ABOUT THE SPEAKER
Arnav Kapur - Technologist
TED Fellow Arnav Kapur invents wearable AI devices that augment human cognition and give voice to those who have lost their ability to speak.

Why you should listen

At the MIT Media Lab, Arnav Kapur is inventing a device called Alter Ego, which lets users converse with machines, AI assistants and other people by articulating words internally. Utilizing bone conduction to transmit and receive streams of information, the result is a totally discreet and completely internal method of communication.

As Kapur says: "This work is about enabling people and extending human intelligence. Can we weave artificial intelligence and computing into the human condition, as an extension of our cognition -- combining human creativity and intuition with the power of AI, computation and information? Can we build technology that enables us, not distracts us; that augments us, instead of replacing us; that disappears into the background of the human experience, raising us to new levels of curiosity and creativity?"

More profile about the speaker
Arnav Kapur | Speaker | TED.com
TED2019

Arnav Kapur: How AI could become an extension of your mind

Arnav Kapur: Cum ar putea inteligența artificială să devină o extensie a minții noastre

Filmed:
601,116 views

Încearcă să vorbești în sinea ta fără să deschizi gura, doar pronunțând mental cuvintele. Cum ar fi să poți naviga pe internet în acest mod și să primești răspuns? În cadrul primei demonstrații în fața publicului a tehnologiei sale, Arnav Kapur, TED Fellow, prezintă AlterEgo: un dispozitiv IA portabil capabil să ne ajute să vorbim în tăcere cu un computer și să primim informații de la el, precum o voce în mintea noastră. Află mai multe despre modul în care funcționează acest dispozitiv și despre vastele implicații ale acestui nou mod de interacțiune dintre om și computer.
- Technologist
TED Fellow Arnav Kapur invents wearable AI devices that augment human cognition and give voice to those who have lost their ability to speak. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Încă de când au fost
inventate computerele,
00:13
Ever sincede cand computerscalculatoare were inventedinventat,
0
1917
1767
00:15
we'vene-am been tryingîncercat to make them
smartermai inteligent and more powerfulputernic.
1
3708
3601
am încercat să le facem
mai inteligente și mai puternice.
00:19
From the abacusabacul, to room-sizedcamera de dimensiuni machinesmaşini,
2
7333
2768
De la abac, la mașinării
de mărimea unei încăperi,
00:22
to desktopsdesktop-uri, to computerscalculatoare in our pocketsbuzunare.
3
10125
2851
la desktopuri, la computere de buzunar.
00:25
And are now designingproiect
artificialartificial intelligenceinteligență to automateautomatiza taskssarcini
4
13000
3434
Iar acum creăm inteligență artificială
pentru automatizarea sarcinilor
00:28
that would requirenecesita humanuman intelligenceinteligență.
5
16458
1834
care necesită inteligență umană.
00:31
If you look at the historyistorie of computingtehnica de calcul,
6
19542
1934
Dacă analizăm istoria computerelor,
dintotdeauna am tratat computerele
ca pe niște dispozitive externe
00:33
we'vene-am always treatedtratate computerscalculatoare
as externalextern devicesdispozitive
7
21500
3226
00:36
that computecalcula and actact on our behalfîn numele.
8
24750
2333
ce calculează și acționează pentru noi.
00:40
What I want to do is I want to weaveţese
computingtehnica de calcul, AIAI and internetInternet as partparte of us.
9
28167
5892
Eu vreau să contopesc computerele,
IA și internetul ca o parte din noi,
00:46
As partparte of humanuman cognitioncunoaștere,
10
34083
2560
ca parte a cogniției umane,
00:48
freeingla eliberarea us to interactinteracționa
with the worldlume around us.
11
36667
2250
permițându-ne să interacționăm cu lumea.
Să îmbinăm inteligența umană
și cea artificială în propriile corpuri
00:51
IntegrateIntegra humanuman and machinemaşină intelligenceinteligență
12
39833
2643
00:54
right insideinterior our ownpropriu bodiesorganisme to augmentaugmentația us,
insteadin schimb of diminishingdiminuarea us or replacingînlocuind us.
13
42500
4833
ca să ne augmenteze, nu să ne înlocuiască.
01:00
Could we combinecombina what people do bestCel mai bun,
suchastfel de as creativecreator and intuitiveintuitiv thinkinggândire,
14
48583
4185
Am putea oare combina calitățile umane,
precum gândirea creativă și intuiția,
01:04
with what computerscalculatoare do bestCel mai bun,
15
52792
1392
cu cele ale computerelor,
01:06
suchastfel de as processingprelucrare informationinformație
and perfectlyperfect memorizingmemorarea stuffchestie?
16
54208
3768
precum procesarea informațiilor
și memoria perfectă?
01:10
Could this wholeîntreg be better
than the sumsumă of its partspărți?
17
58000
2833
Poate acest întreg să fie mai bun
decât suma părților?
01:14
We have a devicedispozitiv
that could make that possibleposibil.
18
62167
2809
Avem un dispozitiv care ar putea
face acest lucru posibil.
01:17
It's calleddenumit AlterEgoAlterego,
and it's a wearableportabil devicedispozitiv
19
65000
2643
Se numește AlterEgo
și este un dispozitiv portabil
01:19
that gives you the experienceexperienţă
of a conversationalconversaţie AIAI
20
67667
3017
care ne ajută să conversăm cu IA
01:22
that livesvieți insideinterior your headcap,
21
70708
1601
în capul nostru,
01:24
that you could talk to in likenessasemănarea
to talkingvorbind to yourselftu internallyintern.
22
72333
3584
să discutăm cu ea la fel
cum vorbim în sinea noastră.
Avem un nou prototip prezentat
în premieră la TED.
01:29
We have a newnou prototypeprototip
that we're showingarătând here,
23
77279
2239
01:31
for the first time at TEDTED,
and here'saici e how it workslucrări.
24
79542
3000
Și iată cum funcționează:
în mod normal, când vorbim,
01:36
NormallyÎn mod normal, when we speakvorbi,
25
84292
1267
01:37
the braincreier sendstrimite neurosignalsneurosemnale
throughprin the nervesnervi
26
85583
2810
creierul transmite semnale neuronale
prin intermediul nervilor
01:40
to your internalintern speechvorbire systemssisteme,
27
88417
2142
către aparatul vorbirii,
01:42
to activateactiva them and your vocalvocale cordscabluri
to producelegume şi fructe speechvorbire.
28
90583
3459
activându-l împreună cu corzile vocale
pentru a produce vorbirea.
E una dintre cele mai complexe funcții
cognitive și motorii ale ființelor umane.
01:47
One of the mostcel mai complexcomplex
cognitivecognitiv and motormotor taskssarcini
29
95107
2286
01:49
that we do as humanuman beingsființe.
30
97417
1458
01:52
Now, imagineimagina talkingvorbind to yourselftu
31
100125
2059
Imaginați-vă că vorbiți în sinea voastră
01:54
withoutfără vocalizingvocalize,
withoutfără movingin miscare your mouthgură,
32
102208
2601
fără a scoate sunete, fără a mișca gura,
01:56
withoutfără movingin miscare your jawmaxilarului,
33
104833
1601
fără a mișca mandibula,
01:58
but by simplypur şi simplu articulatingarticularea
those wordscuvinte internallyintern.
34
106458
2667
ci doar gândindu-vă
mintal la acele cuvinte.
02:02
TherebyAstfel very subtlysubtil engagingcaptivant
your internalintern speechvorbire systemssisteme,
35
110208
4768
Astfel se activează foarte subtil
aparatul vorbirii,
02:07
suchastfel de as your tonguelimbă
and back of your palatecerul gurii.
36
115000
2625
precum limba și palatul moale.
02:11
When that happensse întâmplă,
37
119000
1768
Când acest lucru are loc,
02:12
the braincreier sendstrimite extremelyextrem weakslab signalssemnalele
to these internalintern speechvorbire systemssisteme.
38
120792
4392
creierul trimite semnale foarte slabe
către aparatul vorbirii.
02:17
AlterEgoAlterego has sensorssenzori,
39
125208
1726
AlterEgo are senzori
02:18
embeddedîncorporat in a thinsubţire plasticplastic,
flexibleflexibil and transparenttransparent devicedispozitiv
40
126958
4226
încorporați într-un dispozitiv de plastic
subțire, flexibil și transparent
02:23
that sitssta on your neckgât
just like a stickerSticker.
41
131208
2209
ce e atașat de gât ca un abțibild.
02:27
These sensorssenzori pickalege up
on these internalintern signalssemnalele
42
135542
2642
Senzorii captează aceste semnale interne
02:30
sourcedprovenind din deepadâncime withinîn the mouthgură cavitycavitatea,
43
138208
1893
produse în interiorul cavității bucale,
02:32
right from the surfacesuprafaţă of the skinpiele.
44
140125
1708
direct de la nivelul pielii.
02:35
An AIAI programprogram runningalergare in the backgroundfundal
45
143910
1858
În fundal rulează un program cu IA
02:37
then triesîncercări to figurefigura out
what the user'sutilizatorului tryingîncercat to say.
46
145792
3309
care încearcă să înțeleagă
ce vrea utilizatorul să spună,
02:41
It then feedsfeed-uri back an answerRăspuns to the userutilizator
47
149125
3393
apoi îi oferă utilizatorului un răspuns
02:44
by meansmijloace of boneos conductionconducţie,
48
152542
1767
prin conducție osoasă.
02:46
audioaudio conductedefectuat throughprin the skullcraniu
into the user'sutilizatorului innerinterior earureche,
49
154333
3643
Sunetul e transmis prin craniu
către urechea internă,
02:50
that the userutilizator hearsaude,
50
158000
1268
utilizatorul receptându-l
suprapus sunetelor naturale
din mediului înconjurător,
02:51
overlaidsuprapuse on toptop of the user'sutilizatorului
naturalnatural hearingauz of the environmentmediu inconjurator,
51
159292
3101
02:54
withoutfără blockingblocarea it.
52
162417
1250
fără să le blocheze.
02:58
The combinationcombinaţie of all these partspărți,
the inputintrare, the outputproducție and the AIAI,
53
166542
3809
Combinarea dintre semnalele neuronale,
conducția osoasă și IA
03:02
gives a netnet subjectivesubiectiv experienceexperienţă
of an interfaceinterfață insideinterior your headcap
54
170375
3809
oferă o experiență similară
cu cea a unei interfețe interne
03:06
that you could talk to
in likenessasemănarea to talkingvorbind to yourselftu.
55
174208
3125
cu care putem vorbi
ca și cum am vorbi cu noi înșine.
03:11
Just to be very clearclar, the devicedispozitiv
does not recordrecord or readcitit your thoughtsgânduri.
56
179750
3976
Ca să fie clar, dispozitivul
nu înregistrează sau citește gândurile.
03:15
It recordsînregistrări deliberateîn mod deliberat informationinformație
that you want to communicatecomunica
57
183750
2934
Înregistrează informația
pe care dorim să o comunicăm
03:18
throughprin deliberateîn mod deliberat engagementlogodnă
of your internalintern speechvorbire systemssisteme.
58
186708
3060
prin activarea intenționată
a aparatului vorbirii.
03:21
People don't want to be readcitit,
they want to writescrie.
59
189792
2726
Oamenii nu vor să fie citiți,
ei vor să scrie.
03:24
WhichCare is why we designedproiectat the systemsistem
60
192542
1934
De asta am creat un sistem
03:26
to deliberatelyintenționat recordrecord
from the peripheralperiferic nervousagitat systemsistem.
61
194500
3708
pentru a înregistra, în mod intenționat,
din sistemul nervos periferic.
03:31
WhichCare is why the controlControl
in all situationssituații resideslocuieşte with the userutilizator.
62
199750
3500
Din acest motiv utilizatorul
deține controlul în orice situație.
03:37
I want to stop here for a secondal doilea
and showspectacol you a livetrăi demodemo.
63
205042
2750
Mă voi opri aici pentru o secundă
pentru a vă face o demonstrație.
03:40
What I'm going to do is,
I'm going to askcere EricEric a questionîntrebare.
64
208875
2809
Îi voi pune o întrebare lui Eric,
03:43
And he's going to searchcăutare
for that informationinformație
65
211708
2101
iar el va căuta acea informație
03:45
withoutfără vocalizingvocalize, withoutfără typingtastare,
withoutfără movingin miscare his fingersdegete,
66
213833
3893
fără a vorbi, fără a tasta,
fără a-și mișca degetele,
03:49
withoutfără movingin miscare his mouthgură.
67
217750
1268
fără a-și mișca gura.
03:51
SimplyPur şi simplu by internallyintern askingcer that questionîntrebare.
68
219042
2892
Va pune întrebarea în sinea sa.
03:53
The AIAI will then figurefigura out the answerRăspuns
and feeda hrani it back to EricEric,
69
221958
3185
IA va afla răspunsul
și i-l va da lui Eric,
03:57
throughprin audioaudio, throughprin the devicedispozitiv.
70
225167
1625
auditiv, cu ajutorul dispozitivului.
03:59
While you see a laptoplaptop
in frontfață of him, he's not usingutilizând it.
71
227917
3101
Deși vedeți un laptop
în fața sa, el nu îl folosește.
04:03
Everything livesvieți on the devicedispozitiv.
72
231042
2351
Totul se află în dispozitiv.
04:05
All he needsare nevoie is that stickerSticker devicedispozitiv
to interfaceinterfață with the AIAI and the internetInternet.
73
233417
3791
Tot ce trebuie e ca dispozitivul
să interacționeze cu IA și cu internetul.
04:11
So, EricEric, what's the weathervreme
in VancouverVancouver like, right now?
74
239458
3959
Eric, cum e vremea în Vancouver acum?
04:22
What you see on the screenecran
75
250917
1684
Ceea ce vedeți pe ecran
04:24
are the wordscuvinte that EricEric
is speakingvorbitor to himselfse right now.
76
252625
4517
sunt cuvintele pe care Eric
le pronunță în sinea sa.
04:29
This is happeninglucru in realreal time.
77
257166
1500
Asta are loc în timp real.
04:31
EricEric: It's 50 degreesgrade
and rainyploios here in VancouverVancouver.
78
259875
3393
Eric: sunt 10°C
și plouă aici in Vancouver.
04:35
ArnavArnav KapurMadalina: What happeneds-a întâmplat is
that the AIAI senttrimis the answerRăspuns
79
263292
2726
Arnav Kapur: IA a trimis răspunsul
auditiv, prin intermediul
dispozitivului, înapoi la Eric.
04:38
throughprin audioaudio, throughprin
the devicedispozitiv, back to EricEric.
80
266042
2250
04:41
What could the implicationsimplicații
of something like this be?
81
269125
2542
Ce ar putea rezulta din asta?
04:44
ImagineImaginaţi-vă perfectlyperfect memorizingmemorarea things,
82
272542
3351
Imaginați-vă o memorie perfectă,
04:47
where you perfectlyperfect recordrecord informationinformație
that you silentlyîn tăcere speakvorbi,
83
275917
2953
deoarece poți înregistra informația
fără a vorbi cu voce tare
04:50
and then hearauzi them latermai tarziu when you want to,
84
278894
2040
și să o asculți mai târziu când vrei,
04:52
internallyintern searchingin cautarea for informationinformație,
85
280958
2393
poți căuta mintal informații,
04:55
crunchingronţăit numbersnumerele at speedsviteze computerscalculatoare do,
86
283375
2601
să faci calcule la fel de repede
ca un computer,
04:58
silentlyîn tăcere textingmesaje text other people.
87
286000
1917
să trimiți mesaje în tăcere.
05:00
SuddenlyDintr-o data becomingdevenire multilingualmai multe limbi,
88
288917
2309
Poți deveni dintr-o dată poliglot:
05:03
so that you internallyintern
speakvorbi in one languagelimba,
89
291250
2268
vorbind mintal într-o limbă
05:05
and hearauzi the translationtraducere
in your headcap in anothero alta.
90
293542
2666
și auzind în capul nostru
traducerea în altă limbă.
05:09
The potentialpotenţial could be far-reachinganvergură.
91
297125
2125
Potențialul poate fi vast.
05:12
There are millionsmilioane of people
around the worldlume
92
300708
2101
În lume, sunt milioane de oameni
05:14
who strugglelupta with usingutilizând naturalnatural speechvorbire.
93
302833
2476
care au probleme de vorbire.
05:17
People with conditionscondiţii suchastfel de as ALSALS,
or LouLou Gehrig'sGehrig diseaseboală,
94
305333
3310
Oameni cu scleroză laterală
amiotrofică (SLA) sau boala Lou Gehrig,
05:20
strokeaccident vascular cerebral and oraloral cancercancer,
95
308667
1684
accidente cerebrale
sau cancer al cavității orale
05:22
amongstîntre manymulți other conditionscondiţii.
96
310375
1708
sau multe alte boli.
05:25
For them, communicatingcomunicarea is
a painstakinglycu migală slowîncet and tiringobositoare processproces.
97
313917
3625
Pentru ei, comunicarea e un proces
extrem de greoi și obositor.
05:30
This is DougDoug.
98
318667
1601
Acesta este Doug.
05:32
DougDoug was diagnoseddiagnosticat with ALSALS
about 12 yearsani agoîn urmă
99
320292
2309
Doug a fost diagnosticat
cu SLA acum 12 ani
05:34
and has sincede cand lostpierdut the abilityabilitate to speakvorbi.
100
322625
1917
și de atunci nu mai poate vorbi.
05:37
TodayAstăzi, he usesutilizări an on-screenpe ecran keyboardtastatură
101
325292
1976
Acum folosește o tastatură vizuală,
05:39
where he typestipuri in individualindividual lettersscrisori
usingutilizând his headcap movementsmișcări.
102
327292
3351
la care tastează literele una câte una,
prin mișcarea capului.
05:42
And it takes severalmai mulți minutesminute
to communicatecomunica a singlesingur sentenceteză.
103
330667
2916
Și durează câteva minute
pentru a comunica o singură propoziție.
05:46
So we wenta mers to DougDoug and askedîntrebă him
104
334583
1851
Am mers la Doug și l-am întrebat
05:48
what were the first wordscuvinte
he'dHed like to use or say, usingutilizând our systemsistem.
105
336458
4334
care sunt primele cuvinte pe care ar vrea
să le spună utilizând sistemul nostru.
05:54
PerhapsPoate că a greetingSalut, like,
"Hellobună, how are you?"
106
342292
2851
Poate „Salut, ce mai faci?”
05:57
Or indicateindica that he neededNecesar
help with something.
107
345167
2208
Sau să ceară ajutor.
06:01
What DougDoug said that he wanted
to use our systemsistem for
108
349125
2434
Doug a spus că dorea
să folosească sistemul nostru
06:03
is to rebootrepornirea sistemului the oldvechi systemsistem he had,
because that oldvechi systemsistem keptținut on crashingcrashing.
109
351583
3643
pentru a reporni vechiul sistem,
pentru că se tot bloca.
06:07
(LaughterRâs)
110
355250
1750
(Râsete)
06:10
We never could have predicteda prezis that.
111
358083
1709
N-am fi ghicit asta niciodată.
06:12
I'm going to showspectacol you a shortmic de statura clipclamă of DougDoug
usingutilizând our systemsistem for the first time.
112
360917
3750
Vă voi prezenta un filmuleț cu Doug
folosind prima oară sistemul nostru.
06:22
(VoiceVoce) RebootReboot computercomputer.
113
370417
1625
(Voce) Repornește computerul.
06:26
AKAK: What you just saw there
114
374375
1309
AK: Tocmai l-ați văzut
06:27
was DougDoug communicatingcomunicarea or speakingvorbitor
in realreal time for the first time
115
375708
3601
pe Doug comunicând
în timp real pentru prima oară
06:31
sincede cand he lostpierdut the abilityabilitate to speakvorbi.
116
379333
1834
de când și-a pierdut capacitatea
de a vorbi.
06:34
There are millionsmilioane of people
117
382125
1559
Sunt milioane de oameni
06:35
who mightar putea be ablecapabil to communicatecomunica
in realreal time like DougDoug,
118
383708
3393
care ar putea comunica
în timp real, ca Doug,
06:39
with other people, with theiral lor friendsprieteni
and with theiral lor familiesfamilii.
119
387125
3000
cu alți oameni, cu prietenii
și cu familiile lor.
06:43
My hopesperanţă is to be ablecapabil to help them
expressexpres theiral lor thoughtsgânduri and ideasidei.
120
391125
3458
Sper să îi putem ajuta să-și exprime
gândurile și ideile.
06:48
I believe computingtehnica de calcul, AIAI and the internetInternet
121
396875
2226
Cred că IA, computerele și internetul
06:51
would disappeardispărea into us
as extensionsextensii of our cognitioncunoaștere,
122
399125
3726
se vor contopi cu noi, devenind
extensii ale cogniției umane,
06:54
insteadin schimb of beingfiind externalextern
entitiesentități or adversariesadversari,
123
402875
3601
în loc să fie entități
externe sau adversari,
06:58
amplifyingamplificare humanuman ingenuityingeniozitate,
124
406500
2309
augmentând ingeniozitatea umană,
07:00
givingoferindu- us unimaginablede neimaginat abilitiesabilităţi
and unlockingdeblocare our trueAdevărat potentialpotenţial.
125
408833
3875
dându-ne abilități inimaginabile
și descătușând întregul nostru potențial.
07:05
And perhapspoate even freeingla eliberarea us
to becomingdevenire better at beingfiind humanuman.
126
413833
3834
Poate chiar eliberându-ne, devenind
astfel mai buni ca ființe umane.
07:10
Thank you so much.
127
418500
1268
Vă mulțumesc mult!
07:11
(ApplauseAplauze)
128
419792
5767
(Aplauze)
07:17
ShohamEllena AradArad: Come over here.
129
425583
1375
Shoham Arad: Vino aici.
07:23
OK.
130
431083
1250
Bine.
07:25
I want to askcere you a couplecuplu of questionsîntrebări,
they're going to clearclar the stageetapă.
131
433917
3517
Vreau să te întreb ceva,
vor elibera scena.
07:29
I feel like this is amazinguimitor,
it's innovativeinovatoare,
132
437458
3518
Cred că e uimitor, inovator,
07:33
it's creepyînfiorător, it's terrifyingînfricoșător.
133
441000
3476
e înfricoșător, înspăimântător.
07:36
Can you tell us what I think ...
134
444500
2059
Ne poți spune ce gândesc...
07:38
I think there are some
uncomfortableincomod feelingssentimente around this.
135
446583
2726
Cred că există sentimente
refractare în legătură cu asta.
07:41
Tell us, is this readingcitind your thoughtsgânduri,
136
449333
2310
Spune-ne, îți citește gândurile,
07:43
will it in fivecinci yearsani,
137
451667
1267
o va face peste cinci ani,
07:44
is there a weaponizedweaponized versionversiune of this,
what does it look like?
138
452958
2917
există o versiune ce va fi folosită
ca armă, cum arată ea?
07:48
AKAK: So our first designproiecta principleprincipiu,
before we starteda început workinglucru on this,
139
456833
3268
AK: Prima noastră idee de design,
înainte de a lucra la asta,
07:52
was to not renderface ethicsetica
as an afterthoughtulterior.
140
460125
3518
a fost să nu neglijăm etica.
07:55
So we wanted to bakese coace ethicsetica
right into the designproiecta.
141
463667
3434
Am dorit ca etica
să facă parte integrantă din design.
07:59
We flippedoglindită the designproiecta.
142
467125
1268
Am schimbat designul.
În loc să citim informațiile
direct din creier,
08:00
InsteadÎn schimb of readingcitind
from the braincreier directlydirect,
143
468417
2059
le citim folosind sistemul
nervos voluntar,
08:02
we're readingcitind from
the voluntaryvoluntar nervousagitat systemsistem
144
470500
2226
ce trebuie activat intenționat
pentru a comunica cu dispozitivul,
08:04
that you deliberatelyintenționat have to engageangaja
to communicatecomunica with the devicedispozitiv,
145
472750
3191
având în același timp și beneficiile
unui dispozitiv ce citește gândurile.
08:07
while still bringingaducere the benefitsbeneficii
of a thinkinggândire or a thought devicedispozitiv.
146
475965
3204
08:11
The bestCel mai bun of bothambii worldslumi in a way.
147
479183
1626
E cea mai bună soluție.
08:12
SASERGIU: OK, I think people are going to have
a lot more questionsîntrebări for you.
148
480833
3601
SA: Bine, cred că oamenii
vor mai avea și alte întrebări.
08:16
AlsoDe asemenea, you said that it's a stickerSticker.
149
484458
1685
Și ai spus că e un abțibild.
08:18
So right now it sitssta just right here?
150
486167
1976
Deci acum stă chiar aici?
08:20
Is that the finalfinal iterationRepetare,
151
488167
1684
Asta e versiunea finală?
08:21
what the finalfinal designproiecta you hopesperanţă looksarată like?
152
489875
3333
Cum sperați să arate designul final?
08:26
AKAK: Our goalpoartă is for the technologytehnologie
to disappeardispărea completelycomplet.
153
494167
4726
AK: Scopul nostru e ca dispozitivul
să dispară complet.
08:30
SASERGIU: What does that mean?
154
498917
1267
SA: Ce înseamnă asta?
08:32
AKAK: If you're wearingpurtare it,
I shouldn'tnu ar trebui be ablecapabil to see it.
155
500208
2643
AK: Dacă îl porți,
nu ar trebui să fie vizibil.
Nu vrem să avem dispozitive
pe față, ci să funcționeze în fundal,
08:34
You don't want technologytehnologie on your facefață,
you want it in the backgroundfundal,
156
502875
3351
să ne augmenteze din fundal.
08:38
to augmentaugmentația you in the backgroundfundal.
157
506250
1643
Avem o versiune de abțibild
care se adaptează la piele,
08:39
So we have a stickerSticker versionversiune
that conformsse conformează to the skinpiele,
158
507917
2601
08:42
that looksarată like the skinpiele,
159
510542
1267
care arată ca pielea,
08:43
but we're tryingîncercat to make
an even smallermai mic versionversiune
160
511833
2268
dar încercăm să facem
o versiune și mai mică
08:46
that would sitsta right here.
161
514125
1292
care să stea chiar aici.
08:49
SASERGIU: OK.
162
517167
1266
SA: Bine.
08:50
I feel like if anyoneoricine has any questionsîntrebări
they want to askcere ArnavArnav,
163
518457
2976
Dacă mai are cineva
întrebări pentru Arnav,
va fi aici toată săptămâna.
08:53
he'lliad be here all weeksăptămână.
164
521457
1269
08:54
OK, thank you so much, ArnavArnav.
165
522750
1433
Bine, mulțumesc mult, Arnav!
08:56
AKAK: Thanksmulţumesc, ShohamEllena.
166
524207
1376
AK: Mulțumesc, Shoham!
Translated by Simona Ionita
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arnav Kapur - Technologist
TED Fellow Arnav Kapur invents wearable AI devices that augment human cognition and give voice to those who have lost their ability to speak.

Why you should listen

At the MIT Media Lab, Arnav Kapur is inventing a device called Alter Ego, which lets users converse with machines, AI assistants and other people by articulating words internally. Utilizing bone conduction to transmit and receive streams of information, the result is a totally discreet and completely internal method of communication.

As Kapur says: "This work is about enabling people and extending human intelligence. Can we weave artificial intelligence and computing into the human condition, as an extension of our cognition -- combining human creativity and intuition with the power of AI, computation and information? Can we build technology that enables us, not distracts us; that augments us, instead of replacing us; that disappears into the background of the human experience, raising us to new levels of curiosity and creativity?"

More profile about the speaker
Arnav Kapur | Speaker | TED.com