ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com
TEDGlobalLondon

Yuval Noah Harari: What explains the rise of humans?

Yuval Noah Harari: Co vysvětluje vzestup lidstva?

Filmed:
6,090,144 views

Před sedmdesáti tisíci lety byli naši předkové jen bezvýznamnými zvířaty, která si, spolu s ostatními živočichy kdesi v Africe, pokojně hleděla svého. A dnes by jen málokdo nesouhlasil s faktem, že lidé dominují celé planetě Zemi. Rozšířili jsme se na všechny kontinenty a naše chování určuje osud všech ostatních zvířat (a možná i samotné Země). Jak jsme se ale dostali až sem? Historik Yuval Noah Harari nabízí pro vysvětlení rozmachu lidstva překvapivý důvod.
- Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Seventy-thousandSedmdesát tisíc yearsroky agopřed, our ancestorspředci
were insignificantnevýznamné animalszvířata.
0
1309
5065
Před sedmdesáti tisíci lety byly naši
předkové bezvýznamnými zvířaty.
00:18
The mostvětšina importantdůležité thing to know
about prehistoricprehistorický humanslidem
1
6398
4099
Nejdůležitějším faktem
o prehistorických lidech
00:22
is that they were unimportantnedůležité.
2
10521
1952
je to, že byli nedůležití.
00:24
TheirJejich impactdopad on the worldsvět was not
much greatervětší than that of jellyfishMedúza
3
12497
5134
Jejich vliv na svět nebyl
o nic větší než vliv medúzy,
00:29
or firefliessvětlušky or woodpeckersdatli.
4
17655
2361
světlušek nebo datlů.
00:32
TodayDnes, in contrastkontrast,
we controlřízení this planetplaneta.
5
20643
3583
Dnes však řídíme tuto planetu.
00:36
And the questionotázka is:
6
24853
1342
A otázkou je:
00:38
How did we come from there to here?
7
26219
3122
Jak jsme se tak
vypracovali?
00:41
How did we turnotočit se ourselvessebe
from insignificantnevýznamné apeslidoopů,
8
29666
3652
Jak se z bezvýznamných opic,
00:45
mindinghlídání theirjejich ownvlastní businesspodnikání
in a cornerroh of AfricaAfrika,
9
33342
3147
co si kdesi v Africe hledí svého,
00:48
into the rulerspravítka of planetplaneta EarthZemě?
10
36513
2490
stanou vládci planety Země?
00:51
UsuallyObvykle, we look for the differencerozdíl
betweenmezi us and all the other animalszvířata
11
39876
5690
Rozdíl mezi námi a ostatními zvířaty
obvykle hledáme
00:57
on the individualindividuální levelúroveň.
12
45590
1481
na úrovni jednotlivce.
00:59
We want to believe -- I want to believe --
13
47412
2994
Chceme věřit – já chci věřit –
01:02
that there is something specialspeciální about me,
14
50430
3548
že jsem nějak výjimečný,
01:06
about my bodytělo, about my brainmozek,
15
54002
3126
mám výjimečné tělo či mozek,
01:09
that makesdělá me so superiornadřízený
to a dogPes or a pigprase, or a chimpanzeešimpanz.
16
57152
5283
a díky tomu jsem lepší než pes,
prase nebo šimpanz.
01:15
But the truthpravda is that,
on the individualindividuální levelúroveň,
17
63221
3261
Jenže na úrovni jedince
01:18
I'm embarrassinglytrapně similarpodobný
to a chimpanzeešimpanz.
18
66506
3031
se šimpanzi až trapně podobám.
01:22
And if you take me and a chimpanzeešimpanz
and put us togetherspolu on some lonelyosamělý islandostrov,
19
70029
5235
A když mě s nějakým šimpanzem
dáte na nějaký opuštěný ostrov,
01:27
and we had to struggleboj for survivalpřežití
to see who survivespřežívá better,
20
75288
4248
abyste viděli, kdo dokáže
lépe přežít,
01:31
I would definitelyrozhodně placemísto my betsázka
on the chimpanzeešimpanz, not on myselfmoje maličkost.
21
79560
5216
sázel bych rozhodně na šimpanze,
nikoli na sebe.
01:37
And this is not something
wrongšpatně with me personallyosobně.
22
85419
3026
A chyba by nebyla
jen ve mně.
01:40
I guesstipni si if they tookvzal almosttéměř any one
of you, and placedumístěny you alonesama
23
88469
4126
Patrně nikdo z vás by si
jako jednotlivec
01:44
with a chimpanzeešimpanz on some islandostrov,
24
92619
1965
na pustém ostrově
01:46
the chimpanzeešimpanz would do much better.
25
94608
2467
nevedl proti šimpanzi lépe.
01:50
The realnemovitý differencerozdíl betweenmezi humanslidem
and all other animalszvířata
26
98823
4185
Skutečný rozdíl mezi lidmi
a ostatními zvířaty
01:55
is not on the individualindividuální levelúroveň;
27
103032
2447
není na úrovni jednotlivce,
01:57
it's on the collectivekolektivní levelúroveň.
28
105503
1602
ale na kolektivní úrovni.
01:59
HumansLidé controlřízení the planetplaneta
because they are the only animalszvířata
29
107518
4806
Lidé ovládají planetu,
protože jsou jedinými živočichy,
02:04
that can cooperatespolupracovat bothoba flexiblyflexibilně
and in very largevelký numbersčísla.
30
112348
5177
kteří dovedou pružně
a masově spolupracovat.
02:10
Now, there are other animalszvířata --
31
118167
1768
I jiná zvířata,
02:11
like the socialsociální insectshmyzu,
the beesvčely, the antsmravenci --
32
119959
3171
například společenský hmyz,
včely, mravenci,
02:15
that can cooperatespolupracovat in largevelký numbersčísla,
but they don't do so flexiblyflexibilně.
33
123154
4572
dovedou spolupracovat ve velkých
počtech, ale ne tak pružně.
02:20
TheirJejich cooperationspolupráce is very rigidtuhé.
34
128099
2437
Jejich spolupráce je velmi rigidní.
02:23
There is basicallyv podstatě just one way
in whichkterý a beehivevčelí úl can functionfunkce.
35
131012
4179
Včelí úl může fungovat
vlastně jen jedním způsobem.
02:27
And if there's a newNový opportunitypříležitost
or a newNový dangernebezpečí,
36
135215
3811
A když se objeví nová
příležitost nebo nebezpečí,
02:31
the beesvčely cannotnemůže reinventpřebudovat
the socialsociální systemSystém overnightpřes noc.
37
139050
4543
včely nepředělají společenský
systém přes noc.
02:35
They cannotnemůže, for examplepříklad,
executevykonat the queenkrálovna
38
143617
2880
Nemůžou například
popravit královnu
02:38
and establishvytvořit a republicrepublika of beesvčely,
39
146521
1906
a vyhlásit republiku včel
02:40
or a communistkomunistické dictatorshipdiktatura
of workerpracovník beesvčely.
40
148451
3102
nebo komunistickou diktaturu
pracujících včel dělnic.
02:44
Other animalszvířata, like the socialsociální mammalssavců --
41
152442
2343
Společenští savci,
02:46
the wolvesvlci, the elephantssloni,
the dolphinsDelfíni, the chimpanzeesšimpanzi --
42
154809
3874
jako vlci, sloni,
delfíni či šimpanzi
02:50
they can cooperatespolupracovat much more flexiblyflexibilně,
43
158707
2746
dokáží spolupracovat daleko pružněji,
02:53
but they do so only in smallmalý numbersčísla,
44
161477
3341
ale pouze v malém počtu.
02:56
because cooperationspolupráce amongmezi chimpanzeesšimpanzi
45
164842
2873
Mezi šimpanzi je spolupráce
02:59
is basedna základě on intimateintimní knowledgeznalost,
one of the other.
46
167739
4048
založena na tom, že se
navzájem znají.
03:03
I'm a chimpanzeešimpanz and you're a chimpanzeešimpanz,
47
171811
2768
Já jsem šimpanz a ty jsi šimpanz,
03:06
and I want to cooperatespolupracovat with you.
48
174603
1803
a chci s tebou spolupracovat.
03:08
I need to know you personallyosobně.
49
176430
2595
Potřebuji tě osobně znát.
03:11
What kinddruh of chimpanzeešimpanz are you?
50
179049
1770
Jaký druh šimpanze jsi?
03:12
Are you a nicepěkný chimpanzeešimpanz?
51
180843
1413
Jsi hodný šimpanz?
03:14
Are you an evilzlo chimpanzeešimpanz?
52
182280
1653
Jsi zlý šimpanz?
03:15
Are you trustworthydůvěryhodný?
53
183957
1444
Jsi důvěryhodný?
03:17
If I don't know you, how can I
cooperatespolupracovat with you?
54
185425
3053
Když tě neznám, jak s tebou
můžu spolupracovat?
03:21
The only animalzvíře that can combinekombajn
the two abilitiesschopnosti togetherspolu
55
189676
3751
Jediným zvířetem, které umí
skloubit obě tyto schopnosti,
03:25
and cooperatespolupracovat bothoba flexiblyflexibilně
and still do so in very largevelký numbersčísla
56
193451
5296
a spolupracovat pružně
a zároveň ve velkém počtu,
03:30
is us, HomoHomo sapienssapiens.
57
198771
1630
jsme my, Homo sapiens.
03:32
One versusproti one, or even 10 versusproti 10,
58
200973
4131
Když to bude jeden na jednoho,
a možná i deset na deset,
03:37
chimpanzeesšimpanzi mightmohl be better than us.
59
205128
2569
mohou být šimpanzi lepší než my.
03:40
But, if you pitpit 1,000 humanslidem
againstproti 1,000 chimpanzeesšimpanzi,
60
208112
5179
Ale když postavíte tisíc lidí
proti tisíci šimpanzů,
03:45
the humanslidem will winvyhrát easilysnadno,
for the simplejednoduchý reasondůvod
61
213315
3618
lidé snadno vyhrají,
a to z prostého důvodu:
03:48
that a thousandtisíc chimpanzeesšimpanzi
cannotnemůže cooperatespolupracovat at all.
62
216957
3733
tisíc šimpanzů spolu
nedokáže spolupracovat.
03:53
And if you now try to cramCRAM
100,000 chimpanzeesšimpanzi
63
221337
4051
A kdybyste nacpali
100 000 šimpanzů
03:57
into OxfordOxford StreetUlice,
or into WembleyWembley StadiumStadion,
64
225412
3616
na Oxford Street
nebo na stadion ve Wembley,
04:01
or TienanmenTchienanmenském SquareNáměstí or the VaticanVatikán,
65
229052
2532
na náměstí Nebeského
klidu nebo do Vatikánu,
04:03
you will get chaoschaos, completekompletní chaoschaos.
66
231608
2617
výsledkem bude
naprostý chaos.
04:06
Just imaginepředstav si WembleyWembley StadiumStadion
with 100,000 chimpanzeesšimpanzi.
67
234249
3859
Jen si představte stadion ve Wembley
se 100 000 šimpanzi.
04:10
CompleteKompletní madnessšílenství.
68
238616
1190
Naprosté šílenství.
04:12
In contrastkontrast, humanslidem normallynormálně
gathershromáždit there in tensdesítky of thousandstisíce,
69
240219
5942
Lidé se ovšem běžně
shromažďují v desítkách tisíc
04:18
and what we get is not chaoschaos, usuallyobvykle.
70
246185
3064
a k chaosu obvykle nedojde.
04:21
What we get is extremelyvelmi sophisticatedsofistikovaný
and effectiveefektivní networkssítě of cooperationspolupráce.
71
249273
6087
Působí tu extrémně sofistikované
a efektivní sítě spolupráce.
04:28
All the hugeobrovský achievementsúspěchy
of humankindlidstvo throughoutpo celou dobu historydějiny,
72
256554
4590
Všechny velké úspěchy
historie lidstva,
04:33
whetherzda it's buildingbudova the pyramidspyramidy
or flyingletící to the moonměsíc,
73
261168
3283
stavba pyramid či třeba
létání na Měsíc,
04:36
have been basedna základě not
on individualindividuální abilitiesschopnosti,
74
264475
2575
záležely nikoli na
schopnostech jednotlivce,
04:39
but on this abilityschopnost to cooperatespolupracovat
flexiblyflexibilně in largevelký numbersčísla.
75
267074
3825
ale na tom, jak pružně
a masově jsme spolupracovali.
04:43
Think even about this very talk
that I'm givingposkytující now:
76
271465
3657
Zamyslete se už jen nad tím,
jak tu přednáším.
04:47
I'm standingstojící here in frontpřední of an audiencepublikum
of about 300 or 400 people,
77
275146
5984
Stojím tu před publikem
čítajícím 300 nebo 400 lidí.
04:53
mostvětšina of you are completekompletní strangerscizinci to me.
78
281154
3124
Většinu z vás vůbec neznám.
04:56
SimilarlyPodobně, I don't really know
all the people who have organizedorganizovaný
79
284928
4984
Stejně tak neznám všechny,
kdo na tomto setkání
05:01
and workedpracoval on this eventudálost.
80
289936
1627
pracovali a připravili ho.
05:03
I don't know the pilotpilot
and the crewposádka membersčlenů of the planeletadlo
81
291994
3793
Neznám pilota ani členy
posádky letadla,
05:07
that broughtpřinesl me over here,
yesterdayvčera, to LondonLondýn.
82
295811
2911
které mě včera dopravilo
do Londýna.
05:11
I don't know the people
who inventedvymyslel and manufacturedVyrobeno
83
299286
3723
Neznám lidi, kteří
vymysleli a vyrobili
05:15
this microphonemikrofon and these cameraskamery,
whichkterý are recordingzáznam what I'm sayingrčení.
84
303033
4510
tenhle mikrofon a kamery,
které natáčejí, co říkám.
05:20
I don't know the people
who wrotenapsal all the booksknihy and articlesčlánky
85
308123
3537
Neznám autory všech
knih a článků,
které jsem jako přípravu
na tuto přednášku četl.
05:23
that I readčíst in preparationpříprava for this talk.
86
311684
2393
05:26
And I certainlyrozhodně don't know all the people
87
314495
2810
A už vůbec neznám všechny lidi,
05:29
who mightmohl be watchingsledování this talk
over the InternetInternetu,
88
317329
3219
kteří tuto přednášku
sledují na internetu
05:32
somewhereněkde in BuenosBuenos AiresAires or in NewNové DelhiDillí.
89
320572
3027
třeba někde v Buenos Aires
nebo Novém Dillí.
05:36
NeverthelessNicméně, even thoughačkoli
we don't know eachkaždý other,
90
324162
3509
Ale i když se neznáme,
05:39
we can work togetherspolu to createvytvořit
this globalglobální exchangevýměna of ideasnápady.
91
327695
5853
můžeme spolupracovat, aby vznikla
tato globální výměna myšlenek.
05:46
This is something chimpanzeesšimpanzi cannotnemůže do.
92
334081
3051
Tohle šimpanzi nemohou.
05:49
They communicatekomunikovat, of coursechod,
93
337156
1814
Komunikují, to ano,
05:50
but you will never catchchytit a chimpanzeešimpanz
travelingcestování to some distantvzdálený chimpanzeešimpanz bandkapela
94
338994
5799
ale šimpanz nikdy necestuje
za nějakou vzdálenou tlupou,
05:56
to give them a talk about bananasbanány
or about elephantssloni,
95
344817
4120
aby jí přednášel o banánech
nebo o slonech,
06:00
or anything elsejiný that mightmohl
interestzájem chimpanzeesšimpanzi.
96
348961
3008
nebo o jiných šimpanzích tématech.
06:05
Now cooperationspolupráce is, of coursechod,
not always nicepěkný;
97
353389
3490
Spolupráce samozřejmě
nevede jen k dobru.
06:08
all the horriblehrozný things humanslidem
have been doing throughoutpo celou dobu historydějiny --
98
356903
4025
Lidé v minulosti napáchali
hodně zlého,
06:12
and we have been doing
some very horriblehrozný things --
99
360952
2739
a byla to někdy opravdu zvěrstva.
06:15
all those things are alsotaké basedna základě
on large-scaleve velkém měřítku cooperationspolupráce.
100
363715
5149
A vždy byla založena na spolupráci
ve velkém měřítku.
06:20
PrisonsVěznice are a systemSystém of cooperationspolupráce;
101
368888
2596
Vězení je systém spolupráce,
06:23
slaughterhousesjatky are a systemSystém
of cooperationspolupráce;
102
371508
2990
jatka jsou systémem spolupráce,
06:26
concentrationkoncentrace campstábory
are a systemSystém of cooperationspolupráce.
103
374522
3004
koncentrační tábory jsou
systémem spolupráce.
06:29
ChimpanzeesŠimpanzi don't have slaughterhousesjatky
and prisonsvěznice and concentrationkoncentrace campstábory.
104
377907
5180
Šimpanzi nemají jatka ani vězení
ani koncentrační tábory.
06:36
Now supposepředpokládat I've managedpodařilo se
to convincepřesvědčit you perhapsmožná that yes,
105
384183
3830
Řekněme, že jsem vás
už přesvědčil,
že vládneme světu díky schopnosti
pružně a masově spolupracovat.
06:40
we controlřízení the worldsvět because we can
cooperatespolupracovat flexiblyflexibilně in largevelký numbersčísla.
106
388037
5058
06:45
The nextdalší questionotázka that immediatelyihned arisesvzniká
107
393516
2948
Další otázkou, která hned vyvstane
06:48
in the mindmysl of an inquisitivezvědavý listenermodul pro naslouchání is:
108
396488
2883
v mysli zvídavého posluchače, bude:
06:51
How, exactlypřesně, do we do it?
109
399395
2284
Jak to přesně děláme?
06:54
What enablesumožňuje us alonesama, of all the animalszvířata,
to cooperatespolupracovat in suchtakový a way?
110
402083
5782
Díky čemu dokážeme ze všech zvířat
takto spolupracovat pouze my?
07:01
The answerOdpovědět is our imaginationfantazie.
111
409714
2546
Odpovědí je naše představivost.
07:04
We can cooperatespolupracovat flexiblyflexibilně
with countlessbezpočet numbersčísla of strangerscizinci,
112
412998
5432
Dokážeme pružně spolupracovat
s nesčetnými cizími lidmi,
07:10
because we alonesama, of all
the animalszvířata on the planetplaneta,
113
418454
3696
protože ze všech zvířat
na planetě pouze my
07:14
can createvytvořit and believe fictionsfikce,
fictionalfiktivní storiespříběhy.
114
422174
4623
dokážeme vytvářet fiktivní
příběhy a věřit jim.
07:19
And as long as everybodyvšichni believesvěří
in the samestejný fictionbeletrie,
115
427326
4588
A dokud všichni věříme stejné fikci,
07:23
everybodyvšichni obeysposlouchá na slovo and followsnásleduje
the samestejný rulespravidel,
116
431938
3542
tak všichni uznáváme a dodržujeme
stejná pravidla,
07:27
the samestejný normsnorem, the samestejný valueshodnoty.
117
435504
2289
stejné normy, stejné hodnoty.
07:30
All other animalszvířata use
theirjejich communicationsdělení systemSystém
118
438639
3899
Ostatní zvířata užívají
svůj komunikační aparát
07:34
only to describepopsat realityrealita.
119
442562
2496
pouze k popisu reality.
07:37
A chimpanzeešimpanz maysmět say, "Look!
There's a lionLev, let's runběh away!"
120
445590
4217
Šimpanz řekne: „Hele!
Támhle je lev, zdrháme!“
07:41
Or, "Look! There's a bananabanán treestrom
over there! Let's go and get bananasbanány!"
121
449831
4106
Nebo: „Hele, támhle je banánovník!
Dáme si banány!“
07:45
HumansLidé, in contrastkontrast, use theirjejich languageJazyk
not merelypouze to describepopsat realityrealita,
122
453961
6277
Lidé však s pomocí jazyka
nejenže popisují realitu,
07:52
but alsotaké to createvytvořit newNový realitiesrealit,
fictionalfiktivní realitiesrealit.
123
460262
4524
ale také vytvářejí nové,
fiktivní skutečnosti.
07:57
A humančlověk can say, "Look,
there is a god abovevýše the cloudsmraky!
124
465278
3954
Člověk řekne: „Hele,
nad těmi mraky je bůh!“
08:01
And if you don't do what I tell you to do,
125
469256
2080
„A když nebudeš poslouchat,
08:03
when you diezemřít, God will punishpotrestat you
and sendposlat you to hellpeklo."
126
471360
3205
pošle tě bůh po smrti do pekla.“
08:06
And if you all believe this storypříběh
that I've inventedvymyslel,
127
474986
3772
A když té smyšlené
historce uvěříte,
08:10
then you will follownásledovat the samestejný
normsnorem and lawszákony and valueshodnoty,
128
478782
3815
budete uznávat tatáž pravidla,
normy, zákony a hodnoty
08:14
and you can cooperatespolupracovat.
129
482621
1292
a můžete spolupracovat.
08:16
This is something only humanslidem can do.
130
484278
2350
To je něco,
co dokáží jen lidé.
08:19
You can never convincepřesvědčit a chimpanzeešimpanz
to give you a bananabanán
131
487207
3841
Šimpanz vám nedá
banán jen proto,
08:23
by promisingslibný him, "... after you diezemřít,
you'llBudete go to chimpanzeešimpanz heavennebe ..."
132
491072
3793
že mu slíbíte:
"Po smrti přijdeš do nebe,"
08:26
(LaughterSmích)
133
494889
1023
(smích)
08:27
"... and you'llBudete receivedostávat lots and lots
of bananasbanány for your good deedsčiny.
134
495936
3262
„a budeš odměněn spoustou banánů,
08:31
So now give me this bananabanán."
135
499222
1422
tak mi tenhle banán dej.“
08:32
No chimpanzeešimpanz will ever
believe suchtakový a storypříběh.
136
500668
2758
Tomu žádný šimpanz
nikdy neuvěří.
08:35
Only humanslidem believe suchtakový storiespříběhy,
137
503776
2690
Takovýmto příběhům
věří jen lidé.
08:38
whichkterý is why we controlřízení the worldsvět,
138
506490
2083
Proto vládneme světu,
08:40
whereaszatímco the chimpanzeesšimpanzi are lockeduzamčen up
in zoosZoologické zahrady and researchvýzkum laboratorieslaboratoří.
139
508597
4845
zatímco šimpanzi jsou zamčení
v ZOO a výzkumných laboratořích.
08:46
Now you maysmět find it acceptablepřijatelný that yes,
140
514904
2940
Snad už vám tedy zní přijatelně,
08:49
in the religiousnáboženský fieldpole, humanslidem cooperatespolupracovat
by believingvěřit in the samestejný fictionsfikce.
141
517868
6140
že co se týče náboženství, lidé
spolupracují díky víře v tutéž fikci.
08:56
MillionsMiliony of people come togetherspolu
to buildstavět a cathedralKatedrála or a mosquemešita
142
524032
4952
Miliony lidí se sejdou a postaví
katedrálu či mešitu,
09:01
or fightboj in a crusadeKřížová výprava or a jihaddžihád, because
they all believe in the samestejný storiespříběhy
143
529008
5742
bojují v rámci křížové výpravy či džihádu,
protože věří týmž příběhům –
09:06
about God and heavennebe and hellpeklo.
144
534774
2713
o Bohu, o nebi a o pekle.
09:09
But what I want to emphasizezdůraznit
is that exactlypřesně the samestejný mechanismmechanismus
145
537979
5239
Rád bych ale zdůraznil,
že úplně tentýž princip
09:15
underliesje základem all other formsformuláře
of mass-scalemasovém měřítku- humančlověk cooperationspolupráce,
146
543242
5864
stojí za všemi podobami
masové lidské spolupráce,
09:21
not only in the religiousnáboženský fieldpole.
147
549130
2520
a to nejen ve sféře náboženství.
09:23
Take, for examplepříklad, the legalprávní fieldpole.
148
551674
2278
Vezměte si například justici.
09:26
MostVětšina legalprávní systemssystémy todaydnes in the worldsvět
are basedna základě on a beliefvíra in humančlověk rightspráva.
149
554531
5977
Většina dnešních právních systémů
je založena na víře v lidská práva.
09:33
But what are humančlověk rightspráva?
150
561247
1777
Ale co jsou ta lidská práva?
09:35
HumanLidské rightspráva, just like God and heavennebe,
are just a storypříběh that we'vejsme inventedvymyslel.
151
563596
4702
Lidská práva jsou, stejně jako Bůh a nebe,
pouze fikce, kterou jsme vymysleli.
09:40
They are not an objectiveobjektivní realityrealita;
152
568322
2318
V objektivní realitě neexistují.
09:42
they are not some biologicalbiologický effectúčinek
about homohomo sapienssapiens.
153
570664
3666
Nejsou to nějaké biologické
vlastnosti rodu Homo sapiens.
09:46
Take a humančlověk beingbytost,
cutstřih him openotevřeno, look insideuvnitř,
154
574719
3799
Když lidskou bytost rozříznete
a kouknete dovnitř,
09:50
you will find the heartsrdce, the kidneysledviny,
neuronsneurony, hormoneshormonů, DNADNA,
155
578542
5127
najdete srdce, ledviny, neurony
hormony a DNA,
09:55
but you won'tzvyklý find any rightspráva.
156
583693
1888
ale nenajdete žádná práva.
09:58
The only placemísto you find rightspráva
are in the storiespříběhy
157
586200
3921
Práva existují jen v příbězích,
10:02
that we have inventedvymyslel and spreadrozpětí around
over the last fewpár centuriesstoletí.
158
590145
4133
které posledních pár století
vymýšlíme a šíříme.
10:06
They maysmět be very positivepozitivní storiespříběhy,
very good storiespříběhy,
159
594607
4930
Mohou to být velmi pozitivní,
velice dobré příběhy,
10:11
but they're still just fictionalfiktivní storiespříběhy
that we'vejsme inventedvymyslel.
160
599561
3563
ale pořád jsou to jen námi
vymyšlené fikce.
10:15
The samestejný is trueskutečný of the politicalpolitický fieldpole.
161
603664
2520
Totéž platí pro sféru politiky.
10:18
The mostvětšina importantdůležité factorsfaktory
in modernmoderní politicspolitika are statesstáty and nationsnárody.
162
606565
6370
V moderní politice jsou nejdůležitějšími
faktory státy a národy.
10:25
But what are statesstáty and nationsnárody?
163
613333
1800
Ale co jsou to ty státy a národy?
10:27
They are not an objectiveobjektivní realityrealita.
164
615593
2125
Objektivně neexistují.
10:29
A mountainhora is an objectiveobjektivní realityrealita.
165
617742
2713
Hora objektivně existuje.
10:32
You can see it, you can touchdotek it,
you can ever smellčich it.
166
620479
3284
Můžete ji vidět, sáhnout si na ni,
třeba k ní i přivonět.
10:36
But a nationnárod or a stateStát,
167
624223
1772
Ale národ nebo stát,
10:38
like IsraelIzrael or IranÍrán or FranceFrancie or GermanyNěmecko,
168
626019
3780
jako Izrael, Írán, Francie
nebo Německo,
10:41
this is just a storypříběh that we'vejsme inventedvymyslel
169
629823
2740
to je pouhá smyšlenka,
10:44
and becamestal se extremelyvelmi attachedpřipojený to.
170
632587
1974
na níž jsme si dobře zvykli.
10:46
The samestejný is trueskutečný of the economichospodářský fieldpole.
171
634949
2504
To samé platí ve sféře ekonomiky.
10:49
The mostvětšina importantdůležité actorsherci todaydnes
in the globalglobální economyekonomika
172
637892
3706
Nejdůležitějšími hráči
v globální ekonomice
10:53
are companiesspolečnosti and corporationskorporací.
173
641622
2262
jsou společnosti a korporace.
10:56
ManyMnoho of you todaydnes, perhapsmožná, work
for a corporationkorporace,
174
644407
3731
Mnozí z vás možná
pracují pro korporace
11:00
like GoogleGoogle or ToyotaToyota or McDonald'sMcDonald's.
175
648162
3050
jako Google, Toyota nebo McDonald.
11:03
What exactlypřesně are these things?
176
651577
1818
Co vlastně tyhle věci jsou?
11:05
They are what lawyersadvokáty call legalprávní fictionsfikce.
177
653982
3947
Jsou tím, čemu právníci
říkají "právní fikce".
11:10
They are storiespříběhy inventedvymyslel and maintainedudržována
178
658359
3476
Jsou to příběhy
vymyšlené a udržované
11:13
by the powerfulsilný wizardsprůvodci we call lawyersadvokáty.
179
661859
3333
mocnými čaroději,
kterým říkáme právníci.
11:17
(LaughterSmích)
180
665216
1445
(smích)
11:18
And what do corporationskorporací do all day?
181
666685
3419
A co korporace v jednom kuse dělají?
11:22
MostlyVětšinou, they try to make moneypeníze.
182
670128
2853
V prvé řadě se snaží vydělat peníze.
11:25
YetPřesto, what is moneypeníze?
183
673411
1333
Co jsou to peníze?
11:26
Again, moneypeníze is not an objectiveobjektivní realityrealita;
it has no objectiveobjektivní valuehodnota.
184
674768
5166
Opět nic, co by objektivně existovalo;
nemají objektivní hodnotu.
11:31
Take this greenzelená piecekus
of paperpapír, the dollardolar billúčtovat.
185
679958
3317
Vezměte si dolarovou bankovku.
Je to jen zelený papírek.
11:35
Look at it -- it has no valuehodnota.
186
683299
2377
Nemá žádnou hodnotu.
11:37
You cannotnemůže eatjíst it, you cannotnemůže drinknapít se it,
187
685700
2234
Nemůžete ji sníst ani vypít,
11:39
you cannotnemůže wearmít na sobě it.
188
687958
1292
nemůžete si ji obléct.
11:41
But then camepřišel alongpodél
these mastermistr storytellersvypravěči --
189
689633
4041
Jenže tu jsou mocní
vypravěči příběhů:
11:45
the bigvelký bankersbankéřů,
190
693698
1484
velcí bankéři,
11:47
the financefinance ministersMinistři,
191
695206
1440
ministři financí,
11:48
the primeprimární ministersMinistři --
192
696670
1354
premiéři –
11:50
and they tell us a very convincingpřesvědčivý storypříběh:
193
698048
2478
a ti nám přesvědčivě říkají:
11:52
"Look, you see this greenzelená piecekus of paperpapír?
194
700550
1958
„Vidíš ten zelený papírek?“
11:54
It is actuallyvlastně worthhodnota 10 bananasbanány."
195
702532
2583
„To je vlastně jako 10 banánů.“
11:57
And if I believe it, and you believe it,
196
705591
2109
A když tomu věřím já i vy
11:59
and everybodyvšichni believesvěří it,
197
707724
1516
a všichni ostatní,
12:01
it actuallyvlastně workspráce.
198
709264
1864
doopravdy to funguje.
12:03
I can take this worthlessbezcenný piecekus of paperpapír,
199
711152
2913
Můžu tenhle bezcenný papírek vzít,
12:06
go to the supermarketsupermarket,
200
714089
1637
jít do supermarketu,
12:07
give it to a completekompletní strangercizinec
whomkoho I've never metse setkal before,
201
715750
4007
dát ho někomu, koho
jsem v životě neviděl,
12:11
and get, in exchangevýměna, realnemovitý bananasbanány
whichkterý I can actuallyvlastně eatjíst.
202
719781
4685
a dostat za něj opravdové
banány, které můžu sníst.
12:16
This is something amazingúžasný.
203
724870
1721
To je něco úžasného.
12:18
You could never do it with chimpanzeesšimpanzi.
204
726615
2078
Se šimpanzem se vám to nepovede.
12:20
ChimpanzeesŠimpanzi tradeobchod, of coursechod:
205
728717
1945
Šimpanzi obchodují, to ano:
12:22
"Yes, you give me a coconutkokos,
I'll give you a bananabanán."
206
730686
2750
„Ty mi dáš kokos,
já ti dám banán.“
12:25
That can work.
207
733460
1238
Takhle to fungovat může.
12:26
But, you give me
a worthlessbezcenný piecekus of paperpapír
208
734722
2992
"Ale ty chceš banán
12:29
and you exceptaž na me to give you a bananabanán?
209
737738
2014
za bezcenný papírek?"
12:31
No way!
210
739776
1152
"Ani nápad!"
12:32
What do you think I am, a humančlověk?
211
740952
1581
"Za koho mě máš?
Za člověka?"
12:34
(LaughterSmích)
212
742557
2373
(smích)
12:36
MoneyPeníze, in factskutečnost, is
the mostvětšina successfulúspěšný storypříběh
213
744954
4119
Peníze jsou vlastně
nejúspěšnější příběh,
12:41
ever inventedvymyslel and told by humanslidem,
214
749097
2656
který lidé kdy vymysleli,
12:43
because it is the only storypříběh
everybodyvšichni believesvěří.
215
751777
4343
a to proto, že je to jediný příběh,
kterému věří každý.
12:48
Not everybodyvšichni believesvěří in God,
216
756692
2790
Ne každý věří v Boha,
12:51
not everybodyvšichni believesvěří in humančlověk rightspráva,
217
759506
3025
ne každý věří v lidská práva,
12:54
not everybodyvšichni believesvěří in nationalismnacionalismus,
218
762555
2785
ne každý věří v nacionalismus,
12:57
but everybodyvšichni believesvěří in moneypeníze,
and in the dollardolar billúčtovat.
219
765364
3743
ale každý věří v peníze,
v dolarovou bankovku.
13:01
Take, even, OsamaOsama BinKoš LadenNaložený.
220
769514
1981
Dokonce i Usáma bin Ládin.
13:03
He hatednenáviděný AmericanAmerická politicspolitika
and AmericanAmerická religionnáboženství
221
771519
3687
Nenáviděl americkou politiku,
americké náboženství
13:07
and AmericanAmerická culturekultura,
222
775230
1449
i americkou kulturu.
13:08
but he had no objectionnámitka
to AmericanAmerická dollarsdolarů.
223
776703
2806
Proti americkým dolarům
ale nic neměl.
13:11
He was quitedocela fondzamilovaný of them, actuallyvlastně.
224
779533
2095
Vlastně je měl celkem rád.
13:13
(LaughterSmích)
225
781652
1903
(smích)
13:16
To concludeuzavřít, then:
226
784166
1700
Abych to shrnul:
13:17
We humanslidem controlřízení the worldsvět
because we livežít in a dualdvojí realityrealita.
227
785890
5768
My, lidé, vládneme světu,
protože žijeme ve dvou realitách.
13:24
All other animalszvířata livežít
in an objectiveobjektivní realityrealita.
228
792531
3913
Všechna ostatní zvířata
žijí v té objektivní.
13:28
TheirJejich realityrealita consistsSkládá se
of objectiveobjektivní entitiessubjektů,
229
796992
4552
Jejich realita sestává
z objektivních objektů,
13:33
like riversřeky and treesstromy
and lionslvi and elephantssloni.
230
801568
3943
jako jsou řeky, stromy, lvi a sloni.
13:38
We humanslidem, we alsotaké livežít
in an objectiveobjektivní realityrealita.
231
806067
3683
My, lidé, také žijeme
v objektivní realitě.
13:41
In our worldsvět, too, there are riversřeky
and treesstromy and lionslvi and elephantssloni.
232
809774
5068
V našem světě jsou také řeky,
stromy, lvi a sloni.
13:47
But over the centuriesstoletí,
233
815421
1845
Ale během staletí
13:49
we have constructedpostaveno on tophorní
of this objectiveobjektivní realityrealita
234
817290
4727
jsme si nad touto objektivní
realitou zkonstruovali
13:54
a seconddruhý layervrstva of fictionalfiktivní realityrealita,
235
822041
3493
další vrstvu: fiktivní realitu.
13:57
a realityrealita madevyrobeno of fictionalfiktivní entitiessubjektů,
236
825558
3564
Realitu, kterou tvoří
fiktivní entity
14:01
like nationsnárody, like godsbohy,
like moneypeníze, like corporationskorporací.
237
829146
4533
jako národy, bohové,
peníze či korporace.
14:06
And what is amazingúžasný is that
as historydějiny unfoldednepřeložené,
238
834481
4634
Úžasné na tom je,
že se během historie
14:11
this fictionalfiktivní realityrealita becamestal se
more and more powerfulsilný
239
839139
5396
tato fiktivní realita
stávala pořád mocnější
14:16
so that todaydnes, the mostvětšina powerfulsilný
forcessil in the worldsvět
240
844559
4501
a dnes jsou tyto fiktivní entity
těmi nejmocnějšími
14:21
are these fictionalfiktivní entitiessubjektů.
241
849084
1965
hybateli světa.
14:23
TodayDnes, the very survivalpřežití of riversřeky
and treesstromy and lionslvi and elephantssloni
242
851715
6794
Přežití řek, stromů, lvů a slonů
dnes závisí
14:30
dependszávisí on the decisionsrozhodnutí and wishespřání
of fictionalfiktivní entitiessubjektů,
243
858533
5105
na rozhodnutích a přáních
fiktivních entit,
14:35
like the UnitedVelká StatesStáty, like GoogleGoogle,
like the WorldSvět BankBanka --
244
863662
4537
jako jsou Spojené státy, Google
nebo Světová banka.
14:40
entitiessubjektů that existexistovat only
in our ownvlastní imaginationfantazie.
245
868223
4039
Entit, které existují pouze
díky naší představivosti.
14:44
Thank you.
246
872929
1152
Děkuji.
14:46
(ApplausePotlesk)
247
874105
4571
(potlesk)
14:56
BrunoBruno GiussaniGiussani: YuvalYuval, you have
a newNový bookrezervovat out.
248
884299
2210
Bruno Giussani: Yuvale,
vyšla vám nová kniha.
14:58
After SapiensSapiens, you wrotenapsal anotherdalší one,
249
886533
1803
Po „Sapiens“ jste napsal další.
15:00
and it's out in HebrewHebrejština, but not
yetdosud translatedpřeloženo into ...
250
888360
2587
Zatím ale vyšla jen v hebrejštině.
15:02
YuvalYuval NoahNoah HarariHarari: I'm workingpracovní on
the translationpřeklad as we speakmluvit.
251
890971
2929
Yuval Noah Harari: Na překladu
zrovna pracuji.
15:05
BGBG: In the bookrezervovat, if I
understandrozumět it correctlysprávně,
252
893924
2168
BG: V té knize, jestli tomu dobře rozumím,
15:08
you arguedohadovat se that the amazingúžasný breakthroughsprůlomů
that we are experiencingzažívá right now
253
896116
5629
tvrdíte, že úžasné objevy,
jichž jsme právě svědky,
15:13
not only will potentiallypotenciálně
make our livesživoty better,
254
901769
2259
mohou nejen zlepšit naše životy,
15:16
but they will createvytvořit -- and I quotecitát you --
255
904052
2236
ale také vytvořit – cituji –
15:18
"... newNový classestřídy and newNový classtřída struggleszápasy,
just as the industrialprůmyslový revolutionrevoluce did."
256
906312
4618
„... novou třídu a nový třídní boj,
tak jako dříve průmyslová revoluce.“
15:22
Can you elaboratepropracovaný for us?
257
910954
1223
Rozvedl byste to?
15:24
YNHYNH: Yes. In the industrialprůmyslový revolutionrevoluce,
258
912670
1924
YNH: Ano. Během průmyslové revoluce
15:26
we saw the creationstvoření of a newNový classtřída
of the urbanměstský proletariatProletariát.
259
914618
4902
jsme byli svědky vzniku
nové třídy – proletariátu.
15:31
And much of the politicalpolitický and socialsociální
historydějiny of the last 200 yearsroky involvedzapojeno
260
919544
5110
Politické i společenské dějiny posledních
200 let se hodně točily kolem toho,
15:36
what to do with this classtřída,
and the newNový problemsproblémy and opportunitiespříležitostí.
261
924678
3626
co si s touto třídou a novými problémy
i možnostmi počít.
15:40
Now, we see the creationstvoření of a newNový
massivemasivní classtřída of uselessZbytečný people.
262
928328
4632
Teď vidíme vzestup nové velké
třídy "zbytečných lidí".
15:44
(LaughterSmích)
263
932984
1001
(smích)
15:46
As computerspočítačů becomestát better and better
in more and more fieldspole,
264
934009
5361
Počítače se zlepšují
v dalších a dalších oblastech,
15:51
there is a distinctodlišný possibilitymožnost that
computerspočítačů will out-performven-vykonávat us
265
939394
4892
a dost možná budou mnohé
úkoly zvládal lépe než my,
15:56
in mostvětšina tasksúkoly and will make
humanslidem redundantredundantní.
266
944310
3603
takže se lidé stanou zbytečnými.
15:59
And then the bigvelký politicalpolitický
and economichospodářský questionotázka
267
947937
2737
Velkou politickou a
ekonomickou otázkou
16:02
of the 21stSvatý centurystoletí will be,
268
950698
2363
21. století tak bude:
16:05
"What do we need humanslidem for?",
269
953085
2162
„K čemu vlastně potřebujeme lidi?“
16:07
or at leastnejméně, "What do we need
so manymnoho humanslidem for?"
270
955271
3367
Nebo alespoň: „K čemu jich
potřebujeme tolik?“
16:10
BGBG: Do you have an answerOdpovědět in the bookrezervovat?
271
958662
2458
BG: Máte v knize odpověď?
16:13
YNHYNH: At presentsoučasnost, dárek, the bestnejlepší guesstipni si
we have is to keep them happyšťastný
272
961144
4020
YNH: Zatím to vypadá,
že smyslem lidí bude užívat si
16:17
with drugsdrogy and computerpočítač gameshry ...
273
965188
1797
drog a počítačových her.
16:19
(LaughterSmích)
274
967009
1001
(smích)
16:20
but this doesn't soundzvuk
like a very appealingpodání opravného prostředku futurebudoucnost.
275
968034
3271
Ale to nezní moc povzbudivě.
16:23
BGBG: Ok, so you're basicallyv podstatě sayingrčení
in the bookrezervovat and now,
276
971329
2809
BG: Dobře, takže vlastně říkáte
16:26
that for all the discussiondiskuse
about the growingrostoucí evidencedůkaz
277
974162
2786
na základě množících se důkazů
16:28
of significantvýznamný economichospodářský inequalitynerovnost,
we are just kinddruh of at the beginningzačátek
278
976972
3763
o významné ekonomické nerovnosti,
že tento proces
16:32
of the processproces?
279
980759
1157
už začíná?
16:34
YNHYNH: Again, it's not a prophecyproroctví;
280
982225
1526
YNH: Ne, tohle není proroctví.
16:35
it's seeingvidění all kindsdruhy
of possibilitiesmožností before us.
281
983775
3943
Jen zvažuji vše, co nás
může čekat.
16:39
One possibilitymožnost is this creationstvoření
of a newNový massivemasivní classtřída of uselessZbytečný people.
282
987742
4982
Jedna možnost je, že vznikne
velká třída zbytečných lidí.
16:44
AnotherDalší possibilitymožnost is
the divisiondivize of humankindlidstvo
283
992748
3140
Další možnost je,
že se lidstvo rozdělí
16:47
into differentodlišný biologicalbiologický casteskasty,
284
995912
2991
do různých biologických kast,
16:50
with the richbohatý beingbytost upgradedinovovat
into virtualvirtuální godsbohy,
285
998927
4291
kde se z bohatých stanou
virtuální bohové,
16:55
and the poorchudý beingbytost degradeddegradace
to this levelúroveň of uselessZbytečný people.
286
1003242
4308
kdežto z chudých ona třída
zbytečných lidí.
16:59
BGBG: I feel there is anotherdalší TEDTED talk
comingpříchod up in a yearrok or two.
287
1007574
3022
BG: Věřím, že z toho za rok za dva
bude další přednáška.
17:02
Thank you, YuvalYuval, for makingtvorba the tripvýlet.
288
1010620
1822
Yuvale, díky, že jsi k nám přijel.
17:04
YNHYNH: ThanksDík!
289
1012466
1156
YNH: Dík.
17:05
(ApplausePotlesk)
290
1013646
1665
(potlesk)
Translated by Jan Netík
Reviewed by Honza Prokes

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Yuval Noah Harari - Historian, author
In his book "Homo Deus," Yuval Noah Harari explores the future of humankind: the destinies we may set for ourselves and the quests we'll undertake.

Why you should listen

In his book, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari explores the projects, dreams and nightmares that will shape the 21st century -- from overcoming death to creating artificial life. He maps the future and asks fundamental questions: Where do we go from here? How will we protect this fragile world from our own destructive powers? The book has sold four million copies since its publication in 2016.

Harari's previous book, Sapiens: A Brief History of Humankind, explores what made homo sapiens the most successful species on the planet. His answer: We are the only animal that can believe in things that exist purely in our imagination, such as gods, states, money, human rights, corporations and other fictions, and we have developed a unique ability to use these stories to unify and organize groups and ensure cooperation. Sapiens has sold eight million copies and been translated into more than 50 languages. Bill GatesMark Zuckerberg and President Barack Obama have recommended it as a must-read.

Harari lectures as a Professor of history at The Hebrew University of Jerusalem, where he specializes in world history, medieval history and military history. His current research focuses on macro-historical questions: What is the relationship between history and biology? What is the essential difference between Homo sapiens and other animals? Is there justice in history? Does history have a direction? Did people become happier as history unfolded? Harari has written for newspapers such as The Guardian, Financial Times, the Times, Nature magazine and the Wall Street Journal.

Harari's new book, 21 Lessons for the 21st Century, will take the pulse of our current global climate, focusing on the biggest questions of the present moment: What is really happening right now? What are today’s greatest challenges and choices? What should we pay attention to? The book will be published in multiple languages in September 2018.

More profile about the speaker
Yuval Noah Harari | Speaker | TED.com