ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com
TEDActive 2015

Joshua Prager: Wisdom from great writers on every year of life

Џошуа Прејгер (Joshua Prager): Мудрости великих писаца о свакој години живота

Filmed:
1,797,150 views

Иако разнолики, ми, људи, ипак старимо пратећи исти редослед, а животни обрасци који су нам заједнички пресликавају се на странице кљига које волимо. У овом дирљивом говору, новинар Џош Прејгер истражује животне фазе кроз цитате Нормана Мејлера, Џојс Керол Оутс, Вилијема Тревора и других великих писаца, дате уз визуелне приказе графичког дизајнера Милтона Глејзера. „Књиге нам говоре ко смо били, ко смо сада, али и шта ћемо постати“, каже Прејгер.
- Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Следећег месеца пуним 44 године,
00:12
I'm turningокретање 44 nextследећи monthмесец дана,
0
774
2392
00:15
and I have the senseсмисао that 44
is going to be a very good yearгодине,
1
3190
4480
а имам осећај да ће 44. година
бити заиста добра,
00:19
a yearгодине of fulfillmentispunjenje, realizationrealizacija.
2
7694
2901
година испуњења, остварења.
00:23
I have that senseсмисао,
3
11532
1363
Имам тај осећај
00:24
not because of anything
particularпосебно in storeпродавница for me,
4
12919
3047
не зато што ме нешто посебно чека,
00:27
but because I readчитати it would be a good yearгодине
5
15990
2760
већ зато што сам читао
да ће то бити добра година
00:30
in a 1968 bookкњига by NormanNorman MailerProgram za poštu.
6
18774
3001
у књизи Нормана Мејлера из 1968. године.
00:34
"He feltосетио his ownвластити ageстарост, forty-four44 ..."
7
22497
2952
„Осетио је да су његове године,
четрдесет четири…“,
00:37
wroteнаписао MailerProgram za poštu in "The ArmiesArmije of the Night,"
8
25473
2918
написао је Мејлер у „Војскама ноћи“,
00:40
"... feltосетио as if he were a solidчврст embodimentизвођење
9
28415
2462
„...осетио је као да је право отелотворење
00:42
of boneкост, muscleмишић, heartсрце, mindум,
and sentimentsentimentalnost to be a man,
10
30901
3770
костију, мишића, срца, ума,
осећања бити мушкарац,
00:46
as if he had arrivedстигао."
11
34695
1839
као да је пристигао.“
00:49
Yes, I know MailerProgram za poštu
wasn'tније writingписање about me.
12
37207
2504
Да, знам да Мејлер није писао о мени,
00:52
But I alsoтакође know that he was;
13
40295
1788
али знам и да јесте,
00:54
for all of us -- you, me,
the subjectпредмет of his bookкњига,
14
42617
3974
јер сви ми, ви, ја, главни лик из књиге,
00:58
ageстарост more or lessмање in stepкорак,
15
46615
2210
старимо више или мање успут,
01:00
proceedНаставите from birthрођење
alongзаједно the sameисти great sequenceниз:
16
48849
2965
почевши од рођења,
истим сјајним редоследом,
01:05
throughкроз the wondersчуда
and confinementsconfinements of childhoodдетињство;
17
53224
2558
кроз чуда и ограничења детињства,
01:08
the emancipationsemancipations
and frustrationsfrustracije of adolescenceadolescencija;
18
56425
3336
еманципацију и фрустрације адолесценције,
01:12
the empowermentsjačanje
and millstonesmlinskog kamena of adulthoododraslom dobu;
19
60380
3119
оснаживања и прекретнице одраслог доба,
01:16
the recognitionspriznanja
and resignationsostavke of oldстари ageстарост.
20
64188
3526
признања и повлачења старости.
01:20
There are patternsобрасци to life,
21
68391
1902
Постоје животни обрасци
01:22
and they are sharedдељени.
22
70317
1334
и они су нам заједнички.
01:24
As ThomasTomas MannMan. wroteнаписао:
"It will happenдесити се to me as to them."
23
72230
4799
Као што је Томас Ман написао:
„Десиће се мени, као и њима.“
01:29
We don't simplyједноставно liveживи these patternsобрасци.
24
77772
2217
Не само да проживљавамо ове обрасце.
01:32
We recordзапис them, too.
25
80013
1729
Бележимо их, такође.
01:33
We writeпиши them down in booksкњиге,
where they becomeпостати narrativesнарације
26
81766
3207
Записујемо их у књигама,
у којима постају приче
01:36
that we can then readчитати and recognizeпрепознати.
27
84997
2194
које затим читамо и препознајемо.
01:39
BooksKnjige tell us who we'veми смо been,
28
87669
2291
Књиге нам говоре ко смо били,
01:41
who we are, who we will be, too.
29
89984
2842
ко смо сада и ко ћемо постати, такође.
01:45
So they have for millenniamilenijuma.
30
93492
1963
Чине то хиљадама година.
01:48
As JamesJames SalterSalter wroteнаписао,
31
96162
1643
Као што је Џејмс Солтер написао:
01:49
"Life passesпролази into pagesстранице
if it passesпролази into anything."
32
97829
3927
„Живот прелази на странице,
ако уопште прелази у нешто.“
01:54
And so sixшест yearsгодине agoпре,
a thought leaptskakala to mindум:
33
102979
3369
Тако ми је пре шест година
синула мисао да,
01:58
if life passedположио into pagesстранице,
there were, somewhereнегде,
34
106372
3931
ако живот прелази на странице,
постоје негде и одломци
02:02
passagesodlomci writtenнаписано about everyсваки ageстарост.
35
110327
2360
написани о сваком животном добу.
02:04
If I could find them, I could
assembleсаставити them into a narrativeнаратив.
36
112711
3580
Ако их нађем, могао бих
да их спојим у причу.
02:08
I could assembleсаставити them into a life,
37
116315
2038
Могао бих да их спојим у живот,
02:10
a long life, a hundred-year100-godišnje life,
38
118377
2746
дуг, стогодишњи живот,
02:13
the entiretypotpunosti of that sameисти great sequenceниз
39
121147
2293
свеукупност истог сјајног низа
02:15
throughкроз whichкоја the luckiestнајсретнији amongмеђу us passпасс.
40
123464
2564
кроз који најсрећнији међу нама прођу.
02:19
I was then 37 yearsгодине oldстари,
41
127321
2476
У то време сам имао 37 година;
02:22
"an ageстарост of discretionDiskrecija,"
wroteнаписао WilliamWilliam TrevorTrevor.
42
130613
2856
„године слободе одлучивања“
написао је Вилијам Тревор.
02:27
I was proneсклон to meditatingmeditacija on time and ageстарост.
43
135074
3224
Био сам склон размишљању
о времену и старости.
02:30
An illnessболест in the familyпородица
and laterкасније an injuryповреда to me
44
138322
2843
Болест у породици,
а касније и моја повреда
02:33
had long madeмаде clearјасно that growingрастуће oldстари
could not be assumedPretpostavio.
45
141189
3285
су јасно ставиле до знања да се старење
не може узети здраво за готово.
02:37
And besidesОсим тога, growingрастуће oldстари
only postponedодложено the inevitableнеизбежан,
46
145056
3635
Поред тога, старење је само
одлагало неизбежно,
02:40
time seeingвиди throughкроз
what circumstanceokolnosti did not.
47
148715
2677
време је сагледавало
оно што околности нису.
02:43
It was all a bitмало dishearteningporažavajuće.
48
151947
1808
Све је то било мало обесхрабрујуће.
02:46
A listлиста, thoughипак, would last.
49
154413
2421
Списак је, међутим, опстајао.
02:49
To chronicleHronika a life
yearгодине by vulnerableрањив yearгодине
50
157334
3145
Бележење живота
годину за рањивом годином
02:52
would be to claspkopиom and to groundземља
what was fleetingprolazno,
51
160503
3237
значило би обухватање и утемељивање
онога што је пролазно,
02:55
would be to provideпружити myselfЈа сам and othersдруги
a glimpseпоглед into the futureбудућност,
52
163764
3343
било би за мене и друге
обезбеђивање погледа у будућност,
02:59
whetherда ли је we madeмаде it there or not.
53
167131
1778
било да стигнемо до ње или не.
03:01
And when I then beganпочела to compileprevođenju my listлиста,
I was quicklyбрзо obsessedопседнут,
54
169574
4087
Када сам почео да састављам своју листу,
убрзо сам постао опседнут,
03:05
searchingпретраживање pagesстранице and pagesстранице
for agesгодине and agesгодине.
55
173685
3193
тражећи године и године
на страницама и страницама.
03:09
Here we were at everyсваки annualгодишње stepкорак
throughкроз our first hundredсто yearsгодине.
56
177702
4235
Ево нас на сваком годишњем кораку
кроз својих првих стотину година.
03:14
"Twenty-sevenDvadeset sedam ... a time
of suddenизненадан revelationsоткровења,"
57
182624
3012
„Двадесет седам...
период изненадних откровења“,
03:19
"sixty-two62, ... of subtleсуптилно diminishmentsdiminishments."
58
187048
3568
„шездесет две... суптилних пропадања“.
03:23
I was mindfulсвестан, of courseкурс,
that suchтаква insightsувиде were relativeу односу.
59
191989
3900
Имао сам на уму, наравно,
да су таква схватања релативна.
03:28
For startersstarteri, we now liveживи longerдуже,
and so ageстарост more slowlyполако.
60
196405
4055
За почетак, сада живимо дуже,
те тако старимо спорије.
03:33
ChristopherChristopher IsherwoodIsherwood ispituju paket used
the phraseфраза "the yellowжуто leafЛист"
61
201151
3160
Кристофер Ишервуд
је користио фразу „жути лист“
03:36
to describeопишите a man at 53,
62
204335
2151
да би описао човека у 53. години,
03:38
only one centuryвек after LordLord ByronBajron
used it to describeопишите himselfсам at 36.
63
206510
4319
само један век након што ју је Лорд Бајрон
искористио да опише себе са 36. година.
03:42
(LaughterSmeh)
64
210853
2277
(Смех)
03:45
I was mindfulсвестан, too, that life
can swingсвинг wildlydivlje and unpredictablyponašanje operativnog sistema
65
213154
3619
Имао сам на уму, такође, да живот
може да се преокрене дивље и непредвидиво
03:48
from one yearгодине to the nextследећи,
66
216797
1788
из године у годину
03:50
and that people mayможе experienceискуство
the sameисти ageстарост differentlyдругачије.
67
218609
2775
и да људи могу да доживе
исте године различито.
03:54
But even so, as the listлиста coalescedcoalesced,
68
222045
3574
Међутим, чак и тада,
док се листа обједињавала,
03:57
so, too, on the pageстрана, clearјасно
as the reflectionрефлексија in the mirrorогледало,
69
225643
3389
тако се, такође, на страници,
јасно као одраз у огледалу,
04:01
did the life that I had been livingживи:
70
229056
1916
обједињавао живот којим сам живео,
04:03
findingпроналажење at 20 that "... one is lessмање
and lessмање sure of who one is;"
71
231710
3419
откривајући да је са 20 година
„човек све мање сигуран ко је“,
04:08
emergingу настајању at 30 from the "... wastelandpustoš
of preparationприпрему into activeактиван life;"
72
236002
4515
израњајући у 30. години
из „пустоши припреме у активан живот“,
04:13
learningучење at 40 "... to closeБлизу softlyTiho
the doorsврата to roomsСобе
73
241057
4116
схватајући са 40 година
„да тихо затвори врата соба
04:17
[I would] not be comingдолазе back to."
74
245197
2129
у које се неће вратити.“
04:20
There I was.
75
248720
1595
Ту сам био.
04:23
Of courseкурс, there we all are.
76
251885
2258
Наравно, ту смо сви.
04:26
MiltonMilton GlaserGlaser, the great graphicgrafika designerдизајнер
77
254762
2438
Милтон Глејзер, сјајан графички дизајнер
04:29
whoseчије beautifulЛепа
visualizationsвизуализације you see here,
78
257224
2811
чију предивну визуализацију видите овде,
04:32
and who todayданас is 85 --
79
260519
1860
а који данас има 85 година,
04:34
all those yearsгодине "... a ripeningzrenja
and an apotheosisapoteoze," wroteнаписао NabokovNabokov --
80
262403
4100
све ове године „сазревања и апотеозе“,
написао је Набоков,
04:39
notedistakao je to me that, like artуметност and like colorбоја,
81
267211
3458
показале су ми да нам,
као и уметност и боје,
04:43
literatureлитературе helpsпомаже us to rememberзапамтити
what we'veми смо experiencedИскусан.
82
271455
2852
књижевност помаже да запамтимо
оно што смо доживели.
04:47
And indeedзаиста, when I sharedдељени
the listлиста with my grandfatherдеда,
83
275095
3738
Заиста, када сам поделио списак
са својим дедом,
04:50
he noddedklimnuo glavom in recognitionпризнање.
84
278857
1736
он је климнуо главом у знак одобравања.
04:53
He was then 95 and soonускоро to dieумрети,
85
281339
3242
Тада је имао 95 година
и био је близу смрти,
04:57
whichкоја, wroteнаписао RobertoRoberto BolaBallño,
86
285234
2121
што је, написао је Роберто Болањо,
04:59
"... is the sameисти as never dyingумирање."
87
287379
2321
„исто као и никада не умрети“.
05:03
And looking back, he said to me that, yes,
88
291556
2640
Када се осврнем, рекао ми је, да,
05:07
ProustPrust was right that at 22,
we are sure we will not dieумрети,
89
295357
4492
Пруст је био у праву да смо са 22 године
сигурни да нећемо умрети,
05:13
just as a thanatologistthanatologist
namedназван EdwinEdvin ShneidmanShneidman was right
90
301873
2781
као што је танатолог
под именом Едвин Шнајдман био у праву
05:16
that at 90, we are sure we will.
91
304678
2765
да ћемо са 90 сигурно умрети.
05:21
It had happenedдесило to him,
92
309229
1392
Десило се њему,
05:23
as to them.
93
311234
1205
као и њима.
05:27
Now the listлиста is doneГотово:
94
315479
1453
Сада је списак готов;
05:30
a hundredсто yearsгодине.
95
318169
2020
стотину година.
05:33
And looking back over it,
96
321443
1624
Ако се осврнемо на све то,
05:36
I know that I am not doneГотово.
97
324298
1906
знам да ја нисам завршио.
05:38
I still have my life to liveживи,
98
326800
2095
И даље имам живот који треба проживети,
05:40
still have manyмноги more pagesстранице to passпасс into.
99
328919
2500
и даље треба да прођем
кроз много страница.
05:44
And mindfulсвестан of MailerProgram za poštu,
100
332546
1852
Са Мајлером на уму,
05:46
I awaitčekaju 44.
101
334422
1610
чекам 44. годину.
05:48
Thank you.
102
336746
1178
Хвала вам.
05:49
(ApplauseAplauz)
103
337948
10862
(Аплауз)
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com