ABOUT THE SPEAKER
Soyapi Mumba - Technology innovator
TED Fellow Soyapi Mumba creates technology solutions for low-resource environments.

Why you should listen

As Director of Public Health Informatics at Baobab Health Trust, Soyapi Mumba oversees development of electronic health surveillance and reporting systems for public hospitals in Malawi. Previously, he led the software development of Malawi's national electronic health record system which empowers low-resourced public clinics to serve large volumes of patients while following treatment guidelines and meeting reporting requirements.

Mumba is a TED Fellow and a prize winner of "Share an Idea, Save a Life" national competition for innovations in maternal, newborn and child health. His work has been featured in the book The Bright Continent: Breaking Rules and Making Change in Modern Africa.

Mumba lives in Lilongwe, Malawi, with his wife Miriam and their twin boys. He holds a Master of Science degree in Biomedical Informatics from University of Pittsburgh, Pennsylvania and a Bachelor of Science degree in Computer Science from University of Hertfordshire, England.

More profile about the speaker
Soyapi Mumba | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Soyapi Mumba: Medical tech designed to meet Africa's needs

Soyapi Mumba: Medicinska tehnologija zasnovana tako, da ustreza potrebam Afrike

Filmed:
1,046,951 views

V podsaharski Afriki izpadi elektrike, majhen prodor tehnologije, počasen internet in kadrovsko podhranjene bolnišnice pestijo zdravstvene sisteme. Da bi rešil te probleme v Malaviju, je TED Fellow Soyapi Mumba s svojo ekipo ustvaril popolnoma nov sistem - od programske opreme, ki poganja njihove elektronske kartoteke, do infrastrukture, ki to podpira. V tem kratkem govoru, polnem upanja, Mumba z nami deli svoj pogled na svet, kako lahko kot sam svoj mojster spremenimo zdravstvo v okoljih z malo sredstvi.
- Technology innovator
TED Fellow Soyapi Mumba creates technology solutions for low-resource environments. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Like everyvsak passionatestrasten
softwareprogramsko opremo engineerinženir out there,
0
760
3456
Kot vsak strasten programer,
00:16
I closelytesno followsledite technologytehnologijo
companiespodjetja in SiliconSilicij ValleyDolina,
1
4240
3336
skrbno sledim tehnološkim
podjetjem v Silicijevi dolini,
00:19
prettylepa much the sameenako way soccernogomet fansnavijači
followsledite theirnjihovi teamsekipe in EuropeEvropi.
2
7600
3120
tako kot nogometni navdušenci
v Evropi sledijo svojim ekipam.
00:23
I readpreberite articlesizdelki on techtech blogsblogi
3
11640
2216
Berem članke na tehnoloških blogih
00:25
and listen to podcastspodcasti on my phonetelefon.
4
13880
2120
in na telefonu poslušam podcaste.
00:29
But after I finishkonča the articlečlanek,
5
17080
1816
A ko preberem članek,
00:30
lockzaklepanje my phonetelefon and unplugizključite the headphonesslušalke,
6
18920
3336
zaklenem telefon in izvlečem slušalke,
00:34
I'm back in sub-SaharanPodsaharski AfricaAfrika,
7
22280
2216
sem nazaj v podsaharski Afriki.
00:36
where the landscapepokrajina is not quitečisto the sameenako.
8
24520
2440
kjer pokrajina ni čisto ista.
00:40
We have long and frequentpogosto powermoč outagesizpadi,
9
28160
2640
Imamo dolga in pogosta
obdobja brez elektrike,
00:43
lownizka penetrationprodor of computersračunalniki,
10
31720
2056
slabo razširjenost računalnikov,
00:45
slowpočasi internetinternet connectionspovezave
11
33800
1936
počasno internetno povezavo
00:47
and a lot of patientsbolnikov
visitingobisk understaffedpremalo hospitalsbolnišnice.
12
35760
4256
in veliko pacientov, ki pridejo
v bolnišnice s premalo osebja.
00:52
SinceOd the HIVHIV epidemicepidemija,
13
40040
2136
Zaradi epidemije HIV-a
00:54
hospitalsbolnišnice have been strugglingbori se
to manageupravljati regularredno HIVHIV treatmentzdravljenje recordsevidence
14
42200
5656
so se bolnišnice trudile z obvladovanjem
običajnih kartotek zdravljenja HIV
00:59
for increasingnarašča volumesprostornine of patientsbolnikov.
15
47880
1840
za naraščajoče število pacientov.
01:02
For suchtako environmentsokolja,
16
50720
1736
V takih okoljih
01:04
importinguvoz technologytehnologijo systemssistemov
developedrazvili elsewheredrugje has not workeddelal,
17
52480
3896
uvoz tehnoloških sistemov,
proizvedenih drugje, ni deloval,
01:08
but in 2006, I joinedpridružil BaobabBaobab HealthZdravje,
18
56400
3216
a leta 2006 sem se pridružil
ekipi Baobab zdravje,
01:11
a teamekipa that usesuporabe locallylokalno basedtemelji engineersinženirji
19
59640
3536
ki uporablja lokalne programerje
01:15
to developrazviti suitableprimerno interventionsintervencije
20
63200
2616
za razvoj primernih ukrepov,
01:17
that are addressingobravnavanje
healthzdravje carenego challengesizzivi in MalawiMalavi.
21
65840
3856
ki bi obravnavali izzive
zdravstvene oskrbe v Malaviju.
01:21
We designedzasnovan an electronicelektronsko
healthzdravje recordzapis systemsistem
22
69720
3416
Zasnovali smo elektronski
sistem zdravstvenih kartotek,
01:25
that is used by healthzdravje carenego workersdelavce
while seeingvidenje patientsbolnikov.
23
73160
3336
ki ga uporabljajo zdravstveni delavci
med obravnavo pacientov.
01:28
And in the processproces we realizedrealiziran that we
not only had to designoblikovanje the softwareprogramsko opremo,
24
76520
4576
In med tem procesom smo spoznali,
da ne potrebujemo le programske opreme,
01:33
we had to implementimplementirati
the infrastructureinfrastrukture as well.
25
81120
2360
ampak tudi postavitev infrastrukture.
01:36
We don't have enoughdovolj medicalmedicinski staffosebje
26
84640
2216
Nimamo dovolj zdravstvenega osebja,
01:38
to comprehensivelycelovito examinepreuči everyvsak patientbolnik,
27
86880
2856
da bi podrobno pregledali
vsakega pacienta,
01:41
so we embeddedvgrajeni clinicalklinično guidelinessmernice
withinznotraj the softwareprogramsko opremo
28
89760
3056
zato smo v programsko opremo
vdelali klinične smernice
01:44
to guidevodnik nursesmedicinske sestre and clerksuradniki
29
92840
2176
v pomoč medicinskim sestram in delavcem,
01:47
who assistpomoč with handlingravnanje
some of the workloaddelovne obremenitve.
30
95040
2160
ki prevzamejo nekaj delovnih obremenitev.
01:50
EveryoneVsi has a birthdayrojstni dan,
31
98000
1656
Vsak ima rojstni dan,
01:51
but not everyonevsi knowsve theirnjihovi birthdayrojstni dan,
32
99680
2496
a ne ve vsak, kdaj je rojen,
01:54
so we wrotenapisal algorithmsalgoritmi
to handleročaj estimatedocenjeno birthdatesizracunavanja
33
102200
3816
zato smo napisali algoritme,
ki obravnavajo okvirne rojstne dneve
01:58
as completepopolna datesdatumi.
34
106040
1280
kot celotne.
02:00
How do we followsledite up
patientsbolnikov livingživeti in slumsslumih
35
108200
3936
Kako sledimo pacientom iz slumov,
02:04
with no streetulica and househiša numbersštevilke?
36
112160
2200
brez imen ulic in hišnih številk.
02:07
We used landmarksznamenitosti to approximatepribližati
theirnjihovi physicalfizično addressesnaslovi.
37
115200
3880
Uporabili smo razpoznavne znake
za približno določitev njihovega naslova.
02:12
MalawiMalavi had no IDsID-ji
to uniquelyedinstveno identifyidentificirati patientsbolnikov,
38
120040
3440
Malavi nima osebnih izkaznic za unikatno
prepoznavanje pacientov,
02:16
so we had to implementimplementirati uniqueedinstven patientbolnik IDsID-ji
39
124480
3136
zato smo morali vpeljati
unikatno pacientovo identiteto (ID),
02:19
to linkpovezavo patientbolnik recordsevidence acrossčez clinicsklinike.
40
127640
2240
da smo povezali
kartoteke v različnih klinikah.
02:22
The IDsID-ji are printednatisnjeni as barcodesčrtne kode
41
130919
2441
Te ID so natisnjene kot črtne kode
02:26
on labelsoznake that are stuckzaljubljen
on personalosebno healthzdravje bookletsknjižice
42
134200
2856
na nalepkah, ki so na
osebnih zdravstvenih knjižicah,
02:29
kepthranijo by eachvsak patientbolnik.
43
137080
1200
ki jih ima pacient.
02:31
With this barcodedBarcoded IDID,
44
139000
1976
ID v obliki črtne kode
02:33
a simplepreprosto scanskeniranje with a barcodečrtne kode readerbralec
45
141000
2416
enostavno preberemo s čitalcem
02:35
quicklyhitro pullspotegne up the patient'spacienta recordsevidence.
46
143440
2240
in hitro dobimo pacientovo kartoteko.
02:38
No need to rewriteprepisati theirnjihovi personalosebno detailspodrobnosti
47
146440
2296
Prepisovanje osebnih podatkov v register
02:40
on paperpapir registersregistri at everyvsak visitobisk.
48
148760
2416
ob vsakem obisku ni več potrebno.
02:43
And suddenlynenadoma, queuesčakalne vrste becamepostati shorterkrajši.
49
151200
2656
In nenadoma so se vrste zmanjšale.
02:45
This meantpomeni patientsbolnikov, typicallyobičajno mothersmatere
with little childrenotroci on theirnjihovi backshrbet,
50
153880
4896
To pomeni, da so pacienti, ponavadi mame
z majhnimi otroki na hrbtu,
02:50
had to spendporabiti lessmanj time
waitingčakanje to be assistedpomaga.
51
158800
3136
manj časa čakale na obravnavo.
02:53
And if they loseizgubi theirnjihovi bookletsknjižice,
52
161960
1936
In če knjižico izgubijo,
02:55
theirnjihovi recordsevidence can still be pulledpotegnil
by searchingiskanje with theirnjihovi namesimena.
53
163920
3176
lahko z njihovim imenom
še vedno najdemo kartoteke.
02:59
Now, the way we pronounceizgovoriti
and spellurok namesimena variesse spreminja tremendouslyizjemno.
54
167120
4720
Način izgovorjave in črkovanja
imen izredno variira.
03:04
We freelyprosto mixmešamo R'sR and L'sL je,
55
172360
2280
Prosto menjamo L in R,
03:07
Englishangleščina and vernacularvernakularne
versionsrazličice of theirnjihovi namesimena.
56
175080
2840
angleško in izvorno obliko imena.
03:10
Even soundexSOUNDEX,
57
178680
1416
Celo soundex,
03:12
a standardstandard methodmetoda for groupingzdruževanje wordsbesede
by how similarpodobno they soundzvok,
58
180120
4416
standardna metoda za združevanje
besed glede na to, kako podobno zvenijo,
03:16
was not good enoughdovolj.
59
184560
1576
ni bila dovolj.
03:18
So we had to modifyspremenite it
60
186160
1696
Zato smo ga morali prilagoditi,
03:19
to help us linkpovezavo and matchtekmo
existingobstoječe recordsevidence.
61
187880
3800
da nam je pomagal z ujemanjem
in povezovanjem že obstoječih kartotek.
03:26
Before the iPhoneiPhone,
62
194160
1200
Pred iPhonom
03:28
softwareprogramsko opremo engineersinženirji
developedrazvili for personalosebno computersračunalniki,
63
196040
3816
so programerji razvijali programe
za osebne računalnike,
03:31
but from our experienceizkušnje,
64
199880
1256
a iz naših izkušenj vemo,
03:33
we knewvedel our powermoč systemsistem
is not reliablezanesljiv enoughdovolj
65
201160
3376
da naš energetski sistem
ni dovolj zanesljiv
03:36
for personalosebno computersračunalniki.
66
204560
1280
za osebne računalnike.
03:38
So we repurposedrepurposed touchdotaknite se screenzaslon
point-of-saleocenjene terminalsterminali
67
206480
4656
Zato smo na novo uporabili
zaslone na dotik,
03:43
that are meantpomeni for retailmaloprodaja shopstrgovinah
68
211160
1696
ki so namenjeni prodajalnam,
03:44
to becomepostane clinicalklinično workstationsdelovne postaje.
69
212880
1760
da so postali delovne postaje na klinikah.
03:47
At the time, we importeduvoženo
internetinternet appliancesnaprave calledpozval i-Openersi-za konzerve
70
215920
4160
Takrat smo uvozili i-Openers,
internetne naprave,
03:52
that were manufacturedizdelani
duringmed the dot-comdot-com eraera
71
220960
3016
ki jih je v obdobju "dot-com" proizvedlo
03:56
by a failedni uspelo US companypodjetje.
72
224000
1840
propadlo ameriško podjetje.
03:59
We modifiedspremenil theirnjihovi screenszasloni
73
227080
2296
Prilagodili smo ekrane
04:01
to adddodaj touchdotaknite se sensorssenzorji
74
229400
1376
in dodali senzorje na dotik
04:02
and theirnjihovi powermoč systemsistem
to runteči from rechargeableponovno polnjenje batteriesbaterije.
75
230800
3320
ter njihovo napajanje, da ga je lahko
poganjala baterija za polnjenje.
04:06
When we startedzačel, we didn't find
a reliablezanesljiv networkomrežje to transmitprenesti datapodatkov,
76
234680
5136
Ko smo začeli, nismo našli zanesljivega
omrežja za prenos podatkov,
04:11
especiallyše posebej from ruralpodeželja hospitalsbolnišnice.
77
239840
1640
še posebej iz ruralnih bolnišnic.
04:14
So we builtzgrajeno our ownlastno towersstolpi,
78
242240
2720
Zato smo zgradili lastne stolpe,
04:17
createdustvarjeno a wirelessbrezžično networkomrežje
79
245720
1896
ustvarili brezžično omrežje
04:19
and linkedpovezane clinicsklinike in LilongweLilongwe,
80
247640
2416
in povezali klinike v Lilongweju,
04:22
Malawi'sMalawi's capitalkapital.
81
250080
1200
prestolnici Malavija.
04:24
(ApplauseAplavz)
82
252600
2880
(Aplavz)
04:29
With a teamekipa of engineersinženirji
83
257600
1600
S skupino programerjev,
04:32
workingdelo withinznotraj a hospitalbolnišnica campuskampus,
84
260200
2296
ki delajo v bolnišnici,
smo opazovali, kako zdravstveni delavci
uporabljajo sistem
04:34
we observedopazili healthzdravje carenego workersdelavce
use the systemsistem
85
262520
2656
04:37
and iterativelyponavljajočim
buildzgraditi an informationinformacije systemsistem
86
265200
3216
in iterativno zgradili
informacijski sistem,
04:40
that is now managingupravljanje HIVHIV recordsevidence
87
268440
3816
ki sedaj upravlja HIV kartoteke
04:44
in all majorMajor publicjavnost hospitalsbolnišnice in MalawiMalavi.
88
272280
3616
v vseh glavnih javnih
bolnišnicah v Malaviju.
04:47
These are hospitalsbolnišnice servingslužijo
over 2,000 HIVHIV patientsbolnikov, eachvsak clinicklinike.
89
275920
5200
Vsaka od teh bolnišnic skrbi
za okrog 2000 pacientov.
04:54
Now, healthzdravje carenego workersdelavce
who used to spendporabiti daysdnevi
90
282680
2856
Sedaj lahko delavci,
ki so prej porabili dneve
04:57
to tallyTally and preparePripravimo quarterlyčetrtletno reportsporočila
91
285560
2136
za pripravo četrtletnih poročil,
04:59
are producingproizvajajo the sameenako reportsporočila
withinznotraj minutesminut,
92
287720
2240
to storijo v nekaj minutah,
05:02
and healthzdravje carenego expertsstrokovnjaki
from all over the worldsvet
93
290960
3856
in strokovnjaki s celega sveta,
05:06
are now comingprihajajo to MalawiMalavi
to learnučiti se how we did it.
94
294840
3040
sedaj prihajajo v Malavi, da vidijo,
kako nam je to uspelo.
05:10
(ApplauseAplavz)
95
298880
3456
(Aplavz)
05:14
It is inspiringnavdihujoče and funzabavno
96
302360
2576
Navdihujoče in zabavno
05:16
to followsledite technologytehnologijo trendstrende
acrossčez the globeglobus,
97
304960
2816
je slediti tehnološkim trendom po svetu,
05:19
but to make them work
98
307800
2096
a da delujejo
05:21
in low-resourcednizka sredstva environmentsokolja
99
309920
2176
v okoljih z malo viri,
05:24
like publicjavnost hospitalsbolnišnice
in sub-SaharanPodsaharski AfricaAfrika,
100
312120
3176
kot so javne bolnišnice
v podsaharski Afriki,
05:27
we have had to becomepostane jacks-of-all-tradesJacks-of-all-trades
101
315320
3776
moraš biti sam svoj mojster
05:31
and buildzgraditi wholeceloto systemssistemov,
includingvključno z the infrastructureinfrastrukture,
102
319120
3536
in zgraditi celoten sistem,
vključno z infrastrukturo,
05:34
from the groundtla up.
103
322680
1240
od samega začetka.
05:36
Thank you.
104
324560
1216
Hvala.
05:37
(ApplauseAplavz)
105
325800
5000
(Aplavz)
Translated by Nika Kotnik
Reviewed by Matej Divjak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Soyapi Mumba - Technology innovator
TED Fellow Soyapi Mumba creates technology solutions for low-resource environments.

Why you should listen

As Director of Public Health Informatics at Baobab Health Trust, Soyapi Mumba oversees development of electronic health surveillance and reporting systems for public hospitals in Malawi. Previously, he led the software development of Malawi's national electronic health record system which empowers low-resourced public clinics to serve large volumes of patients while following treatment guidelines and meeting reporting requirements.

Mumba is a TED Fellow and a prize winner of "Share an Idea, Save a Life" national competition for innovations in maternal, newborn and child health. His work has been featured in the book The Bright Continent: Breaking Rules and Making Change in Modern Africa.

Mumba lives in Lilongwe, Malawi, with his wife Miriam and their twin boys. He holds a Master of Science degree in Biomedical Informatics from University of Pittsburgh, Pennsylvania and a Bachelor of Science degree in Computer Science from University of Hertfordshire, England.

More profile about the speaker
Soyapi Mumba | Speaker | TED.com