ABOUT THE SPEAKER
Pico Iyer - Global author
Pico Iyer has spent more than 30 years tracking movement and stillness -- and the way criss-crossing cultures have changed the world, our imagination and all our relationships.

Why you should listen

In twelve books, covering everything from Revolutionary Cuba to the XIVth Dalai Lama, Islamic mysticism to our lives in airports, Pico Iyer has worked to chronicle the accelerating changes in our outer world, which sometimes make steadiness and rootedness in our inner world more urgent than ever. In his TED Book, The Art of Stillness, he draws upon travels from North Korea to Iran to remind us how to remain focused and sane in an age of frenzied distraction. As he writes in the book, "Almost everybody I know has this sense of overdosing on information and getting dizzy living at post-human speeds ... All of us instinctively feel that something inside us is crying out for more spaciousness and stillness to offset the exhilarations of this movement and the fun and diversion of the modern world."

More profile about the speaker
Pico Iyer | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2013

Pico Iyer: Where is home?

Piko Ajer (Pico Iyer): Gdje je dom?

Filmed:
3,367,035 views

Sve više ljudi širom svijeta živi u državama koje ne smatraju svojim. Pisac Piko Ajer, koji sam ima tri ili četiri "porijekla", razmišlja o značenju doma, radosti putovanja i spokoju mirovanja.
- Global author
Pico Iyer has spent more than 30 years tracking movement and stillness -- and the way criss-crossing cultures have changed the world, our imagination and all our relationships. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Where do you come from?
0
739
1868
Odakle si?
00:14
It's such a simple question,
1
2607
2071
Ovo je tako jednostavno pitanje,
00:16
but these days, of course, simple questions
2
4678
2183
ali danas, naravno, jednostavna pitanja
00:18
bring ever more complicated answers.
3
6861
3046
uvijek donose složene odgovore.
00:21
People are always asking me where I come from,
4
9907
2952
Ljudi me uvijek pitaju odakle sam,
00:24
and they're expecting me to say India,
5
12859
3180
očekujući da kažem da sam iz Indije,
00:28
and they're absolutely right insofar as 100 percent
6
16039
3101
i sasvim su u pravu, budući da 100 posto
00:31
of my blood and ancestry does come from India.
7
19140
3566
moje krvi i porijekla uistinu potiče iz Indije.
00:34
Except, I've never lived one day of my life there.
8
22706
4065
Međutim, tamo nijesam proveo
nijedan dan svog života.
00:38
I can't speak even one word
9
26771
2408
Ne znam nijednu riječ
00:41
of its more than 22,000 dialects.
10
29179
3000
od 22000 i više indijskih dijalekata.
00:44
So I don't think I've really earned the right
11
32179
2210
Tako da mislim da baš i nemam pravo
00:46
to call myself an Indian.
12
34389
2446
da sebe nazivam Indijcem.
00:48
And if "Where do you come from?"
13
36835
1196
Ako „Odakle si?“
00:50
means "Where were you born and raised and educated?"
14
38031
3419
znači „Gdje si rođen, odgojen i obrazovan?“,
00:53
then I'm entirely of that funny little country
15
41450
2426
onda sam sasvim iz one simpatične državice
00:55
known as England,
16
43876
1371
zvane Engleska,
00:57
except I left England as soon as I completed
17
45247
2411
s tim što sam Englesku
napustio čim sam završio
00:59
my undergraduate education,
18
47658
1913
osnovne studije.
01:01
and all the time I was growing up,
19
49571
1717
Sve vrijeme dok sam odrastao,
01:03
I was the only kid in all my classes
20
51288
2796
bio sam jedino dijete na svim časovima
01:06
who didn't begin to look like the classic English heroes
21
54084
3129
koje nije izgledalo kao klasični engleski heroji
01:09
represented in our textbooks.
22
57213
2678
iz naših udžbenika.
01:11
And if "Where do you come from?"
23
59891
1302
Ako „Odakle si?“
01:13
means "Where do you pay your taxes?
24
61193
1645
znači „Gdje plaćaš porez?
01:14
Where do you see your doctor and your dentist?"
25
62838
2594
Gdje ideš kod doktora i zubara?“,
01:17
then I'm very much of the United States,
26
65432
2363
onda sam itekako iz Sjedinjenih Američkih Država,
01:19
and I have been for 48 years now,
27
67795
2568
i to već 48 godina,
01:22
since I was a really small child.
28
70363
2088
od ranog djetinjstva.
01:24
Except, for many of those years,
29
72451
1708
Samo što sam dugo godina
01:26
I've had to carry around this funny little pink card
30
74159
2269
morao sa sobom da nosim
jednu smiješnu, rozu karticu
01:28
with green lines running through my face
31
76428
1923
sa zelenim linijama preko svog lica
01:30
identifying me as a permanent alien.
32
78351
2851
koja me je identifikovala
kao stranog državljanina.
01:33
I do actually feel more alien the longer I live there.
33
81202
4262
I osjećam se sve više kao
vanzemaljac, što duže tamo živim.
01:37
(Laughter)
34
85464
2187
(Smijeh)
01:39
And if "Where do you come from?"
35
87651
1587
I ako „Odakle si?“
01:41
means "Which place goes deepest inside you
36
89238
2766
znači „Koje mjesto ti je najbliže srcu
01:44
and where do you try to spend most of your time?"
37
92004
3180
i gdje pokušavaš da provedeš
najviše vremena?“
01:47
then I'm Japanese,
38
95184
1173
onda sam Japanac,
01:48
because I've been living as much as I can
39
96357
2253
zato što sam u posljednjih 25 godina
01:50
for the last 25 years in Japan.
40
98610
3385
pokušavao da provedem
što više vremena u Japanu.
01:53
Except, all of those years I've been there on a tourist visa,
41
101995
3053
Samo što sam svih tih godina
tamo bio na turističkoj vizi,
01:57
and I'm fairly sure not many Japanese
42
105048
2142
i prilično sam siguran da me mnogi Japanci
01:59
would want to consider me one of them.
43
107190
2891
ne bi smatrali jednim od njih.
02:02
And I say all this just to stress
44
110081
3251
Sve ovo govorim da bih naglasio
02:05
how very old-fashioned and straightforward
45
113332
2720
koliko je moje nasljeđe
02:08
my background is,
46
116052
999
zastarjelo i jednostavno,
02:09
because when I go to Hong Kong or Sydney or Vancouver,
47
117051
4048
zato što kad odem u
Hong Kong, Sidnej ili Vankuver,
02:13
most of the kids I meet
48
121099
1896
većina omladine koju upoznam
02:14
are much more international and multi-cultured than I am.
49
122995
3799
su mnogo više međunarodni
i multikulturalni nego ja.
02:18
And they have one home associated with their parents,
50
126794
2665
Oni imaju jedan dom vezan za njihove roditelje,
02:21
but another associated with their partners,
51
129459
3156
a jedan vezan za njihove partnere.
02:24
a third connected maybe with the place where they happen to be,
52
132615
3389
Njihov treći dom je možda vezan za ono mjesto
gdje su u tom određenom trenutku,
02:28
a fourth connected with the place they dream of being,
53
136004
2914
a četvrti je vezan za ono mjesto
gdje sanjaju da su,
02:30
and many more besides.
54
138918
2344
i pored tih imaju još mnogo domova.
02:33
And their whole life will be spent taking pieces
55
141262
3286
Oni će provesti čitav život uzimajući djeliće
02:36
of many different places and putting them together
56
144548
3487
iz različitih mjesta
02:40
into a stained glass whole.
57
148035
2842
i od njih će napraviti vitraž.
02:42
Home for them is really a work in progress.
58
150877
2441
Za njih je dom uvijek pod konstrukcijom,
02:45
It's like a project on which they're constantly adding
59
153318
2425
i oni ga konstantno nadograđuju,
02:47
upgrades and improvements and corrections.
60
155743
3305
poboljšavaju i ispravljaju.
02:51
And for more and more of us,
61
159048
1895
Za sve više nas
02:52
home has really less to do with a piece of soil
62
160943
4455
dom predstavlja dio duše,
02:57
than, you could say, with a piece of soul.
63
165398
2751
prije nego dio zemlje.
03:00
If somebody suddenly asks me, "Where's your home?"
64
168149
2394
Ako me neko odjednom upita gdje je moj dom,
03:02
I think about my sweetheart or my closest friends
65
170543
2926
pomislim na svoju dragu,
na svoje bliske prijatelje
03:05
or the songs that travel with me wherever I happen to be.
66
173469
4267
ili na pjesme koje putuju
sa mnom gdje god da odem.
03:09
And I'd always felt this way,
67
177736
1857
Uvijek sam se ovako osjećao,
03:11
but it really came home to me, as it were,
68
179593
2743
ali sam sve ovo potpuno shvatio
03:14
some years ago when I was climbing up the stairs
69
182336
2718
tek prije nekoliko godina,
penjući se stepenicama
03:17
in my parents' house in California,
70
185054
2702
u kući svojih roditelja u Kaliforniji.
03:19
and I looked through the living room windows
71
187756
2826
Gledao sam prozore u dnevnoj sobi
03:22
and I saw that we were encircled by 70-foot flames,
72
190582
5178
i primijetio sam da smo bili
okruženi dugačkim plamenovima,
03:27
one of those wildfires that regularly tear through
73
195760
2486
jednim od onih požara koji redovno bukte
03:30
the hills of California and many other such places.
74
198246
3831
brdima Kalifornije i sličnim mjestima.
03:34
And three hours later, that fire had reduced
75
202077
3025
Tri sata kasnije, ta vatra je
03:37
my home and every last thing in it
76
205102
2744
sve u mojoj kući pretvorila u pepeo,
03:39
except for me to ash.
77
207846
3018
osim mene.
03:42
And when I woke up the next morning,
78
210864
2710
Kada sam se sljedećeg jutra probudio
03:45
I was sleeping on a friend's floor,
79
213574
1561
na podu u kući svog prijatelja,
03:47
the only thing I had in the world was a toothbrush
80
215135
2558
jedina stvar koju sam imao na svijetu
03:49
I had just bought from an all-night supermarket.
81
217693
2567
je bila četkica za zube
koju sam kupio u dragstoru.
03:52
Of course, if anybody asked me then,
82
220260
1906
Naravno, da me je u tom momentu neko pitao
03:54
"Where is your home?"
83
222166
1359
gdje je moj dom,
03:55
I literally couldn't point to any physical construction.
84
223525
3992
ne bih mu mogao pokazati
nijednu fizičku konstrukciju.
03:59
My home would have to be whatever I carried around inside me.
85
227517
4732
Moj dom bi bio sve ono što nosim u sebi.
04:04
And in so many ways, I think this is a terrific liberation.
86
232249
3992
I mislim da je to izvanredno
oslobođenje, na više načina.
04:08
Because when my grandparents were born,
87
236241
2194
Kada su se moji baba i djed rodili,
04:10
they pretty much had their sense of home,
88
238435
2527
oni su imali svoju ideju doma,
04:12
their sense of community, even their sense of enmity,
89
240962
3492
osjećaj pripadnosti zajednici,
čak i osjećaj neprijateljstva
04:16
assigned to them at birth,
90
244454
1925
koji im je dodijeljen na rođenju,
04:18
and didn't have much chance of stepping outside of that.
91
246379
2978
i nijesu imali šanse da izađu iz tih okvira.
04:21
And nowadays, at least some of us can choose our sense of home,
92
249357
3707
Danas, barem neki od nas
mogu izabrati svoju ideju doma,
04:25
create our sense of community,
93
253064
2158
stvoriti osjećaj pripadnosti zajednici,
04:27
fashion our sense of self, and in so doing
94
255222
3581
oblikovati svoju ličnost i na taj način
04:30
maybe step a little beyond
95
258803
2137
izaći van granica
04:32
some of the black and white divisions
96
260940
1768
onih crno-bijelih podjela
04:34
of our grandparents' age.
97
262708
1850
iz doba u kojem su naše babe i djedovi živjeli.
04:36
No coincidence that the president
98
264558
1884
Nije slučajnost što je predsjednik
04:38
of the strongest nation on Earth is half-Kenyan,
99
266442
2731
najjače nacije na planeti polu-Kenijac,
04:41
partly raised in Indonesia,
100
269173
1607
koji je djelimično odrastao u Indoneziji,
04:42
has a Chinese-Canadian brother-in-law.
101
270780
3599
i ima šuraka koji je Kanađanin
kineskog porijekla.
04:46
The number of people living in countries not their own
102
274379
3464
Broj ljudi koji živi u državama
u kojima nijesu rođeni
04:49
now comes to 220 million,
103
277843
4787
je sada dostigao 220 miliona,
04:54
and that's an almost unimaginable number,
104
282630
2614
i taj broj je gotovo nezamisliv.
04:57
but it means that if you took the whole population of Canada
105
285244
3750
Ako biste uzeli svu populaciju Kanade
05:00
and the whole population of Australia
106
288994
1916
i svu populaciju Australije,
05:02
and then the whole population of Australia again
107
290910
2180
i onda ponovo svu populaciju Australije
05:05
and the whole population of Canada again
108
293090
2772
i ponovo populaciju Kanade
05:07
and doubled that number,
109
295862
1683
i kada biste sve to udvostručili,
05:09
you would still have fewer people than belong
110
297545
2143
i dalje biste imali manje ljudi
05:11
to this great floating tribe.
111
299688
2231
nego što ih ima u ovom pokretnom plemenu.
05:13
And the number of us who live outside
112
301919
1777
Broj nas koji žive van
05:15
the old nation-state categories is increasing so quickly,
113
303696
4093
starih kategorija nacija
i država se brzo uvećava,
05:19
by 64 million just in the last 12 years,
114
307789
3630
za 64 miliona u proteklih 12 godina,
05:23
that soon there will be more of us than there are Americans.
115
311419
3480
tako da će nas uskoro biti više od Amerikanaca.
05:26
Already, we represent the fifth-largest nation on Earth.
116
314899
4674
Već predstavljamo petu
po veličini naciju na svijetu.
05:31
And in fact, in Canada's largest city, Toronto,
117
319573
2856
Zapravo, u najvećem gradu u Kanadi, Torontu,
05:34
the average resident today is what used to be called
118
322429
3690
danas je prosječan stanovnik
onaj koji se nekada nazivao
05:38
a foreigner, somebody born in a very different country.
119
326119
4092
strancem, nekim ko se rodio u drugoj državi.
05:42
And I've always felt that the beauty of being surrounded by the foreign
120
330211
3789
Uvijek sam smatrao da je
biti okružen stranim predivno
05:46
is that it slaps you awake.
121
334000
1597
zato što vam otvori oči.
05:47
You can't take anything for granted.
122
335597
2804
Ništa ne možete uzeti zdravo za gotovo.
05:50
Travel, for me, is a little bit like being in love,
123
338401
2734
Za mene, putovanje je kao kada se zaljubite,
05:53
because suddenly all your senses are at the setting marked "on."
124
341135
4057
zato što se odjednom uključe sva vaša čula.
05:57
Suddenly you're alert to the secret patterns of the world.
125
345192
4001
Iznenada ste svjesni svih tajnih šablona svijeta.
06:01
The real voyage of discovery, as Marcel Proust famously said,
126
349193
4316
Kako je to Marsel Prust slavno rekao,
pravo putovanje otkrića
06:05
consists not in seeing new sights,
127
353509
2998
se ne sastoji iz posmatranja novih znamenitosti,
06:08
but in looking with new eyes.
128
356507
2370
već u gledanju novim očima.
06:10
And of course, once you have new eyes,
129
358877
1966
Naravno, kada dobijete te nove oči,
06:12
even the old sights, even your home
130
360843
2437
čak i stare znamenitosti i pogledi,
kao i sam dom,
06:15
become something different.
131
363280
2677
postaju sasvim drugačiji.
06:17
Many of the people living in countries not their own
132
365957
2818
Mnogi ljudi koji žive u državama
u kojima nijesu rođeni
06:20
are refugees who never wanted to leave home
133
368775
3083
su izbjeglice koje nikada nijesu htjele
da napuste svoje domove
06:23
and ache to go back home.
134
371858
2716
i žude da se njima vrate.
06:26
But for the fortunate among us,
135
374574
1647
Međutim, onim srećnicima među nama,
06:28
I think the age of movement brings exhilarating new possibilities.
136
376221
4281
doba pokreta donosi
uzbudljive nove mogućnosti.
06:32
Certainly when I'm traveling,
137
380502
1065
Kada putujem,
06:33
especially to the major cities of the world,
138
381567
2314
naročito u velike gradove svijeta,
06:35
the typical person I meet today
139
383881
2125
tipična osoba koju danas upoznam je,
06:38
will be, let's say, a half-Korean, half-German young woman
140
386006
4545
recimo, mlada polu-Korejka, polu-Njemica
06:42
living in Paris.
141
390551
1703
koja živi u Parizu.
06:44
And as soon as she meets a half-Thai,
142
392254
3058
I čim ona upozna momka
koji je polu-Tajlanđanin,
06:47
half-Canadian young guy from Edinburgh,
143
395312
3214
polu-Kanađanin iz Edinburga,
06:50
she recognizes him as kin.
144
398526
2477
ona će ga prepoznati kao svog rođaka.
06:53
She realizes that she probably has much more in common with him
145
401003
4339
Shvatiće da sigurno ima
mnogo više zajedničkog sa njim
06:57
than with anybody entirely of Korea or entirely of Germany.
146
405342
3593
nego sa bilo kim ko je sasvim
iz Koreje ili sasvim iz Njemačke.
07:00
So they become friends. They fall in love.
147
408935
2758
Tako oni postanu prijatelji, i zaljube se.
07:03
They move to New York City.
148
411693
2278
Presele se u Njujork.
07:05
(Laughter)
149
413971
2163
(Smijeh)
07:08
Or Edinburgh.
150
416134
1386
Ili Edinburg.
07:09
And the little girl who arises out of their union
151
417520
3274
I djevojčica koja će nastati iz te veze
07:12
will of course be not Korean or German
152
420794
2131
naravno da neće biti ni Korejka, ni Njemica,
07:14
or French or Thai or Scotch or Canadian
153
422925
2543
ni Francuskinja, ni Tajlađanka,
ni Škotlanđanka, niti Kanađanka,
07:17
or even American, but a wonderful
154
425468
2105
pa čak ni Amerikanka, već će ona biti
07:19
and constantly evolving mix of all those places.
155
427573
4134
divna mješavina svih tih mjesta,
koja se konstantno razvija.
07:23
And potentially, everything about the way
156
431707
2765
Eventualno, način na koji će
07:26
that young woman dreams about the world,
157
434472
2749
ova mlada djevojka sanjati,
07:29
writes about the world, thinks about the world,
158
437221
3046
pisati i misliti o svijetu
07:32
could be something different,
159
440267
1970
će biti drugačiji,
07:34
because it comes out of this almost unprecedented
160
442237
3195
zato što dolazi iz jedinstvene
07:37
blend of cultures.
161
445432
1973
mješavine kultura.
07:39
Where you come from now is much less important
162
447405
3084
Odakle dolazite je danas mnogo manje bitno
07:42
than where you're going.
163
450489
1648
od toga gdje idete.
07:44
More and more of us are rooted in the future
164
452137
2396
Sve više nas je ukorijenjeno u budućnost
07:46
or the present tense as much as in the past.
165
454533
3296
i sadašnjost isto koliko i u prošlost.
07:49
And home, we know, is not just the place
166
457829
2563
I znamo da dom nije samo mjesto
07:52
where you happen to be born.
167
460392
2110
gdje ste rođeni.
07:54
It's the place where you become yourself.
168
462502
4473
Dom je mjesto gdje postajete ono što jeste.
07:58
And yet,
169
466975
2422
Ipak,
08:01
there is one great problem with movement,
170
469397
2665
postoji jedan veliki problem sa kretanjem.
08:04
and that is that it's really hard to get your bearings
171
472062
3211
Jako je teško orijentisati se
08:07
when you're in midair.
172
475273
1618
dok ste u vazduhu.
08:08
Some years ago, I noticed that I had accumulated
173
476891
3286
Prije nekoliko godina, primijetio sam
da sam samo United Airlines-om
08:12
one million miles on United Airlines alone.
174
480177
3522
prešao više od jedan i po milion kilometara.
08:15
You all know that crazy system,
175
483699
2050
Svi znate taj ludi sistem,
08:17
six days in hell, you get the seventh day free.
176
485749
3728
šest dana u paklu, sedmi dobijate džabe.
08:21
(Laughter)
177
489477
3506
(Smijeh)
08:24
And I began to think that really,
178
492983
2276
Počeo sam da mislim da je kretanje
08:27
movement was only as good as the sense of stillness
179
495259
3279
ustvari dovoljno dobro kao i mirovanje
08:30
that you could bring to it to put it into perspective.
180
498538
3847
koje vam pomaže da ga sasvim shvatite.
08:34
And eight months after my house burned down,
181
502385
2854
Osam mjeseci nakon što je
moja kuća sagorjela,
08:37
I ran into a friend who taught at a local high school,
182
505239
2722
sreo sam prijatelja koji predaje
u lokalnoj srednjoj školi.
08:39
and he said, "I've got the perfect place for you."
183
507961
3532
Rekao mi je da ima savršeno mjesto za mene.
08:43
"Really?" I said. I'm always a bit skeptical
184
511493
2008
„Stvarno?“, upitao sam. Obično sam skeptičan
08:45
when people say things like that.
185
513501
1478
kada ljudi kažu takve stvari.
08:46
"No, honestly," he went on,
186
514979
1370
„Ne, stvarno“, nastavio je,
08:48
"it's only three hours away by car,
187
516349
1846
„kolima je udaljeno samo tri sata,
08:50
and it's not very expensive,
188
518195
1615
nije puno skupo,
08:51
and it's probably not like anywhere you've stayed before."
189
519810
3579
i sigurno nije nalik ni jednom
mjestu gdje si ranije bio.“
08:55
"Hmm." I was beginning to get slightly intrigued. "What is it?"
190
523389
4199
„Hmm“, malo me je zaintrigirao.
„Koje je to mjesto?“
08:59
"Well —" Here my friend hemmed and hawed —
191
527588
2779
„Pa...“, moj prijatelj je odugovlačio.
09:02
"Well, actually it's a Catholic hermitage."
192
530367
3582
„Ustvari, radi se o katoličkom
isposničkom manastiru.“
09:05
This was the wrong answer.
193
533949
1966
Ovo je bio pogrešan odgovor.
09:07
I had spent 15 years in Anglican schools,
194
535915
2547
Proveo sam 15 godina
u anglikanskim školama,
09:10
so I had had enough hymnals and crosses to last me a lifetime.
195
538462
4598
i bilo mi je dosta crkvenih pjesmarica
i krstova za čitav život.
09:15
Several lifetimes, actually.
196
543060
2271
Više života, ustvari.
09:17
But my friend assured me that he wasn't Catholic,
197
545331
2558
Moj me je prijatelj ipak uvjerio da nije katolik,
09:19
nor were most of his students,
198
547889
1414
kao što nije ni većina njegovih učenika,
09:21
but he took his classes there every spring.
199
549303
2820
ali da je tamo držao časove svakog proljeća.
09:24
And as he had it, even the most restless, distractible,
200
552123
4763
Čak i najnemirniji, najrastrojeniji
09:28
testosterone-addled 15-year-old Californian boy
201
556886
4034
kalifornijski petnaestogodišnjak,
koji je smeten testosteronom,
09:32
only had to spend three days in silence
202
560920
3236
bi se poslije tri dana tišine
09:36
and something in him cooled down and cleared out.
203
564156
4254
smirio i pročistio.
09:40
He found himself.
204
568410
2309
Pronašao bi se.
09:42
And I thought, "Anything that works for a 15-year-old boy
205
570719
2695
Pomislio sam da sve ono što odgovara petnaestogodišnjaku,
09:45
ought to work for me."
206
573414
1383
odgovara i meni.
09:46
So I got in my car, and I drove three hours north
207
574797
3610
Sjeo sam u kola, i vozio se tri sata sjeverno,
09:50
along the coast,
208
578407
1476
duž obale,
09:51
and the roads grew emptier and narrower,
209
579883
2560
i putevi su postajali sve prazniji i sve uži.
09:54
and then I turned onto an even narrower path,
210
582443
2764
Onda sam skrenuo na još uzaniji put,
09:57
barely paved, that snaked for two miles
211
585207
3640
gotovo neasfaltiran, koji se krivudao
malo više od 3 kilometra
10:00
up to the top of a mountain.
212
588847
2523
do vrha planine.
10:03
And when I got out of my car,
213
591370
2839
Kada sam izašao iz kola,
10:06
the air was pulsing.
214
594209
2370
vazduh je pulsirao.
10:08
The whole place was absolutely silent,
215
596579
1860
Cijelo mjesto je bilo sasvim tiho,
10:10
but the silence wasn't an absence of noise.
216
598439
3460
ali tišina nije predstavljala odsustvo buke.
10:13
It was really a presence of a kind of energy or quickening.
217
601899
4041
Ona je ustvari bila prisustvo
jedne energije ili oživljavanja.
10:17
And at my feet was the great, still blue plate
218
605940
3511
Pod mojim nogama je bila velika, mirna, plava
10:21
of the Pacific Ocean.
219
609451
2254
ploča Tihog okeana.
10:23
All around me were 800 acres of wild dry brush.
220
611705
4434
800 hektara divljeg, suvog čestara
me je okružavalo.
10:28
And I went down to the room in which I was to be sleeping.
221
616139
2646
Otišao sam u sobu gdje je trebalo da spavam.
10:30
Small but eminently comfortable,
222
618785
1865
Bila je mala ali izuzetno udobna,
10:32
it had a bed and a rocking chair
223
620650
2209
sa krevetom, stolicom za ljuljanje,
10:34
and a long desk and even longer picture windows
224
622859
3174
velikim pisaćim stolom, i još većim prozorima
10:38
looking out on a small, private, walled garden,
225
626033
4289
koji su gledali na mali, privatan, ograđen vrt,
10:42
and then 1,200 feet of golden pampas grass
226
630322
3200
od kog se oko 400 metara
zlatne ravničarske trave
10:45
running down to the sea.
227
633522
2992
protezalo do mora.
10:48
And I sat down, and I began to write,
228
636514
3169
Onda sam sjeo i počeo da pišem
10:51
and write, and write,
229
639683
1504
i pišem i pišem,
10:53
even though I'd gone there really to get away from my desk.
230
641187
3613
iako sam tamo ustvari otišao
da bih se odvojio od svog pisaćeg stola.
10:56
And by the time I got up, four hours had passed.
231
644800
4494
Kada sam ustao, četiri sata su bila prošla.
11:01
Night had fallen,
232
649294
2129
Pala je noć,
11:03
and I went out under this great overturned saltshaker of stars,
233
651423
4756
i izašao sam pod nebo
koje je bilo rasuto zvijezdama.
11:08
and I could see the tail lights of cars
234
656179
2252
Vidio sam zadnja svijetla automobila
11:10
disappearing around the headlands 12 miles to the south.
235
658431
4213
kako nestaju iza litica 20 kilometara južno.
11:14
And it really seemed like my concerns of the previous day
236
662644
3708
I stvarno se činilo da sve moje brige
iz proteklog dana
11:18
vanishing.
237
666352
1950
nestaju.
11:20
And the next day, when I woke up
238
668302
1812
Sljedećeg jutra, kad sam se probudio,
11:22
in the absence of telephones and TVs and laptops,
239
670114
3468
nije bilo telefona, televizora i laptopova,
11:25
the days seemed to stretch for a thousand hours.
240
673582
4153
pa mi se dan činio hiljadu sati dug.
11:29
It was really all the freedom I know when I'm traveling,
241
677735
3699
Sve je to izgledalo kao ona sloboda
koju osjećam dok putujem,
11:33
but it also profoundly felt like coming home.
242
681434
4614
ali sam se takođe osjećao
kao da sam došao kući.
11:38
And I'm not a religious person,
243
686048
1616
Nijesam religiozan,
11:39
so I didn't go to the services.
244
687664
1466
tako da nijesam išao na mise.
11:41
I didn't consult the monks for guidance.
245
689130
2604
Nijesam tražio savjete od monaha.
11:43
I just took walks along the monastery road
246
691734
2780
Samo sam šetao manastirskim putem
11:46
and sent postcards to loved ones.
247
694514
2349
i svojim voljenima sam poslao razglednice.
11:48
I looked at the clouds,
248
696863
1834
Gledao sam oblake,
11:50
and I did what is hardest of all for me to do usually,
249
698697
4325
i pokušavao sam da radim
ono što je meni bilo najteže –
11:55
which is nothing at all.
250
703022
2494
apsolutno ništa.
11:57
And I started to go back to this place,
251
705516
2308
Počeo sam da se vraćam ovom mjestu,
11:59
and I noticed that I was doing my most important work there
252
707824
3568
i primijetio sam da tamo
završavam najbitnije poslove
12:03
invisibly just by sitting still,
253
711392
3531
sjedeći mirno,
12:06
and certainly coming to my most critical decisions
254
714923
3125
i tamo sam donio sve one bitne odluke
12:10
the way I never could when I was racing
255
718048
2282
koje nikada ne bih mogao donijeti žureći
12:12
from the last email to the next appointment.
256
720330
2573
od jednog e-maila do sljedećeg sastanka.
12:14
And I began to think that something in me
257
722903
2629
Počeo sam da mislim da je nešto u meni
12:17
had really been crying out for stillness,
258
725532
1989
žudjelo za mirovanjem,
12:19
but of course I couldn't hear it
259
727521
1442
ali ja to naravno nijesam shvatao
12:20
because I was running around so much.
260
728963
1313
jer sam bio previše zauzet.
12:22
I was like some crazy guy who puts on a blindfold
261
730276
3232
Bio sam kao neka budala koja sebi veže oči
12:25
and then complains that he can't see a thing.
262
733508
3231
i onda se žali da ništa ne vidi.
12:28
And I thought back to that wonderful phrase
263
736739
2541
Sjetio sam se one divne Senekine rečenice
12:31
I had learned as a boy from Seneca,
264
739280
2372
koju sam naučio kao dječak:
12:33
in which he says, "That man is poor
265
741652
3658
„Nije siromašan
12:37
not who has little but who hankers after more."
266
745310
5373
onaj koji ima malo,
već onaj koji želi više.“
12:42
And, of course, I'm not suggesting
267
750683
2092
Naravno, ne predlažem
12:44
that anybody here go into a monastery.
268
752775
1671
da svako ide u manastir.
12:46
That's not the point.
269
754446
1755
To nije poenta.
12:48
But I do think it's only by stopping movement
270
756201
3718
Ali mislim da možete shvatiti kuda da idete
12:51
that you can see where to go.
271
759919
2296
samo ako prestanete da se krećete.
12:54
And it's only by stepping out of your life and the world
272
762215
3605
I da bi znali šta vam je najbitnije
12:57
that you can see what you most deeply care about
273
765820
3569
i da biste našli svoj dom,
13:01
and find a home.
274
769389
2406
morate iskoračiti iz svog života i svijeta.
13:03
And I've noticed so many people now
275
771795
2043
Primijetio sam da danas mnogo ljudi
13:05
take conscious measures to sit quietly for 30 minutes
276
773838
3088
svakog jutra svjesno izdvoji 30 minuta
13:08
every morning just collecting themselves
277
776926
2533
da bi mirno sjeli i sabrali se
13:11
in one corner of the room without their devices,
278
779459
2560
u kutku sobe, bez svih uređaja.
13:14
or go running every evening,
279
782019
2073
Ili možda trče svake večeri,
13:16
or leave their cell phones behind
280
784092
1956
ili ostave svoj telefon kući
13:18
when they go to have a long conversation with a friend.
281
786048
3917
kada odu da se nađu sa prijateljem.
13:21
Movement is a fantastic privilege,
282
789965
3169
Pokret je fantastična privilegija,
13:25
and it allows us to do so much that our grandparents
283
793134
3357
i daje nam mogućnost da radimo sve ono
o čemu naše babe i djedovi
13:28
could never have dreamed of doing.
284
796491
2121
nijesu mogli ni sanjati.
13:30
But movement, ultimately,
285
798612
1905
Ali pokret ima značenje
13:32
only has a meaning if you have a home to go back to.
286
800517
4541
samo ako imate dom kojem ćete se vratiti.
13:37
And home, in the end, is of course
287
805058
2791
I na kraju, dom, naravno,
13:39
not just the place where you sleep.
288
807849
2868
nije samo mjesto gdje spavate,
13:42
It's the place where you stand.
289
810717
2639
već mjesto gdje stojite.
13:45
Thank you.
290
813356
1457
Hvala.
13:46
(Applause)
291
814813
5693
(Aplauz)
Translated by Martina Abat
Reviewed by Radica Stojanovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pico Iyer - Global author
Pico Iyer has spent more than 30 years tracking movement and stillness -- and the way criss-crossing cultures have changed the world, our imagination and all our relationships.

Why you should listen

In twelve books, covering everything from Revolutionary Cuba to the XIVth Dalai Lama, Islamic mysticism to our lives in airports, Pico Iyer has worked to chronicle the accelerating changes in our outer world, which sometimes make steadiness and rootedness in our inner world more urgent than ever. In his TED Book, The Art of Stillness, he draws upon travels from North Korea to Iran to remind us how to remain focused and sane in an age of frenzied distraction. As he writes in the book, "Almost everybody I know has this sense of overdosing on information and getting dizzy living at post-human speeds ... All of us instinctively feel that something inside us is crying out for more spaciousness and stillness to offset the exhilarations of this movement and the fun and diversion of the modern world."

More profile about the speaker
Pico Iyer | Speaker | TED.com