see the signalssignalen and tellsvertelt
that give us away.
95
284014
2690
om de signalen te zien die ons verklappen.
04:59
The amalgamationsamenvoeging of sensorssensors
pairedgekoppeld with machinemachine learningaan het leren
96
287109
3294
De vermenging van sensoren
gekoppeld aan machinaal leren
05:02
on us, around us and in our environmentsomgevingen,
97
290427
2413
op ons, om ons en in onze omgeving,
05:04
is a lot more than camerascamera's and microphonesmicrofoons
trackingbijhouden our externalextern actionsacties.
98
292864
4653
is veel meer dan cameras en microfoons
die onze externe handelingen volgen.
05:12
Our bodieslichamen radiatestralen our storiesverhalen
99
300529
2818
Onze lichamen stralen onze verhalen uit
05:15
from changesveranderingen in the temperaturetemperatuur-
of our physiologyfysiologie.
100
303371
2666
door verandering in de temperatuur
van onze fysiologie.
05:18
We can look at these
as infraredinfrarood thermalthermische imagesafbeeldingen
101
306546
2261
We zien deze als infrarode
warmte afbeeldingen
05:20
showingtonen up behindachter me,
102
308831
1160
hier achter mij,
05:22
where redsReds are hotterheter
and bluesBlues are coolerkoeler.
103
310015
2070
de rode zijn warmer en
de blauwe kouder.
05:24
The dynamicdynamisch signaturehandtekening
of our thermalthermische responseantwoord
104
312458
3183
De dynamische handtekening
van onze warmterespons
05:27
givesgeeft away our changesveranderingen in stressspanning,
105
315665
3031
verklapt onze verandering tijdens stress,
05:30
how hardhard our brainhersenen is workingwerkend,
106
318720
2008
hoe hard ons brein werkt,
05:32
whetherof we're payingbetalen attentionaandacht
107
320752
1936
of we opletten
en betrokken zijn bij
het gesprek dat we hebben
05:34
and engagedbezet in the conversationgesprek
we mightmacht be havingmet
108
322712
2627
05:37
and even whetherof we're experiencingervaren
a pictureafbeelding of firebrand as if it were realecht.
109
325363
4095
en zelfs of we een foto van vuur
als echt ervaren.
05:41
We can actuallywerkelijk see
people give off heatwarmte on theirhun cheeksWangen
110
329482
2643
We zien zelfs hoe mensen hitte
via hun wangen uitstralen
05:44
in responseantwoord to an imagebeeld of flamevlam.
111
332149
2200
als reactie op de foto van vlammen.
05:48
But asideterzijde from givinggeven away
our pokerPoker bluffsBluffs,
112
336013
2929
Maar naast het verklappen van ons gebluf,
05:50
what if dimensionsdimensies of datagegevens
from someone'siemands thermalthermische responseantwoord
113
338966
4746
stel dat dimensies van data
over iemands warmterespons
een gloed onthult
van interpersoonlijke interesse?
05:55
gavegaf away a glowgloed
of interpersonalinterpersoonlijke interestinteresseren?
114
343736
2659
05:58
TrackingBijhouden the honestyeerlijkheid of feelingsgevoelens
in someone'siemands thermalthermische imagebeeld
115
346966
3532
De eerlijkheid van gevoelens opsporen
in iemands warmtebeeld
06:02
mightmacht be a newnieuwe partdeel of how
we fallvallen in love and see attractionaantrekkelijkheid.
116
350522
3626
kan een nieuwe manier zijn van hoe
we verliefd worden en aantrekking zien.
06:06
Our technologytechnologie can listen,
developontwikkelen insightsinzichten and make predictionsvoorspellingen
117
354172
3693
Onze technologie kan luisteren,
inzichten en voorspellingen ontwikkelen
06:09
about our mentalgeestelijk and physicalfysiek healthGezondheid
118
357889
2095
over onze mentale en fysieke gezondheid
06:12
just by analyzinganalyseren the timingtiming dynamicsdynamica
of our speechtoespraak and languagetaal
119
360008
4000
door slechts de tijdsdynamiek
van onze spraak en taal te analyseren
06:16
pickeduitgekozen up by microphonesmicrofoons.
120
364032
1443
met behulp van microfoons.
06:18
GroupsGroepen have showngetoond that changesveranderingen
in the statisticsstatistieken of our languagetaal
121
366038
3880
Groepen aangetoond dat veranderingen
in statistieken van onze taal
06:21
pairedgekoppeld with machinemachine learningaan het leren
122
369942
1420
tezamen met machinaal leren,
06:23
can predictvoorspellen the likelihoodwaarschijnlijkheid
someoneiemand will developontwikkelen psychosispsychose.
123
371386
3161
de kans kan voorspellen
dat iemand psychotisch wordt.
Ik ga een stapje verder,
06:27
I'm going to take it a stepstap furtherverder
124
375442
1751
en kijk naar veranderingen
in taal en in onze stem
06:29
and look at linguistictaalkundig changesveranderingen
and changesveranderingen in our voicestem
125
377217
2587
die voorkomen in vele omstandigheden.
06:31
that showtonen up with a lot
of differentverschillend conditionsvoorwaarden.
126
379828
2239
06:34
DementiaDementie, diabetessuikerziekte can alterwijzigen
the spectralspectrale colorationkleuring of our voicestem.
127
382091
4367
Dementie en diabetes kunnen de
spectrale kleur van onze stem veranderen.
06:39
ChangesWijzigingen in our languagetaal
associatedgeassocieerd with Alzheimer'sZiekte van Alzheimer
128
387205
3119
Veranderingen in onze taal,
gelinkt aan de ziekte van Alzheimer,
06:42
can sometimessoms showtonen up more
than 10 yearsjaar before clinicalklinisch diagnosisdiagnose.
129
390348
4365
steken soms tien jaar eerder
de kop op dan de klinische diagnose.
06:47
What we say and how we say it
tellsvertelt a much richerrijker storyverhaal
130
395236
3960
Wat we zeggen en hoe we dat doen,
vertelt veel meer dan dat we dachten.
06:51
than we used to think.
131
399220
1254
06:53
And devicesapparaten we alreadynu al have in our homeshuizen
could, if we let them,
132
401022
4047
En als we het zouden toelaten,
kunnen onze apparaten thuis
06:57
give us invaluableonschatbare waarde insightin zicht back.
133
405093
2134
ons enorm waardevolle inzichten geven.
06:59
The chemicalchemisch compositionsamenstelling of our breathadem
134
407998
2978
The chemische samenstelling van onze adem
onthult onze gevoelens.
07:03
givesgeeft away our feelingsgevoelens.
135
411959
1354
07:06
There's a dynamicdynamisch mixturemengsel of acetoneaceton,
isopreneisopreen and carbonkoolstof dioxidedioxide
136
414363
4478
De dynamische mix van aceton,
isopreen en kooldioxide
verandert als ons hart sneller klopt,
als ons spieren gespannen zijn,
07:10
that changesveranderingen when our hearthart- speedssnelheden up,
when our musclesspieren tensegespannen,
137
418865
3384
07:14
and all withoutzonder any obviousduidelijk changeverandering
in our behaviorsgedragingen.
138
422809
2897
en dat allemaal zonder duidelijke
veranderingen in gedrag.
07:18
AlrightOke, I want you to watch
this clipklem with me.
139
426268
2738
Oké, kijk deze clip even met me mee.
07:21
Some things mightmacht be going on
on the sidekant screensscreens,
140
429030
3119
Er gebeuren wat dingen op de zijschermen,
07:24
but try and focusfocus on
the imagebeeld in the frontvoorkant
141
432173
3777
maar probeer te focussen
op het beeld in het midden
07:27
and the man at the windowvenster.
142
435974
1463
en de man bij het raam.
07:31
(EerieGriezelig musicmuziek-)
143
439633
2658
(Griezelige muziek)
07:39
(WomanVrouw screamsschreeuwt)
144
447767
1437
(Vrouw gilt)
07:50
PCPC: Sorry about that.
I needednodig to get a reactionreactie.
145
458692
2395
PC: Sorry daarvoor.
Ik had jullie reactie nodig.
07:53
(LaughterGelach)
146
461111
1785
(Gelach)
07:55
I'm actuallywerkelijk trackingbijhouden the carbonkoolstof dioxidedioxide
you exhaleuitademen in the roomkamer right now.
147
463412
4972
Ik meet op dit moment daadwerkelijk
jullie uitgeademde kooldioxide op.
08:01
We'veWe hebben installedgeïnstalleerd tubestubes
throughoutoveral the theatertheater,
148
469903
3293
We hebben buisjes door
het theater geïnstalleerd,
08:05
lowerlager to the groundgrond,
because COCO2 is heavierzwaardere than airlucht.
149
473220
2595
laag bij de grond,
omdat CO2 zwaarder is dan lucht.
08:07
But they're connectedaangesloten
to a deviceapparaat in the back
150
475839
2667
Ze zijn verbonden
aan een apparaat achterin
08:10
that letslaten we us measuremaatregel, in realecht time,
with highhoog precisionprecisie,
151
478530
3287
waarmee we in realtime
en met grote precisie
de doorlopende, verschillende
CO2-concentraties kunnen meten.
08:13
the continuousdoorlopend differentialdifferentiaal
concentrationconcentratie of COCO2.
152
481841
2922
08:17
The cloudswolken on the sideszijden are actuallywerkelijk
the real-timeechte tijd datagegevens visualizationvisualisatie
153
485246
5508
De wolken op de zijschermen zijn
visualisaties van live data
van de concentratie van onze CO2.
08:22
of the densitydichtheid of our COCO2.
154
490778
1998
08:25
You mightmacht still see
a patchlap of redrood on the screenscherm,
155
493374
3699
Je kunt nog wat rood zien op het scherm,
08:29
because we're showingtonen increasestoeneemt
with largergrotere coloredgekleurde cloudswolken,
156
497097
3705
want we laten toenames zien met
met grotere gekleurde wolken,
08:32
largergrotere coloredgekleurde areasgebieden of redrood.
157
500826
2196
grotere roodgekleurde gebieden.
08:35
And that's the pointpunt
where a lot of us jumpedsprong.
158
503046
2559
En dat is het moment waar veel
van ons even schrokken.
08:38
It's our collectivecollectief suspensespanning
drivinghet rijden a changeverandering in carbonkoolstof dioxidedioxide.
159
506173
4915
Ons gezamenlijke spanning zorgt
voor een verandering in kooldioxide.
08:43
AlrightOke, now, watch this
with me one more time.
160
511649
2722
Oké, kijk dit nog een keer met me mee.
08:46
(CheerfulVrolijke musicmuziek-)
161
514395
2238
(Vrolijke muziek)
08:54
(WomanVrouw laughslacht)
162
522553
2137
(Vrouw lacht)
09:05
PCPC: You knewwist it was comingkomt eraan.
163
533344
1349
PC: Je wist wat er kwam.
09:06
But it's a lot differentverschillend
when we changedveranderd the creator'sde Schepper intentvoornemen.
164
534717
3363
Maar het is heel anders wanneer
we de intentie van de maker veranderen.
09:10
ChangingWijzigen the musicmuziek- and the soundgeluid effectsbijwerkingen
165
538776
2769
Het veranderen van muziek
en geluidseffecten,
09:13
completelyhelemaal alterwijzigen the emotionalemotioneel
impactbotsing of that scenetafereel.
166
541569
3603
verandert de emotionele impact
van die scène helemaal.
09:17
And we can see it in our breathadem.
167
545196
2134
En dat zien we in onze adem.
09:20
SuspenseSpanning, fearangst, joyvreugde
168
548196
2262
Spanning, angst, vreugde
09:22
all showtonen up as reproduciblereproduceerbaar,
visuallyvisueel identifiableidentificeerbare momentsmomenten.
169
550482
4507
zijn reproduceerbare,
visueel herkenbare momenten.
09:27
We broadcastuitzending a chemicalchemisch signaturehandtekening
of our emotionsemoties.
170
555473
4151
We zenden een chemische handtekening
van onze emoties uit.
09:35
It is the endeinde of the pokerPoker facegezicht.
171
563249
2133
Het is het einde van het pokerface.
09:38
Our spacesruimten, our technologytechnologie
will know what we're feelinggevoel.
172
566582
3566
Onze ruimtes, onze technologie
zal weten wat we voelen.
09:42
We will know more about eachelk other
than we ever have.
173
570736
2785
We zullen meer over elkaar weten
dan ooit tevoren.
09:45
We get a chancekans to reachberijk in and connectaansluiten
to the experienceervaring and sentimentsgevoelens
174
573911
4307
We krijgen de kans om ons te verbinden
met ervaringen en gevoelens
09:50
that are fundamentalfundamenteel to us as humansmensen
175
578242
1742
die fundamenteel zijn voor mensen
09:52
in our sensesverstand, emotionallyemotioneel and sociallymaatschappelijk.
176
580008
2410
in onze zintuigen, emotioneel en sociaal.
09:55
I believe it is the eratijdperk of the empathEmpath.
177
583482
2540
Dit is het tijdperk van empathie.
09:58
And we are enablinginschakelen the capabilitiesmogelijkheden
that truewaar technologicaltechnologisch partnerspartners can bringbrengen
178
586046
5222
En we maken de vaardigheden mogelijk
waarmee technologische partners werken
aan hoe wij ons verbinden met elkaar
en met onze technologie.
10:03
to how we connectaansluiten with eachelk other
and with our technologytechnologie.
179
591292
3047
10:06
If we recognizeherken the powermacht
of becomingworden technologicaltechnologisch empathsempaths,
180
594363
3389
Als we de kracht van technologische
empathie erkennen,
10:09
we get this opportunitykans
181
597776
1936
krijgen we de kans
10:11
where technologytechnologie can help us bridgebrug
the emotionalemotioneel and cognitivecognitieve divideverdelen.
182
599736
4424
om de emotionele en cognitieve kloof
te overbruggen met technologie.
10:16
And in that way, we get to changeverandering
how we tell our storiesverhalen.
183
604680
2723
Zo kunnen we veranderen
hoe we onze verhalen vertellen.
We kunnen een betere toekomst maken
voor technologie als toegevoegde realiteit
10:19
We can enablein staat stellen a better futuretoekomst
for technologiestechnologieën like augmentedaangevuld realityrealiteit
184
607427
3580
10:23
to extenduitbreiden our owneigen agencyagentschap
and connectaansluiten us at a much deeperdiepere levelniveau.
185
611031
4193
om ons eigen macht uit te breiden en
ons veel dieper te verbinden.
10:27
ImagineStel je voor a highhoog schoolschool- counselorCounselor
beingwezen ablein staat to realizerealiseren
186
615625
2547
Stel je voor dat een studieadviseur snapt
dat een scholier die vrolijk lijkt
eigenlijk door een zware tijd gaat,
10:30
that an outwardlyuiterlijk cheeryvrolijke studentstudent
really was havingmet a deeplydiep hardhard time,
187
618196
3826
10:34
where reachingbereiken out can make
a crucialbeslissend, positivepositief differenceverschil.
188
622046
3180
en door hulp te bieden een cruciaal
en positief verschil kan maken.
10:37
Or authoritiesoverheid, beingwezen ablein staat
to know the differenceverschil
189
625766
3230
Of overheden die het verschil kunnen zien
tussen iemand die in zware mentale nood is
10:41
betweentussen someoneiemand havingmet
a mentalgeestelijk healthGezondheid crisiscrisis
190
629020
2325
10:43
and a differentverschillend typetype of aggressionagressie,
191
631369
1826
en een ander type agressie,
10:45
and respondingreageert accordinglydienovereenkomstig.
192
633219
1800
en toepasselijk kunnen reageren.
10:47
Or an artistartiest, knowingwetende
the directdirect impactbotsing of theirhun work.
193
635609
3273
Of een kunstenaar, die de impact
van zijn werk kan zien.
10:52
LeoLeo TolstoyTolstoj definedbepaald his perspectiveperspectief of artkunst
194
640173
2643
Volgens Leo Tolstoy wordt kunst
gedefinieerd door
10:54
by whetherof what the creatorSchepper intendedvoorgenomen
195
642840
1785
of de intentie van de maker van kunst
10:56
was experiencedervaren by the personpersoon
on the other endeinde.
196
644649
2586
ook zo ervaren wordt door het publiek.
Tegenwoordig kunnen kunstenaars
weten wat we voelen.
10:59
Today'sHedendaagse artistskunstenaars can know
what we're feelinggevoel.
197
647259
2566
11:02
But regardlessachteloos of whetherof
it's artkunst or humanmenselijk connectionverbinding,
198
650204
3005
Maar of het kunst is
of menselijke verbinding,
11:06
today'svandaag technologiestechnologieën
will know and can know
199
654608
2802
moderne technologie zal en kan weten
11:09
what we're experiencingervaren on the other sidekant,
200
657434
2048
wat wij aan andere kant ervaren,
11:11
and this meansmiddelen we can be
closerdichterbij and more authenticauthentiek.
201
659506
2618
en dus kunnen we
hechter en authentieker zijn.
11:14
But I realizerealiseren a lot of us
have a really hardhard time
202
662498
4293
Maar ik snap dat velen van ons het
een vervelend idee vinden
11:18
with the ideaidee of sharingdelen our datagegevens,
203
666815
2267
om onze data te delen,
11:21
and especiallyvooral the ideaidee
that people know things about us
204
669673
3111
en vooral het idee dat mensen
dingen over ons weten,
11:24
that we didn't activelyactief chooseKiezen to sharedelen.
205
672808
2321
die we niet zelf kiezen om te delen.
11:28
AnytimeOp elk moment we talk to someoneiemand,
206
676728
2216
Elke keer wanneer we met iemand praten,
11:31
look at someoneiemand
207
679946
1555
iemand aankijken,
11:33
or chooseKiezen not to look,
208
681525
1468
of kiezen om niet te kijken,
11:35
datagegevens is exchangeduitgewisseld, givengegeven away,
209
683017
2647
wordt data uitgewisseld, weggegeven,
11:38
that people use to learnleren,
210
686533
2205
waar mensen van leren,
11:40
make decisionsbeslissingen about
theirhun liveslevens and about oursDe onze.
211
688762
3267
en beslissingen mee nemen
over hun levens en onze.
11:45
I'm not looking to createcreëren a worldwereld-
where our innerbinnenste liveslevens are rippedgeript openOpen
212
693469
3968
Ik wil geen wereld creëren waar onze
innerlijke levens zo worden blootgesteld
11:49
and our personalpersoonlijk datagegevens
and our privacyprivacy givengegeven away
213
697461
2348
en onze data en privacy
worden weggegeven
11:51
to people and entitiesentiteiten
where we don't want to see it go.
214
699833
2713
aan mensen en entiteiten
waarvan we het niet willen.
11:55
But I am looking to createcreëren a worldwereld-
215
703117
2762
Maar wel wil ik een wereld creëren
11:57
where we can carezorg about
eachelk other more effectivelyeffectief,
216
705903
3408
waarin we effectiever
om elkaar kunnen geven,
we kunnen weten
wanneer iemand iets voelt
12:01
we can know more about when
someoneiemand is feelinggevoel something
217
709335
3060
waaraan we aandacht moeten besteden.
12:04
that we oughtmoeten to paybetalen attentionaandacht to.
218
712419
1872
12:06
And we can have richerrijker experienceservaringen
from our technologytechnologie.
219
714800
3335
En we kunnen rijkere ervaringen
hebben door onze technologie.
Elke technologie kan men
goed of slecht gebruiken.
12:10
Any technologytechnologie
can be used for good or badslecht.
220
718887
2357
12:13
TransparencyTransparantie to engagementverloving
and effectiveeffectief regulationregulatie
221
721268
2412
Transparantie in omgang
en effectieve regels
12:15
are absolutelyAbsoluut criticalkritisch
to buildinggebouw the trustvertrouwen for any of this.
222
723704
3120
zijn essentieel voor het opbouwen
van vertrouwen voor dit alles.
12:20
But the benefitsvoordelen that "empatheticempathische
technologytechnologie" can bringbrengen to our liveslevens
223
728106
4834
Maar de voordelen die
'empathische technologie' brengt
12:24
are worthwaard solvingoplossen the problemsproblemen
that make us uncomfortableongemakkelijk.
224
732964
3891
zijn het waard om problemen op te lossen
die ons ongemakkelijk doen voelen.
12:29
And if we don't, there are
too manyveel opportunitieskansen and feelingsgevoelens
225
737315
4025
En als we dit niet doen,
zijn er te veel kansen en gevoelens
12:33
we're going to be missingmissend out on.
226
741364
1695
die we gaan missen.
12:35
Thank you.
227
743083
1175
Bedankt.
12:36
(ApplauseApplaus)
228
744282
2479
(Applaus)
Translated by Peter Van de Ven
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Poppy Crum - Neuroscientist, technologist
Poppy Crum builds technologies that best leverage human physiology to enhance our experiences and how we interact with the world.

Why you should listen

Poppy Crum is dedicated to the development of immersive technologies that leverage human physiology and perceptual realities to enhance our experiences and interactions in the world. She has advanced a mission to democratize the way people of all abilities benefit from sensory technologies -- and how effectively technology communicates back to each of us. She believes the power of intelligent technologies is only realized with dynamic optimization and learning of as much of our personal and contextual data as possible.

Crum is chief scientist at Dolby Laboratories, leading the company's integration of neuroscience and sensory data science into its entertainment, communication and future technologies. She is also adjunct professor at Stanford University, where her work focuses on the impact and feedback potential of gaming and immersive environments, such as augmented and virtual reality, on neuroplasticity and learning. She has been recognized with the Advanced Imaging Society's Distinguished Leadership Award and the Consumer Technology Association's Technology and Standards Achievement Award for work towards the introduction of affordable, over-the-counter hearing-aid devices, and she is a fellow of the Audio Engineering Society. She has also been named to Billboard Magazine's 100 most influential female executives in the music industry. Prior to joining Dolby Laboratories, Crum was Research Faculty in the Department of Biomedical Engineering at Johns Hopkins School of Medicine.

More profile about the speaker
Poppy Crum | Speaker | TED.com