ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com
TEDGlobalLondon

Yuval Noah Harari: What explains the rise of humans?

Yuval Noah Harari: Vad förklarar människans framgång?

Filmed:
6,090,144 views

För 70 000 år sedan var våra mänskliga förfäder obetydliga djur, som skötte sig själva i ett hörn av Afrika tillsammans med alla de andra djuren. Men nu kan man knappast ifrågasätta att människan dominerar jorden; vi har spritt ut oss till varje kontinent, och våra handlingar avgör andra arters öden (och möjligtvis själva planetens öde). Hur kom vi hit? Historikern Yuval Noah Harari presenterar en förvånande förklaring till människans framgång.
- Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Seventy-thousandSjuttio - tusen yearsår agosedan, our ancestorsförfäder
were insignificantobetydlig animalsdjur.
0
1309
5065
För 70 000 år sedan
var våra förfäder oansenliga djur.
00:18
The mostmest importantViktig thing to know
about prehistoricförhistoriska humansmänniskor
1
6398
4099
Den viktigaste kunskapen
om förhistoriska människor
är att de var oviktiga.
00:22
is that they were unimportantoviktigt.
2
10521
1952
00:24
TheirDeras impactinverkan on the worldvärld was not
much greaterstörre than that of jellyfishmaneter
3
12497
5134
Deras inflytande på världen
var inte mycket större än maneternas
eller eldflugornas eller hackspettarnas.
00:29
or fireflieseldflugor or woodpeckershackspettar.
4
17655
2361
00:32
TodayIdag, in contrastkontrast,
we controlkontrollera this planetplanet.
5
20643
3583
Idag däremot, styr vi planeten.
00:36
And the questionfråga is:
6
24853
1342
Och frågan är:
00:38
How did we come from there to here?
7
26219
3122
Hur kom vi därifrån hit?
00:41
How did we turnsväng ourselvesoss själva
from insignificantobetydlig apesapor,
8
29666
3652
Hur omvandlade vi oss
från obetydliga apor,
upptagna med sina egna bestyr
i ett av Afrikas hörn,
00:45
mindingskötte theirderas ownegen businessföretag
in a cornerhörn of AfricaAfrika,
9
33342
3147
till jordens härskare?
00:48
into the rulerslinjalerna of planetplanet EarthJorden?
10
36513
2490
00:51
UsuallyVanligtvis, we look for the differenceskillnad
betweenmellan us and all the other animalsdjur
11
39876
5690
Vanligtvis letar vi efter skillnader
mellan oss och alla andra djur
på den individuella nivån.
00:57
on the individualenskild levelnivå.
12
45590
1481
00:59
We want to believe -- I want to believe --
13
47412
2994
Vi vill tro -- jag vill tro --
att jag har något särskilt,
01:02
that there is something specialsärskild about me,
14
50430
3548
i min kropp, i min hjärna,
01:06
about my bodykropp, about my brainhjärna,
15
54002
3126
som gör mig överlägsen en hund,
eller en gris, eller en schimpans.
01:09
that makesgör me so superioröverlägsen
to a doghund or a piggris, or a chimpanzeeschimpans.
16
57152
5283
01:15
But the truthsanning is that,
on the individualenskild levelnivå,
17
63221
3261
Men sanningen är
att på den individuella nivån
är jag pinsamt lik en schimpans.
01:18
I'm embarrassinglypinsamt similarliknande
to a chimpanzeeschimpans.
18
66506
3031
01:22
And if you take me and a chimpanzeeschimpans
and put us togethertillsammans on some lonelyensam islandö,
19
70029
5235
Och sätter man mig och en schimpans
tillsammans på en öde ö,
och vi tvingas kämpa för vår överlevnad
för att se vem som klarar sig bäst,
01:27
and we had to strugglekamp for survivalöverlevnad
to see who survivesöverlever better,
20
75288
4248
skulle jag definitivt satsa på
schimpansen, inte på mig själv.
01:31
I would definitelydefinitivt placeplats my betslå vad
on the chimpanzeeschimpans, not on myselfjag själv.
21
79560
5216
01:37
And this is not something
wrongfel with me personallypersonligen.
22
85419
3026
Och det är inget fel på mig personligen.
Jag antar att om man tog
nästan vem som helst av er, och satte er
01:40
I guessgissa if they tooktog almostnästan any one
of you, and placedplacerad you aloneensam
23
88469
4126
själva med en schimpans på någon ö,
01:44
with a chimpanzeeschimpans on some islandö,
24
92619
1965
skulle schimpansen klara sig
mycket bättre.
01:46
the chimpanzeeschimpans would do much better.
25
94608
2467
01:50
The realverklig differenceskillnad betweenmellan humansmänniskor
and all other animalsdjur
26
98823
4185
Den verkliga skillnaden
mellan människor och alla andra djur
är inte på den individuella nivån;
01:55
is not on the individualenskild levelnivå;
27
103032
2447
den är på den kollektiva nivån.
01:57
it's on the collectivekollektiv levelnivå.
28
105503
1602
01:59
HumansMänniskor controlkontrollera the planetplanet
because they are the only animalsdjur
29
107518
4806
Människor styr planeten
eftersom de är de enda djuren
som kan samarbeta både flexibelt
och i mycket stora grupper.
02:04
that can cooperatesamarbeta bothbåde flexiblyflexibelt
and in very largestor numberstal.
30
112348
5177
02:10
Now, there are other animalsdjur --
31
118167
1768
Nå, det finns andra djur --
som de sociala insekterna, bin, myror --
02:11
like the socialsocial insectsinsekter,
the beesbina, the antsmyror --
32
119959
3171
som kan samarbeta i stora grupper,
men de gör det inte flexibelt.
02:15
that can cooperatesamarbeta in largestor numberstal,
but they don't do so flexiblyflexibelt.
33
123154
4572
02:20
TheirDeras cooperationsamarbete is very rigidstyv.
34
128099
2437
Deras samarbete är väldigt stelt.
02:23
There is basicallyi grund och botten just one way
in whichsom a beehiveBeehive can functionfungera.
35
131012
4179
Det finns egentligen bara ett sätt
för en bikupa att fungera.
Och om en ny möjlighet
eller fara dyker upp,
02:27
And if there's a newny opportunitymöjlighet
or a newny dangerfara,
36
135215
3811
02:31
the beesbina cannotkan inte reinventåteruppfinna
the socialsocial systemsystemet overnightöver natten.
37
139050
4543
kan inte bin bygga om
sitt sociala system över en natt.
De kan till exempel inte
avrätta drottningen
02:35
They cannotkan inte, for exampleexempel,
executeKör the queendrottning
38
143617
2880
och etablera en republik av bin,
02:38
and establishslå fast a republicRepubliken of beesbina,
39
146521
1906
eller en kommunistisk
diktatur av arbetarbin.
02:40
or a communistkommunistiska dictatorshipdiktatur
of workerarbetstagare beesbina.
40
148451
3102
02:44
Other animalsdjur, like the socialsocial mammalsdäggdjur --
41
152442
2343
Andra djur, som de sociala däggdjuren --
02:46
the wolvesWolves, the elephantselefanter,
the dolphinsdelfiner, the chimpanzeesschimpanser --
42
154809
3874
vargar, elefanter,
delfiner, schimpanser --
kan samarbeta mycket mer flexibelt,
02:50
they can cooperatesamarbeta much more flexiblyflexibelt,
43
158707
2746
men bara i små grupper,
02:53
but they do so only in smallsmå numberstal,
44
161477
3341
eftersom samarbete bland schimpanser
02:56
because cooperationsamarbete amongbland chimpanzeesschimpanser
45
164842
2873
02:59
is basedbaserad on intimateintima knowledgekunskap,
one of the other.
46
167739
4048
är baserat på intim kännedom
mellan individer.
Jag är en schimpans
och du är en schimpans,
03:03
I'm a chimpanzeeschimpans and you're a chimpanzeeschimpans,
47
171811
2768
och jag vill samarbeta med dig,
03:06
and I want to cooperatesamarbeta with you.
48
174603
1803
behöver jag känna dig personligen.
03:08
I need to know you personallypersonligen.
49
176430
2595
Vad för sorts schimpans är du?
03:11
What kindsnäll of chimpanzeeschimpans are you?
50
179049
1770
Är du en snäll schimpans?
03:12
Are you a nicetrevlig chimpanzeeschimpans?
51
180843
1413
03:14
Are you an evilondska chimpanzeeschimpans?
52
182280
1653
Är du en ondskefull schimpans?
Är du pålitlig?
03:15
Are you trustworthypålitlig?
53
183957
1444
Om jag inte känner dig,
hur kan jag samarbeta med dig?
03:17
If I don't know you, how can I
cooperatesamarbeta with you?
54
185425
3053
03:21
The only animaldjur- that can combinekombinera
the two abilitiesförmågor togethertillsammans
55
189676
3751
Det enda djur som kombinerar
de två förmågorna
att samarbeta både flexibelt
och i mycket stora grupper
03:25
and cooperatesamarbeta bothbåde flexiblyflexibelt
and still do so in very largestor numberstal
56
193451
5296
är vi, homo sapiens.
03:30
is us, HomoHomo sapienssapiens.
57
198771
1630
03:32
One versusmot one, or even 10 versusmot 10,
58
200973
4131
En mot en, eller till och med tio mot tio,
kan schimpanser kanske vara bättre än oss.
03:37
chimpanzeesschimpanser mightmakt be better than us.
59
205128
2569
03:40
But, if you pitgropen 1,000 humansmänniskor
againstmot 1,000 chimpanzeesschimpanser,
60
208112
5179
Men ställer man 1000 människor
mot 1000 schimpanser
vinner människorna lätt,
av den enkla anledningen
03:45
the humansmänniskor will winvinna easilylätt,
for the simpleenkel reasonanledning
61
213315
3618
att tusen schimpanser
inte kan samarbeta alls.
03:48
that a thousandtusen chimpanzeesschimpanser
cannotkan inte cooperatesamarbeta at all.
62
216957
3733
03:53
And if you now try to cramCRAM
100,000 chimpanzeesschimpanser
63
221337
4051
Försöker man sedan klämma in
100 000 schimpanser
på Oxford Street, eller Wembley Stadium,
03:57
into OxfordOxford StreetStreet,
or into WembleyWembley StadiumStadium,
64
225412
3616
Himmelska fridens torg eller Vatikanen,
04:01
or TienanmenHimmelska fridens SquareTorget or the VaticanVatikanen,
65
229052
2532
04:03
you will get chaoskaos, completekomplett chaoskaos.
66
231608
2617
blir det kaos, totalt kaos.
Föreställ er Wembley Stadium
med 100 000 schimpanser.
04:06
Just imaginetänka WembleyWembley StadiumStadium
with 100,000 chimpanzeesschimpanser.
67
234249
3859
04:10
CompleteSlutföra madnessgalenskap.
68
238616
1190
Total galenskap.
04:12
In contrastkontrast, humansmänniskor normallyi vanliga fall
gathersamla there in tenstiotals of thousandstusentals,
69
240219
5942
Som kontrast samlas vanligtvis
tiotusentals människor där,
och det brukar inte resultera i kaos.
04:18
and what we get is not chaoskaos, usuallyvanligtvis.
70
246185
3064
Resultatet är extremt sofistikerade
och effektiva nätverk av samarbete.
04:21
What we get is extremelyytterst sophisticatedsofistikerad
and effectiveeffektiv networksnät of cooperationsamarbete.
71
249273
6087
04:28
All the hugeenorm achievementsprestationer
of humankindmänskligheten throughoutgenom hela historyhistoria,
72
256554
4590
Alla de stora mänskliga
prestationerna genom historien,
vare sig det handlar om pyramidbyggen
eller att flyga till månen,
04:33
whetherhuruvida it's buildingbyggnad the pyramidspyramiderna
or flyingflygande to the moonmåne,
73
261168
3283
har inte baserats på individuella förmågor
04:36
have been basedbaserad not
on individualenskild abilitiesförmågor,
74
264475
2575
utan på denna förmåga att
samarbeta flexibelt i stora grupper.
04:39
but on this abilityförmåga to cooperatesamarbeta
flexiblyflexibelt in largestor numberstal.
75
267074
3825
04:43
Think even about this very talk
that I'm givingger now:
76
271465
3657
Tänk bara på det tal jag håller nu:
Jag står här framför en publik
på ungefär 300-400 personer,
04:47
I'm standingstående here in frontfrämre of an audiencepublik
of about 300 or 400 people,
77
275146
5984
de flesta av er är främlingar för mig.
04:53
mostmest of you are completekomplett strangersfrämlingar to me.
78
281154
3124
04:56
SimilarlyPå samma sätt, I don't really know
all the people who have organizedorganiserad
79
284928
4984
Jag känner inte heller alla de
som har organiserat
och arbetat på detta evenemang.
05:01
and workedarbetade on this eventhändelse.
80
289936
1627
05:03
I don't know the pilotpilot
and the crewbesättning membersmedlemmar of the planeplan
81
291994
3793
Jag känner inte piloten
eller planets besättning
som flög mig hit till London igår.
05:07
that broughttog med me over here,
yesterdayi går, to LondonLondon.
82
295811
2911
05:11
I don't know the people
who inventeduppfann and manufacturedtillverkas
83
299286
3723
Jag känner inte människorna
som uppfann och tillverkade
den här mikrofonen och dessa kameror,
som spelar in det jag säger.
05:15
this microphonemikrofon and these cameraskameror,
whichsom are recordinginspelning what I'm sayingsäger.
84
303033
4510
05:20
I don't know the people
who wroteskrev all the booksböcker and articlesartiklar
85
308123
3537
Jag känner inte människorna
som skrev alla de böcker och artiklar
som jag läste i förberedelse
för det här talet.
05:23
that I readläsa in preparationförberedelse for this talk.
86
311684
2393
05:26
And I certainlysäkert don't know all the people
87
314495
2810
Och jag känner verkligen inte
alla de människor
som kanske ser det här talet på internet
05:29
who mightmakt be watchingtittar på this talk
over the InternetInternet,
88
317329
3219
någonstans i Buenos Aires eller New Delhi.
05:32
somewherenågonstans in BuenosBuenos AiresAires or in NewNya DelhiDelhi.
89
320572
3027
05:36
NeverthelessÄndå, even thoughdock
we don't know eachvarje other,
90
324162
3509
Men trots att vi inte känner varandra,
kan vi arbeta tillsammans för att skapa
detta globala utbyte av idéer.
05:39
we can work togethertillsammans to createskapa
this globalglobal exchangeutbyta of ideasidéer.
91
327695
5853
05:46
This is something chimpanzeesschimpanser cannotkan inte do.
92
334081
3051
Detta är något schimpanser inte kan.
De kommunicerar förstås,
05:49
They communicatekommunicera, of coursekurs,
93
337156
1814
men man ser aldrig en schimpans resa
till en avlägsen flock av schimpanser
05:50
but you will never catchfånga a chimpanzeeschimpans
travelingreser to some distantavlägsen chimpanzeeschimpans bandband
94
338994
5799
för att hålla ett tal om bananer
eller elefanter,
05:56
to give them a talk about bananasbananer
or about elephantselefanter,
95
344817
4120
eller något annat som kanske
intresserar schimpanser.
06:00
or anything elseannan that mightmakt
interestintressera chimpanzeesschimpanser.
96
348961
3008
06:05
Now cooperationsamarbete is, of coursekurs,
not always nicetrevlig;
97
353389
3490
Samarbete är förstås
inte alltid något fint;
06:08
all the horriblefruktansvärd things humansmänniskor
have been doing throughoutgenom hela historyhistoria --
98
356903
4025
alla de fruktansvärda saker människor
har gjort genom historien --
och vi har gjort en del
riktigt fruktansvärda saker --
06:12
and we have been doing
some very horriblefruktansvärd things --
99
360952
2739
alla dessa ting är också baserade
på storskaligt samarbete.
06:15
all those things are alsoockså basedbaserad
on large-scalestorskalig cooperationsamarbete.
100
363715
5149
Fängelser är system av samarbete;
06:20
PrisonsFängelser are a systemsystemet of cooperationsamarbete;
101
368888
2596
slakthus är system av samarbete;
06:23
slaughterhousesslakterier are a systemsystemet
of cooperationsamarbete;
102
371508
2990
koncentrationsläger är
system av samarbete.
06:26
concentrationkoncentration campsläger
are a systemsystemet of cooperationsamarbete.
103
374522
3004
06:29
ChimpanzeesSchimpanser don't have slaughterhousesslakterier
and prisonsfängelser and concentrationkoncentration campsläger.
104
377907
5180
Schimpanser har inte slakthus och
fängelser och koncentrationsläger.
06:36
Now supposeanta I've managedförvaltade
to convinceövertyga you perhapskanske that yes,
105
384183
3830
Låt oss anta att jag har lyckats
övertyga er om att vi nog
06:40
we controlkontrollera the worldvärld because we can
cooperatesamarbeta flexiblyflexibelt in largestor numberstal.
106
388037
5058
styr världen för att vi kan samarbeta
flexibelt i stora grupper.
06:45
The nextNästa questionfråga that immediatelyomedelbart arisesuppstår
107
393516
2948
Nästa fråga som omedelbart uppstår
i den nyfikne lyssnarens sinne är:
06:48
in the mindsinne of an inquisitivefrågvis listenerlyssnaren is:
108
396488
2883
06:51
How, exactlyexakt, do we do it?
109
399395
2284
Exakt hur gör vi det?
06:54
What enablesmöjliggör us aloneensam, of all the animalsdjur,
to cooperatesamarbeta in suchsådan a way?
110
402083
5782
Vad gör att bara vi, bland alla djur,
kan samarbeta på ett sådant sätt?
07:01
The answersvar is our imaginationfantasi.
111
409714
2546
Svaret är vår fantasi.
07:04
We can cooperatesamarbeta flexiblyflexibelt
with countlessotaliga numberstal of strangersfrämlingar,
112
412998
5432
Vi kan samarbeta flexibelt med
ett oräkneligt antal främlingar,
eftersom endast vi,
bland alla djur på planeten,
07:10
because we aloneensam, of all
the animalsdjur on the planetplanet,
113
418454
3696
kan skapa och tro på fiktion,
fiktiva historier.
07:14
can createskapa and believe fictionsfiktioner,
fictionalfiktiv storiesberättelser.
114
422174
4623
07:19
And as long as everybodyalla believesanser
in the samesamma fictionfiktion,
115
427326
4588
Och så länge alla tror på
samma fiktiva historier,
alla lyder och följer samma regler,
07:23
everybodyalla obeyslyder and followsföljer
the samesamma rulesregler,
116
431938
3542
samma normer, samma värderingar.
07:27
the samesamma normsnormer, the samesamma valuesvärden.
117
435504
2289
07:30
All other animalsdjur use
theirderas communicationkommunikation systemsystemet
118
438639
3899
Alla andra djur använder
sina kommunikationssystem
07:34
only to describebeskriva realityverklighet.
119
442562
2496
enbart för att beskriva verkligheten.
07:37
A chimpanzeeschimpans mayMaj say, "Look!
There's a lionlejon, let's runspringa away!"
120
445590
4217
En schimpans säger kanske,
"Titta! Ett lejon, vi flyr!"
Eller, "Titta! Ett bananträd där borta!
Vi hämtar bananer!"
07:41
Or, "Look! There's a bananabanan treeträd
over there! Let's go and get bananasbananer!"
121
449831
4106
07:45
HumansMänniskor, in contrastkontrast, use theirderas languagespråk
not merelyendast to describebeskriva realityverklighet,
122
453961
6277
Människor å andra sidan använder sitt
språk inte enbart för att beskriva världen
utan också för att skapa nya verkligheter,
fiktiva verkligheter.
07:52
but alsoockså to createskapa newny realitiesrealiteter,
fictionalfiktiv realitiesrealiteter.
123
460262
4524
07:57
A humanmänsklig can say, "Look,
there is a god aboveovan the cloudsmoln!
124
465278
3954
En människa kan säga,
"Titta, det finns en gud ovan molnen!
08:01
And if you don't do what I tell you to do,
125
469256
2080
Och om du inte gör som jag säger,
kommer Gud att straffa dig när du dör
och skicka dig till helvetet."
08:03
when you die, God will punishstraffa you
and sendskicka you to hellHelvete."
126
471360
3205
08:06
And if you all believe this storyberättelse
that I've inventeduppfann,
127
474986
3772
Och om ni alla tror på denna
historia som jag har uppfunnit,
kommer ni att följa samma normer
och lagar och värderingar,
08:10
then you will followFölj the samesamma
normsnormer and lawslagar and valuesvärden,
128
478782
3815
och ni kan samarbeta.
08:14
and you can cooperatesamarbeta.
129
482621
1292
08:16
This is something only humansmänniskor can do.
130
484278
2350
Det är något bara människor kan.
08:19
You can never convinceövertyga a chimpanzeeschimpans
to give you a bananabanan
131
487207
3841
Ni kan aldrig övertyga en schimpans
om att ge er en banan
08:23
by promisinglovande him, "... after you die,
you'lldu kommer go to chimpanzeeschimpans heavenhimmel ..."
132
491072
3793
med löftet om, "...när du dör
kommer du till schimpanshimlen..."
(Skratt)
08:26
(LaughterSkratt)
133
494889
1023
"...och du får massor av bananer
för dina goda handlingar.
08:27
"... and you'lldu kommer receivemotta lots and lots
of bananasbananer for your good deedsgärningar.
134
495936
3262
Så ge mig nu denna bananen."
08:31
So now give me this bananabanan."
135
499222
1422
Ingen schimpans kommer någonsin
att tro en sådan historia.
08:32
No chimpanzeeschimpans will ever
believe suchsådan a storyberättelse.
136
500668
2758
08:35
Only humansmänniskor believe suchsådan storiesberättelser,
137
503776
2690
Bara människor tror på sådana historier,
och det är därför vi styr världen,
08:38
whichsom is why we controlkontrollera the worldvärld,
138
506490
2083
medan schimpanser är inlåsta
i djurparker och laboratorier.
08:40
whereasmedan the chimpanzeesschimpanser are lockedlåst up
in zoosdjurparker and researchforskning laboratorieslaboratorier.
139
508597
4845
08:46
Now you mayMaj find it acceptablegodtagbar that yes,
140
514904
2940
Nu kanske ni anser att
det är acceptabelt att ja,
inom religion samarbetar människor
genom att tro på samma historier.
08:49
in the religiousreligiös fieldfält, humansmänniskor cooperatesamarbeta
by believingtroende in the samesamma fictionsfiktioner.
141
517868
6140
Miljoner människor samlas för att bygga
en katedral eller en moské
08:56
MillionsMiljoner of people come togethertillsammans
to buildbygga a cathedralDomkyrkan or a mosquemoskén
142
524032
4952
eller kämpa i ett korståg eller jihad,
eftersom de alla tror på samma historier
09:01
or fightbekämpa in a crusadekorståget or a jihadJihad, because
they all believe in the samesamma storiesberättelser
143
529008
5742
om Gud och himlen och helvetet.
09:06
about God and heavenhimmel and hellHelvete.
144
534774
2713
09:09
But what I want to emphasizebetona
is that exactlyexakt the samesamma mechanismmekanism
145
537979
5239
Men vad jag vill understryka
är att exakt samma mekanism
ligger bakom alla former av
storskaligt mänskligt samarbete,
09:15
underliesligger bakom all other formsformer
of mass-scalemass-skala humanmänsklig cooperationsamarbete,
146
543242
5864
inte bara inom religion.
09:21
not only in the religiousreligiös fieldfält.
147
549130
2520
Ta till exempel det juridiska området.
09:23
Take, for exampleexempel, the legalrättslig fieldfält.
148
551674
2278
09:26
MostDe flesta legalrättslig systemssystem todayi dag in the worldvärld
are basedbaserad on a belieftro in humanmänsklig rightsrättigheter.
149
554531
5977
De flesta rättssystem i världen idag
är baserade på mänskliga rättigheter.
09:33
But what are humanmänsklig rightsrättigheter?
150
561247
1777
Men vad är mänskliga rättigheter?
09:35
HumanMänskliga rightsrättigheter, just like God and heavenhimmel,
are just a storyberättelse that we'vevi har inventeduppfann.
151
563596
4702
Mänskliga rättigheter, precis som Gud och
himlen, är bara en historia vi uppfunnit.
09:40
They are not an objectivemål realityverklighet;
152
568322
2318
De är inte en objektiv verklighet;
de är inte någon sorts biologisk effekt
hos homo sapiens.
09:42
they are not some biologicalbiologisk effecteffekt
about homohomo sapienssapiens.
153
570664
3666
09:46
Take a humanmänsklig beingvarelse,
cutskära him openöppen, look insideinuti,
154
574719
3799
Ta en människa, skär upp honom,
se efter inuti,
09:50
you will find the hearthjärta, the kidneysnjurar,
neuronsneuroner, hormoneshormoner, DNADNA,
155
578542
5127
man hittar hjärta, njurar,
neuroner, hormoner, DNA,
09:55
but you won'tvana find any rightsrättigheter.
156
583693
1888
men man hittar inga rättigheter.
09:58
The only placeplats you find rightsrättigheter
are in the storiesberättelser
157
586200
3921
Det enda stället där man
hittar rättigheter är i historierna
10:02
that we have inventeduppfann and spreadspridning around
over the last few centuriesårhundraden.
158
590145
4133
som vi skapat och spridit under
de senaste århundradena.
10:06
They mayMaj be very positivepositiv storiesberättelser,
very good storiesberättelser,
159
594607
4930
De må vara väldigt positiva historier,
väldigt bra historier,
10:11
but they're still just fictionalfiktiv storiesberättelser
that we'vevi har inventeduppfann.
160
599561
3563
men de är fortfarande bara
fiktiva historier som vi uppfunnit.
10:15
The samesamma is truesann of the politicalpolitisk fieldfält.
161
603664
2520
Samma sak gäller inom politiken.
10:18
The mostmest importantViktig factorsfaktorer
in modernmodern politicspolitik are statesstater and nationsnationer.
162
606565
6370
De viktigaste faktorerna i modern politik
är stater och nationer.
10:25
But what are statesstater and nationsnationer?
163
613333
1800
Men vad är stater och nationer?
10:27
They are not an objectivemål realityverklighet.
164
615593
2125
De är inte en objektiv verklighet.
10:29
A mountainBerg is an objectivemål realityverklighet.
165
617742
2713
Ett berg är en objektiv verklighet.
10:32
You can see it, you can touchRör it,
you can ever smelllukt it.
166
620479
3284
Man kan se det, röra vid det,
till och med lukta på det.
10:36
But a nationnation or a statestat,
167
624223
1772
Men en nation eller en stat,
som Israel eller Iran
eller Frankrike eller Tyskland,
10:38
like IsraelIsrael or IranIran or FranceFrankrike or GermanyTyskland,
168
626019
3780
10:41
this is just a storyberättelse that we'vevi har inventeduppfann
169
629823
2740
det är bara en historia vi uppfunnit
och blivit extremt fästa vid.
10:44
and becameblev extremelyytterst attachedbifogad to.
170
632587
1974
10:46
The samesamma is truesann of the economicekonomisk fieldfält.
171
634949
2504
Samma sak gäller inom ekonomi.
10:49
The mostmest importantViktig actorsaktörer todayi dag
in the globalglobal economyekonomi
172
637892
3706
De viktigaste aktörerna
i den globala ekonomin idag
är företag och bolag.
10:53
are companiesföretag and corporationsföretag.
173
641622
2262
10:56
ManyMånga of you todayi dag, perhapskanske, work
for a corporationföretag,
174
644407
3731
Många av er arbetar kanske för ett bolag,
som Google eller Toyota eller McDonald's.
11:00
like GoogleGoogle or ToyotaToyota or McDonald'sMcDonalds.
175
648162
3050
11:03
What exactlyexakt are these things?
176
651577
1818
Exakt vad är dessa saker?
11:05
They are what lawyersadvokater call legalrättslig fictionsfiktioner.
177
653982
3947
De är vad advokater kallar
rättsliga fiktioner.
11:10
They are storiesberättelser inventeduppfann and maintainedunderhålls
178
658359
3476
De är historier som skapats
och underhållits
av de mäktiga magiker vi kallar advokater.
11:13
by the powerfulkraftfull wizardsguider we call lawyersadvokater.
179
661859
3333
(Skratt)
11:17
(LaughterSkratt)
180
665216
1445
Och vad sysslar bolag med hela dagarna?
11:18
And what do corporationsföretag do all day?
181
666685
3419
Först och främst försöker de tjäna pengar.
11:22
MostlyMestadels, they try to make moneypengar.
182
670128
2853
11:25
YetÄnnu, what is moneypengar?
183
673411
1333
Men vad är pengar?
11:26
Again, moneypengar is not an objectivemål realityverklighet;
it has no objectivemål valuevärde.
184
674768
5166
Återigen, pengar är inte en objektiv
verklighet; de har inget objektivt värde.
11:31
Take this greengrön piecebit
of paperpapper, the dollardollar billräkningen.
185
679958
3317
Ta denna gröna pappersbit, dollarsedeln.
11:35
Look at it -- it has no valuevärde.
186
683299
2377
Titta på den -- den har inget värde.
Man kan inte äta den, inte dricka den,
11:37
You cannotkan inte eatäta it, you cannotkan inte drinkdryck it,
187
685700
2234
inte ha den på sig.
11:39
you cannotkan inte wearha på sig it.
188
687958
1292
11:41
But then camekom alonglängs
these masterbemästra storytellerssagoberättare --
189
689633
4041
Men så kom dessa berättelsernas mästare --
de stora bankirerna,
11:45
the bigstor bankersbankirer,
190
693698
1484
finansministrarna,
11:47
the financefinansiera ministersMinistrarna,
191
695206
1440
statsministrarna --
11:48
the primefrämsta ministersMinistrarna --
192
696670
1354
och de berättar en mycket
övertygande historia:
11:50
and they tell us a very convincingövertygande storyberättelse:
193
698048
2478
11:52
"Look, you see this greengrön piecebit of paperpapper?
194
700550
1958
"Ser ni denna gröna pappersbit?
11:54
It is actuallyfaktiskt worthvärde 10 bananasbananer."
195
702532
2583
Den är faktiskt värd tio bananer."
11:57
And if I believe it, and you believe it,
196
705591
2109
Och om jag tror på det,
och du tror på det,
och alla tror på det,
11:59
and everybodyalla believesanser it,
197
707724
1516
fungerar det faktiskt.
12:01
it actuallyfaktiskt worksArbetar.
198
709264
1864
12:03
I can take this worthlessvärdelös piecebit of paperpapper,
199
711152
2913
Jag kan ta denna värdelösa pappersbit,
gå till matbutiken,
12:06
go to the supermarketmataffär,
200
714089
1637
12:07
give it to a completekomplett strangerfrämling
whomvem I've never metuppfyllda before,
201
715750
4007
ge den till en total främling
som jag aldrig mött förut,
12:11
and get, in exchangeutbyta, realverklig bananasbananer
whichsom I can actuallyfaktiskt eatäta.
202
719781
4685
och i utbyte få riktiga bananer
som jag faktiskt kan äta.
12:16
This is something amazingfantastiskt.
203
724870
1721
Detta är något fantastiskt.
12:18
You could never do it with chimpanzeesschimpanser.
204
726615
2078
Det skulle aldrig fungera med schimpanser.
Schimpanser driver byteshandel förstås:
12:20
ChimpanzeesSchimpanser tradehandel, of coursekurs:
205
728717
1945
"Ja, du ger mig en kokosnöt,
jag ger dig en banan."
12:22
"Yes, you give me a coconutkokos,
I'll give you a bananabanan."
206
730686
2750
Det kan fungera.
12:25
That can work.
207
733460
1238
12:26
But, you give me
a worthlessvärdelös piecebit of paperpapper
208
734722
2992
Men, du ger mig en värdelös papperslapp
och förväntar dig en banan i utbyte?
12:29
and you exceptbortsett från me to give you a bananabanan?
209
737738
2014
Aldrig!
12:31
No way!
210
739776
1152
Vad tror du jag är? En människa?
12:32
What do you think I am, a humanmänsklig?
211
740952
1581
12:34
(LaughterSkratt)
212
742557
2373
(Skratt)
12:36
MoneyPengar, in factfaktum, is
the mostmest successfulframgångsrik storyberättelse
213
744954
4119
Pengar är faktiskt den mest
framgångsrika historia
som någonsin skapats och
berättats av människor,
12:41
ever inventeduppfann and told by humansmänniskor,
214
749097
2656
eftersom det är den enda
historia som alla tror på.
12:43
because it is the only storyberättelse
everybodyalla believesanser.
215
751777
4343
12:48
Not everybodyalla believesanser in God,
216
756692
2790
Alla tror inte på Gud,
12:51
not everybodyalla believesanser in humanmänsklig rightsrättigheter,
217
759506
3025
alla tror inte på mänskliga rättigheter,
alla tror inte på nationalism,
12:54
not everybodyalla believesanser in nationalismnationalismen,
218
762555
2785
men alla tror på pengar,
och på dollarsedeln.
12:57
but everybodyalla believesanser in moneypengar,
and in the dollardollar billräkningen.
219
765364
3743
13:01
Take, even, OsamaOsama BinBin LadenLastad.
220
769514
1981
Ta till och med Osama Bin Laden.
Han hatade amerikansk politik,
amerikansk religion
13:03
He hatedhatade AmericanAmerikansk politicspolitik
and AmericanAmerikansk religionreligion
221
771519
3687
och amerikansk kultur,
13:07
and AmericanAmerikansk culturekultur,
222
775230
1449
men han hade inga invändningar
mot amerikanska dollar.
13:08
but he had no objectioninvändning
to AmericanAmerikansk dollarsdollar.
223
776703
2806
Han var faktiskt ganska fäst vid dem.
13:11
He was quiteganska fondförtjust of them, actuallyfaktiskt.
224
779533
2095
13:13
(LaughterSkratt)
225
781652
1903
(Skratt)
13:16
To concludesluta, then:
226
784166
1700
Så som avslutning:
Vi människor styr världen för att
vi lever i en dubbel verklighet.
13:17
We humansmänniskor controlkontrollera the worldvärld
because we liveleva in a dualdubbel realityverklighet.
227
785890
5768
13:24
All other animalsdjur liveleva
in an objectivemål realityverklighet.
228
792531
3913
Alla andra djur lever i
en objektiv verklighet.
13:28
TheirDeras realityverklighet consistsbestår
of objectivemål entitiesenheter,
229
796992
4552
Deras verklighet består
av objektiva enheter,
som floder och träd
och lejon och elefanter.
13:33
like riversfloder and treesträd
and lionslejon and elephantselefanter.
230
801568
3943
13:38
We humansmänniskor, we alsoockså liveleva
in an objectivemål realityverklighet.
231
806067
3683
Vi människor lever också
i en objektiv verklighet.
Även i vår värld finns floder
och träd och lejon och elefanter.
13:41
In our worldvärld, too, there are riversfloder
and treesträd and lionslejon and elephantselefanter.
232
809774
5068
13:47
But over the centuriesårhundraden,
233
815421
1845
Men genom århundradena
har vi ovanpå denna
objektiva verklighet konstruerat
13:49
we have constructedkonstruerad on toptopp
of this objectivemål realityverklighet
234
817290
4727
ett lager till av fiktiv verklighet,
13:54
a secondandra layerlager of fictionalfiktiv realityverklighet,
235
822041
3493
en verklighet som består
av fiktiva enheter,
13:57
a realityverklighet madegjord of fictionalfiktiv entitiesenheter,
236
825558
3564
som nationer, gudar, pengar, bolag.
14:01
like nationsnationer, like godsgudar,
like moneypengar, like corporationsföretag.
237
829146
4533
14:06
And what is amazingfantastiskt is that
as historyhistoria unfoldedÖvik,
238
834481
4634
Och det fantastiska är att
genom historiens gång
14:11
this fictionalfiktiv realityverklighet becameblev
more and more powerfulkraftfull
239
839139
5396
blev denna fiktiva verklighet
mer och mer mäktig
så att de mäktigaste krafterna
i världen idag
14:16
so that todayi dag, the mostmest powerfulkraftfull
forceskrafter in the worldvärld
240
844559
4501
är dessa fiktiva enheter.
14:21
are these fictionalfiktiv entitiesenheter.
241
849084
1965
14:23
TodayIdag, the very survivalöverlevnad of riversfloder
and treesträd and lionslejon and elephantselefanter
242
851715
6794
Idag är överlevnaden för floder och träd
och lejon och elefanter
beroende av fiktiva enheters
beslut och önskningar,
14:30
dependsberor on the decisionsbeslut and wisheslyckönskningar
of fictionalfiktiv entitiesenheter,
243
858533
5105
14:35
like the UnitedUnited StatesStaterna, like GoogleGoogle,
like the WorldVärlden BankBank --
244
863662
4537
som Förenta Staterna, Google,
Världsbanken --
enheter som bara existerar
i vår egen fantasi.
14:40
entitiesenheter that existexistera only
in our ownegen imaginationfantasi.
245
868223
4039
14:44
Thank you.
246
872929
1152
Tack.
14:46
(ApplauseApplåder)
247
874105
4571
(Applåder)
Bruno Giussani: Yuval, du har
precis släppt en ny bok.
14:56
BrunoBruno GiussaniGiussani: YuvalYuval, you have
a newny bookbok out.
248
884299
2210
efter Sapiens skrev du en till,
14:58
After SapiensSapiens, you wroteskrev anotherannan one,
249
886533
1803
och den finns på hebreiska,
men är ännu inte översatt till...
15:00
and it's out in HebrewHebreiska, but not
yetän translatedöversatt into ...
250
888360
2587
15:02
YuvalYuval NoahNoah HarariHarari: I'm workingarbetssätt on
the translationöversättning as we speaktala.
251
890971
2929
Yuval Noah Harari: Jag arbetar
just nu på en översättning.
BG: Om jag har förstått rätt
säger du i boken
15:05
BGBG: In the bookbok, if I
understandförstå it correctlykorrekt,
252
893924
2168
15:08
you argueargumentera that the amazingfantastiskt breakthroughsgenombrott
that we are experiencingupplever right now
253
896116
5629
att de stora genombrott
vi upplever just nu
inte bara kan göra våra liv bättre,
15:13
not only will potentiallypotentiellt
make our livesliv better,
254
901769
2259
men de kommer att skapa
-- och jag citerar --
15:16
but they will createskapa -- and I quoteCitat you --
255
904052
2236
"...nya klasser och nya klasskamper precis
som den industriella revolutionen gjorde."
15:18
"... newny classesklasser and newny classklass struggleskamper,
just as the industrialindustriell revolutionrotation did."
256
906312
4618
Kan du berätta mer?
15:22
Can you elaborateutveckla for us?
257
910954
1223
15:24
YNHYNH: Yes. In the industrialindustriell revolutionrotation,
258
912670
1924
YNH: Ja. I den industriella revolutionen
15:26
we saw the creationskapande of a newny classklass
of the urbanurban proletariatproletariatet.
259
914618
4902
såg vi skapelsen av en ny klass,
stadsproletariatet.
15:31
And much of the politicalpolitisk and socialsocial
historyhistoria of the last 200 yearsår involvedinvolverade
260
919544
5110
Och mycket av den politiska och sociala
historien de senaste 200 åren handlade om
15:36
what to do with this classklass,
and the newny problemsproblem and opportunitiesmöjligheter.
261
924678
3626
vad som skedde med denna klass,
och de nya problemen och möjligheterna.
15:40
Now, we see the creationskapande of a newny
massivemassiv classklass of uselessonyttig people.
262
928328
4632
Nu ser vi skapelsen av en ny enorm klass
av oanvändbara människor.
(Skratt)
15:44
(LaughterSkratt)
263
932984
1001
15:46
As computersdatorer becomebli better and better
in more and more fieldsfält,
264
934009
5361
När nu datorer blir bättre och bättre
inom fler och fler områden,
15:51
there is a distinctdistinkt possibilitymöjlighet that
computersdatorer will out-performutklassar us
265
939394
4892
finns en distinkt möjlighet
att datorer presterar mer än vi
i de flesta uppgifter,
och gör människor överflödiga.
15:56
in mostmest tasksuppgifter and will make
humansmänniskor redundantöverflödig.
266
944310
3603
Då blir den stora politiska
och ekonomiska frågan
15:59
And then the bigstor politicalpolitisk
and economicekonomisk questionfråga
267
947937
2737
16:02
of the 21stst centuryårhundrade will be,
268
950698
2363
för 2000-talet
"Vad behöver vi människor till?",
16:05
"What do we need humansmänniskor for?",
269
953085
2162
16:07
or at leastminst, "What do we need
so manymånga humansmänniskor for?"
270
955271
3367
eller åtminstone, "Vad behöver vi
så många människor till?"
BG: Har du ett svar i boken?
16:10
BGBG: Do you have an answersvar in the bookbok?
271
958662
2458
YNH: Just nu är bästa gissningen
att hålla dem nöjda
16:13
YNHYNH: At presentnärvarande, the bestbäst guessgissa
we have is to keep them happylycklig
272
961144
4020
16:17
with drugsnarkotika and computerdator gamesspel ...
273
965188
1797
med droger och dataspel...
(Skratt)
16:19
(LaughterSkratt)
274
967009
1001
16:20
but this doesn't soundljud
like a very appealingtilltalande futureframtida.
275
968034
3271
men det låter inte som
en tilltalande framtid.
BG: Ok, så det du säger i boken och här är
16:23
BGBG: Ok, so you're basicallyi grund och botten sayingsäger
in the bookbok and now,
276
971329
2809
att trots alla diskussioner kring bevisen
16:26
that for all the discussiondiskussion
about the growingväxande evidencebevis
277
974162
2786
för ökande ekonomisk
ojämlikhet, är vi bara i början
16:28
of significantsignifikant economicekonomisk inequalityolikhet,
we are just kindsnäll of at the beginningbörjan
278
976972
3763
av processen?
16:32
of the processbearbeta?
279
980759
1157
16:34
YNHYNH: Again, it's not a prophecyprofetia;
280
982225
1526
YNH: Det är ingen profetia;
det är att se alla sorters
möjligheter framför oss.
16:35
it's seeingseende all kindsslag
of possibilitiesmöjligheter before us.
281
983775
3943
En möjlighet är uppkomsten av
en enorm klass av oanvändbara människor.
16:39
One possibilitymöjlighet is this creationskapande
of a newny massivemassiv classklass of uselessonyttig people.
282
987742
4982
16:44
AnotherEn annan possibilitymöjlighet is
the divisiondivision of humankindmänskligheten
283
992748
3140
En annan möjlighet är
människors uppdelning
i olika biologiska kaster,
16:47
into differentannorlunda biologicalbiologisk casteskaster,
284
995912
2991
där de rika uppgraderas till närapå gudar,
16:50
with the richrik beingvarelse upgradeduppgraderat
into virtualvirtuell godsgudar,
285
998927
4291
och de fattiga degraderas till denna
nivå av oanvändbara människor.
16:55
and the poorfattig beingvarelse degradedförstörd
to this levelnivå of uselessonyttig people.
286
1003242
4308
BG: Det känns som om det blir
ett nytt TED-tal om något år.
16:59
BGBG: I feel there is anotherannan TEDTED talk
comingkommande up in a yearår or two.
287
1007574
3022
Tack, Yuval, för att du reste hit.
17:02
Thank you, YuvalYuval, for makingtillverkning the tripresa.
288
1010620
1822
YNH: Tack!
17:04
YNHYNH: ThanksTack!
289
1012466
1156
(Applåder)
17:05
(ApplauseApplåder)
290
1013646
1665
Translated by Eva Malmbom
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com