ABOUT THE SPEAKER
Arnav Kapur - Technologist
TED Fellow Arnav Kapur invents wearable AI devices that augment human cognition and give voice to those who have lost their ability to speak.

Why you should listen

At the MIT Media Lab, Arnav Kapur is inventing a device called Alter Ego, which lets users converse with machines, AI assistants and other people by articulating words internally. Utilizing bone conduction to transmit and receive streams of information, the result is a totally discreet and completely internal method of communication.

As Kapur says: "This work is about enabling people and extending human intelligence. Can we weave artificial intelligence and computing into the human condition, as an extension of our cognition -- combining human creativity and intuition with the power of AI, computation and information? Can we build technology that enables us, not distracts us; that augments us, instead of replacing us; that disappears into the background of the human experience, raising us to new levels of curiosity and creativity?"

More profile about the speaker
Arnav Kapur | Speaker | TED.com
TED2019

Arnav Kapur: How AI could become an extension of your mind

Арнав Капур: Штучний інтелект як розширення свідомості

Filmed:
601,116 views

Спробуйте говорити, не розтуляючи рота, промовляючи слова подумки. Якби можна було ставити запитання в Інтернеті у такий спосіб і отримувати відповіді? У своїй першій публічній демонстрації нової технології наживо, стипендіат TED Арнав Капур представляє AlterEgo – пристрій зі штучним інтелектом, причеплений до тіла й здатний беззвучно відтворювати мовлення і отримувати при цьому інформацію з комп’ютерної системи, неначе голос у вашій голові. Дізнайтеся більше про роботу пристрою і далекосяжні перспективи цього нового виду взаємодії комп’ютера та людини.
- Technologist
TED Fellow Arnav Kapur invents wearable AI devices that augment human cognition and give voice to those who have lost their ability to speak. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Ever sinceз computersкомп'ютери were inventedвинайшов,
0
1917
1767
З часів створення комп’ютерів
00:15
we'veми маємо been tryingнамагаюся to make them
smarterрозумніше and more powerfulпотужний.
1
3708
3601
ми намагалися удосконалити їх, зробити
більш потужними –
00:19
From the abacusAbacus, to room-sizedрозміром залі machinesмашини,
2
7333
2768
від рахівниць до машин
розміром з кімнату,
00:22
to desktopsнастільні комп'ютери, to computersкомп'ютери in our pocketsкишені.
3
10125
2851
стаціонарних і портативних комп’ютерів.
00:25
And are now designingпроектування
artificialштучний intelligenceрозвідка to automateАвтоматизація tasksзавдання
4
13000
3434
А зараз ми створюємо штучний інтелект
для автоматизації завдань,
00:28
that would requireвимагати humanлюдина intelligenceрозвідка.
5
16458
1834
що потребують розуму людини.
00:31
If you look at the historyісторія of computingобчислення,
6
19542
1934
Історія обчислювальної техніки свідчить,
00:33
we'veми маємо always treatedлікувався computersкомп'ютери
as externalзовнішній devicesпристрої
7
21500
3226
що комп’ютери для нас завжди були
зовнішніми пристроями,
00:36
that computeобчислювати and actдіяти on our behalfвід імені.
8
24750
2333
які рахували та діяли від нашого імені.
00:40
What I want to do is I want to weaveпереплетення
computingобчислення, AIАЙ and internetІнтернет as partчастина of us.
9
28167
5892
Я пропоную поглянути на компьютер,
ШІ та Інтернет як частину нас самих,
00:46
As partчастина of humanлюдина cognitionпізнання,
10
34083
2560
як частину людського пізнання,
00:48
freeingзвільнення us to interactвзаємодіяти
with the worldсвіт around us.
11
36667
2250
що дозволяє уникнути взаємодії
зі світом.
00:51
IntegrateІнтегрувати humanлюдина and machineмашина intelligenceрозвідка
12
39833
2643
Об’єднати інтелект людини та машини
00:54
right insideвсередині our ownвласний bodiesтіла to augmentзбільшити us,
insteadзамість цього of diminishingзменшується us or replacingзамінити us.
13
42500
4833
у нашому тілі, розширити наші можливості,
а не замінити нас.
01:00
Could we combineкомбінувати what people do bestнайкраще,
suchтакий as creativeкреативний and intuitiveінтуїтивно зрозумілий thinkingмислення,
14
48583
4185
Чи можна поєднати кращі якості людини –
креативність та інтуїцію,
01:04
with what computersкомп'ютери do bestнайкраще,
15
52792
1392
з кращими комп’ютерними –
01:06
suchтакий as processingобробка informationінформація
and perfectlyчудово memorizingзапам'ятовування stuffречі?
16
54208
3768
переробкою інформації та ідеальною
пам’яттю?
01:10
Could this wholeцілий be better
than the sumсума of its partsчастин?
17
58000
2833
Чи буде одне ціле кращим за суму частин?
01:14
We have a deviceпристрій
that could make that possibleможливий.
18
62167
2809
Наш пристрій робить це можливим.
01:17
It's calledназивається AlterEgoAlterEgo,
and it's a wearableносяться deviceпристрій
19
65000
2643
Його назва AlterEgo, він портативний,
01:19
that givesдає you the experienceдосвід
of a conversationalРозмовний AIАЙ
20
67667
3017
надає можливість спілкуватися
за допомогою ШІ,
01:22
that livesживе insideвсередині your headголова,
21
70708
1601
який знаходиться у вашій голові.
01:24
that you could talk to in likenessподобою
to talkingговорити to yourselfсамі internallyвнутрішньо.
22
72333
3584
З ним ви можете розмовляти,
як із самим собою.
01:29
We have a newновий prototypeпрототип
that we're showingпоказати here,
23
77279
2239
У нас є прототип пристрою,
який ми покажемо
01:31
for the first time at TEDТЕД,
and here'sось тут how it worksпрацює.
24
79542
3000
вперше на TED. Ось як він працює.
01:36
NormallyЗазвичай, when we speakговорити,
25
84292
1267
Коли ми розмовляємо,
01:37
the brainмозок sendsпосилає neurosignalsнейросигнали
throughчерез the nervesнерви
26
85583
2810
мозок відправляє нейросигнали
через нерви
01:40
to your internalвнутрішній speechмова systemsсистеми,
27
88417
2142
до внутрішніх мовних систем,
01:42
to activateактивувати them and your vocalвокальний cordsШнури
to produceвиробляти speechмова.
28
90583
3459
активуючи їх і голосові зв’язки
для продукування мовлення.
01:47
One of the mostнайбільше complexкомплекс
cognitiveпізнавальний and motorмотор tasksзавдання
29
95107
2286
Це – складна когнітивна і моторна дія,
01:49
that we do as humanлюдина beingsістоти.
30
97417
1458
на яку здатна людина.
01:52
Now, imagineуявіть собі talkingговорити to yourselfсамі
31
100125
2059
А зараз уявіть спілкування з собою,
01:54
withoutбез vocalizingвокалізаціі,
withoutбез movingрухаючись your mouthрот,
32
102208
2601
не вимовляючи звуків, і не рухаючи
ротовими м’язами,
01:56
withoutбез movingрухаючись your jawщелепи,
33
104833
1601
не рухаючи щелепою,
01:58
but by simplyпросто articulatingформулювання
those wordsслова internallyвнутрішньо.
34
106458
2667
формулюючи слова подумки.
02:02
TherebyТим самим very subtlyтонко engagingзалучення
your internalвнутрішній speechмова systemsсистеми,
35
110208
4768
Ми трохи задіюємо наші
внутрішні мовні системи –
02:07
suchтакий as your tongueязик
and back of your palateпіднебіння.
36
115000
2625
язик та задню стінку піднебіння.
02:11
When that happensбуває,
37
119000
1768
Під час цього
02:12
the brainмозок sendsпосилає extremelyнадзвичайно weakслабкий signalsсигнали
to these internalвнутрішній speechмова systemsсистеми.
38
120792
4392
мозок надсилає дуже слабкі сигнали
до цих внутрішніх мовних систем.
02:17
AlterEgoAlterEgo has sensorsдатчики,
39
125208
1726
AlterEgo має датчики,
02:18
embeddedвбудований in a thinтонкий plasticпластик,
flexibleгнучкий and transparentпрозорий deviceпристрій
40
126958
4226
розміщені в гнучкому прозорому
пристрої з тонкого пластику,
02:23
that sitsсидить on your neckшия
just like a stickerнаклейка.
41
131208
2209
що кріпиться на шиї,
ніби наліпка.
02:27
These sensorsдатчики pickпідібрати up
on these internalвнутрішній signalsсигнали
42
135542
2642
Ці датчики вловлюють
внутрішні сигнали,
02:30
sourcedджерел deepглибоко withinв межах the mouthрот cavityПорожнина,
43
138208
1893
сформовані глибоко
у ротовій порожнині
02:32
right from the surfaceповерхня of the skinшкіра.
44
140125
1708
безпосередньо з поверхні шкіри.
02:35
An AIАЙ programпрограма runningбіг in the backgroundфон
45
143910
1858
Програма ШІ працює у фоновому режимі,

02:37
then triesнамагається to figureфігура out
what the user'sкористувача tryingнамагаюся to say.
46
145792
3309
визначає, що користувач
намагається сказати.
02:41
It then feedsкорми back an answerвідповісти to the userкористувач
47
149125
3393
Потім вона надсилає відповідь
користувачеві
02:44
by meansзасоби of boneкістка conductionпроведення,
48
152542
1767
через кістковий мозок.
02:46
audioаудіо conductedпроводиться throughчерез the skullчереп
into the user'sкористувача innerвнутрішній earвухо,
49
154333
3643
Крізь череп у внутрішнє вухо
надходить звук,
02:50
that the userкористувач hearsчує,
50
158000
1268
який чує людина,
02:51
overlaidрежимі накладання on topвершина of the user'sкористувача
naturalприродний hearingслухання of the environmentнавколишнє середовище,
51
159292
3101
цей звук накладається на звуки
навколишнього середовища,
02:54
withoutбез blockingблокування it.
52
162417
1250
не блокуючи їх.
02:58
The combinationкомбінація of all these partsчастин,
the inputвхід, the outputвихід and the AIАЙ,
53
166542
3809
Поєднання вхідних, вихідних даних та ШІ
03:02
givesдає a netнетто subjectiveсуб'єктивний experienceдосвід
of an interfaceінтерфейс insideвсередині your headголова
54
170375
3809
створює мережу взаємозв’язків у голові
03:06
that you could talk to
in likenessподобою to talkingговорити to yourselfсамі.
55
174208
3125
і ви можете говорити так, наче говорите
самі до себе.
03:11
Just to be very clearясно, the deviceпристрій
does not recordзапис or readчитати your thoughtsдумки.
56
179750
3976
Прилад не записує та не читає думки.
03:15
It recordsзаписи deliberateнавмисне informationінформація
that you want to communicateспілкуватися
57
183750
2934
Він зчитує інформацію, яку ви хочете
висловити
03:18
throughчерез deliberateнавмисне engagementвзаємодія
of your internalвнутрішній speechмова systemsсистеми.
58
186708
3060
шляхом використання ваших
внутрішніх мовних систем.
03:21
People don't want to be readчитати,
they want to writeписати.
59
189792
2726
Люди проти шаблонів,
вони хочуть говорити вільно.
03:24
WhichЯкий is why we designedрозроблений the systemсистема
60
192542
1934
Ця система створена
03:26
to deliberatelyнавмисно recordзапис
from the peripheralпериферичний nervousнервовий systemсистема.
61
194500
3708
для зчитування інформації
з периферійної нервової системи.
03:31
WhichЯкий is why the controlКОНТРОЛЬ
in all situationsситуації residesпроживає with the userкористувач.
62
199750
3500
А контроль у будь-якій ситуації належить
користувачеві.
03:37
I want to stop here for a secondдругий
and showпоказати you a liveжити demoдемо.
63
205042
2750
Пропоную подивитися, як працює прилад.
03:40
What I'm going to do is,
I'm going to askзапитай EricЕрік a questionпитання.
64
208875
2809
Я запитаю Еріка,
03:43
And he's going to searchпошук
for that informationінформація
65
211708
2101
а він спробує знайти інформацію,
03:45
withoutбез vocalizingвокалізаціі, withoutбез typingнабравши,
withoutбез movingрухаючись his fingersпальці,
66
213833
3893
не промовляючи, не друкуючи текст,
не рухаючи пальцями,
03:49
withoutбез movingрухаючись his mouthрот.
67
217750
1268
не рухаючи ротом.
03:51
SimplyПросто by internallyвнутрішньо askingзапитую that questionпитання.
68
219042
2892
Просто ставлячи подумки запитання.
03:53
The AIАЙ will then figureфігура out the answerвідповісти
and feedгодувати it back to EricЕрік,
69
221958
3185
Після цього ШІ визначить відповідь
і надішле її Еріку
03:57
throughчерез audioаудіо, throughчерез the deviceпристрій.
70
225167
1625
через пристрій.
03:59
While you see a laptopноутбук
in frontфронт of him, he's not usingвикористовуючи it.
71
227917
3101
Перед Еріком ноутбук, але він ним
не користується.
04:03
Everything livesживе on the deviceпристрій.
72
231042
2351
Процес відбувається через пристрій.
04:05
All he needsпотреби is that stickerнаклейка deviceпристрій
to interfaceінтерфейс with the AIАЙ and the internetІнтернет.
73
233417
3791
Потрібний лише прилад- наліпка для
контакту зі ШІ та Інтернетом.
04:11
So, EricЕрік, what's the weatherпогода
in VancouverВанкувер like, right now?
74
239458
3959
Еріку, яка погода у Ванкувері зараз?
04:22
What you see on the screenекран
75
250917
1684
Те, що ви бачите на екрані –
04:24
are the wordsслова that EricЕрік
is speakingкажучи to himselfсам right now.
76
252625
4517
слова, які Ерік проговорює подумки.
04:29
This is happeningвідбувається in realреальний time.
77
257166
1500
У реальному часі.
04:31
EricЕрік: It's 50 degreesступені
and rainyдощова here in VancouverВанкувер.
78
259875
3393
Ерік: у Ванкувері зараз 10 градусів
за Цельсієм, дощить.
04:35
ArnavArnav KapurКапур: What happenedсталося is
that the AIАЙ sentнадісланий the answerвідповісти
79
263292
2726
Арнав Капур: Відбулося наступне –
ШІ переслав відповідь
04:38
throughчерез audioаудіо, throughчерез
the deviceпристрій, back to EricЕрік.
80
266042
2250
через аудіопристрій Еріку.
04:41
What could the implicationsнаслідки
of something like this be?
81
269125
2542
Які перспективи використання
цього пристрою?
04:44
ImagineУявіть собі perfectlyчудово memorizingзапам'ятовування things,
82
272542
3351
Можна удосконалити здатність
запам'ятовувати,
04:47
where you perfectlyчудово recordзапис informationінформація
that you silentlyмовчки speakговорити,
83
275917
2953
детально фіксуючи інформацію,
яку ви проговорюєте подумки,
04:50
and then hearпочуй them laterпізніше when you want to,
84
278894
2040
прослухати її пізніше за бажанням,
04:52
internallyвнутрішньо searchingпошук for informationінформація,
85
280958
2393
відшукати потрібну інформацію,
04:55
crunchingхрускіт numbersномери at speedsшвидкості computersкомп'ютери do,
86
283375
2601
обчислювати зі швидкістю комп'ютера,
04:58
silentlyмовчки textingтекстові повідомлення other people.
87
286000
1917
безмовно спілкуватися з іншими людьми.
05:00
SuddenlyРаптом becomingстає multilingualБагатомовний,
88
288917
2309
Ви раптово станете поліглотом –
05:03
so that you internallyвнутрішньо
speakговорити in one languageмова,
89
291250
2268
подумки говорите однією мовою
05:05
and hearпочуй the translationпереклад
in your headголова in anotherінший.
90
293542
2666
і чуєте переклад у своїй голові іншою.
05:09
The potentialпотенціал could be far-reachingдалекосяжні.
91
297125
2125
Перспективи далекосяжні.
05:12
There are millionsмільйони of people
around the worldсвіт
92
300708
2101
У світі є мільйони людей,
05:14
who struggleборотьба with usingвикористовуючи naturalприродний speechмова.
93
302833
2476
які мають труднощі з мовленням.
05:17
People with conditionsумови suchтакий as ALSALS,
or LouЛу Gehrig'sGehrig готелю diseaseхвороба,
94
305333
3310
Це люди з патологіями такими як БАС
або хвороба Лу Геріга,
05:20
strokeудар and oralорально cancerрак,
95
308667
1684
інсульт, рак ротової порожнини,
05:22
amongstсеред manyбагато хто other conditionsумови.
96
310375
1708
а також з іншими захворюваннями.
05:25
For them, communicatingспілкування is
a painstakinglyретельно slowповільний and tiringутомливо processпроцес.
97
313917
3625
Для них спілкування вкрай повільний
і виснажливий процес.
05:30
This is DougДуг.
98
318667
1601
Це Даг.
05:32
DougДуг was diagnosedдіагноз with ALSALS
about 12 yearsроків agoтому назад
99
320292
2309
Дагу поставили діагноз БАС
близько 12 років тому,
05:34
and has sinceз lostзагублений the abilityздібності to speakговорити.
100
322625
1917
він втратив здатність говорити.
05:37
TodayСьогодні, he usesвикористовує an on-screenна екрані keyboardклавіатура
101
325292
1976
Нині він використовує екранну клавіатуру,
05:39
where he typesтипи in individualіндивідуальний lettersлисти
usingвикористовуючи his headголова movementsрухи.
102
327292
3351
за допомогою якої він друкує по букві
використовуючи рухи голови.
05:42
And it takes severalкілька minutesхвилин
to communicateспілкуватися a singleсингл sentenceречення.
103
330667
2916
А на формулювання одного речення
витрачається кілька хвилин.
05:46
So we wentпішов to DougДуг and askedзапитав him
104
334583
1851
Ми запитали Дага,
05:48
what were the first wordsслова
he'dвін буде like to use or say, usingвикористовуючи our systemсистема.
105
336458
4334
що б він хотів сказати перш за все
за допомогою нашого пристрою.
05:54
PerhapsМожливо a greetingпривітання, like,
"HelloВітаю, how are you?"
106
342292
2851
Можливо, привітатися, на кшталт,
«Привіт, як справи?».
05:57
Or indicateвкажіть that he neededнеобхідний
help with something.
107
345167
2208
Або попросити допомоги.
06:01
What DougДуг said that he wanted
to use our systemсистема for
108
349125
2434
Даг сказав, що він хоче
використати наш пристрій,
06:03
is to rebootперезавантаження the oldстарий systemсистема he had,
because that oldстарий systemсистема keptзбережений on crashingзбій.
109
351583
3643
щоб перезавантажити свій старий пристрій,
тому що він постійно зависав.
06:07
(LaughterСміх)
110
355250
1750
(Сміх)
06:10
We never could have predictedпередбачений that.
111
358083
1709
Ми не могли цього передбачити.
06:12
I'm going to showпоказати you a shortкороткий clipкліп of DougДуг
usingвикористовуючи our systemсистема for the first time.
112
360917
3750
Я покажу вам коротке відео, де Даг
використовує наш пристрій вперше.
06:22
(VoiceГолос) RebootПерезавантаження computerкомп'ютер.
113
370417
1625
(Голос) Перезавантажити комп'ютер.
06:26
AKАК: What you just saw there
114
374375
1309
АК: Ви тільки що побачили,
06:27
was DougДуг communicatingспілкування or speakingкажучи
in realреальний time for the first time
115
375708
3601
як Даг говорить в реальному часі вперше,
06:31
sinceз he lostзагублений the abilityздібності to speakговорити.
116
379333
1834
відтоді, як перестав розмовляти.
06:34
There are millionsмільйони of people
117
382125
1559
Є мільйони людей,
06:35
who mightможе be ableздатний to communicateспілкуватися
in realреальний time like DougДуг,
118
383708
3393
які могли б спілкуватися
в реальному часі, як Даг,
06:39
with other people, with theirїх friendsдрузі
and with theirїх familiesсім'ї.
119
387125
3000
з іншими людьми, зі своїми друзями
і сім'ями.
06:43
My hopeнадія is to be ableздатний to help them
expressвиразити theirїх thoughtsдумки and ideasідеї.
120
391125
3458
Я сподіваюся, що зможу допомогти їм
висловити думки.
06:48
I believe computingобчислення, AIАЙ and the internetІнтернет
121
396875
2226
Я вважаю, що комп'ютер, ШІ та інтернет
06:51
would disappearзникати into us
as extensionsрозширення of our cognitionпізнання,
122
399125
3726
стануть частиною нас,
як розширення нашої свідомості,
06:54
insteadзамість цього of beingбуття externalзовнішній
entitiesсуб'єкти or adversariesсупротивники,
123
402875
3601
замість того, щоб бути зовнішнім
об'єктом або ворогом,
06:58
amplifyingпідсилюючи humanлюдина ingenuityвинахідливість,
124
406500
2309
доповнюватимуть оригінальність людей,
07:00
givingдавати us unimaginableнемислимий abilitiesздібності
and unlockingрозблокування our trueправда potentialпотенціал.
125
408833
3875
даючи нам неймовірні можливості
і розкриваючи наш справжній потенціал.
07:05
And perhapsможе бути even freeingзвільнення us
to becomingстає better at beingбуття humanлюдина.
126
413833
3834
І, можливо, навіть допоможуть нам
стати кращими людьми.
07:10
Thank you so much.
127
418500
1268
Дуже дякую.
07:11
(ApplauseОплески)
128
419792
5767
(Оплески)

07:17
ShohamShoham AradАрад: Come over here.
129
425583
1375
Шохам Арад: Підійди сюди.
07:23
OK.
130
431083
1250
Добре.
07:25
I want to askзапитай you a coupleпара of questionsпитання,
they're going to clearясно the stageетап.
131
433917
3517
Я хочу поставити тобі кілька запитань,
поки звільнять сцену.
07:29
I feel like this is amazingдивовижний,
it's innovativeінноваційний,
132
437458
3518
Мені здається, що це вражаюче.
Це щось інноваційне,
07:33
it's creepyплазуни, it's terrifyingстрашно.
133
441000
3476
моторошне, страшне.
07:36
Can you tell us what I think ...
134
444500
2059
Можеш сказати нам, що, я думаю ...
07:38
I think there are some
uncomfortableнезручно feelingsпочуття around this.
135
446583
2726
Я думаю, що це викликає
певне занепокоєння.
07:41
Tell us, is this readingчитання your thoughtsдумки,
136
449333
2310
Цей пристрій зараз зчитує думки,
07:43
will it in fiveп'ять yearsроків,
137
451667
1267
а що буде через 5 років,
07:44
is there a weaponizedбоєприпас versionверсія of this,
what does it look like?
138
452958
2917
можливо, створять версію для військових,
якою вона буде ?
07:48
AKАК: So our first designдизайн principleпринцип,
before we startedпочався workingпрацює on this,
139
456833
3268
АК: Перед початком роботи над цим
пристроєм ми керувалися принципом
07:52
was to not renderвізуалізувати ethicsетика
as an afterthoughtзаднім числом.
140
460125
3518
першочерговості етичного питання.
07:55
So we wanted to bakeВипікати ethicsетика
right into the designдизайн.
141
463667
3434
Таким чином, ми хотіли поєднати етику
та дизайн.
07:59
We flippedперевернутий the designдизайн.
142
467125
1268
Ми переосмислили дизайн.
08:00
InsteadЗамість цього of readingчитання
from the brainмозок directlyбезпосередньо,
143
468417
2059
Ми зчитуємо дані не безпосередньо
з мозку,
08:02
we're readingчитання from
the voluntaryдобровільно nervousнервовий systemсистема
144
470500
2226
а з нервової системи,
08:04
that you deliberatelyнавмисно have to engageзайматися
to communicateспілкуватися with the deviceпристрій,
145
472750
3191
яку людина свідомо залучає
до взаємодії з пристроєм,
08:07
while still bringingприведення the benefitsвигоди
of a thinkingмислення or a thought deviceпристрій.
146
475965
3204
у той же час він ще має переваги
думаючого або розумного пристрою.
08:11
The bestнайкраще of bothобидва worldsсвіти in a way.
147
479183
1626
Вдалий синтез переваг.
08:12
SASA: OK, I think people are going to have
a lot more questionsпитання for you.
148
480833
3601
СА: Зрозуміло, що у людей буде
до тебе більше питань.
08:16
AlsoТакож, you said that it's a stickerнаклейка.
149
484458
1685
Пристрій – це наліпка.
08:18
So right now it sitsсидить just right here?
150
486167
1976
Отже, він кріпиться ось тут?
08:20
Is that the finalфінал iterationітерації,
151
488167
1684
Це остаточна модель?
08:21
what the finalфінал designдизайн you hopeнадія looksвиглядає like?
152
489875
3333
Яким буде кінцевий дизайн?
08:26
AKАК: Our goalмета is for the technologyтехнологія
to disappearзникати completelyповністю.
153
494167
4726
АК: Наша мета – приховати технології.
08:30
SASA: What does that mean?
154
498917
1267
СА: Що це означає?
08:32
AKАК: If you're wearingносити it,
I shouldn'tне слід be ableздатний to see it.
155
500208
2643
АК: Використання приладу має
бути непомітним.
08:34
You don't want technologyтехнологія on your faceобличчя,
you want it in the backgroundфон,
156
502875
3351
Техніка не має кидатися в очі,
08:38
to augmentзбільшити you in the backgroundфон.
157
506250
1643
вона повинна допомагати незримо.
08:39
So we have a stickerнаклейка versionверсія
that conformsвідповідає to the skinшкіра,
158
507917
2601
Наша модель-наліпка у тон зі шкірою,
08:42
that looksвиглядає like the skinшкіра,
159
510542
1267
виглядає наче шкіра,
08:43
but we're tryingнамагаюся to make
an even smallerменший versionверсія
160
511833
2268
але ми намагаємося зробити
меншу версію,
08:46
that would sitсидіти right here.
161
514125
1292
що знаходитиметься ось тут.
08:49
SASA: OK.
162
517167
1266
СА: Зрозуміло.
08:50
I feel like if anyoneбудь хто has any questionsпитання
they want to askзапитай ArnavArnav,
163
518457
2976
Якщо у когось є питання,
ви зможете поставити їх Арнаву,
08:53
he'llвін буде be here all weekтиждень.
164
521457
1269
він буде тут весь тиждень.
08:54
OK, thank you so much, ArnavArnav.
165
522750
1433
Добре, дуже дякую, Арнав.
08:56
AKАК: ThanksДякую, ShohamShoham.
166
524207
1376
АК: Дякую, Шохам.
Translated by Lana Zapolskykh
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arnav Kapur - Technologist
TED Fellow Arnav Kapur invents wearable AI devices that augment human cognition and give voice to those who have lost their ability to speak.

Why you should listen

At the MIT Media Lab, Arnav Kapur is inventing a device called Alter Ego, which lets users converse with machines, AI assistants and other people by articulating words internally. Utilizing bone conduction to transmit and receive streams of information, the result is a totally discreet and completely internal method of communication.

As Kapur says: "This work is about enabling people and extending human intelligence. Can we weave artificial intelligence and computing into the human condition, as an extension of our cognition -- combining human creativity and intuition with the power of AI, computation and information? Can we build technology that enables us, not distracts us; that augments us, instead of replacing us; that disappears into the background of the human experience, raising us to new levels of curiosity and creativity?"

More profile about the speaker
Arnav Kapur | Speaker | TED.com