ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com
TEDActive 2015

Joshua Prager: Wisdom from great writers on every year of life

Joshua Prager: Usta Yazarlardan Yaşamın Her Yılına Dair Bilgelikler

Filmed:
1,797,150 views

İnsan olarak birinden diğerine farklılık göstersek de, hepimiz aynı sıralamadan geçerek yaşlanırız ve yaşamlarımızın ortak örnekleri sevdiğimiz kitaplarda geçer. Gazeteci Joshua Prager bu duygulandırıcı konuşmasında, görsel efektlerini grafiker Milton Glaser'in düzenlediği, Norman Mailer, Joyce Carol Oates, William Trevor ve diğer büyük yazarlardan alıntılarla hayatın aşamalarını keşfe çıkıyor. Prager "Kitaplar bize kimken kim olduğumuzu, hatta kim olacağımızı anlatır." diyor.
- Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm turningdöndürme 44 nextSonraki monthay,
0
774
2392
Gelecek ay 44 yaşına giriyorum
00:15
and I have the senseduyu that 44
is going to be a very good yearyıl,
1
3190
4480
ve 44 yaşın çok güzel bir yıl
olacağını hissediyorum,
00:19
a yearyıl of fulfillmentyerine getirilmesi, realizationgerçekleşme.
2
7694
2901
başarı ve farkındalık dolu bir yıl.
00:23
I have that senseduyu,
3
11532
1363
Öyle hissediyorum,
00:24
not because of anything
particularbelirli in storemağaza for me,
4
12919
3047
belli bir şeyi beklediğimden değil,
00:27
but because I readokumak it would be a good yearyıl
5
15990
2760
ama Norman Mailer'ın 1968 yılına ait
00:30
in a 1968 bookkitap by NormanNorman MailerMailer.
6
18774
3001
bir kitabında güzel bir yıl olacağını
okuduğum için.
00:34
"He feltkeçe his ownkendi ageyaş, forty-four44 ..."
7
22497
2952
"44 yaşında olduğunu hissetti..."
diyor Mailer, "The Armies of the Night"
(Gece Orduları) adlı kitabında,
00:37
wroteyazdı MailerMailer in "The ArmiesOrduları of the Night,"
8
25473
2918
00:40
"... feltkeçe as if he were a solidkatı embodimentşekillenme
9
28415
2462
"...bir insan olarak sanki
00:42
of bonekemik, musclekas, heartkalp, mindus,
and sentimentduyguları to be a man,
10
30901
3770
kemik, kas, kalp, akıl ve duygunun
somut cismi gibiydi,
00:46
as if he had arrivedgeldi."
11
34695
1839
başarmış gibiydi."
00:49
Yes, I know MailerMailer
wasn'tdeğildi writingyazı about me.
12
37207
2504
Tabii ki Mailer'ın benim için
yazmadığını biliyorum.
00:52
But I alsoAyrıca know that he was;
13
40295
1788
Fakat şunu biliyorum öyle de;
00:54
for all of us -- you, me,
the subjectkonu of his bookkitap,
14
42617
3974
hepimiz için yazdı --siz, ben,
kitabının öznesi,
00:58
ageyaş more or lessaz in stepadım,
15
46615
2210
yaşlanmak hemen hemen aynı oranda,
01:00
proceedilerlemek from birthdoğum
alonguzun bir the sameaynı great sequencesıra:
16
48849
2965
doğumdan itibaren aynı
mükemmel sırada ilerliyordu:
01:05
throughvasitasiyla the wondersharikaları
and confinementsvazgeçiremedi of childhoodçocukluk;
17
53224
2558
Çocukluğun merakları ve sınırlarından,
01:08
the emancipationsemancipations
and frustrationshayal kırıklıklarının of adolescenceErgenlik;
18
56425
3336
ergenliğin özgürlük ve düş kırıklıkları,
01:12
the empowermentsempowerments
and millstonesfırtınasıdır of adulthoodyetişkinlik;
19
60380
3119
yetişkinliğin gücü ve yükleri,
01:16
the recognitionstanıma
and resignationsİstifa of oldeski ageyaş.
20
64188
3526
ihtiyarlığın farkına varma ve
kabullenmelerine kadar.
01:20
There are patternsdesenler to life,
21
68391
1902
Yaşama dair örüntüler var
01:22
and they are sharedpaylaşılan.
22
70317
1334
ve ortak noktalar.
Thomas Mann'ın dediği gibi: "Onların
başına geldiği gibi bana da gelecek."
01:24
As ThomasThomas MannMann wroteyazdı:
"It will happenolmak to me as to them."
23
72230
4799
01:29
We don't simplybasitçe livecanlı these patternsdesenler.
24
77772
2217
Sadece yaşamayız bu örüntüleri.
01:32
We recordkayıt them, too.
25
80013
1729
Aynı zamanda yazarız.
01:33
We writeyazmak them down in bookskitaplar,
where they becomeolmak narrativesanlatılar
26
81766
3207
Kitaplara yazarız, böylece hikâyeleşirler.
01:36
that we can then readokumak and recognizetanımak.
27
84997
2194
İşte o zaman okuyup anlayabiliriz.
01:39
BooksKitaplar tell us who we'vebiz ettik been,
28
87669
2291
Kitaplar bize kimken
01:41
who we are, who we will be, too.
29
89984
2842
kim olduğumuzu, hatta
kim olacağımızı anlatır.
01:45
So they have for millenniabin yıl.
30
93492
1963
Öyleyse binlerce yıldır böyleler.
01:48
As JamesJames SalterSalter wroteyazdı,
31
96162
1643
James Salter'ın yazdığı gibi,
01:49
"Life passesgeçer into pagessayfalar
if it passesgeçer into anything."
32
97829
3927
"Hayat bir şeyleri geride bırakıyorsa,
sayfalara geçer."
01:54
And so sixaltı yearsyıl agoönce,
a thought leaptatladı to mindus:
33
102979
3369
Böylece, altı yıl önce
aklıma bir fikir geldi:
01:58
if life passedgeçti into pagessayfalar,
there were, somewherebir yerde,
34
106372
3931
Hayat sayfalara geçtiyse,
bir yerlerde,
02:02
passagespasajlar writtenyazılı about everyher ageyaş.
35
110327
2360
her yaşa dair yazılmış sayfalar vardı.
02:04
If I could find them, I could
assemblebirleştirmek them into a narrativeöykü.
36
112711
3580
Eğer onları bulabilirsem,
bir hikâyede toplayabilirdim.
02:08
I could assemblebirleştirmek them into a life,
37
116315
2038
Onları hayata birleştirebilirdim,
02:10
a long life, a hundred-yearyüz yıllık life,
38
118377
2746
uzun bir hayata, yüz yıllık bir hayata,
02:13
the entiretytamamını of that sameaynı great sequencesıra
39
121147
2293
aramızdaki şanslıların başından geçen
02:15
throughvasitasiyla whichhangi the luckiestşanslı amongarasında us passpas.
40
123464
2564
aynı mükemmel sıranın tümüne.
02:19
I was then 37 yearsyıl oldeski,
41
127321
2476
O zaman 37 yaşındaydım,
02:22
"an ageyaş of discretiontakdirine,"
wroteyazdı WilliamWilliam TrevorTrevor.
42
130613
2856
"sağduyu yaşı" diyordu William Trevor.
02:27
I was proneeğilimli to meditatingmeditasyon on time and ageyaş.
43
135074
3224
Zaman ve yaşlanma üzerine
düşünmeye meraklıydım.
02:30
An illnesshastalık in the familyaile
and latersonra an injuryhasar to me
44
138322
2843
Ailede bir hastalık
ve sonrasındaki bir rahatsızlığım
02:33
had long madeyapılmış clearaçık that growingbüyüyen oldeski
could not be assumedkabul.
45
141189
3285
yaşlılığın hükmedilir olmadığını
açıkça gösterdi.
02:37
And besidesdışında, growingbüyüyen oldeski
only postponedertelenen the inevitablekaçınılmaz,
46
145056
3635
Ayrıca yaşlanmak,
sadece kaçınılmazı erteliyor,
02:40
time seeinggörme throughvasitasiyla
what circumstancedurum did not.
47
148715
2677
olayların göstermediğini
zaman gösteriyordu.
02:43
It was all a bitbit dishearteningKırıcı.
48
151947
1808
Biraz moral bozucuydu.
02:46
A listliste, thoughgerçi, would last.
49
154413
2421
Ancak bir liste sürecekti.
02:49
To chronicleChronicle a life
yearyıl by vulnerablesavunmasız yearyıl
50
157334
3145
Bir yaşamın yıldan yıla
kroniğini çıkarmak,
02:52
would be to clasptoka and to groundzemin
what was fleetingkısacık,
51
160503
3237
anlık şeylere tutunmak
ve dayanmak olacaktı.
02:55
would be to providesağlamak myselfkendim and othersdiğerleri
a glimpsebelirti into the futuregelecek,
52
163764
3343
Geleceğe ulaşsak da ulaşmasak da,
kendimin ve diğerlerinin
02:59
whetherolup olmadığını we madeyapılmış it there or not.
53
167131
1778
oradaki hâline küçük
bir bakış sağlayacaktı.
03:01
And when I then beganbaşladı to compilederleme my listliste,
I was quicklyhızlı bir şekilde obsessedkafayı takmış,
54
169574
4087
Sonra, listemi oluşturmaya başladığımda,
hemen kafama takıldı,
03:05
searchingArama pagessayfalar and pagessayfalar
for agesyaşlar and agesyaşlar.
55
173685
3193
uzun bir süre
sayfalar dolusu araştırma yaptım.
03:09
Here we were at everyher annualyıllık stepadım
throughvasitasiyla our first hundredyüz yearsyıl.
56
177702
4235
İlk yüzyılımızın başından sonuna
her yılki adımda işte böyleydik:
03:14
"Twenty-sevenYirmi yedi ... a time
of suddenani revelationsâyetlerini,"
57
182624
3012
"Yirmi yedi...birden gelen bir
aydınlanma zamanı,"
03:19
"sixty-twoAltmış iki, ... of subtleince diminishmentsdiminishments."
58
187048
3568
"Altmış iki,...hafif güçten düşmeler."
03:23
I was mindfuldikkatli, of coursekurs,
that suchböyle insightsanlayışlar were relativebağıl.
59
191989
3900
Tabii ki bu sezgilerin göreceli
olduğunu düşünüyordum.
03:28
For startersYeni başlayanlar, we now livecanlı longeruzun,
and so ageyaş more slowlyyavaşça.
60
196405
4055
Başlangıçtakilere göre, şimdi daha uzun
yaşıyor ve daha yavaş yaşlanıyoruz.
03:33
ChristopherChristopher IsherwoodIsherwood used
the phraseifade "the yellowSarı leafYaprak"
61
201151
3160
Christopher Isherwood, 53 yaşındaki birini
tasvir etmek için
03:36
to describetanımlamak a man at 53,
62
204335
2151
"sarı yaprak" tabirini kullanmıştı,
03:38
only one centuryyüzyıl after LordLord ByronByron
used it to describetanımlamak himselfkendisi at 36.
63
206510
4319
Lord Byron'ın, 36 yaşındayken
kendini tanımlamak için kullanmasından
sadece bir asır sonra.
03:42
(LaughterKahkaha)
64
210853
2277
(Gülüşmeler)
03:45
I was mindfuldikkatli, too, that life
can swingsalıncak wildlyçılgınca and unpredictablyunpredictably
65
213154
3619
Yaşamın bir yıldan ertesi yıla şiddetli ve
hiç beklenmedik şekilde
03:48
from one yearyıl to the nextSonraki,
66
216797
1788
değişebileceğini de düşünüyordum
03:50
and that people mayMayıs ayı experiencedeneyim
the sameaynı ageyaş differentlyfarklı olarak.
67
218609
2775
ve insanların aynı yaşı farklı şekilde
yaşayabileceğini de.
03:54
But even so, as the listliste coalescedbirleştiler,
68
222045
3574
Fakat öyle olsa bile, liste bütünleştikçe,
03:57
so, too, on the pagesayfa, clearaçık
as the reflectionyansıma in the mirrorayna,
69
225643
3389
o noktada yaşadığım hayat da
aynaya yansır gibi
04:01
did the life that I had been livingyaşam:
70
229056
1916
netleşiyordu:
04:03
findingbulgu at 20 that "... one is lessaz
and lessaz sure of who one is;"
71
231710
3419
"Kim olduğundan gittikçe daha az emin"
olduğunu 20 yaşında keşfetmek,
04:08
emerginggelişmekte olan at 30 from the "... wastelandboş arazi
of preparationhazırlık into activeaktif life;"
72
236002
4515
"Aktif yaşama hazırlığın
beyhudeliğinden" 30 yaşında çıkmak,
04:13
learningöğrenme at 40 "... to closekapat softlyusulca
the doorskapılar to roomsOdalar
73
241057
4116
"Geri dönmeyeceğin odaların kapılarını
hafifçe kapatmayı"
04:17
[I would] not be cominggelecek back to."
74
245197
2129
40 yaşında öğrenmek.
04:20
There I was.
75
248720
1595
İşte, oradaydım.
04:23
Of coursekurs, there we all are.
76
251885
2258
Tabii hepimiz oradayız.
04:26
MiltonMilton GlaserGlaser, the great graphicGrafiği designertasarımcı
77
254762
2438
Milton Glaser, şu gördüğünüz
04:29
whosekimin beautifulgüzel
visualizationsgörselleştirmeler you see here,
78
257224
2811
harika görsel efektlerin sahibi
ve bugün 85 yaşındaki
muhteşem grafiker--
04:32
and who todaybugün is 85 --
79
260519
1860
04:34
all those yearsyıl "... a ripeningolgunlaşma
and an apotheosistanrılaştırma," wroteyazdı NabokovNabokov --
80
262403
4100
onca yıl "bir olgunlaşma ve tanrılaştırma"
diyordu Nabokov--
04:39
notedkaydetti to me that, like artSanat and like colorrenk,
81
267211
3458
bana şunu gösterdi; sanat ve renk gibi,
04:43
literatureEdebiyat helpsyardım eder us to rememberhatırlamak
what we'vebiz ettik experienceddeneyimli.
82
271455
2852
edebiyat da yaşadıklarımızı
hatırlamaya yardım eder.
04:47
And indeedaslında, when I sharedpaylaşılan
the listliste with my grandfatherBüyük baba,
83
275095
3738
Gerçekten de listeyi
büyükbabamla paylaştığımda,
04:50
he noddedbaşını salladı in recognitiontanıma.
84
278857
1736
onaylarcasına başını salladı.
04:53
He was then 95 and soonyakında to dieölmek,
85
281339
3242
O zamanlar 95 yaşında ve ölmek üzereydi,
04:57
whichhangi, wroteyazdı RobertoRoberto BolaBolaño,
86
285234
2121
Roberto Bolaño'nun yazdığı gibi
04:59
"... is the sameaynı as never dyingölen."
87
287379
2321
"Hiç ölmemekle aynı şey."
05:03
And looking back, he said to me that, yes,
88
291556
2640
Geçmişi düşünerek bana,
05:07
ProustProust was right that at 22,
we are sure we will not dieölmek,
89
295357
4492
Proust'un 22 yaşında ölmeyeceğimizden
emin olduğumuz konusunda
05:13
just as a thanatologistthanatologist
namedadlı EdwinEdwin ShneidmanShneidman was right
90
301873
2781
tıpkı Edwin Sheneidman adlı
bir tanatolojistin
05:16
that at 90, we are sure we will.
91
304678
2765
90 yaşında öleceğimizden emin olduğu kadar
haklı olduğunu söyledi.
05:21
It had happenedolmuş to him,
92
309229
1392
Diğerlerine olduğu gibi
05:23
as to them.
93
311234
1205
onun da başına gelmişti.
05:27
Now the listliste is donetamam:
94
315479
1453
Şimdi liste bitmişti:
05:30
a hundredyüz yearsyıl.
95
318169
2020
Bir yüzyıl.
05:33
And looking back over it,
96
321443
1624
Geriye dönüp baktığımda,
05:36
I know that I am not donetamam.
97
324298
1906
hazır olmadığımı anlıyorum.
05:38
I still have my life to livecanlı,
98
326800
2095
Hâlâ yaşayacağım hayatım var,
05:40
still have manyçok more pagessayfalar to passpas into.
99
328919
2500
daha yazacağım çok sayfa var.
05:44
And mindfuldikkatli of MailerMailer,
100
332546
1852
Mailer'ı dikkate alarak,
05:46
I awaitbekliyor 44.
101
334422
1610
44' ü bekliyorum.
05:48
Thank you.
102
336746
1178
Teşekkür ederim.
05:49
(ApplauseAlkış)
103
337948
10862
(Alkışlar)
Translated by Selda Yener
Reviewed by Yunus Aşık

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Joshua Prager - Journalist
Joshua Prager’s journalism unravels historical secrets -- and his own.

Why you should listen

Joshua Prager writes for publications including Vanity Fair, The New York Times and The Wall Street Journal, where he was a senior writer for eight years. George Will has described his work as "exemplary journalistic sleuthing."

His new book, 100 Years, is a list of literary quotations on every age from birth to one hundred. Designed by Milton Glaser, the legendary graphic designer who created the I ♥ NY logo, the book moves year by year through the words of our most beloved authors, revealing the great sequence of life.

His first book, The Echoing Green, was a Washington Post Best Book of the Year. The New York Times Book Review called it “a revelation and a page turner, a group character study unequaled in baseball writing since Roger Kahn’s Boys of Summer some three decades ago.”

His second book, Half-Life, describes his recovery from a bus crash that broke his neck. Dr. Jerome Groopman, staff writer at the New Yorker magazine, called it “an extraordinary memoir, told with nuance and brimming with wisdom.

Joshua was a Nieman fellow at Harvard in 2011 and a Fulbright Distinguished Chair at Hebrew University in 2012. He was born in Eagle Butte, South Dakota, grew up in New Jersey, and lives in New York. He is writing a book about Roe v. Wade.

 

More profile about the speaker
Joshua Prager | Speaker | TED.com