ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com
TEDActive 2015

Joshua Prager: Wisdom from great writers on every year of life

Joshua Prager: Stora författares kloka ord om livets alla år

Filmed:
1,797,150 views

Vi människor är alla olika, även om vi går igenom samma sekvens av år. De mönster vi delar genom livet bevaras på boksidor som vi älskar. Här utforskar journalisten Josh Prager livets stadier på ett gripande sätt genom citat av Norman Mailer, Joyce Carol Oates, William Trevor och andra stora författare. Texterna har utformats av grafiska formgivaren Milton Glaser. "Genom böcker får vi veta var vi har varit och vilka vi är, liksom vilka vi kommer att bli", säger Prager.
- Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm turningvändning 44 nextNästa monthmånad,
0
774
2392
Jag blir 44 nästa månad,
00:15
and I have the sensekänsla that 44
is going to be a very good yearår,
1
3190
4480
och det känns som om 44 kommer att bli
ett väldigt bra år,
00:19
a yearår of fulfillmentuppfyllelse, realizationinsikten.
2
7694
2901
ett år av uppfyllda mål
och självförverkligande.
00:23
I have that sensekänsla,
3
11532
1363
Det känns så, inte för att
00:24
not because of anything
particularsärskild in storeLagra for me,
4
12919
3047
det finns något särskilt
som jag väntar på,
00:27
but because I readläsa it would be a good yearår
5
15990
2760
utan för att jag har läst
att det är ett bra år
00:30
in a 1968 bookbok by NormanNorman MailerMailer.
6
18774
3001
i en bok av Norman Mailer från 1968.
00:34
"He feltkänt his ownegen ageålder, forty-fourfyrtiofyra ..."
7
22497
2952
"Han kände sin egen ålder, fyrtiofyra ..."
00:37
wroteskrev MailerMailer in "The ArmiesArméer of the Night,"
8
25473
2918
skrev Mailer i "Nattens arméer"
00:40
"... feltkänt as if he were a solidfast embodimentutföringsform
9
28415
2462
" ... kände sig som den stabila kropp
00:42
of boneben, musclemuskel, hearthjärta, mindsinne,
and sentimentsentiment to be a man,
10
30901
3770
av ben, muskler, hjärta, tankar och
känslor som krävdes för att vara man,
00:46
as if he had arrivedanlänt."
11
34695
1839
som om han hade nått fram."
00:49
Yes, I know MailerMailer
wasn'tvar inte writingskrift about me.
12
37207
2504
Jo, jag vet att Mailer inte skrev om mig.
00:52
But I alsoockså know that he was;
13
40295
1788
Men att han samtidigt gjorde det;
00:54
for all of us -- you, me,
the subjectämne of his bookbok,
14
42617
3974
eftersom vi alla - du, jag
och huvudpersonen i hans bok -
00:58
ageålder more or lessmindre in stepsteg,
15
46615
2210
åldras steg för steg.
01:00
proceedFortsätt from birthfödelse
alonglängs the samesamma great sequencesekvens:
16
48849
2965
Vi följer samma fantastiska bana,
från det att vi föds:
01:05
throughgenom the wondersundrar
and confinementsinterneringar of childhoodbarndom;
17
53224
2558
genom barndomens mirakler
och begränsningar;
01:08
the emancipationsemancipations
and frustrationsfrustrationer of adolescenceungdomsåren;
18
56425
3336
genom ungdomens frigörelseprocess
och frustrationer;
01:12
the empowermentsbefogenheter
and millstoneskvarnstenar of adulthoodvuxen ålder;
19
60380
3119
till kraften och ansvaret hos de vuxna
01:16
the recognitionsutmärkelser
and resignationsavsägelsear of oldgammal ageålder.
20
64188
3526
och de insikter och den försoning
som hör de äldre till.
01:20
There are patternsmönster to life,
21
68391
1902
Det finns livsmönster,
01:22
and they are shareddelad.
22
70317
1334
och dem delar vi.
01:24
As ThomasThomas MannMann wroteskrev:
"It will happenhända to me as to them."
23
72230
4799
Thomas Mann skrev: "Det kommer att
hända mig likväl som dem."
01:29
We don't simplyhelt enkelt liveleva these patternsmönster.
24
77772
2217
Vi inte bara lever de här mönstren;
01:32
We recordspela in them, too.
25
80013
1729
vi bevarar dem.
01:33
We writeskriva them down in booksböcker,
where they becomebli narrativesberättelser
26
81766
3207
Vi skriver ned dem i böcker,
där de blir till berättelser
01:36
that we can then readläsa and recognizeerkänna.
27
84997
2194
som sedan kan läsas och kännas igen.
01:39
BooksBöcker tell us who we'vevi har been,
28
87669
2291
Böcker säger oss vilka vi har varit,
01:41
who we are, who we will be, too.
29
89984
2842
vilka vi är - och vilka vi kommer att bli.
01:45
So they have for millenniaårtusenden.
30
93492
1963
Och så har de gjort i tusentals år.
01:48
As JamesJames SalterSalter wroteskrev,
31
96162
1643
James Salter skrev:
01:49
"Life passespasserar into pagessidor
if it passespasserar into anything."
32
97829
3927
"Livet omvandlas till sidor,
om det omvandlas till någonting alls."
01:54
And so sixsex yearsår agosedan,
a thought leapthoppade to mindsinne:
33
102979
3369
För sex år sedan slog mig en tanke:
01:58
if life passedpasserade into pagessidor,
there were, somewherenågonstans,
34
106372
3931
om livet omvandlas till sidor,
då skulle det ju någonstans finnas
02:02
passagespassager writtenskriven about everyvarje ageålder.
35
110327
2360
skrivna texter om alla åldrar.
02:04
If I could find them, I could
assemblemontera them into a narrativeberättande.
36
112711
3580
Om jag kunde hitta dem, så kunde jag
sätta ihop dem till en berättelse.
02:08
I could assemblemontera them into a life,
37
116315
2038
Jag kunde sätta samman dem till ett liv,
02:10
a long life, a hundred-yearhundra-året life,
38
118377
2746
ett långt liv, ett hundraårigt liv,
02:13
the entiretyhelhet of that samesamma great sequencesekvens
39
121147
2293
hela den långa fantastiska banan
02:15
throughgenom whichsom the luckiestluckiest amongbland us passpassera.
40
123464
2564
som de mest lyckligt lottade
bland oss får följa.
02:19
I was then 37 yearsår oldgammal,
41
127321
2476
Då var jag 37,
02:22
"an ageålder of discretiondiskretion,"
wroteskrev WilliamWilliam TrevorTrevor.
42
130613
2856
"urskillningens ålder"
skrev William Trevor.
02:27
I was pronebenägen to meditatingmediterar on time and ageålder.
43
135074
3224
Jag funderade mycket över tiden
och åldrandet.
02:30
An illnesssjukdom in the familyfamilj
and latersenare an injuryskada to me
44
138322
2843
Efter en sjukdom i familjen och
när jag själv blev skadad
02:33
had long madegjord clearklar that growingväxande oldgammal
could not be assumedantog.
45
141189
3285
visste jag sedan länge att det inte är
självklart att bli gammal.
02:37
And besidesFörutom, growingväxande oldgammal
only postponeduppskjutas the inevitableoundviklig,
46
145056
3635
Och att bli gammal var bara att
skjuta upp det oundvikliga.
02:40
time seeingseende throughgenom
what circumstanceomständighet did not.
47
148715
2677
Tiden genomskådade det som
omständigheterna inte gjorde.
02:43
It was all a bitbit dishearteningnedslående.
48
151947
1808
Det var ju ganska nedslående.
02:46
A listlista, thoughdock, would last.
49
154413
2421
Men en förteckning
skulle i alla fall överleva.
02:49
To chroniclekrönika a life
yearår by vulnerablesårbar yearår
50
157334
3145
Att nedteckna ett liv,
det ena sårbara året efter det andra,
02:52
would be to claspLås and to groundjord
what was fleetingflyktig,
51
160503
3237
skulle bli som att fånga upp och
förankra det som flöt omkring,
02:55
would be to provideförse myselfjag själv and othersandra
a glimpseglimt into the futureframtida,
52
163764
3343
skulle ge mig själv och andra
en glimt in i framtiden
02:59
whetherhuruvida we madegjord it there or not.
53
167131
1778
oavsett om vi nådde dit.
03:01
And when I then beganbörjade to compilesammanställa my listlista,
I was quicklysnabbt obsessedbesatt,
54
169574
4087
När jag väl börjat samla ihop min lista
blev jag som besatt.
03:05
searchingsökande pagessidor and pagessidor
for agesåldrar and agesåldrar.
55
173685
3193
Jag letade sida efter sida
efter alla möjliga åldrar.
03:09
Here we were at everyvarje annualårlig stepsteg
throughgenom our first hundredhundra yearsår.
56
177702
4235
Nu var vi här på varje års steg
genom våra första hundra år.
03:14
"Twenty-sevenTjugosju ... a time
of suddenplötslig revelationsavslöjanden,"
57
182624
3012
"Tjugo-sju ... en period av
plötsliga uppenbarelser,"
03:19
"sixty-twosextio-två, ... of subtlesubtil diminishmentsdiminishments."
58
187048
3568
"sextiotvå ... av subtila
minskande förmågor."
03:23
I was mindfuluppmärksam, of coursekurs,
that suchsådan insightsinsikter were relativerelativ.
59
191989
3900
Naturligtvis visste jag
att sådana insikter var relativa.
03:28
For startersförrätter, we now liveleva longerlängre,
and so ageålder more slowlylångsamt.
60
196405
4055
Nu för tiden lever vi längre,
och åldras mer långsamt.
03:33
ChristopherChristopher IsherwoodIsherwood used
the phrasefras "the yellowgul leafblad"
61
201151
3160
Christopher Isherwood använde
uttrycket "det gula bladet"
03:36
to describebeskriva a man at 53,
62
204335
2151
för att beskriva en 53-årig man,
03:38
only one centuryårhundrade after LordLord ByronByron
used it to describebeskriva himselfhan själv at 36.
63
206510
4319
bara ett sekel efter att Lord Byron hade
använt det om sig själv när han var 36.
03:42
(LaughterSkratt)
64
210853
2277
(Skratt)
03:45
I was mindfuluppmärksam, too, that life
can swingsvänga wildlyvilt and unpredictablyoförutsägbart
65
213154
3619
Jag visste också att livet kan förändras
ohyggligt och oförutsägbart
03:48
from one yearår to the nextNästa,
66
216797
1788
från ett år till ett annat,
03:50
and that people mayMaj experienceerfarenhet
the samesamma ageålder differentlyannorlunda.
67
218609
2775
och att olika människor kan känna samma
ålder på olika sätt.
03:54
But even so, as the listlista coalescedcoalesced,
68
222045
3574
Men trots det: när listan växte fram,
03:57
so, too, on the pagesida, clearklar
as the reflectionreflexion in the mirrorspegel,
69
225643
3389
uppenbarades också på sidorna,
lika klart som en spegelbild
04:01
did the life that I had been livinglevande:
70
229056
1916
det liv som jag dittills hade levt:
04:03
findingfynd at 20 that "... one is lessmindre
and lessmindre sure of who one is;"
71
231710
3419
och insåg att vid 20 "... blir man allt
mindre säker på vem man är;"
04:08
emergingframväxande at 30 from the "... wastelandWasteland
of preparationförberedelse into activeaktiva life;"
72
236002
4515
och vid 30 uppstår man från "... ödelandet
där man förbereder sig för ett aktivt liv;"
04:13
learninginlärning at 40 "... to closestänga softlymjukt
the doorsdörrar to roomsrum
73
241057
4116
till att vid 40 " ... mjukt stänga dörrar
till sådana rum som
04:17
[I would] not be comingkommande back to."
74
245197
2129
[jag] inte kommer att återvända till."
04:20
There I was.
75
248720
1595
Och där stod jag.
04:23
Of coursekurs, there we all are.
76
251885
2258
Där står vi alla, naturligtvis.
04:26
MiltonMilton GlaserGlaser, the great graphicGraphic designerdesigner
77
254762
2438
Milton Glaser, den store grafiske
designern
04:29
whosevars beautifulvacker
visualizationsvisualiseringar you see here,
78
257224
2811
vars vackra visualiseringar ni ser här,
04:32
and who todayi dag is 85 --
79
260519
1860
och som idag är 85 -
04:34
all those yearsår "... a ripeningmognande
and an apotheosisapoteos," wroteskrev NabokovNabokov --
80
262403
4100
alla dessa år "... ett mognande och en
apoteos", skrev Nabokov -
04:39
notednoterade to me that, like artkonst and like colorFärg,
81
267211
3458
påpekade för mig att
precis som konst och färg
04:43
literaturelitteratur helpshjälper us to rememberkom ihåg
what we'vevi har experiencederfaren.
82
271455
2852
kan litteraturen hjälpa oss att minnas
vad vi har upplevt.
04:47
And indeedverkligen, when I shareddelad
the listlista with my grandfatherfarfar,
83
275095
3738
Och när jag läste listan för min farfar
04:50
he noddednickade in recognitionerkännande.
84
278857
1736
bekräftade han den, nickande.
04:53
He was then 95 and soonsnart to die,
85
281339
3242
Då var han 95 och skulle snart dö,
04:57
whichsom, wroteskrev RobertoRoberto BolaBolaño,
86
285234
2121
vilket, som Roberto Bolaño skrev,
04:59
"... is the samesamma as never dyingdöende."
87
287379
2321
"... är detsamma som att aldrig dö."
05:03
And looking back, he said to me that, yes,
88
291556
2640
Och när jag ser tillbaka
var det han sa att ja,
05:07
ProustProust was right that at 22,
we are sure we will not die,
89
295357
4492
Proust hade rätt i att när vi är 22,
är vi säkra på att vi aldrig ska dö,
05:13
just as a thanatologistthanatologist
namedsom heter EdwinEdwin ShneidmanShneidman was right
90
301873
2781
precis som tanatologen Edwin Scheidman
hade rätt i
05:16
that at 90, we are sure we will.
91
304678
2765
att vid 90 är vi säkra på att vi ska det.
05:21
It had happenedhände to him,
92
309229
1392
Det hände honom
05:23
as to them.
93
311234
1205
liksom dem.
05:27
Now the listlista is doneGjort:
94
315479
1453
Nu är listan klar:
05:30
a hundredhundra yearsår.
95
318169
2020
ett hundra år.
05:33
And looking back over it,
96
321443
1624
Och när jag går igenom den
05:36
I know that I am not doneGjort.
97
324298
1906
vet jag att jag inte är färdig.
05:38
I still have my life to liveleva,
98
326800
2095
Jag ska fortfarande leva mitt liv
05:40
still have manymånga more pagessidor to passpassera into.
99
328919
2500
och har många fler sidor att nå fram till.
05:44
And mindfuluppmärksam of MailerMailer,
100
332546
1852
Och med Mailer i bakhuvudet
05:46
I awaitväntar 44.
101
334422
1610
ser jag fram emot 44.
05:48
Thank you.
102
336746
1178
Tack.
05:49
(ApplauseApplåder)
103
337948
10862
(Applåder)
Translated by Doe Mena-Berlin
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com