ABOUT THE SPEAKER
Julian Burschka - Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements.

Why you should listen

Julian Burschka has spent many years developing materials for efficient solar energy conversion. Notably he pioneered an elegant method to fabricate so-called perovskite solar cells -- seminal research that later was published in Nature and cited several thousand times since.

Born a scientist at heart, Burschka is constantly striving to expand his horizon and is thrilled by new technological discoveries that might fundamentally change our daily lives. More recently, his interest was sparked by ultra-sensitive gas sensors and the detection of volatile organic compounds for various applications.

In his current role as a senior project manager at Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Burschka is leading a multinational R&D team that develops smart material solutions to enable next-generation displays. He holds a Master of Business Administration and a PhD in chemistry, both of which he obtained following multilingual studies in Germany, France and Switzerland.

More profile about the speaker
Julian Burschka | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Julian Burschka: What your breath could reveal about your health

Julian Burschka: Nefesiniz, sağlığınız hakkında neleri ortaya çıkarabilir

Filmed:
2,091,356 views

Bir hastalığı durdurmanın, semptomlar ortaya çıkmadan belirleyip tedavi etmekten daha iyi bir yolu yoktur. Radyografi, MRG ve kan testleri gibi tıbbi tarama tekniklerin bütün amacı budur. Ama tıbbi analiz için gözden kaçmış bir araç var: nefesimiz. Teknoloji uzmanı Julian Burschka nefes analizi bilimindeki son gelişmeleri -soluduğun nefesteki uçucu organik bileşenlerin taraması- ve bunun hastalığı tespit ve tahmin etmek ve en sonunda önlemek için güçlü bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini paylaşıyor.
- Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I have a tendencyeğilim to assumeüstlenmek the worsten kötü,
0
738
2214
En kötüsünü düşünmeye meyilim var,
00:15
and oncebir Zamanlar in a while,
this habitalışkanlık playsoyunlar trickspüf nokta on me.
1
3757
2863
bazen bu durum bana oyunlar oynar.
00:18
For exampleörnek, if I feel
unexpectedbeklenmedik painAğrı in my bodyvücut
2
6644
3281
Örneğin vücudumda
daha önce yaşamadığım
00:21
that I have not experienceddeneyimli before
and that I cannotyapamam attributenitelik,
3
9949
3507
ve adlandıramadığım
beklenmedik bir acı hissedersem
00:25
then all of a suddenani, my mindus
mightbelki turndönüş a tensegergin back into heartkalp diseasehastalık
4
13480
4520
bir anda beynim sırtımdaki sertliği,
kalp rahatsızlığına
00:30
or calfbuzağı musclekas painAğrı
into deepderin veinven thrombosisTrombozu.
5
18024
2896
veya baldır kası ağrısını, derin
damar trombozuna dönüştürebilir.
Ama bana şimdiye kadar ölümcül veya
devasız bir hastalık teşhisi konmadı.
00:33
But so faruzak, I haven'tyok been diagnosedtanısı
with any deadlyölümcül or incurabletedavi edilemez diseasehastalık.
6
21699
3518
00:37
SometimesBazen things just hurtcanını yakmak
for no clearaçık reasonneden.
7
25241
2412
Bazen bazı şeyler sebepsiz de
ağrıyabiliyor.
00:41
But not everyoneherkes is as luckyşanslı as me.
8
29098
2220
Ama herkes benim kadar şanslı değil.
00:43
EveryHer yearyıl, more than
50 millionmilyon people dieölmek worldwideDünya çapında.
9
31970
3245
Her yıl, dünya genelinde
50 milyondan fazla insan ölüyor.
00:48
EspeciallyÖzellikle in high-incomeyüksek gelirli
economiesekonomiler like oursbizim,
10
36287
3533
Özellikle bizimki gibi
yüksek gelirli ekonomilerde,
00:51
a largegeniş fractionkesir of deathsölümler is causedneden oldu
by slowlyyavaşça progressingilerliyor diseaseshastalıklar:
11
39844
4755
ölümlerin büyük bir kısmı yavaş ilerleyen
hastalıkladan kaynaklanıyor:
00:56
heartkalp diseasehastalık, chronicKronik lungakciğer diseasehastalık,
cancerkanser, Alzheimer'sAlzheimer, diabetesdiyabet,
12
44623
4308
kalp rahatsızlığı, kronik akciğer
hastalığı, kanser, Alzheimer, diyabet
01:00
just to nameisim a fewaz.
13
48955
1370
bunlardan birkaçı.
01:03
Now, humanityinsanlık has madeyapılmış tremendousmuazzam progressilerleme
in diagnosingTanılama and treatingtedavi manyçok of these.
14
51300
4504
Artık insanlık teşhis koymada ve çoğunun
tedavisinde büyük bir gelişmeler katetti.
01:08
But we are at a stageevre
where furtherayrıca advancementilerleme in healthsağlık
15
56859
3201
Ama sağlıkta daha da ilerlemeye
01:12
cannotyapamam be achievedelde only
by developinggelişen newyeni treatmentstedaviler.
16
60084
3290
sadece yeni tedaviler geliştirmekle
ulaşılamayacağı bir evredeyiz.
01:15
And this becomesolur evidentbelirgin
when we look at one aspectGörünüş
17
63398
2400
Bu hastalıkların çoğunda olan
ortak noktaların
01:17
that manyçok of these
diseaseshastalıklar have in commonortak:
18
65822
2366
bir yönüne baktığımızda
bu durum belirginleşir:
01:21
the probabilityolasılık for successfulbaşarılı treatmenttedavi
19
69418
2828
başarılı bir tedavi ihtimali
01:24
stronglyşiddetle dependsbağlıdır on
when treatmenttedavi is startedbaşladı.
20
72270
2642
büyük ölçüde tedavinin
ne zaman başladığına bağlıdır.
01:27
But a diseasehastalık is typicallytipik only detectedtespit
oncebir Zamanlar symptomssemptomlar occurmeydana.
21
75370
3444
Ama hastalıklar ancak semptomlar
ortaya çıktıktan sonra tespit edilir.
01:31
The problemsorun here is that, in factgerçek,
manyçok diseaseshastalıklar can remainkalmak asymptomaticasemptomatik,
22
79632
4393
Aslında buradaki sorun birçok
hastalığın semptomsuz kalabilmesi,
01:36
hencebundan dolayı undetectedfark edilmeden,
for a long perioddönem of time.
23
84049
2853
sonuç olarak da uzun
bir süre belirlenememesi.
01:39
Because of this, there is
a persistingpersisting need for newyeni waysyolları
24
87902
3901
Bu yüzden hastalıkları semptomlar
belli olmadan çok önce,
01:43
of detectingalgılama diseasehastalık at earlyerken stageevre,
25
91827
1948
erken safhada belirlemek için
01:45
way before any symptomssemptomlar occurmeydana.
26
93799
2138
yeni yollara duyulan ihtiyaç
gittikçe artıyor.
01:49
In healthsağlık carebakım, this is calleddenilen screeningtarama.
27
97135
2276
Sağlık hizmetlerinde buna tarama denir.
01:51
And as definedtanımlanmış by
the WorldDünya HealthSağlık OrganizationOrganizasyon,
28
99435
3165
Dünya Sağlık Örgütü'nün
tanımladığına göre,
01:54
screeningtarama is "the presumptive
identificationkimlik of unrecognizedTanınmayan diseasehastalık
29
102624
5658
tarama, görünüşte sağlıklı bir insanda
bilinmeyen bir hastalığın,
02:00
in an apparentlygörünüşe göre healthysağlıklı personkişi,
30
108306
2561
hızlı ve kolay uygulanabilen testler
02:02
by meansanlamına geliyor of teststestler ... that can be applieduygulamalı
rapidlyhızla and easilykolayca ..."
31
110891
3789
yoluyla varsayımsal olarak
tanımlanmasıdır.
02:07
That's a long definitiontanım,
so let me repeattekrar et it:
32
115429
2189
Çok uzun bir tanım o yüzden
tekrar edeyim:
02:10
identificationkimlik of unrecognizedTanınmayan diseasehastalık
33
118237
3485
Görünüşte sağlıklı bir insanda
02:13
in an apparentlygörünüşe göre healthysağlıklı personkişi
34
121746
2484
bilinmeyen bir hastalığın
02:16
by meansanlamına geliyor of teststestler that can be applieduygulamalı
bothher ikisi de rapidlyhızla and easilykolayca.
35
124254
4014
hızlı ve kolay uygulanabilen testler
yoluyla varsayımsal olarak tanımlanması.
02:20
And I want to put specialözel emphasisvurgu
on the wordskelimeler "rapidlyhızla" and "easilykolayca"
36
128292
3379
"Hızlı" ve "kolay uygulanabilen"
kelimelerini vurgulamak istiyorum
02:23
because manyçok of the existingmevcut
screeningtarama methodsyöntemleri
37
131695
2250
çünkü mevcut tarama yöntemlerinin
02:25
are exactlykesinlikle the oppositekarşısında.
38
133969
1659
birçoğu bunun tam tersi.
02:28
And those of you
who have undergonegeçirmiş colonoscopyKolonoskopi
39
136189
2699
Kolorektal kanser için yapılan taramanın
bir parçası olan
02:30
as partBölüm of a screeningtarama programprogram
for colorectalkolorektal cancerkanser
40
138912
3199
kolonoskopiyi yaptıranlar
02:34
will know what I mean.
41
142135
1347
neyi kastettiğimi anlayacaklardır.
02:37
ObviouslyBelli ki, there's a varietyvaryete
of medicaltıbbi toolsaraçlar availablemevcut
42
145209
3076
Tabii ki tarama testlerini
gerçekleştirmek için
02:40
to performyapmak screeningtarama teststestler.
43
148309
1529
çeşitli araçlar halihazırda var.
02:42
This rangesaralıkları from imaginggörüntüleme techniquesteknikleri
suchböyle as radiographyRadyografi
44
150298
3686
Bu radyografi gibi
görüntüleme tekniklerinden
02:46
or magneticmanyetik resonancerezonans imaginggörüntüleme
45
154008
2130
ya da manyetik rezonans görüntülemesiden
02:48
to the analysisanaliz of bloodkan or tissuedoku.
46
156162
2004
kan veya doku analizine
kadar çeşitlilik gösterir.
02:50
We have all had suchböyle teststestler.
47
158190
1916
Hepimiz böyle testleri yaptırdık.
02:53
But there's one mediumorta
that for long has been overlookedgözden kaçan:
48
161344
3573
Ama şimdiye kadar gözden kaçırılmış
bir araç var:
02:57
a mediumorta that is easilykolayca accessibleulaşılabilir,
49
165674
2742
kolaylıkla ulaşılabilecek bir araç
03:00
basicallytemel olarak nondepletablenondepletable,
50
168440
2021
temel olarak asla tükenmeyen
03:02
and it holdstutar tremendousmuazzam promisesöz vermek
for medicaltıbbi analysisanaliz.
51
170485
3247
ve tıbbi analizlerde
önemli derecede umut vadeden.
03:06
And that is our breathnefes.
52
174994
1528
Bu araç bizim nefesimiz.
03:10
Humanİnsan breathnefes is essentiallyesasen
composedoluşan of fivebeş componentsbileşenler:
53
178514
3381
İnsan nefesi özünde 5 bileşenden oluşur:
03:14
nitrogenazot, oxygenoksijen, carbonkarbon dioxidedioksit,
waterSu and argonArgon.
54
182649
6676
nitrojen, oksijen, karbondioksit,
su ve argon.
Ancak bu beşinin yanında,
çok düşük miktarlarda bulunan
03:21
But besidesdışında these fivebeş, there are
hundredsyüzlerce of other componentsbileşenler
55
189349
3399
03:24
that are presentmevcut in very lowdüşük quantitymiktar.
56
192772
2383
yüzlerce başka bileşen de var.
03:27
These are calleddenilen volatileuçucu
organicorganik compoundsBileşikler,
57
195179
2553
Bunlara uçucu organik bileşenler denir
03:29
and we releaseserbest bırakmak hundredsyüzlerce,
even thousandsbinlerce of them
58
197756
2333
ve yüzlerce hatta binlercesini
03:32
everyher time we exhalenefes vermek.
59
200113
1759
her nefes verişimizde serbest bırakıyoruz.
03:35
The analysisanaliz of these volatileuçucu
organicorganik compoundsBileşikler in our breathnefes
60
203110
3369
Nefesimizdeki bu uçucu organik
bileşenlerin analizine
03:38
is calleddenilen breathnefes analysisanaliz.
61
206503
1701
nefes analizi denir.
03:41
In factgerçek, I believe that manyçok of you
have alreadyzaten experienceddeneyimli breathnefes analysisanaliz.
62
209545
3764
Aslına bakarsanız birçoğunuzun
çoktan nefes analizini yaşadığına eminim.
03:45
ImagineHayal: you're drivingsürme home
lategeç at night,
63
213333
3601
Hayal edin: gece arabayla
eve gidiyorsunuz,
03:48
when suddenlyaniden, there's
a friendlyarkadaş canlısı policepolis officersubay
64
216958
2698
aniden size nazikçe ama
aynı zamanda sertçe
03:51
who askssorar you kindlyLütfen but firmlysıkıca
65
219680
2792
kenara çekip bunun gibi
bir alete üflemenizi isteyen
03:54
to pullÇek over and blowdarbe
into a devicecihaz like this one.
66
222496
3403
cana yakın bir polis memuru beliriyor.
03:59
This is an alcoholalkol breathnefes testertest cihazı
67
227486
3223
Bu, nefesinizdeki etanol
yoğunluğunu ölçen
04:02
that is used to measureölçmek
the ethanoletanol concentrationkonsantrasyon in your breathnefes
68
230733
3707
ve bu halde araba kullanmanın
04:06
and determinebelirlemek whetherolup olmadığını drivingsürme
in your conditionşart is a cleverzeki ideaFikir.
69
234464
3357
iyi bir fikir olup olmadığına karar veren
bir alkol ölçerdir.
04:10
Now, I'd say my drivingsürme was prettygüzel good,
70
238509
1947
Araba kullanışım çok iyiydi diyebilirim
04:12
but let me checkKontrol.
71
240480
1220
ama yine de kontrol edelim.
04:14
(BeepBip sesi)
72
242788
1927
(Bip)
04:20
0.0, so nothing
to worryendişelenmek about, all fine.
73
248445
2960
0.0 yani endişelenecek bir şey yok,
her şey yolunda.
04:23
(LaughterKahkaha)
74
251429
1267
(Kahkaha)
04:26
Now imaginehayal etmek a devicecihaz like this one,
75
254298
2661
Şimdi bunun gibi bir cihaz düşünün,
04:28
that does not only measureölçmek
alcoholalkol levelsseviyeleri in your breathnefes,
76
256983
2944
nefesinizdeki alkol miktarını
ölçmekle kalmayıp
04:31
but that detectsalgılar diseaseshastalıklar
like the onesolanlar I've showngösterilen you
77
259951
3816
bunun yanı sıra sizlere gösterdiğim
hastalıkları
ve hatta daha fazlasını tespit ediyor.
04:35
and potentiallypotansiyel manyçok more.
78
263791
1716
04:38
The conceptkavram of correlatingilişkilendirilerek
the smellkoku of a person'skişiler breathnefes
79
266868
3798
Bir kişinin nefesindeki kokuyla
04:42
with certainbelli medicaltıbbi conditionskoşullar,
80
270690
2120
sağlık durumlarını bağdaştırma kavramı
aslında Antik Yunan'a kadar dayanıyor.
04:44
in factgerçek, datestarihleri back to AncientAntik GreeceYunanistan.
81
272834
2420
04:47
But only recentlyson günlerde, researchAraştırma effortsçabaları
on breathnefes analysisanaliz have skyrocketedfırlamış,
82
275905
4971
Fakat daha yeni yeni, nefes analizi
araştırmalarında bir sıçrama görülüyor
04:52
and what oncebir Zamanlar was a dreamrüya
is now becomingolma realitygerçeklik.
83
280900
3407
ve bir zamanlar hayal olan şeyler
şimdi gerçeğe dönüşüyor.
04:57
And let me pullÇek up this listliste again
that I showedgösterdi you earlierdaha erken.
84
285307
3014
Önceden gösterdiğim listeyi tekrar açayım.
05:01
For the majorityçoğunluk of diseaseshastalıklar listedlistelenmiş here,
85
289047
2766
Burada listelenen hastalıkların çoğu için
05:04
there's substantialönemli scientificilmi evidencekanıt
86
292495
2193
nefes analiziyle tespit
edilebileceğini ileri süren
05:06
suggestingdüşündüren that the diseasehastalık
could be detectedtespit by breathnefes analysisanaliz.
87
294712
3657
önemli bilimsel kanıtlar var.
05:11
But how does it work, exactlykesinlikle?
88
299917
1695
Peki bu tam olarak nasıl çalışıyor?
05:14
The essentialgerekli partBölüm is a sensoralgılayıcı devicecihaz
89
302421
2778
Esas gerekli kısım nefesteki uçucu
organik maddeleri tespit eden
05:17
that detectsalgılar the volatileuçucu
organicorganik compoundsBileşikler in our breathnefes.
90
305223
3212
sensör cihazıdır.
05:21
SimplySadece put: when exposedmaruz
to a breathnefes sampleNumune,
91
309364
2930
Daha basitçe anlatacak olursam: nefes
örneği üflenen sensör,
05:24
the sensoralgılayıcı outputsçıkış a complexkarmaşık signatureimza
92
312318
2684
verdiğimiz nefesteki uçucu organik
maddelerin karışımını gösteren
05:27
that resultsSonuçlar from the mixturekarışım of volatileuçucu
organicorganik compoundsBileşikler that we exhalenefes vermek.
93
315026
3980
karmaşık bir sinyal veriyor.
05:32
Now, this signatureimza representstemsil
a fingerprintparmak izi of your metabolismmetabolizma,
94
320141
4316
Yani bu sinyal, metabolizmanızın
bir parmak izini temsil ediyor,
05:36
your microbiomemicrobiome
95
324481
1165
mikrobiyomunuzun ve
05:37
and the biochemicalbiyokimyasal processessüreçler
that occurmeydana in your bodyvücut.
96
325670
3603
vücudunuzda meydana gelen
biyokimyasal işlemlerin.
05:41
If you have a diseasehastalık,
97
329980
1593
Bir hastalığınız varsa,
05:43
your organismorganizma will changedeğişiklik,
98
331597
2287
organizmanız da değişecektir,
05:45
and so will the compositionbileştirme, kompozisyon
of your exhaledüfledi breathnefes.
99
333908
2960
sonuç olarak da nefesinizin
niteliği de değişecektir.
05:49
And then the only thing that is left to do
is to correlateilişkilendirmek a certainbelli signatureimza
100
337479
5130
Geride yapılması gereken
tek şey belirli sinyalleri,
05:54
with the presencevarlık or absenceyokluk
of certainbelli medicaltıbbi conditionskoşullar.
101
342633
3106
belirli tıbbi durumların varlığıyla veya
yokluğuyla bağdaştırmaktır.
05:59
The technologyteknoloji promisessözler
severalbirkaç undeniableinkar edilemez benefitsfaydaları.
102
347921
3235
Bu teknoloji birçok inkar edilemeyecek
fayda vadediyor.
06:03
FirstlyÖncelikle, the sensoralgılayıcı can be miniaturizedminyatür
103
351719
3097
İlki, sensörün küçültülüp
06:06
and integratedentegre into smallküçük,
handheldel devicescihazlar
104
354840
2846
küçük, elde tutulabilen
cihazlara yerleştirilebilmesi,
06:09
like this alcoholalkol breathnefes testertest cihazı.
105
357710
1838
bu alkol ölçer gibi.
06:12
This would allowizin vermek the testÖlçek to be used
in manyçok differentfarklı settingsAyarlar
106
360437
3013
Bu, testin birçok farklı yerde
yapılmasına olanak sağlar
06:15
and even at home,
107
363474
1774
hatta evde bile,
06:17
so that a visitziyaret etmek at the doctor'sdoktorda officeofis
108
365272
1994
böylece her test yapılması gerektiğinde
06:19
is not neededgerekli eachher time
a testÖlçek shall-acak be performedgerçekleştirilen.
109
367290
2759
doktora gitmeye gerek kalmaz.
06:22
Secondlyİkinci olarak, breathnefes analysisanaliz is noninvasivenoninvaziv
110
370946
3380
İkincisi, nefes analizi invazif değildir,
06:26
and can be as simplebasit as blowingüfleme
into an alcoholalkol breathnefes testertest cihazı.
111
374350
3647
alkol ölçere üfler gibi
kolayca yapılabilir.
06:30
SuchBöyle simplicitybasitlik and easekolaylaştırmak of use
would reduceazaltmak patienthasta burdenyük
112
378900
4994
Böyle bir basit ve kolay kullanım
hastanın üzerindeki yükünü azaltır
06:35
and providesağlamak an incentiveözendirici
for broadgeniş adoptionBenimseme of the technologyteknoloji.
113
383918
3443
ve bu teknolojiyi sahiplenmeye
bir teşvik sağlar.
06:39
And thirdlyüçüncü olarak, the technologyteknoloji is so flexibleesnek
114
387973
4108
Üçüncüsü, teknoloji o kadar esnektir ki
06:44
that the sameaynı devicecihaz could be used
115
392105
2240
aynı cihaz
06:46
to detectbelirlemek a broadgeniş rangemenzil
of medicaltıbbi conditionskoşullar.
116
394369
3140
geniş bir yelpazedeki tıbbi durumları
tespit etmede kullanılabilir.
06:50
BreathNefes analysisanaliz could be used to screenekran
for multipleçoklu diseaseshastalıklar at the sameaynı time.
117
398224
4685
Nefes analizi birden fazla hastalığı
aynı anda belirlemek için kullanılabilir.
06:56
NowadaysGünümüzde, eachher diseasehastalık typicallytipik requiresgerektirir
a differentfarklı medicaltıbbi toolaraç
118
404195
3331
Bugünlerde her bir hastalığın testi için
06:59
to performyapmak a screeningtarama testÖlçek.
119
407550
1456
farklı bir tıbbi malzeme gerekiyor.
07:01
But this meansanlamına geliyor you can only find
what you're looking for.
120
409561
3084
Ama bunun anlamı da "sadece aradığın şeyi
bulabilirsin" oluyor.
07:06
With all of these featuresÖzellikler,
breathnefes analysisanaliz is predestinedinanmaya
121
414637
3859
Bütün bu özellikleriyle nefes analizinin,
birçok geleneksel tarama testlerinin
07:10
to deliverteslim etmek what manyçok traditionalgeleneksel
screeningtarama teststestler are lackingeksik.
122
418520
3064
eksiklerini kapatması kaçınılmazdır.
07:14
And mostçoğu importantlyönemlisi,
123
422671
1639
En önemlisi,
07:16
all of these featuresÖzellikler should
eventuallysonunda providesağlamak us
124
424334
3350
bütün bu özellikler nihayetinde
bize tıbbi analizler için
07:19
with a platformplatform for medicaltıbbi analysisanaliz
125
427708
2506
cazip derecede düşük
maliyetle işleyebilen
07:22
that can operateişletmek at attractivelyçekici
lowdüşük costmaliyet perbaşına testÖlçek.
126
430238
3705
bir platform sağlayacaktır.
07:27
On the contraryaksi, existingmevcut medicaltıbbi toolsaraçlar
127
435713
3250
Bunun aksine, halihazırdaki
tıbbi malzemeler
07:30
oftensık sık leadöncülük etmek to ratherdaha doğrusu highyüksek costmaliyet perbaşına testÖlçek.
128
438987
2386
test başına maliyetleri
çok arttırabiliyor.
07:33
Then, in ordersipariş to keep costsmaliyetler down,
129
441920
2278
Bu durumda, maliyeti düşük tutmak için
07:36
the numbernumara of teststestler
needsihtiyaçlar to be restrictedkısıtlı,
130
444222
2610
testlerin sayısının
sınırlandırılması gerekiyor
07:39
and this meansanlamına geliyor (a) that the teststestler
can only be performedgerçekleştirilen
131
447562
3241
ki bu da şu anlama geliyor:
(a) testlerin sadece yüksek riskli
07:42
on a narrowdar partBölüm of the populationnüfus,
for exampleörnek, the high-riskyüksek risk populationnüfus;
132
450827
4684
hastalar gibi daha dar
bir kitleye uygulanmasına,
07:47
and (b) that the numbernumara of teststestler
perbaşına personkişi needsihtiyaçlar to be kepttuttu at a minimumasgari.
133
455535
5155
(b) kişi başına yapılacak testlerin en az
seviyede tutulması gerektiğine.
07:53
But wouldn'tolmaz it actuallyaslında be beneficialfaydalı
134
461459
1844
Ama testler
daha geniş bir kitleye,
07:55
if the testÖlçek was performedgerçekleştirilen
on a largerdaha büyük groupgrup of people,
135
463327
2960
daha sık ve her birey için
daha uzun süre uygulansa
07:58
and more oftensık sık and over a longeruzun perioddönem
of time for eachher individualbireysel?
136
466311
4248
daha yararlı olmazlar mı?
08:03
EspeciallyÖzellikle the latterİkinci would give accesserişim
to something very valuabledeğerli
137
471845
3861
Özellikle ikincisi, boylamsal veri denilen
08:07
that is calleddenilen longitudinalboyuna dataveri.
138
475730
2267
çok değerli bir şeye erişim sağlardı.
08:10
LongitudinalBoyuna dataveri is a dataveri setset
that tracksraylar the sameaynı patienthasta
139
478950
4102
Boylamsal veri, uzun aylar
ya da yıllar boyunca
08:15
over the coursekurs of manyçok monthsay or yearsyıl.
140
483076
2496
aynı hastayı takip eden veri kümesidir.
08:19
NowadaysGünümüzde, medicaltıbbi decisionskararlar
are oftensık sık basedmerkezli on a limitedsınırlı dataveri setset,
141
487318
5050
Günümüzde, tıbbi kararlar
genelde hastanın tıbbi geçmişine
08:24
where only a glimpsebelirti
of a patient'shastanın medicaltıbbi historytarih
142
492392
3192
sadece küçük bir bakış atan
08:27
is availablemevcut for decision-makingkarar verme.
143
495608
2054
sınırlı bir ver kümesine dayanıyor.
08:30
In suchböyle a casedurum,
144
498210
2299
Böyle bir durumda,
08:32
abnormalitiesanormallikler are typicallytipik detectedtespit
145
500533
2793
anormallikler hastanın sağlık profilinin,
08:35
by comparingkarşılaştıran a patient'shastanın healthsağlık profileprofil
146
503350
2566
referans alınan kitlenin ortalama
08:37
to the averageortalama healthsağlık profileprofil
of a referencereferans populationnüfus.
147
505940
3272
sağlık profili ile karşılaştırılması ile
tespit ediliyor.
08:42
LongitudinalBoyuna dataveri would
openaçık up a newyeni dimensionboyut
148
510419
3918
Boylamsal veri yeni bir boyut açıp
08:46
and allowizin vermek abnormalitiesanormallikler to be detectedtespit
149
514361
2868
anormalliklerin hastanın kendi
tıbbi geçmişine dayanarak
08:49
basedmerkezli on a patient'shastanın ownkendi medicaltıbbi historytarih.
150
517253
2697
tespit edilmesine olanak sağlıyor.
08:52
This will pavePave the way
for personalizedkişiselleştirilmiş treatmenttedavi.
151
520862
2823
Bu kişiselleştirilmiş tedavinin
önünü açacaktır.
08:56
SoundsSesler prettygüzel great, right?
152
524741
1564
Kulağa çok hoş geliyor öyle değil mi?
08:59
Now you will certainlykesinlikle have a questionsoru
that is something like,
153
527194
2975
Şimdi aklınıza şunun
gibi bir soru kesin gelecektir,
09:02
"If the technologyteknoloji is as great as he saysdiyor,
then why aren'tdeğil we usingkullanma it todaybugün?"
154
530193
4795
"Bu teknoloji dediği kadar iyiyse,
o zaman neden bugün kullanmıyoruz?"
09:07
And the only answerCevap I can give you is:
155
535012
2478
Size verebileceğim tek cevap:
09:09
not everything is as easykolay as it soundssesleri.
156
537514
2580
her şey söylenildiği kadar kolay değil.
09:12
There are technicalteknik
challengeszorluklar, for exampleörnek.
157
540983
3487
Örneğin bazı teknik zorluklar var.
09:16
There's the need for
extremelyson derece reliabledürüst sensorssensörler
158
544494
3014
Uçucu organik bileşenlerin karışımlarını
tespit edip, sonuçları
09:19
that can detectbelirlemek mixtureskarışımlar
of volatileuçucu organicorganik compoundsBileşikler
159
547532
3268
yeterince tekrar edebilecek
son derece güvenilir
sensörlere ihtiyaç var.
09:22
with sufficientyeterli reproducibilitytekrarlanabilirlik.
160
550824
2093
09:25
And anotherbir diğeri technicalteknik challengemeydan okuma is this:
161
553629
2435
Bir diğer teknik zorluk;
09:28
How do you sampleNumune a person'skişiler breathnefes
in a very definedtanımlanmış mannertavır
162
556088
4986
Bir nefes örneği alma işleminin
kendisi
analiz sonuçlarını değiştirmeden
09:33
so that the samplingörnekleme processsüreç itselfkendisi
163
561098
2348
çok belirli bir şekilde
nasıl alınacağıdır.
09:35
does not alterALTER the resultsonuç of the analysisanaliz?
164
563470
2653
09:39
And there's the need for dataveri.
165
567187
1788
Tabii bir de veri ihtiyacı var.
09:41
BreathNefes analysisanaliz needsihtiyaçlar
to be validateddoğrulanmış in clinicalklinik trialsdenemeler,
166
569556
3958
Nefes analizinin klinik deneylerde
doğrulanması gerekiyor
09:45
and enoughyeterli dataveri needsihtiyaçlar to be collectedtoplanmış
167
573538
2492
ve bireylerin durumlarını bir referansla
09:48
so that individualbireysel conditionskoşullar
can be measuredölçülü againstkarşısında baselinesTemel.
168
576054
4242
karşılaştırabilecek kadar
yeterli verinin toplanması gerekiyor.
09:53
BreathNefes analysisanaliz can only succeedbaşarılı olmak
169
581167
2473
Nefes analizi,
ancak yeteri kadar büyük bir veri seti
oluşturulabilir
09:55
if a largegeniş enoughyeterli dataveri setset
can be generatedoluşturulan
170
583664
2773
ve geniş kullanıma açık hale
getirilebilirse başarılı olur.
09:58
and madeyapılmış availablemevcut for broadgeniş use.
171
586461
2350
10:03
If breathnefes analysisanaliz
holdstutar up to its promisessözler,
172
591050
2830
Eğer nefes analizi vadettiklerini
yerine getirirse,
10:06
this is a technologyteknoloji
that could trulygerçekten aidyardım us
173
594745
2526
bu teknoloji bizlere
10:09
to transformdönüştürmek our healthsağlık carebakım systemsistem --
174
597295
2243
sağlık sistemimizi dönüştürmemize
10:12
transformdönüştürmek it from a reactiveReaktif systemsistem
175
600410
3154
-- tedavinin, hastalık
semptomlarıyla başladığı
10:15
where treatmenttedavi is triggeredtetiklenir
by symptomssemptomlar of diseasehastalık
176
603588
3162
reaktif bir sistemden,
10:18
to a proactiveproaktif systemsistem,
177
606774
2015
hastalığın semptomlar başlamadan çok önce,
10:20
where diseasehastalık detectionbulma,
diagnosisTanı and treatmenttedavi
178
608813
3214
tespiti, teşhisi ve tedavisinin
yapılabildiği
10:24
can happenolmak at earlyerken stageevre,
179
612051
1884
proaktif bir sisteme
10:25
way before any symptomssemptomlar occurmeydana.
180
613959
2099
dönüştürmemize imkan sağlayacaktır.
10:29
Now this bringsgetiriyor me to my last pointpuan,
and it's a fundamentaltemel one.
181
617590
3386
Bu beni son konuma getiriyor ve
bu temel bir konu.
10:33
What exactlykesinlikle is a diseasehastalık?
182
621537
1989
Hastalık dediğimiz tam olarak nedir?
10:36
ImagineHayal that breathnefes analysisanaliz
can be commercializedticari as I describetanımlamak it,
183
624590
4035
Nefes analizinin tam açıkladığım gibi
ticarileştirildiğini düşünün
10:40
and earlyerken detectionbulma becomesolur routinerutin.
184
628649
2606
ve erken teşhisin
bir rutin haline geldiğini.
10:44
A problemsorun that remainskalıntılar
is, in factgerçek, a problemsorun
185
632417
2304
Süregiden sorun,
10:46
that any screeningtarama activityaktivite has to faceyüz
186
634745
2988
birçok tarama faaliyetinin karşı
karşıya kaldığı bir sorun,
10:49
because, for manyçok diseaseshastalıklar,
187
637757
1821
çünkü, birçok hastalık için,
10:51
it is oftensık sık impossibleimkansız to predicttahmin
with sufficientyeterli certaintykesinlik
188
639602
3824
hastalığın herhangi bir semptom
gösterip göstermeyeceğini
10:55
whetherolup olmadığını the diseasehastalık
would ever causesebeb olmak any symptomssemptomlar
189
643450
2542
veya birinin hayatını
tehlikeye atıp atmayacağını
10:58
or put a person'skişiler life at riskrisk.
190
646016
2122
yeterli kesinlikle tahmin
edebilmek genellikle imkansızdır.
11:00
This is calleddenilen overdiagnosistanı koymanın desteklemek,
191
648990
2559
Buna "fazla tanı konması" deniyor
11:03
and it leadspotansiyel müşteriler to a dilemmaikilem.
192
651573
1638
ve bir ikileme yol açıyor.
11:05
If a diseasehastalık is identifiedtespit,
193
653927
2084
Eğer bir hastalık tanımlanmışsa
11:08
you could decidekarar ver not to treattedavi etmek it
194
656035
2044
onu tedavi etmeme kararı verebilirsiniz
11:10
because there's a certainbelli probabilityolasılık
that you would never sufferacı çekmek from it.
195
658103
3971
çünkü bu hastalığın sizde herhangi bir
sıkıntı yaratmama ihtimali vardır.
11:14
But how much would you sufferacı çekmek
196
662955
1499
Ama ölümcül bir hastalığınızın
11:16
just from knowingbilme that you have
a potentiallypotansiyel deadlyölümcül diseasehastalık?
197
664478
3387
olduğunu bilmek
sizde nasıl bir sıkıntı yaratır?
11:19
And wouldn'tolmaz you actuallyaslında regretpişman
that the diseasehastalık was detectedtespit
198
667889
2924
Bu hastalığın teşhis edilmesinden
11:22
in the first placeyer?
199
670823
1257
pişman olmaz mısınız?
11:25
Your secondikinci optionseçenek
is to undergoTabi earlyerken treatmenttedavi
200
673281
3888
İkinci seçeneğiniz;
iyileşme ümidiyle
11:29
with the hopeumut for curingkür it.
201
677193
1650
erken tedaviye başlamaktır.
11:31
But oftensık sık, this would not come
withoutolmadan sideyan effectsetkileri.
202
679485
2829
Ama bu genellikle
yan etkisiz olmaz.
11:37
To be precisekesin:
203
685623
2104
Kesin olmak gerekirse:
11:39
the biggerDaha büyük problemsorun is not overdiagnosistanı koymanın desteklemek,
204
687751
2574
esas büyük problem
fazla tanı konması değil,
11:42
it's overtreatmentaşırı tedavi,
205
690349
1453
aşırı tedavidir,
11:43
because not everyher diseasehastalık
has to be treatedişlenmiş immediatelyhemen
206
691826
3015
çünkü her hastalık sırf tedavisi var diye
11:46
just because a treatmenttedavi is availablemevcut.
207
694865
2060
anında tedavi edilmek zorunda değildir.
11:51
The increasingartan adoptionBenimseme
of routinerutin screeningtarama
208
699441
2698
Rutin taramaların artan popülaritesi
11:54
will raiseyükseltmek the questionsoru:
209
702163
1749
şu soruyu uyandırır:
11:57
What do we call a diseasehastalık
that can rationalizerasyonalize treatmenttedavi,
210
705082
4091
Tedaviyi mantıklı hale getiren
hastalığa ne denir
12:01
and what is just an abnormalityanormallik
that should not be a sourcekaynak of concernilgilendirmek?
211
709197
4588
ve endişelenmeyi gerektirmeyen
anormallik nedir?
12:07
My hopesumutlar are that routinerutin screeningtarama
usingkullanma breathnefes analysisanaliz
212
715404
4932
Umutlarım, nefes analizi
kullanan rutin taramaların
12:12
can providesağlamak enoughyeterli dataveri and insightIçgörü
213
720360
2760
artık bir noktada erken safhada
12:15
so that at some pointpuan,
we'lliyi be ableyapabilmek to breakkırılma this dilemmaikilem
214
723144
4546
tedavi olmalı ya da olmamalı mıyız
ya da ne zaman olmalıyız
12:19
and predicttahmin with sufficientyeterli certaintykesinlik
215
727714
2430
ikilemi kırabilmemiz için
12:22
whetherolup olmadığını and when to treattedavi etmek at earlyerken stageevre.
216
730168
2690
yeterli veri ve içgörü
sağlayabilmesinden yanadır.
12:26
Our breathnefes and the mixturekarışım of volatileuçucu
organicorganik compoundsBileşikler that we exhalenefes vermek
217
734794
4719
Verdiğimiz nefes ve içerisindeki
uçucu organik bileşenler
12:31
holdambar tremendousmuazzam amountsmiktarlar of informationbilgi
on our physiologicalfizyolojik conditionşart.
218
739537
4670
fizyolojik durumumuz hakkında
çok büyük miktarda bilgi taşıyor.
12:37
With what we know todaybugün,
we have only scratchedçizik the surfaceyüzey.
219
745262
3340
Bugün bildiklerimizle, sadece
yüzeyi kaşıdık.
12:41
As we collecttoplamak more and more dataveri
and breathnefes profilesprofilleri acrosskarşısında the populationnüfus,
220
749993
4241
Daha çok veri ve toplumun cinsiyet,
yaş, köken ve hayat tarzını içeren,
12:46
includingdahil olmak üzere all varietiesçeşitleri of genderCinsiyet,
ageyaş, originMenşei and lifestyleyaşam tarzı,
221
754258
4532
nefes profillerini topladıkça
12:50
the powergüç of breathnefes analysisanaliz
should increaseartırmak.
222
758814
2333
nefes analizinin gücü artacaktır.
12:54
And eventuallysonunda, breathnefes analysisanaliz
should providesağlamak us with a powerfulgüçlü toolaraç
223
762147
5578
Önünde sonunda, nefes analizi
sadece belirli hastalıkları
12:59
not only to proactivelyproaktif detectbelirlemek
specificözel diseaseshastalıklar
224
767749
4466
proaktif şekilde belirlemek için değil
aynı zamanda onları tahmin edip
13:04
but to predicttahmin
and ultimatelyen sonunda preventönlemek them.
225
772239
3649
ve -sonuç olarak- önleyecek
güçlü bir araç olacaktır.
13:09
And this should be enoughyeterli motivationmotivasyon
226
777110
2618
Bu, benim gibi yarı-zamanlı olmayan
hastalık hastaları için bile
13:11
to embracekucaklamak the opportunitiesfırsatlar
and challengeszorluklar
227
779752
4183
nefes analizinin sağlayabileceği
13:15
that breathnefes analysisanaliz can providesağlamak,
228
783959
2461
fırsatlar ve zorlukları kucaklamak için
13:18
even for people that are not
part-timeyarı zamanlı hypochondriacshastalarını like me.
229
786444
3402
yeterli bir motivasyon olmalıdır.
13:22
Thank you.
230
790532
1157
Teşekkürler.
13:23
(ApplauseAlkış)
231
791713
4017
(Alkış)
Translated by nazlı güvercin
Reviewed by Ozay Ozaydin

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julian Burschka - Technologist
Driven by his curiosity, Julian Burschka is combining multiple technical disciplines with strong business acumen to drive innovation and enable new technological advancements.

Why you should listen

Julian Burschka has spent many years developing materials for efficient solar energy conversion. Notably he pioneered an elegant method to fabricate so-called perovskite solar cells -- seminal research that later was published in Nature and cited several thousand times since.

Born a scientist at heart, Burschka is constantly striving to expand his horizon and is thrilled by new technological discoveries that might fundamentally change our daily lives. More recently, his interest was sparked by ultra-sensitive gas sensors and the detection of volatile organic compounds for various applications.

In his current role as a senior project manager at Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Burschka is leading a multinational R&D team that develops smart material solutions to enable next-generation displays. He holds a Master of Business Administration and a PhD in chemistry, both of which he obtained following multilingual studies in Germany, France and Switzerland.

More profile about the speaker
Julian Burschka | Speaker | TED.com