ABOUT THE SPEAKER
Julian Burschka - Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements.

Why you should listen

Julian Burschka has spent many years developing materials for efficient solar energy conversion. Notably he pioneered an elegant method to fabricate so-called perovskite solar cells -- seminal research that later was published in Nature and cited several thousand times since.

Born a scientist at heart, Burschka is constantly striving to expand his horizon and is thrilled by new technological discoveries that might fundamentally change our daily lives. More recently, his interest was sparked by ultra-sensitive gas sensors and the detection of volatile organic compounds for various applications.

In his current role as a senior project manager at Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Burschka is leading a multinational R&D team that develops smart material solutions to enable next-generation displays. He holds a Master of Business Administration and a PhD in chemistry, both of which he obtained following multilingual studies in Germany, France and Switzerland.

More profile about the speaker
Julian Burschka | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Julian Burschka: What your breath could reveal about your health

Julian Burschka: Ce ar putea dezvălui respirația despre sănătatea ta

Filmed:
2,091,356 views

Nu există cale mai bună de a opri o boală decât să o detetezi și să o tratezi din timp, înainte ca simptomele să apară. Aceasta este scopul tehnicilor de screening medical precum radiografia, RMN-ul și testele de sânge. Dar există un mediu cu potențial neglijat de analiza medicală: respirația ta. Tehnologul Julian Burschka împărtășește ultimile noutăţi din știința analizei respirației - observarea compușilor organici volatili din respirația ta - și cum ar putea fi folosită ca un instrument puternic care să detecteze, să prezică și în cele din urmă să prevină boala.
- Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I have a tendencytendinţă to assumepresupune the worstcel mai rău,
0
738
2214
Am tendința să presupun ce e cel mai rău,
00:15
and onceo singura data in a while,
this habitobicei playsjoacă trickstrucuri on me.
1
3757
2863
și uneori, acest obicei îmi joacă feste.
00:18
For exampleexemplu, if I feel
unexpectedneașteptat paindurere in my bodycorp
2
6644
3281
De exemplu, dacă simt o durere
neașteptată în corp,
00:21
that I have not experiencedcu experienta before
and that I cannotnu poti attributeatribut,
3
9949
3507
durere pe care nu am mai avut-o
înainte și căreia nu îi pot găsi o sursă,
00:25
then all of a suddenbrusc, my mindminte
mightar putea turnviraj a tenseîncordat back into heartinimă diseaseboală
4
13480
4520
atunci dintr-o dată
mintea mea se gândeşte
la o boală de inimă
00:30
or calfviţel musclemuşchi paindurere
into deepadâncime veinvenă thrombosisTromboză.
5
18024
2896
sau la o durere de gambă
din tromboză venoasă profundă.
00:33
But so fardeparte, I haven'tnu au been diagnoseddiagnosticat
with any deadlymortal or incurableincurabile diseaseboală.
6
21699
3518
Dar până acum nu am fost diagnosticat
cu vreo boală mortală sau incurabilă
00:37
SometimesUneori things just hurtrănit
for no clearclar reasonmotiv.
7
25241
2412
Uneori lucrurile dor
fără vreun motiv clar.
00:41
But not everyonetoata lumea is as luckynorocos as me.
8
29098
2220
Dar nu toată lumea e la fel
de norocoasă ca mine.
00:43
EveryFiecare yearan, more than
50 millionmilion people diea muri worldwidela nivel mondial.
9
31970
3245
În fiecare an, în lume
mor peste 50 de milioane de oameni.
00:48
EspeciallyMai ales in high-incomecu venituri ridicate
economieseconomii like oursa noastra,
10
36287
3533
În special în economii cu venituri mari,
ca a noastră,
00:51
a largemare fractionfracțiune of deathsdecese is causedcauzate
by slowlyîncet progressingprogresează diseasesboli:
11
39844
4755
moartea e cauzată în mare
de boli care progresează lent:
00:56
heartinimă diseaseboală, chroniccronice lungplămân diseaseboală,
cancercancer, Alzheimer'sAlzheimer, diabetesDiabet,
12
44623
4308
boli de inimă, boala cronică de plămâni,
cancer, Alzheimer, diabet,
01:00
just to nameNume a fewpuțini.
13
48955
1370
să numesc doar câteva.
01:03
Now, humanityumanitate has madefăcut tremendousextraordinar progressprogres
in diagnosingdiagnosticarea and treatingtratare manymulți of these.
14
51300
4504
Umanitatea a făcut un progres
extraordinar în a diagnostica și trata
multe dintre acestea.
01:08
But we are at a stageetapă
where furthermai departe advancementavansare in healthsănătate
15
56859
3201
Dar suntem la un stadiu
unde progresul în domeniul sănătății
01:12
cannotnu poti be achievedrealizat only
by developingîn curs de dezvoltare newnou treatmentstratamente.
16
60084
3290
nu poate fi atins
doar prin dezvoltare de noi tratamente.
01:15
And this becomesdevine evidentevident
when we look at one aspectaspect
17
63398
2400
Și asta devine evident
când ne uităm la un aspect
01:17
that manymulți of these
diseasesboli have in commoncomun:
18
65822
2366
pe care multe dintre aceste boli
îl au în comun:
01:21
the probabilityprobabilitate for successfulde succes treatmenttratament
19
69418
2828
probabilitatea unei tratări cu succes
01:24
stronglytare dependsdepinde on
when treatmenttratament is starteda început.
20
72270
2642
depinde mult
de când este început tratamentul.
01:27
But a diseaseboală is typicallytipic only detecteddetectat
onceo singura data symptomssimptome occuravea loc.
21
75370
3444
Dar o boală este de obicei detectată
doar odată ce apar simptome.
01:31
The problemproblemă here is that, in factfapt,
manymulți diseasesboli can remainrămâne asymptomaticasimptomatice,
22
79632
4393
Problema aici este, de fapt, că multe boli
pot rămâne asimptomatice,
01:36
henceprin urmare undetectednedetectate,
for a long periodperioadă of time.
23
84049
2853
prin urmare nedetectate,
pentru o perioadă lungă de timp.
01:39
Because of this, there is
a persistingpersistente need for newnou waysmoduri
24
87902
3901
Din cauza aceasta,
e o nevoie permanentă de noi căi
01:43
of detectingdetectarea diseaseboală at earlydin timp stageetapă,
25
91827
1948
de detectare a bolilor
în stadiul incipient
01:45
way before any symptomssimptome occuravea loc.
26
93799
2138
înainte să apară simptomele.
01:49
In healthsănătate careîngrijire, this is calleddenumit screeningscreening-.
27
97135
2276
În asistența medicală,
asta se numeşte screening.
01:51
And as defineddefinit by
the WorldLumea HealthSănătate OrganizationOrganizarea,
28
99435
3165
Și după cum este definită
de Organizația Mondială a Sănătății,
01:54
screeningscreening- is "the presumptivePrezumtiv
identificationidentificarea of unrecognizednerecunoscute diseaseboală
29
102624
5658
screeningul este „identificarea
prezumtivă a bolii nedescoperite
02:00
in an apparentlyaparent healthysănătos personpersoană,
30
108306
2561
într-o persoană aparent sănătoasă,
02:02
by meansmijloace of teststeste ... that can be appliedaplicat
rapidlyrapid and easilyuşor ..."
31
110891
3789
prin intermediul unor teste
care pot fi aplicate rapid și ușor.”
02:07
That's a long definitiondefiniție,
so let me repeatrepeta it:
32
115429
2189
E o definiție lungă,
așa că permiteţi-mi să o repet:
02:10
identificationidentificarea of unrecognizednerecunoscute diseaseboală
33
118237
3485
identificarea bolii nedescoperite
02:13
in an apparentlyaparent healthysănătos personpersoană
34
121746
2484
într-o persoană aparent sănătoasă
02:16
by meansmijloace of teststeste that can be appliedaplicat
bothambii rapidlyrapid and easilyuşor.
35
124254
4014
prin intermediul unor teste
care pot fi aplicate și rapid și ușor.
02:20
And I want to put specialspecial emphasisaccent
on the wordscuvinte "rapidlyrapid" and "easilyuşor"
36
128292
3379
Și vreau să pun în special accent
pe cuvintele „rapid” și „ușor”
02:23
because manymulți of the existingexistent
screeningscreening- methodsmetode
37
131695
2250
pentru că multe dintre metodele
de screening
02:25
are exactlyexact the oppositeopus.
38
133969
1659
sunt exact opusul.
02:28
And those of you
who have undergonefost supuse colonoscopycolonoscopie
39
136189
2699
Și aceia dintre voi
care au făcut o colonoscopie
02:30
as partparte of a screeningscreening- programprogram
for colorectalcolorectal cancercancer
40
138912
3199
ca parte dintr-un program de screening
pentru cancer colorectal
02:34
will know what I mean.
41
142135
1347
știu despre ce vorbesc.
02:37
ObviouslyÎn mod evident, there's a varietyvarietate
of medicalmedical toolsunelte availabledisponibil
42
145209
3076
Evident că există o varietate
de ustensile disponibile
02:40
to performa executa screeningscreening- teststeste.
43
148309
1529
pentru a face un screening.
02:42
This rangesgamele from imagingimagistica techniquestehnici
suchastfel de as radiographyRadiografie
44
150298
3686
Asta variază între tehnici imagistice,
cum ar fi radiografia
02:46
or magneticmagnetic resonancerezonanţă imagingimagistica
45
154008
2130
sau imagistică prin rezonanţă magnetică,
02:48
to the analysisanaliză of bloodsânge or tissuețesut.
46
156162
2004
la analiza sângelui sau a unui țesut.
02:50
We have all had suchastfel de teststeste.
47
158190
1916
Cu toții am făcut teste de acest tip.
02:53
But there's one mediummediu
that for long has been overlookedtrecute cu vederea:
48
161344
3573
Dar e o cale de mijloc care de mult timp
a fost trecută cu vederea:
02:57
a mediummediu that is easilyuşor accessibleaccesibil,
49
165674
2742
cale de mijloc care este ușor de accesat,
03:00
basicallype scurt nondepletablenedepletabil,
50
168440
2021
practic inepuizabilă
03:02
and it holdsdeține tremendousextraordinar promisepromisiune
for medicalmedical analysisanaliză.
51
170485
3247
și susține o promisiune extraordinară
pentru analiza medicală.
03:06
And that is our breathsuflare.
52
174994
1528
Și asta este respirația noastră.
03:10
HumanUmane breathsuflare is essentiallyin esenta
composedcompusă of fivecinci componentscomponente:
53
178514
3381
Respirația umană este în principal
compusă din cinci componente:
03:14
nitrogenazot, oxygenoxigen, carboncarbon dioxidebioxid,
waterapă and argonargon.
54
182649
6676
nitrogen, oxigen,
dioxid de carbon, apă și argon.
03:21
But besidesin afara de asta these fivecinci, there are
hundredssute of other componentscomponente
55
189349
3399
Dar pe lângă acestea cinci,
sunt și alte sute de componente
03:24
that are presentprezent in very lowscăzut quantitycantitatea.
56
192772
2383
care sunt prezente
în cantitate foarte mică.
03:27
These are calleddenumit volatilevolatil
organicorganic compoundscompuşi,
57
195179
2553
Acestea se numesc
compuși organici volatili
03:29
and we releaseeliberare hundredssute,
even thousandsmii of them
58
197756
2333
și eliberăm sute, chiar mii
03:32
everyfiecare time we exhaleexala.
59
200113
1759
de fiecare dată când expirăm.
03:35
The analysisanaliză of these volatilevolatil
organicorganic compoundscompuşi in our breathsuflare
60
203110
3369
Analiza acestor compuși organici volatili
din respirația noastră
03:38
is calleddenumit breathsuflare analysisanaliză.
61
206503
1701
se numește analiză a respirației.
03:41
In factfapt, I believe that manymulți of you
have alreadydeja experiencedcu experienta breathsuflare analysisanaliză.
62
209545
3764
De fapt, cred că mulți dintre voi
au experimentat deja analiza respirației.
03:45
ImagineImaginaţi-vă: you're drivingconducere home
latetârziu at night,
63
213333
3601
Imaginați-vă: conduci spre casă
noaptea târziu,
03:48
when suddenlybrusc, there's
a friendlyprietenos policepolitie officerofiţer
64
216958
2698
când deodată apare
un ofițer de poliție prietenos
03:51
who askssolicită you kindlyVă rugăm să but firmlyferm
65
219680
2792
care îți cere amabil, dar cu fermitate,
03:54
to pullTrage over and blowa sufla
into a devicedispozitiv like this one.
66
222496
3403
să tragi pe dreapta și să sufli
într-un dispozitiv ca acesta.
03:59
This is an alcoholalcool breathsuflare testerlaborant
67
227486
3223
Acesta este un etilotest
04:02
that is used to measuremăsura
the ethanoletanol concentrationconcentraţie in your breathsuflare
68
230733
3707
care este folosit să măsoare
concentrația de etanol din respirația ta
04:06
and determinea determina whetherdacă drivingconducere
in your conditioncondiție is a cleverinteligent ideaidee.
69
234464
3357
și să determine dacă condusul în starea
în care te afli a fost o idee bună.
Aș zice că am condus destul de bine,
04:10
Now, I'd say my drivingconducere was prettyfrumos good,
70
238509
1947
04:12
but let me checkVerifica.
71
240480
1220
dar lăsați-mă să verific.
04:14
(BeepSemnal sonor)
72
242788
1927
(Bip)
04:20
0.0, so nothing
to worryface griji about, all fine.
73
248445
2960
0.0, deci nimic îngrijorător, totul bine.
04:23
(LaughterRâs)
74
251429
1267
(Râsete)
04:26
Now imagineimagina a devicedispozitiv like this one,
75
254298
2661
Acum imaginați-vă un dispozitiv ca acesta,
04:28
that does not only measuremăsura
alcoholalcool levelsniveluri in your breathsuflare,
76
256983
2944
care nu măsoară
doar nivelul de alcool din respirație,
04:31
but that detectsdetectează diseasesboli
like the onescele I've shownafișate you
77
259951
3816
dar care detectează boli
ca cele pe care vi le-am spus
04:35
and potentiallypotenţial manymulți more.
78
263791
1716
și poate mai multe.
04:38
The conceptconcept of correlatingcorelarea
the smellmiros of a person'spersoane breathsuflare
79
266868
3798
Conceptul de a corela
mirosul respirației unei persoane
04:42
with certainanumit medicalmedical conditionscondiţii,
80
270690
2120
cu anumite boli,
04:44
in factfapt, datesdatele back to AncientVechi GreeceGrecia.
81
272834
2420
de fapt, datează din timpul
Greciei Antice.
04:47
But only recentlyrecent, researchcercetare effortseforturi
on breathsuflare analysisanaliză have skyrocketedcrescut foarte mult,
82
275905
4971
Dar doar de curând, eforturile
de cercetare au crescut foarte mult,
04:52
and what onceo singura data was a dreamvis
is now becomingdevenire realityrealitate.
83
280900
3407
și ceea ce odată a fost doar un vis
devine acum realitate.
04:57
And let me pullTrage up this listlistă again
that I showeda arătat you earliermai devreme.
84
285307
3014
Și permiteţi-mi să scot din nou
lista pe care v-am arătat-o mai devreme.
05:01
For the majoritymajoritate of diseasesboli listedenumerate here,
85
289047
2766
Pentru majoritatea bolilor listate aici,
05:04
there's substantialsubstanțial scientificștiințific evidenceevidență
86
292495
2193
există o dovadă științifică substanțială
05:06
suggestingsugerând that the diseaseboală
could be detecteddetectat by breathsuflare analysisanaliză.
87
294712
3657
sugerând că boala ar putea fi detectată
prin analiza respirației.
05:11
But how does it work, exactlyexact?
88
299917
1695
Dar cum funcționează mai exact?
05:14
The essentialesenţial partparte is a sensorsenzor devicedispozitiv
89
302421
2778
Partea esențială e un dispozitiv cu senzor
05:17
that detectsdetectează the volatilevolatil
organicorganic compoundscompuşi in our breathsuflare.
90
305223
3212
care detectează compușii organici volatili
din respirația noastră.
05:21
SimplyPur şi simplu put: when exposedexpuse
to a breathsuflare sampleprobă,
91
309364
2930
Spus simplu: când este expus
la o probă de respirație,
05:24
the sensorsenzor outputsiesiri a complexcomplex signaturesemnătură
92
312318
2684
senzorul produce o semnătură complexă
05:27
that resultsrezultate from the mixtureamestec of volatilevolatil
organicorganic compoundscompuşi that we exhaleexala.
93
315026
3980
care rezultă dintr-un mix de compuși
organici volatili pe care îi expirăm.
05:32
Now, this signaturesemnătură representsreprezintă
a fingerprintamprentă digitală of your metabolismmetabolism,
94
320141
4316
Această semnătură reprezintă
o amprentă a metabolismului tău,
05:36
your microbiomemicrobiome
95
324481
1165
microbiomul tău,
05:37
and the biochemicalbiochimic processesprocese
that occuravea loc in your bodycorp.
96
325670
3603
și ale proceselor biochimice
care au loc în corpul tău.
05:41
If you have a diseaseboală,
97
329980
1593
Dacă ai o boală,
05:43
your organismorganism will changeSchimbare,
98
331597
2287
organismul tău se va schimba
05:45
and so will the compositioncompoziţie
of your exhaledexhalat breathsuflare.
99
333908
2960
și la fel și compoziția respirației tale.
05:49
And then the only thing that is left to do
is to correlatecorela a certainanumit signaturesemnătură
100
337479
5130
Și atunci singurul lucru care mai rămâne
de făcut este să se coreleze
o anumită semnătură
05:54
with the presenceprezenţă or absenceabsență
of certainanumit medicalmedical conditionscondiţii.
101
342633
3106
cu prezența sau absența anumitor boli.
05:59
The technologytehnologie promisespromisiuni
severalmai mulți undeniableincontestabil benefitsbeneficii.
102
347921
3235
Tehnologia promite
câteva beneficii incontestabile.
06:03
FirstlyÎn primul rând, the sensorsenzor can be miniaturizedsistem de localizare miniaturizat
103
351719
3097
În primul rând,
senzorul poate fi miniaturizat
06:06
and integratedintegrat into smallmic,
handheldportabile devicesdispozitive
104
354840
2846
și integrat în mici aparate,
pe care le poți ține în mână
06:09
like this alcoholalcool breathsuflare testerlaborant.
105
357710
1838
ca acest etilotest.
Asta ar permite ca testul să fie folosit
în multe împrejurări diferite.
06:12
This would allowpermite the testTest to be used
in manymulți differentdiferit settingsSetări
106
360437
3013
06:15
and even at home,
107
363474
1774
și chiar și acasă,
06:17
so that a visitvizita at the doctor'sdoctor officebirou
108
365272
1994
astfel că o vizită la doctor
06:19
is not neededNecesar eachfiecare time
a testTest shalltrebuie be performedefectuat.
109
367290
2759
nu este necesară de fiecare dată
când un test este făcut.
06:22
SecondlyÎn al doilea rând, breathsuflare analysisanaliză is noninvasiveneinvaziv
110
370946
3380
În al doilea rând,
analiza respirației nu este invazivă
06:26
and can be as simplesimplu as blowingsuflare
into an alcoholalcool breathsuflare testerlaborant.
111
374350
3647
și poate fi la fel de simplă
ca sulfatul într-un etilotest.
06:30
SuchAstfel simplicitysimplitate and easeuşura of use
would reducereduce patientrabdator burdenpovară
112
378900
4994
Simplicitatea și ușurința în folosire
ar reduce efortul pacientului
06:35
and providefurniza an incentivestimulent
for broadlarg adoptionadopţie of the technologytehnologie.
113
383918
3443
și ar oferi un stimulent
pentru adoptarea tehnologiei.
06:39
And thirdlyîn al treilea rând, the technologytehnologie is so flexibleflexibil
114
387973
4108
Și în al treilea rând,
tehnologia este atât de flexibilă
06:44
that the samela fel devicedispozitiv could be used
115
392105
2240
încât același dispozitiv
ar putea fi folosit
06:46
to detectdetecta a broadlarg rangegamă
of medicalmedical conditionscondiţii.
116
394369
3140
să detecteze o gamă variată de boli.
06:50
BreathRespiraţia analysisanaliză could be used to screenecran
for multiplemultiplu diseasesboli at the samela fel time.
117
398224
4685
Analiza respirației ar putea fi folosită
să depisteze mai multe boli
în același timp.
06:56
NowadaysÎn zilele noastre, eachfiecare diseaseboală typicallytipic requiresnecesită
a differentdiferit medicalmedical toolinstrument
118
404195
3331
În zilele noastre, fiecare boală necesită
un instrument medical diferit
06:59
to performa executa a screeningscreening- testTest.
119
407550
1456
pentru a efectua un test de screening.
07:01
But this meansmijloace you can only find
what you're looking for.
120
409561
3084
Dar asta înseamnă că poți găsi
doar ceea ce cauți.
07:06
With all of these featurescaracteristici,
breathsuflare analysisanaliză is predestinedpredestinat
121
414637
3859
Cu toate aceste caracteristici,
analiza respirației este predestinată
07:10
to deliverlivra what manymulți traditionaltradiţional
screeningscreening- teststeste are lackinglipsit.
122
418520
3064
să furnizeze ceea ce
multor teste de screening le lipseşte.
07:14
And mostcel mai importantlyimportant,
123
422671
1639
Și cel mai important,
07:16
all of these featurescaracteristici should
eventuallyîn cele din urmă providefurniza us
124
424334
3350
toate aceste caracteristici
ar trebui eventual să ne ofere
07:19
with a platformplatformă for medicalmedical analysisanaliză
125
427708
2506
o platformă pentru analiza medicală
07:22
that can operatea functiona at attractivelyatractiv
lowscăzut costa costat perpe testTest.
126
430238
3705
care poate să funcționeze la un cost
scăzut și atractiv pentru fiecare test.
07:27
On the contrarycontrar, existingexistent medicalmedical toolsunelte
127
435713
3250
Dimpotrivă, instrumentele
medicale existente
deseori ajung la costuri relativ mari
pentru fiecare test.
07:30
oftende multe ori leadconduce to rathermai degraba highînalt costa costat perpe testTest.
128
438987
2386
07:33
Then, in orderOrdin to keep costscheltuieli down,
129
441920
2278
Atunci, ca să se mențină
cheltuielile la un nivel mic,
07:36
the numbernumăr of teststeste
needsare nevoie to be restrictedrestrâns,
130
444222
2610
numărul testelor
trebuie să fie restricționat,
07:39
and this meansmijloace (a) that the teststeste
can only be performedefectuat
131
447562
3241
iar asta însemnă că
(a) testele pot fi efectuate
07:42
on a narrowîngust partparte of the populationpopulație,
for exampleexemplu, the high-riskRisc ridicat populationpopulație;
132
450827
4684
pentru un segment restrâns al populației,
de exemplu cea cu risc ridicat;
07:47
and (b) that the numbernumăr of teststeste
perpe personpersoană needsare nevoie to be keptținut at a minimumminim.
133
455535
5155
și (b) că numărul de teste pe persoană
trebuie să fie menținut la minim.
07:53
But wouldn'tnu ar fi it actuallyde fapt be beneficialbenefice
134
461459
1844
Dar nu ar fi cu adevărat benefic
07:55
if the testTest was performedefectuat
on a largermai mare groupgrup of people,
135
463327
2960
dacă testul ar fi efectuat
pe un grup mai mare de oameni,
07:58
and more oftende multe ori and over a longermai lung periodperioadă
of time for eachfiecare individualindividual?
136
466311
4248
dar și mai des și pe o perioadă mai lungă
de timp pentru fiecare individ?
08:03
EspeciallyMai ales the latterAcesta din urmă would give accessacces
to something very valuablevaloros
137
471845
3861
Mai ales ultimul aspect ar oferi acces
la ceva mult mai valoros
08:07
that is calleddenumit longitudinallongitudinale datadate.
138
475730
2267
ce se numeşte date longitudinale.
08:10
LongitudinalLongitudinale datadate is a datadate seta stabilit
that trackspiese the samela fel patientrabdator
139
478950
4102
Datele longitudinale sunt un set de date
care urmăresc același pacient
08:15
over the coursecurs of manymulți monthsluni or yearsani.
140
483076
2496
de-a lungul a multor luni
sau a multor ani.
08:19
NowadaysÎn zilele noastre, medicalmedical decisionsdeciziile
are oftende multe ori basedbazat on a limitedlimitat datadate seta stabilit,
141
487318
5050
În zilele acestea, deciziile medicale
sunt bazate pe un set de date limitat
08:24
where only a glimpselicărire
of a patient'spacientului medicalmedical historyistorie
142
492392
3192
unde o singură bucățică
a istoricului medical al pacientului
08:27
is availabledisponibil for decision-makingluarea deciziilor.
143
495608
2054
este disponibilă pentru luarea deciziilor.
08:30
In suchastfel de a casecaz,
144
498210
2299
În acest caz,
08:32
abnormalitiesanomalii are typicallytipic detecteddetectat
145
500533
2793
anomaliile sunt de obicei detectate
08:35
by comparingcompararea a patient'spacientului healthsănătate profileprofilul
146
503350
2566
prin compararea
profilul de sănătate al pacientului
08:37
to the averagein medie healthsănătate profileprofilul
of a referencereferinţă populationpopulație.
147
505940
3272
cu profilul de sănătate mediu
a unei populații de referinţă.
08:42
LongitudinalLongitudinale datadate would
opendeschis up a newnou dimensiondimensiune
148
510419
3918
Datele longitudinale
ar deschide o nouă dimensiune
08:46
and allowpermite abnormalitiesanomalii to be detecteddetectat
149
514361
2868
și ar permite să fie detectate anomaliile
08:49
basedbazat on a patient'spacientului ownpropriu medicalmedical historyistorie.
150
517253
2697
bazându-se pe istoricul medical
propriu al pacientului.
08:52
This will pavesă deschidă the way
for personalizedpersonalizate treatmenttratament.
151
520862
2823
Asta ar pava calea
pentru tratamentul personalizat.
08:56
SoundsSunete prettyfrumos great, right?
152
524741
1564
Sună destul de minunat, nu?
08:59
Now you will certainlycu siguranță have a questionîntrebare
that is something like,
153
527194
2975
Acum cu siguranță veți avea o întrebare
care sună cam aşa:
09:02
"If the technologytehnologie is as great as he saysspune,
then why aren'tnu sunt we usingutilizând it todayastăzi?"
154
530193
4795
„Dacă tehnologia este atât de minunată
precum spune,
atunci de ce nu o folosim astăzi?”
09:07
And the only answerRăspuns I can give you is:
155
535012
2478
Și singurul răspuns
pe care vi-l pot oferi este:
09:09
not everything is as easyuşor as it soundssunete.
156
537514
2580
nu totul este la fel de ușor precum sună.
09:12
There are technicaltehnic
challengesprovocări, for exampleexemplu.
157
540983
3487
Există provocări tehnice, de exemplu.
09:16
There's the need for
extremelyextrem reliablede încredere sensorssenzori
158
544494
3014
Există și nevoia
de senzori extrem de fiabili
09:19
that can detectdetecta mixturesamestecuri
of volatilevolatil organicorganic compoundscompuşi
159
547532
3268
care pot detecta
amestecuri de compuși organici volatili
09:22
with sufficientsuficiente reproducibilityReproductibilitate.
160
550824
2093
cu o reproductibilitate suficientă.
09:25
And anothero alta technicaltehnic challengeprovocare is this:
161
553629
2435
Și o altă provocare tehnică este aceasta:
09:28
How do you sampleprobă a person'spersoane breathsuflare
in a very defineddefinit mannermanieră
162
556088
4986
cum iei o mostră din respirația unei
persoane într-o manieră bine definită
09:33
so that the samplingprelevarea de probe processproces itselfîn sine
163
561098
2348
pentru ca procesul prelevare de mostre
09:35
does not altermodifica the resultrezultat of the analysisanaliză?
164
563470
2653
să nu altereze rezultatul analizei?
09:39
And there's the need for datadate.
165
567187
1788
Și aici este nevoie de date.
09:41
BreathRespiraţia analysisanaliză needsare nevoie
to be validatedvalidat in clinicalclinic trialsîncercări,
166
569556
3958
Analiza respirației are trebuie
să fie validată în studii clinice,
09:45
and enoughdestul datadate needsare nevoie to be collectedadunat
167
573538
2492
și trebuie să fie colectate destule date
09:48
so that individualindividual conditionscondiţii
can be measuredmăsurat againstîmpotriva baselinesliniile de bază.
168
576054
4242
pentru ca afecțiunile individuale
să poată fi comparate cu limitele normale.
09:53
BreathRespiraţia analysisanaliză can only succeeda reusi
169
581167
2473
Analiza respirației poate să reușeașcă
09:55
if a largemare enoughdestul datadate seta stabilit
can be generatedgenerate
170
583664
2773
doar dacă un set de date
îndeajuns de mare poate fi generat
09:58
and madefăcut availabledisponibil for broadlarg use.
171
586461
2350
și făcut disponibil
pentru o utilizarea amplă.
10:03
If breathsuflare analysisanaliză
holdsdeține up to its promisespromisiuni,
172
591050
2830
Dacă analiza respirației
îşi îndeplineşte promisiunile,
aceasta va fi o tehnologie
care ne-ar putea ajuta cu adevărat
10:06
this is a technologytehnologie
that could trulycu adevărat aidajutor us
173
594745
2526
10:09
to transformtransforma our healthsănătate careîngrijire systemsistem --
174
597295
2243
să transformăm sistemul
nostru de sănătate,
10:12
transformtransforma it from a reactivereactive systemsistem
175
600410
3154
să-l transformăm dintr-un sistem reactiv,
10:15
where treatmenttratament is triggereda declanșat
by symptomssimptome of diseaseboală
176
603588
3162
în care tratamentul este declanșat
de simptomele bolii,
10:18
to a proactiveproactivă systemsistem,
177
606774
2015
într-un sistem proactiv,
10:20
where diseaseboală detectiondetectare,
diagnosisDiagnosticul and treatmenttratament
178
608813
3214
unde depistarea bolii,
diagnosticarea și tratamentul
10:24
can happenîntâmpla at earlydin timp stageetapă,
179
612051
1884
se poate face într-un stadiu incipient,
10:25
way before any symptomssimptome occuravea loc.
180
613959
2099
cu mult înainte de apariţia simptomelor.
10:29
Now this bringsaduce me to my last pointpunct,
and it's a fundamentalfundamental one.
181
617590
3386
Asta mă aduce la ultimul meu punct,
și este unul fundamental.
10:33
What exactlyexact is a diseaseboală?
182
621537
1989
Ce este mai exact o boală?
10:36
ImagineImaginaţi-vă that breathsuflare analysisanaliză
can be commercializedcomercializate as I describedescrie it,
183
624590
4035
Imaginați-vă că analiza respirației
poate fi comercializată
după cum am descris-o
10:40
and earlydin timp detectiondetectare becomesdevine routinerutină.
184
628649
2606
și detectarea timpurie devine rutină.
10:44
A problemproblemă that remainsrămășițe
is, in factfapt, a problemproblemă
185
632417
2304
Problema care rămâne este, de fapt,
o problemă
10:46
that any screeningscreening- activityactivitate has to facefață
186
634745
2988
cu care orice activitate de screening
trebuie să se confrunte
10:49
because, for manymulți diseasesboli,
187
637757
1821
pentru că pentru multe boli,
10:51
it is oftende multe ori impossibleimposibil to predictprezice
with sufficientsuficiente certaintycertitudine
188
639602
3824
este de obicei imposibil de prezis
cu suficientă siguranță
10:55
whetherdacă the diseaseboală
would ever causecauza any symptomssimptome
189
643450
2542
dacă boala va cauza vreodată
oricare dintre simptome
10:58
or put a person'spersoane life at riskrisc.
190
646016
2122
sau va pune viața persoanei în pericol.
11:00
This is calleddenumit overdiagnosissupradiagnostic,
191
648990
2559
Asta se numește supradiagnostic
11:03
and it leadsOportunitati to a dilemmadilemă.
192
651573
1638
și conduce la o dilemă.
11:05
If a diseaseboală is identifiedidentificat,
193
653927
2084
Dacă o boală este identificată,
11:08
you could decidea decide not to treattrata it
194
656035
2044
ai putea decide să nu o tratezi
11:10
because there's a certainanumit probabilityprobabilitate
that you would never suffersuferi from it.
195
658103
3971
pentru că există sigur o probabilitate
că nu vei suferi vreodată de ea.
11:14
But how much would you suffersuferi
196
662955
1499
Dar cât de tare vei suferi
11:16
just from knowingcunoaștere that you have
a potentiallypotenţial deadlymortal diseaseboală?
197
664478
3387
doar știind că ai o boală posibil mortală?
11:19
And wouldn'tnu ar fi you actuallyde fapt regretRegret
that the diseaseboală was detecteddetectat
198
667889
2924
Și nu ai regreta că boala
a fost detectată?
11:22
in the first placeloc?
199
670823
1257
11:25
Your secondal doilea optionopțiune
is to undergosunt supuse earlydin timp treatmenttratament
200
673281
3888
A doua opțiune a ta ar fi
să te supui unui tratament timpuriu
11:29
with the hopesperanţă for curingVindecarea it.
201
677193
1650
cu speranța să o vindeci.
11:31
But oftende multe ori, this would not come
withoutfără sidelatură effectsefecte.
202
679485
2829
Dar deseori, asta nu ar veni
fără efecte secundare.
11:37
To be preciseprecis:
203
685623
2104
Să fiu precis:
11:39
the biggermai mare problemproblemă is not overdiagnosissupradiagnostic,
204
687751
2574
problema mai mare
nu este supradiagnosticarea,
11:42
it's overtreatmentSupratratament,
205
690349
1453
este supratratamentul,
11:43
because not everyfiecare diseaseboală
has to be treatedtratate immediatelyimediat
206
691826
3015
pentru că nu fiecare boală
trebuie să fie trată imediat
11:46
just because a treatmenttratament is availabledisponibil.
207
694865
2060
doar pentru că un tratament e disponibil.
11:51
The increasingcrescând adoptionadopţie
of routinerutină screeningscreening-
208
699441
2698
Adoptarea în creștere
a screeningului de rutină
11:54
will raisea ridica the questionîntrebare:
209
702163
1749
va crea întrebarea:
11:57
What do we call a diseaseboală
that can rationalizeraţionalizarea treatmenttratament,
210
705082
4091
Cum numim o boală
care poate raționaliza tratamentul
12:01
and what is just an abnormalityanomalie
that should not be a sourcesursă of concernîngrijorare?
211
709197
4588
și ce e doar o anomalie care n-ar trebui
să fie o sursă de îngrijorare?
12:07
My hopessperanțe are that routinerutină screeningscreening-
usingutilizând breathsuflare analysisanaliză
212
715404
4932
Sper că screeningul de rutină
care folosește analiza respirației
12:12
can providefurniza enoughdestul datadate and insightînțelegere
213
720360
2760
poate oferi destule date și perspective
12:15
so that at some pointpunct,
we'llbine be ablecapabil to breakpauză this dilemmadilemă
214
723144
4546
ca, la un punct, să fim capabili
să rezolvăm această dilemă
12:19
and predictprezice with sufficientsuficiente certaintycertitudine
215
727714
2430
și să prezicem cu suficientă siguranță
12:22
whetherdacă and when to treattrata at earlydin timp stageetapă.
216
730168
2690
dacă și când să tratăm
într-un stadiu incipient.
12:26
Our breathsuflare and the mixtureamestec of volatilevolatil
organicorganic compoundscompuşi that we exhaleexala
217
734794
4719
Respirația noastră și amestecul de compuși
organici volatili pe care îl expirăm
12:31
holddeține tremendousextraordinar amountssume of informationinformație
on our physiologicalfiziologice conditioncondiție.
218
739537
4670
conțin multe informații extraordinare
despre starea noastră fiziologică.
12:37
With what we know todayastăzi,
we have only scratchedzgâriat the surfacesuprafaţă.
219
745262
3340
Cu ce cunoaștem în prezent
suntem abia la suprafață.
12:41
As we collectcolectarea more and more datadate
and breathsuflare profilesprofile acrosspeste the populationpopulație,
220
749993
4241
Cu cât colectăm mai multe date
și profile de respirație
de la întreaga populație
12:46
includinginclusiv all varietiessoiuri of gendergen,
agevârstă, originorigine and lifestylemod de viata,
221
754258
4532
incluzând toate varietățile de genuri,
vârste, origini și stiluri de viață,
12:50
the powerputere of breathsuflare analysisanaliză
should increasecrește.
222
758814
2333
puterea analizei respirației
ar trebui să crească.
12:54
And eventuallyîn cele din urmă, breathsuflare analysisanaliză
should providefurniza us with a powerfulputernic toolinstrument
223
762147
5578
Și eventual, analiza respirației ar trebui
să ne ofere un instrument puternic,
12:59
not only to proactivelyproactiv detectdetecta
specificspecific diseasesboli
224
767749
4466
nu doar pentru a detecta proactiv
boli specifice,
13:04
but to predictprezice
and ultimatelyîn cele din urmă preventîmpiedica them.
225
772239
3649
dar și pentru a le prezice
și în cele din urmă a le preveni.
13:09
And this should be enoughdestul motivationmotivație
226
777110
2618
Și asta ar trebui să fie
o motivație suficientă
13:11
to embraceîmbrăţişare the opportunitiesoportunități
and challengesprovocări
227
779752
4183
să adoptăm oportunitățile și provocările
13:15
that breathsuflare analysisanaliză can providefurniza,
228
783959
2461
pe care analiza respirației
le poate oferi,
13:18
even for people that are not
part-timecu jumătate de normă hypochondriacsipohondrilor like me.
229
786444
3402
chiar și celor care nu sunt
ipohondri part-time ca mine.
13:22
Thank you.
230
790532
1157
Mulțumesc!
13:23
(ApplauseAplauze)
231
791713
4017
(Aplauze)
Translated by Diana Gavrila
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julian Burschka - Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements.

Why you should listen

Julian Burschka has spent many years developing materials for efficient solar energy conversion. Notably he pioneered an elegant method to fabricate so-called perovskite solar cells -- seminal research that later was published in Nature and cited several thousand times since.

Born a scientist at heart, Burschka is constantly striving to expand his horizon and is thrilled by new technological discoveries that might fundamentally change our daily lives. More recently, his interest was sparked by ultra-sensitive gas sensors and the detection of volatile organic compounds for various applications.

In his current role as a senior project manager at Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Burschka is leading a multinational R&D team that develops smart material solutions to enable next-generation displays. He holds a Master of Business Administration and a PhD in chemistry, both of which he obtained following multilingual studies in Germany, France and Switzerland.

More profile about the speaker
Julian Burschka | Speaker | TED.com