ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com
TEDActive 2015

Joshua Prager: Wisdom from great writers on every year of life

Joshua Prager: Wijsheid van beroemde schrijvers over ieder levensjaar

Filmed:
1,797,150 views

Zo verschillend als wij mensen zijn, we worden allemaal ouder volgens dezelfde opeenvolging van jaren, en de gemeenschappelijke patronen van onze levens vinden we terug in de pagina's van de boeken waar we van houden. In deze treffende talk gaat journalist Josh Prager op zoek naar de verschillende levensfases aan de hand van citaten van Norman Mailer, Joyce Carol Oates, William Trevor en andere beroemde schrijvers. De visualisaties zijn gemaakt door grafisch ontwerper Milton Glaser. Prager zegt: "Boeken vertellen ons wie we waren, wie we zijn en ook wie we worden."
- Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm turningdraaien 44 nextvolgende monthmaand,
0
774
2392
Volgende maand word ik 44
00:15
and I have the sensezin that 44
is going to be a very good yearjaar,
1
3190
4480
en ik heb het gevoel dat 44
echt een goed jaar wordt.
00:19
a yearjaar of fulfillmentvervulling, realizationrealisatie.
2
7694
2901
Een jaar van besef en van vervulling.
00:23
I have that sensezin,
3
11532
1363
Ik heb dat gevoel,
00:24
not because of anything
particularbijzonder in storeop te slaan for me,
4
12919
3047
niet omdat mij iets specifieks
te wachten staat,
00:27
but because I readlezen it would be a good yearjaar
5
15990
2760
maar omdat ik heb gelezen
dat het een goed jaar zou worden
00:30
in a 1968 bookboek by NormanNorman MailerMailer.
6
18774
3001
in een boek van Norman Mailer uit 1968.
00:34
"He feltvoelde his owneigen ageleeftijd, forty-fourvierenveertig ..."
7
22497
2952
"Hij voelde zijn leeftijd,
vierenveertig ...",
00:37
wroteschreef MailerMailer in "The ArmiesLegers of the Night,"
8
25473
2918
schreef Mailer in
'The Armies of the Night',
"... voelde zich alsof
hij een robuuste belichaming was
00:40
"... feltvoelde as if he were a solidsolide embodimentbelichaming
9
28415
2462
00:42
of bonebot, musclespier, hearthart-, mindgeest,
and sentimentsentiment to be a man,
10
30901
3770
van botten, spieren, hart, geest
en gevoel om een man te zijn,
00:46
as if he had arrivedaangekomen."
11
34695
1839
alsof hij was gearriveerd."
00:49
Yes, I know MailerMailer
wasn'twas niet writingschrift about me.
12
37207
2504
Ik weet wel dat Mailer
niet over mij schreef.
00:52
But I alsoook know that he was;
13
40295
1788
Maar toch ook een beetje wel.
00:54
for all of us -- you, me,
the subjectonderwerpen of his bookboek,
14
42617
3974
Want wij allen;
jij, ik, het karakter in dit boek,
00:58
ageleeftijd more or lessminder in stepstap,
15
46615
2210
we worden allemaal ouder.
01:00
proceeddoorgaan from birthgeboorte
alonglangs the samedezelfde great sequencevolgorde:
16
48849
2965
We volgen vanaf onze geboorte
dezelfde grote lijnen.
01:05
throughdoor the wonderswonderen
and confinementsZaccanopoli of childhoodkinderjaren;
17
53224
2558
Via de verwondering en bescherming
van de kindertijd,
01:08
the emancipationsemancipations
and frustrationsfrustraties of adolescenceadolescentie;
18
56425
3336
de bevrijding en de frustaties
van de puberteit,
01:12
the empowermentsempowerments
and millstonesmolenstenen of adulthoodvolwassenheid;
19
60380
3119
de macht en mijlpalen
van de volwassenheid,
01:16
the recognitionserkenningen
and resignationszelf vertrokken personeelsleden of oldoud ageleeftijd.
20
64188
3526
naar de erkenning
en berusting van de oude dag.
01:20
There are patternspatronen to life,
21
68391
1902
Het leven bestaat uit patronen
01:22
and they are sharedgedeelde.
22
70317
1334
en die worden gedeeld.
01:24
As ThomasThomas MannMann wroteschreef:
"It will happengebeuren to me as to them."
23
72230
4799
Thomas Mann schreef:
"Het zal mij net zo vergaan als hen."
01:29
We don't simplyeenvoudigweg liveleven these patternspatronen.
24
77772
2217
We beleven deze patronen niet alleen.
01:32
We recordrecord them, too.
25
80013
1729
We leggen ze ook vast.
01:33
We writeschrijven them down in booksboeken,
where they becomeworden narrativesverhalen
26
81766
3207
We schrijven ze op in boeken
en zo worden ze verhalen
01:36
that we can then readlezen and recognizeherken.
27
84997
2194
die we kunnen lezen en herkennen.
01:39
BooksBoeken tell us who we'vewij hebben been,
28
87669
2291
Boeken vertellen ons wie we waren,
01:41
who we are, who we will be, too.
29
89984
2842
wie we zijn en ook wie we worden.
01:45
So they have for millenniamillennia.
30
93492
1963
Dat hebben ze al duizenden jaren gedaan.
01:48
As JamesJames SalterSalter wroteschreef,
31
96162
1643
James Salter schreef:
01:49
"Life passespasses into pagespagina's
if it passespasses into anything."
32
97829
3927
"Het leven gaat over in pagina's,
als het al ergens in overgaat."
01:54
And so sixzes yearsjaar agogeleden,
a thought leaptsprong to mindgeest:
33
102979
3369
Dus zes jaar geleden bedacht ik:
01:58
if life passedgeslaagd into pagespagina's,
there were, somewhereergens,
34
106372
3931
als het leven overgaat in pagina's,
moeten er ergens
02:02
passagespassages writtengeschreven about everyelk ageleeftijd.
35
110327
2360
dingen zijn geschreven over elke leeftijd.
02:04
If I could find them, I could
assemblemonteren them into a narrativeverhaal.
36
112711
3580
Als ik ze kon vinden,
zou ik ze in een verhaal kunnen bundelen.
02:08
I could assemblemonteren them into a life,
37
116315
2038
Ik zou ze kunnen bundelen tot een leven;
02:10
a long life, a hundred-yearhonderd-jaar life,
38
118377
2746
een lang leven, een honderdjarig leven,
02:13
the entiretygeheel of that samedezelfde great sequencevolgorde
39
121147
2293
het geheel van al die opvolgende jaren,
02:15
throughdoor whichwelke the luckiestgelukkigste amongtussen us passslagen voor.
40
123464
2564
dat de gelukkigen onder ons
daadwerkelijk doorlopen.
02:19
I was then 37 yearsjaar oldoud,
41
127321
2476
Ik was toen 37 jaar oud,
02:22
"an ageleeftijd of discretiondiscretionaire bevoegdheid,"
wroteschreef WilliamWilliam TrevorTrevor.
42
130613
2856
"een leeftijd van discretie",
schreef William Trevor.
02:27
I was pronevatbaar to meditatingmediteren on time and ageleeftijd.
43
135074
3224
Ik had de neiging om over tijd
en leeftijd na te denken.
02:30
An illnessziekte in the familyfamilie
and laterlater an injuryletsel to me
44
138322
2843
Door een ziekte in de familie
en later mijn eigen blessure,
02:33
had long madegemaakt clearduidelijk that growinggroeiend oldoud
could not be assumedaangenomen.
45
141189
3285
wist ik al lang dat oud worden
geen vanzelfsprekendheid is.
02:37
And besidesbehalve, growinggroeiend oldoud
only postponeduitgesteld the inevitableonvermijdelijk,
46
145056
3635
Trouwens, ouder worden
stelde slechts het onvermijdelijke uit:
02:40
time seeingziend throughdoor
what circumstanceomstandigheid did not.
47
148715
2677
de tijd die afmaakt
wat omstandigheden lieten liggen.
02:43
It was all a bitbeetje dishearteningontluisterend.
48
151947
1808
Een beetje ontmoedigend.
02:46
A listlijst, thoughhoewel, would last.
49
154413
2421
Maar een overzicht zou blijven bestaan.
02:49
To chronicleKroniek a life
yearjaar by vulnerablekwetsbaar yearjaar
50
157334
3145
Een tijdslijn met alle
kwetsbare jaren na elkaar
02:52
would be to claspgesp and to groundgrond
what was fleetingvluchtig,
51
160503
3237
zou een manier zijn om het vluchtige
te grijpen en te doorgronden,
02:55
would be to providevoorzien myselfmezelf and othersanderen
a glimpseglimp into the futuretoekomst,
52
163764
3343
en een manier om mijzelf en anderen
een glimp van de toekomst te geven,
02:59
whetherof we madegemaakt it there or not.
53
167131
1778
of we haar nu ooit
zouden bereiken of niet.
03:01
And when I then beganbegon to compilecompileren my listlijst,
I was quicklysnel obsessedbezeten,
54
169574
4087
Toen ik aan het overzicht begon te werken,
raakte ik al snel geobsedeerd;
03:05
searchingzoeken pagespagina's and pagespagina's
for agesleeftijden and agesleeftijden.
55
173685
3193
ik doorzocht pagina na pagina
naar alle mogelijke leeftijden.
03:09
Here we were at everyelk annualjaar- stepstap
throughdoor our first hundredhonderd yearsjaar.
56
177702
4235
Op zoek naar een beschrijving voor elk
van de eerste honderd jaar van ons leven.
03:14
"Twenty-sevenZevenentwintig ... a time
of suddenplotseling revelationsonthullingen,"
57
182624
3012
"Zevenentwintig ... een periode
van onverwachte onthullingen",
03:19
"sixty-twotweeënzestig, ... of subtlesubtiel diminishmentsdiminishments."
58
187048
3568
"Tweeënzestig ...
van subtiele achteruitgang."
03:23
I was mindfulindachtig, of courseCursus,
that suchzodanig insightsinzichten were relativefamilielid.
59
191989
3900
Ik was me er natuurlijk van bewust
dat zulke ideeën relatief waren.
03:28
For startersvoorgerechten, we now liveleven longerlanger,
and so ageleeftijd more slowlylangzaam.
60
196405
4055
Om te beginnen leven we nu langer,
dus we worden langzamer oud.
03:33
ChristopherChristopher IsherwoodIsherwood used
the phraseuitdrukking "the yellowgeel leafblad"
61
201151
3160
Christopher Isherwood gebruikte
de uitdrukking 'het gele blad'
03:36
to describebeschrijven a man at 53,
62
204335
2151
om een man van 53 te beschrijven,
03:38
only one centuryeeuw after LordLord ByronByron
used it to describebeschrijven himselfzichzelf at 36.
63
206510
4319
een eeuw nadat Lord Byron zichzelf
zo beschreef toen hij 36 was.
03:42
(LaughterGelach)
64
210853
2277
(Gelach)
03:45
I was mindfulindachtig, too, that life
can swingschommel wildlyWild and unpredictablyonvoorspelbaar
65
213154
3619
Ik was me er ook van bewust,
dat de jaren in je leven
wild en onvoorspelbaar
op elkaar kunnen volgen,
03:48
from one yearjaar to the nextvolgende,
66
216797
1788
03:50
and that people maymei experienceervaring
the samedezelfde ageleeftijd differentlyanders.
67
218609
2775
en dat mensen dezelfde leeftijd
verschillend kunnen ervaren.
03:54
But even so, as the listlijst coalescedsamengevoegd,
68
222045
3574
Maar toch, toen het overzicht vorm kreeg,
03:57
so, too, on the pagepagina, clearduidelijk
as the reflectionreflectie in the mirrorspiegel,
69
225643
3389
zag ik, zo helder als een spiegelbeeld,
04:01
did the life that I had been livingleven:
70
229056
1916
ook mijn eigen leven
op het papier verschijnen.
04:03
findingbevinding at 20 that "... one is lessminder
and lessminder sure of who one is;"
71
231710
3419
Ook ik was op mijn 20e "steeds minder
zeker van de eigen persoonlijkheid",
04:08
emergingopkomende at 30 from the "... wastelandWasteland
of preparationvoorbereiding into activeactief life;"
72
236002
4515
en kwam ik op mijn 30e "uit de woestenij
van voorbereiding naar een actief leven",
04:13
learningaan het leren at 40 "... to closedichtbij softlyzacht
the doorsdeuren to roomskamers
73
241057
4116
tot ik op mijn veertigste
"... zachtjes de deuren sloot
van kamers waar ik niet
naar terug zou keren".
04:17
[I would] not be comingkomt eraan back to."
74
245197
2129
04:20
There I was.
75
248720
1595
Dat was ik.
04:23
Of courseCursus, there we all are.
76
251885
2258
Dat zijn we natuurlijk allemaal.
04:26
MiltonMilton GlaserGlaser, the great graphicafbeelding designerontwerper
77
254762
2438
Milton Glaser,
fantastisch grafisch ontwerper,
04:29
whosewaarvan beautifulmooi
visualizationsvisualisaties you see here,
78
257224
2811
wiens mooie ontwerpen jullie hier zien
04:32
and who todayvandaag is 85 --
79
260519
1860
en die nu 85 is --
04:34
all those yearsjaar "... a ripeningrijpen
and an apotheosisapotheose," wroteschreef NabokovNabokov --
80
262403
4100
al die jaren "... een rijping
en een apotheose", schreef Nabokov --
04:39
notedopgemerkt to me that, like artkunst and like colorkleur,
81
267211
3458
zei tegen me dat net als kunst en kleur,
04:43
literatureliteratuur helpshelpt us to rememberonthouden
what we'vewij hebben experiencedervaren.
82
271455
2852
literatuur ons helpt te herinneren
wat we hebben meegemaakt.
04:47
And indeedinderdaad, when I sharedgedeelde
the listlijst with my grandfathergrootvader,
83
275095
3738
En inderdaad, toen ik het overzicht
aan mijn opa liet zien,
04:50
he noddedknikte in recognitionerkenning.
84
278857
1736
knikte hij instemmend.
04:53
He was then 95 and soonspoedig to diedood gaan,
85
281339
3242
Hij was toen 95 en zou bijna sterven,
04:57
whichwelke, wroteschreef RobertoRoberto BolaBolaño,
86
285234
2121
wat volgens Roberto Bolaño
"... hetzelfde is als nooit doodgaan".
04:59
"... is the samedezelfde as never dyingsterven."
87
287379
2321
05:03
And looking back, he said to me that, yes,
88
291556
2640
En achteraf zei hij tegen me
05:07
ProustProust was right that at 22,
we are sure we will not diedood gaan,
89
295357
4492
dat Proust gelijk had: als we 22 zijn,
weten we zeker dat we niet zullen sterven.
05:13
just as a thanatologistdood
namedgenaamd EdwinEdwin ShneidmanShneidman was right
90
301873
2781
Net zoals een thanatoloog,
Edwin Shneidman, gelijk had
05:16
that at 90, we are sure we will.
91
304678
2765
dat als we 90 zijn,
we zeker weten dat dat wel zal gebeuren.
05:21
It had happenedgebeurd to him,
92
309229
1392
Het was hem overkomen,
05:23
as to them.
93
311234
1205
net zoals hen.
05:27
Now the listlijst is donegedaan:
94
315479
1453
Het overzicht is nu klaar:
05:30
a hundredhonderd yearsjaar.
95
318169
2020
honderd jaren.
05:33
And looking back over it,
96
321443
1624
En als ik erop terugkijk
05:36
I know that I am not donegedaan.
97
324298
1906
weet ik dat ik nog niet klaar ben.
05:38
I still have my life to liveleven,
98
326800
2095
Ik moet mijn leven nog leven,
05:40
still have manyveel more pagespagina's to passslagen voor into.
99
328919
2500
ik heb nog veel meer pagina's
om in over te gaan.
05:44
And mindfulindachtig of MailerMailer,
100
332546
1852
En denkend aan Mailer,
05:46
I awaitwachten op 44.
101
334422
1610
wacht ik 44 af.
05:48
Thank you.
102
336746
1178
Bedankt.
05:49
(ApplauseApplaus)
103
337948
10862
(Applaus)
Translated by Saskia O'Neill
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com