ABOUT THE SPEAKER
Elizabeth Howell - Maternal health reformer
Elizabeth Howell is working to address maternal mortality in the United States.

Why you should listen

Elizabeth Howell is a physician, researcher and advocate committed to improving the health and well-being of women. She is an expert in quality-of-care and racial and ethnic disparities in maternal and child health. Her research focuses on the intersection between quality-of-care and disparities in maternal and infant mortality and morbidity, as well as postpartum depression and its impact on underserved communities.

A graduate of both Harvard Medical School and the Harvard Kennedy School, Howell is a pioneer in research in health equity. She has conducted extensive research on maternal morbidity and mortality in New York City and the significant racial and ethnic disparities that exist. She is a professor in the Departments of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences and Population Health Science and Policy at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. In addition, as the founding Director of the Blavatnik Family Women's Health Research Institute at Mount Sinai, Howell is building a competitive research program that advances the science of women's health across the life span. She has served on several expert committees for organizations including the National Academy of Medicine, National Institutes of Health, the Joint Commission and the American Congress of Obstetricians and Gynecologists.

More profile about the speaker
Elizabeth Howell | Speaker | TED.com
TEDMED 2018

Elizabeth Howell: How we can improve maternal healthcare -- before, during and after pregnancy

Elizabeth Howell: Cum putem îmbunătăți îngrijirea maternă - înainte, în timpul și după sarcină

Filmed:
1,629,987 views

Șocant, însă adevărat: Statele Unite au cea mai mare rată de decese a noilor mame dintre toate țările dezvoltate - iar 60% dintre aceste cazuri sunt de evitat. Cu claritate și în regim de urgență, doctorul Elizabeth Howell explică cauzele mortalității materne și împărtășește modalități pentru spitale și doctori pentru a face sarcina mai sigură pentru femei înainte, în timpul și după naștere.
- Maternal health reformer
Elizabeth Howell is working to address maternal mortality in the United States. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
It was chaoshaos as I got off the elevatorLift.
0
664
2752
Era un haos când am ieșit din lift.
00:15
I was comingvenire back on dutydatorie
as a residentrezident physicianmedic
1
3773
2865
Mă întorceam la serviciu
în calitate de medic rezident
să mă ocup de secțiile
de travaliu și nașteri.
00:18
to coveracoperi the labormuncă and deliverylivrare unitunitate.
2
6662
2195
00:20
And all I could see was a swarmROI
of doctorsmedici and nursesasistente medicale
3
8881
3141
Tot ce puteam vedea
era un roi de medici și asistente
00:24
hoveringsituându-se over a patientrabdator in the labormuncă roomcameră.
4
12046
2438
aplecate asupra unei paciente
în sala de travaliu.
00:26
They were all desperatelycu disperare tryingîncercat
to saveSalvați a woman'sfemei life.
5
14508
3455
Cu toții încercau cu disperare
să salveze viața unei femei.
00:29
The patientrabdator was in shockşoc.
6
17987
1762
Pacienta era în stare de șoc.
00:31
She had deliveredlivrat a healthysănătos babybebelus boybăiat
a fewpuțini hoursore before I arriveda sosit.
7
19773
4903
Ea născuse un băiețel sănătos
cu câteva ore înainte de a sosi eu.
00:36
SuddenlyDintr-o data, she collapsedprăbușit,
becamea devenit unresponsiveUnresponsive,
8
24700
3095
Brusc, s-a prăbușit
și-a pierdut cunoștința
00:39
and had profuserisipitor uterineuterine bleedingsângerare.
9
27819
2640
și avea sângerări uterine abundente.
00:42
By the time I got to the roomcameră,
10
30483
1722
Până când am ajuns eu în sală,
00:44
there were multiplemultiplu doctorsmedici and nursesasistente medicale,
and the patientrabdator was lifelesslipsit de viaţă.
11
32229
4300
erau deja o mulțime de doctori
și asistente, iar pacienta era fără viață.
00:48
The resuscitationresuscitare teamechipă
triedîncercat to bringaduce her back to life,
12
36553
3282
Echipa de resuscitare a încercat
să o readucă la viață,
00:51
but despitein ciuda everyone'stoată lumea e bestCel mai bun effortseforturi,
13
39859
1752
dar în ciuda tuturor eforturilor,
00:53
she dieddecedat.
14
41635
1449
pacienta a murit.
00:55
What I remembertine minte mostcel mai about that day
was the father'statăl lui piercingpiercing crystrigăt.
15
43108
4171
Ce îmi aduc cel mai puternic aminte
e plânsetul pătrunzător al tatălui.
00:59
It wenta mers throughprin my heartinimă
and the heartinimă of everyonetoata lumea on that floorpodea.
16
47303
3650
Mi-a sfâșiat inima și nu doar a mea,
ci a tuturora din acel departament.
01:02
This was supposedpresupus to be
the happiestcel mai fericit day of his life,
17
50977
2811
Aceasta trebuia să fie
cea mai fericită zi din viața lui,
01:05
but insteadin schimb it turnedîntoarse out
to be the worstcel mai rău day.
18
53812
2804
în schimb, s-a transformat
în ziua cea mai rea.
01:10
I wishdori I could say this tragedytragedie
was an isolatedizolat incidentincident,
19
58278
3569
Mi-aș dori să pot spune că această
tragedie e unică,
01:13
but sadlydin pacate, that's not the casecaz.
20
61871
2237
dar din nefericire nu e așa.
01:16
EveryFiecare yearan in the UnitedMarea StatesStatele,
21
64132
1845
Anual, în Statele Unite,
01:18
somewhereundeva betweenîntre 700 and 900 womenfemei diea muri
22
66001
3517
undeva între 700 și 900 de femei mor
01:21
from a pregnancy-relatedlegate de sarcină causecauza.
23
69542
1929
din cauza unei complicații
legate de sarcină.
01:23
The shockingşocant partparte of this storypoveste
24
71882
1961
Partea șocantă a acestei probleme
01:25
is that our maternalmaterne mortalitymortalitate raterată
is actuallyde fapt highersuperior
25
73867
3350
e că rata mortalității materne
la noi e mai ridicată
01:29
than all other high-incomecu venituri ridicate countriesțări,
26
77241
2421
decât în toate celelalte țări
cu venituri mari,
01:31
and our ratestarife are fardeparte worsemai rau
for womenfemei of colorculoare.
27
79686
2808
iar această rată e și mai ridicată
pentru femeile de culoare.
01:35
Our raterată of maternalmaterne mortalitymortalitate
actuallyde fapt increaseda crescut over the last decadedeceniu,
28
83189
4994
Rata noastră a mortalității materne
a crescut în ultimele decenii,
01:40
while other countriesțări reducedredus theiral lor ratestarife.
29
88207
2672
în timp ce în alte țări a scăzut.
01:43
And the biggestCea mai mare paradoxparadox of all?
30
91380
2119
Și cel mai mare paradox?
01:45
We spendpetrece more on healthsănătate careîngrijire
than any other countryțară in the worldlume.
31
93523
4175
Noi cheltuim mai mult pe sănătate
decât orice altă țară din lume.
01:50
Well, around the samela fel time in residencyreședință
that this newnou mothermamă lostpierdut her life,
32
98582
4092
Aproximativ în aceeași perioadă
în care această mamă și-a pierdut viața,
01:54
I becamea devenit a mothermamă myselfeu insumi.
33
102698
1998
am devenit eu însămi mamă.
01:56
And even with all of my backgroundfundal
and trainingpregătire in the fieldcamp,
34
104720
3370
Și cu toată pregătirea și instructajul
pe care îl aveam în domeniu,
02:00
I was takenluate abacksurprins
by how little attentionAtenţie was paidplătit
35
108114
3539
am fost contrariată
de cât de puțină atenție se acordă
02:03
to deliveringlivrarea high-qualitycalitate
maternalmaterne healthsănătate careîngrijire.
36
111677
2948
pentru furnizarea serviciilor medicale
maternale de înaltă calitate.
02:06
And I thought about what that meanta însemnat,
not just for myselfeu insumi
37
114649
2708
Și mă gândeam, nu doar pentru mine,
02:09
but for so manymulți other womenfemei.
38
117381
1981
dar și pentru atât de multe alte femei.
02:11
Maybe it's because my dadtata
was a civilcivil rightsdrepturile attorneyavocat
39
119781
3404
Poate datorită faptului că tatăl meu
era avocat în drept civil,
02:15
and my parentspărinţi were sociallysocialmente consciousconştient
40
123209
2255
iar părinții mei aveau conștiință socială
02:17
and demandeda cerut that we standstand up
for what we believe in.
41
125488
2802
și ne-au învățat să luptăm
pentru ceea ce credem că e corect.
02:20
Or the factfapt that my parentspărinţi
were bornnăscut in JamaicaJamaica,
42
128314
2478
Sau poate, faptul că părinții mei
erau din Jamaica,
02:22
camea venit to the UnitedMarea StatesStatele
43
130816
1407
au venit în Statele Unite
02:24
and were ablecapabil to realizerealiza
the AmericanAmerican DreamVis.
44
132247
2986
și au fost capabili să-și îndeplinească
Visul American.
02:27
Or maybe it was my residencyreședință trainingpregătire,
45
135257
2150
Sau poate, era vorba de rezidențiatul meu,
02:29
where I saw firsthandprima mână
46
137431
2193
unde am fost martor direct
02:31
how poorlyslab so manymulți low-incomevenit mic
womenfemei of colorculoare were treatedtratate
47
139648
3184
la cât de prost erau tratate multe
femei de culoare cu venituri mici
02:34
by our healthcaresănătate systemsistem.
48
142856
1737
în sistemul nostru de sănătate.
02:36
For whateverindiferent de the reasonmotiv,
I feltsimțit a responsibilityresponsabilitate to standstand up,
49
144617
3760
Din oricare motive,
simt responsabilitatea de a face ceva,
02:40
not just for myselfeu insumi,
50
148401
1454
nu doar pentru mine,
02:41
but for all womenfemei,
51
149879
1274
ci pentru toate femeile,
02:43
and especiallyin mod deosebit those marginalizedmarginalizate
by our healthcaresănătate systemsistem.
52
151177
3557
în special pentru cele marginalizate
de sistemul nostru de sănătate.
02:46
And I decideda decis to focusconcentra my careerCarieră
on improvingîmbunătățirea maternalmaterne healthsănătate careîngrijire.
53
154758
4501
Am decis să mă concentrez pe îmbunătățirea
asistenței medicale maternale.
02:52
So what's killingucidere mothersmame?
54
160726
1906
Deci, ce ucide mamele?
02:54
CardiovascularCardiovasculare diseaseboală, hemorrhagehemoragie,
55
162656
2375
Bolile cardiovasculare, hemoragia,
02:57
highînalt bloodsânge pressurepresiune
causingprovocând seizuresconvulsii and strokesaccidente vasculare cerebrale,
56
165055
2990
hipertensiunea arterială
care cauzează convulsii și AVC,
03:00
bloodsânge clotscheaguri and infectioninfecţie
57
168069
1429
cheagurile de sânge și infecțiile,
03:01
are some of the majormajor causescauze
of maternalmaterne mortalitymortalitate in this countryțară.
58
169522
3769
sunt unele dintre cauzele majore
ale mortalității materne în țara noastră.
03:05
But a maternalmaterne deathmoarte
is only the tipbacsis of the icebergaisberg.
59
173796
3537
Dar moartea unei mame
este doar vârful aisbergului.
03:09
For everyfiecare deathmoarte, over a hundredsută womenfemei
suffersuferi a severesever complicationcomplicaţie
60
177357
4912
Pentru fiecare deces, peste 100 de femei
suferă o complicație severă
03:14
relatedlegate de to pregnancysarcina and childbirthnaștere,
61
182293
2026
asociată cu sarcina și nașterea,
03:16
resultingRezultate in over 60,000 womenfemei everyfiecare yearan
havingavând one of these eventsevenimente.
62
184343
4715
rezultând anual
peste 60.000 de complicații..
03:21
These complicationscomplicații,
calleddenumit severesever maternalmaterne morbidityMorbiditatea,
63
189506
2970
Aceste complicații, numite
morbiditate maternă severă,
03:24
are on the risecreştere in the UnitedMarea StatesStatele,
and they're life-alteringi va schimba viaţa.
64
192500
3838
sunt în creștere în Statele Unite,
și scad calitatea vieții.
03:28
It's estimatedestimativ that somewhereundeva
betweenîntre 1.5 and two percentla sută
65
196362
3677
Se estimează că undeva între 1,5 și 2%
03:32
of the fourpatru millionmilion deliverieslivrări
that occuravea loc everyfiecare yearan in this countryțară
66
200063
3722
dintre cele patru milioane de nașteri
ce au loc anual în această țară
03:35
are associatedasociate with one of these eventsevenimente.
67
203809
2180
sunt asociate cu una
dintre aceste complicații.
03:38
That is fivecinci or sixşase womenfemei everyfiecare hourora
havingavând a bloodsânge clotcheag, a seizuresechestrare, a strokeaccident vascular cerebral,
68
206539
5554
5 sau 6 femei în fiecare oră
au convulsii, un AVC,
03:44
receivingprimire a bloodsânge transfusiontransfuzie,
69
212117
1819
primesc o transfuzie de sânge,
suferă de o afectare a unor organe țintă,
precum insuficiență renală,
03:45
havingavând end-organorgan final damagedeteriora
suchastfel de as kidneyrinichi failureeșec,
70
213960
2895
03:48
or some other tragictragic eventeveniment.
71
216879
2119
sau alte evenimente tragice.
03:52
Now, the partparte of this storypoveste
that's franklysincer unforgivablede neiertat
72
220758
3209
Partea din această poveste
care e, sincer, de neiertat,
03:55
is the factfapt that 60 percentla sută
of these deathsdecese and severesever complicationscomplicații
73
223991
4303
e faptul că 60% dintre cauzele
acestor decese și complicații severe
04:00
are thought to be preventableprevenite.
74
228318
1967
pot fi prevenite.
04:02
When I say 60 percentla sută are preventableprevenite,
75
230309
2496
Când spun că 60% din cazuri
pot fi prevenite,
04:04
I mean there are concretebeton stepspași
and standardstandard proceduresproceduri
76
232829
3238
mă refer la faptul că există
pași concreți și proceduri standard
04:08
that we could implementaplica
77
236091
1468
pe care le-am putea implementa
04:09
that could preventîmpiedica
these badrău outcomesrezultate from occurringcare apar
78
237583
2551
pentru a preveni
aceste cazuri dezastruoase
04:12
and saveSalvați women'sFemei livesvieți.
79
240158
1575
și pentru a salva viața femeilor.
04:14
And it doesn't requirenecesita
fancyextravagant newnou technologytehnologie.
80
242361
2677
Și nu e nevoie de vreo tehnologie
nouă și sofisticată.
04:17
We just have to applyaplica what we know
81
245062
2108
Trebuie doar să punem în aplicare ce știm
04:19
and ensureasigura equalegal standardsstandarde
betweenîntre hospitalsspitale.
82
247194
2980
și să asigurăm standarde egale
în toate spitalele.
04:23
For exampleexemplu, if a pregnantgravidă womanfemeie
in labormuncă has really highînalt bloodsânge pressurepresiune
83
251260
4182
De exemplu, dacă o gravidă în travaliu
are o tensiune foarte ridicată
04:27
and we treattrata her with the right
antihypertensiveAntihipertensiv medicationmedicament
84
255466
2956
și noi o tratăm cu medicamente
anti-hipertensive adecvate
04:30
in a timelyîn timp util fashionModă,
85
258446
1582
în timp util,
04:32
we can preventîmpiedica strokeaccident vascular cerebral.
86
260052
1491
putem preveni un AVC.
04:34
If we accuratelyprecis trackurmări
bloodsânge losspierderi duringpe parcursul deliverylivrare,
87
262300
3219
Dacă măsurăm pierderile de sânge
cu acuratețe din timpul nașterii,
04:37
we can detectdetecta a hemorrhagehemoragie soonermai curând
and saveSalvați a woman'sfemei life.
88
265543
3601
putem detecta hemoragia mai devreme
și să salvăm viața unei femei.
04:41
We could actuallyde fapt lowerinferior the ratestarife
of these catastrophiccatastrofic eventsevenimente tomorrowMâine,
89
269700
4525
Am putea chiar scădea rata evenimentelor
catastrofale începând de mâine,
04:46
but it requiresnecesită that we valuevaloare
the qualitycalitate of careîngrijire
90
274249
2775
dar trebuie să punem preț
pe calitatea actului de îngrijire
04:49
we deliverlivra to pregnantgravidă womenfemei
91
277048
1849
pentru femeile gravide
04:50
before, duringpe parcursul and after pregnancysarcina.
92
278921
3107
înainte, în timpul și după sarcină.
04:54
If we raisea ridica qualitycalitate of careîngrijire universallyuniversal
to what is supposedpresupus to be the standardstandard,
93
282052
4821
Dacă vom ridica calitatea
actului de îngrijire la standard,
04:58
we could bringaduce the ratestarife of these deathsdecese
and severesever complicationscomplicații way down.
94
286897
3806
am putea descrește în mod simțitor
rata deceselor și a complicațiilor severe.
05:03
Well, there is some good newsștiri.
95
291695
1910
Am și niște vești bune.
05:06
There are some successsucces storiespovestiri.
96
294403
1863
Sunt și câteva povești de succes.
05:08
There are some placeslocuri that have
actuallyde fapt adoptedadoptat these standardsstandarde,
97
296972
3108
Există câteva spitale
care au adoptat aceste standarde,
05:12
and it's really makingluare a differencediferență.
98
300104
1755
și chiar se simte o diferență.
Cu câțiva ani în urmă, Colegiul American
de Obstetrică și Ginecologie
05:13
A fewpuțini yearsani agoîn urmă, the AmericanAmerican CollegeColegiul
of ObstetriciansObstetrica and GynecologistsGinecologi
99
301883
4331
și-a unit forțele cu alte organizații
din domeniul sănătății,
05:18
joinedalăturat forcesforţele with other
healthcaresănătate organizationsorganizații,
100
306238
2764
05:21
researcherscercetători like myselfeu insumi
and communitycomunitate organizationsorganizații.
101
309026
3313
cu cercetători cum sunt și eu,
și cu organizații comunitare.
05:24
They wanted to implementaplica
standardstandard careîngrijire practicespractici
102
312363
2939
Au vrut să implementeze
practici de îngrijire standard
05:27
in hospitalsspitale and healthsănătate systemssisteme
throughoutde-a lungul the countryțară.
103
315326
3376
în spitalele și sistemele de sănătate
din întreaga țară.
05:30
And the vehiclevehicul they're usingutilizând
is a programprogram calleddenumit
104
318726
2329
Au numit acest program
05:33
the AllianceAlianţa for InnovationInovare
in MaternalMaterne HealthSănătate, the AIMSCOPUL programprogram.
105
321079
4241
Alianța pentru Inovare în Sănătatea
Maternală, abreviat AIM.
Scopul lor e să reducă rata mortalității
maternale și rata morbidității severe
05:37
TheirLor goalpoartă is to lowerinferior maternalmaterne mortalitymortalitate
and severesever maternalmaterne morbidityMorbiditatea ratestarife
106
325344
4761
05:42
throughprin qualitycalitate and safetySiguranță initiativesinițiative
acrosspeste the countryțară.
107
330129
3201
prin inițiative privind calitatea
și siguranța peste tot în țară.
05:45
The groupgrup has developeddezvoltat
a numbernumăr of safetySiguranță bundlespachete
108
333959
2966
Grupul a dezvoltat un set de măsuri
privind siguranța,
05:48
that targetţintă some of the mostcel mai
preventableprevenite causescauze of a maternalmaterne deathmoarte.
109
336949
3552
care vizează cauzele de mortalitate
maternă cel mai ușor de evitat.
05:53
The AIMSCOPUL programprogram currentlyîn prezent
has the potentialpotenţial to reacha ajunge
110
341148
3032
Programul AIM are, în prezent,
potențialul de a acoperi
05:56
over 50 percentla sută of US birthsNaşteri.
111
344204
2313
peste 50% din nașterile din SUA.
05:59
So what's in a safetySiguranță bundlepachet?
112
347443
1993
Deci ce include acest set de măsuri?
06:01
Evidence-basedBazat pe dovezi practicespractici,
protocolsprotocoale, proceduresproceduri,
113
349460
2753
Practici bazate pe dovezi,
protocoale, proceduri,
06:04
medicationsmedicamente, equipmentechipament
114
352237
1534
medicamentație, echipamente
06:05
and other itemsarticole targetingdirecționare
these conditionscondiţii.
115
353795
2174
și alte elemente care vizează
aceste condiții.
06:08
Let's take the exampleexemplu
of a hemorrhagehemoragie bundlepachet.
116
356537
2599
Să luăm ca exemplu o hemoragie.
06:11
For a hemorrhagehemoragie, you need a cartcart
117
359660
1920
Pentru o hemoragie, e nevoie de un coș
care cuprinde tot ce e necesar unui doctor
sau unei asistente în caz de urgență:
06:13
that has everything a doctordoctor or nurseasistent medical
mightar putea need in an emergencycaz de urgență:
118
361604
3537
06:17
an IVIV linelinia, an oxygenoxigen maskmasca, medicationsmedicamente,
119
365165
3583
o linie intravenoasă, o mască de oxigen,
medicamente,
06:20
checklistsliste de verificare, other equipmentechipament.
120
368772
2199
o listă de verificare, alte echipamente.
06:22
Then you need something
to measuremăsura bloodsânge losspierderi:
121
370995
2160
Ai nevoie de ceva care
măsoară pierderile de sânge:
06:25
spongesbureţi and padstampoane.
122
373179
1542
bureți și tampoane.
06:26
And insteadin schimb of just eyeballingholbezi la it,
123
374745
1833
Și în loc să le evalueze din vedere,
06:28
the doctorsmedici and nursesasistente medicale
collectcolectarea these spongesbureţi and padstampoane
124
376602
2983
doctorii și asistentele
adună acești bureți și tampoane
06:31
and eitherfie weighcântări them
125
379609
1588
și fie le cântăresc,
06:33
or use newermai noi technologytehnologie to accuratelyprecis
assessevalua how much bloodsânge has been lostpierdut.
126
381221
4335
fie folosesc o tehnologie mai nouă pentru
a evalua precis cât sânge s-a pierdut.
06:39
The hemorrhagehemoragie bundlepachet alsode asemenea includesinclude
crisescrizele protocolsprotocoale for massivemasiv transfusionstransfuzii
127
387320
5210
Un caz de hemoragie mai include protocoale
de diagnostic pentru transfuzii masive
06:44
and regularregulat trainingstraining-uri and drillsburghie.
128
392554
1945
și antrenamente și instructaje periodice.
06:46
Now, CaliforniaCalifornia has been a leaderlider
in the use of these typestipuri of bundlespachete,
129
394914
3743
California este lider în utilizarea
acestor seturi de măsuri,
06:50
and that's why CaliforniaCalifornia
saw a 21 percentla sută reductionreducere
130
398681
3762
tocmai de asta California a observat
o reducere de 21 de procente
06:54
in nearaproape deathmoarte from hemorrhagehemoragie
131
402467
1658
a hemoragiilor masive
06:56
amongprintre hospitalsspitale that implementedpuse în aplicare
this bundlepachet in the first yearan.
132
404149
3421
în cadrul spitalelor care au implementat
aceste măsuri în primul an.
07:00
YetÎncă the use of these bundlespachete
acrosspeste the countryțară is spottyplină de coşuri or missingdispărut.
133
408276
4407
Totuși, folosirea acestor măsuri în țară
e defectuoasă sau lipsește cu desăvârșire.
07:04
Just like the factfapt that the use
of evidence-basedbazate pe dovezi practicespractici
134
412707
2905
Ca și faptul că folosirea acestor
practici bazate pe dovezi
07:07
and the emphasisaccent on safetySiguranță
135
415636
1846
și cu accentul pus pe siguranță,
07:09
differsdiferă from one hospitalspital to the nextUrmător →,
136
417506
2660
diferă de la un spital la altul,
07:12
qualitycalitate of careîngrijire differsdiferă.
137
420190
1710
calitatea îngrijirii diferă.
07:14
And qualitycalitate of careîngrijire differsdiferă greatlyfoarte mult
for womenfemei of colorculoare in the UnitedMarea StatesStatele.
138
422359
4262
Calitatea actului de îngrijire diferă mult
pentru femeile de culoare din SUA.
07:19
BlackNegru womenfemei who deliverlivra in this countryțară
139
427121
2107
Femeile de culoare
care nasc în această țară
07:21
are threeTrei to fourpatru timesori more likelyprobabil
to suffersuferi a pregnancy-relatedlegate de sarcină deathmoarte
140
429252
4326
sunt de 3 sau 4 ori mai susceptibile
să moară la naștere
07:25
than are whitealb womenfemei.
141
433602
1376
decât femeile albe.
07:27
This statisticstatistic is trueAdevărat for all blacknegru womenfemei
who deliverlivra in this countryțară,
142
435649
4054
Această statistică e reală pentru toate
femeile de culoare care nasc în SUA,
07:31
whetherdacă they were bornnăscut
in the UnitedMarea StatesStatele
143
439727
2129
fie că acestea s-au născut în SUA
07:33
or bornnăscut in anothero alta countryțară.
144
441880
1356
sau într-o altă țară.
07:35
ManyMulte want to think that incomesursa de venit differencesdiferențele
driveconduce these disparitiesdisparităţilor,
145
443823
3689
Multe vor să creadă că diferențele
de venit conduc aceste disparități,
07:39
but it goesmerge beyonddincolo classclasă.
146
447536
1888
dar acestea merg dincolo de statut.
07:41
A blacknegru womanfemeie with a collegecolegiu educationeducaţie
147
449833
2636
O femeie de culoare cu studii universitare
07:44
is nearlyaproape twicede două ori as likelyprobabil to diea muri
as comparedcomparativ to a whitealb womanfemeie
148
452493
3747
este de două ori mai susceptibilă
să moară în comparație cu o femeie albă
07:48
with lessMai puțin than a highînalt schoolşcoală educationeducaţie.
149
456264
2532
care nu are nici studii liceale.
07:50
And she is two to threeTrei timesori more likelyprobabil
to suffersuferi a severesever pregnancysarcina complicationcomplicaţie
150
458820
5534
Și e de două sau trei ori mai susceptibilă
să sufere o complicație severă
07:56
with her deliverylivrare.
151
464378
1301
în timpul nașterii.
07:58
Now, I was always taughtînvățat to think
that educationeducaţie was our salvationsalvare,
152
466407
4221
Mereu am fost învățată să cred că
educația reprezintă salvarea noastră,
08:02
but in this casecaz, it's simplypur şi simplu not trueAdevărat.
153
470652
2585
dar în acest caz, pur și simplu
nu este adevărat.
Disparitatea dintre albi
și oamenii de culoare
08:06
This black-whitealb-negru disparitydisparitate
154
474271
2110
08:08
is the largestcea mai mare disparitydisparitate
155
476405
1732
este cea mai mare disparitate
08:10
amongprintre all populationpopulație
perinatalperinatale healthsănătate measuresmăsuri,
156
478161
2432
din lume privind
măsurile de sănătate perinatală,
08:12
accordingin conformitate to the CDCCDC.
157
480617
1516
conform CDC.
08:14
And these disparitiesdisparităţilor
are even more pronouncedpronunţat
158
482990
2220
Aceste disparități sunt
chiar și mai pronunțate
08:17
in some of our citiesorase.
159
485234
1518
în câteva din orașele noastre.
08:18
For exampleexemplu, in NewNoi YorkYork CityCity,
160
486776
2154
De exemplu, în New York,
08:20
a blacknegru womanfemeie is eightopt to 12 timesori
more likelyprobabil to diea muri
161
488954
3403
o femeie de culoare este de 8-12 ori
mai susceptibilă să moară
08:24
from a pregnancy-relatedlegate de sarcină causecauza
than is a whitealb womanfemeie.
162
492381
3425
din cauza unei complicații la naștere
decât o femeie albă.
08:28
Now, I think manymulți of you
are probablyprobabil familiarfamiliar with
163
496822
2417
Cred că mulți dintre voi sunteți familiari
08:31
the heart-wrenchinginima-agăţare storypoveste
of DrDr. ShalonShalon IrvingIrving,
164
499263
2597
cu povestirea sfâșietoare
a doctoriței Shalon Irving,
08:33
a CDCCDC epidemiologistepidemiolog
who dieddecedat followingca urmare a childbirthnaștere.
165
501884
3985
un epidemiolog care a murit
în urma unei nașteri.
08:37
Her storypoveste was reportedraportat
in ProPublicaProPublica and NPRNPR
166
505893
3584
Povestea ei a fost publicată
în ProPublica și în NPR
08:41
a little lessMai puțin than a yearan agoîn urmă.
167
509501
1909
cu mai puțin de un an în urmă.
08:43
RecentlyRecent, I was at a conferenceconferinţă
168
511434
1672
Recent, am fost la o conferință
08:45
and I had the privilegeprivilegiu
of hearingauz her mothermamă speakvorbi.
169
513130
2643
și am avut privilegiul
de a o auzi pe mama ei vorbind.
08:47
She broughtadus the entireîntreg audiencepublic to tearslacrimi.
170
515797
2540
A făcut tot publicul să plângă.
08:50
ShalonShalon was a brilliantSclipitor epidemiologistepidemiolog,
171
518909
2256
Shalon a fost un epidemiolog strălucit,
care s-a angajat să studieze disparitățile
rasiale și etnice în sănătate.
08:53
committedcomise to studyingstudiu
racialrasial and ethnicetnic disparitiesdisparităţilor in healthsănătate.
172
521189
3261
08:56
She was 36 yearsani oldvechi,
this was her first babybebelus,
173
524474
3150
Avea 36 de ani,
acesta era primul ei copil
08:59
and she was African-AmericanAfro-americană.
174
527648
1837
și era afro-americană.
09:02
Now, ShalonShalon did have
a complicatedcomplicat pregnancysarcina,
175
530070
3027
Shalon a avut o sarcină complicată,
09:05
but she deliveredlivrat a healthysănătos babybebelus girlfată
and was dischargedevacuate from the hospitalspital.
176
533121
3979
însă a născut o fetiță sănătoasă
după care a fost externată din spital.
09:09
ThreeTrei weekssăptămâni latermai tarziu, she dieddecedat
from complicationscomplicații of highînalt bloodsânge pressurepresiune.
177
537710
4381
După trei săptămâni, a murit din cauza
complicațiilor legate de hipertensiune.
09:14
ShalonShalon was seenvăzut fourpatru or fivecinci timesori
by healthcaresănătate professionalsprofesioniști
178
542864
4280
Shalon a fost văzută de 4 sau 5 ori
de către medici
09:19
in those threeTrei weekssăptămâni.
179
547168
1548
în aceste trei săptămâni.
09:20
She was not listenedascultat to,
180
548740
1649
Nu a fost ascultată,
09:22
and the severityseveritatea of her conditioncondiție
was not recognizedrecunoscut.
181
550413
3258
iar severitatea situației ei
nu a fost recunoscută.
09:27
Now, Shalon'sLui shalon storypoveste
is just one of manymulți storiespovestiri
182
555169
3000
Povestea lui Shalon este doar una
dintre multele povești
09:30
about racialrasial and ethnicetnic disparitiesdisparităţilor
in healthsănătate and healthsănătate careîngrijire
183
558193
3414
despre disparitate rasială și etnică
din domeniul sănătății
09:33
in the UnitedMarea StatesStatele,
184
561631
1690
în Statele Unite,
09:35
and there's a growingcreştere recognitionrecunoaştere
that the socialsocial determinantsfactorii determinanţi of healthsănătate,
185
563345
4368
și se recunoaște tot mai mult că
factorii sociali determinanți ai sănătății
09:39
suchastfel de as racismrasismului, povertysărăcie, educationeducaţie,
segregatedsegregate housingcarcasă,
186
567737
4303
cum ar fi rasismul, sărăcia, educația,
segregarea în materie de locuințe,
09:44
contributea contribui to these disparitiesdisparităţilor.
187
572064
1899
contribuie la aceste disparități.
09:46
But Shalon'sLui shalon storypoveste highlightsscoate în evidență
an additionalsuplimentare underlyingcare stau la baza causecauza:
188
574419
4085
Povestea ei, însă, subliniază
o cauză principală suplimentară:
09:50
qualitycalitate of careîngrijire.
189
578528
1475
calitatea actului de îngrijire.
09:52
LackLipsa of standardsstandarde in postpartumpostpartum careîngrijire.
190
580027
3016
Lipsa de standarde
în îngrijirea postnatală.
09:55
ShalonShalon was seenvăzut multiplemultiplu timesori
by cliniciansclinicienii in those threeTrei weekssăptămâni,
191
583067
3288
Shalon a fost văzută de mai multe ori
de doctori în aceste trei săptămâni,
09:58
and she still dieddecedat.
192
586379
1897
și cu toate acestea a murit.
10:00
QualityCalitate of careîngrijire
in the settingcadru of childbirthnaștere
193
588300
2701
Calitatea actului de îngrijire
10:03
is an underlyingcare stau la baza causecauza
of racialrasial and ethnicetnic disparitiesdisparităţilor
194
591025
3243
e o cauză principală
de disparitate rasială și etnică
10:06
in maternalmaterne mortalitymortalitate
and severesever maternalmaterne morbidityMorbiditatea
195
594292
2818
în mortalitatea maternă
și morbiditatea maternă severă
10:09
in the UnitedMarea StatesStatele,
196
597134
1172
în Statele Unite,
10:10
and it's something we can addressadresa now.
197
598330
2278
și e ceva de care ne putem ocupa
chiar acum.
10:14
ResearchCercetare by our teamechipă and othersalții
198
602073
2147
Cercetări făcute de echipa noastră
și de alții
10:16
has documenteddocumentat that,
for a varietyvarietate of reasonsmotive,
199
604244
2534
arată că, pentru o varietate de motive,
10:18
blacknegru womenfemei tendtind to deliverlivra
in a specificspecific seta stabilit of hospitalsspitale,
200
606802
3472
femeile de culoare tind să nască
în anumite spitale,
10:22
and those hospitalsspitale oftende multe ori have worsemai rau
outcomesrezultate for bothambii blacknegru and whitealb womenfemei,
201
610298
4156
iar acelea au adesea rezultate mai rele
atât pentru femei albe, cât și de culoare,
10:26
regardlessfără deosebire of patientrabdator riskrisc factorsfactori.
202
614478
2454
indiferent de factorii de risc
ai pacienților.
10:29
This is trueAdevărat overallper total in the UnitedMarea StatesStatele,
203
617379
2556
Acest lucru e valabil
pentru tot teritoriul SUA,
10:31
where about threeTrei quarterssferturi
of all blacknegru womenfemei
204
619959
2245
unde trei sferturi
dintre femeile de culoare
10:34
deliverlivra in a specificspecific seta stabilit of hospitalsspitale,
205
622228
2290
nasc în anumite spitale,
10:36
while lessMai puțin than one-fiftho cincime of whitealb womenfemei
deliverlivra in those samela fel hospitalsspitale.
206
624542
3778
unde mai puțin de o cincime dintre
femeile albe nasc în aceleași spitale.
10:40
In NewNoi YorkYork CityCity, a woman'sfemei riskrisc
of havingavând a life-threateningviaţa în pericol complicationcomplicaţie
207
628850
4058
În New York, riscul unei femei de a avea
o complicație care periclitează viața
10:44
duringpe parcursul deliverylivrare
208
632932
1159
în timpul nașterii,
10:46
can be sixşase timesori highersuperior
in one hospitalspital than anothero alta.
209
634115
3710
poate fi de șase ori mai ridicat
într-un spital decât în altul.
10:49
Not surprisinglysurprinzător, blacknegru womenfemei
are more likelyprobabil to deliverlivra
210
637849
4070
Nu surprinzător, femeile de culoare
sunt mai susceptibile să nască
10:53
in hospitalsspitale with worsemai rau outcomesrezultate.
211
641943
1604
în spitale cu rezultate mai rele.
10:55
In factfapt, differencesdiferențele in deliverylivrare hospitalspital
212
643571
2073
De fapt, diferențele dintre maternități
10:57
explainexplica nearlyaproape one-halfo jumătate
of the black-whitealb-negru disparitydisparitate.
213
645668
2933
explică aproape jumătate
din disparitatea rasială.
Trebuie să ne ocupăm
de determinanții sociali ai sănătății
11:01
While we musttrebuie sa addressadresa
socialsocial determinantsfactorii determinanţi of healthsănătate
214
649757
2648
11:04
if we're ever going to trulycu adevărat have
equitableechitabil healthsănătate careîngrijire in this countryțară,
215
652429
3913
dacă intenționăm cu adevărat să avem
îngrijire echitabilă în această țară,
11:08
manymulți of these are deep-seatedprofunde
and they will take some time to resolverezolva.
216
656366
3739
mulți dintre ei sunt înrădăcinați
și e nevoie de timp pentru rezolvarea lor.
11:12
In the meantimeîntre timp,
we can tackleaborda qualitycalitate of careîngrijire.
217
660129
2873
Între timp, ne putem ocupa
de calitatea actului de îngrijire.
11:15
ProvidingFurnizarea de high-qualitycalitate careîngrijire
acrosspeste the careîngrijire continuumcontinuum
218
663373
4011
Furnizarea continuă
a unor acte de îngrijire de calitate,
11:19
meansmijloace providingfurnizarea accessacces to safesigur
and reliablede încredere contraceptionmetode contraceptive
219
667408
3521
înseamnă a acorda accesul la metode
contraceptive sigure și de încredere
11:22
throughoutde-a lungul women'sFemei reproductivereproducere livesvieți.
220
670953
2438
de-a lungul vieții reproductive
a femeilor.
11:25
Before pregnancysarcina, it meansmijloace
providingfurnizarea preconceptionidee preconcepută careîngrijire,
221
673801
4728
Înainte de sarcină, trebuie să asigurăm
îngrijiri privind preconcepția
11:30
so we can manageadministra chroniccronice illnessboală
and optimizeoptimiza healthsănătate.
222
678553
3156
pentru a putea gestiona bolile cronice
și a optimiza sănătatea.
11:34
DuringÎn timpul pregnancysarcina, it includesinclude
high-qualitycalitate prenatalprenatale and deliverylivrare careîngrijire
223
682081
4158
În timpul sarcinii, trebuie să asigurăm
îngrijire prenatală de înaltă calitate
11:38
so we can producelegume şi fructe healthysănătos momsmame and babiescopii.
224
686263
2836
pentru a avea mămici sănătoase
și bebeluși sănătoși.
11:41
And finallyin sfarsit, after pregnancysarcina, it includesinclude
postpartumpostpartum and inter-pregnancyInter-sarcină careîngrijire
225
689123
5326
Iar în final, după naștere,
trebuie să asigurăm îngrijire post-natală
11:46
so we can seta stabilit momsmame up
to have a healthysănătos nextUrmător → babybebelus
226
694473
3337
pentru a pregăti mămicile
să mai aibă încă un bebeluș sănătos
11:49
and a healthysănătos life.
227
697834
1490
și o viață sănătoasă.
11:51
And it can literallyliteralmente spellvraja the differencediferență
betweenîntre life and deathmoarte,
228
699348
3120
Acestea pot face diferența
dintre viață și moarte,
11:54
as it did in the casecaz of MariaMaria,
229
702492
1963
cum a fost în cazul Mariei,
11:56
who checkedverificat into the hospitalspital
after havingavând an elevatedelevat bloodsânge pressurepresiune
230
704479
3309
care a revenit la spital după ce
i-a crescut a tensiunea arterială
11:59
duringpe parcursul a prenatalprenatale visitvizita.
231
707812
1817
în timpul unei vizite prenatale.
12:01
MariaMaria was 40, and this
was her secondal doilea pregnancysarcina.
232
709653
2814
Maria avea 40 de ani,
și se afla la a doua sarcină.
12:05
DuringÎn timpul Maria'sMaria pe first pregnancysarcina
that had happeneds-a întâmplat two yearsani earliermai devreme,
233
713044
3576
În timpul primei sarcini a Mariei,
cu doi ani înainte,
12:08
she alsode asemenea didn't feel so well
in the last fewpuțini weekssăptămâni of her pregnancysarcina,
234
716644
3387
nici atunci nu se simțise prea bine
în ultimele săptămâni ale sarcinii
12:12
and she had a fewpuțini
elevatedelevat bloodsânge pressurespresiunile,
235
720055
2371
a acuzat câteva creșteri
ale tensiunii arteriale,
12:14
but nobodynimeni seemedpărea to paya plati attentionAtenţie.
236
722450
2323
însă nimeni nu le-a dat atenția cuvenită.
12:16
They just said, "MariaMaria,
don't worryface griji, you'llveți be fine.
237
724797
2467
Au spus doar: „Maria,
nu te îngrijora, va fi bine.
12:19
This is your first pregnancysarcina.
You're a little nervousagitat."
238
727288
2695
Este prima ta sarcină
ești un pic emoționată.”
12:22
But it did not endSfârşit well
for MariaMaria last time.
239
730007
2436
Dar nu s-a sfârșit cu bine
pentru Maria ultima dată.
12:24
She seizedconfiscate duringpe parcursul labormuncă.
240
732467
1916
A avut o criză în timpul travaliului.
12:26
Well, this time her teamechipă really listenedascultat.
241
734910
2434
De data aceasta, medicii au ascultat.
12:29
They askedîntrebă smartinteligent and probingde sondare questionsîntrebări.
242
737368
2417
I-au adresat întrebări inteligente.
12:31
Her doctordoctor counseledconsiliate her about
the signssemne and symptomssimptome of preeclampsiaPreeclampsia
243
739809
3904
Medicul ei a consiliat-o cu privire la
semnele și simptomele pre-eclampsiei
12:35
and explaineda explicat that
if she was not feelingsentiment well,
244
743737
2236
și i-a explicat că dacă nu se simte bine,
12:37
she neededNecesar to come in and be seenvăzut.
245
745997
1724
trebuie să fie consultată de urgență.
12:40
And this time MariaMaria camea venit in,
246
748065
1990
Și de data aceasta Maria a venit,
12:42
and her doctordoctor immediatelyimediat
senttrimis her to the hospitalspital.
247
750079
2616
și medicul ei a trimis-o
de urgență la spital.
12:45
At the hospitalspital, her doctordoctor
orderedordonat urgenturgent lablaborator teststeste.
248
753418
3937
La spital, doctorița ei
a ordonat teste de laborator urgente.
12:49
They hookedcoroiat her up
to multiplemultiplu differentdiferit monitorsmonitoare
249
757379
2437
Au conectat-o la diferite monitoare
12:51
and paidplătit specialspecial attentionAtenţie
to her bloodsânge pressurepresiune,
250
759840
2294
și au acordat o atenție sporită
tensiunii arteriale,
12:54
the fetalfetale heartinimă raterată tracingurmărire
251
762158
1642
ritmului cardiac fetal
12:55
and gavea dat her IVIV medicationmedicament
to preventîmpiedica a seizuresechestrare.
252
763824
3190
și i-au dat medicamentație IV
pentru a preveni o criză.
12:59
And when Maria'sMaria pe bloodsânge pressurepresiune got
so highînalt it put her at riskrisc for a strokeaccident vascular cerebral,
253
767038
3982
Când tensiunea arterială a Mariei
a crescut până la riscul de AVC,
13:03
her doctorsmedici and nursesasistente medicale jumpeda sărit into actionacțiune.
254
771044
2557
doctorii și asistentele
au acționat imediat.
13:05
They repeatedrepetate her
bloodsânge pressurepresiune in 15 minutesminute
255
773625
2170
I-au luat tensiunea arterială
după 15 minute
13:07
and declareddeclarat a hypertensiveHipertensivi emergencycaz de urgență.
256
775819
2160
și au declarat
că e o urgență hipertensivă.
13:10
They gavea dat her the right IVIV medicationmedicament
accordingin conformitate to the latestcele mai recente correctcorect protocolprotocol.
257
778003
4195
I-au administrat medicamentația potrivită
conform ultimului protocol corect.
13:14
They workeda lucrat smoothlylin togetherîmpreună
as a coordinatedCoordonate teamechipă
258
782222
2958
Au lucrat în echipă coordonat
13:17
and successfullycu succes
lowereda redus her bloodsânge pressurepresiune.
259
785204
2481
și au reușit cu succes,
să-i reducă tensiunea arterială.
13:21
As a resultrezultat, what could have been
a tragedytragedie becamea devenit a successsucces storypoveste.
260
789246
3730
În final, ceea ce putea fi o tragedie
a devenit o poveste de succes.
13:25
Maria'sMaria pe dangerouspericulos symptomssimptome
were controlleddirijat,
261
793000
2238
Simptomele periculoase ale Mariei
au fost controlate,
13:27
and she deliveredlivrat a healthysănătos babybebelus girlfată.
262
795262
2585
și ea a născut o fetiță sănătoasă.
13:30
And before MariaMaria was dischargedevacuate
from the hospitalspital,
263
798489
2531
Și înainte ca Maria să fie
externată din spital,
13:33
her doctordoctor counseledconsiliate her again about
the signssemne and symptomssimptome of preeclampsiaPreeclampsia,
264
801044
3897
doctorii au consiliat-o din nou cu privire
la semnele și simptomele pre-eclampsiei,
13:36
the importanceimportanţă of havingavând
her bloodsânge pressurepresiune checkedverificat,
265
804965
2664
importanța de a-și verifica constant
tensiunea arterială,
13:39
especiallyin mod deosebit in this first weeksăptămână postpartumpostpartum
266
807653
2195
în special în primele săptămâni
după naștere
13:41
and gavea dat her educationeducaţie about
postpartumpostpartum healthsănătate and what to expectaştepta.
267
809872
4317
și au instruit-o cu privire la sănătatea
post-natală și la ce se poate aștepta.
13:46
And in the weekssăptămâni and monthsluni that followedurmat,
268
814213
2077
În săptămânile și lunile care au urmat,
13:48
naturallynatural, MariaMaria had follow-upfollow-up visitsvizite
with her pediatricianmedic pediatru
269
816314
2788
Maria și-a consultat pediatrul
13:51
to checkVerifica in on her baby'sbebelusului healthsănătate.
270
819126
2229
ca să verifice sănătatea bebelușului.
13:53
But just as importantimportant,
271
821379
1310
Dar la fel de important,
13:54
she had follow-upfollow-up visitsvizite with her ob-gynginecolog
272
822713
2672
și-a consultat și ginecologul
13:57
to checkVerifica in on her healthsănătate,
her bloodsânge pressurepresiune,
273
825409
2421
pentru a-i monitoriza sănătatea,
tensiunea arterială
13:59
and her caresgriji and concernspreocupările
as a newnou mothermamă.
274
827854
3004
și problemele ei
în calitate de nouă mamă.
14:02
This is what high-qualitycalitate careîngrijire
acrosspeste the careîngrijire continuumcontinuum looksarată like,
275
830882
3839
Așa arată actul de îngrijire
de înaltă calitate
14:06
and this is how it can look.
276
834745
1902
și așa poate arăta.
14:08
If everyfiecare pregnantgravidă womanfemeie in everyfiecare communitycomunitate
277
836671
2578
Dacă fiecare femeie gravidă
din fiecare comunitate
14:11
receivedprimit this kinddrăguț of high-qualitycalitate careîngrijire
278
839273
3176
ar avea parte de o așa îngrijire
de înaltă calitate,
14:14
and deliveredlivrat at facilitiesfacilităţi that utilizedutilizate
standardstandard careîngrijire practicespractici,
279
842473
3626
și ar naște în spitale
cu standarde înalte de calitate,
14:18
our maternalmaterne mortalitymortalitate and severesever
maternalmaterne morbidityMorbiditatea ratestarife would plummetfir cu plumb.
280
846123
4202
mortalitatea maternă și morbiditatea
maternă severă s-ar reduce substanțial.
14:22
Our internationalinternaţional rankingClasament
would no longermai lung be an embarrassmentjenă.
281
850349
3564
Clasificarea noastră internațională
nu ar mai fi atât de stânjenitoare.
14:25
But the truthadevăr is, we'vene-am had decadesdecenii
of unacceptablyinacceptabil highînalt ratestarife
282
853937
4819
Adevărul e că am avut decenii
cu rate inacceptabil de înalte
14:30
of maternalmaterne deathmoarte and life-threateningviaţa în pericol
complicationscomplicații duringpe parcursul deliverylivrare
283
858780
4746
ale deceselor materne
și complicațiilor în timpul nașterii
14:35
and decadesdecenii of devastatingdevastator consequencesconsecințe
for momsmame, babiescopii and familiesfamilii,
284
863550
5118
și decenii cu consecințe devastatoare
pentru mămici, bebeluși și familiile lor,
14:40
and we have not been movedmutat to actionacțiune.
285
868692
2142
și nu am acționat deloc în acest sens.
14:43
The recentRecent mediamass-media attentionAtenţie on
our poorsărac performanceperformanţă on maternalmaterne mortalitymortalitate
286
871336
3838
Atenția recentă a mass mediei
asupra proastei performanțe
14:47
has helpeda ajutat the publicpublic to understanda intelege:
287
875198
2334
a ajutat publicul să înțeleagă:
14:49
high-qualitycalitate maternalmaterne healthsănătate careîngrijire
is withinîn reacha ajunge.
288
877556
3001
îngrijirile maternale de înaltă calitate
sunt la îndemână.
14:52
The questionîntrebare is:
289
880581
1205
Întrebarea este:
14:53
Are we as a societysocietate readygata to valuevaloare
pregnantgravidă womenfemei from everyfiecare communitycomunitate?
290
881810
5208
suntem noi, ca societate, gata să prețuim
femeile gravide din fiecare comunitate?
14:59
For my partparte, I'm doing everything I can
to ensureasigura that when we do,
291
887042
4671
În ceea ce mă privește, fac tot posibilul
să mă asigur că atunci când facem asta
15:03
we have the toolsunelte and evidenceevidență basebaza readygata
292
891737
3092
avem toate instrumentele necesare
15:06
to movemișcare forwardredirecţiona.
293
894853
1363
pentru a merge mai departe.
15:09
Thank you.
294
897001
1182
Vă mulțumesc!
15:10
(ApplauseAplauze)
295
898207
4999
(Aplauze)
Translated by Simona Pop
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Elizabeth Howell - Maternal health reformer
Elizabeth Howell is working to address maternal mortality in the United States.

Why you should listen

Elizabeth Howell is a physician, researcher and advocate committed to improving the health and well-being of women. She is an expert in quality-of-care and racial and ethnic disparities in maternal and child health. Her research focuses on the intersection between quality-of-care and disparities in maternal and infant mortality and morbidity, as well as postpartum depression and its impact on underserved communities.

A graduate of both Harvard Medical School and the Harvard Kennedy School, Howell is a pioneer in research in health equity. She has conducted extensive research on maternal morbidity and mortality in New York City and the significant racial and ethnic disparities that exist. She is a professor in the Departments of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences and Population Health Science and Policy at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. In addition, as the founding Director of the Blavatnik Family Women's Health Research Institute at Mount Sinai, Howell is building a competitive research program that advances the science of women's health across the life span. She has served on several expert committees for organizations including the National Academy of Medicine, National Institutes of Health, the Joint Commission and the American Congress of Obstetricians and Gynecologists.

More profile about the speaker
Elizabeth Howell | Speaker | TED.com