ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com
TEDGlobalLondon

Yuval Noah Harari: What explains the rise of humans?

Yuval Noah Harari: Mivel magyarázható az emberiség kiemelkedése?

Filmed:
6,090,144 views

Hetvenezer évvel ezelőtt az ember ősei jelentéktelen állatok voltak, s az összes többi állathoz hasonlóan csak saját dolgukkal törődtek Afrika egy távoli sarkában. Ma már keveseknek lenne ellenvetése, ha kijelentenénk: az emberek irányítják a Föld nevű bolygót. Minden kontinensen elterjedtek, s cselekedeteik meghatározzák a többi állat sorsát, s talán a bolygóét is. Hogyan jutottunk el idáig? Yuval Noah Harari történész meglepő indoklással szolgál az emberiség felemelkedéséről.
- Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Seventy-thousandHetven - ezer yearsévek agoezelőtt, our ancestorselődök
were insignificantjelentéktelen animalsállatok.
0
1309
5065
70 000 éve őseink
jelentéktelen állatok voltak.
00:18
The mosta legtöbb importantfontos thing to know
about prehistoricőskori humansemberek
1
6398
4099
Fontos észben tartani,
hogy az ősemberek
00:22
is that they were unimportantlényegtelen.
2
10521
1952
mellékes lények voltak.
00:24
TheirA impacthatás on the worldvilág was not
much greaternagyobb than that of jellyfishmedúza
3
12497
5134
Környezetre gyakorolt hatásuk
alig volt nagyobb, mint pl. a medúzáké,
00:29
or firefliesszentjánosbogarak or woodpeckersharkályfélék.
4
17655
2361
a szentjánosbogaraké vagy a harkályoké.
00:32
TodayMa, in contrastkontraszt,
we controlellenőrzés this planetbolygó.
5
20643
3583
Ma már azonban a bolygó urai vagyunk.
00:36
And the questionkérdés is:
6
24853
1342
Felmerül tehát a kérdés:
00:38
How did we come from there to here?
7
26219
3122
hogyan juthattunk el idáig?
00:41
How did we turnfordulat ourselvesminket
from insignificantjelentéktelen apesmajmok,
8
29666
3652
Hogyan váltunk jelentéktelen
emberszabású majmokból,
00:45
mindinggondozása theirazok ownsaját businessüzleti
in a cornersarok of AfricaAfrika,
9
33342
3147
akik Afrika egy távoli részén
a maguk bajával törődtek,
00:48
into the rulersuralkodók of planetbolygó EarthFöld?
10
36513
2490
a Föld nevű bolygó uraivá?
00:51
UsuallyÁltalában, we look for the differencekülönbség
betweenközött us and all the other animalsállatok
11
39876
5690
A különbséget magunk és
más állatfajok közt általában
00:57
on the individualEgyedi levelszint.
12
45590
1481
az egyén szintjén keressük.
00:59
We want to believe -- I want to believe --
13
47412
2994
Elhitetjük magunkkal – én legalábbis –,
01:02
that there is something specialkülönleges about me,
14
50430
3548
hogy személyemben van valami különleges,
01:06
about my bodytest, about my brainagy,
15
54002
3126
legyen az a testem
vagy az agyam, de tuti,
01:09
that makesgyártmányú me so superiorkiváló
to a dogkutya or a pigmalac, or a chimpanzeecsimpánz.
16
57152
5283
hogy felsőbbrendű vagyok a kutyánál,
a sertésnél vagy a csimpánznál.
01:15
But the truthigazság is that,
on the individualEgyedi levelszint,
17
63221
3261
Az igazság azonban ez: az egyén szintjén
01:18
I'm embarrassinglykínosan similarhasonló
to a chimpanzeecsimpánz.
18
66506
3031
zavarba ejtően hasonlítok egy csimpánzra.
01:22
And if you take me and a chimpanzeecsimpánz
and put us togetheregyütt on some lonelymagányos islandsziget,
19
70029
5235
S ha engem meg egy csimpánzt
kitennének egy lakatlan szigetre,
01:27
and we had to struggleküzdelem for survivaltúlélés
to see who survivestúléli better,
20
75288
4248
s meg kellene küzdenünk a túlélésért,
hogy lássuk, kinek nagyobb rá az esélye,
01:31
I would definitelyegyértelműen placehely my bettét
on the chimpanzeecsimpánz, not on myselfmagamat.
21
79560
5216
bizony én a csimpánzra fogadnék,
nem magamra.
01:37
And this is not something
wrongrossz with me personallySzemélyesen.
22
85419
3026
Nem azért, mert személy szerint
bennem akad valami hiba.
01:40
I guessTaláld ki if they tookvett almostmajdnem any one
of you, and placedelhelyezni you aloneegyedül
23
88469
4126
Ha bárkit önök közül összezárnának
01:44
with a chimpanzeecsimpánz on some islandsziget,
24
92619
1965
egy csimpánzzal valami szigetre,
01:46
the chimpanzeecsimpánz would do much better.
25
94608
2467
a csimpánz mindig megnyerné a játszmát.
01:50
The realigazi differencekülönbség betweenközött humansemberek
and all other animalsállatok
26
98823
4185
Az emberek s más állatok
közti igazi különbség
01:55
is not on the individualEgyedi levelszint;
27
103032
2447
nem az egyéni szinten,
01:57
it's on the collectivekollektív levelszint.
28
105503
1602
hanem a közösségin található.
01:59
HumansEmberek controlellenőrzés the planetbolygó
because they are the only animalsállatok
29
107518
4806
Az ember azért vonhatta a bolygót
irányítása alá,
02:04
that can cooperateegyüttműködnek bothmindkét flexiblyrugalmasan
and in very largenagy numbersszám.
30
112348
5177
mert egyedül ő képes rugalmasan,
nagy közösségben együttműködni.
02:10
Now, there are other animalsállatok --
31
118167
1768
Persze, vannak más állatok is –
02:11
like the socialtársadalmi insectsrovarok,
the beesméhek, the antshangyák --
32
119959
3171
pl. az államalkotó rovarok, a méhek,
a hangyák –,
02:15
that can cooperateegyüttműködnek in largenagy numbersszám,
but they don't do so flexiblyrugalmasan.
33
123154
4572
akik ugyan össze tudnak fogni csoportosan,
de hiányzik belőlük a rugalmasság.
02:20
TheirA cooperationegyüttműködés is very rigidmerev.
34
128099
2437
Együttműködési formáik nagyon merevek.
02:23
There is basicallyalapvetően just one way
in whichmelyik a beehiveméhkas can functionfunkció.
35
131012
4179
Pl. egy méhkas alapjában véve
csak egy módon működőképes.
02:27
And if there's a newúj opportunitylehetőség
or a newúj dangerveszély,
36
135215
3811
Ha megjelenik egy új lehetőség,
vagy akár egy új veszély,
02:31
the beesméhek cannotnem tud reinventújra feltalálni
the socialtársadalmi systemrendszer overnightéjszakai.
37
139050
4543
a méhtársadalom nem tud
máról holnapra másképp összefogni.
02:35
They cannotnem tud, for examplepélda,
executekivégez the queenkirálynő
38
143617
2880
Nem tudják pl. kivégezni a királynőt,
02:38
and establishlétrehozni a republicKöztársaság of beesméhek,
39
146521
1906
s ehelyett méhköztársaságot alapítani,
02:40
or a communistkommunista dictatorshipdiktatúra
of workermunkás beesméhek.
40
148451
3102
vagy a munkásméhek kommunista
diktatúráját életre hívni.
02:44
Other animalsállatok, like the socialtársadalmi mammalsemlősök --
41
152442
2343
Más állatok, mint pl. a társuló emlősök:
02:46
the wolvesfarkasok, the elephantselefántok,
the dolphinsdelfinek, the chimpanzeescsimpánzok --
42
154809
3874
a farkasok, elefántok,
delfinek és csimpánzok
02:50
they can cooperateegyüttműködnek much more flexiblyrugalmasan,
43
158707
2746
sokkalta rugalmasabb együttműködésre
képesek.
02:53
but they do so only in smallkicsi numbersszám,
44
161477
3341
De ez csak gyéren fordul elő,
02:56
because cooperationegyüttműködés amongközött chimpanzeescsimpánzok
45
164842
2873
mert a csimpánzok közti együttműködés
02:59
is basedszékhelyű on intimateintim knowledgetudás,
one of the other.
46
167739
4048
a csoport tagjai közti meghitt
kapcsolaton alapszik.
03:03
I'm a chimpanzeecsimpánz and you're a chimpanzeecsimpánz,
47
171811
2768
Én is csimpánz vagyok, s te is:
03:06
and I want to cooperateegyüttműködnek with you.
48
174603
1803
és én szeretnék veled együttműködni.
03:08
I need to know you personallySzemélyesen.
49
176430
2595
De ehhez személyesen kell,
hogy ismerjelek.
03:11
What kindkedves of chimpanzeecsimpánz are you?
50
179049
1770
Miféle csimpánz vagy te?
03:12
Are you a niceszép chimpanzeecsimpánz?
51
180843
1413
Rendes?
03:14
Are you an evilgonosz chimpanzeecsimpánz?
52
182280
1653
Vagy esetleg gonosz?
03:15
Are you trustworthymegbízható?
53
183957
1444
Megbízhatom benned?
03:17
If I don't know you, how can I
cooperateegyüttműködnek with you?
54
185425
3053
Ha nem ismerlek, hogyan is
foghatnánk össze?
03:21
The only animalállat that can combinekombájn
the two abilitiesképességek togetheregyütt
55
189676
3751
Az egyetlen állat, mely mindkét képességet
együttesen alkalmazza,
03:25
and cooperateegyüttműködnek bothmindkét flexiblyrugalmasan
and still do so in very largenagy numbersszám
56
193451
5296
tehát képes rugalmasan
és nagy számban is együttműködni,
03:30
is us, HomoHomo sapienssapiens.
57
198771
1630
az ember: a Homo sapiens.
03:32
One versusellen one, or even 10 versusellen 10,
58
200973
4131
Egy az egy ellen, vagy akár 10 a 10 ellen,
03:37
chimpanzeescsimpánzok mightesetleg be better than us.
59
205128
2569
a csimpánzok nyerhetnek ellenünk.
03:40
But, if you pitPit 1,000 humansemberek
againstellen 1,000 chimpanzeescsimpánzok,
60
208112
5179
De ha ezer ember mérkőzik
ezer csimpánzzal,
03:45
the humansemberek will wingyőzelem easilykönnyen,
for the simpleegyszerű reasonok
61
213315
3618
az emberek fognak diadalmaskodni.
03:48
that a thousandezer chimpanzeescsimpánzok
cannotnem tud cooperateegyüttműködnek at all.
62
216957
3733
Azért, mert ezer csimpánz egyáltalán
nem tud egymással együttműködni.
03:53
And if you now try to cramCram
100,000 chimpanzeescsimpánzok
63
221337
4051
S ha megpróbálnának 100 000 csimpánzt
03:57
into OxfordOxford StreetUtca,
or into WembleyWembley StadiumStadion,
64
225412
3616
az Oxford utcába
vagy a Wembley stadionba bezsúfolni,
04:01
or TienanmenTienanmen SquareSquare or the VaticanVatikán,
65
229052
2532
vagy a Tienanmen térre, a Vatikánba,
04:03
you will get chaoskáosz, completeteljes chaoskáosz.
66
231608
2617
teljes káosz lenne a vége.
04:06
Just imagineKépzeld el WembleyWembley StadiumStadion
with 100,000 chimpanzeescsimpánzok.
67
234249
3859
Képzeljék el a Wembley stadiont
100 000 csimpánzzal!
04:10
CompleteTeljes madnessőrület.
68
238616
1190
Kész őrület!
04:12
In contrastkontraszt, humansemberek normallynormális esetben
gathergyűjt there in tenstíz of thousandsTöbb ezer,
69
240219
5942
Ezzel szemben emberek tízezrei
gyülekeznek ott,
04:18
and what we get is not chaoskáosz, usuallyáltalában.
70
246185
3064
s az eredmény általában nem káosz,
04:21
What we get is extremelyrendkívüli módon sophisticatedkifinomult
and effectivehatékony networkshálózatok of cooperationegyüttműködés.
71
249273
6087
hanem rendkívül kifinomult és hatékony
együttműködési hálózatok.
04:28
All the hugehatalmas achievementseredmények
of humankindemberiség throughoutegész historytörténelem,
72
256554
4590
Az emberiség minden nagy eredménye
a történelem során
04:33
whetherakár it's buildingépület the pyramidspiramisok
or flyingrepülő to the moonhold,
73
261168
3283
– legyenek ezek a piramisok,
vagy akár a Holdra szállás –,
04:36
have been basedszékhelyű not
on individualEgyedi abilitiesképességek,
74
264475
2575
sosem egyéni képességre alapozódott,
04:39
but on this abilityképesség to cooperateegyüttműködnek
flexiblyrugalmasan in largenagy numbersszám.
75
267074
3825
hanem arra, hogy az emberek képesek
nagy számban rugalmasan együttműködni.
04:43
Think even about this very talk
that I'm givingígy now:
76
271465
3657
Pl. ez az előadás is, melyet most tartok:
04:47
I'm standingálló here in frontelülső of an audienceközönség
of about 300 or 400 people,
77
275146
5984
egy 3-400 fős közönség előtt állok itt,
04:53
mosta legtöbb of you are completeteljes strangersidegenek to me.
78
281154
3124
s önök számomra többnyire vadidegenek.
04:56
SimilarlyHasonlóképpen, I don't really know
all the people who have organizedszervezett
79
284928
4984
S azokat az embereket sem ismerem,
akik megszervezték
05:01
and workeddolgozott on this eventesemény.
80
289936
1627
és megtartják ezt a rendezvényt.
05:03
I don't know the pilotpilóta
and the crewlegénység memberstagjai of the planerepülőgép
81
291994
3793
Nem ismerem sem a repülő pilótáját,
sem a személyzetét,
05:07
that broughthozott me over here,
yesterdaytegnap, to LondonLondon.
82
295811
2911
akik Londonba repítettek engem tegnap.
05:11
I don't know the people
who inventedfeltalált and manufacturedgyártott
83
299286
3723
Nem ismerem a feltalálókat és a gyártókat,
05:15
this microphonemikrofon and these cameraskamerák,
whichmelyik are recordingfelvétel what I'm sayingmondás.
84
303033
4510
akiknek a mikrofont és a kamerákat
köszönhetjük, melyek az előadást rögzítik.
05:20
I don't know the people
who wroteírt all the bookskönyvek and articlescikkek
85
308123
3537
Nem ismerem a temérdek könyv
és cikk szerzőjét sem,
05:23
that I readolvas in preparationkészítmény for this talk.
86
311684
2393
amiket felkészülésem során elolvastam.
05:26
And I certainlybiztosan don't know all the people
87
314495
2810
S azokat sem ismerem,
05:29
who mightesetleg be watchingnézni this talk
over the InternetInternet,
88
317329
3219
akik ezt az előadást interneten nézik,
05:32
somewherevalahol in BuenosBuenos AiresAires or in NewÚj DelhiDelhi.
89
320572
3027
Buenos Airesben vagy akár New Delhiben.
05:36
NeverthelessMindazonáltal, even thoughbár
we don't know eachminden egyes other,
90
324162
3509
S mégis, bár nem ismerjük egymást,
05:39
we can work togetheregyütt to createteremt
this globalglobális exchangecsere of ideasötletek.
91
327695
5853
együttműködünk, hogy létrehozzuk
ezt a globális ötletbörzét.
05:46
This is something chimpanzeescsimpánzok cannotnem tud do.
92
334081
3051
Ilyesfélére a csimpánzok nem képesek.
05:49
They communicatekommunikálni, of coursetanfolyam,
93
337156
1814
Kommunikálni persze tudnak,
05:50
but you will never catchfogás a chimpanzeecsimpánz
travelingutazó to some distanttávoli chimpanzeecsimpánz bandZenekar
94
338994
5799
de egy csimpánz sosem utazik
egy távoli csimpánzcsapathoz,
05:56
to give them a talk about bananasbanán
or about elephantselefántok,
95
344817
4120
hogy előadást tartson nekik
a banánról vagy az elefántokról,
06:00
or anything elsemás that mightesetleg
interestérdeklődés chimpanzeescsimpánzok.
96
348961
3008
vagy az őket érdeklő más témáról.
06:05
Now cooperationegyüttműködés is, of coursetanfolyam,
not always niceszép;
97
353389
3490
Az együttműködés gyümölcsei
korántsem mindig édesek.
06:08
all the horribleszörnyű things humansemberek
have been doing throughoutegész historytörténelem --
98
356903
4025
A történelem során az ember által
elkövetett rémtettek alapja is
06:12
and we have been doing
some very horribleszörnyű things --
99
360952
2739
– bizony, sok iszonyatos dolog
van a rovásunkon –
06:15
all those things are alsois basedszékhelyű
on large-scalenagyarányú cooperationegyüttműködés.
100
363715
5149
mind-mind a kiterjedt együttműködésünk.
06:20
PrisonsBörtönök are a systemrendszer of cooperationegyüttműködés;
101
368888
2596
Pl. a börtön is együttműködési rendszer.
06:23
slaughterhousesvágóhidak are a systemrendszer
of cooperationegyüttműködés;
102
371508
2990
A vágóhidak is.
06:26
concentrationkoncentráció campstáborok
are a systemrendszer of cooperationegyüttműködés.
103
374522
3004
Sőt, a koncentrációs táborok is.
06:29
ChimpanzeesCsimpánzok don't have slaughterhousesvágóhidak
and prisonsbörtönök and concentrationkoncentráció campstáborok.
104
377907
5180
A csimpánzoknál nem találunk sem
vágóhidat, sem börtönt, sem haláltábort.
06:36
Now supposetegyük fel I've managedsikerült
to convincemeggyőz you perhapstalán that yes,
105
384183
3830
Tegyük fel, hogy sikerült meggyőznöm
önöket arról, hogy igen,
06:40
we controlellenőrzés the worldvilág because we can
cooperateegyüttműködnek flexiblyrugalmasan in largenagy numbersszám.
106
388037
5058
azért miénk a világuralom, mert képesek
vagyunk rugalmasan, sokan együttműködni.
06:45
The nextkövetkező questionkérdés that immediatelyazonnal arisesfelmerül
107
393516
2948
Rögtön felmerül a következő kérdés
06:48
in the mindelme of an inquisitivekíváncsi listenerhallgató is:
108
396488
2883
a kíváncsi hallgató fejében:
06:51
How, exactlypontosan, do we do it?
109
399395
2284
Pontosan hogyan csináljuk?
06:54
What enableslehetővé teszi us aloneegyedül, of all the animalsállatok,
to cooperateegyüttműködnek in suchilyen a way?
110
402083
5782
Miért egyedül mi vagyunk képesek
az összes állat közül így összefogni?
07:01
The answerválasz is our imaginationképzelet.
111
409714
2546
A válasz: a képzelőerőnk miatt.
07:04
We can cooperateegyüttműködnek flexiblyrugalmasan
with countlessszámtalan numbersszám of strangersidegenek,
112
412998
5432
Rugalmasan együttműködünk
számtalan idegennel,
07:10
because we aloneegyedül, of all
the animalsállatok on the planetbolygó,
113
418454
3696
mert a bolygónk állatfajai közül egyedül
07:14
can createteremt and believe fictionsfikciók,
fictionalkitalált storiestörténetek.
114
422174
4623
mi tudunk fiktív történeteket
kitalálni és elhinni.
07:19
And as long as everybodymindenki believesúgy véli,
in the sameazonos fictionkitalálás,
115
427326
4588
Amíg mindegyikünk hisz ugyanabban
a történetben,
07:23
everybodymindenki obeysengedelmeskedik and followskövetkezik
the sameazonos rulesszabályok,
116
431938
3542
addig mindenki ugyanazokat
a szabályokat tartja meg,
07:27
the sameazonos normsnormák, the sameazonos valuesértékeket.
117
435504
2289
ugyanazokat a normákat, értékeket
tiszteli.
07:30
All other animalsállatok use
theirazok communicationközlés systemrendszer
118
438639
3899
Más állatfajok kommunikációs rendszerei
07:34
only to describeleírni realityvalóság.
119
442562
2496
csupán a valóság leírására szolgálnak.
07:37
A chimpanzeecsimpánz maylehet say, "Look!
There's a lionoroszlán, let's runfuss away!"
120
445590
4217
Egy csimpánz felkiálthat: "Odanézz!
Egy oroszlán! Futás innen!"
07:41
Or, "Look! There's a bananabanán treefa
over there! Let's go and get bananasbanán!"
121
449831
4106
Vagy, "Odanézz! Ott egy banánfa!
Menjünk banánt enni!"
07:45
HumansEmberek, in contrastkontraszt, use theirazok languagenyelv
not merelycsupán to describeleírni realityvalóság,
122
453961
6277
Az ember ezzel ellentétben nyelvét
nemcsak a világ leírására használja,
07:52
but alsois to createteremt newúj realitiesvalóság,
fictionalkitalált realitiesvalóság.
123
460262
4524
hanem más, fiktív világok
megalkotására is.
07:57
A humanemberi can say, "Look,
there is a god abovefelett the cloudsfelhők!
124
465278
3954
Egy ember mondhatja azt: "Odanézz!
A felhők fölött egy isten lakozik!
08:01
And if you don't do what I tell you to do,
125
469256
2080
S ha nem teljesíted a parancsaim,
08:03
when you diemeghal, God will punishbüntet you
and sendelküld you to hellpokol."
126
471360
3205
halálod után Isten megbüntet,
és a pokolra küld."
08:06
And if you all believe this storysztori
that I've inventedfeltalált,
127
474986
3772
S ha önök mindannyian elhiszik
a kitalált történetemet,
08:10
then you will followkövesse the sameazonos
normsnormák and lawstörvények and valuesértékeket,
128
478782
3815
akkor mind ugyanazokat a törvényeket,
normákat és értékeket tisztelik,
08:14
and you can cooperateegyüttműködnek.
129
482621
1292
és együttműködhetnek.
08:16
This is something only humansemberek can do.
130
484278
2350
Erre csak az ember képes.
08:19
You can never convincemeggyőz a chimpanzeecsimpánz
to give you a bananabanán
131
487207
3841
Egy csimpánzt sosem lehetne rávenni,
hogy adjon egy banánt,
08:23
by promisingbiztató him, "... after you diemeghal,
you'llazt is megtudhatod go to chimpanzeecsimpánz heavenmenny ..."
132
491072
3793
ha megígérjük neki: "Miután meghalsz,
a csimpánzmennyországba kerülsz..."
08:26
(LaughterNevetés)
133
494889
1023
(Nevetés)
08:27
"... and you'llazt is megtudhatod receivekap lots and lots
of bananasbanán for your good deedstettei.
134
495936
3262
".. és sok-sok banánt kapsz majd
a jótetteidért.
08:31
So now give me this bananabanán."
135
499222
1422
Ide azzal a banánnal!"
08:32
No chimpanzeecsimpánz will ever
believe suchilyen a storysztori.
136
500668
2758
Nincs csimpánz,
aki bedőlne ennek a maszlagnak.
08:35
Only humansemberek believe suchilyen storiestörténetek,
137
503776
2690
Ezt csak az ember hiszi el,
08:38
whichmelyik is why we controlellenőrzés the worldvilág,
138
506490
2083
és ezért uraljuk mi a világot,
08:40
whereasmivel the chimpanzeescsimpánzok are lockedzárt up
in zoosállatkertek and researchkutatás laboratorieslaboratóriumok.
139
508597
4845
míg a csimpánzokat állatkertekbe
és kutatólaborokba zárjuk.
08:46
Now you maylehet find it acceptableelfogadható that yes,
140
514904
2940
Nos, tegyük fel, már elhiszik: igen,
08:49
in the religiousvallási fieldmező, humansemberek cooperateegyüttműködnek
by believinghívő in the sameazonos fictionsfikciók.
141
517868
6140
a vallás területén együttműködésünk
azonos történetek elhitetésén alapul.
08:56
MillionsTöbb millió of people come togetheregyütt
to buildépít a cathedralszékesegyház or a mosquemecset
142
524032
4952
Embermilliók dolgoznak egy katedrális
vagy egy mecset megépítésén,
09:01
or fightharc in a crusadekeresztes hadjárat or a jihadDzsihád, because
they all believe in the sameazonos storiestörténetek
143
529008
5742
harcolnak keresztes hadjáratban vagy
dzsihádban, mert mind bevették a mesét
09:06
about God and heavenmenny and hellpokol.
144
534774
2713
Istenről, a mennyországról
és a pokolról.
09:09
But what I want to emphasizehangsúlyt helyez
is that exactlypontosan the sameazonos mechanismmechanizmus
145
537979
5239
De szeretném hangsúlyozni,
hogy ugyanez a folyamat az alapja
09:15
underliesalapját all other formsformák
of mass-scaletömeges humanemberi cooperationegyüttműködés,
146
543242
5864
a tömeges emberi együttműködés
bármely formájának,
09:21
not only in the religiousvallási fieldmező.
147
549130
2520
tehát nemcsak a vallásban.
09:23
Take, for examplepélda, the legaljogi fieldmező.
148
551674
2278
Vegyük pl. a törvényeket.
09:26
MostA legtöbb legaljogi systemsrendszerek todayMa in the worldvilág
are basedszékhelyű on a beliefhit in humanemberi rightsjogok.
149
554531
5977
A világ legtöbb jogrendszere ma
az emberi jogokban való hiten alapszik.
09:33
But what are humanemberi rightsjogok?
150
561247
1777
De mik az emberi jogok?
09:35
HumanEmberi rightsjogok, just like God and heavenmenny,
are just a storysztori that we'vevoltunk inventedfeltalált.
151
563596
4702
Az emberi jogok, pont mint Isten meg
a mennyek, egy sztori, amit kitaláltunk.
09:40
They are not an objectivecélkitűzés realityvalóság;
152
568322
2318
Nincs objektív valóságuk.
09:42
they are not some biologicalbiológiai effecthatás
about homohomoszexuális sapienssapiens.
153
570664
3666
Nem a homo sapiens biológiai tartozékai.
09:46
Take a humanemberi beinglény,
cutvágott him opennyisd ki, look insidebelül,
154
574719
3799
Vegyünk csak egy embert, vágjuk fel,
nézzük meg a belsejét.
09:50
you will find the heartszív, the kidneysvese,
neuronsneuronok, hormoneshormonok, DNADNS,
155
578542
5127
Szívet, vesét, neuronokat,
hormonokat, DNS-t találunk benne,
09:55
but you won'tszokás find any rightsjogok.
156
583693
1888
de egy fia jogot sem.
09:58
The only placehely you find rightsjogok
are in the storiestörténetek
157
586200
3921
Jogokat csak azokban
a történetekben találhatunk,
10:02
that we have inventedfeltalált and spreadterjedését around
over the last fewkevés centuriesszázadok.
158
590145
4133
amelyeket az elmúlt évszázadok során
találtunk ki és terjesztettünk el.
10:06
They maylehet be very positivepozitív storiestörténetek,
very good storiestörténetek,
159
594607
4930
Az lehet, hogy ezek derűs
s igen remek történetek,
10:11
but they're still just fictionalkitalált storiestörténetek
that we'vevoltunk inventedfeltalált.
160
599561
3563
de ettől ugyanúgy kitalációk.
A mi kitalációink.
10:15
The sameazonos is trueigaz of the politicalpolitikai fieldmező.
161
603664
2520
Ugyanez vonatkozik a politikára is.
10:18
The mosta legtöbb importantfontos factorstényezők
in modernmodern politicspolitika are statesÁllamok and nationsnemzetek.
162
606565
6370
A modern politika legfontosabb
tényezői az államok és nemzetek.
10:25
But what are statesÁllamok and nationsnemzetek?
163
613333
1800
De mik azok az államok és nemzetek?
10:27
They are not an objectivecélkitűzés realityvalóság.
164
615593
2125
Nincs objektív valóságuk, annyi szent.
10:29
A mountainhegy is an objectivecélkitűzés realityvalóság.
165
617742
2713
Egy hegy az objektív valóság része.
10:32
You can see it, you can touchérintés it,
you can ever smellszag it.
166
620479
3284
Látjuk, megérinthetjük,
érezhetjük a szagát.
10:36
But a nationnemzet or a stateállapot,
167
624223
1772
Egy nemzet vagy egy állam,
10:38
like IsraelIzrael or IranIrán or FranceFranciaország or GermanyNémetország,
168
626019
3780
mint pl. Izrael, Irán, Francia-
vagy Németország,
10:41
this is just a storysztori that we'vevoltunk inventedfeltalált
169
629823
2740
mind-mind történetek csupán.
10:44
and becamelett extremelyrendkívüli módon attachedcsatolt to.
170
632587
1974
Aztán beleszerettünk.
10:46
The sameazonos is trueigaz of the economicgazdasági fieldmező.
171
634949
2504
Ugyanez vonatkozik a gazdaságra is.
10:49
The mosta legtöbb importantfontos actorsszereplők todayMa
in the globalglobális economygazdaság
172
637892
3706
A világgazdaság mai legfontosabb szereplői
10:53
are companiesvállalatok and corporationsvállalatoknak.
173
641622
2262
a cégek és a vállalatok.
10:56
ManySok of you todayMa, perhapstalán, work
for a corporationvállalat,
174
644407
3731
Talán önök közt is sokan
dolgoznak vállalatnál,
11:00
like GoogleGoogle or ToyotaToyota or McDonald'sMcDonald's.
175
648162
3050
pl. a Google-nál, a Toyotánál
vagy a McDonaldsnál.
11:03
What exactlypontosan are these things?
176
651577
1818
De mi a csuda egy vállalat?
11:05
They are what lawyersügyvédek call legaljogi fictionsfikciók.
177
653982
3947
Az ügyvédek csak "jogi fikcióként"
emlegetik őket.
11:10
They are storiestörténetek inventedfeltalált and maintainedfenntartott
178
658359
3476
Hatalmas varázslók ötlik ki
és gondozzák őket,
11:13
by the powerfulerős wizardsvarázslók we call lawyersügyvédek.
179
661859
3333
akiket más néven csak
ügyvédekként emlegetünk.
11:17
(LaughterNevetés)
180
665216
1445
(Nevetés)
11:18
And what do corporationsvállalatoknak do all day?
181
666685
3419
És mit csinálnak a vállalatok
nap mint nap?
11:22
MostlyTöbbnyire, they try to make moneypénz.
182
670128
2853
Leginkább pénzkereséssel foglalkoznak.
11:25
YetMég, what is moneypénz?
183
673411
1333
De mi is a pénz?
11:26
Again, moneypénz is not an objectivecélkitűzés realityvalóság;
it has no objectivecélkitűzés valueérték.
184
674768
5166
A pénz nem az objektív valóság része;
nincsen objektív értéke.
11:31
Take this greenzöld piecedarab
of paperpapír, the dollardollár billszámla.
185
679958
3317
Vegyék ezt a zöld papírdarabot,
a dollárbankót.
11:35
Look at it -- it has no valueérték.
186
683299
2377
Nézzék csak meg: semmi értéke nincsen.
11:37
You cannotnem tud eateszik it, you cannotnem tud drinkital it,
187
685700
2234
Nem lehet megenni vagy meginni.
11:39
you cannotnem tud wearviselet it.
188
687958
1292
Viselni sem lenne könnyű.
11:41
But then camejött alongmentén
these masterfő- storytellersmesemondók --
189
689633
4041
Aztán jött a történetgyártás
néhány mestere,
11:45
the bignagy bankersbankárok,
190
693698
1484
a hatalmas bankárok,
11:47
the financepénzügy ministersa miniszterek,
191
695206
1440
a pénzügyminiszterek,
11:48
the primelegfontosabb ministersa miniszterek --
192
696670
1354
a miniszterelnökök –,
11:50
and they tell us a very convincingmeggyőző storysztori:
193
698048
2478
és mind ugyanazt
a meggyőző sztorit szajkózzák:
11:52
"Look, you see this greenzöld piecedarab of paperpapír?
194
700550
1958
"Látja ezt a zöld papírdarabot?
11:54
It is actuallytulajdonképpen worthérdemes 10 bananasbanán."
195
702532
2583
Nos, ez tulajdonképpen 10 banánt ér."
11:57
And if I believe it, and you believe it,
196
705591
2109
És ha elhiszik, – és maguk elhitték,
11:59
and everybodymindenki believesúgy véli, it,
197
707724
1516
mindannyian elhittük –,
12:01
it actuallytulajdonképpen worksművek.
198
709264
1864
akkor tényleg így van.
12:03
I can take this worthlessértéktelen piecedarab of paperpapír,
199
711152
2913
Megfoghatom ezt az értéktelen papírfecnit,
12:06
go to the supermarketszupermarket,
200
714089
1637
elmehetek vele a boltba,
12:07
give it to a completeteljes strangeridegen
whomkit I've never mettalálkozott before,
201
715750
4007
odaadom egy vadidegennek,
akivel sosem találkoztam még,
12:11
and get, in exchangecsere, realigazi bananasbanán
whichmelyik I can actuallytulajdonképpen eateszik.
202
719781
4685
és mindezért igazi banánt kapok,
amit megehetek.
12:16
This is something amazingelképesztő.
203
724870
1721
Ez egy fantasztikus dolog.
12:18
You could never do it with chimpanzeescsimpánzok.
204
726615
2078
Egy csimpánz sosem tudná ezt megcsinálni.
12:20
ChimpanzeesCsimpánzok tradekereskedelmi, of coursetanfolyam:
205
728717
1945
A csimpánzok seftelnek, persze:
12:22
"Yes, you give me a coconutkókusz,
I'll give you a bananabanán."
206
730686
2750
"Jó, adj egy kókuszdiót, és
kapsz tőlem egy banánt."
12:25
That can work.
207
733460
1238
Előfordul az ilyen.
12:26
But, you give me
a worthlessértéktelen piecedarab of paperpapír
208
734722
2992
De ha egy értéktelen papírfecnit adsz,
12:29
and you exceptkivéve me to give you a bananabanán?
209
737738
2014
és ezért tőlem banánt vársz?
12:31
No way!
210
739776
1152
Ezt neked!
12:32
What do you think I am, a humanemberi?
211
740952
1581
Minek nézel te engem, embernek?
12:34
(LaughterNevetés)
212
742557
2373
(Nevetés)
12:36
MoneyPénz, in facttény, is
the mosta legtöbb successfulsikeres storysztori
213
744954
4119
A pénz valójában a legsikeresebb történet
12:41
ever inventedfeltalált and told by humansemberek,
214
749097
2656
amelyet az emberek valaha is
kitaláltak és bemeséltek,
12:43
because it is the only storysztori
everybodymindenki believesúgy véli,.
215
751777
4343
mert ez az egyetlen történet, amelyben
kivétel nélkül mindannyian hiszünk.
12:48
Not everybodymindenki believesúgy véli, in God,
216
756692
2790
Nem mindenki hisz Istenben.
12:51
not everybodymindenki believesúgy véli, in humanemberi rightsjogok,
217
759506
3025
Nem mindenki hisz az emberi jogokban.
12:54
not everybodymindenki believesúgy véli, in nationalismnacionalizmus,
218
762555
2785
Nem mindenki híve a nacionalizmusnak.
12:57
but everybodymindenki believesúgy véli, in moneypénz,
and in the dollardollár billszámla.
219
765364
3743
De mindenki hisz a pénzben
meg a dollárbankóban.
13:01
Take, even, OsamaOszama BinBin LadenTerhelt.
220
769514
1981
Vegyük akár Osama Bin Ladent.
13:03
He hatedgyűlölt AmericanAmerikai politicspolitika
and AmericanAmerikai religionvallás
221
771519
3687
Gyűlölte az amerikai politikát,
az amerikai vallást,
13:07
and AmericanAmerikai culturekultúra,
222
775230
1449
az amerikai kultúrát,
13:08
but he had no objectionellenvetés
to AmericanAmerikai dollarsdollár.
223
776703
2806
de az amerikai pénz ellen
semmi kifogása nem volt.
13:11
He was quiteegészen fondFond of them, actuallytulajdonképpen.
224
779533
2095
Sőt, mondhatni kedvelte.
13:13
(LaughterNevetés)
225
781652
1903
(Nevetés)
13:16
To concludekövetkeztetést levonni, then:
226
784166
1700
Befejezésképpen:
13:17
We humansemberek controlellenőrzés the worldvilág
because we liveélő in a dualdupla realityvalóság.
227
785890
5768
Mi, emberek azért uraljuk a világot,
mert kettős valóságban élünk.
13:24
All other animalsállatok liveélő
in an objectivecélkitűzés realityvalóság.
228
792531
3913
Minden más állatfaj
az objektív valóságban él.
13:28
TheirA realityvalóság consistsáll
of objectivecélkitűzés entitiesszervezetek,
229
796992
4552
A valóságuk objektív entitásokból áll,
13:33
like riversfolyók and treesfák
and lionsnevezetességek and elephantselefántok.
230
801568
3943
folyókból, fákból, oroszlánokból
és elefántokból.
13:38
We humansemberek, we alsois liveélő
in an objectivecélkitűzés realityvalóság.
231
806067
3683
Mi emberek, mi szintén az
objektív valóság lakói vagyunk.
13:41
In our worldvilág, too, there are riversfolyók
and treesfák and lionsnevezetességek and elephantselefántok.
232
809774
5068
A mi világunkban is vannak folyók,
fák, oroszlánok és elefántok.
13:47
But over the centuriesszázadok,
233
815421
1845
De a századok során
13:49
we have constructedszerkesztett on topfelső
of this objectivecélkitűzés realityvalóság
234
817290
4727
az objektív valóságon kívül
13:54
a secondmásodik layerréteg of fictionalkitalált realityvalóság,
235
822041
3493
megalkottuk a fiktív valóság
egy második rétegét,
13:57
a realityvalóság madekészült of fictionalkitalált entitiesszervezetek,
236
825558
3564
a fiktív entitásokból álló valóságot,
14:01
like nationsnemzetek, like godsistenek,
like moneypénz, like corporationsvállalatoknak.
237
829146
4533
mint pl. a nemzetek, istenek,
a pénz és a vállalatok.
14:06
And what is amazingelképesztő is that
as historytörténelem unfoldedbontakozott ki,
238
834481
4634
És az a fantasztikus, hogy ahogy
a történelem haladt előre,
14:11
this fictionalkitalált realityvalóság becamelett
more and more powerfulerős
239
839139
5396
ez a fiktív valóság egyre
hatékonyabbá vált.
14:16
so that todayMa, the mosta legtöbb powerfulerős
forceserők in the worldvilág
240
844559
4501
Ma a leghatalmasabb entitások a Földön
14:21
are these fictionalkitalált entitiesszervezetek.
241
849084
1965
fiktív entitások.
14:23
TodayMa, the very survivaltúlélés of riversfolyók
and treesfák and lionsnevezetességek and elephantselefántok
242
851715
6794
Ma a folyók, fák, oroszlánok
és elefántok túlélése
14:30
dependsattól függ on the decisionsdöntések and wisheskívánságait
of fictionalkitalált entitiesszervezetek,
243
858533
5105
a fiktív entitások döntéseitől
és vágyaitól függnek,
14:35
like the UnitedEgyesült StatesÁllamok, like GoogleGoogle,
like the WorldVilág BankBank --
244
863662
4537
mint pl. az Egyesült Államok,
a Google, a Világbank –;
14:40
entitiesszervezetek that existlétezik only
in our ownsaját imaginationképzelet.
245
868223
4039
ezek az entitások csak
a képzeletünkben léteznek.
14:44
Thank you.
246
872929
1152
Köszönöm.
14:46
(ApplauseTaps)
247
874105
4571
(Taps)
Bruno Giussani: Yuval, megjelent
egy új könyved.
14:56
BrunoBruno GiussaniGiussani: YuvalYuval, you have
a newúj bookkönyv out.
248
884299
2210
14:58
After SapiensSapiens, you wroteírt anotheregy másik one,
249
886533
1803
A Sapiens után írtál még egyet,
15:00
and it's out in Hebrewhéber, but not
yetmég translatedlefordított into ...
250
888360
2587
héberül már megjelent,
de még nem fordították...
15:02
YuvalYuval NoahNoé HarariHarari: I'm workingdolgozó on
the translationfordítás as we speakbeszél.
251
890971
2929
YNH: Már fordítom.
15:05
BGBG: In the bookkönyv, if I
understandmegért it correctlyhelyesen,
252
893924
2168
BG: A könyvben, ha jól értem,
15:08
you argueérvel that the amazingelképesztő breakthroughsáttörések
that we are experiencingtapasztal right now
253
896116
5629
az érvelésed szerint a ma tapasztalt
fantasztikus áttörések nemcsak,
15:13
not only will potentiallypotenciálisan
make our liveséletét better,
254
901769
2259
hogy jobbá teszik az életünket,
15:16
but they will createteremt -- and I quoteidézet you --
255
904052
2236
hanem – itt már a könyvedből idézek –
15:18
"... newúj classesosztályok and newúj classosztály strugglesküzdelmek,
just as the industrialipari revolutionforradalom did."
256
906312
4618
"... új osztályokat és osztályharcokat
hoznak létre, akár az ipari forradalom."
15:22
Can you elaboratebonyolult for us?
257
910954
1223
Kifejtenéd bővebben?
15:24
YNHYNH: Yes. In the industrialipari revolutionforradalom,
258
912670
1924
YNH: Igen. Az ipari forradalom során
15:26
we saw the creationTeremtés of a newúj classosztály
of the urbanvárosi proletariatproletariátus.
259
914618
4902
új társadalmi osztály, a városi
proletariátus keletkezett.
15:31
And much of the politicalpolitikai and socialtársadalmi
historytörténelem of the last 200 yearsévek involvedrészt
260
919544
5110
Az elmúlt 200 évben a politikai és
társadalmi történelem nagy része
15:36
what to do with this classosztály,
and the newúj problemsproblémák and opportunitieslehetőségek.
261
924678
3626
erről az osztályról szólt, valamint
az új gondokról és lehetőségekről.
15:40
Now, we see the creationTeremtés of a newúj
massivetömeges classosztály of uselesshiábavaló people.
262
928328
4632
Ma egy új, óriási társadalmi osztály
keletkezik: a haszontalan embereké.
15:44
(LaughterNevetés)
263
932984
1001
(Nevetés)
15:46
As computersszámítógépek becomeválik better and better
in more and more fieldsmezők,
264
934009
5361
Ahogy a számítógépek egyre több
területen válnak egyre jobbá,
15:51
there is a distinctkülönböző possibilitylehetőség that
computersszámítógépek will out-performout-végre us
265
939394
4892
felmerült a lehetőség, hogy a számító-
gépek nálunk jobb teljesítményre
15:56
in mosta legtöbb tasksfeladatok and will make
humansemberek redundantfölösleges.
266
944310
3603
lesznek képesek, és az emberek
egyszerűen feleslegessé válnak.
15:59
And then the bignagy politicalpolitikai
and economicgazdasági questionkérdés
267
947937
2737
S ekkor a legnagyobb politikai
és gazdasági kérdés
16:02
of the 21stutca centuryszázad will be,
268
950698
2363
a 21. században ez lesz:
16:05
"What do we need humansemberek for?",
269
953085
2162
"Mire használhatjuk az embereket?"
16:07
or at leastlegkevésbé, "What do we need
so manysok humansemberek for?"
270
955271
3367
vagy legalábbis az: "Mire kell nekünk
ennyire sok ember?"
16:10
BGBG: Do you have an answerválasz in the bookkönyv?
271
958662
2458
BG: Na és megválaszolod
a könyvben a kérdést?
16:13
YNHYNH: At presentajándék, the bestlegjobb guessTaláld ki
we have is to keep them happyboldog
272
961144
4020
YNH: Nos, jelenleg a legjobb ötletünk az,
hogy valahogy boldoggá tesszük őket,
kábítószerrel, számítógépes játékokkal...
16:17
with drugsgyógyszerek and computerszámítógép gamesjátékok ...
273
965188
1797
16:19
(LaughterNevetés)
274
967009
1001
(Nevetés)
16:20
but this doesn't soundhang
like a very appealingvonzó futurejövő.
275
968034
3271
de ez a jövő nem tűnik rózsásnak.
16:23
BGBG: Ok, so you're basicallyalapvetően sayingmondás
in the bookkönyv and now,
276
971329
2809
BG: Tehát az az alapgondolatod
a könyvben, meg most is,
16:26
that for all the discussionvita
about the growingnövekvő evidencebizonyíték
277
974162
2786
hogy az egyre több bizonyíték
ellenére, mely szerint
16:28
of significantjelentős economicgazdasági inequalityegyenlőtlenség,
we are just kindkedves of at the beginningkezdet
278
976972
3763
jelentős gazdasági egyenlőtlenség
van,
még csak a folyamat elején tartunk?
16:32
of the processfolyamat?
279
980759
1157
16:34
YNHYNH: Again, it's not a prophecyprófécia;
280
982225
1526
YNH: Kérem, ez nem jóslat.
16:35
it's seeinglátás all kindsféle
of possibilitieslehetőségek before us.
281
983775
3943
Mindössze a lehetőségek mérlegelése.
16:39
One possibilitylehetőség is this creationTeremtés
of a newúj massivetömeges classosztály of uselesshiábavaló people.
282
987742
4982
Egy lehetőség: egy hatalmas, új osztály
jön létre, a haszontalan embereké.
16:44
AnotherEgy másik possibilitylehetőség is
the divisionosztály of humankindemberiség
283
992748
3140
Egy másik lehetőség
az emberiség szétszakadása
16:47
into differentkülönböző biologicalbiológiai casteskasztok,
284
995912
2991
különböző biológiai kasztokra,
16:50
with the richgazdag beinglény upgradedfrissített
into virtualtényleges godsistenek,
285
998927
4291
ahol a gazdagok szinte istenekké válnak,
16:55
and the poorszegény beinglény degradedleromlott
to this levelszint of uselesshiábavaló people.
286
1003242
4308
a szegényeket pedig
a haszontalanságig lealacsonyítják.
BG: Úgy érzem, egy-két év múlva ismét
előadsz nekünk.
16:59
BGBG: I feel there is anotheregy másik TEDTED talk
comingeljövetel up in a yearév or two.
287
1007574
3022
Köszönjük, Yuval, hogy ideutaztál.
17:02
Thank you, YuvalYuval, for makinggyártás the triputazás.
288
1010620
1822
17:04
YNHYNH: Thankskösz!
289
1012466
1156
YNH: Én is köszönöm!
17:05
(ApplauseTaps)
290
1013646
1665
(Taps)
Translated by Orsolya Kiss
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com