ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com
TEDGlobalLondon

Yuval Noah Harari: What explains the rise of humans?

Yuval Noah Harari: Czym wytłumaczyć zaskakujący rozwój ludzkości?

Filmed:
6,090,144 views

Siedemdziesiąt tysięcy lat temu nasi ludzcy przodkowie byli nic nie znaczącym gatunkiem zwierząt. Zajmowali się swoimi sprawami gdzieś w Afryce, żyjąc jak inne zwierzęta. Teraz jednak mało kto by nie przyznał, że ludzie zdominowali Ziemię. Rozprzestrzeniliśmy się na każdy kontynent, a nasze działania decydują o losie innych zwierząt (a może nawet całej planety). Jaka była nasza droga od prehistorii do chwili obecnej? Historyk Yuval Noah Harari sugeruje zaskakujący powód dla niezwykłego rozwoju ludzkości.
- Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Seventy-thousandSiedemdziesiąt - tysięcy yearslat agotemu, our ancestorsprzodkowie
were insignificantnieistotny animalszwierzęta.
0
1309
5065
70 000 lat temu nasi przodkowie
byli nic nie znaczącymi zwierzętami.
00:18
The mostwiększość importantważny thing to know
about prehistoricprehistoryczne humansludzie
1
6398
4099
Najważniejsza informacja
o prehistorycznych ludziach
00:22
is that they were unimportantnieistotne.
2
10521
1952
to fakt, że byli nieistotni.
00:24
TheirIch impactwpływ on the worldświat was not
much greaterwiększy than that of jellyfishmeduzy
3
12497
5134
Wpływali na świat nie więcej niż meduzy,
00:29
or firefliesświetliki or woodpeckersDzięcioły.
4
17655
2361
świetliki czy dzięcioły.
00:32
TodayDzisiaj, in contrastkontrast,
we controlkontrola this planetplaneta.
5
20643
3583
Z kolei teraz kontrolujemy całą planetę.
00:36
And the questionpytanie is:
6
24853
1342
Powstaje pytanie:
00:38
How did we come from there to here?
7
26219
3122
jak przeszliśmy stamtąd do teraz?
00:41
How did we turnskręcać ourselvesmy sami
from insignificantnieistotny apesmałpy,
8
29666
3652
Jak zmieniliśmy się z nieważnych małp,
00:45
mindingopieka nad dziećmi theirich ownwłasny businessbiznes
in a cornerkąt of AfricaAfryka,
9
33342
3147
które zajmowały się swoimi
sprawami gdzieś w Afryce,
00:48
into the rulersmiarki of planetplaneta EarthZiemia?
10
36513
2490
we władców Ziemi?
00:51
UsuallyZazwyczaj, we look for the differenceróżnica
betweenpomiędzy us and all the other animalszwierzęta
11
39876
5690
Najczęściej patrzy się na różnice
między nami a zwierzętami
00:57
on the individualindywidualny levelpoziom.
12
45590
1481
na poziomie jednostki.
00:59
We want to believe -- I want to believe --
13
47412
2994
Chcemy wierzyć, ja chcę wierzyć,
01:02
that there is something specialspecjalny about me,
14
50430
3548
że jest coś wyjątkowego we mnie,
01:06
about my bodyciało, about my brainmózg,
15
54002
3126
w moim ciele, w moim mózgu,
01:09
that makesczyni me so superiorlepszy
to a dogpies or a pigświnia, or a chimpanzeeszympans.
16
57152
5283
przez co jestem lepszy
od psa, świni czy szympansa.
01:15
But the truthprawda is that,
on the individualindywidualny levelpoziom,
17
63221
3261
Prawda wygląda jednak tak,
że na poziomie jednostki
01:18
I'm embarrassinglyżenująco similarpodobny
to a chimpanzeeszympans.
18
66506
3031
jestem żenująco podobny do szympansa.
01:22
And if you take me and a chimpanzeeszympans
and put us togetherRazem on some lonelysamotny islandwyspa,
19
70029
5235
Gdyby wziąć mnie i szympansa
na jakąś bezludną wyspę,
01:27
and we had to struggleborykać się for survivalprzetrwanie
to see who survivesprzetrwa better,
20
75288
4248
gdzie musielibyśmy walczyć o przetrwanie,
żeby zobaczyć, kto sobie lepiej radzi,
01:31
I would definitelyZdecydowanie placemiejsce my betZakład
on the chimpanzeeszympans, not on myselfsiebie.
21
79560
5216
założyłbym się,
że wygrałby szympans, nie ja.
01:37
And this is not something
wrongźle with me personallyosobiście.
22
85419
3026
Nie dlatego, że jest ze mną coś nie tak.
01:40
I guessodgadnąć if they tookwziął almostprawie any one
of you, and placedumieszczony you alonesam
23
88469
4126
Gdyby kogokolwiek z was zostawić samego
01:44
with a chimpanzeeszympans on some islandwyspa,
24
92619
1965
na wyspie z szympansem,
01:46
the chimpanzeeszympans would do much better.
25
94608
2467
szympans radziłby sobie znacznie lepiej.
01:50
The realreal differenceróżnica betweenpomiędzy humansludzie
and all other animalszwierzęta
26
98823
4185
Prawdziwa różnica między ludźmi
a wszystkimi innymi zwierzętami
01:55
is not on the individualindywidualny levelpoziom;
27
103032
2447
nie leży na poziomie jednostki,
01:57
it's on the collectivekolektyw levelpoziom.
28
105503
1602
a na poziomie zbiorowości.
01:59
HumansLudzie controlkontrola the planetplaneta
because they are the only animalszwierzęta
29
107518
4806
Ludzie kontrolują planetę,
ponieważ są jedynym gatunkiem
02:04
that can cooperatewspółpracy bothobie flexiblyelastycznie
and in very largeduży numbersliczby.
30
112348
5177
który potrafi współpracować zarówno
elastycznie, jak i w znacznych liczbach.
02:10
Now, there are other animalszwierzęta --
31
118167
1768
Są oczywiście inne zwierzęta,
02:11
like the socialspołeczny insectsowady,
the beespszczoły, the antsmrówki --
32
119959
3171
takie jak owady społeczne,
pszczoły, mrówki,
02:15
that can cooperatewspółpracy in largeduży numbersliczby,
but they don't do so flexiblyelastycznie.
33
123154
4572
które potrafią zbiorowo współpracować,
ale nie robią tego elastycznie.
02:20
TheirIch cooperationwspółpraca is very rigidsztywne.
34
128099
2437
Ich współpraca jest ściśle ustalona.
02:23
There is basicallygruntownie just one way
in whichktóry a beehiveUla can functionfunkcjonować.
35
131012
4179
Ul pszczół może funkcjonować
tylko w jeden sposób.
02:27
And if there's a newNowy opportunityokazja
or a newNowy dangerniebezpieczeństwo,
36
135215
3811
Jeśli pojawi się nowa okazja
albo nowe zagrożenie,
02:31
the beespszczoły cannotnie może reinventWymyślaj
the socialspołeczny systemsystem overnightnocny.
37
139050
4543
pszczoły nie są w stanie
wymyślić nowego systemu.
02:35
They cannotnie może, for exampleprzykład,
executewykonać the queenkrólowa
38
143617
2880
Nie mogą, na przykład, obalić królowej
02:38
and establishustalić a republicRepublika of beespszczoły,
39
146521
1906
i ustanowić republiki pszczół
02:40
or a communistkomunistyczny dictatorshipDyktatura
of workerpracownik beespszczoły.
40
148451
3102
albo komunistycznej dyktatury robotnic.
02:44
Other animalszwierzęta, like the socialspołeczny mammalsssaki --
41
152442
2343
Inne zwierzęta, takie jak społeczne ssaki,
02:46
the wolvesWilki, the elephantssłonie,
the dolphinsDelfiny, the chimpanzeesszympansy --
42
154809
3874
wilki, słonie, delfiny, szympansy,
02:50
they can cooperatewspółpracy much more flexiblyelastycznie,
43
158707
2746
mogą współpracować znacznie elastyczniej,
02:53
but they do so only in smallmały numbersliczby,
44
161477
3341
ale tylko w małych liczbach,
02:56
because cooperationwspółpraca amongpośród chimpanzeesszympansy
45
164842
2873
ponieważ współpraca między szympansami
02:59
is basedna podstawie on intimateintymne knowledgewiedza, umiejętności,
one of the other.
46
167739
4048
bazuje na osobistej znajomości.
03:03
I'm a chimpanzeeszympans and you're a chimpanzeeszympans,
47
171811
2768
Ja jestem szympansem
i ty jesteś szympansem,
03:06
and I want to cooperatewspółpracy with you.
48
174603
1803
chcę z tobą współpracować.
03:08
I need to know you personallyosobiście.
49
176430
2595
Muszę cię znać osobiście.
03:11
What kinduprzejmy of chimpanzeeszympans are you?
50
179049
1770
Jakim jesteś szympansem?
03:12
Are you a nicemiły chimpanzeeszympans?
51
180843
1413
Czy jesteś miłym szympansem?
03:14
Are you an evilzło chimpanzeeszympans?
52
182280
1653
Czy jesteś złym szympansem?
03:15
Are you trustworthygodne zaufania?
53
183957
1444
Czy jesteś godny zaufania?
03:17
If I don't know you, how can I
cooperatewspółpracy with you?
54
185425
3053
Jeśli nie wiem, jak mogę
z tobą współpracować?
03:21
The only animalzwierzę that can combinepołączyć
the two abilitiesumiejętności togetherRazem
55
189676
3751
Jedyny gatunek, który potrafi
połączyć te dwie zdolności
03:25
and cooperatewspółpracy bothobie flexiblyelastycznie
and still do so in very largeduży numbersliczby
56
193451
5296
i współpracować elastycznie
w znacznych liczbach
03:30
is us, HomoHomo sapienssapiens.
57
198771
1630
to my, Homo sapiens.
03:32
One versusprzeciw one, or even 10 versusprzeciw 10,
58
200973
4131
Jeden na jednego,
nawet dziesięć na dziesięć,
03:37
chimpanzeesszympansy mightmoc be better than us.
59
205128
2569
szympansy mogą być od nas lepsze.
03:40
But, if you pitPit 1,000 humansludzie
againstprzeciwko 1,000 chimpanzeesszympansy,
60
208112
5179
Ale w walce tysiąca ludzi
z tysiącem szympansów
03:45
the humansludzie will winzdobyć easilyz łatwością,
for the simpleprosty reasonpowód
61
213315
3618
ludzie z łatwością wygrają,
z tego prostego powodu,
03:48
that a thousandtysiąc chimpanzeesszympansy
cannotnie może cooperatewspółpracy at all.
62
216957
3733
że tysiąc szympansów
w ogóle nie potrafi współpracować.
03:53
And if you now try to cramCram
100,000 chimpanzeesszympansy
63
221337
4051
Jeśli wepchnie się 100 000 szympansów
03:57
into OxfordOxford StreetUlica,
or into WembleyWembley StadiumStadion,
64
225412
3616
na Oxford Street, Stadion Wembley,
04:01
or TienanmenTienanmen SquarePlac or the VaticanVatican,
65
229052
2532
plac Tienanmen czy do Watykanu,
04:03
you will get chaoschaos, completekompletny chaoschaos.
66
231608
2617
powstanie kompletny chaos.
04:06
Just imaginewyobrażać sobie WembleyWembley StadiumStadion
with 100,000 chimpanzeesszympansy.
67
234249
3859
Wystarczy pomyśleć o Stadionie
Wembley z 100 000 szympansów.
04:10
CompleteZakończyć madnessszaleństwo.
68
238616
1190
Kompletne szaleństwo.
04:12
In contrastkontrast, humansludzie normallynormalnie
gatherzbierać there in tenskilkadziesiąt of thousandstysiące,
69
240219
5942
Ludzie z kolei bezproblemowo
zbierają się tam w dziesiątkach tysięcy
04:18
and what we get is not chaoschaos, usuallyzazwyczaj.
70
246185
3064
i zwykle nie ma chaosu.
04:21
What we get is extremelyniezwykle sophisticatedwyrafinowany
and effectiveefektywny networkssieci of cooperationwspółpraca.
71
249273
6087
Powstaje za to niezwykle skomplikowana
i efektywna sieć współpracy.
04:28
All the hugeolbrzymi achievementsosiągnięcia
of humankindludzkości throughoutpoprzez historyhistoria,
72
256554
4590
Wszystkie wielkie osiągnięcia
ludzkości w historii,
04:33
whetherczy it's buildingbudynek the pyramidspiramidy
or flyinglatający to the moonksiężyc,
73
261168
3283
takie jak budowa piramid
czy loty na Księżyc,
04:36
have been basedna podstawie not
on individualindywidualny abilitiesumiejętności,
74
264475
2575
dokonały się nie dzięki
indywidualnym zdolnościom,
04:39
but on this abilityzdolność to cooperatewspółpracy
flexiblyelastycznie in largeduży numbersliczby.
75
267074
3825
ale dzięki zdolności
do elastycznej współpracy mas.
04:43
Think even about this very talk
that I'm givingdający now:
76
271465
3657
Pomyślcie o tej prelekcji.
04:47
I'm standingna stojąco here in frontz przodu of an audiencepubliczność
of about 300 or 400 people,
77
275146
5984
Stoję przed publicznością
liczącą około 300 lub 400 osób,
04:53
mostwiększość of you are completekompletny strangersobcy to me.
78
281154
3124
większości z was w ogóle nie znam.
04:56
SimilarlyPodobnie, I don't really know
all the people who have organizedzorganizowany
79
284928
4984
Nie znam też wszystkich ludzi,
którzy organizowali
05:01
and workedpracował on this eventzdarzenie.
80
289936
1627
i pracowali przy tej konferencji.
05:03
I don't know the pilotpilot
and the crewzałoga membersczłonków of the planesamolot
81
291994
3793
Nie znam pilota i załogi samoloty,
05:07
that broughtprzyniósł me over here,
yesterdaywczoraj, to LondonLondyn.
82
295811
2911
który mnie wczoraj
przywiózł tutaj, do Londynu.
05:11
I don't know the people
who inventedzmyślony and manufacturedprodukowane
83
299286
3723
Nie znam ludzi,
którzy wynaleźli i wyprodukowali
05:15
this microphonemikrofon and these cameraskamery,
whichktóry are recordingnagranie what I'm sayingpowiedzenie.
84
303033
4510
ten mikrofon i te kamery,
które nagrywają moje słowa.
05:20
I don't know the people
who wrotenapisał all the booksksiążki and articlesartykuły
85
308123
3537
Nie znam ludzi, którzy napisali
wszystkie książki i artykuły,
05:23
that I readczytać in preparationprzygotowanie for this talk.
86
311684
2393
które przeczytałem,
przygotowując prelekcję.
05:26
And I certainlyna pewno don't know all the people
87
314495
2810
Z całą pewnością nie znam
też wszystkich ludzi,
05:29
who mightmoc be watchingoglądanie this talk
over the InternetInternet,
88
317329
3219
którzy będą oglądać
tę prelekcję przez internet,
05:32
somewheregdzieś in BuenosBuenos AiresAires or in NewNowy DelhiDelhi.
89
320572
3027
gdzieś w Buenos Aires czy Nowym Delhi.
05:36
NeverthelessNiemniej jednak, even thoughchociaż
we don't know eachkażdy other,
90
324162
3509
Mimo tego, że nie znamy się nawzajem,
05:39
we can work togetherRazem to createStwórz
this globalświatowy exchangeWymieniać się of ideaspomysły.
91
327695
5853
możemy wspólnie dokonać
tej globalnej wymiany myśli.
05:46
This is something chimpanzeesszympansy cannotnie może do.
92
334081
3051
Tego nie potrafią robić szympansy.
05:49
They communicatekomunikować się, of coursekurs,
93
337156
1814
Mogą się komunikować, oczywiście,
05:50
but you will never catchłapać a chimpanzeeszympans
travelingpodróżny to some distantodległy chimpanzeeszympans bandzespół muzyczny
94
338994
5799
ale nigdy nie zobaczymy szympansa
podróżującego do odległych szympansów,
05:56
to give them a talk about bananasbanany
or about elephantssłonie,
95
344817
4120
żeby dać im wykład na temat bananów, słoni
06:00
or anything elsejeszcze that mightmoc
interestzainteresowanie chimpanzeesszympansy.
96
348961
3008
czy czegoś innego, co mogłoby
zainteresować szympansy.
06:05
Now cooperationwspółpraca is, of coursekurs,
not always nicemiły;
97
353389
3490
Współpraca oczywiście
nie zawsze jest fajna.
06:08
all the horribleokropny things humansludzie
have been doing throughoutpoprzez historyhistoria --
98
356903
4025
Wszystkie straszliwe rzeczy,
które ludzie zrobili w swojej historii,
06:12
and we have been doing
some very horribleokropny things --
99
360952
2739
a zrobiliśmy parę strasznych rzeczy,
06:15
all those things are alsorównież basedna podstawie
on large-scalena dużą skalę cooperationwspółpraca.
100
363715
5149
wszystko to bazowało
na współpracy na wielką skalę.
06:20
PrisonsWięzień are a systemsystem of cooperationwspółpraca;
101
368888
2596
Więzienie to system współpracy,
06:23
slaughterhousesubojnie are a systemsystem
of cooperationwspółpraca;
102
371508
2990
rzeźnia to system współpracy,
06:26
concentrationstężenie campsobozy
are a systemsystem of cooperationwspółpraca.
103
374522
3004
obóz koncentracyjny to system współpracy.
06:29
ChimpanzeesSzympansy don't have slaughterhousesubojnie
and prisonswięzień and concentrationstężenie campsobozy.
104
377907
5180
Szympansy nie mają rzeźni, więzień
czy obozów koncentracyjnych.
06:36
Now supposeprzypuszczać I've managedzarządzane
to convinceprzekonać you perhapsmoże that yes,
105
384183
3830
Myślę, że zdołałem was już przekonać,
że faktycznie kontrolujemy ten świat,
06:40
we controlkontrola the worldświat because we can
cooperatewspółpracy flexiblyelastycznie in largeduży numbersliczby.
106
388037
5058
ponieważ potrafimy elastycznie
współpracować w dużych liczbach.
06:45
The nextNastępny questionpytanie that immediatelynatychmiast arisespowstaje
107
393516
2948
Natychmiast powstaje następne pytanie
06:48
in the mindumysł of an inquisitiveciekawy listenerodbiornik is:
108
396488
2883
w umyśle ciekawskiego słuchacza:
06:51
How, exactlydokładnie, do we do it?
109
399395
2284
Jak właściwie ludzie to robią?
06:54
What enablespozwala us alonesam, of all the animalszwierzęta,
to cooperatewspółpracy in suchtaki a way?
110
402083
5782
Dzięki czemu my, jako jedyny gatunek,
współpracujemy w ten sposób?
07:01
The answerodpowiedź is our imaginationwyobraźnia.
111
409714
2546
Odpowiedzią jest nasza wyobraźnia.
07:04
We can cooperatewspółpracy flexiblyelastycznie
with countlessniezliczony numbersliczby of strangersobcy,
112
412998
5432
Potrafimy elastycznie współpracować
z niezliczoną liczbą nieznajomych,
07:10
because we alonesam, of all
the animalszwierzęta on the planetplaneta,
113
418454
3696
bo tylko my pośród wszystkich
gatunków na planecie
07:14
can createStwórz and believe fictionsfikcje,
fictionalfikcyjna storieshistorie.
114
422174
4623
potrafimy tworzyć
i wierzyć w fikcyjne historie.
07:19
And as long as everybodywszyscy believeswierzy
in the samepodobnie fictionfikcja,
115
427326
4588
Jeśli tylko wszyscy wierzą
w tę samą fikcję,
07:23
everybodywszyscy obeysprzestrzega and followsnastępuje
the samepodobnie ruleszasady,
116
431938
3542
wszyscy będą żyli
według takich samych zasad,
07:27
the samepodobnie normsnormy, the samepodobnie valueswartości.
117
435504
2289
norm i wartości.
07:30
All other animalszwierzęta use
theirich communicationkomunikacja systemsystem
118
438639
3899
Wszystkie zwierzęta używają
swoich systemów komunikacji
07:34
only to describeopisać realityrzeczywistość.
119
442562
2496
tylko do opisywania rzeczywistości.
07:37
A chimpanzeeszympans maymoże say, "Look!
There's a lionLew, let's runbiegać away!"
120
445590
4217
Szympans może powiedzieć:
"Spójrz, tam jest lew, uciekajmy!".
07:41
Or, "Look! There's a bananabanan treedrzewo
over there! Let's go and get bananasbanany!"
121
449831
4106
Albo " Spójrz, tam jest bananowiec,
chodźmy zjeść banany!".
07:45
HumansLudzie, in contrastkontrast, use theirich languagejęzyk
not merelyjedynie to describeopisać realityrzeczywistość,
122
453961
6277
Ludzie z kolei używają mowy
nie tylko do opisywania rzeczywistości,
07:52
but alsorównież to createStwórz newNowy realitiesrzeczywistości,
fictionalfikcyjna realitiesrzeczywistości.
123
460262
4524
ale także do tworzenia nowych,
fikcyjnych rzeczywistości.
07:57
A humanczłowiek can say, "Look,
there is a god abovepowyżej the cloudschmury!
124
465278
3954
Człowiek może powiedzieć:
"Spójrz, w chmurach jest Bóg!
08:01
And if you don't do what I tell you to do,
125
469256
2080
Jeśli nie zrobisz tego, co ci każę,
08:03
when you dieumierać, God will punishkarać you
and sendwysłać you to hellpiekło."
126
471360
3205
to kiedy umrzesz,
Bóg wyśle cię za karę do piekła".
08:06
And if you all believe this storyfabuła
that I've inventedzmyślony,
127
474986
3772
Jeśli wszyscy uwierzycie
w tę historię, którą wymyśliłem,
08:10
then you will followśledzić the samepodobnie
normsnormy and lawsprawa and valueswartości,
128
478782
3815
będziecie uznawać te same
normy, zasady i wartości,
08:14
and you can cooperatewspółpracy.
129
482621
1292
co umożliwi współpracę.
08:16
This is something only humansludzie can do.
130
484278
2350
Tylko ludzie potrafią to robić.
08:19
You can never convinceprzekonać a chimpanzeeszympans
to give you a bananabanan
131
487207
3841
Nigdy nie przekona się szympansa
do oddania banana
08:23
by promisingobiecujący him, "... after you dieumierać,
you'llTy będziesz go to chimpanzeeszympans heavenniebo ..."
132
491072
3793
przez obietnicę, że po śmierci
pójdzie do szympansiego nieba,
08:26
(LaughterŚmiech)
133
494889
1023
(Śmiech)
08:27
"... and you'llTy będziesz receiveotrzymać lots and lots
of bananasbanany for your good deedsczyny.
134
495936
3262
gdzie dostanie mnóstwo bananów
za swoje dobre uczynki,
08:31
So now give me this bananabanan."
135
499222
1422
więc niech da banana".
08:32
No chimpanzeeszympans will ever
believe suchtaki a storyfabuła.
136
500668
2758
Żaden szympans nigdy
nie uwierzy w tę historię.
08:35
Only humansludzie believe suchtaki storieshistorie,
137
503776
2690
Tylko ludzie wierzą w takie historie,
08:38
whichktóry is why we controlkontrola the worldświat,
138
506490
2083
dzięki czemu kontrolujemy świat,
08:40
whereasnatomiast the chimpanzeesszympansy are lockedzablokowany up
in zoosOgrody zoologiczne and researchBadania laboratorieslaboratoria.
139
508597
4845
podczas gdy szympansy są
zamykane w zoo i w laboratoriach.
08:46
Now you maymoże find it acceptabledo przyjęcia that yes,
140
514904
2940
Wielu z was pewnie łatwo akceptuje to,
08:49
in the religiousreligijny fieldpole, humansludzie cooperatewspółpracy
by believingwierząc in the samepodobnie fictionsfikcje.
141
517868
6140
że na polu religii ludzie współpracują
dzięki wierze w te same fikcje.
08:56
MillionsMiliony of people come togetherRazem
to buildbudować a cathedralKatedra or a mosqueMeczet
142
524032
4952
Miliony ludzie razem
budują katedrę czy meczet,
09:01
or fightwalka in a crusadeKrucjata or a jihadDżihad, because
they all believe in the samepodobnie storieshistorie
143
529008
5742
walczą w krucjacie czy jihadzie,
ponieważ wierzą w te same historie
09:06
about God and heavenniebo and hellpiekło.
144
534774
2713
o Bogu, niebie i piekle.
09:09
But what I want to emphasizepodkreślać
is that exactlydokładnie the samepodobnie mechanismmechanizm
145
537979
5239
Chce jednak podkreślić,
że dokładnie taki sam mechanizm
09:15
underliesleży u podstaw all other formsformularze
of mass-scalemasową skalę humanczłowiek cooperationwspółpraca,
146
543242
5864
odpowiada za wszystkie formy
współpracy ludzkiej na masową skalę,
09:21
not only in the religiousreligijny fieldpole.
147
549130
2520
nie tylko w przypadku religii.
09:23
Take, for exampleprzykład, the legalprawny fieldpole.
148
551674
2278
Weźmy, na przykład, prawo.
09:26
MostWiększość legalprawny systemssystemy todaydzisiaj in the worldświat
are basedna podstawie on a beliefwiara in humanczłowiek rightsprawa.
149
554531
5977
Większość systemów prawnych w dzisiejszych
czasach bazuje na prawach człowieka.
09:33
But what are humanczłowiek rightsprawa?
150
561247
1777
Ale czym są prawa człowieka?
09:35
HumanCzłowieka rightsprawa, just like God and heavenniebo,
are just a storyfabuła that we'vemamy inventedzmyślony.
151
563596
4702
Prawa człowieka, podobnie jak Bóg i niebo,
to tylko historie, które wymyśliliśmy.
09:40
They are not an objectivecel realityrzeczywistość;
152
568322
2318
Nie są obiektywną rzeczywistością.
09:42
they are not some biologicalbiologiczny effectefekt
about homohomo sapienssapiens.
153
570664
3666
Nie są jakimś efektem
biologii Homo sapiens.
09:46
Take a humanczłowiek beingistota,
cutciąć him openotwarty, look insidewewnątrz,
154
574719
3799
Weźmy człowieka, rozetnijmy go,
zajrzyjmy do środka.
09:50
you will find the heartserce, the kidneysnerki,
neuronsneurony, hormoneshormony, DNADNA,
155
578542
5127
Znajdziemy serce, nerki,
neurony, hormony, DNA,
09:55
but you won'tprzyzwyczajenie find any rightsprawa.
156
583693
1888
ale nie znajdziemy żadnych praw.
09:58
The only placemiejsce you find rightsprawa
are in the storieshistorie
157
586200
3921
Można je znaleźć tylko w historiach,
10:02
that we have inventedzmyślony and spreadrozpiętość around
over the last fewkilka centurieswieki.
158
590145
4133
które wymyślono i rozprzestrzeniono
przez ostatnie kilka stuleci.
10:06
They maymoże be very positivepozytywny storieshistorie,
very good storieshistorie,
159
594607
4930
Może i są to bardzo dobre,
pozytywne historie,
10:11
but they're still just fictionalfikcyjna storieshistorie
that we'vemamy inventedzmyślony.
160
599561
3563
ale to nadal tylko fikcja,
którą wymyśliliśmy.
10:15
The samepodobnie is trueprawdziwe of the politicalpolityczny fieldpole.
161
603664
2520
Tak samo jest w polityce.
10:18
The mostwiększość importantważny factorsczynniki
in modernnowoczesny politicsPolityka are statesstany and nationsnarody.
162
606565
6370
Najważniejszymi czynnikami
w polityce są państwa i narody.
10:25
But what are statesstany and nationsnarody?
163
613333
1800
Czym jednak są państwa i narody?
10:27
They are not an objectivecel realityrzeczywistość.
164
615593
2125
Nie są obiektywną rzeczywistością.
10:29
A mountainGóra is an objectivecel realityrzeczywistość.
165
617742
2713
Góra jest obiektywną rzeczywistością.
10:32
You can see it, you can touchdotknąć it,
you can ever smellzapach it.
166
620479
3284
Można ją zobaczyć,
dotknąć, nawet powąchać.
10:36
But a nationnaród or a statestan,
167
624223
1772
Ale naród czy państwo,
10:38
like IsraelIzrael or IranIran or FranceFrancja or GermanyNiemcy,
168
626019
3780
jak Izrael, Iran, Francja czy Niemcy,
10:41
this is just a storyfabuła that we'vemamy inventedzmyślony
169
629823
2740
to tylko historie, które wymyśliliśmy
10:44
and becamestał się extremelyniezwykle attachedprzywiązany to.
170
632587
1974
i do których się bardzo przywiązaliśmy.
10:46
The samepodobnie is trueprawdziwe of the economicgospodarczy fieldpole.
171
634949
2504
Tak samo w ekonomii.
10:49
The mostwiększość importantważny actorsaktorzy todaydzisiaj
in the globalświatowy economygospodarka
172
637892
3706
Najważniejszymi aktorami
na scenie ekonomii
10:53
are companiesfirmy and corporationskorporacje.
173
641622
2262
są firmy i korporacje.
10:56
ManyWiele of you todaydzisiaj, perhapsmoże, work
for a corporationKorporacja,
174
644407
3731
Wielu z was zapewne
pracuje dla korporacji,
11:00
like GoogleGoogle or ToyotaToyota or McDonald'sMcDonald's.
175
648162
3050
takiej jak Google, Toyota czy McDonald's.
11:03
What exactlydokładnie are these things?
176
651577
1818
Czym one właściwie są?
11:05
They are what lawyersprawnicy call legalprawny fictionsfikcje.
177
653982
3947
Prawnicy nazywają je prawną fikcją.
11:10
They are storieshistorie inventedzmyślony and maintainedutrzymywane
178
658359
3476
Są to historie wymyślone i utrzymywane
11:13
by the powerfulpotężny wizardsczarodzieje we call lawyersprawnicy.
179
661859
3333
przez potężnych szamanów
zwanych prawnikami.
11:17
(LaughterŚmiech)
180
665216
1445
(Śmiech)
11:18
And what do corporationskorporacje do all day?
181
666685
3419
A co robią korporacje przez cały dzień?
11:22
MostlyGłównie, they try to make moneypieniądze.
182
670128
2853
Głównie próbują zarobić pieniądze.
11:25
YetJeszcze, what is moneypieniądze?
183
673411
1333
Właśnie, czym są pieniądze?
11:26
Again, moneypieniądze is not an objectivecel realityrzeczywistość;
it has no objectivecel valuewartość.
184
674768
5166
Pieniądze też nie są
obiektywną rzeczywistością.
11:31
Take this greenZielony piecekawałek
of paperpapier, the dollardolar billrachunek.
185
679958
3317
Spójrzcie na zielony
kawałek papieru, dolara.
11:35
Look at it -- it has no valuewartość.
186
683299
2377
Nie ma żadnej wartości.
11:37
You cannotnie może eatjeść it, you cannotnie może drinkdrink it,
187
685700
2234
Nie da się go zjeść, wypić,
11:39
you cannotnie może wearmieć na sobie it.
188
687958
1292
nie da się w niego ubrać.
11:41
But then cameoprawa ołowiana witrażu alongwzdłuż
these mastermistrz storytellersgawędziarzy --
189
689633
4041
Ale przyszli mistrzowie opowieści,
11:45
the bigduży bankersbankowcy,
190
693698
1484
wielcy bankierzy,
11:47
the financefinanse ministersMinistrów,
191
695206
1440
ministrowie finansów,
11:48
the primegłówny ministersMinistrów --
192
696670
1354
premierzy,
11:50
and they tell us a very convincingprzekonujący storyfabuła:
193
698048
2478
wszyscy opowiadają nam
bardzo wiarygodną historię.
11:52
"Look, you see this greenZielony piecekawałek of paperpapier?
194
700550
1958
"Spójrz, widzisz ten zielony papierek?
11:54
It is actuallytak właściwie worthwartość 10 bananasbanany."
195
702532
2583
Jest wart dziesięć bananów".
11:57
And if I believe it, and you believe it,
196
705591
2109
Jeśli ja w to uwierzę, wy w to uwierzycie
11:59
and everybodywszyscy believeswierzy it,
197
707724
1516
i każdy w to uwierzy,
12:01
it actuallytak właściwie worksPrace.
198
709264
1864
to będzie to działać.
12:03
I can take this worthlessBezwartościowy piecekawałek of paperpapier,
199
711152
2913
Mogę wziąć ten bezużyteczny papierek,
12:06
go to the supermarketsupermarket,
200
714089
1637
pójść do supermarketu,
12:07
give it to a completekompletny strangernieznajomy
whomkogo I've never metspotkał before,
201
715750
4007
dać go kompletnie nieznanej osobie,
której nigdy nie spotkałem,
12:11
and get, in exchangeWymieniać się, realreal bananasbanany
whichktóry I can actuallytak właściwie eatjeść.
202
719781
4685
i w zamian dostać prawdziwe
banany, które mogę zjeść.
12:16
This is something amazingniesamowity.
203
724870
1721
To coś niesamowitego.
12:18
You could never do it with chimpanzeesszympansy.
204
726615
2078
Nigdy by się to nie udało z szympansami.
12:20
ChimpanzeesSzympansy tradehandel, of coursekurs:
205
728717
1945
Szympansy handlują, oczywiście.
12:22
"Yes, you give me a coconutkokosowy,
I'll give you a bananabanan."
206
730686
2750
"Dasz mi kokosa, ja ci dam banana".
12:25
That can work.
207
733460
1238
To by się udało.
12:26
But, you give me
a worthlessBezwartościowy piecekawałek of paperpapier
208
734722
2992
Ale dawać bezużyteczny papierek
12:29
and you exceptz wyjątkiem me to give you a bananabanan?
209
737738
2014
i oczekiwać, że dam ci banana?
12:31
No way!
210
739776
1152
Nie ma mowy!
12:32
What do you think I am, a humanczłowiek?
211
740952
1581
Za kogo mnie masz, za człowieka?
12:34
(LaughterŚmiech)
212
742557
2373
(Śmiech)
12:36
MoneyPieniądze, in factfakt, is
the mostwiększość successfuludany storyfabuła
213
744954
4119
Pieniądze to najbardziej udana historia,
12:41
ever inventedzmyślony and told by humansludzie,
214
749097
2656
jaką ludzie kiedykolwiek wymyślili,
12:43
because it is the only storyfabuła
everybodywszyscy believeswierzy.
215
751777
4343
ponieważ to jedyna historia,
w którą każdy wierzy.
12:48
Not everybodywszyscy believeswierzy in God,
216
756692
2790
Nie wszyscy wierzą w Boga,
12:51
not everybodywszyscy believeswierzy in humanczłowiek rightsprawa,
217
759506
3025
nie wszyscy wierzą w prawa człowieka,
12:54
not everybodywszyscy believeswierzy in nationalismnacjonalizm,
218
762555
2785
nie wszyscy wierzą w państwa,
12:57
but everybodywszyscy believeswierzy in moneypieniądze,
and in the dollardolar billrachunek.
219
765364
3743
ale wszyscy wierzą w pieniądze i w dolara.
13:01
Take, even, OsamaOsama BinBin LadenŁadunkiem.
220
769514
1981
Na przykład Osama Bin Laden.
13:03
He hatedznienawidzony AmericanAmerykański politicsPolityka
and AmericanAmerykański religionreligia
221
771519
3687
Nienawidził amerykańskiej polityki,
amerykańskiej religii,
13:07
and AmericanAmerykański culturekultura,
222
775230
1449
amerykańskiej kultury,
13:08
but he had no objectionsprzeciw
to AmericanAmerykański dollarsdolarów.
223
776703
2806
ale nie miał problemów
z amerykańskimi dolarami.
13:11
He was quitecałkiem fondlubiący of them, actuallytak właściwie.
224
779533
2095
Nawet je całkiem lubił.
13:13
(LaughterŚmiech)
225
781652
1903
(Śmiech)
13:16
To concludewyciągnąć wniosek, then:
226
784166
1700
Podsumowując:
13:17
We humansludzie controlkontrola the worldświat
because we liverelacja na żywo in a dualpodwójny realityrzeczywistość.
227
785890
5768
ludzie kontrolują świat,
bo żyją w podwójnej rzeczywistości.
13:24
All other animalszwierzęta liverelacja na żywo
in an objectivecel realityrzeczywistość.
228
792531
3913
Wszystkie zwierzęta żyją
w obiektywnej rzeczywistości.
13:28
TheirIch realityrzeczywistość consistsskłada się
of objectivecel entitiespodmioty,
229
796992
4552
Ich rzeczywistość składa się
z obiektywnych składników,
13:33
like riversrzeki and treesdrzewa
and lionsosobliwości miasta and elephantssłonie.
230
801568
3943
takich jak rzeki, drzewa, lwy czy słonie.
13:38
We humansludzie, we alsorównież liverelacja na żywo
in an objectivecel realityrzeczywistość.
231
806067
3683
Ludzie także żyją
w obiektywnej rzeczywistości.
13:41
In our worldświat, too, there are riversrzeki
and treesdrzewa and lionsosobliwości miasta and elephantssłonie.
232
809774
5068
W naszym świecie też są
rzeki, drzewa, lwy i słonie.
13:47
But over the centurieswieki,
233
815421
1845
Ale przez stulecia
13:49
we have constructedzbudowana on topTop
of this objectivecel realityrzeczywistość
234
817290
4727
skonstruowaliśmy
na obiektywnej rzeczywistości
13:54
a seconddruga layerwarstwa of fictionalfikcyjna realityrzeczywistość,
235
822041
3493
drugą warstwę fikcyjnej rzeczywistości,
13:57
a realityrzeczywistość madezrobiony of fictionalfikcyjna entitiespodmioty,
236
825558
3564
składającą się z fikcyjnych składników,
14:01
like nationsnarody, like godsbogowie,
like moneypieniądze, like corporationskorporacje.
237
829146
4533
takich jak państwa, bogowie,
pieniądze czy korporacje.
14:06
And what is amazingniesamowity is that
as historyhistoria unfoldedpo rozłożeniu,
238
834481
4634
Niezwykłe jest to,
że wraz z postępem historii
14:11
this fictionalfikcyjna realityrzeczywistość becamestał się
more and more powerfulpotężny
239
839139
5396
ta fikcyjna rzeczywistość
stawała się coraz potężniejsza,
14:16
so that todaydzisiaj, the mostwiększość powerfulpotężny
forcessiły in the worldświat
240
844559
4501
więc dziś najpotężniejsze siły na świecie
14:21
are these fictionalfikcyjna entitiespodmioty.
241
849084
1965
są fikcyjne.
14:23
TodayDzisiaj, the very survivalprzetrwanie of riversrzeki
and treesdrzewa and lionsosobliwości miasta and elephantssłonie
242
851715
6794
Dzisiaj przetrwanie rzek,
drzew, lwów i słoni
14:30
dependszależy on the decisionsdecyzje and wishesżyczenia
of fictionalfikcyjna entitiespodmioty,
243
858533
5105
zależy od decyzji i zachcianek
fikcyjnych bytów,
14:35
like the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa, like GoogleGoogle,
like the WorldŚwiat BankBank --
244
863662
4537
takich jak USA, Google, Bank Światowy,
14:40
entitiespodmioty that exististnieć only
in our ownwłasny imaginationwyobraźnia.
245
868223
4039
które istnieją tylko w naszej wyobraźni.
14:44
Thank you.
246
872929
1152
Dziękuję.
14:46
(ApplauseAplauz)
247
874105
4571
(Brawa)
14:56
BrunoBruno GiussaniGiussani: YuvalYuval, you have
a newNowy bookksiążka out.
248
884299
2210
Bruno Giussani: Yuval,
napisałeś nową książkę.
14:58
After SapiensSapiens, you wrotenapisał anotherinne one,
249
886533
1803
Po "Sapiens" napisałeś kolejną,
15:00
and it's out in HebrewHebrajski, but not
yetjeszcze translatedprzetłumaczony into ...
250
888360
2587
jest już wydana po hebrajsku,
ale jeszcze nie po...
15:02
YuvalYuval NoahNoah HarariRegion Ludu Hareri: I'm workingpracujący on
the translationtłumaczenie as we speakmówić.
251
890971
2929
Yuval Noah Harari: Właśnie
pracuję nad tłumaczeniem.
15:05
BGBG: In the bookksiążka, if I
understandzrozumieć it correctlyprawidłowo,
252
893924
2168
BG: W tej książce, jeśli dobrze rozumiem,
15:08
you arguespierać się that the amazingniesamowity breakthroughsprzełomy
that we are experiencingdoświadczanie right now
253
896116
5629
twierdzisz, że niesamowite przełomy,
które się teraz odbywają,
15:13
not only will potentiallypotencjalnie
make our liveszyje better,
254
901769
2259
nie tylko polepszą nam życie,
15:16
but they will createStwórz -- and I quotezacytować you --
255
904052
2236
ale też stworzą, i tu cytuję:
15:18
"... newNowy classesklasy and newNowy classklasa struggleszmagania,
just as the industrialprzemysłowy revolutionrewolucja did."
256
906312
4618
"... nowe klasy i nowe walki klas,
tak jak rewolucja przemysłowa".
15:22
Can you elaborateopracować for us?
257
910954
1223
Mógłbyś wyjaśnić?
15:24
YNHYNH: Yes. In the industrialprzemysłowy revolutionrewolucja,
258
912670
1924
YNH: Tak.
W czasie rewolucji przemysłowej
15:26
we saw the creationkreacja of a newNowy classklasa
of the urbanmiejski proletariatProletariat.
259
914618
4902
powstała nowa klasa
społeczna, proletariat.
15:31
And much of the politicalpolityczny and socialspołeczny
historyhistoria of the last 200 yearslat involvedzaangażowany
260
919544
5110
Większa część historii ostatnich
200 lat była związana z tym,
15:36
what to do with this classklasa,
and the newNowy problemsproblemy and opportunitiesmożliwości.
261
924678
3626
co zrobić z tą klasą, z nowymi
problemami i możliwościami.
15:40
Now, we see the creationkreacja of a newNowy
massivemasywny classklasa of uselessbezużyteczny people.
262
928328
4632
Teraz można zaobserwować tworzenie się
wielkiej klasy ludzi bezużytecznych.
15:44
(LaughterŚmiech)
263
932984
1001
(Śmiech)
15:46
As computerskomputery becomestają się better and better
in more and more fieldspola,
264
934009
5361
Komputery stają się coraz lepsze
w coraz większej ilości dziedzin,
15:51
there is a distinctodrębny possibilitymożliwość that
computerskomputery will out-performwyprzedzają us
265
939394
4892
więc bardzo możliwe,
że komputery prześcigną nas
w większości zadań,
15:56
in mostwiększość taskszadania and will make
humansludzie redundantzbędny.
266
944310
3603
przez co ludzie staną się zbędni.
15:59
And then the bigduży politicalpolityczny
and economicgospodarczy questionpytanie
267
947937
2737
Wielkim politycznym
i ekonomicznym pytaniem
16:02
of the 21stul centurystulecie will be,
268
950698
2363
XXI wieku będzie:
16:05
"What do we need humansludzie for?",
269
953085
2162
"Po co nam są ludzie?",
16:07
or at leastnajmniej, "What do we need
so manywiele humansludzie for?"
270
955271
3367
albo "Po co nam aż tylu ludzi?".
16:10
BGBG: Do you have an answerodpowiedź in the bookksiążka?
271
958662
2458
BG: Czy w swojej książce
podałeś odpowiedź?
16:13
YNHYNH: At presentteraźniejszość, the bestNajlepiej guessodgadnąć
we have is to keep them happyszczęśliwy
272
961144
4020
YNH: W tej chwili najlepszym pomysłem
jest uszczęśliwianie ich
16:17
with drugsleki and computerkomputer gamesGry ...
273
965188
1797
narkotykami i grami komputerowymi...
16:19
(LaughterŚmiech)
274
967009
1001
(Śmiech)
16:20
but this doesn't sounddźwięk
like a very appealingatrakcyjne futureprzyszłość.
275
968034
3271
Ale nie brzmi to zbyt zachęcająco.
16:23
BGBG: Ok, so you're basicallygruntownie sayingpowiedzenie
in the bookksiążka and now,
276
971329
2809
BG: Mówisz więc w swojej książce i teraz,
16:26
that for all the discussiondyskusja
about the growingrozwój evidencedowód
277
974162
2786
że mimo całej tej dyskusji
na temat nowych dowodów
16:28
of significantznaczący economicgospodarczy inequalitynierówność,
we are just kinduprzejmy of at the beginningpoczątek
278
976972
3763
na rosnące nierówności ekonomiczne,
jesteśmy dopiero na początku
16:32
of the processproces?
279
980759
1157
całego procesu?
16:34
YNHYNH: Again, it's not a prophecyproroctwo;
280
982225
1526
YNH: Nie jest to przepowiednia.
16:35
it's seeingwidzenie all kindsrodzaje
of possibilitiesmożliwości before us.
281
983775
3943
Książka wymienia cały szereg
możliwych przyszłości.
16:39
One possibilitymożliwość is this creationkreacja
of a newNowy massivemasywny classklasa of uselessbezużyteczny people.
282
987742
4982
Jedną możliwością jest powstanie nowej,
potężnej klasy bezużytecznych ludzi.
16:44
AnotherInnym possibilitymożliwość is
the divisionpodział of humankindludzkości
283
992748
3140
Inną możliwością jest podział ludzkości
16:47
into differentróżne biologicalbiologiczny casteskast,
284
995912
2991
na różne biologiczne kasty,
16:50
with the richbogaty beingistota upgradeduaktualniony
into virtualwirtualny godsbogowie,
285
998927
4291
bogatych, którzy zmienią się
w wirtualnych bogów,
16:55
and the poorubogi beingistota degradedzdegradowanych
to this levelpoziom of uselessbezużyteczny people.
286
1003242
4308
i biednych, zdegradowanych
do poziomu bezużytecznych ludzi.
16:59
BGBG: I feel there is anotherinne TEDTED talk
comingprzyjście up in a yearrok or two.
287
1007574
3022
BG: Czuję, że zbliża się następna
prelekcja TED za rok czy dwa.
17:02
Thank you, YuvalYuval, for makingzrobienie the tripwycieczka.
288
1010620
1822
Dzięki za przyjazd do nas, Yuval.
17:04
YNHYNH: ThanksDzięki!
289
1012466
1156
YNH: Dziękuję!
17:05
(ApplauseAplauz)
290
1013646
1665
(Brawa)
Translated by Paweł Fudala
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com