ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com
TEDActive 2015

Joshua Prager: Wisdom from great writers on every year of life

Joshua Prager: Înțelepciunea vine de la marii scriitori pentru orice an al vieții

Filmed:
1,797,150 views

Deși suntem atât de diferiți unul de un altul, cu toții îmbătrânim de-a lungul unei secvențe mărețe comune și modelele împărtășite ale vieților noastre trec în paginile cărților iubite. În acest discurs emoționant, ziaristul Joshua Prager explorează etapele vieții cu ajutorul citatelor lui Norman Mailer, Joyce Carol Oates, William Trevor și ale altor mari scriitori, ilustrate de către designerul grafic Milton Graser. „Cărțile ne spun cine am fost, cine suntem și cine vom fi”, spune Prager.
- Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Împlinesc 44 de ani luna viitoare
00:12
I'm turningcotitură 44 nextUrmător → monthlună,
0
774
2392
00:15
and I have the sensesens that 44
is going to be a very good yearan,
1
3190
4480
și am senzația că 44
o să fie un an foarte bun,
00:19
a yearan of fulfillmentîmplinirea, realizationrealizarea.
2
7694
2901
un an de realizări și împliniri.
00:23
I have that sensesens,
3
11532
1363
Așa simt
00:24
not because of anything
particularspecial in storemagazin for me,
4
12919
3047
și nu pentru că este ceva
pe cale să mi se întâmple,
00:27
but because I readcitit it would be a good yearan
5
15990
2760
ci pentru că am citit că va fi un an bun
00:30
in a 1968 bookcarte by NormanNorman MailerMorar.
6
18774
3001
într-o carte din 1968, scrisă de
Norman Mailer.
00:34
"He feltsimțit his ownpropriu agevârstă, forty-fourpatruzeci şi patru ..."
7
22497
2952
„Își simțea propria vârsta, 44 ...”
00:37
wrotea scris MailerMorar in "The ArmiesArmatele of the Night,"
8
25473
2918
scrise Mailer în „Armatele Nopții”,
00:40
"... feltsimțit as if he were a solidsolid embodimentîntruchipare
9
28415
2462
„...ca și cum ar fi fost o întruchipare
solidă
00:42
of boneos, musclemuşchi, heartinimă, mindminte,
and sentimentsentimentul to be a man,
10
30901
3770
de oase, mușchi, inimă, minte,
și sentimentul de a fi om,
00:46
as if he had arriveda sosit."
11
34695
1839
ca și cum s-ar fi realizat."
00:49
Yes, I know MailerMorar
wasn'tnu a fost writingscris about me.
12
37207
2504
Știu că Mailer
nu a scris despre mine.
00:52
But I alsode asemenea know that he was;
13
40295
1788
Dar știu și că, de fapt, a făcut-o;
00:54
for all of us -- you, me,
the subjectsubiect of his bookcarte,
14
42617
3974
pentru noi toți, voi, eu,
subiectul cărții sale,
00:58
agevârstă more or lessMai puțin in stepEtapa,
15
46615
2210
că avem vârsta asta
mai mult sau mai puțin,
01:00
proceedcontinua from birthnaștere
alongde-a lungul the samela fel great sequencesecvenţă:
16
48849
2965
încă de la naștere trecem toți
prin același parcurs măreț:
01:05
throughprin the wondersminuni
and confinementslăuze of childhoodcopilărie;
17
53224
2558
prin minunile și greutățile
copilăriei;
01:08
the emancipationsemancipations
and frustrationsfrustrări of adolescenceAdolescenta;
18
56425
3336
emanciparea și frustrarea adolescenței;
01:12
the empowermentsabilitărilor
and millstonespietre de moară of adulthoodla maturitate;
19
60380
3119
drepturile și etapele maturității;
01:16
the recognitionsaprecieri
and resignationsdemisii of oldvechi agevârstă.
20
64188
3526
recunoașterile și resemnările bătrâneții.
01:20
There are patternsmodele to life,
21
68391
1902
Sunt modele de viață
01:22
and they are sharedimpartit.
22
70317
1334
și sunt transmise.
01:24
As ThomasThomas MannMann wrotea scris:
"It will happenîntâmpla to me as to them."
23
72230
4799
Așa cum a scris Thomas Mann:
„O să mi se întâmple mie ca și lor."
01:29
We don't simplypur şi simplu livetrăi these patternsmodele.
24
77772
2217
Nu doar trăim aceste modele.
01:32
We recordrecord them, too.
25
80013
1729
Le și înregistrăm.
01:33
We writescrie them down in bookscărți,
where they becomedeveni narrativesnarațiuni
26
81766
3207
Le scriem în cărți,
devenind astfel narațiuni
01:36
that we can then readcitit and recognizerecunoaşte.
27
84997
2194
pe care le putem apoi citi și recunoaște.
01:39
BooksCarti tell us who we'vene-am been,
28
87669
2291
Cărțile ne spun cine am fost,
01:41
who we are, who we will be, too.
29
89984
2842
cine suntem și cine vom fi.
01:45
So they have for millenniamilenii.
30
93492
1963
Fac asta de milenii.
01:48
As JamesJames SalterSalter wrotea scris,
31
96162
1643
Cum a scris James Salter:
01:49
"Life passestrece into pagespagini
if it passestrece into anything."
32
97829
3927
„Viața se traduce în pagini,
dacă e să se traducă în ceva.”
01:54
And so sixşase yearsani agoîn urmă,
a thought leaptsărit to mindminte:
33
102979
3369
Astfel, acum șase ani, un gând
mi-a trecut prin minte:
01:58
if life passeda trecut into pagespagini,
there were, somewhereundeva,
34
106372
3931
dacă viața se traduce în pagini,
atunci există, undeva,
02:02
passagespasaje writtenscris about everyfiecare agevârstă.
35
110327
2360
pasaje scrise despre orice vârstă.
02:04
If I could find them, I could
assembleasambla them into a narrativenarativ.
36
112711
3580
Dacă le-aș putea găsi, aș reuși
să le asamblez într-o narațiune.
02:08
I could assembleasambla them into a life,
37
116315
2038
Aș putea să le asamblez într-o viață,
02:10
a long life, a hundred-yearsute de ani life,
38
118377
2746
o viață lungă, una de o sută de ani,
02:13
the entiretytoate elementele of that samela fel great sequencesecvenţă
39
121147
2293
toată secvența aceea măreață
02:15
throughprin whichcare the luckiestcel mai norocos amongprintre us passtrece.
40
123464
2564
prin care trec
cei mai norocoși dintre noi.
02:19
I was then 37 yearsani oldvechi,
41
127321
2476
Atunci aveam 37 ani,
02:22
"an agevârstă of discretiondiscreţia,"
wrotea scris WilliamWilliam TrevorTrevor.
42
130613
2856
„o vârstă a înțelepciunii,”
a scris William Trevor.
02:27
I was proneînclinat to meditatingmeditând on time and agevârstă.
43
135074
3224
Aveam tendința de a medita
asupra timpului și vârstei.
02:30
An illnessboală in the familyfamilie
and latermai tarziu an injuryrănire to me
44
138322
2843
O boală în familie
și apoi o rană de-a mea
02:33
had long madefăcut clearclar that growingcreştere oldvechi
could not be assumedpresupune.
45
141189
3285
au arătat destul de clar că a îmbătrâni
nu poate fi asumat.
02:37
And besidesin afara de asta, growingcreştere oldvechi
only postponedamânat the inevitableinevitabil,
46
145056
3635
În plus, a îmbătrâni
doar a amânat inevitabilul,
02:40
time seeingvedere throughprin
what circumstancecircumstanţă did not.
47
148715
2677
timpul făcând ceea ce
nu fac circumstanțele.
02:43
It was all a bitpic dishearteningdeprimant.
48
151947
1808
Totul era puțin demoralizant.
02:46
A listlistă, thoughdeşi, would last.
49
154413
2421
O listă, totuși, ar fi durat în timp.
02:49
To chroniclecronica a life
yearan by vulnerablevulnerabil yearan
50
157334
3145
Să înregistrez o viață,
un an vulnerabil după altul,
02:52
would be to claspincuietoare and to groundsol
what was fleetingtrecătoare,
51
160503
3237
ar fi fost ca și cum aș strânge
și ține tot ce e trecător,
02:55
would be to providefurniza myselfeu insumi and othersalții
a glimpselicărire into the futureviitor,
52
163764
3343
mi-ar fi permis mie și altora
să aruncăm o privire în viitor,
02:59
whetherdacă we madefăcut it there or not.
53
167131
1778
dacă am fi ajuns sau nu acolo.
03:01
And when I then begana început to compilecompila my listlistă,
I was quicklyrepede obsessedobsedat,
54
169574
4087
Când am început să completez lista,
m-a obsedat imediat,
03:05
searchingin cautarea pagespagini and pagespagini
for agesvârstele and agesvârstele.
55
173685
3193
căutând pagini peste pagini
despre vârste și vârste.
03:09
Here we were at everyfiecare annualanual stepEtapa
throughprin our first hundredsută yearsani.
56
177702
4235
Uite așa eram la fiecare întâlnire anuală
a primilor noștri 100 de ani.
03:14
"Twenty-sevenDouăzeci şi şapte ... a time
of suddenbrusc revelationsrevelații,"
57
182624
3012
„27 ani...un timp al revelațiilor
neașteptate”,
03:19
"sixty-twoşaizeci şi două, ... of subtlesubtil diminishmentsdiminishments."
58
187048
3568
„62... al diminuărilor subtile”.
03:23
I was mindfulatent, of coursecurs,
that suchastfel de insightsInsights were relativerelativ.
59
191989
3900
Desigur, știam că aceste prospecte
erau relative.
03:28
For startersdemaroare, we now livetrăi longermai lung,
and so agevârstă more slowlyîncet.
60
196405
4055
În primul rând, acum trăim mai mult
și îmbătrânim mai lent.
03:33
ChristopherChristopher IsherwoodIsherwood used
the phrasefraza "the yellowgalben leaffrunze"
61
201151
3160
Christopher Isherwood a folosit
expresia „frunza îngălbenită”
03:36
to describedescrie a man at 53,
62
204335
2151
pentru a descrie un om la 53 ani,
03:38
only one centurysecol after LordDomnul ByronByron
used it to describedescrie himselfse at 36.
63
206510
4319
la doar un secol după ce Byron
a folosit-o pentru a se descrie la 36 ani.
03:42
(LaughterRâs)
64
210853
2277
(Râsete)
03:45
I was mindfulatent, too, that life
can swingleagăn wildlysalbatic and unpredictablyimprevizibil
65
213154
3619
Știam că viața poate oscila
în mod sălbatic și imprevizibil
03:48
from one yearan to the nextUrmător →,
66
216797
1788
de la un an la altul
03:50
and that people mayMai experienceexperienţă
the samela fel agevârstă differentlydiferit.
67
218609
2775
și că unii pot trăi aceeași vârstă
în mod diferit.
03:54
But even so, as the listlistă coalescedesteica,
68
222045
3574
Însă, chiar și așa,
pe măsură ce lista se forma,
03:57
so, too, on the pagepagină, clearclar
as the reflectionreflecţie in the mirroroglindă,
69
225643
3389
la fel făcea și pe pagină,
asemeni reflexiei clare în oglindă,
04:01
did the life that I had been livingviaţă:
70
229056
1916
viața pe care o trăiam:
04:03
findingdescoperire at 20 that "... one is lessMai puțin
and lessMai puțin sure of who one is;"
71
231710
3419
descoperind la 20 ani că
„...nu ești niciodată sigur de cine ești”,
04:08
emergingîn curs de dezvoltare at 30 from the "... wastelandpustiu
of preparationpreparare into activeactiv life;"
72
236002
4515
ieșind la 30 din „ ...teritoriul dezolat
de pregătire pentru o viață activă"
04:13
learningînvăţare at 40 "... to closeînchide softlyîncet
the doorsuşi to roomscamere
73
241057
4116
și învățând la 40 „... să închid încet
ușile camerelor
04:17
[I would] not be comingvenire back to."
74
245197
2129
în care nu m-aș mai fi întors".
04:20
There I was.
75
248720
1595
Și iată-mă aici.
04:23
Of coursecurs, there we all are.
76
251885
2258
De fapt, iată-ne aici pe toți.
04:26
MiltonMilton GlaserGlaser, the great graphicgrafic designerproiectant
77
254762
2438
Milton Glaser, marele designer grafic
04:29
whosea caror beautifulfrumoasa
visualizationsvizualizările you see here,
78
257224
2811
ale cărui superbe ilustrații
le puteți vedea aici
04:32
and who todayastăzi is 85 --
79
260519
1860
și care astăzi are 85 ani --
04:34
all those yearsani "... a ripeningmaturare
and an apotheosisApoteoza," wrotea scris NabokovNabokov --
80
262403
4100
toți acei ani „...o maturitate
și o apoteoză”, a scris Nabokov,
04:39
notedremarcat to me that, like artartă and like colorculoare,
81
267211
3458
m-au făcut să cred că,
precum arta și culoarea,
04:43
literatureliteratură helpsajută us to remembertine minte
what we'vene-am experiencedcu experienta.
82
271455
2852
la fel și literatura ajută să ne amintim
ceea ce am trăit.
04:47
And indeedintr-adevar, when I sharedimpartit
the listlistă with my grandfatherbunic,
83
275095
3738
Într-adevăr, când i-am arătat
lista bunicului meu,
04:50
he noddeddat din cap in recognitionrecunoaştere.
84
278857
1736
a dat din cap drept recunoaștere.
04:53
He was then 95 and sooncurând to diea muri,
85
281339
3242
Pe atunci avea 95
și mai avea puțin de trăit,
04:57
whichcare, wrotea scris RobertoRoberto BolaBolaño,
86
285234
2121
ceea ce, a scris Roberto Bolaño,
04:59
"... is the samela fel as never dyingmoarte."
87
287379
2321
„... e ca și cum nu ai muri niciodată."
05:03
And looking back, he said to me that, yes,
88
291556
2640
Privind înapoi, mi-a spus că da,
05:07
ProustProust was right that at 22,
we are sure we will not diea muri,
89
295357
4492
Proust avea dreptate că la 22
suntem siguri că nu vom muri,
05:13
just as a thanatologistthanatologist
namednumit EdwinEdwin ShneidmanShneidman was right
90
301873
2781
la fel cum și tanatologul
Edwin Schneidman avea dreptate
05:16
that at 90, we are sure we will.
91
304678
2765
că la 90 ani suntem siguri de asta.
05:21
It had happeneds-a întâmplat to him,
92
309229
1392
Și i s-a întâmplat lui,
05:23
as to them.
93
311234
1205
la fel ca și lor.
05:27
Now the listlistă is doneTerminat:
94
315479
1453
Acum lista e terminată:
05:30
a hundredsută yearsani.
95
318169
2020
o sută de ani.
05:33
And looking back over it,
96
321443
1624
Uitându-mă la ea,
05:36
I know that I am not doneTerminat.
97
324298
1906
știu că nu am terminat.
05:38
I still have my life to livetrăi,
98
326800
2095
Încă mai trebuie să-mi trăiesc viața,
05:40
still have manymulți more pagespagini to passtrece into.
99
328919
2500
mai am atâtea pagini prin care să trec.
05:44
And mindfulatent of MailerMorar,
100
332546
1852
Gândindu-mă la Mailer,
05:46
I awaitvă aşteaptă 44.
101
334422
1610
aștept 44 ani.
05:48
Thank you.
102
336746
1178
Mulțumesc!
05:49
(ApplauseAplauze)
103
337948
10862
(Aplauze)
Translated by cristina calin
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com